Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 22 sierpnia, 2019

Koniec czasu – Św. Brygida

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1) Osiem godzin
2) Sprawiedliwość
3) O objawieniach
4) Podsumowanie i źródła

Ósma godzina

„ Przybyli przyjaciele mego Syna posłani przez Boskie usposobienie i pochowali moje ciało w dolinie Jehoszafata, a towarzyszyły im nieskończone anioły jak atomy słońca; ale złe duchy nie odważyły ​​się zbliżyć. Kilka dni po byciu moje ciało pochowane na ziemi, poszło do nieba z tłumem aniołów. I ten przedział czasowy nie jest pozbawiony wielkiej tajemnicy, ponieważ w siódmej godzinie nastąpi zmartwychwstanie ciał, a w ósmej godzinie błogość dusz i ciał zostanie zakończona 1

Pierwsza godzina była od początku świata do czasu, gdy Prawo zostało dane Mojżeszowi; druga od Mojżesza do Wcielenia mego Syna; trzecia, kiedy mój Syn ustanowił chrzest i złagodził surowość prawa; czwarta, kiedy głosił słowem i potwierdzał to swoim przykładem;  piąta, gdy mój Syn musiał cierpieć i umrzeć, a kiedy powstał z martwych  udowodnił swoje zmartwychwstanie pozytywnymi argumentami; szósta, kiedy poszedł do nieba i posłał Ducha Świętego; siódma, kiedy przyjdzie sądzić, a wszyscy powstaną z ciałami na sąd ; ósma, kiedy wszystkie rzeczy, które zostały obiecane i prorokowane, się spełnią, a wtedy będzie to doskonała błogość; wtedy Bóg będzie widziany w swojej chwale, a święci będą świecić jak słońce i nie będzie już bólu. 2

To co odnosi się do siódmej godziny, najpierw „ zmartwychwstaniem ciał ”, a następnie Drugie Przyjście Chrystusa: „On przyjdzie sądzić i wszystko powstanie ”. Sprawdzamy, czy ten związek między Drugim Przyjściem a Pierwszym Zmartwychwstaniem jest tym samym, który analizowaliśmy w różnych artykułach i który syntetyzuję we wpisie „ Drugie przyjście ”.
W opisanych 8 godzinach jest jasne, że nie powinniśmy interpretować przedziałów czasowych; Wydaje się bardziej podróżą, która zaczyna się od początku świata. Godziny są różnymi etapami ścieżki, ścieżki zbawienia, która kończy się doskonałą błogością, to znaczy widzenie Boga w Jego chwale i koniec bólu. Są to jednak kolejne etapy, jeden po drugim. Zatem po siódmej godzinie, to znaczy po „ zmartwychwstaniu ciał ” i przyjściu Jezusa, nie jest koniec świata, ponieważ jest jeszcze ósma godzina później.

Biorąc pod uwagę podobieństwa do dziesięciu tygodni Enocha , możemy umieścić osiem godzin na osi chronologicznej formy widocznej na powyższym obrazku.

Sprawiedliwość


Powiedzieli: „Tak jak cały świat zginął na początku przez wody potopu, tak i teraz świat zasługuje na pochłonięcie przez ogień , bo niesprawiedliwość jest teraz bardziej obfita”. Pan odpowiedział: „Ponieważ jestem sprawiedliwy i miłosierny, i nie sądzę bez miłosierdzia i bez sprawiedliwości, po raz kolejny ześlę moje miłosierdzie światu przez prośby mojej Matki i moich świętych. Jeśli ludzie nie chcą słuchać, nastąpi nad nimi sprawiedliwość, która będzie zdecydowanie najsurowsza ”. 3)

Proroctwo o karze ognia („ świat zasługuje na pochłonięcie w ogniu ”), dzień miłosierdzia („ ześlę miłosierdzie moje ”) i dzień sprawiedliwości („ sprawiedliwość nadejdzie ”).
„ Przed nadejściem potopu ludzie zostali najpierw ostrzeżeni i otrzymali czas na pokutę. Podobnie, zanim Izrael wszedł do ziemi obiecanej, ludzie zostali wcześniej przetestowani, a obietnica została opóźniona na jakiś czas. Bóg mógł poprowadzić lud przez czterdzieści dni bez opóźniania do czterdziestu lat, ale jego sprawiedliwość wymagała ujawnienia niewdzięczności ludu i okazania miłosierdzia Bożego, aby powrócił do swego przyszłego ludu tak pokornego.

W tym akapicie wyjaśniliśmy, dlaczego konieczne jest, aby Bóg pozwolił na wielki ucisk przed panowaniem Chrystusa na ziemi. Jak wyjaśniam we wpisie „ Odstępstwo ”, odstępstwo jest przyczyną wszystkich cierpień i kar, które nadejdą na ziemię. Wniosek ten potwierdza zdanie Sw. Brygidy: „ jego sprawiedliwość zażądała, aby niewdzięczność ludu została ujawniona ”.

O objawieniach

  Święta Brygida , ogłoszona przez Jana Pawła II w 2000 r. Patronem Europy.  Papież mówił wtedy:
„ Marmurowy posąg umieszczony przed Bazyliką Watykańską, obok wejścia powszechnie zwanego Bramą Modlitwy, bardzo dobrze wyraża żar jej życia i jej duchowości. Święta Brygida jest przedstawiona w postawie modlitwy wraz z książką jej „Objawienia” , niosąc laskę i sakwę pielgrzyma, kontemplując Chrystusa ukrzyżowanego. ” 5 .

„ Wartość Objawienia świętej Brygidy, czasem budzącego wątpliwości, określa czcigodny Jan Paweł II w liście Spes aedificandi  :« Uznając świętość Brygidy, Kościół, nie wypowiadając się na temat każdego z objawień, które globalnie zaakceptował autentyczność jej wewnętrznego doświadczenia . ” 6 .

Podsumowanie i źródła

1) Wśród objawień św. Brygidy znajdujemy informacje o pierwszym zmartwychwstaniu , powtórnym przyjściu Jezusa i karze ognia .

2) Istnieje pewne podobieństwo między 10 tygodniami Enocha a ośmioma godzinami Sw. Brygidy.

3) Sw. Brygida przepowiada dzień miłosierdzia i dzień sprawiedliwości kilka wieków przed Sw. Faustyną.

______________________________________

 1. prophecyfilm.com; „Proroctwa i objawienia świętej Brygidy Szwecji”; 15.05.2015; Book 6 , Cap. 47; „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, z niezwykłym objawieniem o końcu świata”
 2. Tamże
 3. Tamże; książka 1 ; Ch. 45
 4. Tamże; książka 3 ; Ch. 30
 5. Jan Paweł II; Homilia z 4/10/2002 ; „Ekumeniczne świętowanie nieszporów w siódmą rocznicę urodzin świętej Brygidy Szwedzkiej, copatrona Europy”; Vatican.va
 6. Benedykt XVI; Santa Brígida ”; Audiencja Ogólna z 27.10.2010; Plac Świętego Piotra; vatican.va
 7. María Lourdes Quinn; Zignoruj ​​te obietnice związane z prywatnymi ujawnieniami ”; 07/23/2009; infocatolica
 8. Rev. P. Kazimierz M. Puskorius; Wspaniałe modlitwy, tak; wspaniałe obietnice, nie ”; Zgromadzenie Maryi Niepokalanej Królowej
 9. P. Adnés; Prywatne ujawnienia ”; sec. 8; mercaba.org
 10. Rev. P. Kazimierz M. Puskorius; Wspaniałe modlitwy, tak; wspaniałe obietnice, nie ”; Zgromadzenie Maryi Niepokalanej Królowej
 11. Benedykt XIV; Doctrine of servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione ”; SS, Lib. II, C.32; funt III, c.51,3; c.53.15; P. Brian Moore; Objawienia maryjne ”; mercaba.org

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 8 Komentarzy »