Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – 70 tygodni

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 września 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

„ Dlatego sam Pan da ci znak. Spójrz, młoda kobieta jest w ciąży i urodzi syna, i wezwie go imieniem Emanuel ” ( Iz 7, 14 )

Ustalono siedemdziesiąt tygodni* nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze.  Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.  A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką* i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”».

Ww wpisiee „ Ohyda spustoszenia” przeanalizowałem znaczenie tygodnia Daniela. To proroctwo jest właściwie częścią innego proroctwa, które je zawiera i które przeanalizuję w tym artykule. Moim zdaniem proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach ( Daniel 9, 24-27 ) dzieli się na cztery części:

1. – Siedem tygodni
2.- Sześćdziesiąt dwa tygodnie
3.- Ostatni tydzień
4.- Po siedemdziesięciu tygodniach
5. – Jeremiasz
6.- Podsumowanie i źródła

Siedem tygodni

Odkąd wydano rozkaz odbudowy Jerozolimy, dopóki nie pojawi się namaszczony wódz, minie siedem tygodni.

Musimy pamiętać, że zgodnie z Dn 12,11 dni tygodnia należy interpretować jako lata. Zatem siedem tygodni odpowiada 49 latom odbudowy świątyni w Jerozolimie , zgodnie z J 2, 20 :
Jezus odpowiedział: „Zniszcz tę świątynię, a ja za trzy dni ją wzniosę”. Żydzi powiedzieli mu: „Budowa świątyni zajęła czterdzieści sześć lat , a ty zamierzasz ją zbudować w trzy dni?”

Społeczność żydowska była początkowo zorganizowana według planu Ezechiela ( Ez 45 ), pod przewodnictwem dwóch wodzów, dwóch namaszczonych: wasalskiego króla linii Dawidowej i arcykapłana linii Sadochitów 1 . Dlatego ten namaszczony wódz musi być pierwszy w drugiej świątyni ; może to być Zerubbabel lub Joshua .

 

Sześćdziesiąt dwa tygodnie

potem przez sześćdziesiąt dwa tygodnie zostanie odbudowana z kwadratem i fosą, ale w czasach udręki. Następnie po sześćdziesięciu dwóch tygodniach niewinny namaszczony zostanie zabity.

„Następnie” oznacza po 7 tygodniach; dlatego 62 tygodnie należy dodać do kolejnych 7, łącznie 69 tygodni od „ zakonu odbudowy Jerozolimy ”, czyli 483 lata.
Ten namaszczony wódz nie może być tym samym, o którym wspomniano w pierwszych siedmiu tygodniach, ponieważ minęło od jednego do drugiego 434 lata (62 tygodnie).
Zakładając, że „ rozkaz odbudowy Jerozolimy ” odnosi się do dekretu Artakserksesa z 444 r. pne ( Nh 2, 1-8.17 ), to proroctwo odnosi się do Jezusa, Mesjasza ; Jest niewinny,  480 lat po dekrecie zostanie zabity.

Nawet biorąc pod uwagę, że kalendarz hebrajski jest księżycowy, a zatem rok trwa 354 dni 2 , daty historyczne nie pokrywają się dokładnie z tymi proroczymi; Te małe różnice nie wydają mi się ważne, ponieważ oprócz historycznych wątpliwości co do faktycznych dat narodzin Jezusa lub rekonstrukcji świątyni, myślę, że całkiem logiczne jest sądzić, że wykorzystanie tygodni lat jako środka tymczasowego jest sposobem na podejście zamiast dokładnej daty. To powiedziawszy, ciekawe jest to, że zakładając, że rok trwał 360 dni, liczba dni wynikająca z pomnożenia: 69 x 7 x 360 wynosiłaby 173 880 dni lub 476 lat słonecznych. Wynik ten doprowadziłby nas do dokładnego roku ukrzyżowania Jezusa: 33 ne
Kalenda potwierdza tę relację, ponieważ mówi, że Jezus urodził się w 65 tygodniu według proroctwa Daniela ( str . 23 ). Ponieważ Jezus zmarł w wieku 33 lat, jeśli każdy rok odpowiada jednemu dniu tygodnia, zmarł w 69 tygodniu według proroctwa Daniela, ponieważ 33 lata to 4 tygodnie lat (tygodnie 65, 66, 67, 68) plus 5 Dni 5. tygodnia (69).

„ Czasy udręki ”, jak sądzę, odnoszą się do dominacji (Persów, Greków, Asmoneńczyków i Rzymian), której Izraelici podlegali.

Ostatni tydzień

w Mieście i Świętym Miejscu lud Antychrysta dokona spustoszenia; ale jego koniec nastąpi w dniu gniewu , a do końca będzie wojna i rozpęta się dewastacja.
Narzuci sojusz wielu na tydzień; a w połowie tygodnia przestanie składać ofiarę. A na jednym skrzydle świątyni będzie Ohyda spustoszenia , dopóki dzień kary nie rozleje się  niszczycielsko »

Trzecia część jest zdecydowanie tą, która zajmuje najwięcej informacji i przepowiedni, co prowadzi nas do myślenia, że ​​jest to najważniejsza jej część.
Ostatnie 7 lat odpowiada uciskowi czasów ostatecznych , co z kolei związane jest z powtórnym przyjściem Jezusa. Jest to centralny temat, wokół którego obraca się moja propozycja chronologiczna.

Spójrzmy na powtórzenie liczby siedem: 70 tygodni, 7 tygodni, 7 dni. Wierzę, że to proroctwo, oprócz ujawnienia pozostałego czasu od dekretu Artakserksesa do pierwszego przyjścia, ujawnia także 7000 lat od grzechu pierworodnego do końca świata.
« Panie, ile razy będę musiał wybaczać mojemu bratu za przestępstwa, które mnie popełnił? Do siedmiu razy? Jezus odpowiedział: „Nie mówię wam siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy ” Mt 18,21-22 . Siedemdziesiąt siedem razy przebaczenie, to tak jakby powiedzieć siedemdziesiąt tygodni przebaczenia; W świetle proroctwa Daniela moglibyśmy interpretować, że Jezus mówi mu zawsze.

Po siedemdziesięciu tygodniach

Siedemdziesiąt tygodni zostało poświęconych waszemu ludowi i waszemu Świętemu Miastu, aby położyć kres przestępstwom, zapieczętować grzech, odpokutować za nieprawość, ustanowić wieczną sprawiedliwość, zapieczętować wizję i proroka oraz namaścić Świętego.

Ta czwarta część, choć napisana na początku proroctwa, dotyczy tego, co stanie się natychmiast po trzeciej części, tym samym nadając mu większe znaczenie. Co stanie się po siedemdziesięciu tygodniach:

1) „ aby zakończyć wykroczenia”
W 10-tygodniowym proroctwie Księgi Henocha czytamy, że po powszechnej powodzi: 91, 6 : „ Niesprawiedliwość zostanie ponownie skonsumowana na ziemi, a wszelkie działania niesprawiedliwości, ucisku i wykroczenia podwoją się  ”. . Dlatego tutaj wskazuje na drugą karę, „dzień gniewu” , który zakończy kres przestępstwa zgodnie z 91, 9: „ Wszystkie bożki narodów i ich świątynie zostaną porzucone, spalone ogniem i wygnane z całej ziemi ”.

2) „ zapieczętować grzech”
Obj. 20, 3: „Potem wrzucił go do Otchłani, zamknął i zapieczętował ”. Odnosi się to zatem do łańcuchów diabła na 1000 lat, które przeanalizowałem we wpisie Apokalipsa .

3) „ odpokutować za nieprawość”
Pokuta lub oczyszczenie nastąpi podczas prześladowań , które spowodują ponowne zasianie krwi męczenników .

4) „ ustanowić wieczną sprawiedliwość”
Wieczna sprawiedliwość to mesjanistyczny pokój, który Chrystus przyniesie wraz z Jego Powtórnym Przyjściem, o którym wspomniałem we wpisie „Cztery zwierzęta” w części „ Izajasz ”.

5) „ zapieczętować wizję i proroka”
„Dziewica powiedziała nam, że Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi ostrzeżeniami i objawieniami publicznymi, które Bóg nam da. Dlatego wierzę, że znajdziemy się u kresu czasu3 .
Możemy interpretować, że po spełnieniu się wszystkich proroctw, widoczne znaki pozostaną na świecie, nie będzie więcej proroków ani proroctw dotyczących przyszłości, ponieważ nie będą one już konieczne.

6) „ i namaścić Najświętszego”
Obj 20 : 4 : „ Ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat ”
Świętym ze świętych jest Chrystus, a jego namaszczenie reprezentuje ustanowienie jego panowania na Ziemi ogłoszonego w Apokalipsie. To tysiącletnie panowanie Chrystusa analizuję we wpisie „ Pierwsze zmartwychwstanie ”.

Jeremiasz

Dn 9, 1 : „ Pierwszy rok Dariusza, syna Achaswerusa, z rasy Medów, który został królem królestwa Chaldejczyków, pierwszy rok jego panowania, ja, Daniel, zbadałem w księgach liczbę lat, które zgodnie ze słowem Pańskim do proroka Jeremiasza miały się wypełnić na ruinach Jeruzalem: siedemdziesiąt lat ”.

Siedemdziesiąt tygodniowe proroctwo Daniela wyjaśnia znaczenie i czas siedemdziesięciu lat Jeremiasza, którego proroctwo brzmi:

Jr 25, 11-13.25 : „ Cały ten kraj będzie ruiną i dewastacją, a narody te będą służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat. Ale kiedy minie siedemdziesiąt lat, ukarzę za ich winę króla Babilonu i ten naród „Wziernik Pański – a także kraj Chaldejczyków, a obrócę ich w wieczne spustoszenie . Sprowadzę na ten kraj wszystkie słowa, które wypowiedziałem przeciwko niemu, wszystko, co jest napisane w tej księdze. Tak prorokował Jeremiasz przeciwko wszystkim narodom . […] Ponieważ jeśli wymierzę karę, poczynając od miasta, które nazywa się moim Imieniem, czy pozostaniecie bezkarni? Nie, nie pozostanie bezkarni, ponieważ wzywam miecz przeciwko wszystkim mieszkańcom ziemi – wyrocznia Pana Zastępów – ”.

W świetle tekstu Daniela widzimy, jak Nabuchodonozor jest obrazem najeżdżającego wodza, antychrysta.
Jeremiasz prorokuje także o przyszłej karze „ przeciw wszystkim mieszkańcom ziemi ”, która zostanie skonsumowana „ po upływie siedemdziesięciu lat ”, to znaczy siedemdziesięciu tygodni Daniela, to znaczy, kiedy Bóg unicestwi antychrysta.

Podsumowanie i źródła

1) Proroctwo składa się z czterech części, które zapowiadają odbudowę świątyni w Jerozolimie, śmierć Mesjasza, wielki ucisk i królestwo Chrystusa na ziemi.

2) Centralną i najważniejszą częścią przepowiedni jest ta, która odpowiada wielkiemu uciskowi i czasowi ostatecznemu, główny cel analizy tego opracowania

3) Oprócz Enocha i Daniela, Jeremiasz prorokował także karę przeciwko całej ludzkości, która nadejdzie, gdy Bóg nicestwi antychrysta.

______________________________________

 1. Paolo Sacchi; Historia judaizmu w czasach drugiej świątyni ”; I.- Czas wygnania; Rozdział 1: „Wydarzenia”; PTO. 4: Następcy Joaquin pod imperium perskiego; str. 54; Red. Trotta, Papieski Katolicki Uniwersytet Peru; Madryt, 2004
 2. Chabad Lubawicz; Czy kalendarz hebrajski jest słoneczny czy księżycowy? „; „Nasz kalendarz-luáj jest zasadniczo księżycowy […] Rok księżycowy (12 miesięcy ze średnią 29 1/2 dnia, każdy po 44 minuty) zawiera 354 dni plus 8 godzin i 48 minut”.
 3. Conchita González; Wywiad z lutego 1977 r . ; opublikowany w magazynie Needles (po Garabandal) od lipca do września 1977 r., a później w „Garabandal” w magazynie styczeń-marzec 1980
Reklama

Komentarze 123 do “Koniec czasów – 70 tygodni”

 1. Dzieckonmp said

  Podczas gdy prezydent USA Trump wydaje się mieć wątpliwości co do działań zbrojnych w rewanżu po podpaleniu instalacji naftowych Aramco w ostatnią sobotę, Izrael i Arabia Saudyjska po raz pierwszy w historii przeprowadziły wspólne naloty na dużą bazę irańską niedaleko Abu Kamal w pobliżu granicy Syrii z Irakiem. Centra dowodzenia, magazyny amunicji zostały zbombardowane dronami i rakietami. Podobno zginęło około 100 Irańczyków, a kilkaset zostało rannych.

  • Darek said

   No to zaczęło się.
   Pan Jackowski ostatnio mówił o Iranie …..trzy ataki na Iran z dwóch stron(Izrael i Arabie Saudyjska)…po trzecim ataku Iran odpowie z wielką siłą oraz w ostatniej wypowiedzi mówi o 20.09 21.09 22.09. coś na świecie się wydarzy…

   Pomódlmy się (Koronka Miłosierdzia Bożego +Różaniec Święty) by tym antychrystom przeszkodzić

  • Jozef Piotr said

   NO TO SIĘ ZACZĘŁO !!

   I znowu wojna zaczyna się od eskimosów
   Nie ma hitlera , nie ma stalina aby oni w zastępstwie dali początek….
   Podpalenie świata właśnie się rozpoczyna

   • faustynamaria said

    Omijałam tego bloga, ale skoro jest Józef Piotr to warto zajrzeć . Pozdrawiam !

    • Dzieckonmp said

     myślę że będziesz czytać tylko komentarze. Wpisów raczej nie zechcesz

    • Jozef Piotr said

     Dziękuję za uznania

     Tak mam rok czasowy rozłożony że okresowo dotychczas wylłączałem się z wypowiadania się na niniejszym
     Okres letni to przerwy kilkutygodniowe
     Teraz jest przez tydzień
     Od niedzieli nie bedę dwa tygodnie
     Pózniej na dwa tygodnie powrócę

     i tak będzie do połowy listopada

     Nieraz bywa że spotykam się z dokuczliwością co niektórych a wtedy też daję im szansę zrównoważonego odpoczynku na umyśle i ciele

     POZDRAWIAM cię

     A przy okazji specjalne pozdrowienia dla

     ANZELMIKA
     STRYKa
     CZESŁAWA
     ANI 1
     BASI
     OBSERWATORA

     i innych miłych mi blogowych przyjaciół nie zapominajac o PRACOWITYM BRONISŁAWIE który nam tu duchową strawę przyrządza

     Szczęść Boże wszystkim

  • Ren said

   Podpytywaliśmy lekarza z Jordanii co myśli o napięciu na Bliskim Wschodzie to mówi,że będzie ogromna wojna.Oni boją się Arabii Saud. i Izraela.Jeszcze twierdzi,że wojna musi być,żeby ich zniszczyć,bo mordują narody Palestyny i Jemenu.

 2. OSTOJA said

  Gdyby wybory parlamentarne odbywały się we wrześniu 46 proc. zadeklarowanych wyborców poparłoby Prawo i Sprawiedliwość, a 23 proc. Koalicję Obywatelską; 8 proc. głosowałoby na PSL, a 5 proc. na SLD („Lewicę”) – wynika z wrześniowego sondażu CBOS. Frekwencja wyniosłaby 72 proc.
  https://wpolityce.pl/polityka/464717-zjednoczona-prawica-pozostawia-konkurencje-w-tyle-sondaz

  • Opcja said

   nic dziwnego. PiS zabiera bogatym i daje biednym, tego opozycja nie jest wstanie przebić, bo nie rozumie, że w demokracji większość decyduje, a większość jest biedna.
   Od 1 października wchodzi w życie kolejna obniżka podatków dla najmniej zarabiających
   https://www.salon24.pl/u/polska-gospodarka/986431,stawka-pit-obnizona-z-18-do-17-procent-prezydent-podpisal-ustawe

   • Ciocia said

    Co to znaczy PiS zabiera bogatym ?

   • Atanazy said

    I to jest jedna z tych rzeczy nie do pogodzenia z katolicką wiarą. Wobec nawału zgorszeń i upadku Kościoła nie tak ważna, ale jednak. Zabieranie bogatym jest złe, trzeba zabierać tylko złodziejom i oszustom, ale jednak niech każdy człowiek bogaci się owocami własnej pracy. Tak mówi katolicka nauka społeczna. Kupowanie głosów jest powszechną praktyką demokracji i jedną z jej ciemniejszych stron, więc nie ma co ronić krokodylich łez. Bez tego nie wygra się dzisiaj wyborów, ale jestem daleki od chwalenia tego procederu.

    • Ciocia said

     Atanazy czy uważasz ,że lepiej aby biedny lub z liczną gromadką dzieci umierał jednak w biedzie ? W całej UE jest „socjal ” dla rodzin ,ludzie starsi nie otrzymują 300 euro emerytury .Dążenie do jakieś normalności jest dla ciebie przerażające i niekatolickie .

     PiS nie zabiera bogatym pracującym , tylko bogatym złodziejom np.podatku Vat .

    • Ciocia said

     Czy ktoś widział tę wiadomość ,że 99 – letnia kobieta uzbierała przez 30 lat pracy 4 tysiące złotych oszczędności .

     Pani Ewa, lat 99, przepracowała 30 lat i ma najniższą emeryturę. Jest samotna i – jak mówi – nauczyła się żyć za małe pieniądze. Niczego już nie kupuje, poza jedzeniem. Ale jeszcze chciała postawić na działce altankę, bo stara się zawaliła. Pieniądze, które przynosił listonosz, chowała w mieszkaniu. W piątek została okradziona. Złodziei nie ujęto, ale altanka będzie. Bo do pani Ewy płynie pomoc z Polski i z zagranicy.

     https://www.tvn24.pl/katowice,51/bielsko-biala-ewa-bebek-okradziona-99-latka-dostala-ogromna-pomoc,968666.html

    • Ciocia said

     Link jest z tvn ,ale to było wszędzie podawane . Tu jest inny link .

     https://polskatimes.pl/fantastyczny-final-zbiorki-pieniedzy-dla-pani-ewy-99latka-ostala-okradziona-ze-wszystkich-swoich-oszczednosci-zdjecia/ar/c1-14431831

    • Stryk said

     Sprawiedliwym systemem jest system dziesięciny a obecne systemy pañstwa zabierają w różnych podatkach ponad 50 procent .

    • Ciocia said

     22 WRZEŚNIA 2019 Niedziela – XXV Niedziela zwykła

     (Ps 113,1-2.4-6.7-8)
     REFREN: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

     Chwalcie słudzy Pańscy,
     chwalcie imię Pana.
     Niech imię Pana będzie błogosławione,
     teraz i na wieki.

     Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
     ponad niebiosa sięga Jego chwała.
     Kto jest jak nasz Pan Bóg,
     co ma siedzibę w górze,
     i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

     Podnosi z prochu nędzarza
     i dźwiga z gnoju ubogiego,
     by go posadzić wśród książąt,
     wśród książąt swojego ludu.

 3. OSTOJA said

  https://niezalezna.pl/288989-polacy-to-dla-niej-mordercy-zydow-radna-pis-zaczyna-walke-tokarczuk-nie-zasluguje-na-te-odznake

 4. OSTOJA said

 5. Ciocia said

  Matka Angelica: „Ty i ja musimy poznać Jezusa! A co to znaczy znać Jezusa?” Chcesz wiedzieć? Obejrzyj

 6. OSTOJA said

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najbliższy poniedziałek złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem – poinformowało dziś biuro szefa państwa w Kijowie.
  https://niezalezna.pl/289039-zelenski-udaje-sie-do-usa
  Razem z Dudą – coś się szykuje.

 7. Jozef Piotr said

  Uwaga

  Do przemyślenia rozumnego. Czyli nie dla wszystkich
  to nie jest propaganda

  To jest wiadomość nie publikowana w żadnym z dostępnych nam nosników wiadomości

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/09/putin-oglosil-doktryne-globalnej-konfrontacji-z-usa/

  • Szejk said

   patrząc na historię możemy stwierdzić, że rosja vez sojuszników raz uderzała na Polaków i przegrała (1920). Rosja będzie wyczekiwać na moment, gdy na Polskę ktoś napadnie, nie wcześniej.

   • hallinna said

    Rosja bedzie groźna jeżeli pójdzie na współprace z Chinami .
    A skoro USA juz jest w stanie wojny podjazdowej z Chinami ,to Rosja sie w to wpisze bo zostaje osaczona i wówczas będzie 2do 1.I może wywołac sie konflikt zbrojny na wielka skalę .
    Gdy dojdzie do konfliktu, to Izrael mieszający wszędzie ,zdradzi interesy Rosji , i USA .I będzie chciał jak najwięcej z tego skorzystac i wyjsc na prowadzenie w swiecie .
    On chce byc tym, który rozdaje karty , bo z wszystkimi jest w pozornej zgodzie .
    A poczas walki , w czasie bólu , każdy będzie chciał miec go za rozjemcę .By więcej cierpienia nie było .
    On dba tylko o swoje interesy kosztem wszystkich .

    Nie widziałam jeszcze,jak żyje na tym swiecie , jakiegoś czynu ze strony Izraela ,które owocowałyby dobrem .
    Zeby podejmował takie decyzje, które owocuja dobrem i słuza stabilizacji ,które nie wypływaja z wyrachowania z szatańskiej miłości własnej ,z checi zysku i władzy .
    On zawsze stosuje zasadę marchewki i smyczy , która polega na tym , chodz weź sobie tą marchewkę a ja tobie założę smycz , żebys czynił to co ja chce .
    On cały czas robi wszystko , aby konkurenci sie osłabili , by byli u nich na smyczy ,by wreszczie oni zaczęłi panowac nad swiatem .
    Bo uważaja siebie przez podszepty szatana ,
    że są wybrańcami Boga i to dla nich Bóg stworzyl swiat .A wszyscy inni sa do służenia im .I dlatego trzeba trzymac ich w błędzie jak najdalej od prawdy .

    To są podszepty szatana , by utrzymac wybrany naród przez Boga Ojca do współpracy w przekonaniu ,że mimo iz odrzucił współprace z Bogiem Stworca ,nadal jest na półce wybraństwa .
    Ci na szczytach władzy utrzymywani sa w tym błędzie nadal ,by nie mieli chęci ani ochoty do naprawienia tego, co zepsuli poprzednicy .
    By do nich nie dotarło to, że to Jezus Chrystus którego oni zabili , jest MESJASZEM tym ,którego oni oczekiwali .
    Że poprzez uległosc podstępowi szatana , odrzucają współprace z Prawowitym Królem świata duchowego i ziemskiego Jezusem, Synem Boga Ojca , który był przysłany na ten swiat w czasie zapowiadanym przez proroków.
    By nie pojeli tego że przez ten czyn oni powiedzieli z własnej i nieprzymuszonej woli Bogu Ojcu NIE , a szatanowi TAK .

    Ci na półkacg wladzy dali sie omamic szatanowi tak i dlatego nie są w stanie powiedziec Bogu Stwórcy PRZEPRASZAM i prosic o wybczenie .By powiedziec Bogu TAK a szatanowi NIE .
    Przez to że nadal nie przeprosili, że nadal jest kłamstwo i błęd w tych czasach KONIEC SWIATA ,
    Izrael jest narodem najbardziej przeszkadzającym Bogu w zrealizacji planów jakie ma względem człowieka i świata na ten czas .

    Teraz Rozmodlony Naród Polski podążający za Maryja Królowa Polski dokańcza to ,czego nie chciał wykonac naród Żydowski .
    Przygotowuje on wraz z Maryja Królowa miejsce dla Chrystusa Króla , Syna Boga Ojca Przedwiecznego .To miejsce w którym nie ma prawa przebywać szatan.
    Bo Naród Rozmodlony jako gospodarz na Ziemi ,mówi szatanowi NIE ,a Bogu TAK .
    Po całkowitej władzy szatana przez 100 lat , powstaje takie miejsce na Ziemi, w którym nie może działac szatan .
    Świadczy to o tym ,że szatan przegrywa i odejśc musi ,. Bo jest rzeczą niemożliwa ,aby szatan przebywał w tym co własnościa Boga Króla jest , gdy On przybywa po raz drugi do miejsca , o które walczyli Wojownicy Modlitwy …..
    Do tego aby byc wybranym przez Boga do współpracy potrzebne sa odpowiednie cechy i wartości serca . Nie geny jak potocznie sie mówi że wybrany jest ten kto ma takie czy inne geny .
    Wybrany jest ten , kto ma serce przygotowane do tego aby mogło uczestniczyc w prawidłowej współpracy z Bogiem , by chciało Go wpuscic do swego wnętrza i dalszy ciąg by był zgodnym z oczekiwaniem Boga .

    Tak patrząc na tą rzeczywistośc to dochodze do wniosku ,że to świeckie ratuja KOŚCIÓŁ Chrystusowy.
    Armia stworzona przez MARYJĘ KRÓLOWĄ , którą uzbroiła w RÓŻANIEC . By walczyła z szatanem wyrzucajac go z tego co dał człowiekowi w posiadanie Bóg Wszechmogący .
    To oni jako Wojsko Maryji ukryte na Ziemi ,jest Zwycięskim Wojskiem w swiecie duchowym, bo wykonuje prace w swiecie duchowym po to, aby szatan był wyrzucony wolą i swiadomością człowieka , By to co człowiek dostał w posiadanie od Boga ,było otoczone miłościa i modlitwa tak ,aby tego ogrodzenia szatan nie mógł sforsować .

    Duchowieństwo przez modernizm neokatechumenatu odmyka drzwi dla szatana , by mógł wchodzic i wprowadzac zniszczenie w świetości Kościoła , by atakowana była Prawdy ,którą zdeponował Chrystus Król .
    A przez to wykluczają sie z pracy dla radości i chwały Boga w Trójcy św , bo usuwaja wszystko to co jest ważne dla Boga Załozyciela Kościoła .
    Przez częste tłumaczenia pisma św zniekształca sie prawda w nim zawarta .
    Przez wygode ciała nie oddaja należnej czci i szacunku Bogu w Trójcy św .
    Ale Maryja swoim działaniem dopomaga człowiekowi , który wsłuchuje sie w Jej Głos przyjąc do serce Boża Prawde ,.
    Zrozumiec pojąć i sercem szczerym przyjąc do niej sie dostosować i w zgodzie z nia ruszyć drogą KOCHAJ BOGA by osiągnac Bozy cel.
    Na tej drodze jest już wielu , a gdy szatan osłabnie bardziej , to ruszy więcej .
    Z tym tylko że konczy sie już czas na wykonanie tego co wykonanym miało byc .
    A człowiek zyjący na ziemi już dostaje następne zlecenie do wykonania . czy jestesmy świadomi tego że czas nagli ?
    Przeciez od współpracy człowieka z Bogiem zależy przyszłosc człowieka i swiata .
    Wszyscy patrzą w przepowiednie co miało nastąpic .
    A czy jest wielu takich którzy pytaja Boga w Trójcy sw, co może dla Niego wykonac podczas swojego pobytu na Ziemi ?
    Kto ma takie nastawienie .?
    A przeciez tego własnie Bóg oczekuje od człowieka zyjącego na Ziemi .
    Kto prosi Maryje tak jak dziecko prosi swoja mame , Mateńko pomóz mi sercem odczytać prawidłowo to, co chciałby Bog w Trójcy św abym dla Niego wykonał będąc na Ziemi .By przy moim współudziale Jego pragnienia i zyczenia mogły stac sie rzeczywistością .
    Przeciez to jest obowiązek dla każdego człowieka .
    Więc trzeba w to zagadnienie wchodzic pod patronatem Maryji Mateńki i Polski Królowej .
    To Ona chce nas nauczyc tego co to znaczy KOCHAĆ BOGA OJCA , więc nie zwlekajmy z tego typu prośbami .
    Wagę i cene tego nastawienia wszyscy odczujemy w czasie przyszłym .
    Będzie to można zaobserwowac na powiększającym sie Bożym ładzie i porządku w każdej dziedzinie .A to znowuz bedzie skutkowało radościa zadowoleniem szczęsciem wewnętrznym nie do opisania .

    • cox42 said

     Rosja może próbować zawrzeć jakiś taktyczny sojusz z Chinami, tyle tylko, że może się na tym mocno przejechać.

    • Jozef Piotr said

     COX 42

     Ja kombinuję podobnie

     pamiętajac sojusz z Hitlerem w II wojnie światowej

  • Slawek said

   Z tego wynika , ze juz teraz szykuje sie krach ekonomiczny oraz wojna. Do tego jesli dojdzie do jakiegos kataklizmu wszystko sie zagotuje. Potrzeba bedzie tego, ktory wyloni sie jako ksiaze pokoju i budowniczy nowego humanizmu.

   • Jozef Piotr said

    Sławku
    Przypominając sobie elementy PRAWDY o wybuchu PIERWSZEJ oraz DRUGIEJ Wojny światowej wiemy o tym że w obu tych przypadkach wybuch wojny poprzedziły SANKCJE nakładane na rosnące w siłę kraje nazwane pożniej MOCArSTWAMI. Nakładane były Blokady na transport w tym żeglugę. Nakładane były sankcje na PRZEPŁYWY pienięzne czyli Bankowość .
    To wszystko paraliżowało gospodarki tych krajów.
    Do tego były organizowane ataki na znamienite OSOBOWOŚCI kończące się często ich śmiercią
    Ingerencje w ich sprawy wewnętrzne o charakterze zbrodniczym
    Tworzono sytuacje pożarowego samozapłonu

    A spójrz teraz na to co się dzieje.
    Samkcje róznego rodzaju
    a szczytem są przypadki typu:
    Nie wolnmo handlować ani od danego obiektu kupować niczego a jak sam swój towar eksportowy transportuje swoim statkiem przez morze do klijenta to mu się ten statek na pełnym morzu ARESZTUJE

    to co to znaczy ?

    Inny odcinek to obrót pieniężny . A kto zbiera zyski poprzez HARACZ narzucany danemu Krajowi ?

    Np POLSKA płaci rocznie cieżkie MILIARDY odsetek od długów wymuszonych często a nawet płaci DOLĘ za to że BANKIERZY = królowie pieniądza utrzymują gotowość zgoła teoretyczną udzielenia w przyszłości dalszego kredytu

    Dużo nt można ale rozejrzyj się dookoła

    Stworzona jest sytuacja wybuchowa a na dodatek przyświeca temu Ideologia umocowana w teologi mówiącej o wybraństwie oraz PRAWIE do rządzenia całym ŚWIATEM

  • Ciocia said

   Jako osoba bezrozumna wklejasz co popadnie .Może poczytaj trochę tu i tam ,bo robisz też za roznosiciela propagandy np.Alexandra Chaldeja .

   Swoją geopolityczną analizę Chaldej opublikował na portalu nacjonalistycznej gazety Zawtra. W tytule stawia pytanie: „Kto się boi sojuszu Niemiec i Rosji?”. Odpowiedź jest dla niego oczywista – głównym przeciwnikiem takiego aliansu jest Polska.

   Chaldej twierdzi, że Ukraina aspiruje do zachodniego sojuszu wymierzonego przeciw Rosji, ponieważ chce na tym zwyczajnie zarobić. Kijów i Warszawa są w omawianym artykule traktowane w podobny sposób – jako „psy łańcuchowe Zachodu”, spuszczane ze smyczy, by podgryzać niczemu nie winną, pokojowo nastawioną Moskwę.

   https://www.dorzeczy.pl/kraj/95616/polska-i-ukraina-ulubione-zony-w-haremie-amerykanskiego-sultana.html

   • Jozef Piotr said

    Ciocia
    Wybieraj
    Jesteś tym głupim ptakiem czy dzieckiem

    Gdyż to co wpisalaś świadczy o głebokiej HIPOKRYZJI mózgowej

    Powyższy mój wpis jest w 100% mojego autorstwa a nie w żaden sposób przeklejenia.

    Twoja OPINIA jest Chamstwem bolszewickiego kroju

    Nie życzę sobie twojej polemiki
    nawet w Zielonogórskim

   • aliza said

    czytam twoje wypowiedzi tez ale uwazam ze czesto tez przesadzasz .jak mozesz zwracac sie do kogos bezposrednio piszac ze jest osoba bezrozumna.? jesli JP zwraca sie do ogolu to nie znaczy ze do konkretnej osoby.to tak samo jak kto ma uszy niech slucha a wcale nie znaczy ze wszyscy sa bez uszu.

    • Ciocia said

     Przykro mi . Ale czasami jest taka potrzeba .

    • Jozef Piotr said

     Aliza

     Ty to wiesz. Ja to wiem
     „tak samo jak kto ma uszy niech slucha a wcale nie znaczy ze wszyscy sa bez uszu. ”

     A ciocia nie pojmuje (nie panimajet) czyniac w sobie znany a pokretny sposób podstawy do ataku i zaczepki

     Muszę zacząć uważać bo być moze ( ? ) to jest jej zadaniem służbowym

    • Ciocia said

     Ośmieszasz się z tymi podejrzeniami ,że ” służby ” czytają twoje komentarze . Ale jak to ciebie dowartościowuje to sobie możesz pomarzyć .

    • szpilka said

     Ciotko ,naucz sie kultury dyskusji,bo choc ostra polemika daje do myslenia ,to jazda po cudzej godnosci tym bardziej.Po co z Toba rozmawiac,jak:
     a masz zawsze racje
     b odnosisz sie z lekcewazeniem do rozmuwcow
     c siejesz podejrzenia i pomowienia
     d na sile szukasz argumentow ,zeby bronic swego
     e stzujesz metody ze m z tvp.

    • Józef Piotr said

     Dotyczy
     CIOCI

     „służby” a „zadanie służbowe ” to dwa rozne pojęcia

     a ciocia nie odrożnia

     więc jak to jest z nią ?

    • aliza said

     ciocia ,naprawde nie ma potrzeby obrazac kogokolwiek ,nawet rozumni popelniaja bledy i sie myla czasami jak kazdy,ty sprawiasz wrazenie takiej nieomylnej ,troche za duzo pychy w tobie.

 8. Slawek said

  Watykan: spotkanie na temat sytuacji finansowej- Czytamy w „Niedzieli”….Jak zauważa na łamach portalu dziennika La Stampa vaticaninsider Iacopo Scaramuzzi – deficyt Stolicy Apostolskiej w roku 2018 uległ podwojeniu”…ups
  I dalej czytamy:
  Rada ds. Gospodarki, koordynowana przez przewodniczącego episkopatu Niemiec oraz członka Rady Kardynałów – kardynała Reinharda Marksa, ma za zadanie „nadzorować zarządzanie gospodarcze i nadzorować struktury oraz działania administracyjne i finansowe dykasterii Kurii Rzymskiej, instytucji związanych ze Stolicą Apostolską i Państwa Watykańskiego, natomiast Sekretariat ds. Gospodarki sprawuje kontrolę i nadzór nad organami, którymi kieruje Rada.

  Czyli kardynal Marks ma duzo do powiedzenia w Watykanie. Tak wiec kardynal Marks moze zrobic to co zechce na nadchodzacym synodzie i w Niemczech i amazonskim synodzie w Rzymie.

 9. Ciocia said

  Czarnobyl nie jest najgorszy. Mapa radioaktywności nad Europą .

  Mapa stacji pomiarowych promieniowania jonizującego pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz. Niewiele państw Europy naprawdę interesuje się pomiarami promieniowania. Najwięcej stacji znajduje się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w krajach Niderlandów. To zrozumiałe, ze względu na elektrownie atomowe tych państw.

  https://www.o2.pl/artykul/czarnobyl-nie-jest-najgorszy-mapa-radioaktywnosci-nad-europa-6426498783332481a

 10. Jozef Piotr said

  W nawiązaniu do mojej powyżej wstawionej wypowiedzi dla SŁAWKA

  Dużo trzeba byłoby jeszcze pisać bo to temat b. obszerny

  Widzicie i pytacie
  A CO Z NASZĄ POLSKĄ ?

  Ano, Polska walczy o PRAWO DO ISTNIENIA – tak to w skrócie mogę ująć

  Zmazali wielcy tego świata w XVIII wieku Polskę z mapy świata
  WIELCY tego świata to każdy wie kto?

  I do dzisiaj nie mogą się z tym pogodzić że POLSKA próbuje wracać do życia

  Ostatni ZAMACH na istnienie POLSKI odbył się REWOLUCJĄ „SOLIDARNOŚCI”

  Dzielono NASZ Polskie Ziemie , próbowano tworzyć EUROREGIONY – po to aby łatwiej zagospodarować tereny
  Zlikwidowano GOSPODARKĘ , PRZEMYSŁ , BANKI , Zlikwidowano SZKOLNICTWO ZAWODOWE , DOPROWADZONO DO BEZROBOCIA na skalę ZBRODNICZĄ

  KTO sterował likwidacją poziomu NAUCZANIA w szkołach wszystkich stopni poprzez ciagłe REFORMY szkolnictwa oraz praw tym obszarem zawiadujących i zawsze w kierunku zanizania jego poziomu w kierunku ogłupiania
  KTO ZTALMUDYZOWAŁ SYSTEM PRAWNY ?
  Że bogaty lub obcy może okradać PAŃSTWO POLSKIE I JEGO PRAWOWITYCH MIESZKAŃCOW a opornych bezkarnie mordować

  KTO przejał PEGERY ? Kto tam się uwłaszczył?
  KTO nakradł pieniędzy?
  Kto tym sterował?
  Jacy byli AGENCI?
  LEWANDOWSKI od prywatyzacji i BALCEROWICZ to tylko szyldy obrzydłych wrogów POLSKI

  POMYSLCIE

 11. Jozef Piotr said

  Dajcie pozór na złodzieji

 12. Jozef Piotr said

  Zaczerpnięte z panelu dyskusyjnego
  =====================================

  „W Niemczech Żydzi kochali swój kraj.
  Rosyjscy Żydzi nie kochali Rosji bo była antysemicka.
  Polscy Żydzi nie kochali Polski bo była antysemicka.
  Niemieccy Żydzi kochali Niemcy…chcieli być bardziej niemieccy niż sami Niemcy”
  SZOKUJĄCA diagnoza 😔…#JewishTruth

  Stworzyli partię nazistowską.

  Nadgorliwość jest gorsza jak sraczka , zapędziła ich do komór gazowych

  a tymczasem; Niemcy też były antysemickie. Przykładem Karl Marx. Taka sytuacja.

  I nic się nie zmieniło…
  Wycieczki izraelskich dzieci do Auschwitz po zademonstrowaniu Polakom swojej nienawiści, udają się do Berlina na dyskotekę………

  Taka jest właśnie prawda. Żydzi pałają do Niemców nieodwzajemnioną miłością. Mimo wszystko…tak było jest i będzie.

  Urok paradoksów. Jak im tak dobrze było w tej Francji,Austrii,Niemczech to dlaczego masowo spierniczali do Polski? Żydomasochiści?

 13. OSTOJA said

  Osoby które nie interesują się ludzką kondycją w przestrzeni kosmicznej nie zdają sobie sprawy, że atronauci przebywający dłuższy czas w przestrzeni pozbawionej ciążenia, doświadczają czasami deprywacji sensorycznej. Relacje kosmonautów dotyczące tego typu przeżyć są niechętnie upubliczniane, mogą one dotyczyć kontaktów z inteligentnymi, duchowymi formami istnienia.

  Rosyjskie doświadczenia w tej kwestii spowodowały oświadczenie uznanego autorytetu w tej sprawie, doktora Faliksa Zigela, stwierdził że „UFO może zastraszać, dręczyć a nawet usiłować zabić rosyjskich kosmonautów na ich misjach”( UFO tabu, sensacyjne badania ufologa Joe Jordana ) W związku z tym nie bez znaczenia jest posiadanie na Mieędzynarodowej Stacji Kosmicznej rzeczy świętych, mających związek z Jezusem Chrystusem i mocami zdolnymi ochronić duchowo ludzi tam przebywających. (Kosmiczne ikony) [Poniżej zdjęcie trojga z nowo przybyłej załogi na ISS, w tle chrześcijańskie ikony i krzyż, zdjęcie z dnia 27/10/2014]

  http://argonauta.pl/miedzy-wymiarowa-duchowa-stacja-kosmiczna-iss/

  • OSTOJA said

   UFO tabu, sensacyjne badania ufologa Joe Jordana – duchowe raporty, polskie napisy

   • OSTOJA said

    Mam przyjemność zaprezentować państwu kolejny znakomity dokument filmowy, w sprawie porwań przez istoty (z/do) UFO.
    Film jest znakomitym wprowadzeniem do tej problematyki, powinni go obejrzeć nie tylko ludzie interesujący się tym zjawiskiem od tak sobie, ale przede wszystkim ci, którzy zajmują się badaniem tego fenomenu w ramach naukowych. Jest on także polecany, tym którzy mają zamiar stać się UFO badaczami. Prezntacja jest prowadzona przez doświadczonego członka MUFON-u, więc jest to relacja z pierwszej ręki, nie są to opowiadania kogoś, kto twierdzi jakieś mało potwierdzone rzeczy o tych bytach, o doświadczeniach z nimi bez poparcia ich własnym dochodzeniem w terenie i spotkaniami z ludzmi porwanymi do innego wymiaru. Film jest w wielu momentach wręcz sensacyjny, solidny badacz ujawnia coś, co było wiedzą tajemną wśród ludzi prowadzących dochodzenia w sprawie porwań do UFO !. Opowiada również o samym środowisku ufologów, co jest całkiem nietypowe i bardzo cenne, zwłaszcza gdy wezmiemy pod uwagę polskie podwórko. Jak się okazuje poprawność polityczna badaczy bierze górę nad dojściem do prawdy, co jest kolejnym potwierdzeniem słabości jednostek zajmujących się tymi sprawami. Jest to porządne sprawozdanie z całokształtu problematyki porwań i jego znaczenia duchowego w życiu na tej planecie, w tym wymiarze !. Tłumaczenie tak dobrych zródeł prawdziwej wiedzy ufologicznej nie jest duchowo łatwym zajęciem, w Polsce brakuje tego typu poważnej ufologii, a zwłaszcza samej prawdy o duchowym aspekcie tego zjawiska. Istnieje niezliczona ilość filmów o UFO, o przekazach od tych bytów, o możliwościach jakimi dysponują, ale ciągle jest mało tak cennych dokumentów opisujących cel z jakim te istoty tu przybywają, powód pojawiania się jaki przyświeca UFO porywaczom, co takiego chcą od ludzi, co im robią ? Obecnie uzależnienie od UFO staje się coraz większe, nic nie da tłumaczenie, że sprawa ICH „wizyt” jest wysoce podejrzana, że byty te to mistrzowie kamuflażu i dezinformacji. ONI żywią się naszym pragnieniem napotkania aniołów, bądz tzw. „DOBREJ cywilizacji kosmicznych braci”, przychodzących ludzkości z pomocą. Wielu traktuje UFO zjawisko jako ucieczkę od rzeczywistości ziemskiego koszmaru obecnej cywilizacji śmierci, możliwe że w takim ujęciu jest to zgodne z powiedzeniem „z deszczu pod rynnę”, o czym także opowiada powyższy film. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów dających odpowiedz, co kryje się za tym nietypowym zjawiskiem. Joe Jordan opowiada również dlaczego badacze nie podejmują się informowania szerokiej opinii publicznej o prawdziwych motywach z jakimi prowadzą porwania. Badacze fenomenu istot inno wymiarowych z wielu różnych powodów nie mogą i nie chcą głosić niewygodnej prawdy. Moją uwagę przykuwa wspomniana wcześniej, w poprzednich artykułach, sprawa „kosmicznych sępów”. Nie trudno sobie wyobrazić, że jakieś istoty, bądz cywilizacje została wypuszczone z jakiejś strefy, będąc jednocześnie wpuszczone na obszar ziemski, gdzie do pewnego stopnia maja pozwolenie dokonywać uprowadzeń.
    „…Gdzie bowiem jest padlina, tam zlatują się sępy…” Ew. Mateusza 24-28
    Czy ludzkość i jej moralny upadek jest symbolizowany poprzez „padlinę” ?! na którą zlatują się kosmiczne lub innowymiarowe „sępy”

 14. OSTOJA said

  Partia Jarosława Kaczyńskiego ma ponad 48 proc. poparcia – wynika z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało w porównaniu z poprzednim sondaż wzrost głosów o 0,9 proc. proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska.
  Przekładając te wyniki na mandaty, PiS miałby w Sejmie 250 miejsc, KO – 140, Lewica – 53, a Koalicja Polska – 16. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.
  https://wpolityce.pl/polityka/464789-sondaz-pis-z-gigantyczna-przewaga-nad-ko

 15. obserwator said

  Wielka prośba do admina ! Proszę zablokować użytkownika @ Ciocia który nie wnosi na blogu nic pożytecznego poza wszczynaniem awantur i pisania głupich tekstów.Osobiście wchodząc na tego bloga widząc rubrykę najnowsze komentarze w których ta osoba widnieje od razu z niego wychodzę nawet nie czytając jej głupot.To jest za poważny blog o poważnych tematach by taka niezrównoważona psychicznie osoba mogła tu się swobodnie wypowiadać.Dziękuję.

  • Jozef Piotr said

   Całkowicie z tym się zgadzam i dopisuję się do wniosku

  • Ciocia said

   Czy ja mogę poprosić o zablokowanie panów wnioskodawców ?

  • Basia said

   Popieram prośbę i podpisuję się obiema rękami !. Ciotki komentarze „zaśmiecają ” blog ! I albo są atakujące albo niewiele wnoszące w temat i na dodatek jest ich TYLE ! że trzeba długo skrolować w dół żeby dotrzeć do innych komentarzy.

  • bodka said

   Bez Cioci było mądrzej na blogu ale bardziej nudno. Czytanie wpisów Cioci nie szkodzi zdrowiu duchowemu, wręcz przeciwnie uświęca, uczy pokory i cierpliwości. Czyściec zaliczony już na ziemi – bezcenne.

   • Stryk said

    Powinny być wpisy Ciotki ale Ciotka powinna wpisywać treści zgodne z tematem a nie wyskakiwać jak Filip z konopi z wpisem nie związanego z tematem ,jednocześnie pozdrawiam Ciotkę i życzę przemyślanych wpisów.Sczęść Boże.

  • Ciocia said

   • aliza said

    tyle tylko ze ty oprocz krytyki obrazasz i osadzasz ludzi niepotrzebnie,brak ci kultury osobistej oj brak.

    • Basia said

     Jak widać po łapkach w górę/ w dół , ciotka zwerbowała batalion który popiera jej komentarze i minusuje przeciwników . Do 22 godz były zupełnie inne wyniki a teraz lawina minusów dla blogowiczów i plusów dla cioci ! Nie pierwszy to raz widać na tym blogu ….. Jakie zadanie masz tu do wykonania ???

  • Anzelmik said

   A co to – chcecie powrotu cenzury jak za komuny ?
   I Ciocia ma prawo tu pisać – apeluję tylko do niej o mniejsze potyczki z Józefem Piotrem.
   Najlepiej niech Ciocia nie wchodzi w polemikę z Józefem i tyle.
   Obie osoby są tu mile widziane.

  • Atanazy said

   Agresja słowna użytkownika Ciocia rozbija bloga i może przyczynić się do utraty dusz, które w innym przypadku byłyby uratowane.

   Nie lekceważcie zła, które naszej społeczności wyrządza Ciocia od kilku lat.

   Brak reakcji na upomnienia, prośby powinien skutkować banem na stałe bez możliwości powrotu.

   To jest wielkie niebezpieczeństwo, by tolerować agresywnego trolla w miejscu, gdzie rozmawiamy o najpoważniejszych sprawach dla Kościoła, Polski i Świata – z intencją wypełnienia woli Boga.

 16. OSTOJA said

 17. Jozef Piotr said

  https://pbs.twimg.com/media/EE7_apDXUAA_FIE?format=jpg&name=small

  Największą jeżdżąca maszyną na świecie jest Bagger 288. Gigantyczna koparka odkrywkowa. Dziennie wydobywa 240tys ton węgla! W Polsce wydobywa się łącznie ok 185tys ton węgla dziennie. Koparka pracuje w niemieckiej kopalni.
  I jeszcze jedno, Niemcy mają ich 8.
  #strajkklimatyczny

  Od razu widać że to ekologiczna koparka do wydobywania energii ze źródeł odnawialnych (widać czerpaki po lewej). W dodatku zasilana jest siłą miłości ekologów do kornika.

  Przyznacie że: Wyglada na maszynę do walki ze smogiem, ociepleniem klimatu i homofobią.

 18. OSTOJA said

 19. OSTOJA said

  Rodziny ofiar niemieckich zbrodni w Toskanii chcą, by rząd wystąpił o odszkodowania do Niemiec. Powołują się Polskę i Grecję
  https://wpolityce.pl/swiat/464780-wloskie-rodziny-chca-odszkodowan-od-niemiec

 20. Jozef Piotr said

  JEST PROBLEM OGOLNOPOLSKI

  Platforma zasrywa nam POLSKĘ

  Pilne! Mamy miejsce, gdzie ratusz PO wywozi śmieci z Czajki! To woj. Kujawsko-Pomorskie! W pon składam zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez ratusz PO w Warszawie. Prosze o RT!
  To może PO zrobi kolejny „dzień dla środowiska”?

  https://pbs.twimg.com/media/EE_PlKiWwAYRpXy?format=jpg&name=360×360

  https://pbs.twimg.com/media/EE_PmJeXsAESZmP?format=jpg&name=medium

  https://pbs.twimg.com/media/EE_PlqmWwAcAPIl?format=jpg&name=360×360

  https://pbs.twimg.com/media/EE_PmfuXYAEdTMf?format=jpg&name=medium

  Jest program
  @Platforma_org
  dla Mazur

  A Tak zostały zagospodarowane osady z oczyszczalni Czajka! Zostały zakopane na polach.

 21. Jozef Piotr said

  „Urodziła kotka małych kociąt siedem,
  sześć z nich za Platformą, a za PiS-em jeden.
  Czas im szybko płynął, minęło dni siedem,
  sześć kotków za PiS-em, za Platformą – jeden.
  Skąd ta nagła zmiana? Co się małym stało?
  Sześć ślepych kociaczków na oczka przejrzało!”
  Tylko PiS 🇵🇱❤️

 22. Józef Piotr said

  Ksiądz Natanek w swojej homilii mówi jak jest.Ilu takich kapłanów jest w Polsce? #DoDyskusji

 23. OSTOJA said

  Skandal! Chcieli pytać 10-latków „czego obawiają się przy uprawianiu seksu”. Rodzice oburzeni: „Obrzydliwe i skandaliczne”
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/464826-skandal-chcieli-pytac-dzieci-o-ich-doswiadczenia-z-seksem

  • Jozef Piotr said

   Czy jest SIŁA która wyłapała by pomysłodawców tej akcji i pod pręgierzem MIEJSKIM – na tej czas ożywio0nym dała po 100 batów na goły zadek ?

   Jeśli nie ma takiej siły to grozi nam katastrofa

  • Stryk said

   Ciekaw jestem co za zboczeńcy rządzą Szczytem i jacy tam są wyborcy prawdopodobnie tacy jak w Warszawce
   Jeśli się szatanów wybiera to mieszkañcy Szczytna powinni mieć pretensje tylko do siebie.

  • Anzelmik said

   Czy minister edukacji nad czymkolwiek panuje ???
   Przecież to powinno być ustawowo zabronione a ta organizacja co to promuje od razu zamknięta i sprawdzona od podstaw.

 24. mentronik said

  Uwaga przygotujcie chusteczki .

  22-letni niewidomy z autyzmem Kodi Lee wygral 14 edycje Amerykanskiego Mam Talent .

 25. Dzieckonmp said

  Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce, ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego – powiedział prymas Polski Wojciech Polak. Chodzi o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że poza Kościołem jest nihilizm.

  Przypomnijmy, że 7 września na konwencji wyborczej w Lublinie prezes PiS powiedział: – Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego, powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. I dodał: – Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła, musi wiedzieć, że poza nim jest nihilizm i my ten nihilizm odrzucamy.

  • OSTOJA said

   Stanowisko prymasa polaka to nie jest stanowisko kościoła. To nie jest jednak Prymas Wyszyński.

  • Stryk said

   Prymas Polski jest po prostu bezideowy takie ,,ciepłe kluchy” nie potrafi nazwać rzeczy po imieniu .W Piśmie Świętym jest napisane aby niewierzących nawracać,grzeszników upominać,a obecni biskupi tego nie czynią jedynie w parafiach starsi proboszczowie przeciwstawiają się panoszenia szataństwa.

  • Atanazy said

   To jest przerażające. Będziemy zdruzgotani widząc, jak licznie polscy kapłani, a szczególnie biskupi, przyklasną Ohydzie Spustoszenia i fałszywej relegii Antychrysta i jego Anty-Jana Chrzciciela.

   To co jest jasne i oczywiste dla Kaczyńskiego i wielu zwykłych wiernych nie jest popierane przez tych, którzy z powołania powinni bronić Kościoła.

   • hallinna said

    ale nie są z powołania, tylko dla dobrego interesu .

    Bo w Kościele zmienili zasady wyboru na biskupa .
    I wybierany jest ten, kto bardziej układny i kolesiowski jest ,
    a nie ten,
    kto ma serce rozkochane w Chrystusie Królu .
    Kto sercem rozumie Boża prawde ,i jest sercem w stanie łączności i w ścisłej współpracy z Załozycielem .Kto podąża doga KOCHAJ BOGA i rozpala serca miłościa do Boga ..
    Dlatego weszły na stołki biskupów ci, którzy sie na to miejsce wogóle nie nadawali , bo nie wykazali sie prawidłowa współpraca z Chrystusem Królem .
    I dlatego przeszkadzaja zamiast pomagac .

 26. Ciocia said

  Dzień 21. Miesiąc ze św. Michałem Archaniołem

 27. OSTOJA said

  Premier Węgier Viktor Orban powiedział w sobotę w Rzymie, że jego kraj jest gotów udzielić pomocy Włochom w sprawie ochrony granic i w odsyłaniu migrantów do państw pochodzenia.
  https://wpolityce.pl/swiat/464854-premier-orban-zaoferowal-wlochom-w-odsylaniu-imigrantow

 28. Ciocia said

  Dlaczego nie pozwalamy dotknąć się Miłosierdziu?

 29. bodka said

  Piękna pieśń i modlitwa na dobranoc

 30. Ciocia said

  „Musisz zawsze trzymać się prostej i wąskiej ścieżki w świętym katolickim Kościele, ponieważ on jest jedyną oblubienicą Chrystusa i tylko on może ci przynieść pokój. Tylko on posiada Jezusa w Najświętszym Sakramencie, albowiem On jest prawdziwym Księciem Pokoju”.

  O.Pio

 31. Ciocia said

  Dobra Nowina na dziś | 22 września – XXV niedziela zwykła

  • Ciocia said

   O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY, KARMELITA BOSY

   Panie, daj, abym gromadził sobie skarby w niebie, bo gdzie jest mój skarb, tam będzie i serce moje (Mt 6, 20-21)
   Zasadniczym tematem dzisiejszej liturgii jest właściwe używanie bogactw. W pierwszym czytaniu (Am 8, 4-7) rozbrzmiewa twardy zarzut proroka Amosa zwrócony do kupców pozbawionych skrupułów, którzy bogacą się kosztem ubogich: fałszują wagi, sprzedają towary bez wartości, podnoszą cenę, korzystając z potrzeby innych. Prorok ujawnia w sposób bezwzględny ich oszustwa, a czyni to nie w imię zwykłej sprawiedliwości społecznej, lecz w imię Boga: „Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy… Przysiągł Pan… nie zapomnę nigdy wszystkich waszych uczynków” (tamże 4. 7). Gwałty i oszustwa na szkodę ubogich obrażają Boga, który jest ich obrońcą, „ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem” (Ps 68, 6), i nakazuje odnosić się z wielkodusznością do potrzebujących: „Przed ubogim swym bratem otworzysz swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba” (Pwt 15, 8), Religii nie można sprowadzić do urzędu sprawiedliwości społecznej; należy jej bronić w imię Boga, opierając się na Jego przykazaniach, bez jakiegokolwiek względu na bogatych lub możnych. Kto chce czynić sprawiedliwość jedynie na płaszczyźnie ludzkiej, ryzykuje budowę na piasku, ponieważ prawdziwa sprawiedliwość opiera się na Bogu i od Niego pochodzi.

 32. Jozef Piotr said

  Dr Spurek: Krowy są gwałcone = totalny upadek POLKIEJ NAUKI kto dał temu potworowi DOKTORAT ?
  Tego się nie da w kulturalny sposób komentować. Ta kobieta była zastępca RPO? Dramat…
  Czy to już jest krowofobia?Tworki pacjent uciekł

  Lewacka Logika. Z człowiekiem można robić co się chce(zabijać w łonie matki, stosować eutanazję) ale zwierzątka to trzeba kochać i bronić przed krzywdą tego świata. Jeżeli ta Pani ma tytuł doktora to świadczy to tylko o tym jak zły jest poziom szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

  Ostatnie osiagnięcia PLATFORMIASTEJ nauki.
  Nie wolno GWAŁCIĆ krów dla pozyskiwania mleka

  wieć pozostają byki

 33. hallinna said

  Zadaje sobie pytanie i proszę o pomoc w znalexieniu odpowiedzi, jak to faktycznie jest , bo nie rozumie .
  Jż sie pogubiłam.

  Rozmawiałam szczerze z zaprzyjaźnionym KAPŁANEM , by spytac czy interwencja u biskupa może pomóc w problemach w jednej z parafii, które wyczynia tam kapłan proboszcz .

  I on mi powiedział że interwencja u biskupa nic nie pomoże , bo biskup nie zainterweniuje , bo w danej parafii gospodarzem jest proboszcz .
  A jak jest gospodarzem to podejmuje decyzje , do których nie wtrąca mu sie biskup .
  Biskup może tylko przyjechac na kontrole, zobaczyc jak sie sprawy maja , ale decyzje o wszystkim podejmuje proboszcz .Biskup tylko sprawdza czy to co jest problemem ,nie jest w sprzeczności z nauczaniem Kościoła .
  Reszta to juz tylko decyzja proboszcza gospodarza .

  No to nasuwa mi sie pytanie ,
  czemu kapłani , proboszczowie robia wiernych w konia .?
  Bo jeżeli wierni chca aby było kontynuowane to, żeby była KOMUNIA NA KOLANACH I ABY NIE BYŁO ŚWIECKICH SZAFARZY , to wielebni proboszczowie mówia że takie zmiany byc musza, i to trzeba zaakceptować w pokorze , bo to sa wytyczne od biskupa i służą dobru kosćioła.

  Z tego co wiem to nie ma jednoznacznych wytycznych od biskupa ,żeby była tylko komunia na stojąco , żeby koniecznie byli świeccy szafarze .
  Więc czemu o to walczą ?
  Więc na to wychodzi, że proboszczowie , którzy wprowadzili takie zwyczaje w swoich światyniach, zmuszając pokornych i posłusznych wiernych, do tego uczestnictwa w tym ich modernistycznym procederze, popełniaja przestępstwo względem Boga Załozyciela Kościoła ,dla którego pracują , a także wzgledem tych owieczek Chrystusowych , które maja prowadzic do Chrystusa Króla, Boga Wszechmogącego .
  Bo przeszkadzają im w oddawaniu należnej czci Bogu przyjmując Go na kolanach w komuni i z rąk kapłańskich .
  Są winnymi tego, że przeszkadzają i nie oddają wraz z wiernymi należnej czci i szacunku Chrystusowi Królowi .
  Nie uczą swoich owieczek Chrystusowych tego ,
  co to znaczy kochac Boga i służyc Mu zyciem tak, jak On tego pragnie .
  Nie prowadzą swoich owieczek drogą KOCHAJ BOGA , która wiedzie do Bożego celu .
  Powód ?
  Oni nie ufaja , nie wierzą , nie kochaja Chrystusa Króla ,
  oni nie podążają droga KOCHAJ BOGA ,
  oni nie dbaja o to aby ich i wiernych wiara była zywa .
  Przecież wiara bez uczynków martwa jest .
  Skoro ci modernistczni nowocześni proboszczowie maja martwą wiarę , to jak oni moga pomóc komukolwiek w jego problemach ,z jakimi sie boryka na drodze zycia ?

  Przecież widać gdzie sa czynione wysiłki ku temu ,
  aby było czynione wszystko to, co ma wartosc w oczach Boga.
  Wszędzie tam nie ma szafarzy i jest komunia na kolanach z czcią szacunkiem , z godnościa .Jest adoracja Najświętrzego Sakramentu w pierwsza niedziele miesiąca w pierwszy czwartek , sa nabożeństwa pierwszych sobót itd
  I tam kwitnie wiara .
  Wszedzie tam gdzie proboszczowie , kapłani reprezentuja sobą miłosc własną egoistyczną szatańska , aby tylko ciało miało dobrze kosztem ducha i potrzeb serca , to tam zanika wiara .
  To tam tace staja sie puste , coraz mniej mszy św jest zamawianych itd.

  Już Jan Paweł II mówił, żeby nie gasić DUCHA POLSKOŚCI w Narodzie .
  A własnie te poczynania , które stosują obecnie kapłani i biskupi własnie gaszą ducha Polskości ,. Bo duch Polskości z wiary i miłości do Boga wypływa .
  A oni ucza kosmopolityzmu , w myśł , korzystaj z tego co wiecej korzysci , zaszczytów i przyjemnosci ci przyniesie .

  Żyję wśród wierzących chodzących do kościoła , którzy róznie zachowuja sie w swiątyni na Mszy św .
  Wiele jest do zarzucenia .
  A ja klęczę na każdej Mszy św po częsci słowa , do komuni .
  Czynie to z szczerosci serca ,aby podziękowac Chrystusowi Królowi za to, co uczynił dla człowieka i by przeprosic za to niewłasciwe zachowanie sie ludzi względem Jego w Mszy św .
  Wielu osobom sie to nie podoba ,i pytają czemu to robie . Więc jednym mówie prawde , a innym by nie narazic sie na kąśliwe uwagi mówie, że lepiej mi kleczec niz siedziec bo mniej mnie kręgosłup boli .
  A tak naprawdę czynie to z miłości do Chrystusa Króla , chce odpowiedziec miłościa na Jego Miłosc . I mam wrażenie że jest to Mu miłe , że daje Mu to radośc i zadowolenie .
  Bo przeciez ten kto kocha szczerze nie patrzy swoich korzysci i wygód, lecz tego, by ta Osoba kochana była szczęsliwa .

  I własnie takiego nastawienia w Kościele Chrystusowym brakuje . Wpuszczono egoistyczna miłosc własna na zyczenie szatana , a ona kasuje Miłośc, którą na ten swiat przyniósł Chrystus Król,.A przecież ona powinna panowac i królować , bo ona potrzebna jest do budowy Królestwa Miłości .
  Wszyscy narzekaja że źle sie zyje na tym swiecie bo egoizm pycha zachłanność podstęp kłamstwo oszustwo itd . A przecież to sa cechy z piekła rodem .
  Aby ich nie było to trzeba je wykasowac w swoim sercu , by tylko Boże cechy i wartości wypływały z serca i budowały rzeczywistośc w której PRAWDA I MIŁOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA wszędzie jest siła wykładnią .
  Przecież zyjemy w czasie zwanym KONIEC SWIATA , i w tym czasie ma nastąpic koniec obecności w sercu tego co przyniósł na ten swiat szatan .
  Musi człowiek z swego serca wypuszczać w świat ziemski to co pochodzi od Chrystusa Króla , a blokowac to co pochodzi od szatana . .
  Właśnie w tym bardzo pomaga Maryja Królowa , Ona uczy swoje dzieci co to znaczy KOCHAĆ BOGA . Trzeba Ja tylko poprosić i do Jej wskazań sie dostosować ….
  A do kapłanów i duchowieństwa ,,,,
  Trzeba zaczynac od siebie .A nie mówić że ten czy tamten wine ponosi, bo w tak ułozonym swiecie przyszło zyc .
  Każdy jest powołany do tego ,aby Chrystus król mógł na Ziemi budowac Królestwo Miłości .Trzeba świadomie słuzyc Jemu i pomagac innym odnajdywac droge do Niego.

  • Marek said

   No cóż, Halinów, z ubolewaniem muszę stwierdzić, że masz rację. Tak się złożyło, że pracuję z księżmi. Znam ich prywatnie i służbowo. Odpowiedzialność to słowo jakoś zostało wymazane ze słownika parafialnego. W parafii całym guru jest proboszcz. To on podejmuje wszelkie decyzje związane z codziennością parafii. W pierwszej kolejności liczy się, o zgrozo, wynik ekonomiczny. To czy parafia jest na plusie, czy nie przynosi strat. Dopiero na dalszym planie jest aspekt duchowy,który nie jako jest drugorzędną wartością. Nie jest ona bez znaczenia, gdyż na tej kanwie buduje się potencjał ekonomiczny. Proboszcz jest rozliczany z wyników parafii ale w pierwszej kolejności ekonomicznych. Nikt nie zajmuje się takimi sprawami jak przyjmowanie Komunii Świętej. Dla przykładu dla uspokojenia sumień wiernych, gdy ktoś w kościele porozkładał kartki z upomnieniem, że przyjmowanie w pozycji stojącej jest niewłaściwe, jeden z księży, z tytułem doktora, uspokoił że nie ma podstaw aby te zarzuty były prawdziwe więc róbta dalej co chceta, tak szybciej. Taka sama sytuacja jest z szafarzami, grupami modlitewnymi i ect.. Pozostaje zdrowy rozsądek i kierowanie się tym co podpowiada sumienie . Z Panem Bogiem!

 34. Jozef Piotr said

  mok05
  @smok05
  ·
  3 godz.
  Prymas Polski Wojciech Polak
  @EpiskopatNews
  powiedział, że słowa Kaczyńskiego
  @pisorgpl
  -„Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej i powszechnym systemem wartości” nie są stanowiskiem Kościoła. Ogłosił to w POLIN. Kurwa mać.

 35. Jozef Piotr said

  https://pbs.twimg.com/media/EE-m4qXXUAAxWOb?format=jpg&name=small

 36. Jozef Piotr said

  https://pbs.twimg.com/media/EFAvn9IXUAENIZF?
  https://pbs.twimg.com/media/EFAvn9IXUAENIZF?format=jpg&name=small

  Lauterbrunnen Valley, Switzerland.

 37. OSTOJA said

  Radosław Fogiel @radekfogiel

  Podczas @FPFFGdynia coraz lepiej. Agnieszka Holland stwierdziła, że Wielki Głód na Ukrainie spowodowany był niszczeniem przyrody. A mogła powiedzieć prawdę, że z premedytacją został wywołany przez Stalina. Tak bardzo chciała wbić szpilę władzy, że obraziła pamięć milionów ofiar.
  https://wpolityce.pl/polityka/464899-do-czego-ona-pije-polityczne-zaczepki-holland-w-gdyni

  żydzi zawsze kłamali i będą kłamać, synagoga szatana.

 38. Ciocia said

  Ks. Piotr Pawlukiewicz : „Jesteś jakiś dziwny!.”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: