Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 6 września, 2019

Koniec czasów – Dziewiąta godzina

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Analiza związku między liczbą dziewiątą a końcem świata

1. – Koniec świata
2.– 666
3.- Żniwa
4.- Garabandal
5.- Inne uwagi
6.- Podsumowanie
7.- Źródła

Koniec świata

J 4, 40 : „ Taka jest wola mego Ojca: aby ten, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał Życie Wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ”.
J 4:54 : „ Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma Życie Wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ”.
12, 48 : „ Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym

„ Ostatni dzień” to dzień końca świata 1 . Dziewięć to ostatnia cyfra i cyfra arabskiego systemu liczbowego, dlatego oznacza „koniec”.

Święta Brygida : „… ponieważ w siódmej godzinie nastąpi zmartwychwstanie ciał, a w ósmej godzinie szczęście dusz i ciał się zakończy ” 2 . Według mojej analizy ósma godzina odnosiła się do 1000 lat panowania Chrystusa na ziemi. Zacznie się od triumf Kościoła, a kiedy skończy się ósma godzina, nastąpi koniec świata, abyśmy mogli powiązać koniec świata z końcem ósmej godziny, a zatem także z początkiem dziewiątej godziny, Wieczność

Święty Bazyli w swoim Traktacie o Duchu Świętym broni znaczenia nazywania niedzieli „ ósmym dniem ” nie tylko dlatego, że „ w dniu zmartwychwstania pamiętamy o łasce, która została nam udzielona, ​​ale także, jak sądzę, ponieważ ten dzień jest w pewnym sensie obrazem  przyszłego czasu . ” Jeśli zatem liczba 8 jest „liczbą zmartwychwstania”, a więc jest związana z oczyszczeniem czasów ostatecznych, kiedy Kościół umrze i zmartwychwstanie, liczba 9 w Biblii jest „liczbą celu lub wyroku „ 3 .

„ Gdy liczba wybranych zostanie zakończona, […] tego dnia nadejdzie kataklizm końca świata ” 4 . Sw. Hildegarda wiąże dzień końca świata z liczbą wybranych, czyli 144 000 zgodnie z Obj. 7, 1-8 . Zauważ, że: 1 + 4 + 4 = 9. Cóż, liczby 144 000 nie można interpretować dosłownie jako liczby wybranych, ponieważ jest to bardzo niska liczba, biorąc pod uwagę, że świat ma obecnie 8 miliardów mieszkańców. Liczba ta jest zwykle interpretowana jako liczba symboliczna oznaczająca pełnię 5 , ale czy w świetle objawień Scivias może ona również ukrywać tymczasową wskazówkę? Zakładając, że dziesięciotygodniowe proroctwo Henocha dzieli historię na 6000 lat, jeśli podzielimy 144 000/6000 = 24; Wydaje się zatem, że związek między liczbą wybranych a osią chronologiczną Enocha wynosi 24 godziny na dobę, o czym wspomina również Sw. Hildegarda . Ponieważ jeden dzień ma 1440 minut, jedna minuta Hildegardy odpowiadałaby 100 wybranym. Relacja między „kalendarzem apokaliptycznym” a czasem naturalnym byłaby wybrana na 2 miesiące kalendarzowe . Zgodnie z moją propozycją w centrum osi chronologicznej jest zmartwychwstanie Jezusa, o godzinie 12 w południe, rok 33, a jeśli koniec nastąpi o godzinie 24, w roku 3033, tabela chronologiczna wyglądałaby następująco:

„ Syn zatracenia przyjdzie u progu nocy, kiedy słońce już zachodzi, a dzień się kończy , gdy zbliża się pełnia czasu, a świat osiąga kres swojej ścieżki ” 6 .
Chociaż nie jest to bardzo dokładna droga, w zależności od miesiąca i miasta, zachód słońca zwykle zdarza się między 19:00 a 21:00 (na przykład w Bingen w Niemczech, 11 kwietnia zachód słońca ma miejsce o godz.20:14 ), więc przyjście syna zatracenia zmieści się po 20 godzinach, a więc około 2033 r.

666

Ciekawe, że jeśli dodamy pierwsze 144 miejsc po przecinku liczby pi, wynik wynosi 666. Jaki jest związek dziewiątej godziny z liczbą 666? Uwaga: 6 + 6 + 6 = 18:   1 + 8 = 9.
We wpisie „ Enoch ” obliczyłem, że dziesięciotygodniowe proroctwo opowiedziało historię 6000 lat ludzkości, zbieżną ze starożytną żydowską i chrześcijańską tradycją . Jeśli podzielimy 6000 przez 666, okaże się: 9’009009009. Ponieważ 666 jest liczbą antychrysta ( Ap 13, 18 ), możemy przypuszczać, że wynik ten wskazuje liczbę antychrystów, którzy pojawią się w ciągu 6000 lat według proroctwa Henocha.

Przypuszczenie to wydaje się potwierdzone w Ap 17, 10-11 , w którym napisano: „ I siedmiu jest królów : pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.  A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest  ósmym królem , a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. ” Jan wiąże Bestię z ósmym królem , to znaczy z antychrystem, który powstanie Na koniec czasu. Kiedy mówi „ należy do grupy siedmiu, a także idzie do upadku ”, wydaje się wskazywać, że jest to ósmy antychryst. Ale ta bitwa nie będzie ostatnią , zgodnie z Obj. 20, 3 : „ A gdy tysiąc lat się wypełni, Szatan zostanie uwolniony z więzienia. Wyjdzie, aby uwieść ludy znajdujące się na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga. , aby zebrać ich do bitwy . ” Dlatego oczekuje się, że będzie jeszcze dziewiąty antychryst, który będzie walczył ze Świętymi w dziewiątej godzinie.

We śnie Nabuchodonozora o drzewie Dn 4, 7-31 , drzewem jest Nabuchodonozor, obraz ósmego antychrysta, który zdominuje całą ziemię i uwiedzie wszystkich swoimi sztuczkami. Świętym w niebie jest święty Michał, który przyniesie ogień z nieba i zabije antychrysta. Ale korzenie pozostaną na ziemi „ aż siedem razy przejdzie nad nią ”; chociaż tutaj sen się kończy, od wersetu 31 wszystko się spełnia, a Nabuchodonozor opowiada, że ​​po ustalonych dniach „ odzyskałem powód; ku chwale mojej rodziny królewskiej odzyskałem również majestat i blask . Moi krewni i moi dostojnicy odszukali mnie; zostałem przywrócony w moim królestwie, a moja wielkość wzrosła wyjątkowo ”. Dlatego proroctwo to ujawnia również, że po upadku ósmego antychrysta, po pewnym okresie czasu (zgodnie z Ap 20.3 siedem razy – jeden tydzień – będzie tysiąc lat), pojawi się inny.

Według Sw. Hildegardy , ósmy antychryst, czyli bestia, „ będzie znany jako syn najokrutniejszego zatracenia ” 7 ; To stwierdzenie sugeruje, że będzie więcej niż jeden syn zatracenia, potwierdzając mój wniosek, że w całej historii będzie kilku antychrystów.

„ Słyszeliście, że Antychryst nadejdzie; w rzeczywistości wielu antychrystów już się pojawiło i dlatego wiemy, że nadeszła ostatnia godzina ”. 1 J 2:18 . Jeśli było wielu antychrystów, do których z nich odnoszą się proroctwa, gdy mówią o „ niegodziwych ”? Według Ap. 17, 10 pierwszych sześciu antychrystów już upadło (szóstym byłby Neron), więc pozostałby tylko: siódmy, ósmy lub dziewiąty. Dziewiąty nie może być, ponieważ jest ostatni  „ pozostało jeszcze ponad tysiąc lat do końca świata ”, po ostatniej bitwie pod Gogiem i Magogiem, zgodnie z Obj. 20, 3 . Z drugiej strony istnieje duża zgoda co do tego, że siódmym (który „ potrwa krótko ”) musiał być Hitler, więc następny jest ósmy; wskazują na to znaki prekursorskie (pierwsze głoszenie Ewangelii na całym świecie i drugie wielka apostazja). Kiedy nadejdzie czas, z pewnością odróżnimy niegodziwców, gdy zobaczymy ohydę spustoszenia , zgodnie z pismami świętymi.

Żniwa

„ Krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan ” 8

Kpł 25, 3-5, 20-22 : „ Przez sześć lat będziesz siał swoje pole, będziesz przycinał swoją winnicę i zbierał plony. Ale w siódmym roku ziemia będzie odpoczywać w sobotę, szabat na cześć Pana: nie będziesz siał jej nie będziesz przycinał swojej winnicy, nie będziesz zbierał tego, co powróci z ostatniego zbioru, ani nie zbierzesz winogron ze swojej winnicy, które nie zostały przycięte: Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów?  Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata. W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne [plony]. rok odpoczynku dla ziemi. […] ”.

Spójrzmy na wielkie podobieństwo tego tekstu biblijnego do tekstu analizowanego we wpisie „ Sw. Hildegarda ”, w którym mówi się o „liczbach stulecia”. Odnosząc się do obu tekstów, odkrywamy w tym tekście biblijnym zawoalowane proroctwo:
Ześlę wam moje błogosławieństwo w szóstym roku ” – Pierwsze przyjście Jezusa.
„ Kiedy siejecie w ósmym roku ” – to jest wysiew krwi męczenników czasów ostatecznych.
„ Nadal będą jeść ziarno tego żniwa ” – Eucharystię.
„ i będą je jeść aż do dziewiątego, aż nadejdzie żniwo ” – zgodnie z Mt 13,39 : „ żniwo to koniec świata, a żniwiarze to aniołowie ”.
Podsumowując, po zasianiu szóstego roku (krew pierwszych chrześcijańskich męczenników), Najświętsza Eucharystia będzie pokarmem Kościoła. Siew ósmego roku jest kolejnym prześladowaniem podobnym do pierwszych chrześcijańskich męczenników, ale Eucharystia będzie żywić się aż do końca świata, aż do ostatecznego żniwa (dziewiąty rok).

 

Garabandal

Ojciec Pio wysłał list do dziewcząt z Garabandal, mówiąc:

Drogie dziewczyny
Dziś O dziewiątej  rano Najświętsza Maryja Panna powiedziała mi o was, drogie dziewczęta, o waszych wizjach i powiedziała, żebym wam powiedział:
„ Błogosławione dziewczyny z San Sebastián de Garabandal, obiecuję wam, że będę z wami do końca waszego życia i będziecie ze mną do końca świata, a następnie zjednoczycie się ze mną w radości w raju ” 9 .

Spójrzmy na sekwencję czasową (również przeanalizowaną we wpisie „ koniec czasu ”):
1. Będę z tobą do końca twojego życia
2. Będziesz ze mną do końca świata
3. A potem zjednoczycie się ze mną w radości raju .

Dostosowując słowa Dziewicy do każdego z nas, moglibyśmy zinterpretować:
1. Nawet jeśli mnie nie zobaczycie, będę z wami do końca waszego śmiertelnego życia.
2. Kiedy twoje ciało umrze, zobaczysz mnie i będziesz ze mną do końca świata.
3. A po zakończeniu świata i zmartwychwstaniu ciał zjednoczymy się w radości raju.

Spójrzmy na datę listu: 3 marca 1962 r., Czyli 3/3/1962. Zauważmy również, że: 1962: 1 + 9 + 6 + 2 = 18: 1 + 8 = 9 i oczywiście czas „ o dziewiątej rano ”.

Liczba 18 jest najbardziej powtarzana w dniach objawień Garabandal 10 . 18 razy Dziewica pojawiła się w Lourdes 11 .
Myślę, że ta liczba ma prorocze znaczenie: z jednej strony jest wynikiem dodania: 6 + 6 + 6, liczby antychrysta, którego pojawienie się jest powiązane z końcem czasów ogłoszonych w Garabandal. Z drugiej strony 1 + 8 = 9, liczba końca świata, a także ustanawia związek między liczbą 666 a liczbą 9, jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji :

 

Inne uwagi

Jezus został ukrzyżowany o dziewiątej rano i zmarł o dziewiątej godzinie dnia.
Jest dziewięć owoców Ducha, (Galacjan 5, 22-23)
Jest dziewięć darów Ducha, (1 Koryntian 12, 8-10)
„Dziewiąta w Piśmie Świętym oznacza cierpienie i ból” Święty Jerome
Nowenna
Pierwsze dziewięć piątków miesiąca
Dziewięć chórów aniołów
„Chrystus pozostał dziewięć miesięcy w łonie Maryi; pozostanie w tabernakulum wiary Kościoła aż do skończenia stuleci12

Podsumowanie

– Z pism Sw. Brygidy możemy założyć istnienie dziewiątej godziny, która rozpocznie się wraz z końcem świata i ostatecznym sądem.

– W Biblii liczba 9 jest numerem celu lub wyroku i zgodnie z moją chronologiczną propozycją rok 3,033 rozpocznie nową apostazję, która zakończy ostateczny sąd w roku 3213.

– Sw. Hildegarda odnosi koniec świata do liczby 144 000, która z kolei jest związana z 666 i liczbą 9.

– W Ap 17 można wywnioskować istnienie 9 antychrystów w ciągu 6000 lat historii ludzkości.

– W Księdze Kapłańskiej 25 znajdujemy zawoalowane proroctwo o dziewięciu godzinach ludzkości.

Źródła

______________________________________

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego; Pierwsza część; 2. sekcja; Ch. 3; art. 11; I.1001 : kiedy powstają umarli?
 2. Święta Brygida; Przesłanie Najświętszej Maryi Panny o Jej Wniebowzięciu do Świętej Brygidy ”; Rozdział 47; forumsdelavirgen.org
 3. Prof. Ramón Romero i syn Ramón Romero; Jak rozumieć liczby biblijne ”; „Liczba 9”; numer celu lub wyroku
 4. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 22; str. 466
 5. Brat Nelson M.; 144 000 ”; catholic.net; „Dwanaście to święta liczba wskazująca pełnię; Tysiąc to liczba nieskończoności. Oznacza to zatem, że z każdego plemienia jest wielu uratowanych „
 6. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 25; str. 467
 7. Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja XXIX
 8. Tertulian ; 2 wiek; „Męczennicy w Pakistanie są„ nasionami nowych chrześcijan ”, mówi ksiądz”; Aciprensa ; 5/9/16
 9. Ojciec Pio; 3/3/1962
 10. Antonio Yagüe; Liczba 18 w Garabandal ”; Garabandal, badania i wiadomości
 11. Lourdes; Bernadette, objawienia
 12. Isaac de Stella, Sermo 51: PL 194, 1863.1865; Cytat: Papież Franciszek w Evangelii Gaudium, str. 285; notatka 212

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 5 Komentarzy »