Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 8.5 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 grudnia 2019


Tak, istnieje w świecie miasteczko w którym mieszkają  katolickie rodziny, miasteczko w którym cywilizacja oparta jest  na Ewangelii. Żyją jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.  4 km2 we Włoszech w pobliżu Grosseto – miejscowość Nomadelfia.

Jego założycielem był Don Zeno Saltini (1900–1981). W 1931 r. Otrzymał święcenia kapłańskie i chciał zostać ojcem młodego mężczyzny, który właśnie opuścił więzienie. Od tego czasu rodziny Nomadelfii przyjęły około 5000 dzieci.

Nomadelfia to wspólnota katolickich wolontariuszy, którzy u podstaw swojego życia postawili ewangeliczne braterstwo. Nomadelfia to świat, w którym będą żyli nasi bracia, jutro.

Populacja Nomadelfii składa się z rodzin, niezamężnych i księży. Zostajesz w Nomadelfi po trzyletnim okresie próbnym.  

Dzieci to dzieci urodzone lub zaakceptowane we Wspólnocie. Stałymi gośćmi są ludzie w potrzebie, zaakceptowani przez Wspólnotę, dzielący swoje życie, szanujący środowisko i zasady. Kapłani i diakoni dzielą życie grupy rodzinnej i wspólnoty na równi z innymi braćmi. Stosunki między nimi a ich biskupem reguluje konkretna konwencja.

Matka powołania jest niezamężną kobietą, która całkowicie oddaje się dzieciom pochodzącym z sytuacji dyskomfortu, „dzieciom opuszczenia”.

Jest to jedna z najważniejszych historycznie i duchowo postaci Nomadelfii , ponieważ dzięki matkom powołania Nomadelfia mogła postawić pierwsze kroki.

Matka powołania nie jest postacią dobrobytu, nie jest zakonnicą ani profesjonalnym wychowawcą: jest matką i pozostaje matką przez całe życie.

W Kościele Nomadelfia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Konstytucja została ostatecznie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską dekretem Prot. N. 94001494 z 18 czerwca 2000 r.

Nomadelfia jest także parafią diecezji Grosseto, „parafią wspólnotową”.

W odniesieniu do państwa Nomadelfia jest stowarzyszeniem obywatelskim nieposiadającym osobowości prawnej (Atto Costitutivo zostało zatwierdzone dopiero 22 marca 2013 r.).

Nomadelfia działa również za pośrednictwem spółdzielni rolniczej, spółdzielni kulturalnej i fundacji. Zarówno jako stowarzyszenie obywatelskie, jak i prywatne stowarzyszenie wiernych, Nomadelfia ma własną konstytucję oraz szereg przepisów, które razem gwarantują demokrację i przejrzystość decyzji podejmowanych w ramach społeczności. Nomadelfia to w rzeczywistości demokracja bezpośrednia, która wyraża się poprzez wybory i głosowanie. Wszystkie głosy i wybory są również potwierdzane jednogłośnie, aby zagwarantować jedność ludności.

Pragniemy pokazać, że można żyć Ewangelią w formie społecznej, oddając się całkowicie innym, realizując w ten sposób zasady sprawiedliwości i braterstwa, które wybraliśmy.

Nomadelfia to populacja rodzin i osób, w tym niektórych księży. Przystąpienie do Nomadelfii oznacza odpowiedź na powołanie.

Wszystkie towary są wspólne. Nie ma własności prywatnej, nie krąży pieniądz.

Pracujesz tylko wewnątrz i nie otrzymujesz żadnego wynagrodzenia.

Rodziny chętnie przyjmują dzieci do adopcji.

5 rodzin razem tworzy „grupę rodzinną”.

Szkoły są wewnętrzne, a obowiązek udawania się do nich dzieci został ustanowiony do 18 roku życia.

21 maja 2089 roku mieszkańców Nomadelfii odwiedza Jan Paweł II. Chrzci najmniejszych w ich kościele, rozmawia z około 4000 osób i mówi:

«Przyszedłem zobaczyć, gdzie i jak ta społeczność żyje i pracuje»

«Jesteście parafią inspirowaną wzorem opisanym w Dziejach Apostolskich»

«Społeczeństwo, które przygotowuje kodeks swoich praw, inspirowane ideałami głoszonymi przez Chrystusa»

«Proszę was, abyście kochali Kościół, ponieważ on także kocha i docenia wasze doświadczenie»

«Wiecie bardzo dobrze, ponieważ ksiądz Zeno nauczył was tego swoim życiem, że w świecie czasami wrogim i dalekim od wiary musimy odpowiadać świadectwem własnego życia, poprzez widoczne dzieła i oznaki braterskiej miłości. Nomadelfia może to zrobić i wie, jak to zrobić, ponieważ jest to miasto, które, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowane prawem braterstwa. Niech żyje Nomadelfia! »

Z Ewangelii: „Wielu wierzących miało tylko jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazwał ich swoją własnością, ale wszystko było między nimi wspólne”.

Miasteczko zaczęło funkcjonować w czasie II wojny światowej lecz z wielkimi trudnościami. Faktycznie w 1948 Nomadelfia się narodziła. Po zakończeniu wojny, w 1947 r., Mali Apostołowie okupują były obóz koncentracyjny Fossoli w pobliżu Carpi, aby zbudować swoje nowe miasto. Zawalają się mury i ogrodzenia, a wraz z powołaniem rodzin powstają pierwsze rodziny małżeńskie, które proszą Księdza Zenona, aby mogły przyjmować porzucone dzieci, zdecydowane kochać je w taki sam sposób, jak te, które urodzą się w małżeństwie. 14 lutego 1948 r. Zatwierdzają tekst Konstytucji, którą podpiszą przed ołtarzem. Dziełem Małych Apostołów staje się Nomadelfia, co w języku greckim oznacza: „Gdzie braterstwo jest prawem”.

  W 1950 r. Nomadelfia zaproponowała ludziom ruch polityczny o nazwie „Ruch braterstwa ludzi”, aby znieść wszelkie formy wyzysku i promować bezpośrednią demokrację. Ale wrogość sił politycznych w rządzie i niektórych środowiskach kościelnych uniemożliwia rozwój inicjatywy. Nomadelfia ma 1150 osób, z czego 800 to przybrane dzieci (wiele z nich wymaga specjalnej opieki) oraz 150 bezdomnych i bezrobotnych. Sytuacja gospodarcza staje się coraz trudniejsza. Pod tym pretekstem próbuje się wyeliminować Nomadelfię.

 5  lutego 1952 r. Święte Oficjum nakazało księdzu Zenonowi opuścić Nomadelfię. Ksiądz Zeno jest posłuszny.

Zmuszeni do opuszczenia Fossoli, szukają schronienia w Grosseto, na farmie o powierzchni kilkuset hektarów,  podarowanej przez Marię Giovannę Albertoni Pirelli, gdzie mieszkają głównie w namiotach.

Z dala od swoich dzieci ksiądz Zeno stara się rozwiązać swoje problemy i coraz częściej musi bronić przed sądem niektórych, którzy zostali oddzieleni od swoich rodzin i popadli w przestępstwo.

W 1953 r. ksiądz Zeno prosi Papieża, aby mógł czasowo zrezygnować z sprawowania kapłaństwa, chcąc powrócić, aby prowadzić swoje dzieci. W 1953 r. Pius XII zgodził się i pozwolił wrócić mu do swoich dzieci. Nomadelfia po rozproszeniu liczyła około 400 osób.

W 1954 r. Don Zeno utworzył „grupy rodzinne”. W 1961 r. Nomadelfia przyjęła nową konstytucję jako stowarzyszenie obywatelskie, a ksiądz Zeno poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na wznowienie sprawowania kapłaństwa. Nomadelfia powstaje jako parafia, a proboszczem zostaje ksiądz Zeno.

22 stycznia 1962 r. ksiądz Zeno odprawił swoją „Mszę po raz pierwszy w Nomadelfi”.

W 1965 r. ksiądz Zeno zaproponował Nomadelfi nową formę apostolstwa: „Wieczór Nomadelfii”, pokaz tańca.

W 1968 r. Rozpoczyna się miesięczna publikacja „Nomadelfia to propozycja”.

W tym samym roku Nomadelfia uzyskała zezwolenie Ministerstwa Edukacji na kształcenie dzieci pod ich dpowiedzialnością w szkole wewnętrznej.

12 SIERPNIA 1980. Nomadelfia prezentuje Janowi Pawłowi II w rezydencji Castelgandolfo „Wieczór”. Obecna jest cała populacja Nomadelfi. Papież mówi im między innymi: «… Jeśli zostaliśmy powołani, aby być dziećmi Boga i braćmi pośród nas, wówczas reguła zwana Nomadelfia jest ostrzeżeniem i zapowiedzią przyszłego świata, do którego zmierzamy wszyscy ».

15 STYCZNIA 1981 r. – 15.1.1981 – ŚMIERĆ księdza ZENO. Ksiądz Zeno ma atak serca i kieruje swoje ostatnie słowa do Nomadelfi przed agonią: przesłanie, które można uznać za jego wolę.

W maju 2018 r. mieszkańców Nomadelfii odwiedza papież Franciszek.

Uważamy, że w relacjach ekonomicznych i produkcyjnych konieczne jest postawienie człowieka w centrum uwagi . Dobra materialne są narzędziem życia, ale godność osoby musi zawsze być na pierwszym miejscu. Własność nie jest wyłącznym i arbitralnym prawem; to odpowiedzialna administracja : to, co mamy, to dar od Boga i to Bogu zdamy sprawę z jego wykorzystania.

Nie możemy pozostać obojętni na potrzeby naszego brata: wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nas, indywidualnie i społecznie. Z tego powodu Nomadelfia przyjęła ideę ewangelicznego ubóstwa w sensie trzeźwości , to znaczy posiadania tylko tego, co jest konieczne do godnego życia.

Zasady te są zgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, a w szczególności z zasadą powszechnego przeznaczenia towarów .

Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji. Jest środkiem utrzymania i spełnienia, ale przede wszystkim jest współpracą z Bogiem i braćmi, aby zachować Stworzenie, budować wspólne dobro .

Nomadelfia chce żyć pracą jako akt miłości do swego brata , kontynuacja miłości Boga.

Praca to nie tylko uprawa pola lub budowanie krzesła, ale także karmienie dziecka lub dotrzymywanie towarzystwa starca.

Każde dzieło ma absolutną godność , której wartości nie można obliczyć , ponieważ jest nieskończona.

Każde dziecko ma prawo do życia w społeczeństwie, które pozwala mu w pełni rozwinąć swoją osobowość. Aby było to możliwe, potrzebuje przede wszystkim miłości, ciepła, przywiązania, pewnych punktów odniesienia.

Z tego powodu opieka nad dziećmi które nie mają rodzin jest aktem sprawiedliwości i prawdziwej braterstwa : każde dziecko jest dzieckiem Bożym, a odpowiedzialność za jego przyszłość spoczywa na wszystkich . Każde dziecko ma prawo otrzymać tę samą miłość , z taką samą ważnością i pilnością.

Edukacja jest obowiązkiem każdego . Udowodniono, że środowisko i kontekst życia determinują czynniki kształtujące osobowość . Dzieci uczą się, jak żyją i widzą: dorośli są ich modelami odniesienia.

Rodziny Nomadelfii nie żyją w izolacji, ale w grupach rodzinnych . Grupa rodzinna składa się z trzech, czterech lub pięciu rodzin oraz osób niezamężnych, z liczbą członków od 20 do 35 osób. 

Grupa rodzinna jest komórką założycielską Nomadelfii . Braterstwo nie byłoby w pełni możliwe do przeżycia, gdybyśmy nie dzielili wszystkich aspektów życia.

Żyjąc razem uczymy się wzajemnej akceptacji i przebaczenia.

Od 2012 r. W każdej grupie rodzinnej znajduje się również kaplica z Eucharystią, która jest naszą siłą i sercem naszego życia.

Nomadelfia chce żyć pracą jako aktem miłości , wolnym i bezinteresownym; chce pokazać, że można żyć bezinteresownie.

Z tego powodu w Nomadelfi pracują w społeczności, nie żądając w zamian rekompensaty. W żadnej rodzinie nie płaci się za gotowanie, naprawę zlewu lub leczenie dzieci: ponieważ jest to bezpłatna praca wykonywana z miłości.

Czyniąc to, żyje się integralną wspólnotą, w której różnice są eliminowane.

W Nomadelfi wszyscy jesteśmy dostępni do wykonywania wszelkich niezbędnych prac: każda praca jest przydatna do życia i do tego ma swoją własną godność .

Ciężkie lub powtarzalne prace są wykonywane kolejno lub razem przez całą populację. Nazywamy je „masowymi zleceniami”.

Brak zapłaty nie oznacza odmowy użycia pieniędzy lub, który jest niezbędnym środkiem wymiany we współczesnym świecie, aby odnosić się do świata zewnętrznego i państwa, korzystać z usług i płacić podatki.  

Tak wygląda ślub i wesele w Nomadelfi

 

Komentarzy 338 do “Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii”

 1. messenger said

  Prof. Roberto de Mattei: O najgorszym papieżu w historii Kościoła.

  W X wieku, epoce, w której papieży oskarżano o cudzołóstwa, morderstwa, bluźnierstwa i paktowanie z diabłem, to świeccy władcy dali początek splendorowi chrześcijańskiej Europy. Duch Święty nigdy nie opuszcza Kościoła, ale kto wierzy, że to On wybiera każdego papieża i kieruje jego działaniami, ten popełnia poważny błąd – pisze włoski historyk Kościoła prof. Roberto de Mattei

  Read more: http://www.pch24.pl/prof–roberto-de-mattei–o-najgorszym-papiezu-w-historii-kosciola,72639,i.html#ixzz67uAyQTU3

 2. Jozef Piotr said

  Korupcja wśród części sędziów. Mocne wystąpienie prezydenta Dudy

  https://www.tvp.info/45758704/korupcja-wsrod-czesci-sedziow-mocne-wystapienie-prezydenta-dudy-calosc

 3. Jozef Piotr said

  Gentelmeństwo w każdym calu

 4. Jozef Piotr said

  • Slawek said

   Dzisiaj noca , 12 grudnia w swiato Matki Bozej Guadalupe byla pelnia ksiezyca 12 minut po 12-stej.!!!!
   The Moon will be full just after midnight on Thursday morning, Dec. 12, 2019, appearing „opposite” the Sun (in Earth based longitude) at 12:12 AM EST.

   • Dzieckonmp said

   • Dzieckonmp said

    A tu nasz lubelski zespół w naszej lubelskiej Katedrze

   • Slawek said

    Zapomnialem wyjasnic, Ze Maryja z Guadalupe jest ta Niewiasta obleczona w slonce z 12-go rozdzialu Apokalisy! A jej gwiazdozbior na jej szacie byl taki sam jak w dniu jej objawien. To niesamowite.

    • Ciocia said

     Matka Boża z Guadalupe – katolicki tytuł Marii z Nazaretu, która miała objawić się Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac, obecnie w granicach miasta Meksyk. Jak głoszą przekazy, w ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku dojść miało do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół katolicki.

  • Ciocia said

   TRADYCJE MEKSYKAŃSKIE – Urodziny Matki Boskiej z Guadalupe – Miasto Meksyk

 5. Jozef Piotr said

  WARSZAWA 2020

 6. OSTOJA said

  Paweł Lisicki: Homoherezja podbija Kościół w Niemczech. Nie możemy chować głowy w piasek!

  Czy polskie media katolickie i Polacy dostrzegają szokujące tezy i rzeczy które dzieją się za ich plecami? Skąd ta niechęć do opisywania niewiarygodnych sytuacji do jakich dochodzi w Kościele katolickim? Czy część niemieckiego episkopatu zaaprobowała główną tezę ideologii gender, mówiącą, że kwestia płci i pociągu seksualnego jest kwestią wyboru?
  https://www.fronda.pl/a/pawel-lisicki-homoherezja-podbija-kosciol-w-niemczech-nie-mozemy-chowac-glowy-w-piasek,137555.html

  • Opcja said

   kim jest p. Lisiecki, że poucza Episkopat i media katolickie w Polsce co mają robić z niemieckim Kościołem?
   Niech pojedzie do Niemiec i im to powie wprost jak jest taki hojrak…

 7. OSTOJA said

  Personel naziemny linii Widerøe wyprosił z samolotu dziewięciu Polaków bez podania powodu, natomiast znajdujący się pod wpływem alkoholu pasażer – również polskiego pochodzenia – spokojnie doleciał do celu – poinformowała w internecie mieszkająca w Norwegii Polka. Całą sytuację oceniła jako przejaw dyskryminacji ze względu na narodowość.
  https://wpolityce.pl/swiat/477362-trzezwi-polacy-wyproszeni-z-samolotu-pijany-polecial

 8. Opcja said

  W noblowskiej laudacji na cześć Olgi Tokarczuk pojawiły się słowa o polskim kolonializmie. Tylko, że Polska w swojej historii nigdy kolonii nie miała…
  https://www.gosc.pl/doc/6036226.Czy-Polska-byla-panstwem-kolonialnym

 9. Opcja said

  Warto wiedzieć, kto nakręca klimatyczną histerię na świecie.
  Hiszpańska gazeta „El Confidencial” wskazuje, że ECF (Fundacja klimatyczna) jest również wspierane finansowo przez fundusz rodziny Rockefellerów, a także przez Michaela Bloomberga. Gazeta przypomina, że ten amerykański miliarder, który może być kandydatem Partii Demokratycznej w prezydenckich wyborach w 2020 roku, wsparł organizację madryckiego szczytu COP25 kwotą 5 mln dolarów.
  https://m.naszdziennik.pl/artykul/215999

 10. Jozef Piotr said

  Odkąd ten transport kokainy wpadł, Sławek Nitras dziwnie wyciszony….. SŁAWEK NA GLODZIE……….?????.

  Owsiak apeluje by nie łączyć WOŚP z organizacją imprezy w Gdańsku, na której zamordowano Adamowicza. Dziwny kraj – Prezes PZPN nie odpowiada za polską piłkę nożną, Prezes WOŚP za imprezy WOŚP…tylko Kaczyński, to kurwa za wszystko odpowiada!

  No i tak PiS obciął dochody Warszawy
  2014 – 13.78 mld zł
  2015 – 14.16 mld zł
  2018 – 17.04 mld zł
  2019 – 17.19 mld zł

  Powoli wyjaśnia się dlaczego w Warszawie takie wsparcie dla „ciepłych” szło z Magistratu. Przewidywali, że awaria się może zdarzyć i teraz jak znalazł:
  „Nie ma ciepłej wody, za to robią lody!”
  „Woda zimna w grzejniku, za to gejów bez liku!”.

  Rafał A. Ziemkiewicz.
  A, pan Żurek to mój ulubieniec. Jakimże musi być oszczędnym i gospodarnym człowiekiem, że z sędziowskiej pensji zdołał kupić tych swoich dwadzieścia nieruchomości!
  Cytuj Tweeta
  Dokładnie? 6,8 ha w woj. łódzkim, 3,5 ha gruntów ornych w Rzeplinie w woj. małopolskim, 3,4 ha na Podkarpaciu, 1,5 ha pastwisk koło Bałtyku w gm. Postomino… w sumie 21 pozycji w tym użytki rolne. Kamienica w prestiżowej lokalizacji w Krakowie, o którą toczy bój z byłą żoną.

 11. Jozef Piotr said

  Pani Gersdorf uzyskała stopień naukowy w 1981roku. Nigdy nie orzekała w praktyce. Jakieś zdziwko?Kto tą babę mianował i windował? Szok!!! Ona ma dziś być przykładem sprawiedliwości? Wybaczcie. To zwykła potiomkini kasty Duraczowa.

  Romanus Crassus
  @RomanusCrassus
  W odpowiedzi do
  @iAx2hFfwVSuF5lg
  Babę formalne wywindował Bul Szczynukowycz w 2015 tuż przed umoczonymi wyborami. A była radczynią prawną TVN.

  • Dzieckonmp said

   w sprawie fetowania przez PIS Tokarczuk

   PiS odrzuca na Konwencie Seniorów projekt uchwały w sprawie uczczenia przez Sejm naszej noblistki Olgi #Tokarczuk!

   • Jozef Piotr said

    i bardzo dobrze

    PiS musi ść taranem we wszystklich sprawach i przywoływać zwolennikó w bo inaczej przegra

 12. Jozef Piotr said

  Historia Fotografią Pisana
  12.12.1577 r. – zawarto porozumienie pokojowe kończące wojnę Rzeczypospolitej z Gdańskiem.

  Na jego postawie Gdańsk wypłacił odszkodowanie w wysokości 200 000 złotych, zachowując autonomię i przywileje.

 13. Jozef Piotr said

  Albert Rychard Official ®
  @Albert301271
  ·
  3 g.
  Olga Tokarczuk jest wypromowana od początku do końca przez środowisko gazety żydowskiej dla Polaków.Bez złudzeń w jakim celu została noblistką. Ma uderzać w Polaków swoimi wypowiedziami.Przemysł holocaustu ma swoje narzędzie w pedagogice wstydu.

  • Dzieckonmp said

   Józefie teraz wstawiam ci coś o poziomie intelektualnym Polaków. Dotyczy treści wcześniejszych.

   Kantar zrobił badanie stanowiska Polek i Polaków wobec Zielonego Ładu dla Europy i polityki rządu w tej sprawie. Zdecydowana większość popiera Ład i nie chce ewentualnego weta Polski.

   • Opcja said

    Ale zaraz będą biadolić we wszelkich mediach, że ceny energii wzrosły, a winnym będzie rząd…

   • Jozef Piotr said

    Głupie ludzie odpowiadają w anklietach na podstępnie postawione pytani
    np
    Czy jesteś za ZIELONYM ŁADEM w./……….

    Matoł jeden z drugim odpowiada że TAK , CHCE ( bo któż by nie chciał / )

    Nie zdając sobie sprawy z tego co za tym się kryje
    ===============================================

    To są te narzędzia DUPOKRACJI – demokracją zwane

    Na tej zasadzie Syn sprzedaje Matkę i Ojca lub Kościół i Ojczyznę
    ====================================================

    Tylko Rządy MONARCHICZNE z kompetenymi zespołami zaprzysiężonych doradców

    ________________________________________________________________________________

    Ten dupokratyczny ustró zniszczył mi życie. Znam to z autopsji

 14. Bogdan said

  Ogólnie ta utopia pachnie tym że wcześniej czy później przywódcy tej wspólnoty zaczną bardziej interesować się co ładniejszą czyjąś żoną. A wiadomo że w zamkniętej grupie łatwo posłuszeństwo wymusić

 15. Dzieckonmp said

  Coś mi się wydaje że Turcja niedługo wkroczy do Libii. W niedalekiej zaś przyszłości zaatakuje Grecję.

  • Bogdan said

   Według sondażu MRB 59,2% Greków uważa, że ​​wojna z Turcją nastąpi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Należę do 40,8%.
   .https://pbs.twimg.com/media/ELmGF4gUEAEOuF6.jpg
   Paul Antonopoulos

   • Jozef Piotr said

    Szukaj dalej proszę

    Bo jeśli tak się stanie to w obronie swoich interesów włączy się Rosja…………. i c.d. n.

  • Opcja said

   właśnie amerykański senat uznał rzeź ormian za ludobójstwo, może to da na wstrzymanie Erdoganowi, bo ta decyzja senatu otwiera drogę do różnych odszkodowań i rozliczeń

 16. Bogdan said

  https://gloria.tv/post/DgT3Cg7CQLeT1CdDBqwko86Sg

 17. Jozef Piotr said

  Krystyna Pawłowicz
  Art.178 ust.3 konstytucji RP:
  „Sędzia nie może należeć do partii politycznej,związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”

  Art. 183 Konstytucji RP:
  1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.
  Trójpodzial władzy

  No i co? Sedziowie należą i mają zwiazki zawodowe, prowadzą działalność polityczną i maja wszystko w dupie łacznie z prawem polskim. Jedyne prawo jakie ich obchodzi to immunitet własny…

  Prezydent Andrzej Duda: Przwyrócenie w Polsce sprawiedliwych sądów jest bardzo trudne. Tam ten stary układ bardzo mocno się trzyma (…) Muszą zrozumieć, że to nie obywatel jest dla sądu, a sąd dla obywatela
  Prezydent otrząsnął się ze swego veta. To dobrze, że przejrzał.
  Oni się zaś sami nazywają Kastą. Nadzwyczajną!

  Obecny układ sędziowski budował się 70 lat, od roku 1945 i w prostej linii wywodzi się od sędziów mianowanych rozkazem wojskowym i politruków.
  To ich synowie, córki i dalej wnuki i wnuczki kontynuują karierę sędziowską i prokuratorską.
  Jak dotąd nikt nie przerwał tej patologii.

 18. Stryk said

  Drodzy blogowicze zbliża się wielki jubileusz 10 -lecie istnienia ,panu adminowi składam błogosławieństwa Bożego i zapału w dalszym prowadzeniu bloga

 19. Dzieckonmp said

  Wkrótce rozpocznie się nowa epoka: złoty standard, monarchia i koniec socjalizmu. Wcześniej obecny system polityczny musi zniknąć.
  Mam przeczucie że za niedługo zdarzy się coś zaskakującego wszystkich.

  • Dzieckonmp said

   Ich kenne jetzt wahrscheinlich das wirkliche Systemwechsel-Szenario, darf es aber nicht publizieren und auch nicht angeben, von wo ich das habe. Es dürfte aber breiter bekannt sein, als man annimmt. Das Problem dabei ist, dass es einen Zeitraum angibt, der im Januar 2020 endet. Es kann aus verschiedenen Gründen jederzeit vorher einen „Notabbruch“ geben. Daher bleiben die Wissenden auch in Sicherheit.Ich habe von einer anderen Quelle noch einen Hinweis bekommen: der Systemwechsel könnte um die Weihnachtsfeiertage beginnen. Aber es ist alles möglich, von einem Notabbruch jetzt bis zu einem Beginn bis Ende Januar. Wobei ich Ende Januar eher ausschliesse, da die Wirtschaft weiter einbricht und die Versorgungssituation bei Lebensmitteln jetzt schlechter wird. Es stehen uns Kriegs-Weihnachten bevor. Falls das so stimmt, hätte es den maximalen, psychologischen Impact, denn Weihnachten ist üblicherweise eine Zeit des Friedens.Wie lange man die Märkte noch halten kann, ist auch unbekannt. In den USA gibt es ein Riesenproblem am Repo-Markt. Es ist ganz wichtig, dass die Masse nichts bemerkt, bevor der Systemwechsel eingeleitet wird. Danach geht es Schlag auf Schlag. Alles dürfte in sehr kurzer Zeit ablaufen.

   • OSTOJA said

    Prawdopodobnie znam teraz prawdziwy scenariusz zmiany systemu, ale nie mogę go opublikować ani określić, skąd go wziąłem. Ale powinno być znane szerzej niż się zakłada. Problem polega na tym, że wskazuje on okres, który kończy się w styczniu 2020 r. Może to z dowolnego powodu w dowolnym momencie przed „zatrzymaniem awaryjnym”. Dlatego też znawcy pozostają bezpieczni. Mam jeszcze jedną wskazówkę z innego źródła: zmiana systemu może rozpocząć się wokół świąt Bożego Narodzenia. Ale wszystko jest możliwe, od awaryjnej przerwy do startu do końca stycznia. Chociaż zwykle wykluczam pod koniec stycznia, ponieważ gospodarka nadal się załamuje, a sytuacja podaży żywności pogarsza się. Stoimy przed świętami wojny. Jeśli to prawda, miałoby to maksymalny wpływ psychologiczny, ponieważ Boże Narodzenie to zwykle czas pokoju. Nie wiadomo, jak długo można utrzymać rynki. W Stanach Zjednoczonych istnieje ogromny problem na rynku repo. Bardzo ważne jest, aby masa niczego nie zauważyła przed zainicjowaniem zmiany systemu. Potem wybuchnie. Wszystko powinno być zrobione w bardzo krótkim czasie. Tłumaczone translatorem google.

 20. Jozef Piotr said

  Nie wszyscy o tym wiedzą
  ————————————

  12.12.1952 r. – w Warszawie odbył się zjazd księży popierających władze PRL, tzw. księży patriotów (ok. 1 500 księży).

  Efemeryda wymyślona przez NKWD, celem rozbicia polskiego Kościoła katolickiego.

  W 1952 r. – prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński obłożył ich ekskomuniką.

  https://pbs.twimg.com/media/ELllqokXYAImhTF?format=jpg&name=small

  Utworzenie kolaboracyjnego ruchu księży-patriotów miało swoje wzorce w utworzeniu przez bolszewików tzw. Żywej Cerkwi, całkowicie przez Cze-Ka, a potem NKWD, kontrolowanej.
  Przeniesienie tego wzorca żywcem na teren Polski – nic nie dało.
  Zastosowano zatem potem tzw. model czeski

  I dla jasności – Na czele V Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, odpowiedzialnego za inwigilację księży, do 1947 r. stała Julia Brystygier („Krwawa Luna”).
  i to ona tą akcją zawiadywała

  I to było w czasach gdy ;
  A następstwem„zbawiennego”przemarszu krasnoarmiejców przez Polskę była kompletnie zmieniona struktura i władze państwowe,Boga zastąpił socjalizm a ojczyznę– PL.PRL było państwem,które okupowało terytorium Rzeczypospolitej. Zaś jej druga połowa znajdowała się pod władaniem Sowietó

  A CO DZISIAJ ??

  W zasadzie nawet znalezienie pracy, jeżeli zna się tylko język polski jest w zasadzie ograniczone do najprostszych czynności- znajomość języka obcego jest wymogiem zatrudnienia. 🤦‍♀️! to nie jest po prostu normalne. To kolonialne upokorzenie nazywane globalizacją.

  ITAK DALEJ :

  PROGRAM LEWICY:
  Emerytura dla psów – eutanazja dla człowieka.
  Prawa człowieka dla zwierząt – aborcja dla człowieka.
  Miliony dla kasty rządzącej – głodowe stawki dla pracownika i emeryta.
  Wolne sądy i bezkarność – dyktatura dla obywatela.
  Homo i rozwiązłość – poniżanie rodziny.

  Niedobrze mi.
  Broni pani LEWACZKA dzika, kornika i ciężarną loszkę, bo ona przecież nosi w sobie małe dziki.
  Tylko małe, bezbronne dziecko nie ma żadnych praw w tym waszym lewackim świecie! Odrażające.

 21. Dzieckonmp said

  W Holandii można zabijać dzieci już urodzone – do pierwszego roku za zgodą rodziców.

  • Opcja said

   uchowaj Boże, od takich rodziców

  • Ciocia said

   Doktorze, nie uśmiercaj mnie

   W Holandii ludzie w obawie o swoje życie nie chcą kłaść się do szpitali. Rodziny czuwają przy łóżkach obłożnie chorych bliskich, bo boją się, że nie zobaczą ich na drugi dzień. Coraz więcej holenderskich obywateli w podeszłym wieku korzysta z opieki medycznej w sąsiednich Niemczech, obawiając się uśmiercenia w imię ulżenia im w cierpieniu. Choć prawnie eutanazja funkcjonuje od ośmiu lat, w praktyce stosuje się ją tam od ponad trzydziestu lat. Raport komisji rządowej z 1990 roku ujawnił, że co piąty zgon w Holandii nastąpił w wyniku eutanazji. Ponad połowa tych przypadków — bez zgody pacjenta (tzw. kryptanazja) lub wbrew jego woli. Fakt, że wielu medyków w ogóle nie pyta pacjentów o zgodę na eutanazję, potwierdziła anonimowa ankieta lekarzy opublikowana w 2003 roku w brytyjskim czasopiśmie lekarskim „Lancet”. Holendrzy tak bardzo się boją, że coraz popularniejsze stają się deklaracje życia — na wypadek utraty świadomości (i nie tylko) ludzie noszą w portfelu tzw. credo card z wolą życia lub zwykłe kartki z prośbą: „Doktorze, nie uśmiercaj mnie”. A bać się jest czego, bo eutanazji co najmniej raz w swej praktyce medycznej dokonało aż 81 proc. holenderskich lekarzy pierwszego kontaktu, a 41 proc. ma na sumieniu kryptanazję.

   https://gloria.tv/post/hxPh9X6rsKUn1qZjmN6R1FuJw

   • Ren said

    Dochodzę do wniosku,że Polska to PIĘKNY KRAJ.Mimo iż przybywa ludzi w domach starców to służby medyczne walczą o życie ludzi po 90-ce.

  • Anzelmik said

   Nie wierzę w to !
   W 21 wieku coś takiego w państwie w środku Europy ???
   Jeśli to prawda to w życiu nie pojadę do Holandii !

 22. Ciocia said

  Czego się boisz najbardziej?

  • Ciocia said

   „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” Przypowieści Salomona 3,5.

   „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” Księga Jozuego 1,9

   „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani.” List do Rzymian 8,26-28

   „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.” I List Piotra 5,7

   • Ciocia said

    „Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” Księga Jeremiasza 29,11

 23. Ciocia said

  „Przeciw miłości Boga grzeszymy, kiedy przez dłuższy
  czas w ogóle nie myślimy o Bogu.” św. Jan Maria Vianney

 24. Dzieckonmp said

  Pilne ! Apel Prezydenta Andrzeja Dudy do społeczeństwa o wsparcie w doprowadzeniu do rozbicia nadzwyczajnej kasty i przywrócenia w Polsce sprawiedliwych sądów – prosimy o opinie i deklaracje w komentarzach – stanie bezczynnie z boku w takiej chwili to pogrzebanie szansy na obiecaną reformę sądownictwa

  https://barwybezprawia.pl/2019/12/12/pilne-apel-prezydenta-andrzeja-dudy-do-spoleczenstwa-o-wsparcie-w-doprowadzeniu-do-rozbicia-nadzwyczajnej-kasty-i-przywrocenia-w-polsce-sprawiedliwych-sadow-prosimy-o-opinie-i-deklaracje-w/?fbclid=IwAR0cUuBsV3fOAEAGJNVljY6bIVMmPU5qUoDDgo7fQSjrAPXfNptlPQ5_DGU

  • Opcja said

   a co może zrobić społeczeństwo? Jedynie poprzeć go w wyborach, o ile rzeczywiście coś zrobi z kastą.

 25. Jozef Piotr said

  Prawdopodobnie Hiszpania.
  Atak migranta na niepełnosprawnego człowieka.

  Czy takim draniem nie powinno się karmić LWY ?

 26. Jozef Piotr said

  Zaczyna się wielka batalia, której finałem będzie wybór I Pezesa SN na początku maja. Ale spokojnie, Prezes ma już wszystko poukładane💪 Ze szpitala też można szarpnąć cuglami, co dziś udowodnił. Totalni wyją, TVN się gotuje, kasta zgrzyta zębami. A wyborcy się cieszą 😊

  Teraz już powiedzieli A to muszą powiedzieć B

  A w finale
  :powinien rząd Polakom zaproponować referendum, czy zostajemy w unii, w tej unii niemieckiej nie da sie żyć, oni nas gnoja potrzebni jestesmy im jako jaskiniowce z Łuczywem do naświetlania jaskin

  Tymczasem :
  Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także SN i innych ustaw. Jest to odpowiedź na zamach na praworządność, którego usiłowała dokonać cześć kasty.

  • Dzieckonmp said

   Kolejny dowód że nie ma żadnej fety dla Tokarczuk ze strony patriotycznej

   Nie czytałem żadnej książki Olgi Tokarczuk i nie zamierzam przeczytać. To nie jest literatura, która mnie interesuje- wicepremier Jacek Sasin

  • Jozef Piotr said

   Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także SN i innych ustaw. ………………

   Kiedy kontrola oświadczeń majatkowych kreatur w togach i konfiskata niewiadomego pochodzenia majatków?

   Czyli na to trzeba poczekac

 27. Jozef Piotr said

  Żyd Giles Coren utworzył na TT fejkowe konto podając się za Polaka by wypisywać wulgarne i antysemickie posty.
  Tak wygląda „Polski” antysemityzm.
  https://indy100.com/article/giles-coren-twitter-alternative-account-pavel-pilnik-jonathan-nunn-wife-antisemitism-8703366

  https://pbs.twimg.com/media/ELhXVixWkAAMPFh?format=jpg&name=small

  to coś w tym stylu jak we francji sami profanują swoje cmentarze

  • Ciocia said

   Też tak uważam ,że prawdziwy Polak nie wypisuje wulgarnych postów antyżydowskich .

  • Darek said

   Swego czasu na antenie telewizji trwam p. Iwo Pogonowski-żyd opowiadał że za wszystkimi pogromami zaraz po wojnie w Europie i północnej Afryce stali sami żydzi .
   Robili to po to żeby wymusić emigrację żydów do nowo powstałego syjonistycznego kraju Izrael (przez prawdziwych żydów do dziś nie uznawany) .
   Krótko mówiąc byli potrzebni do prac których nie chcieli się podejmować którzy już tam byli no i oczywiście do armii

  • Anzelmik said

   Mega skandal !
   A teraz czekam na reakcje rządu – I założę się że nie będzie żadnej reakcji !
   A jak powinien zareagować rząd ?
   Otóż dożywotni zakaz wjazdu dla pana Giles Coren na teren Polski !
   I założę się że takiej kary nie będzie…

 28. Jozef Piotr said

  https://pbs.twimg.com/media/ELnayobWsAg-1v5?format=jpg&name=large

  • Ciocia said

   Może fani Józefa to skomentują i wyjaśnią bardzo głęboką jak depresja myśl swojego kolegi .

 29. Ciocia said

  Rosja wydala niemieckich dyplomatów.

  Zabójstwo obywatela Gruzji w centrum Berlina nadal obciąża stosunki Niemiec i Rosji. Moskwa zdecydowała właśnie o wydaleniu dwóch niemieckich dyplomatów. Wcześniej to samo zrobił niemiecki MSZ.

  Agencja dpa zauważa, że obustronne wydalenie dyplomatów przez Niemcy i Rosję to rzadko spotykane działania, uchodzące w dyplomacji za dość drastyczne.

 30. Dzieckonmp said

  Powalające zwycięstwo Konserwatystów w Wielkiej Brytanii. Nie ma już odwołania od Brexitu. 368 miejsc w 650 parlamencie

 31. Dzieckonmp said

  Ostra reakcja Forum Żydów Polskich na słowa Olgi Tokarczuk: To barbarzyńskie

  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/ostra-reakcja-forum-%c5%bcyd%c3%b3w-polskich-na-s%c5%82owa-olgi-tokarczuk-to-barbarzy%c5%84skie/ar-AAK4b0K?ocid=st

  • Jozef Piotr said

   DRAŃSTWO żydowskie do kwadratu

   Już jest podawane : „TA STRONA JEST CHWILOWO NIEDOSTĘPNA ”

   Dlatego że jeden SPRAWIEDLIWY ŻYD WPISAŁ UCZCIWĄ OPINIĘ o histori POLSKI w latach GERMAŃSKIEJ I ŻYDOSOWIECKIEJ OKUPACJI POLSKI

 32. Darek said

  Francuski związek zawodowy CGT poinformował dziś, iż nie będzie przerwy w strajku branży transportowej w okresie świątecznym, chyba że rząd prezydenta Emmanuela Macrona zrezygnuje z reformy emerytalnej….

  https://niezalezna.pl/301639-takich-swiat-we-francji-dawno-nie-bylo-prezydentowi-macronowi-postawiono-warunek

  Szwedzka inspekcja szkolna Skolinspektionen podjęłą decyzję o zamknięciu muzułmańskiej szkoły podstawowej w Goeteborgu. To efekt opublikowanego wcześniej raportu służb specjalnych SAPO, w którym wskazano na wysokie ryzyko radykalizacji 450 dzieci….

  https://niezalezna.pl/301776-szwecja-zamknieto-szkole-podstawowa-powodem-obawa-przed-radykalizacja-dzieci

 33. Opcja said

  Polska nie przystąpiła do sojuszu klimatycznego w Madrycie.
  Duży sukces naszych negocjatorów i szansa na kilka lat normalności
  https://m.fronda.pl/a/sukces-polskiego-rzadu-to-wielkie-zwyciestwo,137586.html

 34. Józef Piotr said

 35. hallinna said

  Kiedyś przed laty spotkalam człowieka , który zajmowal sie sprawami duchowymi .
  Któremu objawiła sie Matka Boża . I od tego czasu zaczął dla Niej pracowac czynią to co Ona wskazała mu że ma to wykonać .
  że jestem wścipska więc zadawałam mu mnustwo pytań , bo byłam przekonana, że on ma wiekszą wiedzę , bo ma osobisty kontakt z Niebem .

  Z rozmowy z nim zapamiętalam miedzy innymi to, że KOBIETA jest przez Boga Stwórcę wyposażona w specjalną łącznośc z Bogiem Stworcą .
  Że w zamyśle Boga było to , żeby ona uczestniczyła z Nim w DZIELE realizacji Jego planów i w DZIELE stworzenia .
  Rola mężczyzny w tej materii jest bardzo ograniczona .
  Mężczyzna miał opiekowac sie kobieta i dzieckiem na Ziemi , to znaczy miał tworzyc na Ziemi dogodne warunki do ich wzrostu i rozwoju duchowego .
  By ta łączność duchowa jaką ustanowił Bóg Ojciec między człowiekiem a Nim, mogła funkcjonować prawidłowo .

  Wiemy że przez grzech w Raju zostało zakłócone to, co ustanowił Bog Stwórca ,
  to aby tylko On mogł w miłości kształtowac rzeczywistośc na Ziemi .By w materii budowało sie wszystko na wzór jak Niebo zbudowanym jest .

  Wiemy że w Raju podpiął sie szatan , wszedł do dyspozytorni do serca , do której z Nieba były słane zadania do wykonania przez człowieka żyjącego na Ziemi , by stawało sie rzeczywistością .
  .I zaczął przez podstęp kłamstwo oszustwo słać do serca człowieka piekielne zlecenia .Powodować wszystko co tylko mógl, aby odciąć Boga Stwórce od człowieka i świata .
  By tylko on mógł budować i kształtować rzeczywistośc na Ziemi tak jak Bóg Ojciec kształtuje ja w Niebe .
  Robił wszystko by łącznośc MIŁOŚCi miedzy człowiekiem a Bogiem nie została naprawiona .By prawdziwą Miłosc Boza zastąpić jego szatańska egoistyczną miloscia własną .

  By to naprawić, Bóg Ojciec przysłał na ten świat Maryję Matkę Boga ,by Ona umozliwiła Mu realizację planów .

  Chrystus Król z Woli Boga Ojca przyszedł na ten świat, by przynieśc na Ziemie prawdziwą MIŁOŚĆ BOŻĄ, By człowiek własnie tą miłością odpowiadał na Miłośc Boga .
  By tym sposobem udrożnic łącznośc między Niebem a Ziemią .
  By wszystko moglo wrócic do stanu jaki Bog Ojciec ustanowił jako prawidłowy .
  By MIŁOŚĆ BOŻA PRAWDZIWA stała sie siła wykładnia kształtującej sie rzeczywistości .
  By wykasowane było to zakłócenie , które spowodował szatan ,po udanej ingerencji w Raju .

  Na yt oglądnełam filmiki
  HOLOCAUST KATARÓW-tajemnica gołebicy ,,,MAREK TARAN .
  Polecam dla każdego kto chce poszerzyć wiedzę o prawdzie o tym co było po Wniebowstąpieniu Zmartwychwstalego Zwyciskiego Chrystusa Króla .cdn

  • hallinna said

   Znalazłam tam wiele wiadomości których szukałam .

   Wiedziałam ,że z wszystkich ludzi w tamtym czasie zyjących ,najbardziej Chrystusa Króla kochała MARYJA JEGO MAMA , oraz MARIA MAGDALENA .
   Maryja uczyniła to co było Jej zadniem aby Syn Boga mógł przyjśc i przynieśc na Ziemię MIŁOŚĆ , która szatan znieksztalcił sfałszował , wykasował , by nie mógł człowiek odpowiadać Bogu Stwórcy Miłoscia Prawdziwą na Jego Miłośc .

   Wiemy co szatan uczynił aby ta JEZUSOWA MIŁOŚĆ BOŻA nie znalazła miejsca na Ziemi .Rękami człowieka wyrzucił z świata Chrystusa Króla .
   Wiemy także że na Milośc Chrystusa Króla swoje serce w pełni otworzyl JAN apostoł i MARIA MAGDALENA .
   Maria Magdalena dostosowywala sie z miłości do nauki Chrystusa Króla . Czyniła wszystko to z czego Chrystus byłby zadowolony . Ona miała łącznośc poprzez serce z Niebem .I ta lącznośc uświęcała wszystkich , którzy na pierwszym miejscu mieli sprawy duchowe i wiernośc nauce Chrystusowej .

   Zawsze szatan wykorzystywał i wykorzystuje mężczyzne, aby przeszkadzał Bogu w realizacji Jego planów .

   I co najważniejsze że tam padła data , chyba 2017 ,a więc czas po calkowitej władzy szatana jaką posiadał od 1917 .
   Co z niej wynika , że właśnie w 2017 ma nastąpic dokończenie tego co było wtedy rozpoczęte .

   Że na nic zdadzą sie wszystkie zabiegi szatana i jego sługusów, żeby zapanowac nad człowiekiem i swiatem .

   Także zastanawia mnie przekaz z Nieba , kiedyś tutaj na blogu czytałam , chyba pochodził z tamtych południowych rejonów , że na Ziemi teraz jest bardzo prześladowana kobieta , a to ona tylko właśnie teraz walczy z szatanem .

   Także sie zastanawiam, czy przypadkiem ten NAMASZCZONY żyjący teraz na Ziemi , o którym mowi Niebo , nie okaże sie kobietą .
   Po rozszerzeniu wiedzy o te aspekty ,o których mówi Maret Taran , podejrzewam że tak byc może .

   A więc jeżeli od 2017 miało następowac dokończenie tego, co rozpoczęłą Maryja Krolowa , wzrasta na Ziemi to, co chce Bog w Trojcy św aby wzrosło i do potęgi doszło .By spowodowało to, że będzie wyrzuconym szatan z człowieka i świata tak jak był wyrzucony z Nieba .
   Niechaj więc poniesie on przed Boza sprawiedliwością wine i kare za wszystko co uczynil czlowiek wbrew Woli i Zyczenia Boga .
   A człowiek niechaj otrzyma pomoc i łaske, aby każdy człowiek mógl wyjsc z tego w czym pogrążył go szatan .

   A my powinniśmy sie cieszyć, że wytrwała ta łlącznośc serca z Niebem, w czasie gdy szatan chciał ją przerwać .
   Teraz niechaj Bóg Wszchmogący wykona dokończenie swoich planów .

   PRAWDA tak skrywana i falszowana przez szatana wychodzi na światłodzienne i rozjasnia szatański mrok .I w zupełnym innym świetle stawia tych na usługach piekla
   A to cieszy .
   Mam tylko takie pragnienie ,
   by Chrystus Król Matenka Krolowa i Duch św przysłani na ten świat przez Boga Ojca mieli dogodne warunki do dokończenia tego co maja zlecone ….
   Juz za niedługo BOŻE NARODZENIE . Niechaj pełni sie Wola Nieba .

 36. Jozef Piotr said

  PRZYKROŚC ROKU 2019
  to działo się w POLSCE

 37. Opcja said

  Fińska para straciła opiekę nad 15-letnią córką po tym, jak odmówili jej poddania się terapii hormonalnej w celu
  „skorygowania płci”.
  https://voiceofeurope.com/2019/12/finnish-parents-lose-custody-of-child-for-refusing-sex-change-treatment/

 38. cox42 said

  Dziś przypada 38 rocznica wprowadzenia przez juntę Jaruzelskiego Stanu Wojennego w Polsce. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609862472424136&set=a.518619858215085&type=3&theater

  • obserwator said

   Cześć i chwała wszystkim nie żyjącym i żyjącym ofiarom Stanu Wojennego !

 39. Jozef Piotr said

  UWAGA

  Sąd w Wejherowie uznał Hansa G. winnym znieważenia i grożenia śmiercią. Mężczyzna deklarował, że chce rozstrzelać wszystkich Polaków. Obrażał
  @NataliaNitek
  i trzy inne pracownice, obrażał po polsku i niemiecku. Kara: 8 mies. w zaw. na 2 lata + 20 tys zł. + przeprosiny
  ( co za delikatność Sędziowska ?)

  https://pbs.twimg.com/media/ELqThWPXkAAE4W6?format=jpg&name=small

  Sąd przesłuchał kilkudziesięciu świadków z innych firm Hansa G. Mężczyzna źle wyrażał się o Polakach, wykonywał „głupie pozdrowienia”. Świadkowie potwierdzają, że obnosił się z kubkiem z teorią ewolucji – Pol. jako małpy, Niem. na końcu a „Murzyni bambusy” w środku mówił G.

  Rewizję wyroku powinni wnieść obywatele i Minister Sprawiedliwości

  KARA JEST ZA ŁAGODNA czyli skandalicznie niska

  • Jozef Piotr said

   Natalia Nitek-Płażyńska
   @NataliaNitek
   🇵🇱💪
   Wygrałam w sądzie karnym z Niemcem nazistą! Hans G. jest uznany winnym znieważania mnie ze względu na moją narodowość oraz gróźb karalnych. Mówił, m. in., że zabiłby Polaków, udawał, że strzela.
   Pisałam tu już, że nie pozwolę na znieważanie Nas, dotrzymałam słowa.

   Wspaniale-duma Pani Natalio-wielu mogłoby się uczyć jak należy bronić naszej
   Ojczyzny i to.że jesteśmy Polakami-wyrazy uznania i szacunku,Serdecznie Panią
   pozdrawiam-ukłony dla mąłżonka Pana Kacpra-wspaniały człowiek!Doskonale
   rozumiem Panią mieszkając poza RP 30 lat🙇‍♂️🎩💓🇵🇱🇬🇷

   https://pbs.twimg.com/media/ELqdxTzWwAAsWqT?format=jpg&name=small

 40. Jozef Piotr said

  Premier Morawiecki izolowany dzisiaj na posiedzeniu Rady Europejskiej
  https://pbs.twimg.com/media/ELqO3aaW4AA7mkT?format=jpg&name=small

  Spójrzcie na oczy tych ludzi. Nie jestem psychologiem i znawcą mowy ciała, ale widać w nich szacunek, podziw i szczere gratulacje.
  Brawo PMM

 41. Jozef Piotr said

  PIS się obudził….mam nadzieję że nie przestraszą się kasty i Brukseli i wreszcie zrobią z tymi łajdakami w togach porządek!Tak nam dopomóż Bóg!Panie Prezesie Alleluja i do przodu!

  https://pbs.twimg.com/media/ELqKxiOXUAAga4z?format=jpg&name=small

  .Nie wiem czy wystarczy determinacji. To kasta w togach rzuciła RĘKAWICĘ. Grozi totalną anarchią. Państwo nie może działać w takim bałaganie w wymiarze sprawiedliwości.

 42. OSTOJA said

  HA! HA! HA! HA!

  Już nie ,,choroba filipińska”! Jolanta Kwaśniewska: Mój mąż ma nietolerancję alkoholu

  – To idiotycznie zabrzmi, ale mąż ma nietolerancję alkoholu. Nie powinien w ogóle pić żadnych alkoholi – powiedziała w Radiu Zet Jolanta Kwaśniewska, odnosząc się do faktu, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski jest bohaterem wielu internetowych memów.
  https://www.fronda.pl/a/juz-nie-choroba-filipinska-jolanta-kwasniewska-moj-maz-ma-nietolerancje-alkoholu,137615.html

 43. Jozef Piotr said

  JAN DŁUGOSZ
  ROCZNIKI CZYLI KRONIKI
  SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO
  księgi IX – XII
  (WYBÓR)

  CIEKAWOSTKA HISTORYCZNA z 1307 roku

  ŻYDZI WSZYSCY WYPĘDZENI Z FRANCJI I MAJĄTKI ICH NA SKARB ZABRANE
  [1307]
  W uroczystość św. Marii Magdaleny, w państwie francuskim z rozporządzenia i rozkazu Filipa,
  króla Francji,32 wszystkich Żydów, w którymkolwiek bądź mieście, miasteczku lub innej
  osadzie mieszkających, razem i w jednym dniu przez urzędników i drabów królewskich
  pochwytano, a po zabraniu ich majątków na skarb publiczny wszystkich z królestwa
  francuskiego bez nadziei powrotu wypędzono.

  SUSZA NADZWYCZAJNA I UPAŁY W POLSCE [1332]
  W tym roku panowały w Polsce tak wielkie upały, że przed dniem św. Jana Chrzciciela zboża
  podochodziły i zupełnie były do użycia zdatne; wody powysychały i rzeki poopuszczały swoje
  łoża. Starzy ludzie nie pamiętali podobnego gorąca i posuchy, a stąd uważali je za jakieś dziwy.

  SZARAŃCZA W KRÓLESTWIE POLSKIM SPADŁA NA ZIEMIĘ W TAKIEJ
  MNOGOŚCI, ŻE SIĘ W NIEJ CHOWAŁY KOPYTA KOŃSKIE; POTEM NASTAŁ
  WICHER STRASZLIWY [1335]
  Poniosło królestwo polskie w tym roku ciężką klęskę, jakich mało bywa przykładów. Niesłychane
  bowiem mnóstwo szarańczy, podzielonej na osobne ćmy i roje, nawiedziło Polskę, wtenczas gdy
  zboża i zasiewy już się były wysypywały w kłosy; a pojawiła się w takich chmurach, tak mnogo i
  gęsto, że słońce swoim cieniem zakryła; tak zaś grubą warstwą zaległa ziemię, że się w niej
  końskie kopyta chowały. Wszędzie zatem, gdziekolwiek padła, nie tylko zboża i rośliny, ale nawet
  ziarna i korzenie żarłocznie pojadła. Po szarańczy zdarzył się znowu dnia dwudziestego
  dziewiątego września wicher nadzwyczaj gwałtowny, który wiele domów i drzew powywracał, a
  trwając czas długi, ludziom wielu chorób stał się przyczyną. Straszne podówczas burze i wiatry
  prawie całą Polskę utrapiły

  etc itp wiele ciekawostek

 44. Jozef Piotr said

  Fajna ta nasza Polska. Taka trochę dalej komunistyczna.
  – Komunista marszałkiem Sejmu,
  – komunista sędzią w Trybunale Konstytucyjnym,
  – komuniści posłami i senatorami,
  – komuniści w Parlamencie Europejskim,
  – komuniści dalej w Alei Zasłużonych na Powązkach,
  a ABW aresztuje Miedlara. bo napisał ksiażke o zbrodniach ESKIMOsów na polsce

 45. Selbi said

  Czy w Grocie Narodzenia ukazało się Dzieciątko Jezus?

 46. Ren said

  ABW zatrzymała byłego księdza Jacka Międlara. Chodzi o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

 47. Dzieckonmp said

  Polska wyłączona z:

  – neutralności klimatycznej,
  – masowego przyjmowania islamskich imigrantów,
  – dyktatury LGBT,
  – aborcji na żądanie,
  – adopcji dzieci przez homoseksualistów,
  – eutanazji,
  – dyktatury weganizmu.

  Żyjemy na zadupiu postępowej Europy.
  I niech tak zostanie 🇵🇱

 48. Dzieckonmp said

  Wśród wspierających Szymona Holownie
  Ryszard Wojtkowski, biznesmen, a w przeszłości dyrektor gabinetu kolejnych czterech polskich premierów – Zbigniewa Messnera, Mieczysława Rakowskiego, Czesława Kiszczaka i Tadeusza Mazowieckiego. Antysystem jak cholera

 49. Dzieckonmp said

  Papież nazywa pomysł ogłoszenia Maryi współodkupicielki „głupotą”

  https://cruxnow.com/vatican/2019/12/pope-calls-idea-of-declaring-mary-co-redemptrix-foolishness/

 50. cox42 said

  Szwedzka prokuratura chce ekstradycji Stefana Michnika https://wiadomosci.wp.pl/bedzie-ekstradycja-stefana-michnika-do-polski-wkrotce-decyzja-szwedzkiego-sadu-6456321448289921a

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: