Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasu – Apostazja

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 sierpnia 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
„ A kiedy moce chcą narzucić postawy, prawa przeciw godności Syna Bożego, prześladują ich i sprzeciwiają się Bogu Stwórcy. Jest to wielkie odstępstwo . ” 1
Odstępstwo jest jednym ze znaków bliskości Drugiego Przyjścia Jezusa.
Zaproponuję datę rozpoczęcia i zakończenia zapowiedzianego odstępstwa.
1) Początek apostazji
2) Koniec apostazji
3) Czas nowego Kościoła
4) Podsumowanie i źródła

 

Początek apostazji

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem.

 

Ze słów św. Pawła rozumie się, że dla niego w momencie pisania listu apostazja jeszcze się nie wydarzyła, ale że będzie to przyszły fakt świadczący o bliskości drugiego przyjścia Chrystusa.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudo mesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas również, że apostazja nastąpi przed nadejściem Chrystusa 2 .

Kościół co roku traci 2000 zakonników 3
Od 2015 r. W Hiszpanii zamknięto 341 domów zakonnych: wspólnota umiera codziennie 4
Biskup Catalá do zakonników: « Żyjemy na pustyni powołaniowej na wszystkich poziomach » 13.11.2017.

Niewielu może temu zaprzeczyć   dzisiaj żyjemy zapowiedzianą apostazją; Pytanie brzmi: czy możemy wiedzieć, kiedy to się zaczęło i kiedy zakończy?

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

„ Czas teraźniejszy, według Pana, jest czasem Ducha Świętego i świadectwem ( por.   Dz 1, 8), ale jest to także czas naznaczony „uciskiem ” ( 1 Kor 7, 26) ” 5 .
19 września 1864 r. Dziewica z La Salette ujawniła intrygujące proroctwo : „ W 1864 r. Lucyfer i duża liczba demonów zostaną wypuszczeni z piekła; stopniowo zniosą wiarę ” 6 . Wzmianka o konkretnej dacie jest uderzająca, punkt w historii, przed którym wiele demonów było zamkniętych, a następnie uwolnionych. To samo proroctwo wskazuje, że celem uwolnionych demonów będzie stopniowe znoszenie wiary, to znaczy apostazja. Rok 1864 jest zatem początkiem powszechnego odstępstwa . Więcej informacji na temat początku apostazji we wpisie New Age, w sekcji „ Przeszłość ”.

 

Koniec apostazji

 

OBIETNICE ZBAWIENIA BOGA
Jr 8, 5 : Dlaczego więc buntuje się ten lud [jerozolimski] i trwa bez końca w odstępstwie?
Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić?
Oz 11, 7-8 : Mój lud jest skłonny odpaść ode Mnie – wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą.
Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu?
Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim?
Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności:
 Oz 14, 5-6 : «Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich.
Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie.
Ez 37, 21-23 : Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju.  I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa.  I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. 
Apostazja jest przyczyną wielkiego ucisku. Dlatego śmierć i cierpienie wielkiego ucisku będzie owocem apostazji.
Bóg obiecał ocalić ludzkość przed apostazją ( Oz 11, 7-8 , Oz 14, 5-6 , Ez 37, 21-23 ).
Przez cały ten czas Bóg wzywał nas do nawrócenia na wszelkie możliwe sposoby, dał nam wiele możliwości i środków. Cud będzie ostatnią szansą na uniknięcie kary 7 8 ; jeśli po cudzie świat się nie nawróci, jedynym zbawieniem, które pozostaje światu, jest sama kara, która będzie oczyszczeniem z grzechu, którym ludzkość skaziła świat. Takie jest znaczenie objawień maryjnych w tym czasie; Wraz z nasilaniem się apostazji pojawiły się także objawienia maryjne, które coraz bardziej ponaglały świat w jego szybkim nawróceniu.
Jeśli więc po cudzie świat się zmieni, ten dzień zakończy apostazję. Ale jeśli tego nie zrobi i apostazja będzie trwała, koniec apostazji będzie dniem kary , kiedy wszyscy wrogowie Kościoła zginą, zgodnie z moją propozycją , 25 marca 2032 r.
„ Kto nie chce przejść przez drzwi Mojego miłosierdzia, musi przejść przez drzwi Mojej sprawiedliwości ” 9

„ Po raz kolejny ześlę moje miłosierdzie światu poprzez błagania mojej Matki i moich świętych. Jeśli ludzie nie chcą słuchać, nastąpi nad nimi sprawiedliwość, która będzie zdecydowanie najsurowsza ” 10

Czas nowego Kościoła

 

Istnieją trzy główne znaki , które poprzedzą Drugie Przyjście Chrystusa: głoszenie Ewangelii na całym świecie 11 , apostazja i antychryst ( 2 Tes 2, 1-4 ).
Pierwsze dwa zostały już spełnione, pozostaje tylko trzeci, powstanie antychrysta, który rozpocznie się pod koniec czasu.
Aby zobaczyć bardziej szczegółowo czasy Bożego zbawienia od początku świata do końca, przeczytaj post: „ prorocze kalendarze ”.

Podsumowanie i źródła

1) Wielka zapowiedziana apostazja rozpoczęła się w 1864 r. I zakończy się w dzień kary, 25.03.2032 r

2) Kara jest konsekwencją apostazji, ostatnie lekarstwo z nieba, aby ustanowić Królestwo Chrystusa na Ziemi, zgodnie z jego obietnicą.

3) Powstanie antychrysta jest ostatnim znakiem, który pozostaje, aby objawić światu bliskość Drugiego Przyjścia Jezusa.

______________________________________

 1. Papież Franciszek; ReL ; „Francisco potępia prześladowania„ zamaskowane jako nowoczesność i postęp ”: jest to„ wielkie odstępstwo ”; 04.12.2016 // „ Proces, który będzie ostatnim sądem, tym, który wszyscy biskupi będą oglądać w telewizji ”; Ojciec José Antonio Fortea Cucurull; 03.02.2017; To , że hiszpańskie społeczeństwo przyspiesza w kierunku autentycznego i otwartego prześladowania Świętego Kościoła katolickiego, jest smutnym i oczywistym faktem […] Chodźmy chrześcijanami z pogodą ducha, bez złego humoru, wiedząc, że żyjemy w społeczeństwie który zmierza energicznie w kierunku Wielkiej Apostazji
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego; 1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 7, I, nr 675
 3. Juanjo Romero; Karta. Braz de Aviz: „Kościół co roku traci 2000 zakonników ”; 08/31/2015
 4. Alex Razors; Od 2015 r. W Hiszpanii zamknięto 341 domów zakonnych: wspólnota umiera każdego dnia i pół ”; 06/10/2016
 5. Katechizm Kościoła Katolickiego; 1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 7, I, nr 672
 6. Sekret nr 11; Atilio Carlos Neira; Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 7. Matka Boża powiedziała nam, że Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi ostrzeżeniami lub wydarzeniami publicznymi, które Bóg nam da ”; Conchita González; wywiad luty 1977 r . ; IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r. I opublikowane ponownie w GARABANDAL, styczeń-marzec 1980 r.
 8. Ostatnia szansa na nawrócenie nastąpi wkrótce po wystąpieniu trzech cudów ”; Wayne Weible; Ostatnie urządzenie
 9. Święta Maria Faustyna Kowalska; Miłosierdzie Boże w mojej duszy ”; p. 421; pkt 1146; Warszawa, 06.06.1937; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 10. prophecyfilm.com; Proroctwa i objawienia świętej Brygidy Szwecji ”; 15.05.2015; książka 1; Ch. 45
 11. Katechizm Kościoła Katolickiego; 1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 7, I, nr 672

Komentarzy 29 do “Koniec czasu – Apostazja”

 1. cichypawel24aatwitterexamplecom said

  Główną przyczyną apostazji w kościele był drugi sobór watykański na którym to odwrócono wszystko do góry nogami.

 2. Dzieckonmp said

  Namiastka nowych czasów, Tysiąclecia Królestwa Jezusowego jest już w Medjugorje

  • Dzieckonmp said

  • Dzieckonmp said

   Nie wiem czy znacie to wydarzenie które miało miejsce w zeszłym 2018 roku. Chłopak z Brzeska postanowił pilnie udać się do Medjugorje na hulajnodze by prosić Matkę Bożą za swoim Tatą. Jechał na tej hulajnodze przez miesiąc od połowy czerwca i dojechał.
   Panie zmiłuj się nad nami.

  • obserwator said

   Dla mnie osobiście jest to czysty protestantyzm.Nie tędy droga do uratowania świata.

   • Dzieckonmp said

    chłopie czyś Ty kiedy widział nabożeństwo protestanckie i pięciogodzinną modlitwę różańcową, mszę świętą oraz adorację Pana Jezusa w Medjugorje? Jesliś nie widział tych dwóch modlitw jakże różnych o których twierdzisz że są podobne, to dlaczego oceniasz skoro nie znasz?

    • obserwator said

     Gitarkami łapami wyciągniętymi do góry oraz chórami i śpiewaniem a’la gospel świata nie da się uratować.Skończmy w końcu z tym piosenkarsko-tanecznym cyrkiem na kółkach.Ma być tylko Msza św modlitwa na kolanach oraz śpiewanie pieśni religijnych.Czy tak ciężko to pojąć? Grupa hierarchów i świeckich stworzyła sobie nowy młodzieżowy Kościół który z Chrystusem nie ma nic wspólnego.

    • Dzieckonmp said

     Opowiadasz bzdury bo nigdy tam nie byłeś. Ty nawet nie wiesz jak tam melodia jest w komponowana w modlitwę. Ty nie wiesz że sama Królowa Pokoju tym kieruje bo człowiek nie bardzo byłby zdolny tak wszystko dobrać i połączyć.
     Wstrętne to jest jak każdy staje się znawcą i OCENIA nigdy nie badając tematu, nie będąc tam.

    • PinkBo said

     Obserwator, nie byłeś tam… a szkoda
     Może wybrałbyś się tam? Jeżeli nie to proszę nie krytykuj i nie mów źle. Ta ziemia jest „skrawkiem nieba” na ziemi. Od stuleci ludzie ginęli tam za wiarę i cierpieli.
     Myśle ze jeśli Polska zaprzepaści swoje wartości, to właśnie tamten Naród może być wywyższony zamiast nas….
     Polsce P Jezus dał warunek przez S Faustynę.

   • obserwator said

    Mam prawo się wypowiedzieć na temat tego cyrku.Kościół jest Jeden Chrystusowy a nie dziecięcy młodzieżowy i dla dorosłych.Widocznie wam odpowiada taki podział.Wasza sprawa.Ja byłem jestem i będę zawsze przeciwko temu podziałowi.

    • Dzieckonmp said

     czytając ten twój komentarz przyszło mi na myśl studio w TVP Info np. program Minęła 20 i mówiący polityk Nowoczesnej lub PSL. Odpowiedź krótka że mimo iż nigdy tam nie byłeś, nie widziałeś, nie poznałeś to i tak masz prawo wydać sąd i zaraz potem zarzut do mnie z innej beczki że ja jestem za podziałem kościoła a Ty nigdy nie będziesz za tym. Ja chłopie nigdzie nie wspomniałem o podziale kościoła a ty wydumałeś sobie i stawiasz ostry zarzut.

    • cox42 said

     Nikt ci tego prawa nie odmawia.

    • Atanazy said

     To jest wstrętne tak krytykować. Nie chcesz? Nie jeździj tam. Abp Hoser firmuje to swoim autorytetem. To nie ma nic wspólnego z protestantyzmem.
     Kościół jest w takim złym stanie, że tym większą głupotą jest, jak jeden wierzący swoim słowem osłabia innych wierzących.

     Nie chcesz, nie jeździj, nie czytaj, nie słuchaj i ćwicz się w cnocie milczenia.

 3. OSTOJA said

  W obronie abpa Jędraszewskiego wystąpił prymas Czech, przewodniczący episkopatu Słowacji i Węgier. Może się mylę, ale nie słyszałem jeszcze głosu wsparcia ze strony prymasa Polski.
  https://wpolityce.pl/polityka/459644-semka-prymas-nie-zabral-glosu-ws-abp-jedraszewskiego

 4. messenger said

  ORĘDZIE NA CZASY OSTATECZNE 1/2 Listy z nieba/Posts tagged „Bóg”

 5. OSTOJA said

 6. messenger said

  PRZESŁANIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DANE SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRCE ŚWIATŁO MARYI 12 SIERPIEŃ 2019
  https://gloria.tv/text/NBdtDzSsDd2a32E7AYLbVZSpn

 7. cichypawel24aatwitterexamplecom said

  Drogi panie adminie prymasa nie sprawdziłem zwracam honor ale prawie połowa episkopatu jest pochodzenia żydowskiego ,podkreślam pochodzenia .Jest też wielu biskupów którzy byli tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa , może byli szantażowani z powodu ich grzesznych występków.

  • Ren said

   Dajcie spokój z tymi żydami PAN JEZUS też był ŻYDEM i kocham GO nad życie.W każdym narodzie są judasze a w naszych czasach to czasem większość ludzie zwiedzonych podąża za złem.

  • PinkBo said

   Pan Jesus też był Żydem z pochodzenia z rodu Dawida.
   Jaki związek ma pochodzenie z tym kim człowiek jest? Odpowiedz proszę, zastanów się nad tym co mówisz.
   Jeśli kogoś się już krytykuje to za jego uczynki a nie za pochodzenie.
   Nie dziwie się że jak ktoś usłyszy takie słowa to bedzie nazywać cię faszystą i homofobem…
   Chyba że to właśnie jest taki twój cel.
   Wiec jeśli jesteś prawdziwym katolikiem to zastanów się nad swoimi słowami a przede wszystkim myślami, proszę

 8. OSTOJA said

  Niemieckie MON pożegnało Ursulę von der Leyen… marszem żołnierzy z pochodniami. Internauci: „Gdzie są łowcy faszyzmu?”

  https://wpolityce.pl/swiat/459783-mon-pozegnalo-von-der-leyen-marszem-z-pochodniami

 9. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/459803-list-otwarty-krzysztofa-wyszkowskiego-do-opinii-publicznej

 10. Zorrro said

  Pierwsza pieczęć (wg Apokalipsy św.Jana) to apostazja…druga to wojny (już są i rozwijają się ku w.swiatowej) trzecia zaś to światowy głód!
  Są też kolejne…

 11. messenger said

  Abp Dzięga: kiedy św. Maksymilian mówił o planach masonów spadły na niego drwiny i obelgi.Patrzysz na to co się dzieje na polskiej ziemi i widzisz jak prorocy dzisiejszego czasu są zakrzykiwani, jak z nich się drwi, jak się ich ośmiesza, a nade wszystko jak się ich boją, ci którzy chcą ich zagłuszyć i wyciszyć, chcą ich wystraszyć, aby przestali mówić. Ale mąż, który ma w sobie Bożego ducha nie zamilknie, bo on w Bożej służbie musi wołać – mówił podczas homilii na Jasnej Górze abp Andrzej Dzięga.

  https://www.pch24.pl/abp-dziega–kiedy-sw–maksymilian-mowil-o-planach-masonow-spadly-na-niego-drwiny-i-obelgi,70245,i.html

 12. messenger said

  Ks. Marek Wasąg: Ostoją się nieliczni – ostoją się tylko ci, którzy wytrwają pod krzyżem Jezusa!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: