Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 grudnia 2019


Tak, istnieje w świecie miasteczko w którym mieszkają  katolickie rodziny, miasteczko w którym cywilizacja oparta jest  na Ewangelii. Żyją jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.  4 km2 we Włoszech w pobliżu Grosseto – miejscowość Nomadelfia.

Jego założycielem był Don Zeno Saltini (1900–1981). W 1931 r. Otrzymał święcenia kapłańskie i chciał zostać ojcem młodego mężczyzny, który właśnie opuścił więzienie. Od tego czasu rodziny Nomadelfii przyjęły około 5000 dzieci.

Nomadelfia to wspólnota katolickich wolontariuszy, którzy u podstaw swojego życia postawili ewangeliczne braterstwo. Nomadelfia to świat, w którym będą żyli nasi bracia, jutro.

Populacja Nomadelfii składa się z rodzin, niezamężnych i księży. Zostajesz w Nomadelfi po trzyletnim okresie próbnym.  

Dzieci to dzieci urodzone lub zaakceptowane we Wspólnocie. Stałymi gośćmi są ludzie w potrzebie, zaakceptowani przez Wspólnotę, dzielący swoje życie, szanujący środowisko i zasady. Kapłani i diakoni dzielą życie grupy rodzinnej i wspólnoty na równi z innymi braćmi. Stosunki między nimi a ich biskupem reguluje konkretna konwencja.

Matka powołania jest niezamężną kobietą, która całkowicie oddaje się dzieciom pochodzącym z sytuacji dyskomfortu, „dzieciom opuszczenia”.

Jest to jedna z najważniejszych historycznie i duchowo postaci Nomadelfii , ponieważ dzięki matkom powołania Nomadelfia mogła postawić pierwsze kroki.

Matka powołania nie jest postacią dobrobytu, nie jest zakonnicą ani profesjonalnym wychowawcą: jest matką i pozostaje matką przez całe życie.

W Kościele Nomadelfia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Konstytucja została ostatecznie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską dekretem Prot. N. 94001494 z 18 czerwca 2000 r.

Nomadelfia jest także parafią diecezji Grosseto, „parafią wspólnotową”.

W odniesieniu do państwa Nomadelfia jest stowarzyszeniem obywatelskim nieposiadającym osobowości prawnej (Atto Costitutivo zostało zatwierdzone dopiero 22 marca 2013 r.).

Nomadelfia działa również za pośrednictwem spółdzielni rolniczej, spółdzielni kulturalnej i fundacji. Zarówno jako stowarzyszenie obywatelskie, jak i prywatne stowarzyszenie wiernych, Nomadelfia ma własną konstytucję oraz szereg przepisów, które razem gwarantują demokrację i przejrzystość decyzji podejmowanych w ramach społeczności. Nomadelfia to w rzeczywistości demokracja bezpośrednia, która wyraża się poprzez wybory i głosowanie. Wszystkie głosy i wybory są również potwierdzane jednogłośnie, aby zagwarantować jedność ludności.

Pragniemy pokazać, że można żyć Ewangelią w formie społecznej, oddając się całkowicie innym, realizując w ten sposób zasady sprawiedliwości i braterstwa, które wybraliśmy.

Nomadelfia to populacja rodzin i osób, w tym niektórych księży. Przystąpienie do Nomadelfii oznacza odpowiedź na powołanie.

Wszystkie towary są wspólne. Nie ma własności prywatnej, nie krąży pieniądz.

Pracujesz tylko wewnątrz i nie otrzymujesz żadnego wynagrodzenia.

Rodziny chętnie przyjmują dzieci do adopcji.

5 rodzin razem tworzy „grupę rodzinną”.

Szkoły są wewnętrzne, a obowiązek udawania się do nich dzieci został ustanowiony do 18 roku życia.

21 maja 2089 roku mieszkańców Nomadelfii odwiedza Jan Paweł II. Chrzci najmniejszych w ich kościele, rozmawia z około 4000 osób i mówi:

«Przyszedłem zobaczyć, gdzie i jak ta społeczność żyje i pracuje»

«Jesteście parafią inspirowaną wzorem opisanym w Dziejach Apostolskich»

«Społeczeństwo, które przygotowuje kodeks swoich praw, inspirowane ideałami głoszonymi przez Chrystusa»

«Proszę was, abyście kochali Kościół, ponieważ on także kocha i docenia wasze doświadczenie»

«Wiecie bardzo dobrze, ponieważ ksiądz Zeno nauczył was tego swoim życiem, że w świecie czasami wrogim i dalekim od wiary musimy odpowiadać świadectwem własnego życia, poprzez widoczne dzieła i oznaki braterskiej miłości. Nomadelfia może to zrobić i wie, jak to zrobić, ponieważ jest to miasto, które, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowane prawem braterstwa. Niech żyje Nomadelfia! »

Z Ewangelii: „Wielu wierzących miało tylko jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazwał ich swoją własnością, ale wszystko było między nimi wspólne”.

Miasteczko zaczęło funkcjonować w czasie II wojny światowej lecz z wielkimi trudnościami. Faktycznie w 1948 Nomadelfia się narodziła. Po zakończeniu wojny, w 1947 r., Mali Apostołowie okupują były obóz koncentracyjny Fossoli w pobliżu Carpi, aby zbudować swoje nowe miasto. Zawalają się mury i ogrodzenia, a wraz z powołaniem rodzin powstają pierwsze rodziny małżeńskie, które proszą Księdza Zenona, aby mogły przyjmować porzucone dzieci, zdecydowane kochać je w taki sam sposób, jak te, które urodzą się w małżeństwie. 14 lutego 1948 r. Zatwierdzają tekst Konstytucji, którą podpiszą przed ołtarzem. Dziełem Małych Apostołów staje się Nomadelfia, co w języku greckim oznacza: „Gdzie braterstwo jest prawem”.

  W 1950 r. Nomadelfia zaproponowała ludziom ruch polityczny o nazwie „Ruch braterstwa ludzi”, aby znieść wszelkie formy wyzysku i promować bezpośrednią demokrację. Ale wrogość sił politycznych w rządzie i niektórych środowiskach kościelnych uniemożliwia rozwój inicjatywy. Nomadelfia ma 1150 osób, z czego 800 to przybrane dzieci (wiele z nich wymaga specjalnej opieki) oraz 150 bezdomnych i bezrobotnych. Sytuacja gospodarcza staje się coraz trudniejsza. Pod tym pretekstem próbuje się wyeliminować Nomadelfię.

 5  lutego 1952 r. Święte Oficjum nakazało księdzu Zenonowi opuścić Nomadelfię. Ksiądz Zeno jest posłuszny.

Zmuszeni do opuszczenia Fossoli, szukają schronienia w Grosseto, na farmie o powierzchni kilkuset hektarów,  podarowanej przez Marię Giovannę Albertoni Pirelli, gdzie mieszkają głównie w namiotach.

Z dala od swoich dzieci ksiądz Zeno stara się rozwiązać swoje problemy i coraz częściej musi bronić przed sądem niektórych, którzy zostali oddzieleni od swoich rodzin i popadli w przestępstwo.

W 1953 r. ksiądz Zeno prosi Papieża, aby mógł czasowo zrezygnować z sprawowania kapłaństwa, chcąc powrócić, aby prowadzić swoje dzieci. W 1953 r. Pius XII zgodził się i pozwolił wrócić mu do swoich dzieci. Nomadelfia po rozproszeniu liczyła około 400 osób.

W 1954 r. Don Zeno utworzył „grupy rodzinne”. W 1961 r. Nomadelfia przyjęła nową konstytucję jako stowarzyszenie obywatelskie, a ksiądz Zeno poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na wznowienie sprawowania kapłaństwa. Nomadelfia powstaje jako parafia, a proboszczem zostaje ksiądz Zeno.

22 stycznia 1962 r. ksiądz Zeno odprawił swoją „Mszę po raz pierwszy w Nomadelfi”.

W 1965 r. ksiądz Zeno zaproponował Nomadelfi nową formę apostolstwa: „Wieczór Nomadelfii”, pokaz tańca.

W 1968 r. Rozpoczyna się miesięczna publikacja „Nomadelfia to propozycja”.

W tym samym roku Nomadelfia uzyskała zezwolenie Ministerstwa Edukacji na kształcenie dzieci pod ich dpowiedzialnością w szkole wewnętrznej.

12 SIERPNIA 1980. Nomadelfia prezentuje Janowi Pawłowi II w rezydencji Castelgandolfo „Wieczór”. Obecna jest cała populacja Nomadelfi. Papież mówi im między innymi: «… Jeśli zostaliśmy powołani, aby być dziećmi Boga i braćmi pośród nas, wówczas reguła zwana Nomadelfia jest ostrzeżeniem i zapowiedzią przyszłego świata, do którego zmierzamy wszyscy ».

15 STYCZNIA 1981 r. – 15.1.1981 – ŚMIERĆ księdza ZENO. Ksiądz Zeno ma atak serca i kieruje swoje ostatnie słowa do Nomadelfi przed agonią: przesłanie, które można uznać za jego wolę.

W maju 2018 r. mieszkańców Nomadelfii odwiedza papież Franciszek.

Uważamy, że w relacjach ekonomicznych i produkcyjnych konieczne jest postawienie człowieka w centrum uwagi . Dobra materialne są narzędziem życia, ale godność osoby musi zawsze być na pierwszym miejscu. Własność nie jest wyłącznym i arbitralnym prawem; to odpowiedzialna administracja : to, co mamy, to dar od Boga i to Bogu zdamy sprawę z jego wykorzystania.

Nie możemy pozostać obojętni na potrzeby naszego brata: wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nas, indywidualnie i społecznie. Z tego powodu Nomadelfia przyjęła ideę ewangelicznego ubóstwa w sensie trzeźwości , to znaczy posiadania tylko tego, co jest konieczne do godnego życia.

Zasady te są zgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, a w szczególności z zasadą powszechnego przeznaczenia towarów .

Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji. Jest środkiem utrzymania i spełnienia, ale przede wszystkim jest współpracą z Bogiem i braćmi, aby zachować Stworzenie, budować wspólne dobro .

Nomadelfia chce żyć pracą jako akt miłości do swego brata , kontynuacja miłości Boga.

Praca to nie tylko uprawa pola lub budowanie krzesła, ale także karmienie dziecka lub dotrzymywanie towarzystwa starca.

Każde dzieło ma absolutną godność , której wartości nie można obliczyć , ponieważ jest nieskończona.

Każde dziecko ma prawo do życia w społeczeństwie, które pozwala mu w pełni rozwinąć swoją osobowość. Aby było to możliwe, potrzebuje przede wszystkim miłości, ciepła, przywiązania, pewnych punktów odniesienia.

Z tego powodu opieka nad dziećmi które nie mają rodzin jest aktem sprawiedliwości i prawdziwej braterstwa : każde dziecko jest dzieckiem Bożym, a odpowiedzialność za jego przyszłość spoczywa na wszystkich . Każde dziecko ma prawo otrzymać tę samą miłość , z taką samą ważnością i pilnością.

Edukacja jest obowiązkiem każdego . Udowodniono, że środowisko i kontekst życia determinują czynniki kształtujące osobowość . Dzieci uczą się, jak żyją i widzą: dorośli są ich modelami odniesienia.

Rodziny Nomadelfii nie żyją w izolacji, ale w grupach rodzinnych . Grupa rodzinna składa się z trzech, czterech lub pięciu rodzin oraz osób niezamężnych, z liczbą członków od 20 do 35 osób. 

Grupa rodzinna jest komórką założycielską Nomadelfii . Braterstwo nie byłoby w pełni możliwe do przeżycia, gdybyśmy nie dzielili wszystkich aspektów życia.

Żyjąc razem uczymy się wzajemnej akceptacji i przebaczenia.

Od 2012 r. W każdej grupie rodzinnej znajduje się również kaplica z Eucharystią, która jest naszą siłą i sercem naszego życia.

Nomadelfia chce żyć pracą jako aktem miłości , wolnym i bezinteresownym; chce pokazać, że można żyć bezinteresownie.

Z tego powodu w Nomadelfi pracują w społeczności, nie żądając w zamian rekompensaty. W żadnej rodzinie nie płaci się za gotowanie, naprawę zlewu lub leczenie dzieci: ponieważ jest to bezpłatna praca wykonywana z miłości.

Czyniąc to, żyje się integralną wspólnotą, w której różnice są eliminowane.

W Nomadelfi wszyscy jesteśmy dostępni do wykonywania wszelkich niezbędnych prac: każda praca jest przydatna do życia i do tego ma swoją własną godność .

Ciężkie lub powtarzalne prace są wykonywane kolejno lub razem przez całą populację. Nazywamy je „masowymi zleceniami”.

Brak zapłaty nie oznacza odmowy użycia pieniędzy lub, który jest niezbędnym środkiem wymiany we współczesnym świecie, aby odnosić się do świata zewnętrznego i państwa, korzystać z usług i płacić podatki.  

Tak wygląda ślub i wesele w Nomadelfi

 

Reklama

Komentarzy 338 do “Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii”

 1. M said

  To dla takiego pana Brauna takie miasteczko to na pewno komuna socjalistyczna.

 2. Ciocia said

  Bałwany #14

 3. Jozef Piotr said

  Do niecodziennych sytuacji dochodzi w TVN. O Polsce rozmawiają głównie starzy komuniści lub neomarksiści, a także Żydzi. Na zdjęciu: Żyd komunizujący Seweryn Blumsztajn, żyd religijny rabin Szalom Ber Stambler oraz Andrzej Morozowski, Żyd ateista. Pełen pluralizm.


  https://pbs.twimg.com/media/DWqJ50dXUAAWkFl?format=jpg&name=small

 4. messenger said

  Ks. Murziński mówi trudną do przyjęcia – PRAWDĘ !

 5. Jozef Piotr said

  Wulkany to „wrota do Piekieł „?

 6. messenger said

  Ksiądz twierdzi, że był świadkiem nocnego proroctwa św. Jana Pawła II, które dotyczyło przyszłości Europy. Ujawnia szczegóły tego, co miał przekazać mu papież Polak.
  https://deon.pl/kosciol/wloski-ksiadz-sw-jan-pawel-ii-mial-prorocza-wizje-przyszlosci-europy-chodzi-o-islam,461621?FB&fbclid=IwAR1c5xM10rHqbQI71oTih3KvbeoZVW1u5Vm6UoxpHJd5J0u0TPpJnA_3_zk

 7. Adrian said

  Sieć 5G zadebiutuje w Gdańsku

  Mieszkańców o zgodę nie zapytano.
  https://pl.sputniknews.com/polska/2019121311500775-siec-5g-wkroczy-do-trojmiasta/
  ps
  niech lepiej zainstalują to Warszawie, bo jak inni mówią prawdziwi Warszawiacy zginęli 1944 a reszta to słoiki i dzbany. A większość społeczeństwa przyklaśnie i będzie się cieszyć, bo jest otumaniona i ogłupiona technologicznymi nowinkami i innymi niepotrzebnymi do życia bzdurami i pójdzie posłusznie na wykończenie. Poziom świadomości Polaków obniżono do poziomu ameby więc nikt nie będzie protestował.Nie ma znaczenia, żę zakress tego promieniowania wywoła jeszcze większą zachorowalność na raka i inne degeneracyjne choroby.Przecież liczy sie zysk korporacji i oczywiście plan NWO.
  =======================================
  SEN NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
  Przyszedł do Niej Pan Jezus i zapytał: Matko czy śpisz ? – zasnęłam, odrzekła Najświętsza Panna, abyś Ty mnie Kochany Synu obudził. Widziałam Cię w Ogrójcu obnażonego: od Kajfasza do Piłata, od Piłata do Heroda prowadzonego. Tam na Twą Świętą Twarz pluto, koronowano Cię cierniem, potem Cię sędziowie sądzili, przywiązali do słupa kamiennego, łańcuchami bili, aż Twe Święte Ciało padało. Potem Cię do Krzyża przybili i bok włócznią przebili, z którego wypłynęła woda i Krew Święta. Z Krzyża Twe martwe Ciało zdjęli i na moich rękach złożyli. Jezus na to najczulej odpowiedział: MATKO MIŁOSIERDZIA, kto ten sen będzie przy sobie nosił lub odmawiał, albo słuchał -ten bez grzechu śmiertelnego zostaje i w tym dniu nigdy nagłą śmiercią nie umrze bez przyjęcia Ciała i Krwi Mojej, a kto będzie prosił Mnie albo Ciebie Kochana Matko i to „otrzyma. Kto ten sen będzie przy sobie nosił, takowy sto dni odpustu otrzyma. A kto będzie namawiał, albo słuchał, nie zginie na każdym miejscu ani na wojnie, ani na drodze, a w którym domu, ten sen będzie się znajdował, temu ani ogień szkodzić nie będzie.
  Ten sen od Ojca Świętego królowi Augustowi, wysłany był w roku 1700
  http://ostatniapomoc.pl/sen-najswietszej-marii-panny/
  ========================================
  Dziatki, wiele kul ognia wkrótce spadnie na waszą ziemię, nie panikujcie, jeśli tak się stanie, musicie modlić się i chwalić chwałę Boga.

  1 grudnia 2019 13:35 – Wzywając Maryję do ludu Bożego.
  Moi umiłowani maleństwa, pokój Mojego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a Moja miłość i Moja macierzyńska ochrona zawsze wam towarzyszą.
  Dziatki, wiele kul ognia wkrótce spadnie na waszą ziemię, nie panikujcie, jeśli tak się stanie, musicie modlić się i chwalić chwałę Boga. Moc Mojego Różańca Świętego będzie wam bardzo pomocna w tych dniach oczyszczenia; jeśli modlicie się z moim Różańcem z wiarą, On da wam pokój Mojego Syna i wszystko stanie się bardziej znośne; Przed nadchodzącymi wydarzeniami wasza największa ochrona będzie modlitwa Mojego Różańca i uwielbienie Boga Ojca.
  Wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi poprzez swoje niegodziwości i grzech, boska interwencja jest pilna; ponieważ grzech i niegodziwość nasiliły się, a jeśli oczyszczenie nie nastąpi szybko, dzisiejsza ludzkość zniszczy stworzenie. Ta ludzkość jest coraz dalej od Boga, wartości moralne, społeczne i duchowe giną, a grzech i złość osiągnęły swoje granice. Stworzenie Boga nie może już znieść tak wielkiego oburzenia, grzech człowieka dzisiaj destabilizuje równowagę i harmonię stworzonych rzeczy; wszystkie elementy stworzenia wkrótce zbuntują się przeciwko niewdzięcznej i grzesznej ludzkości.
  Miliony dusz znikną po przejściu Boskiej Sprawiedliwości (Ostrzeżenie), a ogromna większość zostanie utracona na zawsze. Pomóżcie mi, małe dzieci, waszymi modlitwami, postem i pokutą, aby ocalić wiele dusz, które przechodzą przez ten świat bez Boga i Jego przykazań! Nigdy przedtem nie widziano tak wielu zagubionych dusz, grzech i niegodziwość tego pokolenia napełniają dusze piekłem.
  Kocha Was, wasza matka,święta Maryja.
  Przekażcie moje powołania i moje orędzia całej ludzkości, Moje umiłowane małe dzieci.
  https://gloria.tv/post/44VTK9pEgCfT2CH3ofhmkVavu

 8. Jozef Piotr said

  Osoby skazane na śmierć za pomoc Żydom: Francja – 0 Włochy – 0 Holandia – 0 Belgia – 0 Norwegia – 0 Dania – 1 Polska – 30.000-50.000
  Członkowie i wolontariusze w Waffen SS: Holandia – 50000 Belgia – 40000 Francja – 20000 Włochy – 15000 Dania – 6000 Norwegia – 6000 Polska – 0

  • Adrian said

   powiedz co pokazała 1 i 2 w.św i zabory (do tego zsyłki, mordy, mordując gen. Sikorskiego na Gibraltarze, gdyby nie zginął, to nie byliśmy na pewno pod wpływami związku zdradzieckiego a, granica wschodnia była by zgodna z 2 rzeczpospolitą, bo dlaczego Brytania nadal niechce odtajnić dokumentów nie mówię o ruskich bo oni wciąż kłamią – pokazuje to historia), że historia się lubi powtarzać, dokładajać do tego masonerie, nawet teraz na zachodzie czy na wschodzie nie trakują nas na poważnie, na razie jesteśmy pod wpływami Berlina, moskwa czeka na odpowiedni moment, Ukraina,Białoruś to pkt odniesienia do geopolityki, Merkel to wspólna znajoma z Putinem, grozą sobie (aby media i społeczności pokazać) ale są razem i wspólnie interesy robią i na razie się tutaj nic nie zmieniło, w UE rządzą Niemcy a poza nią Rosja, a my jestesmy w takim położenie, że każde ich kichnięcie to u nas czuć czkawką, USA jest daleko pilnuje swoje interesy jak Chiny, narazie jesteśmy bardzo blisko obudzenia ze snu smoka a z tarciu kolosa na glinianych nogach, ten śpi kradnie technologie i czeka na odpowiedni moment….

   • Jozef Piotr said

    SZARAŃCZA W ZIEMI SIERADZKIEJ, ŁĘCZYCKIEJ I MAZOWIECKIEJ WIELKIE
    ZRZĄDZA SZKODY [1475] ( z Długosza )
    Pod te czasy ukazało się w Sieradzkiem, Łęczyckiem i Mazowieckiem nowe i niesłychane
    zjawisko: szarańcza, owad długi na palec z głową nietoperza. Wynurzywszy się, jak powiadano, z
    Węgier, przez Morawy i Śląsk zawitała w okolice Sieradza, gdzie ją najprzód postrzeżono, a
    stamtąd przez Lutomyrsk, pomiędzy Łęczycą a Piątkiem wyległa na Mazowsze. Było jej wzdłuż
    trzy mile, a wszerz półtorej mili. W drodze ciągnęła oddziałami na kształt wojska, a niekiedy pokrewne jej falangi spotykały się ze sobą, tworząc obraz bitwy. Gdy jedna jakby rej wodząca
    podleciała, wszystkie zrywały się za nią podrzędnymi tłumy. Gdziekolwiek upadła, wszystkie
    zboża i drzewa pożerała, tak iż po niej nie zostawało nic prócz gołej ziemi i cuchnącego pomiotu.
    W locie zaledwo słońce przez tę ćmę przebić się zdołało. Jeżeli spuściła się na lasy, rosłe nawet
    drzewa ciężarem jej chyliły się ku ziemi. Niekiedy przez ludzi płoszone i odpędzane ustępowały w
    inne miejsca. Lecąc, rzucały na ziemię cień olbrzymi i oziębiający powietrze. Była to plaga
    wieszcza, zapowiadająca jakoweś klęski krajom, przez które przechodziła.

    https://naszeblogi.pl/53879-antagonizm-antyzydowski

    https://wprawo.pl/2019/11/09/polska-w-cieniu-zydostwa-o-masowej-zdradzie-i-dywersji-wobec-odradzajacego-sie-panstwa-polskiego-czyli-skrywana-prawda-na-stulecie-odzyskania-niepodleglosci/

 9. Jozef Piotr said

  PATRZCIE
  Od okrągłego stołu utrzymywano tą tajemnicę !!
  ————————————————————————–
  To przy Okrągłym Stole zdecydowano, że wymiar sprawiedliwości pozostanie w rękach aparatu komunistycznego i postkomunistycznego. Zbudowano narzędzie utrzymywania dawnego ustroju oraz interesów.

  Mamy do czynienia z okrzykami za utrzymaniem kasty, niesprawiedliwości i dawnego układu oraz uniemożliwieniem zbudowania naprawdę demokratycznego państwa

  Macierewicz to ujawnia tu i teraz
  Chodzi o zmianę sędziów moskiewskich na sędziów polskich. Chcemy przywrócić narodowi sądownictwo uczciwe zmierzające do demokratycznego i niepodległościowego ładu w Polsce. Dosyć już panoszenia się postkomunistycznej kasty

  „Na zakończenie trzeba stwierdzić, że uzurpują sobie Państwo KASTA SEDZIOWSKA władzę absolutną, nad Sejmem, Prezydentem RP i rządem i to bez żadnej kontroli Narodu, do czego nie mają Państwo żadnych uprawnień, ani żadnej legitymacji władzy zwierzchniej, czyli Narodu. A to już ociera się bardzo mocno o próbę zamachu stanu.”

  • Adrian said

   Lech Wałęsa chce marszu na Warszawę. „Wzywam do zrobienia porządku”

   Były prezydent obiecuje, że stanie na czele i liczy na ponadmilionową frekwencję. Powód? Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących sądownictwa.
   https://wiadomosci.onet.pl/kraj/walesa-marsz-na-warszawe/ts251v8

   ps
   masz racje, rządzą nadal ci co od okrągłego stołu ich dzieci i wnuki, chodzi o kase i wpływy, komunizm nadal trwa w innym wykonaniu (ukrywać się sprzedawać, większość też poszła by do Moskwy czy do Berlina=Brukseli by się skarzyć i prosić o interwencje na kolanach i z siebie robić nie wiadomo co, a reszte chować pod skrzydłami aby ich tożsamosći nie odkryto, bronić ponad wszystko i robić z siebie niewiniątko), nadal nic się nie zmieniło, kto był urzędzie i zaczął kopać w przeszłości to był bardzo zdzwiwiony tak jak telenoweli w wersji full…..

 10. jozik said

  dzisaj polska pokonala caly swiat radujmy sie cieszmy sie

  PŚ w skokach. Polska wygrała konkurs drużynowy na skoczni w Klingenthal
  caly swiat to widzi

  https://sport.interia.pl/skoki-narciarskie/news-ps-w-skokach-polska-wygrala-konkurs-druzynowy-na-skoczni-w-k,nId,3858277#iwa_source=special

  Bundesliga. Bayern Monachium – Werder Brema 6-1. Kolejny historyczny wynik „Lewego”

  https://sport.interia.pl/bundesliga/news-bundesliga-bayern-monachium-werder-brema-6-1-kolejny-history,nId,3858282#iwa_source=special

  polska gora

 11. Jozef Piotr said

  Jaki sens ma rozmowa o przeciwnikach #PAD w wyborach prezydenckich, skoro wiadomo, że w 2 rundzie będzie tylko PiS i anty-PiS? Na wiadro zagłosują, byle nie na Dudę. Trzeba wspierać #PAD2020 bo merytoryczna ocena takiej Kidawy nie ma zwyczajnie sensu.

  Znamy już trzy najważniejsze punkty programu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej:
  1. Rzeki
  2. Zieleń
  3. Słońce
  I to wszystko będzie w Polsce.
  Za darmo.
  Wy się śmiejecie z Kidawy, ale chyba nikt do końca nie przemyślał, że jeśli Platformie rzeki potrzebne są do tego by mieć gdzie spuszczać gówno, to co oni ze słońcem będą chcieli zrobić….🤔
  =======================================================================================
  Kiedyś autorzy stanu wojennego wypowiedzieli wojnę Polakom.
  Dziś ich totalni spadkobiercy,
  swoją „akcją zagranica” i
  napuszczaniem na Polskę,
  robią to samo, w innej formie.
  —————————————————————————

  https://pbs.twimg.com/media/ELuiRbcXYAEoV7r?format=jpg&name=900×900

  PIĘKNO POLSKI

  ==========================================================

  https://pbs.twimg.com/media/ELwsJANXYAEiCg-?format=jpg&name=small

  =====================================================================

  Co ma wspólnego Jarosław Kaczyński z wprowadzeniem stanu wojennego?!
  Nic?!
  To nic nie szkodzi!
  Ludzie, cud się wydarzył!
  POstkomuna małpuje Solidarność z czasów stanu wojennego!

  IDIOCI PRZYSZLI POD DOM JAROSŁAWA (13.12.2019 )

  https://pbs.twimg.com/card_img/1205868733857710082/Y1LN-bKG?format=jpg&name=small

  To jest tak jak próbujesz zrozumieć UCIEKINIERA z TWOREK
  wg których:
  Jarosław Kaczyński wprowadza w Polsce komunizm rodem z PRLu, a Jerzy Urban jest ofiarą stanu wojennego…
  Jaruzelski i Kiszczak to ludzie honoru. PO zależy na przestrzeganiu Konstytucji, a PSL dba o interesy rolników.
  PiS jest partią prawicową, a lewicy leży na sercu los ludzi.
  ————————————————————————————————————-

  „Człowiek Honoru” generał Czesław Kiszczak był kanalią,zleceniodawcą morderstw,zbrodniarzem,zbirem który miał na usługach olbrzymi aparat przemocy + 100 000 TW,Katem Narodu Polskiego. A kto twierdzi inaczej jest : Płatnym Zdrajcą Pachołkiem Rosji.
  ———————————————————————————————————————————————
  Proszę bardzo…”Elita” czyli „Sami Swoi” 😃!
  Jeżeli ktoś twierdzi,że „odzyskaliśmy Polskę”…to w trybie NATYCHMIASTOWYM powinien zgłosić się do najbliższego psychiatryka lub starać o rentę socjalną 😊.

 12. Slawek said

  Kochani
  Postaram sie w tych krotkich slowach wyjasnic znaczenie tej pelni ksiezyca w swieto Matki Bozej z Guadalupe ….
  Otoz pelnia ksiezyca odbyla sie o godz 12.:12 12go dnia i 12- go miesiaca w swieto Matki Bozej Guadalupe czyli Niewiasty z 12-go rozdzialu Apokalipsy .
  Jesli bysmy zastanowili sie nad liczba 12 w odniesieniu do czasu to ta liczba symbolizuje pelnie, albo inaczej powiem wypelnienie sie czasu( nie mowiac o tym o 12 pokoleniach Izraela i 12 Apostolow nowego pokolenia w Chrystusie). Dlatego liczba 12 pokrywa sie w „pelni” ksiezyca.Ksiezyc zas nie ma w sobie swiatla a tylko jest odblaskiem slonca i i rozswietla noc. Podobnie w symbolicznym ujeciu mozemy zobaczyc caly rozdzial dwunasty wlaczjac 13-sty tez bo jest ciagloscia tej walki duchowej Apokalipsy. gdzie mamy opisana walka Niewiasty i jej pokolenia ze Smokiem oraz tego swiata niebieskiego i ziemskiego.Ten rozdzial Apokalipsy daje nam swiatlo na te wydarzenia w ktorych sie zmagamy. I widac, ze ta walka ciagnela sie od poczatku az do dzis. Tylko teraz ta bitwa sie nasilila i doszla niejako do kulminacyjnego momentu. W pewnym sensie mozemy powiedziec, ze doszla do pelni. Ale , ci ktorzy zwyciezaja to sa ci ktorzy weszli do Arki Przymierza, ktora jest Niewiasta obleczona w slonce -Maryja.
  Pelnia ksiezyca i pelnia czasu zawarta w symbolice godziny minuty miesiaca i dnia daje nam swiatlo na to co ma nadejsc dlatego czytamy w rozdziale 14 Apokalipsy
  „I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: „Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi”. A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta” (Ap 14, 15-16).
  Czas milosierdzia dobiega pelni i nadchodzi czas sprawiedliwosci. Zawierzmy Maryi siebie i naszych bliskich bysmy mogli ostac sie nieskazitelni na przyscie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 13. Ciocia said

  Ks. Dominik Chmielewski: Co Bóg mówi dzisiaj do Polaków?

 14. Ciocia said

  Ks. Dominik Chmielewski: Świadectwo które mną wstrząsnęło

 15. Opcja said

  wyślij te „mądrości” do niemieckiego episkopatu, bo u nas nic się nie zmienia.

 16. Jozef Piotr said

  https://pbs.twimg.com/media/ELvP8QDWwAAzpTL?format=jpg&name=small

 17. Adrian said

  Ogromna asteroida leci w kierunku Ziemi. Pojawi się zaraz po Bożym Narodzeniu
  Według NASA asteroida znana jako 310442 (2000 CH59) zbliży się do Ziemi 26 grudnia około godz. 7:54 (czasu UTC).To, co wyróżnia asteroidę 310442 (2000 CH59) to przede wszystkim prędkość, z jaką minie naszą planetę. Będzie ona aż 18 razy większa niż prędkość odrzutowca f-16, który porusza się z pełną mocą.
  https://tech.wp.pl/koniec-swiata-ogromna-asteroida-leci-w-kierunku-ziemi-pojawi-sie-zaraz-po-bozym-narodzeniu-6456608172652161a
  =====================================
  Franciszek: Matka Boża nie była „współodkupicielką” – choć powiedział to Pius X, Pius XI, Jan Paweł II

  Matka Boża „nigdy nie przedstawiła się jako współodkupicielka, a raczej jako uczennica” – powiedział w homilii z 12 grudnia na temat Matki Bożej z Guadalupe, chociaż Matka Boża nigdy nie przedstawiła się jako „uczennica”.
  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://choosing-him.blogspot.com/2019/12/francis-our-lady-was-not-co-redemtrix.html&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi3jrXfUoexxp39yShkelAj9_l9YQ

 18. Adrian said

  Netflix pokaże w święta film o Jezusie-geju? Petycję przeciwko produkcji podpisało już milion osób

  Przeszło milion osób podpisało petycję w sprawie filmu, który Netflix chce wyemitować w święta. „Pierwsze kuszenie Chrystusa” wzbudziło oburzenie znacznej część konserwatywnych widzów. Według autorów petycji, produkcja „obraża uczucia chrześcijan” – informuje serwis Pink News.
  https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/netflix-pokaze-w-swieta-film-o-jezusie-geju-petycje-podpisalo-juz-milion-osob/31jyxl6
  zepsucia i dna już nie widać…..gorzej niż za dni Noego….
  Ciekawe, kiedy Netflix pokaże film o pedofilu Mahomecie?

 19. Adrian said

  NIEPOKALANE POCZĘCIE MARYI.
  MOJE KOCHANE BOŻE DZIECI!
  ZWRACAM SIĘ DO WAS W PRZEDEDNIACH ŚWIĘTA MOJEJ MAMY MARYI. JEJ NIEPOKALANE POCZĘCIE JEST JUŻ DLA WAS OCZYWISTE Z RACJI DOGMATU , KTÓRY ZOSTAŁ PRZYJĘTY I OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY O JEJ POCZĘCIU BEZ GRZECHU. RODZICE MOJEJ MAMY BYLI JUŻ W PODESZŁYM WIEKU KIEDY ONA PRZYSZŁA NA ŚWIAT. JEJ SERCE BYŁO STWORZONE PRZEZ BOGA NA OBRAZ JEGO PODOBIEŃSTWA. OD POCZĄTKU PAN BÓG PRZEZNACZYŁ TO DZIECKO DO ŚWIĘTOŚCI I PRZEZNACZYŁ NA MOJA MATKĘ. PAN BÓG WSZYSTKO ZAPLANOWAŁ OD POCZĄTKU JAK STWARZAŁ ŚWIAT JAK RÓWNIEŻ ZAPLANOWAŁ KAŻDE WASZE POCZĘCIE.
  …..( tutaj w tym miejscu Pan Jezus zwraca się po kolei do członków rodziny i nie pozwala na publikację a w Rodzinie dzieje się wiele cierpienia i upomina niektórych z nich bo nadal potrzebują nawrócenia )
  KOCHANE ! DZIECI! UPOMINAM WAS BO CZAS JUŻ JEST DOJRZAŁY JAK OWOCE PÓŹNĄ JESIENIĄ. PAN JEZUS BARDZO CIERPI W SWOIM KOŚCIELE I PROSI WAS BĄDŹCIE DZIECI GOTOWE DO DROGI, KTÓRĄ WAM WYZNACZYŁEM PRZEZ MARYJĘ DO MNIE. A JA ZAPROWADZĘ WAS PRZED TRON BOGA OJCA.
  TAM JEST NAPRAWDĘ PIĘKNIE , CHWALEBNIE, PO LUDZKU KOMFORTOWO I WYKWINTNIE. WASZE OCZY BĘDĄ PRZEPEŁNIONE BLASKIEM I RADOŚCIĄ TEGO WIDOKU , KTÓREGO NA ZIEMI NIE MA I NIE BĘDZIE.
  NIECH WAM CAŁA TRÓJCA ŚWIĘTA BŁOGOSŁAWI Z NAJŚWIĘTSZĄ NIEPOKALANĄ DZIEWICĄ. TRIUMF JEJ NIEPOKALANEGO SERCA ZAPOCZĄTKUJE MOJE PRZYJŚCIE.
  BĄDŹCIE GOTOWI I NIE PRZEŚPIJCIE TEJ CHWILI , KTÓRA JUŻ SIĘ ZBLIŻA. BĘDZIE TO CZAS WIELKIEGO OCZYSZCZENIA GDZIE KĄKOL BĘDZIE WYRWANY Z PSZENICY.
  JEZUS , KTÓRY WAS KOCHA I KOCHA KAŻDE DZIECKO , KTÓRE WESZŁO JUŻ DO ARKI PRZYMIERZA – MOJEJ MATKI.
  GDY ARKA SIĘ ZAMKNIE SZCZELNIE TO BĘDZIE JAK ZA DNI NOEGO BO TYLKO CI CO NA ARCE BĘDĄ – OCALEJĄ.
  PAMIĘTAJCIE O TYM. WASZ JEZUS.
  https://mariusz2015.wordpress.com/2019/12/13/06-12-2019-r-piatek-godz-1515/?unapproved=122063&moderation-hash=db43e7ce71a02eec6a9819a405335a9f#comment-122063

 20. Ciocia said

  Uśmiechnij się do Boga!

  • Ciocia said

   „Znoś jako dobra i wierna sługa Chrystusowa
   cierpliwym sercem i z pokorą te małe przykrości,
   które Cię niekiedy trapią i doświadczają.” Bł. Angela Truszkowska

 21. OSTOJA said

 22. OSTOJA said

  Kaczyński: Trzeba powiedzieć ,,dość” anarchii w sądach

  „W Polsce chce się stworzyć coś w rodzaju systemu trybunalskiego, bo on najlepiej służy tym interesom, które zostały ostatnio tak bardzo zagrożone. Ale to są interesy patologiczne” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
  https://www.fronda.pl/a/kaczynski-nie-pozwolimy-na-stworzenie-systemu-trybunalskiego,137652.html

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: