Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Papież Benedykt celowo udawał, że podał się do dymisji

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 listopada 2019


 

Rzym, 12 listopada 2019 r. – trzęsienie ziemi! Właśnie odbyłem długą rozmowę z Nino Olivą, pisarzem, który udokumentował wydarzenia związane z  Giuseppe Auricchia i otrzymywanymi przez niego orędziami Matki Bożej , które miały miejsce w Mammanelli, niedaleko Avoli, w prowincji Syrakuzy we Włoszech, od 1990 roku do jego śmierć w 2012 r. Tak pisze autor artykułu.

Oszałamiająca wiadomość jest taka: Pan Oliva potwierdził dla mnie, że przed śmiercią Giuseppe Auricchia odwiedzili watykańscy urzędnicy wysłani przez papieża Benedykta latem 2012 r. zanim podjął decyzję o rezygnacji. Pan Auricchia dwukrotnie odwiedził Watykan w poprzednich latach, w tym raz w pierwszych latach Papieża Benedykta.

Oznacza to, że papież Benedykt miał pewną wiedzę na temat treści tych orędzi PRZED 11 lutego 2013 r. I PRZED podjęciem decyzji o rezygnacji z papiestwa, w akcie, który sprawiał wrażenie, że rezygnuje z papiestwa, ale który kanonicznie był nieważny.

Na tej podstawie mogę z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że PAPIEŻ BENEDYKT  WYKORZYSTAŁ REZYGNACJĘ, ABY SKONTROWAĆ SIŁY CIEMNOŚCI, o których mówi Matka Boża do Giuseppe Auricchia.

Te orędzia ostrzegły go o spisku i celu. tego spisku To nie była zwykła bitwa o władzę w Kurii, to był diabelski spisek, aby przejąć Kościół i sukcesję Piotrową, aby ustanowić Kościół Szatana w Kościele Katolickim, który całkowicie go pochłonie.

Udając, że podał się do dymisji, powstrzymał ich przed przejęciem urzędu papieskiego, aby wierni nie zostali pozbawieni namiestnika Chrystusa. Zostało to uczynione jako duchowe wsparcie dla wybranych, choć ich liczba jest bardzo niewielka, z powodu wielkiej miłości Chrystusa i Matki Bożej do katolików, którzy są wierni Bogu sercem, umysłem, ustami i czynami!

Przeczytajcie oszałamiające orędzia otrzymane przez Giuseppe  Auricchio i zastanówcie się, w jaki sposób udawana nieważna rezygnacja (patrz ppbxvi.org ) doskonale podważyła ich złe plany i ochroniła Kościół dla tych, którzy chcą pozostać wierni Jezusowi.

To wyjaśnia wszystko, dlaczego nigdy nie potwierdził rezygnacji z papiestwa. (Zobacz, jak Benedykt pokonał „Franciszka” )

Treść orędzi dotyczących papieża Benedykta

Wśród tych orędzi znajdują się oszałamiające odkrycia na temat naszych czasów w odniesieniu do papieża Benedykta  – polskie tłumaczenie jest moje własne, bardzo nieprecyzyjne:

Avola, 15 kwietnia 2008: Pan Jezus mówi: W Rzymie istnieje spisek niegodziwych ludzi, którzy starają się usunąć Mojego Namiestnika ze stanowiska Piotra. O Rzymie, Wieczne Miasto Wzgórz, (przeciwnie) siły zjednoczyły się, aby zobaczyć upadek stanowiska Piotra, komunizm i ateizm, ale ich czas jeszcze nie nadszedł.

Avola, 11 maja 2008 r .: Pan Jezus mówi:… Jestem Dobrym Pasterzem, który cierpi wraz z Moimi wiernymi owcami, aby zatrzymać owce, które planują odejść i uciec w Mojej owczarni. Kościół katolicki jest moją owcą. W tym ludzkim świecie Pasterz jest moim Namiestnikiem. Kto słucha i stosuje słowo, jest ze Mną. Kto nie idzie za Kościołem w słowach Papieża, jest poza Mną, a więc przeciwko Mnie. Wy, kapłani, którzy chcecie porzucić Moją Drogę w imię domniemanej sprawiedliwości, uważajcie na swoje kroki, gdy podejmiecie fałszywe wskazówki, uruchomicie schizmę. Wówczas ludzkość zostanie poddana biczom i ulegnie zniszczeniu, a Bóg zgromadzi sprawiedliwych, aby uformować ich wraz z Papieżem, kapłańskim sercem nowego Kościoła. Przyjdźcie do mnie, do Jezusa. Przyjdźcie do swojego Pasterza, zbliżcie się do Mojej Miłości, a przez to zbliżycie się do niezawodnych fontann Mojego Ewangelicznego Przesłania: to jest Droga, zawiera Prawdę, to przyniesie wam Moje życie ”.

Avola, 28 września 2008: Matka Boża mówi: Pozostań blisko papieża Benedykta XVI, jest on świętym człowiekiem i jest bardzo bliski Mojemu Matczynemu Sercu. Synowie i córki, powinniście uważnie obserwować, stopniowo zbliżają się czasy ostateczne. Będzie bardzo cierpiał dla Mojego Syna Jezusa, zawsze jest gotowy zachować nauki Kościoła, ale będzie prześladowany. Czy nie widzisz, co się wokół niego dzieje? Wstawiam się z Moim Synem, aby chronić go przed złem. Nie zdziw się, jeśli pewnego dnia zostanie odizolowany, a stanie się to w najbliższej przyszłości. Na świecie nastąpi bunt polityczny bezbożnych ludzi, a następnie we Włoszech ujrzy się nienawiść tych, którzy są bezbożni, w jego (papież Benedykt) miejscu oczarują fałszywego proroka dla ludu zła. To wydarzenie i inne wydarzenia zostaną zweryfikowane, zanim nastąpi triumf Mojego Syna, Tego, który w Swojej Chwale przyjdzie pośród was, wtedy całe zło zniknie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Mojego syna, papieża Benedykta XVI. ”

Avola, 15 września 2009 r .: Matka Boża powiedziała Giuseppe: Duch Święty prosi Papieża, aby spełnił wszystko, o co Matka Boża prosiła w Fatimie i we wszystkich miejscach Swoich objawień, dla Jej wybranych w czasach ostatecznych. Matka Boża błogosławi wszystkim. Wkrótce każdy dom, każda rodzina będzie żyła w sobie radością, widząc Panią ubraną w Słońce i Jej umiłowanego Syna.

Avola, 25 marca 2010 r .: Matka Boża mówi: Moi najukochańsi synowie, nie musicie zmieniać pism świętych ani świętych instytucji, aby przeciwstawić się tym, którzy chcą zniszczyć Mojego Namiestnika. Prawdziwą drogą dla was kapłanów jest poprowadzenie ich z powrotem wąską ścieżką. – Święty Michał Archanioł mówi: Wasz Wikariusz jest otoczony przez zdrajców, którzy wybrali jego następcę. Wielkie są jego cierpienia. Módlcie się bardzo, aby papież Benedykt XVI nie został wam odebrany. Biada światu! Mistyczne ciało Chrystusa zostanie ponownie ukrzyżowane!

Avola, 28 marca 2010: Matka Boża mówi: Ci, którzy odeszli, pójdą za oszustem. Zwróć uwagę! Nie idź za nim! Nie słuchajcie jego słów, w tych czasach podążajcie za Moim synem, papieżem Benedyktem XVI, w otoczeniu wrogów i zdrajców, módlcie się, pozostańcie blisko niego ze swoimi modlitwami, aby nie został zastąpiony. Poprowadzi was do zbawienia waszych dusz i całego Kościoła.

Avola, 9 kwietnia 2010: Giuseppe Auricchia mówi: Na te słowa Święta Dziewica pokazała mi Piazza i Bazylikę Świętego Piotra, a następnie pokój, w którym Ojciec Święty Benedykt XVI leżał pochylony na fotelu. Wydawał się bardzo chory i zmartwiony, podczas gdy dwóch prałatów, ubranych w czerwonawo-fioletowe stroje, z okrągłymi kapeluszami na głowach, po wejściu przynieśli dokument i starali się, aby papież go podpisał. Dokument ten nie podpisuje papież. Święta Dziewica wyjaśnia:

„W świętym mieście jest wielu zdrajców, którzy przeważają nad Ojcem Świętym, który jest otoczony wrogami i został poddany wielkiej próbie. Tych, którym można zaufać, można policzyć na palcach jednej ręki. Dziwnie jest widzieć, jak twój dom wpadł w ręce szatana, dom to Kościół ”.

Avola, 11 kwietnia 2010 r .: Matka Boża mówi: Jeśli zniszczysz namiestnika Chrystusa, Benedykta XVI, zniszczysz siebie, ponieważ w ten sposób zmusisz Mnie do wysłania jeszcze szybciej Dnia Sądu.

Avola, 30 kwietnia 2010 r .: Matka Boża mówi: Moja wierna resztka podąża za papieżem Benedyktem XVI, którego chcą wyeliminować. Kontynuujcie za nim i pozostańcie Mu wierni oraz nauczaniu Mojego Kościoła ustanowionego przez Apostołów. Nie pozwólcie sobie odwrócić się z powodu apostazji i herezji. Mówię wam, że następny Papież będzie oszustem, a za tą schizmą stoją niegodziwe siły. Moi synowie, bądźcie przygotowani, abyście mogli podążać za kapłanami wiernymi Papieżowi i nauczaniu Kościoła. Zachowajcie święte mszały i księgi starej Mszy Świętej, ponieważ odstępcy zmienią słowa w dramatyczny sposób.

Avola, 6 czerwca 2010: Pan Jezus mówi: Moi wierni kapłani pozostaną zjednoczeni z Papieżem Benedyktem XVI, a jednak trudno będzie ich znaleźć.

Avola, 5 sierpnia 2010: Matka Boża mówi: Równowaga silnie przesuwa się w lewo w świętym mieście Rzym. Opracowywany jest plan zniszczenia naszego najbardziej ukochanego Namiestnika, a człowiek o czarnych tajemnicach czeka na moment, by wstąpić na katedrę Piotra. Wiele legionów demonów zostało wyrzuconych na świat i próbują zniszczyć stolicę. Ponieważ grzech ludzkości jest królestwem człowieka, wiara chwieje się, a świece gasną. Mój Syn, czy znajdzie mały przebłysk wiary, kiedy powróci na Ziemię? Dzisiaj jest wiele problemów dotyczących Domu Mojego Syna. Nie ma tylko jednej jedynej podstawy i jest to Dom Mojego Syna, z Piotrem jako pierwszą głową, a dziś reprezentowany jest przez waszego Papieża, Benedykta XVI.

Avola, 26 lutego 2012 r .: Matka Boża mówi: Drodzy Synowie, Mojemu posłańcowi pozwolono wypowiedzieć te słowa po otrzymaniu tajnego przesłania, które opublikuje 25 marca. Mężczyźni rządzący uważają się za mądrych, robią to nie rozpoznając, że kieruje nimi Szatan. Wśród nich jest grupa planistów, którzy chcą zbudować uniwersalną republikę. Ich prostą zasadą jest wyeliminowanie prawdziwego Kościoła Bożego. Osiągną to szybko, jeśli Tron Piotra zostanie porzucony, oto dlaczego ogłaszam wam śmierć Papieża, ale wiedzcie, że nie wiedzą już, jak się zbawić. Ludzkość staje na nogach w doku i czeka na wyrok przed Trybunałem Boga.

Avola, 25 marca 2012: Pan Jezus mówi: Mój Synu, nadszedł czas, aby w Rzymie objawił się przewrót polityczny, który kwitnie i wewnętrzna walka między ludźmi, ale ważniejsze jest to, że doszło do spisku błędu i oszustwa , które Szatan i książęta ciemności wprawią kiedyś w ruch, aby zniszczyć Mój Dom, aby ustanowić unię pod jednym rządem światowym, jedynym Kościołem Bożym, który będzie bez Boga. Chcą usunąć z niego Mojego Namiestnika, aby rządzili nim ci, którzy nienawidzą Syna Bożego.

________

* Zjawiska te nigdy nie zostały formalnie zatwierdzone ani odrzucone z tego. Chociaż prawdą jest, że niektórzy biskupi osobiście ich dyskontowali i że miejscowi duchowni nie zwracają na nie uwagi, nie wszczęto żadnego formalnego dochodzenia ani nie wydano dekretu kanonicznego. Jeśli przeszukujesz sieć wpisując słowa- Nostra Signora del Pino, Avola – znajdziesz obfite odniesienia do tych objawień na długo przed Synodem  Amazonskim.

Reklama

Komentarzy 147 do “Papież Benedykt celowo udawał, że podał się do dymisji”

 1. Adrian said

  Reasumując ten świat jeszcze trzymamy jest przy życiu ze względu na papieża Benedykta

  • hallinna said

   Reszta Kościoła, o której było mówione w orędziach MBM weszła do katakumb wraz z zejściem Papieża Benedykta ciałem z tronu piotrowego .

   Franciszek nastał po to, aby modernistom dac pole do popisu , aby mogli realizowac swoje puste wizje .Aby wyprowadzic reformatorów i wilków w owczej skórze z Kościoła Chrystusowego .

   Oni myłśa ze wszyscy pojdą za nimi .

   W Kościele Chrystusowym pozostana ci którzy sa w Kościele dla Chrystusa króla .
   A wyjda wszyscy ci, którzy na polecenie piekła traktowali kościół Chrystusowy jako prywatny folwark .
   Jako miejsce pracy , łatwy zarobek , półkę władzy dla ciała ..Oni operuja tylko w świecie ziemskim .

   Coraz więcej bedzie sie pojawiało tego co swiadczy o tym ,że ci wsłuchani w Orędzia MBM i nie tylko, sa tymi szczęściarzami ,którzy w dalszym ciągu utrzymuja sie na drodze prawidłowej współpracy z Załozycielem .Bo wsłuchali sie w Głos Maryji i ruszyli wraz z Nia drogą wiodącą do osiągniecia Bożego celu .Na spotkanie z powracającym Zwycięskim Chrystusem Królem .

   I to dzieje sie w czasie ,gdy szatan miał całkowita władze w świecie i Kościele .

   A więc szatan poniósł całkowita kleske . Bo nie przeszkodził Bogu w Trójcy św zrealizowac swoich planów jakie On ma względem człowieka i swiata .
   Mimo iż miał całkowita władze nad czlowiekiem swiatem i Kościołem .

   Przekonał sie ,że do sukcesu nie wystarczy tylko wejśc tyłkiem na tron .
   Bo owieczki Chrystusowe nie odpowiedzą na jego głos .Nie pójda za nim tak jakby chciał .
   One sercem słuchają Dobrego Pasterza i idą za Jego głosem wraz z Maryją Królową .
   Gdy On sie pojawi , wszystkie zagubione wróca do Niego by Mu służyc .I nastanie jedna owczarnia i Jeden Pasterz …..

  • Ciocia said

   Mecz Izrael – Polska w eliminacjach do EURO 2020

   zostanie rozegrany w sobotę 16 listopada w Jerozolimie.

   Początek meczu Izrael – Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Izrael – Polska na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsatu Sport. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Izrael – Polska.

  • joziik said

   ale podobno bergolio to jeszcze papiez kolejny ma byc antychrystem wedlug przepowiedni

  • michael said

   Trzeba zauważy, że Benedykt XVI już jest na ostatnim odcinku życia. To oznacza, że jesteśmy blisko zmian przełomowych dla świata, niestety gdy odejdzie nasz umiłowany Papież Benedykt XVI będzie się źle działo na świecie. Oby żył jak najdłużej. Daj Boże.

   • hallinna said

    Gdy odejdzie Papież Benedykt z tego świata ,to jego miejsce zajmie abtychryst .
    Podobno wszystko ma sie rozegrać w 2020.
    jedno jest pewne ,
    co wypracowaliśmy w latach poprzednich , to z tego będziemy korzystać gdy to sie zacznie dziac ..

  • rafael said

 2. OSTOJA said

 3. OSTOJA said

 4. Dzieckonmp said

  Polska i Węgry, jako dwa jedyne państwa z UE, wraz z USA, Rosją, Brazylią zablokowały uznanie aborcji za prawo człowieka. To ważne. Za to władze Rzeczpospolitej należy mocno pochwalić.

 5. Dzieckonmp said

  Niesamowity atak TVN24 na PiS – przed chwilą pokazano Beatę Szydło i Antoniego Macierewicza witającymi się z nazistowskimi bandytami z Gdańska!

  • hallinna said

   A co pokazali prawdę ?
   czy jest to fotomontaż ?
   Proszę cos więcej na ten temat .
   Bo uważam że ukazanie prawdy to nie atak .
   Fotomontaż to atak.

 6. Ciocia said

  Gościem Nocnych Świateł był:
  – Szymon Królikiewicz – teolog, autor książki „Maryja i ksiądz Dolindo”

 7. Opcja said

  Objawienia te nigdy nie zostały uznane ani przez biskupów, ani przez samego Benedykta XVI, mimo że miał czas aby to zrobić. Widocznie jest jakiś powód, dla którego ich nie uznał…

  • Dzieckonmp said

   Objawień nie zatwierdza się po kilku latach tylko czeka się aż powstaną przesłanki które każą zatwierdzić.

   • Opcja said

    co nie zmienia faktu, że nie są uznane, bo najwidoczniej przesłanki nie wystąpiły

    • Dzieckonmp said

     Najważniejsze że nie stwierdzono iż są fałszywe. To sprawia że jest duża szansa że pochodzą od Boga.

    • Opcja said

     nic o nich nie stwierdzono, nawet nadprzyrdzoności, co jest wstępem do uznania objawień.

    • La Salette said

     Prawda pochodzi od Boga i żadne przyszłe wydarzenia nie są mu zakryte. Uprzedza człowieka aby go ostrzec.
     Więc to co pochodzi od Boga jest Objawiane, a następnie po prostu się realizuje w rzeczywistości.
     Prawda broni się sama. Zaprzeczając prawdzie zaprzecza się Bogu, gdyż wyszła z jego ust. Człowiek, który zaprzecza Bogu jest synem szatana ojca Kłamstwa.
     Niektórzy tu z bloga gdy patrzą na bezchmurne niebo to mówią jest pomarańczowe, … Żółte ….
     Błękitne?
     Nie, nie zostało to zatwierdzone!
     Pozostaje tylko pytanie, z czego powstaje te zakłamanie?
     U człowieka, który nie ma złej woli niestety z głupity, braku inteligencji, gdyż Szatan aby móc kierować ogłupia zaciemnia umysł. Jest też druga kategoria ludzi po prostu zakłamanych, obłudnych, współczesnych faryzeuszy ,(interesujące że mają dużą wiedzę niekiedy teologiczna, są zorientowani) im niebo nie będzie błękitne…
     To piekielne języki wprowadzające w błąd nie szukające prawdy, choć jest trudna i bolesna. Do nich tylko można powiedzieć Precz!

    • Ciocia said

     La Salette czy masz pełną świadomość całej Ewangelii .

     „Fałszywy prorok – w religiach abrahamicznych określenie osoby bezpodstawnie przypisującej sobie tytuł przywódcy charyzmatycznego. Oznacza, że twierdzenia o otrzymaniu daru prorokowania przez tę osobę są kłamstwem.

    • Ciocia said

     2 List świętego Piotra (2 P 2, 1-3) ostrzega, że pojawią się fałszywi nauczyciele, tak jak niegdyś pojawili się fałszywi prorocy:

     Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi.

    • Ciocia said

     W Nowym Testamencie poglądy na fałszywych proroków są podobne jak w Starym. W Mt 7,15-23[2] Jezus podczas kazania na górze mówi:

     Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.

     Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

    • PinkBo said

     Ciocia, nie wystarczy tylko znać Ewangelię. Trzeba być czystego serca i pełnym pokory by Duch Sw dał komuś dar rozumienia, rozeznania. Wszyscy musimy się o to starać w ciszy swojej duszy, bo nikt inny tego za nas nie zrobi. A słuchając innych i idąc za ich radami może zaprowadzić nas na manowce. Wszystko absolutnie mależy rozeznawać na modlitwie. Dlatego w tych czasach powinnismy być„czyści jak gołębie i przebiegli jak węże”

    • Ciocia said

     Oczywiście , że tak . Mając wszystko na względzie trzeba zachować ostrożność .

    • Ciocia said

     EWANGELIA (Łk 21,5-19)

     Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

     „….Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”.

    • La Salette said

     W przysłowiach ludowych jest wiele mądrości.
     Jedne z bardziej znanych: uderz w stół a nożyce się odezwą….
     Ludzie tu na blogu piszą z inspiracji Ducha, ja nikogo nie wymieniałem, ale wiedziałem że ten Duch się objawi.
     Pisałem o faryzeuszach i uczonych w piśmie, „specjalistach od Boga”, którzy tak naprawdę Ukrzyżowali Jezusa (podpuszczał i Piłata i lud).
     Na Koniec Czasów wszystko się powtórzy, gdyż Szatan był specjalista od Pana Boga (miał doskonałe poznanie Boga ale się zbuntował).
     Wspołcześni „specjaliści od Boga” z inspiracji szatana ukrzyżują Mistyczne Ciało Chrystusa.

    • La Salette said

     …Dlatego na mój post odpisano cytatami z pisana świętego….

    • Ciocia said

     Boisz się Pisma Świętego ? Piszesz z taką pewnością ,że wszystkie” objawienia ” pochodzą od Boga .

     Cytat :Więc to co pochodzi od Boga jest Objawiane, a następnie po prostu się realizuje w rzeczywistości.

  • Ciocia said

   Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy .

   Jak to będzie ?

  • Ciocia said

   Przepowiednia św. Malachiasza z Armagh ( o tym się mówiło 40 lat temu )

   Straszliwa przepowiednia towarzyszy wyborowi następcy Benedykta XVI. Oto następny papież, którego nazywa się Piotrem Rzymianinem, będzie świadkiem cierpienia i prześladowań chrześcijan. A potem nadejdzie koniec świata!

   Katolicki biskup miał doznać objawiania podczas swej pielgrzymki do Rzymu. Natchniony boską mocą ujrzał, że począwszy od wybranego w 1143 roku papieża Celestyna II rządzić będzie ich jeszcze 111. Malachiasz spisał swe proroctwo dla potomnych. Duchowny nie podawał w nim imion kolejnych władców Stolicy Piotrowej, ale jedynie ich charakterystyczne cechy. I tak np. określenie De labore Solis (z pracy Słońca) ma odnosić się do Jana Pawła II. Papież Polak urodził się 18 maja 1920 roku w dniu zaćmienia Słońca, a jego pogrzeb odbył się też w czasie innego zaćmienia. Według proroctwa przedostatnim papieżem ma być Gloria Olivae (chwała oliwki) – określenie pasuje do Benedykta XVI wywodzącego się z zakonu św. Benedykta, którego symbolem jest gałązka oliwna. Ostatnim z papieży ma być Petrus Romanus (Piotr Rzymianin) i to podczas jego pontyfikatu ma nastąpić koniec Kościoła, a może nawet koniec świata.

   • Magda 2 said

    Odnośnie Franciszka taką ciekawostkę kiedyś znalazłam.
    Bergoglio:
    Berg- oznacza górę, która kojarzy się ze skałą (Petrus czyli Piotr)
    Oglio- rzeka w północnych Włoszech (Romanus Rzym).

   • jozik said

    no wlasnie byc moze ze bergolio to ostatni papierz bo jesli po nim ma byc antychryst to moze nastapi koniec swiata bo koniec kosciola rowna sie koncowi swiata pan jezus powiedzial ze bedzie z nami do konca swiata

 8. Ciocia said

  O modlitwie, czyli o indyku, ewolucji, puzzlach i o Sercu Pana naszego

 9. Magdalena said

  Czyli… BenedykT XVI niby to rezygnując – doprowadził do tego, że ciemny kościół Franciszka wyszedł do wierzchu, jak jakiś czyrak, który z czasem się wyleje… I chyba na tym będzie polegać schizma. Gnój odpłynie wraz ze ściekami i pozostawi nasz kościół czysty biedny i zakochany w Chrystusie Panu i Jego Matce!

  • La Salette said

   Samo nic nie odpłynie. Zbawienie przyjdzie przez Krzyż i Ukrzyżowanie Mistycznego Ciała w jego członka.
   Ukrzyżowano Chrystusa po zdradzie apostoła.
   Mistyczne Ciało Chrystusa-Kosciol jest krzyżowane też w wyniku zdrady…

  • Dzieckonmp said

   Właśnie coś takiego. Do głosu może dojść Benedykt XVI nawet może być próba przez Niego jasnego powiedzenia że on nie zrezygnował tylko przeszedł na emeryturę. Wtedy ci co stanęli jasno po stronie czyraka będą walczyć z tymi co staną po stronie Benedykta XVI. Ciemność przeciwko światłości.

   • Dzieckonmp said

    Benedykt XVI: Spotkanie z proboszczami i duchowieństwem Rzymu – przemówienie (14 lutego 2013 r.) 3 dni po ogłoszeniu decyzji o przejściu na emeryturę. Wydarzenie to nie było nagłaśniane. Jest podobno bardzo istotne dla Kościoła. Niestety w języku włoskim.
    TRZY DNI PRZED TYM, kiedy ogłaszając swoją decyzję o rezygnacji z posługi Piotra, aby poświęcić się modlitwie, media głównego nurtu przedstawiły to, co zrobił jako WYRZECZENIE się papiestwa!

    Tak więc 14 lutego papież Benedykt, aby naprawić ten błąd, przemawia do całego duchowieństwa Rzymu i wyjaśnia, w jaki sposób Vaticanum II został źle zinterpretowany i jak musi wyjść na jaw, przedstawiając rzeczywistość tego co zrobił, nie powtarzając tego, co media twierdziłY, że się stało.

    Podczas tego dyskursu mówi wprost: „Teraz, kiedy zdecydowałem się przejść na emeryturę…”!

    • Ciocia said

     Jan Paweł II był bardzo chory i mimo ,że był namawiany do ustąpienia wytrwał do końca życia .

    • Ciocia said

     Kiedy Jan Paweł II namawiany był przez media do ustąpienia, mówił, że tylko Jezus Chrystus może go odwołać.

    • PinkBo said

     Nie zapomnij, ż JPII i pap Benedykt to dwa różne charaktery, och osobowości kształtowały się inaczej, ich wykształcenie jest inne. Wg mnie pap JPII robił wszystko sercem a pap Benedykt wszystko wg Prawa dlatego nazywano Go Watykanskim Rotwalierem. On ma Prawo Kościelne w jednym paluszku, i Jego misja w Kościele jest całkiem inna od JPII.
     Ile On musiał wycierpieć z tego powodu ze musiał ustąpić z papiestwa. Jak Niemcy Go wyśmiewali i szczuli. Zrozum potęgę słowa POKORA

    • Ciocia said

     Benedykt XVI ustąpił z pełnienia obowiązku z pokory .

    • Magdalena said

     Ciocia, z artykułu po angielsku, który tutaj nasz Admin zacytował, dowiadujemy się, że JPII i Benedykt XVI doskonale wiedzieli już jaka jest siła Masonów i Lawendowej mafii gejowskiej w kościele oraz, że dojdzie do konfrontacji pomiędzy dobrem, a złem… światłem i ciemnością. Akcja odejścia Benedykta XVI na emeryturę była zaplanowana i właśnie miała na celu wyodrębnienie się kościoła ciemności i (schizma?) pójścia swoją drogą – ZANIM NIE ZNISZCZĄ I PRZEŻREJĄ ZGNILIZNĄ KOŚCIÓŁ CZYSTY I ŚWIĘTY CHRYSTUSA!!! Aktem tego odejścia PAPIEŻ BENEDYKT OCALIŁ KOŚCIÓŁ PRAWDY!!! MAMY NADAL PAPIEŻA WEDŁUG TRONU PIOTRA!!!

    • Ciocia said

     Benedykt XVI Wiek
     92 lata
     16 kwietnia 1927

   • Ciocia said

    „Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.” (Mt 10, 41)

    • Paweł-Mirek said

     To Kapłan katolicki , prawy – (tradycjonalista) przekazuje prawdy wiary , a nie modernistyczno – liberalne Siostry zakonne , jak to robi np. S. Bruna od Maryi .
     Kryzys Kościoła i cywilizacji zachodniej – kard. Robert Sarah

    • Ciocia said

     Afrykańscy Katolicy codziennie dają świadectwo , bo tam za wiarę czeka ich śmierć .

 10. messenger said

  Św. Grzegorz z Tours.
  Kościół wspomina św. Grzegorza z Tours 17 listopada.
  https://www.pch24.pl/sw–grzegorz-z-tours-,10050,i.html

 11. messenger said

  Nikaragua: władza blokuje dostęp do kościoła. Kapłanowi grożono śmiercią
  „Niech świat dowie się, jak łamana jest u nas wolność religijna”. To słowa ks. Edwina Romana, proboszcza jednej z parafii w mieście Masaya w Nikaragui, zarejestrowane na filmie, pokazującym jak siły rządowe blokują mu wejście do świątyni. W ostatnim czasie w kraju tym nasiliły się represje sił porządkowych wobec Kościoła katolickieg
  http://www.pch24.pl/nikaragua–wladza-blokuje-dostep-do-kosciola–kaplanowi-grozono-smiercia,72192,i.html#ixzz65Us6hTzF

 12. La Salette said

  Franciszek, Amazonia, Niemcy. Nowa twarz Kościoła
  Synod Amazoński wielu obserwatorom wydał się rewolucyjny. Na zdjęciu papież Franciszek z przedstawicielem jednej z grup etnicznych zamieszkujących Amazonię. Watykan, 17 października 2019
  Papież Franciszek przeprowadza rewolucję, w wyniku której katolików czekają dekady sporów o doktrynę i kształt kościelnych instytucji. Choć reformy budzą opór, pytaniem nie jest to, czy je przeprowadzać, bo przecież zmiany są dla Kościoła czymś normalnym, ale jak, reformując, zachować to, co specyficznie katolickie. To, z czego zrezygnować nie wolno.
  https://www.rp.pl/Plus-Minus/191119765-Franciszek-Amazonia-Niemcy-Nowa-twarz-Kosciola.html

 13. Ciocia said

  Nie trać czasu na głupstwa! – SMS Z NIEBA

 14. OSTOJA said

 15. OSTOJA said

 16. Ciocia said

  Jezus kumpel?

  • Paweł-Mirek said

   Wywiad z ks. kard. Robertem Sarahem, prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 17. OSTOJA said

  Desperacka decyzja Donalda Tuska, by zrezygnować z prezydentury poruszyła totalsów bardziej niż wredna ekologia. Król Europy wystraszył się Dudy? Nitras zrozpaczony. Brejza w szoku. Budka w amoku. Mucha w depresji. Szczerba w dołku. Biały koń pocwałował w siną dal… Jak żyć, Donald? Jak żyć?
  https://wpolityce.pl/polityka/473253-a-tygrysow-zal-bialy-kon-pocwalowal-w-sina-dal

 18. Ciocia said

  Polska jak Sodoma? „Przyszłość Zachodu między kalifatem a homolandem”. A przyszłość naszej Ojczyzny?

  • Ciocia said

   Tak jak wchodząca w skład arsenałów wojskowych rakieta dalekiego zasięgu, modlitwa może dosięgnąć serca osoby, która jest od ciebie dziesięć metrów jak i dziesięciu tysięcy kilometrów.

 19. hallinna said

  Olga Tokarczuk noblistka napisała książkę w której pokzuje w sposób najbardziej pozytywny Jakuba Franka .
  A wszystko to co Polskie jako złe brzydkie .

  Jest odpowiedz rzeczowa EWY PAWELA na yt,
  O SEKCIE FRANKSISTÓW W KONTRZE DO NOBLISTKI Olgi Tokarczuk …..

  Ukazuje ona prawdę ,a mianowicie ,że Jakub Frank , który uważał sie za mesjasza ,który zmarł w 1791był zydem i wprowadził satanizm .
  Uważał sie za mesjasza , któremu wszystko wolno .Który promował grzech.
  Wprowadził zasadę z piekła rodem że aby byc przyjąc do wspólnoty ,każdy musiał przechodzic chrzest . Polegało to na tym aby przed przyjęciem chrztu popełnic grzeszne czyny . Im większe to tym lepiej .
  Odbywały sie tam orgie i wszelkiej masci wynaturzenia .Po to by byc wkupionym w łaski szatana .

  Nasuwa mi sie spostrzeżenie, wynikające z wypowiedzi bankstera , któremu aby przyjąłć chrzest i by mógł wejśc w skład wspólnoty, której wszystko wolno , musiał zabic dziecko .
  Ale nie uczynił tego , bo sumienie mu na to nie pozwoliło i dał swiadectwo o tym ,co czynia ci na półce władzy w USA .

  Z chwila gdy Ewa Pawela nazwała ta grupe SEKTĄ FRANKSISTÓW , przypomnialo mi sie to co pamietam z dzieciństwa .To co mówili moi rodzice z znajomymi interesujcymi sie ówczesną polityką .
  I oni mówili własnie o bardzo złej grupie FRANKSISTÓW . Zapamietłam to słowo , bo bardzo bałam sie ,aby w przyszłości miec z nimi doczynienia .Miałam zakodowane żeby byc od nich jaknajdalej bo to samo zło .
  Z tych opowiadań i z dawania świadectwa przez rozmówców wynikało, że to sa szatani w ludzkim ciele .Świadczyło o tym to, co czynili ……
  Potwierdziła to także Ewa Pawela .

  Ponieważ moi przodkowie mieli doczynienia z Franksistami postaram sie opisac to co sie wtedy wydarza ło .

  W opowiadaniach moich przodków był wymieniany jeden z głównych Franksistów , który posiadał książkę czarnej magi .
  Tych ksiązek podobno było tylko trzy lub cztery i każdy właściciel tej książki miał pewien obszar na którym miał tworzyć wspólnote franksistów .

  O tym że franksiści rozeszli sie po swiecie mówiła Ewa Pawela .
  I jeden z tych głównych założycieli przybył w te tereny na których zyli moi przodkowie .
  I on mówił do znajomego moich przodków , którego chciał urobic na jego następce ,że ma książke z której wypływa działanie ,
  że oni przygotowują sie do tego, aby w przyszłości mogło zadziałac to, co z współpracy z tą ksiązką wynika .
  By gdy przyjdzie czas, aby to wszystko sie połączyło w jedno , a wówczas nastanie nowy czas w którym oni beda władcami ..
  Będzie czas ich panowania .
  Na łozu smierci dał typowanemu następcy ta ksiązkę i poprosił żeby po jego śmierci ją koniecznie przeczytał .I żeby pilnował jak oka w głowie , bo to bardzo cenne .
  Że to da władzę na tym terenie .

  Trzeba zaznaczyć że ten typowany następca był człowiekiem silnie wierzącym .
  I chciał wypełnic wole zmarłego .
  Wziął ksiązke do reki i zaczął czytać .
  przeczytał jedna strone , nic ciekawego nie było , więc przeszedł na strone druga , tam było napisane że jeżeli chcesz przejśc do następnej strony to musi oddać swoje męskie pokolenie do któregoś tam pokolenia .
  A że był on troche cwany więc pomyśłał sobie nie oddam , a z ciekawości przeczytam .
  I obrócił kartkę by czytac następna strone , a wówczas tak jakby z tej książki wysunęła sie niewidzialna reka i zaczęła go dusić , nie mial szansy sie uwolnic i byłby skonał , ale widocznie uczynił to co uczynic miał ,bo ta ręka zniknęła .
  A on sie tak bardzo przestraszył , uznał że to jest złe , i zabrał łopatę i poszedł ją zakopac .By nikt z nia nie mia ł juz do czynienia .
  O tym że to było szataństwo świadczyc może to co wyrabiało męskie pokolenie jego .
  Jego synowie byli katami dla swoich żon .Zawsze na wytłumaczenie swoich podłych czynów mówili że przychodzi taka chwila że on musi sie wyładowac , że nie panuje nad soba , że w tym amoku mógłby nawet zabić w przekonaniu że dobrze czyni .
  Jego wnukowie juz byli w mniejszym zniewoleniu ale jeden z wnuków w czasie po wojnie, miał dwie zony . To było niespotykane , no ale tak było .
  następne pokolenia męskie z tej rodziny sie równały z normalnością , tak moznaby było rzec patrząc na to wszystko .

  Mój wniosek z tego .
  jedna z tych książek została zniszczona i dlatego franksiści nie zdołali opanowac całego świata tak jak zaplanował to szatan .Bo teren dla którego panowania miał wyznaczony demon współpracujący z swoimi sługusami zgromadzonymi wokół tej książki nie mógł wrosnąc w kształtująca sie rzeczywistośc .
  A więc pozostał teren ,w którym mogło wzrastać rozwijac sie i do wspaniałości dochodzic Chrześcijaństwo , bo szatan był pozbawiony własnie tego punktu oddziaływania .
  Dlatego na tym terenie wzrastala wiara i miłosc do Boga . Na Królestwie Maryji nie dał rady wrosnąc szatański wrzód .
  Teraz natomiast z USA i nie tylko wchodzi ten szatański wrzód i chce zapanowac nad tym co Boże jest na Polskiej Ziemi .

  Nic z tego , bo czas na działanie szataństwa minął , a przychodzi Chrystus Król .
  I to co zaplanowali satanisci obróci sie przeciwko nim .
  Teraz kazdy może zrozumiec w jakim Bozym planie uczestniczy Naród Polski wierny Królowej Polski Maryji .
  Nasze pokolenia wypracowały to ,że na Polskiej Ziemi jest przyczółek do którego nie został wpuszczony szatan .
  I z tego PRZYCZÓŁKA wyjdzie Chrystus Król , aby odzyskac człowieka i świat z podstępnego szatańskiego zniewolenia .

  Zadaję sobie pytanie czy jednej z tych książek nie posiadał ROKOFELER , a drugiej załozyciel masonerii , ten który miał wizje na przyszłośc i którego plany sie realizują .
  Gdzieś chyba jest jeszcze trzecia ksiązka , może na bliskim wschodzie . Faktem jest że czwarta ksiązka nie przyniosła żadnych owoców szatanstwu . Dlatego jest przestrzeń której nie opanował szatan , a przez to przegrywa .A przychodzi prawowity Król Jezus Chrystus do tego co nie zostało zdobyte przez szatanstwo .

 20. OSTOJA said

  https://dzieje.pl/sites/default/files/styles/open_article_750x0_/public/201809/sobieski.jpg?itok=8lYUmHMD

  Władze Wiednia nie chcą pomnika króla Sobieskiego! „Komisja stwierdziła, że nie spełnia walorów artystycznych, jest archaiczny”

  Pomnik króla Jana III Sobieskiego nie będzie już stał w Wiedniu. Nie chcą tego władze miasta.
  https://wpolityce.pl/swiat/473281-wladze-wiednia-nie-chca-pomnika-krola-sobieskiego

 21. Ciocia said

  Kodeks – Jerzy Połomski

 22. OSTOJA said

 23. Ciocia said

  XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C

  PIERWSZE CZYTANIE (Ml 3,19-20.1)

  Sprawiedliwy sąd Boży

  Czytanie z Księgi proroka Malachiasza.

  Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
  A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach.

  • Ciocia said

   DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 3,7-12)

   Kto nie chce pracować, niech też nie je

   Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

   Bracia:
   Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
   Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.
   Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

  • Ciocia said

   EWANGELIA (Łk 21,5-19)

   Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

   Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
   Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”.
   Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”.
   Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
   Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
   Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
   A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

   Oto słowo Pańskie.

   • PinkBo said

    Z Poematu
    Fragment dzisiejszej Ewangelii pochodzi ze środy sprzed Paschy. W te dni Pan Jezus dużo nauczał uczniów.
    http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-06-015.html#zn

    • Ciocia said

     Z przykrością cię powiadamiam ,że Papież Benedykt XVI zakazał rozpowszechniania książek Valtorty .

     W 1985 r. kardynał Ratzinger (późniejszy papież Benedykt XVI), jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ocenił: „potwierdzam słuszność potępienia dzieła Marii Valtorty i uważam za niepożądane jego rozpowszechnianie dla uniknięcia szkód, jakie dzieło to mogłoby wywołać u prostych ludzi”.

    • aliza said

     prosze tym poematem sie tu nie podpierac na blogu ,on nie jest dla nas katolikow ,ciocia ma zupelna racje .

    • La Salette said

     Dziękuję Bożenko za Cytaty z M. Valtorty.
     Piękna Bazylika Zwiastowania we Florencji, zlokalizowana niedaleko Katedry del Fiore
     Tam pochowano Marię Valtortę.
     Kościół Zwiastowania Nmp we Florencji
     Piazza SS Annunziata,
     https://maps.app.goo.gl/H6QhemQwGiPwSzrVA

    • Ciocia said

     „Lecz najbardziej poruszające potwierdzenie nadprzyrodzonego charakteru tego olśniewającego dzieła znajdujemy w książce ks. Ottavio Micheliniego zatytułowanej Orędzia Pana Jezusa do kapłanów (1979). Kim był ksiądz Michellini? Został kapłanem w latach 30. Swoją posługą w diecezjach Modeny i Capri zasłużył sobie na pochwały przełożonych dzięki wielkiej pobożności, gorliwości kapłańskiej i niewzruszonej lojalności wobec Kościoła. Zorganizowane przez niego Kongresy Eucharystyczne odbiły się szerokim echem w całych Włoszech. Angażował się w prace Stowarzyszenia Pomocy dla Upośledzonych oraz Maryjnego Ruchu Kapłanów. W 1967 został odznaczony przez papieża Pawła VI, a w 1970 otrzymał tytuł kanonika. Zmarł w opinii świętości 15 października 1979. Od roku 1975 ks. Michellini otrzymywał „wewnętrzne lokucje” od Pana Jezusa i Najświętszej Dziewicy – o stanie Kościoła, laicyzacji świata, dekadencji pośród kleru oraz o koniecznych środkach naprawy. Jedno z przekazanych mu orędzi Pana Jezusa dotyczyło właśnie dzieła Marii Valtorty.

     Czytamy w nim co następuje:

     „Podyktowałem Marii Valtorcie, duszy ofiarnej, wspaniałe dzieło. Ja jestem autorem tego dzieła. Sam mogłeś przekonać się, synu, jak gwałtownie zareagował na nie szatan… Dobrze wiesz o tym, że wielu kapłanów stanęło w opozycji do tego dzieła. To również potwierdza synu, że ten, kto nie odkrył w tym Poemacie Bożego Zbawiciela, powiewu czegoś nadzwyczajnego, ma duszę zaciemnioną i obciążoną.

     Ja nie mówię „czytaj” – ale kontempluj, studiuj, a przyniesie to nieskończone dobro dla duszy. Jest to dzieło na nowe czasy, którego pragnęła Mądrość i Boża Opatrzność. Jest to źródło żywej i czystej wody. To jestem Ja, Słowo Żywe i odwieczne, Który dałem ponownie Samego Siebie jako pożywienie dla dusz, które kocham. Ja, Ja Sam, jestem Światłem a Światło nie może być niczym zagmatwane i przygaszone przez ciemność. Tam gdzie Ja jestem, ciemność ulega rozproszeniu, aby zrobić miejsce dla światła.”

 24. OSTOJA said

 25. La Salette said

  Wprowadzenie pogańskiego bóstwa (demona) Pachamamy na barkach biskupów do Bazyliki św Piotra w Watykanie jest symboliczne.
  Bóstwo gór czczone w.in w Peru, stojące powyżej Jezusa i Maryi. Tak w niektórych miejscach połączono wiarę chrześcijańską z pogaństwem.

  • La Salette said

   Najbardziej znane trzęsienie ziemi w ostatnim wieku miało miejsce w 1970r.
   Trzesienie ziemi miało miejsce w Boże Ciało i trwało kilkadziesiąt sekund spowodowało oderwanie czczytu góry (bóstwo gór?) i pochłonęło całe miasto kilkadziesiąt tysięcy osób. Obecnie to cmentarz.

  • La Salette said


   Stoi tam ogromny posąg Chrystusa.
   Polski misjonarz będący na misji kilkadziesiąt lat i będący na miejscu przytacza iż pod posągiem jest napis.

   Tak się kończy czczenie pachamamy zamiast Chrystusa.

   • Ciocia said

    Ancash

   • Opcja said

    na tym blogu tylko ty piszesz o paczamamie. Przypadek, czy „promocja”?

    • La Salette said

     Nie „promocja” tylko ostrzeganie braci w wierze, a dziś dodatkowe natchnienie po homilii w Kościele jaką wysłuchałem od księdza zorientowanego w temacie i to konkretnie tak jak jest.
     Było o pachamamie w Watykanie w aspekcie: bałwochwalstwa, idolatria, apostazja, Kara z nieba, moloch w Koloseum, Rzym straci wiarę etc.

  • La Salette said

   Nierządnica rozsiadła się na 7 wzgórzach…
   Rzym miasto 7 wzgórz…

   • La Salette said

    Nierządnica rozsiadła się na 7 wzgórzach…
    Nierządnica, z ktorą cudzołożą…
    to Iezabel, która doprowadziła do odstępstwa cały Izrael.

   • La Salette said

    Iezabel wymieniona jest w Apokalipsie.
    Synod na który wprowadzono demona pachamame rozpoczął sie 7 (!?) października.
    Ostatnie trzęsienie ziemi …. miało miejsce 7(!?) listopada.

  • La Salette said

   Mocny głos jezuickiego misjonarza ws. figurek Pachamama. DOŚĆ TEGO! Nie jesteśmy głupi! To jest bożek!
   Chciałbym odnieść się do sytuacji ze statuetkami Pachamamy. W 1975 roku miałem to szczęście, by wyjechać do pracy w Peru. Pracy w szczególności w górach, nie tyle w samej Limie, czy na wybrzeżu Peru, ale właśnie w górach. Pachamama była tam ciągle otaczana boską czcią i adorowana. Była częścią hierarchii bóstw- mówi o. Mitch Pacwa SJ
   – Bogowie gór byli głównymi bóstwami. Pachamama, albo inaczej Matka Ziemia była pod nimi. Pod Pachamamą byli Jezus, Błogosławiona Dziewica Maryja i święci. A potem my sami – wyjaśnia
   https://m.fronda.pl/a/mocny-glos-jezuickiego-misjonarza-ws-figurek-pachamama-dosc-tego-nie-jestesmy-glupi-to-jest-bozek,135932.html

  • jozik said

   tak ale dopiero nastepny papierz ma byc antychrystem nie bergolio szykuja podmianke

  • La Salette said

   Obecnie idą rozmowy niedokończone z egzorcystą na Radio Maryja.
   Dodzwoniła się słuchaczka i zadała pytanie o pachamame w Watykanie.
   Egzorcystą ks. prof. o. Posacki stwierdził jednoznacznie.
   Kult pachamame to oddawanie czci demonom.

   • La Salette said

    Padają stwierdzenia:
    bałwochwalstwo, idolatria
    Apostazja. Katolik nie ma prawa, dopuszcza się odstępstwa.

    • Opcja said

     ten kult jest wśród pogan w Ameryce Południowej

    • La Salette said

     Czytaj ze zrozumieniem.
     Pytanie było konkretne. Dotyczyło wprowadzenia pachamamy do bazyliki w Watykanie.
     Pytanie konkretne i konkretna odpowiedź.

    • Opcja said

     A wprowadzanie do kościołów różnych przedmiotów wotywnych to może też idolatria?

    • Opcja said

     jeszcze raz wstawiam oświadczenie rzecznika Watykanu w sprawie figurek paczamamy, może tym razem przeczytasz ze zrozumieniem: „figurki Pachamamy zostały wyniesione z kościoła in Traspontina, gdzie były bez żadnych bałwochwalczych intencji”
     https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-10/papiez-pachamama-synod-amazonia.html

    • Wiesia said

     Pierwsze Przykazanie Boże brzmi : Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną/!Pan Bóg w Trójcy Jedynej jasno wyraził Swoją Wolę.Ale nie każdy Ją przyjmuje.Ani cudzołożenie,ani wprowadzanie fałszywych bogów nie powinno mieć miejsca w Domu Bożym.Zaznaczam też,że Pan Bóg nie błogosławi związki tej samej płci.Więc @Opcja opamiętaj się i nawróć i to dopóki jeszcze masz czas,który daje Pan Bóg wszystkim zwiedzionym.
     Nie można rozdzielać Doktryny Kościoła Świętego od Dogmatu.Nie można także rozdzielać Nauczania Pana Jezusa od Przykazań Bożych.Pan Bóg powiedział Tak-Tak lub Nie-Nie,a co ponad to,to pochodzi od szatana/Do Kościoła nie wprowadza się bałwochwalstwa-AMEN. ŻE też się nie boisz Pana Boga?!
     Jezabel jest szczwana,wszystko „wytłumaczy”/Jeżeli chcecie iść do szeolu,to wasza wola,ale nie ważcie się wprowadzać innych w błąd,bo za to odpowiecie.Wyjątkowo to piszę,aby innych ostrzec,pozdrawiam i życzę ROZTROPNOŚCI I ZAUFANIA TYLKO PANU BOGU I MATCE BOŻEJ!
     Czasy są teraz inne niż wcześniej,TERAZ szatan zwodzi wielu.Uważajcie najmilsi na siebie!

    • Opcja said

     czy zrozumienie jednego zdania z wypowiedzi rzecznika przerasta wasze możliwości?

 26. Ciocia said

  Objawienia Maryjne Końca Czasów: Zapomniane przesłanie z Laus.

 27. LosyZiemi said

  Nie jestem na bieżąco, dlatego mam pytanie płynące z serca.

  Czy coś wiadomo o orędziach MBM, uważam je za prawdziwe i modlę się modlitwami z tamtąd pochodzącymi …

  Ale niektórzy mówią, że to sekta itd… Czy coś wiecie… Adminie proszę pomóż..

  • LosyZiemi said

   stamtąd…

  • La Salette said

   To co jest tam napisane po prostu się sprawdza.modl się modlitwami krucjaty łącząc z różańcem.

  • Grazyna. said

   W obecnej sytuacji Kościół ich nie zatwierdzi.
   Musisz sam rozeznać sercem.
   Sekta pochodzi od szatana.
   Szatan nigdy nie da modlitwy.
   Oredzia Ostrzeżenia dyktowane przez Trojce Swieta i Matke Najswietsza przez 5 lat MBM,
   zawierają w sobie
   170 modlitw i 6 Litanii.
   Księga Prawdy, którą stanowią Oredzia jest zapowiedziana w Apokalipsie.
   Jeśli wczytasz się w tresc, zobaczysz, że one wypełniają sie na naszych oczach.
   Zobaczysz również, że nie ma rozbieżności między Księgą Prawdy a Biblią.
   Pozostaje jedno pytanie: czy rozeznasz głos Pana Jezusa .
   Niech Cię BÓG Błogosławi i strzeże.

   • Ciocia said

    „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w Niebie .”

    Ważne jest ,czy ktoś spełnia wolę Ojca ,który jest w Niebie ,czy spełnia swoją wolę i podszywa się pod proroka .

  • Piotr3 said

   aktualności znajdziesz o MDM na: https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/

 28. Dzieckonmp said

  https://gloria.tv/post/2zNvZ2aM8LctDJVTQ9qrC2kxp?fbclid=IwAR0SoW2YXHwmuCibEN7_LoKtcHbMPbFmUPKY90zLS7HXnTIuE_Q5L5dBajI

 29. messenger said

  Apoftegmaty ojców pustyni na każdy dzień roku: 18 listopada.

 30. Ciocia said

  Księga Ezechiela

  3 Tak mówi Pan Bóg: Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli.

 31. OSTOJA said

  Ks. prof. Jerzy Szymik ostrzega przed pisarstwem Olgi Tokarczuk

  „Opowiadania i powieści noblistki to ciekawa, wciągająca proza. Olga Tokarczuk to wielki literacki talent: warsztat, wyobraźnia, inteligencja, celność i świeżość frazy. A jednak jest w tych książkach coś, co każe mi – chrześcijaninowi, księdzu katolickiemu, teologowi – napisać: nie ma zgody” – pisze ks. prof. Jerzy Szymik w „Gościu Niedzielnym”.
  https://www.fronda.pl/a/ks-prof-jerzy-szymik-ostrzega-przed-pisarstwem-olgi-tokarczuk,136247.html

  • hallinna said

   Tak mi sie cos wydaje, że noblistka Olga Tokarczuk ukazuje światu prawde o poczatkach tych na usługach piekła .Którzy kontynuuja to co rozpoczął szatanista mający sie za mesjasza ,Jakub Frank .
   Bo oni maja taką zasadę ,żeby od grzechu wchodzic w budowe nowego .
   A ponieważ czują sie juz panami i władcmi na Ziemi więc budują to ,co zlecił do wykonania antychryst fałszywy mesjasz . Za którego uważał sie własnie Jakub Frank i później następny samozwańczy mesjasz służący szatanowi Sabataci .
   Założył on sektę w 1666 roku , która wymordowała chrzescijańskich Ormian .

   Po tym jak groziła mu smierć przedzedł na islam z zamiarem rozłozyc go od srodka .

   nasuwa mi sie pytanie , czy to ramie islamu , które nakazuje mordowac chrzescijan nie jest pokłosie własnie działalności tej sekty ?
   Bo bardziej zdeprawowanych członków w islamie nie widziałam jak tych , którzy twierdzą że trzeba mordować niewiernych , a przede wszystkim chrzescijan .
   I to własnie oni wymordowali Ormian .
   A teraz doszli do głosu i przygotowuja sie do zrobienia tego samego w Europie .

   Wiemy teraz przez to, że został wyciagniąty na swiatło dzienne początek szataństwa na Ziemi , przez ogłaszanie sie fałszywych mesjaszy ,i rozumiemy przez to , czemu dał Bóg władze szatanowi na 100 lat.
   Fałszywi mesjasze powstali na zyczenie piekła , aby zbudować przeciwieństwo Kosciołą Chrystusowego na Ziemi .
   No i budują .
   Z tym, że wierni Chrystusa nie niszczą swoich współbraci , którzy weszli na usługi z piekłem , a sługusy szatana zabijaja w kazdy możliwy sposób wszystko to ,co wierności Chrystusowi Królowi Bogu Wszechmogącemu dochowuje .

   Biorąc pod uwage przepowiednie że w 2020 roku rozegra sie walka Chrystusa Króla z szatanem , nie jest dziwne to że własnie teraz ukazuje sie początek tego, z czym mamy walczyć w szeregach Chrystusa Króla .

   Ta walka musi sie rozegrac w swiecie duchowym i tam zakończyć , bo tutaj na Ziemi nie widac tego,kto soba co przedstawia , kogo w sercu gosci , kto pracuje dla Chrystusa Króla Boga Wszechmogącego , a kto dla szatana .
   Bo sługusy szatana posługuja sie podstępem oszustwem kłamstem , udaja przyjaciół po to, aby podejśc niezauwazonym bardzo blisko i zadac cios śmiertelny w plecy , poprzez zdradę .

   Zdradzonym został Pan Jezus przez fałszywego przyjaciela Judasza i wydany w ręce zwolenników szatana .
   Teraz jesteśmy w sytuacji, gdy każdy człowiek jest osaczony przez podstęp i zniewolenie szatana ,które znajduje sie w sercach ludzkich .

   Teraz jest sytuacja ,ze gdyby walka wyszła na swiat ziemski, to rozegrałaby sia walka na oslep .gdzie kazdy walczyłby o swoje , bo pchałby go do tego podstepny szatan.
   nikt by nie walczył z szatanem .

   Ten scenariusz przygotował przeklety szatan aby zniszczyc wszystko i wszystkich . Aby swiat został rozbity . By Chrystus Król odzyskał tylko ruiny i zgliszcza, w których nie da sie odbudować życia .

   A w zamyśłe Boga było, by ta walka rozegrała sie w świecie duchowym .
   Bo tam sie rozpoczęła i tam sie ma zakończyć , jak mówiła nam Maryja Królowa w Oławie ,powołując i podrywając Narod Polski do świadomej walki z szatanem ……

   Ta walka teraz rozgrywac sie będzie w świecie duchowym , bo Wojownicy Modlitwy nie pozwolili sie odciąc od Chrystusa Króla .
   A więc w ich szeregach jest dziąłanie Zwycięskiego Króla Jezusa i wraz z swym Wojskiem Niebieskim wyłapuja wszelkie szatanstwo .
   Szataństwo nie ma szans w bezpośredniej walce z Zwycięskim i Zmartwychwstałym Chrystusem Królem .

   szataństwo chciało spowodowac walke człowieka z człowiekiem , by miec szansę na wylew nienawiści i grzechu na Ziemię .

   Z chwila gdy walka toczy sie w świecie duchowym , to walczy Bóg z szatanem .
   I o to własnie chodziło Bogu Ojcu .
   Nadchodzi czas ostatecznego rozprawienia sie Boga w Trójcy św z szatanem ,który wbrew Jego Woli wpełzł w wymiar człowieka i dokonał tak dużego zniszczenia zniewolenia cierpienia .
   Czas Bożej Sprawiedliwości następuje .
   I mówi ,,,,,,,
   KONIEC TEGO ŚWIATA W KTÓRYM MOŻE DZIAŁAĆ SZATAN < BO JEST ON BOZYM DZIANIEM ODCINANYM I WYRZUCANYM NA ZAWSZE JUZ …..
   A ROZPOCZYNA SIE CZAS PANOWANIA PRAWOWITEGO KRÓLA JEZUSA W SYTUACJI GDY NIKT I NIC NIE PRZESZKADZA MU W PROWADZENIU CZLOWIEKAI SWIATA JEGO DROGĄ DO BOZEGO CELU .

  • hallinna said

   Proszę wyciagnąc mój wpis ,,,,,, dziękuje

 32. Ciocia said

  Była premier Beata Szydło, a teraz europarlamentarzystka PiS, odniosła się do materiału „Superwizjera”, na którym widać jak wita się z członkami grupy „Bad Company”, która ma powiązana ze środowiskiem neofaszystowskim.

  „Sugerowanie, że przypadkowe spotkanie z ludźmi, podającymi się w Rytlu za wolontariuszy, było ‚kontaktami polityków PiS z gangsterami’ jest szczególnie obrzydliwym kłamstwem. Wobec osób, rozpowszechniających tego typu pomówienia, będą zastosowane kroki prawne” – napisała w sieci polityk PiS.

  • hallinna said

   I tak byc powinno .
   Prawda jest najwazniejsza .
   Nie można zaistniałej sytuacji podciągac pod plan zrobienia nieprawdy .
   zawsze jak jest podstęp musi bys skonfrontowany z prawda , o której zaswiadczy uczestnik tego zdarzenia .
   Dotąd dokąd tego nie ma , jest szansa dla rozwijania sie półd prawd , cwierc prawd i g…o prawd .
   Tak własnie byc powinno w dobie gdzie szataństwo chce zniekształcałć i fałszowac prawe prawdziwą .

   Do tej pory nikt ze świecznika nie bronił wystarczająco PRAWDY, którą napisał NARÓD POLSKI . Dlatego szataństwo zaczęło wrastać i fałszowac ja , zniekształcać, obracąc tak aby stawała sie zaprzeczeniem tego czym jest .

   Wprowadzona Boża Jasnośc rozproszy mrok , który powodował to ,że była szansa na fałszowanie prawdy i przedstawianie jej tak jak wogóle ona nie wyglądała .

 33. OSTOJA said

 34. Maciek Arczyński said

  Jak się robi politykę „proroctwami”.
  Jedne są bardziej pobożne a inne mniej. Ale w końcu kto komu zabroni „przemawiać w imię Pana” albo mieć wizje? Problem raczej z tymi co wierzą w te różne przekazy. Z każdej strony sceny politycznej.
  Tu akurat ze ze stron „Najwyższego Czasu” czyli opcja: Korwin-Mikke. Jest jasnowidz? Jest. Tylko, że nie dodaje, że klęczy przed Najświętszym Sakramentem… A jak by dodał to byłby mniej czy bardziej wiarygodny?
  https://nczas.com/2019/11/18/po-tym-pis-sie-nie-podniesie-krzysztof-jackowski-wreszcie-powiedzial-to-wprost/

  Osobiście za wiarygodne uznaję Orędzia MBM czyli „Księgę Prawdy”. Wszystkie inne po tych Proroctwach uznaję za problematyczne chociażby ze względu na możliwości współczesnej techniki dzięki, której można przekazywać głosy czy obrazy bezpośrednio do mózgu. I taka osoba może być szczerze przekonana, że Pan Bóg do niej przemawia. W samej „Księdze Prawdy” jest wyraźnie zaznaczone by nie wierzyć innym proroctwom ukazującym się już po tej „ostatniej misji”. Jest to także zgodne z tym, że żyjemy w czasach Apokalipsy św. Jana i rozpowszechnieniu zwiedzenia, panowaniu kłamstwa. Zapewne czas oszustwa wszedł w decydującą fazę w momencie wyniesienia na Tron Papieski uzurpatora, którym jest Bergoglio.

  Przekazuję ten link jako ostrzeżenie przed łatwowiernością w coś, bo ktoś mówi, że ma widzenia. Szatan ma ogromne możliwości oddziaływania na człowieka. Zapominanie o tym jest głupotą.

  Życzę wszystkim wolności w prawdzie.

  • hallinna said

   Czemu Jackowskiego podciągasz do proroków ?
   Przecież on nigdy nie mówił że jest prorokiem . Mówił że jest wyposażony w cos tam , co umożliwia mu odczuc to co inni nie odczuwaja i w logiczny sposób ując to w całośc ,. A to nie znaczy że on jest prorokiem.
   Nie wiem co on mówi , ale mnie osobiście niepokoi to ,co mówia o nowym ministrze finansów . i jeżeli on bedzie robił problemy , to wszystko może sie odbic na PIS , bo jest mianowanym przez PIS .

   • Maciek Arczyński said

    Głuszi i ślepi. Nierozumni.

    Czym zatem różni się co do zasady przekaz kogoś kto twierdzi, że jego proroctwo pochodzi od Boga od tego kto twierdzi, że ma wizje? Różni się tylko podaniem źródła przekazu, ale sam przekaz jest nadnaturalnego pochodzenia, przynajmniej w warstwie deklaratywnej. Dlatego Kościół bada wszystkie proroctwa pod kątem zgodności z Magisterium, na które składa się Pismo Święte i Tradycja.

    To że ktoś sobie powie, że ma coś dane od Boga nie oznacza automatycznie, iż jest to prawdą. Inaczej musimy uznać z automatu za prawdziwe np. objawienia, które przekazywał Mahomet. A przecież wiemy, iż są fałszywe. Ale wiemy dlatego, że zostały poddane krytycznej analizie. Na czym polega problem z muzułmanami? Otóż każdy kto krytycznie podchodzi do „objawień” Mahometa winien jest wg. muzułmanów zbrodni podlegającej karze śmierci, nie wolno ich analizować…
    Patrząc na to co robią różni wyznawcy różnych pań Mieć czy innych współczesnych Anulek, Małgoś czy panów Arturków, Antosiów czy jak kto tam ma na imię… czy w ogóle całego stada już chyba wizjonerów, widzę całkowity bezkrytycyzm akceptujących te wizje różne a wiara w przekaz zależy od tego kto jaką opcję polityczną popiera. Zaczyna to zresztą przypominać samospełniające się przepowiednie.
    Nie tak dawno na blogu, na którym byłem przez lata pojawili się zwolennicy p. Mieci co to optuje za Konfederacją a p. Braun zbawcą Ojczyzny. Oczywiście wszystko przed Panem Jezusem, na klęczkach i w ogóle jeszcze kilka różnych równie pobożnych zapewnień. W międzyczasie pojawił się przekaz od jakiejś pani, dla której zbawcą ojczyzny był p. Duda, ale z „proroctwa” wynikało, że trochę ostatnio zrobił się niewierny. No to zwolennicy p. Brauna wyśmiali proroctwa o rycerzu Dudzie jakby to tak ująć średniowiecznie. No brakuje do kolekcji p. Kwaśniewskiej co to o swoim mężu powiedziała, że „jest namaszczony”… choć niewykluczone, że ktoś go namaścił… Lecz mniemam, że namaszczający prorokiem Pana raczej nie był… Może jakiego pana…

    Pan Jezus, który w „Księdze Prawdy” nie ujawnił nazwiska Bergoglio, a przecież jego działalność jest niezwykle groźna, nagle będzie wskazywał kandydata na prezydenta… No wolne żarty… Pan Bóg prócz wiary daje jeszcze rozum. I mamy kierując się rozumem, bogaci w przekaz Magisterium KK wybierać najlepszych kandydatów na przywódców. Nauka Pana Jezusa jest jasna. W historii KK nie przypominam sobie aby Pan Jezus wskazywał kto ma być władcą w różnych krajach. Czy to zanim Polska zaistniała czy po jej powstaniu jako państwa. Nie mamy do czynienia ze Starym Testamentem. Tam rzeczywiście Bóg powoływał władców za pośrednictwem proroków. I to jest w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym jest natomiast, że Chrystus powołał Macieja i Szawła na swoich Apostołów. Nie królów, władców państwa tylko Apostołów. Poza tym zdaje się nikogo. Nowy Testament wyraźnie mówi, że królestwo Chrystusa „nie jest z tego świata”.
    Jeżeli królestwo Chrystusa „nie jest z tego świata” to i królowie ziemscy są tylko tymi, którzy przemijają a nie budują królestwo Boże. Władca w tym ujęciu może co najwyżej nie przeszkadzać wiernym w dążeniu do zbawienia. Albo im przeszkadzać… Królestwo Boga będzie budowane przez Boga po naszym zmartwychwstaniu. Teraz zaś to czas próby, kto się będzie nadawał do tego królestwa. Gdyby było możliwe zbudowanie takiego królestwa dawno by już powstało. Przykładem średniowieczne Christianitas będące próbą zbudowania czegoś takiego, które jednakże nie przetrwało. Próbujemy do tego wrócić, ale zdaje się z oporami. Apokalipsa św. Jana wyraźnie mówi o tym, że dopiero po uwięzieniu szatana przez Boga będzie to możliwe. Nie my, ale Bóg je zbuduje. Tak i Chrystus mówi św. siostrze Faustynie, że „jeżeli Polska będzie Mu wierna” uczyni ją bezpieczną, ale czy rzeczywiście będzie to docelowe Królestwo Boże, tego nie wiem. A do tego byśmy wiedzieli jak to być wiernym nie potrzeba nowych wizji. Wszystko jest w Piśmie Świętym. Wystarczy się do tego zastosować.

    Ale to wszystko to moje takie tam. Ja za nikogo wybierać nie będę. Ale też nie będę biegał za każdym komu się wydaje, ze „słyszy głos Pana”. Spotkałem w swoim życiu parę takich osób słyszących i widzących. W optymistycznym wariancie powinni być poddani konsultacji psychiatrycznej. Wg. mnie oczywiście…

    No papatki.

    • Maciek Arczyński said

     Ps.
     Pisząc o powołaniu tych dwóch Apostołów miałem na myśli czas po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Zatem mówimy o przekazie mistycznym, proroczym.

    • Maciek Arczyński said

     Ps’
     Można jeszcze dodać, że do aktualnego czasu znakomicie pasują słowa Pana Jezusa, że, „żaden znak prócz znaku Jonasza…”

     Ale to moje takie tam… Starczy.

    • hallinna said

     Powiedz mi czy wszyscy ludzie sa jednakowo uzdolnieni ?
     A przeciez wszystkie zdolności to dar od Boga do tego aby prawidłowo funkcjonoac na Ziemi .
     By wszyscy z soba wnosili w istniejąca rzeczywistośc to co maja w sobie najlepszego .
     Dlatego jeżeli w nasza rzeczywistośc p Jackowski wnosi takie Boże uzdolnienie , którym stara sie niesc pomoc , to co w tym jest takiego że trzeba sie trzepiac tych którzy mówia że maja wizje .
     Wszyscy mają sny i nikt nie wie skąd one sie biorą , ale są .
     Z pewnościa w zamyśłe Boga czemus one służa .

     Ponieważ na człowieka z świata duchowego oddziałuje Bóg Stwórca i Jego wróg szatan , więc to co odczuwa człowiek nie zawsze pochodzi od Boga .
     I do weryfikacji tego ma człowiek prawa 10 przykazań Bozych i dwa Przykazania Miłości . jeżeli to co jest mówione mieści sie w tych prawach tam zawartych , wypływa z Bożej prawdy i słuzy miłości do Boga ,to należałoby miec nadzieje ,że one pochodzą z Nieba .
     Ale z Nieba w przekazach także mówią, że to co pochodzi z Nieba dobre owoce przynosi , a to co jest z podszywania sie szatana , dobrych owoców nie da tylko zagubienie dezorientacje itd . I podążanie w tym kierunku jest błedem .
     By dojśc do przekonania że to jest słuszne dobre i prawidłowe potrzeba czasu , bo trzeba poczekac na owoce .

     Jeżeli w ten sposób patrzy sie na sprawy , to Twoje zastrzeżenie nie maja podstawy bytu .

     To że zyjemy w tych czasach gdy jest wszystko wymieszane jak w bigosie , to nie znaczy ,że nie możemy sie odnaleźć i podążać dalej Boża drogą .
     Jak do tej pory to Rozmodlony Naród Polski podążający za Maryją nadal utrzymuje sie na drodze prawidłowej współpracy z Niebem .
     Mimo iż szatan miał wszystkie możliwości aby sciągnąc człowieka z tej drogi i wprowadić na błedną droge wprost do piekła .

     Dałes na przykład Mahmeta.
     Wiec powiedz mi czy on ma wszystko w swoim nauczaniu co jest zgodne z 10 przykazaniami Bożymi i dwoma Miłości ?
     Przeciez wiesz że nie . Więc po co go dałeś za przykład ?

    • Ciocia said

     sobota, 23 lutego 2013, godz. 11.50

     Moja wielce umiłowana córko, daję światu Księgę Prawdy dla każdej duszy, w każdym
     narodzie. Jest ona Darem dla ludzkości, ale wiedzcie, co następuje:
     Udzielam tobie, Moja córko, wyłącznego pełnomocnictwa w decydowaniu, jak ma
     być ona tłumaczona, rozprowadzana i publikowana, aby chronić to Dzieło.
     Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być uczynione wyłącznie za
     Twoim osobistym zezwoleniem. To jest Moje życzenie, a każdy, kto nie kieruje się
     dawanymi ci wskazówkami i drukuje Moje Orędzia dla zysku — nie posiada Mojego
     Błogosławieństwa.

     Czyli można się skontaktować .

    • Maciek Arczyński said

     @Hallinna

     „Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu,
     abyśmy poznawali Prawdziwego
     .
     Jesteśmy w prawdziwym Bogu ,
     w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
     On zaś jest prawdziwym Bogiem
     i Życiem wiecznym.”
     (1J 5:20; BT)

     Ciekawe czy Świadkowie Jehowy znają ten fragment Pisma… No, ale nie to…

     Dar proroctwa jest zawsze tym samym darem. Jeżeli pochodzi od Boga musi być zgodny z tym co wcześniej Bóg mówił czyli Pismo Święte i Tradycja. Dar proroctwa jest o tyle darem specyficznym, że mamy tu bezpośrednią ingerencję Boga. Bóg mówi wprost, niejako „twarzą w twarz”. Ja stoję – Bóg mówi i to co Bóg mówi przekazuję innym. Ale inni tego nie doświadczają. Może oczywiście to mówić np. za pośrednictwem Maryi, ale zasada jest ta sama czyli przekaz bezpośredni, mistyczny, nieuchwytny nawet dla samego proroka. Problem w tym, że można taki przekaz skompilować z innych przekazów dodając swoje małe co nieco, jak np. lubi to robić szatan. Zna te wszystkie proroctwa i pośród prawdziwych informacji sączy swój jad.
     W sensie co do zasady przekazu nie ma różnic pomiędzy tym co doświadczał Mahomet, prorok Jeremiasz albo założyciel Mormonów czy np. dzieci w Fatimie. Różnica tkwi w treści. Wszyscy ci wymienieni przeze mnie – a nie oni jedni przecież – zawsze powoływali się na przekaz z Nieba, przekaz nadprzyrodzony. Sprawdź sobie. Dlatego poddajmy krytyce wszelkie przekazy bo mogą pochodzić od ducha, ale nieczystego. Nie mówiąc o własnej konfabulacji.
     Jeśli zgadzamy się co do tego, że Orędzia MBM są prawdziwe to musimy też przyjąć, że zgodnie z tymi Orędziami innych nie będzie. To się nawet zgadza z wymową ogólną, że Orędzia te są uszczegółowieniem Apokalipsy, przepowiedzianą wcześniej Księgą, a zatem zamykają jakby krąg Przekazu. Apokalipsa św. Jana jest ostatnią Księgą Biblii i zatem ostatnie Proroctwo musi wprost odnosić się do niej. Nic więcej nie da się już powiedzieć. Zresztą czyż we wcześniejszych Objawieniach uznanych przez Kościół nie zostało powiedziane co będzie teraz? A przecież te wszystkie Proroctwa, ukazujące po Objawieniu Pisma Świętego tak na prawdę nie wnoszą niczego nowego. Pomagają co najwyżej zrozumieć to jedyne pełne Objawienie dokonane ostatecznie w Jezusie Chrystusie.

     I teraz mamy dwa współczesne proroctwa. Oba niezwykle w swoim przekazie podobne. Z tym, że jedno mówi, iż Konfederacja „cacy” a reszta „be” a drugie, że PiS „cacy” a reszta „be”. I nie mam na myśli tego co przekazuje p. Jackowski, zresztą z zapałem promowany przez „Najwyższy Czas”. Taki wybór świadczy co nieco o środowisku „Najwyższego Czasu” (Konfederacja w uproszczeniu), że z ich Katolicyzmem jest coś nie tak. A tak w ogóle najlepsze w tym jest to, że zarówno PiS jak i Konfederacja w wypowiedziach swoich przedstawicieli „papieża Franciszka” czyli Bergoglio, uważają bardzo. Potwierdził to nawet swymi usty sam młody bohatyr, nadzieja Katolicyzmu – i Konfederatów – pan Baryła, twierdząc u p. Roli, że „papież Franciszek jest dla niego niedościgłym wzorcem” czy jakoś tak… A „pan”, bowiem po Harrym Potterze „panujemy” od kołyski…

     Oczywiście wierzyć możesz w co chcesz. Nie ja będę Twoim sędzią i nie ja „pościelę” ci żywot, jednakże to, że ktoś twierdzi, iż „Bóg do niego mówi” nie oznacza wcale, że jest to Bóg. Św. Paweł pisał coś o „aniele światłości” (por. 2Kor 11:14)
     Na początku zacytowałem św. Jana. Z tego fragmentu niezbicie wynika, że wiara nie może być sprzeczna z rozumem. Co więcej musi być poddana rozumnej ocenie. Upraszczając, nie po to dał Bóg człowiekowi 1,5 kg mózgu by ten był nieużywany. Inaczej należałoby postępować jak Świadkowie Jehowy. Jeden taki kiedyś mi powiedział, że rozum sobie a wiara sobie. No i wierzą… Mają proroctwa? Mają… Ile to już tam było „końców świata”?

     Jeśli to nie wystarczy co napisałem to trudno. Nie skarż się jednakże jeśli pójdziesz za ułudami, bo komuś tam „Bóg powiedział”. Jeśli odrzucamy rozumną analizę to spokojnie możemy uznać, że każdy ma objawienia. A co komu szkodzi… Ostatecznie możemy porzucać monetą… wyjdzie na to samo.

     My byśmy tak chcieli mieć pewność dobrobytu doczesnego, tak żeby już było bezpiecznie i zła nie było I żeby w ogóle tak wszyscy się kochali, ciepło, czule, miło… Ale to tak nie działa. Naszym zadaniem jest dążyć do własnego zbawienia i to poprzez krzyż a nie budowanie raju na ziemi. Od „budowania raju na ziemi” o ile pamiętam są komuniści. W związku z czym majstrują „krzyże”. Innym. Taka tradycja…

     Dziękuję za uwagę.

    • hallinna said

     MACIEK…..
     Królestwo Boże będzie sie budowało tutaj na Ziemi, przez ludzi tutaj mieszkających .
     Teraz jest interwencja Boża zmierzająca ku temu, by zostało wyrzucone wszystko to co zaistniało po grzechu w Raju .Co zakłóca prawidłowe funkcjonowanie człowieka i swiata .
     Po wyrzuceniu szatana z serca człowieka , z człowieka w swiat ziemski bedzie wpływało wszystko to co śle Bóg Wszechmogący .
     A On chce aby tutaj na Ziemi było wszystko zbudowane na wzór jak jest zbudowane w Niebie .
     Do tej pory Chrystus Król mówił ,,,,,,Królestwo moje nie jest z tego swiata ,,,,,,,
     Bo w tym swiecie grasuje szatan .
     Ale gdy szatan zostanie wyrzuconym , to bedzie sie budowało w materii ,to co On chce aby zbudowanym było .
     Prawda jest ze Chrystus Król chce z wszystkimi współpracowac .
     Problem jest jeden , że człowiek nie każdy chce współpracowac z Prawowitym Królem.
     Problem ten zniknie wówczas ,gdy szatan zostanie wyrzuconym , a ci którzy nie bedą z nim chcieli nadal współpracowac z Prawowitym Królem , beda zrzucani z półki władzy na którą weszli .
     Własnie do tego zmierzamy ……..

    • hallinna said

     Odnośnie orędzi MBM .
     Ja je odbieram jako wskazówki na czas ostateczny , na czas podążania drogą życia bedaca na zakręcie dziejowym . By nie wpaśc w pułapke szatana .
     Dlatego że teraz każdy ma byc skupiony na tych aspektach, o których jest mowa , więc nie sa podawane następne częsci .
     Gdy przejdziemy to, o czym była mowa , to znowuż będziemy mieli wytyczne ,
     albo wejdziemy w stan ,że wszyscy beda sercem odbierać wskazania dawane przez Praowitego Króla Jezusa do wykonania .By od podstaw zaczęło sie budować Jego Królestwo Miłości .
     Wskazania te bedą naprowadzały człowieka na czynienie tego, co zleca do wykonania Bóg .,
     I człowiek zyjący na Ziemi wejdzie w fazę dawania Bogu w Trójcy św to ,co On chce otrzymac od człowieka zyjącego na Ziemi .

     Wszystkie inne oredzia czytam , w cichosci serca rozważam ,według rozumu i odczucia serca je segreguję , wnioski wyciagam , ale nie staram sie ich oceniac ,bo nie otrzymałam od Boga władzy osądu .
     jeżeli widze że jest coś w konflikcie z Boza Prawdą to wykazuje .
     I rola moja w tej kwestii sie kończy ..
     Każdemu Pan Bóg dał wolna wole i ją szanuje .Wiec ja chce postępowac podobnie ……Nie chce odbierać nikomu prawa które daje mu Bóg .

  • Ciocia said

   Kara spadnie na tego proroka , który zmyśla oraz na tych co za nim poszli .

 35. OSTOJA said

  Skandal! Równi i równiejsi. Najsztub uniewinniony!

  Wyrok warszawskiego Sądu Okręgowego, uniewinniający Piotra Najsztuba jest po prostu skandalem! Dziennikarz potrącił przechodzącą przez pasy 77-letnią kobietę i nie spotka go za to żadna kara.
  Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Piotra Najsztuba, tym samym utrzymując w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie. Chodzi o wypadek spowodowany przez dziennikarza w październiku 2017 roku. Najsztub potrącił przechodzącą przez pasy 77-letnią kobietę.
  https://www.fronda.pl/a/skandal-rowni-i-rowniejsi-najsztub-uniewinniony,136296.html

 36. bv said

  https://www.ekspedyt.org/2019/10/21/jacek-bartosiak-krytycznie-o-geostrategii-wybranej-przez-polskich-decydentow/

 37. nm said

  https://www.ekspedyt.org/2019/10/21/jacek-bartosiak-krytycznie-o-geostrategii-wybranej-przez-polskich-decydentow/

 38. OSTOJA said

 39. Ciocia said

  Ks. Dolindo. Czego nas uczy?

 40. OSTOJA said

  • hallinna said

   Na światło dzienne wychodzi to, jak szatan chce prowadzić swoje marionetki ,uległych mu zydów do tego ,aby wykasowac prawa Boga Ojca i syna Bożego.Aby na Ziemi nie mógł przebywac i działać Duch św .

   Cały czas zadawałam sobie pytanie,
   w jaki sposób szatan bedzie chciał wykasować 10 Przykazań Bozych ,wiarę i nauke Chrystusa Króla i Ducha św .

   Teraz już wiem .

   Cofa sie on do tego czasu ,w którym nie obowiązywały jeszcze Boże Prawa dane człowiekowi przez Mojżesza .
   Przekresla on ten czas, w którym przegrywał w potyczce z Bogiem w Trójcy św .

   Za czasów Noego szataństwo było w wielkiej sile , opanowało prawie cała populacje tak ,że tylko potop mógł spowodować kres .
   Ale wtedy wykasowanym był tylko człowiek ,uległy szatanowi .
   A szatana ominęła ta kara .
   Dlatego chce wrócic do tego, aby mógł realizowac to co przerwał mu potop .

   jeszcze jedno pytanie mnie interesuje .

   Skoro wszyscy wiemy że z potopu uratował sie tylko wierności Bogu dochowujący Noe wraz z rodziną ,
   I przez tych sługusów szatana sa nazywanymi drugim gatunkiem jako synowie Noego , to skąd sie wzięłi ci którzy wchodza w skład tej satanistycznej sekty i uważają sie za uprzywilejowanych ?.I przez kogo ?
   Przeciez w jawny sposób odrzucaja tego człowieka , kto prawidłowo współpracował z Bogiem Stwórcą .
   Bo przecież logike, Izrael jest po Noem ,i ,z nim Pan Bóg współpracował .
   To czy on nie był potomkiem Noego ????

   jak według ich szatańskiego kłamstwa nastąpil początek tego wrzoda jakim jest satanizm przez nich serwowany .?

   Jedyny wniosek sie nasuwa,
   że to szataństwo, które nie było wykasowane przez potop , bo nie mogło , bo to świat duchowy , a kara była w świecie ziemskim , ponownie wrasta jako wrzód w potomków Noego …….
   I kwalifikuje sie do wycięcia .
   Tylko tym rzem wycięcie nastąpi w świecie duchowym .
   I do tego własnie zmierzamy .
   Bo przeciez po to przychodzi Boza Sprawiedliwośc do człowieka i swiata , by sprawca zła wszelkiego na Ziemi otrzymał to ,na co zasłużył przez czas ingerencji w sprawy człowieka i swiata wbrew Woli Boga Wszechmogacego w Trójcy sw Jedynego .
   Wchodzimy w czas w którym to szatan bedzie miał teraz doczynienia z Boza Sprawiedliwościa .
   Nie człowiek , tak jakby chciał szatan .

   • hallinna said

    Szatan zostaje zdemaskowany .

    Teraz człowiek zyjący na Ziemi wie gdzie on sie ukrywa i co planuje .
    Ma serdecznie dosć jego ingerencji i prosi Boga w Trójcy sw o to, aby został on wyrzuconym z tego ,co z woli Boga nalezy do człowieka .
    Bo człowiek chce służyc tutaj na Ziemi Bożej chwale i radości ,wybrał Chrystusa na Króla i chce wraz z Nim budowac Jego Królestwo Miłości, a szatan cały czas przeszkadza . I czyni to nawet wtedy ,gdy człowiek mówi mu NIE, w całej rozciagłości .
    A w takiej sytuacji Boża Sprawiedliwośc musi zając swoje stanowisko ….
    I na to własnie czekamy ..

    Niechaj pełni sie Wola Boga teraz i zawsze az na wieki wieków .Amen

 41. Ciocia said

  Rozmowa z siostrą Santiną – świadkiem życia o. Dolindo

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: