Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 10 listopada, 2019

Koniec czasów – Kalendarze prorocze

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 listopada 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Analiza proroczych wskazówek, które doprowadziły nas do zaprojektowania kalendarza odkupienia rodzaju ludzkiego.

1.- Kalendarz Hildegardy
2.- Kalendarz praw
3.- Kalendarz Enocha
4.- Kalendarz apokaliptyczny
5.- Kalendarz brygidski
6.- Synteza
7.- Kalenda
8.- Złota proporcja
9.- Podsumowanie i źródła

Kalendarz Hildegardy

Obejmuje on 8 000 lat od ziemskiego raju, aż do końca świata . Jest mierzony liczbami czasowymi i może być reprezentowany przez 24 godziny na dobę. Zawiera 8 liczb po 1000 lat każda, które pokrywają się z 8 godzinami liturgicznymi: o pianiu koguta, po wstaniu ze snu, przed jedzeniem, trzecia godzina dnia, szósta godzina (południe), dziewiąta godzina, nieszpory, kompleta.

Te liczby czasowe są również nazywane przez Hildegardę jako liczby, cykle i epoki stulecia.
Centrum tego kalendarza stanowi Król Dawid, obraz Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 1 .
Wiemy, że ten kalendarz datuje świat na 8 000 lat, ponieważ proroctwo wspomina o siedmiu liczbach czasu 2 i chociaż ukrywa ósmy czas 3 , sugeruje, porównując czasy z naturalnym dniem 24 godzin w odcinkach po 3 godziny 4 . Wiemy, że za każdym razem liczba trwa 1000 lat, ponieważ stawia Chrystusa w szóstce, a Hildegarda w siódmym tysiącleciu. Możemy zdefiniować „Czasy” jako: „odstęp czasu od stworzenia ludzkości do wieczności”, to znaczy czasy od stworzenia, upadku Czasy są podzielone na trzy podstępy: początek, pełnia i koniec:

Początek czasu
Zaczyna się od ziemskiego raju i kończy się wcieleniem Jezusa. Trwało to 5000 lat i składa się z pierwszych 5 liczb czasowych:o pianiu koguta, po wstaniu ze snu, przed jedzeniem, trzecia godzina dnia, szósta godzina (południe), . Jest również nazywany „ świtem czasu ”.

O tej zasadzie wspomina Jezus w Mt 19,4, kiedy wyrzuca faryzeuszom: „ Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku uczynił was mężczyzną i kobietą ”, a następnie: „ Mojżesz pozwolił wam rozwieść się ze swoją żoną , z powodu twardości waszego serca, ale na początku tak nie było . Mc 10, 6
Również w Syracha 15, 14 : „ Uczynił człowieka na początku i pozostawił go własnej mocy roztrzygania ”.

Jest to czas przygotowań do Pierwszego Przyjścia Jezusa 7, podczas którego Pan 8 wybrał lud Izraela na wcielenie 9 .
Rozróżniamy dwie części, ponieważ tak jak koniec świata nie jest taki sam jak koniec czasu, tak też zasada świata nie jest taka sama jak początek czasu . Znaczenie tego rozróżnienia zobaczymy później .

Pełnia czasu
Zaczyna się od wcielenia Jezusa 10, a kończy triumfem Kościoła . Trwa 2000 lat i jest podzielony na dwie liczby: szósta i siódma.

Jest to czas zbawienia 11, aby zgromadzić wszystkie rzeczy w Chrystusie 12 i uratować nas, przyjmując przybrane synostwo 13

Wierzę, że cud Garabandal jest wydarzeniem, które wyznaczy koniec pełni czasu i początek końca, ponieważ Dziewica Garabandal powiedziała, że ​​papież Franciszek będzie papieżem końca czasów 14,   a w La Salette prorokowano, że ujrzy triumf Kościoła 15, dlatego triumf Kościoła jest częścią okresu czasów ostatecznych . Wkrótce po tym cudzie papież Franciszek zostanie zabity, zgodnie z Fatimą 16 i Księdzem Bosko 17 , tak że wydarzeniem, które oznacza zmianę, nie może być ani kara, ani Drugie Przyjście, ponieważ będą one następstwem morderstwa Papieża, który będzie widział koniec czasu.
„ kiedy pokonali Antychrysta w pełni czasu , ludzie będą przygnębieni wobec tego, kto ich oszukał ” 18 . Hildegarda umieszcza klęskę Antychrysta w pełni czasu; Wierzę, że ta porażka odnosi się do triumfu Kościoła w roku 2030 i potwierdza, że ​​to wydarzenie będzie punktem zwrotnym od pełni czasu do końca czasu. „ Ale już wkrótce nadejdzie morderczy głupiec […], gdy zbliża się koniec pełni czasu, a świat osiąga koniec swojej ścieżki ”. To zdanie odnosi się również do czasu antychrysta z upływem pełni do końca czasu .

Czasy końcowe
Zaczną się od triumfu Kościoła, a skończą się wraz z końcem świata . Potrwają tysiąc lat i składają się z szeregu czasów / stuleci / cyklów / wieków: ósmej i ostatniej liturgicznej godziny zakończenia.
To jest koniec, który dla naszych czasów prorokowali:
Garabandal : pozostały tylko trzch papieży i wtedy [koniec 19 czasu się rozpocznie].
Malachiasz : „ Petrus Romanus […] wspaniały sędzia osądzi swój lud. Koniec ” 20 .
Matka Boża z Grushew : „ Nadchodzą czasy, które zostały ogłoszone jako koniec czasów. […] Przyszłam, aby was pocieszyć i powiedzieć, że cierpienie wkrótce się skończy. Będę was chronić dla Chwały i przyszłości Królestwa Bożego na ziemi, które potrwa tysiąc lat ”. 21
Anna Katarzyna Emmerich : „ Miejsce zwane Gur, w którym Jezus modlił się samotnie w gospodzie, było niedaleko miasta Mageddo i miejsca o tej samej nazwie. Widziałam, że przed końcem czasów w tym miejscu odbędzie się wielka bitwa przeciwko Antychrystowi . ” 22
We wpisie „ blask Jego przyjścia ” zastanawiam się nad możliwą naturą nowego niewidzialnego panowania Chrystusa podczas nowej ery pokoju.

Zauważmy ścisły związek między wydarzeniami czasów ostatecznych a końcem świata, który jako ciało Chrystusa będzie najpierw dla Kościoła, a dla świata później obrazem tego, co mu się przydarzyło:

Kalendarz praw


Starożytna tradycja, która mierzy czas w ciągu 6000 lat, jest odmianą kalendarza Hildegardy, ale nie liczy pierwszych 1000 i ostatnich 1000 lat (początek i koniec czasu). Kalendarz ten mierzony jest prawem: naturalnym, pisanym i łaską, trwającym po 2000 lat. Jego koniec to czasy ostateczne, a jego centrum stanowi król Dawid. Inspiruje się analogią do tygodnia stworzenia świata, dlatego zauważmy, że liczy on 6 dni + 1 dzień odpoczynku, który odpowiadałby panowaniu Chrystusa, ponieważ dla Boga tysiąc lat to jeden dzień: 2 Pe 3, 3- 8 // Ps 90, 4 .

„… wielu przyjęło opinię, że ten świat przetrwa sześć tysięcy lat , a następnie S. Justin Męczennik (Quest. 78 ad gent.), S. Irenaeus (Lib. 5, Rozdział 8), St. Hilary (w rozdz. 17 Matematyka) i Żydzi w Talmudzie przyjęli za bardzo celebrowaną tradycję domu Eliasza, która dzieli czas trwania tego świata na dwa tysiące lat prawa naturalnego, dwa tysiące prawa pisanego i dwa tysiące prawa łaski ”. 23

List Barnaby : „ Uczęszczajcie, dzieci, co to znaczy: skończył je za sześć dni. Oznacza to, że za sześć tysięcy lat Pan pochłonie wszystko , bo jeden dzień będzie dla Niego jak tysiąc lat. mówiąc: Oto dzień Pański będzie jak tysiąc lat. Dlatego dzieci za sześć dni, to znaczy za sześć tysięcy lat, wszystko się skończy ”. 24

Święty Ireneusz : „ Albowiem świat zostanie pochłonięty przez tę samą liczbę tysięcy lat, co dni, w których został stworzony. Dlatego Pismo mówi w Księdze Rodzaju:„ A niebo, ziemia i wszystko, co zawierają, jest skończone. Szóstego dnia Bóg zakończył całą pracę, którą wykonał, a siódmego dnia odpoczął od wszystkich dzieł, które wykonał. ”(Rdz 2,1-2) Jest to jednocześnie opowieść o tym, co Bóg zrobił, i proroczy opis przyszłego  wydarzenia. Ponieważ, jeśli „jeden dzień Pański jest jak tysiąc lat” (2 P 3,8), a za sześć dni wykonano to, co zostało stworzone, zostało zakończone, jasne jest, że jego kadencja również potrwa sześć tysięcy lat . „ 25 Te 6000 lat trwa od początku świata aż do początku końca, nie liczy się, jak powiedzieliśmy, ani tysiąc lat ziemskiego raju, ani tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi, które będzie drugim ziemskim rajem, według o. Gobbi.

P. Castellani : „ Starożytna, bardzo szanowana tradycja hebrajsko-chrześcijańska przypisuje że siedem tysiącleci […] dwa tysiąclecia dla prawa naturalnego, dwa tysiąclecia dla prawa Mojżeszowego i dwa tysiąclecia dla prawa chrześcijańskiego oraz ostatnie tysiąclecie, niedziela, do szczęśliwej transformacji wszechświata w Tronie Słowa „ 26

Ta tradycja jest zgodna z kalendarzem Hildegardy, ponieważ siódmy dzień stworzenia świata odpowiada pierwszemu czasowi Hildegardy, człowiekowi w ziemskim raju przed wygnaniem. Po wygnaniu jest siedem innych liczb czasu z idealną symetrią między tygodniem stworzenia świata a tygodniem jego odkupienia.

Zauważmy paralelizm między ósmą a pierwszą liczbą razy, to znaczy między ziemskim rajem a tysiącletnim panowaniem Chrystusa. Wyjaśnia to o. Stefano Gobbi w ten sposób: „ Kiedy ustanowi swoje królestwo eucharystyczne , Jezus poprowadzi was do radości ze swojej zwykłej obecności , którą poczujecie w nowy i niezwykły sposób, i poprowadzi was do doświadczenia drugiego , odnowionego i piękniejszego ziemskiego raju ”. 27

„ Nasz Pan otoczony wspaniałą aureolą światła był prowadzony przez anioły przez dwa kręgi: w jednym po lewej byli patriarchowie przed Abrahamem; w tym po prawej dusze tych, którzy żyli od tamtego czasu od Abrahama do Świętego Jana Chrzciciela „ 28
Wizja Katarzyny Emmerich grupuje patriarchów prawa naturalnego w jednym kręgu, a tych zapisanych w innym; domyślnie rozumiemy, że patriarchowie według św. Jana Chrzciciela należą do innego kręgu, dlatego w wizji znajdujemy mistyczne przedstawienie tego proroczego kalendarza.

„ Moja umiłowana córko, chcę dać ci znać porządek mojej opatrzności . W każdym okresie dwóch tysięcy lat odnawiałem świat, w pierwszym odnawiałem go wraz z powodzią ; w dwóch drugich tysiącach odnowiłem go wraz z moim przyjściem na ziemię […]. Teraz zbliżamy się do końca trzeciego dwóch tysięcy lat i nastąpi trzecia odnowa, oto przyczyna ogólnego zamieszania, to nic innego jak przygotowanie do trzeciego odnowienia […] ziemię oczyściłem i w dużej mierze zniszczyłem obecne pokolenie , będę jeszcze bardziej wspaniałomyślny wobec stworzeń i przeprowadzę odnowienie […] stopniowo uczynię moją drogę manifestacją  prawdy, teraz kolejnej z tego życia w mojej Woli, o tak, że w końcu to zrozumieją. Pierwszym ogniwem łączącym prawdziwe życie w mojej Woli była moja Ludzkość. […] Wybrałem was jako drugie ogniwo w połączeniu z moim Człowieczeństwem, stając się jednym z was, żyjąc w mojej Woli […] Następnie, do waszego połączenia ze Mną, pozostałe ogniwa stworzenia, a ja będę miał wiele dusz, które żyjąc w mojej Woli, przerobią wszystkie działania stworzeń […] Tym razem wzdycham tak bardzo, modlicie się i wzdychacie ze Mną i nie rozłączacie waszego związku zjednoczenia z moim, rozpoczynając pierwsze od was ” 29
Objawienie Picarreta jest całkowicie zbieżne z wizją Emmericha i starożytną żydowską tradycją.

W Mt 3 św. Jan Chrzciciel głosi o „ nadchodzącym gniewie Bożym ” werset 7  stwierdza: „ Chrzczę ich wodą, aby się nawrócili; ale ten, kto idzie za mną, jest potężniejszy ode mnie, a ja Nie jestem nawet godzien zdejmować mu sandałów. On ochrzci je Duchem Świętym i ogniem ”. vs. 11. Święty Jan nawiązuje do trzech chrztów: wody, Ducha Świętego i ognia, zbieżnych z trzema odnowieniami Luizy: powodzi, pobytem na ziemi, kary, ponieważ chrzest jest kąpielą odnowy ( Katechizm, 1215 ), odrodzeniem: „ On nas uratował, odradza nas przez chrzest i odnawia się przez Ducha Świętego ” Tt 3, 5 . Gdyż odnawiamy się przez wodę (chrzest), Ducha Świętego (potwierdzenie) i ogień (choroba i śmierć), tak świat zostanie odnowiony przez te trzy żywioły w tej samej kolejności.

Kalendarz Henocha

 

Mierzy się go w tygodniach po sześć dni każdy, gdzie jeden dzień jest naturalnym stuleciem, dlatego obejmuje dziesięć tygodni odpowiadających 6000 lat od Enocha do końca świata .

 

Centrum tego kalendarza stanowi Jezus, Syn Dawida. Już szczegółowo przeanalizowałem ten kalendarz we wpisie Enocha, do którego odsyłam w celu uzyskania dalszych informacji.

Według Katarzyny Emmerich: „ Eliasz wiedział, że Maryja urodzi się w siódmym wieku świata i dlatego musiał wezwać swego sługę siedem razy” 30 i 31 .

Jeśli Maryja urodziła się w siódmym wieku, oznacza to, że ten sposób liczenia epok świata objawionych Eliaszowi składa się z 12 wieków po około 600 lat każdy, takich jak kalendarz Henocha. Siódmy wiek rozpocznie się w 3600 r., A skończy w 4200 r .; Maria urodziła się w 3983 roku , w 2. połowie 7. wieku. Kalendarz Eliasza byłby wtedy taki sam jak kalendarz Henocha, ale dodając jeszcze dwa tygodnie na początku, od wygnania do Henocha.
Dlaczego kalendarz Enocha zaczyna odliczać czas w 3000 r pne? zaczyna się odliczania od momentu odkrycia kalendarza, to znaczy od Henocha, tak że narodziny Chrystusa zajmują centrum kalendarza . Ale myślę, że istnieje inny powód:

93, 3 : „ Ja, Henoch, urodziłem się o siódmej, w pierwszym tygodniu, w czasach, gdy sprawiedliwość była jeszcze mocna

Luisa Piccarreta ujawnia również:

„ Ale chociaż Adam nie mówił zbyt wiele o Królestwie mojej Woli, nauczał wielu ważnych rzeczy o tym, co do niego należało, więc prawdą jest, że we wczesnych dniach historii świata, aż do Noego, pokolenia nie potrzebowały praw , nie było też bałwochwalstwa (lub różnorodności języków), ale wszyscy rozpoznawali jednego Boga (jeden język), ponieważ mieli oni wysoką koncepcję mojej Woli ” 32.

A Anna Katarzyna Emmerich:

„ Widziałam dzieła Henocha i Noego oraz ich znaczenie w utrzymywaniu ludzi w dobrobycie; ale widziałam także nieustanne działanie mocy ciemności ” 33

Zgodnie z tymi objawieniami możemy powiedzieć, że to od Henocha rozpoczyna się walka ze złem na świecie, a zatem odliczanie do ostatecznego zwycięstwa dobra. Zarówno w tej bitwie, jak i w przepowiedni, centrum stanowi Chrystus. Z tego powodu znajdujemy również inny kalendarz, który odlicza czas pozostały do ​​końca świata, od trzeciego numeru czasu Hildegardy: kalendarz apokaliptyczny.

 

Kalendarz apokaliptyczny

« Nie wyrządzaj szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki pieczęcią nie zaznaczymy czoła sług naszego Boga». Słyszałem wtedy liczbę tych, którzy zostali naznaczeni: było ich 144 000 należących do wszystkich plemion Izraela . ” Obj. 7, 3-4

Podobnie jak kalendarz Enocha, aby zachować swój chrystocentryczny klucz, apokaliptyczny kalendarz obejmuje 6000 lat od Enocha do końca świata . Jest mierzony liczbą wybranych i może być reprezentowany 24 godziny na dobę. Jak wskazałem we wpisie ” Nowe Jeruzalem” proroctwo z Obj. 21 ma jako wspólny mianownik liczbę 12 we wszystkich wymiarach, ponieważ 12 to godziny, które muszą upłynąć między przepowiednią apokaliptyczną a końcem świata.
W tym kalendarzu 1 miesiąc kalendarzowy jest równy 2 wybranym, a jeśli reprezentujemy go jako dzień 24-godzinny, każda godzina to 6000 wybranych:
24 x 6000 = 144 000
Myślę, że ta idealna proporcja pomiędzy 6000 lat kalendarza Enocha a 24 godzinami kalendarza Hildegardy pokazuje, że wybrana liczba 144 000 reprezentuje wspomniany okres czasu. Zależność ta jest bardziej widoczna, gdy spojrzymy na fakt, że jeden dzień ma 1440 minut, dlatego jedna minuta Hildegardy wynosi 100 wybranych , czyli 50 miesięcy kalendarzowych; w ten sposób wiek naturalny to 24 minuty (1440 sekund) Hildegardy, czyli 2400 wybranych.

Ten stosunek między liczbą 144 a 24 godzinami dziennie pojawia się stale w Apokalipsie:
1) W Ap 21,17 czytamy, że mur świętego miasta, który reprezentuje wybranych, ma 144 łokcie. Według starej jednostki miary jeden łokieć jest równy 24 palcom .
2) Zgodnie z miarami świętego miasta podjętymi przez anioła, jeśli podzielimy obwód miasta między pozostałe tysiąc lat do końca świata, daje nam to: 8800 km / 365,000 dni = 24 metry / dzień = 24 godzin / dzień i 48 łokci / dzień ok.
3) 6 etapów = 2400 łokci starożytnej Grecji, co pokazuje, że dwie jednostki pomiaru długości obecne w przepowiedni również zawierają tę samą proporcję między sobą.
We wpisie „ Nowe Jeruzalem ” stwierdziłem, że te zbiegi okoliczności pokazały, że pomiar muru miał na celu ukazanie czasu, jaki musi upłynąć do końca świata.
Hildegarda odnosi także czas końca świata do liczby wybranych: „ Jednak Kościół nie osiągnął jeszcze pełni swoich członków i dzieci; ale w ostatnim dniu, kiedy liczba wybranych zostanie zakończona , również Kościół będzie pełny. Wtedy nadejdzie ten kataklizm końca świata34 .
Ana Katarzyna Emmerich mówi również: „ koniec świata nadejdzie dopiero wtedy, gdy liczba upadłych aniołów zostanie uzupełniona przez wybranych ” 35

Również w Apokalipsie Ezdrasza czytamy: „ Dusze sprawiedliwych w swoich domach pytają o to i pytają: jak długo tu będziemy? Kiedy przyjdzie żniwo naszych nagród? Anioł Jeremiel odpowiedział: Kiedy liczba tych, którzy są tacy jak ty, będzie pełna . ” 36 .

Szymon Piotr wspiął się na łódź i przyniósł sieć na ziemię, pełną dużych ryb: było ich sto pięćdziesiąt trzy i mimo tak dużej ilości sieć się nie złamała ” J 21, 11 .
Łowienie ryb jest także znakiem powszechnej misji Kościoła do końca czasów37
„Są obrazem tej rzeszy ludzi, którą Kościół ratuje z niestabilnych wód śmierci i prowadzi na stały ląd, którego skałą jest Chrystus ”. 38
Ponieważ liczba ta wspomniana przez autora Apokalipsy odnosi się do wybranych, możemy podzielić ją na: 144 + 9, a zatem widzimy, jak 153 ryby z Ewangelii św. Jana odnoszą się również do liczby wybranych do godziny dziewiątej , to znaczy końca świata

Ponadto Apokalipsa rozwiązuje zagadkę dotyczącą liczby antychrystów, które pojawią się w tych latach, ponieważ jeśli podzielimy 6000 lat tego kalendarza przez liczbę antychrysta: 666 , mamy 9 antychrystów. Tych dziewięciu antychrystów można również wywnioskować z apokaliptycznego tekstu, który przeanalizowałem w rozdziale 666 dziewiątej godziny .

 

Kalendarz brygidski

 

Swięta Brygida ujawnia również kalendarz od początku do końca świata . Jednostką miary są godziny, ale w przeciwieństwie do innych kalendarzy mierzy czas w dziwny sposób : 33 lata od wcielenia do śmierci Jezusa obejmują cztery z ośmiu godzin: trzecią, czwartą, piątą i szóstą 39 .
Pięć tysięcy lat od początku czasu do wcielenia to pierwsza i druga godzina.

Dwa tysiące lat od wniebowstąpienia Jezusa do Powtórnego Przyjścia, „ kiedy przyjdzie sądzić i wszyscy powstaną z ciałami na sąd ”, jest siódma godzina. Pasuje do szóstej i siódmej liczby czasowej Hildegardy .

To tak, jakby czas obecności Jezusa na ziemi opóźniał godziny. Przypomina to zachowanie czasu w pobliżu bardzo masywnych obiektów. Jak przypuszczałem przy wpisie „ blask Jego przyjścia ”, jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecność Jezusa jest bardzo masywnym przedmiotem, jego przyjście znacznie spowalnia czas na ziemi, co tłumaczy dziwny pomiar Czasu Brygidy, a z kolei niewidzialne przyjście tysiąc lat przed widzialnym nadejściem, podobne do zjawiska błyskawicy, z którym porównuje się przyjście Jezusa w pismach świętych.

Ten względny pogląd na teorię Einsteina obszernie pokazany dzisiaj , jest to widoczne w świętych pismach, które mówią o czasie zamiennie jako dni, lata, tygodnie, czasy … „ Tysiąc lat przed waszymi oczami jest jak dzień, który minął wczoraj ” Ps 90, 4

Spójrzmy na podobieństwo do kalendarza praw, ponieważ pierwsza godzina jest prawem naturalnym, druga godzina, prawem pisanym, a siódma godzina, prawem łaski. Tysiąc lat od Jego Drugiego Przyjścia do „ doskonałej błogości ” odpowiada ósmej i ostatniej godzinie i zbiega się z ósmym wiekiem, ukrytym w proroctwie Hildegardy, jak powiedziano wcześniej.
W części „ ośmiu godzin ” postu „ Swięta Brygida ” wyjaśniam bardziej szczegółowo te pisma, które streszczam na poniższym obrazie, na którym porównuję godziny Brygidy z kalendarzem Enocha:

 

 

Synteza

Wszystkie kalendarze mogą być ze sobą powiązane przez ich zbieżność z czasem naturalnym, jak widać poniżej:

 

Jako odniesienie dla osi doczesnej biorę wniebowstąpienie Jezusa w 33 roku, zgodnie ze śladem kalendarza Henocha: „ człowiek wstąpi do nieba ” 40 .
Na poprzednim obrazie możemy zobaczyć, jak wszystkie doczesne wskazówki proroctw pokrywają się. Tak mówi Swięta Hildegarda, że Jezus przyszedł w dziewiątej godzinie 41, a także, że w szóstej liczbie przypadków cuda narodzin Jezusa zostały objawione.
Mówi także, że czas Hildegardy właśnie rozpoczął siódmą liczbę 42 wieku, że niegodziwcy nadejdą w przeddzień zachodu słońca 43 .
Oprócz  wspomnianych proroctw świętych, mają również sens proroctwa, które mówią o czasach ostatecznych, takie jak Garabandal i Malachiasz, do tego stopnia, że ​​uważam, że ta analiza łączy wszystkie proroctwa, czyniąc je ze sobą spójnymi, jest to kolejna wskazówka, że ​​moja propozycja chronologiczna jest poprawna.
„ Jezus powiedział faryzeuszom, że świat miał wówczas 4028 lat. Kiedy usłyszałam, jak Jezus to powiedział, był osobą w trzydziestym pierwszym roku życia ”. 44 To objawienie Katarzyny Emmerich sugeruje, że pierwsza liczba czasów musi odpowiadać okresowi ziemskiego Raju, przed upadkiem człowieka. Tak więc Emmerich mówi, że Adam i Ewa: „ Byli tylko jeden dzień w raju ” 45 . Ten dzień odnosi się do wielu czasów, ponieważ zgodnie z tradycją czas trwania ziemi wyniesie 1000 lat na każdy dzień stworzenia. Rzeczywiście, zgodnie z Rdz 2, 2 dzień ten zbiega się z siódmym dniem tygodnia stworzenia, po którym Bóg odpoczął. Luisa Picarreta pisze: „ Tak więc Adam na początku swojego istnienia miał czas, kiedy spełnił cel, dla którego został stworzony ” 46 . „ Adam, będąc w ziemskim Edenie i żyjąc w królestwie Najwyższej Woli, znał całą wiedzę ” 47 . A także: „ Ten szczep został stworzony przeze mnie, Odwieczne Słowo, po czterech tysiącach lat , a Adam przekroczył już granice wieczności ”. 48 Ten czas, który Adam miał na początku swego istnienia, przypada w pierwszej liczbie czasów Hildegardy, po których zaczynają liczyć cztery tysiące lat, aż do narodzin Jezusa. Jak zobaczymy później, ten pierwszy okres trwał 1200 lat, więc zaczął się w roku 5199 pne
Analiza tego proroczego kalendarza z objawień Hildegardy jest w książce Scivias, napisanej między 1141 a 1152 49 , gdzie znajdujemy pełną strukturę kalendarza z ośmioma czasami reprezentowanymi przez osiem godzin liturgicznych odpowiadających 24 godzinom dnia Zauważmy, że czas pisania Scivias zbiega się z początkiem listy papieży Malachiasza : 10/3/1143 . Możemy zatem powiedzieć, że na początku siódmego czasu tajemnica czasów ludzkiego odkupienia została w pełni ujawniona, ale interpretacja tego objawienia nie była możliwa do czasu objawień w Garabandal, w których potwierdzone są przewidywania Malachiasza, to znaczy: że papież Franciszek będzie papieżem czasów ostatecznych, chociaż nie papieżem końca świata.
Widzimy również, że proroctwo Malachiasza jest w rzeczywistości osią siódmego czasu, który na dzień 27.08.1590 r. Pozwala obliczyć dokładny dzień kary Garabandal , sprawiedliwości Bożej.
Możemy jednak myśleć, że jeśli „ współcześni geofizycy uważają, że wiek Ziemi wynosi około 4470 milionów lat ± 1% ” 50 , to musimy przyznać, że czasy proroctw są symboliczne, a nie rzeczywiste; Jak Emmerich mówi, że Jezus powiedział, że świat ma 4028 lat? Jeśli religia nie może zaprzeczać nauce, powinniśmy uznać tę informację z proroctw za fałszywą.
Takie podejście zapomina o szczegółach: według nauki czas jest względny. Stwierdzenie, że czasy proroctw nie są prawdziwe, implikuje założenie, że czasowy system odniesienia podczas tworzenia świata był taki sam jak teraz i nie zostało to udowodnione. Zgodnie z teorią względności Einsteina czas przy prędkości światła wynosi zero. Dlatego czas nie przemija dla światła; ale Jezus powiedział: „ Ja jestem światłością świata ” J 8, 12 , dlatego świat został stworzony przez światło J 1, 10. Tak więc na początku światowym systemem odniesienia było światło, przez które zostało stworzone nieśmiertelne i niezniszczalne. Po grzechu pierworodnym świat oddalił się od światła i jego ciała, jego dusze, zostały skorumpowane, a także jego doczesny system odniesienia.
Dlatego nie jest tak, że proroctwa są sprzeczne z nauką, chodzi o to, że czasowy system odniesienia proroctw różni się od tego, który stosuje się w obliczeniach naukowych.
Fakt, który wydaje mi się bardzo uderzający: Pan objawił kalendarz czasów świata różnym widzącym i prorokom (Enoch, Eliasz, Daniel, Jan, Hildegarda, Brigida, Picarreta, …), ale każdemu zostało to ujawnione w inny sposób, tak aby dane niektórych nie pokrywały się z innymi, chyba że wiemy, jak je przeanalizować i odkryć równoważności między nimi, jak starałem się to zrobić w sekcji „synteza”. Myślę, że ten zasób oprócz próby skodyfikowania dat, aby nie zostały ujawnione aż do momentu, kiedy jest to odpowiednie, uczy nas patrzeć na historię z perspektywy wieczności.

W roku 5199 stworzenia świata, kiedy Bóg stworzył najpierw niebo i ziemię; w 2957 powódź; w 2015 r. narodziny Abrahama; w 1510 r. Mojżesz i wyjazd Izraela z Egiptu; w 1031 r. namaszczenia króla Dawida; w 752 roku założenia Rzymu; w 42 imperium Octavio Augusto; cała kula jest w pokoju; w szóstym wieku świata: Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn odwiecznego Ojca, chcąc poświęcić świat swoim miłosiernym Adwentem poczęty przez Ducha Świętego, a po dziewięciu miesiącach od poczęcia narodził się, „stworzył Człowieka z Dziewicy Maryja w Betlejem Judzkim

Porównując liczbę Kalenda, z kalendarzem Hildegardy mamy:

1) Rok 5199 stworzenia:
2) 2957 potop:
3) 2015 Abrahama:
4) 1510 Mojżesza:
5) 1031 króla Dawida:
6) w szóstej epoce świata:

Zauważ, że liczba ta zbiega się z naszą syntezą w wydarzeniach: Dawid, Mojżesz i Abraham.

Jednak powódź znajduje się w -3000 AD, a stworzenie w -5000 AD, ale zgodnie z proroczymi objawieniami musiały one mieć miejsce odpowiednio w -2500 AD i -4000 AD. Jest to różnica tak zagadkowa jak liczba wieków przedpotopowych patriarchów (Noe żył 950 lat według Rdz 9,29 ). Problem polega na tym, że nie ma konsensusu co do biblijnej chronologii, ponieważ dane z różnych źródeł są bardzo rozbieżne, na przykład lata, które minęły od potopu do narodzin Abrahama, to: Biblia hebrajska: 367 lat, Biblia Samarytanin: 1017 lat, tyg 70: 1147 lat 55 . To samo dotyczy lat od stworzenia do powodzi: Biblia hebrajska: 1656 lat, Biblia Samarytan: 1307 lat, tyg 70: 2342 lata 56. Widzimy, że opis hebrajskiej Biblii o faktach przed potopem jest jedynym, który pasuje do badanych tu objawień, a także proponuje rozsądne rozwiązanie wspomnianej zagadki o bajecznej długowieczności biblijnych bohaterów, przynajmniej od Sema.

Ta relacja z Kalenda jest zebrana w pismach Siostry Maryi od Jezusa z Agredy, gdzie czytamy:
„ Stało się to [ wcielenie ] od piątku  25 marca o świcie lub zmierzchu światła, w tym samym czasie uformował naszego pierwszego ojca, Adama , w roku stworzenia świata 5199 , jak powiedział Kościół Rzymski, kierowany przez Ducha Świętego. Ta relacja jest prawdziwa, i tak zostało zadeklarowane, pytając z polecenia posłuszeństwa. Zgodnie z tym świat powstał w marcu, co odpowiada jego zasadzie tworzenia „ 57
”I dzięki temu postanowieniu, pod koniec tego boskiego uniesienia, dał świat Jednorodzonemu Ojca i jego oraz naszemu Zbawicielowi Jezusowi, Bogu i prawdziwemu człowiekowi, o północy,  roku stworzenia świata, którego naucza Kościół Rzymski, pięciu tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć; że ta relacja została mi zadeklarowana, to jest prawdziwa i prawdą ” 58
Jeśli objawienia Siostry Marii i Emmerich są prawdziwe, to wskazują one na dwa różne momenty. Wierzę, że„ stworzenie świata ”, o którym mówi Siostra Maria, wskazuje na stworzenie świata przed upadkiem Adama, gdy mówi: „ w tym samym czasie, kiedy powstał nasz pierwszy ojciec Adam, w roku 5199 stworzenia świata .” Jest to początek świata .

Kiedy, według Katarzyny Emmerich, Jezus powiedział faryzeuszom, że świat ma 4028 lat, miał na myśli skorumpowany, doczesny świat po upadku Adama: początek czasu . Pomiędzy tymi chwilami minęło dokładnie 12 wieków (5199 – 3999 = 1200 lat). Zgodnie z tym rozumowaniem byłby to czas, który upłynął między stworzeniem raju a wygnaniem Adama, między początkiem świata a początkiem czasu, rozwiązując w ten sposób zagadkę Kalendy. W każdym razie wynik ten pokazuje, że oba objawienia są powiązane proroczą liczbą 12, więc nie możemy uważać ich za sprzeczne, ale uzupełniające się.

Załóżmy, że drugie przyjście Jezusa to 25.03.2032, minie 2035 lat od jego pierwszego przyjścia. Kalenda na drugie przyjście będzie:
1) Rok 7234 stworzenia
2) 4992 powodzi
3) 4050 Abrahama
4) 3545 Mojżesza
5) 3066 króla Dawida
6) w ósmej i ostatniej epoce świata

 

Złota proporcja

„ Bóg zawsze tworzy geometrię ” (Platon)
Powiedzieliśmy, że jeśli początek świata nastąpił w roku 5199, pne, oznacza to, że pierwsza liczba czasów Hildegardy musiała trwać 1200 lat. Załóżmy zatem, że aby zachować symetrię prorockiego kalendarza, ostatni czas Hildegardy musi trwać tak samo jak pierwszy. W takim przypadku mielibyśmy w sumie oś chronologiczną wynoszącą 8400 lat. Nie jest nierozsądne sądzić, że minie ponad 1000 lat po zakończeniu antychrysta, zgodnie z Obj. 20, 3 : „ Po tych tysiącach lat zostanie on wypuszczony na krótki czas ”. Ten „ krótki czas ” po tysiącu lat może być potrącony z 200 lat.
W poście „ Boska proporcja ” widzieliśmy złoty podział listy Malachiasza, który jest w rzeczywistości osią siódmego czasu Hildegardy.
Jeśli obliczymy złotą liczbę 5199, wynik to 8412, a na odwrót to 3213, tak więc 5199 + 3213 = 8412. Ten wynik dzieli oś czasu wynoszącą 8412 lat, na dwa kluczowe czasy, które moglibyśmy przedstawić w następujący sposób:
Jeśli proroczy kalendarz ma mieć złoty podział, którego centrum stanowią narodziny Mesjasza, byłby to jedyny możliwy. W takim przypadku złota liczba ukryłaby datę końca świata (3213 ne). Te 8412 lat można podzielić na 12 razy po 701 lat każdy, w ten sposób odnosząc liczbę  12 do 7.
Ale jeśli tysiąc lat zostanie spełniony w roku 3032, różnica nie wynosi 200 dokładnych lat, ale 181 lat. Jest to różnica bardzo podobna do 168 lat, które upłyną między rokiem 1864, kiedy zgodnie z tajemnicą nr 11 La Salette „ Lucyfer i duża liczba demonów zostaną wypuszczeni z piekła rodem „i rok 2032, koniec listy Malachiasza. Następnie wrócimy do znalezienia kolejnego bardzo znaczącego paralelizmu, ponieważ jeśli w latach 1864–2032 apostazja zakończyła ostatni kataklizm, który zniszczyłby świat, gdyby nie cud odnowienia, w ten sam sposób, w roku 3032 rozpocznie się kolejna apostazja, która zakończy się oblężeniem Goga i Magoga przeciwko Nowemu Jeruzalem i zakończy się w roku 3213 wraz z końcem zepsutego świata i początkiem nowego nieprzekupnego świata.
Jeśli przeanalizujemy złotą proporcję każdego z tych dwóch razy, mamy ją przed Chrystusem, na początku czasu:
Otrzymujemy ponownie dwa kluczowe czasy: czas stworzenia i prawo naturalne z jednej strony i czas prawa zapisanego z drugiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę lata od wygnania, 4000 rpne, uzyskalibyśmy, że punktem podziału między upadkiem Adama i narodzinami Jezusa będzie Mojżesz. Widzimy zatem, że chronologia zawiera złoty podział obecny w całej jego strukturze i zgodnie z kalendarzem praw.
A po Chrystusie w pełni i czasach ostatecznych:

Data roku 1986 jest dziś nieznana, możemy spekulować wieloma możliwościami, z których wszystkie są dyskusyjne.

Kalendarz proroczy zostałby w końcu przedstawiony w następujący sposób:

Geometrycznym centrum byłby król Dawid, a złotym punktem były by narodziny Jezusa, syna Dawida.
Myślę, że matematyczna proporcjonalność i symboliczna symetria tej proponowanej chronologii, a także jej spójność ze wszystkimi doczesnymi wskazówkami różnych proroctw, które Bóg objawił nam na przestrzeni wieków, same w sobie są znakiem, że chronologia jest poprawna. Jak zauważa Guillermo w swoim komentarzu z 15.08.1818 , rok 3213 byłby równoznaczny z hebrajskim rokiem 6973, co było by zbieżne ze starożytną hebrajsko-chrześcijańską tradycją siedmiu tysiącleci, które świat przetrwa jako obraz tygodnia stworzenia, i przeanalizowane we wpisie „ kalendarz przepisów ”.

W Apokalipsie Ezdrasza czytamy: „Oznacza to, że świat trwał 3000 lat, podczas których nie składano żadnych ofiar. Po 3000 lat Salomon zbudował miasto i ustanowił ofiarę ” 59 . Jest to zbieżne z moim kalendarzem, w którym od Adama do Dawida, ojca Salomona, minęło 3000 lat. W En Cap. XIV, w. 11-12, czytamy: „ Rzeczywiście świat jest podzielony na dziesięć części i osiągnął dziesiątą. Pozostał w środku ”; jeśli te dziesięć części to dziesięć okresów po 500 lat, od stworzenia świata (rok 5,199 pne) do Ezdrásza (rok 440 pne) będzie 9 pełnych okresów i Ezdrász otrzyma objawienie w ciągu dziesiątego okresu („ osiągnął dziesiąty„). Zgodnie z moją propozycją, 9. okres Ezdrasza oznaczałby centrum arytmetyczne całkowitego czasu trwania świata, ale narodziny Jezusa są jego złotym centrum. W środku tych dwóch centralnych punktów znajduje się czas Ezdrasza, co wyjaśniałoby dodanie: „ pozostał na środku ”.

Podsumowanie i źródła

1) Czas trwania naszego świata został ujawniony poprzez różne proroctwa, które pozwalają nam opracowywać różne kalendarze w każdym proroctwie

2) Ta interpretacja wyjaśnia znaczenie wskazówek czasowych tych proroctw, ponieważ pozwala na odniesienie ich do miary czasu naszego społeczeństwa.

______________________________________

 1. MS Terry; Interpretacja rodzajów , klas, godności pto.3; Seminarium Reina Valera
 2. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec.17: „Jesteśmy w siódmym tysiącleciu”; str. 464; „ Ale teraz jesteśmy w siódmym wieku […] wszystko, co założyłem, cudownie trwa i będzie trwać przez całe cykle tej pełnej liczby i poza czasy ostateczne
 3. Tamże ; sec.23; str.466: „ Czego nie będziesz mógł poznać, och, człowieku: ukryty jest w Ojcu ” i „ Co stanie się wtedy, to nie jest pora ani chwila, w której to znasz, ani nie wiesz, co stanie się po siedmiu dniach jeden tydzień
 4. Tamże ; sec.24; s.467: „ Mój syn przyszedł w chwili, gdy dzień, po dziewiątej godzinie, zbliżał się do wigilii ”. Uwaga: To jest między 15:00 a 18:00
 5. Tamże ; sec.23; s. 466: „ Pięć dni to liczby z pięciu stuleci. W szóstym odkryto nowe cuda . Uwaga: „ Nowe cuda ” odnoszą się do wcielenia Jezusa, jak wyjaśniono w rozdziale. 24
 6. Tamże ; sec.17; s.464: „ Ale teraz jesteśmy w siódmym wieku
 7. Od początku i do „pełni czasu” wspólna Misja Słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryta, ale aktywna. Duch Boży przygotował czas Mesjasza; Katechizm, nr 702
 8. Czy 41, 4 : „ Kto tak postępował, kto to zrobił? Ktokolwiek nazywa pokolenia od początku, Ja, Pan, Pierwszy i że będę taki sam na końcu ”.
 9. Dzieje 15:14 : „ Bóg od początku postanowił wybierać spośród narodów pogańskich, lud poświęcony Jego imieniu
 10. Katechizm, 484 : „ Zwiastowanie Maryi inauguruje pełnię czasu
 11. 2 Co 6, 2 : „ To sprzyjający czas, to jest dzień zbawienia
 12. Ef 1:10 : „ Aby się wypełniło pełnią czasu: zgromadzić wszystkie rzeczy, niebiańskie i ziemskie, pod jedną głową, którą jest Chrystus ”.
 13. Katechizm, 422 : „ Ale gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby uratować tych, którzy byli pod Zakonem, i przyjąć przybrane synostwo ”; Gal 4, 4-5
 14. Conchita: „ Po tym papieżu (Jan XXIII) pozostały tylko trzy; a potem koniec czasu . ”; Pospieszył na górę ; Ojciec Eusebio García de Pesquera; p.564
 15. Atilio Carlos Neira;Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”, sekret nr 16; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 16. Lucia de Fatima: „ został zabity przez grupę żołnierzy, którzy strzelili mu kilka strzałów z broni palnej i strzał ”; Kongregacja Nauki Wiary; 3. sekret Fatimy ; vatican.va
 17. San Juan Bosco : „ Papież zostaje ranny po raz drugi, ponownie upada i umiera ”.
 18. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Pierwsza część;Piąta wizja; „Synagoga”; str. 90–91
 19. Conchita: „ Po tym papieżu (Jan XXIII) pozostały tylko trzy; a potem koniec czasu . ”; Pospieszył na górę ; Ojciec Eusebio García de Pesquera; p.564
 20. Wkipedia; „ Proroctwo papieży ”; motto 112
 21. Virgin Mary of Grushew, Imponujące Proroctwa, Ukraina (26 kwietnia) ”; forumsdelavirgen.org // „Czas: wiadomości maryjne”; Ch. III: pozory nie rozpoznane; Grushew; str. 360; Jose Gregorio Paris García; Wyd. Good Ink, Madryt; Pierwsze wydanie, kwiecień 2013
 22. Ana Catalina Emmerick; „Od początku życia publicznego Jezusa aż do jego pierwszej Wielkanocy”; Tom III, Rozdział XX; „Jesus in Gofna”; str. 49; Ed. Surgite
 23. Pedro Álvaro Navarro; „ Ogólny pokój Kościoła i świata ”; Druk pana José Palacios; Madryt, 1840; str. 265, 254 ebooka. // Kalendarz Usshera pokrywa się z tą tradycją, przyjmując za początek świata upadek Adama (rok 4004 pne)
 24. List Barnaby, XV, 4; „ Prawdziwe uświęcenie szabatu
 25. San Ireneo; „ Zające owłosione ”; Księga V: „Zmartwychwstanie ciała”; Rozdział 28.3: „Nazwa antychrysta”
 26. Ojciec Leonardo Castellani;Chrystus powraca czy nie powraca? „;Buenos Aires; Wydanie trzecie, 2004; Wir; p.47; 3. sekcja; pto.14 jest blisko Parousii?
 27. P. Stefano Gobbi; 08/21/1987 ; Ruch Maryjny Księży; Eschatologiczna relacja między ósmym dniu, w którym Jezus wskrzesza i przyszłość czas występuje w wielu autorów. Święty Bazyli w swoim Traktacie o Duchu Świętym broni znaczenia nazywania niedzieli „ ósmym dniem ” nie tylko dlatego, że „ w dniu zmartwychwstania pamiętamy o łasce, która została nam dana, ale także, jak sądzę, ponieważ ten dzień jest w pewnym sensie obraz przyszłego wieku . ” Ze swojej strony święty Jan Chryzostom stwierdza:Czym jest ogdoada, ale dzień Pański? (…) Pismo Święte nazwał je ósmym, ukazując zmianę stanu i inaugurację przyszłego życia ”. Z drugiej strony, liczba osiem ma wyraźne konotacje chrzcielne, co byłoby związane z tematem wiersza, ponieważ chrzest jest środkiem, za pomocą którego Duch Święty przekazuje swoje dary neofitowi. Związek między chrztem a liczbą ósmą, liczbą zmartwychwstania, jest jasno określony w pismach augustianów dotyczących obrzezania, które mówią:Tak więc, w każdy dzień po jego narodzinach, w którym dziecko zostaje ochrzczone w Chrystusie, jest to równoznaczne z obrzezaniem go w ósmym dniu, ponieważ jest on obrzezany w tym, który chociaż zmartwychwstał trzeciego dnia ukrzyżowania, zmartwychwstał tego dnia ósmy tygodnia . Również św. Paweł w Rzymian 6, 3-4 łączy sakrament chrztu ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa i św. Justyna , w odniesieniu do Pierwszego Listu Piotra, stwierdza, że:„ Sprawiedliwy Noe, wraz z innymi mężczyznami potopu, czyli jego żoną, trojgiem dzieci i kobietami jego dzieci, utworzyli liczbę osiem i ofiarowali symbol ósmego dnia, w którym nasz Chrystus ukazał się z martwych ”.. Relacje te wyjaśniają fakt, że liczne budynki przeznaczone do chrztu, a także same stosy chrzcielne, przyjmują ośmiokątne kształty, a czasem zawierają elementy gwiaździste w ich projekcie lub dekoracji; Helena Carvajal González; „Iluminowane średniowieczne manuskrypty w Bibliotece Historycznej Uniwersytetu Complutense (IX-XIV w.): Badania ikonograficzne i kodikologiczne”; „ De laudibus Sanctae Crucis by Rabano Mauro ”; Miniatury; Rycina XVI; str. 141-142; Madryt, 2010.
 28. Ana Catalina Emmerich, „ Gorzka namiętność Chrystusa ”; Jezus idzie do piekła; str. 229; str. 125 w pdf
 29. Luisa Picarretta; Wiadomość z 29.01.1919; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; tom 12 , C.80, a.2
 30. Ana Catalina Emmerick, „ Ukryte życie Dziewicy Maryi ”; str. 40
 31. Ana Catalina Emmerick, „ Dzieciństwo Dziewicy Maryi i Świętego Józefa ”; Ch.VIII: „Tajemnica Niepokalanego Poczęcia”
 32. Luisa Picarretta; Wiadomość z 29.01.1919 ; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; tom 12; 20-1 (6), 17 września 1926 r.
 33. Anna Catalina Emerich; Tom I: Stary Testament ; XLII: Melchizedek, Elizeusz i kapłaństwo; s.105 „Henoch, przodek Noego, głosił przeciwko temu niegodziwemu ludowi” Tamże; p.32
 34. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec.22; str. 466
 35. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „Stary Testament ”; Ch. VI: „Konsekwencje grzechu Adama i Ewy”; p.20; Ed. Surgite
 36. Juli Peradejordi; Księga Ezdrasza IV, Apokalipsa Ezdrasza ; rozdział IV, wersety 35–36
 37. Jan Paweł II;Przemówienie do biskupów Argentyny ”; Buenos Aires, 04.12.1987
 38. KartaBerton; Homilia w atrium katedry w Concepción ; Chile, 04/09/2010
 39. prophecyfilm.com; „ Proroctwa i objawienia świętej Brygidy Szwecji” ; 15.05.2015; Book 6, Cap. 47; „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, z niezwykłym objawieniem o końcu świata”
 40. Księga Henocha; „ Księga tygodni ”; Ch.93,8
 41. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec.24; str. 467
 42. Tamże ; sec.23; str.466: „Ale szósta liczba już minęła: siódma zaczęła się, w której bieg świata jest teraz” i „ale z tego cyklu czasu wciąż macie przed sobą długie lata, och mężczyźni, zanim morderca, który musi osłabić wiarę katolicką, przychodzi „
 43. Tamże ; sec. 25; s.467: „Ale wkrótce nadejdzie morderczy głupiec, Syn Zatracenia: jak u progu nocy, kiedy słońce zachodzi już o zachodzie słońca i dzień się kończy”. Uwaga: 21.00.
 44. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „Stary Testament ”; Rozdział XXVI: „Chronologie starożytnego Egiptu”; p.64; Ed. Surgite
 45. Tamże ; Ch. VIII: „Adam i Ewa zostali wyrzuceni z ziemskiego Raju”; p.25
 46. Luisa Picarretta; Wiadomość z 25.04.1923 ; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; tom 15, C.1, a.2
 47. Luisa Picarretta; Wiadomość z 17.09.1926 ; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; Co to jest i jak przeżywa się Boska Wola?
 48. Luisa Picarretta; Wiadomość z 12/20/1925 ; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; Vol. 18; Ch.17; a.4
 49. Wikipedia;Scivias
 50. Wikipedia;Wiek ziemi
 51. Uroczystość narodzin Pana; Msza św. Benedykta XVI; Bazylika Watykańska, 11/24/2011; Kalenda , s. 51
 52. Katolickie prawosławie; „ Wigilia Bożego Narodzenia ”; 24.12.2009; La Kalenda lub ogłoszenie bożonarodzeniowe
 53. Alexandre Olivar; „ Wprowadzenie do martyrologii ”; Nadzwyczajna proklamacja: The Christmas Kalenda; str. 22
 54. YouTube; „ Kalenda Narodzenia Pańskiego ”; Bazylika Świętego Piotra (Watykan); 24 grudnia 2010
 55. Howlett, James. „ Chronologia biblijna ”. The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. Nowy Jork: Robert Appleton Company, 1908; przetłumaczone przez Luz María Hernández Medina dla Aciprensa
 56. Howlett, James. „ Chronologia biblijna ”. The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. Nowy Jork: Robert Appleton Company, 1908; przetłumaczone przez Luz María Hernández Medina dla Aciprensa
 57. S. Maria de Jesus de Agreda; „ Życie Dziewicy Maryi ”; Rozdział VIII: „Anielskie pozdrowienie”; pag. 40
 58. S. Maria de Jesus de Agreda; „ Życie Dziewicy Maryi ”; Rozdział XVI: „Boski poród”; pag. 82
 59. Juli Peradejordi; Księga Ezdrasza IV, Apokalipsa Ezdrasza ; Ch.X, w. 45-46

 

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 80 Komentarzy »