Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Ostatni papież

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 lipca 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Na początku zaznaczę że autor tego opracowania uważa Franciszka za legalnie wybranego papieża. Dlatego trzeba z tej perspektywy patrzeć na opracowanie, co również tym którzy mają odmienne zdanie dają pogląd wedug mnie także spójnym po dokonaniu drobnych przeinaczeń. Oczywiście aby ta propozycja chronologiczna się spełniła z założeniem że Franciszek jest fałszywym prorokiem musiałby się spełnić dodatkowy warunek, a jest nim życie Franciszka do 2032 roku i bycie zwierzchnikiem w Watykanie. 

Analiza proroctw, które prowadzą nas do wniosku, że papież Franciszek jest prawdopodobnie ostatnim papieżem naszej epoki, papieżem końca czasów.
1) Sw. Malachiasz
2) Inne proroctwa
3) Inna możliwa interpretacja
4) Uzasadnione
5) Podsumowanie i źródła

 

Święty Malachiasz

Zgodnie z dobrze znanym proroctwem św. Malachiasza papież Franciszek jest Piotrem Rzymianinem, ostatnim papieżem przed końcem, czyli przed karą , kataklizmem. Chociaż jest wielu, którzy wątpią, że to proroctwo zostało napisane przez św. Malachiasza, dla moich obliczeń historyczne autorstwo tego proroctwa jest nieistotne, ważne jest, czy możemy mu zaufać.
We wpisie „ Proroctwo Malachiasza ” szczegółowo analizuję proroczą naturę listy i podsumowuję, że istnieją co najmniej cztery konkretne informacje, których pochodzenie może być tylko nadprzyrodzone:
1) „Miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone”
2) Hasło 73: „oś pośrodku haseł”
3) „Pastor Angelicus” i
4) Pozostała liczba papieży, która zbiega się z objawieniem Garabandal Z drugiej strony z analizy P. Igartúa musimy:
5) Sukcesia demonstruje proroczy charakter listy, której nie można wyjaśnić przypadkiem lub dwuznacznością haseł.
6) Lista zawiera złoty wskaźnik, który ujawnia komunikat zgodny z celem listy. Te znaki, dodane do braku dowodów przeciwko nadprzyrodzonemu charakterowi proroctwa, prowadzą nas do wniosku, że proroctwo jest bardziej prawdopodobne niż fałszywe.

Inne proroctwa

Istnieje wystarczająca ilość dowodów, aby rozważyć proroctwo Malachiasza o pochodzeniu ponad naturalnym, wykazano, że Franciszek będzie ostatnim papieżem na liście. Ale oprócz tego proroctwa znajdujemy inne, które prowadzą nas do tego samego wniosku:

Dziewica z La Salette , przedstawia jasne proroctwo o Janie Pawle II, gdy mówi: „ będzie miał wiele do cierpienia , będą próbowali zaatakować jego życie kilka razy i nie dostaną go ”, jaka również padają takie słowa: „ ani on, ani jego następca nie zobaczą triumfu Kościoła ”. Z tych słów możemy wydedukować dwie rzeczy:

1) „ triumf Kościoła ” będzie w czasie panowania następcy następcy Jana Pawła II 

2), który ujrzy triumf będzie następcą następcy Jana Pawła II, to znaczy Papież Franciszek.

Triumfem kościoła jest cud Garabandal ; aby pogłębić ten wniosek, przeczytaj sekcję „ Triumf ” wpisu „ Niewiasta obleczona w słońce ”.

W Garabandal Conchita powiedziała, że po Janie XXIII pozostało tylko trzech papieży ; mówi się, że Dziewica nie liczyła Jana Pawła I z powodu jej krótkiego panowania. O tym mówi książka D. Albrechta Webera. To stwierdzenie jest również  potwierdzone własnymi słowami Conchity w wywiadzie dla biskupa Garmendii, w którym wspomina on Pawła VI i Jana Pawła II, ignorując Jana Pawła I. Tak więc, jeśli Benedykt XVI byłby trzecim papieżem, moglibyśmy powiedzieć, że Franciszek  jest papieżem końca czasów .
Antonio Ruffini : W sprawie poświęcenia Rosji Ruffini potwierdza: „ Nie, to nie będzie Jan Paweł II, ani nie będzie jego bezpośredni następca, ale następny, to on ostatecznie poświęci Rosję ”. (Hiszpańskie źródło ( 2 ),
Po objawieniach w Fatimie w 1917 r. Było 7 papieży. Żaden z nich nie poświęcił Rosji, dlaczego papież Franciszek miałby to zrobić? Za obietnicę pokoju dziewicy: „ jeśli spełnią moje życzenia, Rosja nawróci się i nastanie pokój ”. Dlatego potrzeba poświęcenia Rosji oznacza, że ​​nastąpi sytuacja wojenna. Dlatego proroctwo Ruffiniego zawiera domyślnie proroctwo o wojnie komunistycznej i, zgodnie z zaproponowaną tu analizą, jest zgodne z proponowanymi czasami.

Anna Katarina Emmerich: Jak już wspomniałem w poprzednich postach , w objawieniu o rozłamie Kościoła w czasie wielkiego ucisku wspomina o „ niektórych starych franciszkanach ” i „ bardzo starym duchownym ” płaczących bardzo gorzko. W kontekście przyszłej schizmy może to być proroctwo o prawowitym papieżu Franciszku (bardzo starym duchownym) i tych, którzy pozostaną mu wierni (niektórzy dawni franciszkanie). Jeśli tak, zauważ, że papież jest opisany jako „ bardzo stary ”; jest to zgodne z moimi założeniami dotyczącymi daty obrzydliwości (rok 2028), roku, w którym papież Franciszek skończy 92 lata. Potwierdza również, że to papież Franciszek będzie rządził Kościołem w tym okresie, ponieważ następca papieża Franciszka w tym stosunkowo bliskim terminie nie może być „bardzo stary” (w 1970 r. Paweł VI zastrzegł stan elektora osobom poniżej 80. roku życia). lat, więc praktycznie niemożliwe jest wybranie starszego papieża w tym wieku). Proroctwo Ks. Bosko o Rzymie, w którym przepowiada jego zniszczenie, również zgadza się z tym szczegółem: „ Teraz (Papież) jest stary, zgrzybiały, bezradny, rozebrany ”.

Sw. January : W dniu 21 marca 2015 r. Krew świętego zostaje skroplona w obecności papieża po raz pierwszy od 1848 r., Kiedy papież Pius IX został zmuszony do ucieczki z Rzymu po proklamacji republiki. Krew zawarta w bańce – pochodzi z IV – V wieku i rozpuściła się dopiero w obecności papieża Piusa IX, aż do teraz. Na sąsiednich ulicach ludzie krzyczeli: cud, cud!  Męczeństwo Sw. Januarego miało miejsce w czasie prześladowań Dioklecjana i Maksymiana. Ta relacja między Sw. Januarym, Piusem IX i papieżem Franciszkiem jest bardzo uderzająca w świetle objawień Garabandal, ponieważ:

1) Sw. January zmarł męczeńską śmiercią w czasie ostatnich prześladowań chrześcijańskich, i zgodnie z proroctwem Malachiasza, Piotr Rzymianin będzie panował w czasie „ ostatnich prześladowaniach Świętego Kościoła Rzymskiego ” i będzie męczennikiem , zgodnie z proroctwami Fatimy i św Jana Bosco
2) Motto Piusa IX na liście Sw. Malachiasza brzmi: „ Crux de cruce ” (krzyż krzyży) i znowu wydaje się odnosić do motta Piotra  Rzymianina i ucisku podczas jego panowania. Przypomnijmy sobie wnioski z analizy listy Malachiasza według boskiej proporcji, w której wydobyłem następujące ukryte przesłanie: „ Piotr Rzymianin jest dla wiary Piotra, ponieważ wiara Piotra jest dla krzyża apostolskiego ”.
3) Pius IX został zmuszony do ucieczki z Rzymu po rewolucji w wyniku ogłoszenia republiki w Rzymie. Według Garabandal ostatni papież zostanie zmuszony do ucieczki z Rzymu po inwazji komunistycznej, która przyniesie proklamację panowania antychrysta.
4) Pius IX jest papieżem Ks. Bosko , którego wiele proroctw dotyczy końca czasów i papieża Franciszka.

Malachiasz, La Salette, Garabandal, Ruffini, Emmerich, Sw. January; wszystkie ich proroctwa wskazują na papieża Franciszka jako papieża wielkiego ucisku.

Inna interpretacja

Ojciec Igartúa potwierdza, że ​​zgodnie z oryginalnym dokumentem Sw. Malachiasza, pozostaje dwóch papieży nie jeden. Zgodnie z tym twierdzeniem ich motta brzmiałyby: In persecutione (w prześladowaniu) i Petrus Romanus .
Podnosi się możliwość, że „In persecutione ” jest antychrystem a Petrus Romanus , papieżem panującym podczas paruzji. W takim przypadku znamy dwie rzeczy:
1) In persecutione -„W prześladowaniu ” byłoby mottem papieża Franciszka i
2), że papież Franciszek mógłby być antychrystem .
Tak więc ewentualne istnienie dwóch papieży nie unieważnia naszych wniosków, ponieważ niezależnie od faktu, że będzie inny papież, papież Franciszek będzie zgodnie z dewizą, panował w czasie  prześladowania, czyli ucisku .
Ale według tej linii interpretacyjnej, kto może być Petrus Romanus ? Piotr był pierwszym papieżem w zapisanej historii. Być może to motto wskazuje, że następca „In persecutione ” będzie pierwszym papieżem nowej ery historii, która dopiero nadejdzie. Udręki, do których odnosi się jego dewiza, mogą odnosić się do trudności, jakie poniosą ocaleni z kataklizmu, aby odbudować swój zniszczony świat. O następcy papieża Franciszka skomentował też coś we wpisie „ Św. Jan Bosko ”, w którego śnie o dwóch kolumnach mówi się o następcy zamordowanego papieża, wokół którego gromadzą się wszyscy ocaleni z ucisku,  „teraz na morzu panuje wielki spokój”.
Również w trzeciej tajemnicy fatimskiej mówi się o następcy zamordowanego papieża; jeśli zamordowanym papieżem jest Franciszek (bo jak dotąd nie było), to po Franciszku będzie przynajmniej jeden inny papież, według Fatimy; to potwierdza moją interpretację proroctwa 3 papieży z Garabandal.

W każdym razie należy uznać, że zwięzłość haseł otwiera możliwości niemal każdej interpretacji proroctw.

Osobiście uważam, że lista składa się ze 112 papieży (zgodnie z tradycją), a nie 113, jak sądził ojciec Igartúa. We wpisie „ Boska proporcja ” analizuję złoty stosunek dewizy 112, a wynikiem są hasła 69 i 42, które dają nam odkrywcze przesłanie. Gdyby lista wynosiła 113 lub 111 papieży, wynik nie byłby już taki sam. Ponieważ każde hasło odpowiada papiestwu, dziesiętne odpowiadające wynikowi obliczania złotej liczby muszą być zaokrąglone w dół (42’1 początek papieski, 42’5 połowa papiestwa i 42’9 końcowy papiesto); w ten sposób, gdyby było 113 papieży, złote hasła miałyby 69 i 43, których motto nie wydaje się być powiązane. Innymi słowy, jedynym sposobem na powiązanie hasła 69 i 42 ze złotą liczbą jest to, aby motto Petrus Romanus było 112.

 

Podsumowanie i źródła

1) Zgodnie z listą św. Malachiasza papież Franciszek jest Piotrem Rzymianinem, ostatnim z listy
2) Garabandal, la Salette i Antonio Ruffini sugerują, że Franciszek będzie papieżem w końcu czasów.
3) Zgodnie z inną interpretacją listy św. Malachiasza, może istnieć jeszcze inny uprawniony papież, chociaż nie jest to prawdopodobne. Najprawdopodobniej prawowity następca Franciszka nie pojawia się już na liście Sw. Malachiasza.

Teksty biblijne: http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
Zasoby dotyczące Garabandal: http://www.virgendegarabandal.org/lospapas.htm
O Pope Francisco: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=30734
Jose Luis Lopez z San Román: https://www.youtube.com/watch?v=XhoahF7x0ZU

Komentarzy 12 to “Koniec czasów – Ostatni papież”

 1. OSTOJA said

  Decydujące znaczenie dla ciebie ma ciągłe stawianie sobie pytania, na jakim jesteś etapie. Co jest z twoim rozwojem? Jak wykorzystujesz podarowany ci przez wszechświat czas? Wiesz, co jest najlepszym miernikiem twojego rozwoju? Wdzięczność.

  Bądź wdzięczny rodzicom za to, że dali ci ciało. Bądź wdzięczny partnerowi za to, że dzieli z tobą życie. Bądź wdzięczny dzieciom za miłość i doświadczenia, które dzięki nim przeżyłeś. Bądź wdzięczny nauczycielom za to, że mogłeś się od nich tak wiele nauczyć.

  Bądź wdzięczny przyjaciołom za towarzyszenie twojemu życiu.

  Bądź wdzięczny sąsiadom za to, że nie musisz sam mieszkać w długim korytarzu i za wyświadczenie drobnych uprzejmości.

  Bądź wdzięczny gminie, miastu; regionowi, ojczyźnie za to, że w tak wielostronny sposób się o ciebie troszczą.

  Bądź wdzięczny wrogom za trzymanie przed tobą zwierciadła, w którym możesz rozpoznać, gdzie się znajdujesz.

  Bądź też wdzięczny Ziemi, Słońcu, Księżycowi, gwiazdom i całemu kosmosowi za to, że bezinteresownie służą i w ogóle umożliwiają twoje istnienie.

  I wreszcie bądź wdzięczny Bogu, bo On jest tym wszystkim. Stworzył to dla twojej pomyślności. Jest zawsze przy tobie i podobnie jak w tym roku, przez wiele, wiele żywotów prowadził cię, ochraniał i towarzyszył ci. Jak to jest w tej pięknej pieśni „Chwal Pana”?: „Czy tego nie czułeś?”

 2. OSTOJA said

 3. OSTOJA said

  Jeśli PiS wygra – co nie daj Bóg! – i zechce zrealizować swe anty-konstytucyjne pogróżki kontroli nad mediami prywatnymi, podporządkowania ostatnich sędziów itp. – będzie to zwycięstwo pyrrusowe. Zobaczą, co znaczy nieposłuszeństwo obywatelskie i pożałują dnia, w którym wygrali

  — powiedział na Twitterze prof. Wojciech Sadurski.
  https://wpolityce.pl/polityka/453902-sadurski-grozi-pis-pozaluja-dnia-w-ktorym-wygrali

 4. Dominika said

  Gdzieś było napisane że ostatni papież Piotr rzymianin nie ma numeracji. Czytalam że pomiędzy Benedyktem XVI a Piotrem Rzymianinem mógł być niekanoniczne wybrany papież albo kilku.
  Piotr rzymianin miał paść lud kościoła wśród wielkich prześladowań.

 5. OSTOJA said

  Wymienieni niżej posłowie od roku odpowiadają za zabijanie dzieci w polskich szpitalach:
  Grzegorz Matusiak (PiS)
  Anita Czerwińska (PiS)
  Teresa Wargocka (PiS)
  Urszula Rusecka (PiS)
  Ewa Kozanecka (PiS)
  Joanna Frydrych (PO)
  Joanna Augustynowska (PO)
  Monika Rosa (N)
  Agnieszka Ścigaj (Kukiz15)
  #ZATRZYMAJABORCJĘ.

 6. Dzieckonmp said

  Wstawię tłumaczone translatorem zdanie o czasach przyszłych znanego teologa który zawsze broni Franciszka – Ronald L. Conte

  Przegląd i podsumowanie przyszłych wydarzeń

  Poniższa oś czasu jest szczegółowo wyjaśniona w mojej książce:
  Podsumowanie przyszłych wydarzeń i moich książek o eschatologii tutaj .

  Ucisk nazywany jest także czasem ostatecznym, końcem dni i apokalipsą.

  Bardzo zwięzły przegląd

  1. Pierwsza część ucisku

  2. Okres między ucisków

  3. Druga część ucisku

  wyczucie czasu

  * Jesteśmy teraz w okresie przygotowawczym tuż przed rozpoczęciem Ucisku.

  * Pierwsza część ucisku rozpoczyna się w 2022 r. (A może wcześniej) i kończy się w 2040 r. Trzema dniami ciemności.

  * Okres ucisku rozpoczyna się wiosną 2040 r. I trwa od kilkuset lat do 2429 rne.

  * Druga część ucisku rozpoczyna się w 2430 roku, wraz z dojściem do władzy Antychrysta. Jego prawie siedmioletnie panowanie trwa od 2431 do 2437 roku. Powrót Jezusa prawdziwy Chrystus występuje w 2437 roku po upadku Antychrysta z władzy.

  Przegląd pierwszej części ucisku

  Dzisiejszy dzień (2019 – początek 2022) to próg ucisku

  Przeszłe wydarzenie:
  * Rozpoczyna się konserwatywna schizma katolicka, a konserwatyści oskarżają papieża Franciszka o herezję (spełnienie moich przewidywań)

  Przyszłe wydarzenia, świat:
  * Iran ogłasza, że ​​ma broń nuklearną
  * Iran publicznie zwiększa swój program jądrowy
  * Iran grozi Zachodowi atakiem nuklearnym na miasta, jeśli ingerują w jego program nuklearny
  * Hasan Rouhani zostaje Najwyższym Przywódcą, nadal będąc prezydentem Iranu
  * Iran zawarł pakt z ISIS
  * Iran pomaga ISIS podbić Irak i Syrię; Zachód odmawia interwencji z obawy przed atakiem nuklearnym.

  Przyszłe wydarzenia, Kościół:
  * Papież Franciszek wyświęca kobiety na diakonów
  * Papież Franciszek naucza, że ​​niekatolicy i niewierzący mogą być zbawieni bez nawrócenia
  * Papież Franciszek używa papieskiej nieomylności, aby potwierdzić swoje kontrowersyjne nauki o zbawieniu i o diakonach
  * W rezultacie konserwatywna schizma katolicka, która była już w toku, postępuje do tego stopnia, że ​​schizmatycy odchodzą od instytucjonalnego Kościoła katolickiego i próbują założyć własny rzekomo prawdziwy kościół.

  * Papież Franciszek rezygnuje (2022)
  * Kardynał Arinze zostaje wybrany następnym papieżem: Pius 13

  * 2022: Ostrzeżenie, pocieszenie i cud
  Wielki Piątek 2022 r., Ostrzeżenie przed Garabandal, która jest pierwszą tajemnicą Medziugorja
  Niedziela Wielkanocna 2022 r., Pociecha, która jest drugą tajemnicą Medziugorja
  12 maja (wieczór, czas Garabandal), Cud, który jest trzecią tajemnicą Medziugorja

  1. Pierwsza Pieczęć Siedmiu Pieczęci i Pierwszy Jeździec Apokalipsy: 3 wojna światowa
  Lato 2022 do połowy 2020 roku

  3 wojna światowa rozpoczyna się atakiem bomb atomowych na Nowy Jork latem 2022 r. Iran wysyła bombę nuklearną przez Irak do portu w Syrii. Statek zabiera bombę do Nowego Jorku i eksploduje tuż obok kwatery głównej ONZ. Tak zaczyna się wojna światowa.

  W tej wojnie arabskie muzułmańskie narody Bliskiego Wschodu i północnej Afryki atakują Stany Zjednoczone, a następnie atakują i podbijają Europę. Łapią także dalsze terytorium na południe, głębiej w Afryce. Muzułmańscy ekstremiści wygrają wojnę i zajmą rozległe terytorium przez kilka lat.

  2. Druga pieczęć i drugi jeździec: ciężkie ogólnoświatowe zamieszki
  Lato 2022 do połowy 2020 roku

  3. Trzecia Pieczęć i Trzeci Jeździec: Głód, bardziej dotkliwy w krajach bogatych
  Lato 2022 do połowy 2020 roku

  4. Czwarta pieczęć i czwarty jeździec: śmierć i strach przed śmiercią
  Lato 2022 do połowy 2020 roku

  Podczas głodu prawosławni chrześcijanie i protestanccy chrześcijanie (kierowani przez anglikanów) powracają do jedności z Kościołem katolickim. Kościół zostaje następnie zrestrukturyzowany, aby mieć siedem oddziałów w jedności: pięć dla Kościołów wcześniej protestanckich, jeden dla obrządku wschodniego, w tym dla prawosławnych, jeden dla obrządku łacińskiego. Oto pięć chlebów i dwie ryby. Obrządek łaciński i obrządek wschodni to większe i bardziej wpływowe gałęzie. Ale wszystkie są w pełnej komunii z Biskupem Rzymskim. W ten sposób wszyscy chrześcijanie będą zjednoczeni w jednym świętym Kościele katolickim, w pierwszych latach pierwszej części ucisku.

  * Wielka Rada Ekumeniczna (2029-2033)

  Na początku soboru Papież, który wezwał Radę, umiera. Ponieważ Rada już się zebrała, natychmiast odbywają się konklawe. Cudowny znak od Boga wskazuje, że ks. Zlatko Sudac (wówczas biskup) powinien być następnym papieżem. Został wybrany prawomocnie i przyjmuje urząd, przyjmując imię Papież Rafael. (Kolejni papieże, po zakończeniu pierwszej części ucisku, wezmą również anielskie imiona, bez szczególnej kolejności: Rafał II, Michał I, Gabriel I…)

  Jest wytchnienie co najmniej kilka lat po zakończeniu pierwszych czterech serii wydarzeń, a przed rozpoczęciem piątej Pieczęci. W tym czasie odbywa się wielka Rada Ekumeniczna, która aprobuje Zjednoczenie i koryguje wiele błędów w doktrynie i dyscyplinie. Sobór potwierdza także nauczanie papieża Franciszka na temat diakonów kobiet i zbawienia.

  Każdy, kto nadal się nie zgadza, jest nie tylko ekskomunikowany, ale nie ma dokąd pójść. W tej chwili nie będzie żadnych grup schizmatyckich. Jeśli się nie zgadzasz, nie będziesz w stanie spotkać się z podobnie myślącymi heretykami i schizmatykami, aby odprawić Mszę świętą i udawać prawdziwy Kościół. Usiądź w domu sam, aż pokutujesz.

  5. Piąta Pieczęć

  Pierwszym z czterech przywódców Iranu jest Hasan Rouhani. Wraz z postępem 3 Wojny Światowej następuje jego drugi i trzeci przywódca. Następnie, podczas okupacji po wojnie, czwarty przywódca Iranu wzrasta do władzy. Trzej pierwsi przywódcy dzielili władzę z przywódcą Iraku (ISIS). Czwarty uzyskuje pełną kontrolę nad całym rozległym terytorium arabskich narodów muzułmańskich Bliskiego Wschodu i północnej Afryki oraz wszystkich okupowanych narodów.

  I wojna światowa została podjęta przez Iran i ISIS, aby spełnić ich radykalne wierzenia islamskich czasów końca jako Twelvers. (Każdy chrześcijanin powinien to wiedzieć! Zobacz moje poprzednie posty.) Uważali, że trzecia wojna światowa doprowadzi do podboju całego świata i ustanowienia ogólnoświatowego królestwa islamskiego, w którym wszyscy będą muzułmanami.

  Ale teraz, na progu 4. wojny światowej (Szósta Pieczęć), czwarty przywódca Iranu uzyskuje kontrolę nad wieloma jądrowymi ICBM. I grozi najpierw okupowanym narodom, a później całemu światu: nawrócić się lub umrzeć.

  Więc Piąta Pieczęć to wielkie męczeństwo, chrześcijański holokaust. (Żydzi nie będą masakrowani; nigdy więcej nie będzie żydowskiego Holokaustu.) Miliony chrześcijan zostaną zabite, ponieważ odmawiają przejścia na islam. Nawróci się wielu niewiernych chrześcijan. Ta masakra jest jednym z dwóch wydarzeń, które powodują, że wolne narody rozpoczynają wojnę światową, wojnę nuklearną.

  Podczas masakry niektórzy wierni muzułmanie (którzy nie są ekstremistami) pomagają chrześcijanom uniknąć najgorszego pogromu przeciwko nim. (Żydzi nie są masakrowani, ponieważ Izrael stanowi wiarygodne zagrożenie użycia pocisków nuklearnych przeciwko ekstremistom).

  Innym wydarzeniem, które wywołuje czwartą wojnę światową, jest zagrożenie ze strony irańskiego przywódcy ogromnego terytorium, by uwolnić nuklearny holokaust na wolnych narodach, chyba że podporządkują się jego władzy i nawrócą na jego wersję islamu (nowa islamska sekta, a nie szyja lub sunnicki).

  6. Szósta pieczęć: wojna światowa 4

  Wolne narody używają nuklearnego pierwszego uderzenia (z czystą bronią termojądrową, która nie ma opadu radioaktywnego), aby zakończyć masakrę chrześcijan i próbować zapobiec lub zmniejszyć szkody wyrządzone przez atak nuklearny ze strony irańskiego przywódcy muzułmańskich ekstremistów.

  Głównym przywódcą sił alianckich jest wielki katolicki monarcha, arcyksiążę Ferdynand Zvonimir. Jest wspierany i zatwierdzany przez Anielskiego Pasterza, ks. Zlatko Sudac jako Papież Święty Rafał I. Papież Rafał się modli, w wyniku czego Bóg posyła Anioła, aby dał Arcyksięciu Ferdynandowi Zvonimirowi Pieczęć Żywego Boga. Ks. Zlatko otrzymał Pieczęć Żywego Boga w dniu 7 maja 1999 r. Tylko ci dwaj mają Pieczęć, aż po 4 wojnie światowej.

  Zachód wygra 4 wojnę światową, ale za wielką cenę. W tej wojnie zginą setki milionów osób. Całe miasta zostaną zniszczone przez pociski jądrowe. Ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym.

  Po wojnie następuje krótki odpoczynek, podczas gdy duża liczba świętych osób na całym świecie otrzymuje Pieczęć Żywego Boga. (Szczegóły w moich książkach eschatologii.)

  Następnie Anielski Pasterz koronuje arcyksięcia Ferdynanda Zvonimira na następnego i ostatniego świętego cesarza rzymskiego, a jego królestwo będzie całym królestwem, które poprzednio należało do muzułmańskich ekstremistów: Europy, Bliskiego Wschodu i północnej części Afryki nad równikiem. (Równik nie będzie dokładną linią podziału, ale tylko narody nad równikiem są częścią tego królestwa.)

  7. Siódma pieczęć jest podzielona na siedem trąb.

  Pierwsze Sześć Trąb jest dla pierwszej części ucisku, Siódma Trąbka czeka aż do drugiej części ucisku. Siedem trąb i inne wydarzenia całego ucisku są szczegółowo opisane w moich księgach eschatologii.

  przez
  Ronald L. Conte Jr.
  Rzymskokatolicki teolog i tłumacz Biblii katolickiej domeny publicznej .

  • Dzieckonmp said

   W tekście jest takie zdanie

   Lato 2022 do połowy 2020 roku

   Po prostu tłumaczone translatorem

   Oryginalnie jest tak

   Summer of 2022 to mid-2020’s

   Może ktoś przetłumaczy poprawnie.

   • J said

    Ehh w poprzedniej odp miało być 2022 nie 2020… Mid = połowa… Mid 2020′ znaczy tyle co połowa lat 20tych obecnego wieku…. czyli coś koło 2025 rok)

 7. J said

  Mid 2020′ = wychodzi 2024,5 (gdzie 5 to mies … Mid to” pół ” okresu lat 2020-2029)

  • apryjom said

   Jeżeli już liczysz tak dokładnie to policz jeszcze raz ile to lat 2020-2029. Bo mi wychodzi więcej niż Tobie. 👌

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: