Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Biskupi jednoznacznie na temat deprawacji dzieci przez PO-wskie samorządy

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 marca 2019


Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT

 1. W ostatnich tygodniach niektóre z samorządów lokalnych zainicjowały działania mające na celu promocję praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Szczególnym wyrazem tych tendencji są dążenia do wprowadzenia tak zwanej Karty LGBT (LGBT – ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgenders – skrót obejmujący lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transgenderyczne). Wyrażając sprzeciw wobec tego projektu, Biskupi pragną podkreślić, że u podstawy ich stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci.
 2. Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka. Zgodnie z obrazem biblijnym, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, różnych w swoim powołaniu, ale równych w swej godności. Różnica płci, chciana przez Boga, stanowi podstawę małżeństwa i zbudowanej na nim rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji, ale – gdyby miały stać się podstawą normy społecznej – byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu.
 3. Karta proponuje szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny światopogląd lub religię. Innymi słowy, chociaż zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji, to jednak sprzyja dyskryminacji innych. Projekty te miałyby być finansowane ze środków publicznych, co rodzi wątpliwości co do poszanowania zasad sprawiedliwości społecznej.
 4. Sprzeciw budzi propozycja wdrożenia Karty Różnorodności wraz z mechanizmami „zarządzania różnorodnością”, zgodnie z którymi przy podejmowaniu decyzji w sprawach pracowniczych, w tym dotyczących rekrutacji i awansów, mają być brane pod uwagę nacechowane ideologicznie pojęcia „orientacji psychoseksualnej” i „styl życia”. Podobne zastrzeżenia wiążą się z zapowiedzią preferencyjnego traktowania przez lokalne społeczności pracodawców zrzeszonych w „tęczowych sieciach pracowniczych” i próby wykluczenia z grona kontrahentów wszystkich przedsiębiorców podejrzewanych o brak tolerancji, co może oznaczać ludzi wyznających inny niż prezentowany przez wspomnianych samorządowców system wartości, w tym zapisany w Konstytucji RP. Przypominamy zatem, że w Konstytucji zapisana jest między innymi zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji RP), zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym także wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia (art. 53) czy zasada dobra dziecka (art. 72).
 5. Można się obawiać, że ewentualne wprowadzenie przytoczonych postulatów może spowodować istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju, powodując nie tylko ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli – w tym nauczycieli i pracowników administracji samorządowej – do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości być może także wolności nauczania religii. Może prowadzić także do poważnego ograniczenia wolności gospodarczej, która podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom.
 6. Spośród powyższych postulatów przedstawionych w/w Karcie Biskupów Polskich najbardziej niepokoją propozycje wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej uwzględniającej „kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze standardami i wytycznymi WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia). Projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie ich dzieci i stać się programem je deprawującym.
 7. W propagowanej Karcie nie chodzi tylko o stworzenie nowej przestrzeni dla ideologii gender, dla praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Można się obawiać, że Karta wprowadzi do szkół program wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, adresowany już do małych dzieci. Wychowanie to ostatecznie będzie prowadziło do brutalnego zapoznawania dziecka z anatomią i fizjologią sfery seksualnej, z technikami osiągnięcia zadowolenia płciowego, a w dalszej kolejności technik współżycia cielesnego, poznania metod zapobiegania chorobom przenoszonym płciowo i „niechcianej” ciąży. Wychowanie to ma też na celu oswojenie dzieci z różnymi formami relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem mężczyzny i kobiety, ale także z zachowaniami samotniczo-ipsacyjnymi, biseksualnymi, homoseksualnymi, dezaprobaty płci w postaci różnych postaci transseksualizmu.
 8. Kościół ze swej strony uznaje za słuszne i potrzebne seksualne wychowanie dzieci, które rozumie jako wstępne przygotowanie do życia w małżeństwie obejmujące również odkrycie prawdziwego sensu ludzkiej płciowości. W procesie tym odrzuca jednak każdą formę zadania gwałtu wrażliwej psychice dziecka, którego ciało jeszcze „milczy” i które jeszcze nie „odkryło” swojej płciowości. Wychowanie to musi więc być prowadzone stopniowo, na miarę odkrywania przez dziecko różnych przejawów swojego ciała. W procesie wychowania dziecko winno na pierwszym miejscu poznać piękno miłości, która nie skupia się na sobie, ale uczy dostrzegania innych osób i nabywania umiejętności dzielenia się z nimi radością, również za cenę własnych wyrzeczeń. Koncentracja na sobie, egoistyczne sprawianie sobie przyjemności i zaspokajanie swoich potrzeb, nie jest w stanie ukształtować człowieka jako zintegrowanego wewnętrznie na poziomie sfery ducha i ciała, otwartego na potrzeby drugiej osoby oraz przygotować je do wspólnoty życia.
 9. Konsekwentnie Kościół wskazuje na nieodzowne środowisko i zasady wychowania. Pierwszym środowiskiem odpowiedzialnego wychowania jest ognisko domowe ukształtowane przez ojca i matkę, a podstawową formą jest oddziaływanie przez wspólnotę życia, wzajemną miłość i intymność. Ze względu na to, że każde dziecko ma swoją własną wrażliwość i rozwija się swoim rytmem, wychowanie nie może mieć formy szablonowej, ale winno uwzględniać jego indywidualność, którą są w stanie zagwarantować jego rodzice.
 10. Przekaz dziecku wiedzy o seksualności, nierespektujący powyższych przesłanek, zakłóca jego rozwój emocjonalny i wywołuje niepokój moralny. W procesie wychowawczym rodzice i wychowawcy winni też uszanować samodzielnie rozpoznawaną przez dziecko różnorodność płci: mężczyzny i kobiety.
 11. Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi sprzeciw wobec wspomnianej Karty, je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją” (art. 72 ust. 1). Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tak zwanej Karcie LGBT.

Biskupi zgromadzeni na 382. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 13 marca 2019 r.


Tak będzie wyglądał latarnik Trzaskowskiego.

Jak wygląda indoktrynacja LBGT w przedszkolach?

Dziewczynka: chciałabym być super bohaterem LBGT:

możeszbyć drag queen super bohaterem

hejhej, super nie?

Komentarzy 120 do “Biskupi jednoznacznie na temat deprawacji dzieci przez PO-wskie samorządy”

 1. Jozef Piotr said

  portal tvp.info 🇵🇱
  Amerykańskie bombowce wróciły nad Morze Południowochińskie #wieszwięcej

  https://pbs.twimg.com/card_img/1106199993403232256/YXM9tnlv?format=jpg&name=600×314

  Dwa amerykańskie bombowce typu B-52 ćwiczyły w środę w pobliżu wysp na Morzu Południowochińskim, do których pretensje roszczą Chiny – poinformowały siły powietrzne USA na Pacyfiku. Były to drugie tego typu ćwiczenia w ciągu ostatnich 10 dni.

  Komentarz sieciowy
  a czego Żydzi z USA szukają na chińskim morzu?? Chyba szykują się do wojny o pokój!

  ale żarty żartami
  Tam jest jeden ze strategicznych punktów na Globie

 2. Jozef Piotr said

  portal tvp.info 🇵🇱
  Pierwsze bociany są już w Polsce.

  • Inka0 said

   ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA
   4 marca 2019 https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm Tłumaczenie M. Tuszyńska

   Moi ukochani ludzie:

   Wzywam was do medytacji nad Moimi Słowami, chociaż brak świadomości* wśród niektórych Moich dzieci zaciemnia Moje wezwania. DLATEGO PRZYCHODZĘ PRZED LUDZKOŚĆ Z MOJĄ MIŁOŚCIĄ, MOIM MIŁOSIERDZIEM I MOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.

   *Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie). (Internet)

   Moje Miłosierdzie widzi Moje dziecko, które pokutuje i zdecydowanie ma zamiar się zmienić, jak gdyby patrzyło się na nie po raz pierwszy, dając mu to co najlepsze w Moim Domu. Moje Miłosierdzie przelewa się przed dzieckiem które naprawdę pokutuje i jest gotowe by już więcej Mnie nie obrazić. Jestem łaskawy i zarazem sprawiedliwy.

   NIE CHCĘ, ABY MYLONO MOJE MIŁOSIERDZIE Z BEZKARNOŚCIĄ …

   PRZYJDĘ I WSZYSTKIE MOJE DZIECI BĘDĄ SĄDZONE, KAŻDY.

   Na początku okresu Wielkiego Postu, Mój lud znajduje się przed Moim Miłosierdziem , a jeśli jest właściwa pokuta, umieszczę was w Moim Najświętszym Sercu, gdzie skorzystacie z siły, aby wytrzymać to, co przychodzi na ludzkość, pośród szaleństwa tych, którzy powodują, że Mój Kościół się trzęsie.

   Módlcie się i powierzajcie się Mojej Najświętszej Matce, która jako Drzwi Nieba nieustannie wstawia się za każdym z Moich dzieci, wzywa je, podtrzymuje je na nowo, aby nie zginęły.

   Zastanówcie się i nie wycofujcie w obliczu zła, które rozprzestrzenia brud nad Moimi dziećmi, aby demony z ich przebiegłością zadusiły was, doprowadzając was aż do pogardy Zbawienia, które Ja w szczególny sposób ofiarowuję wam w Wielkim Poście ażebyście mogli ocalić swoje dusze.

   Mój Kościół cierpi i ilu cieszy się z tego Mojego cierpienia!
   Mój Kościół jest rujnowany: biada tym, którzy go rujnują!
   Biada tym, którzy są przeszkodą dla Moich dzieci i prowadzą ich ku przepaści lub do cierpienia!

   WSZYSTKIE MOJE LEGIONY NIEBIESKIE PRZYBYWAJĄ, ŻEBY TOWARZYSZYĆ MOJEMU WIERNEMU KOŚCIOŁOWI: WIERNEMU MNIE, PISMU ŚWIĘTEMU, WIERNEMU BOŻEMU PRAWU, WIERNEMU MOJEMU NAUCZANIU I ZASADOM.
   TO SĄ TE PUNKTY ZWROTNE DLA TYCH, KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ
   I PRZESTRZEGAJĄ MOJEJ PRAWDY.
   Nie lękajcie się, nie wycofujcie się, pozostańcie świadectwami Mojej Miłości; tylko wtedy będziecie mogli kontynuować posuwanie się naprzód. Ci, którzy nie są świadectwami Mojej Miłości, będą zdezorientowani i zawiedzeni, pójdą innymi ścieżkami, które prowadzą tylko do zatracenia.

   MÓJ KOŚCIÓŁ JEST JEDNYM W MOJEJ WOLI: NIE SĄ TO RÓŻNE SŁOWA, ALE JEDNO POJEDYNCZE SŁOWO, KTÓRE JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM (J 14,6).

   Szczególnie w tym Wielkim Poście nie załamujcie się; nadal bądźcie wierni i kochajcie Moją Matkę; towarzyszcie Jej szczególnie podczas Mojej drogi na Kalwarię.

   MOI LUDZIE, MUSICIE BYĆ MOJĄ PRAWDZIWĄ, WŁASNĄ MIŁOŚCIĄ. JA ZAPRASZAM WAS, ABYŚCIE SIĘ STALI NOWYMI STWORZENIAMI, ODŁOŻYLI NA BOK GRZECH, KTÓRY PROWADZI WAS DO DUCHOWEJ ŚMIERCI; POZBYLI SIĘ SWOJEGO STAREGO UBIORU, WALCZYLI Z TYM PIJANYM „EGO”, KTÓRYM RANICIE SWOICH BRACI I SIOSTRY, KTÓRYM RANICIE TYCH NAJBLIŻSZYCH WAM, ORAZ MNIE.
   Człowiek zapomina, że sądem, którym osądzi, zostanie osądzony, a miarą, którą mierzy, będzie zmierzony. (Mt 7,1-2).

   Ćwiczcie się w Dziełach Miłosierdzia i stosujcie je.

   Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Meksyk, cierpi, jego ziemia się trzęsie.

   Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, ziemia ich jest wstrząsana i cierpią z powodu natury.

   Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Włochy, cierpią, ziemia się trzęsie.

   Umiłowany Mój Ludu, Mój Anioł Pokoju przyniesie wam Moje Światło;
   On będzie wam towarzyszył, módlcie się o to.

   Pogódźcie się z Moim Domem; Ja przyjmę was z Moją Miłością.

   Bądźcie silni wobec siebie, bardzo stanowczy; nie pozwólcie sobie na oddzielenie się ode Mnie.

   Żyjcie w tym Wielkim Poście gotowi na prawdziwe spotkanie, w komunii z Moją Miłością, Moją Prawdą, Moim Pokojem, niezwykle świadomi, że jesteście Moimi dziećmi.

   Módlcie się, ofiarujcie, niechaj ci, którzy mogą pościć, to czynią.

   Żyjcie w Moim pokoju.

   Błogosławię wam, niosę was w Moim Najświętszym Sercu.

   Wasz Jezus
   BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA
   BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA
   BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

   (*) Objawienia o Aniele Pokoju, przeczytaj … https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html

   Apokalipsa św. Jana 5,2-5 Biblia Tysiąclecia
   2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
   «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
   3 A nie mógł nikt –
   na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
   otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
   4 A ja bardzo płakałem,
   że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
   5 I mówi do mnie jeden ze Starców:
   «Przestań płakać:
   Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
   Odrośl Dawida2,
   tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

  • Inka0 said

   ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA
   4 marca 2019 https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm Tłumaczenie M. Tuszyńska

   Moi ukochani ludzie:

   Wzywam was do medytacji nad Moimi Słowami, chociaż brak świadomości* wśród niektórych Moich dzieci zaciemnia Moje wezwania. DLATEGO PRZYCHODZĘ PRZED LUDZKOŚĆ Z MOJĄ MIŁOŚCIĄ, MOIM MIŁOSIERDZIEM I MOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.

   *Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie). (Internet)

   Moje Miłosierdzie widzi Moje dziecko, które pokutuje i zdecydowanie ma zamiar się zmienić, jak gdyby patrzyło się na nie po raz pierwszy, dając mu to co najlepsze w Moim Domu. Moje Miłosierdzie przelewa się przed dzieckiem które naprawdę pokutuje i jest gotowe by już więcej Mnie nie obrazić. Jestem łaskawy i zarazem sprawiedliwy.

   NIE CHCĘ, ABY MYLONO MOJE MIŁOSIERDZIE Z BEZKARNOŚCIĄ …

   PRZYJDĘ I WSZYSTKIE MOJE DZIECI BĘDĄ SĄDZONE, KAŻDY.

   Na początku okresu Wielkiego Postu, Mój lud znajduje się przed Moim Miłosierdziem , a jeśli jest właściwa pokuta, umieszczę was w Moim Najświętszym Sercu, gdzie skorzystacie z siły, aby wytrzymać to, co przychodzi na ludzkość, pośród szaleństwa tych, którzy powodują, że Mój Kościół się trzęsie.

   Módlcie się i powierzajcie się Mojej Najświętszej Matce, która jako Drzwi Nieba nieustannie wstawia się za każdym z Moich dzieci, wzywa je, podtrzymuje je na nowo, aby nie zginęły.

   Zastanówcie się i nie wycofujcie w obliczu zła, które rozprzestrzenia brud nad Moimi dziećmi, aby demony z ich przebiegłością zadusiły was, doprowadzając was aż do pogardy Zbawienia, które Ja w szczególny sposób ofiarowuję wam w Wielkim Poście ażebyście mogli ocalić swoje dusze.

   Mój Kościół cierpi i ilu cieszy się z tego Mojego cierpienia!
   Mój Kościół jest rujnowany: biada tym, którzy go rujnują!
   Biada tym, którzy są przeszkodą dla Moich dzieci i prowadzą ich ku przepaści lub do cierpienia!

   WSZYSTKIE MOJE LEGIONY NIEBIESKIE PRZYBYWAJĄ, ŻEBY TOWARZYSZYĆ MOJEMU WIERNEMU KOŚCIOŁOWI: WIERNEMU MNIE, PISMU ŚWIĘTEMU, WIERNEMU BOŻEMU PRAWU, WIERNEMU MOJEMU NAUCZANIU I ZASADOM.
   TO SĄ TE PUNKTY ZWROTNE DLA TYCH, KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ
   I PRZESTRZEGAJĄ MOJEJ PRAWDY.
   Nie lękajcie się, nie wycofujcie się, pozostańcie świadectwami Mojej Miłości; tylko wtedy będziecie mogli kontynuować posuwanie się naprzód. Ci, którzy nie są świadectwami Mojej Miłości, będą zdezorientowani i zawiedzeni, pójdą innymi ścieżkami, które prowadzą tylko do zatracenia.

   MÓJ KOŚCIÓŁ JEST JEDNYM W MOJEJ WOLI: NIE SĄ TO RÓŻNE SŁOWA, ALE JEDNO POJEDYNCZE SŁOWO, KTÓRE JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM (J 14,6).

   Szczególnie w tym Wielkim Poście nie załamujcie się; nadal bądźcie wierni i kochajcie Moją Matkę; towarzyszcie Jej szczególnie podczas Mojej drogi na Kalwarię.

   MOI LUDZIE, MUSICIE BYĆ MOJĄ PRAWDZIWĄ, WŁASNĄ MIŁOŚCIĄ. JA ZAPRASZAM WAS, ABYŚCIE SIĘ STALI NOWYMI STWORZENIAMI, ODŁOŻYLI NA BOK GRZECH, KTÓRY PROWADZI WAS DO DUCHOWEJ ŚMIERCI; POZBYLI SIĘ SWOJEGO STAREGO UBIORU, WALCZYLI Z TYM PIJANYM „EGO”, KTÓRYM RANICIE SWOICH BRACI I SIOSTRY, KTÓRYM RANICIE TYCH NAJBLIŻSZYCH WAM, ORAZ MNIE.
   Człowiek zapomina, że sądem, którym osądzi, zostanie osądzony, a miarą, którą mierzy, będzie zmierzony. (Mt 7,1-2).

   Ćwiczcie się w Dziełach Miłosierdzia i stosujcie je.

   Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Meksyk, cierpi, jego ziemia się trzęsie.

   Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, ziemia ich jest wstrząsana i cierpią z powodu natury.

   Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Włochy, cierpią, ziemia się trzęsie.

   Umiłowany Mój Ludu, Mój Anioł Pokoju przyniesie wam Moje Światło;
   On będzie wam towarzyszył, módlcie się o to.

   Pogódźcie się z Moim Domem; Ja przyjmę was z Moją Miłością.

   Bądźcie silni wobec siebie, bardzo stanowczy; nie pozwólcie sobie na oddzielenie się ode Mnie.

   Żyjcie w tym Wielkim Poście gotowi na prawdziwe spotkanie, w komunii z Moją Miłością, Moją Prawdą, Moim Pokojem, niezwykle świadomi, że jesteście Moimi dziećmi.

   Módlcie się, ofiarujcie, niechaj ci, którzy mogą pościć, to czynią.

   Żyjcie w Moim pokoju.

   Błogosławię wam, niosę was w Moim Najświętszym Sercu.

   Wasz Jezus
   BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA
   BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA
   BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

   (*) Objawienia o Aniele Pokoju, przeczytaj … https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html

   Apokalipsa św. Jana 5,2-5 Biblia Tysiąclecia
   2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
   «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
   3 A nie mógł nikt –
   na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
   otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
   4 A ja bardzo płakałem,
   że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
   5 I mówi do mnie jeden ze Starców:
   «Przestań płakać:
   Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
   Odrośl Dawida2,
   tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

 3. OSTOJA said

  https://niezalezna.pl/263059-stanowcze-stanowisko-kep-nie-mozna-mowic-ze-jan-pawel-ii-tuszowal-przypadki-pedofilii

 4. Opcja said

  PiS rusza z drugim etapem reformy sądów. Czas dobry, bo protestujący sędziowie, zrobią swymi protestami najlepszą kampanię wyborczą dla PiS
  https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303129915-Wielka-reforma-sadow-powszechnych-sedziowie-pokoju-zamiast-sadow-apelacyjnych.html

 5. Józef Piotr said

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/emerytura-jak-zyc-zus-pokazuje-dane-kto-i-jak-dlugo-pobiera-swiadczenia-6358514691684481a.html

  Artyści , aktorzy , celeb ryci mogą przechodzić na emeryturę już w wiwku 40 lat
  To tam są ci co opluwają POLSKĘ
  finansowani są z budżetu
  i najdłużej pobierają emerytury bo srednio przez 24 loata

 6. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/438030-paskudne-maziarski-broni-karty-lgbt-i-obraza-kaczynskiego

  • Kasia1 said

   Wyborcza i ci co tam piszą to zlepek gnid.Nie warto ani czytać ,ani nawet wspominać o nich.

 7. Jozef Piotr said

  #DrużynaGwiazd @Platforma_org na #EuroWybory 🇪🇺 + POKO + KO

  KO = komuna odżywa

 8. Jozef Piotr said

  🌟 Dziś, w 1⃣7⃣ Karcie z Historii #ŻelaznaDywizja kilka słów o początku walk odwrotowych z których 18 Dywizja Piechoty gen. Krajowskiego tak bardzo zasłynęła. Zachęcamy do lektury 📖⤵️🇵🇱
  #Tradycja #Historia #HistoriaPolski #Polska #Duma #18DP

 9. Jozef Piotr said

  TURECKA RZEŻ KATOLICKICH ORMIAN 1915 rok
  WYMORDOWANO PÓŁTORA MILIONA

  https://pbs.twimg.com/card_img/1106270042004643843/hRZ7JPUG?format=jpg&name=600×314

 10. OSTOJA said

  Powrót ceł na import z Europy? Drastyczne gospodarcze kroki wobec UE ze strony USA? Prezydent Donald Trump, który dziś spotkał się z premierem Irlandii Leo Varadkarem, ostrzegł Brukselę, że grożą jej „poważne konsekwencje” gospodarcze, jeśli nie będzie chciała wynegocjować z USA nowego porozumienia handlowego.

  https://niezalezna.pl/263062-unia-europejska-nie-bedzie-miala-lekko-trump-grozi-brukseli-powaznymi-konsekwencjami

 11. La Salette said

  W milionerach padło pytanie za milion…a dotyczyło Różańca Świętego

 12. OLA said

  P. GRZEGORZ

 13. Jozef Piotr said

  Kasjopeaj
  14 III 1949 w okolicach Nowego Dworu (powiat Lidzki) w walce z 300 osobowym oddziałem NKWD,giną Ostatni Mohikanie Polskich Kresów,10 żołnierzy wraz ze swoich dowódcą Wyklętym 🇫🇷Francuzem🇫🇷 Pierrem Ficem ps.”Peter”(1 po prawej w 4 rzędzie).Wieczna Chwała Bohaterom ! #WyklętaPamięć

 14. Tadeusz Kaktus said

  „O tak zwanych prawach człowieka dosyć słyszą szerokie masy; oby usłyszały także coś o prawach Bożych”.

 15. Tadeusz Kaktus said

  „Wyzwoliwszy się spod panowania i mocy Bożej, nie staną się przeto wolniejszymi; podpadną pod jakąkolwiek moc ziemską; gdyż jak wiadomo, wybiorą sobie kogoś, kogo słuchać będą, przywiążą się doń i nauk jego słuchać będą. A nadto wciskają ducha swego, wykluczonego od udziału w rzeczach Boskich, w ciaśniejszy zakres wiedzy, a i w tym, co rozumem poznają, z mniejszą zdolnością naprzód postępują. Albowiem w naturze wszechrzeczy jest niemało stron takich, do których pojęcia i wyjaśnienia nauka Boska wielce się przyczynia, i nierzadko Bóg karze taką pychę przez to, że ludzie nie znajdują prawdy właśnie, aby ukarani byli. Te dwie są przyczyny, że tak wielu wysoko uzdolnionych i wykształconych uczonych w badaniu natury popełnia niedorzeczności, gorsze od najgorszych błędów.” https://swietatradycja.wordpress.com/2019/03/14/maczuga-leona-xiii/

 16. La Salette said

  Zapraszam ludzi dobrej Woli do 9 dniowej modlitwy Nowenny do Ducha Swiętego oraz Maryi Rozwiązującej Węzły w intencjach:
  1. Aby zstąpił Duch Swięty i odnowił oblicze ziemi.
  2. Przyspieszenie Triumf Niepokalanego Serca Maryi
  3. Intencjach własnych
  Czas nowenny:
  15.03(piątek)-23.03(sobota)
  Codzienna praktyka.
  1. Litania do Wszystkich Świętych.
  2. Nowenna do MB Rozwiązującej Węzły
  https://adonai.pl/modlitwy/?id=377
  3. Modlitwy nowenny do Ducha Swiętego
  http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=262&doc=198
  Dzień 1 – 15.03 (piątek)

 17. Ciocia said

  Nowenna do św.Józefa
  Opiekun Jezusa, Maryi i Kościoła.

  DZIEŃ 6. (15 marca)
  Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.

  Modlitwa do św. Józefa
  Litania do św. Józefa

 18. Ciocia said

  dzień siódmy : MODLITWA – nowenna za przyczyną Ojca Wenantego …dla dobra dusz

 19. Ciocia said

  15.03.19 „Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.” Ez 33,11

 20. Ciocia said

  Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa – (Mt 5, 20-26)

 21. Jozef Piotr said

  Balcerowicz, kłamca…… i bandyta

 22. Jozef Piotr said

  UNIA EUROPEJSKA chce po prostu z POLAKÓW zrobić surowiec:
  – dzieci hodować dla euro-pedofili
  – młodzież hodować na dawców narządów
  – kobiety hodować na kurwy
  – mężczyzn hodować na roboli
  – resztę zabijać (aborcja, eutanazja)
  – i tak doić, doić, doić bez końca

  Generalna Gubernia z Chyżym Rujem jako Gaulaiterem. Dużo nie brakowało. Makrela wyczuła pismo nosem i brendzla szybko ewakuowała. A ten cieszyłsię z 27 :1 folksdojcz i agent

 23. Jozef Piotr said

  Wypowiedzi polityków #KoalicjaEuropejska o adopcji dzieci przez pary homoseksualne szokują. To jest granica, której do tej pory nie przekraczano. Dla nas ochrona rodziny jest najważniejsza. Przypominam art.18 Konstytucji.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: