Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 20 września, 2019

Koniec czasów – 70 tygodni

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

„ Dlatego sam Pan da ci znak. Spójrz, młoda kobieta jest w ciąży i urodzi syna, i wezwie go imieniem Emanuel ” ( Iz 7, 14 )

Ustalono siedemdziesiąt tygodni* nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze.  Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.  A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką* i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”».

Ww wpisiee „ Ohyda spustoszenia” przeanalizowałem znaczenie tygodnia Daniela. To proroctwo jest właściwie częścią innego proroctwa, które je zawiera i które przeanalizuję w tym artykule. Moim zdaniem proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach ( Daniel 9, 24-27 ) dzieli się na cztery części:

1. – Siedem tygodni
2.- Sześćdziesiąt dwa tygodnie
3.- Ostatni tydzień
4.- Po siedemdziesięciu tygodniach
5. – Jeremiasz
6.- Podsumowanie i źródła

Siedem tygodni

Odkąd wydano rozkaz odbudowy Jerozolimy, dopóki nie pojawi się namaszczony wódz, minie siedem tygodni.

Musimy pamiętać, że zgodnie z Dn 12,11 dni tygodnia należy interpretować jako lata. Zatem siedem tygodni odpowiada 49 latom odbudowy świątyni w Jerozolimie , zgodnie z J 2, 20 :
Jezus odpowiedział: „Zniszcz tę świątynię, a ja za trzy dni ją wzniosę”. Żydzi powiedzieli mu: „Budowa świątyni zajęła czterdzieści sześć lat , a ty zamierzasz ją zbudować w trzy dni?”

Społeczność żydowska była początkowo zorganizowana według planu Ezechiela ( Ez 45 ), pod przewodnictwem dwóch wodzów, dwóch namaszczonych: wasalskiego króla linii Dawidowej i arcykapłana linii Sadochitów 1 . Dlatego ten namaszczony wódz musi być pierwszy w drugiej świątyni ; może to być Zerubbabel lub Joshua .

 

Sześćdziesiąt dwa tygodnie

potem przez sześćdziesiąt dwa tygodnie zostanie odbudowana z kwadratem i fosą, ale w czasach udręki. Następnie po sześćdziesięciu dwóch tygodniach niewinny namaszczony zostanie zabity.

„Następnie” oznacza po 7 tygodniach; dlatego 62 tygodnie należy dodać do kolejnych 7, łącznie 69 tygodni od „ zakonu odbudowy Jerozolimy ”, czyli 483 lata.
Ten namaszczony wódz nie może być tym samym, o którym wspomniano w pierwszych siedmiu tygodniach, ponieważ minęło od jednego do drugiego 434 lata (62 tygodnie).
Zakładając, że „ rozkaz odbudowy Jerozolimy ” odnosi się do dekretu Artakserksesa z 444 r. pne ( Nh 2, 1-8.17 ), to proroctwo odnosi się do Jezusa, Mesjasza ; Jest niewinny,  480 lat po dekrecie zostanie zabity.

Nawet biorąc pod uwagę, że kalendarz hebrajski jest księżycowy, a zatem rok trwa 354 dni 2 , daty historyczne nie pokrywają się dokładnie z tymi proroczymi; Te małe różnice nie wydają mi się ważne, ponieważ oprócz historycznych wątpliwości co do faktycznych dat narodzin Jezusa lub rekonstrukcji świątyni, myślę, że całkiem logiczne jest sądzić, że wykorzystanie tygodni lat jako środka tymczasowego jest sposobem na podejście zamiast dokładnej daty. To powiedziawszy, ciekawe jest to, że zakładając, że rok trwał 360 dni, liczba dni wynikająca z pomnożenia: 69 x 7 x 360 wynosiłaby 173 880 dni lub 476 lat słonecznych. Wynik ten doprowadziłby nas do dokładnego roku ukrzyżowania Jezusa: 33 ne
Kalenda potwierdza tę relację, ponieważ mówi, że Jezus urodził się w 65 tygodniu według proroctwa Daniela ( str . 23 ). Ponieważ Jezus zmarł w wieku 33 lat, jeśli każdy rok odpowiada jednemu dniu tygodnia, zmarł w 69 tygodniu według proroctwa Daniela, ponieważ 33 lata to 4 tygodnie lat (tygodnie 65, 66, 67, 68) plus 5 Dni 5. tygodnia (69).

„ Czasy udręki ”, jak sądzę, odnoszą się do dominacji (Persów, Greków, Asmoneńczyków i Rzymian), której Izraelici podlegali.

Ostatni tydzień

w Mieście i Świętym Miejscu lud Antychrysta dokona spustoszenia; ale jego koniec nastąpi w dniu gniewu , a do końca będzie wojna i rozpęta się dewastacja.
Narzuci sojusz wielu na tydzień; a w połowie tygodnia przestanie składać ofiarę. A na jednym skrzydle świątyni będzie Ohyda spustoszenia , dopóki dzień kary nie rozleje się  niszczycielsko »

Trzecia część jest zdecydowanie tą, która zajmuje najwięcej informacji i przepowiedni, co prowadzi nas do myślenia, że ​​jest to najważniejsza jej część.
Ostatnie 7 lat odpowiada uciskowi czasów ostatecznych , co z kolei związane jest z powtórnym przyjściem Jezusa. Jest to centralny temat, wokół którego obraca się moja propozycja chronologiczna.

Spójrzmy na powtórzenie liczby siedem: 70 tygodni, 7 tygodni, 7 dni. Wierzę, że to proroctwo, oprócz ujawnienia pozostałego czasu od dekretu Artakserksesa do pierwszego przyjścia, ujawnia także 7000 lat od grzechu pierworodnego do końca świata.
« Panie, ile razy będę musiał wybaczać mojemu bratu za przestępstwa, które mnie popełnił? Do siedmiu razy? Jezus odpowiedział: „Nie mówię wam siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy ” Mt 18,21-22 . Siedemdziesiąt siedem razy przebaczenie, to tak jakby powiedzieć siedemdziesiąt tygodni przebaczenia; W świetle proroctwa Daniela moglibyśmy interpretować, że Jezus mówi mu zawsze.

Po siedemdziesięciu tygodniach

Siedemdziesiąt tygodni zostało poświęconych waszemu ludowi i waszemu Świętemu Miastu, aby położyć kres przestępstwom, zapieczętować grzech, odpokutować za nieprawość, ustanowić wieczną sprawiedliwość, zapieczętować wizję i proroka oraz namaścić Świętego.

Ta czwarta część, choć napisana na początku proroctwa, dotyczy tego, co stanie się natychmiast po trzeciej części, tym samym nadając mu większe znaczenie. Co stanie się po siedemdziesięciu tygodniach:

1) „ aby zakończyć wykroczenia”
W 10-tygodniowym proroctwie Księgi Henocha czytamy, że po powszechnej powodzi: 91, 6 : „ Niesprawiedliwość zostanie ponownie skonsumowana na ziemi, a wszelkie działania niesprawiedliwości, ucisku i wykroczenia podwoją się  ”. . Dlatego tutaj wskazuje na drugą karę, „dzień gniewu” , który zakończy kres przestępstwa zgodnie z 91, 9: „ Wszystkie bożki narodów i ich świątynie zostaną porzucone, spalone ogniem i wygnane z całej ziemi ”.

2) „ zapieczętować grzech”
Obj. 20, 3: „Potem wrzucił go do Otchłani, zamknął i zapieczętował ”. Odnosi się to zatem do łańcuchów diabła na 1000 lat, które przeanalizowałem we wpisie Apokalipsa .

3) „ odpokutować za nieprawość”
Pokuta lub oczyszczenie nastąpi podczas prześladowań , które spowodują ponowne zasianie krwi męczenników .

4) „ ustanowić wieczną sprawiedliwość”
Wieczna sprawiedliwość to mesjanistyczny pokój, który Chrystus przyniesie wraz z Jego Powtórnym Przyjściem, o którym wspomniałem we wpisie „Cztery zwierzęta” w części „ Izajasz ”.

5) „ zapieczętować wizję i proroka”
„Dziewica powiedziała nam, że Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi ostrzeżeniami i objawieniami publicznymi, które Bóg nam da. Dlatego wierzę, że znajdziemy się u kresu czasu3 .
Możemy interpretować, że po spełnieniu się wszystkich proroctw, widoczne znaki pozostaną na świecie, nie będzie więcej proroków ani proroctw dotyczących przyszłości, ponieważ nie będą one już konieczne.

6) „ i namaścić Najświętszego”
Obj 20 : 4 : „ Ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat ”
Świętym ze świętych jest Chrystus, a jego namaszczenie reprezentuje ustanowienie jego panowania na Ziemi ogłoszonego w Apokalipsie. To tysiącletnie panowanie Chrystusa analizuję we wpisie „ Pierwsze zmartwychwstanie ”.

Jeremiasz

Dn 9, 1 : „ Pierwszy rok Dariusza, syna Achaswerusa, z rasy Medów, który został królem królestwa Chaldejczyków, pierwszy rok jego panowania, ja, Daniel, zbadałem w księgach liczbę lat, które zgodnie ze słowem Pańskim do proroka Jeremiasza miały się wypełnić na ruinach Jeruzalem: siedemdziesiąt lat ”.

Siedemdziesiąt tygodniowe proroctwo Daniela wyjaśnia znaczenie i czas siedemdziesięciu lat Jeremiasza, którego proroctwo brzmi:

Jr 25, 11-13.25 : „ Cały ten kraj będzie ruiną i dewastacją, a narody te będą służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat. Ale kiedy minie siedemdziesiąt lat, ukarzę za ich winę króla Babilonu i ten naród „Wziernik Pański – a także kraj Chaldejczyków, a obrócę ich w wieczne spustoszenie . Sprowadzę na ten kraj wszystkie słowa, które wypowiedziałem przeciwko niemu, wszystko, co jest napisane w tej księdze. Tak prorokował Jeremiasz przeciwko wszystkim narodom . […] Ponieważ jeśli wymierzę karę, poczynając od miasta, które nazywa się moim Imieniem, czy pozostaniecie bezkarni? Nie, nie pozostanie bezkarni, ponieważ wzywam miecz przeciwko wszystkim mieszkańcom ziemi – wyrocznia Pana Zastępów – ”.

W świetle tekstu Daniela widzimy, jak Nabuchodonozor jest obrazem najeżdżającego wodza, antychrysta.
Jeremiasz prorokuje także o przyszłej karze „ przeciw wszystkim mieszkańcom ziemi ”, która zostanie skonsumowana „ po upływie siedemdziesięciu lat ”, to znaczy siedemdziesięciu tygodni Daniela, to znaczy, kiedy Bóg unicestwi antychrysta.

Podsumowanie i źródła

1) Proroctwo składa się z czterech części, które zapowiadają odbudowę świątyni w Jerozolimie, śmierć Mesjasza, wielki ucisk i królestwo Chrystusa na ziemi.

2) Centralną i najważniejszą częścią przepowiedni jest ta, która odpowiada wielkiemu uciskowi i czasowi ostatecznemu, główny cel analizy tego opracowania

3) Oprócz Enocha i Daniela, Jeremiasz prorokował także karę przeciwko całej ludzkości, która nadejdzie, gdy Bóg nicestwi antychrysta.

______________________________________

 1. Paolo Sacchi; Historia judaizmu w czasach drugiej świątyni ”; I.- Czas wygnania; Rozdział 1: „Wydarzenia”; PTO. 4: Następcy Joaquin pod imperium perskiego; str. 54; Red. Trotta, Papieski Katolicki Uniwersytet Peru; Madryt, 2004
 2. Chabad Lubawicz; Czy kalendarz hebrajski jest słoneczny czy księżycowy? „; „Nasz kalendarz-luáj jest zasadniczo księżycowy […] Rok księżycowy (12 miesięcy ze średnią 29 1/2 dnia, każdy po 44 minuty) zawiera 354 dni plus 8 godzin i 48 minut”.
 3. Conchita González; Wywiad z lutego 1977 r . ; opublikowany w magazynie Needles (po Garabandal) od lipca do września 1977 r., a później w „Garabandal” w magazynie styczeń-marzec 1980

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 123 Komentarze »