Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Nowe Jeruzalem

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 listopada 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Stanie się to pod koniec czasów , gdy góra Domu Pańskiego zostanie zakotwiczona na szczycie gór i wzniesie się nad wzgórzami. Wioski popłyną ku niej i nadejdą liczne narody, które powiedzą:„ Chodź, chodźmy w górę na górę Pana i do domu Boga Jakuba, pouczy nas on swoimi drogami i będziemy kroczyć jego ścieżkami. »Albowiem z Syjonu wyjdzie Prawo, a z Jeruzalem słowo Pańskie ” 

1.- Wprowadzenie
2.- Ściana i jej fundamenty
3.- Miasto
4.- Drzwi
5.- Światło narodów
6.- Ostatnia arka
7.- Podziemne miasto
8.- Podsumowanie i źródła

Wprowadzenie

Wtedy jeden z siedmiu Aniołów, który miał siedem szklanek pełnych ostatnich siedmiu plag, podszedł do mnie i powiedział: „ Chodź, pokażę ci oblubienicę, żonę Baranka ”. Poprowadził mnie w duchu do góry ogromnej  i pokazał mi Święte Miasto, Jeruzalem ” Ap 21: 9-10
Kościół jest żoną Baranka 1 , dlatego też opis Świętego Miasta jest opisem Kościoła.
W wizji widzimy trzy części: przedstawienie miasta (w. 9-14), jego pomiar (w. 15-17) i opis (w. 18-22).
Wyróżniamy także elementy zewnętrzne : ścianę, drzwi i fundamenty, które ograniczają obwód miasta „ zbudowany z jaspisu ” i ozdobiony perłami i kamieniami szlachetnymi, oraz elementy wewnętrzne : miasto i plac, które są z „ czystego złota, przezroczystego jak szkło ”. Ten kontrast między materiałem budowlanym elementów wewnętrznych i zewnętrznych przejawia się w „ złożonej rzeczywistości, w której boski i ludzki element są zjednoczone ” *  katechizm, 771 . To samo można powiedzieć o wielkiej różnicy wysokości między murem (72 metry) a miastem (2200 kilometrów). W ten sposób obwód miasta (mur i fundament) reprezentuje widzialną rzeczywistość Nowego Jeruzalem, która pokazuje jednocześnie wnętrze miasta, które symbolizuje „ rzeczywistość duchową, niosącą życie Boże ” * katechizm, 770 .
« Co za pokora i wzniosłość! To  sanktuarium Boga; ziemski namiot i niebiański pałac; bardzo skromny dom i królewska klasa; śmiertelne ciało i świetlista świątynia »(Sw. Bernard z Claraval, In Canticum sermo 27, 7, 14).
Wśród elementów wewnętrznych brak świątyni wyróżnia się tam, gdzie grzesznicy zwykle zwracają się do obecności Boga, ponieważ w niebiańskim Jeruzalem świątynia nie będzie już potrzebna, ponieważ nie będzie grzeszników („ nic nieczystego nie wejdzie do niej ”) i wszyscy będą w stałej obecności Boga.

Ściana i jej fundamenty

Mur miejski opierał się na dwunastu fundamentach , a każdy z nich miał imię jednego z dwunastu Apostołów Baranka ” Obj. 21,14

Jesteście zbudowani na apostołach i prorokach, którzy są fundamentami , podczas gdy kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W nim cały dobrze zamknięty budynek rośnie, aby stanowić świętą świątynię w Panu ”. Ef 2, 20-21 Kiedy św. Paweł mówi „ ty ”, odnosi się do „ świętych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa ” Ef 1, 1
Kontrastując Apokalipsę z listem do Efezjan, widzimy, że mur miejski Apokalipsy reprezentuje świętych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, „ lud, który Bóg gromadzi ”, Kościół *  Katechizm, 752 . Każdy z dwunastu fundamentów „ miał imię jednego z dwunastu Apostołów ”, ponieważ to sam Jezus jako kamień węgielny ich wybrał, natchnął Duchem Świętym i posłał ich na cały świat 2, podnosząc swój Kościół na  Wierze Piotra 3 .
Ap. 21, 17 : Wulgata: „ Et mensus est murum eius centum quadraginta quattuor cubitorum, mensura hominis, quae est angeli ” Tłumaczenie: „ Potem zmierzył ścianę: było sto czterdzieści cztery łokcie , według ludzkiej miary stosowanej przez Anioła ”
Jeśli mur miejski reprezentuje świętych, wysokość muru reprezentuje liczbę świętych . Dlatego od fundamentów (apostołów) do końca muru jest 144 łokci. Wynik ten jest zgodny z Obj. 7 : 4 : „ Słyszałem wtedy liczbę tych, którzy zostali zaznaczeni: było 144 000 należących do wszystkich plemion Izraela ”
To jedyna wzmianka w Objawieniu  liczby 144, która nie obejmuje tysięcy, a zamiast tego pojawiają się łokcie. Zgodnie ze starą jednostką miary, łokieć jest równy 24 palcom 4 , co prowadzi nas do ponownego odniesienia, liczby 144 z 24 godzinami na dobę, zbieg okoliczności, który potwierdza moją teorię, że liczba wybranych kryje apokaliptyczny kalendarz 6000 lat
„ Fundamenty ściany zdobiły wszelkiego rodzaju kamienie szlachetne: pierwszy fundament był z jaspisu 5 , drugi z szafiru 6 , trzeci z agatu 7 , czwarty ze szmaragdu 8 , piąty z onyksu 9 , szósty z karneol 10 , siódmy chryzolit 11 , ósmy beryl 12 , dziewiąty topaz 13 , dziesiąty chryzopraz 14 , jedenasty hiacynt 15 i dwunasty ametyst 16. Rdz 21, 19-20 . Wszystkie kamienie szlachetne wymienione w Apokalipsie są lecznicze zgodnie ze Świętą Hildegardą 17, ponieważ Kościół jest szpitalem dla grzeszników, którzy potrzebują lekarstwa Bożego, Jego Miłosierdzia .

Miasto

  Ap. 21, 16 : Vulgata: „ Et civitas in quadro posita est, et longitudo eius tanto est quanta et latitudo. Et meniv est estiviv arundine per stadia duodecim milia; longitudo et latitudo et altitudo eius aequales sunt .” Tłumaczenie: „ Miasto było czworokątne: miało taką samą długość, jak było szerokie. Za pomocą pręta zmierzono Miasto: miało dwanaście tysięcy stadionów, było długie, szerokie i wysokie ”.
Miasto ma zatem powierzchnię 144 milionów kwadratowych stadionów, które, jeśli podzielimy je na 144 000 wybranych, każdy z nich ma 1000 kwadratowych stadionów. Łączny obwód to 48 000 stadionów.
Jeśli podzielimy obszar miasta na obwód, który konfigurują wybrani wokół niego, musimy:
144 000 000 / 48,000 = 3000, czyli tyle lat, ile według mojej propozycji minie od początku Kościoła do początku Kościoła niebieskiego, Nowego Jeruzalem.
Analizując tekst wulgaty, zauważamy, że liczba „ duodecim ” (dwanaście) w rozdziale 21 jest nazywana 10 razy, a raz 144, czyli 12 do kwadratu. Wszystkie miary Miasta mają zatem wspólny mianownik tę liczbę, która w Biblii oznacza wybranych 18 ; To proroctwo mówi zatem o wybranych.
Patrząc na wspomniany apokaliptyczny kalendarz , widzimy, że od Apostołów do końca świata musi upłynąć 12 godzin od 24 godzin, w których można przedstawić 6000 lat kalendarza. Te zbiegi okoliczności prowadzą nas do wniosku, że prawdziwym celem pomiarów muru i miasta jest ujawnienie czasu pozostałego do końca świata.

Drzwi

Otoczony był wysokim murem, który miał dwanaście drzwi; na nich było dwanaście aniołów i wypisane były imiona dwunastu pokoleń Izraela. Trzy drzwi patrzyły na wschód, trzy na północ, trzy na południe i trzy na zachód. „ Ap. 21, 12–13
„ Ja jestem bramą. Kto wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony ” J 10, 9 . Jezus jest bramą zbawienia; Ponieważ Święte Miasto jest obrazem zbawienia, drzwi reprezentują Jezusa, drogę, którą muszą wejść wybrani.
Istnieje dwanaście drzwi, ponieważ 12 000 wybranych z każdego plemienia Izraela wejdzie, zgodnie z Ap 7, 4-8 . Cztery główne punkty symbolizują cztery kąty Ziemi, cztery wiatry, czyli kulę Ziemi. W każdym punkcie kardynalnym są trzy drzwi, ponieważ te oznaczone zostaną wybrane ze wszystkich krańców ziemi.
Dwanaście plemion symbolizuje naród wybrany, czyli chrześcijan na całym świecie, co można zobaczyć w pozdrowieniu apostoła: „ Jakub, sługa Boży i Pan Jezus Chrystus, wita dwanaście plemion rozproszenia ” Św. 1, 1

Dwanaście drzwi było dwunastoma perłami ” Ap. 21, 21

Można również zinterpretować, że dwanaście drzwi to dwanaście cnót zgrupowanych wokół czterech cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania 19 . Rzeczywiście „ Maryja otwiera bramę Nieba ludzkości ” 20 i prowadzi nas do doskonalenia się w cnotach przedstawionych w Jej koronie dwunastu gwiazd. Tradycja kościelna wymienia także dwanaście owoców Ducha Świętego 21
Dlatego Święty Antoni z Padwy głosi: „ W głowie, to znaczy w umyśle człowieka, musi znajdować się korona z dwunastu gwiazd, to znaczy z dwunastu cnót. Trzy z przodu: miłość, radość, pokój; trzy po prawej: cierpliwość, uprzejmość, dobroć; trzy z tyłu: wspaniałomyślność, łaskawość, wierność; i trzy z lewej strony: skromność,wstrzemięźliwość, czystość „ 22
Zwróć uwagę, że na ścianie znajduje się 12 drzwi i 12 fundamentów, które, jak widzieliśmy, reprezentują 12 plemion Izraela i 12 apostołów, ponieważ „ Kościół składa się z obu narodów: Żyda i poganina ” 23

Światło narodów

60 rozdział Księgi Izajasza to piękny hymn poświęcony nowemu Jeruzalem 25, wokół którego „ wszyscy się zgromadzili i przyszli do was; wasi synowie przybywają z daleka, a wasze córki są trzymane w ramionach ” ( werset 4 ); Wulgata mówi : „ omnes isti congregati sunt, venerunt tibi; filii tui de longe veniunt ”. Dlatego pewnego dnia stanie się centrum zgromadzenia wszystkich narodów.
„ Cudzoziemcy odbudują wasze mury, a ich królowie będą wam służyć, ponieważ ukarałem was irytacją, ale w mojej życzliwości mam nad wami litość . Wasze drzwi będą zawsze otwarte, nie będą zamknięte w dzień ani w nocy, więc przyniosą wam bogactwa narodów ”. To proroctwo spełni się bez wątpienia po zakończeniu świata wraz z Nowym Jeruzalem.
Ale może się również spełnić na Ziemi, ponieważ przed końcem świata proroctwo Jezusa z Mt. 24,31 musi się spełnić: „ I pośle swoich aniołów, aby na dźwięk trąby zgromadzili swoich wybranych w cztery punkty kardynalne ”, a także Iz 11,12 :„ zbierze deportowanych Izraelitów i zgromadzi rozproszonych w Judzie, z czterech punktów kardynalnych ”.
Ale gdzie zostaną zgromadzeni? w Watykanie nie może to się wydarzyć, ponieważ zostanie zniszczony wraz z Rzymem, zgodnie z proroctwem Malachiasza i La Salette.
Albowiem w tamtych czasach, kiedy zmienię los Judy i Jeruzalem, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Jozafata . Tam osądzę z nimi na korzyść Izraela ” Joel 4,1 -2
Miasto Jeruzalem jest wymieniane setki razy w Biblii 26 jako synonim świętego miasta, ziemi obiecanej. Stolicą Izraela jest „Miasto Dawida” i Melchizedek, gdzie Jezus został ukrzyżowany i wskrzeszony. Nastąpiło przyjście Ducha Świętego i początek Kościoła. Jest eksplozja meczetów, trzecie święte miejsce islamu 27 . Tam, na Górze Oliwnej 28 , nastąpi ostateczny upadek antychrysta, według Świętej Hildegardy, gdzie antychryst „ zgromadzi cały swój dwór i powie tym, którzy w niego wierzą, że chce iść do nieba ” 29 . Można powiedzieć, że przez całą historię Bóg przygotowywał to miasto na przyjęcie wszystkich ludzi , ponieważ w nim spotykają się dziś trzy wielkie religie monoteistyczne 30 .
Jeśli wybrani mają się gdzieś zgromadzić pod koniec czasu, czy jest lepsze miejsce niż miasto, które zapoczątkowało pełnię czasu?

Według poglądów Anny Katarzyny Emmerich Góra Kalwarii „ jest środkiem świata. Pokazano mi to liczbami, licząc w kierunku Wschodu, Południa i Zachodu. Ale zapomniałam tych liczb ” 31 . Są tam pozostałości kości czaszki Adama, zgodnie z widzącym 32 i żydowskiej tradycji 33 34 35 . Być może  to wszystko jest miejscem, gdzie pojawi się znak Syna Człowieczego, który zbiera wybranych z krańców ziemi do Nowego Jeruzalem.
Podobnie jak panowanie Chrystusa na Ziemi, jest zapowiedzią przyszłego panowania niebieskiego, tak Nowe Jeruzalem może zostać zapowiedziane po karze w czasie odbudowy miasta i jego przekształcenia w duchowe centrum świata w ciągu 1000 lat panowania Chrystusa .
Dlatego po karze i trzech dniach ciemności świat pozostanie pustynią, tak, zginie większość ludności świata, ale ci, którzy przeżyją, zostaną wezwani do zgromadzenia się w Jerozolimie, aby rozpocząć od nowa i odbudować miasto tak szybko, jak to możliwe Nowe Jeruzalem Apokalipsy.
Jeśli budowa ściany o apokaliptycznych wymiarach trwa 1000 nieprzerwanych lat, ponownie znajdujemy liczbę 24, odnosząc długość ściany do pozostałego czasu do końca świata : 8800 km / 365,000 dni = 24 metry / dzień .
Ta hipotetyczna ściana byłaby mniejsza niż połowa długości chińskiego muru 36 i otaczałaby w przybliżeniu połowę powierzchni Chin 37 . „ Ściana została zbudowana z jaspisu ” Ap 21, 18 i miała 72 metry wysokości.
Czy można zbudować ścianę o tych cechach?
Chociaż jaspis jest prawdopodobnie najobfitszym kamieniem szlachetnym na planecie 38 , obecnie bardzo trudno byłoby uzyskać 1300 km2 powierzchni (odpowiednik miasta Los Angeles), które byłyby potrzebne do pokrycia ścian muru. Oprócz tego, że można go zsyntetyzować , rozwój technik eksploatacji podpowierzchniowej może również umożliwić uzyskanie dużych ilości jaspisu, ponieważ jaspis jest odmianą kwarcu , który po skamienieniu jest najczęstszym minerałem w Skorupie ziemskiej. Ale wierzę, że fakt, że ściana jest wykonana z jaspisu, to, co zamierza wskazać, jest początkiem ściany wykonanej z tego samego materiału, co pierwszy fundament, to znaczy, że z materiału pierwszego fundamentu ściana zostanie zbudowana.
Gigantyczna wysokość ściany to kolejne wielkie wyzwanie, które przy wystarczającej technologii i sile roboczej zbudowanie 39 byłoby tylko kwestią czasu.

Ale jaki byłby sens poświęcania tak dużo czasu, zasobów i poświęceń na tak gigantyczną pracę? „ Nie widziałem żadnej świątyni w mieście, ponieważ jej świątynią jest Pan Wszechmogący Bóg i Baranek ”, w części „ fizycznej obecności Jezusa ” wyjaśniłem, że po swoim drugim niewidzialnym przyjściu cały świat będzie wielkim Tabernakulum, które Wyjaśniałoby  brak świątyni w apokaliptycznych proroctwach. Mur byłby zatem substytutem budowy wielkich katedr, które starają się oddać wszelką cześć i wszelką chwałę Bogu. Byłby również substytutem pałaców i innych luksusowych budynków, ponieważ Jeruzalem będzie narodem bez króla oprócz Jezusa Chrystusa, zgodnie z 1 Sam 8, 6-7 i Ps 89, 16-19
Poprzez głoszenie pokoju w mieście (w sensie nieużywania przemocy nawet w celu obrony przed przemocą zagraniczną) byłoby to również substytutem uzbrojenia („ Nic nieczystego nie może wejść do niego ” i „ Za pomocą mieczy wykują pługi i z włóczni sekatory. Jeden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu ani nie będzie już szkolił się do wojny . ”( Miq 4, 3 ), ale jego głównym celem nie byłaby ochrona miasta 40 , lecz utrzymanie go w jedności, mając za centrum działalności i powód bytu, chwałę Bożą. Tak jak krzyż – narzędzie tortur i śmierci – został zamieniony w znak zbawienia przez Jezusa z Jego ofiarą, tak mur – narzędzie podziału i wojen – zamieni się w znak zjednoczenia i uwielbienia dla Boga . Stara ściana płaczu stanie się wielkim murem uwielbienia. Krótko mówiąc, mur będzie przeciwny do wieży Babel, poziomej konstrukcji, której celem jest spełnienie palącego pragnienia Chrystusa, aby zebrać się w ciepłym uścisku, dzieci Jeruzalem „, jak kura zbiera pod skrzydłami pisklęta ” Lc 13, 34 .
Wymagałoby to poświęceń i wyrzeczeń, co właśnie zrobiła pierwsza wspólnota chrześcijańska, aby połączyć wszystko, aby pozostało zjednoczone. Współistnienie w schronach podczas wielkiego ucisku może być przygotowaniem dla miasta przyszłości, którego fundamenty znajdujemy dzisiaj w zaskakującym mieście Nomadelfia 41 lub Ave Maria . Umieszczając Boga w centrum całego społeczeństwa, tak Jerozolima stanie się światłem innych narodów świata, pokazując, że tylko dzięki Bogu można dobrze prosperować i żyć w pokoju.

Ostatnia Arka

Obj. 20, 3 : „ A gdy tysiąc lat się wypełni, szatan zostanie uwolniony ze swego więzienia. Wyjdzie, aby uwieść ludy znajdujące się na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, aby zebrać ich do bitwy [ …] i będą maszerować po całym obszarze ziemi, otaczając obóz świętych, bardzo umiłowane Miasto „.
Pomimo braku pieniędzy, dobrobytu,  blask Nowego Jeruzalem sprawi, że stanie się światłem narodów zazdrosnych na całym świecie.  Po tysiącu lat od wielkiej kary powstanie dziewiąty antychryst, który po raz ostatni będzie prześladował wybranych i otoczy „ kochane Miasto ”, to znaczy Jerozolimę. Dopiero wtedy mur spełni funkcję obronną, aby zatrzymać atak, stając się nową Arką Noego końca świata, tak jak Maria była u kresu czasu i będzie bronić wybranych przed inwazją Goga i Magoga, inwazja w końcu zostanie zduszona boską interwencją: „ ogień spadnie z nieba i pochłonie ich ”. Zauważmy, że zgodnie z przepowiednią święci zostaną otoczeni, ale nie będą zaniepokojeni jak w przypadku ósmego antychrysta. Dlatego wrogowie nie będą atakować obozu świętych.
„ Wtedy Pan zamknął arkę za Noem ” Rdz 7, 16 : Tak jak drzwi arki Noego były zawsze otwarte dla zwierząt, aby wchodziły aż do nadejścia powodzi, tak więc 12 bram muru jerozolimskiego będzie zawsze otwarte aż do ostatniego prześladowania, w którym się zamkną i pozostawią wrogów na łasce boskiej kary: „ Teraz wiele narodów zgromadziło się przeciwko wam, mówiąc:„ Niech to zostanie zbezczeszczone, aby nasze oczy mogły się radować na widok Syjonu! „Ale nie znają planów Pana ani nie rozumieją Jego zamiaru: zgromadził je jak snopy w tym wieku ”. Miq 4, 11-12
Gdyby któregoś dnia rozpoczęto prace, można by je podzielić na 12 zespołów budowlanych w tempie 4000 stadionów ściennych na zespół. Gdyby każdy zespół składał się z 12 000 pracowników, 144 000 pracowników budowałoby ścianę zorganizowaną w 12 000 pracowników na drzwi i fundament, zgodnie z instrukcjami proroctwa.
Tak jak Bóg dał Noemu dokładne instrukcje dotyczące budowy arki ( Rdz 6:15 ), tak apokaliptyczne proroctwo może zawierać instrukcje dotyczące budowy ostatniej arki w historii ludzkości.
Tak jak wtedy, gdy Bóg dowodził arką, wszyscy oszaleli na punkcie Noego i nie wierzyli w powody tej konstrukcji, podobnie projekt ściany uznany jest za głupi i poddany szyderstwu i pogardzie. Ale to nie strach napędza ten projekt, ale wierność Bogu i nadzieja na wypełnienie jego obietnic.
Nowe Jeruzalem będzie ostatnim okrzykiem głębokiej adoracji i lojalności, który wybrani wzbudzą razem ze św. Michałem: „ któż jako Bóg? ” Przeciw krzykowi bunt Lucyfera i jego zastępów: „ Będę równy Najwyższemu ” ( Iz. 14, 14) ). Ponieważ „ Człowiek został stworzony, aby wypełnić chóry po upadłych aniołach . Gdyby nie zgrzeszył, potomstwo Adama rozmnożyłoby się, aż liczba upadłych aniołów zostałaby napełniona, a wtedy stworzenie zostałoby ukończone. Zapewniono mnie, że koniec świata nie nadejdzie, aż liczba upadłych aniołów nie zostanie uzupełniona przez wybranych42
Z tego objawienia wynika, że ​​liczba upadłych aniołów jest równa 144 000, a zgodnie z Objawieniem 12, 4 liczba aniołów wyniosła 432 000, z czego 288 000 pozostało lojalnych wobec Boga. Jak widać, liczb tych nie można interpretować dosłownie, ale symbolicznie.

Podziemne miasto

„ W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!» » Rdz 3:19
Konstrukcje podziemne są najbardziej trwałe i bezpieczne przed zagrożeniami środowiskowymi i wojennymi 43 . Dzięki wystarczającej technologii można je budować w dowolnym miejscu, co pozwala uniknąć ośrodków miejskich o dużej gęstości zaludnienia. Transport podziemny okazał się również bardzo wydajną i ekonomiczną opcją 44 .
Sof 1, 2.18 : „ Zniszczę wszystko z powierzchni ziemi ”. W dniu gniewu powierzchnia ziemi zostanie zrównana z ziemią, ale podłoże nie.

Kluczem do skutecznego rozwoju Nowego Jeruzalem może być przede wszystkim jego podziemna konstrukcja. Podobnie jak góra lodowa, większość jej infrastruktury pozostałaby ukryta pod ziemią i rozwijała technologię niezbędną do budowy podziemnej sieci transportowej, która przemieszczała nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, żywność, przedmioty i odpady. Podziemny transport towarowy 45 zapewniłby wszystkim procesom budowlanym dużą zwinność i rentowność.
Podłoże nie ma granic rozszerzalności 46, więc po opanowaniu techniki eksploatacji podłoża problemy takie jak przeludnienie i konflikty terytorialne przestałyby istnieć. Podłoże należy podzielić na osobne warstwy, a każda warstwa jest niezależna od pozostałych. Najgłębsza warstwa musi być przeznaczona do transportu odpadów; następną warstwą może być transport przedmiotów o dowolnej wadze i rozmiarach, następny transport zwierząt i warzyw oraz ostatni transport ludzi. Przemysł byłby również pod ziemią, ponieważ powierzchnia musi mieć możliwie jak największe rozszerzenie dla przyrody i produkcji żywności.
Społeczeństwo, w którym cały transport jest publiczny i bezpłatny, znacznie zmniejszyłoby emisję zanieczyszczeń, a wyeliminowanie odpadów zanieczyszczających ziemię, pozwoliłoby na swobodny rozwój przyrody na powierzchni, który zapewni badaczom nieocenione bogactwo genetyczne, które pozwoliłoby na wielki postęp naukowy i medyczny, oprócz zapewnienia wszystkim naturalnych zasobów powierzchni potencjalnej darmowej energii, którą można by wykorzystać.
Siła grawitacji i gradient geotermiczny ziemi służyłyby nie tylko do eliminacji odpadów, ale także do pozyskiwania energii odnawialnej poprzez zastosowanie zasad termoelektryczności 47 . Możliwość wykorzystania energii Ziemi bez żadnych kosztów byłaby pierwszym krokiem do zagwarantowania nieodpłatności wszystkich potrzeb ludności, które w takim przypadku mogłyby być w całości przeznaczone na produkcję, budowę i badania, ponieważ nie trzeba poświęcać zasobów ludzkich.
„ Miasto było czworokątne: miało taką samą długość, jak było szerokie. Za pomocą pręta zmierzyli Miasto: miało dwa tysiące dwieście kilometrów długości, było szerokie i wysokie ” Ap 21, 16 . Zasadniczo wydaje się niemożliwe do uwierzenia, że ​​tak wysokie miasto może istnieć … chyba że zacznie się liczyć od najgłębszej struktury podziemnej jego budowy 48 . Być może pewnego dnia odkryjemy, że ten werset kryje przepowiednię o tym, jak daleko posuną się przyszłe technologie wiercenia podziemnego miasta (obecnie rekord wynosi 8 km w wiertnictwie morskim i 12 km na kontynencie).
Fundamenty ściany zdobiły wszelkiego rodzaju kamienie szlachetne: pierwszy fundament był z jaspisu, drugi z szafiru, trzeci z agatu, czwarty ze szmaragdu, piąty z onyksu, szósty z karneolu, siódmy z chryzolit, ósmy z berylu, dziewiąty z topazu, dziesiąty z chryzoprazu, jedenasty z hiacyntu i dwunasty z  ametystu . ” Ap. 21, 19-20 Opis Świętego Miasta zawiera opis jego fundamentów ozdobionych kamieniami szlachetnymi, które znajdują się pod ziemią. Wierzę, że ten opis, oprócz podkreślenia jego apostolskiego fundamentu, może również odnosić się do znaczenia, jakie fundamenty będzie miało miasto, czyli jego podziemna infrastruktura,  ze względu na jego świetność.
„ Fundamenty ściany ”: zauważmy, że fundamenty i ściana są tym samym, ponieważ konstrukcja ściany będzie zależeć od fundamentów.

Podsumowanie i źródła

1) Wizja Apostoła pod koniec Apokalipsy przedstawia przeznaczenie błogosławionych po zakończeniu świata jako wielkiego, doskonałego, pięknego miasta w komunii z Bogiem. Im bardziej nasze miasta przypominały Święte Miasto, tym bardziej bylibyśmy szczęśliwi.

2) Ściana reprezentuje Kościół katolicki, który wznosi się na przestrzeni lat. Dlatego wysokość ściany jest ściśle związana z czasem pozostałym do końca świata. Budowa muru jest nie do powstrzymania, ponieważ zło jedynie przyspiesza tę konstrukcję, zwiększając świadectwo wiary prześladowanych.

3) Myślę, że wymiary muru i miasta potwierdzają moją teorię apokaliptycznego kalendarza ukrytego w przepowiedni.

4) Wybrani tworzą mur miejski, ale Bóg jest prawdziwym budowniczym miasta. Musimy jedynie podążać za Chrystusem, pragnąc i prosząc o pokutę, dar cnotliwego życia, które otwiera przed nami bramy Raju.

5) Maryja jest nie tylko najlepszą drogą do Jezusa 49 , ale otwiera drzwi cnoty swoim przykładem życia i wstawiennictwem.

6) Jeruzalem będzie po karze duchowym centrum świata, w którym wszyscy wybrani zostaną zgromadzeni przez Jezusa. Miasto większe niż kraj i wierne przykazaniom Bożym, jest w stanie osiągnąć wielki postęp technologiczny, który umożliwia budowę muru takiego jak opisany w Apokalipsie.

7) Pod koniec świata, podczas ostatnich prześladowań ostatniego antychrysta, mur będzie ostatnią arką Noego, która będzie doświadczała ataku wroga, chroniąc miasto i jego mieszkańców przed boskimi karami.

8) Budowa podziemnej infrastruktury i muru to jednostka, która zagwarantuje eucharystyczną ekonomię w ciągu tysiąca lat panowania Chrystusa.

______________________________________

 1. Jan Paweł II; Ogólna widownia ; 2/7/2001; „Kościół, żona Baranka, ubrana dla męża”
 2. Papież Franciszek; „ Katolicy, ale nie za dużo ”; Poranna msza w Santa Marta; 28.10.2014; Źródło: L’Osservatore Romano, red. sem. W języku hiszpańskim, n. 44, piątek 31 października 2014
 3. Papież Święty Lew Wielki; „Kościół Chrystusowy stoi na stanowczości wiary Piotra”; Kazanie 4 w rocznicę jego konsekracji biskupiej, 2-3: PL 54, 149-151; franciscanos.org
 4. Ramón Francisco Pachón Veira i Francisco Manzano Agugliaro; „ Metrologia w cywilizacjach starożytnych ”; str. 3, tabela 1 „Jednostki antropometryczne”; 6/7/2002
 5. Santa Hildegarda; „ Księga kamieni, które leczą ”; Darmowe książki; 1. wydanie; Madryt, październik 2012 r .; str. 123
 6. Tamże ;str. 89
 7. Tamże ;str. 173
 8. Tamże ;str. 49
 9. Tamże ;p.67
 10. Tamże ;str. 217
 11. Tamże ;str. 117
 12. Tamże ;str.75
 13. Tamże ;str. 107
 14. Tamże ;str. 149
 15. Tamże ;str. 50
 16. Tamże ;str. 177
 17. Santa Hildegarda; „ Liber simplicis Medicinae – Physica ”; Książka IV, Kamienie; Książka o naturalnych właściwościach stworzonych rzeczy. I. Księga medycyny prostej (Physica). Tłumaczenie Rafaela Renedo. 2007
 18. Ariel Álvarez Valdés; „ Co wiemy o Biblii? Stary Testament ”; Wyd. San Pablo, 2013
 19. Katechizm, 1805 : „Cztery cnoty odgrywają fundamentalną rolę. Dlatego nazywani są „kardynałami”; wszystkie inne są zgrupowane wokół nich. Są to roztropność, sprawiedliwość, siła i powściągliwość ”.
 20. Papież Franciszek; „ Maryja otwiera drzwi raju ludzkości ”; Radio Watykańskie; 08/16/2013; spotkanie z Klasztorem Niepokalanego Poczęcia NMP w Albano Lacial
 21. Katechizm, 1832 : „miłość, radość, pokój, cierpliwość, cierpliwość, dobroć, dobroć, łagodność, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość” (Ga 5,22-23, wulg.).
 22. San Antonio de Padua; Kazanie drugiej niedzieli wielkanocnej , alegoryczny sens
 23. San Antonio de Padua; Kazanie drugiej niedzieli wielkanocnej
 24. Pedro Sergio Antonio Donoso Brant ocds; Refleksja z niedzielnych odczytów Objawienie Pańskie, cykl C
 25. Benjamin Netanjahu; Jerozolima, 05.12.2010; prasa europejska ; „Netanjahu stwierdza, że ​​Stary Testament wymienia Jeruzalem i Koran 850 razy„ nie jeden ”
 26. Wikipedia;Jerozolima; Historia; Starożytność
 27. Azucena Adelina Fraboschi; „ Antychryst: dwa spojrzenia ”; Biblioteka Cyfrowa Argentyńskiego Katolickiego Uniwersytetu; rok 2010; p.223 (str. 24 pdf)
 28. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; Str.598
 29. Juan Vicente Boo; „ Objęcie trzech religii przed Murem Jerozolimskim ”; ABC, 26.05.2014. / Według doniesień Anny Cataliny Emmerick, w jaskini Betlejem (9 km od Jerozolimy) to „ anioł powiedział Ewie, że Bóg dał Setowi zamiast Abla. Tutaj w jaskini Maraha był ukryty i nakarmił Seta ”i tam, gdzie Abraham pochował Marahę, swoją pielęgniarkę; „Narodzenie Jezusa”; XLII – Opis groty Betlejemskiej; www.capillacatolica.org
 30. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „ Stary Testament ”; Ch. VI: „Konsekwencje grzechu Adama i Ewy”; p.29; Ed. Surgite / Ez 5, 5 : „ Tak więc Pan mówi: To jest miasto Jeruzalem. Umieściłem go pośród narodów, wraz z innymi krajami wokół niego, „ św. Wincenty Ferrer interpretuje ten werset w ten sposób: ” i mówi, że tam, gdzie został ukrzyżowany, znajduje się on pośród całej ziemi nadającej się do zamieszkania „; Kazania Świętego Wincentego Ferrera na temat antychrysta ; str. 122; 1556
 31. Tamże ;Na Górze Kalwarii widziałem kiedyś, jak prorok, towarzysz Eliasza, wszedł do jaskiń, które znajdowały się pod tym wzgórzem, otoczone murem, które służyły za groby. Tam wziął kamienny sarkofag zawierający kości z czaszki Adama. Potem pojawił się anioł, który powiedział: „To jest czaszka Adama”. I zabronił mu wyciągać stamtąd kości. Na czaszce wciąż były cienkie i blond włosy. Wiem, że dzięki narracji tego proroka nazwa Czaszki została nadana temu miejscu. Tuż nad miejscem tej czaszki przyszedł ofiarować krzyż Jezusa Chrystusa swoimi świętymi stopami . ‚; Tamże ; Ch.III: „Adam i Ewa”; s.12: „ Widziałem, że Adam nie został stworzony w raju, ale w miejscu, które później było Jeruzalem ”.
 32. Tradycja zgromadzona w Księdze Adama i Ewy w Etiopii oraz w Jaskini Skarbu, szeroko rozpowszechniona w średniowieczu, zgodnie z którą pierwszy człowiek został pochowany w tym samym miejscu, w którym miał zostać złożony Chrystus, Gdzie ujrzałbyś swoje zbawienie? W Jaskini skarbów jest powiedziane, że „gdy Mesjasz zwyciężył włócznią, krew i woda spłynęły z jego boku, spłynęły do ​​ust Adama i były jego chrztem, a zatem zostały ochrzczone”; Księga godzin Joanny I z Kastylii; koniec XV wieku; f. 29r „ Jezus przybity do krzyża i Ukrzyżowania ”; Biblioteka Brytyjska, Londyn
 33. W Citez de Iherusalem (S. XII), kiedy krzyżowcy nadal okupowali miasto, legenda ta jest opowiadana: Adam prosi jednego ze swoich synów o przyniesienie mu gałęzi drzewa, z której zjadł owoc, gdy zgrzeszył. Kiedy mu go przynieśli, włożył go do ust i nie można go było oderwać. Ta gałąź zakopana wraz z nim rozkwitła i stała się pięknym drzewem, które zostało przetransportowane przez powódź do Libanu, a stamtąd przeniesione do Jerozolimy, kiedy zbudowano świątynię. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, głowa Adama była w lesie, a gdy krew Jezusa Chrystusa płynęła, głowa Adama wyszła z drewna i zebrała krew. Tobler, „Descriptiones terrae sanctae ex saeculo VIII – XV; 1874; p.216; Maurice Halbwachs; Legendarna topografia Ewangelii w Ziemi Świętej. Studium pamięci zbiorowej; BOE, 2014; Uwaga 44, strona 78
 34. Tradycyjnie wśród Żydów istniała tradycja, że ​​czaszka Adama, powierzona później przez Noego jego synowi Semowi i ostatni Melchizedekowi, została ostatecznie złożona w miejscu zwanym z tego powodu Golgotą. Talmudyści i Ojcowie Kościoła byli świadomi tej tradycji i przetrwali w czaszkach i kościach u stóp krzyża. Ewangeliści nie są temu przeciwni, ponieważ mówią o jednej i niewielu czaszkach. (Lucas, Marcos, Juan, loc. Cit.); THOMAS À K. REILLY; Monte Calvario; „ Pochodzenie nazwy ”; Aciprensa
 35. ElMundo , 06.06.2012; „Wielki Mur Chiński, o długości ponad 21 000 kilometrów i zagrożeniach”
 36. Wikipedia; Kraje według obszaru
 37. Rafael Renedo Hijarrubia; „ Kamienie Santa Hildegarda: jaspis ”; 14.12.2012; ReL
 38. Tama Trzech Przełomów (Chiny) mierzy 2309 metrów długości i 185 metrów wysokości i został zbudowany w 17,5 lat. Piramida w Gizie ma wysokość 146 metrów i została ukończona w 2570 rpne C i świątynia Majów węża dwugłowego ma wysokość 70 metrów i została zbudowana w 741 r.
 39. Jest 60, 11 : „ Wasze drzwi będą zawsze otwarte, nie będą zamknięte w dzień ani w nocy, aby bogactwa narodów przyniosły wam pod przewodnictwem swoich królów ”; Rev 21, 25 : „ Ich drzwi nie zamkną się w ciągu dnia
 40. … Jeśli zostaliśmy powołani (strona 7), aby być dziećmi Boga i braćmi pośród nas, wówczas reguła zwana Nomadelfia jest zapowiedzią i zapowiedzią przyszłego świata, do którego wszyscy jesteśmy powołani ‚; Jan Paweł II podczas wizyty w Nomadelfii 08.12.1980 ; strona 2 pdf // „ Oddech Papieża dla wspólnoty Nomadelfii ”; Radiovaticana; 17.12.2016 // „ Papież: Nomadelfia, wielki proroczy znak braterstwa i ludzkości ”; Renato Martínez, Watykan; 05/10/2018
 41. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „ Stary Testament ”; Ch. VI: „Konsekwencje grzechu Adama i Ewy”; p.20; Ed. Surgite
 42. Najważniejszym podziemnym miastem na świecie jest Montreal (Kanada) i został zbudowany z powodu mroźnych zim. 32 km tuneli łączących siedem centralnych stacji metra, siedem dużych hoteli oraz wiele budynków biurowych i centrów handlowych w 41 blokach (12 km²); „ Podziemne miasto Montreal ”; 08/25/2014; Sir Chandler; Buenos Aires (Argentyna)
 43. Obecnie istnieją linie metra zbudowane na głębokość ponad 100 metrów , choć istnieją gigantyczne konstrukcje podziemne od czasów rzymskich lub nawet wcześniej .
 44. Blog internetowy; „ Podziemny miejski transport towarowy ”; 01/14/2013; CargoCap / Opracowanie tego pomysłu może doprowadzić do dostarczenia towarów nawet do każdego domu, oszczędzając duże koszty wynikające z tradycyjnego transportu
 45. Najgłębsze kopalnie dzisiaj przekraczają 3 km głębokości
 46. Na przykład ulepszenie „ ogniw cieplnych ”: ogniwa krzemowe, które działają podobnie do paneli fotowoltaicznych, ale z tą różnicą, że nie żerują na świetle słonecznym, ale są źródłem ciepła.
 47. Płaszcz ziemi to warstwa o grubości 2900 km ; Promień ziemi wynosi 6,371 km.
 48. San Luis María Grignon de Montfort; Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Maryi ; „na drodze Maryi postępuje się płynniej i spokojniej”.

Komentarzy 90 do “Koniec czasów – Nowe Jeruzalem”

 1. Ciocia said

  Nie zmienię świata

 2. Dzieckonmp said

  Ktoś kto zna język może by streścił jak wysłucha?

  • Leszek said

   Część wyjaśnień wywiadu o. Malachi Martina z roku 1996:

   W roku 1980 w Fuldzie w Niemczech zapytano Jana Pawła II o III – cią tajemnicą fatimską – czy nie powinna być ona ujawniona w całości w roku 1960? JP II odpowiedział: „Ponieważ jest to bardzo poważna materia, więc moi poprzednicy dyplomatycznie doradzali mi wstrzymać się z publikacją, aby nie prowokować komunistów do podjęcia pewnych kroków.

   Z drugiej zaś strony powinno być wystarczające dla wszystkich chrześcijan, aby wiedzieli, że jeżeli mamy wiadomość, że oceany zaleją wszystkie kontynenty, oraz, że w jednej chwili zginą miliny ludzi, to zaiste publikowanie takiej informacji nie wydaje się zbytnio pożądane. W tę sprawę są uwikłane Rosja i Ukraina. Wszystko to ma się wydarzyć przed listopadem roku 2017.

   Dalsza część fonetyczna (bo tylko część jest z napisami) – niektóre fragmenty niezrozumiałe:

   Wspomniałeś o Gorbaczowie i jego książce [……………], która mówi wiele o Rosji. Czy Rosja ciągle odgrywa kluczową rolę w przesłaniu z Fatimy, nawet, gdy ono nie zostało jeszcze w całości ujawnione?
   „W niedokończonym rozdziale lub paragrafie [prawdopodobnie chodzi o nieopublikowany fragment
   przepowiedni fatimskiej], o którym wspomina JP II – jest bez wątpienia nawiązanie do Rosji i Moskwy.
   Rosja się nawróci. Ona to przepowiedziała [ale chyba będzie już za późno]. Tak więc Rosja jest częścią
   planu. Dlaczego? To wydaje mi się częścią sekretu [spora część niezrozumiała]. Ale zbawienie przyjdzie ze Wschodu.

   I od siebie, kolega (Piotr) napisał mi w e-mailu:

   Dodam od siebie, że już tego wcześniej parę razy słuchałem. Natomiast przypominam o przepowiedni św. Malachiasza. Wg niej po Benedykcie XVI miał być tylko jeden papież Piotr – Rzymu (lub niewłaściwie tłumaczony: Piotr – rzymianin/w org.: Petrum Romanum, tzw. accusativus duplex/.

   Tak czy owak, to wszyscy uważają, że ta przepowiednia się nie sprawdziła, bo po Benedykcie XVI mamy Franciszka. Ale – Franciszek nie jest NASTĘPCĄ Benedykta, ale ZASTĘPCĄ!
   Tak więc jest to dalej ten sam pontyfikat, i po śmierci Franciszka dopiero okaże się, czy przepowiednia ta się sprawdziła. A do śmierci Franciszka, jeżeli liczyć wg wieku w którym umarł nasz papież (85 lat), zostało około 2-ch lat, bo Franciszek zdaje się ukończył niedawno 83 lata! I tą sytuacją raczej należy się przejmować, bo gdyby nastał rzeczywiście ten Piotr – Rzymu, to mają się rozpętać okrutne prześladowania chrześcijan!

  • La Salette said

   Kardynał Oddi, ‘II Sabato’, 17 marca 1990
   „Ona [Trzecia Tajemnica] nie ma nic wspólnego z Gorbaczowem. Matka Najświętsza ostrzegała nas przed apostazją w Kościele.”
   Kardynał Mario Luigi Ciappi – osobisty teolog papieża Jana Pawła II, Catolic, marzec 2002
   „Trzecia Tajemnica przepowiada, między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od samej góry .”
   o. Jose dos Santos Valinho, siostrzeniec s. Łucji. Renzo, Robert Allegri, Reportage su Fatima, Mediolan 2000,
   „Trzecia Tajemnica przepowiada apostazję w Kościele.”

   • La Salette said

    kardynał Carlo Caffarra , onepeterfive.com
    ,,Pan nie porzuci swojego Kościoła. Było dwunastu apostołów, więc Pan zacznie znowu z kilkoma. Wyobraź sobie cierpienie świętego Atanazego, pozostawionego w samotności by bronić prawdy i miłości Chrystusa, Kościoła i człowieka. Musimy mieć wiarę, nadzieję i męstwo”. Kardynał Caffarra otrzymał swego czasu list od siostry Łucji z Fatimy. Łucja napisała mu, że ,,ostatnia bitwa między Bogiem a szatanem dotyczyć będzie małżeństwa i rodziny”. Trudno nie zauważyć, że ta bitwa rozgrywa się właśnie dzisiaj.

   • La Salette said

    11 czerwca w programie „Warto Rozmawiać” kardynał Raymond Leo Burke mówił o znakach apostazji.
    https://gloria.tv/post/MnXNM8TLyYun6uHkWvURReBRF

    – Powinniśmy być wyczuleni na znaki apostazji, czyli odstępstwa od wiary, które będą poprzedzać nadejście naszego Pana. Nie ma wątpliwości, że obecnie widzimy je na niemal każdym kroku – powiedział w wywiadzie dla programu „Warto Rozmawiać” kard. Raymond Leo Burke.
    Amerykański hierarcha został zapytany, czy napięcie, które obserwujemy dzisiaj w Kościele nie przywodzi nam na myśl 675. art. Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących

  • antonio said

   Ten obraz jest satanistyczny.Zobaczcie jaki układ palców jest u Matki Bozej i te pentagramy wokół głowy Matki Bożej

   • Ciocia said

    A jakie mają być gwiazdy ? Bo sami znawcy od gwiazd się odzywają ,

    Narysuj i wklej .

   • La Salette said

    To jest bardzo piękny obraz towarzyszy nam od paru wieków. W Kijowie widziałem na dużej elewacji cerkwi, aczkolwiek autor obrazu, jak dobrze pamiętam pochodził z Europy zachodniej (Francuz).

 3. Leszek said

  Na razie nie na temat treści tego Gł. Wpisu.
  Dzisiaj jak wiadomo 11 listopada, kolejna 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (tej fizycznej. materialnej, bo w pełni duchowej to inna sprawa). W różnych miejscach padło dzisiaj uroczystych, podniosłych słów z tej okazji. O tym jednak muszę napisać. W czasie dzisiejszego przemówienia p. Prezydenta A. Dudy padły z jego ust, m.in. takie oto słowa: „Wielu uważa, że dzisiaj Polska jest najbezpieczniejsza od XVII w. … Sojusz Północnoatlantycki jest gwarantem naszego bezpieczeństwa”.
  Nie bardziej mylnego. To miraż, pozorne bezpieczeństwo, bo gdy lawina wydarzeń zacznie się niebawem dziać, to owe bezpieczeństwo okaże się bańka mydlaną, w które tak wielu Polaków za sprawą naszych polityków… bezkrytycznie uwierzyło i dało się zwieść. Bez pełni Intronizacji to są mrzonki!

  • Dzieckonmp said

   Zostały jeszcze jedne wybory na Prezydenta i dlatego teraz uderzasz w Niego. Rozkazy trzeba wykonać by pomóc totalnym wygrać Prezydenturę. Jesteś ohydnym zdrajcą narodu polskiego. Innych krytykujesz że piszą o polityce bo chcesz by tylko twoje wpisy o polityce tu wpadały. Brzydzę się.

   • Leszek said

    Adminie Bronisławie! No cóż i ja dołączyłem do osób, których, gdy treść wpisów nie jest z Twoim jedynie słusznym „patriotycznym” myśleniem dosięgają wyzwiska, epitety itp., co weszło już w Twoją emocjonalną naturę. Nie muszę Ci pisać, kto na nią pracuje. Jak nie masz merytorycznych argumentów, to pozostajesz na poziomie argumentów typu: …zdrajcy narodu… zwolennik totalnych itp. Wybacz,ale na tym poziomie nie będę się kopał z koniem.

    Doprawdy czy tak trudno rozróżnić sedno sprawy od Osoby, w tym wypadku Prez. A. Dudy, który w opisywanym przeze temacie, że tak powiem b. często wiedzie „prym”. Mówię o konkretnej sprawie, a z moim p-ktem widzenia rzecz jasna masz prawo się nie zgadzać.
    Zasadność mojego stanowiska opieram na konkretnych przytaczanych już przeze mnie, nie raz jeden na blogu fragmentach Pisma Św,. jako też na jasnych wypowiedziach Pana Jezusa czy też Matki Bożej w tym temacie w różnych „polskich przesłaniach”, przestrzegających przed zgubnymi skutkami owej niezachwianej wiary w tych, którzy są „gwarantem naszego bezpieczeństwa”, bo jak mówi psalmista: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą/jego budowniczowie. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże/ochroni, strażnik czuwa daremnie/na próżno” (Ps 127,1).

    I doprawdy czy treść mojego wpisu może „udaremnić” wybranie na (ewent.) kolejną kadencję p. A. Dudy jako Prezydenta Polski?, który (jak zresztą i pozostali kandydaci do tego najwyższego urzędu w naszym kraju; czego zdaje się nikt nie bierze pod uwagę) musi przede wszystkim dożyć czasów przyszłorocznych prezydenckich wyborów. Bo, przecież nikt z nas nie zna czasu, w którym może być odwołany do wieczności i nie może być pewien, że dożyje choćby jutrzejszego poranka.

    Postaram się ntt. już więcej nie pisać, bo kolejny raz podobnie się wyraziłem.
    Ale myślę, że nadchodzące najbliższe wydarzenia pokażą, jak się rzeczy naprawdę będą miały.

    • Ciocia said

     A przepowiednie o Polsce ciebie załamują ?
     Czy jak idziesz do pracy to mówisz ,moja praca idzie na marne , bo i tak wszyscy pomrzemy ?
     Masz smętny nastrój co wychodzi często z twoich osobistych komentarzy .Narzekanie to nasza cecha narodowa .

    • Ciocia said

     Czy jak jesteś bardzo chory to nie idziesz do lekarza ,czy nie odłożyłeś sobie oszczędności na wszelki wypadek ( albo potocznie czarną godzinę ) ?

   • atanazy99 said

    Wyzywać i obrażać potrafi nawet żul spod budki z piwem.

   • Ciocia said

    Zabawne bo faceci są bardziej obrażalscy niż kobiety .

  • Ciocia said

   Leszku chyba nie uważasz ,że USA zdradzi nas z Rosją lub z Niemcami .Innych naturalnych wrogów raczej nie mamy .
   Pan Jezus nie mówił żołnierzom , aby porzucili służbę .W Biblii jest wiele takich spotkań .

  • La Salette said

   @Admin
   Leszek nie uderza w Prezydenta Dudę, tylko niestety pisze prawdę. Masoni chętnie za podszeptem diabła zrobiliby na terenie Polski wojenkę (patrz konferencja pokojowa dotycząca Iranu, gdzie nas wciągano w wojnę).

   • La Salette said

    Warto popatrzeć jak USA opuściło Kurdów.

   • Opcja said

    to był bardzo trafny ruch Trumpa. Skonfrontował w ten sposób Turcję z Rosją, co pokazało pięknie prawdziwe intencje Erdogana i Putina. Nagle dwaj sojusznicy stali się wrogami i jeszcze zostali zmuszeni by dogadać się w sprawie kurdów, którzy w większości są komunistami, dlatego lepiej się trzymać od nich z daleka jak od chińczyków

    • Leszek said

     To wszytko są gry na światowej szachownicy w zależności od zastanej sytuacji. Ale to Pan Bóg jest Panem czasu i wszystkich wydarzeń i On nimi kieruje, bo bez Jego woli nic się nie dzieje i dziać nie może.

    • Ciocia said

     I to jest Prawda Leszku ,ale skąd wiesz ,że udział USA nie jest wpisany w Boży Plan .

    • Opcja said

     Dlatego Prezydent Duda zawarł przymierze z Bogiem intronizując go w Krakowie i stając sie jego narzędziem

    • Leszek said

     Czy Ty, Droga Ciociu nie wiesz, co jest pisane USA z wyroków Opatrzności Bożej, że z tego kraju pozostanie tylko wysepka.

    • Ciocia said

     Nie wiem ,a ty wiesz wszystko ?

 4. Ciocia said

  Rzeczy Ktore Odkryłem Dzięki Polsce

 5. Ciocia said

  DLA NIEPODLEGŁEJ SZLI

 6. OSTOJA said

  Jeden z internautów uwidocznił na zdjęciu siostrę zakonną, która trzyma w jednej ręce flagę, a w drugiej różaniec, na którym się właśnie modli. Na rękawie swojej kurtki prócz polskiej flagi ma napis – mogę się za ciebie pomodlić. To piękne świadectwo wiary i patriotyzmu!
  https://www.fronda.pl/a/zakonnica-na-marszu-niepodleglosci-niesamowite-swiadectwo-takie-rzeczy-tylko-w-polsce,135977.html

 7. Dzieckonmp said

  We Wrocławiu marsz niepodległości rozwiązany.

 8. La Salette said

  Co do wpisu głównego.
  Adminie i nie tylko.
  Gdzie warto szukać Nowego Jeruzalem?
  Na terenach obecnego Izraela?
  Izrael odrzucił Chrystusa.
  Nowe Jeruzalem wyjdzie z kraju wiernego Bogu i spowoduje swojej wierności niszczonego przez wieki …
  W Polsce.
  Patrz objawienia w Osuchowej. Tu będzie Dolina Jozafata (w skrócie).

  • Klaudia said

   Nieznane Objawienie i Orędzie Maryi w Osuchowej w 1910 r.

   Objawienie Maryi w 1910 r. – Mariannie Andryszczyk oraz Józefie i Rozali. Orędzie to było przekazywane przez Mariannę Andryszczyk (ur. 1877- zm. 1935) w Nowej Osuchowej od 1910 roku. Spisał je na podstawie relacji naocznych świadków ks. Edmund Szuba (ur. 1913 – zm. 1959)
   ORĘDZIE MATKI BOŻEJ OSUCHOWSKIEJ
   Jam jest Służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska.
    /// Miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało przez Boga przeznaczone i dla Mnie wybrane. Ja sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was z Częstochowy. ///
    Jezus, mój Syn ukochany, jest srodze zagniewany na cały świat, wymierzona jest kara dla ludzkości. Miecz sprawiedliwości dosięgnie grzeszący świat, bo miara Bożej sprawiedliwości już się przebrała. Kara Boża dosięgnie ludzkość.
   Ludzie z głodu lizać będą kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą, jak snopy w żniwa, (W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa słowami: — „Synu mój, daruj im jeszcze tym razem, przepuść tę karę „)
   Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano Kościelne Ustawy. Pycha tak dalece owładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom.
    Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani.
    Pycha tak dalece owładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom.
    Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie.
    Trwajcie silnie przy świętej Wierze Katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa,
    Codziennie pozdrawiajcie Mnie Świętym Różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą.
    Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, biada wam! Kara Boża was dosięgnie, a bez mej opieki zginiecie.
   /// Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą.///
   Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego Syna. Przychodźcie tu licznie.
   Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością, i pozdrowi Mnie modlitwą Różańcową.
   • /// Miejsce to od wieków jest wybrane na chwalę moją i Syna mojego.///
   /// Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla Polski. ///
   Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej.
   /// Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata. ///
    Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło wody, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie – chociaż rąk, nóg lub oczu nie ma – otrzyma zaraz nowe członki i wszelkie choroby znikną bez śladu.
   Nawet zmarły skropiony tą wodą, z woli mojego Syna powróci do życia.
   A każdy, kto będzie prosił o laski, odbierać je będzie w obfitości.
   (Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo:
   „Widziałam źródło cudowne, z którego płynęła czysta woda. Przy nim stała Matka Boża, a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek i chorych.
   Matka Boża wzięła w rękę wody z tego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą i kaleki.
   Boże, co za widok!
   Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kule, aby chodzić o własnej sile.
   Innym, ranami i wrzodami okrytym, pod działaniem tej cudownej wody zagoiły się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni.
   Ci zaś, których diabeł trzymał w swej władzy, a nawet ci, którzy byli opętani, zostali w jednej chwili uwolnieni.
   Grzesznicy bili się w piersi a wszyscy razem chwalili Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił przez Maryję.”)
    Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu przepływa.
   Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a Ja będę je błogosławiła.
   Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy, którzy będą ich używać, otrzymali pomoc dla duszy i ciała.
   /// Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca jak to, na którym klęczycie.
   Bóg Ojciec od wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały Mojej i Swojego Syna Jednorodzonego. ///
   /// Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę. ///
   Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje.

  • La Salette said

   Tutaj można popatrzyć gdzie to się wszystko odbyło.
   Miejsce Objawienia Nowa Osuchowa
   07-308 Ostrów Mazowiecka
   https://maps.app.goo.gl/vgwiGqcTTMsYBVUU9
   Kapliczka
   07-308 Ostrów Mazowiecka
   https://maps.app.goo.gl/jcuNDeNkpGuAqWhT7

  • hallinna said

   Aby mogło budowac sie NOWE JERUZALEM , potrzeba zaangażowania sie człowieczego serca, Woli i swiadomości, w sprawy Boże .

   W Nowym Jeruzalem ma nastąpic współpraca z Bogiem Wszechmogacym taka, jaka była w Raju przed ingerencja szatana .
   Gdzie człowiek będzie wykonywał wszystko tak jak zyczy sobie tego Bóg Stwórca Wszechrzeczy .

   Aby do tego doszło bardzo pomaga człowiekowi zyjącemu na Ziemi Chrystus Król , Mateńka Królowa i Duch św , oraz Aniołowie i swięci , jeżeli zlecone im bedzie to przez Niebo ….
   Każdy kto odrzucił z Nimi współprace pozbawił sie możnosci budowania Nowego Jeruzalem .Bo zamknął swoje serce na Głos z Nieba , na Boże swiatło i Boże działanie .
   A bez tego jest rzecza niemożliwą, aby mogło budowac sie Nowe Jeruzalem .

   Prawdą jest także to ,że Maryja Królowa i Chrystus Król zaufali NARODOWI POLSKIEMU żyjącemu na Polskiej Ziemi ,liczyli na to ,że wytrwają w wierności ,miłości , ufności, w nauce Chrystusa Króla , a przez to do serc bedzie mogło wpływac Boże działanie bez ograniczeń i powodować to, aby rzeczywistośc na Ziemi była kształtowana Bozym działaniem .
   By zaczęła wzrastac rzeczywistośc w której nie ma szatańskiej domieszki .

   Jak do tej pory Rozmodlony Narod Polski wsłuchany w Głos Królowej Polski podąża drogą prawidłowej współpracy z Bogiem w Trójcy św .

   Do otworzonych przez Maryje serc, wlewa sie działanie Ducha św , które włącza to co wypełnia ,w skład Królestwa Bożego .
   Gdy wypełni wszystko Duch św tak jak życzy sobie tego Bóg Ojciec i Syn Boży , to wówczas wypartym bedzie szatan i to wszystko co wdarło sie po grzechu w Raju w człowieka i swiat .
   Bo beda takie warunki do pełnienia Woli Boga jakie ma Anioł w Niebie .
   I wówczas nastana dogodne warunki do budowania Królestwa Miłości przez Chrystusa Króla .Tego , które bedzie lustrzanym odbiciem pragnień zyczeń oczekiwań Boga Ojca Stworzyciela .I bedzie osiagany Boży cel .

   Mieszkańcy Izraela , którzy uważający sie za Zydow nie moga tworzyc Nowego Jeruzalem , bo oni serca swoje zamknęłi na działanie Ducha św ,bo odrzucili Maryje Królowa i Chrystusa Króla .
   Przywódcy ich wiadomie dobrowolnie i z premedytacja weszli na drogę współpracy z szatanem .I jak do tej pory nie powiedzieli szatanowi NIE , dalej podążają tą błedna drogą .
   To samo dotyczy ateistów, musułmnów i wszelkiej masci odszczepieńców .

   Jesteśmy juz praktycznie po oddzieleniu kozłow od owiec .
   Każdy swoim wyborem zadecydował co wybiera i komu słuzyc chce .
   To co zaplanował Bóg Wszechmogący następować bedzie .
   Człowiek swoimi wyborami zadecydował gdzie chce przebywać w nowej rzeczywistości , kształtowanej działaniem Boga w Trójcy św .
   .
   Szczęśliwy ten kto cierpiał w pokorze i wsłuchany w głos Królowej Maryji podążał za Nią krok po kroku , a przez to
   dochowywał wierności nauce Chrystusowej i wykonywał to co potrzebne było Bogu do realizacji Jego planów .
   Bo teraz jest powołany do budowy NOWEGO JERUZALEM na Ziemi.
   Do budowy Królestwa Miłości według wskazań i życzeń Chrystusa Króla Miłości i Miłosierdzia . .Do bezpośredniej łączności z Prawowitym Królem .Do służenia Mu w budowie tego co On chce zbudować na Ziemi .

 9. Ciocia said

  Boże coś Polskę

 10. Ciocia said

  Pieśni i Piosenki Niepodległej Polski

 11. antonio said

  Opcja said TRUDNO O WIEKSZE KŁAMSTWO !!!! Czy odczytał kt Intronizacyjny z Rządem i Episkopatem ???????

 12. Ciocia said

  Czy ciebie też egzorcyzmowali ?

 13. Dzieckonmp said

  • La Salette said

   Jordania wypowiedziała Izraelowi aneks z 1994r do traktatu pokojowego.
   W marcu przyszłego roku moja 7 lat Franciszka w Watykanie, nachodzi czas antychrysta.
   Co raz więcej będzie się działo na bliskim wschodzie i coraz więcej apostazji w Watykanie.

  • Ciocia said

   Izrael wzięty na cel po śmierci terrorysty. Poleciało 50 rakiet

   Baha Abu Al-Atta, 42-letni przywódca ugrupowania terrorystycznego Islamski Dżihad, zginął w wyniku ataku dokonanego przez siły izraelskie na jego dom w Strefie Gazy. Razem z nim poniosła śmierć żona. Działania Al-Atty były wspierane przez Iran.

 14. Dzieckonmp said

  Indonezja: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 st.

 15. Darek said

  Do odsłuchania rekolekcje Kapłańskie nr.124 i 125 w tym drugim pierwszy raz ks.Piotr cytuje O.Augustyna Pelanowskiego…

  http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1

 16. OSTOJA said

  NASZ WYWIAD. „‚Casus’ Sabriego B. i Artura W. nie jest odosobniony. Inwestorzy stawiają centra handlowe nawet na ludzkich szkieletach”

  Były przewodniczący rady miasta sprzeciwiał się prezydentowi miasta i radnym, którzy lobbowali za powstaniem galerii handlowej. Zaczęły się szykany wobec niego. Twierdził, że był śledzony i uszkodzono mu hamulce w samochodzie. Pojawiły się banery w mieście informujące, że jest pedofilem. Z jego syna chciano zrobić dilera narkotyków
  https://wpolityce.pl/kryminal/472329-casus-sabriego-b-i-artura-w-nie-jest-odosobniony

 17. OSTOJA said

  Dresiarze i chuligani, czy może wykształceni i dobrze sytuowani? Kim są uczestnicy Marszu Niepodległości? SPRAWDŹ szczegóły

  Jak pokazuje analiza Małgorzaty Łukianow i Piotra Kocyby powstała na podstawie badań prowadzonych pod auspicjami Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, 68,4 proc. uczestników Marszu Niepodległości ma wykształcenie wyższe.
  Edukację na szkole podstawowej zakończyło tylko 0,5 proc. manifestantów, wykształcenie zawodowe zadeklarowało 4,4 proc., a średnie – 16,5 proc.
  Co więcej, średni dochód netto uczestnika tego wydarzenia wynosi 5545 zł (przy średnim wynagrodzeniu w IV kwartale 2018 r. wynoszącym 3531 zł według GUS), podczas gdy mediana – 4000 zł (2512 zł w 2017 r. według GUS).
  72 proc. uczestników Marszu Niepodległości głosowało w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość.
  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/472489-kim-sa-uczestnicy-marszu-niepodleglosci-sprawdz

 18. Darek said

  https://zasobygwp.pl/proxy?sig=58e78bff9a55637aeac681dcbe6546d476f4748d44fa04653cde7099ef0a4355&url=aHR0cDovL210b2RkLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzEyLzBiODlkMzYyNjEwMTI5MDQzYzBhMDE2ZmEyZWEzYWE1LmpwZw==

 19. OSTOJA said

  https://www.fronda.pl/a/gigantyczna-afera-pedofilska-w-niemczech,136000.html

 20. OSTOJA said

  https://swietatradycja.wordpress.com/2019/11/01/o-ataku-na-ojcze-nasz-zbojeckim-synodzie-amzonskim-oraz-o-bezczelnym-milczeniu-pasterzy-w-polsce/

 21. OSTOJA said

 22. Darek said

  „Przemówienie Andrzeja Dudy na bardzo wysokim poziomie” – takie opinie przeważają w komentarzach obserwatorów, dziennikarzy, polityków i publicystów. Z entuzjazmem przyjęte zostało wezwanie do merytorycznej debaty parlamentarnej i gest pojednania, podania ręki liderom wszystkich środowisk politycznych zasiadających w Sejmie. Odmiennego zdania są posłowie Platformy Obywatelskiej i Konfederacji, a prezydenta krytykują dziennikarze TVN, TOK FM i Onetu. „Pomyliło się Prezydentowi orędzie z pogaduszkami u znajomych” – napisała Joanna Mucha na Twitterze….

  https://www.tvp.info/45294701/historyczne-przemowienie-i-pojednawczy-gest-prezydenta-poslowie-po-krytykuja

 23. OSTOJA said

  Rozpoczął się szczyt ONZ w Nairobi, gdzie ma zostać podjęta próba przeforsowania aborcji jako prawa człowieka. Udział w nim wezmą największe organizacje proaborcyjne, w tym Planned Parenthood. Do udziału nie zostały dopuszczone organizacje prorodzinne i pro-life.
  https://wpolityce.pl/swiat/472544-aborcja-zostanie-przez-onz-uznana-prawem-czlowieka

  • hallinna said

   Podział na kozłow i owce następuje coraz bardziej .
   Ci co chca słuzyc Bogu gromadzeni sa w jedną stone , a ci którzy służa szatanowi ida w drugą strone .I tam chcą nadal knuć jak szkodzić Dzieciom Boga .
   To wszystko dzieje sie w czasie przyjscia Bozej Sprawidliwości .
   W czasie interwencji Boga aby czlowiek i swiat był oczyszczony z szatańskiej zarazy .
   Kto mądry i rozsądny to zrozumie w co wchodzimy , a kto jest zaciemnoiony szatanską zarazą , to w dalszym ciągu uważał bedzie, że jest człowiekiem sukcesu ,bo ma wladzę i może decydować niczym pan i wladca .
   a w gruncie rzeczy to jest pustą , przegraną marionetka na uslugach piekła

 24. szach42 said

  E.Witek wybrana na Marszałka Sejmu. Przeciw głosowali tylko…. Zgadnijcie kto. Szybko wychodzi szydło z worka.
  https://wpolityce.pl/polityka/472579-elzbieta-witek-wybrana-na-marszalka-sejmu

 25. La Salette said

  To jest bardzo piękny obraz towarzyszy nam od paru wieków. W Kijowie widziałem na dużej elewacji cerkwi, aczkolwiek autor obrazu, jak dobrze pamiętam pochodził z Europy zachodniej (Francuz).

 26. La Salette said

  Kard. Raymond Leo Burke: papież nie może zrobić cokolwiek zechce
  Mówiąc o prawie kanonicznym amerykański duchowny zwraca uwagę na fakt, że „w Kościele, nawet przed Soborem Watykańskim, ale szczególnie po nim, istniał brak szacunku dla prawa kościelnego, to poczucie, że prawo kanoniczne nie było już trafne. A ja przekonałem się o znaczeniu prawa kanonicznego – szczególnie niepokoiło mnie łatwe udzielanie deklaracji o nieważności małżeństwa”. Przez to kardynał zyskał miano zimnego legalisty.
  Kontynuując temat prawa kanonicznego i dyscypliny w seminariach i Kościele przed Soborem Watykańskim II oraz po nim hierarcha dodaje: Patrzę teraz wstecz i postrzegam wszystkie te reguły jako nastawione na ograniczenie skutków grzechu pierworodnego i zdyscyplinowanie nas po to, byśmy byli naprawdę dobrymi ludźmi. I to działało. Ale w roku 1968 księga reguł seminarium została wyrzucona i nastąpił chaos.
  https://www.m.pch24.pl/kard–raymond-leo-burke–papiez-nie-moze-zrobic-cokolwiek-zechce,72089,i.html

 27. Ciocia said

  Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej – w nawiązaniu do ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 28. Ciocia said

  Pieśń Duma Rycerska

 29. tomaszgd said

  https://www.youtube.com/channel/UCL0WiIwugwTXU5YBFvatbNg/community?lb=UgwouKkcIGjaJakMU5J4AaABCQ

  Słowo prorokowane na długo przed Synodem Amazońskim przez o. Pellanowskiego.
  https://yt3.ggpht.com/mjJdhzA_NZkWYzvKXwPDcSngIOChs8wEsKAOhhHCMO9w1QSD50FUxtrKyYmG1EPVqaXtB89vL-XcqMw=s1600-nd

 30. Dzieckonmp said

  Za kilkanaście dni wejdziemy w stuletnią rocznicę napaści bolszewików na Polskę.
  Pamiętajmy, że Rosja i Niemcy nadal chcą podporządkować Polskę i mają wśród nas nie tylko agenturę, ale też pożytecznych idiotów, którzy tworzą elektorat piątej kolumny.

 31. Dzieckonmp said

  Polska jest niepodległa.
  Marszałkiem senatu jest reprezentant Targowicy.
  Walka o wolność trwa!

 32. Ciocia said

  „Ustają w duszy oddanej Bogu, która stała się dzieckiem, wszystkie rozumowania i roztrząsania (…)wszystko przyjmuje z prostotą i wiarą.”

  Zbawiciel sam dla naszej miłości stał się dzieckiem, abyśmy i my, z miłości ku Niemu, dziećmi się stali.

  Bł. Honorat Koźmiński

  • Ciocia said

   Św. br. Albert Chmielowski:

   Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

   Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów. Jak czego brakuje, to prosić i polecić Panu Jezusowi i być najspokojniejszym, że On wszystkiemu zaradzi.

   Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwanach morskich, gdy opieka Boska nad nami, przed niczym zaś się nie cofać, a na wszystko być gotowym, jeśli Bóg czego od nas zażąda.

   Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają. A to jest coś.

 33. Dzieckonmp said

  W Nairobi trwa szczyt ONZ, na którym:

  chcą uczynić aborcję prawem człowieka

  wprowadzić przymusową edukację seksualną

  W mediach polskich cisza. Ale wiemy że 90% mediów w Polsce nie jest polskich

 34. Adrian said

  20 października 2019 r. Pan Jezus…

  „Drogie dzieci! Nadszedł czas. Teraz wypełniają się słowa Proroka: „Zniesie krew i ofiarę żywnościową. Na skrzydłach świątyni będzie nonsens, dopóki kara nie zostanie nałożona na niszczyciela ”(Dan 9:27)

  Nędzne bzdury już tam są. Zamiast tego czczą bożka. Wkrótce usuną Mnie z ołtarza. Idol zostanie umieszczony na moim miejscu i pokochają go.

  Czytaj Biblię! Kiedy ludzie ze Starego Testamentu czcili bożka, zawsze byłem okrutnie karany. Na to ten świat czeka teraz. Żyjcie w ciągłej gotowości, bo przychodzę, kiedy nie czekacie! Błogosławieni, którzy czuwają, a ich świeca jest wypełniona olejem. Kiedy przyjeżdżam, idą ze mną na ślub. Ale biada tym, którzy nie mogą znaleźć mnie gotowego na moje przybycie. Zostaną tam z płaczem i zgrzytaniem zębami.

  Nie udało się wam osiedlić tu waszego krótkiego ziemskiego życia, lecz dążyć do wejścia do wąskiej bramy i zdobycia życia wiecznego.

  Wielu żyje jak własnych wrogów. Ich ciała są bożkami. Dbają tylko o to, co jest odkurzone, nie dbają o swoją nieśmiertelną duszę. Nie znają mojego nauczania. Nie potrzebujesz sakramentów. Zamiast tego spędzają czas na próżno. Nadejdzie godzina, kiedy dusza wyjdzie z tego sproszkowanego ciała i będzie musiała stanąć przed Moim Świętym. Jestem Wiecznym Sędzią. Zapłacę wszystkim zgodnie z ich działaniami. Dałem miłość poleceniu. Ten, kto żyje w miłości, już wydał wyrok. Ale kto grzeszy przeciwko miłości, okrutnie mu się zadowoli.

  Nie jesteście sobie sędziami, ale braćmi i siostrami. „Nie dajcie sobie sprawiedliwości, umiłowani, ale zostawcie miejsce na gniew Boży, bo jest napisane:„ Zemszczę się i odpłacę ”- mówi Pan. W rzeczywistości, jeśli twój wróg głoduje, daj mu coś do jedzenia; jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia. Kiedy to robisz, kładziesz świecące węgle na głowę. Nie pozwól, by zło zwyciężyło, a raczej zło dobrem zwyciężaj ”(Rzymian 12: 19-21)

  Tylko ja wiem, co mieszka w duszy. Moja prawda jest nieskazitelna. Nie stronniczy, nie stronniczy. Próbujesz żyć w miłości ze wszystkimi! Jeśli ktoś grzeszy, módl się za niego! Ćwiczysz z nim miłość.

  Naucz się Pisma Świętego i przełóż to, co zawierają, na działanie! Jeśli żyjecie w ten sposób, będziecie szczęśliwi, ponieważ Niebo jest w waszej duszy i jest między wami. Jestem testerem serca i nerek. Nie ma przed mną tajemnicy. Nie bądźcie obłudni, ponieważ nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego. Mój Ojciec uczynił to dla tych, którzy Go kochają. Kochajcie się tak, jak ja was kocham. Rób dobrze! Odróżnij się od wszelkiego zła. Za to błogosławię was wieczną miłością mego serca, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego ”.
  https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=hu&sp=nmt4&u=http://jezusuzenete.hu/2018-majus-17-itthon-az-ur-jezus/&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700205

 35. Dzieckonmp said

  Translatorem

  Evo Morales Prezydent Boliwi (to ten co Franciszkowi wręczył sierp i młot) był „kluczową postacią” w wyświetlaniu Pachamamas na Amazon Synod, pisze Edward Pentin na Twitterze.com.

  Morales właśnie zrezygnował z funkcji prezydenta Boliwii. Uciekł do Meksyku gdzie dostał azyl. Francisa poznał cztery razy od 2015 roku. W lipcu 2015 r. Podarował mu krucyfiks z sierpem i młotem.

  W sierpniu 2017 r. Napisał na EvoMoralesa.blogspot.com, że „naszym obowiązkiem jest hołd dla Pachamama”. 1 sierpnia Morales ogłosił na Twitterze.com, ze zdjęciami z okazji „miesiąca Pachamama”, oferując rytuały w każdy piątek sierpnia .

  Morales powiedział, że jest katolikiem tylko po to, by „chodzić na wesela”. Zapytany, czy wierzy w Boga, odpowiedział: „Wierzę w ziemię, w mojego ojca i matkę oraz w cuchi-cuchi (aktywność seksualną)”.

  https://gloria.tv/post/tuHra7gncymS4cfuPEqtYajJ8?fbclid=IwAR2Oar_yh-U9TTGTcxPpYmaeyyLQ30KArgu8Y6c5bbtcpOXQ66hmvJmYspA

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: