Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 8.7 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Święty Jan

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 listopada 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Sw Jan

1.- Będą pić mój kielich
2.- Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?
3.- Trzeci świadek
4.- Góra proroków
5.- Podsumowanie i źródła

Będą pić mój kielich

„  On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».  Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» … Mt 20, 21-23

Kiedy Jezus pyta Jakuba i Jana o „ kielich, który ja mam pić ”, mówi o kielichu swojej męki i śmierci: „ Ojcze, jeśli chcesz, zabierz mi ten kielich … ” Łk 22, 42 .

Rzeczywiście, czternaście lat po tym proroctwie, w 44 r. Herod Agryppa I „ zabił mieczem Jakuba, brata Jana ” ( Dz 12,1-2 ), wypełniając w ten sposób proroctwo Jezusa. Pierwszy apostoł męczennik.
Przeciwnie, Jan zmarł spokojnie w Efezie 68 lat po Męce Jezusa 1 w niezwykle zaawansowanym wieku 2 , będąc ostatnim apostołem. Nie można jednak powiedzieć, że nie pił kielicha Chrystusa , „ ponieważ nie umierając gwałtownie, św. Jan pił go bardzo dokładnie, nie tylko z uczuciem śmierci dla swego Mistrza i wygnaniem oraz karą, obawiając się, że może go kosztować panowanie w kościołach Azji i Indii […] i dobrze widać gdy, kadzielnica z wrzącą oliwą jest napełniona, a św. Jan wchodzi do niej i poddaje się swojej wierze, cierpiąc straszną udrękę ”. 3)
„ Jakub był pierwszym, który oddał życie za swojego nauczyciela, a Święty Jan, który zmarł za apostołów, rozdzielając dwa Krzesła, o które jego święta matka poprosiła Pana. […] Zamykając przez tych dwóch braci, błogosławione życie, i święty okres kolegium apostolskiego ”. 4

Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?

«Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? ”
To zdanie, które Jezus mówi do Piotra, odnoszące się do Jana, zostało powtórzone dwukrotnie w świętym tekście: J 21,22.24 . Ewangelista mówi, że to zdanie doprowadziło braci do myślenia, że ​​Jan nie umrze, czego sam ewangelista zaprzecza. Cóż, dzięki wyjaśnieniu w J 21, 23 wiemy, że Jan nie był nieśmiertelny , ale jakie jest prawdziwe znaczenie tego zdania?
1.- Jeśli chcę
2. – pozwól mu zostać
3. – aż do mojego przybycia
4. – co cię to obchodzi?
1.- Jeśli wyeliminujemy warunkowy związek „tak”, który jest używany tylko w celu wskazania zdania głównego, to znaczy „co cię obchodzi?”, Interpretujemy: „ chcę ”. Jezus powie, jaka jest jego wola.
2.- Zaimek „ on ” odnosi się do Sw. Jana; dlatego interpretujemy: „ że Jan pozostaje ”. Wulgata używa czasownika „ manewr ”, aby określić, co Jezus chce spotkać z Janem do swego drugiego przyjścia: zostań, zostań, nie zmieniaj się … Fakt, że bracia wierzyli, że św. Jan był nieśmiertelny, pokazuje, że bracia zinterpretowali „ manewr ” jako „żywy” lub „nie umieraj”, tak że zrozumieli: „ Chcę, żeby Jan nie umarł ”, błąd, który Jan zaprzecza w wersecie 23.
3. – „ Aż do mojego przybycia ”. Po zmartwychwstaniu Jezusa przychodzi na myśl tylko jedno, drugie przyjście; dlatego interpretujemy: „ aż do mojego drugiego przyjścia ”. Według RAE „ przyimek aż do określenia terminu lub ograniczenia ”; jako wyrażenie łączące oznacza „ Oczekiwanie na wystąpienie następujących zdarzeń ”; W ten sposób możemy zrozumieć: „ czekam na moje drugie przyjście ”. To zdanie ujawnia, że ​​po śmierci Jana jego misja na ziemi nie kończy się i że misja ta wiąże się z drugim nadejściem.
4.- „ Co cię obchodzi? ” To pytanie jest głównym zdaniem, do którego odnosi się link warunkowy „ tak ”, aby można było również napisać zdanie: „ Co cię obchodzi, jeśli … Chcę, aby został do mojego przybycia? Eliminując związek warunkowy i główną modlitwę, do której się odnosi, mamy taką wolę Jezusa:
Chcę, żeby Jan został do drugiego przybycia ”.

Trzeci świadek

„ Pozostałości Sw. Jana nie są zachowane ani znane, gdyż zostały zagubione. Jest jedynym apostołem, którego szczątki nie są zachowane ”. 5
Jeśli proroctwo Jezusa nie odnosiło się do śmierci Jana, co miał na myśli? W wizjach Anny Katarzyny Emmerich czytamy:
„ Piotr miał wizję swojego przyszłego męczeństwa i przyszłych cierpień Jana. Ale kiedy Piotr zobaczył Jana z Jezusem, wiedząc, jak bardzo ten apostoł umiłował Pana, pomyślał:„ Czy on też nie powinien być ukrzyżowany? ” Odpowiedział z upomnieniem.
W tym czasie miałem wizję śmierci Jana w Efezie; Widziałem, jak umieścił się w grobie i jak rozmawiał ze swoimi uczniami, a potem umarł. Ale jego ciała po śmierci nie widziałem, jak przebywał na ziemi, ale zabrano go w jasny region, między Wschodem a Południem; tam zobaczyłem, że otrzymał coś z góry i dał to ziemi. Zrozumiałem również, że niektórzy błędnie rozumieją te słowa i myślą: „Chcę, żeby tak pozostało”, albo „Tak, chcę, żeby tak pozostało”. Ale należy to rozumieć w ten sposób: „Jeśli chcę, niech pozostanie”. Inni, którzy słyszeli te słowa, myśleli, że Jan nie umrze; Ale w rzeczywistości umarł. Miałem wtedy wizję jego śmierci, jego przyszłego przeznaczenia i miejsca jego trwałości. 6 7
W ten sposób Jezus prorokował, że Jan pozostanie do swego powtórnego przyjścia, ale bez ujawnienia „ miejsca jego trwałości ” ani sposobu, w jaki jego ciało pozostanie po jego śmierci.
W wizji śmierci św. Jana mówi Święty:
„ Widziałem także, że ciało Jana nie znajduje się na ziemi. Widzę między Wschodem a Zachodem świetlistą przestrzeń, podobną do słońca, widzę ją w środku, jakby wstawiała się na korzyść innych; jakby otrzymała trochę powyżej i dajcie to tym poniżej. Widzę to miejsce jako coś należącego do ziemi, ale całkowicie wzniesione ponad nią, w żaden sposób nie możemy się tam dostać . ” Nota autora: Sw. Antoni przedstawia fakty w taki sam sposób, w jaki postrzega je Anna Katarzyna (VI rozdz. 6, 1, 3). Tradycja potwierdza to, co widzący widzi w śmierci świętego. Sw. Agustyn 8 , Sw. Grzegorz z Tours 9 , Epifanio, Sw. Grzegorz z Nacianzeno, Alberto Magno, Tomás de Villanueva i inni są zdania, że ​​Jan zmarł skutecznie, ale jego ciało zostało skradzione z ziemi i że teraz żyje, podobnie jak Enoch i Eliasz, aby powrócić przy końcu czasów, aby głosić narodom. Urząd greckiego kościoła otrzymał tę tradycję w swojej liturgii. 10
„ Inni, pozostawiając na boku Jana Chrzciciela, zabierają  Henocha i Eliasza i Świętego Jana Ewangeliste, aby walczyć, jak mówią, przeciwko antychrystowi, rękami trzech proroków; pierwszych, którzy żyli według prawa naturalnego; drugiego, który mieszkał w prawie Mojżesza, i ostatniego, który mieszkał w prawie Jezusa Chrystusa ”. 11 12 .

Ale jeśli Jan umarł, nie może umrzeć drugi raz ( Hb 9, 27 ); z drugiej strony, objawienia dotyczące dwóch świadków mówią tylko o dwóch, a nie trzech
Proponuję inną interpretację, która może mieć sens we wszystkim: w bitwie pod Apokalipsą wymieniani są trzej wielcy wrogowie Ewangelii: smok, pierwsza bestia i druga bestia, które zgodnie z moją propozycją to odpowiednio: diabeł, antychryst i fałszywy Prorok. Cóż, do walki z tymi trzema wielkimi wrogami pod koniec czasów, Bóg mógł zarezerwować trzech wielkich wojowników: Jana, Henocha i Eliasza; Eliasz, potężny prorok Izraela, jako przeciwieństwo fałszywego proroka; Henoch patriarcha zawsze wierny Bogu, w przeciwieństwie do antychrysta i Jana ucznia, którego Jezus kochał w przeciwieństwie do diabła. Pierwsi dwaj, Henoch i Eliasz, nie doświadczyli śmierci, ponieważ mieli walczyć ze śmiertelnymi ciałami, ale św. Jan zmarł, ponieważ nie miał walczyć z żadną istotą ludzką, a ponieważ jego duchowa walka byłaby niewidzialna dla wybranych, nie został objawiony widzącym na ziemi.
J 21, 24 : „ Ten sam uczeń jest tym, który świadczy o tych rzeczach, i tym, który je napisał, i wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe ”. Kiedy dwaj świadkowie pojawią się na ziemi, będą mieli misję potępienia kłamstw antychrysta; ale Jan będzie także świadkiem kłamstw antychrysta, ponieważ potępił go 2000 lat wcześniej w Apokalipsie. Dlatego, choć niewidoczny, naprawdę będzie trzecim świadkiem.
Jeśli chodzi o losy jego śmiertelnego ciała, Anna Katarzyna wyjawia, że: „ zabrano go do świecącego regionu, między Wschodem a południem ” . Dlatego nie został wskrzeszony, lecz przeniesiony do miejsca, w którym odpoczywa, być może do dnia dzisiejszego. ustalone przez Pana. Widzę to miejsce jako coś należącego do ziemi, ale całkowicie wzniesione ponad nią , w żaden sposób nie można się tam dostać . Myślę, że odnosi się to do góry proroków:

Góra proroków

We wpisie „ Henoch i Eliasz ” pokazałem, że tradycja wierzy, że pod koniec czasu pojawią się dwaj świadkowie. W pismach Anny Katarzyny Emmerich ujawniono istnienie miejsca, w którym święta spotyka dwóch proroków: Eliasza i Jana.
„ Znowu widziałam górę proroków. Mężczyzna w namiocie przedstawiał postać, która wyszła z nieba i przebywał nad nim, który posiadał książki. Duch ten miał inną zewnętrzny wygląd niż ten, który unosił się w powietrzu, żywo przypominał mi św. Jana, był bardziej zwinny, szybszy, bardziej przyjazny, delikatniejszy niż mężczyzna w pomieszczeniu, który miał coś bardziej energicznego, surowszego, bardziej nieelastyczny, drugi odnosi się do niego jak do Nowego Testamentu i do Starego, dlatego chętnie nazwałabym go Janem a drugiego Eliaszem. To tak, jakby Eliasz przedstawił Janowi objawienia, które już się spełniły i otrzymał nowe . „ 14
Zauważmy, że duch Jana nie mieszkał na górze, ale „ przybył z nieba ”, w przeciwieństwie do Eliasza, który miał pomieszczenie na górze, gdzie prowadził swoją pracę z książkami.
Jan wydaje się współpracować z dziełem Eliasza. ponieważ po jego śmierci jego misja jeszcze się nie skończyła.
Ale ta wizja, zamiast ujawniać miejsce, w którym prorocy zarezerwowani przez Boga pozostają aż do ich powtórnego przyjścia, reprezentuje związek między proroctwami Starego i Nowego Testamentu reprezentowanymi odpowiednio przez Eliasza i Jana. Ci dwaj prorocy ukazują się zatem jako obraz tych dwóch epok podlegających prawu pisanemu i prawu Chrystusa. Podobnie, chociaż nie pojawia się to w wizji Emmerich, możemy założyć, że jako przedstawiciel prawa naturalnego wybrano proroka Enocha. Według świętego: „ Henoch, przodek Noego, głosił przeciwko temu niegodziwemu ludowi. Dużo też napisał; był bardzo dobrym człowiekiem i był bardzo wdzięczny Bogu. W wielu miejscach na polach wznosił kamienne ołtarze i gdzie ziemia wydawała owoce. Ofiarował Bogu ofiary i był wdzięczny za otrzymane korzyści, zachowując w ten sposób religię w rodzinie Noego, został przeniesiony do ziemskiego Raju i odpoczywa, a wraz z nim drugi (Eliasz). z raju musi powrócić na ziemię przed ostatecznym sądem . ” 15
Zauważmy, że mówi się, że Henoch i Eliasz zostali przeniesieni do ziemskiego Raju i „ z tego miejsca Raju muszą wrócić ”. Ten szczegół sugeruje, że góra proroków znajduje się w ziemskim raju, gdzie prawdopodobnie spoczywa ciało św. Jana: „ wydawało mi się, że spoczywają święte ciała […] W pomieszczeniu miałam wrażenie, że święte ciała były pochowane tam: wydawało mi się, że tam  z świętego grobowca wydobywał się delikatny zapach ” 16 .
Święty Tomasz z Akwinu: „ Eliasz został zabrany z nieba na niebie, a nie z nieba empirycznego, które jest miejscem błogosławionych. Podobnie, Henoch nie był, ale został zabrany do ziemskiego raju , gdzie wraz z Eliaszem uważa się, że żyje on aż do nadejścia Antychrysta ”. 17
Wierzę, że ten obraz tego, co moglibyśmy nazwać „oficjalnymi przedstawicielami” czasów praw , utwierdza w przekonaniu, że pod koniec czasów wszyscy będą walczyć przeciwko trzem wrogom przed drugim przyjściem Jezusa. Tak więc klęska i upokorzenie wroga są całkowite, ponieważ z całą swoją mocą i złem nie jest on w stanie pokonać ludzi, którzy zaufali Bogu.

Podsumowanie i źródła

1) Jan pił kielich Chrystusa za życia, gdy był świadkiem Męki i śmierci swego nauczyciela, śmierci Dziewicy Maryi i dźwigając ciężar swego apostolstwa: wygnanie, wyroki śmierci, chłosta ( Dz 5:40 ), związane z piciem zatrutej wody w filiżance, wejściem do garnka z wrzącym olejem itp.

2) Jan umarł, ale jego ciało zostało przeniesione do ziemskiego raju, gdzie pozostaje do drugiego przyjścia Jezusa.

3) Henoch i Eliasz również czekają na koniec czasu na górze proroków, kiedy muszą cielesnie powrócić na świat jako widzialni świadkowie błędów antychrysta.

4) Henoch, Eliasz i Jan zmierzą się z trzema wrogami: antychrystem, fałszywym prorokiem i diabłem, którzy ostatecznie zostaną pokonani przez cud Garabandal i drugie przyjście Jezusa.

______________________________________

 1. Święty Hieronim; De viris illustribus ”; Rozdział 9; str. 15; Ed. Marian Apostolate; z licencją kościelną
 2. Benedykt XVI; Audiencja Ogólna, 07/05/2006; Juan, syn Zebedeusza ”; Editrice Vatican Library
 3. Błogosławiony Juan de Palafox i Mendoza; Works, tom 3 ”; Księga VII; czapka XXXV; p. 350
 4. Tamże ; p. 351
 5. Antonio Barrero; Święty Jan, teolog, apostoł i ewangelista ”; 27.12.2010; asksantoral.es
 6. Objawienia Czcigodnej Ana Catalina Emmerick; Tom XII ; „Od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Ed. Surgite; VII: dusze patriarchów wokół Jezusa; p. 22
 7. Dzieje Jana: A zapieczętowawszy się w każdej części, wstał i powiedział: „Jesteś ze mną, Panie Jezu Chryste” i położył się w dziurze, w której ułożył swoje szaty. A mówiąc nam: „Pokój wam, bracia”, puścił ducha swego […]. Następnego dnia wykopaliśmy to miejsce i nie znaleźliśmy go, tylko jego sandały i ziemia wykiełkowały, a potem pamiętamy, co Pan powiedział Piotrowi; Nowy testament apokryficzny ”; Tłumaczenie i notatki w języku angielskim przez Jamesa Oxforda; Clarendon Press, 1924; Tłumaczenie z angielskiego na hiszpański przez Carlos Polanco; 2013
 8. Święty Augustyn; Traktat 124 ; 18 lipca 420; „Czy Juan umarł?”; Spośród nich liczą się także – znajdujemy to w niektórych Pismach, chociaż apokryficzne – że kiedy rozkazał, aby grobowiec został wykonany, był w dobrym zdrowiu; że, wydobyty i starannie przygotowany, został tam umieszczony, jak w małym łóżku, i który natychmiast umarł.
 9. Juan Manuel de Berriozabal; Królowa niebios, tom II ; Madryt, 1845; Prasa drukarska José Félix Palacios; Ch. XXVI; Str. 50; „Święty Ambroży i Grzegorz z Tours pisze, że Święty Jan Ewangelista po życiu pełnym zasług zasiadł w grobie i leżąc w nim jak we własnym łóżku, spał w Panu, nie odczuwając bólu choroba ”.
 10. Ana Catalina Emmerick; Wizje apostołów ; VII. śmierć świętego Jana Ewangelisty; p. 16
 11. Carlos Antonio Erra; Historia Starego i Nowego Testamentu, Tom I ; Nowy Testament; p. 141; Madryt, rok 1774
 12. Błogosławiony Juan de Palafox i Mendoza; Works, tom 3 ”; Księga VII; czapka XXXV; p. 350; „Wydawało się osądowi wielkich ludzi, że jego duch był tak wysoki, że tylko on z Enochem i Eliaszem mógł przeciwstawić się antychrystowi”
 13. Zobacz Hildegarda de Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 33
 14. Anna Catalina Emmerick; Wizja wyspy proroctw ”; rok 1819; capillacatolica.org
 15. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „Stary Testament ”; Rozdział XI: „Ogólny aspekt ludzi – gigantów – niektórzy patriarchowie”; p. 32; Ed. Surgite
 16. Anna Catalina Emmerick; Wizja wyspy proroctw ”; rok 1819; capillacatolica.org
 17. Święty Tomasz z Akwinu; Summa Teologiczna; S.XIII; Część III, q. 49 , a.5

Komentarze 44 to “Koniec czasów – Święty Jan”

 1. Dzieckonmp said

  W Izraelu wojna. Z Gazy wystrzelono około 400 rakiet na miasta Izraela.
  Większość wyłapała słynna kopuła.

  Coś się ma jednak wydarzyć niezwykłego.

  Palestyński Islamski Dżihad twierdzi że wkrótce będą miały miejsce „znaczące” wydarzenia

 2. Ciocia said

  Życie jest krótką chwilą złożoną z kilku

  Życie jest krótką chwilą złożoną z kilku przyjemnych chwil, tysięcy żalów i milionów smutków… naprawdę?! A może, milionów radosnych chwil, których nie dostrzegamy, tysięcy żalów które rozpamiętujemy i kilku smutków które wyolbrzymiamy?

 3. Ciocia said

  Pozwól się Jezusowi uwolnić od zła! – SMS Z NIEBA (13.11.19)

  • Ciocia said

   „Módl się tylko z ufnością, a Pan Bóg zaradzi najlepiej wszystkiemu.”

   Bł. Honorat Koźmiński

 4. Ciocia said

  Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

  Wypominki są jednym ze wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Ich tradycja sięga X wieku.

  Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych krewnych i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza listę nazwisk zmarłych, którą odczytuje podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji. Najczęściej wierni odmawiają w intencji zmarłych różaniec lub tradycyjną modlitwę „Wieczny odpoczynek”.

  • Stryk said

   Msza Święta za zmarłych tak i tak zwane mszę święte gregoriańskie tak są jak najbardziej potrzebne zmarłemu ,a wypominki sæ nabijaniem kasy księżną.Jeżeli ksiądz wymieni 50-80 dusz lub więcej i odmówi jeden raz Ojcze nasz i jeden raz Zdrowaś Maryjoto to jest znikoma pomoc zmarłemu tak mówił nasz były proboszcz.

   • Ciocia said

    Dlaczego to powtarzasz , jak to jest tradycja od X wieku .O kasie też mówił Luter .
    Modlitwa – Post – Jałmużna .

    • Stryk said

     Może 15 lat temu proboszcz mówił że wypominki to nic nie dają są tylko po to aby księża mieli więcej pieniędzy ja tylko to przytaczam.

    • Stryk said

     Oczywiście są wypominki,ale obecny proboszcz nie przywiązuje większej wagi do wypominków.

   • Ciocia said

    Pan Jezus opiekuje się miliardami dusz w dzień i w nocy i 50- 80 dusz to za dużo ?

   • turysta said

    Mądry proboszcz i … miał rację 🙂

    • Ciocia said

     To w waszej miejscowości nie ma „wypominek” w listopadzie ? Jest to modlitewny znak pamięci .Czy co roku dajecie pieniądze na Mszę Św. za wszystkich zmarłych ze swoich rodzin ?

    • turysta said

     Jest cały zestaw, a miał rację co do wyższości Mszy Św. i jej dosyć wyraźną przewagę w relacji do zwyczajowej modlitwy wspomnieniowej za zmarłych.

   • PinkBo said

    A co z przypowieścią o złym zarządcy?
    Pan Jezus powiedział by „starać się o niebo metodami światowymi”
    Jeżeli pozbywasz się tego co „lubisz” czyli pieniądza i jego wygody dla dobra dusz to jest twoja ofiara, podobnie jak post za nie.
    Nie twoja juz w tym rzecz co się z tą ofiarą stanie. Ty zrobiłeś dobry uczynek.

 5. Jedno pytanie mam. Maryja została wniebowzięta. Czemu w podsumowaniu pisze że św. Jan widział śmierć Dziewicy?

 6. Darek said

  Szykują grubą prowokację na ks.Piotra Marii Natanka… do wysłuchania „Ogłoszenia bieżące z dn.12.11.2019.” od 06:30 min…

  http://www.christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236

 7. Darek said

  Lekcja Geopolityki ciekawa rozmowa między dr.Jackiem Bartosiakiem a prof.Bogdanem Góralczykiem.

  Pierwsza część rozmowy Jacka Bartosiaka z prof. Bogdanem Góralczykiem o tym jak zmieniły się Chiny i o globalnej rywalizacji z USA. …

 8. Darek said

  Ciekawe czy zmieni się „atak na Polskę” przez te tygodniki…

  Komisja Europejska zatwierdza przejęcie pakietu akcji Axel Springer, wydawcy dziennika „Fakt” czy tygodnika „Newsweek”, przez amerykańską firmę inwestycyjną KKR. Bruksela uznała, że transakcja nie wzbudza obaw ws. konkurencji.
  …Axel Springer to firma medialna i technologiczna działająca w ponad 40 krajach, prowadząca różnorodne marki medialne w tym niemiecki „Bild”, „Welt” czy wydawane w Brukseli Politico.eu. W Polsce poza „Faktem” i „Newsweekiem” stoi za takimi tytułami, jak „Forbes”, „Przegląd Sportowy” czy serwis Onet.pl. …

  https://www.tvp.info/45311931/ke-daje-zielone-swiatlo-na-przejecie-wydawcy-faktu

  • Opcja said

   inwestora interesuje tylko zysk. Jeśli tematyka, którą podejmują te gazety przynosi zyski, to nic nie zostanie zmienione

 9. OSTOJA said

  https://pbs.twimg.com/media/EJMkNaXWsAEXPQe?format=jpg

 10. OSTOJA said

  Masakra. Pan profesor Grodzki kandydatem na Marszałka Senatu. Jak moja Mama umierała to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę
  — podkreśliła prof. Popiela.
  https://wpolityce.pl/polityka/472847-nowy-marszalek-senatu-domagal-sie-pieniedzy-za-operacje

 11. messenger said

  Kard. Sarah ujawnił skandal w seminarium. Kobieta „zmieniła płeć” i o mały włos nie została wyświęcona
  https://www.pch24.pl/kard–sarah-ujawnil-skandal-w-seminarium–kobieta-zmienila-plec-i-o-maly-wlos-nie-zostala-wyswiecona-pch,72132,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_term=pch&fbclid=IwAR2vIKJ6m2Oaa56qABYDUJbSH3zYWMnkYA_-AEJ3dSiEvHEUrQLGyXfCXtU

 12. messenger said

  Proaborcyjna fundacja sponsorem konferencji w Watykanie. Watykańska konferencja „Redukcja strat i marnowania jedzenia” odbywająca się w dniach 11-12 listopada w Casina Pio IV pod auspicjami papieża Franciszka i Papieskiej Akademii Nauk, jak informuje portal Church Militant, była sponsorowana przez Fundację Rockefellera. Fundacja Rockefellera jest znana z finansowani inicjatyw proaborcyjnych, promowania aborcji i agendy LGBT.
  https://www.fronda.pl/a/proaborcyjna-fundacja-sponsorem-konferencji-w-watykanie,136088.html

 13. Darek said

  Przypadek?

  Do niezwykłego zdarzenia doszło wczoraj w Wielkopolsce. W trakcie jedynej burzy, jaka wtedy przechodziła nad środkową Europą, piorun uderzył w teren budowy i poraził robotnika. Skąd się wzięła burza o tej porze roku?…

  https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2019-11-14/w-wielkopolsce-piorun-porazil-budowlanca-to-byla-jedyna-burza-w-calej-srodkowej-europie/

  • Ciocia said

   Na szczęście piorun nie uderzył bezpośrednio w niego, lecz w metalową konstrukcję, a następnie przeskoczył na mężczyznę, przez co dawka energii, jaką 31-latek przyjął, była niewielka. Tylko dlatego przeżył, choć trafił z poparzeniami do szpitala.

  • Ciocia said

   Może to jakaś wiadomość dla tego 31 – latka .

  • Stryk said

   Darek przez cały rok mogą być pioruny ,ale pioruny mogą być czegoś zwiastunem tak jak rezydencja Benedykta , każdy widział błyskawice uderzajcæ w kopułdę św .Piotra.

 14. messenger said

  Polskie bociany wystrzelane jak kaczki!!
  https://agrolajt.pl/informacje/polskie-bociany-wystrzelane-jak-kaczki-154?fbclid=IwAR11nkIcfFNwvVUa_dNGXwitgEsoJjJ6dOlqO-x3Jl4q6z90gaOidk8jDDM

 15. OSTOJA said

  Jolanta Brzeska zginęła 1 marca 2011 roku. Jej zwęglone ciało zostało znalezione w Lesie Kabackim. Bezpośrednią przyczyną śmierci był wstrząs termiczny, podtrucie tlenkiem węgla oraz rozległe oparzenia ciała powstałe w wyniku podpalenia naftą. Oznacza to, że została spalona żywcem. Tak wynika z ustaleń śledczych. Sprawcy do dziś są nieznani.
  Śmiejąc się z tej sprawy, sędzia Pirogowicz śmieje się nie tylko z najbliższych zamordowanej Jolanty Brzeskiej. Śmieje się z nas wszystkich. Śmieje się z naszego żądania sprawiedliwości wymierzanej przez państwo. Ten śmiech na lata stanie się symbolem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I konieczności jego głębokiej reformy.
  https://niezalezna.pl/295919-sedzia-ktory-smieje-sie-z-nas-wszystkich

 16. obserwator said

  Zbliżamy się nieuchronnie do najgorszej i najcięższej dekady końca czasów 2020-2030.W zawrotnym tempie uchwalane są coraz to głupsze i antyludzkie prawa.Przoduje w tym ONZ i Unia Europejska.Nachalna siłowa propaganda homoseksualizmu i innych tego typu zboczeń,narzucanie w szkołach wszystkim dzieciom i młodzieży na świecie edukacji seksualnej i ideologii gender,coraz agresywniejsza postawa światowych bojówek lewackich w stosunku do pozostałej części społeczeństw,niszczenie przez wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Kościoła rzymsko-katolickiego,kulminacja blużnierstw herezji profanacji,niespotykanych rozmiarów skłócenie kleru,jawne przyznawanie się znanych i nieznanych ludzi do satanizmu a nawet budowaniu pomników szatana (prawie nikogo już to nie oburza) coraz większa ilość programów w tv o tzw.cywilizacjach z innych planet,promowanie depopulacji ludzi dla dobra planety oraz weganizmu a jednocześnie promowanie kanibalizmu,ustanawianie w ONZ cyt.podstawowego prawa człowieka czyli legalnej aborcji we wszystkich krajach,rozprzestrzenianie się w coraz większej ilości krajów legalnej eutanazji,uczłowieczanie zwierząt i zezwierzęcanie ludzi,promowanie bezgotówkowej waluty która przybliża ludzkość do obowiązkowego chipowania,mówienie wszędzie o ekologii która stała się jakąś obsesją i opresyjną ideologią która utworzy a nawet już utworzyła jedną światową religię New Age.etc.etc.I to wszystko dzieje się już teraz co dziwne w jednym czasie.Masoneria od 2018 uderzyła w ludzkość z grubej rury.A to dopiero początek tego szaleństwa.NWO będzie już bezwzględnie wprowadzane na całym świecie od 2020 roku.i bez wyjątków punkt po punkcie (Agenda 21) w oszałamiającym tempie tak żeby do 2030 zakończyć ten najważniejszy dla masonerii etap transformacji świata i ludzkości.Ulepią nowego człowieka z nowym myśleniem i światopoglądem.Oni się już nie cofną przed niczym żeby to osiągnąć ponieważ nie mają już czasu żeby to przeciągać na kolejne lata.2030 będzie już totalnym końcem i upadkiem człowieczeństwa.Nie ma już od tego odwrotu dlatego przyjdzie kara Boża która to całe bezeceństwo gwałtownie zatrzyma i rozniesie w pył.

 17. hallinna said

  Członkowie Kościoła Chrystusowego sa świadomi tego, że uczestniczą obecnie w dokończeniu Dzieła Bożej Miłosci i Miłosierdzia , Tego Dzieła ,które rozpoczął przychodzący w Betlejem Jezus Chrystus ,Syn Boga Ojca Przedwiecznego.
  Wola Boga Ojca było i jest, by człowiek zyjący na Ziemi miał Jego Syna Jezusa Chrystusa za Króla i Władcę świata duchowego i ziemskiego .
  By to On budował na Ziemi Królestwo Boże na wzór jak Niebo zbudowanym jest .By to On doprowadził człowieka i swiat do stanu w jakim był przed ingerencja szatana w Raju

  Przeklety szatan uzurpator , wykorzystując wolna wole człowieka wszedł podstępem w to co Bóg Ojciec stworzył z myśła o człowieku-narzędziu ,które w materii miało budowac Jego Królestwo Miłosci , na wzór jak Niebo zbudowanym jest ,.

  Przeklęty szatan podstępem i kłamstwem sie posługując, wszedł w wymiar człowieka i rękami człowieka niszczy świat ziemski na tyle ,na ile tylko mu człowiek pozwoli ..
  Chce byc panem i władcą tutaj na Ziemi takim, jakim jest Bóg Ojciec w Niebie .Bo chce osiągnąc to, że człowiek oszukany i w błąd wprowadzony ,po przejściu drogi życia, którą on wskaże tutaj na Ziemi za własciwą, by wylądował w piekle .
  I tak manipulował i manipuluje świadomocia i wolą człowieka , by szkodziła Bozym sprawom na Ziemi .
  .Dlatego robi wsystko, aby budowac zniewolenie piekielne na Ziemi …Obraca przysłowiowego kota do góry ogonem .

  Słabość i marnośc człowieka widac teraz najbardziej .
  Podstępny i przebiegły szatan robi sobie z tego człowieka , którego upoluje podstępem , marionetke , która idzie wbrew Woli Boga , a przez to jest wykorzystywany do tego ,aby przeszkadzac Bogu Stwórcy w odzyskaniu z szatańskiego zniewolenia tego co Jego własnoscia jest .

  Chrystus Król odchodząc po Zmartwychwstaniu zapowiedział że przyjdzie ponownie , aby dokończyc Dzieło Miłości i Miłosierdzia .
  A tym , którzy Mu zaufali , którzy Go pokochali , którzy wraz z Nim tworzyli wspólnotę ,zesłał Ducha św . By to On prowadził członków Kościoła Sw Jego drogami, do Jego celu .
  By wspólnymi siłami przygotowywali wszystko na Ziemi ,do powtórnego Jego przyjścia, jako Władcy i Pana ,Chrystusa Króla .By dokończonym mogło byc Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia .

  • hallinna said

   Co wiemy o Duchu św działająym na Ziemi ?

   Że wchodzi do serca człowieka, który przyjął chrzest i wyrazł zgode na tworzenie wspólnoty ,którą na Ziemi założył i chce budowac Chrystus Król
   Że rozdaje DARY Z NIEBA ,
   że oswieca poucza prowadzi ,
   że podpowiada co zrobic jak zrobic, by były z trudu i pracy ,dobre owoce Bogu miłe .
   Że podpowiada, jakie decyzje podejmować, aby utrzymac sie na drodze do Nieba ,
   aby życiem zapracowac na radośc i szczęście ,chwałe i uwielbienie Boga Ojca i Chrystusa Króla .
   By dawac Bogu w Trójcy sw to , co On chce od człowieka zyjącego na Ziemi otrzymac .

   Wiemy także to ,że szataan cały czas walczył i walczy z Duchem św .
   Robi wszytko, aby Duch św nie mógł znaleźć serca, do którego by mógł wejśc i działac ,.
   Rekami swoich marionetek zabijał i zabija tych, którzy do serca wpuścili Ducha św .
   Robi wszystko, aby Duch św nie mógł dostosowywac swiat ziemski do wskazań z Nieba , aby nie mogła najśc droga ciała na droge ,którą ma wyznaczona duch ,na czas pobytu wśród świata .

   Tak patrząc na to co sie tutaj teraz dzieje , to można powiedziec że toczy sie walka w świecie duchowym . Bo szatan chce przeszkodzic Bogu w realizacji Jego planów .
   Wiemy że Zwycięzcą jest Bóg w Trójcy św . I aby mogło dokonac sie to, co zaplanował Bóg Ojciec , to musi nastąpić zwycięstwo Ducha św .
   Musi byc wyparty zły duch , który wdarł sie w Raju podstępem i kłamstwem , ten tóry dostał władze na 100 lat .
   Aby tak sie mogło stac , to musi nastąpic wylanie Ducha św w takiej liczbie i mocy , by wyparł On złego ducha .By przejął On władze nad każdym człowiekiem i całym swiatem .

   Przez czas całkowitej władzy szatana nad człowiekiem i światem Duch św miał bardzo ciężko i trudno .
   Bo szatan robił wszystko by On nie znalazł serca, w którym by mógł przetrwac na Ziemi czas jego panowania .
   Duch św mógł przetrwac tylko w sercu człowieka , który szatanowi mówił cały czas NIE .
   Który nie wpuścił do swego wnetrza tego co chciał wprowadzic szatan .
   Mam pytanie,,,,,
   w ilu sercach Duch św znalazł swoje bezpieczne schronienie, że szatańskie macki Go nie dosięgły .

   Jak widac, to ten czas władzy szatana przez 100 lat, był walka szatana z Duchem św .
   Człowiek przez swoja słabośc i uległosc podstępowi kłamstwu pokusie szatana wpuścił szatana nawet do Watykanu , do miejsca , przez które był kontakt z Chrystusem Królem .
   Można powiedziec pępowina .

   Gdyby nie działanie Maryji wśród swoich swieckich dzieci , Duch św miałby bardzo duże problemy z utrzymaniem sie w sercu człowieka .

   Gdyby Duch św nie przetrwał w sercach człowieka , wówczas byłaby totalna ciemnośc na Ziemi i szatańskie prawa .
   A tak to jest coraz więcej Bożej Jasności i coraz więcej szatańskiej ochydy wychodzi na swiatło dzienne.

   Skoro Duch św przetrwał w sercach wszystkie nawałnice szatańskie , to teraz przychodzi czas na to ,aby Duch sw zaczął działac na Ziemi w sytuacji ,gdy zły duch mu w tym nie przeszkadza .Gdy odchodzi , a wszystko i wszystkich wypełnia Duch św , by bez problemów kontynuowac zadanie które ma zlecone do wykonania na Ziemi .

   W orędziach było mówione,
   że nastanie wylanie Ducha sw .
   Oby jak najszybciej nastał ten czas, w którym Duch św wypełni wszystko i wszystkich tak, jak zyczy sobie tego Bóg Ojciec i Syn Bozy i jak pragnie Duch św .

   Jedno jest pewne , wszystko to co zostanie wypełnione Duchem sw , to to zostanie włączone w skład Nieba .
   Bo Niebo także wypełnia Duch św .

   Było także w orędziach mówione, że Chrystus Król zabierze wszystko co Jego jest, do Królestwa Niebieskiego .
   A więc wszystko to, co wypełnione bedzie Duchem św , bedzie włączone w skład Królestwa Jezusa Chrystusa Króla .

   Skoro tak sie sprawy mają , to szczęsliwy ten, kto jest ochrzczony , kto może skorzystac z Sakramentu pojednania , .
   Bo po Sakramencie Pokuty do serca wchodzi Duch św by nadal prowadzic członka Kościoła sw drogą Bożą .

   • hallinna said

    Skoro wiemy, że sługusy szatana mieli wolna ręke do działania , bo ich zleceniodawca miał władze daną mu na 100 lat ,to nic dziwnego że doszli do takiej nikczemności ,podłości ,że tak bardzo zarazili zdrowe Mistyczne Ciało Chrystusa .I tak daleko posunęłi sie w budowie szatańskiego zniewolenia na Ziemi .
    Nic dziwnego że Europa chrzescijańska pada w zgniliźnie szatańskiej .
    I że sługusy szatana chcą tą zgnilizną wszystkich brudzić .
    Że do tego doszło, to świadczy o słabości wiary i miłości do Boga tamtych narodów . A oni maja sie za ludzi sukcesu .
    Tylko, dlaczego tak uważają ?
    dlatego że pozwolili sie okraśc z tego, co najpiekniejsze , co najwartościowsze ,co owocuje dobrem na cała wiecznośc .?
    Bo ulegli pokusie i kłamstwu szatana .

    Wszędzie na całym swiecie powstały szatańskie komórki zniewolenia , w których sługusy szatana na polecenie piekła dopuszczali sie okropności .
    Bo zadania i prawa dyktował szatan .
    A były one takie ,
    że dokad pracujesz dla mnie, to masz osiagnięcia i o nic nie musisz sie trwożyć .Bo racja zawsze jest po twojej stronie

    Teraz wchodzimy w nowy czas .
    W świecie duchowym szatan zleceniodawca jest pokonywany , a więc sługusy szatana nie maja juz osłony z piekła rodem .
    Teraz zaczyna wchodzic i panowac Boża Sprawiedliwośc .
    Kryteria Bożej Sprawiedliwości kazdy zna .
    To 10 przykazań Bozych i Dwa Przykazania Miłości .
    I teraz będa własnie te prawa obowiązywały .I z przestrzegania ich będzie każdy oceniany .
    Sługusy szatana beda sie musiały zmierzyc z tym, na co zapracowali .

    Za czasów II wojny światowej także zbrodniarze niemieccy byli pociągani do odpowiedzialności przed sprawiedliwościa ludzką .
    I mówili , myśmy nie winni , myśmy wykonywali polecenia .Bo wtedy było tak że tak czynic trzeba było .

    A ile zbrodni i krzywd nie zostało wyrównanych ?
    Nawet teraz z Niemiec słychac głosy, że Polska za te zniszczenia, które Niemiec na usługach piekła spowodował , nie dostanie ani grosza .
    Dobrze niechaj i tak bedzie .
    Niechaj im Bóg wyznaczy sprawiedliwośc .
    A co inni złoczyńcy ze wschodu czynili i co także nie chca wynagrodzic Polsce tej krzywdy, którą jej wyrządzili na polecenie piekła ?
    A co czynią obecnie ci na usługach piekła , którzy okradają Naród Polski z wszystkiego co tylko mogą ?
    Nie chca przestać , nie cha odpowidac przed ludzka sprawiedliwościa , niechaj więc odpowiadaja przed Boza Sprawiedliwościa .
    Jedno jest pewne , gdyby przed ludzką sprawiedliwościa poniesli kare , to znacznie lżejsza kara byłby wymierzona przez Bozą Sprawiedliwośc .

    Na czas przyjścia Bożej Sprawiedliwości zło czyniący ,maja tak wiele zatajonych win .Kto im winien tego, że tak źle przygotowali sie do tego, co na Ziemi następować będzie ,jako następstwo i konsekwencja tego ,co dokonuje sie w świecie duchowym?
    Oni zyli tylko sprawami świata ziemskiego i nie angazowali sie w to, co następuje w swiecie duchowym .Nie dostosowywali swojej drogi świata ziemskiego do potrzeb swiata duchowego , więc teraz maja problem .

    Było mówione w przepowiedniach że przyjda takie czasy że ludzie beda chodzić po ulicach i płakac i głosno swoje grzechy mówic .Bo takie cierpienie beda mieli w sercu .
    Teraz gdy przychodzi Boza Sprawiedliwośc , gdy ona wchodzic bedzie do serc , no to logiczne że tak bedzie . Bo wyrzutów sumienia które powstana , i tego nieszczęścia które z tych czynów beda pochodzic nikt nie zniesie .

    Jest jeszcze czas , można oblegac konfesjonały , mozna jeszcze wejśc na droge dostosowania sie do kryteriów Bozej Sprawiedliwości . By na czas jej przyjścia nie przeżywać cierpienia nie do uniesienia .
    Mówione było w Orędziach ,że tego spotkania z Boża Sprawiedliwościa wielu nie przeżyje , bo serce z rozpaczy peknie ,
    gdy zobaczy jak powinno byc ,a jak jest .
    Gdy zobaczy, jaka Miłosc idzie od Boga ,
    a jaka nienawiśc i plugastwo jest w sercu .

    Także było mówione, że przyjdą takie czasy, że ludzie beda wołac góry pagórki przykryjcie nas ,bo nie możemy znieśc tego cierpienia .

    Wszystko co zaplanował Bóg Wszechmogący następuje.
    I to w czasie wyznaczonym przez Boga i w sposób wyznaczony przez Boga .
    To tylko człowiekowi będącemu w błedzie szatana sie wydaje, ża ma wpływ na kształtująca sie rzeczywistość, ze jest panem i władcą .
    przychodzi czas na rozczarowanie …
    Wszystko zacznie byc stawiane do pionu .

 18. hallinna said

  Tak sobie rozważam …

  Z przekazów z Nieba wiemy, że Bóg Ojciec przystąpił do uwolnienia człowieka i swiata z zniewolenia szatańskiego , jakie rozpoczęło sie w Raju , na wskutek tego ,że człowiek otworzył furtke szatanowi ,aby mógł wejśc w wymiar człowieka , w rzeczywistośc na Ziemi .
  Cały czas wykorzystujac podstęp oszustwo kłamstwo ,wrasta on jako wrzód jako pasożyt w kształtująca sie rzeczywistość przez to, że człowiek zyjący na Ziemi mu to umozliwia .
  Bo ulega jego pokusie podstępowi oszustwu i zamienia w czyn jego zlecenia ,w przekonaniu że dobrze czyni .
  I powoduje to ,że wbrew Woli Boga mogą sie stawac rzeczywistościa na Ziemi ..

  I to jest mechanizm , który wykorzystuje szatan cały czas , aby wbrew Woli Boga Stwórcy Własciciela człowieka i swiata , miec wpływ na kształtująca sie rzeczywistosc na Ziemi .By wrastać jak pasożyt na tym co Boże jest .

  Z przekazów z Nieba na nasze czasy wiemy także to ,że szatan dostał całkowitą władze nad człowiekiem na 100 lat .
  A skoro dostał władze, to zrobił wszystko co tylko mógł, aby tą władze utrzymac nawet wtedy , gdy juz nie bedzie miał pozwolenia .
  I tak własnie przez swoich sługusów banksterów spowodował jeden swiatowy rzad, dla którego pracuja przerózne podzespoły ,uczynione z zniewolonych i w bład wprowadzonych ludzi , którzy realizuja jego zadania , pod pozorem dobra , a służące totalnemu zniewoleniu i zniszczeniu tego co Boże jest .

  Z orędzi dawanych przez Pana Jezusa , Zwycięskiego Króla wiemy to ,że On cały czas przygotowuje sie do odebrania szatanowi tego na czym bezprawnie sie uwłaszczył i chce wciagnąc do piekła .

  Chrystus Król ma skomplikowaną sytuacje ,
  bo On kocha każdego człowieka i nie walczy z człowiekiem zyjącym na Ziemi .
  A szatan robi wszystko ,
  aby człowiek walczył z Jezusem Królem , z Bogiem Wszechmogacym ,
  aby zniszczonym był człowieka i swiat tak , by gdy przyjdzie czas, że Chrystus Król go odzyska z szatańskiego zniewolenia , były tylko ruiny i zgliszcza, w których nie da sie odbudowac zycia .

  Aby do tego nie doszło, sa powołani Wojownicy Modlitwy przez Maryje Królową i wspomagaja działania Chrystusa Króla , Boga Wszechmogacego .

  Cały czas zadawałam sobie pytanie w jaki sposób Bóg Wszechmogacy pokona szatana i odbierze mu to na czym podstępem sie uwłaszczył …Jak bęedzie wyglądał ta walka w której bedzie uczestniczył człowiek
  Teraz juz rozumie .

  W oredziach Pan Jezus mówił ,że On zabierze wszystkich do swojego Królestwa tak, jak wciaga sie pełna siec z wody i przenosi sie zawartośc w inne miejsce .
  A skoro ma zamiar tak zrobic , to ma zamiar przenieśc wszystko co Jego jest do miejsca do którego nie ma dostępu szatan .
  A więc zadniem człowieka zyjącego na Ziemi jest przystapienie do odrąbania szatana od człowieka .Od tego, co Chrystus Król będąc na Ziemi otoczył miłościa i swoja Wola i swiadomocia chciał i chce włączyc w skład Królestwa Niebieskiego

  Widac już wyraźnie ,że następuje oddzielanie owiec od kozłów .
  a więc ,ci którzy poszli za Maryja Królową i stali sie Wojownikami Modlitwy ,znaleźli sie w gronie owiec ,zostali juz odrąbani od szatana swoja wola i swiadomością .W nich nie może juz wrosnąc szatan , bo oni mówia wolą i swiadomoscią NIE na całej przestrzeni .
  Oni zostali juz wypełnieni Duchem św .
  Oni weszli juz na droge prawidłowej współpracy z Bogiem w Trójcy św .
  Oni modlitwą postem cierpieniem odrąbuja innych , aby Chrystus Król nie utracił nikogo ,kogo kocha .Oni swiadomie pracuja na to aby Chrystus Król był szczęsliwym Królem , bo wszystko to co On otoczył miłoscia i zapragnął włączyc w skład Królestwa swego , było rzeczywiście uwolnione spod wpływu obecnosci działania szatana .
  By szatan juz nie mógł wykorzystywac wolnej woli człowieka do wchodzenia podstępnego w to co jest własnościa Chrystusa Króla .

  • hallinna said

   Teraz zadaję sobie pytanie,,,,
   w jaki sposób bedzie wyciągał swoją własnośc Chrystus Król z szatańskiego zniewolenia .Bo on nie odda tak łatwo tego co sobie przywłaszczył .

   Aby lepiej zrozumiec to nalezy ten aspekt sprawy przenieśc na świat ziemski , by wyobraźnia zadziałała .

   Pasożyt to jest takie monstrum ,które wykorzystuje ofiarę .Bo żeruje na pracy ofiary .Doprowadza nawet do smierci ofiare .

   Ośmiornica piekielna to taki pasożyt ,który wpuszcza swoje macki w serce człowieka i wysysa z niego wszystko co Boże jest , a wprowadza szatańska zarazę .
   Aby do serca nie wchodziły macki szatanskie, to trzeba wolą i swiadomością powiedziec NIE , wezwać na pomoc Boga w Trójcy sw ,, Maryje Królowa , aby dopomogli uwolnic sie z tego podstępnego pasożyta .
   Człowiek sam nie jest w stanie sie uwolnic , chociazby bardzo chciał .
   A skoro tak bardzo mocno szatańska osmiornica weszła juz w serca ludzi ,
   to wyciagnięcie człowieka i swiata z tego szatańskiego zniewolenia , z uscisku tych macek bedzie bardzo trudne .

   .W pierwszej kolejności są czynione czynności w świecie duchowym , bo gdy tam zostanie odrąbane , to tutaj na Ziemi juz z łatwością pójdzie wysmyknięcie sie z tych macek zniewolenia .

   .I do tego aby Ziemia sie nie rozkołysała za mocno , aby woda nie zmyła mieszkańców Ziemi , trzeba precyzyjnego działania .
   I to działanie juz następuje .
   Wyrywany jest człowiek i świat z tego piekielnego uścisku .
   Przeciez cały drży .
   I zabierany jest do miejsca, które Bóg Wszechmogący wyznaczył , na kwarankanne ,do przystosowania się do praw i obowiązków obowiązujących w Niebie .

   Przechodziłam smierc kliniczna i uchwyciłm róznice w działaniu , które panuje tam w swiecie duchowym i tym które panuje tutaj na Ziemi .

   Wciąz zadawałam sobie pytanie ,
   kto zamknął człowieka w tak uniesczęsliwiającym działaniu .
   Czemu człowiek zyjący na Ziemi jest pozbawiony tego w czym zyje sie po smierci .
   Czemu trzeba tutaj na Ziemi tak bardzo sie męczyc w tym działaniu .

   Odpowiedz znalazłam ,
   to są skutki i następstwa grzechu pierworodnego , ingerencji szatana w sprawy człowieka .
   To jego obecnośc na Ziemi powoduje to nieszczęście .To on tak bardzo zniewala i unieszczęsliwia .

   Jakaż rozpacz mnie ogarnęła ,gdy po tym przezyciu rozmawiając z ludzmi nie zauwazyłam chęci wyjścia z tego .

   Więc prosiłam Niebo o pomoc ,
   by pomogli mi uczynic wszystko co potrzebne jest , aby człowiek zyjący na Ziemi ,mógł miec szanse wyjścia z tego szatańskiego koszmaru .
   By miał szanse korzystania z tego szczęscia i radości ,jakie daje przebywanie w Bozym działaniu .
   Jakie wypływa z pełnienia Woli Boga .

   Teraz gdy jesteśmy juz o krok od zabierania nas do miejsca, w którym nie ma szatana , ogarnia mnie radośc .
   Bo życie na Ziemi stanie sie radościa .
   Każdy czyn wykonany z miłosci do Boga , bedzie powodował w sercu czyniącego radośc zadowolenie spełnienie sie ,.
   A więc szczęście jakie posiadali Adam i Ewa przed grzechem w Raju

   Nic dodac nic ując wchodzimy w nowe .
   Bóg Wszechmogący jak zaplanował tak realizuje plan odzyskania człowieka i swiat.
   Nikt nie jest w stanie przeszkodzic Mu w realizacji Jego zamiarów .On jest Wszechmogący …
   Nawet to, że szatan dostał władze na 100 lat i miał szanse przygotowac sie tak, aby swojej władzy nie utracił .Nie przeszkodziło Mu . A wręcz Jego Zwycięstwo jest całkowitym tryumfem …..

   I teraz przez analogie ,
   co beda czuli ci ,którzy bedac na usługach piekła ,walczyli z Prawowitym Królem Jezusem ?
   Co beda czuli ci na półkach biskupów i kapłanów , którzy spowodowali że wierni utracili z ich powodu swoją wiare , że wiara wygasła , bo wiara bez uczynków martwą jest .
   Cóz beda czuli ci wszelkiej masci zboki , mordercy , którzy swiadomie niszczyli to co własnościa Boga jest ?

   jest wiele rzeczy nad którymi należałoby sie pochylic i zastanowic .
   Ale komu by sie chciało , ?

   Wchodzimy w to ,o czym mówiła przypowieśc o pannach roztropnych i pannach nierozsądnych , które nie zabrały zapasu oliwy .
   Każdy ma wolna wole i dokonuje wyboru ,
   a skutki następstwa i konsekwencje kazdy odczuje na swojej skórze .
   Tylko kto zwraca na to uwagę .

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: