Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Koniec czasów – Ekonomia eucharystyczna

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 listopada 2019


Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
1. – Wypełnij Ziemię
2. – Antyekonomia
3.- Boskie błogosławieństwo
4.- Ekonomia eucharystyczna
5.- Wielkanoc ekonomiczna
6.- Zły duch
7.- Królestwo Chrystusa
8.- Podsumowanie i źródła

Wypełnij ziemię

Rdz. 1:28 : „ I pobłogosławił ich, mówiąc:„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”

Ten fragment ujawnia ostateczny cel końcowy człowieka. Powtórzenie: „ bądźcie płodni ”, „ rozmnażajcie się ” i „ napełniajcie ziemię ” oznacza znaczenie tej misji, która, jak powiedziano, wydaje się być ponad ostatnią: „ poddać ją ”.
Tak błogosławiona Emmerich mówi: „ Człowiek został stworzony, aby wypełnić chóry upadłych aniołów. […] Zapewniono mnie, że koniec świata nadejdzie dopiero wtedy, gdy liczba upadłych aniołów zostanie uzupełniona wybranymi „ 1
Święta Hildegarda pisze również: „ Jednak Kościół nie osiągnął jeszcze pełni swoich członków i dzieci; ale w ostatnim dniu, kiedy liczba wybranych zostanie zakończona, Kościół również będzie pełny . Wtedy w ten dzień nadejdzie kataklizm końca świata „ 2 Innymi słowy, im bardziej nowo narodzeni są wybranymi, tym bardziej będziemy mogli wypełnić misję, dla której zostaliśmy stworzeni:„ wypełnić chóry upadłych aniołów ”.

Działalność gospodarcza ukierunkowana własnymi metodami musi jednak mieścić się w granicach porządku moralnego, zgodnie ze społeczną sprawiedliwością, aby odpowiedzieć na Boży plan wobec człowieka3

Zatem poddanie ziemi nie jest celem, ale środkiem do „ odpowiedzi na Boży plan wobec człowieka” objawiony w Rdz 1, 28 : Bądźcie płodni i napełnijcie ziemię. Jak spełnić go poprzez działalność gospodarczą.

„ Dzieci są darem od Pana,
owoc łona jest nagrodą;
jak strzały w ręku wojownika
Tak synowie za młodu zrodzeni.
 Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan!
Ps 127, 3-5

Antyekonomia

Jednak obecna ekonomia nie tylko nie ułatwia człowiekowi wypełnienia misji powierzonej przez Boga, ale także utrudnia. Obecna koncepcja gospodarki jest źródłem konfliktów społecznych, wojen, głodu , zanieczyszczenia , epidemii … zamiast budowania człowieka, zniewala go i pochłania.
Dlaczego obecne modele ekonomiczne zawodzą? Za jego egocentryzm. Nie dążą do wypełnienia misji powierzonej przez Boga, lecz do umieszczenia pragnień człowieka w centrum, „ uzurpując sobie miejsce, które do niego nie należy ” ( Mk 13, 14 ). Dlatego każda antychrześcijańska ekonomia jest antyekonomią.

Ekonomia jest nauką, której celem jest ustanowienie obowiązujących i weryfikowalnych praw do przewidywania zjawisk ekonomicznych. Ale dopóki nie odkryjesz głównego prawa, które jest ponad wszystko, nigdy nie osiągniesz swojego celu:
1 Samuela 12, 8-25 : „ Gdy Jakub przybył do Egiptu, <a Egipcjanie ich uciemiężyli>, przodkowie wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu. Potem zapomnieli o Panu , Bogu swoim. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk Chasoru, i w ręce Filistynów, i w ręce króla Moabu i prowadzili z nim wojnę. Wołali wtedy do Pana: „Zgrzeszyliśmy, ponieważ porzucamy Pana służąc Baalom i Asztartom. Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli”.  Pan wysłał wtedy Jerubbaala, Bedana, Jeftego i Samuela. Uwolnił was z ręki wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni.. […] Mówił cały naród do Samuela: «Módl się do Pana, Boga twego, za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla. bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla». Na to Samuel dał ludowi odpowiedź: «Nie bójcie się! Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie jednak Pana, lecz służcie Mu z całego serca!  Nie odstępujcie od Niego, idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest marnością. Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię.  Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył. Lecz jeśli wytrwacie w czynieniu zła, zginiecie tak wy, jak i wasz król.”

 

Boskie błogosławieństwo

Aby wypełnić swoją misję, człowiek potrzebuje błogosławieństwa Bożego. Bez tego „ masoni na próżno pracują ” Ps 127, 1-2 .

To błogosławieństwo jest tajemnicą, którą Emmerich wizualizuje w czasach patriarchów jako błogosławieństwo rodzinne dla Abrahama.
Następnie jest on przechowywany w owiniętym materiałem w kształcie fasoli, który jest przechowywany w Arce Przymierza i wpływa na rasę, lud Izraela.
Wreszcie objawia się, że Maryja jest Arką Przymierza, a Jezus jest zalążkiem Bożego błogosławieństwa, które dotyka cały lud chrześcijański i jest zachowany w Najświętszej Eucharystii.

 

1 Rz 18, 6-7 : Król Ezechiasz „ Pozostał wierny Panu, nie odstępując od niego, i przestrzegał przykazań, które Pan dał Mojżeszowi. Udało mu się spełnić wszystkie jego zobowiązania, ponieważ Pan był z nim ”.

Ekonomia eucharystyczna

Jeśli ekonomia jest „ formą, w której ludzie i społeczeństwa przetrwają, kwitną i funkcjonują; w tym sensie jest to nasz sposób relacji z naturą ” 4, dlaczego nie wziąć pod uwagę w modelach ekonomicznych efektu, który  ma na ekonomię główny czynnik kondycjonujący: grzech? Ale czy grzech ludzki można określić ilościowo?
„ Kiedy sakrament działał, a modlitwa była wysłuchana, tajemnica świeciła, rosła i lśniła czerwonawym światłem przez jej otoczkę. To błogosławieństwo tajemnicy wzrastało lub zmniejszało się odpowiednio do czasów, pobożności i czystości ludzi . Poprzez modlitwę poświęcenie i pokutę wydawały się rosnąć i rosnąć w siłę5
Gdybyśmy mieli w ręku zarodek boskiego błogosławieństwa opisany przez Emmerich, moglibyśmy codziennie mierzyć jego długość, grubość, wagę, jasność. Gdyby tajemnica „ wzrastała lub zmniejszała się zgodnie z czasem, pobożnością i czystością ludzi”, wykres, który odzwierciedlałby różnorodność miar obwiedni, mógłby wskazywać poziom pobożności i czystości ludzi w każdym momencie i trend w czasie. Tendencja do zmniejszania się może wskazywać na bliskość kryzysu gospodarczego lub konfliktu społecznego. Tendencja do wzrostu byłaby oznaką długotrwałej bonanzy i pokoju.

Jeśli wszystkie prawa gospodarcze podlegają prawu boskiego błogosławieństwa, wówczas dobrze rozumiany postęp gospodarczy lub recesja (nie w kategoriach prostych dochodów, ale pokoju i sprawiedliwości społecznej) wskazują na poziom pobożności i czystości Ludzi za każdym razem. Kiedy kodeksy ekonomiczne wskazują na tendencję do recesji, należy zastosować niezbędne środki techniczne, aby zaradzić, ale także, a przede wszystkim, zintensyfikować modlitwę , poświęcenie i pokutę (z serca, jak wiadomo), aby zwiększyć siłę Boskiego błogosławieństwa.
Ta eucharystyczna ekonomia byłaby obłudna, gdyby dążyła do zwiększenia konsumpcji, luksusów i wygód ludzi, a w konsekwencji marnowania zasobów naturalnych. Tylko surowość i hojność ludzi mogą zagwarantować, że dzieło to jest prawdziwą ofiarą eucharystyczną i pokarmem boskiego błogosławieństwa.
Biorąc pod uwagę obecne odstępstwo, ciągłe wezwania Dziewicy do przywiązywania większej wagi do Eucharystii, modlitwy, poświęcenia i pokuty, wierzę, że popiera ona ideę boskiego błogosławieństwa wyższą od innych praw ekonomicznych i że można je kontrolować, o ile Bóg na to pozwala, poprzez szczerą pobożność społeczeństwa. Nasza Matka w niebie wie, że jest to jedyne możliwe lekarstwo na powstrzymanie wielkiej kary, która nas czeka. Jest to zatem ogólne prawo o obiektywnym charakterze, którego człowiek nie może zmienić ani znieść, ale może je odkryć, poznać i wykorzystać dla dobra społeczeństwa.

Wielkanoc ekonomiczna

Jeśli obecna gospodarka nie działa, nie kontemplując prawa boskiego błogosławieństwa, to należy unikać grożącej kary, co wymagałaby ekonomicznej Wielkanocy, która doprowadziłaby społeczeństwo do przejścia od dzisiejszych uciskających systemów gospodarczych do nowej gospodarki wyzwalającej.
Cała Wielkanoc wymaga oczyszczenia, ponieważ musimy dziś zrezygnować, aby jutro było lepsze.
« Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. „ Mt 5, 3. ” Wielbłądowi łatwiej jest przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa Bożego ” Mk 10, 25. „ Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego „ Mt 19,23 ” Nikt nie może służyć dwóm panom, ponieważ będzie nienawidził jednego i kochał drugiego, bo inaczej będzie zainteresowany pierwszym, a drugim mniej. Nie możecie służyć Bogu i mamonie . ” Mt 6, 24 .
Dz 4, 32-35 : „ Wielu wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie uważał ich własności za swoją własność, ale wszystko było wśród nich wspólne . Apostołowie głoszący z wielką mocą zmartwychwstanie Pana Jezusa cieszyli się wielkim szacunkiem. Nikt nie odczuwał potrzeby , ponieważ wszyscy, którzy posiadali ziemię lub domy, sprzedali je i udostępnili Apostołom pieniądze , aby rozdano je każdemu zgodnie z ich potrzebami ”.

Oprócz przykładu pierwszych chrześcijan mamy dzisiaj przykład miasta Nomadelfia, w którym społeczeństwo jest zorganizowane bez potrzeby posiadania pieniędzy. Tak jak wszystkie stworzenia przyrody używają tylko niezbędnych zasobów do przetrwania, tak eucharystyczna gospodarka musi mieć dobre serce, dlatego obywatele muszą porzucić gromadzenie dóbr materialnych, to znaczy pieniędzy.
Śmiej się z siebie, mniej więcej z tego czasu, kiedy miałeś trochę pieniędzy i żądzę do nich […] Jeśli za ich pomocą możesz kupić dobro, które teraz w sobie  widzisz, miej ich dużo, ale wiedz, że to dobro jest osiągane przez pozostawienie tego wszystkiego co jest kupowane za te pieniądze, których tak bardzo chcemy.
Pytanie 1: „ Aby mieć biedne serce, nie trzeba mieć pieniędzy, wystarczy nie wkładać serca w posiadanie ”. Zdolność „nie wkładania naszych serc w posiadanie” nie jest czymś, z czym się rodzimy; Nasza zepsuta natura skłania nas do wkładania serc w różne rzeczy . Ślub ubóstwa nie jest końcem, ale jest środkiem, którego używamy, aby móc „nie oddawać naszych serc własności”. Ale jeśli wyeliminujemy ślub ubóstwa, w jaki sposób wytrenujemy nasze serca, aby naprawić to nieuporządkowane przywiązanie? Celem ślubu ubóstwa nie jest osiągnięcie stanu dobrowolnego ubóstwa, ale ukształtowanie postawy skromności, trzeźwości i braku przywiązania do rzeczy materialnych, aby mieć wolniejsze serce aspirujące do dóbr duchowych. Nie jest to pogarda, lecz sprawiedliwa równowaga: stworzenia są niczym więcej niż Stwórcą, dlatego zasługuje na pierwsze miejsce w życiu. 6
Pytanie 2: „ Bez pieniędzy nie ma inicjatywy prywatnej, a zatem nie ma postępu ”. Chociaż inicjatywa jest niezbędna dla postępu, istnieją inne formy inicjatywy, które są bardziej skuteczne niż inicjatywy prywatne, na przykład „Ora et labora” 7 . Praca rozumiana jako modlitwa i ofiarowanie eucharystyczne jest o wiele bardziej produktywne i wyzwalające. Z drugiej strony pieniądze są źródłem korupcji, ale bez bogactwa nie ma korupcji, a tym samym mniej przeszkód dla postępu jej.
Pytanie 3: „ Jezus użył torby z pieniędzmi, a pierwsi chrześcijanie zaspokoili potrzeby najbiedniejszych pieniędzmi najbogatszych, Watykan ma nawet bank. Jeśli pieniądze same w sobie nie są złe, to po co je tłumić?  Zarówno Jezus, jak i pierwsi chrześcijanie, czy Watykan, są społecznościami, które urodziły się i żyły w społeczeństwie, które opierało swoją ekonomię na pieniądzach. Ponieważ same w sobie pieniądze nie są złe, wykorzystali je do czynienia dobra, ale można zbudować lepsze społeczeństwo nie oparte na pieniądzach, w którym Judasz nie musi nosić torby z pieniędzmi, a biedni by przetrwać muszą żebrać.
Pytanie 4: „ Historia uczy nas, że komunistyczne systemy gospodarcze są porażką i ostatecznie są dyktaturami. Tylko kraje kapitalistyczne były w stanie utrzymać demokracje. Wasza propozycja gospodarcza nie jest nowa, a teologowie wyzwolenia ją podawali ”. Komunizm dąży do wyeliminowania Boga ze społeczeństwa, podczas gdy moja propozycja stara się umieścić go w centrum wszystkiego. Tylko społeczeństwo eucharystyczne może być naprawdę wolne. W demokracjach istnieje wiele struktur zniewolenia spowodowanych właśnie ich kapitalistyczną naturą. Przyrównanie każdej propozycji sprzecznej z kapitalizmem do teologii wyzwolenia jest uproszczoną redukcją, która pokazuje ignorancję prawdziwych powodów, dla których teologia wyzwolenia została odrzucona przez Kościół 8 .

Zły duch

Kluczem ekonomicznym społeczeństwa bez pieniędzy jest trzeźwość, ponieważ bez trzeźwości system nie ma wstrzemięźliwości i hojności niezbędnej do rozwoju, a jednocześnie zapewnia wszystkim mieszkańcom za darmo wszystkie niezbędne dobra. Trzeźwość należy rozumieć nie jako synonim niepewności, ale jako synonim jednorodności; rezygnacja z chęci bycia lub posiadania więcej od innych. Idealną postawą byłoby chcieć być i mieć mniej niż inni., zamieniając biednych w wyższą klasę społeczeństwa.

System powinien koncentrować swoją rentowność na uzyskiwaniu jak największej liczby zasobów naturalnych w najbardziej ekonomiczny możliwy sposób w perspektywie długoterminowej, aby praca obywateli była tak produktywna, na ile pozwala technologia. Dlatego największym bogactwem tego systemu byliby dokładnie jego mieszkańcy, ponieważ postęp społeczeństwa zależy bezpośrednio od jakości i ilości jego pracy . Zdrowie i płodność mieszkańców nie byłyby sprzeczne z systemem, ale byłyby kluczem do jego rozwoju. W ten sposób społeczeństwo, które stawia Boga w centrum siebie, ostatecznie buduje i prawdziwie wyzwala człowieka i nie uciska go jak teraz.
Po zagwarantowaniu podstawowych potrzeb wszystkich obywateli pozostałe zasoby muszą skoncentrować się na badaniach technologicznych i inwestycjach w nową infrastrukturę, która poprawi wydajność produkcji. Innymi słowy, im mniej osób będzie musiało zaspokoić podstawowe potrzeby, tym więcej osób będzie mogło poświęcić się rozwojowi technologicznemu, dlatego park umożliwia zwiększenie zasobów w celu zwiększenia wydajności systemu.

Obecnie wskaźnik urodzeń w biednych krajach jest znacznie wyższy niż w krajach bogatych. Widzimy również, że w tym samym kraju, im większe bogactwo, tym niższy wskaźnik urodzeń. Być może wykresy te są najwyraźniejszym przykładem niepowodzenia dzisiejszej gospodarki, a surowość jest kluczem do wypełnienia misji, którą Bóg powierzył człowiekowi.

Z ekonomicznego punktu widzenia byłoby to kwestią obniżenia progu rentowności miasta. Istnieją dwa sposoby, aby to zmniejszyć:
1) zmniejszenie wydatków (oszczędności) i
2) inwestowanie w infrastrukturę (fundamenty). Obecnie konsumpcja koncentruje się na pokryciu potrzeb (wydatków), ponieważ konsumpcja bez miary jest bezdenną przepaścią, która nigdy nie nasyciła serca człowieka. Ale jeśli serce ludzkie jest nasycone przez Boga, nie musi on sztucznie wypełniać luk, jak pokazują święci życiem surowości i ubóstwa. Widzimy zatem, że kluczem do surowego (sprawnego) społeczeństwa jest uprzednie napełnienie serc mieszkańców miłością do Boga. Umożliwi to przekierowanie wydatków miasta na inwestycje, dzięki czemu przyszłość pokoleń będzie lepsza.

Królestwo Chrystusa

18, 36 : „ Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom; ale teraz moje królestwo nie jest stąd ”, ponieważ „ Królestwo Chrystusa obecne już w swoim Kościele nie jest jeszcze skończone „z wielką mocą i chwałą” wraz z pojawieniem się Króla na ziemi ”. 9
Dlatego, kiedy nastąpi „ przyjście Króla na ziemię ”, to znaczy, że Jego królestwo będzie z tego świata.

Matka Boża w Grushew powiedziała: „ Będę ich chroniła dla Chwały i przyszłości Królestwa Bożego na ziemi , które będzie trwać tysiąc lat10 .
– „ Przyszłość ”: ponieważ jeszcze się nie rozpoczęła , nie jest to Królestwo Boże w obecnej formie, ale w innej i tymczasowe w sposobie, ponieważ „ będzie trwać tysiąc lat ”, ani więcej, ani mniej.
– „ Na ziemi ”: ponieważ obecnie „ Moje królestwo nie jest z tego świata ”, ale w „ przyszłości ” będzie.

We wpisie „ Blask Jego przyjścia ” wydedukowałem, że po karze, 1000 lat Królestwa Chrystusowego na ziemi zacznie się, ale zarówno Jego przyjście, jak i Jego obecność na świecie, nawet jeśli byłaby rzeczywista, będą nadal zawoalowane dla ludzi aż do koniec świata.
Kto więc będzie rządził Nowym Jeruzalem w tym okresie?

Ty jesteś Piotrem, a na tej skale zbuduję swój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I dam ci klucze królestwa niebieskiego ” Mt 16, 18-19
Wierzę, że ten tekst prorokuje, że to Papież będzie rządził Nowym Jeruzalem królestwa niebieskiego na ziemi, ponieważ prawowity następca Piotra jest nosicielem obietnicy: „ bramy piekielne nie przemogą ”. Rzeczywiście, przez 1000 lat państwo papieskie pozostawało pod władzą papieską i chociaż jego terytorium zostało poważnie zmniejszone, po paktach na Lateranie władza papieska pozostaje dziś suwerenna w Watykanie. Według moich obliczeń, 100 lat po tych umowach Rzym zostanie zniszczony, a po ukaraniu Stolica Apostolska przeniesiona do Jerozolimy, ziemi obiecanej. Dlatego historia potwierdza przekonanie, że niezachwianie wiary Piotra jest gwarancją ciągłości 11 . Tylko papież „ ma solidność skały, na której można zbudować niezniszczalny budynek ” 12 .

Bóg i Kościół położyli podwaliny pod społeczeństwo … Katolicy muszą nieustannie je odnawiać.  Czcigodni Bracia – trzeba precyzyjnie rozpoznać problemy w czasach społecznej i intelektualnej anarchii, w których wszyscy siedzą na miejscu lekarzy i ustawodawców – bo nie zostanie zbudowane miasto inaczej niż to, jak je zbudował Bóg … miasto nie zostanie zbudowane, jeśli Kościół nie położy fundamentów i nie pokieruje pracą …  cywilizacja nie zamierza wymyślić ani nowego „miasta”, które ma powstać w chmurach. Istnieje  cywilizacja chrześcijańska, i ona zbuduje to katolickie „miasto”. Chodzi tylko o nieustanne ustanawianie i odnawianie go na jego naturalnych i boskich fundamentach przeciwko nieustannie powtarzającym się atakom niezdrowej utopii, buntu i bezbożności: Omnia instaurare in Christo13 .

„ Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i przyjąć jego władzy! Otwórzcie na jego zbawczą moc granice państw, systemy gospodarcze i polityczne, rozległe dziedziny kultury. Cywilizacji i rozwoju. ” 14

„ Mur miejski opierał się na dwunastu fundamentach, a każdy z nich miał imię jednego z dwunastu Apostołów Baranka ” Obj. 21,14
Jeśli wszystko musi zostać przywrócone w Chrystusie, nie powinniśmy bać się położyć fundamentów miasta na następcach dwunastu Apostołów Baranka i oddać się w ręce Boga, ponieważ nie ma innego miejsca bezpieczniejszego niż On, tak jak pozostanie zamanifestowany po cudzie i karze Garabandal.

„ Triumf Mojego Niepokalanego Serca nie może się urzeczywistnić inaczej, jak tylko triumfem mego Syna Jezusa , który ponownie będzie królował w sercach , w duszach, w życiu każdego i narodów : w całej ludzkości. Ale Jezus, tak jak jest w Niebie, tak i na ziemi jest naprawdę obecny w Eucharystii: wraz z Ciałem, Krwią, Duszą, Boskością.
Jego chwalebne królestwo zabłyśnie przede wszystkim w triumfie Eucharystii Jezusa, ponieważ Eucharystia ponownie stanie się sercem i centrum całego życia Kościoła15.

Chociaż obecność Jezusa będzie niewidoczna w ciągu 1000 lat jego panowania na ziemi, możemy zobaczyć jego panowanie w blasku Kościoła; Ten blask zmaterializuje się w luce technologicznej i ekonomicznej, która ostatecznie będzie istnieć między Nowym Jeruzalem a innymi narodami, co doprowadzi do ogromnej różnicy w populacji i dobrobycie i spowoduje nieuchronną zależność od innych narodów. Stolica Apostolska będzie kolejnym międzynarodowym supermocarstwem .

Podsumowanie i źródła

1) Człowiek został stworzony, aby był płodny, rozmnażał się i napełnił ziemię. Kiedy liczba wybranych osiągnie taką samą liczbę upadłych aniołów, będzie koniec świata.

2) Obecna gospodarka to antyekonomia, która niszczy człowieka i świat, ponieważ nie uwzględnia prawa boskiego błogosławieństwa, które rządzi innymi prawami, aby uczynić człowieka wolnym i szczęśliwym.

3) Konieczna jest zatem ekonomiczna Wielkanoc, która zaprowadzi społeczeństwo obecnej antyekonomii do gospodarki eucharystycznej, której centrum stanowi Chrystus. W tym celu należy zrezygnować z pieniędzy, aby uniknąć gromadzenia się dóbr materialnych. Aby być skutecznym, społeczeństwo musi porzucić luksusy i zaakceptować życie w surowości.

4) Aby Chrystus był naprawdę w centrum, tym nowym społeczeństwem musi rządzić papież i jego biskupi.

______________________________________

 1. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „ Stary Testament ”; Ch. VI: „Konsekwencje grzechu Adama i Ewy”; p. 20; Ed. Surgite
 2. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 22; str. 466
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego; 3. część, 2. sekcja, rozdział 2, art . 7 , IV. Działalność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna; nr 2426
 4. Wikipedia; Economy
 5. Ana Catalina Emmerick; Tom I: „ Stary Testament ”; Ch. XLIV „Joaquin otrzymuje tajemnicę”; p. 110; Ed. Surgite
 6. H. Vicente D. Yanes, LC; Śluby życia zakonnego ”; Catholic.net
 7. Javier Lozano; Ora et Labora ”: niesamowity sukces biznesowy mnichów trapistów; 15.03.2014; Libremercado.com
 8. Jordi Rivero; Teologia wyzwolenia ”; hearts.org
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego; 1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 7 , I, nr 671
 10. Virgin Mary of Grushew , Ukraina (26 kwietnia); forumsdelavirgen.org
 11. Katechizm Kościoła Katolickiego; 1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 3 , III, nr 552
 12. Jan Paweł II; Ogólna widownia ”; pto.3; Rzym, 25.11.1992
 13. Święty Pius X; Notre Charge Apostolique ”; I: Wprowadzenie; PTO. 11, str. 4–5; Rzym, 23 sierpnia 1910
 14. Święty Jan Paweł II; Homilia na początku jego pontyfikatu ”; str. 5; Rzym, 22.10.1978
 15. Przesłanie od Dziewicy do Ojca Gobiego w Garabandal z 14 czerwca 1979 r., Boże Ciało; Ruch Kapłański Mariano koniec czasów, ekonomia eucharystyczna,
Reklama

Komentarzy 128 do “Koniec czasów – Ekonomia eucharystyczna”

 1. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/474243-amnesty-international-aborcja-prawem-czlowieka

 2. Opcja said

  Michalkiewiczowi grozi więzienie za „wolność słowa” – ofiarę pedofilii nazwał k…
  Takich mamy „obrońców” wiary wśród sympatyków konfederacji
  http://polityczek.pl/uncategorised/12045-jest-zgloszenie-do-prokuratury-na-michalkiewicza-od-lat-popelnia-
  podlosci

 3. Jozef Piotr said

  W Wilnie czuć ducha wolności. Prezydent Polski
  @AndrzejDuda
  i Prezydent Litwy
  @GitanasNauseda
  złożyli wieńce przy trumnach Powstańców Styczniowych, których szczątki zostały odnalezione w 2017.
  Wśród odnalezionych szczątki przywódców Powstańczych Sierakowskiego i Kalinowskiego!

  Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱
  @MON_GOV_PL
  ·
  56 min
  W latach 1863-1864 na placu Łukiskim w #Wilno wojsko carskie dokonało egzekucji przywódców i uczestników #PowstanieStyczniowe i pogrzebano w tajemnicy przed rodziną i bliskimi.

  https://pbs.twimg.com/media/EJ-Dr12XUAAHQPujpg

 4. Jozef Piotr said

  Zobaczcie co się dzieje w Wilnie!
  Polacy, Litwini, Białorusini
  Pogrzeb Powstańców Styczniowych!
  #ZegnamyBohaterow1863 https://pscp.tv/w/cKek3DFKUkVtWkdiZExSUVB8MWRSS1pMYlpQclZKQgdXnX79IVlLDQcQAQHVQJ26ks4hmR02j378x1kxpLyY

  Na trumnach barwy litewskie i polskie. Przed trumnami wieńce w barwach białoruskich (Konstanty Kalinowski czczony jest na Białorusi), łotewskich (Sierakowski mianowany został szefem Powstania na Kurlandię i Inflanty polskie) i ukraińskich (Sierakowski urodził się na Wołyniu)

  Piękna uroczystość i wspaniała manifestacja pod nosem dygnitarzy na KREMLU

  • Grazyna. said

   Przepiekna Uroczystość,
   az serce rosło, gdy się na to patrzylo.
   Wciąż wielka radość w moim sercu.
   Cześć i Chwala Bohaterom Powstania Styczniowego !

 5. hallinna said

  Pan Jezus założył Kościół na Ziemi by strzegł Jego DEPOZYTU, BOZEJ PRAWDY I KRYTERIÓW BOZEJ SPRAWIEDLIWOSCI ,przez ten czas, aż powróci po raz drugi , aby dokończyc Dzieło Miłości i Milosierdzia .

  W nauce Chrystusa są zawarte wskazówki , które nalezy przestrzegać, aby utrzymał ciało w ryzach tak , aby nie szkodziło duchowi w podążaniu droga zycia do Bozego celu .
  By nie ciagnęło ducha ku przewinieniu wzgledem Boga Stwórcy .
  Bo przecież szatan sprawami ciała sciąga ducha z drogi wyznaczonej przez Boga .
  I tylko stanowcze NIE powiedziane szatanowi ,umozliwia podążanie Boża droga do Bożego celu .
  A gdy człowiek ulegnie pokusie , kłamstwu szatana , to bładzi , ulega zepsuciu i potem trudno mu sie odnależć , by wejść na droge prawidłowej współpracy tak aby dotrzeć do Nieba .

  Członkowie Kościoła Chrystusa , którzy uwierzyli Załozycielowi , ochrzcili sie , przyjęłi do swego serca Ducha św ., i zapragnęłi podążać drogą , którą On wskazał swoim zyciem i nauką,są tymi ,którzy nadal podążaja droga prawidłowej współpracy z Bogiem Wszechmogącym .
  A przez to sprowadzają na Ziemie pomoc łaske błogosławieństwo Boże .
  Pomagaja Bogu w Trójcy św ,aby On mógł realizowac swoje plany i zamiary jakie ma względem człowieka zyjącego na Ziemi .
  Mimo iz szatan w dalszym ciagu grasuje , okłamuje i przeszkadza .
  A przez to stali sie tymi, do których nie ma swobodnego dostępu szatan .
  I gdyby wytrwali w wierności Chrystusowej nauce tak jak powinni , byliby niezwyciężonymi przez szatana .Bo swoja wola i swiadomościa zawsze mówiliby szatanowi NIE , a Boże działanie wspomagałoby ich w tej potyczce .
  I w dalszym ciagu kontynuowali by to, co Chrystus Król rozpoczął na Ziemi ….

  Przecież Chrystus, Syn Boga Ojca,tym że przybył na Ziemie skażoną szatańską zarazą ,spowodował początek wzrastania tego ,co nie jest skazone szatańską zarazą .
  Przyniósł On na ten swiat skażony szatańska egoistyczna pyszną miłoscia własną, Miłosc.
  Prawdziwą Bożą Miłosc twórczą ofiarną dającą z siebie dla dobra wspólnego .
  I obowiązkiem wszystkich członków Koscioła jest dbanie o to, by to co zapoczątkował Zwycięski i Zmartwychwstały Chrystus Król wzrastało rozwijalo sie do wspaniałoci dochodziło .
  By obejmowało cały swiat .A przez to by budowało sie Królestwo Miłości , które On chciał i chce zbudowac na Ziemi przy scisłej współpracu z człowiekiem .

  I byłoby to mozliwe , gdyby szatan nie ingerował w sprawy Koscioła Chrystusowego .
  Przecież szatan tych których nie może zdobyc podstępem czy pokusą , zmusic chce do uległosci cierpieniem , a gdy nawet to nie pomaga , to zabija .
  Dlatego wszyscy ci zasłużeni dla spraw Chrystusa Króla byli meczennikami .
  Woleli świadomie z własnej woli oddac ciało na zniszczenie, niz ducha na zniewolenie .
  I dlatego szatan przegrywał , bo nie otrzymywał i nie otrzymuje tego o co walczył .Bo człowiek swoją wole i swiadomościa nie pozwolił mu duszy zabrać

  Przeciez szatan walczy o to ,aby ukraść Bogu Stwórcy dusze ludzką w czasie, gdy wykonuje ona w ciele wedrówke zycia po Ziemi .
  Przeciez po to wdarł sie w świat ziemski w Raju , aby przeszkadzac człowiekowi w wypełniniu tego ,co ma zlecone na czas pobytu na Ziemi .
  Robi wszystko przez manipulacje ciałem ,aby dusza poblądziła , by zamiast droga do Nieba podązała droga do piekła .
  By tak spędziła czas pobytu na Ziemi ,aby na spotkaniu z Boza Sprawiedliwościa otrzymała pobyt w piekle .

  I teraz w czasach ostatecznych , Kosciół Chrystusowy powinien utrzymac sie w tym, co ma zlecone przez Chrystusa Króla .
  By nadal do człowieka i świata mogło płynąc Boże błogosławieństwo .
  By nadal były realizowane zadania zlecane przez Boga Stwórce .
  By człowiek i świat nie został odciety przez szatana , bo wówczas zapanowałaby totalna ciemnośc na Ziemi .
  Patrząc na rzeczywistośc na Watykanie mozna wyciagnąc wniosek że zasiadający tam Franciszek nie robi niczego aby ci ludzie spoza kościołą poznali zrozumieli i do serca przyjęłi nauke Chrystusową , Boża Prawdę ,. By zapoznali sie z DEPOZYTEM który jest zostawiony pod opieką Wojowników Modlitwy .
  By zapragnęłi podążac drogą Miłości , która przebywał Chrystus Król i Maryja Królowa , na której jest pomoc łaska błogosławieństwo Boże i swiatło Ducha św .

  Przeciez szatan robi wszystko ,aby nie było OBROŃCÓW CHRYSTUSOWEGO DEPOZYTU .Czyni wszystko co tylko może, by odciagnąc członków Kościoła od zajmowaniem sie sprawami Chrystusa Króla .
  Przeciez po to podstępem wpuscił w Kościół Chrystusowy wilki w owczej skórze ,aby przejąc władze nad tym co Chrystusa Króla jest , bo na to pozwoli mu własnie ich wolna wola .
  By gdy powtórnie przyjdzie Chrystus Król ,nie było nikogo z kim mógłby współpracowac , bo to co On pozostawił na Ziemi zostało zdobyte przez Jego wroga szatana .

  To tylko Maryja wraz z Wojownikami Modlitwy walczy z szatanem o to, by DEPOZYT CHRYSTUSOWY w Kościele nie został przejety przez szatana i jego marionetki z antychrystem na czele .

  Gdyby Franciszek głosił tą prawde wszystkim religiom ,gdyby zył ta prawdą , to wówczas wyrywałby szatanowi wszystkich tych, którzy sa w błędzie i niezorientowani w sytuacji .
  A tak to Franciszek sprowadza Kościół Chrystusowy na droge zatracenia .Sciąga go swiadomie z pola walki w swiecie duchowym . czyni wszystko ,aby dac szatanowi fory w walce, którą toczy w swiecie duchowym z Bogiem Wszechmogacym .
  O tej prawdzie swiadcza czyny i nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć .

  A w oredziach było mówione ze gdy zostanie sfałszowana Boża Prawda , Nauka Chrystusowa , to juz człowiek nie wyznaczy sobie drogi na Niebo , bo nie bedzie miał paramertów prawdziwych na wytyczenie kursu .

  Maryja w oredziach mówiła że tym razem swieckie uratuja Kościół Chrystusowy .
  Bo oni wsłuchani w Jej głos ,do serc przyjęłi Boża Prawde , zostali oswieceni Duchem sw i oni u Jej stóp walczą z szatanem w swiecie duchowym .
  Czynia to, co potrzebne jest Bogu aby wykonał człowiek , aby ta walka ,która rozpoczęła sie w świecie duchowym , tam tez sie zakończyła .
  By szatan został pokonanym w swiecie duchowym .
  By nastał tryumf Boga Wszechmogącego w Trójcy św i Maryji Królowej .
  By na zawsze szatan został pokonanym i w piekle zamknietym ,pozbawiony wszystkich łupów, jakich sie podstępem nachrapał .

  Zadaniem Kościoła jest głosic własnie Bożą Prawdę, a nie zajmowac sie tym , czym Franciszek i modernisci sie zajmuja . Bo to jest praca zlecona przez piekło do rozwalania Kościoła Chrystusowego od srodka .

 6. messenger said

  Niemcy: muzułmanie dopięli swego. Publiczne pieniądze na kształcenie imamów
  http://www.pch24.pl/niemcy–muzulmanie-dopieli-swego–publiczne-pieniadze-na-ksztalcenie-imamow,72290,i.html#ixzz65zvTxv8t

 7. messenger said

  Skandaliczny, kłamliwy atak na abp. Lengę! Dlaczego chcą zniszczyć obrońcę wiary?

 8. OSTOJA said

  Migalski dokonał ,,odkrycia”: Wyborcy PiS to nie motłoch

  Marek Migalski, były poseł i europoseł PiS, dokonał wielkiego „odkrycia”. Obwieścił światu, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości „nie są ciemną masą”. Doprawdy…
  https://www.fronda.pl/a/migalski-dokonal-odkrycia-wyborcy-pis-to-nie-motloch,136413.html

 9. Jozef Piotr said

  A tego niewielu Chrześcijan posiada znajomość

  A na prawdę warto to znać : !!!!
  ——————————————————————–

  MOCARSTWO ANONIMOWE
  Tu trochę o możliwościach żydów:

  MOCARSTWO ANONIMOWE (ANKIETA W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ ) ZEBRAŁ ADOLF NOWACZYŃSKI
  (fragment)
  Żegota („Prawo Hazaka“).
  Ogół ludzi mniema że żydzi są wyznania mojżeszowego. Tak
  jednak nie jest. Ściśle biorąc, żydzi są wyznania talmudycznego,
  gdyż za najważniejszą księgę świętą, regulującą ich całe życie,
  uważają Talmud i tylko się nim kierują.
  Talmud powstał z końcem IV w. po Ch. w ten sposób, że
  uczeni żydowscy objaśniali Thorę i wydawali poszczególne przepisy,
  odnoszące się do samej Thory, a później do poszczególnych
  zagadnień życia. Z biegiem czasu te objaśnienia ustne nabrały
  równorzędnego znaczenia z prawem pisanem, zawartem w Thorze.
  Do zburzenia Jerozolimy, objaśnień uczonych nie wolno było spisywać,
  uczyniono to dopiero po rozproszeniu się żydów, aby nie zginęły.
  Pierwszy zbiór praw ustnych uczynił rabbi Akiba, po nim
  r. Meir, lecz zbiorów tych nie uznano. Ogólnie przyjęto dopiero
  zbiór praw ustnych, pochodzący, od rabbi Jehudy ha-Nassi około
  roku 180 po Chr. i nazwano go „Miszną4*. Późniejsi uczeni opracowywali
  dalej i komentowali „Misznę,u i w ten sposób powstała
  „Gemara”, która jest właściwie komentarzem „Miszny”. Komentarz
  ten gubi się w dyskusjach i kazuistycznych dociekaniach, w sporach
  rabinów i ich zapatrywaniach. Żydzi obecnie uznają przedewszystkiem
  „Gemarę“ w myśl słów: Thora to woda, Miszna wino,
  a Gemara to wino aromatyczne.
  Dla nas ważny jest talmud dlatego, gdyż reguluje stosunek
  żyda do nieżyda, czyli gojma (poganin, nieczysty). Talmud przepełniony
  jest nienawiścią do chrześcijan, którym odmawia człowieczeństwa
  i uważa ich za równych ze zwierzętami. Tylko dusza
  żydowska jest pochodzenia boskiego, natomiast dusze gojów nie
  powstały z emanacji ducha bożego (Zohar).
  Jeżeli chcemy wiedzieć, do czego żydzi dążą i jakie mają wobec
  nas zamiary, musimy poznać przynajmniej najważniejsze wyjątki
  ich świętej księgi.
  A rabbi Kulun mówi, że mienie gojów i ich osoby uważane
  są przez żydów jakoby jakieś „wolne jezioro, w którem każdy
  żyd może zapuszczać sieci, byle na to pozwolenie od kabału posiadł“.
  Do zajęcia posiadłości chrześcijanina, według nauki talmudu,
  wystarczy czyn symboliczny: jeżety żyd wetknął rydel w zie-‚
  mię goja, już stał się panem całości (Baba Baura 55 a); nie wystarczy
  to jednak według pojęć prawnych narodów, wśród których
  mieszkają żydzi. Teraz musi żyd użyć swego sprytu, aby goja
  wyzuć z jego majętności. Znają jednak żydzi zachłanność swoich
  współwyznawców i wiedzą, że w pogoni kza majątkiem mogliby
  sobie nawzajem przeszkadzać. Aby temu zapobiec, wprowadza
  talmud prawo hazaka i meropje.
  Na podstawie prawa hazaka żyd kupuje od kahału majętność
  gojowską, którą może później bez konkurencji ze strony in
  nego zagarnąć wszelkiemi moźliwemi środkami. Po op aceniu się
  kahałowi żyd nabył prawo hazaka (władzę czyli prawo) na majątek
  chrześcijanina. Nabywca ma prawo nająć majętność od goja,
  prowadzić w niej handel, pożyczać właścicielowi pieniędzy na lichwę,
  również jak i innym lokatorom tejże majętności, być faktorem
  tak właściciela, jakoteż i lokatorów. Słowem, on ma tylko
  prawo eksploatowania wszystkich chrześcijan, którzy wraz z właścicielem
  są jego ofiarami, o czem eksploatowani nie wiedzą, a nawet
  się nie domyślają.
  W pierwszych zaraz czasach po [śmierci Chrystusa, sanhedryn,
  czyli najwyższa rada duchowna żydowska, wzywa przed sąd
  Apostołów za opowiadanie Ewangelji. Słowa św. Piotra wypowiedziane
  wobec sędziów, że powinniśmy słuchać raczej Boga, niż ludzi,
  miały taki skutek, że na tej radzie zapadł wyrok ukarania
  śmiałków za ich zuchwalstwo i nieposłuszeństwo. Wykonawcą
  wyroku był Herod Agryppa, wnuk Heroda dzieciobójcy. On to
  skazał św. Jakóba Młodszego na ścięcie, a Piotra ś w. uwięził z zamiarem
  umęczenia go po świętach Paschy. Wiemy, jakim cudem
  ocalał św. Piotr z rąk swych zabójców. Św. Szczepan męczennik
  zasypany gradem kamieni, pada ofiarą namiętnej nienawiści żydowskiej
  ku chrześcijaństwu. Św. Paweł nawrócony opowiada
  naukę Chrystusa żydom Damaszku, lecz ci mszczą się znowu po
  swojemu i postanawiają śmierć jego. Żydzi jerozolimscy, podobnie
  jak tamci z Damaszku, starają się również zabić św. Pawła.
  Nienawiść, z jaką czyhali na św. Pawła, ścigała też pierwszych
  męczenników Galji: św. Łazarza, Maksymiljana, śś. Marka i Magdalenę,
  wypędzonych przez żydów z Palestyny.
  Historja nie wspomina, jaki udział wzięli żydzi w prześladowaniu
  za czasów Nerona; wiadomo jednak, że najgorliwszymi dworzanami
  jego byli żydzi, pomiędzy którymi odznaczał się żyd Atillus,
  towarzysz, doradca wszystkich zbrodni Nerona-, Popea cała była
  oddana żydom.
  Za Domicjana, jak mówi księga żydowską Sefer Juhasin, żydzi
  wymordowali w Rzymie i poza Rzymem tak wielką ilość chrześcijan,
  że ją przyrównywają do ilości piasku w morzu. Cesarz Antonin
  Pobożny, jak wiemy, sam z siebie nie żywił nienawiści do
  chrześcijan; atoli rebbe Jehuda, będący w wielkich łaskach u monarchy,
  nasunął mu myśl, jakoby chrześcijanie byJi powodem zarazy
  panującej w roku 155. Skutkiem czego wydał Antonin wyrok
  śmierci na wszystkich Nazarejczyków, t. j. wyznawców Chrystusa,
  znajdujących się w Rzymie (Sefer Hadoroth, str. 125). Sw. Ju styn
  męczennik w dyspucie z rabinem żydowskim Tryfonem wy
  rzuca żydom niegodziwe ich postępowanie z chrześcijanami. Oni
  to głównie, zdaniem św. Justyna, przyczynili się do szerzenia
  różnych kłamstw i oszczerstw na dworze rzymskim przeciw chrześcijanom.
  Pod wpływem żydów Marek Aureljusz kazał wymordować
  wszystkich Nazarejczyków, jakich mógł dosięgnąć w roku 177,
  wedle świadectwa księgi Sefer Hadoroth.
  Za czasów Karakalli żydzi oddali się z całym zapałem prześladowaniu
  Nazarejczyków. Wspomniana wyżej księga Sefer Hadoroth
  mówi: „W roku 3974 (214 lat po Chrystusie) żydzi zabili
  200 tysięcy chrześcijan w Rzymie i wszystkich na Cyprze.
  Djoklecjan r. 303 wydaje edykt prześladowań katolików. Wedle
  brzmienia edyktu miały być wszystkie kościoły zburzone,
  a chrześcijanie nie chcący oddać hołdu bogom państwowym, oddani
  na męki. To dziesięć lat trwające prześladowanie znane jest w historji
  pod nazwą „ery męczenników”.
  Żydzi i w tera najkrwawszem prześladowaniu chrześcijan brali
  żywy udział.
  Oto co pisze o tem wspomniana wyżej własna ich księga:
  „Na żądanie żydów, Djoklecjan zabił wielką liczbę chrześcijan,
  między którymi papieża Kajusa, Marcellinusa, brata Kajusa, i siostrę
  jego Różę”.

  • hallinna said

   Co my wiemy o zydach .

   Z czasów Mojżesza wiemy ,
   że byli to ludzie o twardym karku , wciąż robili problemy Bogu Ojcu w realizacji Jego planów .
   Wiemy ,że juz wiele razy Bóg Ojciec był zdecydowany, aby wytracic ten naród , bo wciąz Go zawodzili i szli na współprace z szatanem jak mało kto .
   Zawsze dostawali następną szansę.
   W końcu stracili szanse bycia narodem wybranym , bo sie do tego nie nadawali .Bo oni chcieli wszystko dla siebie .

   Chrystus Król przyszedł do nich tak jak zapowiadali prorocy ,w Betlejem i chciał ich nauczyc miłosci ofiarnej, potrzebnej do prawidłowej współpracy z Bogiem .
   Ale ich egoistyczna szatańska miłośc własna spowodowała to ,że odrzucili Chrystusa Króla . Nie chcieli z Nim budowac Królestwa Miłosci , jakie chciał zbudowac na Ziemi .
   Bo oni chcili brac , korzystac , pasożytowac ,by było wszystko dla nich ,a nie dawac z siebie wysiłek na rzecz dobra współbraci i pracy dla pomyśłności spraw Bozych .

   Z przekazów wiemy także to, że zydzi zostali specjalnie uzdolnieni , ze intelektualnie przewyższaja pozostałych mieszkanców Ziemi .
   Że dostali tą łaska od Boga po to ,aby otaczali pomoca opieka słabszych mniej zaradnych , by przewodzili w dawaniu dobra w imie miłosci do Boga .
   I tej łaski Bóg im nie cofnął ,mimo iz utracili łaske wybranego narodu .

   A oni ta łaskę wykorzystali by słuzyc szatanowi , by budowac cywilizację zniewolenia szatańskiego .
   Przygotowali juz wszystko na Ziemi tak , aby Chrystus Król nie mógł realizowac dokończenia Dzieła Miłosci i Miłosierdzia .
   Wszystko co z nich wypływa jest tym ,czego Bóg nie chciał aby na Ziemi czynił człowiek .
   Oni wykorzystuja wszystkie swoje zdolności i możliwości do tego, aby antychryst mógł realizować budowe piekła na Ziemi pod dyktando szatana .
   Oni sa siewcami egoistycznej pysznej podstępnej pasożytującej szatańskiej miłości własnej .

   Wszędzie szukam wzmianek o tym,
   czy zydzi po ukrzyżowaniu Chrystusa Króla dali cos z siebie dla dobra ludzkości .
   I musze stwierdzic że nigdzie niczego nie znalazłam .
   Określenie sługusy szatana jest dla nich odpowiednie .Bo cały czas ida na polecenie piekła przeciwko Woli Boga .

   A ich czyny szkodzące pozostałym ludziom zyjacym na Ziemi z Woli Boga Stwórcy, sa przerazające .

   Nie dziwie sie, że przekazy z Nieba mówią, że nastanie nowy jeszcze wiekszy holokaust . Bo to co czynia jest kary godne .
   I oni z własnej nieprzymuszonej woli nie beda chcieli pracowac dla spraw Bozych .Bo szatanska zaraza ,która w nich wrosła , tak ich zakaziła , że na zmiane nie pozwoli .

   Ale było mówione także to, że zydzi beda wyważac drzwi do Kosciołow i prosic o chrzest .
   A gdy to uczynia, to wejda na droge dostosowania sie do Bozych wskazań i zyczeń .
   To wtedy powiedza szatanowi NIE w całej rozciagłosci .
   I podejrzewam że zrobia to prości ludzie , którzy nie zostali tak bardzo skażeni szatańska zarazą .

   Na yt widziałam już filmiki wskazujace na to, że pojawiaja sie tam pierwsze symptomy, aby wyjśc z tej szatańskiej pułapki kłamstwa i oszustwa ,do jakiej wprowadzili ich przewodnicy duchowni , czyli rabini .

   Teraz nasi przewodnicy duchowni z Franciszkiem na czele także chca nas wprowadzic w szatańską pułapke .
   Przestrzegaja przed tym oredzia z Nieba .

   Rozmodlony Naród wsłuchany w Głos królowej Maryji mówi cały czas zdecydowane NIE i nie chce wejśc do tej szatańskiej pułapki .
   On podąża wraz z Królowa na spotkanie z Prawowitym Królem , z Chrystusem Królem , omijając szatańska pułapke .

   A więc szatan przegrywa po raz kolejny i ostatni .
   Mimo iz szatan i z jego wsprzymierzeńcy żydzi mieli całkowita władze na Ziemi , to i tak nie zdołali pokonac Boga Wszechmogacego i przegrywają .

   Chrystus Król wraz z swoja Zwycieska Armia bedzie na Ziemi budował nowy ład i porządek , Królestwo Miłości to , które Bóg Ojciec chciał aby zbudowanym było na Ziemi , tylko przeklety szatan robił wszystko aby do tego nie dopuscic .
   A jednak nie dał rady .

   • Ciocia said

    Słyszałaś o żydach nawróconych ?

    • hallinna said

     Żyd nawrócony juz nie jest zydem , tylko chrzescijaninem .

     Żydzi to byli ci, którzy byli potomkami Abrahama , Mojżesza Izraela i wierzyli w Boga Ojca .Zachowywali 10 przykazań Bozych
     A że na pólke władzy żydów weszli wszelkiej masci sługusy szatana , więc zrobili podmianke .

     Na Watykanie teraz takze jest robiona podmianka Chrześcijan .
     i znowuż maja zamiar zrobic koromysło , z ko0scioła Chrystusowego .

     A w orędziach było mówione, że zwycięzcami będa Ci żydzi dochowujący wiernosci Bogu Ojcu , bo oni uwierzą że Chrystus jest Mesjaszem i wstąpia do chrzescijan by tworzyc jedna owczarnie Chrystusową .
     A o reszcie jz nie bede mówic .

 10. Jozef Piotr said

  U podstaw procesu wyko0lejania KRK leży chyba SW II

  polecam zapoznanie się z artykułem

  Dlaczego zmieniono liturgię Mszy Świętej? I jakie przyniosło to skutki?
  http://www.bibula.com/?p=110729

 11. Ciocia said

  Vailankanni: The Lourdes Of The East ( Full Documentary Film )

  • Ciocia said

   Cud w Vailankanni

   26 grudnia 2004 roku potężna fala tsunami o wysokości 12 metrów zatrzymała się na progu bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Vailankanni, w której uczestniczyło we Mszy św. przeszło 2000 wiernych.

   Bazylika w Vailankanni znajduje się w odległości 100 m od brzegu morza i jest na tym samym poziomie co inne budynki, które wokół niej stoją. Jest rzeczą niewytłumaczalną z naukowego punktu widzenia, dlaczego fala tsunami, która popłynęła w głąb lądu na odległość pół kilometra i zniszczyła wszystkie budynki, zarówno przed jak i za bazyliką, pozostawiła ją samą nietkniętą? Wszystkie budowle, wokół bazyliki zostały całkowicie zniszczone przez masy wody morskiej. Zginęło wtedy ponad tysiąc osób, które znajdowały się poza terenem bazyliki, natomiast przeszło 2000 osób uczestniczących we Mszy św. nawet nie zdawało sobie sprawy z tego co się działo. Biskup tamtejszej diecezji Devadass Ambrose powiedział, że miała miejsce nadzwyczajna interwencja Boga, że to był niesamowity cud. Tłumaczył, że zajezdnia autobusowa, która znajduje się za sanktuarium, w odległości 500 m od morza, została zalana, tak samo jak domy i hotele wokół bazyliki, które fala o dwunastometrowej wysokości całkowicie zniszczyła. Dlaczego ta sama fala, zatrzymała się przed bramami sanktuarium, które jest w odległości 100 m od plaży? Odpowiedź jest tylko jedna, to było nadzwyczajne Boże działanie ochraniające Sanktuarium i ludzi przebywających na jego terenie. W swoim komunikacie z 27 stycznia 2005 r. biskup Devadass jednoznacznie stwierdza, że mamy tu do czynienia z wielkim cudem.

   https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/milujciesie201403_cud.html

  • aliza said

   swietny film ,dzieki ,tyle razy bylam w Indiach i nigdy tam nie trafilam.nastepnym razem planuje tam wstapic ,juz nie przepuszcze takiej okazji.

  • Ciocia said

 12. Darek said

  Dostałem na pocztę:

  Najnowsze Orędzie dla wizjonera z Holy Family Refuge: https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

  14 listopada 2019 r., Święto Matki Bożej z Groty [Lamego, Portugalia]
  Bóg Ojciec Nieba i Ziemi i Trójca Przenajświętsza z Najświętszą Matką

  Bóg Ojciec mówi: Nasze ukochane dzieci Nieba i Ziemi, wiele razy wam mówiłem, że jeśli nie zastopujecie aborcji, małżeństw osób tej samej płci i grzechów ciała, Ja zastopuję Amerykę i cały świat. Powiedziałem wam również, że wasz Prezydent i Wiceprezydent zostali posłani przez Niebo, aby wypędzić zło z Białego Domu. Ostrzegłem też osobiście waszą Partię Demokratyczną, że jeśli NIE będą podążali za waszym Prezydentem, to Ja zniszczę Partię Demokratyczną.

  Spójrzcie, co robicie, próbując zniszczyć Moich przywódców, których Ja, Bóg Ojciec, posłałem, aby uratować wasz kraj. Posyłałem klęskę po klęsce, próbując doprowadzić was do zastopowania aborcji. Powiedziałem wam osobiście, że jeżeli w waszym kraju aborcja i grzechy ciała nie zostaną uznane za nielegalne, to wasz kraj zostanie zniszczony.

  Większość dusz ludzi, którzy wczoraj złożyli świadectwo przeciwko waszemu Prezydentowi, znajduje się na skraju piekła i jest gotowa wpaść do piekła, jeśli dzisiaj umrą.

  Moje dzieci, nie przestrzegacie Dziesięciu Przykazań Boga, a Demokraci walczą przeciwko waszemu Prezydentowi o te same rzeczy, za które był winny wasz ostatni Prezydent. Oni próbują tylko zatuszować swoje własne przestępstwa. Przez osiem lat mieliście komunistycznego Prezydenta, który próbował obalić Amerykę i oddać ją „Deep State”*. Teraz Demokraci wiedzą, że o ile go nie zrzucą, Nasz Prezydent postawi wszystkich w stan oskarżenia. Obudźcie się i proście o przebaczenie, abym Ja, Bóg, nadal mógł ocalić wasze dusze.

  Burze i katastrofy będą stale się pogarszać na całym świecie, chyba że aborcja i małżeństwa osób tej samej płci zostaną zakazane. Odliczane są dni, przed tym, nim miliony umrą, jeśli aborcja i małżeństwa osób tej samej płci nie zostaną zastopowane. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci, to są związki szatańskie, a nie Moje związki. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci w prawach Boga Ojca Nieba i Ziemi.

  Kocham, Bóg Ojciec Nieba i Ziemi. Nadszedł czas**.

  *„Deep State” – cytuję za The New York Times z 23.X.2019 – Tytuł artykułu: Wojna Trumpa z „Deep State” zwraca się przeciwko niemu. Dochodzenie w sprawie impeachmentu jest w pewnym sensie zwieńczeniem bitwy między prezydentem a instytucjami rządowymi, którym nie ufał i lekceważył.

  **„The time is here”. Przetłumaczone analogicznie do tytułu znanej piosenki „Christmas Time Is Here”.

 13. La Salette said

  Do wszystkich. Niech patrzą i wyciągają wnioski.
  Nieformalne elementy spotkania z buddyjskim patriarchą
  Istotnym elementem papieskiej wizyty w buddyjskiej świątyni była jego część nieformalna. 92-letni patriarcha podziękował Papieżowi za postawę Kościoła, który nie przybywa do Tajlandii dla podboju, lecz by pomagać. Franciszek z kolei zauważył, że jako bracia, buddyści i chrześcijanie mogą wspierać pokój na świecie, ubogich i cierpiących. Pomoc ubogim zawsze jest drogą błogosławieństwa – dodał Ojciec Święty. Zapewnił on również buddyjskiego hierarchę, że w Kościele katolickim prozelityzm jest zakazany.
  https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-11/papiez-franciszek-tajlandia-buddyzm-ayuso-deklaracja.html

  • La Salette said

   Reasumując:
   1.
   Ojciec Święty- Zapewnił on również buddyjskiego hierarchę, że w Kościele katolickim prozelityzm jest zakazany.
   Odpowiedź.
   Nawracanie to obowiązek każdego wyznawcy Chrystusa, zwłaszcza tych co żyją w pogaństwie (buddyzm to pogannstwo-czczenie demonów).
   2. Apostazja Franciszka podpisana i rozpowszechniana (osobiście)
   Na zakończenie spotkania Franciszek przekazał buddyjskiemu patriarsze Deklarację o powszechnym braterstwie, podpisaną w lutym przez Papieża i wielkiego imama Al-Azhar.
   Odpowiedź
   Franciszek podpisując deklaracje wyrzekł sie Chrystusa, ponieważ zadeklarował iz sa inne drogi prowadzące do Boga oprócz Chrystusa.
   Credo, które wyznajemy jest fundamentem naszej wiary.
   Przez Chrystusa wszystko się stało (jest pierworodnym z Boga).
   Chrystus jest Jedyną Prawdą Drogą i Zyciem

  • La Salette said

   Wszyscy, którzy idą za nauczaniem Franciszka dotyczącego
   1Prozelityzmu
   oraz
   2.wyrzeczenia się Credo-wiary w Chrystusa (deklaracja z Abu Zabi)
   ich wiara i zbawienie jest zagrożone.
   Ponieważ
   Zbawił nas tylko Chrystus, nikt inny!
   Franciszek jest formalnym Apostata. Apostata nie wypełnia woli Chrystusa, więc nie jest jego Wikariuszem (wyrzeczenie się Credo)

   • Opcja said

    już Benedykt XVI stwierdził, że prozelityzm jest grzechem, bo nikogo nie można nawracać na siłę, a jedynie własnym przykładem. Franciszek tylko potwierdził jego słowa
    https://ekai.pl/czy-prozelityzm-to-ciezki-grzech/

   • La Salette said

    Nie należy wyciągać jednego elementu z kontekstu mojego komentarza i manipulować, tak jak to robisz Opcja.
    Rozpatruj łącznie jak napisałem.
    Potępienie prozelityzmu i podeptanie Credo – takie działania tworzą całość i pokazują kierunek działania na tworzenie Jednej Światowej Religii, w której są różne drogi do Boga nie przez Chrystusa ( jak podpisał Franciszek, wypierając sie Więcej).
    Kolejny krok:
    to pozbawienie Chrystusa Bóstwa- Jedności w Trójcy.
    Pamiętaj Opcja.
    Izrael odrzucił Chrystusa jako drogę do Boga i został „zaorany”.
    Czyni to teraz Franciszek formalnie podpisując dokument. Jest to Formalna Pisemna Apostazja. Jeszcze jezdzi z tym dokumentem po swiecie, aby przypodobać się poganom i czcicielom demonów (buddyzm etc…)

    • La Salette said

     Kolejny Krok to „rozebranie” Istoty Boga-Trynitarnosci.
     Niebywałe jest to że jak się słucha kazań np Anioł Pański etc to niby jest ok. Modlitwa też.
     A gdy jedzie do Muzułmanów, pogan, czcicieli demonów to się Zapiera Wiary i nadodatek rozdaje pisemne tego dowody.
     Rozdwojenie to dowód opętania na poziomie osobowości.

    • La Salette said

     Po tym wszystkim widać iż wprowadzenie demona pachamamy do bazyliki świętego Piotra (serca kościoła katolickiego) to nie przypadek.
     Bo jak się znalazł młody człowiek co te bożki wyrzucił to Tybru to Franciszek potępił te działania ( a ty Opcja nazwałeś tego młodego odważnego człowieka tu na blogu zlodziejem-bo zabrał bożki z kościoła).

   • Opcja said

    niczego nie wyciągam z kontekstu. To ty to promujesz grzech prozelityzmu i oskarżasz papieża o unieważnienie credo.

  • La Salette said

   Działania przyspieszają, nachodzi antychryst.
   Jego droga zacznie się w Jerozolimie, a więc będzie tam wcześniej chaos.

  • La Salette said

   Szatan najbardziej uderza w święta Maryjne
   Kiedy to miało miejsce?
   W święto Maryjne! Ofiarowanie NMP (było wczoraj)

  • Ciocia said

   Nawet nie zaprotestowałeś na to co wyrabia tu na blogu niejaki Paweł M.

 14. Paweł-Mirek said

  Informacje wzbudzające kontrowersje , prosi się o zapoznanie z nimi z pokorą katolika , ponieważ , czas w jakim

  żyjemy , t.z. czasy Apokaliptyczne , wymagają wielkiej refleksji nad tym co obecnie spotykamy , chociażby podział Kościoła katolickiego ,

  formalnie w jedności a jednak podzielony – (od 35 min w filmie) https://www.youtube.com/watch?v=ISqrfd6t7AU

  Medjugorie ;

  • La Salette said

   W jakim celu to wstawiasz?
   Byłeś Medjugorie?
   Wszystkich, których poznałem, a tam byli to nikt złego słowa nie powiedział o Duchowości miejsca.
   Co którzy krytykowali, a z którymi rozmawiałem osobiście żaden z nich tam nie był…

  • La Salette said

   Są tacy, którzy krytykują Ewangelię, ale nigdy nie przeczytali Nowego Testamentu.

  • Ciocia said

   Taki Paweł M.ma tutaj towarzyszy .Wrogowie Matki Bożej są naszymi wrogami .

  • Ciocia said

   Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae)

  • messenger said

   Medjugorie jest autentyczne
   Po owocach ich poznacie,ludzie,którzy byli i jeżdżą do Medjugorie to przeważnie Ci,którzy otrzymali łaskę od Matki Bożej, by tam być, by po przez otrzymywane tam łaski zmieniali swoje życie swoje serce by przybliżali się przez Maryję do Jezusa, ale nie tylko oni sami ale by przez ich świadectwa i życie wiarą na co dzień przemieniali się inni.
   Można posłuchać wielu świadectw nawrócenia, uzdrowień, które przekładają się na całe dalsze życie tych ludzi. Widać,że owoce są stałe ale również to,że nadal wzrastają w miłości do Boga i ludzi.
   Takie nagrania to działanie szatana by ludzi zniechęcić itd, wiadomo,że nienawidzi Matki Najświętszej i taką to oto bronią polegającą na kłamstwie i fałszywym świadectwie próbuje niszczyć kult Maryjny i okrywać cieniem błogosławioną ziemię jaką jest Medjugorie.
   Po przez takie publikacje ludzie słabej wiary podchwytują to i wierzą w kłamstwo dlatego na tym blogu nie powinno się takich rzeczy publikować.

   • Ciocia said

    Widać przynajmniej ,że jest tu grupa która nie kocha Matki Bożej .

    • Paweł-Mirek said

     Drodzy „Blogowicze” – (Siostry i Bracia w Chrystusie Panu), tego Bloga – „Dziecko Królowej Pokoju” ,
     oficjalnie KK pielgrzymek i odwiedzania tego miejsca w Medjugorie , zabronił ,
     natomiast z mojej strony nie znajdziesz ani jednego słowa , które by zabraniało , proponuję natomiast rzeczową refleksję ,
     przesyłając te filmu ostrzegawcze , przemyślenia nad tym miejscem .
     Dlaczego tak postąpiłem ?
     Ponieważ , dwa tysiące lat temu , też było rozdwojenie , szczególnie pomiędzy prostym ludem Żydowskim , hierarchią ówczesnych kapłanów – (szczególnie Arcykapłanów) , a prawdą przedstawianą przez Jezusa Chrystusa .
     Matkę Bożą Maryję Dziewicę Niepokalaną , kocham bardzo mocno , tym samym jeżeli kochamy to i tej osoby powinniśmy bronić ,
     to też czynię .
     Różnice pomiędzy kościołem nierządnicy(kościół posoborowy) – wyznający zasady liberalne ,idący szeroką drogą a Kościołem Oblubienicy -( garstka tradycjonalistów ) , idący ciasnymi ścieżkami , widać w naszym życiu , dlatego tak dużo niezrozumienia .
     Pozdrawiam wszystkich blogowiczów , bez wyjątków , wraz z Administratorem .

    • Ciocia said

     Kłamiesz do woli – oczywiście oszuście .
     Mówię ci to pod rozwagę i zastanowienie się nad kresem życia – kogo spotkasz w godzinie śmierci .

    • Ciocia said

     Żegnaj diable!

     „Szatan nienawidzi Błogosławionej Maryi Dziewicy. W zasadzie, robi on wszystko, co w jego mocy, by zniechęcić nas do Niej. Nieustannie, przez dwa tysiąclecia, wpaja w nas swą nienawiść.

     Biblijny wąż jest bezsilny wobec Niepokalanej Dziewicy, bo Stwórca obrał Ją jako narzędzie służące do upokorzenia i zniszczenia Szatana. „

    • Paweł-Mirek said

     Do Pani „Ciocia”
     Sprawdza się na Tobie ,w pełni , szkoda !
     7,6 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały*.(Mt 7,6).
     https://wbiblii.pl/szukaj/Mt+7%2C6
     Z dewotkami nie mam zamiaru rozmawiać tym bardziej dyskutować .

    • Ciocia said

  • Ciocia said

   Te filmiki powinny być usunięte ponieważ obrażają naszą Matkę i uczucia religijne .Jak ktoś sobie chce pod pozorem dyskusji obrażać Matkę Kościoła to powinno być napiętnowane ,a nie poddawane dyskusji .

   Teologia

   MATKA BOŻA KOCHAJĄCĄ MATKĄ KOŚCIOŁA l WSZYSTKICH LUDZI

   Bóg zapragnął, aby wierzący nazywali Matkę Jego Syna, Jezusa Chrystusa, także swoją Matką.

   1. Dlaczego Maryję nazywamy także naszą Matką i Matką Kościoła? J 19,25-27

   Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa i tych wszystkich, w których On mieszka przez łaskę. Św. Paweł przypomina nam o Jego obecności w nas słowami: „Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?” (2 Kor 13,5). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, dlatego Maryja, będąc Matką Głowy tego Ciała, Jezusa, jest równocześnie Matką wszystkich stanowiących to Ciało, czyli – Matką Kościoła. Maryja należy do Kościoła, podobnie jaka każda matka należy do swojej wspólnoty rodzinnej.

   Bogarodzica jest także Matką całej ludzkości, ponieważ przez wcielenie Jej Syn zjednoczył się w jakiś sposób z każdym człowiekiem (por. KDK 22) i oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat (por. J 1,9). Jako kochająca Matka Maryja pragnie wiecznego zbawienia dla wszystkich swoich dzieci i wszystkim ludziom pomaga w jego osiągnięciu.

  • Ciocia said

   Jak ktoś krytykuje PiS to jest reakcja ,A na blogu Maryjnym produkują się pseudo ….katolicy ,którzy zaprzeczają Objawieniom Maryjnym z ostatnich 2000 lat .

   • Paweł-Mirek said

    Do Pani „Ciocia” -katoliczka ? , rzucająca obelgi na forum , nazywając człowieka – osobę , diabłem , TAKIEGO CZYNU NIE DOKONA NAWET ATEISTA a nawet sam diabeł , to jest grzech ciężki przeciw Duchowi Świętemu ,
    CO TY WYRABIASZ KOBIETO !!!
    A Pan Nasz tak mówi :(Mt 5;43-48)
    https://wbiblii.pl/szukaj/Mt+7%2C6

    • Ciocia said

     To jest cytat z neta .Musisz się zastanowić jak to do ciebie pasuje ( w/g ciebie ).

    • Ciocia said

     Bluźnisz tu na okrągło przeciw Kościołowi Świętemu , jest pewna miara i ją przekroczyłeś .

    • Paweł-Mirek said

     Do „Ciocia” – Brak kultury osobistej , kultury i zwyczajowości katolickiej , brak wiedzy szczególnie nawet podstawowej katolickiej , chamstwo , i próba osiągnięcia celu – (nawet za srebrniki) , to cechy katoliczki ?
     Czym ty jesteś i co ty wyczyniasz kobieto ?, niszcząc ten szlachetny Blog katolicki – patriotyczny i samą siebie .
     A gdzie u ciebie nowe przykazanie Chrystusa ( Mt 5; 43-48)
     43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45 abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

     Sposób twojego kontaktu międzyludzkiego i przekazy , przerażają .
     Mądremu dość , więcej nic nie dodam .

    • Ciocia said

     Ty człowieku masz tupet .Obrażasz Matkę Bożą , a siebie wywyższasz .
     Twoje przewrotne obelgi pasują do ciebie idealnie .

    • Ciocia said

     Zdrowaś Mario po łacinie Zdrowaś Mario po polsku

     Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą;
     benedicta tu in mulieribus błogosławionaś Ty między niewiastami
     et benedictus fructus ventris tui, Iesus. i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus.
     Sancta Maria, mater Dei, Święta Maryjo, Matko Boża,
     ora pro nobis peccatoribus módl się za nami grzesznymi
     nunc et in hora mortis nostrae. teraz i w godzinę śmierci naszej.
     Amen. Amen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: