Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Logika chronologiczna

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 października 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

 

1.- Wprowadzenie
2. – Argument 1 : Ostrzeżenie nastąpi po ohydzie spustoszenia
3. – Argument 2 : Od ostrzeżenia do kataklizmu minie mniej niż 3,5 roku
4. – Argument 3 : Od sojuszu wielu aż do wypowiedzenia minie ponad 3,5 roku
5. – Argument 4 : Koniec dwóch bestii jeszcze się nie wydarzył
6. – Argument 5 : Łańcuch diabła związanego przez tysiąc lat jeszcze się nie zaczął
7. – Argument 6 : Szatan ma jeszcze ponad tysiąc lat, aby wyjść na świat, aby uwieść ludzi
8. – Argument 7 : Do końca świata jest jeszcze ponad tysiąc lat
9. – Argument 8 : Od Drugiego Przyjścia do końca świata minie ponad tysiąc lat.
10. – Argument 9 : Dzień Drugiego Przyjścia jest dniem końca listy papieży z listy Malachiasza
11.- Argument 10 : Dzień drugiego przyjścia to 25.03.2032.
12. – Argument 11 : Dzień Drugiego Przyjścia jest dniem kary z Garabandal
13.- Argument 12 : Karą z Garabandal jest kataklizm Daniela
14.- Podsumowanie i źródła

Wprowadzenie

Logika aksjomatu rozpoczyna się od przesłanki zakwalifikowanej jako prawdziwa sama w sobie (aksjomat), a na tej podstawie można wywnioskować inne zdania metodą dedukcyjną, z której wyciąga się wnioski zgodne z aksjomatem. 2)

W mojej teorii rozważymy aksjomat jako obiektywną informację, którą dziewczęta z Garabandal twierdziły, że otrzymały w sposób nadprzyrodzony. W zeznaniach dziewcząt należy odróżnić to, co usłyszały, od tego, co interpretowały: co jest obiektywne (nieomylne) i subiektywne ( omylne )?
Jest także aksjomatem, że obiektywna informacja pochodzi ze słowa Bożego 3 i z nieomylnej doktryny nauczania Kościoła katolickiego 4 . Także prywatne objawienia oficjalnie zatwierdzone przez Kościół katolicki.

Zastosowana metoda dedukcyjna opiera się na logice sylogistycznej , która próbuje ustanowić prawa gwarantujące, że z prawdy sądów porównawczych lub przesłanek można uzyskać nowy prawdziwy sąd lub wniosek z gwarancją prawdy. Syllogizm jest centralnym pojęciem logiki arystotelesowskiej, fundamentalnym filarem myśli naukowej i filozoficznej od czasu jej wynalezienia ponad dwa tysiące lat temu.

W akredytacji pomieszczeń solidność argumentu spoczywa; Jeśli forma moich argumentów jest prawidłowa, wszelka krytyka wywnioskowanych wniosków powinna próbować zdyskredytować przesłanki, w przeciwnym razie krytyka byłaby niespójna.

Argument 1

Przesłanka 1: Ostrzeżenie nastąpi, gdy sytuacja będzie najgorsza
Przesłanka 2: Sytuacja będzie najgorsza po ohydzie spustoszenia
Wniosek 1: Ostrzeżenie pojawi się po ohydzie spustoszenia

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek.

Przesłanka 1 : „ Ostrzeżenie nastąpi, gdy sytuacja będzie najgorsza ”.

Ta informacja jest prawdziwa, ponieważ Hiacynta twierdziła, że ​​otrzymała ją bezpośrednio od Dziewicy, w wywiadzie z sierpnia 1979 r . : „ Najświętsza Dziewica nalegała, abyśmy się modlili (aby temu zapobiec). Te poważne wydarzenia będą miały miejsce przed Ostrzeżeniem, które nastąpi, gdy sytuacja będzie najgorsza ”. 5
oraz w innym wywiadzie z 16 kwietnia 1983 r . : Powiedziała również, że gdy sytuacja będzie najgorsza, nastąpi Ostrzeżenie. Skąd wiesz Czy Dziewica powiedziała ci, czy widziałaś to w wizji?
Hiacynta: „Dziewica powiedziała, że ​​Ostrzeżenie nadejdzie, gdy sytuacja będzie najgorsza”. 6

To objawienie jest również zbieżne z objawieniem Emmerich: „ Widziałam także, że pomoc przyszła w czasie wielkiej pustki7, a także „ Ale przyjdzie to tylko wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone . Wódz przywoła Świętego Michała, a wtedy zwycięstwo nadejdzie ”. 8

Ponieważ świadectwo Hiacynty jest jasne i wystarczająco obiektywne, aby nie mylić, prawdziwość przesłanki 1 została wykazana.

Przesłanka 2 : „ sytuacja będzie najgorsza po ohydzie spustoszenia

Prawdę o tym założeniu pokazują Mt 24,15-22 i Mk 13,14-20 , które można streścić w następujący sposób:
„ Gdy ujrzycie ohydę spustoszenia … [uciekajcie] … Ponieważ nastąpi wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i nigdy nie będzie .”
Jeśli święte księgi nauczają rzetelnie, wiernie i bezbłędnie prawdy 9 , przesłanka 2 zostaje wykazana.
Aby rozwinąć więcej argumentów potwierdzających prawdziwość tej przesłanki, zobacz wpis „ Dlaczego rok 2030 ?”

Gdyby ostrzeżenie miało miejsce przed ohydą spustoszenia, przesłanki – które wykazaliśmy jako prawda – byłyby niespójne, to znaczy te dwie przesłanki nie mogłyby być prawdziwe jednocześnie. Dlatego, ponieważ kontrprzykład argumentu jest niespójny, możemy powiedzieć, że argument jest logicznie uzasadniony.

Argument 2

Przesłanka 3: Ostrzeżenie nastąpi po ohydzie spustoszenia
Przesłanka 4: 3,5 roku minie od ohydy spustoszenia do kataklizmu
Wniosek 2: Od ostrzeżenia do kataklizmu minie mniej niż 3,5 roku.

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 3 : „ Ostrzeżenie nastąpi po ohydzie spustoszenia ”

Prawdziwość tego założenia wykazano w argumencie 1 , wniosek 1.

Przesłanka 4 : „ Od ohydy spustoszenia do kataklizmu minie 3,5 roku ”

W „ Tygodniu Daniela ”: Czytamy w Dn 9, 27 : „ Na tydzień narzuci sojusz wielu, a w połowie tygodnia zaprzestanie ofiar. A na jednym skrzydle świątyni będzie Ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie
Jeśli minie 3,5 roku od sojuszu dla wielu do ohydy spustoszenia i 7 lat minie od sojuszu dla wielu do kataklizmu, wówczas 3,5 roku minie od ohydy do kataklizmu. Takie rozumowanie jest zatem jednoznaczne i niepodważalne.

Oprócz argumentu możemy dodać, że twierdzenie, że kataklizm jest karą z Garabandal, co zostało wykazane we wpisie „ Kara ” i przesłanka 21 . Podsumowując, objawienia Akity są kluczem do powiązania kataklizmu Daniela z karą Garabandal. Ten związek potwierdzają objawienia z Apokalipsy we śnie o posągu Nabuchodonozora i św. Hildegardy. Ten wniosek 2 również to potwierdza.

Ten argument prowadzi nas do kolejnego logicznego wniosku, o którym jedynie zwięźle wspomnę:
– Przesłanka: od ogłoszenia do cudu minie mniej niż 12 miesięcy. Dlatego jeśli od ostrzeżenia do kataklizmu minie mniej niż 3,5 roku, to od cudu do kary również minie mniej niż 3,5 roku .

Argument 3

Przesłanka 3: Ostrzeżenie nastąpi po ohydzie spustoszenia

Przesłanka 5: Od sojuszu dla wielu do ohydy spustoszenia minie 3,5 roku

Wniosek 3: Od sojuszu dla wielu do ostrzeżenia, minie ponad 3,5 roku.

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 3 : „ Ostrzeżenie nastąpi po ohydzie spustoszenia ”

Prawdziwość tego założenia wykazano w argumencie 1 , wniosek 1.

Przesłanka 5 : „ Od sojuszu dla wielu do ohydy spustoszenia minie 3,5 roku ”

W „ Tygodniu Daniela ”: Czytamy w Dn 9, 27 : „ Na tydzień narzuci sojusz wielu, a w połowie tygodnia zaprzestanie ofiar. A na jednym skrzydle świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie »

Jeśli minęło 3,5 roku od sojuszu do ohydy spustoszenia, a ostrzeżenie nastąpiło po ohydzie, minie ponad 3,5 roku od sojuszu do ostrzeżenia. Takie rozumowanie jest rozstrzygające, a zatem niepodważalne.

Argument 4

  Ap. 19, 20 : „ I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii
i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką . ”

Przesłanka 6: Koniec dwóch bestii nastąpi po ich pojawieniu się
Przesłanka 7: Pojawienie się dwóch bestii jeszcze się nie wydarzyło
Wniosek 4: Koniec dwóch bestii jeszcze się nie wydarzył

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 6 : „ Koniec dwóch bestii nastąpi po ich pojawieniu się ”
Ponieważ koniec bestii jest z definicji momentem, w którym przestaną one istnieć na świecie, koniec dwóch bestii zawsze będzie następował po ich pojawieniu się. Przeciwne stwierdzenie jest niespójne, a zatem niemożliwe.

Przesłanka 7 : „ Pojawienie się dwóch bestii jeszcze się nie wydarzyło ”
Pojawienie się dwóch bestii implikuje, że ci dwaj ludzie zdominują świat i okrutnie będą prześladować wybranych; Ale ponieważ antychryst nie poddał jeszcze świata swojemu autorytetowi, a fałszywy prorok nie uzurpował sobie jeszcze kwatery głównej Piotra, a my nawet nie wiemy, kim on jest, ani kim innym, ani nawet ich imion nie znamy, możemy potwierdzić, że jeszcze się nie pojawili.

Argument 5

Ap. 20, 1-2 : „  Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści  i wielki łańcuch w ręce.
 I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat . ”

Przesłanka 8: Łańcuch diabła na tysiąc lat rozpocznie się po zakończeniu dwóch bestii

Przesłanka 9: Koniec dwóch bestii jeszcze się nie wydarzył
Wniosek 5: Łańcuch diabła przez tysiąc lat jeszcze się nie zaczął
Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek: Przesłanka 8 : „ Łańcuch diabła przez tysiąc lat rozpocznie się po zakończeniu dwóch bestii ”
To założenie zostało wykazane w Ap. 20, 1-2 , gdzie przysłówek czasu „ Następnie ” odnosi się do końca dwóch bestii, abyśmy mogli zinterpretować: „ Po zakończeniu dwóch bestii […] przykuty łańcuchem Diabeł przez tysiąc lat . ”
Jeśli święte księgi solidnie, wiernie i bezbłędnie nauczają prawdy 10 , zostanie wykazana przesłanka 8.

Przesłanka 9 : „ Koniec dwóch bestii jeszcze się nie wydarzył ”
Prawdziwość tego założenia wykazano w argumencie 4 , wniosek 4.

Argument 6

Ap. 20, 7-8 : „ A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.
I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, ”.

Przesłanka 10: Po tysiącu lat w łańcuchach szatan wyjdzie, aby uwieść ludy
Przesłanka 11: Łańcuch diabła przez tysiąc lat jeszcze się nie zaczął
Wniosek 6: Szatan ma jeszcze ponad tysiąc lat, aby wyjść i uwieść ludzi
Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 10 : „ Po tysiącu lat w łańcuchach szatan wyjdzie, aby uwieść lud ”
To założenie zostało wykazane w Obj. 20, 7-8 , gdzie stwierdza: „ gdy tysiąc lat się wypełni, Szatan […] wyjdzie, aby uwieść lud ”.
Jeśli święte księgi rzetelnie, wiernie i bezbłędnie nauczają prawdy 11 , zasada 10 zostanie wykazana.
Przesłanka 11 : „ Łańcuch diabła przez tysiąc lat jeszcze się nie zaczął ”

Prawdziwość tego założenia wykazano w argumencie 5 , wniosek 5.

Argument 7

 

Ap. 20 : 5 : „ To jest pierwsze zmartwychwstanie. A inni umarli nie mogli ożywić, dopóki nie wypełni się tysiąc lat ”.
Przesłanka 12: Szatan ma jeszcze ponad tysiąc lat, by wyjść, by uwieść ludzi
Przesłanka 13: Koniec świata nastąpi po tysiącu lat
Wniosek 7: Do końca świata jest jeszcze ponad tysiąc lat Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 12 : „ Szatan ma jeszcze ponad tysiąc lat, aby wyjść i uwieść lud ”
Prawdziwość tego założenia wykazano w argumencie 6 , wniosek 6.

Przesłanka 13 : „ Koniec świata nastąpi za tysiąc lat ”.
Jeśli koniec świata jest z definicji ostatnim wydarzeniem obecnej ziemi i nieba, to tysiącletnie Królestwo na ziemi nie może być później. Jeśli nie jest później, jest wcześniej.
Św. Jan ujawnia kilka faktów, które będą miały miejsce między końcem tysiąca lat a końcem świata:
1) „ A gdy tysiąc lat się wypełni, szatan zostanie uwolniony ze swego więzienia ” Ap 20, 7
2) „ aby uwieść ludy znajdujące się na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, aby zebrać ich do bitwy ” Ap. 20, 8
3) „ i będą maszerować po całej ziemi, otaczając obóz świętych ” Ap 20, 9a
4) „ Ale ogień spadnie z nieba i pochłonie ich ” Ap. 20, 9b
5) „ Diabeł, który ich uwiódł, zostanie wrzucony do sadzawki siarki ” Obj. 20:10
6) „ Potem ujrzałem wielki biały tron ​​i tego, który na nim usiadł. Przed jego obecnością niebo i ziemia zniknęły bez śladu ” Ap 20, 11
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zniknięcie nieba i ziemi z wersetu 11 to koniec świata, mamy sekwencję 5 tymczasowych zdarzeń, które będą miały miejsce między końcem tysiąca lat a końcem świata. Bo ani uwiedzenie Goga i Magoga, ani zgromadzenie do bitwy, ani marsz na ziemi, ani otoczenie obozu świętych, ani upadek ognia z nieba nie mogą nastąpić po końcu świata; dlatego są one przed i po upływie tysiąca lat, zgodnie ze słowem Bożym: „ a gdy tysiąc lat się wypełni … ”. Jeśli te wydarzenia po zakończeniu tysiąca lat są koniecznie przed końcem świata, wówczas przesłanka 13 zostanie wykazana.
Jeśli „ na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby dokonać ostatecznego triumfu dobra nad złem ” 12 , aby triumf Chrystusa był „ ostateczny ” , konieczne jest, aby po tym szatan nie mógł uwieść ludzie nigdy więcej.

Jak widzimy, argument 4 doprowadził mnie do argumentu 5, a ten do 6, a ten z kolei do 7; dlatego, chociaż konkluzja 7 nie jest ani intuicyjna, ani oczywista, udało nam się do niej dojść w sposób naukowy i racjonalny, poprzez reguły logiki.

Argument 8

Przesłanka 14: Drugie Przyjście nastąpi przed końcem Bezbożnych
Przesłanka 15: Koniec bezbożnych upływa przed tysiącami lat Królestwa Chrystusowego
Wniosek 8: Od Drugiego Przyjścia do końca świata minie ponad tysiąc lat.

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 14 : „Drugie Przyjście nastąpi przed końcem Bezbożnych”
2 Tes 2 : 8 : „ wtedy bezbożni się zamanifestują, których Pan Jezus zniszczy tchnieniem swoich ust i unicestwi blaskiem Swego przyjścia ”
Święty Augustyn stwierdza: „Prawdą jest, że ostatnim prześladowaniem, które nastąpi przez Antychrysta, będzie sam Chrystus wraz ze swoją obecnością, który go zniszczy ”. * n „ Miasto Boga ” (książka XVIII, rozdział LIII). Hildegarda zgadza się również, że Syn Boży zabije syna nieprawości *  Sw. Hildegarda z Bingen; „ Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 36
Jeśli według św. Pawła przyczyną końca Bezbożnego jest Drugie Przyjście Jezusa, to bez Drugiego Przyjścia nie byłoby końca Bezbożnego. Dlatego, aby nastąpił koniec Bezbożnego, konieczne jest, aby Drugie Przyjście miało miejsce wcześniej , ponieważ skutek z definicji zawsze następuje po jego przyczynie, choćby przez jedną tysięczną sekundy. Przeciwne stwierdzenie jest zatem niespójne, niemożliwe.

Ta przesłanka 14 została zatwierdzona przez św. Jana w Ap 19, gdzie prorok po raz pierwszy przedstawia drugie przyjście Jezusa: Ap 19, 11-16 : „ Widziałem otwarte niebo i pojawił się biały koń. Jego Jeździec nazywa się„ Wierny ”i„ Prawda ”; osądza i walczy sprawiedliwie […] Nazywa się:„ Słowo Boże. ”Niebiańskie wojska podążają za nim. […] Na płaszczu i na udzie ma to imię: Król królów i pan panów […] ”
A potem koniec Bestii i fałszywy prorok: Obj. 19, 20 : „ Bestia została schwytana wraz z fałszywym prorokiem […] i obaj zostali wrzuceni żywcem do sadzawki płonącej siarki ”.

Przesłanka 15 : „ Koniec bezbożnych upływa przed tysiącami lat Królestwa Chrystusowego ”
Ap. 19, 20 : „ Bestia została schwytana wraz z fałszywym prorokiem […] i obaj zostali wrzuceni żywcem do sadzawki płonącej siarki ”. W ten sam sposób, w jaki Święty Jan przedstawia Drugie Przyjście przed końcem dwóch bestii w tej samej kolejności, którą przedstawia Święty Paweł, przedstawia także koniec niegodziwych przed tysiącem lat łańcucha smoków i panowaniem wybranych z Chrystusem:
Ap. 20 , 1 i nast.: „ Potem zobaczyłem, że anioł … schwytał Smoka i przykuł go na tysiąc lat. Potem rzucił go w Otchłań… aby Smok nie mógł uwieść ludów pogańskich, dopóki się nie spełni tysiąc lat. Po tysiącach lat zostanie zwolniony na krótki czas . ”
Jeśli wydaje nam się rozsądne, że kolejność, według której apostoł opisuje drugie przyjście przed końcem antychrysta, pokrywa się z jego porządkiem chronologicznym, powinniśmy rozważyć to samo. Gdyby koniec niegodziwych nastąpił po początku tysiąca lat, dlaczego prorok w swojej wizji przedstawiłby go w odwrotnej kolejności? w takim przypadku święty tekst kłamałby, gdy mówi: „ Wtedy… po ”; ale jeśli święte księgi rzetelnie, wiernie i bezbłędnie nauczają prawdy 9 , kontrprzykład jest niespójny, co dowodzi przesłanki 15, a wraz z nią argumentu 8.
Wniosek ten jest dalej potwierdzony w 1 Kor 15, 22-24 : „ sicut enim in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. Niezwykły autem in suo ordine: primitiae Christus ; deinde hi, qui sunt Christi, in adventu eius ; deinde finis , cum tradiderit regnum Deo et Patri, cum evacuaverit omnem principatum et omnem potestatem et virtutem . ”
Tutaj apostoł wydaje rozkaz zmartwychwstania:
1. Christ – Stało się to 01/01/31, zgodnie z moimi obliczeniami w poście Emmerich
2. „ Zatem ci, którzy są do niego przywiązani w czasie Jego przyjścia ” – zgodnie z moją propozycją w 25.03.2032 r
3º „ W końcu, kiedy Chrystus oddaje Królestwo Bogu ” – zgodnie z moją propozycją z roku 3.213.
Zauważmy, że apostoł oddziela w czasie Drugie Przyjście Jezusa, które będzie poprzednie i koniec, gdy Chrystus przekaże Królestwo Bogu. Nie będzie zatem równoczesny, ale najpierw będzie jeden, a potem „ deinde ”, koniec. Pismo Święte używa przysłówka „ deinde ”, aby czasowo oddzielić 2000 lat od zmartwychwstania Chrystusa i pierwszego zmartwychwstania. Ten sam przysłówek jest używany do tymczasowego oddzielenia pierwszego zmartwychwstania od ostatecznego zmartwychwstania. Dlatego nie możemy argumentować, że „ deinde ” może oznaczać kilka minut lub kilka godzin, kiedy kilka słów wcześniej oznaczało 2000 lat. Z Ap 20 wiemy, że minie tysiąc lat.
Więcej informacji na temat tej analizy znajduje się w poście „ Pierwsze zmartwychwstanie ”.

Argument 9

Przesłanka 16: Dzień Drugiego Przyjścia (P) to dzień sprawiedliwości (Q)
Przesłanka 17: Dzień sprawiedliwości (Q) jest dniem końca listy papieży z  Malachiasza (R)
hipotetyczny sylogizm : jeśli P to Q, a Q to R, to P to R = Wniosek 9: dzień Drugiego Przyjścia jest dniem końca listy papieży z Malachiasza.

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 16 : „ Dzień Drugiego Przyjścia jest dniem sprawiedliwości ”
„ Musicie mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście . On przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sprawiedliwy Sędzia . Och, jak straszny jest ten dzień . Ustanowiony jest już dzień sprawiedliwości , dzień gniewu Bożego ”. 13
„ Dzień sprawiedliwości ” odnosi się zatem do dnia, w którym „ sprawiedliwy sędzia ” uczyni sprawiedliwość. Według objawienia św. Faustyny ​​dzień ten jest taki sam, jak Jego powtórne przyjście, dlatego też wykazano przesłankę 16. Przesłanka ta nie jest obca doktrynie katolickiej:
„ Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem podczas Jego drugiego przyjścia14
„ Ojciec również wydał„ wszelki sąd Synowi15
„ Chwalebny Chrystus, przybywszy na koniec czasów, aby sądzić żywych i umarłych, objawi tajemne usposobienie serc i oddanie każdemu człowiekowi zgodnie z jego uczynkami ” 16
Mt 25, 31-32 : „ Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale otoczony przez wszystkich aniołów, zasiądzie na swoim chwalebnym tronie. Wszystkie narody zgromadzą się w jego obecności i oddzieli jednych od drugich ”.
Ap. 19, 11 : „ Potem zobaczyłem otwarte niebo i pojawił się biały koń. Jego Jeździec jest nazywany„ Wiernym ”i„ Prawdomównym ”; osądza i walczy sprawiedliwie

Przesłanka 17 : „ Dzień sprawiedliwości jest dniem końca listy papieży Malachiasza ”
Przesłankę tę demonstruje ostatnie zdanie proroctwa: „ a wielki Sędzia osądzi swój lud. Koniec ”, który wyraźnie odnosi się do ostatecznego wyroku, a zatem do dnia sprawiedliwości, a zgodnie z przesłanką 16, do drugiego nadchodzi. Oto jak to zdanie jest powszechnie interpretowane:
To motto jest również wyraźnie związane z drugim sądowym przyjściem Chrystusa nad chmurami nieba:„ Et Iudex tremendus iudicabit populum suum. ”[…] W każdym razie„ ostatnie prześladowanie ”Antychrysta wydaje się być wynikiem 112, ponieważ motto nr 112 (lista zawiera 112 papieży) nazywa to „ekstremalnym” lub „ostatnim ” .17

„ Pedro Romano („ Petrus Romanus ”, w łacińskim oryginale) wydaje się związany z końcem świata i powtórnym przyjściem Chrystusa .” 18

„ Papież, któremu przydomek Petrus Romanus odpowiada zgodnie z Proroctwem św. Malachiasza, a ponieważ wydaje się on ostatnim z całej serii papieży, którzy będą istnieli w Kościele – jeśli wyrocznia zostanie uznana za prawdziwą – jego pontyfikat będzie zbiegać się z poważnymi udrękami, które będą oznaczać koniec historii i które będą bezpośrednio poprzedzać Paruzję . ” 19

„ Według proroctw po„ Pasterzu anielskim ”wystąpi sześciu papieży, z których ostatni zobaczą wraz ze współczesnymi drugie przyjście Chrystusa ” 20

Sędzia : Osoba, która ma uprawnienia do sądzenia i skazania.
Właśnie dlatego Wion pisał wielką literą słowa Sędzia, ponieważ „ ogromnym Sędzią ” jest Chrystus. Cóż, jeśli jest sprawiedliwy sędzia, musi istnieć sprawiedliwy proces i sprawiedliwy wyrok, aby ten dzień był dniem sprawiedliwości. Ile dni sprawiedliwości pozostało? tylko dwa, dzień końca świata i dzień drugiego przyjścia, oba oddzielone okresem 1000 lat, zgodnie z argumentem 8 . Do którego z nich odnosi się lista Malachiasza? jeżeli papież Franciszek jest ostatnim papieżem na liście i do końca świata pozostało jeszcze tysiąc lat ( argument 7 ), może to być tylko dzień sprawiedliwości ogłoszony przez św. Faustynę, dzień drugiego przyjścia (przesłanka 16 i 20).
Ponieważ to proroctwo Malachiasza jednoznacznie potwierdza przesłankę 17, przedstawiono argument 9. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiarygodności tego proroctwa, przeczytaj artykuł „ Proroctwo Malachiasza ”.

Argument 10

Przesłanka 18: Dzień drugiego przyjścia jest dniem końca listy papieży Malachiasza
Przesłanka 19: Końcowy dzień listy papieży Malachiasza to 25.03.2032
Wniosek 10: Dzień drugiego przybycia to 25.03.2032

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 18 : Dzień drugiego przyjścia jest dniem końca listy papieży Malachiasza
Pokazane w argumencie 9
Przesłanka 19 : Końcowy dzień listy papieży Malachiasza to 25.03.2032

Jest to obliczenie matematyczne wykazane w poście „ Dzień kary ” w oparciu o motto 73: „ Oś w medietate oznacza ” przetłumaczone jako „ oś pośrodku haseł ”. Jest to rozstrzygające i dlatego niepodważalne rozumowanie.

Oprócz ważności i zasadności tego argumentu możemy również sprawdzić jego zgodność z argumentem 2: Jeśli z jednej strony kara będzie w dniu 25.03.2032, a z drugiej strony od ostrzeżenia do kary, minie mniej niż 3,5 lat, następnie dochodzimy do wniosku, że ostrzeżenie i cud zdarzą się między 2028 a 2032 rokiem. Wskazówki, które Conchita zostawiła nam o dniu cudu prawdopodobnie na rok 2030 i przejście komety Apophis dotykającej ziemi w 2029 roku, są następujące zbieżne z tymi wnioskami.

Jeśli chodzi o pytanie słów Jezusa: „ nikt nie zna dnia ”, rozwiązuję je w poście „ cienie mojej propozycji ”.

Argument 11

Przesłanka 20: Dzień drugiego przyjścia (P) jest dniem gniewu (Q)
Przesłanka 21: Dzień gniewu (Q) jest dniem kary Garabandal (R)
hipotetyczny sylogizm : jeśli P to Q, a Q to R, to P to R = Wniosek 11: dzień drugiego przyjścia to dzień kary Garabandal.

Aby ocenić, czy ten argument jest solidny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek:

Przesłanka 20 – „ Dzień Drugiego Przyjścia jest dniem gniewu ”
„ Musicie mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście . On przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sprawiedliwy Sędzia . Och, jak straszny jest ten dzień . Ustanowiony jest już dzień sprawiedliwości , dzień gniewu Bożego ”. 21
W kontekście tego wyrażenia „ jak straszny jest ten dzień ” odnosi się do dnia Drugiego Przyjścia, które następnie określa jako dzień sprawiedliwości i „ dzień gniewu Bożego ”. Jeśli objawienie Matki Boskiej Świętej Faustynie utożsamia dzień Drugiego Przyjścia z dniem gniewu, to objawienie godne wiary w ludzką wiarę dowodzi, że dzień drugiego przyjścia jest dniem sprawiedliwości i Dzień Bożego gniewu.

O orędziach Bożego Miłosierdzia św. Jan Paweł II stwierdza w mowie kanonizacyjnej Faustyny ​​Kowalskiej: „ To nie jest nowe przesłanie, ale przesłanie Bożego miłosierdzia można uznać za szczególny dar oświecenia ”. , pośrednio także przesłanie o wartości każdego człowieka […] A ty, Faustyno, dar Boży w naszych czasach, dar ziemi polskiej dla całego Kościoła, daj nam dostrzec głębię Bożego miłosierdzia, pomóż nam aby doświadczyć tego w naszym życiu i świadczyć o tym naszym braciom. Niech wasze przesłanie światła i nadziei rozprzestrzenia się na cały świat , doprowadza grzeszników do nawrócenia, eliminuje rywalizację i nienawiść oraz otwiera ludzi i narody na  braterstwo ”. 22

Dochodzimy do tego samego wniosku, jeśli porównamy to, co św. Paweł i Sw. Hildegarda mówią o końcu antychrysta:
2 Tes 2 : 8 : „ Wtedy objawi się Bezbożny, którego Pan Jezus zniszczy tchnieniem swoich ust i unicestwi blaskiem Swego Przyjścia ”. Dzień Drugiego Przyjścia.
Święty Hildegarda : „[Chrystus] zabije [antychrysta] siłą, z jaką on, który jest Słowem Ojca, będzie sądził ziemską kulę swoim sprawiedliwym sądem23 . Dzień sprawiedliwości.
hipotetyczny sylogizm : jeśli dzień drugiego przyjścia będzie dniem końca antychrysta, a dzień końca antychrysta będzie dniem sprawiedliwości / gniewu, wówczas dzień drugiego przyjścia będzie dniem gniewu.

Ez 21, 33-34 : „ Powiecie: Miecz, miecz! Nieszczęsny na masakrę, spalony, by pożreć, lśnić jak błyskawica , aby rozładować go na szyi niegodziwych niegodziwców, których dzień nadejdzie w tym samym czasie, co ostateczne pokutowanie ”.

Blask błyskawicy jest drugim niewidzialnym przyjściem Jezusa, zgodnie z moją teorią ujawnioną w poście „ Blask jego przyjścia ”. Prorok Ezechiel wyjawia, że ​​„ stanie się to w tym samym czasie, co ostateczne pojednanie ”, potwierdzając w ten sposób nasz argument.

Przesłanka 21 – „ Dzień gniewu jest dniem kary Garabandal ”.
Myślę, że wykazałem to założenie we wpisach „ kara ” i „ dzień gniewu ”, ze względu na podobieństwo między tym, co dziewczęta z Garabandal a Pismo Święte mówi o tym dniu:
Dzień Pański nadchodzi , bo już jest blisko! […]silny jak nigdy nie był i nie będzie po nim , nawet w najdalszych pokoleniach. Przed nim ogień pochłania , za nim płomień pochłania. […] Przed nim ziemia drży, niebo się porusza, słońce i księżyc ciemnieją, gwiazdy tracą jasność!„Joel 2,Dz 2”, Zniszczę wszystko na powierzchni ziemi […] Cisza przed Panem, bo Dzień Pański jest bliski! […] W Dniu gniewu Pańskiego i ogniem Jego zazdrości cała ziemia zostanie pochłonięta; ponieważ dokona strasznej eksterminacji wszystkich mieszkańców ziemi. ”Sof 1Argument ten może zostać podważony: „pisma święte pokazują, że dzień gniewu jest wielką karą ognia, ale nie jest to ta sama kara ognia ogłoszona w Garabandal. Może być inna, na przykład koniec świata, na przykład „.
Na ten zarzut odpowiadam: nie może to być kataklizm końca świata, ponieważ zgodnie z argumentem nr 8 między Drugim Przyjściem a końcem świata minęło co najmniej 1000 lat, dlatego nie mogą być tego samego dnia. Nie może być też inny, ponieważ wiemy, że nie ma trzeciego przychodzącego 24 i że przesłanka 20. musi być spełniona.

Oprócz podobieństwa możemy to wywnioskować na inne sposoby: Przez bliskość

: Uporczywe wzmianki o karze w proroctwach muszą odnosić się do najbliższego wydarzenia, które zbiega się z jego opisem, ponieważ ogłaszają rodzaj odliczania; postępujące wyczerpywanie się czasu oznacza, że ​​nawet zakładając, że jest druga kara, proroctwa odnoszą się do natychmiastowej, to znaczy do Garabandal.

Przez osobliwość: reklamy kary w szczególny sposób wskazują na jedno wydarzenie. Ponieważ powszechna powódź miała miejsce 6000 lat temu i od tamtej pory nie było innego podobnego kataklizmu, nie można teraz sądzić, że proroctwa odnoszą się do dwóch różnych i gorszych uniwersalnych kar niż powódź. Gdyby proroctwa odnosiły się do różnych kar, nie wyjaśniając ich ani raczej nie sugerując inaczej, objawienia byłyby sprzeczne, a zatem nie boskie. Przez proporcjonalność : zarówno kara Garabandal, jak i dzień gniewu są opisane jako takie wielkie kary „ jak nigdy nie było ani nie będzie po nich ”; więc z definicji nie mogą być dwiema różnymi, ponieważ nie ma nic gorszego niż najgorsze.
Dla spójności : w poście „Drugie przyjście” zbieram inne podobne wiadomości o bliskości kary. Jeśli pochodzenie tych wiadomości jest takie samo, a czas ich ogłoszenia jest taki sam, a adresaci wiadomości są również tacy sami, zamiast wykazać, że wszystkie odnoszą się do tej samej kary, która jest naturalną i oczywistą interpretacją, powinno być udowodnij inaczej, że byłoby to mylące, skomplikowane i dziwne. Niemożność wykazania przeciwnego założenia świadczy o sile przesłanki.
Wady-przykład : od przesłanki 20  należy stwierdzić, że jedynym sposobem, w jaki wniosek 11 nie zostałby spełniony, jest to, że przesłanka 21 nie została spełniona, to znaczy, że dzień gniewu ogłoszony przez Sw. Faustynę w 1936 r. nie jest dniem kary ogłoszonej w Garabandal w 1961 r. Innymi słowy, to przesłanie Faustyny: „ Wydłużam czas miłosierdzia, ale biada im, jeśli nie rozpoznają tego czasu Mojego powrotu”. „Ponieważ bliski jest okropny dzień, dzień Mojej sprawiedliwości ”. „ Moje dziecko, jeszcze kilka kropli w kielichu, niewiele brakuje25 ; Nie ma to nic wspólnego z tym innym z Garabandal: „ Kubek już się napełnia,a jeśli się nie zmienimy, nadejdzie kara ”.Musimy unikać  gniewu Boga naszymi wysiłkami. „Co Dziewica rozumie przez„kielich napełnia się”, a w drugim przesłaniu z 1965 r.„Zanim kielich się napełniał, teraz się przepełnia? ”. Pisma święte ujawniają nam, jaki to jest kielich:
Obj 16:19: „I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej.
Obj. 14:10: „ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką

Iz 51, 17.22:”Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo! Ty, któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu.
Wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy,
! […]  kielicha mojego gniewu, nie będziesz już więcej pić ”

Tak jak Jezus musiał pić kielich swojej Męki, tak przesłanie Dziewicy ostrzega o następnym kielichu, że świat będzie musiał pić przez ucisk i karę, dlatego kielich gniewu z Garabandal jest związany z dniem gniewu Miłosierdzia Bożego,
ale zaprzecza przesłance 20 oznaczałoby to stwierdzenie, że dokonane zostaną co najmniej trzy kataklizmy: Garabandal, dzień gniewu i koniec świata. Jeśli kara Garabandal wypełniana jest w życiu dzieci Conchity 26 , to jak możemy zaprzeczyć, że był to dzień gniewu, o którym mówił polski święty w 1937 r.?Dlatego, biorąc pod uwagę, że kontrprzykład jest niespójny, możemy rozważyć prawdziwość wykazanej przesłanki 21 , a zatem siłę argumentu.

Oprócz metody logicznej, którą właśnie wyjaśniłem, możemy również wywnioskować ten wniosek z pism świętych. Jak analizowałem we wpisie „ Drugie przyjście ”, „ kara większa niż powódź„przepowiedziana w Akicie jest związana z Drugim Przyjściem, zgodnie z Łk 17,26 :

„ Za dni Syna Człowieczego stanie się tak, jak za czasów Noego … Ale w dniu, w którym Lot opuścił Sodomę, deszcz ognia i siarki spadł z nieba, co spowodowało, że wszyscy umarli. To samo nastąpi w Dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy ”.

Również w Starym Testamencie znajdujemy to samo objawienie:

„ Ululate, quia prope est dies Domini; quasi vastitas to Domino veniet ” Vulgata

„ Giman, ponieważ Dzień Pański jest bliski i pochodzi od Dewastatora jako dewastacja ! ” ( 13, 6) . Biblia Jerozolimska tłumaczy bardziej zrozumiale: „ nadchodzi dzień Pański, który będzie dewastacją Dewelatora ”. Można zrozumieć, że Pan przyjdzie położyć kres antychrystowi poprzez dewastację .
To samo interpretowane jest w Dn 9, 26 : „ jego koniec nadejdzie w kataklizmie ” (et finis eius vastitas)
Biblia Jerozolimska tłumaczy: „ wszystko skończy się katastrofą ”
Święty tekst kończy się: „ et usque ad finem belli statuta desolatio ”. Dn 9, 27 ”, dopóki zarządzona eksterminacja nie rozleje się na niszczycielskie »

Po tym wszystkim czytamy w katechizmie: „ Triumf Boga nad buntem zła przybierze formę Sądu Ostatecznego (por. Ap 20,12) po ostatnim kosmicznym wstrząsie tego przemijającego świata (por. 2 P 3 , 12–13) „ 27 . To, że doktryna ta odnosi się do końca świata, nie wyklucza, że ​​może ona obowiązywać także w czasach ostatecznych.

Ponadto znaleziony wynik pokrywa się z wieloma innymi proroctwami, co pokazuje, że argument jest poprawny, ponieważ prowadzi do proroczego wyniku:
Datę otrzymujemy z matematycznego i niepodważalnego obliczenia opartego na liście Malachiasza
– Wynik jest zbieżny z obliczeniami  dnia cudu z Garabandal
– Zbiega się to z objawieniem Księdza Bosko o dwóch pełnych różach
– Zbiega się to z objawieniem Marie-Julie Jahenny o trzech dniach ciemności w Wielki Czwartek, piątek i sobotę.
– Odpowiada 50. dorocznemu przesłaniu Mirjany Dragicevic de Medjugorje
– Zbiega się z datą tradycyjnej celebracji śmierci i poczęcia Jezusa.
– Zbiega się to z licznymi objawieniami Matki Boskiej tego samego dnia
– Zbiega się to z dniem przesłania 635 Dzienniczka Sw. Faustyny, która mówi o dniu kary.
– Zbiega się ze starożytną tradycją judeochrześcijańską, która przypisuje 2000 lat epoce mesjanistycznej.
– Zbiega się to z objawieniem Luizy Picarreta o trzeciej odnowie , która nastąpi po 2000 latach od odkupienia Jezusa Chrystusa.

Argument 12

Przesłanka 22: Kara Garabandal jest karą Akity
Przesłanka 23: Kara Akity to kataklizm Daniela
Wniosek 12: Kara Garabandal jest kataklizmem Daniela

Aby ocenić, czy ten argument jest rzetelny, przeanalizujmy prawdziwość jego przesłanek :

Przesłanka 22 : „ Kara Garabandal jest karą Akity ”
W poście „ Kara ” w sekcji „ Garabandal i Akita ”.
W dniu 05.11.1962 r. Dziewica objawia Mari Loli, że nadejdzie wielka kara. Później dziewczyny ujawniają, że jest to kara ognia, podczas której wiele osób zginie [Conchita: „Będzie gorzej, niż gdybyśmy owinęli się ogniem; gorzej niż gdybyśmy mieli ogień powyżej i ogień poniżej 2; Francisco Sánchez Ventura; s.252 Pytanie Garabandala.]
13.10.1973 r. Dziewica powiedziała w Akicie: „… Ojciec wymierzy straszną karę całej ludzkości. Będzie to kara większa niż powódź, jak nigdy przedtem widziane wcześniej. Ogień spadnie z nieba i wyeliminuje znaczną część ludzkości … ”
Korzystając z tych samych ścieżek rozumowania przesłanki 21, widzimy, że podobieństwo opisu, czasowa bliskość między dwoma objawieniami, do których zostało wypowiedziane JEDNEJ kary, a nie kilku, pokazuje, że jest to ta sama kara. Przeciwne założenie byłoby niespójne, a zatem błędne, wykazując w ten sposób przesłankę 22.Przesłanka 23 : „ Karą Akity jest kataklizm Daniela ”
Akita, 13.10.1973: „ Będzie to kara większa niż powódź, jak nigdy przedtem ”.
Mt 24, 15.21 : „ Gdy ujrzycie na Świętym miejscu Ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel […] Ponieważ nastąpi wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz , ani nigdy nie będzie ”.
Dziewica z Akity wspomina o karze, jakiej nigdy nie widziano, ponieważ nigdy nie było, to znaczy, że oba mówią odpowiednio o najgorszej karze i ucisku. Jeśli uważamy, że kara to ucisk lub jedna z konsekwencji drugiej, to dochodzimy do wniosku, że jest tak samo, ponieważ nie może być nic gorszego niż najgorsze. Tak więc to Jezus w wersecie 15 umieścił karę Akity w tygodniu Daniela, po ohydzie spustoszenia.
Ponieważ kara Akity ogłasza kataklizm „ większy niż powódź ”, a proroctwo Daniela mówi o wodzu inwazji, że „ z jego końcem nadejdzie kataklizm ” Dn 9, 26 odnosząc się do końca jego panowania, to znaczy pod koniec tygodnia wywnioskujemy, że kataklizm ogłoszony przez Dziewicę z Akity jest tym samym kataklizmem ogłoszonym przez Daniela na koniec tygodnia, potwierdzając w ten sposób przesłankę 23 i dlatego wniosek 12.

Podsumowanie i źródła

1) Możemy uzyskać prawdziwe informacje, które nie są oczywiste a priori, ale można je wywnioskować po serii poprawnie wywnioskowanych argumentów.

2) Logikę mojej propozycji można ocenić według reguł logiki zastosowanej do sprawdzenia jej siły.

3) Te argumenty są podstawą siły mojej propozycji o dniu drugiego przyjścia Chrystusa. Zachęcam moich krytyków, aby skoncentrowali swoją krytykę na prawdziwej podstawie mojej propozycji, która jest logicznym argumentem. Każda krytyka skierowana na wnioski lub moją osobę, nawet jeśli jest to opinia godna szacunku, będzie sprzecznym argumentem.

______________________________________

 1. Felix Varela Parache; „ Różne filozoficzne ”; Wydanie trzecie, Henrique Newton; Nowy Jork, 1827; „Forma Syllogistyczna”; str. 182
 2. Wikipedia; Aksjomat ; Logika
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego ; 1. część, 1. sekcja, rozdział 2, art. 3 ust. II. Inspiracja i prawda Pisma Świętego; nr 107: „Natchnione książki uczą prawdy. «Podobnie jak wszystko, co potwierdzają lub inspirują autorzy hagiografów, Duch Święty potwierdza, że ​​święte księgi uczą solidnie, wiernie i bezbłędnie prawdy, którą Bóg przekazał w tych książkach dla naszego zbawienia»
 4. Katechizm Kościoła Katolickiego ; Pierwsza część, druga sekcja, rozdział 3, art. 9 ust. I. Hierarchiczna konstytucja Kościoła; Misja nauczania; nº 891: „Kiedy Kościół proponuje przez swoje najwyższe Magisterium, że coś musi zostać zaakceptowane„ objawione przez Boga, aby uwierzyć ”(DV 10) i jako nauczanie Chrystusa,„ jego definicje muszą zostać przyjęte z posłuszeństwem wiary „(LG 25). Ta nieomylność obejmuje cały depozyt Boskiego Objawienia (por. LG 25). ”
 5. Hiacynta, sierpień 1979 r .; „ Ostrzeżenie i cud ”; Magazyn Garabandal, lipiec-wrzesień 1982 r .; Pracownicy Naszej Pani z Góry Karmel
 6. Hiacynta, 16 kwietnia 1983 r .; „ Ostrzeżenie i cud ”; Magazyn Garabandal, lipiec-wrzesień 1983 r .; Pracownicy Naszej Pani z Góry Karmel
 7. Anna Catalina Emmerick;Maryja, obrończyni Kościoła ”; rok 1819; capillacatolica.org
 8. Anna Catalina Emmerick;Walka z San Miguel ”; rok 1819; capillacatolica.org
 9. Inspirowane książki uczą prawdy. „Podobnie jak wszystko, co potwierdzają lub inspirują autorzy hagiografów, Duch Święty potwierdza, że ​​święte księgi nauczają solidnie, wiernie i bezbłędnie prawdy, którą Bóg przekazał w tych książkach dla naszego zbawienia” (DV 11); Katechizm Kościoła Katolickiego ; Pierwsza część, pierwsza sekcja, rozdział 2, art. 3, akapit II. – „Inspiracja i prawda Pisma Świętego”; art. nº 107
 10. Tamże
 11. Tamże
 12. Katechizm Kościoła Katolickiego ; 1. część, 2. sekcja, rozdział 2, art. 7 ust. II. „Osądzać żywych i umarłych”; Podsumowanie; Art. Nr 681
 13. Święta Maria Faustyna Kowalska; „ Miłosierdzie Boże w mojej duszy ”; p. 273–274; pkt 635; Warszawa, 25.03.1936; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 14. Katechizm Kościoła Katolickiego ; Pierwsza część, druga sekcja, rozdział 3, art. 12 ust. I. Konkretny wyrok, nr 1021
 15. Katechizm Kościoła Katolickiego ; 1. część, 2. sekcja, rozdział 2, art. 7 ust. II. „Osądzać żywych i umarłych”; Podsumowanie; Art. Nr 679
 16. Katechizm Kościoła Katolickiego ; 1. część, 2. sekcja, rozdział 2, art. 7 ust. II. „Osądzać żywych i umarłych”; Podsumowanie; Art. Nr 682
 17. Juan Manuel Igartúa, SJ; „ Zagadka proroctwa świętego Malachiasza o papieżach ”; 2. edycja; Barcelona, ​​wyd. Acervo; 1978; p. 357
 18. Wikipedia; „ Piotr II (Rzymianin) ; wprowadzenie
 19. Ojciec Alfonso Gálvez; „ Pedro Romano (III): Imię Petrus Romanus (druga część) ”; 01/22/2015
 20. Ojciec Miguel Ángel Fuentes, VE | Źródło: teolog odpowiada; Proroctwo papieży (Święty Malachiasz)
 21. Święta Maria Faustyna Kowalska; „ Miłosierdzie Boże w mojej duszy ”; p. 273–274; pkt 635; Warszawa, 25.03.1936; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 22. Jan Paweł II; Homilia kanoniczna Faustyny ​​Kowalskiej ; 30 kwietnia 2000
 23. Saint Hildegarda z Bingen; „ Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 35-36
 24. Przygotujecie świat na moje ostatnie przyjście ‚; Święta Maria Faustyna Kowalska; „ Miłosierdzie Boże w mojej duszy ”; p. 203; pkt 429; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia; Ta wiadomość wyklucza trzecie nadejście.
 25. Tamże ; str. 292, pto. 694
 26. Wywiad z Conchitą; wideo, min 34:20
 27. Katechizm Kościoła Katolickiego; Pierwsza część, druga sekcja, rozdział 2, art. 7, „ Ostatnia próba Kościoła ”; Art. Nr 677

Komentarze 92 do “Koniec czasów – Logika chronologiczna”

 1. Dzieckonmp said

  Wszystkich pochłonęły nasze wybory krajowe a w świecie się dzieje że hej.

  Według New York Times turecki dyktator Erdogan przejął około 50 amerykańskich bomb nuklearnych z magazynu w Incirlik Air Force Base. Teraz broń nuklearna jest wykorzystywana jako narzędzie szantażu, aby zmusić sojuszników NATO w Europie i Ameryce do niepodejmowania działań przeciwko inwazji Turcji na Syrię i operacjom wojennym przeciwko ludności kurdyjskiej. Tymczasem Trump wydaje się pracować nad surowymi sankcjami, które wcześniej ogłosił przeciwko Turkom.

  Urzędnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Energii szukają obecnie sposobów na odebranie 50 bomb nuklearnych z Incirlik. Oznaczałoby to definitywne zerwanie długoterminowego sojuszu USA i Turcji. Zawieszenie lub nawet wypowiedzenie członkostwa w NATO będzie wówczas logiczną kontynuacją.

  W ubiegły piątek amerykańskie siły specjalne w syryjskim mieście Kobane zostały celowo zaatakowane przez turecką artylerię. Nie było ofiar, ale po raz pierwszy kraj, w którym przechowywane były amerykańskie bomby nuklearne, otwarł ogień do amerykańskich żołnierzy.

 2. messenger said

  http://jezusuzenete.hu/2019-oktober-10-az-ur-jezus/

  Środa, 9 października 2019…
  Modliłem się za stado najmłodszych, którzy kochają, adorują i czczą Jezusa. Poprosiłem ich o łaskę jasnowidzenia, aby nie uwiarygodniać fałszywych nauk i herezji.

  Jezus: „Wszyscy już znacie prawdę. Sam je oświeciłem. Nie akceptują fałszywych nauk. Ci, którzy czczą bożki, nigdy nie zobaczą mojej chwalebnej twarzy. Opadają na dno piekła. Proroctwa wkrótce się spełnią. Zderzają się dwie planety. Krzyż Światła pojawia się na niebie. Wylewam Ducha Świętego na wszystkich ludzi. To będzie wielka i ostateczna separacja. Wielu do mnie przyjdzie. Przestępcy będą gorzej. Będą przyczyną wszystkich kłopotów. Wtedy wszystko, co wam wcześniej powiedziałem, się spełni. Przygotujcie się, bo wkrótce wszystkie oczy zobaczą, jak nadchodzę w obłokach nieba w mojej chwale. Nadszedł czas, nadszedł. Upłynął czas miłosierdzia, zastąpiony gniewem mojej prawości. Wy, którzy cały czas jesteście mi wierni, teraz czyńcie więcej pokuty i módlcie się! Takie postępowanie pomoże złagodzić niektóre przeciwności losu. ”

  Potwierdzenia biblijne: Mateusz 27:50: „Potem Jezus ponownie krzyknął i wybawił swą duszę”.

  1 Kor 14:21: „Nie usłuchają mnie, mówi Pan”.
  https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fjezusuzenete.hu%2F2019-oktober-9-szerda%2F

  10 października 2019 r. Pan Jezus…
  „Drogie dzieci! Możesz zobaczyć, ile chaosu panuje na świecie. Pozwalam na to wszystko, aby każdy mógł wyraźnie widzieć. Zarezerwuj pracę, po której stronie chcesz stać. Teraz osoby z zewnątrz zobaczą, kogo reprezentują.

  Moje dzieci! Moje serce krwawi, kiedy myślę, że muszę ukarać ten grzeszny świat. To, co powiedziałem Jonaszowi, do dziś czuję, że muszę żałować ludzi i wszystkich wyprodukowanych przez nich towarów. Ale mówię wam, że utrata duszy jest o wiele, ale o wiele większa szkoda niż cały stworzony świat. Właśnie dlatego umarłem na krzyżu, aby zbawić dusze. Ale teraz grzech jest tak przepełniony, a tak wiele dusz zostało przyciągniętych przez zło do piekła, że ​​muszę je powstrzymać. Odtąd módlcie się wytrwale, aby jak najszybciej powrócić do tej ziemi i zmiatać zło powiewem waszej liczby. Dzięki uwielbieniu mej chwały, pozwól mi pokazać światu, kto jest prawdziwym Chrystusem, Odkupicielem, który odkupił ich przez ukrzyżowanie.

  Kiedy wrócę, poznasz mnie o tym: moje rany, które wycierpiałem na krzyżu, będą świecić w moim chwalebnym Ciele jak świecące światło, lśniący rubin. Moi wrogowie będą krzyczeć z zamkniętymi uszami i zamkniętymi oczami, ponieważ nie chcą, aby prawda świeciła. Ci, którzy twierdzą, że są w moim miejscu, zostaną zniszczeni. Będą jak popiół rozwiewany przez wiatr: znikną i nie pozostaną nawet ich ślady.

  Moje dzieci! Módlcie się, aby powrócić w chwale i sądzić ziemię. Odnowię kolor ziemi i zacznie się panowanie tysiącletniego pokoju. Miłość i pokój będą się całować. Wtedy przywrócę człowieka do jego pierwotnego stanu, stworzonego przez mojego Ojca. Będą przebywać w Rajskim Ogrodzie, będą ze mną, tyle że nie będę w Boskim Ciele, ale w Najświętszym Ołtarzu. Wyleję na nich mojego Ducha Świętego, będą Mnie czcić w tak doskonały i prawdziwy sposób, jak nigdy przedtem. Oddawanie czci pierwszym chrześcijanom było podobne do tego, co byłoby.

  Drogie dzieci! Pomyśl o tym! Nie zajmuj się śmieciami! (Tutaj Pan miał na myśli herezję i fałszywe nauki). W swojej duszy uwielbiaj i wywyższaj mnie nieustannie. Podziękuj za wszystko, dobre i złe. Oczyszczanie i karanie świata jest teraz najbardziej konieczne, aby całkowicie wykorzenić grzech i cały brud, który przyniósł ze sobą. Gdybym tego nie zrobił, zostałbym całkowicie usunięty z powierzchni ziemi, a Szatan byłby panem. Oddają cześć Lucyferowi w różnych brzydkich formach, przedstawią go ofierze, a nawet zatracą do tego stopnia, że ​​poświęcą nawet swoich czystych, niewinnych małych dzieci temu złemu draniu. A jednak są Moimi darami. Znaki dla świata, że ​​one także powinny stać się tak czyste, jak urodzone dziś dziecko, które stworzyłem.

  Moje dzieci! Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie krzywdzą waszej duszy. Bój się tylko grzechu! Jeśli was prześladują, dam wam elokwencję Ducha Świętego, do której nie mogą was przywiązać, a jednak odetną was od powierzchni ziemi, ponieważ reprezentujecie Mnie i jesteście obciążeni.

  Teraz będziecie świadkami wielu cudownych znaków, które nie były i już nigdy nie będą na tej ziemi. Proroctwa zostały spełnione. Na niebie będą znaki symbolizujące obecną sytuację.

  Kolizja między dwiema planetami oznacza kolizję między dobrem a złem. Dobro, wieczne Boże prawo, niszczy moc zła.

  Znak lśniącego krzyża na niebie oznacza moją chwałę i chwałę oraz Odkupienie, które miało miejsce na krzyżu. Zapowiedź, że wrócę do chmur nieba w chwale, aby sądzić świat.

  Ogień, którym spalasz wszelki grzech i zło, oznacza, że ​​Bóg jest ogniem trawiennym, który przez płomień swojej miłości niszczy ogień nienawiści. Ogień miłości przemienia wszystko.

  Podczas gdy te elementy są niesamowite, a kary za kruche ciało, w którym tak wielu umrze, radujcie się i radujcie, że Bóg osądzi ten świat, niszczy grzech, aby zastąpić świętość.

  Ten świat pracuje teraz. Szatan jest obciążony wszystkimi sztuczkami, złudzeniami i niegodziwością szatana, by stracić dusze. Niesamowita bitwa o dusze. Złe hordy demonów robią wszystko, aby schwytać niczego nie podejrzewających. Powinni być doprowadzeni do tego, by wierzyli dobremu złu, złemu w dobru. Święci aniołowie walczą z wami z demonami, ale tylko aniołowie stróże ludu, który broni prawdy i prosi o zbawienie ode mnie, mogą walczyć. Następnie nakazuję moim świętym aniołom walczyć o takie dusze. Odbieram tych ludzi Szatanowi i ratuję ich, nawet jeśli zostali zabici.

  Moje dzieci! Nie ma znaczenia, jak długo tu mieszkasz ani jak, ale tylko dokąd poszedłeś po swoim ziemskim życiu. Staraj się ocalić swoje dusze, znając i przestrzegając moich praw. Jeśli pozostaniecie mi wierni, waszą nagrodą będzie wieczne szczęście.

  Jest to bardziej przyjemne niż jakakolwiek modlitwa i święta praktyka przede mną, kiedy dusza szuka i wykonuje moją wolę. To jest największa modlitwa, sama świętość. Ponieważ chcę, abyście wypełnili mój wieczny plan, abym mógł wam wynagrodzić za waszą służbę.

  Małe dzieci! Jestem zawsze z tobą, ponieważ obiecałem: „Będę z tobą każdego dnia, aż do końca świata.” Kiedy czujesz się opuszczony i samotny, jestem z tobą najściślej związany. Zatem wasza wiara jest potrzebna do silnej wiary we mnie i w moją obietnicę. Kiedy jesteś prześladowany, a twoje przeznaczenie jest trudne, zastanów się nad nimi! Ten, kto ufa Bogu, nigdy się nie wstydzi, bo jestem wieczny, wszechmogący i wierny.

  Błogosławię was przelewającą się, nieskończoną, wieczną miłością mego serca, moim błogosławieństwem afirmacji w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego ”.

  Pismo Święte: Mateusz 19:28, „Jezus odpowiedział”
  https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fjezusuzenete.hu%2F2019-oktober-10-az-ur-jezus%2F

 3. messenger said

  Jacek Sasin: Senat nie zatrzyma nas w realizacji programu „Senat nie zatrzyma nas w realizacji programu. To, co zaproponowaliśmy, nasz pomysł na drugą kadencję, będzie zrealizowane w 100 procentach. Także pierwsza piątka zaplanowana na pierwsze 100 dni”
  https://www.fronda.pl/a/jacek-sasin-senat-nie-zatrzyma-nas-w-realizacji-programu,134640.html

  • andy said

   Sasin niestety zablokował ustawę reprywatyzacyjną przygotowaną przez P. Jakiego. Szkoda, była szansa na rozwiązanie problemu gruntów warszawskich i nie tylko.

   • Dzieckonmp said

    ustawa reprywatyzacyjna po 30 latach od upadku komuny nie wiem czy jest dobrym rozwiązaniem patrząc na to również z perspektywy roszczeń żydowskich. Lepiej by w miastach byli uczciwi urzędnicy i sprawiedliwie podchodzili do każdej reprywatyzowanej nieruchomości.

 4. messenger said

  Na całym świecie 15 października jest obchodzony Dzień Dziecka Utraconego. To dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Statystyki wskazują, że około 10–15 proc. wszystkich ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80 proc. poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży. To dramatyczne przeżycie dla rodziców i całej rodziny.

  https://www.pch24.pl/dzien-dziecka-utraconego–pomodl-sie-w-intencji-zmarlych-dzieci-i-ich-rodzicow,71454,i.html

 5. messenger said

  Burkina Faso: kolejne mordy na chrześcijanach.Za zbrodnie odpowiadają muzułmańscy ekstremiści – wynika z doniesień wolontariuszy organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, pracujących na północy tego kraju. Większość napastników to członkowie muzułmańskiego plemienia koczowników Fulbe.

  https://www.pch24.pl/burkina-faso–kolejne-mordy-na-chrzescijanach–za-zbrodnie-odpowiadaja-islamisci,71450,i.html

 6. Józef Piotr said

  Admin. tylko nie Kefira tego oszołoma

 7. MPW said

  Konfederacja złożyła wniosek o unieważnienie wyborów. Zawsze mnie zastanawiało dlaczego POst komuna promuje takich ludzi jak Bosak czy Winnicki. Inni o podobnie prawicowych poglądach trafiają do szufladki „faszysci i oszołomy” a ci od lat brylują po TVNach. Z czego w ogóle oni żyli zanim zostali posłami? Inni ludzie w ich wieku muszą pracować na swoje utrzymanie a ci panowie najwyraźniej nie bo mieli mnóstwo czasu żeby biegać po telewizjach i zajmować się polityką. Teraz już wiem. Z resztą to nie pierwszy taki numer przed nimi był inny lider prawicy Mecenas Qń.

 8. Dzieckonmp said

  Naczelnik Konfederacji Korwin Mikke tak obraził 8 mln Polaków dorosłych a z dziećmi to około 20-25 mln.

  „Przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS”

 9. Dzieckonmp said

  Konfederacja pracuje dla totalnych aby mogli w ponownych wyborach przejąć rząd.

  „Konfederacja chce unieważnienia wyborów.

  http://wyborcza.pl/10,82983,25310144,konfederacja-chce-uniewaznienia-wyborow-kurski-to-przestepca.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb

 10. OSTOJA said

  Niezwykłego odkrycia dokonali funkcjonariusze holenderskiej policji. W pobliżu miejscowości Ruinerwold w prowincji Drenthe na północy kraju natknęli się oni na… całą rodzinę żyjącą przez lata w całkowitej izolacji.. Jak się okazuje sześć osób w wieku 18-25 lat wraz ze swoich schorowanym ojcem żyło na farmie nie utrzymując żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mieszkańcy tajemniczej farmy mogli żyć w ukryci nawet przez dziewięć lat.
  https://niezalezna.pl/293016-sensacyjne-odkrycie-w-holandii-cala-rodzina-przez-lata-zyla-w-izolacji-odcieta-od-swiata

  • Ciocia said

   Holandia. Rodzina spędziła 9 lat w piwnicy. Czekali na koniec świata

   Sześcioro młodych dorosłych w Holandii przez 9 lat nie miało kontaktu ze światem zewnętrznym. Policja odkryła rodzinę w piwnicy na odizolowanej farmie w północno-wschodniej Holandii.

 11. OSTOJA said

  http://argonauta.pl/kiedy-dojdzie-do-nowego-holokaustu-przepowiednia-chucka-misslera-objawienia-maryi-dziewicy-tre-fontane/

 12. Dzieckonmp said

  Tak jak mówiłem. Początek Końca?

  Ziobro stawia warunki za poparcie rządu Morawieckiego. Chce więcej władzy

  https://dorzeczy.pl/kraj/117509/media-ziobro-stawia-warunki-za-poparcie-rzadu-morawieckiego-chce-wiecej-wladzy.html

  • Dzieckonmp said

   W Faktach Lipiński mocno odpowiada Jakiemu: Jeżeli [zakwestionują premiera] to będzie kryzys a jego ofiarą będą koalicjanci nie PiS

   W Minęła 20 Bosak z Konfederacji atakuje Rząd i PIS.
   Źle to wszystko wygląda.
   Jeśli Rząd się utrzyma to góra 2 lata.

  • Jozef Piotr said

   w związku z powyższym

   Pan PREZES ma bół głowy

   a Schetyna ma bół DOOPY

 13. Dzieckonmp said

  Gratulacje dla wyborców Korwina, szczególnie ojców mających córki. Wprowadzenie tego obleśnego knura do Sejmu to policzek dla każdej ofiary pedofilii

  • Cekinek1 said

   Broniu brawo strzał 10tke i ten stary cap oku……. znów się będzie bujał za naszą kasiore (rozwodnikiem 2 albo 3 razy)

  • Ciocia said

   „hrabia” bez szkoły
   Miał kiedyś przygodę z nożem .

  • Ciocia said

   W 2017 r. policja zatrzymała córkę europosła Janusza Korwin-Mikkego. Kobieta prowadziła samochód będąc pod wpływem środków odurzających i miała przy sobie 0,41 g heroiny.

   Polityk dodał, że nie interesuje go, czy jego córka trafi do więzienia.

   Co mnie to obchodzi. Moja córka jest dorosła. Jak usłyszy zarzuty, to będzie musiała sobie z nimi poradzić. Jeżeli pójdzie do więzienia, to pójdzie

  • Jozef Piotr said

   ADMIN

   To są uroki dupokracji

   nieuk i głupek, zdrajca , kryminalista , złodziej i morderca ma co najmniej tyle głosu co wzorowy obywatel kraju

   Tylko oświecona i patriotyczna monarchia z prawami na granicy dyktatury może dokonać naprawy społeczeństwa

 14. Jozef Piotr said

  155 rocznica urodzin…mojego Mentora,twórcy Pracy u Podstaw i Stanisławy Bozowskiej…Siłaczki 😊😊😊.

  https://pbs.twimg.com/media/EG7_msVWsAAcIgb?format=jpg

  Święta racja… Żeromski nie dostał Nobla, przez Wiatr od morza, gdzie opisał politykę germanizacyjną wobec Polaków… a taka ukraińska żydówka z polskim obywatelstwem niejaka tokarczuk dostaje za plucie na Polskę!!!

  Przedwiośnie, te opisy piekła spadającego na ziemię, na zwykłych ludzi, wywożenie trupów za miasto…
  Pieprzona komuna.

 15. Jozef Piotr said

  Czyżby PiS miałby opanować NRD ?

  https://pbs.twimg.com/media/EG75Xg2XkAIhy9N?format=jpg

 16. Jowram said

  Piotr] Bardzo ważne Orędzie ostatnio podane przez Marię Michalinę od Apokalipsy dotyczy Wolnej Elekcji, która ma się odbyć na Błoniach w Krakowie. Jezus Chrystus ma otrzymać tytuł Króla Polski od Narodu. Jest to polecenie. Jeśli ktoś nie może znaleźć tego Orędzia, to myślę, że jeszcze będziemy do niego wracać, choćby we fragmentach. Tutaj link do tego jednego Orędzia: http://www.objawienia.fora.pl/objawienia,9/maria-michalina-od-apokalipsy,4859.html

  • Dzieckonmp said

   Jowram niby polecający jakieś wydumane orędzia. Udaje katolika a zdradził Polskę bo głosował na Korwina. Wiele razy agitował tu na blogu na Korwina i często w perfidny sposób. Jowram nie pozwolę ci tu pisać dopóki się nie nawrócisz.

   • Jozef Piotr said

    Niech was obydwóch oświeci Duch Święty

   • hallinna said

    A cóz to Sąd Najwyższy zadaiałał i wyrok wydał ?

    Przecież JOWRAM niczego złego nie uczynił .

    I proszę powiadomic wszystkich, na czym ma polegac jego nawrócenie ?Jakie warunki ma spełnic ?
    A skoro nie może pisać, to jak będziesz Sądzie Najwyższy wiedział, że sie już nawrócił i wyznaczoną karę poniósł ?

    Czy Pan Bóg nie daje wolnej woli i czy nie szanuje jej ?
    Więc czemu JOWRAM nie mógł zagłosować według uznania swego serca skoro miał do tego prawo ?
    Tylko ma karę z tego powodu ,bo jest podejrzenie że tak postąpić mógł , chociaz nigdzie nie powiedizął na kogo zagłosował ??

    Czy Sądzie Najwyższy dążysz do tego, aby wprowadzić taka zasadę,
    że ma ten blog maja wstęp tylko ci , którzy głosuja na PIS , inni mają zakaz,?

    Wydawało mi sie ,że na pierwszym miejscu maja wstęp ci , którzy wierności Bogu w Trójcy św i Królowej Polski Maryji dochowuja i rozmawiaja o tym, co sercem czują , wiadomościami sie wymieniają i są sobie nawzajem wsparciem w trudnych chwilach , tworząc wspólnote tych, którzy chca prawidłowo słuzyc Bozej radości i chwale, podążać Boża drog a do Bożego celu , a przez to czuc sie szczęsliwymi ..

    Wydaje mi sie że wkrada siez świata duchowego jakieś dziwne cos w Naród Polski ,szatańska intryga , co powoduje rozbicie z bodaj jakiego powodu .Polaryzację bez powodu w sprawach świata ziemskiego , ..
    Jednym słowem szatan ogonem macha i rozrzuca wszystkich po kątach , a przez to, że ktoś sie znalazł w kącie , obwinia drugiego człowieka o to , że to jego wina że jest w kącie , bo nie widzi wroga w świecie duchowym , który to zamieszanie czyni .

    Muszę powiedziec jedno , po tych wyborach cos sie dzieje w Polsce , szataństwo wzmaga sie z swoimi intrygami wszędzie i w sejmie . Widać podejrzliwośc , wrogość ,żapalczywość , polaryzacje.. Napaści na wiernych Chrystusowi Królowi i Maryji bez danej racji nasila sie ., Jeszcze nie zaczął działać nowy parlament a sa takie szczekania i szatańskie plany sie uwidaczniają że PIS będzie miał przerypane .A przez to i cały naród Polski Rozmodlony .

    Coraz bliżej antychryst ,z tego co widzę to bedzie rozgardiasz na wielką skale w Polsce i na świecie …Teraz , będzie skakał jeden drugiemu do oczu i gardła bez powodu .Bo szatan chce doprowadzic za wszelką cene do konfliktu .

    A w takiej sytuacji tylko solidarnośc zjednoczenie współpraca zrozumienie daje budowe ładu i porządku miłego Bogu .
    Daje zwycięstwo, którego każdy pragnie , tylko nie wie jak go osiagnąć .

    Z pewnościa wpis zniknie , ale wiadomosc dotarła do adresata i zastanowienie oraz rozwagę wywoła .

    Chrystus Wodzem, Chrystus Królem ,Chrystus Wladcą nam . Niechaj pełni sie Wola Jego teraz i zawsze aż na wieki wieków Amen .
    Maryjo Królowo Polski módl sie za nami i prowadz nas bysmy z Twoja pomocą mogli byc pomocnymi Chrystusowi Królowi w budowie Jego królestwa Miłosci Amen .

 17. Jozef Piotr said

  15 X 1949 „Ludzie Honoru” z KBW mordują pod Olszewką,Polskich Powstańców z Patrolu NZW.
  Za 🇵🇱Wolną Polskę🇵🇱 giną Śp. :
  Stanisław Radomski ps.„Kula”,
  Stanisław Garliński ps.„Cichy”,
  Eugeniusz Lipiński ps.„Mrówka”,
  Alfred Gadomski ps.„Kajetan”,
  Eugeniusz Kuligowski ps.„Ryś”

  https://pbs.twimg.com/media/EG88J_NXUAA2fPg?format=jpg

  Szefem KBW i Naczelnym Katem Polskiego Powstania Antykomunistycznego był wtedy ZWYRODNIAŁY Żyd gen. Dawid Szwarc #Hübner.
  Wieczna Chwała Bohaterom ! Hańba Ich oprawcom !
  #WyklętaPamięć #JewishTruth #האמתמפולין

  to przodek pani poseł??

 18. Jozef Piotr said

  Poznajecie tego młodzieńca z portretem Marksa na piersi?
  Adrian Zandberg.
  Prawie sto czterdzieści tysięcy głosów w niedzielnych wyborach.
  Adrian jest wam wdzięczny towarzysze!

  https://pbs.twimg.com/media/EG6keeRXYAAzH1A?format=jpg

  RUDY Żyd przybyły z Rosji mieszkający po społu w Izraelu i Polsce
  Jego żona prowadzi w Izraelu podobną partię komunistyczną
  Wyznawcy skrajnie zbrodniczego komunizmy Che Guery

  Popieprzona zdegenerowana WARSZAWA dała temu ścierwu 140 000 głosów

  • hallinna said

   Twój cytat ,
   ,,,,, POPIEPRZONA ZDEGENEROWANA WARSZAWA,,,,,,,,,
   Czemy zioniesz pogarda i swęd szatana roznosisz opluwajác warszawiaków ?
   Czy zadałes sobie pytanie ile obywatelstwa i paszportów Polskich jest wydawane w Izraelu ?
   Czy ktos policzył gdzie sa ci ,którzy je otrzymali i gdzie sie osiedlili ?
   czemu nie czynisz rozgraniczenia do kogo to kierujesz .
   To æe zyjá takie zboki na Ziemi Królowej Polski Maryji, to nie znaczy ze Rozmodlony Naród Polski ma byc wrzucany do jednego worka z przyblédami , którzy nie chca pracowa© dla Królowej , tylko robic sabotaz w Jej Narodzie .

   Bádz sprawiedliwy w swoich osádach .I szukaj prawdy tam gdzie jest . Nie idz na latwizne , nie daj sie wykorzystywac szatanaowi do robienia podzialów w Polsce .
   Prosze buduj zgode zrozumienie poszanowanie i jednosc w Narodzie Krolowej Polski Maryji .
   jednoczmy sie , nie rozpraszajmy sie .

   Niecja Cie Bóg blogoslawi i wspiera ……

 19. Jozef Piotr said

  ks. Janusz Chyła 🇵🇱
  @Janusz1967
  Drzewo oliwne, które stało przy Grobie Pańskim w
  @ParafiaChojnice
  zaowocowało. Oby było znakiem duchowego owocowania.

  https://pbs.twimg.com/media/EG74pH6WkAAF5mL?format=jpg

 20. OSTOJA said

  Edukacyjny protest z „tęczowymi” postulatami. „Będziemy wchodzić do szkół i robić hałas”

  Na wrocławskim Rynku, pod pręgierzem, zebrała się grupa kilkudziesięciu osób, które w Dniu Edukacji Narodowej ogłosiły rozpoczęcie strajku szkolnego. Ma on polegać na niepodejmowaniu czynności, za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.
  https://niezalezna.pl/293066-edukacyjny-protest-z-bdquoteczowymiquot-postulatami-bdquobedziemy-wchodzic-do-szkoacutel-i-robic-halasrdquo

 21. Darek said

  Kadencja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny kończy się w styczniu, ale jest statutowa możliwość, by wybory przeprowadzić szybciej – powiedział w Polsat News wiceprzewodniczący PO Borys Budka….

  https://www.tvp.info/44865322/budka-kadencja-szefa-po-konczy-sie-w-styczniu-ale-mozemy-zrobic-to-szybciej

  Wszystko jest możliwe. Trzeba rozmawiać. Senat od lat jest zwany izbą zadumy; myślę, że to miejsce, gdzie można taką większość ponadpartyjną wypracować i będziemy do tego dążyć – powiedział w programie „#Jedziemy” w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. Jak zaznaczał, PiS wygrało wybory do Senatu, nie ma jednak większości i trzeba jej szukać. – Nie będzie łatwo, ale to nie jest żaden problem, by rządzić bez większości w Senacie. Liczymy też na ponadpartyjne porozumienie, by realizować dobry program dla Polski – mówił….

  https://www.tvp.info/44871415/pis-jednak-z-wiekszoscia-w-senacie-liczymy-na-ponadpartyjne-porozumienie

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki do najniższego poziomu od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady. Według Funduszu w tym roku wyniesie on tylko 3 proc. Prognoza wzrostu PKB dla Polski została natomiast podwyższona do 4 proc….

  https://www.tvp.info/44870713/mfw-optymistycznie-o-polskiej-gospodarce-podniosl-prognoze-wzrostu-pkb

  Turcja nigdy nie ogłosi zawieszenia broni w północno-wschodniej Syrii – oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w rozmowie z dziennikarzami, podczas powrotu do kraju z wizyty w Azerbejdżanie….

  https://www.tvp.info/44868565/prezydent-turcji-nigdy-nie-oglosimy-zawieszenia-broni-w-syrii

 22. Darek said

  Jeżeli opanują Senat to zdajecie sobie sprawę co będzie się działo przed wyborami prezydenckimi za rok.

  • Magda 2 said

   Już się mobilizują. Będzie taki szał z tymi wyborami, że 200% lemingów na nie poleci by tyljo Duda przegrał. Obojętnie kogo wystawią. Neumana, Gawłowskiego czy kij od miotły. Lemingi są tak wytresowane że poprą każdego. Nawet wyborcy Konfederacji w tych wyborach mając wybór: PiS czy POKO lub SLD nie popierali PiSu. Nie wiem jak Wy ale ja już zaczynam post o chlebie i wodzie w środy i piątki za Ojczyznę. Komu Ojczyzna miła na wybory i modlić się. Jeszcze raz modlić się. Teraz dopiero widać jaka potworna i olbrzymia siła zła zwaliła się na nas. Czasami mam już dosyć. Jedynie troska o dzieci i to, że już niedługo to wszystko walnie trzyma mnie przy siłach. Nie poddawajmy się jednak. Walczmy do końca. Módlmy się i prośmy Boga o miłosierdzie. Wiele razy nam pomagał więc i teraz nie odmówi. Nasza ukochana Niebiańska Mateczko módl się za nami i wstawiaj się za nami. Dla tej reszty narodu polskiego która tobie wierna została.

   • ekag said

    Nasza modlitwa jest potrzebna o kosciół święty w Polsce i na świece – w szczegółności o biskupów aby odważnie i zdecydowanie bronili prawd wiary oraz sprzeciwiali się złu.
    W Polsce tylko około 35% ochrzczonych chodzi na niedzielną mszę świętą i jedynie około 15% przystępuje do komunii.
    Pijaństwo, nieczystość, chciwość, nienawiść zataczają coraz szersze kręgi – w zasadzie zaryzykowałbym stwierdzenie że natępuje powszechne zdziczenie na wszytskich płaszczyznach życia społecznego.
    Upadek Kościoła a w rezultacie upadek chrześcijaństwa w Polsce będzię oznaczał totalitaryzm gorszy od tego który stworzył Hitler.
    Nie ma czasu do stracenia módłmy się za kosciół święty w Polsce oraz za tych co często za ścianą siedząc nam złożeczą bo bez ich nawrócenia zginiemy.

   • hallinna said

    Modli© sie trzeba , oddac to wszystko Chrystusowi królowi i królowej Polski Maryji…

    Co sie przejmujesz wystawiá i wybiorá Brauna i wszyscy beda zadowoleni .
    Przeciez nie jest powiedziane æe Duda musi byc druga kadencje .

    Bédzie tak jak Bóg da .
    On Królem i Wladca Rozmodlonegu Narodu , wiec robmy swoje .
    Chciejmy byc Mu pomocnymi w kazdej sprawie w ktorej liczy na nas .

    • ekag said

     Nie wiesz co piszesz kobieto.
     Zajmij sie domem i rodzina a nie polityka.
     Grzegorz Braun jeździ do Moskwy gdzie rozmawia między innymi z wydalonym przez ABW z Polski Swiridowem.
     Udziela wywiadów dla Sputnika i generalnie jest bardzo prorosyjski co w kategoriach politycznych jest dla Polski bardzo niebezpieczne.
     W kategoriach domysłów należałoby zapytać czy Grzesiu zależny jest od rosyjskich służb.

    • hallinna said

     Skag,,,,
     Tak tylko strzeliłam z ta kandydaturą ,
     bo nad przyszłościa Bóg panuje .
     . To tylko człowiekowi sie wydaje, że panuje nad rzeczywistością .
     A w gruncie rzeczy przecież pracuje dla ZWIERZCHNOŚCI .
     I albo pracuje dla Prawowitego Króla Jezusa ,
     albo dla uzurpatora szatana ,
     albo wydaje mu sie, że jest najmądrzejszym pod słońcem, bo potrafi kolaborować dla korzyści ciała , w imie zasady Bogu świeczke a diabłu ogarek , w zależności co wieksze korzysci dla ciała przyniesie ..
     Podobnie jak to czynia w buddyźmie .

     Człowiek na Ziemi zachowuje sie jak dziecko w przedszkolu , któremu wydaje sie że wie najlepiej i mimo tłumaczenia opiekuna chce postawic na swoim …
     Ale zechciej takiemu wytłumaczyc i go przekonac,
     że źle robi .
     ,albo narzucić albo przekonac go do dobrych rozwiązań .

     Przecież będzie sie zachowywało jakby następowal koniec swiata .

   • cox42 said

    Dlatego my też musimy się mobilizować. Niezależnie, czy kandydatem na kolejną kadencję będzie Duda, czy PIS wystawi innego kandydata.

 23. Józef Piotr said

 24. Józef Piotr said

 25. La Salette said

  Środa, 16 października 2019
  Wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej
  MODLITWA
  LG tom IV: Własne, str. 1275; LG skrócone: Własne, str. 1510
  Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, † udziel nam swojej łaski, * abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 26. messenger said

  OLSZTYN24: Czarny Protest w Olsztynie

 27. messenger said

  obecnie czarny protest w OLSZTYNIE

 28. messenger said

  Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film)
  Andyjski bożek płodności, Pachamama, miał swoje pięć minut na Synodzie Amazonii. Film poniżej pokazuje cztery etapy jego intronizacji.
  https://gloria.tv/article/tWHmkjmKts7e3FiEskSEdkXdy

 29. OSTOJA said

  Budka o kandydowaniu na szefa PO: „Dopuszczam taki scenariusz”

  Wiceszef Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział dziś, że nie podjął jeszcze decyzji o kandydowaniu na przewodniczącego PO, ale – jak zaznaczył – „dopuszcza taki scenariusz”. Według niego, wybory szefa PO powinny odbyć się do końca roku.
  https://niezalezna.pl/293084-budka-chce-wygryzc-schetyne

 30. OSTOJA said

  Kilkadziesiąt tysięcy zwolenników niepodległości Katalonii starło się w nocy z wtorku na środę z oddziałami szturmowymi policji. Najpoważniejsze starcia miały miejsce w głównych miastach regionu: Barcelonie, Tarragonie, Leridzie, Sabadell i Geronie.
  https://wpolityce.pl/swiat/468610-burzliwa-noc-w-hiszpanii-separatysci-starli-sie-z-policja

  • Jozef Piotr said

   to się skończy rewolucją niepodległościową i Katalonia się odseparuje
   Hiszpania tego nie rozumie

 31. messenger said

  Przeszedł 6700 km, modląc się za swój kraj. Z dwumetrowym krzyżem na ramionach
  https://pl.aleteia.org/2019/03/10/przeszedl-6700-km-modlac-sie-za-swoj-kraj-z-dwumetrowym-krzyzem-na-ramionach/

 32. Ciocia said

  16 października 1978 roku z balkonu Bazyliki św. Piotra padły pamiętne słowa: „Habemus papam!”. Tłum zgromadzony na placu ze zdumieniem przyjął wiadomość, że nowym Ojcem Świętym został Polak, metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

  • Ciocia said

   POŚRÓD NIESNASEK PAN BÓG UDERZA. ( Juliusz Słowacki )

   Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
   W ogromny dzwon,
   Dla słowiańskiego oto papieża
   Otworzył tron.
   Ten przed mieczami tak nie uciecze 5
   Jako ten Włoch,
   On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
   Świat mu — to proch!

 33. polak said

  ważne

 34. bodka said

  To jest już naprawdę wielkie świństwo , pytanie czy można coś takiego zgłosić do prokuratury ?

 35. Jozef Piotr said

  Nowa kadencja SEJMU
  KRONIKA

  Pierwszym krokiem nowego parlamentu musi być expresowe wybudowanie Szpitala wraz z ośrodkiem zamkniętym dla psycholi . Można rozbudować też TWORKI

 36. OSTOJA said

  Tokarczuk pojechała do Niemiec i straszy polską prawicą: W Polsce jest „autocenzura”. Niepokoją mnie próby kontrolowania teatrów

  Wynik wyborów parlamentarnych w Polsce mnie nie uszczęśliwił, ale z radością patrzę na nowy skład polskiego parlamentu, do którego dostało się wiele nowych twarzy. Szczególnie cieszą mnie wyniki Lewicy i Zielonych. Myślę, że to będą cztery lata zupełnie nowych rządów
  https://wpolityce.pl/polityka/468697-tokarczuk-pojechala-do-niemiec-i-straszy-polska-prawica

 37. OSTOJA said

  https://niezalezna.pl/293145-grazyna-torbicka-zachwycona-nowa-polska-noblistka-brawo-dla-olgi-tokarczuk

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: