Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Czy papież i biskupi uratują nas przed nadchodzącą karą?

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 listopada 2019


Pięćdziesiąt lat temu, jeśli powiedzielibyście katolikom, że „kardynałowie będą sprzeciwiać się kardynałom, a biskupi – biskupom” w Kościele katolickim, niewielu by w to uwierzyło. Teraz stało się prawdą . Biskupi i kardynałowie kwestionują nauki prowadzone od początku Kościoła. Co jeszcze trudniejsze do uwierzenia, wszystko to zostało przepowiedziane w dwóch osobnych objawieniach maryjnych. Jednym z nich jest słynne objawienie w Fatimie trojgu pasterzom, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, w 1917 r. W Fatimie w Portugalii, a drugie objawienie siostrze Agnes Sasagawa w Akicie w Japonii w 1973 r.

Możemy ufać obu objawieniom. Wszyscy papieże od Piusa XII przyjęli orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Przesłanie skierowane do siostry Agnes jest takie samo jak to, które zostało przekazane trójce dzieci z Fatimy. Zostało to zweryfikowane przez kardynała Ratzingera, szefa Kongregacji Nauki Wiary, kiedy spotkał się z biskupem Johnem Ito, ordynariuszem siostry Agnes. Chociaż kardynał Ratzinger oficjalnie nie zatwierdził orędzi Matki Bożej w Akicie (zajęłoby to lata), „nie sprzeciwił się listowi pasterskiemu, który napisał biskup Ito w 1984 r.”, Który stwierdził o Akicie, że „To jest przesłanie fatimskie. ”Jest to bardzo ważne, ponieważ kardynał Ratzinger, przyszły Benedykt XVI, znał treść przesłania fatimskiego, w tym słynną Trzecią Tajemnicę. Gdyby przesłanie z Akity nie było tym samym, co przesłanie z Fatimy, kardynał sprzeciwiłby się opublikowaniu go przez biskupa Ito jako takiego.

Matka Boża Fatimska powiedziała, że ​​katolicy muszą odmawiać codziennie Różaniec i odprawiać pokutę, aby ludzie przestali obrażać Boga. Matka Boża powiedziała małej Hiacyncie, że „grzechy ciała” były najczęstszymi grzechami popełnianymi przez ludzi prowadzących ich na wieczną karę . Jeśli Bóg został obrażony tymi grzechami w 1917 r., O ile bardziej dzisiaj jest obrażony? W 1917 r. Można śmiało powiedzieć, że „grzechy ciała” były uważane za zachowania dewiacyjne , ale dziś sytuacja jest znacznie gorsza, ponieważ grzechy te, w tym pornografię, masturbację, antykoncepcję, wszeteczeństwo, cudzołóstwo i sodomię, są uważane za normalne zachowanie . I aborcja, często wykonywana w celu ukrycia „grzechów ciała”, była uważana za rzadką w 1917 r., Ale tylko od 1980 r do dziś światowa liczba poronionych dzieci wynosi 1,5 miliarda . Chodzi o to, że ludzkość nie tylko odmówiła skruchy za „grzechy ciała”, ale nawet podwoiła ilość tych grzechów, rozszerzając je zarówno pod względem rodzaju, jak i liczby wykładniczej.

Matka Boża ostrzegała przed okropnymi wydarzeniami, jeśli ludzie nie będą żałować za te grzechy. Biskupi przeciwni biskupom i kardynałowie przeciwni kardynałom to dopiero początek. Zarówno w Fatimie, jak i w Akicie, ostrzeżenie brzmi: jeśli naczelni władcy świata i Kościoła nie przeciwstawią się temu złu, Bóg dopuści karę, w której „miliony milionów umrą z godziny na godzinę” i „zmiecie wielką część ludzkości. ”Może się to wydawać surowe i ekstremalne, ale jest to jedynie nowoczesne zastosowanie Pisma Świętego, w którym św. Paweł naucza w Rzymie. 1: 18–32 i Ef. 5: 3-6, że „gniew Boży” wylewa się na tych, którzy praktykują „nienaturalne stosunki seksualne” i „nieczystość”.

Co zatem czeka świat i Kościół?

Znaki czasu

Chociaż nie powinniśmy lekkomyślnie szukać znaków od Boga, zwołując Sobór Watykański II w Humanae Salutis, papież św. Jan XXIII odniósł się do Pisma Świętego, twierdząc, że mądrze jest czytać „znaki czasu” (Mt 16: 3). W końcu, jeśli Bóg da nam znak, mogą wystąpić poważne konsekwencje, jeśli go nie rozpoznamy i nie posłuchamy. Jakie zatem są „znaki czasu” w drugiej dekadzie trzeciego tysiąclecia?

Dzień roku , 13 października, w tajemniczy sposób łączy kilka wydarzeń z przeszłości i przyszłości.

Przede wszystkim 13 października 1884 r. Papież Leon XIII otrzymał wiadomość po Komunii świętej. Usłyszał w tym miejscu dialog między Bogiem a Szatanem, przypominający dialog między Bogiem a Szatanem, znaleziony w Księdze Hioba 1: 6-12. Podczas tego dialogu papież Leon XIII usłyszał głos szatana rzucającego wyzwanie Bogu, mówiąc, że może zniszczyć Kościół, jeśli będzie miał na to 100 lat i moc. Bóg pozwolił Szatanowi na 100 lat i moc. Po tym papież Leon XIII skomponował słynną modlitwę do św. Michała Archanioła, aby pokonać szatana.

Szatan rozpoczął atak 13 października 1917 r. Rewolucją bolszewicką i ateistycznym komunizmem. Możemy wskazać tę datę, ponieważ lata później Leon Trocki otworzył swój „ List Prinkipo ”, mówiąc, że „wciąż izolowana rewolucja październikowa kończy swój piętnasty rok” i datował ten list 13 października 1932 r .

Jednak tego samego dnia, co początek rewolucji bolszewickiej, 13 października 1917 r. , Matka Boża pojawiła się w Fatimie, aby ostrzec Kościół przed planem szatana. Powiedziała, że ​​jeśli Kościół i przywódcy narodów nie przeciwstawią się grzechom ciała i złu rozprzestrzenianemu przez Rosję, wiele narodów zostanie unicestwionych, a wiele dusz pójdzie na wieczną karę. Aby przekonać ludzi, że jej przesłaniu można zaufać, Bóg uczynił znak w Fatimie, słynny cud słońca .

Następnie, 13 października 1973 r. Matka Boża objawiła się siostrze Agnes Sasagawa. W latach 70 odrzucenie tradycyjnej moralności szybko stało się normą. W 1973 r Aborcja została zatwierdzona jako konstytucyjne „prawo” w Stanach Zjednoczonych. Najwyraźniej ludzkość zignorowała ostrzeżenie fatimskie. Tak więc Matka Boża po raz kolejny interweniowała, aby raz jeszcze podkreślić konieczność posłuszeństwa Bogu, inaczej świat zostanie ukarany. Podczas tego objawienia posąg w kaplicy, w którym modliła się Siostra Agnes, wylał łzy 101 razy z powodu ogromnej liczby dusz idących na wieczną karę. Przesłanie polegało na odmawianiu różańca i pokucie, aby dusze nie poszły na wieczną karę.

Pytanie brzmi: dlaczego hierarchia Kościoła nie reaguje silniej na te wyraźne ostrzeżenia od Boga przez Matkę Bożą, zwłaszcza że liczba ludzi dokonujących aborcji i grzechów cielesnych wcale się nie zmniejsza.

Kolejne pytanie: czy te znaczniki „październik”,  „13 ”są ważne, to czyż nie powinien być koniec 100-letniego okresu przyznanego Szatanowi na zniszczenie Kościoła 13 października 2018 r. ?

W ten sposób odpowiedziałbym na to pytanie. Chociaż jest to spekulacyjne, myślę, że należy zauważyć, że jeden z tych lat w tym 100-letnim okresie był Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia . Był to rzymsko-katolicki okres modlitwy, który rozpoczął się  8 grudnia 2015 r w Święto Niepokalanego Poczęcia, do 20 listopada 2016 r w Święto Chrystusa Króla w celu uzyskania Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek miał nadzieję, że w tym „niezwykłym czasie łaski” „powierzymy życie Kościoła, całej ludzkości i całego kosmosu Panowaniu Chrystusa, prosząc go, aby wylał na nas swoje miłosierdzie jak poranna rosa”. W rzeczywistości, chociaż każdy Święty Rok Jubileuszu związany jest z uzyskaniem Miłosierdzia Bożego w taki czy inny sposób, był to jedyny Rok Święty, który został wyraźnie nazwany „Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia”, odkąd papież Bonifacy VIII zainaugurował Święte Lata Jubileuszu w latach1300-tych. Najwyraźniej „ jest„ innowacyjny ” , ponieważ nigdy wcześniej nie obchodzono Roku Jubileuszowego poświęconego„ miłosierdziu ”. Jest to więc niespotykane. ”

Innymi słowy, Bóg opóźnił karę za grzechy, aby rozszerzyć swoje miłosierdzie. Jedną z interpretacji jest to, że wierni otrzymali Rok Miłosierdzia dodany do 100, w którym odpokutowali za swoje grzechy, zanim Bóg ześle karę, aby powstrzymać zło na świecie. Ale to oznacza również, że Szatan będzie miał jeszcze rok – 101 lat – na próbę zniszczenia Kościoła, zanim Bóg zatrzyma jego panowanie.

To prowadzi nas do nowego terminu 100 lat władzy Szatana – zbliża się 13 października 2019 r.

Chociaż istnieją inne dobre wyjaśnienia 101 razy , gdy posąg Matki Bożej ronił łzy, które nie są sprzeczne z powyższą interpretacją, powyższa interpretacja wydaje się najbardziej prawdopodobnym znaczeniem odnoszącym się do 13 października, dlatego że figura Matki Bożej w Akicie roniła łzy 101 razy podczas jej objawień  siostrze Agnes Sasagawa. Czy to możliwe, że Matka Boża wylewa łzy każdego roku, że grzechy popełniane, a tak wiele dusz pójdzie na wieczną karę?

 

Zgodnie z tą interpretacją, jeśli przywódcy Kościoła i narodów nie przeciwstawią się tym „grzechom ciała” do 13 października 2019 r to Po 13 października 2019 r. , Bóg powstrzyma Szatana karą, która doprowadzi ludzkość na kolana, to dobre i złe wieści. Chociaż przesłanie Matki Bożej mówi, że wielu nie przeżyje kary, ci, którzy to uczynią, będą ponownie czcić Boga zgodnie z Jego zamiarem, a Niepokalane Serce Matki Bożej zatriumfuje i zapanuje pokój.

Na razie musimy odmawiać różaniec i odprawiać pokutę, aby papież i biskupi publicznie i zdecydowanie przeciwstawili się „grzechom ciała” z nazwy, które są tak powszechne w całym naszym społeczeństwie. Jeśli to zrobią, być może ludzkość obudzi się i zacznie pokutować, a my wszyscy unikniemy surowej kary.

———————
Jeśli chodzi o wpisy z kategorii „Koniec czasów” pozostało mi jeszcze około 8 wpisów bardzo ciekawych. Jest jeden problem, zatrzymałem się i nie jestem w stanie opracować by w miarę brzmiało to poprawnie w języku polskim. Są bardzo trudne zwroty i już od tygodnia codziennie zabieram się za kolejny wpis i poddaje się. Straciłem natchnienie Ducha.
Jeśli jest to dla was bardzo ważne i czekacie na te wpisy to mogę je wstawić  przetłumaczone translatorem.

Komentarzy 81 do “Czy papież i biskupi uratują nas przed nadchodzącą karą?”

 1. Eliezer said

  szatan z faktów historycznych zawartych w Biblii jak np globalna powódź, arka Noego chce zrobić bajeczki, legendy lub lokalne wydarzenia wyolbrzymione przez pasterzy kóz, owoc. Prawda biblijna potwierdzona jest również przez naukę. Wszystkie rodzaje zwierząt bez problemu zmieściły się w Arce Noego – „Jak wszystkie zwierzęta mogły pomieścić się na Arce Noego? ” – https://creationism.org.pl/artykuly/JSarfati
  ,

 2. Magda 2 said

  Adminie kochany, czekam na wpisy z serii ” Koniec czasów”. Zastanawiałam się czy nie ma gdzieś wersji książkowej lub bloga (czy coś w tym stylu) tylko z tymi wpisami.

 3. hallinna said

  Patrząc na to,
  że w pażdzierniku 1917 r rozpoczął na Ziemi swoja działalnośc szatan przez rewolucje pażdziernikową ,
  oraz ,że w październiku 1917 roku Maryja w Fatimie zaczęła gromadzic wiernych i uprzedzać co bedzie sie działo ,
  mozna dojsc do wniosku ,że czas panowania szatana na 100 lat można mierzyć od 1917 roku .
  a więc powinien sie zakonczyc w 2017 .

  Ale to piekielne bydle nie chce sie z honorem wycofac , bo honoru nie posiada ,
  tylko nadal chce utrzymywać swoja pozycje w nadziei, że zdoła doprowadzic do zniszczenia swiata ziemskiego rekami swoich marionetek .
  By Chrystus Król odzyskał tylko ruiny i zgliszcza w których nie bedzie warunków do życia ..

  Przecież Maryja w Oławie w latach osiemdziesiątych mówiła,,,,,,
  ,,,, Ja 2000 lat walczyłam o to ,
  aby człowiek i swiat wrócił do Boga ,
  by mogła tutaj na Ziemi panowac radośc i szczęście ,
  by mogło sie budowac Królestwo Miłości ,
  więc teraz proszę stańcie do walki z szatanem .
  Całe piekło jest przeciwko wam ,
  ale i całe Niebo jest z wami .
  Szatan juz nic wam nie może zrobic ,
  może was tylko przestraszyć ,
  nie bójcie sie go ,
  jestem z wami ………

  No i Rozmodlony Naród Polski odpowiedział sercem szczerym i ufnym Królowej Maryji i do dzis dnia trwa wraz z Nia na polu walki przekreślając szatana plany i zamiary .

  Trzeba zaznaczyć że stan wiary i czystości ducha w latach 1917 był bardziej wyrazisty . bardziej trzymający sie w kryteriach Bożej Sprawiedliwości ,
  ale trzeba wiedzieć to, że w rzeczywistośc po 1917 zaczęła wlewać sie w świat ziemski z wielka siła szatanska zaraza , która tak skaziła serca i ubezwłasnowolniła ducha przez wykasowanie sumienia , że obraz teraźniejszy Kościoła Chrystusowego i świata całego jest w opłakanym stanie .

  Wszyscy ci, którzy zostali pokonani na polu walki w świecie duchowym, sa teraz w świecie ziemskim tymi, przez których wlewa sie szataństwo w rzeczywistośc na ziemi .
  Bo nie byli na tyle mocni, aby powiedziec stanowcze i zdecydowane NIE .
  To tylko ci, ktorzy w dalszym ciągu sa Wojownikami Modlitwy i w całej rozciagłosci mówia szatanowi NIE są tymi ,którzy tworza wojsko Maryji Królowej pomagające w tryumfie Chrystusa Króla . Walczą o to ,aby Chrystus Król mógl odzyskac to co Jego jest , tylko przeklety szatan sie na tym chciał uwłaszczyc .

  Najważniejsze jest to ,że szatan jest wypychany z tego w co wszedł , mimo iz nie miał zamiaru odchodzić .
  Jest przecież wiele przykładów takich osób , które z ciemności życia weszły w jasnośc, dzięki pomocy Maryji Królowej .
  I sa szczęśliwymi . I mówia, że róznica tego zycia w tych ciemnościach a teraz jest taka jak róznica miedzy Niebem a piekłem .

  Musimy wiedziec rzecz jedną, że wszyscy dostąpimy takiej róznicy .Bo wyjdziemy spod panowania ciemności szatana , a dostaniemy sie w panowanie Jasnosci Chrystusa Króla .
  Przed tym przejściem mamy jeszcze stanąc twarzą w twarz z Boża Sprawiedliwością , a to bardzo przykra sprawa, jeżeli nie jest sie do tego przygotowanym .
  Jeżeli sie nie przeprasza za przewinienia ,
  jeżeli sie nie błaga o wybaczenie ,
  jeżeli sie nie uczyniło zadośc uczynienia za popelnione zło , winy .

  Mało kto zdaje sobie sprawe z tego, że wchodzimy w nowe . W czas, gdy na Ziemi bedzie panowała Boza Sprawiedliwosc tak jak panuje w Niebie . Bo Boza Prawda i Boża Sprawiedliwość czyni dogodne warunki do tego, aby wszystko wypełniła i prowadziła Boza Miłośc .
  W Niebie panuja trzy przymioty Boga,
  prawda, sprawiedliwośc i miłośc .
  Skoro zabiegamy o to, aby człowiek i Ziemia był włączony w skład Krolestwa Niebieskiego , to własnie te przymioty Boże musza zając należne im miejsce na Ziemi. Takie jakie mają w Niebie . Bo to umożliwi dostosowanie sie rzeczywistości na Ziemi do wytycznych dawanych z Nieba .
  Bo w tych parametrach zyjacy człowiek na Ziemi , zdoła pracować na rzecz wspaniałosci Królestwa Niebieskiego . By Bog Ojciec otrzymywał od człowieka wszystko to, co chce otrzymac od człowieka zyjącego na Ziemi .

  • hallinna said

   Zamiarem szatana było to,
   by zaciemnic wszystkie serca , wszystkie sprawy duchowe w człowieku i swiecie tak ,aby człowiek nie odkrył tego co dzieje sie w świecie duchowym . I by sie nie włączył w prawidłowa współprace z Bogiem Wszechmogącym
   By był w oderwaniu od spraw i wydarzen swiata duchowego .
   By żył sprawami związanymi tylko z sprawami i potrzebami ciała .

   No i patrząc teraz na duchownych i rządzących , to mozna własnie do takiego wniosku dojśc .Że oni kolaboruja z szatanem , nawet nie zdając sobie sprawy z tego ..

   Tak jak było mówione w orędziach że świeccy uratuja Kościól Chrystusowy , to tak następuje , Bo swieccy wielkiej wiary , ufnosci i miłości do Boga ,nie pozwolili sobie wygasic Bożego swiatła w sercu .
   Dlatego więcej widzą więcej rozumia i bardziej sa pomocnymi w Bozych planach . Bo ich swiadomosc wchodzi coraz głebiej w zagadnienia związane z wydarzeniami następującymi w swiecie duchowym .A ich wolna wola mówi szatanowi NIE , a Chrystusowi Królowi TAK w związku z czym jest sprowadzane na Ziemie działanie Chrystusa Króla , a blokowane jest działanie szatana .

   • Jowram said

    30 X 2019 Zróbcie próbę generalną jakbyście mieli stanąć przede Mną teraz. Przede Mną Sędzią/ Kochajcie Ojca. Syn nie robi niczego czego nie chce Ojciec i Duch Święty nie robi czego nie chce Ojciec/// Nowe Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy w sprawie Wolnej Elekcji, z 2 listopada/ Wcześniejsze Orędzie św. Franciszka z Asyżu w tej sprawie
    Środa, 30 października

 4. Waldi2818 said

  Czy ostrezenie orędzia MBM są dalszym ciągu aktualne ?

  • hallinna said

   A co masz wątpliwości ?

   • Waldi2818 said

    Trochę tak

    • hallinna said

     W czym masz wątpliwośc ?

    • Waldi2818 said

     Czy są nadal aktulizowane jak np orendzia z Medjugorie

    • hallinna said

     Najwidoczniej miały przekazać to co miały na ten czas. Teraz następuje to o czym mówiono .
     Gdy przejdziemy przez ten odcinek i nie wpadniemy w szatańska pułapke , to nadal dostaniemy wskazówki co bedzie dalej .
     Teraz jesteśmy w trakcie realizacji tego o czym była mowa .

     Jednym słowem, wojsko dostało wytyczne jak ma sie zachowac na polu walki .
     Kto wytrwa na polu walki niezwycięzony w Armii Chrystusa , dostanie następne wytyczne i zalecenia .
     Ale na to musimy troszke poczekac , aż bitwa sie skonczy .

    • hallinna said

     Orędzia z Medjugorie maja problem na Watykanie , bo jak słyszałam, za długo trwają i dlatego nie moga byc uznane przez Watykan że pochodzą z Nieba.
     Orędzia zawsze trwaja dotąd, dokąd jest potrzebny przekaz z Nieba .

     MBM przekazało wszystko co było potrzebne na ten czas przejścia .
     Jeżeli sie wszystko wypełni i przejdziemy przez tą szatańska zaporę , wówczas byc może beda kontynuowane , albo w innym miejscu pokaże sie przekaz .
     To zależy id decyzji w Niebie .

  • hallinna said

   Orędzia dawane w Fatimie służyły uświadomieniu człowiekowi w co wchodzą wydarzenia na Ziemi,
   gdy rozpoczynło sie panowanie szatana na Ziemi .

   Orędzia MBM były wskazówkami dawanymi po to,
   by na końcu czasów umiejetnie -przejśc przez to ,co następuje i nie wpaśc w szatanska pułapkę, lecz utrzymac sie na drodze prawidłowej współpracy z Niebem .

  • Mku said

   Nigdy nie były, nie czytaj tego

   • hallinna said

    Każdy ma wolną wole i może czytac i rozważac , albo nie czytac i nie rozważać .
    każdy może pracowac dla swojego szczęścia i radości , a może i mijac sie z szczęsciem i radością .
    Wszystko zalezy od podejmowanych decyzji .
    Jedno jest pewne , jeżeli sie duzo czyta , to szersze horyzonty wiedzy sie ma .
    Więc dlaczego Ty proponujesz by nie czytac i nie rozwijać sie ?

    • Mku said

     To jest czysty zwykły przekręt, i to nie rozwija rylko mąci.

    • hallinna said

     Ciekawe , co piszesz ,
     bo mnie rozszerza horyzonty .
     Czyżbyś doszedł juz do ściany i nie miał dalszej przestrzeni ruchu, że Ci sie wszystko maci .
     Podejrzewam że wiruje i gmatwa .
     Spróbuj znaleźć problem w sobie i go rozwiąż .
     Tylko wtedy bedziesz mógł podążać dalej w prawdzie .

 5. Dzieckonmp said

  Przed chwilą zatrzęsła się ziemia blisko Rzymu. 4,6 stopnia.

  • hallinna said

   Pewnie cos głupiego kombinują i maja pogrożone palcem .
   Ale czy wyciągną z tego własciwe wnioski ?
   bez nieszczęśc sie nie obejdzie ,
   bo głupota ludzka nie ma granic ,
   gdy sie przyjmie tok rozumowania i postępowania jakie podsuwa szatan .

  • inka0 said

   „Nie będziesz oddawał pokłonu cudzemu bogu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym.” (Wj 34,14)

   Po niedawnym czczeniu smoka pod postacią Pachamamy w Watykanie obecnie w Rzymie wystawiono pomnik Molocha!!!!!

   28 października 2019 w Koloseum, miejscu męczeństwa chrześcijan i miejscu w którym dorocznie Papież odprawia drogę krzyżową wystawiono na widok publiczny pomnik Molocha – boga który łączy się z kultem w ramach którego składano ofiary całopalne z dzieci.

   Choć oficjalnie pomnik ten jest częścią wystawy poświęconej Kartaginie to jest to kolejny element w okolicach Watykanu, odnoszący się do czczenia symbolicznych reprezentacji samego diabła. Złoty pomnik jest kopią Molocha, który był wykorzystany w starym filmie z 1914 roku zatytułowanym „Calabria”, gdzie zobrazowano sam kult i spalanie dzieci w piecu bożka. Autorem scenariusza do tego filmu był mason 33 stopnia Wielkiej Loży Włoch Gabriele D’Annunzio.

   Kult przedstawiono od 25 min. filmu:
   http://www.prisonplanet.pl/kultura/w_rzymie_wystawiono_pomnik,p1293677981

   • inka0 said

    “Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: (5) bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie”

    Wystawa, Carthago zakończy się 29 marca – dwanaście dni przed tradycyjną papieską Via Crucis w Koloseum na Wielki Piątek, która przypada 10 kwietnia przyszłego roku.

    Jak widać są pod Molochem leżaki, gdzie można kontemplować????

    • inka0 said

     https://www.wegrzyniak.com/2124-bog-zazdrosny

     Warto posłuchać w kontekście tego co się dzieje.

     Adminie, dziękuję za Twoją ogromną pracę, Szczęść Boże, dawno się nie odzywałam, ale czytam blog codziennie.

    • Leszek said

     … Bóg zazdrosny…
     W ramach powtórki. O zazdrosnej miłości Jahwe Zastępów (por. Pwt 4,24 i 5,9 i 6,15; Iz 9,6 i 37,32 i 63,15; Za 8,2n) mówi Bóg Ojciec w Rozmowie XVIII z Anną w cz. 1 „Bożego Wychowania”. Zob. więc:
     http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03.html
     19 II 1983 r.
     – Czytałaś, córko, jak ci to wskazałem, słowa Izajasza. Teraz Ja pragnę objaśnić ci, co znaczy „zazdrosna miłość Pana Zastępów”.
     Niepokoił mnie ten zwrot (Iz 9, 6). Zazdrość u Boga?
     – Ja, Ojciec ludzkości, Pan wszystkiego, co ze szczodrobliwości swojej dałem wam, nie mogę być o nie „zazdrosny” w waszym pojęciu tego słowa: zazdrosny, a więc pożądający tego, co inny posiada – ale pożądam waszego szczęścia. (Przerwałam, ktoś przyszedł).
     (…).
     22 II 1983 r.
     … Moja miłość, zazdrosna o wasze istnienie, występuje przeciwko zakusom nieprzyjaciela.
     Wieczorem.
     – Chcesz usłyszeć do końca wytłumaczenie słów: „Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona”?
     Każdy, kto jest w królestwie Moim, jest w nim dlatego, że zazdrośnie strzegłem go – jako swojej wyłącznej własności. Walczyłem o niego, broniłem go przed zasadzkami nieprzyjaciela, nie odstępowałem w dzień ani w nocy – i miłość Moja zagarnęła go do Mojej owczarni.
     Miłość Moja zazdrosna jest o szczęście swoich dzieci. Raczej pozwolę zburzyć wszystkie kościoły Moje, niż dopuszczę do krzywdy najmniejszego z synów ziemi. Dzieła wykonane przez was niczym są wobec wartości nieśmiertelnej jednej duszy ludzkiej.
     Gdybyście znali swoją utajoną wielkość! Duch Człowieczy ma pieczęć Syna Mego, Jezusa. Odkupiony i uświęcony przez Jego ofiarowanie się, otoczony ogniem Jego miłości, ukochany aż do śmierci krzyżowej – czyż może nie być zazdrośnie strzeżony, ochraniany i broniony?

     Człowiek chciał być wolny w swoich wyborach, zupełnie niezależny, nikomu nie podporządkowany. A przecież grozi mu to nieustającym zagrożeniem utraty istnienia wiecznego (ze Mną). Wobec tej grozy, dla was niewyobrażalnej, miłość Pana waszego, udzieliwszy wam wolności raz i na zawsze, strzeże was zazdrośnie i gorliwie baczy na wasze bezpieczeństwo.
     Wy widzicie to, co widzialne, co groźne i bolesne dla ciała, a dusze swoje topicie w bagnie występków, nałogów i zbrodni. Bóg zna wasze prawdziwe zagrożenie i przed śmiercią wieczną was ocala, jeśli inaczej nie może, to poprzez śmierć ciała.

     Trudne dla człowieka jest zrozumienie działania jego Boga. Widzi niebezpieczeństwa dla swego zdrowia, wygody, pomyślności i życia, i walczy z nimi, opiera się zaś temu, co zdrowe dla jego duszy, co zapewnia mu jej zdrowie i życie wieczne w takim szczęściu, o jakim wyobrażenia mieć nie może – a to dlatego, że duch człowieczy ma blask chwały swego Odkupiciela, a w królestwie niebieskim nie ma miary dla szczęścia miłości.

     A jednak ten odkupiony człowiek, mając zawsze otwarte bramy przebaczenia, mogąc korzystać z pełni miłości i opieki Boga, Ojca swego, odrzuca Go, znieważa, gardzi nim i z zawziętością czyni wszystko, co tylko może, aby wyrwać się spod Jego opiekuńczych skrzydeł. Jak zrozumieć taką złość i takie zapamiętanie się w ślepej i pysznej głupocie duszy?

     Jaką byłaby wasza przyszłość, gdybym Ja, który stworzyłem was dla szczęścia uczestniczenia w życiu Moim, gdybym pozostawił was waszej ślepocie i nienawiści wzajemnej? Oto teraz właśnie, w tym pokoleniu, nastąpiłby wasz koniec.

     Głupi i ślepi słudzy nieprzyjaciela osiągnęli władzę i przez ich pychę i nienawiść zginęlibyście wszyscy, bo wymyśliliście już na siebie dostatecznie niszczące narzędzia zbrodni. Zgubilibyście też wszystkie stworzenia Moje i planeta wasza pozostałaby grobowcem pychy całego rodu ludzkiego.
     Lecz Moja miłość, zazdrosna o wasze istnienie, występuje przeciw zakusom nieprzyjaciela. Włada on rządami wielu narodów i takie rządy obalę (por. Łk 1,51-52a) i zmiotę z powierzchni ziemi. Władzą Moją – którą ograniczałem z miłości do was, z miłości ku duszom waszym – poruszę żywioły ziemi (por. Ag 2,6; Hbr 12,26). Będą to żniwa śmierci, ale śmierci ciał, a nie dusz waszych, bo czego nie dokonała dobroć i cierpliwość, tego dokona lęk i nieszczęście. One odwrócą ludzkość od zgubnego kierunku i otworzą oczy zasnute bielmem bogactwa.
     Cierpię nad tym dziełem, do którego przystąpić muszę dla waszego ratunku.
     A jednak zazdrosna miłość ojcowska dokona tego, iż oczyszczona ziemia odetchnie pokojem i pojedna się ze Mną.
     W tym czasie liczę na was, Polaków, gdyż udzielę wam zmiłowania i obrony.

     Na Krzyżu na Golgocie najbardziej zajaśniała zazdrosna Miłość Pana Zastępów o nas!

    • Leszek said

     Z Księgi 2-iej, cz. 2 „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty:

     Click to access maria-valtorta-ksic499ga-ii-pierwszy-rok-c5bcycia-publicznego-jezusa1.pdf

     (str. 371-374)
     87. Jezus w dolinie „Pięknej rzeki”. «Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie»
     … Powiedziano: “Nie będziesz adorował niczego, co nie jest twoim Prawdziwym Bogiem, Jedynym, Wiecznym”. Powiedziano: “Ja jestem Bogiem potężnym i zazdrosnym” (Wj 20,5a).
     Bóg Potężny.
     Żadna inna siła nie jest mocniejsza niż Jego. Człowiek jest wolny w działaniu, szatan jest wolny w kuszeniu. Gdy jednak Bóg mówi: “Dosyć już” (por. Pwt 3,26; Hi 38,11), człowiek nie może już więcej działać, a szatan – kusić. Szatan jest odrzucany do swego piekła, człowiek zaś – powalony nadmiarem złych czynów. Istnieje bowiem granica, której Bóg nie pozwoli mu przekroczyć.

     Bóg Zazdrosny.
     O kogo? Jaką zazdrością? Małostkową zazdrością małych ludzi? Nie, ale świętą zazdrością Boga o Swoje dzieci. Sprawiedliwą zazdrością. Zazdrością kochającego. On was stworzył. On was kocha. On was pragnie. On wie, co wam szkodzi. On zna to, co usiłuje was oddzielić od Niego. I jest zazdrosny o to, co staje między Ojcem a Jego dziećmi i oddala je od jedynej miłości, która jest zbawieniem i pokojem – od Boga.
     Zrozumcie tę boską zazdrość, która nie jest małostkowa ani okrutna, która nie krępuje, lecz jest miłością nieskończoną, dobrocią nieskończoną i wolnością bez granic. Udziela się stworzeniu skończonemu, aby przyciągnąć je do Siebie i aby w Sobie uczynić je współuczestnikiem Swej nieskończonej dobroci. Dobry ojciec nie chce być jedynym, który cieszy się bogactwami. Pragnie, aby jego dzieci miały w nich udział. Właściwie to bardziej dla dzieci niż dla siebie samego je zgromadził. Tak samo jest z Bogiem. W tej miłości i pragnieniu jest doskonałość taka, jak w każdym Jego działaniu. …
     (str. 372/373)

    • janusz said

     dobra robota antychryst nadchodzi podobno w 2020 sie objawi

  • PinkBo said

   Nietypowy rój trzęsień w Szwajcarii
   Ponad 100 w krótkim okresie czasu
   https://watchers.news/2019/11/06/rare-earthquake-swarm-saviese-switzerland/

 6. Pro publico Bono said

  Komentarz Tygodnia Witolda Gadowskiego: Tajemnica Benedykta XVI
  O arabskiej wiośnie i o Janie Pawle II, o wiośnie katolickiej i klubach kardynałów, o zniesieniu wiz dla Polaków, o Donaldzie Tusku, który nie zostanie kandydatem na prezydenta, o opłakanym stanie kamienic w Łodzi, o kulisach afery w Ministerstwie Finansów, a w post scriptum, o tym jak niemieccy kardynałowie witali papieża. Najbliższe spotkania: 8 listopada, 18:00 – Łask 13 listopada 18:00 – parafia św. Rodziny, Zakopane
  http://www.gadowskiwitold.pl/komentarz-tygodnia-tajemnica-benedykta-xvi

 7. messenger said

  Szaleństwo ideologów ekologii zaczyna przybierać coraz większe rozmiary. Wysługując się renomowanymi pismami naukowymi forsują tezę, że przyszłość ziemi zależy od rezygnacji z posiadania dzieci. Innymi słowy, proponują więcej aborcji i antykoncepcji.

  https://www.pch24.pl/szalenstwo-ekologow–chca-wiecej-aborcji–by-chronic-planete,72015,i.html

  • Magda 2 said

   Żyjemy w czasach totalnego szaleństwa. W czasach Antychrysta. To dopiero początek a już nam dosyć. Nie wiem ile potrzeba będzie siły by przetrwać to bo będzie dalej. A będzie coraz gorzej.

   • hallinna said

    Jesteś członkiem Rozmodlonego Narodu Polskiego , a więc współpracujesz z Maryją Królową , a więc podążasz do Jej schronu , który przygotowała dla tych, którzy ida wraz z Nia posłusznie .
    Przeciez w przekazach z Nieba mówia to samo .
    Ze nie ma sie co lekac ten człowiek, który juz sie dostosował do wskazań z Nieba , i odciął sie od szatańskiej zarazy .

    Mają sie czego obawiac ci , którzy sa skażeni nadal szatańska zarazą i nie robia niczego ,aby sie od tego odciąc teraz bezbolesnie .
    Bo odczuwac beda ból w zależności jak bardzo szatańska zaraza wrosła w serce.

    Błedem jest patrzenie tylko wydarzeń w świecie ziemskim.
    Bo bardziej bolesne i bardziej odczuwalne beda wydarzenia świata duchowego .
    A o tym nikt nie mówi .Bo nikt nie rozumie tego problemu .

    Więc trzeba zaufac Maryji naszej Królowej , Ona nas kocha i zawsze podpowiada co powinnismy uczynic, by jak najmniej bolesnie przejśc przez to co nadchodzi .
    Miej wiarę i ufnośc i czyny wypływające z miłości do Boga .
    A bedziesz szczęsliwa .
    Nie ma sie czego lekac .
    To tylko szatan chce nas sparaliżowac strachem ,że on wszystko może .
    Teraz juz nic nie może .
    Może tylko straszyc i to jeszcze tylko do czasu .
    Wszystko sie zmienia tutaj na Ziemi , bo zmienia sie wszystko w swiecie duchowym .
    Tam Tryumfuje Chrystus król .I tutaj na Ziemi także zatryumfuje .Wytrwaj .
    Niechaj Cie Bóg błogosławi i strzeże .

   • obserwator said

    Mam to samo.Dzisiejsze czasy to jest jakiś długi koszmarny sen.Ludzie stają i stali się nie do zniesienia żli i z dnia na dzień jest coraz gorzej.Żadnych zasad żadnych wartości ani świętości.Dobrobyt i okres bez wojny rozpasał społeczeństwo do niebywałych rozmiarów.Najgorsze jest to że nie nadszedł jeszcze 3,5 letni czas ucisku a życie już jest nie do wytrzymania.Ile nerwów mnie to kosztowało i kosztuje.Nie mam jednak wątpliwości o rychłej już karze Bożej która zatrzyma to satanistyczne szaleństwo które ogarnęło cały świat.To się musi skończyć.

  • hallinna said

   Więc pytanie ,,,,
   kiedy wynajda srodek na zmniejszenie popedu seksualnego u mężczyzn .

   Znając życie to znajdzie sie taki dobroczynca , który wykasuje wszystkich tych ,którzy nie chcą z nimi współpracowac za kare i posłuch bedzie ,,,,,,
   ,i ich gatunek genetyczny zachowany bedzie ….
   i ich rasa zachowana bedzie i dobrze będzie sie rozwijac

   Głupota ludzka idąca za głupimi podpowiedziami szatana nie ma granic i wszystkiego nalezy sie spodziewac

   A w dawnych litaniach była modlitwa troche niezrozumiała dla mne ,,,,,,
   – od kastracji wybaw nas Panie ,,,,,,,

   Ale teraz uznaje ,że wszystko zdarzyć sie może . Bo człowiek nie ma sumienie , Głosu Bozego w sobie ,tej samokrytyki w odniesieniu do kryteriów Bozej Sprawiedliwości ,
   Tylko ma podstępnie wabiące podszepty szatana , które skłaniaja człowieka zainfekowanego szatańska zarazą do niszczenia tego co Boże jest .
   A przez to człowiek wymyśła coraz wieksze okropieństwa .
   Ohyda spustoszenia pokazuje sie coraz bardziej .
   Sługusy szatana sa coraz bardziej pewni tego ze sa zwycięzcami , dlatego nie kryja juz swej podłosci i nikczemności i mówia z butą ,,,,,,,
   ,,,,, a kto nam w tym przeszkodzi >?,,,,,
   Jesteśmy władcami człowieka i swiata ……

   Odpowiedz jest prosta ,
   Pan Bóg, Zwycięski Król Jezus , ..
   A sługusy szatana odczuja Boże działanie tak jak odczuwali Egipcjanie , którzy za czasów Mojżesza nie chcieli dostosowac sie do Boga Stwórcy rozporządzeń , tylko chcieli na zyczenie piekła budować zniewolenia na Ziemi …..

   Tak patrząc na historie człowieka zyjącego na Ziemi to mozna wyciagnąc wniosek,
   że wciąz sie powtarza jeden i ten sam scenariusz .
   Że szatan chce prowadzic zniewolonego człowieka przez pyche egoizm podstęp do tego, aby niszczył to co Boże jest i by przeszkadzał Bogu w realizacji Jego planów .
   I przez to posłuszeństwo człowieka szatanowi , Bóg Stwórca jezt zmuszany do niszczenia człowieka przez to, że bez danej racji buntuje sie przeciwko Niemu .

   Teraz jesteśmy w samym srodku tego, co szatan chciał rekami człowieka po raz kolejny uczynic Bogu .
   Z przekazów z Nieba wiemy że to jest bój ostatni .
   Że od człowieka zależy w jakim stanie wyjdzie z tego boju,. Z tego , jaki rozgrywa sie w świecie duchowym ,miedzy Bogiem a szatanem .

   Jedno jest pewne , gdyby nie pomoc Maryji naszej Królowej ,bylibysmy w opłakanym stanie .
   Ale że człowiek zyjący na Ziemi ,wziął do swego serca Jej wskazania i dostosował sie do nich , więc wypracowuje dla siebie dogodne warunki na czas toczącej sie tej walki .
   Zabiera Ona swoje dzieci ,które chcą iść za Nią do jej schronienia , które przygotowała .
   Z którego może skorzystac każdy, kto wsłucha sie w Jej głos i pójdzie za Jej wskazaniem .

   Resztę życie dopowie .

  • Waldi2818 said

   Dlaczego inne media tego nie poddają jak np nasz dzienik i wielu innych katolickiej prasy ?co do poprzedniego artykułu kutry wczoraj był podany na tym blogu to jakoś nie chce mi wjezyc

   • Waldi2818 said

    Ze takie COŚ bendzie mjalo mjejsce broń nas boże od takich zasadzkę szatanskich

    • Anzelmik said

     Człowieku – ile ty masz lat ?
     Wstawiłeś dwa wpisy i w każdym masa błędów że strach to czytać.
     Napisz – przeczytaj – sprawdz – znowu przeczytaj – Dopiero potem wciśnij „Opublikuj komentarz” 🙂

   • hallinna said

    A powiedz mi które media współpracowały z przekazami z Nieba ?
    Nawet Hierarchia koscielna zawsze zwalcza przekazy dawane z Nieba .
    Bo uważają, że oni sa wybrani do tego aby otrzymywać wiadomosci z Nieba , nie świecki człowiek .
    I c\y mają rację ?
    Ileż było boju z s Faustyną , z Rozalią Celak i w wielu innych przypadkach .
    Dlatego dobra rada, kieruj sie wlasnym rozumem i kontroluj zawsze ,czy to co jest mówione jest zgodne z 10 przykazaniami Bozymi i dwoma Miłosci .I rozważaj jakie owoce to przynosi .To co z Nieba pochodzi zawsze dobre owoce przynosi .
    Wszystko co czynione jest z miłości do Boga wielkie jest .
    I tego sie trzymaj ,w tym świecie skąpanym w szatańskim podstępie i kłamstwie

 8. Magda 2 said

  Oto jedna z rzeczy która przed nami. Zbrodnia ubrana w piękne słówka. Iście szatański pomysł.

  • hallinna said

   Jak widzę to mnoża sie przykłady tych skażonych szatańska zarazą w ogromnym stopniu , tak że staja sie wrzodami na Zdrowym Ciele .

   Zawsze jak jest wrzod , to rozrasta sie i skupia wokół siebie zarazone komórki .
   Ale on zawsze jest wyrzucany z Zdrowego Ciała przez Zdrowe Komórki , które go pokonuje i nie pozwalaja wrastać głeciej .
   .
   To samo czyni ta szatańska zaraza , zakaża i powstaje wrzód, który sie rozrasta i twórca tego wrzoda ma nadzieje ,że zapanuje nad wszystkimi zdrowymi komórkami , bo nikt nie powie NIE , swoja wola i świadomościa .

   Na tym blogu jest wielu ,którzy w swoim przekonaniu mówia NIE . A skoro mówia NIE , to nie może wrosnąc ten szatański wrzód tak jakby chciał .

   Przez analogie ,
   w Watykanie także pojawia sie coraz to nowy wrzód i ma nadzieje że wrośnie w Zdrowe Mistyczne Ciało Chrystusa .
   Wrasta w zakażone juz komórki szatańska zarazą , bo one akceptuja to co powstaje i wzrasta z inspiracji szatana .
   Bo nie mówia NIE .. .

   Wciaz zadaje sobie pytanie czy nasze duchowieństwo na stołkach biskupów powie w końcu NIE, temu co infekuje z Watykanu , czy umożliwi tej szatańskiej zarazie wlewac sie nadal w nasze zdrowe komórki Mistycznego Ciała Chrystusowego jaki tworzymy w Kościele Rzymsko-katolickim .
   Ci którzy wsłuchali sie w Głos Maryji Królowej mówia zdecydowane NIE , ale jest jeszcze kwestia tych ,słabych ni to ciepłych ni to zimnych , biernych , którzy patrza na wszystko z perspektywy spraw świata ziemskiego .
   I to oni beda mogli miec duzy problem ,gdy duchowieństwo nie postawi tamy i gilotyna nie przetnie drogi wpływu szatańskiego wrzoda w zdrowe komórki niezdolne obronic sie same .

 9. obserwator said

  Fatima 1917 + 56 lat = Akita 1973.Akita 1973 + 56 lat = kara Boża 2029 ? Wg blogowej chronologii wyliczeń mających nadejść wydarzeń jest to wielce prawdopodobne.Kara Boża nastąpi mniej więcej na przełomie lat 20 i 30 bw.

  • hallinna said

   Nie patrz na to kiedy kara nastąpi , szkoda czasu i sił .
   Patrz na to ,co mozna jeszcze uczynic ,aby została zmniejszona i by nie musiało byc kary .
   Bo jeżęli człowiek sie poprawi ,to kary nie bedzie .
   Problem w tym ,ze szatan robi wszystko aby sie człowiek nie poprawił .
   A Maryja nasza Królowa czyni wszystko aby sie poprawił .
   Dlatego jest zacieta walka Maryji z szatanem .
   Bo Maryja chce przyprowadzic do Boga jak najwiecej ludzi , a szatan chce odciagnąc jak najwięcej .
   Kara bedzie w ostateczności , gdy juz nie bedzie wyjścia .
   Patrz w ten sposób na ta rzeczywistośc w której zyjemy , a z pewnościa więcej radości w sercu zagości i wiecej dobrej inwencji twórczej zaistnieje , bo włączysz swoje myśłi swiadomosc koncentracje i wole do tego, aby dostosowac wszystko na swoim odcinku do służenia Bożej Sprawie .

 10. dobrodziej76 said

  Na lata 2029-2030-2031 jak dobrze pamiętam, spodziewamy się zagrożenia z kosmosu w postaci dużych asteroid, to już jakiś czas temu ogłosiła NASA

  • hallinna said

   NASA i te wszystkie naukowcy z skażeniem szatańskiej zarazy głosża takie teorie i tezy , które wytwarzają lęk w człowieku o jutro .
   Wciąz gdybają i teorie wysnuwają tylko dlatego że udało im sie wmówić człowiekowi że świat jest dziełem przypadku , że jest bezpański i wszystko zdarzyc sie może w formie przypadku.

   Nigdy tak nie było i nie będzie , by świat powstał z przypadku , że życie na Ziemi jest dziełem przypadku .I że człowiek może o wszystkim decydować .
   Wszystkie te teorie są wymysłem umysłów skażonych szatańskim podstępem i oszustwem i zmierzają do tego aby wykasowac Boża Prawde .
   Przeciez człowiek nie może o niczym decydować co należy do roli Stwórcy .
   Ale na polecenie szatana bierze sie za takie działania po to, by szatan podstępem mógł kształtowac nadal kłamstwo jako prawdę , podstęp jako dobry interes , kłamstwo jako sposób na osiagniecie pokretnego szatańskiego celu .
   Człowiek powinien współpracowac z Stwórcą , bo do tego jest powołany, by zamieniał pragnienia i zyczenia Boga Stwórcy w czyn , aby stawały sie rzeczywistością w materii .
   Człowiek i swiat jest doskonałym Dziełem Bozych rąk .

   Odkąd wdarł sie szatan w Raju , to odtąd zaczęło wszystko wadliwie funkcjonowac w człowieku i na Ziemi .
   A żę słabośc i biernośc człowieka spowodowała mozliwośc wrastania szatańskiej zarazy w sprawy świata ziemskiego ,przez minione wieki ,to zakłócenie doszło juz do tak duzych rozmiarów, że praktycznie wszystko jest źle , nie tak jak zyczyłby sobie Bóg Stwórca aby było .
   Juz tylko garstka utrzymuje sie na Bożej drodze wiodącej do Bożego celu .
   A dokąd oni sa , to dotad płynie Boże działanie i jest szansa ,że prawda zatryumfuje , .Ze Boża jasnosc rozświeci szatański mrok i zacznie byc wszystko widoczne i oceniane według tego jak ocenia to Boża Prawda i Boże Sprawiedliwośc .

   • Anzelmik said

    Dokładnie – NASA to więcej propagandy niż prawdy.
    Nie zdziwię się jak znowu ogłoszą że leci nam ku zagładzie wielka asteroida a jedynym ratunkiem jest USA i jej broń atomowa którą są w stanie wystrzelić i zmienić trajektorię asteroidy co uratuje ziemię…Musimy się tylko wszyscy złożyć bo to droga obrona ziemi…Jestem przekonany że coś takiego nastąpi…Zapłacą wszyscy…Za rozwalenie asteroidy której nie ma.

 11. messenger said

  Libra – nowa, światowa waluta systemu bestii już za rok.
  http://detektywprawdy.pl/2019/06/19/libra-nowa-swiatowa-waluta-systemu-bestii-juz-za-rok/

 12. messenger said

  Nowy porządek świata – Tak będzie wyglądał nasz świat i nasze życie wkrótce. To nie TEORIA SPISKOWA

  • hallinna said

   To wszystko co jest tutaj omawiane , ukazuje sposób szatana na uwłaszczenie sie poprzez antychrysta na Bożym świecie i Bozych stworzeniach .
   Widoczna jest juz droga i cel .

   Po tym jak szatan dostal władze na 100 lat zbudował on machinę , przysłowiowy kierat i chciał zaprzęgnąć do niego podstępem wszystkiech ludzi po to , by gdy przyjdzie Prawowity Król nie miał z kim współpracowac i budowac Królestwa Miłości ,. Bo wszyscy sa w uprzęży podstępnego zniewolenia szatańskiego kierata .W którym musza pracowac ciałem i nie moga sie wypiąć , ale nic z tego nie beda mogli uczynic dla ducha .A przecie duch żyje na cała wiecznośc .
   I to jest szatański pomysł na zniewolenie ducha , o którym mówi Niebo w Orędziach.

   W orędziach MBM było mówione że demon JEZEBEL bedzie wszystkich wciągał w jedną zniewoloną całosć .
   No i własnie to widac .

   W oredziach także było mówione, że Chrystus Król walczy o ducha człowieka , o to by nie wadł w sidła zniewolenia jakie szatan na Ziemi nastawia .By zapanowac nad wiecznościa człowieka .

   Trzeba tutaj nadmienic i przypomniec o tym, jak człowiek jest zbudowany , by dobrze zrozumiec problem .
   Otóż człowiek ma złożona droge zycia od chwili poczęcia .Bo zyje w dwóch etapach niczem osiagnie stan docelowy , to znaczy niczem pójdzie do swiata duchowego .
   Pierwsze musi wykonac prace w wymiarze łożyska czyli brzucha ,.
   I tam przygotowuje sie do dobrego funkcjonowania na Ziemi .
   . Bo wszystkie defekty które zaistnieja w trakcie tworzenia sie w wymiarze brzucha , beda potem rzutowały problemami przez cały czas pobytu na Ziemi .
   To samo jest z pobytem na Ziemi jako samodzielna jednostka .
   Wszystkie czyny i decyzje uczynione na Ziemi ,potem rzutuja na to , jak jest sie przygotowanym do życia w Niebieskiej Ojczyźnie w Niebie .

   To co chcą zrobic to, to, aby człowiek został zainfekowany tak , aby nie mógł podążac droga Boża do Bożego celu , .
   By wbrew Woli Boga był wprowazony na droge do piekła .
   I szatanowi sie wydaje że to osiagnie , że utrzyma swoja władze .

   W zrealizowaniu tych planów skutecznie przeszkadza mu Maryja nasza Królowa , bo Ona wyprowaza wszystkie swoje dzieci , które chca za Nia iśc z tej szatańskiej pułapki i przysposabia ich do tego, aby zdołały włączyc sie w budowę Królestwa Miłosci przez Chrystusa Króla na Ziemi .
   I aby czyniły wszystko co trzeba aby wszyscy pozostali mieli szanse wyjśc . By w tej szatańskiej półapce nie pozostał nimt , kogo kocha Chrystus Król .

   Nie trzeba popadac w rozpacz , trzeba byc dobrej myśłi , bo Chrystus Król mówił w orędziach ,
   ,,,, ze ma juz wszystko przygotowane aby zadziałac .
   Że czeka aby ujawniła sie ochyda spustoszenia ,,,,,,,,
   Bo gdy człowiek ją zobaczy, to z własnej i nieprzymuszonej woli powie stanowcze i zdecydowane NIE , dla tego szataństwa .
   I zacznie z tego wychodzic i robic sabotaż w tej szatańskiej budowli .
   I to sie zaczyna dziac .
   To przed nami .
   Wszystkim Bóg kieruje ……

 13. Leszek said

  W dzisiejszej Łukaszowej św. Ewangelii (Łk 16,1-8) Pan przedstawia nam osobę rządcy, który wiedząc o tym, że zostanie pozbawiony piastowanego przez siebie powierzonego mu urzędu, rozmyśla co by tu zrobić, by wyjść cało z tej trudnej dla niego sytuacji. Przez oszustwo, nieuczciwość, kłamstwo zabiega o swój własny interes, o swoją przyszłość, znajdując zrozumienie u podobnych sobie.

  Owym bogatym człowiekiem, na którego służbie był owy przebiegły i nieuczciwy rządca jest rzecz jasna Pan, Bóg Wszystkowiedzący i Widzący, którego gdy przyjdzie czas zdania sprawy ze swego życia (Rz 14,12 i 2 Kor 5,10) nie sposób oszukać albo coś przed nim ukryć. Naszą przyszłością jest wieczność, która swoje korzenie zapuszcza w doczesnej teraźniejszości, a zatem trzeba nam wezwanym/wzywanym do nawrócenia, pokuty w tym życiu przez różne natchnienia, kazania, rekolekcje (oczywiście najlepiej w tym duchu, o którym mówi św.Paweł w Listach do Ef 4,29 i Kol 4,6) Orędzia, sąd sumienia itp. na wzór owego nieuczciwego rządcy, podjąć albo dalej kontynuować właściwe kroki w zabieganiu o wieczne szczęście (por.Kol 3,16n), zanim Bóg nas wezwie do rozliczania się na sądzie szczegółowym, kiedy już będzie za późno na opamiętanie się.

  Co by nam powiedział św. Paweł, który wg zleconego/powierzonego mu przez Pana, Bożego włodarstwa miał wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego (Kol 1,25), Ewangelii o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, Panu naszym (Rz 1,1n) i być z niego rozliczonym (por. 1Kor 9,16n): „zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem … trzymajcie się mocno Słowa Życia” (Flp 2,12.16) i „zabiegajcie o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój –wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem” (2 Tm 2,22) i „zabiegajcie o usprawiedliwienie z wiary” (Rz 10,30), a także: „Unikajcie wszystkiego co ma choćby pozór/ z dala się trzymajcie od wszelkiego rodzaju/ zła” (1Tes 5,22; por. Hi 28,28 i 36,21).

  W Księdze Przysłów znajdziemy taką, oto zachętę dla siebie:

  „Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz z a b i e g a tylko o bojaźń Pańską, gdyż przyszłe życie istnieje, nie zawiedzie się więc twoja nadzieja … bojaźnią Pańską – zła nienawidzić … prowadzi do życia” (Prz 23,17 i 8,13a i 19,23a).

  Krocząc taką drogą nie narazimy się na oskarżenia tych, którzy na nas donoszą czyli złych duchów na sądzie (por. Ap12,10).

  W końcu też św. Paweł powie:
  „Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać. Gdybym jeszcze teraz chciał się ludziom przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa” (Ga 1,10; por. 1Tes 2,4).
  Zaś św. Piotr dopowie: „Jeżeli ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to wiedźcie żywot w bojaźni Bożej, jak długo na obczyźnie przebywacie” (1P 1,17).
  Do czego niech nas uzdolni Pan Jezus Chrystus, Który żyje i króluje na wieki wieków Amen.

  • Leszek said

   Myślę, że echem tej św. Ewangelii mogłyby być te fragmenty z „Prawdziwego Życia w Bogu” V. Ryden (http://vassula.pl/zeszyt-26.html)
   Pan Jezus:
   … – Módl się o Zbawienie tych dusz (z powodu których Pan jest pogrążony w smutku), proś Mnie, bo Moje Imię jest Ten-Który-Zbawia. Godziny uciekają, zaczęły się dni rozliczenia, nadeszły dni kary. Nieprawość tego pokolenia jest tak wielka i odstępstwo tak poważne, że Nasze Dwa Serca zostały na wskroś przeszyte ich niesprawiedliwością i rażącymi zniewagami.
   Błagam was, powróćcie i zwróćcie się do Mnie, a Ja wam przebaczę! Mocno przylgnijcie do Miłości, a Ja napełnię was Błogosławieństwami. Bądźcie wobec siebie sprawiedliwi, bądźcie dobrzy jedni dla drugich, miłujcie się wzajemnie, stawajcie się dziećmi Mojej Światłości (por. J 12,36.45n; Ef 5,8n; 1Tes 5,5-11). Zrozumcie, że te liczne spadające na was katastrofy spowodowane są złem nagromadzonym w waszych duszach.
   Powróćcie do Mnie, a Moja Krew was oczyści (1J 1,7c). (15.08.1988).

   (Później) Matka Boża:
   – Jestem waszą Najświętszą Matką. Moje dzieci, powróćcie do Boga. Błagam was o powrót, a Bóg wam przebaczy. Jego Miłosierdzie zstępuje na was, stworzenia, jak rosa, a wy otworzycie się jak kwiaty, aby wchłonąć Jego Światłość.
   Wzywam was, napominam, ale ilu spośród was rozpoznaje Nasze Wezwania? Ilu wierzy w te Wezwania?
   Moje Serce cierpi, kiedy mówi, że tylko garstka spośród was ufa tym Wezwaniom. Serce tego pokolenia przemieniło się w granit. Zaślepieni Racjonalizmem, zapomnieli o Drogach Bożych, zapomnieli o Bożych Cudach, zapomnieli, że On jest Wszechmocny i pełen Miłosierdzia. Nigdy stworzenie Boże nie upadło tak nisko, nawet w czasach Sodomy i Gomory. Wasza obojętność przeszyła Wieczność. Potępia was brak wiary.
   Bezlitosne prześladowanie Moich objawień oraz osób, które Bóg wyróżnił darem Jego Orędzi, stanie się jedną z przyczyn waszego upadku. Ja, wasza Najświętsza Matka, Matka waszego Zbawiciela, wzywam was i błagam o okazanie skruchy i o nawrócenie się. Powróćcie do Nas, żyjcie w świętości. Żyjcie w świętości pod Bożym Spojrzeniem. Bądźcie gotowi Go spotkać, z rękami napełnionymi dobrymi czynami i w czystości. (15.08.1988)

   Ps. czekam na stosowny wpis PinkBo dot. tej Ewangelii z „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty.

 14. dz said

 15. vitasp said

 16. OSTOJA said

 17. turysta said

  Dlaczego tytularnie kara? Nie można bardziej subtelnie: naturalna konsekwencja albo wręcz eufemistycznie ironią: pełnią sprawidliwosci? A tak ogólnie to Bóg MOŻE, jeśli CHCE nie wypełniać nawet… „proroctw. Jest po prostu i dosłownie: WSZECHMOCNY!

  • Opcja said

   Bóg wręcz musi się naprawdę bardzo starać, aby proroctwa się nie spełniły, bo zasadniczo ludzkość sama, a czasem ze wsparciem demonów ściąga na siebie nieazczęścia, które są naturalną konsekwencją grzechu

  • turysta said

   Minusów tylko tyle? Jak się przeczyta powoli, i jeszcze raz, i znowu ponownie, zrozumienie osiągnie pełnię 🙂

 18. Marta said

  WIADOMOŚĆ JEZUSA DOBREGO PASTORA PRZEZ ENOCHA – 31 PAŹDZIERNIKA 2019

  Owca mego stada, mój pokój niech będzie z tobą.

  Moja trzodo, jesteście w czasach oczyszczenia, módlcie się przez cały czas, aby żadna siła zła nie mogła ukraść waszego pokoju. Pojawią się wielkie niebiańskie manifestacje, których nigdy wcześniej nie widziało; niebo objawi się wam na firmamencie, nie lękajcie się, te przejawy są wezwaniem do powrotu do Boga i przygotowania się na nadejście Ostrzeżenia.

  Niebo obdarzy cię kolorami o różnych odcieniach i aureolami wokół słońca i księżyca, pozwolą ci zobaczyć wielkość Boga. Radujcie się, bo dzień, który minie wieczność, jest bliski, a czystego serca ujrzy chwałę Bożą w całej okazałości. Wszystkie wydarzenia wybuchną w łańcuch, gdy pomyślisz o tym, nadejdą wielkie udręki, a pośrodku ich nadejdzie Ostrzeżenie. Miliony dusz są nadal odrętwione przez grzech, żyjąc dzień w dzień, nie zdając sobie sprawy, że dni wielkiej próby są już blisko; jeśli nie obudzą się tak szybko, jak to możliwe i nie powrócą do Boga z sercem, zostaną zgubieni na zawsze.

  Cieszcie się zbuntowanymi owcami, dniami światła, które wciąż wam pozostały, bo wkrótce ciemność i ciemność ogarną ziemię i nie będziecie mogli powrócić do owczarni. Posłuchaj moich ostatnich buntowniczych wołania owiec, odpowiadaj z beczeniem, abym mógł cię zlokalizować i zabrać z powrotem do owczarni, zanim zapadnie noc. Nie bądźcie uparci i niesforni, bo doskonale wiecie, że was kocham i że nie chcę waszej śmierci. Szukam zagubionych owiec, zostawiłem dziewięćdziesiąt dziewięć, aby udać się z tobą na ratunek; biegnij, biegnij, ponieważ drzwi zakładki się zamkną! Nie idźcie dalej szeroką ścieżką, ponieważ prowadzi ona do zatracenia i śmierci; idź wąską ścieżką, która prowadzi cię do drzwi owczarni, gdzie na ciebie czekam.

  Wzywam was i szukam: prostytutek, homoseksualistów, cudzołożników, rozpustników, pożądliwych, nieczystych, kłamców, bałwochwalców, oszczerców, zazdrości i innych grzeszników, którzy wędrują po tym świecie bez Boga i Prawa, jak owce bez pastora. Odbierajcie moje ostatnie wezwania i jak najszybciej powróćcie do Mnie, który jestem waszym Wiecznym Pasterzem. Czekam na was, nie zwlekajcie, nie brakuje, że wrócicie, moje zagubione owce, aby zamknąć drzwi. Miejsce na owczarni czeka na ciebie; zielone pastwiska i chłodne wody czekają, aby uspokoić głód i ugasić pragnienie. Pospiesz się, czekam na ciebie, bo umieram z miłości dla ciebie. Żałujcie i nawróćcie się, bo Królestwo Boże jest blisko.

  Wasz Pastor, Jezus Dobry Pasterz Wszechczasów.

  Przekażcie moje orędzia całej ludzkości, owcom mojej trzody.

  • Jowram said

   Szkoda tylko, że Mój syn ks. Piotr Natanek. tak pochopnie potraktował te orędzia, bez modlitwy do Ducha Świętego i Bożego rozeznania. Ja oblubienica Ducha Świętego mam swój plan Boży ratowania Mojego Królestwa, moich kapłanów, a ksiądz-nie pomijając tytułów- swoją wizję. Ale to wszystko trzeba łączyć i mocą Ducha Świętego rozeznać, bo nie obrażacie „przekaźnika”, który jest tylko narzędziem spisując „Słowo Boże”, które winno być respektowane, medytowane, ale Mnie – Matkę Królową Narodu Polskiego.”
   Do wszystkich to mówię, co złą dają odpowiedź, ośmieszając, opluwając święte Boże pouczenia.”

 19. OSTOJA said

  Niestety, już po raz kolejny nie odbędzie się wcześniej zaplanowana Msza Święta przed Marszem Niepodległości. Kolejny rok z rzędu setki tysięcy Polaków, którzy uczestniczą w corocznym Marszu Niepodległości, nie mają możliwości wzięcia udziału w Mszy Świętej.

  https://podpiszapel.pl/petycje/apel-do-kard-nycza/

 20. Paweł-Mirek said

  Abp Ryś obraża Ducha Świętego – Apel teologa

 21. Adrian said


  Ostatni dzwonek od Pana Boga do ludzkości

 22. Dzieckonmp said

 23. Ciocia said

  Ten który się zaparł

 24. Ciocia said

  Bóg potrzebuje ciebie! – SMS Z NIEBA (8.11.19)

  • Ciocia said

   „Daj mi, Boże, miłość doskonałą, a wszystko się naprawi.” Bł. Honorat Koźmiński

 25. Leszek said

  Z treści Gł. Wpisu: … figura Matki Bożej w Akicie roniła łzy 101 razy podczas jej objawień siostrze Agnes Sasagawa…

  W 604 Orędziach Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów (http://www.objawienia.pl/gobbi/%21gobbi-spis.htm), są dwa dot. Akity (we wspomnienie NMP Bolesnej), których istotne fragmenty pozwolę sobie przytoczyć:

  1. … Jestem prawdziwą Matką i prawdziwą Współodkupicielką. Sprawiłam, że z oczu tej figury płynęły cudowne łzy – ponad 100 razy i przez wiele lat.
  Dlaczego znowu płaczę?

  Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje Mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Nadal podąża z uporem drogą buntu przeciw Bogu i Jego prawu miłości. Pan jest otwarcie odrzucany, znieważany, przeklinany.
  Gardzi się waszą Niebieską Mamą i publicznie się Ją ośmiesza. Moje nadzwyczajne wezwania nie są słuchane.
  Nie wierzy się w znaki, które daję w Moim ogromnym bólu.
  Człowiek staje się coraz bardziej zepsuty, bezbożny, złośliwy i okrutny. Kara większa niż potop ma właśnie spaść na tę biedną, zdeprawowaną ludzkość. Ogień zstąpi z Nieba i to stanie się znakiem, że Boża sprawiedliwość określiła już godzinę Swego wielkiego ujawnienia się.

  Płaczę, ponieważ Kościół ciągle idzie drogą podziału, utraty prawdziwej wiary, odstępstwa, błędów, które coraz bardziej są rozpowszechniane i przyjmowane. Obecnie urzeczywistnia się to, co przepowiedziałam w Fatimie, co objawiłam właśnie tu w trzecim przesłaniu danym jednej z Moich małych córek. Również dla Kościoła nadszedł moment wielkiej próby, ponieważ niegodziwy człowiek zajmie miejsce w jego łonie i ohyda spustoszenia wejdzie do Świętej Świątyni Boga.

  Płaczę, ponieważ dusze Moich dzieci w wielkiej liczbie potępiają się i wpadają do piekła. … (z Orędzia nr 362, Akita, 15.09.1987)
  i
  2. … Zatwardziałość waszych serc i niezdolność do przyjęcia wszystkiego, o co wasza Niebieska Mama was prosi, jest przyczyną Mej wielkiej boleści. Ileż razy mówiłam, a nie słuchano Mnie. Dawałam niezwykłe znaki Mojej matczynej ingerencji, a nie wierzono Mi. Iluż zamknęło przede Mną drzwi swego serca i nie chciało Mnie przyjąć w swoim życiu jako Mamy!
  Właśnie w tym narodzie dałam niezwykły znak sprawiając, że ponad 100 razy popłynęły obficie łzy z oczu jednej z Moich figur – przedstawiającej Mnie jako Matkę Siedmiu Boleści pod Krzyżem Mojego Syna Jezusa. (…).
  Odstępstwo i wielka schizma w Kościele mają się właśnie dokonać, a wielka kara – jaką wam w tym miejscu przepowiedziałam – znajduje się już u waszych drzwi. Ogień z Nieba zstąpi i wielka część ludzkości zostanie zniszczona. Ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym, bo wszędzie pojawi się zniszczenie, śmierć i ruina. … (z Orędzia nr 501, Tokio, 15.09.1993)

  cd. dot cyfry 101 nastąpi

  • Leszek said

   101. Ta CYFRA MA JAKIEŚ WAŻNE ZNACZENIE.
   W n-rze 11-12/2000 dwumiesięcznika „Miłujcie się!” ukazał się b. interesujący artykuł zatyt. „Zatroskane oczy Matki” (str. 11-13), w prologu którego możemy przeczytać, co następuje:

   Latem 1796 r. francuskie wojska, pod wodzą Napoleona Bonaparte, przygotowywały się do inwazji na państwo kościelne i zajęcia Rzymu. Z niezwykle bogatej dokumentacji, przechowywanej w archiwum Kurii Rzymskiej, dowiadujemy się, że w tym właśnie czasie miał miejsce niezwykły fenomen. Było to zjawisko obserwowane przez setki tysięcy ludzi, katolików, wyznawców innych religii, niewierzących. 101 obrazów Matki Bożej w Rzymie, oraz 21 w innych miejscowościach prowincji rzymskiej, w cudowny sposób „ożywiło się”. Matka Boża na obrazach poruszała oczami, wargami, płakała.

   Całość tego artykułu możemy przeczytać na str.: https://adonai.pl/cuda/?id=19

  • Leszek said

   Adminie Bronisławie! Proszę odnajdź chwile temu wysł. cd. powyższego mojego wpisu i umieść go we właściwym miejscu. Dziękuję i pozdr. w Panu.

   • Leszek said

    Przepraszam i dziękuję, bo widzę, że już jest na blogu. Tak, wiem, powinienem mieć trochę więcej cierpliwości.

 26. Ciocia said

  Psalm mojej nadziei

 27. messenger said

  Szokujące słowa ks. Prusaka: system Kościoła oparty na władzy mężczyzn jest niezgodny z wolą Boga

  https://www.pch24.pl/szokujace-slowa-ks–prusaka–system-kosciola-oparty-na-wladzy-mezczyzn-jest-niezgodny-z-wola-boga,71859,i.html

 28. messenger said

  Skandynawskie przedsiębiorstwo IKEA rozpoczęło swoją świąteczną kampanię wizerunkową, w której promuje nowe produkty. W materiałach promocyjnych oraz reklamach usunięto jednak zwrot „Boże Narodzenie”, który zastąpiono określeniem „zimowa impreza”

  https://www.pch24.pl/ikea-z-nowa-kampania-na-swieta–boze-narodzenie-zastapione-zimowa-impreza,72046,i.html

  • Ciocia said

   „FRANCJA- Święta we Francji obchodzone są w gronie rodziny i przyjaciół tylko 25 grudnia. W Wigilię dzieci zostawiają swoje buty przy kominku, wierząc, że Mikołaj (Père Noël) wypełni je prezentami. Po uroczystej kolacji zostawia się na dworze płonące świeczki na wypadek gdyby przechodziła Matka Boska. We Francji choinka zdobi mieszkanie tylko jeden dzień.”

   Belgia – Czas świąteczny w Belgii daje o sobie znać widokiem rozświetlonych dekoracjami witryn sklepowych i prywatnych domów, a w powietrzu unosi się zapach grzanego wina i słychać świąteczną muzykę.

 29. messenger said

  Apoftegmaty ojców pustyni na każdy dzień roku: 9 listopada.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: