Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Blask Jego przyjścia

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 listopada 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
1.- Kiedy?
2. – Blask jego przyjścia
3.- Fizyczna obecność Jezusa
4. – Jak błyskawica
5.- Miecz ognia
6.- Podsumowanie i źródła

Kiedy

Kiedy Jezus przyjdzie? Istnieją dwie teorie:

1) Na koniec : „ Przygotujesz świat na moje ostatnie przyjście ” 1 . Ta wiadomość wyklucza trzecie nadejście.
Dzienniczek św. Faustyny ​​Kowalskiej opowiada o drugim (i ostatnim) przyjściu Jezusa o dniu sprawiedliwości, to znaczy o karze z Garabandal. Przedstawia to tak, jakby oba (kara i sprawiedliwość) były jednocześnie. Określa go także jako przerażający dzień: „ Przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sprawiedliwy Sędzia. O, jak straszny jest ten dzień. Dzień sprawiedliwości już się ustanowił, dzień Bożego gniewu. Aniołowie będą drżeć przed tym dniem „ 2 .
Również Mt 24,37 mówi: „ A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego ”, odnosząc się do drugiego przyjścia porównując do potopu.
A jeśli przeczytamy 2 Ts 2, 8 i porównamy to z Ap. 19, 20-20.2 , zobaczymy, że koniec Bestii będzie konsekwencją Drugiego Przyjścia Jezusa, ale po zakończeniu Bestii minie co najmniej tysiąc  lat do wojny Goga i Magoga i końca świata; dlatego Drugie Przyjście nastąpi 1000 lat przed końcem świata .

2) Na końcu świata : „ W dzień sądu, na końcu świata, Chrystus przyjdzie w chwale, aby dokonać ostatecznego triumfu dobra nad złem ” (Katechizm, 681 )
Sw. Hildegarda umieszcza również Drugie Przyjście Jezusa w dniu ostatecznych żniw 3 , to znaczy w dniu końca świata, który nastąpi 1000 lat po karze, zgodnie z Ap . 20 .
Na końcu mówi że antychrysta,  Jezus „ zabije go, gdy będzie próbował to uczynić, i uczyni to z siłą, z jaką on, który jest Słowem Ojca, osądzi ziemską kulę swoim sprawiedliwym osądem ” 4 . Mówi o dniu sprawiedliwości, ale nie wspomina w tym rozdziale o przyjściu Jezusa.

A zatem Drugie Przyjście, czy to będzie na końcu świata, czy na końcu czasów? Jeśli oba objawienia zasługują na wiarę, to jak zrozumieć tę pozorną niespójność? Aby to wyjaśnić, wykorzystam porównanie pism świętych o przyjściu Jezusa z meteorologicznym zjawiskiem błyskawicy.

Blask jego przyjścia

Łk 17,24 i Mt 24,27 : „ Jak błyskawica, która przychodzi ze wschodu i świeci na zachodzie, tak będzie z Przyjściem Syna Człowieczego ”

Kiedy błyskawica zstępuje z nieba na ziemię, my ludzie postrzegamy ją w trzech chwilach:
1. Błyskawica
2. oczekiwanie
3. grzmot
 

W ten sam sposób, kiedy Jezus zstąpi z chmur, ujrzymy Go przez trzy momenty:
1. Dzień gniewu: niewidzialne zejście Jezusa
2. 1000 lat panowania Chrystusa
3. Widoczne zstąpienie Jezusa

Dlaczego te trzy chwile? Jak widzimy na animowanym gifie po prawej stronie, spadek ujemnego ładunku chmury powoduje wzrost dodatniego ładunku ziemi, który ostatecznie łączy się w olbrzymi błysk, który oświetla wszystko. W ten sam sposób dzień gniewu sprawi, że serca ludzi zaczną zwracać się do Boga. W ciągu tysiąca lat panowania Chrystusa duch świata wzniesie się coraz bardziej do nieba, dopóki nie będzie gotów definitywnie zjednoczyć się z Bogiem na weselach z barankiem, który zejdzie na Ziemię.

Dlatego to, co rozumiemy przez Drugie Przyjście, będzie rodzajem odroczonej retransmisji tego. W rzeczywistości, jak opisała Sw. Faustyna, Jezus przyjdzie w dniu sprawiedliwości, aby zbawić swój lud i ukarać prześladowców; ale tak jak nie możemy usłyszeć grzmotu pioruna aż do pewnego czasu, nie ujrzymy Jezusa zstępującego z nieba aż do 1000 lat później, jak to opisuje święta Hildegarda 5 .
W 2T 2,8 św. Paweł mówi: „… wtedy bezbożni się zamanifestują, których Pan Jezus zniszczy tchnieniem swoich ust i unicestwi blaskiem Swego przyjścia ”. Zauważmy, że nie mówi on „unicestwi  wraz ze swoim Przyjściem”, ale „ w blasku swojego Przyjścia ”. Blask Jego Przyjścia jest karą z Garabandal.
Hildegarda pisze o końcu antychrysta: „ Co więcej, fucilazo błyskawicy , nieoczekiwanie trzęsąc się, zaświeci tak mocno prosto w twarz, że stoczy się ze wzgórza i podda duchowi śmierci ”. 6 Jeśli według św. Pawła antychryst zostanie unicestwiony „ blaskiem swego przyjścia ”, a według Hildegardy uderzy go „ fucilazo błyskawicy ”, wówczas blask jego przyjścia i fucilazo błyskawicy są takie same .

  W Mt 24,30 czytamy: „ Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego*, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich* z wielką mocą i chwałą. ”. Zauważmy, że nie mówi „przyjdzie na obłokach”, ale „ ujrzą Syna Człowieczego ”. Ponieważ dzień Jego przyjścia i dzień, w którym rasy ziemi zobaczą, że nadchodzi, to nie jest ten sam dzień  i zgodnie z Ap. 20 tysiąc lat minie między nimi.
  Sw. Hildegarda pisze: „ Nagle olśniła olbrzymia poświata ze Wschodu i tam zobaczyłam na chmurze Syna Człowieczego o tej samej twarzy, jak wtedy, gdy był na ziemi . „ 7

„ Tam został przemieniony w ich obecności: jego twarz lśniła jak słońce, a jego ubrania stały się białe jak światło ”. Mt 17,2

Jaka jest racja tego 1000-letniego okresu fizycznej niewidzialności Jezusa?
Bóg chce, abyśmy uwierzyli, nie widząc, ponieważ wiara jest „ całkowitą pewnością niewidzialnej rzeczywistości i przez to nasi przodkowie zostali uznani za wartych pochwały ” ( Hebr. 11, 1-2) Również nasi potomkowie mogą być usprawiedliwieni poprzez wiarę w przyszłą niewidzialną obecność Jezusa na świecie.
Tomasz odpowiedział: « Pan mój i Bóg mój! Jezus odpowiedział mu: «Teraz uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi ci, którzy uwierzą, nie widząc! ” J 20, 28-29
Bóg woli, abyśmy widzieli oczyma wiary niż naturalnymi oczami, bo tak jak ofiary Abla były bardziej miłe niż ofiary Kaina, tak nasze ofiary za wiarę w niewidzialnego Króla będą bardziej miłe Bogu. niż te oferowane widocznemu królowi.
Dzięki wierze Noego w niewidzialną karę ludzkość została uratowana przed wyginięciem.
Dzięki wierze Abrahama w niewidzialną obietnicę wyłonili się ludzie wybrani do poczęcia Odkupiciela.
Dzięki wierze Mojżesza w niewidzialnej ziemi obiecanej naród wybrany został uwolniony z niewoli.
Niewidzialność Królestwa Chrystusa jest stała w całej historii zbawienia, a okres przy końcu nie będzie wyjątkiem.

Fizyczna obecność Jezusa

Ale jeśli prawdziwe przyjście Jezusa nastąpi wraz z końcem czasów, to w jaki sposób Jezus będzie obecny w ciągu tysiąca lat, które upłyną do końca świata? . Kiedy się rodzi dziecko może słyszeć i czuć, ale nie może widzieć. Ale chociaż dziecko nie widzi swojej matki, czuje swoją obecność i w gorącym uścisku przestaje płakać, ponieważ czuje się bezpiecznie. To kwestia czasu, kiedy jego ciało dojrzewa, a jego oczy widzą twarz kobiety, która go poczęła, chroniła go i karmiła.
W ten sam sposób, kiedy Jezus przyjdzie po dniu kary, nie ujrzymy Go, ale poczujemy Jego obecność w naszych sercach, a wtedy Szatan, przykuty łańcuchem, przestanie być księciem tego świata i to Chrystus będzie królował, nawet jeśli Go nie zobaczymy.
Fizyczna obecność Jezusa postępuje w górę w historii: po raz pierwszy stał się obecny w łonie Maryi, „ pierwszym tabernakulum w historii ” 8 . Następnie w anonimowości Świętej Rodziny i jej podróży: Betlejem, Egipt, Nazaret, Jerozolima … Następnie publicznie w całym Izraelu i wreszcie w Namiotach wszystkich kaplic całego świata. Po Jego przyjściu cała Ziemia będzie ogromnym Tabernakulum, które podobnie jak oblubienica, która widzi, że jej miłość do narzeczonego rośnie każdego dnia, czeka na moment ostatecznego zjednoczenia z mężem.
Zauważmy zasadniczą różnicę między obecną obecnością Chrystusa :
Od czasu zmartwychwstania Jezus jest duchowo obecny na świecie Mt 28,20 . W Eucharystii jego obecność jest również fizyczna. Ale aby ta fizyczna obecność była prawdziwa, konieczne jest działanie kapłana, który konsekruje chleb.
Po dniu sprawiedliwości fizyczna obecność Jezusa będzie powszechna, ale chociaż Go nie zobaczymy, odczujemy tę obecność w naszych sercach. Nie oznacza to, że odtąd konsekracja eucharystyczna nie będzie konieczna, wręcz przeciwnie, ponieważ Eucharystia da nam, oprócz łask i darów zawsze 9 , światło i dojrzałość duchową, aby móc z wiarą widzieć tę przyszłą obecność uniwersalną Jezusa.
Jak to możliwe, że Jezus będzie fizycznie obecny na świecie, a my go nie zobaczymy ? Pomyśl o objawieniach Maryi i Jezusa w całej historii. 13 października 1917 r. Podczas ostatniego objawienia Matki Boskiej w Fatimie było obecnych 70 000 osób . Nikt nie widział Dziewicy, ale wierzyli dzieciom, które ją widziały, a Kościół uroczyście ją rozpoznał. Coś podobnego dzieje się teraz także w Medjugorje. Dziewica jest obecna, ale widzą ją tylko wybrani przez nią widzący. „ Kościół wie, że teraz Pan przychodzi w swojej Eucharystii i że jest tam pośród nas. Jednak obecność ta jest zawoalowana. ” 10 Tak jak Pan przychodzi w każdej Eucharystii i jest obecny pośród nas nie patrzmy na to, więc pod koniec czasu przyjdzie i będzie obecny na świecie, nawet jeśli go nie zobaczymy. Tak jak „ Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są pojedynczą ofiarą ” 11 , tak przyjście Jezusa u kresu czasu i końca świata będzie również jednym Przyjściem.
Ale ten sposób obecności Jezusa na ziemi nie będzie niespotykany. W ciągu 40 dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia ( Dz 1, 3 ) Jezus był fizycznie obecny na świecie i sporadycznie pojawiał się wielu uczniom. Apostołowie wierzyli w Jego zmartwychwstanie, ponieważ się im ukazywał, dlatego chociaż przez większość czasu go nie widzieli, wierzyli w jego fizyczną obecność, ponieważ widzieli Go, dotykali Go, a nawet jedli z Nim. : « Teraz wierzycie, bo mnie widzieliście. Szczęśliwi ci, którzy wierzą, a nie widzieli! » J 20, 29 . Te słowa Jezusa mogłyby zostać zaadresowane do wybranych czasów końca Jego powtórnego przyjścia.
Załóżmy, że mieliśmy teleskop tak potężny, że mogliśmy zobaczyć, co dzieje się wewnątrz planet w odległości 1000 lat świetlnych. W miarę upływu czasu będziemy dziś oglądać zdjęcia sprzed 1000 lat. Gdyby bowiem mieszkaniec tej planety przybył na Ziemię z prędkością światła, zrobiłby to w jednej chwili, zgodnie z zegarem na pokładzie, ale dla nas byłoby to tysiąc lat.
Nasza natura jest tak ograniczona, że ​​nie jest w stanie oprzeć się wizji chwały Bożej: Wj 33, 20 : „ Ale nie widzisz mojej twarzy” – dodał, ponieważ nikt nie może mnie zobaczyć i żyć dalej »
Nasze zmysły są jak ten teleskop uwarunkowany ograniczeniami czasoprzestrzennymi i mogą widzieć tylko cienie, wspomnienia, ale nigdy rzeczywistość taką, jaka jest. Tylko dzięki łasce Bożej możemy zobaczyć powtórne przyjście Jezusa w chwili, którą Bóg zaplanował zgodnie ze swoją wolą.
Załóżmy, że obecność Jezusa jest bardzo masywnym przedmiotem. Ponieważ czas płynie wolniej w pobliżu bardzo masywnych obiektów , wraz z przybyciem Jezusa na ziemię, postrzeganie czasu rozszerzy się w taki sposób, że pewnego dnia postrzegamy go jako tysiąc lat; ale co dla obserwatorów ziemi będzie się wydawało tysiąc lat, dla obserwatorów z nieba będzie tylko jednym dniem. „ Tysiąc lat przed waszymi oczami jest jak wczorajszy dzień, który przeminął ” Ps 90, 4 . Ta analogia byłaby również sposobem na wyjaśnienie dziwnego sposobu ujawnienia czasów na świecie zgodnie z kalendarzem św. Brygidy .
Ofiara ostatniej wieczerzy była również prawdziwa i ofiarna, choć ofiara krzyża miała być wykonana następnego dnia 12 . Dlatego, tak jak św. Jan był obecny podczas ofiary ostatniej wieczerzy, ale nie widział jej ani nie rozumiał, tak Kościół będzie obecny podczas Drugiego Przyjścia Jezusa na końcu czasów, ale go nie zobaczy. Tak jak św. Jan widział ofiarę Jezusa następnego dnia, tak Kościół ujrzy Drugie Przyjście następnego tysiąclecia na końcu świata.
Aby wyjaśnić przeistoczenie Eucharystii , rozróżniamy formę i treść chleba i wina. Substancja gatunku zmienia się, ale forma nie. Możemy to porównać do przeistoczenia mężczyzny, który ma pierwsze dziecko. Jego esencja człowieka zmienia się, ponieważ zostaje ojcem, a w jego wnętrzu czuje, że nic już nie będzie takie jak przedtem; ale jego ludzka, fizyczna postać pozostaje taka sama. W ten sam sposób, kiedy nastąpi drugie niewidzialne przyjście Chrystusa, w istocie nastąpi ono, ale nie w formie, więc przez pewien czas będzie niewidoczne. Tak jak od wcielenia , Maryja i Józef wierzyli w prawdziwą obecność Jezusa w łonie Maryi, chociaż nie mogli Go zobaczyć aż do urodzenia Dziewiątego miesiąca, a więc w Dziewiątej godzinie przy końcu świata, w drugim przyjściu Jezus powróci, chociaż już przyszedł w swej istocie pod koniec czasów. Przeistoczenie eucharystyczne przygotowuje nas do przyjęcia tej wielkiej tajemnicy.
Jeśli ktoś odrzuca tę teorię, ponieważ uważa, że ​​dylatacja czasu jest niemożliwa, być może myśli, że wie więcej niż sam św. Augustyn, gdy pisze: „ Czym zatem jest czas? Kto może to łatwo i krótko wyjaśnić? Kto może to zrozumieć lub pomyślał, żeby mówić za nim? […] Jeśli nikt mnie nie pyta, wiem, ale jeśli chcę to wyjaśnić temu, kto mnie pyta, nie wiem … Jeśli zatem teraźniejszość jest czasem, ​​jak możemy powiedzieć, że on istnieje, którego przyczyna lub powód istnienia przestaje istnieć, abyśmy nie mogli z prawdą powiedzieć, że czas istnieje, z wyjątkiem tego, że nie istnieje? ” 13 Rzeczywiście, jak pokazała mechanika kwantowa, rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo różni się od tego, co postrzegamy; wykazano na przykład, że elektron może znajdować się jednocześnie w dwóch różnych miejscach; Cóż, jeśli przestrzeń jest równoważna czasowi, czy nauka może kiedyś udowodnić, że elektron może znajdować się w tej samej przestrzeni w dwóch różnych momentach? W takim przypadku nie byłoby tak niesamowite, że powtórne przyjście może się zdarzyć w dwóch różnych momentach; Również dzisiaj wierzymy, że Jezus jest fizycznie we wszystkich przybytkach świata jednocześnie w przestrzeni i czasie.
„ Nadejście chwalebnego królestwa Chrystusa zbiegnie się z największym blaskiem Eucharystii. Chrystus ustanowi swoje chwalebne królestwo z powszechnym triumfem swego Królestwa eucharystycznego, które rozwinie się z całą swoją mocą i będzie mogło zmieniać serca, dusze ludzkie, rodziny, społeczeństwo, w tej  samej strukturze świata. Po ustanowieniu swego Królestwa eucharystycznego Jezus zaprowadzi was do radości ze swojej zwykłej obecności , którą poczujecie w nowy i niezwykły sposób, i poprowadzi was do doświadczenia drugiej, odnowionej i piękniejszej ziemi, do ziemskiego raju. ” 14

Mojej propozycji tysiąclecia nie można przekreślić w sensie cenzurowanym przez Kościół 15 , ponieważ to, co jest cenzurowane jako niebezpieczne nauczanie (nie mylić z heretykami lub błędami), to przekonanie, że Pan „ musi przyjść wyraźnie, aby królować na tej ziemi „:

Myślę, że moja teoria o niewidzialnym przyjściu Jezusa mogłaby zakończyć kontrowersje między obrońcami teorii alegorycznych i złagodzonym millenarianizmem, nie wchodząc w konflikt z pewną doktryną Magisterium, ponieważ nie przewiduje ona trzeciego przyjścia Jezusa widocznego przed końcem świata, więc jest zgodna z augustiańską koncepcją królestwa niebieskiego: „ Kościół, jak na razie, jest królestwem Chrystusa i królestwem niebieskim. A święci królują  nawet teraz, oczywiście inaczej będą królować wtedy „ 16 .
Dr teologii, o. Adam Skwarczynski, w słowach Jana Pawła II podczas spotkania z dziennikarzami w Fuldzie w Niemczech, rozróżnia między przyjściem Chrystusa a końcem świata: „ Kiedy przygotowywałem Jubileusz na ten rok 2000, Papież, bardzo wyraźnie i z mocą użył zwrotów o „zbliżaniu się nowej wiosny  Kościoła” i o „nowej Pięćdziesiątnicy: zejście Ducha Świętego”. Niestety, papież Jan Paweł II nie został zrozumiany, kiedy wypowiedział te słowa, które zostały zignorowane i ukryte, jakby się nie wydarzyły, ponieważ w tamtym czasie tylko mniejszość hierarchii kościelnej była otwarta na przyjęcie przesłania o powtórnym przyjściu Pana, w oderwaniu od jego ostatniego lub ostatecznego przybycia ”. 17 „ Wiemy o potrójnym przyjściu Pana. Oprócz pierwszego i ostatniego istnieje pośrednie nadejście.  To pośrednie nadejście jest jak ścieżka, która przechodzi od pierwszego do ostatniego […] Syn przyjdzie do was w towarzystwie Ojca, przyjdzie wielki Prorok, który odnowi Jeruzalem , który wszystko czyni na nowo. Taka będzie skuteczność tego przyjścia, że ​​my, którzy jesteśmy obrazem ziemskim człowieka, będziemy także obrazem niebieskim człowieka ”. 18
Ten piękny opis św. Bernarda o Eucharystii ukazuje podobieństwo między nim a drugim niewidzialnym przyjściem, do tego stopnia, że ​​wydaje się jedno, przygotowanie drugiego. Dziewica wyjawiła w Grushew : „ Przyszłam, aby was pocieszyć i powiedzieć wam, że wasze cierpienie wkrótce się skończy. Będę was chronić dla Chwały i przyszłości Królestwa Bożego na ziemi, które będzie trwać tysiąc lat ”. 19 Do tej pory Kościół nie znalazł powodu, by potępiać te objawienia i orędzia Matki Boskiej w Grushew.

Jezus objawił się w Heede tak mówiąc: „ To, co się stanie, będzie okropne, nigdy nie widziane od początku świata. Przyjdę i zamanifestuję swoją wolę (…) Moje córki, przyjdę wkrótce, bardzo szybko. Z niewielką liczbą wybranych zbuduję moje Królestwo. Przyjdę jak błyskawica , nagle, szybciej niż myślisz… Zbieram moich wybranych. Będą zbierać ich  jednocześnie ze wszystkich stron świata i będą mnie wysławiać. 20
Jeśli,  nie może być inaczej, królestwo wybranych, które Jezus zbuduje wraz z Jego Przyjściem objawionym w Heede, jest tym samym „ Królestwem Bożym na ziemi, które będzie trwać tysiąc lat ” objawionym w Grushew, wówczas mamy tajemnicę, która została objawiona .

Nowy testament nie mówi o „powrocie” Chrystusa, ponieważ Chrystus nie odszedł, nie jest nieobecny w historii. Ściśle mówiąc, nie ma dwóch przyjść Chrystusa, ale tylko jedno, które zostało zainaugurowane we Wcieleniu i jest weryfikowane w trzech fazach: Wcielenie – zmartwychwstanie – PARUZJA .
Zmartwychwstanie inauguruje nową fazę: sługa zostaje zrehabilitowany i zasiada na tronie jako Pan. Teraz, gdy Chrystus jest obecny na świecie, to jest oczywiste, tylko wierzący wyznają go w ciemności wiary. Cóż, Paruzja ujawni tę prawdziwą obecność, ale nieznaną, aby stała się jasna dla wszystkich i zainauguruje trzecią i ostateczną formę obecności Chrystusa w stworzonej rzeczywistości. 21

Jak błyskawica

Widzieliśmy już ciągłe odniesienia do błyskawicy, błyskawicy, blasku, … aby zasygnalizować przyjście Jezusa. Również w Starym Testamencie znajdujemy te same porównania:
W Dn 10 Jezus ukazuje się prorokowi, który pisze: „ Podniosłem oczy i zobaczyłem mężczyznę ubranego w len i opasanego paskiem z czystego złota. Jego ciało lśniło jak chryzolit, a jego twarz wyglądała jak błyskawica […] i powiedziałem temu, który stoi przede mną: « Mój Panie , przed tym objawieniem zadrżałem z bólu i nie mogłem się pokonać.»
Wizja Daniela dotyczy Jezusa, jego opis wydaje mi się oczywisty i dlatego, że uparcie nazywa go „Moim Panem”. Zauważmy, że opisuje jego twarz jak błyskawica.
Zac 9, 14 : „ Pan się ukaże  nad nimi. Jak błyskawica wzlecą jego strzały i Pan Bóg zamie w róg. Nadciągnie w szumie wichru z południa.”
Psalm 144 : „  O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp, dotknij gór, by zadymiły, ciśnij piorun i rozprosz ich, wypuść swe strzały i przeraź ich”.
Job 36, 33 : „ Jego grzmot oznajmia jego przybycie ,  w gniewie burzy ”
Iz 29, 6 : „ Odwiedzi cię Pan Zastępów, z grzmotem, hałasem i wielkim dudnieniem, huraganem, burzą i pożerającym płomieniem ognia ”.
Jezus ukazuje się Saulowi wraz z pojawieniem się błyskawicy:
„ A gdy szedł, i zbliżył się do Damaszku, światło z nieba nagle otoczyło go blaskiem. A padając na ziemię, usłyszał głos mówiący:„ Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? ” Zapytał: „Kim jesteś, Panie?” „ Jestem Jezusem , którego prześladujesz, odpowiedział mu głos. Teraz wstań i wejdź do miasta: tam powiedzą ci, co robić.” Ci, którzy mu towarzyszyli, zostali bez słowa, ponieważ słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli . Saul wstał z ziemi i chociaż miał otwarte oczy, nic nie widział. Wzięli go za rękę i zabrali do Damaszku. Spędził trzy dni bez widzenia i bez jedzenia i picia ”. Dz 9, 3-9
Saul jest obrazem naszego świata, który nieustannie idzie w pogoni za Jezusem. aż do dnia, kiedy w blasku swego przyjścia Jezus sprowadzi świat do swojego jestestwa. Po trzech dniach ciemności zasłona oczu ocalałych, którzy rozpoznają  kary z Garabandal, głos Chrystusa, zabrzmi, chociaż go nie zobaczą. Tylko oczami wiary będą widzieć, że Jego Drugie Przyjście już miało miejsce i że pewnego dnia będzie ono widoczne dla świata.
« Głos mojej ukochanej! Nadchodzi , skacze przez góry, skacze pod wzgórza.
Moja ukochana jest jak gazela, jak młody jeleń. Oto on: zatrzymuje się za naszą ścianą ; Wyjrzyj przez okno, spójrz  przez kratę.
Mój umiłowany mówi i mówi do mnie: «Wstań, mój umiłowany, i przyjdź, mój piękny !
Ponieważ zima się skończyła , deszcze ustały i deszcze zniknęły.
Kwiaty pojawiły się na ziemi, nadszedł czas pieśni, a kołysanka  jest słyszana w naszej ziemi.
Drzewo figowe wydało pierwsze owoce, a kwitnące winorośle wydychają perfumy. Wstań, moja umiłowana, i przyjdź, moja piękna !
Mój gołąb, który gniazduje w szczelinach skał, w stromych miejscach, pokaż mi swoją twarz, pozwól mi usłyszeć twój głos; bo twój głos jest cichy, a twoje oblicze jest piękne » Cant 2, 8-14
– „ Głos mojej ukochanej ” kary.
– „ Nadchodzi ” drugie nadejście
– „ Zatrzymuje się za naszą ścianą ”: po przybyciu jej nie zobaczymy. Zauważmy paralelizm ze ścianą Apokalipsy: ścianą jest Nowe Ziemskie Jeruzalem.
– „ patrz, spójrz ”: po swoim przyjściu Jezus pozostanie obecny, ale niewidoczny. Ten obraz Jezusa przychodzącego, zatrzymującego się, chowającego się za ścianą,  i czekającego na przybycie swojej żony(lud Boży jest małżonką), zbiega się z podobną do błyskawicy .
– „ Przyjdź, moja piękna! ”, To Kościół musi zbliżyć się do Boga, wypełniając swoją wolę, aby móc świadczyć o Jego prawdziwej twarzy. Ten apel powtórzono dwukrotnie.
– „ Zima się skończyła ”: po wielkim ucisku rozpocznie się nowa wiosna, podczas której Kościół musi powstać i iść w kierunku swego męża, aby go zobaczyć.
W punkcie „ Don Bosco ” wpisu „ Dzień kary ” przeanalizowałem proroctwo o dwóch pełnych miesiącach miesiąca kwiatów. Ta przepowiednia zakończyła się następująco:
„ Niesprawiedliwość została skonsumowana, grzech się skończy, a zanim miną dwie pełni księżyca miesiąca kwiatów, tęcza pokoju pojawi się na ziemi. Wielki Minister zobaczy żonę swego Króla przebraną na imprezę. cały świat pojawi się jako słońce, tak jasne, jakie nigdy nie istniało z płomieni Wieczernika aż do dzisiaj, i nie będzie widziane ponownie do końca dni . ” 22
Według moich dedukcji , dwa pełne księżyca odnoszą się do trzech dni ciemności; trzeciego dnia nastąpi odnowa świata („ tęcza pokoju ”). Ale proroctwo trwa:
„ Wielki Minister (Jezus) zobaczy żonę swego Króla (Kościół) przebraną na imprezę ”; Nie mówi, że żona ujrzy wielkiego Ministra, ale zobaczy swoją żonę. Przypomnijmy tutaj teorię względności Einsteina, która stwierdza, że ​​czas jest względny w stosunku do czego? W odniesieniu do obserwatora. Tak więc żona i wielki minister są dwoma różnymi obserwatorami, którzy inaczej postrzegają czas panowania Chrystusa.
„ Na całym świecie pojawi się słońce, tak jasne, jakie nigdy  kiedykolwiek nie istniało od płomieni Wieczernika do dziś ”, to znaczy od Pięćdziesiątnicy. Jakie jasne słońce można porównać do Przyjścia Ducha Świętego ? Tylko drugie przyjście Jezusa. Podczas gdy Zielone Świątki miały miejsce w Wieczerniku, drugie Przyjście nastąpi „ Na całym świecie ”.
„ ani nie będzie to widziane do końca dni ”, to znaczy, pojawienie się jasnego słońca nie nastąpi na końcu świata, ale wcześniej, ale na końcu świata będzie widoczne ponownie.
Zauważmy, że po dwóch pełni księżyca „pojawi się słońce” (które niekoniecznie oznacza, że ​​jest widoczne), a pod koniec dnia „ znów się pojawi ”. Najpierw pojawia się, a potem jest widziane, jest to ta sama sekwencja: pojawienie się / przyjście – czas do końca dni – wizja: „ Hodie scietis, quia veniet Dominus i salvabit nos: et mane videbitis gloriam ejus ”. („ Dziś poznacie, że Pan przyjdzie i nas zbawi; a jutro ujrzycie Jego chwałę ”) 23 24
Wracamy ponownie do teorii względności i korzystając z prawa do literackiej twórczości , możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości naukowcy odkryją, że po drugim niewidzialnym przyjściu Jezusa przyspieszenie wszechświata znalazło  się w spowolnieniu i w następnych stuleciach stanie się kurczeniem; Doprowadzi to do założenia, że ​​koniec świata będzie momentem, w którym całe stworzenie dostrzeże obecność „świetlistego słońca”, którego masa jest większa niż jakikolwiek inny istniejący obiekt, czyniąc przez chwilę Ziemię centrum grawitacyjnym wszechświata. Ta uniwersalna zmiana powoduje rozpad całej rzeczywistości, która rozpada się, poczynając od upadku gwiazd na niebie i ognia słońca na ziemi, jak opisano w przepowiedniach. Zjawiska te kończą się całą uniwersalną energią zjednoczoną w Chrystusie. W tym czasie czas nie zatrzymuje się, tak jak by to było w czarnej dziurze, ale rozszerza się nieskończenie, aż stanie się wieczny, w środku rodzaju białej dziury .

Miecz ognia

Każdy, kto chce wejść do raju, musi przejść przez ogień, który go strzeże, ponieważ przeznaczeniem wszystkich ludzi jest wybranie ognia, w którym spłoną:

1) Ogień piekielny
2) Ogień czyśćca
3) Ogień ziemskiego cierpienia
Każdy, kto z miłością przyjmie ogień ziemskiego cierpienia i ofiaruje go Bogu, będzie wolny od pozostałych dwóch ogni, które są o wiele bardziej bolesne, ponieważ wiara może złagodzić ziemski ogień.
„ Krzyż jest prawdziwym drzewem życia ” 25
„ Ten sakrament ( Eucharystia ) jest owocem drzewa życia ” 26
Aby zjeść owoc z drzewa życia, należy zbliżyć się do krzyża i ofiarować cierpienie jako przyjemną ofiarę Bogu.
Przed zejściem z raju na ziemię miecz ognia, który strzeże jego drzwi, musi zejść.

Rdz 3:24 : „ Eiecitque hominem et collocavit ad orientem paradisi Eden cherubim et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae ”.Wyrzucił więc tego człowieka i postawił cherubinów na wschód od ogrodu Eden oraz ognisty miecz, który obracał się ze wszystkich stron, aby strzec ścieżki drzewa życia

 

Matka Boża ostrzega nas, że wkrótce miecz ognia spali świat i tylko pokuta może go zdusić:
Trzeci sekret Fatimy : „ Widzieliśmy Anioła z mieczem ognia w lewej ręce nieco wyżej po lewej stronie Matki Bożej ; migocząc, emitował płomienie, które zdawały się podpalać świat; ale gasły w kontakcie z blaskiem, jaki promieniował od Matki Bożej gdy prawą rękę skierowała ku niemu; Anioł wskazujący prawą ręką na ziemię, powiedział głośno: Pokuta, pokuta, pokuta ! ”
Ten miecz ognia jest właściwie drugim niewidzialnym przyjściem Jezusa, który podobnie jak błyskawica zapalająca las spowoduje masakrę ogniem gniewu Bożego:
Ez 21, 20-21.33-37 : „ Aby serca mogły zemdleć i było wiele ofiar, umieściłem miecz w każdych drzwiach , tak aby lśnił jak błyskawica , wypolerowany, by spowodować masakrę. Pokaż swoją prawą krawędź. , zajmij pozycję po lewej stronie, gdziekolwiek jesteś! […] Powiesz: Miecz, miecz został wydobyty ku mordowaniu, wyostrzony, aby dokonać zagłady i lśnić jak błyskawica, aby go spuścić na kark złoczyńców bezbożnych,  których dzień nadszedł z ostatnim ich występkiem. Odłóż miecz do pochwy! W tym samym miejscu, w którym zostałeś stworzony, i w kraju gdzie się zrodziłeś,będę cię sądził. Wyleję na ciebie mój gniew, rozniecę przeciwko tobie ogień mojej zapalczywości i wydam cię w ręce ludzi dzikich, sprawców zniszczenia. Staniesz się strawą dla obnia, krew twoja będzie płynąć w środku kraju i nie pozostawisz po sobie wspomnienia, ponieważ Ja, Pan, tak powiedziałem.
 
Sąd Boży wypełni się mieczem ognia:
Jt 66, 15-16 : „ Albowiem Pan przychodzi pośrodku ognia – jego rydwany są jak trąba powietrzna – aby rozładować swój gniew furią, a swoje groźby płomieniami ognia. Ponieważ Pan wchodzi w sąd z wszystkimi żyjącymi przez ogień i miecz , a ofiary Pańskie będą liczne ”
Słońce, obraz Boga, jest głównym źródłem światła na ziemi. Słońce zawiera w sobie ogień, obraz Ducha Świętego, ponieważ ogień w procesie spalania (oczyszczenia) emituje światło i ciepło, czyli prawdę i miłość, przekształcając w ten sposób obojętną materię w użyteczną energię dla świata . Rozumie się zatem, że powtórne przyjście Jezusa nastąpi poprzez zapowiedzianą karę ognia, ponieważ Jezus naprawdę dokona światowe oczyszczenie, które wyemituje światło prawdy i miłości, aby rozpalić ogień miłości, który zdławiła apostazja. Świat obojętny spłonie, przekształcając się w światło i ciepło.  27 :
Najpierw ostrzeżenie : wybuchnie i zaleje świat światłem, płonących dusz. To wydarzenie będzie obrazem pierwszego przyjścia Jezusa i początku Jego drugiego przyjścia.
Następnie cud : tylko ci, którzy są obecni we wskazanych miejscach, zobaczą wielki cud; radosna wizja, która spowoduje uzdrowienie wszystkich niewidzących. Ostrzeżenie jest przygotowaniem do cudu, dlatego są powiązane.
Następnie kara : Przyjdzie, by uderzyć w ziemię i zrównać jej powierzchnię ogniem oczyszczenia. To będzie dopełnienie drugiego niewidzialnego przyjścia Jezusa, który zasieje płomień Jego Najświętszego Serca w sercach wybranych.
Następnie Nowe Jeruzalem : wybrani poprzez swoją ofiarę i wiarę zbudują prawdziwe Królestwo Chrystusa na ziemi, aby Jego obecność była widoczna dzięki materialnej i duchowej wielkości nowej ojczyzny. Płomień zasadzony w ich sercach będzie ogniem, który przemieni świat na ponad tysiąc lat.
Koniec świata : w końcu Drugie Przyjście Jezusa będzie widoczne dla radości wybranych i zgrzytania zębami niegodziwych.

Podsumowanie i źródła

1) Przyjście Jezusa nastąpi równocześnie z karą Garabandal, ale narody zobaczą to dopiero w dniu końca świata, 1000 lat później.
2) Do tego czasu Jezus będzie fizycznie obecny na całym świecie, ale niewidoczny.
3) Aby wyjaśnić ten proces, pisma święte nieustannie porównują przyjście Jezusa z błyskawicą
______________________________________
 1. Święta Maria Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w mojej duszy” ; p.203; pkt 429; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 2. Tamże ; p.273–274; pkt 635; Warszawa, 25.03.1936
 3. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 12. wizja; sec. 5; p.482
 4. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona;rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 35-36
 5. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 12. wizja; p.479
 6. Tamże ;3. część, 11. wizja, sekcja. 38, str. 474
 7. Tamże ;3. część, 12. wizja, str. 477
 8. Jan Paweł II; „Ecclesia de Eucharistia” ; czapka 6 sekcja 55; Rzym, 04/17/2003; vatican.va
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego; „Celebracja chrześcijańskiej tajemnicy” ; 2. część, 2. sekcja, rozdział 1, art. 3
 10. Tamże ;IV, nr 1404
 11. Tamże ;V, nr 1367
 12. RP Antonio Royo Marín OP; „ Teologia moralna dla świeckich ”; Tom II Sakramenty; Eucharystia jako ofiara; pto 98, str. 171, następstwo 1
 13. Święty Augustyn; Spowiedzi; Książka XI; Rozdział XIV: Jaki jest czas?
 14. P. Stefano Gobbi; 08/21/1987; Ruch Księży Marianów
 15. Kongregacja Świętego Oficjum; „ Dekret z dnia 21 lipca 1944 r. ”; Acta Apostolicae Sedis, str. 212
 16. Święty Augustyn; Miasto Boże, książka XX, cz . IX akapit 1
 17. ojciec Adam Skwarczynski; Wywiad z ojcem Arturem Migasem ; Źródło 2
 18. San Bernardo Abad, przyjaciel i powiernik Santa Hildegarda i San Malaquías; Kazanie 5 w Advent of the Lord , 1-3: Opera omnia, wydanie cysterskie, 4, 1966, 188-1905
 19. Virgin Mary of Grushew ”; Kwiecień 1988; forumsdelavirgen.org / i / José Gregorio Paris; „ Czas czasów: orędzia maryjne ”; Ediciones De Buena Tinta, 1. wydanie; Kwiecień 2013 r .; Ch. III: „pozory nie rozpoznane”; Grushew; str. 360
 20. Maryja, Królowa Wszechświata, w Heede ; P. Fernando CAMPO DEL POZO, OSA; St. Augustine’s College; Saragossa
 21. Juan L. Ruiz de la Peña; „ Wielkanoc stworzenia ”; p.6
 22. Hugo Wast; „ Don Bosco i jego czas ”; Ed. Word; str. 371
 23. Mszał zakończony ; Antyfona na przyjęcie na wieczorną mszę 24 grudnia
 24. Introito
 25. Benedykt XVI; Homilia na Placu Świętego Piotra ; 04/09/2006; Święto Niedzieli Palmowej i Męki Pana
 26. Święty Albert Wielki ; Z komentarza do Ewangelii św. Łukasza (Łk 22,19: Opera omnia, Paryż, 1890-1899, 23, 672-674)
 27. W ramach objawień Garabandal znalazłem potwierdzenie, że Parousia będzie się składać z kilku etapów. Można powiedzieć, że zacznie się od pojawienia się Chrystusa w obłokach i sądu, który zostanie wydany w Ostrzeżeniu, „Ostrzeżeniu”, aż do nadejścia czasów ostatecznych. Ponieważ Chrystus nie przyjdzie na chwilę. Ale wtedy przyjście Jego Królestwa na Ziemię rozpocznie się dokładnie. ‚; ojciec Adam Skwarczynski; Wywiad z ojcem Arturem Migasem ; Źródło 2

Komentarzy 95 do “Koniec czasów – Blask Jego przyjścia”

 1. OSTOJA said

  Koniec lewackiej dyktatury w sztuce! Posłuchaj manifestu Piotra Bernatowicza

  – Kiedy narody Europy wyżynały się z powodów religijnych w „wojnie trzydziestoletniej”, w Polsce panowała tolerancja. Kiedy bogaciły się na niewolniczej pracy w koloniach, Polska sama była w niewoli i istniała tylko na polu kultury, w oparciu o nią starając się odzyskać niepodległość. Polscy artyści zamiast opowiadać o tym unikalnym doświadczeniu, mają dziś wpisywać się zachodni nurt, zgodnie z którym mamy przepraszać za rzekome winy. Są zmyślone? To trzeba próbować polską historię zdekonstruować. I jak noblistka Olga Tokarczuk tłumaczyć, że my sobie tylko wymyśliliśmy naszą historię jako kraju tolerancyjnego – mówi Piotr Bernatowicz, nowy dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, którego nominacja rozsierdziła lewackich artystów. Dlaczego? Swój manifest młody krytyk przedstawił w programie „Wywiad z chuliganem”.
  https://niezalezna.pl/295883-koniec-lewackiej-dyktatury-w-sztuce-posluchaj-manifestu-piotra-bernatowicza

  • Zorrro said

   Trzeba modlić się za niego, by wytrwał, środowiska tzw awangardy artystycznej kręcącej się wokół Centrum Sztuki Wsp. to najbardziej żarłoczne wilki…
   Boże miej Piotra Bernatowicza w swojej opiece!

 2. OSTOJA said

  Szanowni Państwo,

  pragnę prosić o wsparcie dla naszej inicjatywy. Koszt organizacji Marszu Niepodległości to prawie 230 tysięcy złotych, a nie zdołaliśmy jeszcze zebrać nawet połowy tej sumy. Państwa pomoc modlitewna jak i finansowa jest nam niezwykle potrzebna. Namioty dla wolontariuszy, sceny, nagłośnienie, oprawa artystyczna, honoraria dla artystów, platformy transportowe, realizacja wideo, promocja, logistyka, organizacja sztabu Straży Marszu i sztabu medialnego, pomoc prawna i opłacenie grup rekonstrukcji historycznej to wydatki, którym bez Państwa pomocy nie sprostamy. Jak Państwo wiedzą, nie chcemy być od nikogo zależni. Pragnę, aby Marsz Niepodległości zawsze był organizowany oddolnie ze wsparcia Polaków. Liczę na Państwa hojność.

  Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” nr. 01/11/2019

  • Dzieckonmp said

   ja nie dam ani złotówki im.

   • hallinna said

    trzeba wspomagać by marsz mógł iść ,
    jak tradycja prawi ……

   • Atanazy said

    Bo?

    • hallinna said

     trzeba pielęgnowac to co piekne i wartosciowe , to co budzi podziw i uznanie na swiecie , co jest sola w oku wrogów Polski .
     Przecież ten marsz wskazuje że jest zjednoczony w wielkiej sile duch polskości .
     Że mimo takich przeiwności i podstępu tylu wrogow ,nadal Polska trwa i ma wole walki o lepsze jutro u boku Maryji Królowej Polski i Chrystsua Króla .
     Nie ma co osłabiac tego co jednoczy .
     Bo smutno by było , gdyby marszu niepodleglości nie było .
     Czy nie prawdaż ?

    • mentronik said

     Bo bedzie 2 marsz rzadowy z Prezydentem na czele.

  • Ciocia said

   89-latka co roku przychodzi na Marsz Niepodległości i składa Polsce życzenia

  • Ciocia said

   Wyjątkowy Marsz Niepodległości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

  • Sylwester said

   Konfederaci mogą się pocałować, nikt tej rosyjskiej agentury nie będzie promował w największe święto narodowe. Cwani podszyli się pod patriotów ale takich co wielbią cara i chca żeby Polska była strefa wpływów Putina i Xi. Temu ostatniemu towarzysz Braun chce budować fort! Niedoczekanie wasze!

   • hallinna said

    Oj tam , oj tam .
    Cóz za frustracje .
    Polska dla Polaków stoi .
    Marsz jednośc Polski przedstawia .
    Az dziw, że przy takich atakach z wschodu zachodu i jeszcze z innych stron , nie doszło do rozbicia tej Narodowej jednoćśći
    To teraz bez danej racji pojawiaja sie takie głosy ?????
    Oj tam , oj tam ,,,,uśmiechnij sie ,
    jutro bedzie dobry dzien …….

 3. Ciocia said

  Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć (Łk 14, 12-14) 4 XI 2019

 4. Ciocia said

  o. Augustyn Pelanowski. Od czego zacząć stawanie się szczęśliwym, radosnym i spełnionym człowiekiem.

 5. messenger said

  Apoftegmaty ojców pustyni na każdy dzień roku: 5 listopada.

 6. Dzieckonmp said

  wczoraj podpalono kolejny kościół Narodzenia Matki Bożej w Holandii.
  Dlaczego?
  Szczury idą po władzę.

 7. Dzieckonmp said

  Do polskich seminariów wstąpiło w tym roku 498 kandydatów do kapłaństwa, o 122 mniej niż w roku 2018.

  • Ciocia said

   Księża i biskupi są teraz „na językach ” i dlatego jest to trudne , aby udźwignąć powołanie .

  • cox42 said

   Po synodzie amazońskim Kościołowi grozi schizma, a nasz episkopat milczy https://vod.tvp.pl/video/warto-rozmawiac,04112019,44850717 Bardzo dobry program Pospieszalskiego

   • atanazy99 said

    Widziałem. Bardzo dobry program. Najbardziej wstrząsnęło mną to, że ks. Isakowicz powiedział, że nie może więcej powiedzieć, bo zwierzchnicy… To tak przykre.

    • cox42 said

     No przykre. Ale dopowiedział to ten profesor z Rzymu. Ale jeszcze smutniejsze jest to, że nasz episkopat nabrał wody w usta i milczy czekając, no właśnie na co?

    • hallinna said

     Z tego co z Nieba mówią wynika , że weszli na półke biskupów i kardynałów ci, ktorzy wejść tam nie powinni .
     Ktorzy w szatańskim moderniżmie sie zatracili ,i nie pokładają wiary nadziei i ufnośc w Załozycielu ,/.
     Dali sie zamkną w szatańskiej pułapce zaciemnienia i sie zastanawiają, czy z niej warto wychodzic i narażać sie na niewygody , bo w tej pułapce dla ciala maja dobrze .

     A dla ducha ?
     mają wyobrażenie, że Chrystus jest MILOSIERNY i za to ,że chcieli należeć do Jego Koscioła , dostaną po śmierci wielka nagrodę w Niebie .
     Przy wyobrażeniu i przekonaniu , że nie ważne co czynili , bo wszystko mogli , bo dostali władzę od Załozyciela .
     Ale co powiedzą , gdy Boza Sprawiedliwośc przyjdzie ,i oceni ich według kryteriów Bożej Sprawiedliwości , a nie ich wyobrażenia ?

     Rozmodlony Narod wraz z Królową Maryją robi wszystko co może, aby być usprawiedliwionym przed przybyciem Bożej Sprawiedliwości .

     A duchowieństwo?
     biernie czeka , i nie robi nic ,aby na ten czas przyjścia Bożej Sprawiedliwosci sie dobrze przygotować .Przez dostosowanie wszystkiego na swoim odcinku do zaleceń dawanych z Nieba .

     SPRAWY BOŻE PÓJDĄ DO PRZODU, Z NIMI CZY BEZ NICH.
     BO NIKT NIE JEST W STANIE POKRZYŻOWAĆ BOZYCH PLANÓW .
     Każdy ma możność sie wykluczyć , jeżeli nie dostosuje sie do zaleceń Nieba.
     A GDY PRZYJDZIE BOZA SPRAWIEDLIWOŚĆ ,TO DOSTANIE PO USZACH SZATAN I CI ,KTÓRZY Z NIM WSPÓŁPRACOWALI .
     KTO NIE SCHOWA SIE CHOCIAŻBY W CIENIU WYCHODZĄCYCH PROMIENI Z PRZEBITEGO BOKU JEZUSOWEGO ,TO TEN BEDZIE BARDZO WIELKIE UDREKI CIERPIAŁ.
     Ale każdy ma wolną wole i może sie dobrze przygotować,
     tak jak sugeruje Niebo ,
     albo używać zycia i żyć nadzieją, że nie nastąpi to ,co nastąpic ma z Woli Boga Wszechmogącego .

     Przecież Bóg Wszechmogący nigdy nie zabiera wolnej woli ,nikogo do niczego nie zmusza .
     Czeka aż człowiek z własnej i nieprzymuszonej woli dostosuje sie do Jego życzeń i oczekiwań.

     A jeżeli czas minie i to dostosowanie sie nie następuje, to wykluczany jest z dalszej współpracy , a Bóg Wszechmogący włącza inny wariant tak ,aby zaistniało to co zaistniec miało ,.

     Chcą biskupi spaść z półki na która weszli , to niech dalej udaja że pracuja dla Jezusa .
     Wybór należy do nich .
     To ich losy sie teraz beda ważyć .
     A Rozmodlony Naród Polski juz oczyszczony pójdzie dalej wraz z Królową Maryją, na spotkanie z Chrystusem Królem….
     I wszyscy będą szczęsliwymi .
     A czy duchowieństwo pójdzie wraz z Rozmodlonym Narodem Polskim , to juz od nich zależy .
     Naród Rozmodlony podaje im pomocna dłoń , modli sie za nich .
     Ale jak oni nie chcą, to co mozna poradzic ?

 8. Dzieckonmp said

  Katolicy w Chinach okupują Kościół modlą się tam i poszczą, i są gotowi oddać życie aby uniemożliwić urzędnikom państwowym zburzenie kościoła. Rząd Chin poczyna sobie bardzo odważnie po podpisaniu umowy z Watykanem w której uznaje się tylko kościół patriotów chinskich.
  Włądze Chin postanowiły zburzyć około 40 kościołów.

 9. Darek said

  Patrzeć kiedy „powieszą” tego biednego ks. z Bełchatowa + jeden z komentarzy…a później dziwią że seminaria pustoszeją

  Bełchatów. Księża wezwali policję do kościoła, ponieważ 13-latek wypluł hostię i schował do kieszeni. Do sprawy odniosła się łódzka kuria, która uważa, że wzywanie policji „nie powinno mieć miejsca”. Czy wobec kapłana, który wezwał patrol policji, zostaną wyciągnięte konsekwencje? …

  https://dzienniklodzki.pl/kuria-skomentowala-incydent-z-hostia-w-belchatowie-wezwanie-policji-nie-powinno-miec-miejsca/ar/c1-14554685

  …..Kuria nie powinna się uginać przed lewackim zbydlęceniem.

  Po całym internecie różni antychrześcijanie i lewacy określają „hostię” czyli ciało Chrystusa per „wafel”. Ewidentna profanacja i obraza uczuć religijnych a Kuria się pieprzy w tańcu. Kościół nie restauracja a hostia to nie jakaś tam przekąska !

  [obraźliwe]ków i pedofilów w sutannach to bronią jak niepodległości ale Jezusa Chrystusa wcielonego w Hostię to już nie ?! Wspaniali duszpasterze w tej kurii – tolerują bluźnierczą swołocz ! A gnojek odpowiedzialny za całą aferę powinien nie móc usiąść przez miesiąc i profilaktycznie być ekskomunikowany do odwołania……

  • cox42 said

   Co ci księża mieli innego zrobić? Postąpili prawidłowo, a kuria powinna stanąć po ich stronie. Ale tak nie będzie, bo Łodzi rządzi jeden z najbardziej postępowych biskupów, czyli abp Ryś.

  • atanazy99 said

   Przypuszczalnie kapłani zapobiegli kradzieży komunikantu w celu jego profanacji już poza kościołem. Dziwi mnie tylko, że winowajca go spożył, kiedy wydaje się, że czyn, jakiego się wcześniej dopuścił, nie dawał mu do tego prawa.

  • Stryk said

   Cały episkopat to ciepłe kluchy ,albo Bolki nie chce ale muszę.Episkopat powinien wziąć sprawy w swoje ręce i powiedzieć tak lub nie .

   • Ciocia said

    Nie woła się policji do dziecka w Kościele .Ksiądz był bezradny ,ale dlaczego ?

   • Ciocia said

    Czy ktoś z Państwa wezwał by policję do swojego domu do dziecka (13 – latka )?

    Ostatnio był przypadek jak matka wezwała policję do dzieci w piaskownicy .

    • Darek said

     Kościół to nie piaskownica a kapłan to ktoś szczególnie wyjątkowy a nie tylko zwykły człowiek, my zwykli ludzie byśmy nie wezwali a kapłan w tej sytuacji musiał dla własnego bezpieczeństwa

 10. messenger said

  Bohater wyjawia Gloria.tv, jak wyrzucił Pachamamę
  https://gloria.tv/post/7Bww3iRNYYot6TCvd9kDZzz94

 11. messenger said

  W Meksyku ksiądz pali DEMONA Pachamamę

 12. messenger said

  Obrońcy życia: Trybunał Konstytucyjny zawiódł Polaków ws. powstrzymania aborcji
  Zdaniem Fundacji Życie i Rodzina, Trybunał Konstytucyjny zawiódł Polaków w sprawie powstrzymania aborcji. Fundacja przewiduje, że TK nie wyda już w mijającej kadencji parlamentu orzeczenia ws. niezgodności z Konstytucją RP tzw. przesłanki eugenicznej, co oznacza, że poselski wniosek w tej sprawie przepadnie. Obrońcy życia będą w tej sprawie protestować pod siedzibą TK w najbliższą środę 6 listopada o godz. 11.00.
  https://ekai.pl/obroncy-zycia-trybunal-konstytucyjny-zawiodl-polakow-ws-powstrzymania-aborcji/

 13. hallinna said

  Z przekazów z Nieba wiemy to ,co planuje szatan i jego sługusy i jaką drogą bedą oni chcieli wprowadzic człowieka do piekła .
  W jaki sposób bedą chcieli zniewolic Kosciół Chrystusowy .Bo tylko on stawia im skuteczny opór .
  Wiemy także jaki jest zamierzony przez Niebo cel .To że przyjdzie do człowieka zyjącego na Ziemi Zwyccięski i Prawowity Król Jezus , aby budowac to co chce Bóg Wszechmogący aby zbudowanym było .

  A skoro przyjdzie , to uzurpator szatan odejśc musi .
  Bo następuje KONIEC TEGO SWIATA , w którym grasuje szatan i działa Prawowity Król Jezus .
  Teraz ma nastąpic NOWA ERA , czas panowania Chrystusa Króla , czas budowy Królestwa Miłości na wzór jak zbudowanym jest Niebo .

  Człowiek zyjący na Ziemi w tej szatanskiej zarazie nie funkcjonuje prawidłowo , ma zakłócenia na tyle duże ,na ile dał sie wprowadzic w szatański podstęp i przyjął podstęp i kłąmstwo szatana ubrane w płaszczyk prawdy i dobra do swego serca .,
  Bo własnie to powoduje zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serca .
  To co w sercu jest ,ma wpływ na wybór wolnej woli .
  Dlatego każdy ,kto ma skażone serce szatańska zarazą, swoją wolna wolą podejmuje błedne decyzje , w zależności od tego, jak bardzo jest zainfekowane serce szatańska zarazą …

  Skoro każdy jest zainfekowany , to jak bedzie wyglądało wyleczenie ?
  Szatańska zaraza bedzie usuwana ,
  a wówczas w Bożej Prawdzie bedzie widoczne to jakie decyzje sie podejmowało . I każdy w swym sercu zobaczy cała prawdę w Bożej Jasności ,co jest niewłasciwe .

  Dla wielu bedzie to szok , którego nie przezyją ,bo z rozpaczy im serce pęknie i zamiast wrócic jeszcze tak jak po smierci klinicznej do zywych , by naprawic to co bylo źle , to pozostaną w świecie duchowym bo przerażenie nie pozwoli im sie na tyle uspokoic aby wrócić w spokoju do swego ciała .

  Mało kto myśłi o tych wydarzeniach w świecie duchowym , które nastąpic maja .
  gdyby człowiek myśłał o sprawach Bożych , to by wykorzystywał czas na czynienie czynów z miłości do Boga wypływających . Podejmowałby sie wykonania tego o co prosza z Nieba aby uczynionym było na Ziemi . Bo to jest potrzebne Bogu w Trójcy św do ostatecznego rozprawienia sie z szatanem .
  Każdy powinien wykonywac czyny miłości dla Boga , by w chwili stanięcia twarzą w Twarz z Chrystusem Królem mieć prezent , by móc ofiarowac Mu to co jest dla Niego radością …..
  W chwili spotkania , Chrystus Król bedzie pytał CO Z MIŁOŚCI DO MNIE UCZYNIŁES ŻYJĄC NA ZIEMI …..
  I co powiesz ? gdy ręce masz puste , może zbrukane , a tutaj stoi Król który ma taka Miłośc w sercu dla ciebie .
  każdy człowiek który nie będzie mial czynów miłosci , będzie bardzo nieszęśliwym .
  Więc trzeba sie obudzic i dokąd jest czas czynic wszystko aby odpowiedzieć miłością na Miłośc Chrystusa .A wówczas będzie radośc wielka podczas tego spotkania .

  • hallinna said

   Chrystus król w orędziach MBM mówi ,,,,,
   Ja przyjde jak złodziej w czasie w którym sie najmniej spodziewacie ,,,,,
   ,,,,,, Ja chce z wszystkimi współpracować ,mam pracy dla wszystkich,,,,,,,,
   ,,, odwróce każdy kamień, aby spod niego wyciagnąc każde zło tam ukryte ,,,,,,

   Więc co nalezy uczynic by dobrze dostosowac sie do tych Bozych planów ?

   Trzeba wejść w serce i tam zrobić remament .Aby wyrzucic to co niewłaściwe błędne co z podstępu i kłamstwa pokusy szatana zaistniało
   No ale jak to zrobic , skoro to zło ,które tam zostało wpuszczone ,a taraz wrosło i jest częścią składową serca i jako cecha charakteru jest określane .
   Bo własnie z powodu istnienia tam tych zakłóceń powodowanych szatanską zarazą , były podejmowane złe i wadliwe decyzje .

   Wskazanym byłoby aby poprosić Maryje Królowa i kochająca Mateńke o to , aby poprowadziła tak jak mama prowadzi swe dziecie drogą bezpieczną do wyznaczonego celu .
   Należy dostosowac sie do Jej zaleceń .
   A w tym czasie Ona prosi wszędzie i wszystkich tylko
   modlitwy , modlitwy , pokuty , pokuty ,
   Bo to zwraca serce do Chrystusa króla .
   Ona sama nie zdoła poprowadzic człowieka czy narodu , jezeli on nie bedzie chciał .

   Wiec z tego wniosek ,
   że każdy kto chce dobrze sie przygotować na spotkanie z Zwycięskim Chrystusem Królem , musi stac sie Wojownikiem Modlitwy.
   Bo wojownik modlitwy uzbrojony jest w RÓZANIEC w broń przeciwko szatanowi .
   A skoro człowiek sie modli, to mówi szatanowi NIE .I wpuszcza do swego serca Boże antidotum ,które neutralizuje to co szatańska zaraza wprowadziła .
   Gdy czyni sie pokutę , to przeprasza sie za zło popełnione .A wówczas wolna wola nastawiona jest na współprace z Bogiem , bo jest chetna by czynic to co ma wartośc i cene w oczach Chrystusa Króla Boga Wszechmogącego .

   Ten mechanizm funkcjonuje już od lat , trzeba aby każdy komu cenne jest własne dobro, do tego mechanizmu sie podłączył . Bo każdy człowiek ,który w to wszedł świadomie pracuje by byc szczęśliwym w tym zyciu i po smierci .
   A przez to wzrasta w mądrości świetości w łasce u Boga i ludzi .
   To jest droga do prawdziwego szczęscia i radości . Bo żyjąc sie daje sie z siebie to co chce Bóg Stwórca aby wypłynęło ,co potem wraca jako radośc zadowolenie , spełnienie sie .
   Bo sercem sie czuje że to dobre madre pozyteczne dobre owoce i korzyści przynosi .Że buduje to harmonie jednośc zrozumienie współprace , wzrastanie Bożego ładu i porządku .

   Wszystko inne z czym mamy do czynienia co wypływa z serc skażonych zarazą szatańską, trzeba z wlasnej woli wykasowywać .Bo to z egoizmu pychy szatanskich pokus wypływa .I czyni wrzoda na Zdrowym Mistycznym Ciele Chrystusa Króla .
   Robi przeszkody w prawidlowym funkcjonowaniu Bożego ładu i porządku.

 14. Ciocia said

  „Dla naszej pychy potrzeba prawdziwych upadków, które by nam
  pokazały jawnie, czym jesteśmy.” Bł. Honorat Koźmiński

 15. OSTOJA said

  USA: Linie lotnicze puściły pasażerom film z homoseksem

  Pod naciskiem lobby homoseksualnego, w tym m.in. aktorki Olivii Wilde, linia lotnicza Delta Air Lines postanowiła udostępniać pasażerom w czasie lotu pełne wersje filmów, bez cenzurowania dosłownych scen homoseksualnych i lesbijskich. W wydanym oświadczeniu uzasadniono to tym, że udostępniana rozrywka powinna „odzwierciedlać różnorodność świata”.
  https://www.fronda.pl/a/usa-linie-lotnicze-puscily-pasazerom-film-z-homoseksem,135653.html

 16. cox42 said

  Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem sejmu https://wiadomosci.wp.pl/antoni-macierewicz-marszalkiem-seniorem-sejmu-andrzej-duda-podjal-decyzje-6442847634147457a

 17. Darek said

  „Ogłoszenia bieżące z dn.04.11.2019.” ….spotkanie rocznikowe ks. Piotra w Krakowie …ciekawe…

  http://www.christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236

 18. La Salette said

  „Warto Rozmawiać”: do czego zmierzał Synod Amazoński?
  To jest sprawa ideologiczna. Chodzi o demontaż Kościoła jaki znamy i utworzenie czegoś na kształt wspólnot protestanckich – ocenił Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl dążenia pomysłodawców Synodu Amazońskiego. Uczestnicy programu Jana Pospieszalskiego „Warto Rozmawiać” omawiali przebieg oraz możliwe skutki październikowego spotkania w Watykanie.
  – Historia Kościoła pokazuje, że wśród takich kryzysów muszą znajdować się dzielni świeccy i kapłani, którzy zachowają depozyt wiary nawet wbrew większości
  Read more: https://www.pch24.pl/#ixzz64QXSIwbS

 19. Dzieckonmp said

  DONALDINO.

  „Nie będę kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążana bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem”.

 20. messenger said

  Przejmujące wyznanie o. Augustyna Pelanowskiego o Franciszku
  https://gloria.tv/post/eP1wiTNWm4kW2GX9t1WmzUDVS

  • Darek said

   Ojciec Augustyn Pelanowski

   Drodzy Czytelnicy,

   prezentujemy nowy cykl biblijnych medytacji ojca Augustyna Pelanowskiego.
   Ojciec Augustyn z wielką gorliwością od lat tłumaczy nam Słowo Boże, sam szuka Boga i prowadzi nas drogą wiary.
   Wielu z nas ocalił życie, posługując w Sakramencie pojednania.
   Kto ma uszy niechaj słucha.
   Kto duszę otwiera przed Bogiem – niechaj rozumie.

   …. Antychryst – nowy targ cz. I Ojciec Augustyn Pelanowski
   Antychryst – nowy targ cz. II Ojciec Augustyn Pelanowski
   Antychryst – nowy targ cz. III Ojciec Augustyn Pelanowski
   Antychryst – nowy targ cz. IV Ojciec Augustyn Pelanowski

   http://www.wydawnictwopaganini.pl/ojciec-augustyn-pelanowski/

 21. Ciocia said

  Ave Maria… [śpiew chóru aniołów]

 22. Paweł - Mierk said

  W Meksyku ksiądz pali DEMONA Pachamamę

  Polski katolicyzm niby przodujący w świecie a w rzeczywistości to złudzenie szatańskie .

 23. La Salette said

  Współpracownik JPII modli się, aby Franciszek nie zniósł celibatu…
  Nie modlił by się o coś co nie jest zagrożone.
  Z uwagi na swoją pozycję wie na pewno wiele…
  https://ekai.pl/kard-ruini-modle-sie-aby-papiez-nie-zniosl-celibatu/
  To prawda, że wiele wspólnot cierpi na brak kapłanów. Jest więc zrozumiałe, że pojawiło się dążenie do wyświęcania żonatych mężczyzn, za czym opowiedziała się większość Synodu o Amazonii. Moim zdaniem jest to jednak błędny wybór. Mam nadzieję – i o to się modlę – że w posynodalnej adhortacji papież tego nie zatwierdzi – powiedział kard. Camillo Ruini. Był on jedną z kluczowych postaci pontyfikatu Jana Pawła II. Przez 17 lat w imieniu Papieża jako kardynał-wikariusz kierował duszpasterstwem rzymskiej diecezji. Przez 16 lat stał na czele episkopatu Włoch.
  Zdaniem kard. Ruiniego, na aktualny kryzys powołań jest tylko jedno rozwiązanie: my chrześcijanie, a zwłaszcza my kapłani i zakonnicy, musimy być bliżej Boga, prowadzić życie bardziej święte i nieustannie prosić Go o to wszystko – mówi włoski kardynał.

  • La Salette said

   Pomocniczy biskup Astany Atanazy Schneider w rozmowie z Life Site News podkreślił, że synod amazoński stanowi jedynie narzędzie służące osiągnięcia innych celów, takich jak zmiana wiary i Kościoła oraz stworzenie nowego rodzaju religii.
   Read more: https://www.pch24.pl/#ixzz64R9Rmm4W

 24. La Salette said

  Interesującą część.

 25. OSTOJA said

  Brednia stulecia. Profesor przyznał, że w swojej książce wszystko zmyślił. Jego książka to jedna z „ewangelii” genderyzmu
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/471650-brednia-stulecia

  • Ciocia said

   „Powstawały prace „naukowe”, habilitacje, przyznawano potężne unijne i krajowe granty, z których nic poza dostatkiem grantobiorców nie wynikało. Produkcja genderowej makulatury pseudonaukowej idzie w najlepsze. Fuzja seksu i ignorancji dała nam, ale nie tylko nam, naukowy i kulturowy bełkot. Powszechnie i bezkrytycznie akceptowane bzdury. Są nawet tacy „konserwatyści”, którzy będą bronić katedr gender jak Tadeusz Rejtan całości Rzeczpospolitej. Tymczasem gość, który to wszystko zmyślił przyznał, że to jego uprzedzenia i zajadłość ideologiczna, a nie poważne, wynikające z badań tezy naukowe. Powiedział mea culpa. Przyznał, że od dziesięcioleci mami tymi bzdurami swoich studentów i jest mu z tym źle. „

   • hallinna said

    Co,
    wyrzuty sumienia zaczynaja robic swoje ?
    To świetnie,
    bo jest dowód na to ,że szatan w odwrocie .Że tracic zaczyna co podstępem zniewolił .
    Pojawiaja sie dezerterzy , którzy mówią NIE .
    A to dobry znak dla Prawdy i Sprawiedliwości , bo bedzie zajmowała należne jej miejsce ….
    Bastion podstępu i kłamstwa zaczyna sie walic tak jak waliła sie komuna pod naporem Ruchu Maryjnego jakim byla SOLIDARNOŚĆ .
    Czyżby zaczynało sie dokończenie tego ,co rozpoczęła Maryja nasza Królowa, wraz z prymasem Wyszyńskim i Rozmodlonym Narodem Polskim ?

    Czas na panowanie Chrystusa Króla nadchodzi .Mimo iż niektórzy na polecenie piekła czynia wszystko ,aby On tego co Jego jest nie odzyskał .
    Chrystus Wodzem Chrystus Królem Chrystus Władcą nam …………na zawsze juz ….

    • hallinna said

     Skoro jestesmy przy głosie sumienia ….

     Czy zadawał sobie ktoś pytanie, czemu szatan przejął taka kontrole i władze nad człowiekiem i swiatem ?
     Bo wykasował głos sumienia .
     Bo skoro nie ma sumienia , które wyrzuca to ,co jest niezgodne z życzeniem Bożym, to człowiek nie ma samokontroli .
     A skoro nie ma samokontroli , to robi wszelkiego rodzaju świństwa w przekonaniu ze dobrze robi .
     Bo te podpowiedzi błędne rozwiązańnia pochodza od szatana, aby wprowadzic podstępem do piekła .
     Tutaj nic nie jest czynione przez szatana dla hecy ,bezinteresownie .
     To tylko człowiekowi sie wydaje że tak jest , bo szatan mu wciska ten kit zamiast PRAWDY .

     Tak sie zastanawiałam ,
     w jaki sposób Chrystus Król zacznie panować w świecie zniewolonym przez szatana .
     I doszłam do wniosku ,że obudzi sie sumienie i każdy przez jego wyrzuty będzie miał rozeznanie czy dobrze czy źle czynił .

     Człowiek zło czyniący nie ma zielonego pojecia co to sa wyrzuty sumienia , bo zawsze dostawał pochwałe od szatana za to co źle uczynił .
     A przychodzi czas zmierzenia sie z PRAWDĄ ,i Boża Sprawiedliwością .
     I ten szok ,że to co do tej pory bylo postrzegane jako dobre , teraz okaże sie że jest niewłaściwe .
     I przerażające uczucia temu towarzyszące .

     Dla wielu to będzie widok zgrozy i rozpaczy .
     Zbliża sie ten czas, o którym było mówione, że ludzie zło czyniący będą wołali ,
     ,,,,, góry pagórki przykryjcie nas ,bo nie możemy tego znieśc,,,,,,,

     Ale jest jeszcze czas, aby w sakramencie pokuty uzyskac win odpuszczenie,
     jeszcze przed obudzeniem sumień .
     By zmniejszyc swoje cierpienie .
     Kto zechce sie nad tym problemem pochylić ?????

    • Stryk said

     Droga Halinów nie ma rozmodlonego narodu polskiego,na mszę świętą niedzielna uczestniczy około 35% w parafii w której ja jestem jest lepiej bo w niedzielę do kościoła chodzi ponad 60% siłę się modli codziennie może 10% wiernych.

    • hallinna said

     Nie mów, że nie ma ROZMODLONEGO NARODU POLSKIEGO , bo on jest .
     I współpracuje z Królową Maryją od przeszło 600lat ,.
     Przecież Naród Polski Rozmodlony , to prawowity lud tych ziem , który cały czas robi wkład w wspaniałośc Królestwa Maryji .
     Bo to jest kraj Królowej Polski Maryji ,od przesło 600 lat .
     Jej wróg szatan chce za wszelką cene ubezwłasnowolnic Jej lud .I zmusic go do tego, aby pracował na rzecz budowy piekła na Ziemi .
     Rozmodlony Naród Polski mówi mu świadomie NIE .
     Wojownicy Modlitwy od wieków walczą o to ,aby ten kraj był Królowej Maryji nadal i by moglo na tym terenie budowac sie Królestwo Chrystusa Króla .

     A skoro ten proces trwa i następuje , to proszę powiedz mi ,na jakiej podstawie twierdzisz ,że nie ma tego ,co własciwie jest ?

     Musisz wiedziec rzecz jedną ,
     dokąd sa WOJOWNICY MODLITWY , to dotąd walka z szatanem toczy sie w świecie duchowym i nie może sie przedostac na swiat ziemski .
     I zakonczy sie w świecie duchowym tak jak zaplanował Bóg Wszechmogący .
     Bo walka z szatanem rozpoczęła sie w świecie duchowym i tam ma sie zakończyc .O tym przeciez mówiła nasza Królowa w Oławie .

    • hallinna said

     To że widzisz na swoim terenie padających Wojowników Modlitwy, bo nie wytrzymuja szatanskiego podstępnego naporu , to nie znaczy że w innych regionach także szatan robi spustoszenie .
     Swiadomośc tego, że toczy sie walka w świecie duchowym wzrasta ,.

     Na wojnie o wolnośc NARODU walczą WOJOWNICY i od ich osiagnięć zależy zwycięstwo lub porazka narodu jako całości .

     Powiedz mi cóż Królowi z wielo miljonowej armii , gdy jest słaba jak trawa , z którą wróg bez problemy sobie poradzi .
     Ważny jest kazdy WOJOWNIK , który ma w reku bron, naboje, umie sie tym posługiwać , ma samozaparcie sie i chęc , by ofiarnie walczyć , aby Król odniósł zwyciestwo .

     ja znam wielu takich wojowników .którzy co dziennie uczestniczą w Mszy św , mają wielką i żywą wiarę i w pokorze służa Chrystusowi Krolowi .
     A więc czynia to co potrzebne jest, aby szatan nie mógł sie wedrzeć w sprawy ziemskie tak jakby chciał .
     Bo ich świadomośc wspierana Bozym działaniem blokuje.

     Nie pamietasz że w orędziach było mówione ,że nawet jeden szczerze oddany Bożej Sprawie wojownik ,może uratowac cały naród ?
     Więc nie trac nadziei, lecz bądz tym WOJOWNIKIEM , na ktorym Bóg będzie mógł polegac jak na przysłowiowym Zawiszy …..A będzie dobrze ……

 26. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/471684-jakimowicz-do-macierewicza-dziekuje-za-kraj-w-ktorym-zyje

 27. Darek said

  Oj człowiecze jak przejdziesz na drugą stronę to będziesz miał Duży problem…

  Lekarz aborcjonista: Nie mam problemu z zabijaniem dzieci
  – Nie mam problemu, jeśli znajduje się w macicy matki – przyznał w rozmowie z BBC Leroy Carhart, amerykański lekarz specjalizujący się późnych aborcjach….

  https://www.tvp.info/45204139/lekarz-aborcjonista-nie-mam-problemu-z-zabijaniem-dzieci

  Transwestyta (mężczyzna przebrany za kobietę) zaatakował słownie i fizycznie 79-letniego pasażera nowojorskiego metra. Jak wynika z opisu opublikowanego na Twitterze, członka społeczności LGBT rozzłościło zachowanie seniora, który śpiewał chrześcijańskie hymny i głosił Dobrą Nowinę…

  https://www.tvp.info/45200296/spiewal-w-metrze-religijne-hymny-i-glosil-dobra-nowine-transwestyta-rozbil-mu-za-to-glowe

  „Kto przejdzie na stronę PiS, będzie do końca życia nazywany zdrajcą! (…) Czy ktoś się odważy napluć swoim wyborcom w twarz? Już wkrótce się przekonamy…” – napisał na Twitterze poseł SLD Andrzej Rozenek. Słowa Rozenka do złudzenia przypominają te, które wypowiedział w październiku senator KO Jerzy Fedorowicz….

  https://www.tvp.info/45199165/kto-przejdzie-na-strone-pis-bedzie-zdrajca-rozenek-grozi-senatorom

 28. messenger said

  W Rzymie ustawiono pomnik Molocha. W dniu 28 października 2019 w Koloseum, miejsce męczeństwa chrześcijan ustawiono szatański pomnik niesławnego boga zwanego Molochem.
  http://detektywprawdy.pl/2019/11/05/w-rzymie-ustawiono-pomnik-molocha/

 29. messenger said

  Ocena niedostateczna za odmowę napisania szahady.
  Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia sprawy chrześcijańskiej licealistki, która pomimo groźby otrzymania oceny niedostatecznej odmówiła napisania muzułmańskiego wyznania wiary – szahady. Szahada brzmi następująco: „Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest wysłannikiem Allaha”.
  https://wolnemedia.net/ocena-niedostateczna-za-odmowe-napisania-szahady/

 30. Darek said

  To jest propozycja by wkurzyć schetyne…

  Tomasz Kacprzak: „Hanna Zdanowska jest bardzo dobrą kandydatką w wyborach prezydenckich”

  Rezygnacja Donalda Tuska ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich powinna przyspieszyć decyzję Platformy Obywatelskiej o wyborze innego kandydata – tak twierdzi Tomasz Kacprzak. Wiceprzewodniczący łódzkiej PO uważa też, że o kandydowaniu powinna pomyśleć Hanna Zdanowska. …

  https://www.radiolodz.pl/posts/56879-tomasz-kacprzak-hanna-zdanowska-jest-bardzo-dobra-kandydatka-w-wyborach-prezydenckich-wideo

 31. Leszek said

  Warto odsłuchać wczorajszej wieczornej b. wartościowej audycji w 3-im Programie Polskiego Radia w cyklicznym programie „Klub Trójki” zatyt. ‚O czym mówi ten film…’ poświęcony treści filmu „Nieplanowane”, prowadzonej przez Grzegorza Górnego z udziałem reżysera i producenta filmowego Macieja Bodasińskiego i Doroty Łosiewicz, dziennikarki, publicystki i reportażystki m. in. w tygodniku „W Sieci” pod linkiem link: https://www.polskieradio.pl/9/396 (49,02 min.)
  oraz przeczytać trochę niżej: „Historię Abby Johnson. Wokół filmu „Nieplanowane”.

 32. Dzieckonmp said

  Nerwowo dzisiaj w stolicy, bo turecki biznesmen który w czasie jazdy trafia rzucając torbę pieniędzy do drugiego samochodu robił notatki, a tam napisane; komu, ile i za co.

 33. OSTOJA said

  Episkopalna kapłanka na czele federacji proaborcyjnej. „Próbuje ubrać dzieciobójstwo w szaty religii”

  Pastorka z Kościoła Episkopalnego w USA (TEC) Katherine Ragsdale została mianowana na stanowisko szefowej wpływowej Federacji Aborcyjnej (NAF). Ta aborcyjna aktywistka i feministyczna działaczka dotychczas pełniła obowiązki tymczasowej prezes i dyrektor tej organizacji. Ponad 8 lat temu episkopalny biskup pobłogosławił jej związek z kobietą – inną „kapłanką” tego Kościoła, reprezentującego amerykańską odmianę anglikanizmu.
  https://niezalezna.pl/296146-kaplanka-na-czele-federacji-proaborcyjnej-probuje-ubrac-dzieciobojstwo-w-szaty-religii

 34. Ciocia said

  HERES / WZN – MODLĘ SIĘ ZA WAS ft. KS. MARCIN MODRZYŃSKI [

 35. Ciocia said

  PROCEDER Boży Rmx Proceder Chada

 36. Ciocia said

  Andrzej Wronka – Królowanie Chrystusa i Kościół wojujący

 37. Ciocia said

  Ty jesteś bandyta chodzisz i napadasz na Polskę .

 38. Ciocia said

  Ratusz nie odpuszcza. Jest zażalenie do sądu w sprawie Marszu Niepodległości

  Po mszy koło Sejmu jej uczestnicy mają przejść na skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, gdzie na przemarsz, mimo zakazu władz Warszawy, szykują się narodowcy.

  To niedziela i nie brakuje innych mszy

  Również kuria warszawska przy ul. Miodowej nie wyraziła zgody na mszę trydencką koło Sejmu. Według ks. Śliwińskiego były dwa powody. Pierwszy czysto formalny, bo organizatorzy początkowo nie potrafili wskazać nazwiska księdza celebransa. Poza tym, jak podkreśla rzecznik kurii, nie ma potrzeby organizowania dodatkowych modlitw pod gołym niebem, skoro Święto Niepodległości przypada akurat w niedzielę.

  Tego dnia wierni w Warszawie mają możliwość uczestnictwa w wielu nabożeństwach. Kardynał Nycz już kilka dni temu zaprosił wszystkich na godz. 9 do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie na uroczystą mszę św., podczas której „będziemy dziękować Opatrzności Bożej za wolną i niepodległą Polskę oraz zawierzać Bogu losy Polski i całego narodu”.

  Dodatkowo, jak informuje ks. Przemysław Śliwiński, za zgodą Episkopatu Polski, a w Warszawie także kardynała Nycza, księża mogą odprawiać msze niedzielne według specjalnego formularza z modlitwą za ojczyznę.

 39. OSTOJA said

  Obserwując dzisiejsze zmagania wśród elit politycznych US można powiedzieć, że Trump jest granatem rzuconym w dotychczasowy wypracowany porządek globalnych sił i układów, dlatego wiele dłoni chciałoby go jak najszybciej pochwycić i odrzucić tak szybko i daleko jak tylko się da!
  https://wpolityce.pl/swiat/471844-trump-i-pelzajacy-zamach-stanu

 40. Dzieckonmp said

 41. messenger said

  PŁACZĄCE OBLICZE CHRYSTUSA
  https://milujciesie.org.pl/placzace-oblicze-chrystusa.html

 42. OSTOJA said

  Największym problemem środowiska z Czerskiej jest to, że Polacy świetnie potrafią skonfrontować serwowaną im wizję rzeczywistości z faktami. I pomruki niezadowolenia niewiele tu zmienią. Tylko nakład „GW” będzie spadał, jak spada.
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/471900-zakowski-przyznaje-ze-jest-nieprzekonujacy

 43. OSTOJA said

  Piotr Ślusarczyk: Fale przemocy uderzają w Szwecję. Media odwracają wzrok

  Eksplozje bombowe i strzelaniny gangów zagrażają nie tylko bezpieczeństwu Szwedów, lecz także integralności państwa. Mimo bezprecedensowej fali przemocy, szwedzkie media udają, że jest bezpiecznie – pisze na łamach portalu Euroislam.pl Piotr Ślusarczyk.
  https://www.fronda.pl/a/piotr-slusarczyk-fale-przemocy-uderzaja-w-szwecje-media-odwracaja-wzrok,135753.html

 44. Ciocia said

  Ks. ADAM – NA WIERZĄCO

 45. Ciocia said

  Od serca do serca ❤ #52 Człowiek nie wie czy dożyje jutra…

 46. OSTOJA said

  https://www.fronda.pl/a/jerzy-bukowski-obcojezyczny-krakow,135690.html

 47. Darek said

  W Głębokiem, jak donosi korespondent Biełsatu, podczas remontu ganku jednego z budynków więziennej administracji robotnicy odkryli, że schodki zostały zrobione z zamurowanych krzyży pochodzących z pobliskiego polskiego cmentarza wojskowego z 1920 roku. …

  https://niezalezna.pl/296219-krzyze-z-mogil-wmurowane-w-schody-wiezienia

 48. Dzieckonmp said

  Jacek Bartosiak

  Bałtyk, Polska, państwa bałtyckie, Ukraina, Rumunia, Morze Czarne, Morze Południowochińskie, Wschodniochińskie, Tajwan, Filipiny, Japonia i Korea będą poligonami rywalizacji systemów w ramach rewolucji w sprawach wojskowych. Wielka gra się rozpoczyna.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: