Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasu – KARA. Propozycja chronologiczna

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 czerwca 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem
Tą propozycję chronologiczną będę próbował w następnych kilkunastu wpisach logicznie potwierdzić, a wszystko będzie oparte na opracowaniu hiszpańskiego badacza współczesnych objawień oraz Pisma świętego. Zadanie to nie jest łatwe wobec wielkości treści zawartej w tym opracowaniu a wszystko w języku hiszpańskim. Kolejność poruszanych tematów nie będzie chronologiczna. Powodem jest sposób dochodzenia do tej propozycji przez samego autora. Myślę że temat uda się zamknąć pod koniec roku.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Autor opracowania tak pisze:
Powody, dla których wierzę, że kara ogłoszona w orędziach z Garabandal jest tym samym wydarzeniem, co kataklizm, który spowoduje koniec najeźdźcy w proroctwie Daniela.
Aby zobaczyć wskazówki, które doprowadziły autora opracowania  do obliczenia dnia kary na dzień 3/25/2032, trzeba poczekać na przyszły wpis: „ dzień kary”.
1) Garabandal i Akita
2) Apokalipsa
3) Sen Nabuchodonozora
4) Garabandal i tydzień Daniela
5) Podsumowanie i źródła

Garabandal i Akita

Mari Loli:

– Czy nie widziała pani ognia?
– Ogień, tak. Ludzie biegli w kierunku wody, lecz nic nie gasiło ognia. Nigdy nie widziałam ludzi w ogniu, lecz uciekających przed nim.
– A kiedy widziała pani kobiety podnoszące swe dzieci, nie było ognia?
– Nie. To było raczej tak, jakby cierpiały, płakały, krzyczały i podnosiły swe dzieci.
– Czy kiedykolwiek myślała pani o Karze? Czy osobiście wierzy pani, że ona nadejdzie?
– Wydaje mi się, że coś nadejdzie z powodu tego, dokąd zdąża świat. Nastąpiła wielka zmiana.

Akita:

Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym.

Porównując proroctwo  Garabandal o karze, z przesłaniem o karze Matki Bożej z Akity
widzimy wielkie podobieństwo między nimi, co prowadzi nas do przekonania, że jest to to samo wydarzenie .
W Apokalipsie Jana 18 8-10 czytamy że ogień jest bezpośrednio związany z karą
Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi,
którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu,
kiedy zobaczą dym jej pożaru.
Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą:
„Biada, biada, wielka stolico,
Babilonie, stolico potężna!
Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!”

Łącząc informacje o ukaraniu obu proroctw, mamy następujące wnioski :

1) Ogień spadnie z nieba
2) To będzie nieoczekiwane
3) To wyeliminuje większość ludzkości

4) Ocaleni będą zazdrościć umarłym

Apokalipsa

Ap. 6,13 – I gwiazdy spadły z nieba na ziemię,
podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce

Ap. 8,8 – I drugi anioł zatrąbił:
i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona,
a trzecia część morza stała się krwią 

Ap. 8,10 – I trzeci anioł zatrąbił:
i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia,
a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. 

Ap, 9,1 – I piąty anioł zatrąbił:
i ujrzałem gwiazdę1, która z nieba spadła na ziemię,
i dano jej klucz od studni Czeluści2

Ap, 9,18 – Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi,
od ognia, dymu i siarki,
wychodzących z ich pysków. 

Porównując te wnioski z proroctwami Apokalipsy na temat „ ognia spadającego z nieba ” , znajdujemy tak wiele podobieństw, które prowadzą nas do wniosku, że dotyczy to również tego samego zdarzenia..

Moglibyśmy podsumować afirmacje Apokalipsy jednym zdaniem: „ogień spadnie z nieba nad morzem Ziemi, masą żarzącą się, wielką jak góra i która płonie jak pochodnia i wyeliminuje wielką część ludzkości. »

 

Sen Nabuchodonozora

Dn,2,34 – Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień*, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je

W rozdziale 2 Daniela znajdujemy sen o posągu Nabuchodonozora. W skrócie, statua symbolizuje naszą cywilizację, ludzkość i każdą część posągu, symbolizuje era naszej cywilizacji, a stopy są ostatnią epoką. Pod koniec snu kamień uderza w posąg, rozdrabniając go. Moglibyśmy podsumować afirmacje snu za pomocą następującego zdania: „ kamień zostanie oderwany od góry i uderzy w naszą cywilizację, rozbijając ją ”.

Dn,9,26-27

A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.  Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką* i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”».

W tygodniu Daniela wspomina się koniec. Macie na myśli w  jakim celu? Nasza cywilizacja charakteryzuje się jedną rzeczą, że zawsze toczyły się wojny. Kiedy mówi, że będzie wojna do końca, myślę całkiem wyraźnie, że odnosi się ona do końca naszej cywilizacji. Dlatego ten cel jest tym samym celem ogłoszonym w interpretacji snu Nabuchodonozora.

Krótko mówiąc: kataklizm tygodnia Daniela jest tym samym wydarzeniem ogłoszonym przez samego Daniela w jego interpretacji snu Nabuchodonozora.
To wydarzenie jest z kolei takie samo jak Apokalipsa i Matka Boża z Akity, jak już wcześniej analizowaliśmy.
Wreszcie kara ogłoszona przez Dziewicę z Akity jest taka sama jak zapowiedziana w Garabandal, dlatego jest to ten sam kataklizm ogłoszony w tygodniu Daniela .

Ta dedukcja znajduje potwierdzenie w objawieniach św. Hildegardy, gdy mówi: „[Chrystus] zabije go [antychrysta], gdy będzie próbował [wznieść się do nieba], i uczyni to z siłą, z jaką On, który jest Słowem Ojca, On osądzi świat ziemski swoim sprawiedliwym sądem ”. To objawienie bezpośrednio odnosi się do dnia sądu, do końca antychrysta. Dzień sądu jest karą , zwany także „dniem gniewu”. Ten zbieg okoliczności pozwala nam zlokalizować karę na osi czasu Daniela, na jej końcu.

Garabandal i tydzień Daniela

Tak więc , jak pokazałem, kara Garabandal jest tym samym wydarzeniem, co koniec tygodnia Daniela, w ten sposób okazuje się, że logiczny wniosek chronologiczny: „od przymierza do wielu dni Daniela, aż kara Garabandal przyjdzie, upłynie mniej niż 7 lat”

.

W oparciu o to, co powiedziano w Garabandal, komunizm ponownie stanie się siłą, której ostatecznym celem jest próba zdominowania świata.

29 września 1978 r. Ojciec Francis Benac przeprowadził wywiad z jednym z widzących z Garabandal, Mari Loli, w jej domu w Massachusetts (USA). Oto kilka pytań i odpowiedzi z tego wywiadu.

Ojciec Benac: „Dziewica mówiła o komunizmie?”

Mari Loli: „Matka Boża często mówiła o komunizmie. Nie pamiętam, ile razy, ale powiedziała, że ​​nadejdzie czas, kiedy komunizm zdaje się być na całym świecie. Myślę, że to wtedy, gdy powiedział nam, że kapłani będą mieli trudności z celebrowaniem Mszy świętych i rozmawianiem o Bogu i boskich rzeczach.

Ojciec Benac: „Matka Boża mówiła o ludziach, którzy znajdą śmierć?”

Mari Loli: „ To, co powiedziała Matka Boża, to to, że kapłani będą musieli się ukryć, ale nie widziałem, czy zamierzają ich zabić, czy nie. Nie powiedziała dokładnie, czy nie żyją, ale jestem pewna, że zginą.

Ojciec Benac: „ Twoja matka powiedziała mi, że pewnej nocy była na górze z twoim ojcem i że płakała przez godzinę. Wtedy twój ojciec powiedział coś na ten temat: „Widziałem coś bardzo wzruszającego, Mari Loli płakała, mówiąc:„ Och, ludzie będą tak cierpieć? Czy ludzie będą musieli cierpieć w ten sposób? Och, jak to sprawia, że ​​cierpię! ”„ Czy pamiętasz, co wtedy powiedziałeś?

Mari Loli: „Jest to związane z komunizmem i tym, co wydarzy się w Kościele i dla ludzi, ponieważ wszystkie te rzeczy mają wpływ na ludzi. Kiedy Kościół cierpi z powodu zamieszania, ludzie też będą go urażać. Niektórzy kapłani, którzy są komunistami, spowodują zamieszanie, aby ludzie nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe ”.

To ostatnie stwierdzenie Mari Loli powinno nas zastanowić. Wydaje się, że bardzo mało uwagi poświęcono możliwości, że siła zła, celowo, przeniknęła do Kościoła z zamiarem zniszczenia go..

Mt.24,15-22

Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie –  wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!  Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.  A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.  Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!  A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.  Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd7 i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Opis, który dziewczęta z Garabandal opisują sytuację społeczną przed ostrzeżeniem, zbiega się w kilku punktach z ostrzeżeniami Jezusa w Mt 24 .

Jezus mówi, że Wielki Ucisk zostanie wyzwolony po tym, jak obrzydliwość spustoszenia przepowiedziana przez Daniela będzie widoczna w miejscu świętym. On umieszcza tydzień Daniela jako tymczasowe odniesienie i w ciągu tego tygodnia mówi nam, że najpierw nastąpi obrzydliwość spustoszenia, a potem prześladowania, które zmuszają nas do ucieczki.
Jeśli według dziewcząt z Garabandal najpierw przyjdą prześladowania, a potem ostrzeżenie, dochodzimy do wniosku, że ostrzeżenie nastąpi po obrzydliwości spustoszenia.
Tak więc , jak pokazałem, kara Garabandal jest tym samym wydarzeniem, co koniec tygodnia Daniela, i że ostrzeżenie będzie po obrzydliwości spustoszenia, w ten sposób zostanie wykazany logiczny wniosek chronologiczny: «od ostrzeżenia, aż kara Garabandal minie mniej niż 3 lata» . Tutaj musimy pamiętać, że chociaż Daniel mówi, że 3-5 lat minie od obrzydliwości do kataklizmu, musimy wziąć pod uwagę dwie dane:
1. że ostrzeżenie będzie po obrzydliwości (nie wiemy, o ile później) i
2, że czas zostanie skrócony aby uratować wybranych (nie wiemy, ile zostanie skrócone).
Inną konsekwencją tych wniosków jest to, że wiedząc, że cud nastąpi rok po ostrzeżeniu (w przybliżeniu), dochodzimy do logicznego wniosku, że: „od cudu do kary minie mniej niż dwa lata”. Conchita dała nam wskazówkę w tym względzie, kiedy powiedziała: „Jestem pewna, że ​​moje dzieci zobaczą karę”; Jedynym sposobem, aby być pewnym tego (wyłączając boskie objawienie) jest to, że do tego czasu jej dzieci prawdopodobnie pozostaną żywe, dlatego nie może być dużo późniejszy niż cud, który będzie musiała ogłosić w zaawansowanym wieku.
Również w Medjugorje kolejna wskazówka na temat tej bliskości jest nam dana, gdy w przemówieniu z 4 kwietnia 1983 r. Dziewica potwierdza, że ​​gdy wydarzy się wielki znak, [zrozum cud], „ dla niewierzących będzie za późno, by nawrócić  się »; jak gdyby zostało niewiele czasu.
W liście Ojca Pio do dziewcząt z Garabandal znajdujemy także inną wskazówkę na temat tej bliskości, gdy stwierdza: „ Nie wierzą w ciebie ani w twoje rozmowy z Białą Damą, ale uwierzą, gdy będzie za późno ”. Będą wierzyć (dzień cudu), kiedy będzie za późno; za późno na co? nawrócić się? przez bliskość końca, kary.

Uwaga : dalsze badania doprowadziły mnie do obliczenia konkretnej daty: 25 marca 2032 r . Obliczenia opierają się wyłącznie na proroctwie Malachiasza na temat papieży, dlatego jest on niezależny od obliczeń tego wejścia, niemniej jednak zbieżny; Uważam, że potwierdza to wiarygodność moich wniosków. Wyjaśnienie tych obliczeń szczegółowo będzie we wpisie „ dzień kary”.
Więcej informacji na temat kary będzie jeszcze przy wpisie: dzień gniewu, w którym analizuję możliwą naturę tego wydarzenia.

Podsumowanie i źródła

1) Kara Garabandal i Akity jest tym samym wydarzeniem, co upadek gwiazdy z Apokalipsy i sen o kamieniu Nabuchodonozora.
2) Kara Garabandal jest tym samym wydarzeniem, co kataklizm końca tygodnia Daniela.
3) Ostrzeżenie nastąpi po obrzydliwości spustoszenia, 3 lata przed karą.
4) Od cudu do kary zajmie mniej niż 2 lata.
5) Zbiegi okoliczności z Medjugorje, Padre Pío i Malachiasz.

Teksty biblijne: http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
Virgin of Akita: http://www.corazones.org/maria/akita.htm
Święta Faustyna: http://www.santafaustina.org/biografia/bio_salvacion.htm
List od Ojca Pío: http://www.virgendegarabandal.org/mita73.htm

Komentarze 122 to “Koniec czasu – KARA. Propozycja chronologiczna”

 1. Dzieckonmp said

  Benjamin Netanjahu wezwał wspólnotę międzynarodową do wsparcia USA przeciwko irańskiej agresji

 2. Dzieckonmp said

  Przed chwilą zakończyło się spotkanie. Wg info dziennikarzy po spotkaniu z liderami klubów Kongresu w Białym Domu: Trump nie chce wojny

 3. Andy said

  Chciałbym prosić Was o radę. Otóż mamy kredyt w CHF z 2006 roku. Do spłaty jeszcze ponad połowa. Ostatnio trochę zaoszczędziliśmy i kilka razy trochę nadpłaciliśmy. Tak się zastanawiam czy dalej nadpłacać czy może wolne środki trzymać na lokacie i czekać na spadek franka. Jaki może być w przyszłości jego kurs w trakcie np. wojny na Bliskim Wschodzie.

  • Dzieckonmp said

   to jest trudne aby dać ci odpowiednią poradę. Zdanie czytelnika jest tylko jego oceną. Moja ocena jest taka że mamy samą górkę jeśli chodzi o dolara. Od teraz dolar będzie spadał aż do 2 zł. Gdyby tak było to i CHF nie powinien zbyt mocno rosnąć w stosunku do złotówki. raczej powinien spadać ale w dużo mniejszym tempie niż dolar. Powiedzmy do 3,2 zł.

  • Stryk said

   Kredyt powinno się brać w jakiej walucie się zarabia.

  • MPW said

   Jeżeli będzie wojna CHF pójdzie w górę. Ta waluta to tzw. Bezpieczna przystań. Inna rzecz że jak wojna będzie eskalowac i znajdziemy się na pierwszej linii frontu rosyjskiego to i tak nie będzie to miało znaczenia (rozsądna inwestycja w takim przypadku to żywność z długą datą przydatności do spożycia a jeszcze lepiej bilety do, bo ja wiem Nowej Zelandii dla całej rodziny).

  • Misia said

   To zalezy od oprocentowania na koncie oszczednosciowym. Jesli jest wyzsze niz procent na twojej pozyczce bankowej ,to oszczedzaj. Jesli zas nizsze to splacaj dlug. Decyzja jest twoja, ale nie panikuj. Zadnych nerwowych ruchow.

 4. Dzieckonmp said

  Poważne zamieszki w Gruzji.
  Wydaje się że za sprawką Rosji następuje destabilizacja Gruzji.

 5. Czytelnik said

  Szefie, ale co tam ma być za rabacja w Rumunii skoro oni już są w UE a od kiedy są to wiadomo że jest krajem w miòd i mleko płynącym – np. Libia,Irak,Ukraina czy My?

  • Dzieckonmp said

   26 grudnia 1988 r. Dziewica powiedziała w Ekwadorze:

   „ Wojna jest bliska, zacznie się od pewnych fałszywych traktatów pokojowych, w które nie powinniśmy pokładać zaufania. Wiele krajów będzie zaangażowanych, w tym Chiny, Rumunia , Rosja i Stany Zjednoczone.” „Módlcie się za Związek Radziecki, Rosja, Stany Zjednoczone, Czechosłowacja i Chiny, te kraje będą zaangażowane w trzecią wojnę światową . ”

   Również w objawieniach Salta (Argentyna) pada takie oto orędzie:

   „ Wkrótce wybuchnie wojna, która będzie bardzo krwawa ”.

   Mówi „bardzo krwawa wojna”. Proroctwo to jest zatem zbieżne z proroctwem wiary z Ekwadoru.

   Uważam, że wzmianka o Rumunii i Czechosłowacji może być łącznikiem „krwawej wojny” z wydarzeniami na Ukrainie, które już się odbywają.
   Ukraina ma terytoria graniczące z Rumunią i Morzem Czarnym, gdzie odsetek rosyjskojęzycznych jest większy niż 50%. Ta okoliczność jest argumentem, którego Rosja używa do uzasadnienia aneksji Krymu. Teraz Rumunia obawia się rosyjskiej ekspansjonistycznej gorliwości wobec Mołdawii, wykorzystując mołdawskie terytorium Naddniestrza, by przyłączyć je do Rosji .

   Dziewica potwierdza, że ​​wojna rozpocznie się od fałszywych traktatów pokojowych, w których będą interweniować między innymi: Rosja, Chiny, USA i Rumunia. To, że Rosja, Chiny i USA będą zaangażowane, przypuszczało już wielu, ale dlaczego Dziewica mówi o Rumunii? Możemy założyć, że ekspansywna żarłoczność Rosji nie zatrzyma się na Ukrainie, a obecny konflikt na Ukrainie obejmie najpierw Mołdawię, a następnie Rumunię, która została uznana przez Rosję za „ wyraźne zagrożenie ” ze względu na tarczę antyrakietową NATO.

   Trudno jest określić, jaką rolę w tym wszystkim odegra Republika Czeska ; W sercu Europy jest krajem bardzo zależnym od Rosji, ponieważ jest głównym odbiorcą gazu. Z tego powodu Czechy sprzeciwiły się sankcjom, które UE nałożyła na Rosję z powodu konfliktu na Ukrainie. Konflikt ukraiński wpływa ekonomicznie na Europę, ponieważ Rosja dostarcza 30% gazu do Europy, a ponad 50% rosyjskiego gazu jest eksportowane przez Ukrainę.

   Napięcia Zachodu z Rosją zawsze koncentrują się w centrum Europy : na Litwie, w Polsce, na Ukrainie, w Mołdawii … co jest przypadkowe z wzmianką o Czechosłowacji i Rumunii w proroctwie maryjnym.

   • Leming said

    Wydaje mi sie że żeby były traktaty pokojowe musi najpierw być zagrożenie poważnym konfliktem zbrojnym. A czy teraz sie na to zanosi? Chyba nie…no chyba że nastąpi nagle. Niedługo sie dowiemy co będzie z Iranem I USA , no bo mnie te traktaty pokojowe kojarzą sie np z Islamem i zachodem, lub miedzy wrogimi mocarstwami…

    • cox42 said

     Jest zagrożenie konfliktem USA z Iranem. Iran jest dość bliskim sojusznikiem Chin.

 6. hallinna said

  W tych rozważaniach w głównym wpisie ,nie ma rozdzielenia tego co będzie sie działo w swiecie duchowym, a co w ziemskim .
  Nie można wszystkiego brac do spraw swiata ziemskiego , bo mozna popaśc w błąd .
  Te przekazy z Nieba sa dawane światu w sposób zaszyfrowany. Odczytać prawidłowo może je człowiek któremu pomoze Duch św .
  Inaczej zawsze są wadliwe i błedne interpretacje .

  Nie krytykuję tego co jest poruszane , bo autor wszedł swoją świadomością głeboko w sprawy dotyczące przyszłości i przedstawia to, co z tego punktu widzenia w którym jest widać .
  Ja szukam podpowiedzi by rozeznać, co bedzie następowało w swiecie duchowym, a co w ziemskim .

  Wiemy że toczy sie walka w swiecie duchowym między ZWIERZCHNOŚCIAMI [między Bogiem a szatanem ]o to, kto bedzie miał władzę nad sercem człowieka .
  Ten kto wygra tą walkę , to ten bedzie miał wpływ na kształtująca sie rzeczywistośc na Ziemi .
  Bo serce człowieka jest tym punktem ,przez które płynie dzialanie z swiata duchowego .
  Wszystko co wolna wola człowieka wpuści do serca , swiadomośc bedzie to realizowała i powodowała , że będzie stawało sie rzeczywistością w materii .

  Od wydarzeń w swiecie duchowym bardzo dużo zależy .
  Jeżeli wolna wola zablokuje szatana , to bedzie wzrastało w materii to co chce Bóg w Trójcy św aby wzrastało .
  A skoro bedzie wzrastało to nie zaistnieje to ,co zaistniałoby ,gdyby Boże działanie nie miało wpływu na kształtująca sie rzeczywistośc .
  Dlatego wiele z tego, co jest wymieniane , może nie nastąpić.

  W orędziach było mówione także to, że będzie szedł ogień z Nieba , że bedzie to działanie Ducha św, które będzie wypalało wszystką nieprawość .
  Ale to może sie dziać tylko w sercu człowieka .W świecie duchowym . I to może byc bardzo bolesne dla człowieka .
  Bo nieprawość to realizacja zadań szatana .
  Wypalić nieprawość , to znaczy wykasować w sercu to, co podstępem wprowadził szatan i spowodowało że człowieka swiadomośc wzięła to do realizacji .
  Bo serce odbiera to jako pragnienia dążenia cel do osiągnięcia .
  Gdy zostanie Bożym działaniem przeprowadzony reset w sercu , wówczas człowiek zacznie prawidłowo funkcjonowac .Bo w sercu będzie tylko to co pochodzi od Boga , czyli mieszka Duch św i realizuje to co ma zlecone na czas pobytu na Ziemi .
  Przecież On od Zesłania Ducha św cały czas jest i działa .
  To własnie z Nim prowadzi walke szatan .
  Robi on wszystko ,aby serca przed Duchem św pozamykać wszystkie serca . By został odciętym od mozności wchodzenia do serca człowieka .
  Dlatego tak bardzo dużo chrześcijan ginie .
  Dlatego tak wiele herezji powstaje . By zawsze była możnośc do szatańskiej manipulacji i dalszego oddziaływania szatana na świat ziemski .
  Bóg w Trójcy św i Maryja nie niszcząc nikogo i niczego czynia wszystko, aby to szatan był wolą i swiadomościa człowieka odcięty i na zawsze zablokowany .
  By nastał nowy czas , w którym na człowieka oddziaływuje tylko Boże działanie i kontynuowane jest to , co zostało w Raju przerwane przez ingerencje szatana .
  Bo to on podstępem wszedl do serca człowieka i zaczął powodowac to ze człowiek zaczął źle funkcjonować . W zależności ile szataństwa wpuścił do swego serca .
  Bo przecież to co wypływa z serca człowieka jest tym co świadczy o człowieku .
  Gdy z serca wypływa to co Boże , to człowiek uswięca sie .I o to własnie toczy sie bój . By z człowieka mogło wypływac wszystko to co radościa dla Boga Wszechmogacego jest .

 7. Stryk said

  Wszyscy zajmują się przepowiedniami a jest napisane że ani Syn Boży nie wie ani Duch Św. Jedyni Bóg Ojciec wie,owszem są dawane pewne znaki i można z tego odczytać losy świata.Dla mnie osobiście ohyda spustoszenia rozpoczęła się od soboru Watykańskiego drugiego .

  • obserwator said

   Syn Boży i Duch Św. nie wiedzą kiedy będzie koniec świata.Tylko Bóg Ojciec to wie.Jednak nie mieszaj pojęć koniec czasów z końcem świata ponieważ są to dwie różne sprawy.

 8. obserwator said

  Wracając do tematu to osobiście nie wierzę w te obliczenia i teorie ponieważ nikt nie zna dokładnego scenariusza nadchodzących wydarzeń.Podawanie jakichkolwiek dat jest po prostu głupie i śmierdzi „świadkami”.Szkoda czasu na teorie spiskowe.Ile to już było róznorakich obliczeń na podstawie Biblii i nic się nie sprawdzało.Pismo św.toczy się swoim rytmem i swoją mądrością Bożą.Nikt nie jest w stanie całkowicie zrozumieć słów Boga.

  • Dzieckonmp said

   „śmierdzi świadkami”
   Jest w Piśmie świętym data którą zna tylko Ojciec jak to napisano, ale nie znaczy że inne daty są zastrzeżone dla innych ludzi.
   Pismo święte pokazuje, że szczere poszukiwanie prawdy o proroctwach podoba się Bogu .
   Oto dowody:
   Dn,9,2 – w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat* spustoszenia Jerozolimy.
   Dn,9,22 – Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: „Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie.
   łk,2,25-26 – A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
   ”Pismo święte pokazuje, że Bóg ma skłonność do dawania tymczasowych wskazówek na temat czasu wypełnienia jego proroctw. Bóg objawia Symeonowi, że Mesjasz zamanifestuje się w swoim życiu; jest to tymczasowy tor podobny do tego, który dał nam w Garabandal i Medjugorje, którego wizjonerzy muszą ujawnić sekrety na kilka dni przed ich wystąpieniem, dlatego też zdarzą się podczas ich życia.

   Święty Jan Chrzciciel został wysłany, aby przygotować serca ludu, ogłaszając bliskość objawienia się Syna Bożego. Jedną z jego misji było więc zauważenie, że nadeszła chwila
   Bóg nie ukrywa czasu, daty nie są tajemnicą zakazaną. Bóg chce, abyśmy odsłonili znaki, które ogłasza przez swoie sługi.

   Niewiedza jest najlepszym sprzymierzeńcem fałszywych proroków . Badanie prawdziwych proroctw jest uzasadnionym sposobem walki z fałszywymi doktrynami, ponieważ „ Wiara i rozum ( Fides et ratio ) są jak dwa skrzydła, którymi duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy” . Jeśli badanie dat opiera się na rozumie oświeconym wiarą, nie może być potępiające ani lekceważące, ale wręcz przeciwnie, ponieważ dostarcza się racjonalnych argumentów, aby zdemaskować fałszywych proroków, którzy opierają swój sukces na ignorancji ludzi.

   • obserwator said

    Nie zgadzam się.Wiele było ostrzeżeń żeby nie wierzyć ludziom podającym daty mających nastąpić wydarzeń.I to dokładne daty.To są fałszywi prorocy.Tylko Pan Bóg wie kiedy dokładnie coś się wydarzy.Co do sekundy.Wątpię by Pan Bóg szczegółowo dzielił się swoimi planami nawet z najbardziej wierzącymi i prawymi ludżmi na świecie.Dystans między Bogiem a człowiekiem musi zostać zachowany i jest to zrozumiałe.Człowiek nie może się równać z Bogiem.Dlatego nie wierze tym wszystkim „ęą” którzy myślą że wszystkie rozumy pozjadali.

    • Zorrro said

     Chodzi bardziej o ostrzeżenia przed orędziami, które zawierają daty. I tu pełna zgoda. Admin zaś buduje kalendarz (bądź go cytuje) w przybliżeniu wskazując na daty zapowiadanych wydarzeń.
     Ma do tego wszelkie prawo, bowiem jest już takie nagromadzenie wydarzeń, że coraz bardziej ujawnia się obecny czas i jego zorganizowanie rzeczonymi wydarzeniami.
     Czy są one trafione? Wydaje się wiele tak!

 9. La Salette said

  Dziś wspomnienie Sw. Alojzego Gonzagi.
  Polecam nabożeństwo za wstawiennictwem tego świętego.
  Byłem świadkiem uwolnienia od złego ducha za wstawiennictwem świętego. Gonzagi.
  Kościół ustanowił odpust zupełny.

 10. La Salette said

  „Pisma badajcie, proroctw nie lekceważcie”
  Ważne wydarzenia Bóg wcześniej przez usta swojego Sługi objawia światu. To dar i łaska dla Ludu Bożego.
  Tylko nie znajdziemy tam dat, gdyż „Czas i miejsce należą do Boga”.

  • hallinna said

   Czas w świecie duchowym jest inny niż na Ziemi .
   To po pierwsze .
   Po drugie ,
   aby coś mogło zaistniec na Ziemi z Woli Boga , musi mieć początek i czas do rozwiniecia sie, do oczekiwanych rozmiarów .
   gdy ten rozmiar zostanie osiągnięty ,gdy sytuacja dojrzeje , wówczas zaistnieje to, co miało zaistniec .
   Dlatego tak trudno nam ludziom jest orientować sie w tym kiedy co nastąpi .Bo za mało danych a za dużo niewiadomych .

 11. La Salette said

  Adminie czy może masz żródło słów św. Brygidy z ostatniego wpisy głównego, tytuł książki etc.?
  Bóg zapłać.
  Życzę wszystkim błogosławionego dnia.

  • Dzieckonmp said

   tekst ten polecił teolog Kelly Bowring i ja szukałem na necie tłumaczenia i znalazłem gdzieś na Glorii

   • Atanazy said

    Kelly Bowring to wybitny teolog, który płaci ogromną cenę za wierność Bogu i propagowanie Jego objawień na czasy ostateczne. Warto śledzić wpisy p. Bowringa i filmy na YT.

 12. karton2012 said

  Antonio Yagüe

  Dla zainteresowanych kanał na youtube wszystko po Hiszpańsku

  https://www.youtube.com/channel/UCCDOGh1xi8VFXOyuSAcDetQ

 13. Tadeusz Kaktus said

  „Jeżeli wtedy, kiedy rozkwitała ich politeja, Świątynia była jaskinia rozbójników, to obecnie czym jest, jeśli nie miejscem prostytucji, mieszkaniem nieprawości, przytułkiem demonów, twierdzą diabłów, zagładą dusz, przepaścią i otchłanią każdej zagłady; jakby nie nazwać, zawsze za mało się powie.[Taką społeczność wpuszcza się dla uprawiania swoich wierzeń w progi kościoła katolickiego? – przyp. red.]
  (…)
  Sprowadzając judaizanta na dobrą drogę, przeganiamy bezbożność.”
  https://swietatradycja.wordpress.com/2019/06/21/ze-szczegolna-dedykacja-dla-biskupa-bialegostoku-ku-wiecznej-odrazie-i-hanbie-ojciec-kosciola-sw-jan-chryzostom-przeciwko-judaizantom-i-zydom-3/

 14. pawel said

  Kochani, gdzie mogę zakupić Księgę Prawdy? Ktoś już gdzieś zamawiał? Pozdrawiam i życzę miłego Dnia.

 15. La Salette said

  New York Times”: Trump zdecydował o ataku na Iran, a później się z tego wycofał.
  Operacja już się rozpoczęła, jednak została odwołana. Samoloty były już w powietrzu, a statki na pozycjach.
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/new-york-times-trump-zdecydowal-o-ataku-na-iran-a-pozniej-sie-z-tego-wycofal/5vrv8k5

  • La Salette said

   I to w Boże Ciało.
   Szatan kusi do niszczenia Boża Łaska powstrzymuje.
   Bóg odpowiada na modlitwy Ludu Wiernego.

  • mentronik said

   Nie bylo ataku bo wyciekla lista celow ktora iranski wywiad przechwycil a satelity zauwazyly ruchy wojsk i calego sprzetu do miejsc w ktore miay byc przeprowadzone naloty . Bialy dom ma kreta .

   • mentronik said

    Lub zdradzil sojusznik spoza Waszyngtonu znajacy liste celow.

   • La Salette said

    To była pułapka celowa, aby były ofiary.
    Z zestrzelenia drona wojny by nie było z masakry żołnierzy(patrz jak w Pearl Harbour) już tak. I to w Boże Ciało.
    Bardzo zależy komuś na wojnie….

   • hallinna said

    Co sie dzieje ?
    Natanjahu mówi, że musza byc przedterminowe wybory, bo maja kreta ,który przeszkadza im .
    Teraz mówicie że USA ma kreta .

    Nasuwa sie pytanie ,,,,,,
    dla kogo pracuje ten kret ?

  • mentronik said

   Stany Zjednoczone zaplanowały wczoraj strajk zbrojny przeciwko Iranowi w związku z obaleniem amerykańskiego drona, ale atak musiał zostać odwołany, ponieważ amerykańska lista celów została przekazana do irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, gdy rozpoczęła się operacja amerykańska.

   Amerykański wywiad ustalił, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa, a nasi piloci lecą w śmiertelną pułapkę, jeśli pozwolono by operację kontynuować.

   Gdy amerykański myśliwiec i / lub samoloty Bomber miały wystartować do celów z udziałem Iranu, wywiad amerykański przechwycił „komunikat” – nie powiedzą, czy był to telefon, FAKS, e-mail lub transmisja radiowa – z WERSJĄ sfinalizowanej listy docelowej, którą siły amerykańskie miały zniszczyć.

   Wersja, którą otrzymał Iran, nie była sfinalizowaną listą, ale była jedną z list, które zostały omówione przed ostateczną decyzją. Niektóre cele z listy wysłanej do Iranu WERE znalazły się na ostatecznej liście wyboru celów.

   Po otrzymaniu listy celów amerykańskie aktywa satelitarne obserwujące Iran wykryły pośpieszne przenoszenie środków przeciwlotniczych i rakietowych ziemia-powietrze w kierunku celów, aby je bronić.

   Szybko stało się jasne dla amerykańskiego wywiadu, że amerykańscy piloci mogliby latać na śmierć, gdyby pozwolono na atak. Prezydent Trump został poinformowany o tym rozwoju i rzekomo zarządził ABORTED misję.

   Bardzo niewielu ludzi miało bezpośredni dostęp do tych docelowych list wyboru, a opublikowanie quasi-dokładnej listy wywołało gwałtowne dochodzenie wojskowe i ścigania w sprawie wycieku.

   „Wiemy, kto miał dostęp do konkretnej listy celów wysłanych do Iranu, a dochodzenie bardzo szybko poruszy sprawę tych ludzi” – powiedział jeden z wyższych rangą urzędników. „Wychodząc od tego punktu, leakersi będą całkowicie odizolowani od przyszłych obrad”. on kontynuował.

   Uwagi tego starszego urzędnika zdają się wskazywać, że przeciek mógł nie pochodzić z USA, ale z narodu sojusznika, który został wtajemniczony w myślenie USA przed wydaniem rozkazu ataku.

   • Misia said

    Nikt nic nie zaplanowal. NWO rzadzi swiatem. Wszyscy przywodcy swiatowi, maja jednego pana i graja do jednej bramki. Chodzi o wywolanie leku i paniki wsrod ludzi. Nie bylo zadnego ataku ani na tankowce ani teraz na drona. Nie bedzie wojny. Sami ze soba maja sie bic? To teatr dla mas, nic wiecej.

    • Dzieckonmp said

     Ale pierdoły piszesz.

    • Misia said

     Prawde pisze. Nie musisz w to wierzyc.

    • Dzieckonmp said

     Donald Trumph którego tak nienawidzisz.

     Było 10 minut do wybuchu wojny. Donald Trump w ostatniej chwili odwołał atak. Zapytałem generałów ile ludzi zginie podczas ataku. Odpowiedzieli mi że 150.
     Wstrzymałem atak na Iran, ponieważ nie byłaby to proporcjonalna odpowiedź na zestrzelenie bezosobowego drona – powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.

    • Dzieckonmp said

     Natomiast dzięki twojemu Putinowi wczoraj setki rannych w nic niewinnej Gruzji. Gruzja malutki kraj do dziś okupują jej terytoria zdobyte w 2008 roku. Zrobili z Abchazji pustkowie bo mieszkają tylko starsi ludzi, ale kontrolują, mają władzę nad tym skrawkiem ziemi. Rosja która ma największe terytoria ze wszystkch krajów świata ukradła maleńkiej Gruzji obszar wielkości naszego powiatu bo ciągle im mało. Ciągle im mało dlatego zajęli dużą część Ukrainy a teraz chcą wchłonąć Białoruś oraz Mołdawię.Mają apetyt na kraje Bałtyckie i na Polskę.NIGDY SIĘ NIE ZASPOKOJĄ. Zamiast budować na tych swoich terytoriach autostrady, połączenia kolejowe, fabryki i domy to tylko zdobywają nowe tereny i potem nic się tam nie robi, doprowadza się ludzi do nędzy, biedy.

    • cox42 said

     Skąd ta pewność, że nie było ataku? Pytam poważnie.

    • Misia said

     Dlaczego mialabym nienawidziec Trumpa? Nie widze w nim jedynie mesjasza tak jak ty. Uwazasz ze jest sam sobie, zeglarzem , sterem i okretem? Skad ta liczba 150? Dlaczego nie 140 albo 200?

    • Misia said

     Admin czy ty sie dobrze czujesz? Gdzie wyczytales, ze Putina popieram? Tak samo ty jestes winien tym stratom o ktorych piszesz jak ja czy kazdy inny. Nie pozwalaj sobie. Putin to taki sam puppet jak kazdy inny polityk.

 16. La Salette said

  Spójrzcie Kościół nałożył ekskomunikę powołując się na

  Kanon 1364 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który ma zastosowanie w tej sprawie, stwierdza: „Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny może być ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3”.
  https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,38760,znany-ksiadz-zaciagnal-na-siebie-ekskomunike-kuria-lodzka-rozeslala-pismo-w-tej-sprawie.html

  • La Salette said

   Nie oceniam tego przypadku, nie znam szczegółów
   Tylko dotyczy to zwykłego księdza, a co będzie gdy będzie dotyczyć to np. Biskupa Rzymu?

  • Ciocia said

   Michał Misiak – co się stało?

 17. OSTOJA said

  TVP Info: 14-letni syn Adama Bodnara wraz z kolegami groził nożem rówieśnikom. „Trzy rozboje na pewno zostały udowodnione”

  Jak ustalił portal TVP Info 14-letni syn Adama Bodnara dokonał wraz z dwoma kolegami trzech rozbojów w pobliżu szkoły, do której uczęszczał. Syn RPO wraz z kolegami groził nożem rówieśnikom, żądając od nich pieniędzy. Do wydarzeń doszło pod koniec maja.
  Chłopcy podchodzili do młodszych rówieśników i grożąc im nożem, domagali się kwot – 10, 20 zł. – ustalił portal TVP Info. Nikt nie został ranny. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, wydziału dla nieletnich.
  Trzy rozboje na pewno zostały udowodnione
  https://wpolityce.pl/polityka/451771-tvp-info-syn-bodnara-grozil-rowiesnikom

 18. mentronik said

  Wybuch w amerykanskiej rafinerii .

  • mentronik said

  • Dzieckonmp said

   Tak powoli zbliża się moment przejęcia roli hegemona od USA przez 10 króli komunistów. Stany Zjednoczone z każdym dniem stają się coraz słabszym mocarstwem a w siłę rośnie Komunizm.

   • mentronik said

    Tak jak Kaczynski Trump ma wielu wrogow zarowno wewnetrznych jak i zewnetrznych . Jednak najwiekszym zagrozeniem dla USA jest deep state i masa koncernow zbrojeniowych ktore tylko czekaja na to zeby zaangazowac wojsko podlegajace Trumpowi do interwencji na szeroka skale w roznych regionach swiata . Wtedy bedzie idealna okazja do przewrotu dla komunistow satanistow z deep state . Pytanie czy da sie Trump w to wszystko wmanewrowac .

  • mentronik said

   Play Deep State wobec Trumpa

   • Misia said

    Te karty sa elementem klamstwa i oglupiania ludzi, a nie zapowiedzia przyszlosci. To PROGRAMOWANIE ludzkich umyslow na szatanskie klamstwa.Sama kula ziemska na ktorej siedzi Trump jest zartem z ludzi.

    • mentronik said

     Mylisz sie oni chca zaprogramowac swiat na swoj obraz i podobienstwo . Przecietny czlowiek z kolei ma ma wpasc w ich siec by diabel mial latwa zdobycz dla siebie. Mozna pisac i pisac o tym .

    • Misia said

     Mysle, ze sens mojej wypowiedzi nie rozni sie od twojej. Ich obraz i podobienstwo= szatanskie klamstwa. Nie widze sprzecznosci . Pisz wiecej, skoro masz wiedze na ten temat.

    • mentronik said

     Idotyzmy wspolczesnego opozycjonizmu politycznego.

     Misia cos Ci to przypomina ?

    • Misia said

     Napisz , co masz do mnie konkretnie. O co ci chodzi?
     Przypomina mi to zahipnotyzowanych cyborgow, ktorzy majacza przypisujac mi swoje brednie.
     Miales pisac o kartach masonskich Nie spodobalo ci sie, ze napisales to samo co ja.? A ty tak bardzo sie chciales ze mna klocic😁Zalosne.
     Wymysliles wiec kolejna zaczepke. Kasacie po kostkach z braku argumentow, ze az mi wstyd za was.
     Wypnijcie Matke Boza z klapy i wstawcie tam Trumpa albo Kim Dzong Una .Nie mam zamiaru modlic sie do zadnego polityka. Wole sie modlic do prawdziwego Pana Boga i do Matki Najswietszej.

    • mentronik said

     Misia w zadnym wypadku nie mialem zamiaru sie z toba werbalnie zagryzac i nie daj Boze personalnie atakowac. To nie bylo moja intencja.

     Myslalem ze zrozumiesz ta wstawke w zwiazku z tym jak w Polsce wygladaja dzialania opozycji a co jest analogiczne do sytuacji w USA . To wszystko .

     Pozdrawiam.

    • Misia said

     Dziekuje za twoje slowa. Okreslenie opozycja, nie odzwierciedla nawet w ulamku procenta kim sa ci ludzie. Najkrocej mowiac to smiertelny wrog Polski i Polakow. Oni nie chca nic dobrego dla nas, Polakow. Od samego poczatku atakowali PIS. Nie bylo dnia, bez ich atakow, blokowania mownicy sejmowej, udreczania zwyklych Polakow, a takze fizycznego atakowania politykow PIS. Zreszta nie ma co wspominac, kazdy z nas to pamieta. Nie sledze zbyt blisko co sie dzieje w amerykanskim parlamencie, ale naszej opozycji nikt nie dorowna w atakach. Nie biore nawet takiej opcji pod uwage, ze mogliby wrocic do wladzy. To bylby juz koniec Polski. Pozdrawiam.

 19. cox42 said

  Wczoraj zmarł tato mojego kolegi. Miał na imię Kazimierz. Proszę o modlitwę za jego duszę.

 20. Dominika said

  Teheran otrzymał za pośrednictwem Omanu przesłanie od prezydenta Donalda Trumpa z ostrzeżeniem, że atak USA na Iran jest nieuchronny (ang. imminent), ale i z wezwaniem do rozmów – przekazali Reutersowi przedstawiciele władz Iranu.

  Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/swiat/news-reuters-trump-ostrzega-iran-ze-atak-usa-jest-nieuchronny,nId,3056044#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 21. OSTOJA said

  Przedstawiciele władz Iranu powiedzieli w piątek Reutersowi, że Teheran otrzymał za pośrednictwem Omanu przesłanie od prezydenta Donalda Trumpa z ostrzeżeniem, że atak USA na Iran jest nieuchronny (ang. imminent), ale i z wezwaniem do rozmów.
  https://wpolityce.pl/swiat/451784-swiat-na-krawedzi-iii-wojny-swiatowej

 22. mentronik said

  https://wpolityce.pl/swiat/451784-swiat-na-krawedzi-iii-wojny-swiatowej

 23. Ciocia said

  Po mszy w Boże Ciało w parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach-Wilkowyjach, proboszcz – ks. Michał Macherzyński – ogłosił, że odchodzi z kapłaństwa.

  Informację podaje portal noweinfo.pl. W materiale powołuje się na anonimowego świadka zdarzenia, którzy poinformował, że powodem decyzji księdza jest związek z kobietą.

  Potwierdził to na Facebooku sam ks. Macherzyński: „Kochani. Dziś rano odprawiłem ostatnią Mszę św. Pożegnałem się kapłaństwem. To były piękne lata mojego życia głównie dzięki Wam! Rozpoczynam nowy etap życia przy boku Justyny. Dziękujemy za tak liczne słowa wsparcia i serdeczności, które spływają w naszą stronę. Pozdrawiamy!” (pisownia oryginalna)

 24. Ciocia said

  Dzisiaj pierwszy dzień LATA.

  Lato, lato, lato czeka….

 25. OSTOJA said

  378 osób, w tym Maciej Rataj i Janusz Kusociński, zginęło w największej egzekucji dokonanej przez Niemców w dniach 20-21 czerwca 1940 roku w Palmirach k. Warszawy. Od grudnia 1939 do lipca 1941 roku przeprowadzili oni tam 21 egzekucji, w których zginęło ponad 1700 osób.
  https://niezalezna.pl/276682-morderstwa-niemcow-w-palmirach

 26. Leszek said

  Może parę odniesień do tego Gł. Wpisu.

  1. Co do podanych dat: jak już wspominał Obserwator (poz. 8), by użyć słów Pisma/Pana Jezusa, w odniesieniu do czasu nadejścia królestwa Bożego na całk. odnowionej ziemi (D 3,21; Mt 6,10) trzeba mieć na uwadze, to:

  „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą”/w innym tłumacz.: „Nie wasza to rzecz znać czas i godzinę, którą Ojciec ustanowił powagą swej najwyższej władzy” (Dz 1,7; por. Dn 2,21n; Mt 24,36), dodajmy, co ustanowił/przewidział w wyrokach swojej Opatrzności od prastarych czasów (2Krl 19,25 i Iz 37,26), co ma dokonać Zazdrosna miłość Jahwe Zastępów (np. Iz 9,6 i 37,32), bo zaiste chwila jest bliska/czas jest bliski (Ap 1,3c), a to, co możemy, to mieć umiejętność od Ducha Św. rozpoznawania znaków czasu i chwili Końca Czasów (por. 1Tes 5,1n).

  Pan Jezus w „Prawdziwym życiu w Bogu” V. Ryden:
  http://vassula.pl/zeszyt-81.html
  … Tak Moje Królestwo (z przypisu: Jezus rozumie przez to Kościół) na ziemi zostanie odnowione. Wielu z was zadaje pytanie: «Kiedy? Kiedy wszystko to się stanie?» Nikomu nie jest dane znać czas i dzień, o którym zadecydował Ojciec posiadaną przez Niego władzą. W przeszłości wasi przodkowie zabijali tych wszystkich, którzy przepowiadali Moje Przyjście. A dziś, w waszym czasie, czynicie to samo. … (10.12.1995) cdn

  • Dzieckonmp said

   Sam Jezus zachęca nas do skupienia się na znakach czasu:
   Mt.24,32 – A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
   Jezus zachęca nas do nauki, patrzenia na znaki, aby wiedzieć, czy koniec jest bliski . Dlatego nie tylko Bóg nie zakazuje nam studiować proroctw i czasu ich wypełnienia, ale zachęca nas do tego: Mt,16,3 – rano zaś: „Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione”. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?

  • Leszek said

   2. Co do kary ognia; … ogień spadnie z nieba…
   Jest to również zapowiedziane w Piśmie Św., a konkretnie w 2-im Liście św. Piotra apostoła:
   „to samo słowo Boże zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię, jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby ludzi bezbożnych”/w innym tłumacz.: „Niebo zaś, które jest obecnie oraz ziemia są przez to samo słowo na ogień przeznaczone; zachowane są na dzień sądu i zatraty ludzi bezbożnych” (2P 3,7; por. 3,12 i Iz 34,4; o ludziach bezbożnych: Syr 41,8-10; Iz 48,22 i 57,20n; 1P 4,18).

   Pierwszym ewangelistą wśród proroków jest Izajasz, a to co jest zapisane w Księdze tego proroka znajduje swoje bliższe już zapowiedzi/potwierdzenie w słowach Matki Bożej i Pana Jezusa podyktowanych V. Ryden w „Prawdziwym Życiu w Bogu”, a mianowicie:
   I. Matka Boża:
   … Nie wiecie, co Bóg przygotował dla tego złego pokolenia. Przypomnijcie sobie jednak, jak w czasach buntu (np. Lb 16; 16,30-33; Ps 106,16-18). Jego Ręka spadła na ludzi grzesznych i że była to cząstka tego, co On przeznaczył dla was.
   Jego Sprawiedliwość odpowie z Jego Świętego Przybytku stosownie do grzechów tego pokolenia. Przybędzie z Ogniem, piorunami, huraganem i płomieniem Ognia pochłaniającego wszystko, aby spalić zbrodnie świata (por. Iz 30,30 i 29,6). Nie, wy nie wiecie, co Wszechmocny przygotował wam, aby oczyścić ludzkość. … (24.11.1991)
   i
   … Co do chrztu Ognia, który nadchodzi, Pan przyjdzie w palącym Ogniu wyrwać z ziemi i spalić aż do korzeni wszelkie zło tego świata (Ml 3,19) pogrążonego w rozwiązłości. … (26.04.1993)
   i
   … Będziecie zbierać to, co posialiście. Moje Matczyne Serce smuci się musząc wam to powiedzieć, a Moje Oczy wylewają Krwawe Łzy na widok tego, co mam przed Sobą. Ręka Ojca spadnie na was z przeszywającym krzykiem: «Dość tego! Już wystarczy!» (Hi 38,11; Łk 22,51a) i w potoku ognia (Iz 66,16) On dokona sądu… (9.04.1996)

   „15 Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany [pędzą] jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. 16 Bo Pan dokona sądu ogniem” (Iz 66,15-16a)

   II. Pan Jezus:
   … Mój Ojciec zachował Ogień dla grzechów tego pokolenia i jak nawałnica spadnie on nagle na was. Ludzie mówią: „Mamy pokój”, gdy tymczasem ich serca są w stanie wojny ze Mną i z mocami Nieba. Przyjdę jak burzliwy wicher wydać wyrok na to bezbożne pokolenie. Jak huragan powieję nad wami (Iz 40,23n) i rozproszę was jak słomę. … (30.03.1992)
   i
   … Jakże mogę wyrzec się Mojej gwałtowności i cofnąć Moją Sprawiedliwość, skoro to pokolenie nadal oddaje cześć demonowi?
   Znany jestem z tego, że jestem dobry, łaskawy i najbardziej kochający (Ps 86,5.15 i 103,8). Jednak który z tych odstępców wzywa Mnie dziś, wołając do Mnie: «mój Ojcze»?
   Dlatego wkrótce zawierucha ognia wymiecie tę nieprawość i grzech. Nikt z was nie zna tego Dnia, a jeśli ktoś mówi wam, że wie o nim, ten nie pochodzi ode Mnie…
   Przyjdę do was w chwili, w której się najmniej spodziewacie, w godzinie nie oznaczonej (Ap 3,3). Nagle, w sposób nieoczekiwany, nawiedzi was huragan płomieni pochłaniającego ognia. To, na co czekacie, nadejdzie (por. 2P 3,9). Przemówię, a kiedy będę mówił, Mój Głos stopi razem elementy ziemi wraz z jej nieprawością i grzechem. … (8.02.1995)

   oraz III. Bóg Ojciec:
   … – Jak dużo czasu pozostało jeszcze do powrotu Twego Syna?
   – Nie masz prawa pytać Mnie o to, Vassulo, jednak ty wciąż jeszcze się uczysz, a Ja cię kocham. Jest jednak coś, co pragnę ci przekazać, i nie pozbawię cię tej wiedzy:
   Wkrótce Mój Głos zostanie usłyszany jak uderzenie gromu. Usłyszycie, jak Ja mówię: «Dość! Dość, już wystarczy!»
   Ziemia się rozstąpi (znowu: Lb 16,30nn – dop. mój) i ci, którzy buntowali się przeciw Mnie, ujrzą, jak spada na nich Moja Ręka. Ja jednak podtrzymam naczynia Mojego Syna. Przybędę w nawałnicy ognia. Dla niektórych przyjdzie to jak błogosławieństwo, jednak ci, którzy nigdy się Mnie nie lękali, w tym dniu nauczą się bojaźni wobec Mnie… (15.04.1996)

   w c.d.: o formie sądu ogniem w nawiązaniu do słów Mari Loli: … – Ogień, tak. Ludzie biegli w kierunku wody, lecz nic nie gasiło ognia. Nigdy nie widziałam ludzi w ogniu, lecz uciekających przed nim. …

   • Dzieckonmp said

    Bardzo dobry komentarz który nalezy wstawić pod kolejnym wpisem który się ukaże. Potwierdza wszystko to co tam jest napisane. Wstaw go gdy ukaże się kolejny wpis

   • Misia said

    Leszek juz nie jest blogowym , falszywym prorokiem?

    • Dzieckonmp said

     To było specjalnie tak ostro żeby Leszkiem wstrząsnąć, bo jemu się wydwało że we wszystkim zawsze ma rację. Kto miał to zrobić? wstrząsnąć nim?
     Wiesz dobrze w jakim wielkim błędzie tkwi. Uważa że Bóg wszystko za nas zrobi, my nie musimy podejmować wysiłku. To jest niezgodne z nasz a wiarą z Pismem Świętym.

    • Misia said

     Zgadza sie. Wiara bez czynow jest martwa.

    • Leszek said

     Do tego tematu miałem już nie wracać, bo com powiedział to powiedziałem i w żadnym razie z tego się nie wycofuję. Dodam też, że w moich wpisach nie wzywałem wcale do bierności (co mi błędnie zarzucano), lecz wykazywałem tylko duży błąd, w wiązaniu się z sojuszem wojskowym z USA. To nie jest właściwy kierunek, by móc sobie zapewnić tzw. bezpieczeństwo w perspektywie bliskiej zawieruchy dziejowej.
     Pan Bóg pokaże nam do czego doprowadzi podejmowany z „wiarą” przez rządzących ów „wysiłek”.
     W cz. 1 „Bożego Wychowania” Anny, Pan Bóg mówi czego oczekuje od Polski i jakie wiąże z nią plany na bliską już przyszłość. Nie ma w niej żadnej mowy o krokach, wysiłkach podejmowanych przez dzisiejszych rządzących, za którymi w z różnymi zastrzeżeniami opowiada się opozycja.
     To był ostatni mój wpis w tym temacie.

   • Leszek said

    c.d.: … Vassulo, dam ci wizję wznosząc cię do Mnie: pokażę ci, jak pojawi się Niebo (nowe w miejsce „starego”: 2P 3,12 – dop. mój). Zostało mi ukazane Niebo podobne do tego, jakie widzimy w jakąkolwiek gwiaździstą noc, a potem zmieniło się. Było podobne do plam farby, jak paleta malarska, ale jeden kolor dominował, przeważając nad innymi.
    Była to c z e r w i e ń, gęsta i pęczniejąca jak drożdże wylewające się na nas z wysoka. … 1.09.1987)
    i
    … Vassulo, Garabandal jest dalszym ciągiem Cudów; między tymi Cudami dałem wam wiele innych znaków.
    – Możesz napisać, jakie to cuda?
    – Napisz kilka z nich: Lourdes, potem Fatima. Chcę, abyś napisała teraz: San Sebastian de Garabandal. Wysławiaj Mnie! Pamiętaj, że Ja jestem Światłością tego świata.
    Nagle Jezus przypomniał mi sen, jaki miałam poprzedniej nocy. Zapomniałam o nim. To była wizja, jaką miałam ostatnio, ale we śnie było to gorsze.
    – Posłuchaj, pozwoliłem ci oglądać tę wizję w twoim śnie, abyś odczuła to wydarzenie. Nie: nie ma wyjścia!
    Przypominam sobie, jak widziałam tę c z e r w o n ą r z e c z, która s p a d a ł a z Nieba na nas jak ogromna fala. Próbowałam biec i schować się, wiedząc dobrze, że było to niemożliwe.
    – Ale dlaczego to robisz, skoro Ty nas kochasz? Dlaczego?
    – Jestem znany jako Bóg Miłości, ale też – jako Bóg Sprawiedliwości.
    – Co możemy zrobić, aby to powstrzymać?
    – Jesteście wszyscy wezwani do podjęcia ogromnych aktów wynagrodzenia. … (10.09.1987)
    i
    … – Myślę o wizji, której mi udzieliłeś, o karze, która mnie przeraziła.
    – Pokażę ci ją ponownie, aby to pozostawiło na tobie ślad.

    – Ponownie! Panie, pomóż nam jej uniknąć. Wiem, że nie znajdujesz przyjemności w karaniu nas. Powiedz mi, co robić!
    – To prawda, Vassulo, nie sprawia Mi przyjemności karanie was. Pragnę, by Moje stworzenie powróciło do Miłości. Wielkie zadośćuczynienie powinno się dokonać. Wynagradzajcie za innych wy, którzy możecie wynagrodzić. Moje stworzenie musi się zmienić, córko. … (13.10.1987)
    i
    … – Uwielbiaj Mnie! Kochaj Mnie! Mój Święty Krzyż w Medziugorju jest Żywy i w płomieniach. Pobłogosławiłem tej ziemi, udzielając Moich Łask poprzez Moją Matkę, która jest Arką Przymierza Moich Boskich Dzieł.
    Bóg dawał mi w minionych dniach wizję ogromnego Krzyża na górze (Krizewac – dop. mój). Krzyż był w płomieniach, jednak nie tak, jakby się zapalił, lecz jakby Sam był uformowany z ognia, który nie gaśnie, nie wyczerpuje się i lśni.
    – Posłuchaj Mnie. W niedługim czasie sprawię, że zegnie się kolano niewierzących na tej samej górze. Mój Święty Krzyż jest Żywy, z żywego płomienia.
    Zapytałam Pana o znaczenie ognia, który był tu przedstawiony. Odpowiedział mi: «ŻYCIE!»

    – Vassulo, Czas jest bliski, bliższy niż kiedykolwiek. O PRZYJDŹCIE DO MNIE, UMIŁOWANI! Przyjdźcie do Mnie! Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem! Przyjdźcie do Mnie teraz, kiedy jest jeszcze na to czas, kiedy trawa jest jeszcze zielona, a kwiaty rozwijają się na drzewach, o przyjdźcie!
    Kocham was w najwyższym stopniu, kochałem was zawsze pomimo waszej niegodziwości i złych czynów. Stworzenia, dlaczego rzucacie się tak chętnie do stóp szatana? Stworzenia, powróćcie do Mnie, gdy wieje jeszcze wiosenny wiatr i kiedy jest jeszcze czas na wasze nawrócenie! Ach, Vassulo, czas prawie że się skończył! T o, c o m a n a d e j ś ć, jest tak bliskie was!
    Kiedy Jezus wypowiadał te słowa, zobaczyłam w wewnętrznej wizji mocny wiatr, ciepły i trujący, który wiał na nas i na przyrodę, pozostawiając po swym przejściu jedynie śmierć. Wszystko, czego dotknął, pozostawało bez życia. … (4.05.1988)
    i
    … Spójrz, zobacz Mój kielich Sprawiedliwości.
    Zobaczyłam wspaniały złoty kielich, przyozdobiony drogocennymi kamieniami. Był wypełniony po brzegi. Gdyby go lekko poruszyć, z pewnością by się przelał.
    – Zobacz, jak jest wypełniony! Prawie się przelewa (por. Ps 75,9). Uważajcie! Bowiem gdy wyleje się Moja Sprawiedliwość, spadnie ona na was, stworzenie, ukazując od dawna przepowiadaną klątwę (por. Za 5,1n) Zostaniecie pogrążeni w ciemnościach. (…).

    Powróćcie do Mnie, zanim wyleje się Mój Kielich. Powróćcie, nim Moja Sprawiedliwość powieje nad wami, wywołując niezliczone obrzmienia i wysuszając was oraz wszystko, co żyje wokół was. Będziecie chcieli oddychać, ale wdychać będziecie tylko wysuszający wiatr, który będzie was p a l i ł wewnętrznie, zamieniając was w żywe p o c h o d n i e!

    Stworzenia, zrozumcie, jak ta Godzina stała się bliska. Dziś widzicie jeszcze drzewa w kwiatach, lecz jutro nie pozostanie z nich ani jedno. Zostaniecie okryci oparami szatana, śmiertelnym całunem. O, zrozumcie więc, że te nieszczęścia i klęski ściągacie na siebie przez wasze złe czyny, odstępstwo i bunt przeciwko Mnie! Nawróćcie się teraz, gdy jest jeszcze czas, nawróćcie się teraz! Jestem gotowy wam wybaczyć. … (3.07.1988) cdn

    • Leszek said

     … Popatrz jeszcze, córko… co widzisz teraz, Vassulo?
     – Widzę coś podobnego do delikatnego, c z e r w o n e g o o b ł o k u wypełniającego niebo, unoszącego się ponad nami i przesuwającego się teraz jak mgła i napełniającego coraz bardziej i bardziej niebo. Obłok przesuwa się powoli i stopniowo.
     – Napisz: „Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń” (Jl 2,2) Tak, to jest bliskie… a teraz, co widzisz, Vassulo?

     – Ludzkie żywe pochodnie.
     – Popatrz uważnie na te dusze, na te dusze, które stworzyłem… One nigdy nie wejdą do Mieszkania, które dla nich przygotowałem. Te dusze są pod władzą szatana i nie będą dzielić ani Mojego Królestwa, ani Mojej Chwały. Idą ku swemu potępieniu… Powiedz Mi, czy jest jakaś dusza, którą pozbawiłbym Mojej Miłości, Mojej Chwały i Mojego Królestwa?
     – Nie, Panie.
     – Ale one dokonały wyboru, aby Mnie nie kochać i dobrowolnie poszły za szatanem. … (23.09.1991)

     oraz
     … Pewnego razu (tj. 3.07.1988) uprzedziłem cię, pokolenie, że z powodu tego wielkiego Odstępstwa buntownicy (z przypisu: Buntownicy to dym szatana, o którym mówił Paweł VI.), którzy uważają się za erudytów z powodu [swego] stanowiska, uczynili sobie tajemne przejście w Mojej Świątyni dla swobodnego grabienia i pustoszenia. [Zrobili to] z zamiarem zdeptania jak błoto na ulicach Mojej Boskości i Mojej nieustannej Ofiary, ustanawiając siebie prawodawcami haniebnych ustaw.
     Powiedziałem, że Moja Ręka jest nadal uniesiona, aby uderzyć, i że Moja Sprawiedliwość tchnie na was, wywołując niezliczone poparzenia, p a l ą c wasze pokolenie i wszystko, co żyje wokół niego. Wtedy wielu będzie chciało oddychać, lecz będą wdychać tylko wysuszający wiatr, który w y p a l i ich od wewnątrz, czyniąc z nich jakby żyjące pochodnie (por. Iz 50,11).

     Czyś nie wiedziało, zwyrodniałe pokolenie, żeś w tych dniach ciemności, w których żyjesz, wchłonęło płonące odstępstwo? (por. 2Tes 2,3; 1Tm 4,1n). Odstępstwo p a l ą c e cię we wnętrzu i na zewnątrz, wywołujące niezliczone pęcherze na twym wewnętrznym bycie? Niektórzy zapytają: „Dlaczego Bóg nam to uczynił?” (por. Jr 16,9-11). Czy nie czytaliście: „Gniew Boży ujawnia się w waszym czasie z wysokości nieba wobec wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy nakładają prawdzie pęta swej niegodziwości.” (zob. Rz 1,18).
     Prosiłem o wielkie i prawdziwe wynagrodzenie, abyście nie musieli cierpieć konsekwencji tego Odstępstwa, lecz otrzymałem bardzo niewiele aktów zadośćuczynienia. Moje słowa bowiem zostały zganione przez brak zaufania do Mnie. Nie zawierzyli Mi ani nie uwierzyli w pełni Mojej Mocy. Twoje własne zachowanie, pokolenie, i twoje działania sprowadziły na ciebie to Odstępstwo (por. Kpł 26,14nn). Ono przeszywa twe serce. Kiedy ci to mówię, Moje Oczy napełniają się Krwawymi Łzami i Moje Serce nadal gorzko łka nad wami wszystkimi…

     Dziś błagasz, pokolenie: „Mój Boże, trwożę się o moją rodzinę i o mnie samego. Słabnę od cierpienia z powodu tego palącego wiatru.” Jednak dziś to, co mówię, jest ignorowane i nie traktuje się tego poważnie. Dusicie się, szukając świeżego powietrza, a wasze wnętrze płonie.
     Kiedy jednak Mój Święty Duch Łaski zstępuje na was z mocą, aby was uwolnić, kiedy przychodzi do was w chwale, abyście wdychali Tchnienie Życia, Tchnienie Boga, którym jest Duch Święty, wasze zbuntowane i niesforne serca nadal Mnie odrzucają (por. 2Kor 2,14-16). Mój Powrót jest bliski, lecz wy nie pojęliście także Jego znaczenia.

     To dlatego, Moja Vassulo, Moja Miłość do was wszystkich przynagla Mnie do przyspieszenia Mego Powrotu. Moc Wszechmogącego, Mądrość i Dobroć zwyciężą już wkrótce. Kościół ożyje w Troistej Chwale. Niech będzie błogosławiony ten, kto przyjmuje Moje Słowo i zachowuje Je. (por. J 14,21) Zostanie uznany za świętego… (5.11.1998)

    • Leszek said

     Tytułem uzupełnienia do tych słów:
     – Napisz: „Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń” (Jl 2,2) Tak, to jest bliskie…

     Pan Jezus w ten sposób nawiązuje do powyższego, w dwóch innych przesłaniach „PŻwB” V. Ryden:

     … Jeśli ziemia drży i rozpada się na ich oczach, to dlatego, że przekroczono Moje Prawo oparte na Miłości. Znieważono wszystkie Moje Przykazania. Pomimo licznych form działania waszej Najświętszej Matki i pomimo Moich Ostrzeżeń, od czasu Fatimy aż do tej epoki, żadne z Moich Ostrzeżeń nie zostało uszanowane.
     Godziny upływają i potężna a r m i a, jakiej świat nigdy nie widział i nigdy więcej nie zobaczy, znajduje się w zasięgu ręki! Niewielu ludzi zostanie oszczędzonych! Jakże wołam, aby przedrzeć się przez ich głuchotę! Naród ryczący jak grzmot niezliczonych wodospadów zaleje znowu świat o g n i e m i s i a r k ą. Jestem bogaty w przebaczenie, ale boli Mnie, gdy słyszę zaledwie kilka wołań nawrócenia. O, ludzie małej wiary! … (13.11.1991)
     i
     b. interesujący wątek dot. proroctwa z przestrogą o Rosji:

     … «Jestem dziś gotów wynagrodzić cię, Rosjo, za te lata, kiedy cierpiałaś i mogę jeszcze was wszystkich ustrzec przed
     p o ż a r e m, jeśli Mnie w pełni uznasz. Szukaj dobra, a nie zła. Czy zapomniałaś już o swym głodzie i pragnieniu (w dziedzinie duchowej)? Odepchnąłem c z e r w o n e g o s m o k a (ZSRR) i zniszczyłem potęgę jego mocarstwa. Poniżyłem pysznych, otwarłem bramy więzień i uwolniłem więźniów. Obaliłem królestwo czerwonego smoka, który gnieździł się w twoim łonie: tego, przed którym drżała ziemia, zamieniając twój kraj w pole pokryte gruzem. Aby na nowo uczcić w tobie Moje Imię, otworzyłem twoje kościoły, jeden po drugim. Tego dnia wezwałem cię twoim imieniem:
     Rosja (z przypisu do tego miejsca: Rosja rzeczywiście odzyskała swoje prawdziwe imię), abyś się rozradowała i była szczęśliwa. Aby świętować Święto Mojego Przemienienia (z przypisu: Upadek komunizmu nastąpił w tygodniu prawosławnego Święta Przemienienia).
     w jednej chwili przemieniłem twoje oblicze. Nędza twego ucisku była dla ciebie karą za zbrodnie świata, a teraz czekam, Rosjo, aby okazać ci łaskawość, bo na koniec Mnie uwielbisz. (…).

     «Rosjo, Moja córko, uznaj Mnie całkowicie, a Ja złożę ci przysięgę, że wywyższę twoje potomstwo jak gwiazdy i dam mu święte szaty. Uznaj Mnie całkowicie, Rosjo, a unicestwię wszystkich twych przeciwników. Jeśli Mnie w pełni uznasz, dokonam w tobie nowych cudów, aby wszystkim żyjącym pod słońcem dowieść Mojego Miłosierdzia i Świętości.» …

     J e ś l i jednak nadużyje ona wolności, którą jej dałem, j e ś l i usunie Mnie ze swego umysłu, choćby tylko na chwilę,
     p o z w o l ę, by zawładnął nią nieprzyjaciel… J e ś l i Rosja nie powróci do Mnie całym swoim sercem i nie uzna Mnie sercem nie podzielonym za swego Zbawiciela, w y ś l ę do niej wielką i mocną a r m i ę (CHINY – dop. mój?), a od niej na wszystkie narody, a r m i ę, jakiej nikt nigdy przedtem nie widział, taką jakiej nigdy więcej nie będzie aż do najdalszych epok i niebiosa staną się czarne, i zadrżą, i gwiazdy stracą swój blask… (por. Jl 2,10; Iz 13,11; Ez 32,7)

   • Leszek said

    Choć zastrzegałem się wczoraj, przed północą, że będzie to mój ostatni wpis w tym wojskowym temacie, to jednak chciałbym tytułem dopowiedzenia (o czym wczoraj zapomniałem napisać i do tego, o czym już wcześniej na blogu pisałem), „muszę” to powiedzieć (w myśl słów z Księgi Hioba: 32,18-20):

    W księdze Psalmów tak czytamy: „Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza s i ł a w imieniu Pana, Boga naszego”/w innym tłumacz.: „Oni o wozach wojennych, oni o koniach, my pamiętamy o imieniu Pana, Boga naszego” (20,8)
    i
    „16 Nie uratuje/wybawia króla liczne wojsko ani wojownika/mocarza nie ocali wielka siła (por. 1Sm 14,6 i 17,47; 1Mch 3,18). 17 W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie/Zawodny jest koń, kiedy trzeba ratunku i swoją wielką siłą nie ocali. 20 Pan jest naszą pomocą/obroną i tarczą”. (33,16n.20b), Pan, który jest mocarzem wojny (Wj 15,3), przedziwnym w sile swojej i niezwyciężonym w boju (Jdt 16,13).

    Wymowa tych psalmowych słów jest taka, jak to napisano w przypisach u dołu Pisma Św.: zwodnicza jest ufność pokładana we wszelkiej sile fizycznej, militarnej (por. Jdt 9,7!). Ileż tego przykładów możemy znaleźć na kartach Biblii, zwłaszcza w księgach ST.

    „Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą s i ł ą jest ta, która pochodzi z Nieba” (1Mch 3,19).

    Co by się o wiele bardziej naszemu krajowi przydało, niż współczesne rydwany: najnowsze amerykańskie samoloty, tarcze antyrakietowe, okręty itp.? Ano, ktoś w rodzaju Eliasza, o którym jego następca, Elizeusz (Syr 48,8b) powiedział, widząc go wstępującego na wozie ognistym do niebios:
    «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze/konnico» (2Krl 2,12; z przypisu u dołu w Biblii: Eliasz dla Izraela więcej znaczył niż potęga zbrojna państwa; por. Syr 48,1). Później tak określano Elizeusza (2Krl 14,14; Syr 48,12).

    Powiada Misia: ‚wiara bez uczynków jest martwa’ i słusznie, bo tak mówi Pismo (Jk 2,26b). Ale owe „pokojowe, gwarantujące bezpieczeństwo” uczynki: szukanie protekcji, ochrony, bezpieczeństwa narodowego w zawiązywaniu sojuszu z USA skąd wypływają? (z ludzkich kalkulacji) i czy to podoba się Panu Bogu? Śmiem wątpić, a raczej pewien jestem, że Bogu się to wcale, a wcale nie podoba!
    Albowiem do tej całej sytuacji, myślę odnoszą te słowa Pana z Księgi proroka Izajasza:
    „1 Wykonują zamiary, ale nie Moje, i wiążą się układami, lecz nie z Mego natchnienia, tak że dodają grzech do grzechu.
    2 Udają się w podróż do Egiptu bez zasięgnięcia zdania ust Moich, aby się uciec pod opiekę faraona i by się schronić w cieniu Egiptu”. (Iz 30,1n; por. Jr 2,18)

    Dobrze, w czym więc jest nasze ocalenie i w czym nasza siła?
    W tym, o czym czytam dalej u proroka Izajasza:
    15 Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: «W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza s i ł a. Ale wyście tego nie chcieli!
    16 Owszem, powiedzieliście: „Nie, bo na koniach uciekniemy!”
    – Dobrze, uciekniecie!
    – „I na szybkich [wozach] pomkniemy!”
    – Dobrze, szybcy będą ci, którzy pogonią za wami! (30,15n)
    Oby do tej Bożej rady móc w porę się dostosować też i w wymiarze narodowym; oby zechcieli wsłuchać się rządzący, politycy, bo inaczej żadne wojska USA… Może ktoś, jeśli podziela tok mojego myślenia, mógłby – jeśli ma taką możliwość
    podesłać ją do władnych osób. Ja ze swej strony zrobię, co będzie w mojej mocy, oczywiście poza modlitwą.

    Jaka jest wymowa imienia proroka Joela? Owszem „Jahwe jest Bogiem”, ale też: „To ten, który mówi: ‘Słaby niech powie: jestem silny’. Silny Prawem prawdziwego Boga, aby być wśród tych, których Bóg w dolinie Sądu Ostatecznego ogłosi swymi świętymi, synami światłości.
    Naród silny, to ten, który jest silny Prawem Bożym i wtedy Sam Bóg jest jego obrońcą!

    Zatem: „Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie mamy nadzieję! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem w czas ucisku”(Iz 33,2). Amen.

    • Dzieckonmp said

     Leszku cały wywód jest naprawdę pokrętny i na siłę chcesz udowodnic swoją rację. Weźmy ten tekst: ” Ale owe „pokojowe, gwarantujące bezpieczeństwo” uczynki: szukanie protekcji, ochrony, bezpieczeństwa narodowego w zawiązywaniu sojuszu z USA skąd wypływają? (z ludzkich kalkulacji) i czy to podoba się Panu Bogu? Śmiem wątpić, a raczej pewien jestem, że Bogu się to wcale, a wcale nie podoba!”

     Pytasz skąd te uczynki rządzących wypływają i od razu pewny odpowiadasz że tylko z ludzkich kalkulacji i że na pewno się to Panu Bogu nie podoba. Wynika z tego że siedzisz w duszy rządzących i wszystko wiesz bo ZDECYDOWAŁEŚ.

     Czytając Twoje wywody w komentarzach wynika też z tego konsekwentnie, iż gdybyśmy padli ofiarą przemocy, powinniśmy nie robić nic aby obronić siebie, żonę oraz własne dzieci przed brutalnym napastnikiem, który mógłby robić z nimi co mu się podoba. Twój wywód mówi wprost aby się tylko modlić i ufać Panu.

     Leszku wyglądasz na znającego Pismo Święte więc PYTAM WPROST!!!
     Czy tego naucza Biblia? Czy Jezus rzeczywiście nauczał bierności wobec zła i przemocy?

     Nie stosujmy metod Świadków Jehowy podpierając się Pismem Świętym. Bardzo ważne jest, aby zawsze rozważać kontekst całej wypowiedzi, a dodatkowo jeszcze łączyć ją z kontekstem całego nauczania Pisma, które jest bardzo spójne i nie zawiera sprzecznych nauk.

     Jak wiemy podczas pojmania Jezusa Piotr wyciągnął miecz i odciął ucho arcykapłanowi. Wiemy też że Jezus zganił go za to. Ale w wypowiedzi Jezusa są słowa że tak musi być aby się wypełniły proroctwa i dlatego skrytykował Piotra.
     Trzeba zwrócić uwagę na to, że Piotr od kilku lat stale przebywający z Jezusem orędownik pokoju tak sprawnie posługuje się mieczem. Poza tym, dlaczego Piotr miał w ogóle przy sobie miecz? Dlaczego Jezus się na to godził aby go nosił?

     Oto słowa Pana Jezusa: „Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi” (Łuk. 22:36). „Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy” (Łuk. 22:38).
     Jak Pismo Święte ustosunkowuje się do władzy (a taką właśnie reprezentował setnik Korneliusz), noszącej miecz? „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli” (Rzym. 13:1-6).

     „Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tym. 2:3, BW). Z dalszego kontekstu wynika, iż apostoł Paweł stawia wierność i oddanie żołnierza służącego swojemu panu jako wzór nienagannej służby Mesjaszowi.

     W apokaliptycznych wizjach miecz jest tez atrybutem Jezusa jako zwycięzcy (Obj. 1:16, 19:15, 21).

     Miecz wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym jako strażnik sprawiedliwości i wykonawca wyroków Bożych.

     Miecz strzeże dostępu do drzewa życia (1 Mojż. 3:24)
     Miecz jako symbol wymierzania ludzkiej sprawiedliwości (Rzym. 13:1-5)
     Wielu mężów Bożych było ludźmi używającymi aktywnie miecza: Abraham (1 Mojz. 14:14-16), Jozue (Wyjscia 17:13), Samuel (1 Sam. 15:33), Eliasz (1 Król. 18:40), Dawid (1 Sam. 23:4-5, 1 Sam. 25:13).
     Boże przyzwolenie na noszenie miecza i zaprawiania się do sztuki wojennej (Ps. 18:35, 144:1).

     Nauczanie zachowania bierności w stosunku do osób wyrządzających krzywdę, stosujących przemoc lub co gorsze, chcących nas pozbawić życia, stoi w jawnej sprzeczności tego, czego naucza Biblia.

     Bóg wiele razy kazał Izraelitom iść na wojnę z innymi narodami (1 Ks. Samuela 15:3; Ks. Jozuego 4:13). Bóg ustanowił karę śmieci za wiele przestępstw (Ks. Wyjścia 21:12; 21:15; 22:19; Ks. Kapłańska 20:11). Tak więc, Bóg nie jest przeciwko zabijaniu w każdych okolicznościach, ale raczej przeciwko morderstwu. Wojna nigdy nie jest dobrą rzeczą, ale czasami jest czymś potrzebnym. W świecie wypełnionym grzesznymi ludźmi (List do Rzymian 3:10-18) wojna jest nieunikniona. Czasami, jedynym sposobem powstrzymania grzesznych ludzi przed czynieniem wielkiego zła jest pójście z nimi na wojnę.

     Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w czasie wojny to modlić się o Bożą mądrość dla naszych rządzących, modlić się o bezpieczeństwo dla naszej armii, modlić o w szybkie rozwiązanie konfliktu oraz modlić się o jak najmniejsze straty – po obu stronach konfliktu (List do Filipian 4:6-7).

 27. OSTOJA said

  Szwecja wystawiła Europejski Nakaz Aresztowania dla Rosjanina, który chcąc chronić swoje córki wyjechał z nimi do Polski. Wcześniej bowiem dzieci oddano do pieczy zastępczej muzułmańskiej rodzinie.
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/451812-europejski-nakaz-aresztowania-dla-ojca-ktory-ratowal-corki

 28. La Salette said

  Sodomia sponsorowana z zagranicy zabiera się też za wschód Polski.
  Planowany pierwszy marsz sodomitów w Białymstoku.
  NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019
  https://www.citizengo.org/pl/171560-nie-dla-marszu-srodowisk-lgbt-w-bialymstoku-20072019?m=5&tcid=57315986&fb

 29. Dzieckonmp said

  Ta wiadomość nie spodoba się „Misi”
  . Ona zwalcza ten Rząd wszystkimi siłami bardziej niż totalni.

  Bardzo dobre wiadomości z najnowszego przeglądu ETO – Polska wśród krajów o najmniejszym w UE zagrożeniu biedą i wykluczeniem społecznym dzieci. Nawet Luksemburg za nami pod tym względem, Niemcy też. Średnie zagrożenie biedą dzieci w UE – 25 %, w Polsce poniżej 18 %.

  • Misia said

   Widze, Admin, ze czujesz do mnie miete😁 Gdyby nie twoje brednie, ze zwalczam ten rzad wszystkimi silami. Jakbys to udowodnil przed sadem? Bo to jest po pierwsze klamstwo, po drugie bardzo powazne oskarzenie, nie majace zadnego pokrycia w rzeczywistosci.
   Na blogu maryjnym stosujesz stalinowskie metody klamstwa i oszczerstwa.

   • Dzieckonmp said

    a choćby tak że tydzień temu znęcałaś się na zmarłym śp. Gosiewskim i to tu na blogu. Nie mam czasu szukać ale znalazło by się tego o wiele więcej. Obecnie mam koło 4000 śmieci więc coś by się znalazło ale potwornie dużo czasu schodzi mi na kolejny wpis.

    • Misia said

     Nigdy bym sama nie wspomniala o s.p. panu Gosiewskim i tym przykrym incydencie, gdyby nie twoj watek na ten wlasnie temat. Zadne znecanie.
     Jak moge zwalczac kogos na kogo glosuje? Nie znaczy, ze wszystko musi mi sie podobac. Ty lubisz ludzi bez wlasnego zdania ? Wyluzuj.

  • Misia said

   To wspaniala wiadomosc, ze dzieciom w Polsce tak dobrze sie powodzi😁😁😁A co twoje statystyki mowia o sytuacji polskich emerytow??
   Mowisz, ze totalni mi nie poskocza?😂😂😂Dzieki za uznanie.!!!

   • Dzieckonmp said

    Ja mam w domu emerytkę 92 lat teściową z rentą 1200 zł oraz mamę w wieku 86 lat z rentą 1200 zł i brata z rentą 1600 zł. Powiem tak na wszystko co tym ludziom potrzeba wystarcza nam w tym mamy porządne leczenie.

    • Ciocia said

     Dają radę bo ,są razem w domu .Osoby samotne mają większe opłaty ,bo płacą 100 % (nie dzielą opłat z drugą osobą mężem lub dzieckiem ).

    • Dzieckonmp said

     Każde mieszka osobno, ale mają rodzinę,swoje dzieci bo wszystko to rodziny wielodzietne. Jak w rodzinie panuje miłość to i rodzi się mnóstwo dzieci, a miłośc nie pozwala by komuś się działa krzywda. Moja mama miała dziesięć dzieci, teściowa cztery.

 30. La Salette said

  W niedzielę w całej Polsce modlitwa wynagradzająca za profanacje.
  W niedzielę 23 czerwca, we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej zostanie odśpiewana suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny…”. Decyzją biskupów, będzie to ekspiacja za świętokradztwa i profanacje.
  https://ekai.pl/w-niedziele-w-calej-polsce-modlitwa-wynagradzajaca-za-profanacje/

 31. OSTOJA said

  Jan Śpiewak: PiS idzie jak Armia Czerwona na Berlin. Bronią się już tylko „twierdze” Breslau, Warschau i Danzig

  Jan Śpiewak w wywiadzie dla „Polska The Times” przyznał, że PiS osiągnęło ogromny sukces w wyborach i cieszy się poparciem większości społeczeństwa. Zauważył, że opozycja cieszy się jeszcze dużym poparciem praktycznie tylko w największych miastach.
  https://wpolityce.pl/polityka/451833-jan-spiewak-pis-idzie-jak-armia-czerwona-na-berlin

 32. Ciocia said

  #GodzinaCzytań | II Czytanie | 21 czerwca 2019

 33. Ciocia said

  #SłowoOPsalmach | 21 czerwca 2019 | ks. Marcin Majda

 34. OSTOJA said

  Abp Jędraszewski: Wprowadzane przez niektóre samorządy do polskich szkół karta LGBT i instrukcje WHO są programami deprawacji dzieci

  Wprowadzane przez niektóre samorządy do polskich szkół karta LGBT i instrukcje WHO, dotyczące tzw. wychowania seksualnego młodzieży i dzieci, w tym także bardzo małych dzieci, są w istocie rzeczy programami ich deprawacji i uderzają w prawdę o człowieku
  — mówił podczas procesji Bożego Ciała metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/451707-abp-jedraszewski-karta-lgbt-uderza-w-prawde-o-czlowieku

  • Leszek said

   Nie wiem, ale chyba już czas najwyższy, by sprawa nie kończyła się tylko na podobnych słowach tego czy innego hierarchy i je oklaskiwać, a zrobić konieczny radykalny krok dalej, tj. konkretnie publicznie objąć ekskomuniką osoby wprowadzające, promujące i popierające w polskich szkołach karty LGBT, bazując na Piśmie Św., nie bacząc na zapewne medialne reakcje.

  • Anzelmik said

   Tak się ciągle zastanawiam , czemu rząd nie przegłosuje ustawy zabraniającej promowania LBGT w Polsce ???
   To by rozwiązało sprawy i LBGT w szkołach i tzw. marszów równości.
   Prosta ustawa i sprawa załatwiona…
   Rząd tego nie robi – Czyżby rząd tylko udawał że chroni nasze dzieci ???

 35. T said

  Zamykanie tych wydarzeń w konkretne ramy czasowe trochę nie ma sensu, skoro nasza modlitwa i post oddala w czasie niektóre a inne łagodzi.

 36. Ciocia said

  Z braku rodzi się lepsze! | Wesele w Kanie Galilejskiej | ks. Piotr Pawlukiewicz

 37. La Salette said

  1 lipca
  Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
  Zachęcam do przyłączenia się do Nowenny w dniach:
  22-30 czerwca w intencji:
  1. Przybliżenia Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi i wygnania szatana precz z tego świata.
  2. Pokoju na świecie i na Ukrainie.
  3. Nawrócenia Żydów i muzułmanów.
  4. Intencjach własnych.

  Relikwie „krwi i wody” która wypłynęła z przebitego boku Pana Jezusa
  http://sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&grupa=11&podgrupa=457&strona=1&id=3052&kategoria=1

 38. La Salette said

  1 Lipca przypada Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa.
  Zachęcam do przyłączenia się do nowenny w dniach 22-30 czerwiec w intencji:
  1. Przybliżenia Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi i wygnania szatana precz z tego świata.
  2. Pokoju na świecie i na Ukrainie.
  3. Nawrócenia Żydów i muzułmanów
  4. Intencjach własnych.

 39. Ciocia said

  Głos Maryi jest przepiękny! Córko, będziesz miała wielką misję! | Ana Rita Otaviano Tavares de Melo

 40. Waldi2818 said

  Mam pytanie czy ktoś zna os dalekiej pszysLosci

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: