Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Rzym i Paryż

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 października 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1) Wprowadzenie
2) Trzy kary Francji
3) Cztery kary Rzymu
4) Podsumowanie i źródła

Kolejny 16 sierpnia 2015 r. Będzie otwarciem obchodów Dwustulecia urodzin Ks . Bosko . W tym roku, tak znaczącym, chciałbym przypomnieć wpisy, które opublikowałem na temat snów i objawień Księdza Bosko: Dwie pełni księżyca , Sw. Jan Bosco i Sen słonia .
W książce Hugo Wasta „ Don Bosco i jego czas ” znajdujemy inne proroctwo z roku 1870 1 :

Wprowadzenie

W każdym razie,Ks. Joaquin Berto kiedy przebywał z Księdzem Bosko w Rzymie,  sporządził kilka kopii trzech przepowiedni, które Ksiądz Bosko, zawsze ukrywał, a które zostały przez niego napisane, i które przekazał później, kardynałom. A oto cenny dokument, który zawiera: po pierwsze proroctwo z 1870 r. , Z wieloma notatkami o Świętym i serią Objaśnień dokonanymi przez niego; potem proroctwo z 1873 r., z innymi notatkami  na marginesie, a następnie oświadczenie o autorze tych proroctw. Wreszcie list do cesarza Austrii, w którym następuje skrót NB (uwaga bene), poprawiony i wyretuszowany również przez naszego świętego Założyciela 2 .

„ W przeddzień Objawienia Pańskiego bieżącego roku 1870 wszystkie materialne przedmioty mojego pokoju zniknęły i stanęłam wobec rozważań nadprzyrodzonych rzeczy. Trwało to kilka chwil, ale widziałem wiele rzeczy. Chociaż w formie i wrażliwym wyglądzie , nie mogą komunikować się z innymi, chyba że z dużym trudem, za pomocą zewnętrznych lub wrażliwych znaków. Następujący może dać pojęcie o tym. We wszystkim jest słowo Boże dostosowane do słowa ludzkiego ”.

Ksiądz Bosko świadczy, że ta informacja nie jest jego, ale pochodzi od Boga. W tym poście przeanalizuję tylko dwa fragmenty proroctwa dotyczącego Paryża i Rzymu, które widzę, że są związane z moją propozycją chronologiczną. Kolejny fragment tego samego proroctwa, jego ostateczne zakończenie, analizuję we wpisie „ dzień kary ” w części „ Don Bosco ”.

Trzy kary Francji

„ Z południa przychodzi wojna, z północy przychodzi pokój. Prawa Francji nie uznają już Stwórcy, a Stwórca ujawni się i odwiedzi trzykrotnie z różdżką swojej furii.
Za pierwszym razem obniży jej dumę  porażkami, plądrowaniem i spustoszeniem upraw, zwierząt i ludzi.
Za drugim razem, wielka prostytutka Babilonu, ta, którą nazywają, wzdychając, burdel Europy, zostanie pozbawiona wodza i doprowadzona do nieporządku. Paryż! Paryż! Zamiast uzbroić się w imię Pana, otaczacie się domami niemoralności. Zostaną one zniszczone: twój idol, Panteon, zostanie obrócony w popiół, tak aby wypełniło się to, co napisano: mentita est iniquitas sibi (nieprawość sama się oszukała). Twoi wrogowie napełnią cię udręką, głodem, przerażeniem i uczynią cię obrzydliwością narodów. Jeśli nie rozpoznasz ręki, która cię boli! Chcę ukarać niemoralność, porzucenie, pogardę wobec mojego prawa, mówi Pan.
Za trzecim razem wpadniesz pod obcą rękę: twoi wrogowie zobaczą z daleka twoje płonące pałace, twoje domy zamienione w stosy ruin, skąpane we krwi twoich bohaterów, których już nie ma. 3

Sekret nr 20 La Salette mówi: „ Paryż zostanie spalony ” 4 . Wydaje się, że odnosi się do trzeciej kary proroctwa Księdza Bosko, która głosi: „ wasze płonące pałace, wasze domy zamieniły się w stosy ruin ”.

Druga kara mówi, że Francja: „ zostanie pozbawiona szefa i doprowadzona do nieporządku ”. Być może odnosi się to do prezydenta republiki i czasów próżni władzy, w której zapanuje opisany chaos.

Pierwsza kara mówi o „ porażkach, grabieży i spustoszeniu upraw, zwierząt i ludzi ”. Może odnosić się do wojny, w której Francja zostanie pokonana. Prawdopodobnie ta porażka prowadzi do drugiej kary: pozbawienia szefa, a to z kolei do trzeciej kary: pożar w Paryżu „ obcą ręką ”.

Podsumowanie: trzy  kary we Francji odbędą się w kolejności chronologicznej:
Pierwsza kara : porażki, grabieże i spustoszenie
Druga kara : zostanie pozbawiona szefa i doprowadzona do bałaganu
Trzecia kara : Paryż się pali.

Sekwencja trzech kar jest spójna i zbieżna z karami wobec Rzymu:

Cztery kary Rzymu


A tobie, Włochy, krainie błogosławieństw, która pogrążyła się w spustoszeniu? Nie mów, że twoi wrogowie, ale twoi przyjaciele. […] A co z tobą, Rzymie, co to będzie? Niewdzięczny Rzym, Rzym zniewieściały, Rzymie wspaniały! Doszliście do takiego punktu głupoty, że nie szukacie i nie podziwiacie niczego więcej w swoim Władcy, bardziej niż luksus, zapominając, że wasza chwała i jego są na Golgocie. Teraz on (Papież) jest stary, zrujnowany, nieuzbrojony, rozebrany, ale z obecnym stanem zniewolonego słowa wciąż wstrząsa całym światem … Rzym … Przyjdę na ciebie cztery razy !
Na początku skrzywdzę wasze ziemie i ich mieszkańców.
W drugim dokonam spustoszenia i eksterminacji w twoich murach. Nie otwierasz jeszcze oczu?
Przyjdę po raz trzeci , obalę obronę i obrońców, a do imperium Ojca przyjdzie królestwo terroru, horroru i spustoszenia.
Ale moi mędrcy uciekają (a), moje prawo jest wciąż naruszane; Dlatego zrobię czwartą wizytę.
[…] Te rzeczy będą musiały się nieuchronnie spełnić jedna po drugiej. 5

O Rzymie Dziewica z La Salette przepowiada dwie rzeczy:
1. „ Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta ” 6
2. „ Pogański Rzym zniknie, ogień spadnie z nieba i pochłonie trzy miasta ” 7
Logicznie rzecz biorąc, zniknięcie „wiecznego miasta” 8 musi być faktem po jego przekształceniu w siedzibę antychrysta.
Spójrzmy na związek między tymi proroctwami La Salette a proroctwami Księdza Bosko.

Czwarta kara Księdza Bosko nie mówi, z czego będzie się składać, ale musi być związana z przepowiednią Salette: „ Pogański Rzym zniknie ”, ponieważ po zniknięciu Rzymu nie można na niego nałożyć żadnej kolejnej kary, dlatego też Będzie ostatnia.

Przekształcenie Rzymu w siedzibę antychrysta wydaje się zbieżne z trzecią karą proroctwa Księdza Bosko, który mówi: „ panowanie terroru, przerażenia i spustoszenia nastąpi w imperium Ojca ”. Ta wyraźna wzmianka o „ spustoszeniu ”, jak sądzę, wiąże to wydarzenie z ohydą spustoszenia z tygodnia Daniela, która, zgodnie z moją propozycją , nastąpi w 2028 r. Wspomnienie to powtarza się na początku proroctwa, gdy zostanie zapytany: „ A tobie, Rzymie, kto pogrążył cię w spustoszeniu? ” Wydaje się, że to powtórzenie chce podkreślić ten szczegół, aby nadać mu większe znaczenie.

Ksiądz Bosko daje nam zatem o Rzymie dwie wskazówki dotyczące wydarzeń po ohydzie spustoszenia, które już widzieliśmy, oraz dwie poprzednie wskazówki:
1. „ Zranię wasze ziemie i ich mieszkańców ”
2. „ Będę siał spustoszenie i eksterminację w twoich murach ”

Druga kara wspomina o eksterminacji murów Rzymu. To wyrażenie przypomina oblężenie wojskowe. Aby oblężenie miało miejsce w stolicy, musi być poprzedzone inwazją na kraj. Odwołuje się zatem do wojny inwazyjnej, która doprowadzi do tego, że Rzym stanie się siedzibą antychrysta. Przypomnij sobie „ inwazyjnego wodza ” z proroctwa Daniela .

Pierwsza kara ogłasza zniszczenie ziem Rzymu i jego mieszkańców. Ale nie mówi, jak to spowoduje tę szkodę: klęski żywiołowe , epidemie, wojna …? Nie wiemy Wiemy tylko, że nastąpi to przed rokiem 2028 i inwazją na kraj.

Podsumowanie czterech wizyt lub kar w Rzymie  uporządkowane chronologicznie:
Pierwsza wizyta : katastrofa, która poważnie zaszkodzi mieszkańcom Rzymu
Druga wizyta : inwazja wojskowa na Włochy, która dotrze do stolicy.
Trzecia wizyta : porażka Rzymu i przekształcenie go w kwaterę główną antychrysta.
Czwarta wizyta : zniknięcie „wiecznego miasta”.

Zauważmy zbieżność tego proroctwa z innym Anny Katarzyny Emmerich:
Ksiądz Bosko : „Teraz on (Papież) jest stary , zaniedbany, nieuzbrojony, rozebrany”
Emmerich : „Widziałem wielu starych kapłanów i niektórych starych franciszkanów, którzy już nie nosili zwyczaju swego zakonu, a przede wszystkim bardzo starego kościelnego , płaczącego bardzo gorzko” 9 .
Jak wywnioskowałem we wpisie „ ostatni papież ”, wierzę, że ten zbieg okoliczności wzmacnia moją teorię, że Emmerich odnosi się do papieża Franciszka, który ze względu na swój obecny wiek, będzie bardzo „stary i zrujnowany” w roku 2028 (92 lata) .

We wpisie „ Znak bestii ” zrobiłem przypuszczenie, że jednym z powodów, dla których Rosja i Chiny gwałtownie zwiększają swoje rezerwy złota, jest możliwa zmiana systemu pieniężnego fiat na standard złota. Ciekawe jest sprawdzenie, danych z lutego 2016 r. Włochy i Francja są odpowiednio trzecią i czwartą potęgą światową w rezerwach złota . 10 Jeśli Chinom i Rosji po inwazji na Paryż i Rzym uda się zaatakować Niemcy, osiągną rezerwę złota większą niż rezerwa Stanów Zjednoczonych. W tym czasie zmiana systemu monetarnego doprowadziłaby do bankructwa kraju Ameryki Północnej i być może do jego kapitulacji.

„ Moje ulubione narody: Włochy i Francja , to te, które mnie najbardziej nie znają, uścisnęły mi ręce, aby mnie urazić; tylko kara, podadzą sobie ręce w poniżeniu , ale będą także tymi, które rozpoczną wojnę przeciwko mojemu Kościołowi . „ 11

Rysunek wykonany 10.08.2009: proroctwo o cierpieniach Francji i Paryża 12
Rysunek wykonany w Maderno we Włoszech w dniu 06.10.2013: Ręka Boga uderza we Włochy z powodu strasznych grzechów, które popełnia 13

Podsumowanie i źródła

1) Proroctwo Księdza Bosko ogłasza konkretne katastrofy przeciwko Francji i Rzymowi, które pokrywają się z tymi ogłoszonymi przez Dziewicę z La Salette.

2) Katastrofy związane są z inwazją antychrysta na Europę i ohydą spustoszenia.

3) Fakt, że Włochy i Francja są trzecią i czwartą potęgą światową w rezerwach złota, stawia je w strategicznym punkcie, aby osiągnąć obecną zmianę systemu gospodarczego.

______________________________________

 1. Hugo Wast; „Don Bosco i jego czas” ; Ed. Word; 2002; str.371 // Źródło 2 ; rok 1932
 2. DBosco.net; „Wspomnienia biograficzne o Ks. Bosko”; Tom 10, str. 64
 3. Tamże, str. 65
 4. Atilio Carlos Neira; „Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette” ; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 5. DBosco.net; „Wspomnienia biograficzne o Ks. Bosko”; Tom 10, str. 66
 6. Sekret nr 28; Atilio Carlos Neira; „Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette” ; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 7. Tamże, sekret nr 32
 8. „Również Rzym, który jest dokładnie nazywany„ wiecznym miastem ”; Benedykt XVI, 01/21/2011; Przemówienie do rzymskiej policji ; vatican.va
 9. Anna Catalina Emmerick; „Wycięcie Kościoła” ; część II, wielki ucisk; AA.III.161; rok 1819; capillacatolica.org
 10. Pablo Petovel; 20 krajów o największej rezerwie złota ”; 03.03.2016; Źródło: World Gold Council i Statista; Ta tabela, zaktualizowana do lutego 2016 r., Została sporządzona na podstawie raportów opublikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego Instytut Międzynarodowej Statystyki Finansowej (IFS)
 11. Luisa Picarretta; Wiadomość z 12.01.1916; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; tom 11 , C.114, a.2
 12. Sanktuarium Itapiranga; ARRPI – Stowarzyszenie Różańca i Królowej Pokoju Itapiranga; Proroctwa
 13. 31 stycznia 2010 r. (W święto San Juan Bosco) biskup Carrillo Gritti z Prałatury Italaatiara wydał kultowy dekret promujący objawienia Matki Boskiej, Królowej Różańca i Pokoju; Zatwierdzony wygląd: Królowa Różańca i Pokoju Itapiranga, Brazylia (2 maja) ”; forumsdelavirgen.org

Komentarzy 57 do “Koniec czasów – Rzym i Paryż”

 1. Dzieckonmp said

  Kościół Szwecji Zaanonsował że Aktywistka Zmiany Klimatu

  Greta Thunberg

  Jest „ NASTĘPCZYNIĄ” Jezusa !!!!!!!!!

 2. Dzieckonmp said

  Data rozpoczęcia 3 wojny światowej – teoria spiskowa oparta na utworze muzycznym.

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.pravda-tv.com/2019/09/verschluesselte-botschaften-beginnt-der-3-weltkrieg-am-3-11-in-seattle-videos/&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgLj9tt6dj-oA_ow5kEQKgQ6xzf3Q

  • Ciocia said

   • Róża said

    Soren K. to filozof skandynawski. Bezpieczniej nie cytować filozofów gdyż nie szukają prawdy w Chrystusie tylko na scieżkach z dala od Krzyża. Ww cytat nie mówi o zyciu w Chrystusie. Pozdrawiam Panią.

  • Ciocia said

   Księga mądrości

   Grzech wiedzie do śmierci

   12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie,
   nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!
   13 Bo śmierci Bóg nie uczynił
   i nie cieszy się ze zguby żyjących.
   14 Stworzył bowiem wszystko po to, aby było,
   i byty tego świata niosą zdrowie:
   nie ma w nich śmiercionośnego jadu
   ani władania Otchłani na tej ziemi.
   15 Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
   16 Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem,
   usychają, uważając ją za przyjaciółkę,
   i zawierają z nią przymierze,
   zasługują bowiem na to, aby być jej działem.

  • Opcja said

   Coś w tym jest… Widzieliście nową-starą zabawkę Chińczyków? Z okazji ustanawiania państwa chłopów i robotników najstarsza istaniejąca cywilizacja pochwaliła sie nowymi pociskami nuklearnymi, które osiągają prędkość 25 razy większą niż dźwięk. W 30 minut mogą dolecieć do USA. Podobno są w stanie wymanewrować większość systemów przeciwrakietowych, i mają
   poważną penetrację.
   https://www.newsweek.com/china-show-off-super-nuke-tuesday-that-could-strike-us-30-minutes-1462217

  • obserwator said

   Prawdopodobieństwo że 3 Wojna Światowa wybuchnie w listopadzie jest bardzo duże ale którego roku ? Wojna w 2019 jest mało prawdopodobna a faktycznie bliska zeru.Dlaczego stawiam na listopad ? Ponieważ jest to już druga wojenna wzmianka o listopadzie.Jedna to ten teledysk z nazwą zespołu który nie trudno zgadnąć musi mieć powiązania z masonerią druga to widzący przyszłość szwedzki rybak Anton Johansson który 14 listopada 1907 powiedział że „dokładnie za 120 lat od dnia wygłoszenia tego proroctwa Rosja niespodziewanie zaatakuje kraje skandynawskie,po czym równie niespodziewanie Chiny zaatakują Rosję.”Tę wojnę Johansson nazwał nuklearną choć co jest zupełnie zrozumiałe w tamtych czasach nie miał zielonego pojęcia czym jest atom.Także z tym listopadem może coś być na rzeczy.

 3. Dzieckonmp said

  Medjugorje Niezwykłe Świadectwo Aliny:)

 4. Dzieckonmp said

  .

  • Opcja said

   huragan może uderzyć już 3 października, po wyroku TSUE w sprawie frankowiczów.
   PO za namową banków oskarży PIS o galopującą drożyznę i upadek PLN. Wezwie wyborców do obalenia PIS.
   PIS oskarży TSUE o wywołanie gospodarczej katastrofy w PL i wezwie wyborców do głosowania na PIS, by uzyskać
   większość konstytucyjną i zapisać nadrzędność Konstytucji nad postanowieniami TUSE.
   Jeśli to nie pomoże i złotówka wraz z GPW będą się dalej osuwać w przepaść, to nagle na białym koniu wjedzie Trump i wykupi
   3/4 GPW za świeżo drukowane dolary wymienione w dużej ilości na złotówki.
   Swoją drogą pomysł, by wyrok TSUE ogłosić na 10 dni przed wyborami uważam za genialny. Wojna wywiadów trwa….

   • Sylwester said

    „nagle na białym koniu wjedzie Trump i wykupi 3/4 GPW”… Piszesz jak mały Kazio, chyba cos się pomyliło. Wogole wiesz jak działa GPW??

    • Opcja said

     to przenośnia 🙂
     Ale wiele amerykańskich funduszy ma ekspozycję na GPW, więc zrobią co będą chciały…

   • cox42 said

    Tyle tylko, że te kredyty frankowe były udzielane za rządów PO-PSL

 5. Magdalena Anna said

  Panie Bronisławie, wkradła się literówka. Anna Katarzyna Emmerich, nie Emmerlich.
  Serdecznie pozdrawiam,
  z Panem Bogiem

 6. Ciocia said

  07.10. 2019 r. przypada 130. rocznica urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca (1889-1921). Z tej okazji franciszkanie z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej zapragnęli w jakiś szczególny sposób uczcić Czcigodnego Sługę Bożego, swojego współbrata, którego grób znajduje się w kalwaryjskim sanktuarium.

  szczypta historii z życia Wenantego ….dla dobra dusz

 7. Eliezer said

  • Ciocia said

   Cytat z filmiku :

   Niemożliwe aby Bóg objawił się św.Faustynie ….był to szatan …

   Ty człowieku wiesz co robisz czy udajesz ,czy nie wiesz ? Może jesteś z jakiejś sekty ?

  • Ciocia said

   Twój kolega z Puław md888 szydzi z Matki Bożej tu cytat :

   i. Kto do niej się zwraca, modli, prosi ją o coś ten jest zwiedziony, bo Maria nie żyje a nawet gdy żyła, nikt jej tak nie nazywał, nie traktował jak katolicyzm i nikt się do niej tak nie zwracał. Dogmaty maryjne są fałszem – tak jak kult maryjny i objawienia maryjne : http://mieczducha888.

   Weź się człowieku zastanów , nad tym czym się zajmujesz .

  • Ciocia said

   świadkowie jehowy

 8. Ciocia said

  HERES / WZN – MAMO!

 9. Dzieckonmp said

  O. Leon Knabit przestrzega: Jeśli wierzący zrezygnują z głosowania, to 13 października przeważy zło

  https://www.fronda.pl/a/o-leon-knabit-przestrzega-jesli-wierzacy-zrezygnuja-z-glosowania-to-13-pazdziernika-przewazy-zlo,133999.html

 10. Sylwester said

  W mojej opinii Emmerich odnosi się do papieża Benedykta XVI, ostatniego prawowitego papieża. W 2028 roku będzie miał 101 lat.
  Odnośnie rezerw złota to Chiny już mają złota najwięcej ale nie ujawniają ile dokładnie go mają. Całe złoto z Rosji zostanie wywiezione do Chin jako gwarancja długu Rosji wobec Chin

 11. Ciocia said

  2 października

  Świętych Aniołów Stróżów

  Aniele Boży, Stróżu mój,
  Ty zawsze przy mnie stój.
  Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
  Bądź mi zawsze ku pomocy.
  Strzeż duszy i ciała mego
  I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
  Amen.

  Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów.

  • Leszek said

   W ramach powtórki o dzisiejszym święcie naszych Aniołów Stróżów:
   Anioł Stróż – najlepszy przyjaciel
   Posted by Dzieckonmp w dniu 3 października 2014

 12. La Salette said

  Podczas marszu proaborcyjnego radykalne feministki podłożyły ogień pod katedrę w mieście Meksyk.

  https://ekai.pl/feministki-podpalily-katedre-w-meksyku/

 13. OSTOJA said

  Część spraw związanych z tzw. aferą podkarpacką, w której zarzuty usłyszeli czołowi politycy i działacze PO i PSL z Podkarpacia, trafiło do tarnowskiego sądu. W jednej z nich, która należy do najważniejszych wątków afery, orzeka sędzia Mariusz Kosiniak, spokrewniony z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego – dowiedziała się „Gazeta Polska”.
  https://niezalezna.pl/290669-dorota-kania-ujawnia-afere-podkarpacka-osadzi-sedzia-kosiniak-zbieznosc-nazwisk-nie-jest-przypadkowa

 14. Darek said

  Bardzo niebezpieczny precedens Państwo Polskie musi to zatrzymać…

  https://www.tvp.info/44639947/sad-przyznal-odszkodowanie-dla-stuhra-i-szczygla-za-smog-zaplacimy-my

  • Ciocia said

   To jest rabunek w białych rękawiczkach .
   Ci panowie powinni zapłacić odszkodowanie za produkcję dwutlenku węgla .

   • Ciocia said

    A jak jeżdżą samochodami i latają samolotami , to niech zapłacą odszkodowanie za emisję spalin w latach 2008-2018 .

  • PinkBo said

   W Irlandii podobny proces sedzia
   wyrzucił jako bezpodstawny

  • cox42 said

   Dlaczego nie skarżył państwa, gdy PO było u władzy?

  • Anzelmik said

   Jak durny musiał być sąd to lepiej nie pytać !
   Przecież sąd powinien zadać temu marnemu aktorowi jedno pytanie – Czy w ciągu 10 lat wstecz , jechał pan choć raz autem albo leciał samolotem…Proste pytanie i pan Stuhr leży rozłożony na łopatkach !
   Ani grosza nie powinien płacić rząd – Kosztami sądowymi obciążyć tego kto chce odszkodowanie a sam truje…

 15. PinkBo said

  Gorzej z precedensem, ze córka Młynarskiej wzięła ślub z babą, niewiem gdzie mieszka, ale jak w Polsce to bedzie mogła sie domagać praw „małżeńskich” i bedzieszum na całą łunie euro.
  W taki właśnie sposób zaczęła sie legalizacja takich „małżeństw” w Irlandii. Poszło do sądu o „oddanie” im praw!!!
  BOZE BROŃ NAS PRZED TYM GRZECHEM
  Głosujcie na ludzi bożych, bo jak oni mas nie obronią to tez nam zrobią homoreferendum!!!!

 16. messenger said

  Radykalne feministki podpaliły katedrę w Meksyku. Skandowały proaborcyjne hasła
  https://pl.aleteia.org/2019/10/02/radykalne-feministki-podpalily-katedre-w-meksyku-skandowaly-proaborcyjne-hasla/

 17. messenger said

  Kard. Burke: Polska jest promykiem nadziei, który inspiruje Kościół powszechny

  https://www.m.pch24.pl/kard–burke–polska-jest-promykiem-nadziei–ktory-inspiruje-kosciol-powszechny,60715,i.html

 18. OSTOJA said

 19. Dzieckonmp said

  W Polsce pośród totalnych polityków to już nadeszło.

  „Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: «Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny»”.

  • Leszek said

   Przytaczany powyżej apoftegmat (nr 25) św. Antoniego Wielkiego (ok 250-ok.357r.) ze str. 42 „Pierwszej Księgi Starców”
   (Wydawnictwo m, Kraków 1992) w żadnym wypadku nie powinno się zawężać do naz(y)wanych „totalnych polityków” (to są zagubione dzieci Boże) i używać treści tego apoftegmatu w bieżącej blogowej politycznej kampanii/wrzawie wyborczej, która moim zdaniem zbyt mocno wdziera się w ten maryjny blog. Tego nie powinno się/nie wolno robić! Bo wydźwięk tego apoftegmatu zdecydowanie wykracza ponad partyjne zapatrywania i rozumienie dzisiejszej polskiej rzeczywistości.

 20. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/466372-matczak-i-fundacja-wspierana-przez-sorosa-chca-zniszczyc-tk

 21. OSTOJA said

  Raport: Dziesiątki milionów dolarów od Sorosa na strajki klimatyczne

  24,9 mln dolarów – tyle na finansowanie grup aktywistów klimatycznych przeznaczyła Open Society należąca do amerykańskiego miliardera oraz finansisty George’a Sorosa.
  https://www.fronda.pl/a/raport-dziesiatki-milionow-dolarow-od-sorosa-na-strajki-klimatyczne,133894.html

 22. Darek said

  Dziennik „Neue Zurcher Zeitung” zamieścił we wtorek krytyczny artykuł o polskim ambasadorze Jakubie Kumochu cytując dwóch szwajcarskich deputowanych, którzy twierdzą, że polski przedstawiciel nie powinien interweniować i bronić swojego kraju w prasie. Sam ambasador powiedział, że komentarze deputowanych wynikają z niezrozumienia roli dyplomaty. „Ambasador to ktoś, kto reprezentuje kraj. Podobnie jak moi koledzy, ambasadorowie USA czy Izraela, zabieram głos w debacie publicznej i podobnie jestem za to atakowany” – skomentował Jakub Kumoch….

  https://niezalezna.pl/290633-szwajcarska-gazeta-oburzona-zachowaniem-polskiego-ambasadora-powod-broni-polski

  • Ciocia said

   Ambasada RP w Szwajcarii alarmuje, że „Neue Zuercher Zeitung” nie chce opublikować repliki polskiego ambasadora wobec zamieszczonego w tej gazecie wywiadu, w którym Polaków oskarżono o… masowe mordowanie Żydów. Cała sprawa dotyczy wywiadu z izraelskim historykiem Holokaustu Yehudą Bauerem, który ukazał się 25 czerwca na łamach „Neue Zuercher Zeitung”.

 23. Dzieckonmp said

  Konfederaci tłumaczą służbę dla SB

  https://jozefdarski.pl/13609-konfederaci-tlumacza-sluzbe-dla-sb

  • Anzelmik said

   Przypominam tylko że w poprzednich wyborach Konfederacja wystawiła do wyborów ukrainkę z powiązaniami z Rosją ! Czy Konfederacja to jeszcze Polskie ugrupowanie czy stado maładców ???

 24. OSTOJA said

  https://pbs.twimg.com/media/EF37UYLW4AYIWpp?format=jpg&name=small

 25. Magda 2 said

  Tak się zastanawiam. Jak wiadomomo z przekazów w Polsce nastąpią masowe nawrócenia gdy wizja nagłej zagłady zajrzy nam w oczy. Pewnie chodzi tu o IIIWŚ. Czyli z tej propozycji chronologicznej wynika, że bedzie to mniej więcej za 3 lata. Za 3 lata Jezus zostanie ogłoszony prawowitym Królem Polski również w prawie i w konstytucji. Jeżeli PiS wygra to będzie to za tej kadencji. (W przypadku powrotu opozycji do władzy takiego ruch absolutnie bym się nie spodziewała). Ciekawe w jaki sposób to wpłynie na rządy Antychrysta w Polsce gdy Jezus będzie naszym Królem już oficjalnie.

 26. messenger said

  Ostatnie orędzie Matki Bożej z Medjugorie – 2 październik 2019 r. – Orędzie dla Mirjany Soldo
  Orędzie Najświętszej Maryi Panny przekazywane dla świata za pośrednictwem widzącej Mirjany Soldo, każdego 2 dnia miesiąca.

  „Drogie dzieci! Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego.

  Dzieci moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – mojemu Synowi. Pragnę poprowadzić was tą drogą.

  Wy, dzieci moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej miłości, prawdy i wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, zaufanie Jego miłości. Oddajcie się w pełni Jego woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do życia wiecznego, zostanie wam dane.

  Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać. Będziecie mieli prawdziwy pokój i prawdziwą miłość, będziecie apostołami miłości, swoim przykładem sprawicie, że te moje dzieci, które nie znają mojego Syna i Jego miłości, zapragną go poznać. Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, adorujcie ze Mną mojego Syna i miłujcie Go ponad wszystko. Zawsze starajcie się żyć w Jego prawdzie. Dziękuję wam”.

 27. Eliza said

 28. OSTOJA said

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: