Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary”

Posted by Dzieckonmp w dniu 8 lutego 2019


Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), odpowiadając na prośby płynące ze świata duchowieństwa i świeckich, wystosował „Manifest Wiary”, w którym przeciwstawia się dyktaturze relatywizmu i szerzącej się ignorancji chrześcijan w odniesieniu do prawd wiary. Poniższy tekst, przetłumaczony na siedem języków, został opublikowany dziś rano. Na prośbę JE Kardynała Müllera publikujemy go w całości.

Tekst traktuje m.in. o zaniku praktyki dobrej spowiedzi, wierze w rzeczy ostateczne, a także o głównych dogmatycznych prawdach wiary. Kardynał odnosi się także do kwestii kapłaństwa kobiet, a także do nauczania przeciwnego Katechizmowi. Pod koniec dokumentu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).

Poniżej publikujemy cały tekst:

MANIFEST WIARY
„Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1)

Wobec coraz bardziej rozszerzającego się zamieszania w nauczaniu wiary, wielu biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o złożenie publicznego świadectwa Prawdzie Objawienia. Jest zadaniem właściwym pasterzom prowadzić ludzi im powierzonych na drodze do zbawienia, to zaś może dziać się jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Jednakowoż, podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości narodów (Lumen gentium 1). W tej sytuacji powstaje pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi „pewną normę nauczania wiary” (Fidei depositum IV). Został on napisany dla umocnienia braci i sióstr w wierze, wierze wystawionej na ciężką próbę przez „dyktaturę relatywizmu”.

Bóg Trójjedyny, objawiony w Jezusie Chrystusie
Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży w wyznaniu Najświętszej Trójcy. Staliśmy się uczniami Jezusa, dziećmi i przyjaciółmi Boga, poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Boskiej jedności (254) wyznacza fundamentalną różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie człowieka w porównaniu z innymi religiami. Po rozpoznaniu Chrystusa, widma znikają. On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który wcielił się w łonie Dziewicy Maryi dzięki działaniu Ducha Świętego. Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest jedynym Zbawicielem świata (679) i jedynym Pośrednikiem miedzy Bogiem i ludźmi (846). Dlatego też Pierwszy List świętego Jana Apostoła odnosi się do tego, kto neguje Jego bóstwo, jak do Antychrysta (1 J 2, 22), albowiem Jezus Chrystus, Syn Boga, jest odwiecznie współistotny Bogu, swojemu Ojcu (663). Z wielką stanowczością należy stawić czoła pojawieniu się dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie widziały jedynie wybitną osobę, brata czy przyjaciela, proroka czy przykład moralności. On jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jego samego uwielbiamy w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, jako jedynego i prawdziwego Boga (691).

Kościół
Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny znak i narzędzie zbawienia, który trwa w Kościele Katolickim (816). Dał swojemu Kościołowi, który „zrodził się z boku umierającego na krzyżu Chrystusa” (766), sakramentalną strukturę, która trwać będzie aż do pełnego wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus-Głowa oraz wierni, jako członki Ciała, są jedną i tą sama osobą mistyczną (795), dlatego też Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym organizmem i nieustannie go podtrzymuje (771). Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni poprzez celebrowanie sakramentów świętych, przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, Mszy świętej (1330). Kościół władzą Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, które „obejmuje także wszystkie treści nauki, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowywane” (2035).

Porządek sakramentalny
Kościół jest w Jezusie Chrystusie powszechnym sakramentem zbawienia (776). Nie świeci własnym światłem, ale odbija niejako światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a to dzieje się tylko wtedy, gdy punktem odniesienia nie są opinia większości czy też duch czasów, ale raczej prawda objawiona w Jezusie Chrystusie, który powierzył Kościołowi Katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On sam jest obecny w sakramentach Kościoła.

Kościół nie jest utworzonym przez człowieka stowarzyszeniem, którego struktura mogłaby być modyfikowana przez jego członków według własnego upodobania: Kościół jest pochodzenia Bożego. „Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). Także dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, według którego przeklętym jest każdy, kto głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub anioł z nieba” (Ga 1, 8). Przekazywanie wiary jest nierozerwalnie związane z ludzką wiarygodnością jej przekazicieli: ci zaś, w niektórych przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im powierzeni, wstrząsając nimi i poważnie szkodząc ich wierze. W ich przypadku wypełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4, 3).

Zadaniem Magisterium Kościoła względem ludu Bożego jest: „chronić go przed wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary” (890). To odnosi się szczególnie do siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324). Ofiara eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382). Dlatego też Pismo Święte udziela napomnień odnośnie warunków przyjmowania Komunii świętej: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, których sakramentalne małżeństwo przed Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii (1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

Uznanie grzechów w spowiedzi świętej przynajmniej jeden raz w roku stanowi jedno z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący nie wyznają już swoich grzechów, otrzymując ich odpuszczenie, próżnym staje się zbawienie przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał się człowiekiem, aby odkupić nas od naszych grzechów. Władza przebaczenia, którą Zmartwychwstały przekazał Apostołom i ich następcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza grzechy ciężkie i powszednie popełnione po chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś wystarczająco formowane. Miłosierdzie Boże jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie zaś abyśmy unikali wezwania do nawrócenia (1458).

„Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapłanowi „świętą władzę” (1592), są nie do zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić ważnie święceń w trzech stopniach tego sakramentu, Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, „z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet” (1577). W tym kontekście, mówienie o dyskryminacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne rozumienie tego sakramentu, który nie dotyczy ziemskiej władzy, ale reprezentowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła.

Prawo moralne
Wiara i życie są nierozłączne, albowiem wiara bez uczynków spełnionych w Panu jest martwa (1815). Prawo moralne jest dziełem Bożej Mądrości i prowadzi człowieka do obiecanego szczęścia (1950). W związku z tym, „wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu” (1955). Jego przestrzeganie jest konieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto umiera w grzechu ciężkim bez żalu pozostanie na zawsze oddzielonym od Boga (1033). To prowadzi do praktycznych konsekwencji w życiu chrześcijan, pośród których należy wymienić te częściej dziś lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). Prawo moralne nie jest ciężarem, ale jest częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8, 32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza drogę zbawienia, prawdy, która nie może być relatywizowana.

Życie wieczne
Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż istnieje skoro sami biskupi wolą działać jako politycy niż jako nauczyciele głosić Ewangelię. Spojrzenie nie powinno zatrzymywać się na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej niż kiedykolwiek jest koniecznym, aby Kościół podjął się właściwego mu zadania. Każde ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, która przy jego śmierci odłącza się od ciała, jednak w nadziei na zmartwychwstanie umarłych (366). Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci (1021): albo będzie jeszcze konieczne oczyszczenie albo człowiek pójdzie bezpośrednio ku szczęściu wiecznemu i będzie mu umożliwione oglądanie Boga twarzą w twarz. Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie w sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi się na wieki (por. 1022). „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie” (1847). Wieczność kary piekielnej jest straszną rzeczywistością, która – według świadectwa Pisma świętego – dotyczy tych wszystkich, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego” (1035). Chrześcijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13).

Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).

Wezwanie
Jako robotnicy w winnicy Pana, nosimy wszyscy odpowiedzialność przypominania tych podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami otrzymaliśmy. Chciejmy mieć odwagę, aby przebyć drogę Jezusa Chrystusa z determinacją, tak by osiągnąć życie wieczne, idąc za Jego przykazaniami (2075).

Prośmy Pana, aby dał nam w pełni poznać, jak wieli jest dar katolickiej wiary, poprzez który otwiera się brama życia wiecznego. „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38). Dlatego też wzmacniamy wiarę wyznając prawdę, którą jest sam Jezus Chrystus.

Pouczenie, które Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa, daje swojemu współpracownikowi i następcy Tymoteuszowi, skierowane jest w szczególny sposób do nas, biskupów i kapłanów. Pisał on: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4, 1-5).

Oby Maryja, Matka Boga, wybłagała nam łaskę trwania w wyznawaniu prawdy Jezusa Chrystusa bez zachwiania.

W jedności wiary i modlitwy.
Gerhard Kardynał Müller
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

(Numery w tekście odnoszą się do Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Reklama

Komentarzy 111 do “„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary””

 1. cox21 said

  Acta 2.0 potajemnie przegłosowane
  https://www.cda.pl/video/309028892/vfilm

 2. Jozef Piotr said

  Kazimierz Świtoń:
  Jako stary opozycjonista odpowiedzialny za swoje słowa, pragnę powiedzieć, że na drugiej liście jest prezydent, jako agent służby bezpieczeństwa

  … i udawana reakcja bolka po tych słowach #nocnazmiana

  Że Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB wiedzieli sędziowie prokuratorzy adwokaci że był też agentem bezpośrednio Moskwy wiedzieli etatowi pracownicy wojskowych służb. Że nie zareagowali w nagrodę nie zostali zweryfikowani i zlustrowania #wieszwięcej

 3. Jozef Piotr said

  Pamietajmy, kto pomógł komuchom obalić Rząd Jana Olszewskiego👇👇👇

  Prawdziwy świński ryj.
  Pamiętamy Bolek, pamiętamy…
  I nigdy nie zapomnimy!
  Pomógł??? ON O TO WRĘCZ ZABIEGAŁ!!! – ” JA ICH NIE MOGĘ WPUŚCIĆ DO BIURA JUTRO !!!”
  To on go obalił halo! To jemu się paliło koło tyłka
  W „Nocnej zmianie” widać jak Bolkowi koło dupy się pali, jaką ta zakłamana kreatura ma prawdziwą twarz

  I pamiętajmy o „Panowie policzmy głosy ” bo TW Bolek to już historia ale ten rachmistrz jeszcze niebezpieczny , bardzo niebezpieczny
  AKTUALNIE
  Na razie Anglicy mu pijar robią, to zobaczymy jaki obrót to nabierze :))
  a my pamiętamy

 4. Jozef Piotr said

  W RPA murzyni dokonują rzezi na rodzinach białych farmerów którzy od kilkuset lat zagospodarowywali rolniczo tamtejsze ziemie
  Dzieie się tak jak podczas RZEZI WOŁYŃSKIEJ na Polakach
  Rzezie dokonywane są też w miastach
  O ZGROZO nikt z cywilizowanego świata nie interweniuje w obronie
  Grupa farmerów z RPA zwróciła się do władz Polski o zgodę na azyl i osiedlenie RZĄD Polski zachował się obojetnie
  A przecież Południowo afrykańscy piloci nieśli pomoc Walczącej Warszawie

  20 000 ludzi zamordowano w roku ubiegłym
  to obejmuje 70 farm rolniczych

  • @Józef Piotr
   Ale dla Ukraińców mają otwarte serca… Nie wiem co z biednymi murzynkami bo wersje chodzą różne.

   • Ps.
    Dla wyjaśnienia. Zdaję sobie sprawę, że opcja PO+Biedroniątka jest nie do przyjęcia. I trudno tu u nas coś poza PiS-em znaleźć konkretnego (struktury, program, doświadczenie). Nie mniej to jeszcze nie załatwia wszystkiego bo przecież nie można uprawiać bałwochwalstwa nawet jak są to nasi… czy „nasi”. Te wszelkie koncepcje dwubiegunowe mogą się jednak nie sprawdzić i zawsze istniej możliwość, że ktoś przejmie schedę po PiS-ie. Dobrze by było gdyby PiS o tym pamiętał. Nic nie jest dane raz na zawsze. Pewne numery mogą przejść na Zachodzie czy Wschodzie gdzie mają mózgi wyprane totalnie, ale z Polakami – co pokazuje historia – tak łatwo nie jest. To kwestia właściwego „zapalnika”.

 5. Jozef Piotr said

  PRZYWRACANIE KOMUNISTYCZNYCH NAZW ULIC

  W Warszawie REKOMUNIZACJA

  Wacław Szadkowski (1900-1967) w wieku 28 lat wstąpił do nielegalnej partii komunistycznej, dążącej do likwidacji Polski i jej przyłączenia do Związku Radzieckiego. Podczas II wojny światowej walczył po stronie radzieckiej.

  Warszafka chciała, Warszafka ma! Zresztą, niewielu już tych prawdziwych Warszawiaków zostało. Oni by do tego nie dopuścili.
  Trwa walka 3 pokolenia UB z 3 pokoleniem AK. Non stop !
  Cały czas ubecja górą 🤮
  Coraz bardziej się upewniam, że Warszawa już nie jest stolicą Polski a tylko miejscem, gdzie urzędują urzędy i instytucje państwowe. Większość jej mieszkańców ma w nosie kultywowanie ideałów narodowych i etosu Warszawy jako miasta patriotów, miasta niezłomnego itp.

  To część programu @Platforma_org znanego szerzej pod nazwą „PZPRplus”.
  Kryptonim operacyjny: #KoalicjaEuropejska.
  Czerwone pająki mają się dobrze!
  #okrągłystół

 6. Jozef Piotr said

  DORADCY ŻYDOWSCY Polskiej żydowskiej rewolucji SOLIDARNOŚCI

  sowieckie icki rządzące Polakami, już blisko 90 lat.

 7. Jozef Piotr said

  To tylko kilku z żydowskich zbrodniarzy.
  ICH Żywot znaczony niezliczoną ilością wylanej krwi Polskich Patriotów
  poniżej to tylko kilku z nich
  a były ich tysiące , dziesiatki tysięcy żydowskich zbrodniarzy
  Kiedy Izrael za nich przeprosi i wypłaci Polsce należne odszkodowanie!?

  Czy ktoś z Sejmu czy Polskiego Rządu upomina się o to
  Póki w Polskim sejmie nie będzie Polaków to nikt za nic nie przeprosi i nie wypłaci. Taka przykra prawda

  @MorawieckiM czy Polska jest krową dojną dla żydów ponieważ sępy żydowskie a najwięcej żydy z okrągłego stołu uwłaszczyły się na majątku narodowym a następne sępy żydowskie z USA domagają się majątku bez spadkowego i już mamy @Robert_Kogga kraj jak po wojnie i potworne długi ?

  Akurat ci ze zdjąć wyjechali w1968 do Izraela lub pod tym POZOREM rozleżli się po EUROPIE a ci w Izraelu czy ich rodziny otrzymują emerytury z Polski . Według ich myślenia mienie bez spadkowe po żydach należy się żydom to za zbrodnie żydowskie odpowiada też naród żydowski od którego domagamy się odszkodowań za zbrodnie żydowskie !

  • @Józef Piotr
   Ale co Ty chcesz? Te twarze… takie dobroduszne… do rany przyłóż…

  • cox21 said

   Generalnie żydzi si,ę do nich nie przyznają. Twierdzą, że żyd, który stał się komunistą, przestał być żydem. Więc na odszkodowania (należące się) bym nie liczył

 8. Jozef Piotr said

  Robi się coraz ciekawiej. Otóż #Biedroń będąc prezydentem Słupska, połowę czasu spędzał poza Ratuszem. Gdzie? Np. na imprezie gejowskiej w Las Vegas, albo w niemieckiej ambasadzie-przez tydzień. Czyżby tak długo tłumaczyli mu, że nic od niego nie chcą?

  W Słupsku działało okolo 20 niemieckich fundacji i załatwiały wszystkie tematy miasta

  Słupsk został intensywnie zagospodarowany przez NIEMCY

  podobnie , należy sądzić jest na ziemiach zachodnich\

  np: prezydent Dutkiewicz wyjeżdża do niemiec na długo
  a wyniki wyborów na tych ziemiach ?
  ===============================================================
  druga sprawa
  REFORMA Sądów
  Wg projektu pana ZIOBRO Prezydent Andrzej Duda ZAWETOWAŁ ustawę Było to po telefonie Angeli MERKEL

  do tej pory byłoby pozamiatane a tak to została zaprzepaszczona szansa na wdrożenie DOBREJ ZMIANY
  ————————————————————————————————————————-
  A teraz te pomniki dla Mazowieckiego , Wałęsy , Kuronia …

  • @Ostoja
   Co się martwisz… Nawet w tym dokumencie o „fraternity” co to został podpisany z Islamem – no jego częścią i to zdaje się nie główną – jest o „świetlanej przyszłości”. No to wiesz: Polin i wszystko jasne.

 9. OSTOJA said

  Nie, to nie są żarty. Wiedźmy na służbie Putina! Urządzono sabat w Moskwie, aby… wzmocnić Kreml.

  Okultystyczne stowarzyszenie Imperium Najpotężniejszych Wiedźm zorganizowało w Moskwie sabat, aby… wysłać pozytywną energię prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. W ich rozumieniu, ma to pomóc władcy Kremla przezwyciężyć rekordowy spadek jego poparcia i w ten sposób sprzyjać wzmocnieniu Rosji. Kobiety nie zapomniały również o „wrogach Rosji”, którym wysłały „klątwy”.

  https://niezalezna.pl/258169-nie-to-nie-sa-zarty-wiedzmy-na-sluzbie-putina-urzadzono-sabat-w-moskwie-aby-wzmocnic-kreml

 10. Jozef Piotr said

 11. La Salette said

  Sobota, 9 lutego 2019
  IV tydzień Okresu Zwykłego
  IV tydzień psałterza
  Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny
  MODLITWA
  LG tom III: NMPs, str. 1444; LG skrócone: NMPs, str. 1623-1624
  Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, † abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, * mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  • La Salette said

   Dzisiejsi patroni:
   św. Apolonii, dziewicy i męczennicy (+ 248/249); bł. Anny Katarzyny Emmerich, dziewicy (+ 1824); św. Ansberta, biskupa (+ 693); św. Cyryla, biskupa Aleksandrii (+ 441); bł. Euzebii Palomino Yenes, dziewicy (+ 1935); bł. Jakuba Cusmano, prezbitera (+ 1888); bł. Leopolda z Alpandeire, zakonnika (+ 1956); bł. Mariana Szkota, opata (+ 1083/1086?); świętych diakonów i męczenników Pryma i Donata (+ 361); św. Sabina, biskupa (+ pocz. VI w.)

 12. Szejk said

  coś wesołego.
  powieść internauty do artykuły.
  https://fakty.interia.pl/polska/news-warszawa-protest-w-siedzibie-gazety-wyborczej,nId,2826026
  ~Rrr- Wczoraj (19:14)
  Czerwiec 2024!…W zatęchłych kanałach ciepłowniczych, gdzieś pod ulicami Warszawy, rozległo się miarowe, metaliczne stukanie. Wszyscy z oddziału, w skupieniu odliczali… siedem, osiem, dziewięć. Potem trzy sekundy ciszy i jeszcze dwa miarowe kling, kling. To było umówione hasło. Odetchnęli z ulgą. To ktoś ze zrzutów, z samej Brukseli. Kierwiński, jako, że dowódca, do tego najsilniejszy, ze stęknięciem ciężarowca, szarpnął żeliwną pokrywę. Do kanału wpadło powietrze przesycone spalonym prochem. Znów bojówki PIS, z Kibolami i Narodowcami, dokonywały czystek KODeinowców, bezpośrednio na ulicy. Już chciał się rzucić do walki, ale zacisnął tylko z wściekłości pięści. Wiedział, że musi być odpowiedzialny. Obiecał to przecież Schetynie, jak ten, udawał się na ostatnią akcję pod Belweder, z której nigdy nie powrócił. Kierwa szybko jednak przywołał się do porządku. Partyzantka to nie zabawa! Uniósł właz i powoli by nie ściągnąć skanerów MPWiKu, przeczesujących kanały w poszukiwaniu rebeliantów, odłożył go na stary pamiętający, chyba jeszcze 80 rok, styropian. Potem, dla bezpieczeństwa, ale bardziej z ciekawości, kogo przysłali z Centrali, stanął w wejściu wpatrując się w czeluść śluzy. W bladym świetle dostrzegł znajomo wyglądający cień. Zmarszczył powieki by wyostrzyć wzrok, gdy cień potknął się o niedokładnie spasowane betony i odruchowo rzucił k…hhwa. Napięcie sięgnęło zenitu, tak, że powietrze można było kroić, bo wszyscy doskonale znali to „erh”! Na chwilę wstrzymali oddech. Blade światło lampy naftowej zadrgało raz i potem jeszcze raz. Wszyscy bezwiednie wstali. Wzruszenie ścisnęło im gardła. To był On. Donald. W uniformie Bundeswehry, z parabellum przy pasie, wyglądał wyśmienicie. Kierwa, który nosił w podziemiu, pseudonim „Igła” powstrzymując łzy, rzucił komendę „baczność”. Sanitariuszki, Hanka i Ewka zaintonowały, a po chwili już wszyscy, nie zważając na skanery, zaśpiewali pełną piersią… O, radości, iskro Bogów, kwiecie Elizejskich Pól, święta, na twym świętem progu staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos! Ledwie, wybrzmiały ostatnie słowa hymnu, rzucili się sobie w objęcia. Trzaskowski wyciągnął butelkę Palikotówki, pamiętającą jeszcze stare przed reżimowe czasy. Siedli na skrzynkach po amunicji, a każdy wziął w dłoń musztardówkę z wódką. Za Unię! Wzniósł toast, Donald. Za Unię! Odpowiedział chórem oddział. Wypili! Nikt nie zakąsił. Partyzantka nie zakąsza. Igła sięgnął po drugą butelkę, ale Donald powstrzymał go wzrokiem. – Nie teraz Igła! Jutro zaczynamy, musimy mieć jasne umysły. Sprawnym ruchem zsunął ulotki z powielacza, by na jego pokrywie rozłożyć mapę. Ktoś przysunął lampę. Pochylili się, a Donald niczym Napoleon wskazał palcem cel….. Żoliborz. -Kaczyński? Tak, Marszałek Kaczyński! Igła przełknął głośno ślinę. Wiedział, że wielu nie wróci. Odkąd, Kaczyński został marszałkiem i zapuścił wąsy, Żoliborz został ufortyfikowany, obsadzony najlepszym wojskiem, a każda Babcia, robiła tam dla służb, co łatwo można było poznać po dużych torebkach obciążonych zwykle VIS em…… – Igła, jak zaopatrzenie? – Parę kilo trotylu, siedem granatów, trzy Kałachy i jeden rewolwer.. – Mało! Choleha mało! A wsparcie? – Załatwione! Chłopaki od Kosiniaka, kosy przekuli. Kijowski. Zandberg. Chłopcy od Millera też! – Zuchy! Wyregulujmy zegarki. 23:13. Zaczynamy 10:30. A teraz odpoczynek. W pełnym rynsztunku porozkładali się po kątach. Donald, nie mógł jednak zasnąć. Wpatrywał się w stare numeru Wyborczej, którymi oklejone były ściany. Bartoszewski, Michnik, Wałęsa, spoglądali na niego i zdawali się mówić, Donald! Tyś Europy nadzieją! Dumny, przymknął powieki. Zmęczenie lotem i skok ze spadochronem uczyniło swoje. Zasnął. Tusk! Z wozu! Wściekły, że ktoś go śmie budzić po nazwisku, otworzył oczy i zobaczył znajomą gębę klawisza. Ruchy Tusk! Tu Wronki, a nie Ciechocinek! Szoruj na kuchnię, dyżur masz!!! ZWIŃ

 13. Sylwester said

  Biskup Rzymu atakuje Jana Pawla II i zwala na niego wine za skandal
  https://m.fronda.pl/a/tomasz-terlikowski-franciszek-niszczy-autorytet-jana-pawla-ii,122017.html

  Gdzies jest w sieci filmik z info o tym jak Franciszek zbiera prywatne listy jego jako rzekomy dowod.

 14. Jozef Piotr said

  Dzisiaj zmarł Pan Jan Olszewski b.premier który został obalony przez ludzi bojących się lustracji.Zwracam się do rządzących Polską o ujawnienie Aneksu WSI!Prawda musi być UJAWIONA!!!

  Dlaczego obecny rząd i PAD boi sie opublikować Aneks Macierewicza ??? czego się boi Kaczyński , PAD I inni .

  oraz inne zastrzeżone dokumenty

  kto sprzedał POLSKĘ w 1990 roku
  kto pozwalał na rozkradanie
  Kto pozwolił na oddanie w ocemu kapitałowi 8500 polskich fabryk i przedsiębiorstw
  Kto wyraził zgodę na wygnanie z chlebem kilku milionów młodych Polaków
  kto pozwolił na „MOST” i sfinansowanie przeżutu 100 000 żydów z ROSJI via Warszawa na zachód i izrael za pieniądze które ukradli (mafia)żydzi z BAGSIKIEM i Kaczorowskim na czele
  kto zorganizował i ochraniał likwidację Polskiej ARMII
  Kto pozwolił na reprywatyzację tego co ludzie od podstaw zbudowali po II WS

 15. Wiesia said

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQOJ6zLb4858IVBltT8IwvgG4jRncryPecIe2fG701uaJY_fwI6A
  O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa
  i przez cierpienia, jakie zniósł, aby ocalić świat od grzechu,
  modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi,
  tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi
  od zmory szatana i jego zwierzchnictwa upadłych aniołów, którzy chodzą po ziemi kradnąc dusze.
  O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane na prawdziwą drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi.
  Amen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: