Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasu – DZIEŃ KARY

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 czerwca 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię –
  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

Przepraszam za pewne niedoróbki, ale temat jest bardzo trudny i gdy nie zna się języka hiszpańskiego to niektóre zwroty nie idzie sensownie wytłumaczyć, dlatego wstawiałem niedopracowane gdyż mimo usilnego wysiłku nic mi do głowy nie przychodziło.

W poprzednim wpisie „ dzień gniewu ” przeanalizowałem, na czym może polegać kara ogłoszona w Garabandal.
We wpisie „ kara ” wydedukowałem, że między cudem a karą nie może trwać dłużej niż 2 lata.
Ponieważ Dziewica dała Mirjanie w Medjugorje misję ogłoszenia kary dziesięć dni przed jej wypełnieniem, wiemy, że nastąpi to podczas pokolenia widzącego. W tym poście zaryzykuję konkretną datę dnia kary, opartą na proroctwie o papieżach świętego Malachiasza . We wpisie który dopiero się pojawi„ Proroctwo św. Malachiasza ” przeanalizowałem powody, dla których możemy rozważyć proroctwo o nadprzyrodzonym pochodzeniu.

1) Dzień kary
2) Dzień ohydy spustoszenia
3) Ks. Bosko
4) 25 marca
5) Władza
6) Podsumowanie i źródła

Dzień kary

 

Moje obliczenia oparte są na matematycznej analizie księdza Juana Manuela Igartúy, który dokonuje wielkiego odkrycia hasła 73 1 odpowiadającego papieżowi Sykstusowi V :

 

Axis in medietate signi
 
Tłumaczenie to „Oś w środku znaku”. Według ojca Igartúa słowo „signi” nie odnosi się do tarczy papieża, jak to tradycyjnie interpretowano, ale do motta, więc tłumaczy ją w następujący sposób: „ Oś w środku motta ”.
Tak więc, jeśli weźmiemy pod uwagę, że proroctwo jest jak linia czasu oznaczona przez początek i koniec kolejnych papieży  zgodnie z linią sukcesji apostolskiej Kościoła katolickiego, mamy:
1) Początek osi czasu: 10/3/1143 – Początek papiestwa Celestino II , pierwszego papieża na liście.
2) Połowa osi czasu: 12/29/1587 – połowa papiestwa Sykstusa V , papieża z mottem „oś w środku haseł”.
3) Koniec kalendarza: motto 112 papieża: „ W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud.  Koniec.
Jeśli 12/29/1587 jest środkiem osi czasowej linii proroczej, a następnie od daty początkowej do środka, musi upłynąć ten sam czas, co od środka do daty końcowej:

Stąd wychodzi data.  25 marca 2032

Dokonałem tego obliczenia za pomocą prostego arkusza kalkulacyjnego o następującej formule:

03/25/2032 = E3 * 2-C2
Gdzie,

E3 = 12.29.1587, połowa papiestwa Sykstusa V

C2 = 03/10/1143, początek papiestwa pierwszego papieża na liście, Celestino II2
Z kolei
E3 = 12/29/1587 = (D3-C3) / 2 + C3
gdzie,
C3 = 01/05/1585, początek pontyfikatu Sykstus V
D3 = 08/27/1590, koniec Papieskiego Sykstusa V

Jak widzimy, obliczenia są wynikiem prostej formuły matematycznej z określonych dat i niepodważalnej, więc nie ma możliwości błędu . Wynik ten potwierdza moje wnioski o bliskości między karą a cudem. Uważam ten zbieg okoliczności za znak prawdziwości.

„ Wskazaliśmy na interpretację hasła nr 73 Sykstusa V„ Oś w środku znaku ”(ok. 7, b i 10, d), który wydaje się być oznaczony w 2031 r. Jako termin listy Nikt nie uważa, że ​​oznacza to, że taka data oznaczałaby koniec świata, ale czas ostatniego pontyfikatu ” 3 . P. Igartúa nie posiadał aktualnych narzędzi obliczeniowych, ale jego oszacowanie, choć nieprecyzyjne, jest bardzo podobne.
„ Wiara w czas trwania„ czasu Chrystusa ”za dwa tysiące lat pojawia się jako odniesienie do bardzo starożytnej tradycji wspólnej dla Żydów, chrześcijan, Greków i Latynosów w starożytności ” 4 Igartua cytuje komentarz do Apokalipsy Corneliusa A. Lapide’a który z kolei cytuje wielu świętych ojców: św. Augustyna, św. Hieronima, Ireneusza, Cyryla … i słynne zdanie Talmudu: „ świat będzie trwał sześć tysięcy lat i zostanie zniszczony: dwa tysiące było pustki, dwa tysiące Prawo Mojżeszowe i dwa tysiące będą czasem Mesjasza ”. 5 Data uzyskana na podstawie listy Malachiasza jest zatem zbieżna ze starożytną tradycją.

Ponadto, tydzień w 2032 roku od 21 do 28 jest Wielkim Tygodniem, więc 03/25/2032, przypada Wielki Czwartek, a trzy dni ciemności będą Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą . Dniem odnowy świata będzie niedziela zmartwychwstania 6 . Wynik ten zbiega się z proroctwem Marie-Julie Jahenny o trzech dniach ciemności: „ będą w czwartek, piątek i sobotę, w dni Najświętszego Sakramentu, Krzyża i Matki Bożej … ” trzy dni minus jedna noc , 7 8

Równoległość między Paschą Chrystusa a Paschą świata jest oczywista . Zostanie to spełnione, jeśli ujednolicenie daty wielkanocnej nie nastąpi wcześniej, co pociągnęłoby za sobą zmianę dat. Jeśli to zjednoczenie nastąpi w roku 2025, jak przypuszczam we w wpisie pt. „ Synod ”, to nie wiemy, jakie kryteria zostaną ostatecznie przyjęte przez wszystkie kościoły.

Dzień ohydy spustoszenia

 

Na podstawie tego wyniku możemy uzyskać datę ohydy spustoszenia, ponieważ prorok Daniel w 12,11 mówi: « A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. . W związku z tym obniżamy o 1290 dni do daty kary i mamy 12/09/2028 .
Ponieważ wiemy, że tydzień Daniela wynosi 7 lat, wykonujemy tę samą operację dla wielu sojuszy , gdzie wyjdzie nam data 02/03/2025 .
Jak szczegółowo przeanalizowałem we wpisie „ Medjugorje ”, Mirjana Dragicevic otrzyma w dniu 03/18/2032 (7 dni przed dniem kary) swoją 50. roczną wiadomość .
25/09/2028 (13 dni po obrzydliwości spustoszenia) Marija Pavlović otrzyma 500 wiadomość miesięczną .
Ta podwójna zbieżność między Malachiaszem i Medjugorjem i moją propozycją chronologiczną, uważam, że ponownie popiera moje obliczenia.

We wpisie „ ohyda spustoszenia ” komentuję datę  12 grudnia 2028 r. Według Mateusza Mt 24,22 i Dziewicy z La Salette: „ czas próby zostanie skrócony ”. Obrzydliwość składa się z kilku różnych wydarzeń; to, co zostanie skrócone, to początek czasu próby, czyli prześladowanie; inne wydarzenia (schizmy, pokazanie się znaku, śmierci 2 świadków, zniesienia ofiary eucharystycznej itp.) nie muszą być odkładane. Konieczne jest sprecyzowanie, że data obrzydliwości nie jest bezpieczna, ponieważ Dn 12 dodaje: „ Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka do 1335 dni ”. Te 45 dni różnicy mogą wskazywać okres między końcem antychrysta a karą, podczas którego zwolennicy antychrysta będą mieli ostatnią szansę na nawrócenie się, aby się nie potępić. Oto, co św. Hildegarda mówi o śmierci Antychrysta: „ Gdy narody zobaczą, że jego zwłoki upadają na ziemi, bez głosu i pełne zgnilizny, będą wiedziały, że zostały oszukane.” Ta mgła trwała przez pewien czas wokół góry: smród, który otula diaboliczne uniesienie zdemaskuje jego brud, tak że ludzie uwiedzeni przez Bezbożnych mogą odwrócić się od swojego błędu, odkrywając zarazę i ich osady, i powrócić do prawdy .

Obj. 12 : 6 : „ Tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ”: pustynia, schronienie i jedzenie odnoszą się również do trzech i pół roku wielkiego ucisku, kiedy musimy uciekać i ufać, że Bóg nas ochroni . Spójrzmy na różnicę między tymi danymi a danymi Dn 12, 11-12 : 1290 dni i 1335 dni. Łącząc te informacje z dniem kary, wskazaliśmy pięć dat:
08/01/2028 : rozpoczęcie prześladowań antychrysta i ucieczka do schronisk górskich
01/13/2032: Koniec okresu schronienia na pustyni przygotowany przez Boga ( Ap 12, 6 )
02/12/2032: śmierć i koniec antychrysta. Rozpoczyna się okres 45 dni, aby zwolennicy antychrysta pokutowali. ( Dn 12, 11 )
25.03.2032 : Dzień gniewu, według San Vicente Ferrera, dzień końca świata poprzez spalenie.
28.03.2032: dzień odnowy: Szczęśliwy jest ten, kto wie, jak czekać i przychodzi do tego dnia ( Dn 12, 12 ).

Ks. Bosko

W proroctwie z 1870 r., Po wspomnieniu poważnych nieszczęść dla Paryża i Rzymu , św. Jan Bosko podsumowuje:
„ Ale Czcigodna Królowa Niebieska jest obecna.
Moc Pana jest w Jej rękach; jak mgłę rozproszy swoich wrogów. Przyoblecze Szacownego Starca we wszystkie jego dawne szaty.
Nadejdzie wtedy straszliwy huragan.
Niegodziwość się wypaliła, grzech osiągnie swój kres i zanim przeminą dwie pełnie miesiąca kwiatów, tęcza pokoju zajaśnieje na ziemi.
Wielki Duszpasterz ujrzy Oblubienicę swojego Króla odzianą odświętnie.
Na całym świecie zaświeci słońce tak jasne, jakiego nigdy nie było od czasów ognistych języków Wieczernika po dzień dzisiejszy, i jakiego nigdy już nie zobaczą, aż do ostatniego dnia”. 
9
„ Królowa niebios  jest obecna ”: Dziewica mówi do dziewcząt z Garabandal za pośrednictwem o. Pio: „ Obiecuję, że będę z tobą do końca twojego życia ”. Jest z nami i jest także obecna w jej okazjonalnych objawieniach, szczególnie teraz w Medjugorju: „ Drogie dzieci, przyszłam do was, pośród was ” Przesłanie do Mirjany, 8/2.2016. W Dzień cudu Garabandal, kobieta ubrana w słońce Apokalipsy będzie obecna dla całego świata.
„ Pojawi się gwałtowny huragan. Nierówność się skończy, grzech się skończy ”: Księga Enocha („ wszyscy ciemiężcy znikną całkowicie z ziemi ”) . Koniec niegodziwości odnosi się do drugiego kataklizmu ( najpierw była powódź), teraz kara Garabandal.
„ A zanim przejdą dwie pełnie księżyca miesiąca kwiatów, na ziemi pojawi się tęcza pokoju ”: tak jak stało się po powszechnej powodzi ( Rdz 8, 11-14 ), podobieństwo to potwierdza, że ​​odnosi się do następnej kary. I co zaskakujące, ujawnia doczesną informację o czasie, który upłynie między końcem grzechu a pojawieniem się tęczy pokoju: „ przed dwoma pełnymi księżycami miesiąca kwiatów ”:
1) „ miesiąc kwiatów ”: w kontekście proroctwa, które mówi o katastrofach naturalnych , „ gwałtownym huraganie ”, „ tęczy pokoju na ziemi ”, świetlistym słońcu … miesiącu miesiąca kwiatów muszą odwoływać się do jakiegoś faktu natury. Przejście z zimy na wiosnę jest obrazem przejścia końca, Apokalipsy, odnowienia świata i nowej ery pokoju, kiedy cnoty rozkwitną, a Chrystus będzie królował na zawsze. Wiosna to początek rozkwitu świata. Dlatego możemy wywnioskować, że „ marzec to miesiąc kwiatów10, do którego odnosi się proroctwo jako obraz początku nowej ery pokoju.
2) „ przed dwoma pełnymi księżycami ”: Księżyc w pełni to księżyc w pełni, dwie pełni księżyca to dwa pełne księżyce. Moglibyśmy więc przepisać zdanie w następujący sposób: „ przed dwoma pełnymi księżycami marca … ”. To jest wskazówka o dacie kary, po której będą dwa księżyce pełne aż do odnowienia świata . W tym poście obliczyliśmy, że dzień kary wydarzy się  03/25/2032.

We wpisie  dzień gniewu , w części „ Odnowa świata ”, doszedłem do wniosku, że po karze będą trzy dni ciemności, które zakończą się odnowieniem świata . Tak jak Jezus zmarł w piątek i trzeciego dnia (po drugiej nocy) zmartwychwstał w niedzielę, te trzy dni odnoszą się do dwóch nocy. Jeśli skonsultujemy fazy księżyca 26 i 27 marca 2032 roku, widzimy, że w oba dni, jeśli mieszkańcy Ziemi spojrzą w niebo, będą mogli obserwować pełne księżyce, ponieważ faza pełni księżyca zostanie ukończona w Odpowiednio 99% i 100%. 11 Zauważ, że w  miesiącu marca 2032 roku nie będzie innych dni, w których faza pełni księżyca będzie tak kompletna jak te dwa 26 i 27, w pełni wpisujące się w objawienie Ks. Bosko.

Zauważ, że ten wpis jest ważną lekturę: obliczenia daty Wielkanocy zawsze dokonywano na podstawie pełni księżyca, tak że w Wielki Czwartek zawsze jest pełnia księżyca 12 . Jednak Dziewica z Soufanieh zażądała ujednolicenia tej daty. Jeśli dojdzie do takiego zjednoczenia, kryteria obliczania daty mogą się zmienić, ale nie wpłynie to na wypełnienie się proroctwa Ks. Bosko, które nie mówi, że będzie w Wielki Czwartek, ale zbiegnie się w czasie z pełnią księżyca w marcu, czyli w rocznicę, w której lud wybrany uciekł z Egiptu i ostatniej wieczerzy Jezusa ze swoimi uczniami. Dlatego, po zmianie daty Wielkanocy po zjednoczeniu się z Prawosławnymi  lub bez zjednoczenia, proroctwo Ks. Bosko jest i będzie w 100% zbieżne z wynikiem listy świętego Malachiasza.

Okoliczność jest taka, że ​​księżyc w pełni następnego miesiąca przypada na 04/25/2032 13 , zaledwie miesiąc po karze. Cóż, na ten dzień planowane jest całkowite zaćmienie Księżyca, pierwsze z nowego tetradu 14 , specjalny tetrad na wskazane daty, w których nastąpi zaćmienie, a które szczegółowo opisuję we wpisie „ Tétrada ”.

25 marca

Św. Hipolit, w najstarszym katolickim komentarzu do księgi Daniela, który został zachowany (202-204) 15 , napisał: „ Pierwsze przyjście naszego Pana w ciele nastąpiło, gdy urodził się w Betlejem, było to 25 grudnia, środa, podczas gdy August był w czterdziestu dwóch latach, czyli pięć tysięcy pięćset lat po Adamie. Cierpiał w trzydziestym trzecim roku, 25 marca , w piątek, w osiemnastym roku Tyberiusza Cezara, podczas gdy Rufus i Roubellion byli konsulami ” 16 17
Jeśli Jezus urodził się 25 grudnia, odejmujemy 9 miesięcy i zostawiliśmy jego poczęcie 25 marca. Tak więc św. Augustyn napisał: „ Uważa się, że został poczęty 25 marca18 . Dlatego 25 marca będzie dniem poczęcia i śmierci Jezusa, według Ojców Kościoła.

25 marca, oprócz obchodów święta Wcielenia w Kościele katolickim, w wielu krajach, takich jak Hiszpania, jest to również dzień nienarodzonego dziecka . Ten zbieg okoliczności nie jest przypadkowy, ponieważ jeśli kara przychodzi na świat przez apostazję, największym wyrazem tego odstępstwa jest właśnie aborcja. „ Największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja ” 19 . W dniu 04.11.2030, w dniu cudu, minie 45 lat od zatwierdzenia pierwszej ustawy, która zezwala na aborcję w Hiszpanii 20 .
W dniu 25.03.2032 r. Będzie to 48. rocznica poświęcenia Rosji 21 Niepokalanemu Sercu Maryi, o czym świadczyła Siostra Łucja z Fatimy: „ Tak, od 25 marca 1984 r. Została ona poświęcona tak jak Nasza Pani na zapytanie Łucji odpowiedziałą » 22

Ale także, spośród 365 dni w roku, 25 marca jest datą, którą Dziewica wielokrotnie wybierała w swoich objawieniach:

Być może najbardziej zaskakujące ze względu na niezwykłą akceptację kościelną jako „autentyczne i nadprzyrodzone ” są objawieni  z Betanii (Wenezuela):
Pierwsze pojawienie się Dziewicy nastąpiło 25 marca 1976 roku
Matka Boża pojawiła  się także 25 marca 1977 r., 25 marca 1978 r. I 25 marca 1984 r.

„… Duch Święty oświeci was w tych apokaliptycznych czasach waszą boską łaską …” 23

Prałat Pio Bello Ricardo, po poinformowaniu Rzymu, 21 listopada 1987 r., Oświadczył:
„ Po przestudiowaniu objawień Najświętszej Maryi Panny w Finca Betania, pilnie poprosiliśmy Pana o duchowe światła, oświadczam, że moim zdaniem wspomniane objawienia są autentyczne i mają nadprzyrodzony charakter ”. 24

25 marca 41 roku naszej ery apostoł Jakub Wielki zostaje ścięty na rozkaz Heroda, rok po otrzymaniu obietnicy Dziewicy na słupie Saragossy „ to miejsce pozostanie do końca czasu ”. Santiago jest apostołem, który pojawił się na niebie Garabandal .

W nocy z 24 na 25 marca 1178 r. Dziewica opuściła Świętą Cintę w Katedrze Tortosa. 25

25 marca 1446 roku obraz Matki Bożej z Castañar został znaleziony w Béjar (Salamanca) po pastorze Joaquín por la Virgen w objawieniu.

25 marca 1702 roku Chrystus stempluje w sercu Weroniki Giuiliani imię Jezusa i Maryi ( Tom III, 1036 ). 25 marca 1727 r. Dziewica zasugerowała Sw. Veronice, aby napisała: „ Zrób ostatni punkt ”, a jej zmęczona ręka opuściła pióro na zawsze ( Źródło ). Podobieństwo punktu końcowego pamiętnika Weroniki i „ Finis ” z listy Malachiasza tego samego dnia jest uderzające.

25 marca 1747 r. Błogosławiona Floryda Cevoli miała mnóstwo łask i doznań mistycznych, w tym mistyczne zaręczyny, koronę cierniową, ranę w sercu ( Źródło )

25 marca 1816 r. Błogosławiona Izabela Canori miała wizję odstępstwa.

W czwartek, 25 marca 1858 r., Była to data wybrana przez Dziewicę z Lourdes na ujawnienie jej imienia: „ Jestem Niepokalanym Poczęciem ” 26 .

W nocy z 24 na 25 marca 1915 r. Za wstawiennictwem Matki Boskiej ze Świętej Jaskini cud wioski del Berro w wiosce Altura 27 .

25 marca 1936 r. Matka Boża mówi do św. Faustyny ​​Kowalskiej o dniu kary: „ … musisz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego drugie przyjście.” On przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel , ale jako sprawiedliwy sędzia, jakże straszny jest ten dzień, ustanowiony jest już dniem sprawiedliwości, dniem Bożego gniewu, aniołowie drżą przed tym dniem ” 28 .

25 marca 1941 r. Matka Boska z Umbe (Bilbao) po raz pierwszy pojawia się u Felisy Sistiaga, która została poinformowana w dniu 23.05.1971 r . : „ Jeśli nie poświęcicie więcej uwagi , od czwartku do Wielkiego Piątku, w ciągu 30 dni lata, na początku stulecia, uformuje się mgła, która sprawi że nic nie będzie widać, żadne światło nie będzie wam służyć, będzie trwać tak długo, jak to będzie potrzebne, sprawiedliwi i godni nie będą cierpieć ”. Stowarzyszenie Wiernych „Dziewica Umbe” zostało wzniesione w poniedziałek Ricardo Blázquez jako stowarzyszenie prywatne i kanoniczne zatwierdzono jego statut w dekrecie z 01.01.2010 r. , W którym biskup Bláquez pisze: „ Biorąc pod uwagę, że działalność w wyżej wymienionym miejscu nie jest w żaden sposób przeciwna wierze i nauczaniu Kościoła „

25 marca 1945 r. Matka Boża pojawiła się w Amsterdamie u Idy Peerdeman. Było to pierwsze z 56 wystąpień, które miały miejsce w latach 1945–1959 29 .

25 marca 1985 r. Zaczęły się objawienia w Schio (Vicenza) od Renato Barona 30 ; Oprócz innych wiadomości, 25 marca każdego roku Renato otrzymywał wiadomości od Dziewicy do dnia jego śmierci w dniu 09/2/2004. Zjawiska te były badane przez diecezję i, oprócz tego, że nie zostały potępione 31 , towarzyszy temu ruch kościelny.

25 marca 1986 r. Miało miejsce objawienie maryjne w kościele San Damiano na przedmieściach Shoubra w Kairze (Egipt) 33 Studiowane przez Kościół Koptyjski z pozytywnym wnioskiem ze strony Patriarchy Szenudy III 34 .

W objawieniach Terra Blanca (Meksyk), Adam przekazał zaproszenie do szybkiego przyjmowania chleba i wody, 25 marca 1987 r. Biskup ma dyskretną rezerwę, aby wypowiedzieć się na temat prawdziwości objawień.
Tego samego dnia 3/25/1987 papież Jan Paweł II publikuje encyklikę Redemptoris Mater na temat roli Maryi w życiu Kościoła. W dniu 25.03.2032 r. Spełni się 45. rocznica encykliki, która będzie obowiązkowym punktem odniesienia dla zatwierdzenia piątego dogmatu maryjnego: Dogmatu przepowiedzianego przez Dziewicę w wyżej wspomnianych objawieniach w Amsterdamie.

Jak zaznaczono we wpisie „ Medjugorje ”, od 25 stycznia 1987 r. Marija Pavlović otrzymuje wiadomości od Dziewicy 25 dnia każdego roku, także 25 marca każdego roku. Za każdym razem, gdy 25 marca zbiega się z Wielkim Piątkiem, zdarzają się cuda związane ze świętą koroną cierniową 36 . Podkreślę, cud który wydarzył się w Andrii 25 marca 1932 r. , Świadek zeznał przed notariuszem przez komisję utworzoną na tę okazję w odpowiedzi na troskę papieża Piusa IX „ nie oszczędzając wysiłków na rzecz zebrania jakiegokolwiek dokumentu, który mógłby wzmocnić naszą wiarę w to starożytną i świętą relikwię » 37 . 25 marca zbiegnie się ponownie w Wielki Piątek w 2016 r. I w Wielki Czwartek w latach 2027 i 2032; Po 2032 r. Wielki Czwartek nie pokrywa się już z z dniem 25 marca do roku 2100 i Wielkim Piątkiem do roku 2157 ( 1 , 2 , 3 i 4 ).

Co roku ma miejsce niezwykłe zjawisko pszczół Sw. Rita * n38 zamieszkujących mury klasztoru Cascia; Zaczynają opuszczać mury w Wielkanoc, aż do dnia Sw. Rity (22 maja), kiedy wracają, aby pozostać nieaktywni do następnego roku.

Każdego roku w Święto Paschy Prawosławne dokonuje cud ognia w Jerozolimie, który odbywa się co roku, w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Wiadomo, że żaden inny cud nie zdarza się tak regularnie i przez tak długi okres czasu. Można o tym przeczytać w takich starożytnych źródłach, jak te z VIII wieku po Chrystusie. Cud występuje w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie * n39 . Zgodnie z moją propozycją, dzień kary przyniesie już unię święta Paschy chrześcijańskich kościołów.

Władza

Czy Bóg karze, czy nie karze? 38

To, że będzie wielka powszechna kara podobna do potopu, nie jest wyłączną przepowiednią Garabandal. Znajdujemy to także w Starym Testamencie, Nowym Testamencie i innych objawieniach zatwierdzonych przez Kościół.

STARY TESTAMENT
Sof 1, 2.18 : „ Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi”. […] w dniu gniewu Pana,
gdyż ogień Jego zapalczywy strawi całą ziemię;
bo dokona zagłady – zaiste strasznej -wszystkich mieszkańców ziemi. .
»

Jr 25, 13.26.29 : „ Oto, co Jeremiasz prorokował przeciwko wszystkim narodomwszystkim królom ziemi, którzy są na powierzchni ziemi […] Wypełnię na tym kraju wszystkie swoje słowa, które wypowiedziałem przeciw niemu: wszystko, co zostało napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz przeciw wszystkim narodom…..wszystkich królów północy, bliskich i dalekich, jednych po drugich; wszystkie królestwa, jakie są na powierzchni ziemi;….Bo oto od miasta, na którym wzywano mojego imienia, rozpoczynam karę, a wy mielibyście pozostać nie ukarani? Nie ujdziecie kary, lecz raczej miecz powołam przeciw wszystkim mieszkańcom ziemi „
Dn 9, 26 : „… A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. ”

NOWY TESTAMENT
Mk 13, 2 : „ «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». »
Mk 13,19 : „ Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd6 i nigdy nie będzie ”
Łk 17,26-30 : „ Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:  jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.  Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,  lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki* i wygubił wszystkich  .
2 P 3 : 6-7 : „i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia3 na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. ”.

ZATWIERDZONE OBJAWIENIA
La Salette : „ Bóg zamierza ukarać w bezprecedensowy sposób ”.
Faustyna K : „ nadszedł straszny dzień, dzień mojej sprawiedliwości ”.
Akita : „ To będzie większa kara niż powódź, jak nigdy dotąd ”

Księga Enocha 91, 7 : „ Ale kiedy nieprawość, grzech, bluźnierstwo, zło i wszelki rodzaj [złych] czynów wzrośnie i [kiedy] odstępstwo, niegodziwość i nieczystość wzrosną, z nieba spadnie na nich wszystkich wielka kara. Święty Pan przyjdzie w zapalczywości swej i gniewie i dokona na ziemi sądu. ”. Księga ujawnia dwie uniwersalne kary, pierwsza to powódź, druga jest podobna, ale nie została jeszcze skonsumowana.

Podsumowanie i źródła

1) Proroctwo świętego Malachiasza ukrywa ukrytą zagadkę, która prowadzi nas do obliczenia dnia kary na 03/25/2032 i dnia obrzydliwości na 09/12/2028. Dzień kary będzie również w Wielki Czwartek i święto Wcielenia.
2) Liczba osiem ma głębokie znaczenie symboliczne, które wskazuje na zmianę epoki, której będziemy świadkami i którą zapowiedziało wiele starożytnych proroctw.

3) Obliczenie dnia kary na podstawie proroctwa Malachiasza zbiega się ze wskazówkami proroctwa Księdza Bosko, że będzie ono w marcu i nadejdą dwa pełne księżyce.

4) 25 marca jest bardzo częstą datą objawień maryjnych, jakby chcąc podkreślić znaczenie tej daty. Także w cudach związanych ze świętą koroną cierniową.

5) Proroctwo kary, oprócz tego, że zostało objawione w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, pojawia się w pismach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

______________________________________

 1. Juan Manuel Igartúa, SJ; „Enigma proroctwa San Malaquías na temat papieży”; Druga edycja; Barcelona, ​​red. Acervo; 1978; pp.128-131
 2. Zauważ, że jeśli przyjmiemy datę początkową podwójnych podbródków Celestyna II i Sykstusa V, zarówno w dniu jego wyboru, jak i w dniu jego papieskiej inauguracji , wynik jest taki sam.
 3. Juan Manuel Igartúa, SJ; „Enigma proroctwa San Malaquías na temat papieży”; Druga edycja; Barcelona, ​​red. Acervo; 1978; p.360-361
 4. Tamże; str.134-135
 5. Tamże; str.138-141 ; Na podstawie tych informacji A. Lapide przeprowadził w roku 1620 obliczenie średniego czasu trwania pozostałych pontyfikatów z listy papieży, zakładając, że lista zakończyła się w roku 2050. Pomimo faktu, że do tego czasu średnia czas trwania pontyfikatów wynosił „około 7 lat”, ocenia A. Lapide, że w przyszłości średnia powinna wynosić około 13 lat.Cóż, od Paulo V do Benedykta XVI minęło 408 lat i 32 papieży, więc średnia wynosiła 12,75 lat. Fakt, że A. Lapide odgadł obliczenia oparte na założeniu szacowanego czasu trwania tradycji przez świat, daje spójność wierze w prawdziwość listy, na której oparliśmy obliczenie dnia kary. / Zobacz więcej źródeł w „ Kalendarzu praw
 6. Calendars.net; Wielki Tydzień 2032
 7. Markiz Franquerie; „ Marie-Julie Jahenny The Stigmatized Breton ”; str. 42; Omaha, 2010
 8. Przez całe życie Marie-Julie otrzymywała wsparcie biskupa Fourniera i biskupa Fer de la Motte, biskupów Nantes, którzy ją odwiedzili. Mons. Fournier udał się do Rzymu, aby poprzeć swoją sprawę. Poprosił dr Imberta Gourbeye, specjalistę od stygmatyzacji, o zbadanie sprawy Marie-Julie. Oświadczył: „W La Fraudais nie ma oszustwa”. 6 czerwca 1875 roku święty biskup napisał do doktora: „Raporty, które codziennie otrzymywał od Marie-Julie, mówią mi coraz więcej o działaniu Boga w tej duszy, co oczywiście daje mu nadprzyrodzone łaski”; Stowarzyszenie sanktuarium Marie-Julie Jahenny; Oficjalna strona Marie-Julie Jahenny (1850-1941); Odkryj Marie-Julie
 9. Hugo Wast; „Ksiądz Bosko i jego czas” ; Wyd. Słowo; 2002; p.371 // Źródło 2 ; rok 1932
 10. Mariano Gistain; „Marzec, miesiąc kwiatów” ; Gazeta Aragonii; 03/01/2005
 11. Kalendarz fazy księżycowej; wybierz miesiąc i rok; tutiempo.net
 12. Teresa Vallés; „Dlaczego Wielki Tydzień co roku zmienia datę?” ;catholic.net
 13. „Kalendarz księżycowy 2032” ; calendars.net
 14. Fred Espenak i Jean Meeus; „Katalog zaćmień księżyca” ; Lunar Eclipses: 2001 do 2100; nasa.gov
 15. José Alonso Díaz; „Literatura apokaliptyczna” ; Editorial PPC, 1971; Madryt;Druga część; rozdział 1; str. 38
 16. San Hipólito; Komentarz Daniela ; książka IV, Cap.23
 17. Taylor R. Marshall; „Boże urodziny” ; Saint John Press, 2013; Rok urodzenia Crist
 18. Święty Augustyn; „Traktat o Trójcy Świętej” ; Czapka.IV, 5, 9, s.339 (180 pdf); katolicki artykuł wstępny, Madryt 1956; Druga edycja. / W anonimowym traktacie na temat przesilenia i równonocy stwierdza się, że „nasz Pan został poczęty w dniu 8 kalendii kwietnia w miesiącu marcu (25 marca), który jest dniem męki i poczęcia Pana, ponieważ został poczęty tego samego dnia, w którym zmarł ”(B. BOTTE, Les Origins de la Noël et de l’Epiphanie, Louvain 1932, L. 230-33). Juan Chapa; 25.04.2006; opusdei.es; pytanie 3; „ Dlaczego narodziny Jezusa obchodzone są 25 grudnia?? ‚; „Najbardziej decydującym był związek między stworzeniem a krzyżem, między stworzeniem a koncepcją Chrystusa” (J. RATZINGER, Duch liturgii, wstęp, Madryt 2001, s.131) Por. Kościół kontynuuje tę tradycję, ponieważ obowiązujące obecnie Martyriologium Romanum (wydanie z 1962 r.) nadal wyznacza 25 marca jako „dziesięć natali” lub dzień śmierci świętego rabusia, który zmarł z Jezusem w Kalwaria Jaime Sancho, 22.03.2016; Paraula ‚ wyjątkowy 25 marca ‚.
 19. Matka Teresa z Kalkuty; Waszyngton, 02.03.1994; „Dwadzieścia lat historycznej przemowy Matki Teresy w USA na temat aborcji” ; Iván de Vargas, 02.03.2014; zenit.org
 20. Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii; WYROK 53/1985 z 11 kwietnia 1985
 21. Poświęcenie Najświętszej Dziewicy ; Papież Jan Paweł II i Biskupi Świata; 25 marca 1984 r .; ewtn.com
 22. List Lucii z 8 listopada 1989 r .; Kongregacja Nauki Wiary; „Przesłanie Fatimy” ; 26.06.2000; vatican.va
 23. Fundacja Betania; wiadomości do María Esperanza de Bianchini; wiadomość z 6 lipca 1987
 24. Prałat Pío Bello Ricardo; Duszpasterska nauka o objawieniach Dziewicy w gospodarstwie Betania ; Los Teques, 21.11.1987; str.5
 25. D. Ramón O’Callaghan; Cud świętej wstążki w Villar de Cañas (Cuenca)
 26. Marypages; Lourdes 1858; 16-ty wygląd
 27. Wikipedia;Sanktuarium Świętej Jaskini; Cud źródlanej wody
 28. Święta Maryja Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w duszy mojej”; str. 273; punkt 635 ; Warszawa, 3/25/1936; Wyd. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Kongregacja Matki Bożej Miłosierdzia
 29. Rodzina Marii; „Pani wszystkich narodów”; www.de-vrouwe.info/en
 30. Fora Dziewicy; Miłość królowej Schio; „Story of the Apparition”
 31. Ruch maryjny; „Pozycja kościoła”
 32. Ruch maryjny; „Spotkanie z biskupem Vicenzy”
 33. José Gregorio París; „Czas czasów: orędzia maryjne” ; Shoubra, str.344; Edic. de buenta tinta, wydanie 1; Madryt, kwiecień 2013
 34. Hearts.org; Wygląd w Zeitún ; Występy w Shoubra
 35. P. René Laurentin; „Obecność Maryi Dziewicy” ; 2. edycja, edycje RIALP; Madryt, 1991; Terra Blanca ‚
 36. P. Carlos Miguel Buela; „Korona cierniowa” ; 09/10/2014; pto.6, „cuda”; padrebuela.org
 37. Tamże ; Źródło: M. Loconsole, La corona di spine, 116
 38. José Miguel Arráiz; „Czy Bóg karze, czy nie karze?” ; 04/05/2014; Benedykt XVI;Jeśli spojrzymy na historię, często jesteśmy zmuszeni widzieć chłód i bunt niespójnych chrześcijan. W konsekwencji, Bóg, nawet nie tracąc obietnicy zbawienia, często musiał uciekać się do kary . ‚; Homilia, 5/10/2008 ; Bazylika św. Pawła za Murami // „ Naucz także świętą Radę, która jest tak wielką liberalnością boskiego dobrodziejstwa, że ​​nie tylko możemy zadowolić Boga Ojca, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, dzięki pokutom, które dobrowolnie zobowiązujemy się spełnić dla grzech lub z tymi, które kapłan nakłada na nas proporcjonalnie do zbrodni; ale także, co za wspaniały dowód jego miłości,z tymczasowymi karami, które Bóg nam posyła, a my cierpimy z rezygnacją ”; Sobór Trydencki; Sakramenty pokuty i skrajne namaszczenie; CAP VIII. O potrzebie i owocach satysfakcji; SESJA XIV: Jaka jest IV celebrowana w czasach Najwyższego Papieża Juliusza III 25 listopada 1551 r. // Infocatolica; Gabriel Ariza; „Munilla likwiduje błędność:„ Błędem jest nauczanie, że Bóg nie karze”; 22.11.2016 // Infovaticana; „Bergoglio również zaprzecza Osoro:„ Bóg karze pułapkę, oszustwo, wyzysk”; 23.02.2016

Komentarzy 159 to “Koniec czasu – DZIEŃ KARY”

 1. Dzieckonmp said

  Finanse publiczne
  po maju 2015:
  dochody – 116,2 mld zł
  VAT – 49,5 mld zł
  CIT – 12,8 mld zł
  PIT – 17,4 mld zł
  po maju 2019:
  dochody – 162,6 mld zł (wzrost o 39,9%)
  VAT – 74 mld zł (wzrost o 49,5%)
  CIT – 20,5 mld zł (wzrost o 60,1%)
  PIT – 25,4 mld zł (wzrost o 45,9%)

 2. Ciocia said

  15 rzeczy, które robią BIEDNI ludzie

 3. OSTOJA said

  W najnowszym numerze „Sieci” analiza rozpadu Komitetu Obrony Demokracji. Ruch, który gromadził dziesiątki tysięcy, dziś jest cieniem dawnej potęgi. Kolejny lider zrezygnował, aktywiści się rozpierzchli. To symbol klęski całego obozu III RP. Co poszło nie tak? – pytają publicyści na łamach „Sieci”.
  https://wpolityce.pl/polityka/451966-w-najnowszym-numerze-tygodnika-sieci-tak-umiera-kod

  Podatek katastralny będzie kastrowaniem wielu właścicieli z nieruchomości w takim kierunku, żeby przejęli je bogaci. To pomysł George’a Sorosa, bardzo złego człowieka
  https://wpolityce.pl/polityka/451989-cejrowski-podatek-katastralny-to-pomysl-sorosa

  W Niemczech jak dotąd panowało przekonanie, że nie ma zbawienia, a więc prawdy, poza medialny mainstreamem. Afera wokół dziennikarza „Spiegla” Claasa Relotiusa ostatecznie obaliła tę tezę
  https://wpolityce.pl/polityka/451991-fake-newsy-po-niemiecku

 4. tomaszgd said

  Całkiem prawdopodobne daty. Mam podobne przypuszczenia. 10 lat szybko zleci. Wiele rzeczy się dopełni.

  • tomaszgd said

   o. Petar Ljubcic, który ma ogłosić światu tajemnice medugorjskie, ma obecnie 74 lata. W 2032 roku będzie miał 87 lat. Mało prawdopodobne aby przekazywał je w wieku 90 lat lub więcej.

 5. OSTOJA said

  … czeski ekspert stwierdza, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny wspomóc finansowo Polskę w wypełnieniu zobowiązań dotyczących obecności amerykańskich wojsk USA w Polsce.
  https://wpolityce.pl/polityka/451999-czeski-ekspert-europa-srodkowa-powinna-wspomoc-polske

 6. Piotr said

  bardzo ciekawe dane

 7. Stryk said

  Według jasnowidza Osowieckiego i jego przeanalizowaniu cud lub ostrzeżenie będzie 15 sierpnia wtedy kiedy wypadnie w niedzielę. Niedziela 15 sierpnia święto Wniebowzięcia NMP wypada w latach 2021 następnie 2027 i 2033 rok, a może jakieś inne zdarzenie wymienione przez administratora bloga.

 8. Ciocia said

  Dzień Taty….

 9. Ciocia said

  Dzien taty i mamy

 10. Steven525 said

  Rok 2023 – 10 królów? Jak to? Rysiek Petru mówił o tylko 6 królach!

 11. Ciocia said

  Skarby Kościoła 24 czerwca | św. Jan Chrzciciel

 12. Ciocia said

  CUD EUCHARYSTYCZNY w SOKÓŁCE – spotkała ŻYWEGO CHRYSTUSA, s. Julia Dubowska

 13. Dominika said

  o. Pelanowski coś mówił w jednej ze swoich konferencji, że ludzie będą szukać miejsca na cmentarzu, żeby tam się ukryć, bo będzie taka pandemia rozpaczy, że po tym co nas czeka przetrwają tylko rodziny (bo są otwarte na życie i nie boją się żyć) i najubożsi.

 14. OSTOJA said

  „Ginęli wszyscy, którzy odważyli się mówić o morderstwie Cygan”

  Mieszkańcy Szczucina się boją, wszyscy, którzy odważyli się coś powiedzieć, ginęli – mówiła Polskiej Agencji Prasowej reporterka Monika Góra, która w swoim reportażu „Miasteczko zbrodni. Dlaczego zginęła Iwona Cygan” odsłania kulisy jednego z najgłośniejszych zabójstw ostatnich 20 lat.
  https://niezalezna.pl/273835-gineli-wszyscy-ktorzy-odwazyli-sie-mowic-o-morderstwie-cygan

 15. La Salette said

  STACJA I WYROK”! Weź udział w niepowtarzalnej modlitwie pokutnej w Gietrzwałdzie

  Już 1 lipca (poniedziałek) w uroczystość Krwi Chrystusa w Gietrzwałdzie zostanie zainaugorowana wyjątkowa, bo czternastoletnia (!) modlitwa – Pokutna w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy przeciw życiu, dzieciom i rodzinie.

  W naszej Ojczyźnie nadal nie jest chronione życie ludzkie od poczęcia, trwa deprawacja dzieci, przeprowadzane są ataki na rodzinę, którą traktuje się jako miejsce przemocy i nietolerancji.

  W roku 2033 będziemy przeżywać Jubileusz Dwóch Tysięcy lat Odkupienia. Przygotowując się na to wydarzenie, przez najbliższe 14 lat chcemy rozważać 14 stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa

  http://www.pch24.pl/stacja-i-wyrok–wez-udzial-w-niepowtarzalnej-modlitwie-pokutnej-w-gietrzwaldzie,69061,i.html#ixzz5rkGSkJEg

  • La Salette said

   Przypominam iż trwa nasza nowenna.
   dniach 22-30 czerwiec w intencji:
   1. Przybliżenia Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi i wygnania szatana precz z tego świata.
   2. Pokoju na świecie i na Ukrainie.
   3. Nawrócenia Żydów i muzułmanów
   4. Intencjach własnych.
   Codzienna praktyka.
   1. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
   http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=457&doc=407
   2. Nowenna do MB rozwiązującej Węzły
   https://adonai.pl/modlitwy/?id=377
   3. Koronka do BM

  • La Salette said

   Modlitwa zostanie zainaugurowana w Gietrzwałdzie 1 lipca (poniedziałek) o godzinie 9:30.
   Mszę Św. odprawi ks. abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
   Program duchowy przygotował ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz.
   Poniżej prezentujemy szczegółowy plan wydarzenia
   9.30 – Rozpoczęcie Czuwania przy źródełku w Gietrzwałdzie
   9.45 – Droga Krzyżowa – prowadzi ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
   11.45 – przygotowanie do Mszy św. w kościele
   12.00 – Msza św. w zwyczajnej formie rytu rzymskiego – przewodniczy ks. Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
   13.30 – Konferencja – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
   14.15 – Modlitwa różańcowa: Tajemnice Bolesne, z tradycyjnymi śpiewami pasyjnymi
   15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
   15.15 – Wynagradzające nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa
   15.45 – Ślubowanie gietrzwałdzkie
   16.00 – Msza św. w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego – celebruje ks. Łukasz M. Kadziński
   17.00 – Zakończenie Czuwania
   Zgłoszenia są przyjmowane na adres: KONTAKT@POKUTA2033.pl

 16. La Salette said

  Poniedziałek, 24 czerwca 2019
  NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

  MODLITWA
  LG tom III: Własne, str. 1260; LG skrócone: Własne, str. 1338

  Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, † udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym * i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  • La Salette said

   W 966r Mieszko I przyjął Chrzest.
   24 kwietnia 972 w Jana Chrzciciela– armia Mieszka I zwyciężyła pod Cedynią

 17. OSTOJA said

  Według Skalskiego w wyborach do PE Jarosława Kaczyńskiego poparła „tylko niewielka część konserwatywnej rezerwy”. Może być jednak tak, że prezesowi PiS uda się „rozpętać histerię i to poparcie wzrośnie”. Do tego wystarczą w ocenie autora „kolejne eventy” lewicy.
  https://www.fronda.pl/a/ernest-skalski-z-gw-krytykuje-homomarsze-przez-nie-pis-idzie-w-gore-ostrzega,128899.html

 18. OSTOJA said

  Trwa produkcja filmu pt. „Polityka”. Patryk Vega w coraz większej desperacji sięga po kolejne fragmenty filmu i podkręca emocje. Straszy polityków, zapowiada ujawnienie homoseksualnych wątków i uderza w o. Tadeusza Rydzyka. Jego kolejne wystąpienia prowokują i wyglądają jak celowe działanie, które na celu ma przyciągniecie do kina jak największej ilości widzów.
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/452090-vega-nachalnie-promuje-film-pokazujac-scene-z-o-rydzykiem

  • Anzelmik said

   Jeszcze niedawno mówił jak to sprawy wiary są dla niego ważne i że jest bardzo wierzący…

   On chyba naprawdę wierzy ale w mamonę – Zobaczył ile kasy zarobił film Kler i teraz chce iść tym samym nurtem…

   Dla mnie Vega (ciekawe jak nazywa się naprawdę …) to zwykły zakłamanie i fałszywiec…!
   Olewać jego filmy i omijać z daleka. Są strasznie tandetne i wulgarne.

   • Stryk said

    Vega nazywał się Krzemieniecki myślę że to było nazwisko chazarskie chazarzy przyjmowali polskie nazwiska od regionów miejscowości min.Mazowiecki .

   • Ciocia said

    Cytat :Vega, Sekielski, Bodnar, Broniarz, Ryży na białej szkapie…

  • Atanazy said

   Wpadną tylko we własne sidła czarnego PR’u, a Kaczyńskiemu znowu „urośnie w słupkach” i wygra wybory.

 19. Vesper said

  Adminie, wielkie dzięki za propozycję chronologiczną nadchodzących wydarzeń. Od bardzo dawna zastanawiam się nad tym tematem i dochodzę jednak do wniosku, że możemy się głowić i zastanawiać kiedy co nastąpi, ale nic to nam nie da. Bóg wie swoje i robi swoje. Na informację o tym, że ma nastąpić Ostrzeżenie pierwszy raz natrafiłam w 2010 roku. Już wtedy określano je jako coś dosłownie wiszące w powietrzu, miało się wydarzyć w tym pokoleniu itp. itd. Minęło 9 lat, Ostrzeżenia oczywiście nie było. Czy będzie- nie wiem. Wiem tylko, że pokolenie powoli przemija, mój dziadek już raczej Ostrzeżenia nie dożyje chociaż w 2010 myślałam, że dożyje go na pewno. Zmierzam do tego, że takie symulacje, szacowania zaspokajają tylko ludzką ciekawość, a jak wspomniałam, Bóg po prostu robi swoje w swoim czasie, którego my nigdy niestety nie pojmiemy. Ja dałam już sobie spokój z domniemaniami. Będzie co ma być, my możemy się chyba tylko modlić…

 20. messenger said

  Ks. Tomasz Kancelarczyk ostro o ks. Macherzyńskim, który zrzucił sutannę
  http://www.fronda.pl/a/ks-tomasz-kancelarczyk-ostro-o-ks-macherzynskim-ktory-zrzucil-sutanne,128897.html?fbclid=IwAR0spdohQ0iarbaEo_cRphXN_tV3IzK1nWiCxszg0_X8i1AS0QaUjjluYfs

 21. OSTOJA said

  • Atanazy said

   Nie stawiajmy Rosji za wzór, bo to nie jest wiarygodny kraj i z definicji prowadzi wrogą Polsce politykę. Sprawa GMO może też mieć drugie dno ze względu na wpływy oligarchii.

 22. mentronik said

  https://wpolityce.pl/polityka/452123-ambasada-usa-w-polsce-obchodzi-miesiac-dumy-lgbt

  Ambasada USA w Polsce w związku z ogłoszeniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa Miesiąca Dumy LGBT, przyłączyła się do globalnej kampanii na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu. Na budynkach ambasady wywieszone tęczowe flagi.

 23. vitasp said

 24. Dzieckonmp said

  Kościół Mołdawii w marszu dla rodziny przeciwko LGBT

 25. OSTOJA said

  estem za recyklingiem, szokują mnie góry opon w oceanie, ale litości… dlaczego tu, obok rezerwatu i puszczy mamy mieć góry opon i beczki z mazią ropopochodną?! Pytam też @kingarusin, @borysszyc, @michalpirog, gdzie jesteście? Dlaczego nam nie pomagacie? Tak pięknie walczyliście w sprawie słusznej wycinki Puszczy Białowieskiej, a teraz cisza?
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/452119-krasko-z-rolnik-szuka-zony-o-celebryckiej-moralnosci

 26. OSTOJA said

  Sekielski już narzeka na marność opozycji, Vega też się zawiedzie

  Ileż to nadaremnych oczekiwań będącej u kresu wytrzymałości opozycji nie ziściło się w ostatnich latach… Ile starań, ile wsparć ze strony zawiedzionych aktorów, ile płomiennych manifestów i krytyk płynących zza niektórych uniwersyteckich katedr, ozdabianych czasem językiem tak prostackim, a nawet plugawym, że nawet obywatele pod budkami z piwem potrafili z uszanowaniem przytaknąć… A ile otuchy i nadziei mogli wzbudzić najwytrwalsi brukselscy przyjaciele demokracji w Polsce… Tej demokracji, która powinna zapewnić dożywotnią władzę dla partii jedynie słusznej i jej licznych sprzymierzeńców wywodzących się z dawnych plenów, egzekutyw, sekretariatów.
  https://wpolityce.pl/polityka/452189-mijaja-filmy-i-nagrania-a-pis-trwa

 27. OSTOJA said

  Nie oszukujmy się, każdy marzy o takim rydwanie. Problem polega na tym, ile za to wyjątkowe dzieło zapłacono. Jak wynika z oficjalnej informacji na stronie miasta Gdańska, urzędnicy Dulkiewicz zapłacili za rydwan… 147 600 zł.

  Pojazd jest zrobiony z drewna, a niesamowitego uroku dodają mu napisy po arabsku.

  https://wpolityce.pl/polityka/452197-urzednicy-z-gdanska-zaplacili-prawie-150-tysiecy-za-rydwan

  • Ciocia said

   Czy to ta sama autorka ?

   Palma Joanny Rajkowskiej / Muzeum Sztuki Nowoczesnej / Miasta w Komie

   • Ciocia said

    Utrzymanie palmy jest dość kosztowne .

    „Uschnięcie” liści warszawskiej palmy nie było przypadkowe – miało zwrócić uwagę na katastrofę klimatyczną. Autorka instalacji zdradziła, że liście są prawdziwe i pozostaną na drzewie-rzeźbie przez trzy tygodnie. W tym czasie te zielone, sztuczne, zostaną naprawione i zakonserwowane.
    Za trzy tygodnie instalacja Joanny Rajkowskiej „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”, znana jako palma na rondzie de Gaulle’a, powróci do swojego poprzedniego kształtu – odzyska zielone liście – poinformowała artystka.

    https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zagadka-uschnietych-lisci-brpalmy-rozwiklana,292512.html

    • Anzelmik said

     Skoro ta palma nazywa się „Pozdrowienia z Jerozolimy” to możemy przyjąć że symbolizuje męczonych i mordowanych Palestyńczyków i ich ziemie okupowane przez Izrael !
     Proszę od dziś z tym kojarzyć tą palmę.

 28. Ciocia said

  Św. Jan od Krzyża – 24 czerwca 1542 r. – dzień narodzin do ŻYCIA

 29. Sylwester said

 30. Zofia said

  Admin….. Twoje świadectwo o orędziach MBM sprawia że zaczyna człowieka odrzucać od nich.

  • Ren said

   Zofio a któż Cię zmusza do czytania tych dat.Bóg po to dał nam rozum żeby go używać.

  • Vesper said

   Pani Zofia chyba się zagalopowała. Nikt nikomu NIE ZABRANIA szacować dat, Admin NIE TWIERDZI, że te daty zna. Po coś w Biblii opisywane były takie wydarzenia jak proroctwo Daniela, a to właśnie po to żeby dać ludziom chociażby zarys tego co ma się wydarzyć, również zarys chronologiczny. Wszystkim Paniom, które nagle powstały żeby szturmować Admina i wyzywać go od fałszywych proroków radzę zrobić coś pożytecznego- na przykład obiad.

 31. faustynamaria said

  Admin….. wydaje ci się że wygarnęłaś. Pokazujesz wielkie DNO swymi wpisami

  • Maciek Arczyński said

   @Faustynamaria
   Sądzeni będziemy z wierności prawdzie. A słowo „miłość” jest tak pojemnym słowem, że właściwie wszystko się w nim mieści. Nawet gender. Dzisiaj w Kościele (i w świecie też) dużo się mówi o miłości za to jest coraz mniej prawdy. A Bóg jest i prawdą, i miłością zarazem, ale prawdy nie pomylisz z niczym bo albo coś jest prawdziwe albo nie a za to miłość bardzo łatwo pomylić z emocjami. Np. kochamy bardzo kotki, ale niekoniecznie już dzieci nienarodzone, o których co poniektórzy mówią tylko językiem specjalistycznym: płody. W końcu u krowy też występuje płód, czyż nie? Cytaty odnośne tego Kim jest Bóg (prawda, miłość) – jako znawczyni zapewne – znajdziesz sobie w Piśmie Świętym. Ale podpowiem, że to w Pismach św. Jana Apostoła. Zgadza się? Przy czym słowo „prawda” odnośnie Pana Boga występuje niejako w tym ważniejszym Piśmie bo jest wypowiedziane przez samego Stwórcę.

   Ach ci dzisiejsi gorliwi wierni… Emocje aż buzują tak, że gotowi pozabijać. Oczywiście dla miłości…

   • faustynamaria said

    Admin ……… wrogowie bloga w natarciu

    • hallinna said

     Mylisz sie ……
     Na tym blogu sa ci ,którzy szukaja prawdy i starają sie do Bożej Prawdy dostosować .I spełniac oczekiwania Pana Boga .

     Że napotykaja szatańskie przeszkody na swojej drodze i czasami sie potkną , to nie może byc przedstawianie tego jako przestepstwo .I szkodzenie sprawom Boga ….

     Tutaj rzeczowo każdy dyskutuje ,swoja wiedzę i swoje przekonania wyraża .I to jest piękne i wartościowe , bo na swiatło dzienne wypływa to ,co jest zakryte, bo w realiach świata duchowego sie mieści .
     Ale to jest i to istnieje naprawdę .
     A więc jest prawdą świata duchowego .
     Dopiero przez serca do opini publicznej świata ziemskiego wychodzi . .

     Bo przecież to istnieje naprawdę , tylko satan robi wszystko, by na Ziemi zajmowano sie tylko sprawami ciała, a nie ducha .

     Więc propozycja zechciejcie sie włączyc w współpracę , a nie w szukanie dziury w całym .

   • hallinna said

    Ty pomyliłeś pojęcia i pod słowo MIŁOŚĆ wprowadziłeś inne bezeceństwa, które szatan wprowadził podstępem , a człowiek to zaakceptował .

    Mimo iż są zaprzeczeniem MIŁOŚCI prawdziwej , są przez człowieka żyjącego na Ziemi, używane do określenia MIŁOŚCI ,,,,…..,

    Skoro ludzka świadomośc wpuszca to, co szatan wprowadził, do określenia tego co sie MIŁOŚCIĄ zwie, ,powstał błąd i niewłasciwe określenie tego, co faktycznie jest prawdą .

    Przez powstały błąd powstaje zakłócenie w prawidłowym funkcjonowaniu . człowieka ,.
    I egoistyczne i pyszne szatańskie cechy wkręcają sie w to, co Boże jest .Bo ludzka świadomośc i wola na to zezwalają i do worka pod określeniem Miłośc wrzuca .
    Przecież Bóg to Miłośc Prawda Sprawiedliwośc
    .
    Czy pod tym co kryje sie tutaj na Ziemi do określenia MIŁOŚCI jest wszystko to co charakteryzuje Boga ?

    . No ale skoro ludzka świadomośc je przyjęła i zaakceptowała , więc do Bożej Miłości dodane sa szatańskie objawy miłości .Wbrew Bożej Prawy i Sprawiedliwości .

    Trzeba pamiętać że Boża Miłośc , to Miłośc twórcza ,ofiarna dająca z siebie dla dobra wspólnego , dla tych którzy tworzą społeczznośc zjednoczona z Bogiem Stwórcą ..Z Bogiem Prawdy Sprawiedliwości i Miłości .

    A szatańska egoistyczna pasożytująca miłośc własna ,jest oparta na pysze egoiźmie , na wykorzystaniu i oszukaniu dla dobra egoistycznej miłości wlasnej .
    Ona zżera Boża Miłosc Twórczą .Jest jej pasożytem .

    Dotąd dokąd nie będzie oddzielenia przez ludzką swiadomośc tego ,co MIŁOŚCIA prawdziwą jest ,
    od tego ,co zakłóceniem szatana jest ,
    dotąd tutaj na Ziemi okreslane będzie jako MIŁOŚĆ to co miłością wogóle nie jest . A jest zaprzeczeniem Preawdziwej Bożej Miłości .

    Rozwaz to sercem ……

    • hallinna said

     Minusujacy ,,,,,,
     proszę o argumenty w ktorym punkcie nie mam racji ???
     Inteligencja nie polega na postawieniu minusa , lecz na kulturalnym wyprowadzeniu z błedu .
     Dla mnie minus nic nie znaczy .
     Będę szczęsliwa jeżeli znajdzie sie ich ze 100 , bo będę miała dowod na to, że przeczytaliście i zastanowiliscie sie nad poruszanymi tematami .
     No i daliście minusa .
     Dziękuje za szczerą ocenę .

  • Prawda said

   Admin…… ruska PRAWDA nie ma miejsca na blogu

   • Ciocia said

    Weź przestań nienawidzić .

   • Maciek Arczyński said

    @Prawda
    To co proponujesz? Strzał w tył głowy nad dołem z wapnem czy innego zbiorowego samobójcę?

    Swoją drogą ten Wasz patriotyzm się ostatnio rozwala zdaje się… Co tam słychać u panów Jakubiaka i Liroya? Bo chyba jesteś z tej opcji?

    A poza tym co do propozycji ekonomicznych prawdziwych patriotów… Trudno ten portal podejrzewać o miłość do PiS-u, czyż nie?
    https://wolna-polska.pl/wiadomosci/sen-korwina-mikke-spelnia-sie-w-rosji-2019-06

   • Kasia1 said

    chcesz być Prawdą ,a jesteś kłamstwem.

   • obserwator said

    Uciszyć to trzeba ciebie sowiecka Prawdo.Czuć od ciebie smród Konfederacji kacapskiej !!!

    • hallinna said

     Czy nie zauwazyliście że minusujący atakują ?

     Niechaj ich Bog prowadzi i dopomoże dobre decyzje podejmować .
     Niechaj pomoc laska i błogosławieństwo Boże spocznie na nich i pozostanie na zawsze .

    • hallinna said

     Na tym blogu jest modlitwa za wszystkich .

     Niechaj więc każdy tutaj wchodzacy i chcący zaistnieć , chociażby w postaci postawionego minusa , otrzyma pomoc laskę i błogosławieństwo Boże .
     Bysmy wszyscy byli tymi , ktorzy świadomie pracują dla radości i chwały Boga w Trójcy św .

   • cox21 said

    Więc co proponujesz? Od razu do gazu, czy jakieś ścieżki zdrowia? A tak na poważnie. Jeśli ktoś tu pisze o ,,pisowskiej dyktaturze”, czy o ,,uciszaniu” kogokolwiek, to chyba ma jakieś problemy ze sobą.

 32. messenger said

  Wyrzućmy konwencję gender z Polski! Apel do posłów: zaskarżyć konwencję do Trybunału Konstytucyjnego!
  Kliknij tutaj i podpisz petycję:

  https://zatrzymajgender.pl/apel/?ka=004653

 33. messenger said

  Świątobliwa pokutnica Kościół wspomina św. Dorotę z Mątowów 25 czerwca.
  https://www.pch24.pl/bl–dorota-z-matowow,3639,i.html

 34. Maciek Arczyński said

  https://www.pch24.pl/permanentna-inwigilacja–eurokraci-chca-wiedziec-o-nas-jeszcze-wiecej-,69104,i.html

  Od dawna nie ma już anonimowości zwłaszcza w internecie i jak się chce kogoś na prawdę znaleźć to się znajduje a ludzie bawią się w jakieś „podchody”. Teraz jest tylko kwestia zrobienia pozoru praworządności dla powszechnej inwigilacji.

 35. .... said

  Admin…… piękny język konfederatów usunąłem

 36. OSTOJA said

  Pełnomocnik matki syna Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował, że zostały podjęte kroki prawne wobec portalu TVP.info. Serwis opublikował informację na temat syna Adama Bodnara, który miał się dopuścić rozbojów z nożem – informuje press.pl.
  https://wpolityce.pl/media/452102-kroki-prawne-wobec-tvp-po-materialach-o-synu-adama-bodnara

 37. Ciocia said

  #SłowoOPsalmach | 25 czerwca 2019 | ks. Przemysław Szewczyk

 38. Ciocia said

  Dobra Nowina na dziś | 25 czerwca – Wtorek, XII tyg. zwykłego

 39. Maciek Arczyński said

  Droga @Prawdo… w wpisach w poz. 31 ustosunkowałem się do Twojego wyrazu miłości. Nie to, żebym tak ekscytował się @Adminem, ale wiesz, skoro już tak jedziesz tą prawdą… Pytanie jeszcze którą, bo są ich chyba ze trzy… Ostatnia ma taki trochę nieprzyjemny zapach…

  Jakbyś chciał/a mi co zaproponować coś z cyklu „czego my z tobą gnido nie zrobimy”, to się nie krępuj. Komuniści już mi składali takie propozycje. Po wpisach Twoich i Twojego kolegi(?) o kryptonimie @… said widzę, że jesteście nieodrodnymi synami tow. Stalina.

 40. Darek said

  ŻYCIE W BOGU NIE JEST JEDNĄ Z WIELU MOŻLIWOŚCI: TO JEST WIECZNE ŻYCIE

  ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA z 7 CZERWCA 2019 DLA LUZ DE MARÍA

  https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm Tłumaczenie: M. Tuszyńska

  Umiłowani Boga:

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA

  JEST DLA WZROSTU I NASILENIA ŚWIADOMOŚCI PRZED STAŁYMI ATAKAMI,

  KTÓRYM LUDZIE BOGA STANĄ TWARZĄ W TWARZ.

  Muszą zachowywać się jak strażnik, który nie opuszcza stanowiska, aby pozostać, wpatrując się bez rozpraszania uwagi, tak aby mogli znaleźć Skarb, który stale pojawia się z wnętrza ludzkiej istoty, aby patrzeć nie tylko oczami ciała, ale tymi, duszy, ponieważ oczami ciała widzą owoce, a (oczami) duszy, pomnażają je.

  Człowiek posiada duchową wielkość, w której są Dary Ducha Świętego. Jest to dokładny moment dla was, aby wyodrębnić ten Boski nektar z każdego Daru Ducha Świętego, aby dzięki głębi każdego Daru odnowić zaangażowanie w Bożą Wolę, którą musi wypełnić jako stworzenie Boże.

  Dzieci Boga, musicie posiadać Dar Miłości, abyście mogli sprawić, że pozostałe Dary przepłyną przez was, i w ten sposób nie tylko będziecie stworzeniami, które działają jako widzowie, ale będziecie aktorami w życiu, aktorami w społeczeństwie, aktorami w społeczności, w miejscach pracy, aktorzy, którzy szerzą Miłość, która mieszka w każdym z nich, będąc nie tylko biednym widzem, który nie przynosi owoców, ale będąc tymi, którzy chronią nasienie, sieją je i troszczą się o nie z oddaniem, aby owady, które zbliżają się z zamiarem pożarcia żniwa, nie zdołały go zniszczyć, a w końcu prezentują się przed naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem, z obfitym żniwem dla Boskiej Chwały.

  MUSICIE ZROZUMIEĆ, ŻE NIC NIE JEST OD WAS, WSZYSTKO JEST BOSKĄ WŁASNOŚCIĄ,

  I ŻE TAKĄ SAMĄ FORMĄ BOSKA MIŁOŚĆ KIERUJE LUDZKIE STWORZENIE DO PRACY I DZIAŁANIA W DOBRYM.

  Jak bardzo chronimy ludzkość przed nieustannymi pułapkami zła, przed człowiekiem, który nas odrzuca i otrzymuje zło, a mimo to, znając kryzys wiary, w którym porusza się ludzkość, nadal ją uwalniamy, na tyle, na ile wola człowieka nam na to pozwala.

  Dzieci Boże, nie chcę wywoływać strachu: Bóg jest Miłością, i On z Miłości posyła mnie, aby was ostrzec, aby duchowa apatia* nie przykuwała (przymocować łańcuchem) was do ignorancji.

  Obudźcie się, módlcie się za całą ludzkość, mówcie ( podawajcie do wiadomości) o zamiarach (celu, planie działania) Boga i chaosie panującym pośród ludzkości, lekceważącej Prawo Boże.

  Jako Lud Boży wzywam was do modlitwy i praktyki modlitwy, abyście odeszli od przyziemności i cieszyli się duchowością, wiedząc, że chociaż może uświadamiacie sobie odrzucanie Boskiego Prawa, to stanowczo kontynuujecie, wiedząc, że istnieje „TYLKO BÓG PRZED KTÓRYM WSZYSTKIE KOLANA SIĘ UGINAJĄ”..

  Pokora jest wielką cnotą prawdziwego Dziecka Bożego, przemienia upór w posłuszeństwo, zniechęcenie w bezpieczeństwo, głupotę w światło, apatię w miłość, suchość w wodę, brak apetytu w Słowo Boże. „Nie zapominając, że wielu jest powołanych i niewielu jest wybranych”.

  Wy, wybrani Najwyższego, nie marnujcie ani chwili, ponieważ w głębi waszej istoty wiecie, że DRZWI ZOSTAŁY OTWARTE, I CZŁOWIEK Z TEGO POKOLENIA WSPIERA BOGA SPOTYKAJĄC SIĘ PONOWNIE ZE SWOIM STWÓRCĄ, PONIEWAŻ ON NAPRAWDĘ ODPŁACA SWOJEMU STWÓRCY ZA PUBLICZNĄ HAŃBĘ, HEREZJE, BLUŹNIERSTWA, OGROMNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I BRAK SZACUNKU DLA NASZEJ I WASZEJ BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI.

  Każda chwila jest dla ludzkiej istoty okazją do spojrzenia na OTWARTE DRZWI, DRZWI WIECZNEGO ZBAWIENIA. ABY WEJŚĆ PRZEZ TE DRZWI, LUDZKOŚĆ POWINNA BYĆ OCZYSZCZONA, NIE Z POWODU TEGO, ŻE PRZENAJŚWIĘTSZA TRÓJCA ŻYCZY SOBIE TEGO, ALE DLATEGO, ŻE LUDZKOŚĆ ODDAŁA SIĘ DEMONOWI I JEGO MACHINACJOM, Z POWODU WIELKIEGO AFRONTU WOBEC BOGA W SPRAWIE PRAWA ABORCJI, Z POWODU TEGO, ŻE LUDZKIE STWORZENIE POGARDZA PRAWEM NATURALNYM I ZWIĄZAŁO SIĘ Z GRZECHEM PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU.

  Miłość Boża jest otwarta na przyjęcie ludzi, Miłość Boża wzywa wszystkie Swoje dzieci do duchowego przygotowania się, Miłość Boża woła o Jedność Swoje dzieci, aby mogły się zgromadzić, nawet gdy świat nimi gardzi.

  ŻYCIE W BOGU NIE JEST JEDNĄ Z WIELU MOŻLIWOŚCI: TO JEST WIECZNE ŻYCIE.

  Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, zabrzmiała Trąba, ludzkość tego nie zauważa, jest nieprzygotowana, nie wierzy, nie czeka, nie kocha Boga, nie wie o duchowej suchości w swoim sercu, ociera się o zło, a potem je przyjmuje, podczas gdy narody zwiększają swoje zagrożenia między sobą, a stamtąd przeskoczy błyskawica masakry.

  Przez gospodarkę potężni na świecie dominują nad narodami, narzucając standardy, które obrażają Boga i sprzyjają czci diabła, zubożając ich, by byli ich wasalami.

  Módlcie się, módlcie się dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Ziemia jest w niebezpieczeństwie.

  Módlcie się, módlcie się dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bóle porodowe rozprzestrzeniają się po całej Ziemi.

  Módlcie się, módlcie się dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, aby pod światłem Ducha Świętego, ciemności zniknęły, a oni będą mężczyznami i kobietami wiary i czcicielami Bożej Woli.

  Z Nieba przychodzi błogosławieństwo dla rodzaju ludzkiego, Anioł Pokoju jest BOSKĄ OBIETNICĄ dla całej ludzkości, nie gardźcie tym błogosławieństwem, które Dom Ojca ześle dla dobra Swoich dzieci, Niebo ukaże Swoją Chwałę i zadrżą prześladowcy Ludu Bożego. (1)

  Nie przejmuj się, nie lękaj się, Święta Trójca cię chroni. Jeśli czujesz, że straciłeś wszelką nadzieję, to dlatego, że wiara jest mała i słaba.

  NIE MA NIC WIĘKSZEGO NIŻ BOŻE SŁOWO, NIC BARDZIEJ POTĘŻNEGO NIŻ BOŻE SŁOWO,

  NIC DOSKONALSZEGO NIŻ BOŻE SŁOWO, DLATEGO, ZACHOWAJ POKÓJ.

  KTO JEST W BOGU, BÓG NIE WYPUŚCI GO ZE SWOJEJ RĘKI.

  Niebiańskie armie strzegą was, porządkują ludzką wolę, abyśmy mogli wam pomóc.

  W Bogu Jednym i Trójjedynym.

  Do ludzi dobrej woli.

  QUIÉN COMO DIOS? KTÓŻ JAK BÓG?

  San Miguel Arcángel

  BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

  BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

  BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

  (1) Revelaciones sobre el Ángel de Paz, leer… (1) Objawienia o Aniele Pokoju, przeczytaj …

  *Apatia (z gr. apátheia ‚niewrażliwość’ od a ‚brak’ i páthos ‚doświadczenie; uczucie; namiętność; cierpienie’) – stan znacznie zmniejszonej wrażliwości na bodźce emocjonalne i fizyczne. Towarzyszy mu obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej, utrata zainteresowań, zmniejszenie liczby kontaktów społecznych.

  • hallinna said

   Z tego oredzia można wyciągnąc wniosek,
   że działanie Boiże wchodzi w nastepny etap .

   Kto prawidłowo wykorzystal dany czas pobytu na Ziemi , to współpracujac z Maryja królową nauczył sie ,co to znaczy KOCHAĆ BOGA i odpowiadac Miłościa na Boża Miłosc .Podążać drogą KOCHAJ BOGA .

   Do takiego serca przygotowanego przybędzie Duch św .
   A więc wylanie Ducha św jest w zasięgu ręki .

   Szczęśliwy ten człowiek , który na ten nadchodzący czas został odciętym od szatana .
   Bo w działaniu Bożej Jasności , w działaniu Ducha św ,jego cierpienie będzie ograniczone .

   • Marek said

    Święta racja, nasz byt uzależniony jest od świata duchowego. W jednej chwili zostajemy powołani do życia i w jednej chwili oddajemy to co dostaliśmy.

 41. messenger said

  Niemiecka socjolog Barbara Kuchler uważa, że należy ujednolicić stroje kobiet i mężczyzn. W jej ocenie kobiety, które ubierają się wyzywająco i podkreślają swoje ciało, same sprowadzają na siebie część nadużyć.

  https://www.pch24.pl/niemiecka-socjolog–kobiety-wspolodpowiedzialne-za-naduzycia–ubieraja-sie-zbyt-skapo-,69122,i.html

 42. OSTOJA said

  Grzegorzu Schetyno, przestań się obcyndalać i zrób wreszcie w Polsce tę rewolucję, zamiast się bać albo tylko hamletyzować.
  Nawet w Moskwie są ludzie, którzy „dla wolności ryzykują wszystkim”, podczas gdy opozycji w Warszawie brakuje poświęcenia i woli walki.
  https://wpolityce.pl/polityka/452268-schetyno-przestan-sie-obcyndalac-i-zrob-w-polsce-rewolucje

  • hallinna said

   Skoro czyni sie wszystko z myśłą o zysku i dla kasy ,to nie ma sie siły przebicia .

   siła człowieka bierze sie z świata duchowego .

   Jeżeli człowiek jest pusty w środku ,
   nigdy wielkim nie bedzie . Chociażby wszedł na półkę wladzy .Bo sie na nią nie nadaje .
   Bo nie będzie miał wewnetrznego motoru powodującego zryw do przodu w zjednoczeniu z Bogiem Stworcą .
   Nie będzie owoców pracy .
   Będą tylko wydmuszki .

   Czy rzeczywistośc temu nie dowodzi ???

 43. OSTOJA said

  Wielowieyska „reformatorką” Kościoła?! „Hierarchia chce się uchylić od rozliczenia przestępstw. Skoro nie idzie po dobroci…”

  Dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska postanowiła zreformować Kościół Katolicki. Nie oburzają jej profanacje, kpiny z katolików i ataki na kapłanów. Odporna na fakty twierdzi za to, że „hierarchia chce się uchylić od rozliczenia przestępstw seksualnych w Kościele”. Stwierdza, że może zostać do tego zmuszona, bo jak podkreśla: „skoro nie idzie po dobroci…
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/452263-wielowieyska-reformatorka-kosciola

 44. OSTOJA said

  Sprzęt za TRZYSTA milionów złotych jest wykorzystywany w 15-20% a ludzie umierają, dzieci umierają

  Pracownicy Centrum są oburzeni sytuacją w ich placówce. W ciągu roku leczone jest tam ok. 70 osób, a ratunek mogłoby znaleźć nawet 500.

  Mamy w Polsce super zaawansowany sprzęt – akcelerator protonowy. Znajduje się w Krakowie-Bronowicach. Kosztował 300 (słownie: TRZYSTA) milionów złotych, umożliwia niszczenie komórek nowotworowych wewnątrz ciała praktycznie bez naruszania okolic guza, można nim napromieniać wnętrze mózgu, kręgosłupa, wrażliwych narządów.
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/452150-problem-w-nowoczesnym-centrum-leczenia-raka

 45. OSTOJA said

 46. OSTOJA said

 47. cox21 said

  Brytyjski sąd zmusza matkę do aborcji. Protestujmy! https://www.citizengo.org/pl/lf/171636-brytyjska-sedzia-nakazala-aborcje-kobiecie-wbrew-jej-woli?m=5&tcid=57526859&fb Ps. Nie wiem, ile czasu będę pisał na starym sprzęcie, ale na razie wracam do starego nicku cox21.

  • Anzelmik said

   Jakoś nie wierzę że sąd może tak nisko upaść i nakazywać czy doradzać aborcję – Jeśli to prawda to Brytyjski sąd jest na skraju upadku moralnego – W 21 wieku nakazać komuś zabicie dziecka …Jakich czasów my dożyliśmy ???
   Gdzie konstytucja i prawo do życia ???
   Wyspy to moralne dno – Przyjdzie dzień że te zakłamane anglikusy odpowiedzą za wszystkie swoje grzechy !

 48. Ciocia said

  Quote of the day z orędzia z Medziugorje ( 25. czerwiec 2019 )

  „Drogie dzieci, gdy jesteście w świętości Bożej, Bóg jest z wami i obdarza was pokojem i radością, które od Niego pochodzą – tylko przez modlitwę. Dlatego, drogie dzieci, odnówcie modlitwę w swoich rodzinach, a wasze serca będą wysławiać święte imię Boże i niebo zapanuje w waszych sercach.”

  ( Z orędzie z Medziugorje, 25. maj 1997 [O] )

  • grubas gruby said

   W końcu z którego dnia to orędzie ,maja 97 r. czy
   z czerwca 2019r?

   • Ciocia said

    To jest takie przygotowanie w oczekiwaniu na Orędzie .
    To jest cytat ze strony z Orędziami .

 49. Leszek said

  Henoch i Eliasz.
  Z Pisma Św. o;
  I. Henochu [siódmym po Adamie patriarsze, mającym dar proroctwa o ludziach bezbożnych: Jud 14 (por. 1Krn 1,3a).4]:

  – „22 Henoch (syn Jereda) po urodzeniu się Metuszelacha (miał wtedy 65 lat) żył przyjaźni z Bogiem (podobnie jak Noe: Rdz 6,9c) 300 lat i miał synów i córki. 23Ogólna liczba lat życia Henocha: 365 (najmniej w porównaniu z wymienionymi w Rdz 5 potomkami Adama; najmniej: por. Mdr 4,13? – dop. mój). 24 Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg” (Rdz 5,22-24; z przypisu u dołu Biblii do 5,24: W tych tajemniczych słowach stwierdza autor fakt wyłączenia człowieka o nadzwyczajnej doskonałości spod ogólnego prawa śmierci. Podobny przywilej w Piśmie Świętym ma tylko Eliasz)

  {„8 razem z grzesznymi chce kroczyć i z nieprawymi wspólną iść drogą, 9 ten kto (by) rzekł: człowiek na tym nie zyska, że żyje w przyjaźni z Bogiem’” (Hi 34,8n)
  „Mądrość [por. Syr 51,17-20] jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali” (Mdr 7,14)
  ‘Początkiem mądrości jest bojaźń Jahwe’ (Syr 1,15; por. Ps 111,10 i Prz 8,13a)
  ‘Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze/z tym/światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeśli więc ktoś zamierzałby być/pragnie stać się/ przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga ” (Jk 4,4) i
  ‘Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją’ (Ps 25,14a, por. Syr 1,13!)}

  – „Henoch podobał się Panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia (z przypisu: hebr. ‘znajomość’ Boga) dla pokoleń” (Syr 44,16)
  – ‘Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch, on bowiem z ziemi został uniesiony’ (Syr 49,14)
  – ‘5 Przez wiarę/Dla wiary Henoch został przeniesiony/został zabrany z tego świata nie zakosztowawszy śmierci/, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem/Zanim został zabrany otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. 6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem/kto bowiem chce dojść do Boga, musi uwierzyć, że Bóg jest/istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają’
  (Hbr 11,5n) …wynagradza tych, którzy Go szukają… (Jr 29,13)
  Z Księgi Mądrości: „8 Liczbą lat starością się nie mierzy: 9 sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane.
  10 Sprawiedliwy ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony.
  11 Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: 12 bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
  13 Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. 14 dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, 15 że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.” (Mdr 4,8-15)

  Z dzieła „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa…” bł. A. K. Emmerich:
  Z rozdz. ‘Kain. Dzieci Boże. Wielkoludy’
  … Henoch, przodek Noego występował przeciwko wielkoludom (potomkowie Kaina, będący narzędziami złych duchów, czyniący wielkie bezprawie, oddawali się czarodziejstwu, niemoralności). Bardzo też wiele pisał, był to człowiek b. dobry i Panu Bogu wdzięczny. Na wielu miejscach na polu, gdzie się owoce udawały, budował ołtarze z kamienia, dziękował Panu Bogu, składał ofiary; zachował czystą religię aż do rodziny Noego. Pan Bóg przeniósł Henocha do raju i spoczywa u bramy wejścia (Rdz 5,24; Syr 44,16; Hbr 11,5), a z nim jeszcze ktoś inny (Eliasz), skąd przed Sądem Ostatecznym znowu przyjdzie (2Krl 2,11).
  cdn

  • Leszek said

   II. Eliaszu;
   ELIASZ (hebr. Elijahu = Bogiem moim jest Jahwe)
   Z Pierwszej Księgi Królewskiej:
   „Prorok Eliasz z Tiszbe rzekł do Achaba (króla izraelskiego): «Na życie Jahwe, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy ani deszczu, dopóki nie powiem». (2Krl 17,1)
   „1Po upływie wielu dni, w trzecim roku (tj. w trzecim roku suszy), Jahwe skierował do Eliasza to słowo: «Idź ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na ziemię». 2Poszedł więc Eliasz, aby ukazać się Achabowi, a wtedy w Samarii panował głód. 17Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: «To ty jesteś ten dręczyciel Izraela!» 18A on mu odrzekł: «Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazań Pańskich…».
   {z Księgi Mądrości Syracha: „Biada wam ludzie bezbożni, że porzuciliście prawo Boga Najwyższego” (Syr 41,8)}

   41Potem Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu».
   42Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. 43Potem powiedział swemu słudze: «Podejdź no, spójrz w stronę morza!» On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie ma nic!» Na to mu odrzekł: «Wracaj siedem razy!» 44Za siódmym razem [sługa] powiedział: «Oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza!» Wtedy mu rozkazał: «Idź, powiedz Achabowi: „Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył”». 45Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel… (2Krl 18,1n.17n.41-45)

   Z dzieła „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa…” bł. A. K. Emmerich;
   – z rozdz. ‘JEZUS NA PUSZCZY. GODY W KANIE. PIERWSZE ŚWIĘTA WIELKANOCNE W JEROZOLIMIE’
   z p-ktu 11: „Jezus w Sunem, Ulama i Kafarnaum”
   … Jezus miał w synagodze w Kafarnaum rozczulającą naukę o deszczu i suszy. Opowiadał w niej o Eliaszu, który na górze Karmel modlił się o deszcz i podczas tego sześć razy zapytywał sługę, czy nic nie widzi? Dopiero za siódmym razem odrzekł mu tenże, że widzi małą chmurkę, występującą z morza, która powiększała się coraz bardziej, a wreszcie deszczem orzeźwiła kraj cały. Potem przebiegał Eliasz wszystkie miejscowości w kraju. Jezus tłumaczył to w następujący sposób: Siedmiorazowe pytanie się Eliasza oznacza okresy czasu aż do spełnienia się obietnicy.
   Chmura jest obrazem teraźniejszych czasów, a deszcz oznacza przybycie Mesjasza, którego nauka rozszerzy się po kraju i orzeźwi wszystkich. Kto teraz pragnie, niech pije, a kto uprawił pole, ten doczeka się i deszczu…
   „Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me opada jak rosa, jak deszcze rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę” (Pwt 32,2).

   – z rozdz. ‘OD DRUGICH ŚWIAT WIELKANOCNYCH DO POWROTU Z CYPRU’
   z p-ktu 18: „Jezus naucza pogańskich filozofów i przemawia przy żydowskim obrzędzie zaślubin”
   … Nazajutrz nauczał Jezus znowu na placu chrztu. (…). Jezus zaczął przygotowywać mężczyzn do chrztu. Opowiadał im, jak to za czasów Eliasza posucha wielka panowała w kraju i jak Eliasz uprosił u Boga, że chmura deszczowa wyszła z morza. A właśnie dziś, tak
   jak niedawno temu, unosiły się nad ziemią gęste białe tumany mgły, zasłaniające dalszy widok. Owa posucha – mówił Jezus – panująca za Eliasza, była karą za bałwochwalstwo króla Achaba; zarazem nastała także posucha serc, bo Bóg odjął od ludzi Swą łaskę i błogosławieństwo. Eliasz żył w ukryciu nad potokiem Karith, żywiony przez ptaka, potem poszedł do Sarepty do biednej wdowy i pomógł jej, a gdy zwyciężył sługi bałwanów na Karmelu, wyszła chmura z morza i użyźniła deszczem ziemię. Deszcz ten porównywał Jezus z chrztem i upominał słuchaczy, by nawrócili się i po tym deszczu chrztu nie pozostawali w grzechach i posusze serca, jak Achab i Jezabel… cdn

   • Leszek said

    „1 Kiedy Jahwe miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem Gilgal. 11 Podczas gdy oni po przejściu Jordanu szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. 12 I już go Elizeusz nie ujrzał” (2Krl 2,1.11-12a), bo zakrył go wir powietrzny (Syr 48,12a)

    z Księgi Mądrości Syracha:
    „1Eliasz, prorok jak ogień, którego słowo płonęła jak pochodnia… 9 został wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach ognistych. 10Napisano o nim, że został zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą (tj. sądem Bożym), by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić” (Syr 48,1.9n)

    ‘Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o Prawo został zabrany do nieba’ (1Mch 2,58; por. 1Krl 19,10.14)

    Z komentarza u dołu Biblii do 2Krl 2,11: jak sądzą niektórzy Ojcowie Kościoła Eliasz nie poniósł śmierci, został wzięty na jakieś nieznane miejsce, skąd Bóg ma go powtórnie okazać światu w czasach ostatecznych. Zapewne jednak zmarł w tajemniczych okolicznościach.

    Z dzieła A k. Emmerich „Żywot i bolesna męka…”
    z rozdz. ‘Jezus w Dion i Jogbeha’
    … Zostałam uniesiona dalej na wschód w pobliże raju; po raju chodziły piękne zwierzęta i igrały ze sobą; dalej widniały błyszczące mury, a pod jedną z bram spali, leżąc naprzeciw siebie, Henoch i Eliasz. Eliasz widział w duch wszystko, co się działo w Palestynie. (…). Eliasz był od stóp do głów mężem Bożym, w niczym niepodobnym do zwykłych ludzi. Miał w sobie coś wspólnego z Janem Chrzcicielem, który był także mężem tego samego pokroju…
    cdn

   • Leszek said

    W Księdze proroka Malachiasza, to możemy przeczytać:
    To mówi Jahwe Zastępów: 23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. (Ml 3,23)
    W przypisie w Piśmie Świętym powiedziano: Jest to symboliczne imię dane przyszłemu prekursorowi Mesjasza, św. Janowi Chrzcicielowi, który miał przyjść i przyszedł po wezwaniu Bożym „w duchu i mocy Eliaszowej” (Łk 1,17).
    Zaś w Ewangelii Łukaszowej napisano:
    15 Jan będzie bowiem wielki (duchem) w oczach Pana; wina i sycery/napoju odurzającego/pić nie będzie i już w łonie swej matki napełniony będzie Duchem Świętym. 16 Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; 17on sam pójdzie przed Nim/poprzedzać Go będzie/ w duchu i mocy Eliasza, żeby/sprawi, że/serca ojców nakłonić/nakłonią się/ ku dzieciom/synom, a nieposłusznych/zbuntowanych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować/w ten sposób przygotuje/ Panu lud doskonały/uległy”. (Łk 1,15-17)
    1,16: do Chrystusa, którego zapowiedział i ukazał, Tego, którego Prawo i prorocy zapowiadali jako mającego przyjść.
    1,17: przed Nim, tj. przed Chrystusem.
    w duchu i mocy Eliasza: mowa o spełnianiu urzędu, na podobieństwo Eliasza, który przyjdzie i będzie poprzednikiem drugiego przyjścia Chrystusa, tak jak Jan będzie/był poprzednikiem pierwszego przyjścia.
    nakłonić/obrócić serca ojców ku synom: serce patriarchów odwrócone od synów swoich z powodu ich niedowiarstwa i innych grzechów, Jan nawróci do synów, czyniąc ich przyjemnymi samym patriarchom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi… (por. Rz 9,1nn)
    Jan sprawi, że współcześni mu rodacy (przynajmniej pewna ich część) uwierzą w Chrystusa, za którym tęsknili ich ojcowie.
    przygotuje: pokutą, chrztem, słowem i własnym przykładem.

    Z co bardziej interesujących komentarzy ojców Kościoła:
    Orygenes: „On sam pójdzie wobec Chrystusa w duchu i mocy Eliasza”. Była w Eliaszu moc i duch jak we wszystkich prorokach, jak również wedle Bożego planu Wcielenia, i w samym Panu i Zbawicielu, o którym niebawem zostanie powiedziane do Maryi: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego Cię ocieni” (Łk 1,35). Duch więc, który był w Eliaszu, przyszedł do Jana, i moc, która w nim była, w tym także się objawiła. Tamten został uniesiony do nieba, ten zaś był poprzednikiem Pańskim i umarł przed Nim, aby zstąpiwszy do otchłani przepowiadać tam Jego przyjście.

    Św. Ambroży (339-397; dr Kościoła, bp Mediolanu):
    „A Duchem Świętym napełniony będzie jeszcze w żywocie matki swojej”. Pana głosił zwiastun Chrystusa. A więc „poprzedzi Go w obliczu Pana, w duchu i mocy Eliasza”. Może dlatego powiedziano: „w duchu i mocy Eliasza”, ponieważ właśnie Eliasz posiadał wielka moc i łaskę. Moc, aby pociągnąć ducha ludów od niewiary do wiary; miał też moc wstrzemięźliwości, cierpliwości i ducha proroczego. … Jan jest zwiastunem pierwszego przyjścia Pana, Eliasz drugiego…

    W homilii wygłoszonej do ludu w Bazylice św. Piotra apostoła w czwartą niedzielę Adwentu Pana, dot. czytania z J 1,19-28, św. Grzegorz Wielki (540-604, papież, dr Kościoła), tak mówił:

    … Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę inną wypowiedź naszego Odkupiciela, to te słowa budzą w naszym umyśle bardzo zawiłe pytania. W innym bowiem miejscu, gdy uczniowie zapytali Pana co do przyjścia Eliasza, odpowiedział: „Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim, cokolwiek chcieli (Mt 17,12). A jeśli chcecie wiedzieć: Jan jest Eliaszem” (Mt 11,14 i 17,13). A Jan zapytany przez wysłanników Sanhedrynu mówi: «Nie jestem Eliaszem» (J 1,21a). Jakże to więc, najdrożsi bracia, iż tego, co Prawda twierdzi, prorok Prawdy zaprzecza? Wielka to różnica: „Jest nim”, a «Nie jestem». Jakże więc Jan jest prorokiem Prawdy, jeśli nie zgadza się ze słowami tejże Prawdy? Jeśli się jednak gruntownie dochodzi do prawdy, to wtedy, to co zdawało się być sprzeczne, okazuje się, iż sprzecznym nie jest. Anioł bowiem tak powiedział do Zachariasza o Janie: „Sam wyprzedzi go w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1,17). Dlatego powiedziano o nim, iż przyjdzie w duchu i mocy Eliasza, iż jak Eliasz poprzedzi drugie przyjście Pana, tak Jan poprzedził pierwsze Jego przybycie. Jak tamten przybędzie jako poprzednik Sędziego, tak ten stał się posłańcem Odkupiciela. Jak więc co do ducha Jan był Eliaszem, osobiście jednak nim nie był, to więc, co Pan twierdzi o duchu, Jan zaprzecza co do osoby. Prawdą więc było, co Pan powiedział do uczniów o duchu Jana i co Jan odpowiedział rzeszy nastawionej cieleśnie nie o swoim duchu, lecz o swoim ciele. Zdawało się więc to sprzeciwiać prawdzie, co Jan powiedział, a jednak on od drogi prawdy nie odstąpił…
    (źródło: Św. Grzegorz Wielki „Homilie na Ewangelie”, z homilii VII, str. 48; ATK, Warszawa 1970) cdn

  • Leszek said

   Po tym może trochę rozszerzonym, ale koniecznym wstępie, przechodzę do zapowiedzi przyjścia w czasach ostatecznych Eliasza. Jak należy rozumieć to przyjście? Czy dosł. w sposób fizyczny czy też duchowy, przenośny?

   Jeśli fizyczny- to rzecz jasna w ciele, bowiem dopiero po zmartwychwstaniu ciał na Powszechnym Sądzie Ostatecznym, dusze przyobleką się w/wdzieją na siebie ciała chwalebne, uwielbione, na wzór chwalebnego ciała Pana Jezusa (por. 1Kor 15, 35-53; Flp 3,20n). Ale to już będzie, że tak powiem „po przysłowiowych śliwkach”.
   O tym, w ten sposób, Bóg Ojciec mówi w „Dialogu o Bożej Opatrzności czyli Księdze Boskiej Nauki” św. Katarzyny ze Sieny, w rozdz. «Nauka o Moście» (http://sienenka.blogspot.com/2011/01/dialog-sw-katarzyny-xli.html):
   XLI – O chwale błogosławionych.
   … Błogosławieni pragną też odzyskać swe ciało. Choć nie posiadają go obecnie, nie martwią się tym; radują się z góry pewnością, że posiędą je kiedyś. To, że go obecnie nie posiadają, nie smuci ich i nie umniejsza ich szczęśliwości. Nie doznają z tego powodu cierpienia.
   Nie myśl, że szczęśliwość ciała po zmartwychwstaniu przysporzy szczęśliwości duszy. Wynikałoby z tego, że dopóki dusza jest oddzielona od ciała, posiada szczęśliwość niedoskonałą. To być nie może, gdyż nie brak jej niczego do doskonałości. Nie ciało czyni duszę szczęśliwą, lecz dusza darzy ciało szczęśliwością; ona wzbogaci je własną obfitością, gdy w ostatni dzień sądu przyodzieje się własnym ciałem, które zrzuciła.
   Jak dusza jest nieśmiertelna, jak została utrwalona i ustalona we Mnie, tak ciało przez to zjednoczenie staje się nieśmiertelne. (…). O jaką radość czuć będą posiadłszy uwielbione ciało. Dobra tego dostąpią dopiero na Sądzie powszechnym, lecz teraz nie czują cierpienia. Niczego nie brak im do szczęśliwości, dusza jest pełna w sobie; ciało będzie uczestniczyć w tej szczęśliwości, jak ci rzekłem. …

   Dlatego myślę, że jednak chodzi tu o przyjcie Eliasza, proroka jak ogień, na sposób wskroś duchowy.
   „Eliasz już przyszedł już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim, cokolwiek chcieli (Mt 17,12) i „jeśli chcecie wiedzieć: Jan jest Eliaszem” (Mt 11,14 i 17,13) – mówił Pan Jezus uczniom, tłumom o Janie Chrzcicielu. Eliasz przyszedł w osobie Jana.
   W jaki zatem sposób przyjdzie Eliasz na Końcu Czasów, w którym to czasie dane jest nam z łaski Bożej żyć w ciele, a ten czas, jak wiadomo jest wpisany w bliskie już powtórne przyjścia w chwale Pana (nie mylić z czasem przyjścia Pana na Sąd Ostateczny)? W jakiej postaci?

   16 lipca 2011r. (w święto NMP z Góry Karmel) Matka Boża to m.in. powiedziała, do już śp. Adama-Człowieka:
   … Dzisiejsze święto powinno wam przypomnieć walkę proroka Eliasza, który w imię Jedynego i Prawdziwego Boga walczył przeciwko bożkom. Bóg przyjął i pobłogosławił jego ofiarę (zob. 1Krl 19,30-39).
   Tak zatem i wy miejcie wiarę i okazujcie wierność Prawdzie, a Bóg pokona waszych wrogów, aby objawić swoją Chwałę. Pomimo otaczającego i panoszącego się wokoło zła dawajcie świadectwo waszej wiary, abyście stali się prawdziwymi świadkami Boga, aby w was mogło się w pełni objawić Dzięcięctwo Boże.
   Walka nie polega przecież na wyczekiwaniu wydarzeń, które mają nastąpić.
   Jak możecie stać się prawdziwymi rycerzami, jeśli ogarnia was lęk? Musicie przyodziać się w tarczę prawdy i nieść miecz słowa (por. Ef 6,16n), aby być prawdziwie umocnieni Duchem, Który będzie was umacniał i dodawał wam odwagi. Waszym świadectwem jest wiara, wytrwałość i modlitwa. (…).
   Dzisiejszy czas przypomina czas działania proroka Eliasza, gdzie upadła wiara w Boga na skutek zwrócenia się ku obcym bóstwom. Dzisiaj świat odwrócił się także od Boga i adoruje swoich własnych bożków.

   [powie Matka Boża w Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
   … Przed siedemdziesięciu laty zstąpiłam do was z Nieba jako Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1). Przed siedemdziesięciu laty Mój przeciwnik, szatan, wyszedł z otchłani do was, by się ukazać jako czerwony Smok w całej swej straszliwej mocy (Ap 12,3). Istotnie, zdołał rozciągnąć panowanie w wielu narodach i upowszechnić we wszystkich częściach świata swój akt zaprzeczenia Bogu i buntu przeciw Niemu. W ten sposób, w ciągu siedemdziesięciu lat, czerwony Smok związał ludzi łańcuchem niewolnictwa.
   – Uczynił was niewolnikami pychy i zarozumiałości przez zwodnicze urojenia, że będziecie mogli się obejść bez Boga, że postawicie siebie samych na Jego miejscu. I tak odnawia w was swój akt buntu i rzucania wyzwania Panu. Rozprzestrzenił wszędzie błąd ateizmu i pchnął ludzkość do budowania nowej cywilizacji: bez Boga.
   – Uczynił was niewolnikami przyjemności i nieczystości, dla zastąpienia prawdziwego Boga przez wasze nowe bóstwa. Wielu ludzi idzie dziś za tymi nowymi bóstwami i adoruje je: seks, rozrywki, pieniądze, dobrobyt. Z tego powodu grzech rozpostarł ponad światem swą mroczną zasłonę chłodu i śmierci. … (z Orędzia nr 366, 13.10.1987)
   i
   … Człowiek stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, by oddawać cześć fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze Ap 13,1). Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bożka.
   Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp.
   Druga głowa nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości.
   Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości. Przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy wszędzie kult boga pieniądza.
   Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody i podziału.
   Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku.
   Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny.
   Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności.
   Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle, aby wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Prawem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu, żeby oddawać go bogom fałszywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piekło. … (z Orędzia nr 405, 3.06.1989)
   i
   „«Podnieście oczy ku Niebu» – powiedziałam do małej Łucji, kończąc Moje ostatnie objawienie 13 października 1917 r. w Fatimie, w biednej Cova da Iria. (…). Wznieście wasze oczy ponad ludzkość zawładniętą przez Ducha Zła. Zbudowała ona cywilizację bez Boga i upada na twarz w adoracji przed fałszywymi bożkami pieniądza i przyjemności, pychy i wyniosłości, przemocy i nieczystości. … (480, 13.10.1992)
   oraz
   … W tych latach walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem osiąga swój punkt szczytowy. Szatan ustanowił swe królestwo na świecie. Panuje w nim obecnie pewny swojego zwycięstwa. Siły – które kierują i wpływają na ludzkie wydarzenia zgodnie ze swymi nikczemnymi planami – to mroczne i diabelskie moce Zła. Udało się im doprowadzić całą ludzkość do życia bez Boga. Rozszerzyły błąd ateizmu teoretycznego i praktycznego. Utworzyły nowe bożki, przed którymi ludzkość pada na twarz w adoracji. Są nimi przyjemność, pieniądz, pycha, nieczystość, panowanie i bezbożność. … (495, 13.05.1993)]

   Prawdziwe oddanie i adoracja są
   zagrożone, gdyż wielu zwróciło się przeciwko Prawu Bożemu.
   Dlatego też – podobnie jak pojawienie się proroka Eliasza – konieczny jest dzisiaj duch proroctwa w Kościele ze względu na Królestwo Mojego Boskiego Syna. TEN DUCH JEST POTRZEBNY DLA OCZYSZCZENIA WIARY, DLA
   UPOMNIENIA DO WIERNOŚCI WOBEC BOŻEGO SŁOWA DO POBUDZENIA NADZIEI PRZY JEDNOCZESNYM ZAPOWIADANIU PRZYJŚCIA BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI.
   Ten właśnie prawdziwy duch proroctwa ma służyć swoim charyzmatem dla wzajemnego budowania i wyrażać to, czego wymaga teraźniejszość i chwila obecna.
   Święta Matka Kościół powinna być bardziej otwarta na działanie Ducha Świętego, Który objawia charyzmaty, i przyjąć z radością fakt, że Bóg nie zakończył okresu dawania znaków wraz z zakończeniem epoki Apostołów. Bóg udziela nadal znaków w kierowanej przez Niego historii nie tylko dla potwierdzenia prawd wiary, ale także ze względu na objawienie Bożego działania. … cdn

   • Leszek said

    cd.: W ewangelicznej scenie Przemienia Pana Jezusa na Górze Tabor pojawiają się Mojżesz i Eliasz (Mt 17,3; Mk 9,4; Łk 9,30n), uosabiający sobą Prawo i Proroków.
    Zaś w 11-ym rozdz. Księgi Apokalipsy św. Jana apostoła, tak czytamy o dwóch Bożych Świadkach:
    „3 Dwom Moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni».
    4 Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi (Ap 11,3-4; por. Za 4,3.11-14).

    To odnosi się do dwóch świadków, dwóch proroków, Mojżesza i Eliasza, którymi dziś są Dwa Serca, tzn. Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa, które – prorokując w świecie – spełniają taką posługę jak Mojżesz i Eliasz. Mojżesz reprezentuje Prawo. Eliasz przedstawia ducha proroctwa oraz przygotowanie na powtórne przyjście Pana, jak Jan Chrzciciel, który przyszedł w duchu Eliasza.

    Powie Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden:
    http://vassula.pl/zeszyt-46.html
    … Mój Powrót jest bardzo bliski i daję wam stale znaki, aby was przygotować. Miłość jest na Drodze Powrotu. Ja jestem na drodze Mego Powrotu. Powiedzcie Mi: kiedy król wchodzi do miasta, czy nie zostaną podjęte żadne przygotowania, aby go przyjąć? Całe miasto będzie ożywione, a król wyśle przed sobą swych wybranych i królewski dwór, aby przygotowali mu drogę i wyprostowali ścieżki. (…).
    Przed Moim Powrotem posyłam przede Mną Arkę Przymierza, posyłam wam Niewiastę z Apokalipsy (12,1), drugą Ewę, która zmiażdży Swą piętą głowę węża (Rdz 3,15), wysyłam przede Mną Moją Matkę, aby otworzyć wam szeroką drogę na tej pustyni i wyrównać ją (por. Iz 40,3). Wysyłam wam Królową Nieba, Bramę Niebios, aby was przygotowała i pouczyła tych wszystkich z was, którzy leżą ciągle w pyle, aby zbliżyli się i zawarli pokój ze Mną, waszym Bogiem, przed Moim Wielkim Powrotem. (…). Przed Moim Wielkim Powrotem wysyłam wam Moje sługi, proroków, aby wam przypomnieli Moje Prawo i zawrócili was z waszych złych dróg, doprowadzili do świętego życia i ogłosili wam te wydarzenia, zanim one nadejdą. … (10.10.1990)
    i
    http://vassula.pl/zeszyt-47.html
    … – Panie, czyż nie powiedziałeś, że Pocieszyciel, Duch Święty, o wszystkim nas pouczy i przypomni nam wszystko, co nam powiedziałeś (J 14,26)? Czyż Pismo nie mówi: „I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków” (1 Kor 12,28)? …
    To są Czasy Łaski i Miłosierdzia. To są Czasy, w których Mój Święty Duch jest na was wylewany. (…).
    To są Czasy, w których wasz Król Pokoju wysyła Swe sługi – aniołów, proroków i Swój Niebieski Dwór – aby udali się na cztery strony świata i zaprosili Jego przyjaciół na Ucztę w Jego Królestwie i ofiarowali im Niebieską Mannę.
    Wysłałem Moich posłańców, pełnych prawości, na progi ich domów, aby ogłosili im M ó j P o w r ó t, ale wielu z nich nie uwierzyło i potraktowało ich jak oszustów. Inni nie przyszli, gdyż stawiali wyżej chwałę pochodzącą od ludzi niż Chwałę pochodzącą ode Mnie (por. J 5,43n). … (20.10.1990) cdn

    • Leszek said

     c.d.: http://www.vassula.pl/zeszyt-55.html
     … Pisma muszą się wypełnić. Jest napisane, że Bestia, która wychodzi z Czeluści (Ap 11,7), przygotowuje się do wydania wojny Dwom Świecznikom stojącym przed Panem świata, Dwom Świadkom, którzy przedstawiają Moje Ciało i są Moim Ciałem; tym, którzy udowodnili – przez swą wielką siłę duszy w chwilach cierpienia, doświadczeń i prześladowań – że są Moimi sługami; tym, którzy rozgłaszają Moje Słowo i są Moimi rzecznikami; tym, którym Prawda została dana, by byli jak aniołowie i echo Słowa, bo pozwolili Mojemu Duchowi być ich Przewodnikiem dającym każdemu z nich posługę Eliasza (tj. posługę prorocką). Ich wołanie w Moje Imię to w rzeczywistości Moje wołanie poprzez nich.

     Podnoszą głos, aby, jak Mojżesz na górze Horeb, przypomnieć wam Moje Prawo. To Ja mówię przez nich. Chociaż ludzie świata odniosą wrażenie, że tych dwóch Proroków (Duch Mojżesza i Eliasza) zostało pokonanych przez Wroga, Ja tchnę w nich życie i wstaną (Ap 11,11). … (24.10.1991)

     http://vassula.pl/zeszyt-53.html
     … Pozostaje Mi teraz bardzo mało czasu, zanim Ręka Mojego Ojca uderzy w to pokolenie. Posłuchajcie Jego Głosu: Wszelkimi sposobami usiłowałem was zgromadzić, aby przypomnieć wam o życiu w świętości, Ja bowiem jestem Święty, ale jedynie reszta spośród was słucha, gdy mówię.
     Przemawiałem przez tych, których uważacie za godnych pogardy. Mówiłem przez słabość i ubóstwo, ale wy, dochodząc do szaleństwa, ustanowiliście kult prześladowania Mojego Świętego Ducha, który ich prowadzi!
     Posłałem wam przez nich ducha Eliasza i ducha Mojżesza, tych dwóch świadków przyobleczonych w wory (Ap 11,3), aby prorokowali i przypomnieli wam Moje Prawo przed Moim wielkim Powrotem. Mają mówić do was w Moim Imieniu i doprowadzić was do Prawdy, do rozsądku.
     Nad wami jednak rozciąga się potężna ciemność, a wasze mniemanie o posiadanej wiedzy stało się polem walki z Moją Wiedzą (por. Kol 2,3).
     Kłamstwo zawsze prześladowało i prześladuje Prawdę. Pisma jednak nigdy nie kłamią. Powiedziano, że wychodząca z Czeluści Bestia przygotowuje się do wojny z nimi, aby ich pokonać i zabić (Ap 11,7), gdyż Mój Święty Duch proroctwa stał się plagą dla tych, którzy należą do świata (por. Ap 11,10). Ich szaleńcze prześladowania oraz całkowite odrzucenie okazywane Moim rzecznikom przypominają to, co uczyniła Sodoma. Uparte odrzucanie otwarcia swych serc i poddania się, ich odrzucanie otwarcia uszu, by słuchać dziś Mojego Głosu, przewyższyło upór Faraona w Egipcie (por. np. Wj 5,2)… (23.07.1991) cdn

    • Leszek said

     cd.: http://vassula.pl/zeszyt-56.html
     … Niektórzy zapytają: „Gdzież jest Eliasz i Mojżesz, którzy mieli przyjść (Ml 3,23n; Dz 3,22)? Powiadam ci, złe pokolenie: w ciągu tych wszystkich lat My nie mówiliśmy w przypowieściach.
     Eliasz i Mojżesz już przyszli, ale ich nie rozpoznaliście i potraktowaliście ich według własnej woli. Pokolenie bezbożne, nie słuchaliście Naszych Dwóch Serc: Niepokalanego Serca Mojej Matki i Mojego Najświętszego Serca…
     Nasze Serca – jak Dwie Oliwki, jedna po prawej, a druga po lewej stronie (Za 4,3; Ap 11,4) – próbowały w ciągu tylu lat ożywić was, jak Dwie Gałązki Oliwne rozlewające oliwę (Za 4,12), aby uzdrowić wasze pokolenie, aby zabliźnić jego rany. Wasze pokolenie potraktowało jednak Nasze Dwa Serca, jak mu się podobało (por. Mt 17,12). (…).

     Nasze Dwa Serca stały się istotnie plagami dla ludzi świata (Ap 11,10). Jednakże niebawem, wkrótce, Mój Głos będzie na nowo słyszany. Nawiedzę was błyskawicami i ogniem. Sprawiedliwość jest w zasięgu ręki. Nasze Dwa Serca, które pokonaliście, na końcu zwyciężą (Ap 11,11). Królestwo świata stanie się Moim Królestwem (Ap 11,15). Wszystko to jest teraz bardzo bliskie. Otwórzcie oczy i popatrzcie wokół siebie. Daję wam wszystkie Znaki Czasu. Wy, którzy trudzicie się, aby przywrócić cześć dla Przymierza Dwóch Serc, nie traćcie odwagi.
     Księga Apokalipsy mówi o tej Prawdzie jak Księga Zachariasza. Nie bójcie się. Rozszerzajcie tę cześć z ufnością i odwagą. … (24.12.1991)

     I ta się rzecz ma z przyjściem Eliasza, tj. duchem proroctwa naszych czasów.

     W podsumowaniu za św. Pawłem: „19 Ducha nie gaście/gaśmy, 20 proroctwa/daru proroctwa nie lekceważcie/lekceważmy!” (1Tes 5,19n)

 50. OSTOJA said

  Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 25 czerwca postanowiła przypomnieć o… 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wprawiła tym w osłupienie internautów. Równie duże zaskoczenie wzbudził fakt, że przypomniała o tej ważnej rocznicy bez użycia słowa „Niemcy”. Prezydent Gdańska na dość specyficzne podejście do historii.
  https://wpolityce.pl/polityka/452335-dulkiewicz-unika-jak-ognia-slowa-niemcy

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: