Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Szachy

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 września 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Łk 16, 8 : „ Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. ”.

We wpisie „ mój wróg ” przeanalizowałem bieżące wydarzenia, które prowadzą ludzkość ku bałwochwalstwu ohydzie spustoszenia. Tą ziemską bitwę między dobrem a złem 1 , możemy graficznie przedstawić jako szachownicę:

1. – Biały
2.- Czarny
3.- Wniosek
4.- Podsumowanie i źródła

Biały

Biel jest kolorem światła; Jezus nazywa wybranych: „ dziećmi światłości ” ( Łk 16, 8 ), „ Wy jesteście światłością świata ” Mt 5,14, a także porównuje ich z białą solą: „ Wy jesteście solą ziemi „ Mt 5, 13 .
Tęcza jest pięknym zjawiskiem wizualnym, które w Starym Testamencie jest znakiem Bożego przymierza po potopie. Jak pokazał Izaak Newton, tęcza jest faktycznie wizualnym wynikiem rozkładu światła słonecznego (białe światło), gdy przechodzi przez pryzmat (woda). Zjawisko to może służyć jako analogia dla dzieci światłości, które oprócz oświecania świata swoimi dziełami, przepuszczając to światło przez pryzmat chrztu (wody), sprawiają, że na świecie pojawia się siedem kolorów „kardynalnych cnót” .

Biały król : To dobra nowina Ewangelii. Słowo Boże, przez które wszystko zostało stworzone. „ W nim było życie, a życie było światłością ludzi ” ( J 1, 4 )

Słowo to stało się ciałem w Jezusie z Nazaretu, Chrystusie, Synu Bożym. Obj. 19, 11 , Wciąż obecni na świecie, głównie w Eucharystii, spowiedzi i pozostałych siedmiu sakramentach . Eucharystia jest szczytem działania, poprzez którą w Chrystusie Bóg uświęca świat 2 .

Jezus Chrystus jest panem wszystkich cnót chrześcijańskich 3 i ma moc „ zbawić w sposób ostateczny tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga ” ( Hb 7, 25 ).

 

Biała dama : Papież i biskupi mają władzę i łaskę do zachowania, głoszenia i interpretowania Słowa Bożego. To zadanie, wyłącznie dla papieża i biskupów, nazywa się Magisterium Kościoła . Urząd Magisterium ma na celu zapewnienie, aby Lud Boży pozostał w Prawdzie 4 .

Maryja jest postacią i źródłem świętości 5 , więc jest uosobieniem macierzyństwa i nauką Kościoła. Według św. Epifaniusza Maryja jest „ wzniosłą Księgą, która zaproponowała światu czytanie Słowa ” 6 . Wraz z przybyciem do nieba Maryja nie porzuciła swojej zbawczej misji, ale nadal zapewnia nas swoim wielokrotnym wstawiennictwem darem wiecznego zbawienia 7 .
Jej występy na całym świecie nadal przyciągają miliony ludzi, którzy przychodzą ją spotkać i się nawrócić. Możemy zaobserwować pewną zgodność między znakami, które będą poprzedzać czasy ostateczne, a niektórymi zaleceniami Maryi:

Apostazja kontra Strażnik Wiary
Wojna kontra Królowa pokoju i Matka Boża pokoju
Choroby  VS Lourdes i Matka Boża chorych
Ciemność kontra  Błogosławiona Matka Światła
Maryja jest Niepokalanym Poczęciem, przykładem  czystości . Była Dziewicą nie tylko ciała, ale i ducha (Święty Ambroży). Dlatego z przyjemnością wychwalamy ją jako wieczną i doskonałą Dziewicę przed porodem, w czasie porodu i po porodzie (Paweł IV, 1555) 8 .
Biali Biskupi : Watykan i diecezje

Fartuchy są podobne do mitry używanej przez biskupów, są to kawałki, które są obok króla i królowej. Posłuszeństwo wobec hierarchii ma fundamentalne znaczenie w objawieniach Garabandal, a ślub posłuszeństwa jest jedną z trzech rad ewangelicznych. Święty Ignacy z Loyoli uważał posłuszeństwo za gwarancję Boskiej Opatrzności 9 . Tak więc Watykan i nasza diecezja muszą być jak nasz duchowy kraj i prowincja, których musimy kochać i czuć się zjednoczeni. Poprzez te ziemskie struktury Bóg umożliwia swoim narzędziom zbawienia dotarcie do wszystkich krańców ziemi i każdego ludu i narodu.

Mt 16, 18-19 : Otóż i Ja tobie powiadam: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»

Jezus daje apostołom autorytet i moc, aby związać i rozwiązać. Dzisiejsi biskupi są pasterzami wybranymi przez Boga do karmienia swoich owiec w tym czasie, na tym świecie.

Jako dobrzy rodzice i pasterze powinni być przykładem hojności i miłości w zarządzaniu dobrem tymczasowym powierzonym Kościołowi.

Białe Konie : Misje i Sanktuaria

Koń był wcześniej używany jako środek transportu osób i ich rzeczy 10 . Figura szachowa wykonuje dziwny ruch, nieliniowy, różniący się od reszty pionków, a jego ruch nazywa się „skokiem”, ponieważ nie jest przeciągany na planszę, ale musi zostać podniesiony. Jest to najbardziej nieprzewidywalny i najtrudniejszy do nauczenia się ruch.

Misja Kościoła jest uniwersalna: wobec wszystkich ludzi, przez cały czas, do korzeni, dla wszystkich i z całą mocą Boga 11 .

« Impuls misyjny jest wyraźnym znakiem dojrzałości wspólnoty kościelnej » 12 . Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium jest nieustannym wezwaniem Papieża do zmiany naszego sposobu życia na wiarę, aby nasze serca stały się bardziej misyjne. Jest to postawa poddania się innym. W tym wezwaniu misja jest synonimem nawrócenia. Sanktuaria maryjne, do których co roku przybywają miliony ludzi, są źródłem nawrócenia 13 i spotkania z Bogiem.

Misjonarze i pielgrzymi 14, którzy doświadczają tego nawrócenia w swoich sercach, przemieniają się w swoje codzienne czynności i dzięki świadectwu nowego życia głoszą Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię.

Ta przygoda wymaga staranności i umiarkowania, aby dawać prawdziwe owoce życia wiecznego.

Wieże i Laufry : Parafie i klasztory
Wieża to forteca, w której chronimy się przed niebezpieczeństwem, przed wrogiem. Wspólnota parafialna jest zatem środkiem umożliwiającym nam dostęp do sakramentów, kształtowania wiary i wzrastania w życiu duchowym. Krótko mówiąc, do walki ze złem duchowym. Często duchowo zdrowe obszary w naszych relacjach społecznych możemy znaleźć tylko w parafiach .
Życie konsekrowane stanowi główny element Kościoła jako decydujący element jego misji 15 . Cisza i spokój klasztorów są antytezą szalejącego wiru, który każe sołeczeństwu zapomnieć o Bogu. Kontemplanci są płucami Kościoła, które pomagają nam doświadczyć niezgłębionej tajemnicy Boga 16 . Są one niezbędne, aby tlen dotarł do części ciała Kościoła i nauczył nas, że cisza i modlitwa są niezbędne w naszej relacji z Bogiem.
W parafiach kapłani dbają o duchowe potrzeby wiernych i towarzyszą im w ich życiu. Są światłością pośród tak dużej ciemności i świadectwem poddania się Bogu 17 .

Zarówno kapłani, jak i zakonnicy, muszą być przykładem pokory i cierpliwości, aby z jednej strony wypełniać przysięgę posłuszeństwa, a z drugiej strony w kontaktach z innymi, ponieważ to oni są na pierwszej linii ludu Bożego.
„ Módlcie się za waszych pasterzy, ponieważ są oni siłą Kościoła” 18

Białe pionki : chrześcijanie

Jesteśmy wierzącymi, tymi, którzy są częścią parafii, misji, Watykanu, ludem Bożym, tymi, za których Chrystus umarł i którzy naśladując jego przykład, muszą być gotowi poświęcić się dla wspólnego dobra i przyjąć wolę Boga w naszym życiu. Chociaż idziemy powoli, jest nas wielu iw większości przypadków decydujemy o grze. Pionek jest jedyną figurą na planszy, która może stać się Damą i, podobnie jak Maryja, wstawiać się za innymi.

Czarny

Tęcza jest pięknym zjawiskiem naturalnym, które można zobaczyć tylko pod pewnym kątem; obserwator, który patrzył pod innym kątem, nie zobaczy jej.

W Łk 16, 8 Jezus kontrastuje „ dzieci światłości ” z „ dziećmi tego świata ”. Definicja ta przypomina nam definicję Szatana, kiedy nazywa go „ księciem tego świata ” w 12,31 Jn : „ Teraz nadszedł sąd tego świata, teraz książę tego świata zostanie wyrzucony ”.
Czerń jest kolorem ciemności, tajemnicy, ciemności. Jest to wynik braku światła.
Jakie struktury grzechu wykorzystuje książę tego świata do szerzenia ciemności?
Czarny król : diabeł. Obecny na świecie przez grzech, a zwłaszcza siedem grzechów głównych .
Zostanie to określone w osobie antychrysta : „ grzesznik, który reprezentuje i gromadzi w sobie wszystkie grzechy , jest człowiekiem grzechu, ponieważ od pierwszego pojawienia się będzie on pełen grzechów ” 19 .
Czarna Dama : masoneria .

„ Ukryta sugestia Diabła 20   jest już widoczna w dziełach heretyków, w których zły władca rzuca strzałami, by zniszczyć prawdy prawdziwej wiary ”. 21 Aborcja 22 23 24 , rozwód 25 , eutanazja, ideologia płci 26 27 28 , LGTB 29 30 , relatywizm, sekularyzm … To magisterium masonerii walczy z prawdziwą wiarą 31 32 i stopniowo narzuca swoje ideologie światu 33 . Istnieją inne ideologie antyewangeliczne (New Age, satanizm, komunizm, nazizm, …), ale żadne nie są tak skuteczne i wpływowe jak masoneria . Jako przykład widzimy, jak niektórzy księża katoliccy emitują i wyolbrzymiają przypadki pedofilii w celu znalezienia pretekstu do wyeliminowania przymusowego celibatu kapłańskiego, a tym samym fałszywego przedstawienia prawdy o pochodzeniu problemu: pożądania , który jest prezentowany jako cnota, a nie grzech, i obwiniają czystość, która jest przedstawiana jako grzech, a nie cnota.

Sw. Hildegarda mówi o antychryście, że: „ matka, która go przyniesie na świat, od dzieciństwa pełnego wad, będzie wychowywana aż do swojej młodości w sztuce diabelskiej, na wrzosach oburzenia, wśród najbardziej przewrotnych mężczyzn” 35 . Matka antychrysta jest uosobieniem zasad masońskich.

Pożądanie będzie jej największym grzechem, który doprowadzi ją do spłodzenia demona: „ Będzie ukryta  wraz z kilkoma ludźmi w złej zbrodni rozpusty: będzie z nimi skażona, rozwścieczona taką gwałtownością zniesławienia, jak gdyby rozkazał jej święty anioł napełniać  gorliwość tego zepsucia. I tak w żarliwych żądzach takiej rozpusty pocznie Syna Zatracenia, nie wiedząc, do którego człowieka należy nasienie, z którego się rodzi. ” 36

Czarni biskupi : ONZ i banki
Masoneria ma ważny kanał rozpowszechniania w świecie finansów; Włoscy masoni kompetentni w finansach nawiązują stosunki z zagranicznymi kolegami, a wspólna przynależność do masonerii jest katalizatorem, poprawia i tak już płynne relacje. Masoneria rozwija te połączenia, wzmacnia je ” 37
Masoni: „Są właścicielami banków, fundacji i firm finansowych, uniwersytetów (kształcenie przyszłych liderów) itp.; Wywierają ogromny wpływ i czasami kontrolują Rezerwę Federalną USA, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, grupę Bilderberg, itp. ” „Liga Narodów została rozwiązana w kwietniu 1946 r., A jej aktywa przekazane nowo utworzonemu ONZ.„ Ponad 50% ”jej urzędników i przedstawicieli, zgodnie z autoryzowanym źródłem, należy do masonerii 38 . Jak powiedziałem we wpisie „ mój wróg ”, jednym z głównych celów ONZ jest stworzenie uniwersalnego Kościoła , „religii ONZ” 39 , jak to nazywają. Wraz z przybyciem antychrysta ta obrzydliwość stanie się rzeczywistością kierowaną przez przyszłego antypapieża .

Czarne konie : loże i targowiska 40
Loże są środkiem rozpowszechniania masońskiej ideologii wśród elit społeczeństwa. Mroczną cechą lóż jest ich tajna postać, która ujawnia ich mroczne pochodzenie.
Ubóstwo i straszne globalne nierówności są konsekwencją obżarstwa światowego systemu gospodarczego 41 , dlatego też jest on także czynnikiem cierpienia i niesprawiedliwości 42 , który stał się nową niewidzialną tyranią 43 . To nie przypadek, że duże firmy 44 wywierają nacisk na rządy 45, aby uchwalały prawa o charakterze masońskim.
Masoneria wywiera wpływ poprzez aktywnych masonów , to znaczy tych porównywalnych z „wierzącymi i wyznawcami” religii 46 . Obecnie na świecie będzie około 6 milionów masonów 47 . Moim zdaniem, aby założyć tajne stowarzyszenie z tajnymi pozdrowieniami i tajnymi przyjęciami,  że dana osoba musi mieć mało pracy i dużo wolnego czasu ( lenistwo ).

Wieże i Laufry : rządy i terroryzm

Celem masonerii jest wpływanie na prawa 48 rządów, dlatego starają się infiltrować i zajmować ważne stanowiska w celu kontrolowania decyzji władców. Rządy zatwierdzają świeckie prawa promowane przez ONZ 49 .

Aby osiągnąć idealny cel Nowego Porządku Świata, konieczna jest destabilizacja Porządku Starego Świata. W tym sensie cele terroryzmu pokrywają się z celami NOM 50 i chociaż z góry nie są bezpośrednio powiązane, służą bez znajomości tego samego pana. Ponieważ w całej tej sieci czarne kawałki są wykorzystywane i składane w ofierze dla wyższego celu niż oni, zaślepieni przez czerń, nie wiedzą: „ przyjdzie czas, gdy ci, którzy je zabiją, będą myśleć, że oddają cześć Bogu ” ( J 16, 2) . Ten czas nadszedł i możemy go zobaczyć na przykład w islamskich atakach terrorystycznych z jednej strony i milionach dzieci poronionych przez rządy z drugiej. Obaj wierzą, że służą dobru, zabijając niewinnych i, podobnie jak św. Paweł, Jezus pyta: « Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? » Dz 9, 4 .

Na obrazie szachownicy, której użyłem w tym poście, konieczne jest rozróżnienie głównych elementów (struktur zbawienia i grzechu) i pionków, które nie są ani dobre, ani złe, ale są narzędziami tych struktur, które dziś Mogą być Szawłem a jutro Pawłem. Moim zamiarem nie jest tworzenie osądów ani uprzedzeń dotyczących ludzi, ale struktur. Pamiętajmy o Bożych słowach skierowanych do Ananiasza na temat Szawła, który tchnął groźbą śmierci przeciwko uczniom Pana : „To narzędzie wybrane przeze mnie, aby nieść moje Imię wszystkim narodom ” Dz 9:15

Wniosek

Kapłani, usługujący mojemu Synowi, kapłani, za ich złe życie, za brak szacunku i bezbożność w celebrowaniu świętych tajemnic, za miłość do pieniędzy, za miłość do honoru i przyjemności,  zostali przemienieni w ścieki nieczystości. Tak, kapłani ściągną zemstę, a zemsta zawieszona jest nad ich głowami. Nieszczęście kapłanów i ludzi poświęconych Bogu, którzy za niewierność i złe życie ponownie ukrzyżowali mego Syna! poświęceni Bogu, wołają do nieba i zemszczą się, a oto zemsta jest u ich progu, bo nie ma nikogo innego, kto mógłby błagać lud o litość i przebaczenie; nie ma już więcej ofiarnych dusz, nie ma już osoby godnej ofiarowania. Ofiara bez miejsca dla Odwiecznego na rzecz świata. Bóg uderzy bezbłędnie.51

„ Kapłani, biskupi i kardynałowie idą wieloma ścieżkami zatracenia, a wraz z nimi prowadzą  wiele dusz. Eucharystia staje się coraz mniej ważna. Musicie unikać gniewu Dobrego Boga na was swoimi wysiłkami ”. 52

„ Dzieło diabła przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie będą przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą pogardzani i znajdą sprzeciw od swoich towarzyszy ” 53

Gdyby dzieci światłości były tak przebiegłe w kontaktach z innymi jak dzieci tego świata, uniknęlibyśmy gniewu Dobrego Boga, ponieważ nie wszystkie moce tego świata razem można porównać do mocy Bożej, ponieważ małe światło Może rozświetlić wielką ciemność. Ale sól ziemi stała się bez smaku i ukryliśmy lampę pod buszelem, pozwalając ciemnościom zalać świat i przelać kielich gniewu Bożego.

„Będzie walka w całej Europie i poza nią” „To poważna walka duchowa” „Chcą przekształcić ten krzyż w inne krzyże”. 54
Potem widzę Papieża przede mną, otoczony dużą grupą duchownych i innych panów. „ Wygląda na to, że są na konferencji ” – mówię. Mówią gwałtownie, czasem wydaje się, że są źli . Pani mówi: „ To jest duchowa walka, która rozciąga się na cały świat. Jest poważniejsza niż druga i świat jest podkopany ”.

Podsumowanie i źródła

1) Na świecie istnieją tymczasowe struktury, które walczą z nauczaniem Kościoła .

2) Cnoty kardynalne zapobiegają szerzeniu się grzechu świata, ale przeciętność chrześcijan jest główną przeszkodą.

3) Ludzie żyją nieświadomi tej duchowej bitwy, w której uczestniczymy, nie zdając sobie z tego sprawy i która zakończy ostateczny triumf Kościoła katolickiego nad jego wrogami * n55 .

______________________________________

 1. Alvaro de Juana; Jest diabeł i jest wojna przeciwko prawdzie i życiu, ostrzega papież Franciszek ”; Aciprensa, 31.12.2015
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego; Druga część, druga sekcja, rozdział 1, art. 3, akapit I. – „Eucharystia, źródło i szczyt życia kościelnego”; nr 1325
 3. Jezus Chrystus jest panem wszystkich Cnót; Enrique Pardo Fuster; „20. – cnoty chrześcijańskie ”; Biblijna podstawa teologii katolickiej
 4. Centrum aktualizacji pedagogicznej; Magisterium Kościoła, jego nieomylność ”; Piotr, strażnik prawdy; catholic.net
 5. Katechizm Kościoła Katolickiego; 3. część, 1. sekcja, rozdział 3, art. 3, „ Kościół, matka i nauczycielka ”; nr 2030
 6. Ojciec José Antonio Pérez, ssp; Maryja, uczennica i nauczycielka ”; Zenit; Rzym, 05/20/2012
 7. Katechizm Kościoła Katolickiego; Pierwsza część, druga sekcja, rozdział 3, art. 9 ust. 6; I. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła; nº 969
 8. Jorge Sernani Panópulos i Ignacio García Llorente; Nauki Kościoła o Maryi Dziewicy ”; Źródło: Order of Mary Queen
 9. Posłuszeństwo jest holokaustem, który cały człowiek, nie dzieląc się niczym od siebie, ofiarowany jest w ogniu charytatywnym swojemu Hodowcy i Panowi ręką ministrów; i dlatego jest to całkowita rezygnacja z jaźni, przez którą wszystko jest pozbawione samego siebie, ponieważ jest opętana i rządzona przez Boską Opatrzność za pośrednictwem Przełożonego; Żyjcie wiarą katolicką; List św. Ignacego do Ojców i Braci Towarzystwa Jezusowego w Portugalii ”; 07/31/2012
 10. Wikipedia; Transport naziemny; Zwierzęta jako środek transportu
 11. Papieski kongregacja ds. Świętego Dzieciństwa; Misja Kościoła i nasza misja ”; 5. – Nasza misja w kościele; 5.2.- Każdy z nas jest wysłany do ewangelizacji, do wszystkich ludzi i zawsze
 12. Benedykt XVI; Adhortacja apostolska Verbum Domini; Potrzeba„ missio ad gentes ”; PTO. 95
 13. CL / Cari Filii; Dwaj masoni otrzymali w Lourdes niezwykłą i wrażliwą łaskę za ich katolickie nawrócenie ”; 18.03.2015
 14. Rekord pielgrzymów z Camino de Santiago w 2014 roku; Informacje katolickie ; 01/28/2015
 15. Papież Franciszek; List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych ”; III – Horyzonty roku życia konsekrowanego; PTO. 5
 16. Maite López Martínez; Kontemplanci, płuco Kościoła ”; Nowe życie, 1/6/2012
 17. Ojciec Jorge Loring SI; Kapłan i duchowny ”; ReL, 02/27/2013; „Najważniejsze dla kapłana jest poddanie się Bogu, jego braterska miłość, apostolat i serce miłosiernego pastora”
 18. Pojawienie się Mirjanie; wiadomość z 2 marca 2015 r . ; Medjugorje
 19. Saint Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja. 29
 20. Blanca Ruíz; Exmasón wyszczególnia związek między diabłem a masonerią ”; Madryt, 05.03.2015
 21. Saint Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja. 29
 22. UNICEF zachęca do aborcji, pedofilii i bestialstwa ; hearts.org; 2002, GLOBALNE WIADOMOŚCI. Rok V. Liczba 383
 23. Przepisy dotyczące aborcji w kilku krajach; abortos.com
 24. Infocatolica; Amnesty International wzywa do zalegalizowania przestępstwa aborcyjnego w Chile ”; 29.09.2015
 25. Aborcja i rozwód , światowa radiografia kryzysu rodzinnego; 07/09/2014; mapa świata z prawem aborcyjnym
 26. Aktualne problemy UNICEF ; Nr 9; Listopad 2014 r .; Javier Lozano; Główne ucho:„ Ideologia płci jest fundamentem Nowego Porządku Światowego w celu dechrystianizacji ” ; 11.09.2016; ReL
 27. Kardynał Sarah: „ Ideologia płci zniszczy rodzinę, małżeństwo i ludzkość ”; 24.05.2016
 28. ReL; Kościół nie będzie zastraszany przez gejowskie lobby, ostrzega diecezjalny rzecznik Meksyku ”; Aciprensa, 08.03.2016
 29. Juan C. Sanahuja; Kraje homoseksualne i homoseksualne ”; 10/8/2013; Glogal News, nr 1207 // Pablo Ferrer; ONZ twierdzi, że jest 112 płci, a nie dwóch, i to nie jest żart ”; 16.12.2016
 30. Zachary M. Seward; Kraje, w których małżeństwa homoseksualne są legalne w całym kraju ”; Kwarc, 26.06.2015, mapa świata krajów, które zalegalizowały małżeństwa homoseksualne, a także daty, w których zostało zalegalizowane
 31. Diane Montagne; Ludobójstwo na Ormianach nie zostało zaplanowane przez fundamentalistów religijnych:„ Byli oni masonami proto-faszystowskimi ”; ReL, 29.04.2015
 32. PJGines; Zapatero mówi, że największą siłą przeciwko małżeństwom homoseksualnym był lud katolicki i Benedykt XVI ”; ReL, 30.06.2015
 33. Maurice Caillet; Prawicowi i lewicowi posłowie masońscy głosowali jako jeden człowiek ”; Zenit, 11.11.2008
 34. Mapa świata z ewolucją w czasie krajów, które dopuszczają aborcję; Podbój prawa ”; Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa baza danych polityk ludnościowych
 35. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 25: Antychryst i jego matka
 36. Tamże
 37. Gabriel Ariza; Jak masoneria wpływa na społeczeństwo hiszpańskie? „; 08/06/2014; Blog o. Manuel Guerra
 38. Manuel Guerra Gómez; Masoneria ma władzę w ONZ, dużych korporacjach i rządach ”; 10/26/2014 // Exbanquero: „Elity finansowe zaprosiły mnie do rytuałów poświęcenia dzieci” ; Pablo González de Castejón; 05.06.2017
 39. Papież odrzuca propozycję Peresa, by stworzyć „ONZ” religii; EuropaPress ; 9.04.2014
 40. EuropaPress; Papież atakuje absolutyzm„ reguł rynku ”i mówi, że„ chlebem nie grasz ”; Rzym, 31.01.2015
 41. Papież Franciszek; System gospodarczy jest przyczyną ubóstwa, a nie dużych rodzin ”; cope.es, 01/16/2015
 42. Paolo Petrini; Maradiaga: ta ekonomia nie jest dla człowieka, należy ją zmienić ”; 13.02.2015
 43. Papież przekreśla kapitalizm „nowej tyranii” i uważa, że ​​„brak dzielenia się to kradzież”; RT , 27.11.2013
 44. David Ramos; Kim są magnaci, którzy dokonali ataku na arcybiskupa San Francisco? „;San Francisco, 24.04.2015; Pío Moa; „ Facebook, totalitarny spawn ”; La Gaceta, wrzesień 2016 r .; Jaime Septién; „ Facebook dezaktywuje katolicką stronę o seksualności ”; Aleteia, 09.01.2016 // Juan Robles, 25.04.2017; „ Google promuje„ małżeństwo ”i adopcję gejów w reklamie // //„ McDonald’s prezentuje frytki z „homoseksualnej dumy” ; ” 18.06.2017 // „ Bloki i cenzury reklam pro-life na Twitterze ”; 07.01.2017 // ‚ Czy to jest konserwatywne? Przygotuj się, bo Twitter będzie dla ciebie ”; Javier Villamor, 01/13/18 // Juan Robles; „Apple przekaże ponad 2 miliony dolarów dwóm skrajnie lewicowym grupom w Charlottesville ”; 22.08.2017 // ”Netflix grozi, że przestanie działać w Gruzji, jeśli zastosowana zostanie ustawa antyaborcyjna przyjęta w tym miesiącu ”; 5/29/19
 45. Carol Calvente; „ Duże firmy wywierają presję na Sąd Najwyższy USA na korzyść homoseksualnego pseudomatrimony ”; Hazteoír, 18.03.2015 // „Lista firm finansujących światowy przemysł aborcyjny: Planned Parenthood”; 2ndVote // Ana Fuentes; 06/20/2019; „ Duże firmy przeciw pro-prawom:„ To źle dla biznesu ”
 46. Gabriel Ariza; „ Jak masoneria wpływa na społeczeństwo hiszpańskie? „;08/06/2014; Blog o. Manuel Guerra
 47. Na całym świecie jest około 6 milionów masonów; Jackz Maertens; „ Ilu masonów jest na świecie? „;18.04.2014
 48. Serge Abad Gallardo; „ Ustawy przeciwko rodzinie są promowane przez loże ”; Javier Lozano, 22.12.2015
 49. Juan C. Sanahuja; „ Ban Ki-moon: homoseksualizm świata ”; Wiadomości globalne, nr 1179
 50. Papież Franciszek: „ Dlaczego wielu potężnych ludzi nie chce pokoju? Ponieważ żyją w wojnach, przemysł zbrojeniowy jest poważny! „”; Iacopo Scaramuzzi; Watykan; 11.05.2015; Ilya Topper; „ Daesh, nasi synowie suk ”; 09/09/2016; „Nie ma zamiaru eliminować Daesh”
 51. Sekret 2 i 3; Atilio Carlos Neira; „ Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 52. Francisco Sánchez-Ventura i Pascual; „ Pozory nie są mitem ”; Saragossa, 1965; Ed. Circle; Kronika podróży; Potwierdzenie Garabandal; Str. 241; 517 ebook
 53. Akita Message, 13.10.1973; Wiadomości od Naszej Pani z Akity : Otrzymane przez Siostrę Agnes, łącznie 3. Tłumaczenie na język angielski, ojciec Jordi Rivero; Słudzy Przebitego Serca Jezusa i Maryi
 54. Pani Wszystkich Ludów; wiadomość z 3 stycznia 1946 r.

Komentarze 33 do “Koniec czasów – Szachy”

 1. Dzieckonmp said

  Konfederacja idzie w ślady hasła totalnych czyli ulica i zagranica.
  Na dziś wieczorem zapowiedzieli że będą okupować telewizję polską żeby w ten sposób było głośno o niej.
  Te same metody co część najbardziej totalnej opozycji stosowała przez 4 lata.

  • Dzieckonmp said

   Większość sondażowni są przychylne totalnym, dlatego też rozpoczęli totalną wojnę sondażami która według mnie będzie trwała całe 2 tygodnie.
   Większość sondaży ma wiarygodność ZERO. Ma miejsce również taki wątek że TVN robi co może aby Konfederacja weszła do Sejmu a firmy sondażowe które im sprzyjają pokazują większe poparcie dla Konfederacji

   • Dzieckonmp said

    Tu jest dowód mojej tezy.

    KONFEDERACJA_ we wrześniowych sondażach (zdecydowani wyborcy)

   • Dzieckonmp said

    Kolejny dowód.

    Sondaż MB/Kantar dla FaktyTVN. przeliczony na mandaty:

    PIS – 239
    PO-KO – 151
    SLD – 42
    KONFEDERACJA – 15
    nowePSL – 12
    Niemcy w Polsce – 1

    Widzimy że wystarczy troszkę głosów by zabrać PIS 9 głosów i już nie mają większośći

    Konfederaci po to są promowani przez TVN żeby PIS nie mógł zdobyć dalszej władzy.
    Tylko MOBILIZACJA!!!

  • Dzieckonmp said

   Pierwsza trójka firm badawczych, które przedstawiły najbardziej precyzyjne pomiary w majowych eurowyborach:
   1.Indicator
   2.Estymator
   3.IBRiS

   Pozostałe to ZERO

  • obserwator said

   KonfedeRosja na Marsa !!!

 2. Leszek said

  Po długiej nieobecności na blogu, związanym z moim pobytem i powrotem z podlaskiej wsi, mam teraz okazję – przez jakiś czas – trochę to i owo poczytać w komputerze przez internet, na różnych blogach i zarazem okazję, by coś napisać. Więc wypada zacząć od słowa Bożego, z którego – jak powiada św. Paweł Apostoł – rodzi się wiara (Rz 10,17).
  W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Aggeusza (kontynuacja z dnia wczorajszego) słyszymy takie m.in. słowa Pana:
  „Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd”. (Ag 2,6); por. ‘Ja poruszę niebiosa i ziemię’ (2,21). Więc może parę odniesień do nich.

  Owa chwila w następstwie czasów wyznaczona w zbawczych planach Bożej Opatrzności (Dz 1,7), w której jest zapowiedź objawienia się potęgi Boga Wszechmocnego, który uczynił niebo i ziemię (Iz 45,12; Jr 32,17), dla których ustanowił niezmienne prawa, poprzez owo ich poruszenie jest związana z wydarzeniami o wymiarze wręcz kosmicznym, w kontekście bliskiego już powtórnego przyjścia Pana Jezusa w chwale na Końcu Czasów (Hbr 10,37). A ta chwila rzecz jasna nie dot. przyjścia Pana na Powszechny Sąd Ostateczny.
  Jeszcze raz: bo wcześniej zob. np. Ps 60,4 i 77,17-19
  Poruszyć, to innymi słowy: doprowadzić do kosmicznego zakłócenia ładu, porządku praw ustalonych przez Stwórcę (por. Mdr 11,20b); z powodu grzechów człowieka/ludzi, jego/ich buntu przeciwko raz na zawsze ustalonym Prawom, przykazaniom Bożym (Ps 11,7b-8). Bóg w wymierzaniu kary posłuży się zawieszeniem praw/prawami, które ustanowił dla całego kosmosu i ziemi, swoich dzieł (Ps 33,6.9 i 96,10), które nigdy nie odmówią Mu posłuchu (Syr 16,28), bo w każdej potrzebie wszytko jest Mu posłuszne (Syr 42,23), by wystąpiły w całej niewypowiedzianej grozie i przerażeniu przeciwko człowiekowi. Innymi słowy będą to obrazy (nie te z różnych filmów katastroficznych, ale o wiele więcej, daleko więcej prawdziwe, rzeczywiste) Dnia Jahwe, o którym mówią i zapowiadają też inni prorocy Pańscy (np. Iz 24,1-6.18c-21; Sof 1,14-18).
  Znaki obecnego czasu dawane przez Pana Boga mówią wyraźnie o nieuchronnym zbliżaniu się owej chwili. Ale dzieje się tak, że owe znaki nie są rozpoznawane w Kościele i mało się o nich mówi, czemu daje wyraz Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden (http://vassula.pl/zeszyt-31.html):
  … Pisma właśnie się wypełniają. Daję wam Znaki Końca Czasów, jednak wielu Moich odmawia rozpoznania tych Znaków… Jak to się dzieje, że nie możecie rozpoznać Czasów? (…). Żyjecie w epoce buntu. Zostało powiedziane, że w waszym czasie ludzie ci pogardzą religią i wyśmieją się z Obietnicy (por. 2P 3,3n). Ci ludzie o zatwardziałych sercach nie będą chcieli słuchać. Żyjecie w ostatnich dniach poprzedzających Dzień Oczyszczenia. Czuwajcie dniem i nocą, nigdy nie zaprzestawajcie modlitwy. Mówię wam z powagą, że dni Oczyszczenia są bardzo bliskie. Kocham was miłością odwieczną i z powodu tej Nieskończonej Miłości zstępuję w wielu miejscach ziemi, aby was uprzedzić. Nie zrozumcie Mnie źle i nie bierzcie tych ostrzeżeń za groźby.
  Ja jestem Święty i pragnę, abyście wy, którzy zostaliście ukształtowani na Moje Podobieństwo, żyli w Świętości (por. 1P 1,14n). Od początku czasów wzbudzałem świętych i proroków, aby przypomnieć wam, że jestem Święty. Wszystkich was przygotowałem na ten Dzień, Dzień Mojego Oczyszczenia, w którym Mój Duch Ognia zostanie zesłany z mocą na was i zmyje wszelkie niegodziwości. Mój Duch Ognia obmyje wszystko, co nie jest święte.
  Bądźcie przygotowani na ten Dzień i usłyszcie Mój Krzyk, usłyszcie Moją Skargę. Niech człowiek roztropny zrozumie te Słowa: Powróćcie do Mnie, powróćcie, Ja jestem waszym Schronieniem. Rozpoznajcie Znaki. Rozpoznajcie Znaki Końca Czasów! Nie zatykajcie uszu, nie zakrywajcie waszych oczu. Rozpoznajcie Czasy… (20.02.1989)
  I tak możemy nt. owego poruszenia, to przeczytać w Piśmie Świętym:
  – ‘Zatrzęsła się i zadrżała ziemia. Posady niebios się poruszyły, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem’ (Ps 18,8 i 2Sm 22,8)
  – Góry bowiem poruszają się od swych postaw razem z wodami (por. Ps 97,5; Sdz 5,5)
  , a skały jak wosk topnieją przed Tobą, Panem’ (Jdt 16,15)
  – ‘5 Bóg w mgnieniu oka przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie. 6 On ziemię poruszy w posadach i poczną trzeszczeć jej słupy’ (Hi 9,5n; por. 38,6; Ps 75,4 i 104,5; 1Sm 2,8c) cd(1)n

  • Leszek said

   Poprawiam zauważony bład:
   … raz na zawsze ustalonym Prawom, przykazaniom Bożym (Ps 11,7b-8)…
   Oczywiście powinno być … (Ps 111,7b-8)

 3. Leszek said

  cd(1)n: Słowa z Ag 2,6 przywołuje Autor Listu do Hebrajczyków, o czym możemy przeczytać w 12-y, rozdz. tegoż Listu {Uwaga: w nawiasie […] inne tłumaczenie z Pisma Świętego NT w tłumacz. z języka greckiego ks. prof. dr Seweryna Kowalskiego (ze str. 406; Instytut Wydawniczy PAX, W-wa 1983)}:

  „25 Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.
  [Uważajcie, byście nie odtrącili Tego, który mówi do was. Bo jeżeli tamci nie uszli przed karą za to, że odtrącili Tego, który na ziemi dawał swe objawienia, to tym więcej my, jeżeli odwrócimy się od Tego, który z nieba do nas przemawia.]
  26 Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. (por. Ag 2,6)
  [Ten, którego głos ongiś wstrząsnął ziemią (por. Ps 68,9), dziś zapowiada: „Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, lecz także niebem”.]
  27 Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone (por. 2P 3,12n; Ap 21,1)
  [Słowa: „Jeszcze raz” wskazują na to, że to, co wstrząśnięte zostało, będzie przemienione, ponieważ jest stworzone, aby stało się, co jest niewzruszone.] (Hbr 12,25-27)

  Dzisiaj wielu duchownych i świeckich powiada, że nie potrzebne są nam żadne objawienia prywatne, bo wystarczy samo Pismo Święte. Lecz o tym, w ten sposób mówi Matka Boża, powołując się na powyżej cytowane/przytoczone słowo z Listu do Hebrajczyków w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden (http://vassula.pl/zeszyt-73.html):

  … Vassulo, tym, którzy twierdzą: «Żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw» [z przypisu do tego miejsca: Maryi chodzi tu o proroctwa dawane w naszej epoce.], przekazuj następujące słowa z Pisma, które nigdy nie kłamią i mówią:
  «Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z Nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem» (Hbr 12,25-26).
  Odpłata Niebios zachowana dla tego bezbożnego pokolenia (por. Syr 41,8-10) jest w zasięgu ręki. Będę nadal stała przy was, zachęcając was do modlitwy, postu i życia prawdziwym życiem w Bogu. Będę nadal, jeśli Mi pozwolicie, zbliżała was do Boga. Ja, Panayia (tj. Cała Święta lub Najświętsza) błogosławię każdego z was i mówię: Moi mali, rozłożyłam nad wami Mój Płaszcz, aby was ochronić przed szatanem, który jak lew krąży nieustannie wokół was (por. 1P 5,8). (18.08.1994) cd(2)n

  • Leszek said

   cd(2): W Liście do Hbr 12,6 jest użyte słowo nie ‚poruszę’, a ‚wstrząsnę’. Warto więc zajrzeć do Pisma Świętego i zob. co możemy w nim przeczytać nt. owego wstrząśnięcia, mając na uwadze ten dzisiejszy fragment z Ag 2,6, w Księdze proroka Izajasza:
   1 Wyrok na Babilon (por. Iz 47; Ap 18), który ujrzał Izajasz, syn Amosa.
   9 Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników.
   10 Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci.
   11 Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych
   i dumę okrutników poniżę.
   12 Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika – droższym niż złoto z Ofiru.
   13 Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. (Iz 13,1.9-13)
   W załączniku zatyt. „Czytamy Izajasza z Panem” (str. 403-420) do cz. 2 „Bożego Wychowania” Anny, tak Pan mówi o Babilonie:
   „Babilonem jest bardziej Zachód aniżeli Wschód i spełni się na nich to, co kiedyś napisano dla Wschodu” (str. 420).
   Zaś Matka Boża tak mówi(ła) o Babilonie w swych Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów;
   „b Przed siedemdziesięciu laty zstąpiłam do was z Nieba jako Niewiasta obleczona w słońce. Przed siedemdziesięciu laty Mój przeciwnik, szatan, wyszedł z otchłani do was, by się ukazać jako czerwony Smok w całej swej straszliwej mocy. Istotnie, zdołał rozciągnąć panowanie w wielu narodach i upowszechnić we wszystkich częściach świata swój akt zaprzeczenia Bogu i buntu przeciw Niemu. W ten sposób, w ciągu siedemdziesięciu lat, czerwony Smok związał ludzi łańcuchem niewolnictwa.
   c – Uczynił was niewolnikami pychy i zarozumiałości przez zwodnicze urojenia, że będziecie mogli się obejść bez Boga, że postawicie siebie samych na Jego miejscu. I tak odnawia w was swój akt buntu i rzucania wyzwania Panu. Rozprzestrzenił wszędzie błąd ateizmu i pchnął ludzkość do budowania nowej cywilizacji: bez Boga.
   d – Uczynił was niewolnikami przyjemności i nieczystości, dla zastąpienia prawdziwego Boga przez wasze nowe bóstwa. Wielu ludzi idzie dziś za tymi nowymi bóstwami i adoruje je: seks, rozrywki, pieniądze, dobrobyt. Z tego powodu grzech rozpostarł ponad światem swą mroczną zasłonę chłodu i śmierci.
   e – Uczynił was niewolnikami egoizmu i chciwości, wprowadzając na drogę oburzającego szukania samych siebie i panowania nad innymi. Staliście się więc nieczuli na wielkie potrzeby biednych, małych, chorych, potrzebujących. Świat stał się przez to prawdziwą pustynią pozbawioną miłości. Jak wiele Moich dzieci potyka się, przewraca i zabija każdego dnia na tej pustyni!
   f Siedemdziesiąt lat żyliście w niewoli Mojego przeciwnika, któremu udało się przekształcić świat w miasto B a b i l o n, zepsute i grzeszne, które kielichem rozkoszy i rozwiązłości (por. Jr 51,7; Ap 14,8) zwiodło wszystkie narody ziemi. Teraz jednak dobiega końca czas tej niewoli babilońskiej. Położę kres waszemu niewolnictwu…”. (z Orędzia nr 366, 13.10.1987)
   i
   „Jezus powróci w chwale, aby przywrócić całemu stworzeniu pełnię blasku nowego ziemskiego Raju. Zniknie wtedy grzeszne miasto Babilon i całe stworzenie otworzy się z radością na przyjęcie Miasta Świętego, nowego Jeruzalem zstępującego z Nieba, stałego przybytku Boga z ludźmi. «I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły» (Ap 21,1-4). cd(3)n

  • Leszek said

   cd(3): ‘Moce niebios zostaną wstrząśnięte/będą poruszone’ – wedle Mt 24,29; Mk 13,25; Łk 21,26
   Owe moce niebieskie – oznaczają wg niektórych gwiazdy i wszystkie planety, które w Piśmie Św. nazywają się zastępami i wojskami niebieskimi.
   I jeszcze raz w „Prawdziwego Życiu w Bogu” V. Ryden, powie Pan Jezus:
   http://vassula.pl/zeszyt-58.html
   … Wkrótce gwiazdy z nieba spadną na ziemię, a moce niebios zostaną wstrząśnięte, a wy pozostaniecie cały czas nieświadomi… (18.02.1992)
   i
   http://vassula.pl/zeszyt-42.html
   … Mój Głos wznosi się w czterech stronach świata, przypominając wam wszystkim, że Ja jestem Święty i że wy również powinniście być święci (por. 1P 1,15n).
   Wasza epoka stworzyła obrazy obrzydliwe dla Moich Oczu i niezgodne z Moim Duchem.
   Zstępuję do tego stworzonego przez was B a b i l o n u i znajduję większą część Mojego stworzenia uwięzioną, tak, uwięzioną przez szatana, odżywianą przez niego ateizmem, racjonalizmem i nieprawością. Czyż nie widzę tego wszystkiego?
   Błagania Świętych doszły do Moich Uszu. Mówię wam, że jestem teraz ogarnięty Ogniem i nie będę już dłużej zwlekał (por. 2P 3,9). Nie pozostawię was już dłużej w tych ciemnościach, powrócę do was. W najbliższym czasie świat ujrzy Mnie na nowo. Tak, Miłość zstąpi na was i będzie żyć między wami, ale zanim wasze drzewa rozwiną wspaniałe gałęzie z gęstym ulistnieniem, z wzniesionymi pniami i zanim ptaki niebieskie zaczną wić gniazda w ich gałęziach (por. Łk 13,18n) i zanim wyleją rzeki, aby nawodnić waszą spieczoną ziemię, ześlę z Nieba Kolumny Mojego Oczyszczającego Ognia. Pragnę was wszystkich oczyścić. Uśmiercone zostaną dni, kiedy umarli radowali się w obecności umarłych. Po tym oczyszczeniu będziecie mówić jednym językiem, Moim własnym Językiem nazywanym MIŁOŚCIĄ, BOSKĄ MIŁOŚCIĄ.
   Pragnę unicestwić wszelkie zło i wszelką niegodziwość. Dlatego właśnie w tych dniach Moja Zasłona zostanie rzucona na słońce, księżyc i gwiazdy. Okryję słońce mrocznymi chmurami, a księżyc nie da już więcej swego blasku (Mt 24,29; Iz 13,10) Zakryję przed wami każde źródło światła na niebie i pogrążę w ciemnościach wasze krainy, aby B a b i l o n przestał wiązać się z grzechem. Przyjmie on wtedy Moje Prawo Miłości, bo rzucę w płomienie jego odstępców. (…). Biada tym wszystkim, którzy zabijają Moich proroków!… (12.05.1990).

   I takie to następstwa będą na skutek poruszenia przez Jahwe niebios i ziemi, morza i lądu. I dlatego już możemy żyć uprawnioną nadzieją zasiądnięcia na mesjańskiej uczcie, wyprawionej przez Jahwe Zastępów wedle Iz 25,1n.6-9, albowiem gniew Pan będzie trwał tylko przez ową Aggeuszową chwilę wedle Iz 26,20. Amen

 4. Ciocia said

  Żywe szachy w Lublinie

 5. Ciocia said

  Mała Święta w naszym domu

 6. Ciocia said

  Dzień 27. Miesiąc ze św. Michałem Archaniołem

  • Ciocia said

   Książę niebieski, święty Michale,
   Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
   W dzień sądu Boga na trybunale
   Bądź mi patronem, święty Michale.

   29 września Kościół katolicki obchodzi święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

 7. hallinna said

  Po 100 latach władzy szatana nad człowiekiem , tutaj na Ziemi powstał teraz neopoganizm .
  Z wyznawców Chrystusa zrobili sie neopoganie .

  Aby odnalazły prawidłową drogę i swoje prawdziwe miejsce , musi byc wsród nich przeprowadzona nowa EWANGELIZACJA<.
  By pojęli nauke Chrystusa króla ,
  by zrozumieli sercem wiare w której zyją .
  By powiedzieli szatanowi NIE ,
  by wyszli z szatańskiego błędu ,dezorientacji ,
  by odzyskali tego Chrystusowego Ducha , którego utracili przez wpadnięcie w szatańskie sidła ateizmu , egoizmu , materializmu ,itd.

  Szatan powiedział że egoizmem zwycięży świat .

  Z tego co widac obecnie ,nic mu z tego nie wyszło ,
  bo jak on to mówi, FANATYCY MARYJI POWODUJĄ TO, ŻE PRZEGRYWA PO RAZ DRUGI .
  A więc Maryja przeprowadza nową ewangelizację ,
  odbiera szatanowi te serca , które zniewolił podstępem ,wpuszczając kłamstwo ,w miejsce Prawdy Prawdziwej Bozej Prawdy . Tej prawdy, która faktycznie istnieje ..
  Daje do serc Bożą Jasnośc ,
  co powoduje zrozumienie sercem Bożej Prawdy ,
  chęc służenia Bożej Sprawie na Ziemi ,
  i chęć wpuszczenie do serca Ducha św ,
  Rozpala serca Miłościa do Boga w Trójcy św ,
  tą, która płonie w Jej Niepokalnym Sercu .
  A przez to wypiera wszystko to ,co szatan wprowadził i spowodował .Bo człowiek odrzuca to co proponował szatan .
  Odzyskuje i przygotowuje teren tutaj na Ziemi ,z którego jest wypartym szatan . By mógł Chrystus Król przyjśc i budowac swoje Królestwo Miłości ,w sytuacji ze szatan Mu juz nie przeszkadza .

  Teraz jest bardzo ważne to, aby człowiek wykonywał czyny wypływające z Miłości do Boga .
  By przez nastawione serce na wspólprace z Bogiem , był tym przewodnikiem ,przez które płynie Boże działanie wszedzie tam ,gdzie chce Bóg w Trójcy św aby dotarło i dokonało to, czego On chce uzyskac . .
  Wiemy że wchodzimy w nowe , że ma sie budowac Królestwo Miłości na Ziemi , przez Chrystusa Króla .
  W Królestwie Miłości Chrystusa Króla siłą wykładnią wszystkiego jest Miłośc Chrystusa Króla .Ta którą On przyniósł na ten świat .
  I obowiązkiem każdego człowieka jest ,odmykac droge dla Miłości Chrystusowej , a zamykac przed szatanem .Odrzucać szatańską ,egoistyczna, pasożytniczą ,miłośc własną
  Zwalczać egoizm i tą wszelką szatańską zarazę, właśnie MIŁOŚCIĄ DO BOGA ..
  Wiemy że Maryja ukochała Boga w Trójcy sw Miłością doskonałą .
  Skoro w naszych sercach, wsłuchanych w Głos Maryji i dostosowujących sie do Jej wskazań i zaleceń ,zapłonie Płomień Miłosci Niepokalanego Serca Maryji , to wówczas będziemy kochac Boga w Trójcy św miloscia doskonałą , ta która potrzebna jest do prawidłowej współpracy z Bogiem .
  I na wzór Maryji bedziemy pomocnymi Mu w realizacji Jego zadań .

  Dzięki pomocy i łasce Maryji naszej Królowej, nadal jesteśmy na drodze prawidłowej współpracy z Bogiem w Trójcy św .
  I dlatego do nas płynie Boża pomoc łaska i błogosławieństwo .
  A więc, mimo iz szatan miał władze i robił wszystko co tylko mógł , by sciągnąc nas z drogi do Nieba ,my wsłuchani w Głos Maryji wracamy do tego, co było w Raju przed ingerencja szatana .
  I teraz od Chrystusa Króla każdy będzie otrzymywał zadanie do wykonania , aby mogła ta praca czynic wkład w budowe Chrystusowego Królestwa Miłosci na Ziemi .

 8. Ciocia said

  Czy Kościół jest nam potrzebny? – SMS Z NIEBA

 9. Dzieckonmp said

  główny ekolog kraju;

 10. OSTOJA said

  https://niezalezna.pl/287614-nastolatkowie-i-demoralizacja-na-marszu-lgbt

  Sąd Rejonowy w Płocku (Mazowieckie) wszczął postępowanie w sprawie czterech chłopców w wieku 11-15 lat, którzy w sierpniu podczas Marszu Równości w tym mieście mieli wykrzykiwać wulgarne słowa wobec uczestników manifestacji. Sąd ustali, czy nieletni wykazują przejawy demoralizacji. A co z tymi, którzy demoralizowali nieletnich, promując homoseksualizm?

  https://niezalezna.pl/290098-stanal-z-krzyzem-naprzeciw-marszu-rownosci-kurator-za-obrone-wartosci

  Piętnastoletni Jakub Baryła w sierpniu stanął z krzyżem naprzeciw Marszu Równości. Dzisiaj kurator sądowy spotka się z jego rodzicami. Nie ma na to zgody polityków PiS! Jacek Ozdoba zorganizował wczoraj konferencję w obronie chłopca. – Apelujemy o zweryfikowanie, czy to postępowanie było zasadne, i oczekujemy przeprosin dla całej rodziny Jakuba Baryły – mówi „Codziennej” warszawski radny.

 11. OSTOJA said

  ,,Spontaniczne” homomarsze? Dziennikarz ujawnia! ,,Będzie się działo”

  Niebawem ujrzymy niezwykle ciekawy film dokumentalny na temat organizowania „marszów równości”. Pisze o nim na swoim twitterze dziennikarz TVP Przemysław Wenerski, zamieszczając jednocześnie szokujący fragment nagrania.

  https://www.fronda.pl/a/spontaniczne-homomarsze-dziennikarz-ujawnia-bedzie-sie-dzialo,133813.html

  • hallinna said

   Jaka jest róznica z panowaniem szatana i Chrystusa Króla na Ziemi ?

   Szatan ,aby człowiek chciał dla niego pracowac musi go zwabic podstępem i kłamstwem oraz pokusą , odciągnąc w gęstwinę ciemności jak najdalej od Bożej Jasności ,z drogi wyznaczonej przez Boga Stwórcę .
   Proponuje mu korzyści materialne , dlatego człowiek sie godzi na współpracę, bo widzi tylko korzyści materialne .
   Na szatańskich bezdrożach człowiek ma dezorientację i zaciemnione sprawy i zadania , oraz obowiązki swiata duchowego ,zlecone przez Boga Stwórcę dla ducha jako zadanie na Ziemi ..

   Bóg Chrystus Król nie daje niczego wiele dla ciała ,
   oddziaływuje na człowieka tylko MIŁOSCIĄ ,
   a człowiek który sercem odczuje Jego Miłosc ,chce dla Niego pracowac ,z własnej i nieprzymuszonej woli ,
   pada przed Nim na kolana i chce podążać drogą ciężką i trudną pełną wyrzeczeń , poswięcenia , oraz niedogodności , nawet oddac swoje zycie za Niego .
   Jeśli przychodzi taka potrzeba .
   Jednym słowem stara sie odpowoadac miłoscia na Jego MIŁOŚĆ .

   Chrystus Król szanuje wybór wolnej woli człowieka ,
   a szatan ją pogwałca i podstępem oraz kłamstwem zmusza do zaakceptowania tego co on zleca .
   A gdy człowiek powie mu NIE i każe opuścic jego serce , to on zaraz wraca z innej strony ,by zmusic do współpracy z nim .Zachowuje sie jak upierdliwe bydle , które ubezwłasnowalnia i terroryzuje , a tych którzy nie chca z nim współprcowac i stawiają skuteczny opór zabija ,by nie zyli na tej Bożej Ziemi .

   Zyjemy w czasie po 100letnim panowaniu szatana nad człowiekiem i swiatem i wydawac by sie mogło ,że przez ten czas wszyscy poszli na współprace z szatanem .Że w dalszym ciągu szatan realizuje swoje plany .
   Ale tak nie jest , bo nadal sa ci, którzy mają w sobie samozaparcie by dochowac wierności Królowi Chrystusowi .
   I z wiary i ufnosci sa zdolni wykonywac i znieśc wiele poświęcenia dla Chrystusa Króla ,
   padają na kolana oddając należna cześc , przepraszają za uległośc podstępowi szatana swoja i wszystkich innych ,
   Proszą o pomoc łaske ,
   oddają z własnej i nieprzymuszonej woli Chrystusowi tron Króla i Władcy tego co jest ich własnościa ,
   chca wraz z Chrystusem Królem i Maryja Królowa budowac Królestwo Miłości na wzór jak Niebo zbudowanym jest .
   Otaczaja modlitwa i miłościa coraz więcej i odcinaja to od szatana .
   Oskarżają szatana przed Boża Sprawiedliwością ,że wciąz przeszkadza w pełnieniu Woli Boga .
   Nawet wtedy gdy mówią mu NIE .
   Proszą Ducha św ,aby wypełniał człowieka i swiat i by dopomagał w wywiązywaniu sie z zadań i obowiązków jakie sa do wykonania teraz na Ziemi z Woli Boga .
   Chcą dawać Bogu Ojcu wszystko to co On chce otrzymac od człowieka zyjącego na Ziemi .
   Proszą o pomoc łaske działanie , które spowoduje to że szatan będzie wyrzuconym z człowieka i swiata tak, jak był wyrzuconym z Nieba .
   Chcą powrócic do tego co było w Raju przed ingerencja szatana .

   A po śmierci każdy idzie do tego komu kto służył .
   I tak ten na usługach szatana do piekła .
   A ten który pracował dla Chrystusa Króla do tego miejsca ,które On przygotował tam w Niebieskiej Ojczyźnie .

   Czy to zestawienie nie pokazuje tego, że szatan, który chciał zwyciężyć człowieka i swiat egoizmem , to znaczy szatańską miłościa własną , przegrywa i jest wyrzucany z tego, co człowiek dostał w posiadanie od Boga Stwórcy ?

   Czy to nie wskazuje na to, że PRAWDA BOŻA zawarta i zdeponowana w Kościele Chrystusowym przetrwała wszystkie zapędy i podstępy szatana i trwa nadal ?
   Przecież to wszystko wskazuje na to ,że Chrystus Król po 100 letnim panowaniu szatana ma szanse budowania Królestwa Miłosci w sytuacji,
   że każdy chce do tego Królestwa należec i z własnej i nieprzymuszonej woli dla Niego pracowac .
   Odpowiadac miłościa na Jego Miłosc Ofiarną .
   Chce dawać z siebie z własnej i nieprzymuszonej woli na rzecz budowy Królestwa Miłości wszystko to ,co z serca wypłynie jako czyn z Bożej Prawdy i Milości wypływający ,wynikający .

   Czy to nie wskazuje na to ,że pada przeklęty szatan , który chciał byc uzurpatorem na Ziemi i podstępem ,kłamstwem, oszustwem ,zniewoleniem ,terrorem utrzymywac władze nad światem ?

   Teraz juz można zobaczyc gdzie przetrwało to, co Boże jest i z tego wzrasta RESZTA ARMII CHRYSTUSOWEJ, walcząca na Ziemi o sprawy Chrystusa Króla .
   Gdzie jest obrona BOŻEJ PRAWDY zdeponowanej w Kościele Chrystusowym .
   A gdzie są ci, którzy poszli do kolaborowania na usługi z szatanem i rozwalaja na życzenie szatana to co zbudował Chrystus Król.

   Ci obrońcy BOŻEJ PRAWDY w Kościele Chrystusowym wzrastaja w siłe , bo coraz więcej Bożych lask wlewa sie w człowieka i swiat , po panowaniu i zniewoleniu szatańskim .
   A to przekreśla zamiary szatana , zrzuca go z tego co sobie podstepem zagarnął i na czym sie uwłaszczył , wbrew Woli Boga ,podstępem wykorzystujac wolna wole człowieka .

 12. OSTOJA said

  Porażający popis zdziczenia i mowy nienawiści w wykonaniu dyżurnego hejtera „Gazety Wyborczej”! Wojciech Maziarski nie tylko przyklaskuje ohydnemu występowi Klaudii Jachiry, ale w obrzydliwy sposób wykorzystuje osobistą tragedię Jarosława Kaczyńskiego, którą była śmierć brata i przedstawicieli polskiej elity w Smoleńsku.
  https://wpolityce.pl/polityka/465738-maziarski-w-amokukaczynski-uczynil-z-trumny-brata-wehikul

 13. OSTOJA said

  „Powiedz Schetyna, skąd ta rodzina?”
  https://niezalezna.pl/290038-spot-koalicji-obywatelskiej-w-ogniu-krytyki-powiedz-schetyna-skad-ta-rodzina

 14. OSTOJA said

  Jachira znieważyła polską flagę! Internauci przypominają filmik „Ojczyzna w potrzebie”. Prezentowała biało-czerwoną ze swastyką

  Trudno zliczyć skandaliczne występy Klaudii Jachiry, kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Notorycznie naśmiewa się ona m.in. z ofiar katastrofy smoleńskiej, a ostatnio zasłynęła parodiowaniem hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Internauci przypominają kolejny filmik Jachiry, w którym znieważyła polską flagę.
  https://wpolityce.pl/polityka/465781-jachira-zniewazyla-polska-flage-swastyka-na-bialo-czerwonej

  • ania1 said

   Dziwię się, że za te wszystkie przestępstwa Jachira jeszcze nie siedzi! U nas karają dwudziestolatków za wyjście z domu z butelką piwa!

 15. OSTOJA said

  https://www.fronda.pl/a/zietara-zginal-na-terenie-elektromisu,133825.html

 16. cox42 said

  Zmarł aktor Jan Kobuszewski. Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie https://film.wp.pl/jan-kobuszewski-nie-zyje-6429335848208513a

 17. OSTOJA said

 18. OSTOJA said

  Wyrzucił chorą matkę z balkonu. Sąd: To miłosierne zabicie

  Szokująca decyzja sądu w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna, który zabił swoją matkę wyrzucając ją z balkonu, został oczyszczony z zarzutów. Według sądu, dokonał on aktu „miłosiernego zabicia”.
  https://www.fronda.pl/a/wyrzucil-chora-matke-z-balkonu-sad-to-milosierne-zabicie,133834.html

 19. Ciocia said

  Gdy internet jest ważniejszy od babci… (REŻYSER ŻYCIA)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: