Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Strajk nauczycieli to realizacja programu Kramka obalenia rządu

Posted by Dzieckonmp w dniu 9 kwietnia 2019


Napisany plan Kramka w lipcu 2017 roku.

16 kroków, które mają sparaliżować Polskę i odsunąć PiS.  „Wyłączmy rząd!”

Precyzyjny plan destabilizacji kraju pod hasłem: „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!”. W scenariuszu są: narastające protesty; bunt sędziów; strajk generalny; niepłacenie podatków; pikiety pod siedzibami rządu, partii i pod domami polityków PiS; ciągłe prowokowanie Jarosława Kaczyńskiego, które ma doprowadzić do rozstroju emocjonalnego i rozpadu PiS na frakcje. To tylko część kroków ogłoszonych przez szefa Rady Fundacji Otwarty Dialog. Bartosz Kramek stworzył go, bazując na doświadczeniu ukraińskiego Majdanu.

1. Mimo wszelkich różnic – konieczna jest ścisła współpraca i koordynacja szeroko rozumianych środowisk opozycyjnych i obywatelskich, którzy stworzą wspólną strukturę służącą podejmowaniu kluczowych decyzji i wyłonią spośród siebie oficjalną reprezentację. Na Majdanie taką platformą była po części Rada Majdanu i Sztab Sprzeciwu Narodowego. U nas może to być Front Demokratyczny, w ramach którego zostaną powołane odpowiednie, tematyczne zespoły zadaniowe odpowiedzialne za realizację działań w poniższych sferach.

2. Skuteczność wymaga zmobilizowania szerokich mas społecznych, a – zanim to nastąpi – wielu środowisk, których opór może sparaliżować funkcjonowanie państwa; wymaga to rozmów prowadzonych przez opozycję i czołowych działaczy społecznych z centralami związków zawodowych (w szczególności ZNP) i przedstawicielami biznesu (Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan).

3. Strajk generalny nauczycieli, czy też – w przypadku formalnie nie mogących strajkować sędziów sądów powszechnych i administracyjnych – szeroko zakrojony protest w formie przerw w pracy i powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych. Powinno to wywołać poważne i szerokie zaniepokojenie społeczne, którego władze nie będą mogły ignorować; to już nie będzie walka o sądy, to będzie walka o Polskę.

4. Warto rozważyć otwartą i zakrojoną szeroko akcję czasowego powstrzymania się od płacenia podatków i innych należności na rzecz skarbu państwa pod hasłem np. „Nie płacę na PiS”.

5. W żadnym wypadku Sąd Najwyższy nie może skapitulować przed przemocą prawną. Nawet w wypadku pozornego wejścia w życie niekonstytucyjnych ustaw powinny one zostać przezeń oficjalnie uznane – z uwagi na rażącą sprzeczność z Konstytucją i paraliż Trybunału Konstytucyjnego – jako pozbawione mocy prawnej i tym samym nieobowiązujące; spodziewane orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Julii Przyłębskiej muszą zapaść. Sędziowie nie mogą dobrowolnie oddać gmachu sądu partyjnym nominatom. Przed przemocą fizyczną może chronić sędziów Straż Miejska i sznur obywateli. Sądy powszechne muszą stosować konstytucję bezpośrednio. Sądy muszą być otoczone szczególną obywatelską opieką, wsparciem symbolicznym i – w razie potrzeby – materialnym, jak i nieustannie dyżurującymi manifestantami.

6. Presja społeczna w postaci protestów i manifestacji musi być ciągła i wysoka. Miasteczka namiotowe, czy też głośne i częste protesty mogą powstać i być prowadzone nie tylko pod Sejmem i Pałacem Namiestnikowskim, ale również Kancelarią Premiera i siedzibą PiS-u na Nowogrodzkiej oraz domem Jarosława Kaczyńskiego. Być może te obiekty i instytucje uda się z czasem całkowicie zablokować paraliżując ich pracę?

7. Troska o dobrą organizację, wizerunek i atrakcyjność miejsc protestu. Same protesty muszą zostać uatrakcyjnione i ożywione szerokim wsparciem artystów, jak i swoistą ofertą kulturalną (koncerty) i edukacyjną (wykłady i spotkania poświęcone historii parlamentaryzmu, konstytucji, rządom prawa etc.). (…) Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa istotna jest obecność (chronionych immunitetem) opozycyjnych parlamentarzystów, czy też ich dostępność w wypadku zaistnienia konieczności interwencji.

8. Konieczne są konsekwencje personalne dla czołowych polityków i funkcjonariuszy PiS: ich celem jest społeczny ostracyzm. Metodami takimi jak protesty pod domami (nie pozwólmy spać Kaczyńskiemu kiedy niszczy Polskę!), czy wszechobecne ulotki, postery i billboardy obnażające ich hipokryzję i kompleksy; w tym z wykorzystaniem kompromitujących cytatów własnych (w tym Kaczyńskiego o zdradzieckich mordach i kanaliach) docierające codziennie do ich rodzin i sąsiadów. Być może przed domem Kaczyńskiego na Żoliborzu powinny zawisnąć wielkie plakaty ze słowami Lecha Kaczyńskiego o konieczności respektowania konstytucji i wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Większość PiS-u jest nieznaczna, a silna presja i dyskomfort w życiu codziennym odczuwany przez jego parlamentarzystów może spowodować ich pęknięcie przejście na stronę obywateli.

9. Należy bezwzględnie dbać o dobre relacje z policją i innymi siłami porządkowymi. Policjantom należy dziękować za ciężką pracę i ochronę, przypominać i akcentować pokojowy charakter protestów, oferować im wodę i ciepłe napoje, zwracając jednocześnie uwagę na nakaz lojalności wobec konstytucji i prawa oraz konieczności odmowy wykonywania poleceń służbowych sprzecznych z nimi. Nie mamy i nie chcemy konfliktu z policją.

10. Konieczna jest szeroka akcja edukacyjna. Przeszkoleni wolontariusze -aktywiści powinni znaleźć się na stacjach metra i na rogu każdej większej ulicy z zestawem odpowiednich petycji, informacji o nadchodzących protestach, ulotek i informatorów tłumaczących zachodzące zmiany, rozwiewających mity o rzekomej dekomunizacji sądownictwa; być może również z gadżetami ośmieszającymi sułtana Kaczoglu i Liliputina, jak i jego akolitów (w śmiechu i dowcipie jest siła!). Rozprowadzane muszą być egzemplarze konstytucji; organizowane powinny być spotkania informacyjne również w małych miejscowościach. Wykorzystane mogą i powinny być środki z budżetów partii politycznych. Bardzo ważne: media (w tym social media) muszą w sposób przystępny tłumaczyć obywatelom przyczyny protestów i spowodowanych nimi niedogodności.

11. Nie można zaniechać prób prowadzenia rozmów i pertraktacji z potencjalnie konstruktywną częścią obecnej elity rządzącej; w szczególności mogłaby się nią stać (choć nadzieje maleją) frakcja Gowina, ale mogą też wyłonić się pojedynczy posłowie i grupy przestraszone rozwojem sytuacji. Raz jeszcze: większość PiSu jest krucha, a Kukiz tak łatwo i tanio skóry Kaczyńskiemu nie sprzeda. A ich targi mogą kupić nam czas.

12. Siłą Polski są samorządy. Szczególna rola przypaść powinna samorządowi m. st. Warszawy. Rada Miasta winna przyjąć uchwałę o niekonstytucyjności działań PiSu i zapewnieniu szerokiego wsparcia manifestującym. Służby miejskie powinny zabezpieczać miejsca protestów, wspierać nocujących w okolicy Sejmu (i ew. innych gmachów państwowych) w zapewnieniu odpowiedniego zaplecza higienicznego, wody i żywności itp. Miasta i gminy wspierające protest powinny rozważyć przyłączenie się do i charakter ewentualnych akcji strajkowych agend samorządowych. Jeśli szeroki protest społeczny może wyłączyć państwo, to czy miasto nie może wyłączyć Sejmu i Senatu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Premiera i Prezydenta? Czy pod pretekstem remontu w siedzibie PiS-u nie może zgasnąć światło? Młodzież nazywa to dziś trollingiem, ale czy nie mamy do niego prawa w świetle ewidentnego bezprawia rządzących?

13. Samorządy prawnicze mogą i powinny powołać specjalne zespoły zadaniowe wykorzystujące wszelkie możliwe instrumenty prawa cywilnego, karnego i administracyjnego w celu sabotowania bezprawnych poczynań rządu i wyciągania konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych (w tym urzędników realizujących bezprawne, niekonstytucyjne polecenia swoich zwierzchników). Należy wesprzeć próbujących stosować obstrukcję parlamentarną posłów i senatorów chociażby w produkcji nieskończonej liczy poprawek. Wykorzystane muszą zostać również wszelkie instrumenty nacisku, które daje nam prawo międzynarodowe. Jeśli możemy pozywać polskie władze przed trybunały międzynarodowe – róbmy to na potęgę. Ewentualni szykanowani przez PiS powinni mieć zagwarantowaną bezpłatną pomoc prawną.

14. Europa i świat. Konieczna jest ścisła współpraca z zagranicą (w tym organizacja misji obserwacyjnych do Polski, jak i wysłuchań nt. sytuacji w Polsce na forum Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, ale również – parlamentów narodowych najistotniejszych oraz zainteresowanych nami państw). Polskę muszą odwiedzać (i być do tego zachęcani i wspierani organizacyjnie) parlamentarzyści krajów UE, amerykańscy kongresmeni, dziennikarze z całego świata. Prezes Kaczyński, premier Szydło, prezydent Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu powinni zostać zasypani nie tylko stanowczymi pismami, ale i prośbami o pilne spotkania ze strony kluczowych polityków UE i ambasadorów najważniejszych państw. Podobnie na dywanik powinni być wzywani do lokalnych MSZ-ów i szefów rządów ambasadorowie Polski za granicą. (…) Sankcje międzynarodowe powinny być opcją w grze; być może udałoby się wykorzystać bądź stworzyć mechanizm sankcji personalnych wobec decydentów politycznych i urzędników łamiących prawo.

15. Internet i media społecznościowe: należy w pełni wykorzystać ich potencjał. To narzędzia, których znaczenie trudno dziś przecenić, ale zasadniczo chodzi o to samo: widoczność, także w językach obcych; docieranie do nieprzekonanych i pasywnych; zwalczanie szkodliwych mitów, fejków i propagandy mediów na usługach PiS; pozyskiwanie wsparcia, w tym finansowego w formie zbiórek, dyskredytowanie – kulturalne – funkcjonariuszy PiS-u. Musimy monitorować media społecznościowe i wykorzystywać narzędzia analityczne – tak skuteczne w ostatniej kampanii prezydenckiej w USA i brexitowej w Zjednoczonym Królestwie. Obecnie pozwalają one na inteligentne dotarcie z naszym przekazem do grup i jednostek szczególnie na niego wrażliwych oraz poszczególnych dyskusji toczących się w sieci.

16. Środowiska zaangażowane, w szczególności biznes, samorządy, ale też ogół protestujących powinny składać się na specjalny fundusz obywatelski służący finansowaniu ww. działań. To kluczowe!** Mając odpowiednie zasoby, możemy nieomal wszystko. Konieczne jest przy tym bezwzględne zapewnienie transparentności i uniknięcie nieprawidłowości, które podminowały reputację KOD-u.

Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog przekonuje, że konieczne jest uruchomienie wszystkich elementów zarysowanego scenariusza. Podpowiada też uruchomienie takiej manipulacji, która wyprowadzi z równowagi prezesa PiS.

https://wpolityce.pl/polityka/349913-ujawniamy-16-krokow-ktore-maja-sparalizowac-polske-i-odsunac-pis-inzynierowie-zbiorowej-histerii-maja-tajny-plan-wylaczmy-rzad?strona=2

Komentarze 43 do “Strajk nauczycieli to realizacja programu Kramka obalenia rządu”

 1. Dzieckonmp said

  żona Matki Kurki

  Żona jest zatrudniona jako logopeda, ma pensum 22 godziny i pracuje z ciężko upośledzonymi dziećmi, za takie same pieniądze, jak opieprzające się miss pokojów nauczycielskich. Nie strajkuje i zgłosiła się do komisji w innej szkole, aby dzieci zdały egzamin. To jest nauczyciel!

 2. Dzieckonmp said

  Około 60-letnia KODziara, zarażona wirusem HIV Leokadia Jung (Lodzia) gra w TVN24 12-letnią córkę . Można ? Można.

  • Anzelmik said

   To nie może być prawda…Oczom nie wierzę…Jeśli to prawda to tvn powinien zostać zamknięty przez stosowny do tego urząd !
   Za coś takiego powinna być odebrana koncesja na nadawanie !
   Jeśli to prawda i rząd nic nie zrobi …To ja nawet tego nie mogę skomentować…

 3. Dzieckonmp said

  Frasyniuk o Strajku Nauczycieli: to taki moment, że powinniśmy wykazać solidarność z nauczycielami i wyjść na ulice.

 4. Dzieckonmp said

  Timmermans o strajku nauczycieli

  • La Salette said

   Timmermans i Polacy zdrajcy spieszą się przed wyborami do europarlamentu, oj spieszą.
   My też przed tymi wyborami powinniśmy się zmobilizować, zwłaszcza przez modlitwę i szturm do Nieba za Polskę i inne kraje.
   Polska opozycja nie będzie istnieć bez wsparciaz Brukseli.

   • La Salette said

    Ważna jest też modlitwa zakonne kraje zwłaszcza za Włochy, Hiszpanie i Francję. Tam jest duża nadzieja na właściwy wybór ludzi.
    Z Niemcami gorzej.

  • hallinna said

   Ale brakuje im tego, że w strajku biorą udział wszyscy nauczyciele ….
   Nie do twarzy jest im z tym, ze nauczyciele mogą iśc na egzaminy .

   Musiał tak postąpić przewodniczący strajkujących , bo świat zobaczyłby, ilu pozostałoby zdeterminowanych aby strajkowac ……

   Jedno jest pewne , nie wyszło im tak jak chcieli …..
   Lechu i spółka przekonuja sie o tym ,
   jak trudno jest wyprowadzic ludzi na ulice .
   A Lechu myśłał że SOLIDARNOŚĆ szłą za nim , bo ładny .
   Śolidarnośc prowadziła Maryja Krolowa Polski .

   Dziękują Ci Chryste Królu za interwencję , za przekreslanie planów destabilizacji Polski .
   Bądz uwielbiony chwała i radościa otoczony od Rozmodlonego Narodu Polskiego .

 5. Dzieckonmp said

  Sonda Uliczna – Strajk Nauczycieli

 6. Jozef Piotr said

 7. Jozef Piotr said

  W promieniu 300 km od Polski pracują 23 reaktory energetyczne – w samej Grupie Wyszehradzkiej jest ich 14. Polska jest jedynym krajem z #V4, który nie posiada energetyki #atom.owej. ⚛️

  no bo lepszy smog z węglówek na co dzień niż opad radioaktywny którego nie ma 😀

  • Ciocia said

   Z tej fotki wynika ,że wszystkie są 150 km od naszych granic .to prawie jakby były u nas .150 km to pikuś dla promieniowania radioaktywnego .

   26 kwietnia przypada rocznica katastrofy jądrowej w ukraińskim Czarnobylu. Choć do zdarzenia doszło 33 lata temu to nadal budzi ono emocje.

   Polacy nie otrzymali z ZSRR żadnych informacji o katastrofie. Jednak 28 kwietnia stacja pomiaru skażeń promieniotwórczych w Mikołajkach, a następnie kolejne, zgłosiły do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej kilkukrotny wzrost mocy dawki promieniowania w atmosferze. Skażenie objęło cały kraj 30 maja.

   Odległość Czarnobyla od granicy Polski to 500 km.

 8. Jozef Piotr said

 9. Józef Piotr said

 10. Dzieckonmp said

  są dziś też takie informacje od prawych nauczycieli

  Strajkujący w mojej szkole wytrzymali 2 dni. Zawieszają strajk. Jutro wracają do pracy.

 11. Dzieckonmp said

  Robi sie wesoło, Platforma sie zorientowała ze dopłaty do świn i krów, które wyśmiała to projekt Komisji Europejskiej i teraz nie wiedza, jak z tego wybrnąć

 12. Jozef Piotr said

  I jak tu nie kochać Ślązaków

  • szach said

   bo podobno tylko na Śląsku nie było pełnej obsady w komisjach egzaminacyjnych.

  • Ewa said

   Jestem nauczycielem ze Ślaska, niestrajkującym, niektóre koleżanki mają mężów górników i je popierają. Po prostu ciekawe z jakiej miejscowości taki telefon miał miejsce

 13. Jozef Piotr said

  A może by tak Broniarz,
  Kolegów idąc tropem,
  Zaśpiewa coś o puczu,
  Okrzyknie się jełopem.

  A może tak jak Rysiek,
  Skorzysta z fajnej opcji,
  Zabierze koleżankę,
  Na wywczas w promocji.

  W ostateczności może,
  Też walić w barierki,
  Lub polec, potem powstać,
  Jak Diduszko Wielki.

 14. Dzieckonmp said

  .A to bestie ci członkowie ZNP. Za wszelką cenę udupić dzieci.

  • Ciocia said

   Oni chyba mają za głąbów i dzieci i rodziców .To jest jakaś paranoja .
   Dzieci mogą olewać i gnębić ,ale co do rodziców to chyba powinni mieć respekt .

  • szach said

   bierzcie wodę święconą , albo jak ktoś ma, to egzorcyzmowaną i pokropcie szkoły, w których jest strajk. Odmówcie jakiś znany wam egzorcyzm lub Zdrowaś Maryjo czy Wierzę w Boga. Jesteśmy żołnierzami Chrystusa Króla, a żołnierze Chrystusa walczą modlitwą, ofiarą, Prawdą. Diabeł boi się święconej wody a musi ich być legiony tam, gdzie słychać słowa takie same, jak bandyty w czasie napadu: pieniądze albo świadectwa dla uczniów !
   Czyńmy to z wiarą i ufnością w Bożą pomoc. Na imię Jezus, zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych! W tym imieniu jest nasza siła i nasze ocalenie ! Nikt nie musi widzieć. Bóg widzi wszystko i wie wszystko .

  • cox21 said

   Prawdziwy nauczyciel, któremu na sercu leży dobro ucznia nigdy by tak nawet nie pomyślał!

 15. Dzieckonmp said

  Bardzo ważne bo wielu rodziców sobie nie zdaje sprawę że dzieci teraz nie chodzą do szkoły i jak tak będzie dosyć długo to dzieci nie będą miec wakacji. Będą odrabiać lekcje w lipcu. Trzeba będzie zrezygnować z wykupionych już wakacji.

  • Dzieckonmp said

   Niektórzy rodzice się już budzą. ale to powinno się masowo obudzić wielu rodziców.

   To jeszcze nic . U rodziny 70 km od Warszawy wczoraj grupa kilkudziesięciu rodziców dzieci co mają jutro egzaminy wtargnęła do szkoły i tak skutecznie rozmówila się ze strajkującymi że ci już wczoraj zrezygnowali ze strajku. Tak. To miasto gdzie każdy wie gdzie kto mieszka .

  • cox21 said

   Mam nadzieję, że tak będzie!

 16. Ciocia said

  Kiedyś nauczyciel martwił się o wynik egzaminu .Trzymał kciuki za swoich uczniów ,mówił ‚napiszcie dobrze ,żebym się nie wstydził/a”.

  A teraz nauczyciel uczy ” głąbów „więc się nie ma co wstydzić i nawet nie przychodzi na egzamin .Taką mają teraz filozofię zawodową .

 17. Dzieckonmp said

  Strajk nauczycieli a sondaże preferencji wyborczych? Będzie zaskoczenie.

 18. Ciocia said

  Może czas uderzyć się w „pedagogiczne piersi ” ;

  coraz więcej dzieci próbuje się zabić. Szpitale psychiatryczne dla dzieci i młodzieży pękają w szwach

  – Przyjąć dziecko, które chciało zabić się wczoraj i jednocześnie wypisać to, które chciało zrobić to samo tydzień temu i nadal jest w fatalnym stanie? – o dramatycznej sytuacji w szpitalach psychiatrycznych mówi Monika Jaskólska.

  Z każdym rokiem wzrasta liczba młodych, którzy wymagają leczenia psychiatrycznego.

  Z policyjnych statystyk wynika, że dynamiczne rośnie liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W 2017 roku na drastyczny krok zdecydowało się 730 młodych Polaków. Ponadto raport „Dzieci się liczą 2017” opublikowany przez fundację Dajmy Dzieciom Siłę, mówi, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich. W tym niechlubnym zestawieniu prześcignęli nas jedynie Niemcy.

 19. Dzieckonmp said

  ZNP robi wszystko by nie doszło do dzisiejszych egzaminów i by dzieci nie zdały tych egzaminów. Ogłosił na swojej stronie że dzisiejsze egzaminy sa bezprawne

  Bezprawność zastępowania pracy nauczyciela strajkującego pracą tymczasową i wolontariatem: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/04/Bezprawność-zastępowania-pracy-nauczyciela-pracą-tymczasową-i-wolontariatem.pdf

 20. Dzieckonmp said

  We wszystkich szkołąch odbywają sie egzaminy uczniów. Wyjątkiem sa 4 szkoły w całej Polsce.

  SKANDAL! Cztery szkoły grożą strajkiem okupacyjnym. Grożą, że nie wpuszczą egzaminatorów i uczniów.

  Dyrektorzy tych szkół nie wpuszczają egzaminatorów ani uczniów.
  Władze nie podają gdzie te szkoły się znajdują bo jest obawa że ludzie by pzyszli i powiesili dyrektorów na sznurze. Wiadomo tylko że jest to województwo zachodniopomorskie.

 21. Dzieckonmp said

  Nauczyciele Zespołu Szkół w Końskowoli zawiesili strajk i wrócili do pracy. To reakcja na śmierć uczennicy 8 klasy tamtejszej podstawówki.

  • Dzieckonmp said

   Ponieważ Końskowola jest bardzo blisko Lublina, zainteresowałem się co dokładnie się stało.Muszę stwierdzić że Broniarz morderca ma na sumieniu pierwszą śmiertelną ofiarę.
   Dziewczynka chodząca do 8 klasy miała zdawać egzamin w nadchodzący poniedziałek. Widząc że nauczyciele zaczęli strajk bardzo się denerwowała jak to będzie w ten poniedziałek. Dodam że chorowała na serce. Posiadała wadę serca. We wtorek po południu po dwóch dniach strajku widząc do czego zmierza postawa jej nauczycieli bardzo się podłamała a po niedługim czasie zmarła. Nauczyciele zaś gdy dowiedzieli się że to oni są sprawcami tej tragedii, natychmiast postanowili pzrerwać strajk i prowadzili dziś normalnie lekcje.
   Broniarz – morderca.
   Poleciłbym rodzicom pozwanie do sądu Broniarza o wysokie odszkodowanie.

  • Ciocia said

   To właśnie to czego nikt nie bierze pod uwagę ,że można tak skrzywdzić dziecko ,że ono umiera .

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: