Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 8.5 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 grudnia 2019


Tak, istnieje w świecie miasteczko w którym mieszkają  katolickie rodziny, miasteczko w którym cywilizacja oparta jest  na Ewangelii. Żyją jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.  4 km2 we Włoszech w pobliżu Grosseto – miejscowość Nomadelfia.

Jego założycielem był Don Zeno Saltini (1900–1981). W 1931 r. Otrzymał święcenia kapłańskie i chciał zostać ojcem młodego mężczyzny, który właśnie opuścił więzienie. Od tego czasu rodziny Nomadelfii przyjęły około 5000 dzieci.

Nomadelfia to wspólnota katolickich wolontariuszy, którzy u podstaw swojego życia postawili ewangeliczne braterstwo. Nomadelfia to świat, w którym będą żyli nasi bracia, jutro.

Populacja Nomadelfii składa się z rodzin, niezamężnych i księży. Zostajesz w Nomadelfi po trzyletnim okresie próbnym.  

Dzieci to dzieci urodzone lub zaakceptowane we Wspólnocie. Stałymi gośćmi są ludzie w potrzebie, zaakceptowani przez Wspólnotę, dzielący swoje życie, szanujący środowisko i zasady. Kapłani i diakoni dzielą życie grupy rodzinnej i wspólnoty na równi z innymi braćmi. Stosunki między nimi a ich biskupem reguluje konkretna konwencja.

Matka powołania jest niezamężną kobietą, która całkowicie oddaje się dzieciom pochodzącym z sytuacji dyskomfortu, „dzieciom opuszczenia”.

Jest to jedna z najważniejszych historycznie i duchowo postaci Nomadelfii , ponieważ dzięki matkom powołania Nomadelfia mogła postawić pierwsze kroki.

Matka powołania nie jest postacią dobrobytu, nie jest zakonnicą ani profesjonalnym wychowawcą: jest matką i pozostaje matką przez całe życie.

W Kościele Nomadelfia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Konstytucja została ostatecznie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską dekretem Prot. N. 94001494 z 18 czerwca 2000 r.

Nomadelfia jest także parafią diecezji Grosseto, „parafią wspólnotową”.

W odniesieniu do państwa Nomadelfia jest stowarzyszeniem obywatelskim nieposiadającym osobowości prawnej (Atto Costitutivo zostało zatwierdzone dopiero 22 marca 2013 r.).

Nomadelfia działa również za pośrednictwem spółdzielni rolniczej, spółdzielni kulturalnej i fundacji. Zarówno jako stowarzyszenie obywatelskie, jak i prywatne stowarzyszenie wiernych, Nomadelfia ma własną konstytucję oraz szereg przepisów, które razem gwarantują demokrację i przejrzystość decyzji podejmowanych w ramach społeczności. Nomadelfia to w rzeczywistości demokracja bezpośrednia, która wyraża się poprzez wybory i głosowanie. Wszystkie głosy i wybory są również potwierdzane jednogłośnie, aby zagwarantować jedność ludności.

Pragniemy pokazać, że można żyć Ewangelią w formie społecznej, oddając się całkowicie innym, realizując w ten sposób zasady sprawiedliwości i braterstwa, które wybraliśmy.

Nomadelfia to populacja rodzin i osób, w tym niektórych księży. Przystąpienie do Nomadelfii oznacza odpowiedź na powołanie.

Wszystkie towary są wspólne. Nie ma własności prywatnej, nie krąży pieniądz.

Pracujesz tylko wewnątrz i nie otrzymujesz żadnego wynagrodzenia.

Rodziny chętnie przyjmują dzieci do adopcji.

5 rodzin razem tworzy „grupę rodzinną”.

Szkoły są wewnętrzne, a obowiązek udawania się do nich dzieci został ustanowiony do 18 roku życia.

21 maja 2089 roku mieszkańców Nomadelfii odwiedza Jan Paweł II. Chrzci najmniejszych w ich kościele, rozmawia z około 4000 osób i mówi:

«Przyszedłem zobaczyć, gdzie i jak ta społeczność żyje i pracuje»

«Jesteście parafią inspirowaną wzorem opisanym w Dziejach Apostolskich»

«Społeczeństwo, które przygotowuje kodeks swoich praw, inspirowane ideałami głoszonymi przez Chrystusa»

«Proszę was, abyście kochali Kościół, ponieważ on także kocha i docenia wasze doświadczenie»

«Wiecie bardzo dobrze, ponieważ ksiądz Zeno nauczył was tego swoim życiem, że w świecie czasami wrogim i dalekim od wiary musimy odpowiadać świadectwem własnego życia, poprzez widoczne dzieła i oznaki braterskiej miłości. Nomadelfia może to zrobić i wie, jak to zrobić, ponieważ jest to miasto, które, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowane prawem braterstwa. Niech żyje Nomadelfia! »

Z Ewangelii: „Wielu wierzących miało tylko jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazwał ich swoją własnością, ale wszystko było między nimi wspólne”.

Miasteczko zaczęło funkcjonować w czasie II wojny światowej lecz z wielkimi trudnościami. Faktycznie w 1948 Nomadelfia się narodziła. Po zakończeniu wojny, w 1947 r., Mali Apostołowie okupują były obóz koncentracyjny Fossoli w pobliżu Carpi, aby zbudować swoje nowe miasto. Zawalają się mury i ogrodzenia, a wraz z powołaniem rodzin powstają pierwsze rodziny małżeńskie, które proszą Księdza Zenona, aby mogły przyjmować porzucone dzieci, zdecydowane kochać je w taki sam sposób, jak te, które urodzą się w małżeństwie. 14 lutego 1948 r. Zatwierdzają tekst Konstytucji, którą podpiszą przed ołtarzem. Dziełem Małych Apostołów staje się Nomadelfia, co w języku greckim oznacza: „Gdzie braterstwo jest prawem”.

  W 1950 r. Nomadelfia zaproponowała ludziom ruch polityczny o nazwie „Ruch braterstwa ludzi”, aby znieść wszelkie formy wyzysku i promować bezpośrednią demokrację. Ale wrogość sił politycznych w rządzie i niektórych środowiskach kościelnych uniemożliwia rozwój inicjatywy. Nomadelfia ma 1150 osób, z czego 800 to przybrane dzieci (wiele z nich wymaga specjalnej opieki) oraz 150 bezdomnych i bezrobotnych. Sytuacja gospodarcza staje się coraz trudniejsza. Pod tym pretekstem próbuje się wyeliminować Nomadelfię.

 5  lutego 1952 r. Święte Oficjum nakazało księdzu Zenonowi opuścić Nomadelfię. Ksiądz Zeno jest posłuszny.

Zmuszeni do opuszczenia Fossoli, szukają schronienia w Grosseto, na farmie o powierzchni kilkuset hektarów,  podarowanej przez Marię Giovannę Albertoni Pirelli, gdzie mieszkają głównie w namiotach.

Z dala od swoich dzieci ksiądz Zeno stara się rozwiązać swoje problemy i coraz częściej musi bronić przed sądem niektórych, którzy zostali oddzieleni od swoich rodzin i popadli w przestępstwo.

W 1953 r. ksiądz Zeno prosi Papieża, aby mógł czasowo zrezygnować z sprawowania kapłaństwa, chcąc powrócić, aby prowadzić swoje dzieci. W 1953 r. Pius XII zgodził się i pozwolił wrócić mu do swoich dzieci. Nomadelfia po rozproszeniu liczyła około 400 osób.

W 1954 r. Don Zeno utworzył „grupy rodzinne”. W 1961 r. Nomadelfia przyjęła nową konstytucję jako stowarzyszenie obywatelskie, a ksiądz Zeno poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na wznowienie sprawowania kapłaństwa. Nomadelfia powstaje jako parafia, a proboszczem zostaje ksiądz Zeno.

22 stycznia 1962 r. ksiądz Zeno odprawił swoją „Mszę po raz pierwszy w Nomadelfi”.

W 1965 r. ksiądz Zeno zaproponował Nomadelfi nową formę apostolstwa: „Wieczór Nomadelfii”, pokaz tańca.

W 1968 r. Rozpoczyna się miesięczna publikacja „Nomadelfia to propozycja”.

W tym samym roku Nomadelfia uzyskała zezwolenie Ministerstwa Edukacji na kształcenie dzieci pod ich dpowiedzialnością w szkole wewnętrznej.

12 SIERPNIA 1980. Nomadelfia prezentuje Janowi Pawłowi II w rezydencji Castelgandolfo „Wieczór”. Obecna jest cała populacja Nomadelfi. Papież mówi im między innymi: «… Jeśli zostaliśmy powołani, aby być dziećmi Boga i braćmi pośród nas, wówczas reguła zwana Nomadelfia jest ostrzeżeniem i zapowiedzią przyszłego świata, do którego zmierzamy wszyscy ».

15 STYCZNIA 1981 r. – 15.1.1981 – ŚMIERĆ księdza ZENO. Ksiądz Zeno ma atak serca i kieruje swoje ostatnie słowa do Nomadelfi przed agonią: przesłanie, które można uznać za jego wolę.

W maju 2018 r. mieszkańców Nomadelfii odwiedza papież Franciszek.

Uważamy, że w relacjach ekonomicznych i produkcyjnych konieczne jest postawienie człowieka w centrum uwagi . Dobra materialne są narzędziem życia, ale godność osoby musi zawsze być na pierwszym miejscu. Własność nie jest wyłącznym i arbitralnym prawem; to odpowiedzialna administracja : to, co mamy, to dar od Boga i to Bogu zdamy sprawę z jego wykorzystania.

Nie możemy pozostać obojętni na potrzeby naszego brata: wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nas, indywidualnie i społecznie. Z tego powodu Nomadelfia przyjęła ideę ewangelicznego ubóstwa w sensie trzeźwości , to znaczy posiadania tylko tego, co jest konieczne do godnego życia.

Zasady te są zgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, a w szczególności z zasadą powszechnego przeznaczenia towarów .

Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji. Jest środkiem utrzymania i spełnienia, ale przede wszystkim jest współpracą z Bogiem i braćmi, aby zachować Stworzenie, budować wspólne dobro .

Nomadelfia chce żyć pracą jako akt miłości do swego brata , kontynuacja miłości Boga.

Praca to nie tylko uprawa pola lub budowanie krzesła, ale także karmienie dziecka lub dotrzymywanie towarzystwa starca.

Każde dzieło ma absolutną godność , której wartości nie można obliczyć , ponieważ jest nieskończona.

Każde dziecko ma prawo do życia w społeczeństwie, które pozwala mu w pełni rozwinąć swoją osobowość. Aby było to możliwe, potrzebuje przede wszystkim miłości, ciepła, przywiązania, pewnych punktów odniesienia.

Z tego powodu opieka nad dziećmi które nie mają rodzin jest aktem sprawiedliwości i prawdziwej braterstwa : każde dziecko jest dzieckiem Bożym, a odpowiedzialność za jego przyszłość spoczywa na wszystkich . Każde dziecko ma prawo otrzymać tę samą miłość , z taką samą ważnością i pilnością.

Edukacja jest obowiązkiem każdego . Udowodniono, że środowisko i kontekst życia determinują czynniki kształtujące osobowość . Dzieci uczą się, jak żyją i widzą: dorośli są ich modelami odniesienia.

Rodziny Nomadelfii nie żyją w izolacji, ale w grupach rodzinnych . Grupa rodzinna składa się z trzech, czterech lub pięciu rodzin oraz osób niezamężnych, z liczbą członków od 20 do 35 osób. 

Grupa rodzinna jest komórką założycielską Nomadelfii . Braterstwo nie byłoby w pełni możliwe do przeżycia, gdybyśmy nie dzielili wszystkich aspektów życia.

Żyjąc razem uczymy się wzajemnej akceptacji i przebaczenia.

Od 2012 r. W każdej grupie rodzinnej znajduje się również kaplica z Eucharystią, która jest naszą siłą i sercem naszego życia.

Nomadelfia chce żyć pracą jako aktem miłości , wolnym i bezinteresownym; chce pokazać, że można żyć bezinteresownie.

Z tego powodu w Nomadelfi pracują w społeczności, nie żądając w zamian rekompensaty. W żadnej rodzinie nie płaci się za gotowanie, naprawę zlewu lub leczenie dzieci: ponieważ jest to bezpłatna praca wykonywana z miłości.

Czyniąc to, żyje się integralną wspólnotą, w której różnice są eliminowane.

W Nomadelfi wszyscy jesteśmy dostępni do wykonywania wszelkich niezbędnych prac: każda praca jest przydatna do życia i do tego ma swoją własną godność .

Ciężkie lub powtarzalne prace są wykonywane kolejno lub razem przez całą populację. Nazywamy je „masowymi zleceniami”.

Brak zapłaty nie oznacza odmowy użycia pieniędzy lub, który jest niezbędnym środkiem wymiany we współczesnym świecie, aby odnosić się do świata zewnętrznego i państwa, korzystać z usług i płacić podatki.  

Tak wygląda ślub i wesele w Nomadelfi

 

Komentarzy 338 do “Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii”

 1. Ciocia said

  „Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego – do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
  Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.” św. Jan Maria Vianney

 2. Ciocia said

  Daj się pocieszyć Jezusowi!

  • Selbio said

   Jakie to szczęście że zwierzęta tylko w Noc Wigilijną mówią ludzkim głosem. Inaczej mogłyby się kłócić z nami bezustannie

 3. Ciocia said

  Chrystus jako Dobry Pasterz to jedno z najstarszych przedstawień Syna Bożego w ikonografii chrześcijańskiej. Jezus Chrystus niesie na swoich barkach człowieka, który zabłądził na swojej ścieżce życia. Metafora dotyczy wszystkich ludzi, którym zdarza się zbłądzić i zejść ze ścieżki światła, jednakże bez obaw Bóg kocha wszystkie swoje dzieci miłością bezwarunkową i wciąż czuwa nad swoimi dziećmi.

  • Ciocia said

   ślady na piasku

   We śnie szedłem brzegiem morza z Panem
   oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia.
   Po każdym z minionych dni zostawały na piasku
   dwa ślady mój i Pana.
   Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad
   odciśnięty w najcięższych dniach mego życia.
   I rzekłem:
   “Panie postanowiłem iść zawsze z Tobą
   przyrzekłeś być zawsze ze mną;
   czemu zatem zostawiłeś mnie samego
   wtedy, gdy mi było tak ciężko?”
   Odrzekł Pan:
   “Wiesz synu, że Cię kocham
   i nigdy Cię nie opuściłem.
   W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad
   ja niosłem Ciebie na moich ramionach.”

   anonim

 4. Stryk said

  Człowiek nigdy nie zbuduje takiego miasta zawsze trafi się czarna owca, rządy na tym mieście położą łapy a gdyby bardzo dobrze się powodziło to inne (państwa ,miasta pod wpływem szatana zniszczą to) państwa zaatakują i trzeba się bronić a to już jest zło.

  • Atanazy said

   Właśnie. Dlatego trzeba roztropności. Lepsza bezpieczna własność prywatna niż utrzymywanie kruchej równowagi egalitarnego społeczeństwa takiej wspólnoty. Niewiele trzeba, by to runęło niszcząc życie wielu ludzi.

   • Opcja said

    bo małej wiary jesteście. Amisze dają radę już 200 lat i wciąż och przybywa…

    • Ciocia said

     Tu należy się zastanowić ,czy życie jak w XVIII wieku mimo ,że świat poszedł na przód jest wzięte z Ewangelii .

    • Ciocia said

     Żyją tak, jakby się czas zatrzymał. Nie mają telefonów, samochodów, nie oglądają telewizji. W większości domów nie ma elektryczności, chyba że z własnego generatora.

     Do Ameryki Północnej przybyli na początku XVIII wieku. Można ich rozpoznać już na pierwszy rzut oka. Ubierają się tak, jak ludzie sprzed dwóch wieków. Przed domem zamiast samochodu stoi bryczka i konie. Mężczyźni mają odpowiednio uczesane włosy, a kobiety przykrywają je czepkiem. Amisze mają swoje szkoły.

    • Opcja said

     to kwestia potrzeb, szukania wyzwań, a czasem mody. Trochę to jak życie w zakonie, który też nakłada pewne ograniczenia, ale nie trzeba składać ślubów zakonnych…

    • Atanazy said

     Życie sekty Amiszów nie ma nic pociągającego. Jest okropne. A za fasadą, którą nam ustawiają, mają wszystkie te same bóle i zgryzoty plus dodatkowo cierpienia wynikające z odrzucenia postępu cywilizacyjnego.

    • Stryk said

     Amiszów co jakiś czas wyrzucają z terenów które urzyźnili.

   • Leming said

    Atanazy Bingo, strzał w 11 ! Bezpieczeństwo moje a przede wszystkim mojej rodziny za którą odpowiadam ma zależeć od „demokracji bezpośredniej” jakiejś grupki ludzi? Tak się nie da… No I co z wychowaniem dzieci? przystosowaniem do życia w świecie takim jaki jest? Na jakich ludzi one wyrosną? Przecież nawet nie będą umieć zapłacić za bułki w sklepie!!
    Jestem na nie, żadnych dziwactw

    • Leming said

     Ciocia mieszkasz w USA? Faktycznie ci Amisze zatrzymali sie w czasie ze 200 lat temu?? To jak oni żyją bez „cywilizacji” ? Może to głupi przykład; ale jak emeryt Amisz pobiera emeryture jesli musi mieć konto w banku a do bankomatu podjechac autem?? Odpisz Ciocia bo zaciekawiło mnie jak oni godzą codzienne życie ze swoimi poglądami…

    • Ciocia said

     Nie pobierają emerytury.

    • Ciocia said

     Nie mieszkam w USA ,zwyczajnie korzystam z internetu .

  • Opcja said

   jeśli płacą podatki, to państwo powinno ich bronić

  • hallinna said

   STRYK ,,,,,
   Powiedz mi, co by było gdyby, z ówczesnego społeczeństwa wykasować egoizm pychę wyniosłośc zaborczośc , terror gwałt ,nienawiśc podstęp kłąmstwo przemoc itd .To wszystko co wniósł ze soba szatan w człowieka i swiat.
   A wprowadzic to, co przyniósł na ten świat Chrystus Król ,to znaczy prawdę ,sprawiedliwość,, Miłośc ofiarną, szczerośc , bezinteresowna pomoc ,zrozumienie itd.
   Czy nie zaistniałoby wspaniałe społeczeństwo ?

   Więc nasuwa sie wniosek ,
   żeby było dobrze to trzeba wykasowac szatana, by nie tloczył tej nienawistnej szatańskiej zarazy , a wówczas wszyscy beda żyli wypełnieni Duchem św i będzie wszystko tak, jak było w Raju przed ingerencja szatana .
   Gdzie Bóg i człowiek był zadowolony , bo bylo wszystko tak jak byc powinno .
   Każde życzenie Boga było realizowane przez człowieka tak , jak On tego oczekiwał , a człowiek posiadał wszystko to co do szczęścia i radosci było mu potrzebne .
   Nie było zbednych rzeczy myśłi pragnień dążeń , wszystko skupiało sie wokół tego co potrzebne .Na pełnieniu Woli Boga Stw órcy tak aby stawała sie rzeczywistością .
   Teraz także wykasowac to co zbyteczne i będzie dobrze .
   I aby doprowadzić sprawy na Ziemi do stanu , w którym wszyscy beda zadowoleni tzn Bóg i człowiek , to trzeba zrobic porzadek w swiecie duchowym , by wykasowanym był szatan . By całkowicie był odcietym od człowieka i swiata .

   Prawdą jest że to człowiek w Raju wpuscił szatana swoja wolą i świadomością w to, co Bóg Ojciec dał mu w posiadanie i uczynił go gospodarzem .
   Przez uległośc Adama i Ewy podstępowi i pokusie szatana , stało sie to, że szatan miał otworzona furtke do wpływania na kształtującą sie rzeczywistośc na Ziemi .W materii .
   Człowiek oszukany i wykorzystanu przez przebiegłośc szatana ,umozliwił mu wrastanie w rzeczywistośc , .
   Uczynił to wbrew Woli Boga .
   Dlatego człowiek zyjacy teraz na Ziemi musi zamknąć tą furtke.
   Musi byc zinhronizowane działanie człowieka z działaniem Boga tak ,aby według zyczenia Boga ta furtka była zamknieta wolą i świadomoscią człowieka .Tak jak była w Raju otwarta .

   By to sie stalo, bardzo pomaga wszystkim Maryja nasza Królowa .
   Szczęsliwy ten, kto sercem szczerym ufnym i oddanym wszedł z Nia na droge współpracy , bo przyczynia sie do tego ,aby zjednoczone siły człowieka i Boga wyrzuciły na zawsze juz szatanaa z cz łowieka i swiata . By szatana spotkała SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA za to co uczynił z złowiekiem i światem wbrew Woli Boga Stwórcy ..
   By tylko Chrystus Król , Mateńka Królowa i Duch św działali w wymiarze człowieka ,aby mogło budowac sie Królestwo Miłości na Ziemi tak, jak Niebo zbudowanym jest .By osiagnietym był cel Boga Ojca Stworzyciela .
   Jesteśmy juz na finiszu .
   Spotkanie z Prawowitym Zwycięskim Zmartwychwstałym Chrystusem Królem jest juz na wyciągnięcie ręki .
   Bądzmy świadomi tego .
   Wszystko wchodzi w fazę uporządkowania swiata ziemskiego Bozym działaniem idącym z swiata duchowego .
   A to cieszy, bo nie będzie niczego co robi zakłocenia w budowaniu Królestwa Jezusa Chrystusa na Ziemi .
   Wszystko co niewłściwe bedzie usuwane Bozym działaniem.
   Nad wszystkim będzie czuwał Chrystus Król .
   Trzeba tylko CHCIEĆ świadomie dla Niego pracować .
   CHCIEĆ sie włączać w wykonywanie tego, co On wyznacza do wykonania ,
   Trzeba podporządkowac swoje dążenia i pragnienia temu , aby tu i teraz wykonywać to co Prawowity Król chce aby wykonanym było .
   By były sprawy świata duchowego na pierwszym miejscu , a świata ziemskiego na drugim .
   Trzeba wejśc świadomie na droge KOCHAJ BOGA i wykonywac czyny z miłości do Chrystusa Króla wypływające, bo to bedzie wkład w budowe Jego Królestwa Miłości na Ziemi naszymi rekami . Bo odbierane sercem Jego zyczenia , będa stawały sie pragnieniami w sercu i cały człowiek bedzie dazył do ich osiagnięcia ……
   A przez wykonanie czynów wypływających z tych pragnień , staną sie rzeczywistościa .
   I w ten sposób ciało bedzie wchodziło na droge wyznaczoną duchowi .
   I duch będzie zapracowywał na nagrode w Niebie , bo będzie osiągał wszystko, co miał do wykonania przez czas pobytu na Ziemi .
   A gdy wszystko bedzie prawidłowo, to po smierci czeka radośc i szczęscie , bo duch bedzie mógł korzystac z tego ,co wypracował gdy był w ciele na Ziemi .

  • Slawek said

   Admin,
   To bardzo dobry wpis i daje duzo do myslenia. Wystarczy tylko zobaczyc co sie stalo z chrzescijanska Europa. Czy w sposob jaki parafie funkcjonuja jest faktycznie w pelni odpowiedzia na wezwanie kultury smierci w jakiej zyjemy? Czy przejezdzajac kolo kosciola katolickiego mozesz powiedziec „patrz jak oni sie tam miluja ” ? Niestety chrzescijanstwo w Polsce (oczywiscie nie wszedzie) jest bezimiennym chrzescijanstwem. Pytam sie Was czy znacie tych , ktorzy stoja obok was w kosciele.? Pewnie, ze rodzina jest ta pierwsza wspolnota, o ktorej trzeba sie troszczyc, ale jak mozesz wyhodowac piekny ogrod , jesli wszystko dookola jest zanieczyszczone i brakuje juz czystej wody do podlania. Ewangelia wymaga pewnego rydykalizmu od osoby, od wspolnoty chrzescijanskiej inacze czlowiek staje sie letnim spektatorem, niedzielnym katolikiem. Majac wielodzietna rodzine, sam doswiadczam jak ciezko jest wychowac dzieci w wierze i w prawdzie. W dobie internetu, materializmu oraz relatywizmu, ktory atakuje z kazdej strony ,jesli nie masz wsparcia od strony innych rodzin, po prostu utoniesz w tym bagnie. Czy ta katolicka wioska jest ta odpowiedzia tego nie wiem, ale na pewno wiem , ze trzeba cos zrobic , cos zmienic…

   • Ciocia said

    Na wioskach i małych miastach ludzie się znają ,bo są sąsiadami lub znają się z widzenia .W dużym mieście jest inaczej .Ale mam iść na Mszę Św.i rozglądać się kogo by tu poznać nowego ?

 5. OSTOJA said

  Pomnik króla Jana III Sobieskiego, pierwotnie przeznaczony dla Wiednia, do 3 stycznia będzie prezentowany pod Jasną Górą w Częstochowie. Uroczyste odsłonięcie monumentu, który stoi już na placu przed głównym wejściem do sanktuarium, zaplanowano na niedzielę.
  https://niezalezna.pl/301376-pomnik-sobieskiego-na-jasnej-gorze

  • Leming said

   tam przeżyłem swoje nawrócenie, magiczne miejsce. Czaje wycieczki na bieżąco ale raczej w tym roku nie za witam w Częstochowie. Ale w przyszłym owszem..

   • Czeslaw said

    Witam Józefie ta ciocia to coś czuje miętę 😉 do ciebie (tylko czeka żeby ci coś przypiąc)

 6. Adrian said

  Niemieccy biskupi: cudzołóstwo to „nie grzech”, homoseksualizm „normalny” i „niezmienialny”
  W czasie konsultacji dotyczących „seksualności człowieka”, które były częścią „Drogi Synodalnej,” grupa niemieckich biskupów rozmawiała we czwartek o zakazie cudzołóstwa homoseksualnego i antykoncepcji, rozważając, czy są one nadal „aktualne”.
  W spotkaniu wzięli udział biskupi Koch (Berlin), Bode (Osnabrück), Ipolt (Görlitz), Kohlgraf (Mainz) i wielu biskupów pomocniczych.

  Informacja prasowa z 5 grudnia podaje, że tak zwani biskupi stwierdzili, że homoseksualizm był jedną z „normalnych form predyspozycji seksualnych” i jest „niezmienialny” przez socjalizację „ani nie musi być zmieniany”.
  Odnosząc się do Amoris Laetitia, powiedzieli, że relacje seksualne ponownie żonatych cudzołożników nie mogą być już zwyczajnie uznane za grzech śmiertelny.
  https://gloria.tv/post/rft92MMNcCoB4WVWwoN9WsojH

  Przybliża się czas, kiedy zostanie oznajmione, że grzech nie istnieje
  czwartek, 24 kwietnia 2014, godz. 16.45
  Przybliża się czas, kiedy zostanie oznajmione, że grzech nie istnieje. Kiedy ten czas nastąpi, wywoła to wielką ulgę i jubel, bo to, co kiedyś było uznane w Moich Oczach za grzech, już więcej nie będzie za takie uważane.
  Grzech będzie postrzegany jako rzecz naturalna i jako coś, co wy wszyscy powinniście zaakceptować. Nie powie się wam, żebyście grzesznika po prostu kochali — tak jak Ja to czynię. Nie. Zostaniecie natomiast zachęceni, aby przyjąć, że grzech nie istnieje. Wszystko to doprowadzi do skrajnej zdrady Mojej Boskiej Osoby, świat będzie bowiem admirował sam siebie, swoje talenty, swoją inteligencję, aż ogłosi się wielkim, bez żenady lekceważąc Boga, Ojca Przedwiecznego.
  Och, jak wielu zostanie doprowadzonych do błędu, rozpaczy i przestępstw. Mój Kościół zostanie wykorzystany, aby w Moje Święte Imię ogłosić herezję. Ci błędnie pokierowani postawią wszystko na głowie i wywrócą z lewej na prawą, ale żadna z tych zmian nie zostanie zarządzona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Duch Święty nie będzie przewodził tej ohydzie i pojawi się wielkie zamieszanie, a wielkie cierpienie i poczucie bezsilności ogarnie tych, którzy pozostaną prawdziwie wierni Nauczaniu Mojego Kościoła. Tradycyjne nauki nie będą już dłużej tolerowane. I wówczas, kiedy wszystko to, co było brane za świętość, polegnie w gruzach, nadejdzie czas, aby człowiek zatracenia* zajął swoje miejsce w Moim Kościele.
  Wasz Jezus
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/04/24/przybliza-sie-czas-kiedy-zostanie-oznajmione-ze-grzech-nie-istnieje/

  • Opcja said

   Tam się zaczęło psuć dużo wcześniej:
   Krótka historia rewolucji seksualnej w Niemczech
   http://www.zywawiara.pl/artykuly/art-689.html

  • Leming said

   Po przeczytaniu i szybkim przemyśleniu – co z przysięgą małżeńską? Bo jest w kontrze do tych postępowych postulatów…

   • Stryk said

    Droga Halino gdyby te wszystkie wymienione przez ciebie ja w największym skrócie odpowiem to byłby raj dlatego należy nam się modlić właśnie o taki świat.

    • Hallinna said

     A przecież do tego Raju zmierzamy .
     Bo do tego prowadzi nas Maryja nasza Królowa .
     Przecież przychodzi Chrystus Król i wszystko w Jego działaniu bedzie szczęsliwe .
     A więc to nie odległa przyszłośc .
     Gorsze jest to ,że na spotkanie z Zwycięskim i Zmartwychwstałym Chrystusem Królem nie wszyscy sie przygotowuja odpowiednio .
     Wielu uważa że jak nie bedzie sie tym tematem zajmowac , to to nie nastąpi .

     A Pan Jezus powiedział ,że On przyjdzie w chwili gdy najmniej beda sie Go spodziewać i odwróci każdy kamień i z każdego zakamarka wyciagnie na swiatło dzienne wszelkie zło .
     Więc w takiej sytuacji najlepiej jest nie miec żadnego zła ukrytego na swojej przestrzeni , bo to okryje wstydem i poniżeniem .
     Ale kto na to zwraca uwagę ?

  • jozik said

   jezeli homoseksualizm jest dobry to dlaczego bog zniszczyl miasto grzechu sodomskiego i wypalil go ogniem z nieba i o pan bog stworzyl mezczyzne i kobiete dla niego nie mezczyzne dla mezcztzny koniec kropka amen kazde inne myslenie jest herezja

 7. Atanazy said

  Coś strasznego. Utopie komunistyczne w warunkach życia po grzechu pierworodnym muszą w końcu doprowadzić do tragedii.

  • Opcja said

   nie musisz przystępować do takiej wspólnoty, w przeciwieństwie do komunizmu…

   • Atanazy said

    To miejsce jest niebezpieczne. Naiwna tęsknota za rajską idyllą zawsze prowadzi do tragedii. Życie bez własności możliwe jest tylko w klasztorach, ale tylko dla wybranych i dzięki posłuszeństwu regule pod bacznym nadzorem przełożonych.

    W życiu świeckim to musi doprowadzić do zła. Nainwość i marzycielstwo nie są cnotami!

    • Opcja said

     wszędzie jest niebezpiecznie. Trzeba sobie tylko zadać pytanie, czy takie wspólnoty nie są formą ucieczki od rzeczywostości. A może nasze życie to eskapizm w wygodę?

    • Dzieckonmp said

     Jeśli ktoś czytał książkę „Z Aniołem do nowego świata” to wie że tam jest opisane jak będą ludzie żyli w nowym świecie. Można stwierdzić że Nomadelfia wyprzedza ten czas nowego świata gdyż to co opisuje książka pokrywa się z tym jak żyją w Nomadelfii.

    • Ciocia said

     A kto jest autorem tej książki ?

    • Hallinna said

     Jan Nowotny .
     Z pewnoscią wiesz , więc dlaczego pytasz ?

    • Slawek said

     Ciocia czy Ty i Opcja to jest jedna osoba?

    • Ciocia said

     Nie jesteśmy, ale co ciebie szokuje ? Obrona Wiary Katolickiej oraz Rodziny i Ojczyzny to obowiązek każdego katolika Polaka .
     Jak nie mieszkasz w Polsce to tego nie zrozumiesz .

    • Slawek said

     Ja Ciebie nie atakuje tylko sie zapytalem.

    • Ciocia said

     Halina nie Jan tylko pseudonim Ivan Nowotny .

     Ksiądz Adam Skwarczyński (Ivan Novotny, ksiądz Jerzy Nemo)

    • Ciocia said

     Ja ciebie też nie podejrzewam .

 8. OSTOJA said

  Niebywały skandal w Szwajcarii. Biskup Bazylei Felix Gmür chciał zmusić polskich redemptorystów do… złamania prawa kanonicznego. Hierarcha zażądał od nich, by dopuszczali do głoszenia kazań osoby świeckie – choć prawo kościelne wyraźnie tego zakazuje. Polscy duchowni sprzeciwili się. W rozmowach z biskupem redemptorysta o. Jan Walentek jasno postawił sprawę. W efekcie powstałego sporu duchowni opuszczą parafię, w której posługiwali. O sprawie donosi portal pch24.pl. Co za czasy…
  https://www.fronda.pl/a/skandal-biskup-chcial-by-polscy-kaplani-zlamali-prawo,137414.html

 9. Ciocia said

  NIEWIDOMY

  Pewnego dnia, na placu targowym, pośród tłumu ludzi siedział niewidomy z kapeluszem na datki i kartonikiem z napisem: „Jestem ślepy, proszę o pomoc”
  Pewien mężczyzna, który przechodził obok niego. Zauważył, ze jego kapelusz jest prawie pusty, zaledwie parę groszy… Wrzucił mu parę monet, po czym bez pytania niewidomego o zgodę. Wziął jego kartonik, odwrócił na druga stronę i napisał coś….
  Tego samego popołudnia, ten sam mężczyzna znowu przechodził obok tego samego niewidomego i zauważył, że tym razem jego kapelusz jest pełen monet. Niewidomy rozpoznał kroki tego człowieka i zapytał go czy to on odwrócił kartonik i co na nim napisał……
  Mężczyzna odpowiedział: ” nic co nie byłoby prawdą. Przepisałem Twoje zdanie tylko troszkę inaczej.”
  Uśmiechnął się i oddalił….
  Niewidomy nigdy się nie dowiedział, że na jego kartoniku było napisane:
  „dziś wszędzie dookoła jest wiosna.. A ja nie mogę jej zobaczyć…”

  Zmień swoją strategię jeśli coś nie jest tak jak być powinno. A zobaczysz, że będzie lepiej…
  Jeśli któregoś dnia ktoś zarzuci Ci, że Twoja praca nie jest profesjonalna powiedz sobie, ze Arkę Noego zbudowali amatorzy a Titanic profesjonaliści……

 10. Bogdan said

 11. Leming said

  Jeśli ktoś chce żyć w takiej komunie to jego sprawa, nic mi do tego, może tylko troszkę żal dzieci tych ludzi bo będą zindoktrynowani dziwnymi poglądami. Inaczej sobie wyobrażam społeczeństwo żyjące zgodnie z nauką KK. Żadnej komuny, wspolnoty, bo trzeba pracować dla rodziny nie jakiejś wspólnoty bez prawa własności. Ciekawy sposób na zycie ale nie dla mnie, bo uważam że jako facet mam sobie „wypruwać flaki” i harować dla moich bliskich, a w miarę możliwości pomagać wspólnocie

  • Leming said

   Może jestem jakiś niedojrzały, ale ta ” wspólnota” jakoś mi nie pasuje. Dobre dla ludzi z konkretnymi przekonaniami, np ktoś chce być pustelnikiem i szuka jemu podobnych. Ale czy to jest takie ” po Bożemu” w sensie że tak powinni żyć wszyscy katolicy? Tutaj bym się kłócił:) Może ktoś napisze coś ciekawego w temacie…

   • hallinna said

    Widać że w sercu masz przekonanie, że więcej radości jest w braniu niz w dawaniu .
    I to jest Twój błąd .
    W przekazach z Nieba pojawiaja sie takie zwroty że
    ,,,,,,więcej radości i szczęścia jest z dawania niz z brania ……
    Trzeba tylko przestawić swoje nastawienie i zacząc bezinteresownie pomagac tym, którzy sa w potrzebie .Trzeba sie z innymi dzielić tym, co sie ma w sobie najlepszego .
    A wówczas z serca wyrzucana jest egoistyczna miłośc własna , a miejsce jej zajmuje MIŁOŚć OFIARNA CHRYSTUSA KTÓRĄ ON PRZYNIÓSŁ NA TEN ŚWIAT BY UMOŻLIWIŁA BUDOWĘ KRÓLESTWA BOZEGO NA WZÓR JAK NIEBO ZBUDOWANYM JEST.
    Spróbuj także sam tego odczuc .
    Spróbuj w pierwszej kolejności dawać z siebie dla Chrystusa Krola , by odpowiedziec na miłoscia na Jego Miłosć .
    A potem na pewno masz wielu w sąsiedztwie , którzy nie radzą sobie i miła byłaby dla nich pomocna bezinteresownie podana dłon.
    Nie musi to byc pomoc finansowa , bo potrzeby sa różne .
    Najważniejsze jest to by zobaczyc czyjąs potrzebe i podac pomocna dłoń .
    Gdy doswiadczysz tego uczucia , to zapewne wejdziesz na droge korzystania z radosci , która wypływa z dawania a nie z brania .
    Ta radośc jest uszczęsliwiająca serce .Człowiek staje sie wewnętrznie szczęsliwym .

    • Leming said

     Hallinna źle mnie oceniasz , ale to moja wina bo wynika to z moich wpisów, i robie takie wrażenie. Pomagam i to bardziej niż przeciętny Kowalski. Pomagam kosztem swoich nerwów bo jest osoba która ma opinie marudy i faktycznie potrafi podnieść ciśnienie i opieprzyć za dobre chęci.Inni sie już na niej poznali i omijają, A ja pomagam bo trzeba pomóc.Także z dawaniem nie jest u mnie tak źle. Jestem kawalerem, gdybym np jutro brał ślub to wiadomo że skupię się na swojej rodzinie, nie na pomocy innym. I o to mi chodzi mniej więcej, nie wiem jak można poświęcić sie rodzinie i wspólnocie, jak dla mnie to niewykonalne bo kogoś musiał bym zaniedbać kosztem drugich…

    • Leming said

     A w braniu nie ma żadnej radości, raczej upokorzenie że proszę o coś, unikam tego jak tylko mogę…

   • hallinna said

    A ja miałam z taka wspólnota doczynienia .
    I jest w niej super.Było w niej super .

    Bardzo lubilam tam przebywać, bo uczyla dobrych rozwiązań potrzebnych w życiu .
    Stworzyli ją po wojnie sąsiedzi , którzy doznali wiele cierpienia i zniszczenia dobytku ich rodziców .
    Wszystko robili wspólnie , jak ktoś musiał poprawić swój dom , to wszyscy w miarę możliwości szli z pomocą za darmo .Tylko dlatego że była taka potrzeba , żeby przyjaciel nie miał wiekszych klopotów jakie ma .
    Gdy były prace w polu , to wzajemnie sie wspomagali . Ustalali kiedy ktory ma zamiar co robić i wszycy sie do tego dostosowywali .
    Było to około 10 rodzin, które między sobą zyli jakby tworzyli wielką kochająca sie rodziną .
    Często tam przebywałam , bo tam było coś takiego pozytywnego , gdzie można bylo naladować akumulatory i uświadomić sobie, że można inaczej życ, nie tak jak w tym mieście , gdzie ludzie ocierają sie o siebie , ale każdy czuje sie samotny .

    Tam też uczyłam sie pozytywnego życia w łączności z Bogiem ,
    gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu .Każdą rozpoczynającą prace blogosławili , robili znak krzyża przed każdą czynnoscią mówiąc W IMIE BOZE BOG MI W PRACY DOPOMOZE
    Tam była odskocznia od codzienności , bo tam sie czulo że w cierpieniu czy w potrzebie nie jest sie samemu , lecz zawsze otrzyma sie pomocna dloń .
    Że jeżeli sie poprosi, to nikt nie wyśmieje ale z szczerego serca pomoże .

    Co można jeszcze o nich powiedzieć ,
    chyba to, że oni posiadali wielką wiarę ufnośc i milosć , oraz szacunek do Chrystusa , do Maryji do Boga .
    Oni byli świadomi tego ,że praca w polu ,czy w oborze , to wspólpraca z Bogiem .
    Mówili, człowiek daje pracę, Bog ja blogosławi i sprawia, żeby wydała plony .
    Mieli powiedzenie ,
    nic z tego ,choćby człowiek wstawał o północy , jeżeli nie będzie Bożej pomocy .
    Tam niedziela była rzeczą świętą ,Wszystko w sobote przygotowywali tak aby w niedzielę przeżyc w zjednoczeniu z Bogiem .

    I co moge jeszcze powiedzieć o tej wspólnocie ,
    że i tam szatan zamieszał ogonem .
    Bo słabszych chwycił w sidła , a oni wprowadzili rozwałke w tej tak milej wspólnocie ,wprowadzali bowiem alkohol ,i następowało rozprżenie ,.
    Wprowadzali taka meską zasadę , że po każdej wykonanej wspólnej pracy była okazja by wspólnie sie napic .
    To przeszkadzało żonom , dzieciom i nie tylko .
    Nastawały działania chcące temu przeciwdziałać , by przerwać to, by okazji do picia nie było .A to osłabialo kolektyw

    Potem zaczynal przychodzic dobrobyt , przyszły kombajny i wszelkiej maści zmechanizowanie , kazdy stawal sie samowystarczalnym .
    A kto sobie nie radził to juz zostawał pozostawiony sam sobie .
    Bo wyłoniła sie nowa zasada , że pierwsze ja , no i ile bede z tego miał gdy pomogę..

    A gdy przychodziła starośc i słabość to juz nie było tego kolektywu by wspólnie pokonywać to co życie niesie .
    A ich dzieci ? pozakladali swoje rodziny i zajmują sie tylko swoimi sprawami , na nic nie mają czasu , żyją jak sąsiedzi bez więzi i kontaktu .Totalne oderwanie
    A ich wnuki ?
    to juz totalne sobki ,ktore siedzą tylko na komórkach i w internecie , zero rozmowy i kontaktu .Zero zainteresowania sie zyciem .

    I tak patrząc na to, jak pierwsze pokolenie łączyla przyjaźń, bezinteresowna pomoc ,przestrzeganie zasady wynikającej z nauki Chrystusa ,
    to w drugim jest juz znaczne osłabienie wiary i zainteresowania wspólnego wspólnotowego ,
    a w trzecim, to już chyba utrata wszystkiego co piękne i wartosciowe . Co tworzy wewnerzna radość i szczęście .

    I teraz patrząc z perspektywy czasu mogę z cała stanowczościa powiedzieć ,
    że to pierwsze pokolenie powojenne było najbardziej szczęśliwe , mimo iz biedne .
    Następne juz utraciło tą wewnetrzna radość i tylko wspominało jak to fajnie było .
    A trzecie to wszystko ma co materialne , ale jest najbardziej pustym i nieszczęsliwym .

    Dlatego podejrzewam ,ze wszyscy ci ,ktorzy krytykują ta wspólnote o ktorej jest wpis ,
    ktora powstala na czyjejs własnosci , a oni saświadomymi tylko dzierżawcami .
    Nie mają prawa własności . kazdy korzysta z tego, co mu do zycia potrzebne ,. Nie wyciąga ręki po nadmiar , zadawala sie tylko tym co jest mu potrzebne .
    A gdy przychodzi smierć ,i jest powołany do zdania sprawozdania co wypracował , to pozostawia to wszystko materialne ,by komus innemu słuzylo .

    Przecież taki mechanizm ustanowił Bog Ojciec .
    Uczynił człowieka gospodarzem na Ziemi na czas jego pobytu ,
    a po smierci przejmuje to co ziemskie inny dzierżawca z woli Boga .
    I ten mechanizm powinien trwać .Każdy powinien korzystac z tego ,co jest mu potrzebne do życia .
    nikt nie powinien sie uwłaszczać , bo nikt tego ze sobą nie zabierze w zaświaty .
    Bo to jest własnościa Boga Stwórcy .

    To tylko szatan podstępem i kłamstwem uwłaszcza sie na tym co Boże jest i robi wszystko aby człowiek czynił tak samo .
    Dlatego jest tak podstępne prawo własności nad wszystkim . nad złożami naturalnymi dosłownie nad wszystkim .

    Dla Boga Stworcy żaden uwlaszczony nie jest właścicielem , tylko podstępnym złodziejem ,ktory sam chce korzystac z tego, co Bóg Stwórca stworzył z myślą o kazdym czlowieku .

 12. Opcja said

  Jezus obdarował nierówno: tak się może wydawać. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa talenty, ostatniemu jeden talent. Każdemu jednak dał według jego możliwości. Patrzysz na sąsiada: ma więcej. Ktoś inny patrzy na ciebie: ty masz więcej. Nie skupiaj się na tym ile masz. Uwierz, że dostałeś od Boga wystarczająco.
  http://www.zywawiara.pl/kazania/art-1453.html

 13. Leming said

  Kiedyś na katolickiej grupie na facebook o małżeństwie był temat od kiedy dzieciom dawać pieniądze, ja się upierałem że im wcześniej tym lepiej, dawać kieszonkowe, a jak straci to jego problem.Moi oponenci mówili nawet że od 18 lat. Tylko jak człowiek który pierwszy pieniądz widzi w wieku 18 lat ma sie nauczyć gospodarności i jak używać tych pieniędzy???? Tutaj jest trochę analogicznie- żal mi ludzi którzy wyjdą z tej Nomadelfii i zechcą żyć między nami…

  • Opcja said

   pieniądze to nie wszystko :-))

   • Leming said

    Chyba oglądałem, nie moje klimaty , za mało ” kur.a;) Wole polskie kryminały a z tym jest deficyt bo Vega zaczyna robić filmy na ilość , kolejny Pitbull coś tam…

    • Ciocia said

     Jak jesteś nawrócony to dlaczego brakuje ci słów wulgarnych w Polskim Filmie ?

    • Leming said

     Oj tak mi sie napisało, żeby wiadomo było o jakie filmy chodzi. Nie oglądam filmów dla przekleństw, ale niestety w fajnych filmach często przeklinają. Tak Ciocia nawrócony ale gust mi sie nie zmienił

  • Ciocia said

   Społeczność katolicka nie może być zamknięta i skierowana tylko na swoją rodzinę ,ponieważ na świecie są choroby .Ludzie dotknięci chorobą nie są w stanie pracować ,a muszą jeść i być leczeni aby żyć .I nie wszystkie choroby są z własnej winy .

  • Ciocia said

   Może być tak ,że dziecko zamiast kupić sobie bułkę w szkole albo coś do jedzenia kupi sobie dopalacze .Za swoje pieniądze .

   • Leming said

    Jeżeli ma normalnych rodziców to mała szansa że kupi dopalacze

    • Ciocia said

     Dzieci lekarzy i biznesmenów .

    • Leming said

     Dzieci biznesmenów to jeszcze bym zrozumiał, bo rodzic ciągle nieobecny albo zajęty, ale czemu dzieci lekarzy??? Przecież to w miarę stabilny zawód, ma sie normowane godziny i nie ma zawalania domowych obowiązków przez pracę.

    • Ciocia said

     Lekarze są bogaci i też nie mają czasu .

  • Ren said

   Odnośnie dawania pieniędzy nastolatkom to moje dzieci dostawały niewielkie kwoty co tydzień i nie było z nimi problemu.Zaś sąsiedzi choć ich było stać nie dawali swojej córce ani grosza więc podkradała wkoło drobne sumy.Gdy osiągnęła 18 lat nie skończyła liceum i uciekła za granice do pracy.

 14. Ciocia said

  Rodzinna tragedia w Ząbkowicach Śląskich. W nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Powstańców Warszawy doszło do zabójstwa trzech osób. Nie żyje 7-letnie dziecko i dwójka jego 48-letnich rodziców. O włamaniu i zabójstwie poinformował policję starszy – 18-letni syn. W trakcie przesłuchań Marceli C. przyznał się, że zabił rodzinę siekierą.

  Osiemnastolatek chodził do liceum, w maju miał przystąpić do matury. – Cichy i spokojny chłopak – mówią nam sąsiedzi. Rodzina miała dobrą opinię w okolicy. Zamordowany mężczyzna był współwłaścicielem dużej firmy zajmującej się handlem zbożem.

  – To był zwyczajny chłopak. Nie wyróżniał się z tłumu. Uczył się przeciętnie – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Tomasz Błauciak, dyrektor szkoły w której uczył się osiemnastolatek.

  • Ciocia said

   18-latek miał też ukraść z domu blisko 10 tysięcy złotych. Według nieoficjalnych informacji, chciał z nimi uciec za granicę i tam zacząć nowe życie. Rodzicom miał mieć za złe, że ograniczają jego wolność i zmuszają do nauki. Według pracowników szkoły Marceli C. był słabym uczniem. Eksperci od psychologii podkreślają jednak, że prawdziwy motyw zabójstwa może być inny, spowodowany jakimś wielkim konfliktem lub po prostu zaburzeniami psychicznymi, które często przez lata nie są widoczne. 18-latek przejdzie niedługo badania psychiatryczne.

  • Ciocia said

   Na miejscu zdarzenia przyjechał też niedługo po tragedii najstarszy syn zamordowanej pary. Dwudziestokilkuletni Karol nie mieszkał już z rodzicami, ponieważ od kilku lat studiuje na Politechnice Wrocławskiej. Nie wiadomo, czy zeznania mężczyzny wniosą coś do sprawy. Anonimowi informatorzy podkreślają, że być może Karol opowie śledczym o konflikcie między Marcelim a najmłodszym bratem Kacprem. 18-latek miał być zazdrosny o siedmiolatka, który jego zdaniem był oczkiem w głowie rodziców.

 15. Darek said

  Czy zdajecie sobie sprawę co będzie gdy jego zabraknie…?

  Czyżby ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego (70 l.) działo się coś złego? Dzień po tym, jak prezes PiS opuścił szpital, w którym przeszedł operację kolana, pod jego dom na warszawskim Żoliborzu podjechała karetka pogotowia. Całe zdarzenie wyglądało naprawdę dramatycznie!….

  https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/jaroslaw-kaczynski-jest-po-operacji-i-przechodzi-rehabilitacje-karetka-u-kaczynskiego-aa-j3Hw-cFyC-BMMF.html

  • Ren said

   Chorzy po operacji kolana często odczuwają ogromny ból i zwykłe tabletki nic nie pomagają więc ratownicy mogli tylko podać coś mocniejszego.

  • cox42 said

   Kaczyński ma już 70 lat, więc powikłania po tak poważnym zabiegu nie są niczym nadzwyczajnym.Tutaj jest więcej na ten temat https://wiadomosci.wp.pl/karetka-przyjechala-do-jaroslawa-kaczynskiego-mozliwe-powody-6455553104139905a Mnie zdecydowanie bardziej martwią nienawistne komentarze, jakie się pojawiły pod tym artykułem

   • Jozef Piotr said

    Może głowy do gory bo nie musi być żle

    Ja mam sasiada który liczy sobie 71 i jest po operacjach wszczepienia protez stawów kolanowych . Jednej nogi a następnie drugiej po rehabilitacjach doszedł do siebie i jak na wiek to mozna powiedzieć że BRYKA
    On pracował fizycznie i często na kolanach i w wilgoci
    A Jarosław chyba w lepszych warunkach

    Tak że u Jarosłwa może być też tak dobrze

    • Basia said

     Wymiana stawów kolanowych w tym wieku nie stanowi żadnego zagrożenia . Ale , wypis do domu następnego dnia po zabiegu bez rozpoczęcia wczesnej rehabilitacji, to już może być pewien problem . Wystarczy złe ułożenie nogi albo
     niewłaściwy ruch i może naciągnąć tkanki miękkie , które już są osłabione po operacji . Mam nadzieję ,że jest tam jakiś fizjoterapeuta .

    • cox42 said

     Ja się zupełnie z tym zgadzam, tylko, że jakieś powikłania mogą wystąpić, zwłaszcza po szybkim wypisie.

  • jozik said

   jak kaczynski umrze to PO przejmie wladze zabierze dzieciom 500 plus a polacy pujda w dyby

  • Anzelmik said

   Dużo zdrowia życzę , panie Jarosławie !
   Nie zapomnę też pomodlić się o pana zdrowie – Będzie dobrze, wierzę w to.

  • ania1 said

   Jarosława Kaczyńskiego trzeba strzec jak źrenicy oka, czynić to należy zarówno w domu, jak też w szpitalu, zawsze i wszędzie muszą być przy nim zaufani, dobrzy ludzie.

 16. Darek said

  Jacek Bartosiak, Witold Jurasz, Marek Budzisz | Białoruś i Ukraina XII.2019

  Druga część rozmowy Jacka Bartosiaka z prof. Bogdanem Góralczykiem o tym co czeka Europę i Polskę wraz ze wzrostem potęgi Chin.

 17. obserwator said

  Rozumiem intencje założycieli tego miasta i chęć odgrodzenia się od zdegenerowanego świata ale moim zdaniem taki projekt to utopia.Takie społeczności z upływem czasu stają się hermetyczną sektą która nadinterpretuje Pismo Św.Jedynym sposobem odizolowania się od obecnego zepsutego świata i społeczeństwa jest po prostu nie zadawanie się z kimkolwiek.Sąsiadom znajomym i ‚kolegom” z pracy tylko dzień dobry i tyle.Ja tak robię i dobrze na tym wychodzę.Patrzę tylko na siebie swoją rodzinę i ew.ludzi prawdziwe wierzących którym z chęcią pomagam a resztę mam głęboko w d….

 18. Jozef Piotr said

  Szwedzi piszą to co „naszym ” nie przechodzi przez gardło

  „Nie przechodzi przez gardło” czyli jest to zdrada narodu Polskiego

  Tytułowa strona działu kultury w popularnym szwedzkim „Expressen” z tytułem: „Tokarczuk kontynuuje wielką żydowską tradycję”

  Teraz wiadomo dlaczego występuje p/Polsce i bluzga na POLSKĘ

  Więc po co ta feta urządzana przez najwyższe władze RP

  • Opcja said

   Akutat w tym przypadku więcej można zyskać naa zakłamaniu niż szczerości. Ale wszystko do czasu…

  • OSTOJA said

   Na południu Szwecji doszło do szokującego wydarzenia! Nakryty włamywacz złapał 7-dziecko i włożył mu lufę pistoletu do ust. Dziecko zostało uratowane przez własnego ojca, który pobił napastnika. Z tego powodu rodzic został aresztowany!
   https://wpolityce.pl/swiat/477118-pobil-przestepce-ktory-grozil-dziecku-trafil-do-aresztu

  • Dzieckonmp said

   Józefie Piotrze ja widzę że ty nigdy nie będziesz umiał zrozumieć to co się dzieje wokół nas. Piszesz ” Więc po co ta feta urządzana przez najwyższe władze RP”
   Twój wniosek jest tak błędny a może celowo kłamiesz aby komuś dowalić. Widocznie nie interesujesz się każdego dnia co kilka godzin tym co się dzieje w naszym kraju. Gdybyś się interesował to takich błędnych wniosków byś nie wyciągał. Cóż poradzić? Mogę stwierdzić że zawsze będę miał obawę czy nie zrobisz tu na blogu świństwa.

   • ania1 said

    Ja uważam, że to właśnie Józef trafnie ocenia rzeczywistość w jakiej żyjemy, a że prawda jest taka, a nie inna naraża się tym którzy są „krótkowzroczni”.
    Tokarczuk jest promowana i instruowana przez masonów, chciałaby abyśmy stali się krajem multi – kulti. Dlaczego w swoich książkach nic nie wspomina o tym ilu Polaków (rodzin z dziećmi) zginęło za ratowanie życia Żydom? Pomawianie Polaków o antysemityzm – to stała „śpiewka” wrogów Polski. Podejrzewam że jest zwolenniczką feministek, trzeba się też zapytać jaki ma pogląd na tematy LGBT i gender wtedy nie będzie żadnej wątpliwości.

    • Basia said

     Dokładnie jest ,jak piszesz Aniu ! Ale jak widać nie każdy to czuje i widzi. Józef wnosi bardzo wiele ważnych informacji na ten blog ,co większość czytających dostrzega . Stąd te ataki „ogoniastego” .

    • Dzieckonmp said

     Józef wnosi wiele ważnych informacji i stara się aby było trochę dziegciu, czego ty nie zauważasz. Tym się różnimy

    • Anzelmik said

     Całkowicie popieram słowa Anii.
     Józefa Piotra lubię za mocne wpisy ale zgodne z prawdą.
     Całkowicie też rozumiem admina który boi się o swój blog zwłaszcza że miał już sprawy sądowe.
     Pozdrawiam

    • Dzieckonmp said

     ale to ja identycznie oceniam rzeczywistość jak ty ją opisujesz. Natomiast nie zgodzę się z twierdzeniem że to rząd promuje Tokarczuk

    • obserwator said

     Niestety ale prawda jest taka że rząd i TVP przesadnie wchodzą w tyłek tej lewackiej lampucerze.To aż razi.Nobel powinni zmienić na Lewel bo tylko lewackie szumowiny dostają tę

    • obserwator said

     …nagrodę.

    • Basia said

     Przepraszam Adminie ! Przesadziłam z tymi atakami „ogoniastego” – nie odnosiło się to do Twojego komentarza ale miałam na mysli wczesniejsze wpisy innych osób. Poniosło mnie trochę ! Sorki !

   • Jozef Piotr said

    Cytat z admina

    „Józefie Piotrze ja widzę że ty nigdy nie będziesz umiał zrozumieć to co się dzieje wokół nas. Piszesz ” Więc po co ta feta urządzana przez najwyższe władze RP”
    Twój wniosek jest tak błędny a może celowo kłamiesz aby komuś dowalić. Widocznie nie interesujesz się każdego dnia co kilka godzin tym co się dzieje w naszym kraju. Gdybyś się interesował to takich błędnych wniosków byś nie wyciągał. Cóż poradzić? Mogę stwierdzić że zawsze będę miał obawę czy nie zrobisz tu na blogu świństwa. ”

    ADMINIE
    Zapewniam cię że zawsze myslę o tym aby nie zrobić jakiegos „świństwa” w twoich kategoriach. Ja to rozumiem .
    A co miałem napisać w miejsce tego – ” ” Więc po co ta feta urządzana przez najwyższe władze RP” — to tylko stwierdzenia faktu który zaistniał
    Zrozumiałem obserwując wydarzenia i widząć POD JAKĄ PRESJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ WLADZE to co mieli zrobić ?
    Jak nie przylączyć się LAUDACJI ponoblowskiej

    Za słabi na sprzeciw wobec posiadaczy POLSKI

    Nikomu nie chcę „dowalić” szczegolnie naszym WLADZOM bo widzę w jakich warunkach sprawują władzę
    Ostatnie czyli po II WS NOBLE nie są wyrazem nagrodzenia Wielkości i UMIŁOWANIA Polski bo nagrodzeni kreowani zostają przez wrogow POLSKI

    Możesz być pewnym że nie gniewa mnie TWOJA korekta moich wpisów

    Pozdrawiam

    • Dzieckonmp said

     Przede wszystkim nie było żadnej fety. Z uwagi na okoliczności tj. Wybory prezydenckie za kilka miesięcy, strona patriotyczna nie mogła w czambuł potępić nagrodę nobla, z powodu poziomu mądrości Polaków. Dlatego Prezydent, Minister kultury otrzymali zadanie wypowiadać się pozytywnie, pozostali nie wypowiadać się lepiej milczeć.Wybory prezydenckie jeśli przegramy to ten moment będzie końcem rządów strony patriotycznej. Poziom mądrości Polaków znamy z róznych sondaży czy ostatnich wyborów. Prezydent Duda ma według sondaży 44% poparcia a musi mieć ponad 50% aby wygrać. Te brakujące 7% aby zdobyć trzeba sięgnąć po poparcie ludzi nie koniecznie wierzących w Jezusa. To już teren w którym Kościół jest obojętny a nawet Homosie nie są przeciwnikami. Kalkulacja by nie dopuścić do włądzy zdrajców totalnych i poziom intelektualny Polaków sprawia że konieczne są pewne wypowiedzi i działania aby utrzymać władzę. TU DODAM NIE MA NIC DO TEJ SPRAWY PROBLEM POSIADACZY POLSKI. TO TYLKO TWOJA PRÓBA WMANIPULOWANIA SWOICH POGLĄDÓW W KAŻDE WYDARZENIE.

  • Ciocia said

   Józef trzęsie się ze strachu przed Tokarczyk . A co ona może ci zrobić ?

   • Dzieckonmp said

    Olga Tokarczuk na spotkaniu z imigrantami w Szwecji: „Przyjedzcie do Polski, to normalny kraj, ale nie jest tak kolorowy, jak Szwecja. Brakuje mi tego w moim małym kraju. (…) Jestem zawstydzona tym, że polski rząd odmówił przyjęcia imigrantów”

    • Ciocia said

     Tak mówi całe PO to żadna nowość.

    • Jozef Piotr said

     A Tokarczuk nie za warsztat ale za szkalowanie narodu polskiego dostała nagrodę!

     Żenująca laudacja. Jaki nobel taka laudacja. Nikt pani Tokarczuk nie zabrania wyjechać z takiej strasznej Polski

     Nigdy wolna Polska nie pasowała naszym dwu sąsiadom: Rosji i Niemcom. Niestety od momentu gdy utraciliśmy, w wyniku podobnych do dzisiejszych działań obcych rządów i wewnętrznych ich współpracowników, swoją niepodległość – jesteśmy od nich dużo słabsi. Narzucają więc swoją, antypolską narrację całemu światu wykorzystując do tego szeroko różny antypolski element przypadkiem znajdujący się w naszym kraju. „Do boju Polsko, do boju” – czas na stanowcze reakcje naszych służb dyplomatycznych, przecież przy ich braku te antypolskie ataki będą się tylko nasilać, do momentu aż jakieś TSUE orzeknie, że w/g norm europejskich Polska nie spełnia warunków bycia państwem i naznaczy nam jakiegoś, kolejnego komisarza, naczelnika czy generalnego gubernatora.

     TYLKO U NAS. Prof. Jaroszyński: Władze najwyższe państwa nie mogą nad słowami laudacji dla Tokarczuk przejść do porządku dziennego

     https://wpolityce.pl/polityka/477224-tylko-u-nas-prof-jaroszynski-o-laudacji-na-czesc-tokarczuk

    • Jozef Piotr said

     A natomiast :

     Forum Żydów Polskich noblistce Tokarczuk wyjaśnia. To sąsiedzi Polski robili straszne rzeczy: zniewalali Europę (Niemcy) mordując miliony ludzi (Holokaust), a pół Azji (Rosjanie), wysiedlając całe narody i skazując na śmierć głodową (Ukraińców za Stalina).

     Święta racja Polska broniła kilkukrotnie Eorope przed brutalną , wojskowa dziczą np. pod Grunwaldem, pod Legnica pod Warną, pod Chocimiem, Cecorą, Kluszynem , pod Wiedniem , w 1920 itd. A za to gówno mieliśmy- rozebrano nas w 18 w. Następnie w pakcie Ribentrop- Płotów w 1939 r. I potem w 1945 z udziałem wszystkich aliantów w Jałcie i Poczdamie. Bylismy po prostu pożytecznymi idiotami. A Żydzi mieli u nas raj naszym kosztem

     Jeżeli twierdzenie Pani Tokarczuk nie jest wyrwane z kontekstu, to twierdzę iż jest głupią babą, niezależnie jakie mądre książki pisze.

 19. Jozef Piotr said

  Który to już raz ?
  poprzednio to było 800 paczek dla Polskich dzieci we LWowie

  Ukraińscy celnicy nie wpuścili kolejnych 300 paczek świątecznych z Polski dla naszych rodaków mieszkających na Ukrainie

 20. Jozef Piotr said

  Zauważyłbym, że jest jeden przypadek, gdy nie mówi się o „zarodku”, „płodzie” itd. Gdy zachodzi w ciążę kobieta z dworu królewskiego np. Księżna Anglii, ona zawsze, od początku, czeka na dziecko.

  A nastepca brytyjskiego tronu, ojciec trójki dzieci, popiera działania, kt. mają ograniczyc dzietność, zeby zmniejszyć populację, dla klimatu.
  Rozumiem, ze jedne geny są lepsze, inne gorsze…

  Czyli:
  Wg lewaków , obcoplemieńców , komunistów i żydów mówiąc o Kobietach w ciaży wśród POLSKIEJ ludności TO SĄ PŁODY aż do urodzenia

  Natomiast w sferach okupantów Polski czyli tej całej swołoczy uznającej się za wyższą rasę to u nich już po zapłodnieniu są CZŁOWIEKI

  CZEMU Posłowie , Rząd Polski nie robi z tym porzadku?

  • hallinna said

   Bo to musi wrosnąc w świadomośc społeczeństwa .
   Gdy będzie ojciec i matka chcieli swoje potomstwo przyjąc i wychować tak , jak ślubowali w dniu slubu przed Bozym ołtarzem ,aby służyło Bożej Sprawie na Ziemi , to tak samo bedą czekać na dziecko .

   Komunizm , szatańska ideologia tak skaził nasze katolickie przekonania tym, że egoizm jest najważniejszy i wkradł sie tam ,,gdzie powinna byc prawdziwa MIŁOŚĆ ofiarna , dlatego tak jest .
   Bo miłosć zabijana jest egoizmem .
   A dziecko to owoc miłości .Więc nie może zyc tam, gdzie rozpanoszył sie szatański egoizm .

   Przecież szatan powiedział że egoizmem zwycięzy świat .
   I prosze teraz popatrzec gdzie nie ma egoizmu . Z którego serca nie wypływa egoizm i nie robi problemów ???
   Ta obserwacja mówi sama za siebie .

  • Dzieckonmp said

   Wychodzi kolejna niewiedza i dlatego sam siebie pytasz czemu rząd nie robi z tym porządku.

 21. La Salette said

  Prof. Roberto de Mattei: O najgorszym papieżu w historii Kościoła
  W X wieku, epoce, w której papieży oskarżano o cudzołóstwa, morderstwa, bluźnierstwa i paktowanie z diabłem, to świeccy władcy dali początek splendorowi chrześcijańskiej Europy. Duch Święty nigdy nie opuszcza Kościoła, ale kto wierzy, że to On wybiera każdego papieża i kieruje jego działaniami, ten popełnia poważny błąd – pisze włoski historyk Kościoła prof. Roberto de Mattei.
  „Kościół podczas burzy okazał się jak zwykle zwycięski” – kończy historyk.
  Źródło: Katholisches.info
  Read more: https://www.pch24.pl/#ixzz67n9ZuMNd

  • La Salette said

   Interesujący artykuł
   Byli różni papieże, niektórzy dopuszczali się ciężkich grzechów ale nie podnieśli ręki na Doktrynę Kościoła.
   Jest to istotne spostrzeżenie.

 22. OSTOJA said

  https://www.fronda.pl/a/wybitny-zydowski-naukowiec-jezus-jest-mesjaszem,137483.html

 23. OSTOJA said

  Olga Tokarczuk ,,nadaje” na Polskę imigrantom w Szwecji

  Noblistka Olga Tokarczuk odwiedziła dziś szkołę w imigranckiej dzielnicy Tensta w Sztokholmie. Ciemnoskórym przybyszom do Szwecji opowiadała, jak złą w jej ocenie politykę prowadzi polski rząd. Zwróciła uwagę na kategoryczną odmowę władz Rzeczypospolitej przyjmowania migrantów z tak zwanego rozdania unijnego
  https://www.fronda.pl/a/olga-tokarczuk-nadaje-na-polske-imigrantom-w-szwecji,137488.html

 24. Józef Piotr said

  poczytaj, ogladnij i wysluchaj nagrania, wyciagnij wnioski

  https://gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1467-40-000-oficerow-mossad-u-w-polsce

  toz to wiecej niz liczy Polska armia

  tak jakby te 90 000 plus ich rodziny osadzonych po wojnie na Polsce bylo malo

 25. Jozef Piotr said

  czy to nie smieszne ?

  11 XII 1941 Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Był to jedyny kraj jakiemu wypowiedzieliśmy wojnę w XX w. Premier Japonii Hideki Tōjō zareagował tak : „Wyzwania Polaków nie przyjmujemy.Polacy,bijąc się o swoją wolność,wypowiedzieli nam wojnę pod presją Wielkiej Brytanii”.

  https://pbs.twimg.com/media/ELfefwOXUAEpV0gjpg

  • cox42 said

   To i tak było tylko symboliczne (moim zdaniem niepotrzebne) wydarzenie. Z Japończykami nie mieliśmy żadnych kontaktów, ani tym bardziej konfliktów.

 26. Darek said

  Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie. Znany dziennikarz przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii – informują portale se.pl i tko.pl….

  https://www.tvp.info/45744170/tomasz-lis-w-szpitalu-jest-na-oddziale-intensywnej-terapii

 27. Jozef Piotr said

  W związku z awarią ciepłowniczą Trzaskowski przekazał, że Veolia jest spółką prywatną i to ona odpowiada za awarię i to ona poniesie koszty.

  Na 31 członków zarządu – 23 to osoby zagraniczne,
  Na 28 członków rady nadzorczej – 26 jest spoza Polski.

  Tak się wyprzedawało Polaków.

  Gadają : a właścicielką jest córka sowieckiego generała

  Wychodzi na to, że samorządowcy w Polsce, to nieudaczniki i lenie śmierdzące. Skoro im się nie opłaca prowadzić takich firm i je sprzedają, a kupującym je firmom zagranicznym się opłaca. Chcą rządzić i za nic nie odpowiadać, lepiej wyprzedać wszystko i tylko brać kasę za nic😡🤬

  • Anzelmik said

   Przypominam tylko że SPEC został sprzedany za PO i zgodę na to wydała chyba pani HGW…
   Tak bardzo PO kocha Polskę i Polaków…
   Te matoły z PO nawet kolejkę na Kasprowy wierch sprzedali – Naszą chlubę narodową !!!
   Dlatego każdego kto głosował na PO mogę z czystym sumieniem nazwać matołem (…i to tylko dlatego że hamuję się by nie użyć gorszych słów…)

   • Dzieckonmp said

    Potwierdzam, trzeba być mega matołem żeby głosować na PO które jest partią największych złodziei w całej historii Polski.

   • Dzieckonmp said

    W czasach ocieplania klimatu, kiedy lodowce Grenlandii topnieją w oczach, ogrzewanie mieszkania nie jest już jedynie drobnomieszczańską fanaberią, ale stanowi realne zagrożenie dla przyszłości dzieci. Wysadzenie ciepłociągu nie jest autem sabotażu lecz sprawiedliwości dziejowej.

   • Jozef Piotr said

    A ” WARSZAWIOKI ” głosują na PO i wierzą w ocieplenie klimatu
    Toteż nie szkodzi jak im trochę dupy zmarzną
    A nadchodzi mrożna pogoda

   • Jozef Piotr said

    Trzeba przyznać, że w Warszawie Rafauła wszystko się wali jak złoto: elektrociepłownia i oczyszczalnia się walą, pedały się walą, Ratusz uczy jak się w żyłę wali… była Warszawa jest Waligród 🙃

    Rzym miał termy Karakalli, to teraz mamy w stolicy termy na miarę jej prezydenta

    TERMY WARSZAWSKIE i SAUNY uliczne w grudniu zamiast choinki

   • Jozef Piotr said

    z ostatniej chwili

    Tymczasem w Warszawie 😎

    • Anzelmik said

     hahahaha
     Najlepiej jakby mieszkańcy Ursynowa w ramach happeningu kupili taką ciuchcię i zawiezli pod ratusz albo do siebie na ursynów i rozpalili kocioł…Cąły świat miałby beke z PO :)))
     Bareja wiecznie żywy.

  • Dzieckonmp said

   Trzaskowski mógłby lemingom wyłączyć ogrzewanie na całą zimę, śmieci wysypać im pod oknami, wstrzymać dostawę wody, a oni zziębnięci, brudni i śmierdzący poszliby na niego głosować, ciesząc się że PiS przegra…
   Warszawa to już jest miasto stracone dla rozumu

 28. Ren said

  Coś bardzo poważnego wydarzyło się w czasie specjalnego zgromadzenia synodu biskupów do spraw regionu Amazonki. Wprowadzono do Bazyliki św. Piotra bożka – figurkę demonicznej siły” – powiedział kard. Burke. Amerykański hierarcha udzielił 8 XII wywiadu francuskiej stacji telewizyjnej TVLibertés, w którym wsparł wezwanie do modlitwy w dniu 12 XII i zadośćuczynienia za bałwochwalczy kult Pachamamy, do którego doszło w czasie synodu amazońskiego.

 29. Józef Piotr said

 30. Ciocia said

  ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Jezus przemówił tymi słowami:
  «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

 31. Ciocia said

  Choćby wszyscy zawiedli Pan Cię nie zostawi. On słyszy Twoje ciężkie wzdychanie, widzi Twoje łzy i zna Twoje smutne myśli. Popatrz Mu w oczy i oddaj Mu to wszystko.

 32. Ciocia said

  Adwent w Markecie

 33. Selbi said

  Kochasz mnie?

 34. Ciocia said

  . Wiara naszym skarbem.
  Wiara jest skarbem, który posiadamy, dlatego powinniśmy zastosować wszelkie środki, aby ją zachować i umacniać. Jest także zrozumiałe, że powinniśmy bronić jej przed wszystkim, co może wyrządzić jej szkodę: przed lekturami przeciwnymi wierze czy obyczajom (ponieważ coraz bardziej się szerzą błędne poglądy za pośrednictwem środków społecznego przekazu, szczególnie przez książki), przed widowiskami kalającymi serce, przed pokusami społeczeństwa konsumpcyjnego, przed programami telewizyjnymi, które mogą szkodzić temu otrzymanemu skarbowi. Wykorzystajmy w tym celu metody odpowiedniej formacji duchowej, tym solidniejsze, im trudniejsze są środowiska i sytuacje, w których żyjemy; z uwagą odmawiajmy Credo podczas Mszy świętej w niedziele i święta, składając prawdziwe wyznanie wiary.

  https://yt3.ggpht.com/BGapr1m1UaXx38aXB1dCQ_3AR29keMwuBmUoGFIKlyMYRVxfdz06nni7NFJJOTj12kcrs7WYFcFqgw=s330-nd-rwa

 35. Ciocia said

  Stan wojenny w Polsce (13.12.1981 – 22.07.1983)

 36. Slawek said

  Zmowmy zdrowaske w intencji ks Tymoteusza Szydlo…

  • Jozef Piotr said

   Tyle było szumu wokół osoby Ks. Tymoteusza że nie rozpoznałem jaka jest prawda
   Kto wie ?
   Może ADMIN ?

 37. Jozef Piotr said

  Spórzcie jak społeczność rozbojnicza się zakamuflowała

 38. Józef Piotr said

 39. messenger said

 40. messenger said

  Bł. Konrad z Offidy.
  Konrad z Offidy jest jednym z wielu członków rodziny franciszkańskiej, którzy dostąpili chwały ołtarzy. Byli wśród nich asceci i pogodni głosiciele Słowa Bożego, podobni do Konrada, ale wyróżnia go wśród innych fakt osobliwy, zanotowany przez wczesne źródła hagiograficzne, mianowicie iż jego anioł stróż miał być tym samym, który podczas ziemskiej wędrówki towarzyszył samemu Franciszkowi Serafickiemu – świętemu Założycielowi zgromadzenia Braci Mniejszych. Corrado de Offida, choć nie jest nazbyt znany, wcielił charyzmat minorycki na tyle wiernie, iż anonimowy autor poświęcił mu kilka ksiąg w Kwiatkach św. Franciszka, a przez niektórych był nazywany drugim Franciszkiem.
  http://www.pch24.pl/bl–konrad-z-offidy,10674,i.html#ixzz67rdKWKWh

 41. messenger said

  We Francji narodziło się nowe żeńskie zgromadzenie zakonne.
  We Francji powstała żeńska gałąź Bractwa św. Wincentego Ferreriusza, wspólnoty zakonnej posługującej się w liturgii wyłącznie rytem dominikańskim. Śluby zakonne złożyła pierwsza siostra, dawniej należąca do zgromadzenia Franciszkanek Niepokalanej. Wraz z postulantką zamieszkały w Bouessay.

  http://www.pch24.pl/we-francji-narodzilo-sie-nowe-zenskie-zgromadzenie-zakonne,72673,i.html#ixzz67rdoMadT

 42. messenger said

  Wybitny żydowski naukowiec: Jezus jest Mesjaszem!
  https://www.fronda.pl/a/wybitny-zydowski-naukowiec-jezus-jest-mesjaszem,137483.html

 43. messenger said

  Ks. Tymoteusz Szydło złożył prośbę do papieża o przeniesienie do stanu świeckiego.
  „Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia”, napisał ks. Tymoteusz Szydło w oświadczeniu przesłanym Katolickiej Agencji Informacyjnej przez jego pełnomocnika, adwokata Macieja Zaborowskiego z Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

  Read more: http://www.pch24.pl/ks–tymoteusz-szydlo-zlozyl-prosbe-do-papieza-o-przeniesienie-do-stanu-swieckiego,72659,i.html#ixzz67rhtbkoj

  • Kasia1 said

   Otoczmy modlitwą tego młodego Kapłana.Ataki szatana sa bardzo silne ,a tym bardziej On miał odprawiać Msze Trydenckie.Czy Go Franciszek zwolni to i tak pozostanie Kapłanem na wieki.To młody człowiek,a ataki na Niego i Panią Szydło są potworne.Ofiarujcie za nich jakieś swoje cierpienia,upokorzenia,niedostatek ,bo my tego ciągle doświadczamy.

 44. Jozef Piotr said

  Wczesny system ostrzegania filosceptic

  Menachem Begin dostal pokojowego nobla haha….o kurla. widac co te nagrody eskimoskie sa warte .#wtylewizji #nobel #tokarczuk

  Najlepszy był nobel dla Obamy – na zachętę

 45. Darek said

  Pomalutku , pomalutku a niemcy zaczynają pokazywać rogi swemu panu -USA (bo tylko dzięki im mogli tak stanąć na nogi po wojnie i stać się jedną z najsilniejszych gospodarek)

  – Powinniśmy sankcjami odpowiedzieć na sankcje, które szkodzą Europie – powiedział szef niemiecko-rosyjskiej Izby Handlowej Matthias Schepp. Odniósł się w ten sposób do ustawy o budżecie Pentagonu, w projekcie której wpisano sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2. Ustawę przyjęła Izba Reprezentantów USA….

  https://www.tvp.info/45755537/konflikt-o-nord-stream-2-niemiecki-biznes-w-rosji-zada-sankcji-na-usa

  Niepowodzeniem zakończyły się w Izraelu wysiłki na rzecz utworzenia rządu po wrześniowych wyborach parlamentarnych. W środę tuż przed północą czasu miejscowego minął konstytucyjny termin sformowania koalicji rządowej. Kneset wyznaczył termin kolejnych wyborów na 2 marca….

  https://www.tvp.info/45750917/fiasko-rzadowych-przymiarek-w-izraelu-ogloszono-kolejne-wybory

  • hallinna said

   W niespodziewany sposób szataństwo zostaje zatrzymane problemami na swoim podwórku .
   Teraz powinien nastąpic przełom .
   sataniści do konta i pod sąd .
   Niechaj nastanie czas prawdy i sprawiedliwości.
   Niechaj zatryumfuje Prawowity Zmartwychwstały Zwycięski Chrystus Król .
   Niechaj nastanie czas budowy Krolestwa Miłości ,
   na tej szatańskiej cywilizacji smierci .

 46. Tadeusz Kaktus said

  O grzechach wynikających z zaniedbania dobrych uczynków. Duchowość naszych ojców i dziadów.

  https://swietatradycja.wordpress.com/2019/12/12/grzechy-czynione-z-zaniedbania-dobrych-uczynkow-rachunek-sumienia-po-polsku-czyli-sposob-przygotowania-duszy-prawdziwie-pokutowac-pragnacej-do-do-doskonalej-spowiedzi-swietej-9/

 47. Darek said

  Tomasz Lis czeka na operację. Jego stan uległ poprawie, wie, kim jest, ma świadomość. Najbliższe dwa, trzy dni będą decydujące; jest niebezpieczeństwo, że może nastąpić udar wtórny – informuje „Super Express”. Dziennikarz we wtorek w poważnym stanie trafił do szpitala w Olsztynie….

  https://www.tvp.info/45756217/najblizsze-trzy-dni-sa-decydujace-nowe-informacje-o-stanie-zdrowia-tomasza-lisa

 48. messenger said

  Antykatolicka narracja powraca. Lewica chce usunąć z Sejmu krzyż.
  W krzyżu chodzi o poświęcenie dla ludzkości. Sprowadzanie tego do oznaczania swojego terenu, jak to robią katolicy za pomocą zbitych desek, to bardzo duże uproszczenie – powiedziała w środę na antenie Polsat News poseł SLD Joanna Senyszyn. Polityk odniosła się w ten sposób do postulatu Lewicy o usunięcie krzyża z Sejmu.

  Read more: http://www.pch24.pl/antykatolicka-narracja-powraca–lewica-chce-usunac-z-sejmu-krzyz,72686,i.html#ixzz67tPk03xS

 49. Darek said

  Tak wychowywano polaków przed wojną w Łodzi , czy nie uważacie że dalej jest to aktualne?

 50. Darek said

  Zobaczcie co znalazłem , czy ta biografia tego człowieka nie są korzeniami współczesnej Konfederacji?

  https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/czeslaw-oraczewski#text

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: