Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Idzie nowe – Rewolucja w Polsce

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 listopada 2020


 w Polsce rozpoczęła się już rewolucja. Jest to rewolucja kulturowa. Nowa Polska odejdzie już od kościoła. Ba, zapewne watykański kościół też  upadnie całkowicie albo się podzieli. Zobaczcie co się stało w małym mieście Szczecinek, nie w Warszawie bo to by mnie nie zdziwiło. Jednak stało się to w prowincjonalnym Szczecinku. Tych młodych ludzi już nikt i nic nie zmieni. To prawdziwy koniec świata dla pokolenia rodziców i dziadków tej młodzieży. Od kilku lat już mówiłem, że będzie się działo, że trzeba się przygotować na rzeczy które nam się nawet nie śniły.

Oczywiście ten podział Polski musi być bardzo głęboki skoro takie rzeczy mają miejsce w Szczecinku. Celem inspiratorów którzy wywołali tę rewolucję jest doprowadzenie do wojny domowej w Polsce. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Teraz wystarczy tylko dolewać oliwy do ognia a mogą nastąpić krwawe waśnie nawet w rodzinach. Krwawa jatka rozpocznie się kiedy zapłonie pierwszy kościół.

.

dalszy ciąg

Marta Lempart tak powiedziała:

„Drodzy katolicy, na razie jest tak, że macie szansę sprzeciwić się swojemu kościołowi. Na razie jest tak, że bierzecie udział w tym, co się dzieje, w tych obrzydliwościach, które kościół wyprawia. I to jest ostatnie ostrzeżenie, bo to wy powinniście się buntować, wasze wspólnoty, wy, zaangażowani w życie Kościoła” – mówiła Lempart.
Kiedy prowadząca rozmowę Beata Lubecka zwróciła uwagę, że nie można przecież dewastować kościołów, liderka Strajku Kobiet odpowiedziała:
– „Oczywiście, że tak trzeba. Trzeba robić to, co się czuje, to, co się myśli, to, co jest skuteczne i to, na co zasłużyli” – mówiła.
 
Podziękowanie za to co Co Kościół robi dla KOBIET i DZIECI!!!
 
Kościół Katolicki w Polsce prowadzi:
Dla dzieci i młodzieży obciążonych ubóstwem: 92 domy dziecka,
27 domów matki i dziecka,
27 burs,
378 świetlic terapeutycznych,
30 centrów interwencji kryzysowej,
105 podwórkowych klubów,
257 ośrodków kolonijnych,
21 telefonów zaufania
65 funduszów stypendialnych.
Dla osób starszych:
160 domów pomocy społecznej,
69 klubów seniora,
67 środowiskowych domów samopomocy.
Dla osób uzależnionych:
62 punkty konsultacyjne dotyczące problemów alkoholowych,
21 ośrodków terapii uzależnień dla dorosłych, a 10 dla dzieci.
Dla osób niepełnosprawnych:
116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii zajęciowej oraz
18 zakładów aktywności zawodowej,
81 gabinetów rehabilitacyjnych,
16 centrów opieki dziennej
34 ośrodki wychowawcze.
Dla bezdomnych:
302 punkty pomocy doraźnej,
286 punktów wydawania odzieży,
121 mieszkań chronionych,
61 schronisk dla kobiet i mężczyzn, łaźnie, przytuliska, ogrzewalnie i noclegownie.
Dla bezrobotnych:
8 centrów aktywizacji,
12 klubów integracji społecznej,
6 świetlic,
20 spółdzielni socjalnych.
Dla migrantów i uchodźców:
15 diecezjalnych centrów pomocy migrantom i uchodźcom,
2 domy dla repatriantów
12 innych ośrodków pomocowych.
Ponadto instytucje kościelne prowadzą:
122 stacje opieki medycznej,
63 zakłady opiekuńczo-lecznicze,
61 hospicjów domowych,
40 hospicjów stacjonarnych,
270 jadłodajni,
19 aptek,
21 poradni środowiskowych.
Działa również 110 magazynów w ramach programu dystrybucji nadwyżek żywności PEAD i 92 magazyny do przechowywania ubrań i sprzętu.
Dalej z wyszczególnieniem
Charytatywna działalność zgromadzeń zakonnych.
Po 1989 r. zakony podjęły ogromny wysiłek odtwarzania odebranych im dzieł. W większości to się udało. Według danych z końca 2016 r. żeńskie zgromadzenia zakonne prowadzą m.in.
30 zakładów opiekuńczo-leczniczych,
17 gabinetów lekarskich,
8 zakładów rehabilitacyjnych,
2 hospicja,
65 ośrodków wychowawczych,
65 domów dziecka,
54 domy pomocy społecznej dla dzieci,
62 dla dorosłych,
14 placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, osiem domów dla matek z małymi dziećmi, dwa przytuliska dla bezdomnych,
ponad 80 stołówek dla biednych.
Oprócz tego 31 okien życia.
Siostry zakonne pracują w 121 szpitalach, 20 przychodniach i 23 hospicjach prowadzonych przez inne podmioty.
Jako lekarki pracuje 34 sióstr, a jako pielęgniarki 1162 (dane na koniec 2018 r.).
Zakony męskie prowadzą również działalność charytatywną. Wśród prowadzonych przez nie dzieł jest:
6 szpitali,
12 hospicjów,
8 przychodni i ośrodków zdrowia,
24 domy opieki,
14 młodzieżowych ośrodków wychowawczych 13 ośrodków terapii dla osób uzależnionych.
Wiele ośrodków charytatywnych zlokalizowanych jest przy parafiach i wspólnotach zakonnych, jak np. 76 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 126 świetlic dla dzieci, 49 kuchni dla ubogich, 38 ośrodków pomocy rodzinie oraz 30 warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.
Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi prowadzą przeszło 900 placówek oraz ponad 1100 różnych działań, projektów, akcji – nie tylko w Polsce, ale także poza granicami.
Pomoc rodzinie i dzieciom
Najbardziej znaną akcją Caritas w Polsce, prowadzoną przez wszystkie Caritas diecezjalne, jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Na przestrzeni 25 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to ponad 50 mln świec i kilka pokoleń dzieci, które otrzymały pomoc dzięki akcji.
Z funduszy zebranych przez Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom finansowana jest w dużej mierze Wakacyjna Akcja Caritas. Jej celem jest wyrównywanie szans rozwojowych i społecznych najbiedniejszych dzieci. Wakacje organizowane są we wszystkich rejonach Polski, a turnus trwa przeciętnie dwa tygodnie. Diecezjalne Caritas dysponują własnymi ośrodkami wypoczynkowymi. W 2018 r. z Wakacyjnej Akcji Caritas skorzystało ok. 30 tys. dzieci. Caritas Polska organizuje również kolonie wakacyjne dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Do tego wyprawki i stypendia dla dzieci ubogich.
Caritas utworzyła również profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla niepełnosprawnych, do których trzeba zaliczyć Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy dziennego pobytu itp.
Jest to ok.
160 stacji opieki,
14 poradni lekarskich,
66 stacjonarnych zakładów rehabilitacyjnych, 44 hospicja,
114 wypożyczalni sprzętu medycznego.
Oczekiwanemu przez demografów wzrostowi liczby osób starszych w Polsce towarzyszyć będzie ogólny spadek liczby ludności. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie w Polsce do roku 2035 do 23,22 proc. Diecezjalne oddziały Caritas prowadzą środowiskowe domy opieki, domy dziennego pobytu, świetlice parafialne dla seniorów, domy pomocy społecznej oraz kluby seniora.
Do tego mamy pomc dla bezdomnych, patrole medyczne oraz pomoc dla migrantów i uchodźców.
Pomoc żywnościowa.
Caritas Polska jako organizacja partnerska uczestniczy w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020. W jego ramach Caritas z 26 diecezji, od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., przekazały najbardziej potrzebującym 14 417 ton produktów spożywczych o wartości ponad 60 mln zł – 282 tys. osobom. Pomoc żywnościową można uzyskać w 700 punktach. Głównie są to parafie, ośrodki pomocy społecznej i jadłodajnie. Wydano w nich w tym okresie 3,065 mln posiłków oraz 1,215 mln paczek żywnościowych. Ponadto zorganizowano 1352 warsztaty kulinarne, dietetyczne i dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności, w których uczestniczyło 31 tys. osób.
Zbiórki żywności „Tak, pomagam!”
Co roku przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia organizowane są zbiórki żywności w ok. 2500 supermarketach w całej Polsce. Po ostatniej zbiórce w marcu 2018 r. blisko 450 tys. kg żywności trafiło do ok. 45 tys. osób z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez Caritas. XV Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności będzie miała miejsce 7–8 grudnia. W każdą ze zbiórek zaangażowanych jest ok. 25 tys. wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Zbierają oni żywność w sklepach Biedronka, Tesco, Carrefour, Lewiatan, POLOmarket, Stokrotka oraz Intermarché.
W 2018 r. wolontariusze Caritas zebrali ponad 85 700 kg żywności, którą przekazali w postaci paczek dla 8 tys. starszych osób potrzebujących.
Caritas w Polsce współpracuje z siecią Biedronka od 2006 r. W programie uczestniczy 30 Caritas diecezjalnych oraz organizacje współpracujące, które deklarują gotowość odbierania i dystrybucji żywności z 500 sklepów sieci Biedronka oraz innych supermarketów. W programie pomoc w postaci paczek i posiłków otrzymuje codziennie ok. 10 tys. osób.
Na koniec jeszcze dodam, że od powstania okien życia do chwili obecnej uratowano w nich blisko 100 dzieci.
W wielu kościołach w całej Polsce są prowadzone też inne akcje mające na celu pomoc bliźniemu, wspieranie kultury oraz propagowanie wiary chrześcijańskiej.
Oprócz tego jest bardzo wiele tego co jeszcze bardziej istotne, czyli głoszenie Dobrej Nowiny, sakramenty, katechizacja itp.

Komentarze 222 do “Idzie nowe – Rewolucja w Polsce”

 1. Paweł-Mirek said

  Różaniec do granic nieba | 02.11.2020 | na żywo!!!

 2. OSTOJA said

  Czy młodzież jest już znudzona protestami? Bardzo słaba frekwencja [Wideo]

  Na dzisiaj Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiadał „blokadę wszystkiego”, jak się jednak okazuje frekwencja na protestach okazała się dużo niższa od oczekiwanej. Czy to oznacza, że młodzież najzwyczajniej jest nimi znudzona?
  Protesty „Strajku kobiet” trwają już od 10 dni. W dniu dzisiejszym ponownie w wielu miastach Polski dochodziło do blokad kluczowych ulic i skrzyżowań, w tym m.in. w Warszawie blokowano rondo de Gaulle’a, po czym protestujący przeszli po Sejm.

  • hallinna said

   Szatański atak był tylko chwilowy .
   Bo tylko taką siłe ma szataństwo w kraju Maryji Królowej i Chrystusa Króla .

   Wojownicy Modlitwy stojący na swoich pozycjach , sprowadzają na tyle Bożego działania , że szataństwo pod jego naporem, zaczęło sie cofać .
   I wycofa sie całkowicie .
   I dokończonym stanie sie to, co rozpoczęłą Maryja Królowa Polski wraz z prymasem Wyszyńskim i Rozmodlonym Narodem Polskim w SOLIDARNOŚCI .
   To Oni doprowadzili do obalenia komunizmu tak jak było mówione w orędziach,
   ze potrwa on tylko50 lat i bez wystrzału sie rozpadnie .

   Teraz oddolna idzie druga linia frontu ,do całkowitego pokonania szatańskiego komunizmu , który znowuż sie chce odrodzić , by zapanowac nad Bozym swiatem .
   I znowuż jest Rozmodlony Naród Polski wraz z Królowa Maryja i Chrystusem Królem , na polu walki w świecie duchowym .
   I pracują wytrwale, aby był przekreśłony szatański plan zniewolenia i zniszczenia człowieka i świata .
   A dokąd toczy sie walka w swiecie duchowym , to nie może wyjśc walka na świat ziemski tak jak szataństwo by chciało ….
   To nie może byc spowodowane to zniszczenie, jakie szataństwo chciało wykonac na odchodne .

   I jest bardzo duża szansa na to ,że szataństwo odejdzie ,nie wyrządzając szkody w wymiarze człowieka .

   Teraz Rozmodlony Naród Polski wykonuje szturm do Nieba ,
   a więc teraz nastęuje kontratak na to szataństwo , które chciało robic problemy i trudności Chrystusowi Królowi Maryji Królowej i wiernemu Im Rozmodlonemu Narodowi Polskiemu .
   Niechaj przyniesie on pomoc i łaske , która spowoduje to , że człowiek zyjący na Ziemi bedzie miał tylko jednego Króla świata duchowego i ziemskiego .
   Niechaj będzie tak, by droga ciała i ducha sie będzie pokrywała na realizacji zadań zleconych przez Chrystusa Krola .
   Niechaj wszystko i wszystkich wypełnia i prowadzi Duch św , a przez to niechaj człowiek i swiat bedzie zabrany na wyżyny Nieba ,.
   Niechaj w każdym sercu płonie Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryji a przez to niechaj każdy człowiek na wzór Maryji kocha Boga w Trójcy św .
   Niechaj przez czas pobytu na Ziemi jest Mu pomocnym w realizacji Jego planów tak, jak Maryja jest .

   Gdy z Boża pomocą osiągniemy to, o co walczymy ,
   że uzyskamy przebaczenie i przygarnięcie do Bozych łask , to zaistnieje nowa rzeczywistośc na Ziemi , zwana Nowym człowiekiem i nowym światem , gdzie beda dogodne warunki do pełnienia Woli Boga .
   Do kroczenia Jego drogą , do pełnienia Jego Woli , do osiągania Jego celu .
   Do dawania Mu tego co On chce od człowieka zyjącego na Ziemi otrzymać .

   Juz jesteśmy na końcu wydarzeń jakie były przeznaczone na ten czas ,
   a Rozmodlony Naród Polski jest nadal na Bożej drodze ,
   nadal daje Bogu w Trójcy św to ,co On chce otrzymac od człowieka zyjącego na Ziemi ,
   nadal jest szansa że na Ziemi będzie pełniona Wola Boga tak jak jest pełniona w Niebie .

   Szatan przegrywa i odchodzi , bo nie zdołał pokonac Rozmodlonego Narodu Polskiego Narodu Królowej Maryji .

   To durne piekielne bydle doprowadiło na Ziemi do tego,
   żę jego sługusy i marionetki podstępem ukradli Rozmodlonemu Narodowi Polskiemu wszystko to, co wypracował on na przestrzeni wieków i uwłaszczyli sie w ten sposób na tym, co własnościa Królowej Polski Maryji jest, od przeszło 600 lat .A teraz także i Chrystusa Króla .

   Wchodzimy w nowe, w to, że władzę nad człowiekiem i swiatem przejmuje Zwycięski Król Jezus i Zwycięska Królowa Maryja .
   I to Oni beda ustalali swoje prawa .
   Do kosza ida wszystkie prawa stanowione przez szatana i jego sługusów .
   Mimo iz mieli całkowita władze nad człowiekiem i swiatem daną od Boga , to nie zdołali jej utrzymac w żaden sposób .
   Teraz przyszedł czas aby Prawowity Król Jezus rozpoczął swoje panowanie na Ziemi w sytuacji ,gdy nie ma szatana i tego co on wprowadził i spowodował .

   Jedno pytanie dla tych marionetek na usługach piekła ,,,,
   po co wam to było , by stawac w szeregach szataństwa i walczyc z prawami Boga Stwórcy .
   Wystarczyło tylko w wierności wytrwać ,w zachowywaniu DEKALOGU i w dostosowaniu sie do nauki Chrystusowej .

   Jak widac słabi byliscie , polegliście na polu walki , zostaliście przejęci przez podstęp szatana i jego sługusów i poszliście w niewłasciwym kierunku .
   Kto zyw niechaj wstęuje w szeregi Rozmodlonego Narodu Polskiego .
   Niechaj każdy weźmie do reki RÓANIEC i pada na kolana u stóp Królowej Maryji , by w Jej szeregach witac przychodzącego Chrytusa Króla .
   Biernośc spowoduje to, że przyjście Prawowitego Króla zaskoczy w przebywaniu w szeregach sługusów szatana .

   Każdy ma wolna wole i jest kowalem swego losu .
   Od wyboru wolnej woli wszystko zależy .
   Każdy musi dokonac wyboru i wyjśc z tego galimatiasu ,który trwa na wskutek przyjęcia fałszywej zasady, …….Bogu swieczkę ,a diabłu ogarek ,,,,,,,,,,, bo to jest kolaboracja z szatanem ..

   Wchodzimy w nowe , gdzie ważnym będzie to, ile żeśmy zyjąc na Ziemi wykonali z MIŁOŚCI DO BOGA .
   Bo to własnie te czyny, beda nas wynosic na wyżyny ponad przeciętnośc .

   Każdy kto juz wykonywał czyny wypływające z miłości do Boga ,
   bedzie powoływany do budowy Królestwa Miłości na Ziemi .
   A co z resztą ?
   Każdy ma szansę dotąd dokąd zyje, wyrazić chęc wykonywania czynów z miłości do Boga.
   Każdy może zawrócić z tej błednej drogi, która teraz podążał .
   Każdy może przeprosic ,o wybaczenie poprosić i wejśc na droge dawania z siebie czynów miłości do Boga .
   Bo to wszystko bedzie praca składowa na rzecz budowy Królestwa MIłości na Ziemi pod przewodnictwem Chrystusa Króla .

   Własnie w taka rzeczywistośc teraz wchodzimy przez to, że utrzymaliśmy sie na drodze prawidłowej współpracy z Bogiem ,w sytuacji gdy z piekielna moca przeszkadzał nam przeklety szatan i zgraja jego sługusów ..
   Mamy szansę przejśc taranem przez zasieki uczynione przez szatana ,aby nas trzymac w oderwaniu od Boga .

   Nasza miłośc do Boga w Trójcy św była wieksza niz to, co mógł spowodowac szatana aby nas zablokować .

   Każdy kto odpowiedział sercem na wołanie Maryji naszej Królowej w Oławie ,
   gdy to Ona przyszła ,aby zgromadzic Rozmodlony Naród Polski uzbrojony w RÓŻANIEC, na polu walki w świecie duchowym, w szeregach Chrystusa Królaa do walki z szatanem …..niechaj odczuwa w sercu radośc i szczęście , że był pomocnym Bogu w Trójcy św w dokończeniu Dzieła Miłosci i Miłosierdzia , które rozpoczął Chrystus Król przychodzący na ten świat w Betlejem .

   Tak jak było w orędziach mówione że tym razem świeckie uratują KOŚCIÓŁ , tak tez sie stało .

   Chrystus Wodzem, Chrystus Królem , Chrystus Władcą nam, teraz i na wieki wieków Amen .
   Maryjo Królowo prowadz nas, na chwałe i radośc Boga Wszechmogącego w Trójcy św Jedynego ,.
   Dopomóz nam , bysmy jako Twe dzieci i naród ,zdołali dać Bogu w Trójcy św to ,co On chce od nas otrzymać .Amen

  • cox42 said

   A policja nic nie robi.

 3. Jozef Piotr said

  TEGO JESZCZE NIE BYŁO
  Na starość uderza im do głowy……
  KONIEC ŚWIATA

  Lesby przewodzą strajkowi

  Lesba(y) od strapona i nożycowania nie potrzebuję takiej tabletki

  • hallinna said

   Cóż to czyżby Sodomici wyszli na ulicę .?

   Mądre byłoby to, gdyby mieli hasło MĘŻĆŻŻŃĄ ZA GWAŁT JEST SKAZANY NA KARE SMIERCI ,
   a nie,,,,,, rządamy refundacji tabletki gwałtu ……
   Cóz to za postulat i w czym on ma bronic kobiety przed gwałtem ????
   Toż to zachęci mężczyzn do częstszego gwałtu .
   czy o to im chodzi ????
   W całej rozciagłości mijaja sie z prawdą ……
   Nie popierac ,a potępiac takie to ich rozwiązania ,z podpowiedzią z piekła rodem .

  • kotek said

   Tego trzeba posłuchać zarabiscie mówi i do tego prawdę

 4. Jozef Piotr said

  Przywódcami nastoletniej młodzieży są ZBOCZEŃCY

 5. Jozef Piotr said

  Dla naszych kochanych, których z nami już nie ma, dla dzieci, które nie miały szansy się urodzić.

 6. Jozef Piotr said

  To gruby, spocony babiszon z tłustym łbem i podgardlem, rodem z Tel Awiwu. a mieszkający w Polsce
  modyfikuję żądania

  – ” Domagamy się darmowego #invitro dla każdej kobiety, która chciałaby doświadczyć aborcji! ”

  po lewej „przyadkowo ” Śmiszek – żona od Biedronia

 7. Jozef Piotr said

  UWAGA to jest Kobieta z klasą

  Piękna postawa! – nie kariera a życie!

  „Spodziewam się dziecka. W obliczu tego, że organizacja igrzysk cały czas jest niepewna, zdecydowałam się postąpić zgodnie z wartościami, jakie przekazali mi rodzice oraz rodzina i wierzyć w lepszy świata”

  Legenda szermierki właśnie ogłosiła, że jest w ciąży i nie pojedzie na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie do Tokio.
  – Wybrałam życie, nie ma już powrotu – powiedziała.

  ale to jest Włoszka, co wiele tłumaczy, tam tylu walczących feministek jak w Polsce nie ma
  Są jeszcze ludzie cywilizowani.

 8. Bogdan said

  https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/11/01/matka-boza-z-trevignano-romano-zaplakala-krwawymi-lzami/?fbclid=IwAR08ZutUo9bJd6nnnqrGVe-Xaby0draxPGprc4KOboZu2svONCPAcfgcBoM

 9. Jozef Piotr said

  Niedżwiedż wystraszył się myszy

  „Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka” – pisał Jan Brzechwa. A przed kim albo przed czym ucieka niedźwiedź? Filmik, na którym uwieczniona została ucieczka drapieżnika w Bieszczadach, umieściły w internecie Lasy Państwowe.

  • Jozef Piotr said

   Nikt nie wyraził opini……………?

   Opowiem rzeczywistą sytuacje z życia czyli z realu
   Na działkach w pobliżu zabudowy wiejskiej żyją Kuny. Jest to KUNA DOMOWA Są to uciążliwe dla otoczenia zwierzaki a szczególnie dla włascicieli samochodów o hodowcach drobiu nie wspominam
   Bardzo trudno ich się pozbyć etc , etc ….. niezależnie że mnożą się dwa razy do roku
   W związku z ta kuną domowaą była historia : Gospodarz chciał się jej pozbyć i do tego puścił JAMNIKA. Jamnik wytropil KUNĘ która uciekła do nory. Jamnik zdecydowanie za nią wsadził nos do dziury a za chwilę był tylko horendalny skowyt i lejąca się krew z miejsca gdzie jamnik miał nos . Kuna ugryzła mu nos

   Tutaj może być przypadek podobny gdyż w lesie żyją KUNY LEŚNE .Chowają się do swoich norek , dziupli itp Nocami polują m. in na myszy szczury , ptactwo , jaja …………………….
   mogło tak być że MISIU wywąchał posiłek mięsny którym była ukryta w norce KUNA LEŚNA. Wetknął nos i to KUNA się poczęstowała

 10. Jozef Piotr said

  KTO GO ROZPOZNAJE – Prowokator na ulicach Warszawy

 11. Maciek Arczyński said

  Co my tam teraz mamy? Ano zamachy terrorystyczne w Austrii. W wcześniej Francja itp. „Samotne wilki” co oznacza, że każdy muzułmanin może – się jak to się teraz poprawnie mówi – zradykalizować. Do pandemii dochodzi zagrożenie atakami terrorystycznymi. Kiedy najlepiej uderzyć? Kiedy przeciwnik jest osłabiony i to właśnie robią muzułmanie: zwiększyć poczucie zagrożenia. Tak jest potem lepiej wysuwać kolejne żądania bo „strach ma wielkie oczy”. Co rozzuchwaliło protestujących u nas, tak myślę? Ano najpierw Konfa (p. Dziambor rzucił o „wadach letalnych” a potem Pałac Prezydencki ubrał to w ustawę. Nie osiągnęli nic tak na prawdę a cnotę stracili. Ale to przy okazji…

  Chodzi mi o co innego. Jakie propozycje od 2015 r. mają koledzy partyjni p. Lempart? Ano:
  – sprowadzić „biednych murzynków” w dowolnej ilości
  – zachować nienaruszony stan posiadania „nadzwyczajnej kasty”
  – nie oddawać zagrabionych w ramach tzw. prywatyzacji, kamienic
  – władza niemiecka nad Polską we razem we współpracy z władzą radziecką
  – żadnych programów socjalnych (teraz deklarują trochę co innego, ale jak wiadomo, jak „Partia mówi że da to mówi a jak…”)
  – UB-eckie apanaże bez zmian
  – zwiększenie zachorowalności na Sars-CoV-2 jako skutek protestów
  – aborcja na żądanie
  – obalenie demokratycznie wybranych władz i zastąpienie ich jakimś współczesnym „komitetem rewolucyjnym”
  – i jeszcze parę innych cymesów jak obecne żądanie aby KK wy… z Polski i pozbycie się cywilizacji łacińskiej z Polski (wiecie wy młodzi, głupi co to w ogóle jest? Zaraz krótko, nawet bardzo krótko to wyjaśnię).

  Otóż we Francji w XVIII w. też różni młodzi gniewni w ramach postępu pozbyli się tej cywilizacji. Jaki skutek jest dzisiaj: zalew cywilizacją muzułmańską. Rozumiem, że o to chodzi Wam młodym i głupim.

  A jedyny zysk z tych protestów będzie taki, że zdaje się p. Lempart dorobiła się kamienicy we Wrocławiu. No to jest bysnes… Ciekawe czy się z tymi humbejwinami podzieli…

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   A teraz niech to młode, głupie maszerujące po naszych ulicach nie wiadomo po co, zastanowi się co oznaczają dla nich te protesty. Dla nich osobiście. Te młode głupie mają małe siostrzyczki, małych braciszków. Jest też taki termin jak „aborcja pourodzeniowa” do 2-go roku życia a zdaje się nawet i starszych. No i takiej kochanej siostrzyczki, braciszka ujawnia się wada letalna albo istotnie utrudniająca życie. To co abortujemy? W końcu po co się męczyć, „mój brzuch moja sprawa”… Co prawda toto – bo to przecież „zlepek komórek” tylko poza brzuchem – jest już nieco samodzielne, ale jak wiadomo powszechnie to produkt kobiecego ciała, taka narośl a nie oddzielny czujący(!) organizm („ludzie są częścią istot czujących żywych i nieożywionych” – tak mniej więcej w ramach WHO brzmi pewna definicja)

   A jakby tak u Was młode głupie się objawiła nagle taka wada utrudniająca Wam życie? To co… W końcu jest ta „aborcja na żądanie” i „aborcja pourodzeniowa”…

   • Maciek Arczyński said

    Ps’.
    Teraz zdaje się już nie ma wyboru i w te „cechy letalne” trzeba brnąć. Jednym jednak z problemów związanych z tymi cechami jest to, że nie ma 100% pewności, że diagnoza jest prawidłowa.

  • Anzelmik said

   „Zamach” we Wiedniu ???
   Ktoś widział ten filmik na którym niby zamachowiec strzela i zabija przechodnia ???
   Zadaje poważne pytanie – Z czego on do niego strzelał ???
   Kto widział ten zauważył snop iskier które lecą w stronę ulicy …
   Iskry z brzucha zabitego lecą w przeciwną stronę niż strzelający…
   Pytanie skąd te iskry i z czego strzelał zamachowiec ???
   Otóż wygląda to jak tania mistyfikacja z efektami specjalnymi które mozna było kiedyś dawno temu zobaczyć w tanich filmach akcji klasy B !
   Kto nie widział niech sam to oceni !
   Dodatkowo pytanie – Czy robiąc zamach ubralibyście się tak jak zamachowiec z ubraniem zwracającym na siebie uwagę ???
   Ktoś chce rozpętać piekło w Europie – Kto za tym stoi to oczywiste…

 12. Dzieckonmp said

  Warto przeczytać żeby jeszcze lepiej zrozumieć kim są ci barbarzyncy ze strajku kobiet

  Działacze Strajku Kobiet przyszli na grób rodziców posłanki PiS. Polityk nie wytrzymała

  https://dorzeczy.pl/kraj/159632/strajk-kobiet-przyszedl-na-grob-rodzicow-poslanki-pis-polityk-nie-wytrzymala.html

  • cox42 said

   Gdyby ta tłuszcza ,,protestowała” przy grobie mojego ojca, a ja bym się wtedy znalazł w pobliżu, to by się tak spokojnie nie skończyło. Albo ci ,,protestujący” padli by martwi, albo ja.

 13. Dzieckonmp said

  Preferencje partyjne w sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej
  (30-31 października, zdecydowani wyborcy):

  PIS – 35%
  KO_Obywatelska – 29%
  PL_2050 Hołownia – 19%
  Lewica – 8%
  KONFEDERACJA – 6%
  PSL – Kukiz – 3%

 14. Maciek Arczyński said

  Ale to chyba niezbyt świeże dane. Obecnie było doniesienie o kolejnej mutacji, która np. opanowała 80% zakażeń w Anglii. Także Hiszpania i jeszcze jakiś tam kraj. I stwierdzono, że obecne obostrzenia nie są zaporą dla rozprzestrzeniania się tej mutacji a sami naukowcy badają czy nie jest bardziej śmiertelna. Poza tym podaje się także większe liczby co do ilości stwierdzonych mutacji ogółem.
  https://www.o2.pl/informacje/jest-juz-285-mutacji-koronawirusa-czy-sa-grozne-6571336461871808a

  Mniej świetna wiadomość jest taka, że tzw. „bezobjawowi” mają większą szansę na powtórne przechorowanie a wszyscy zdaje się nie są odporni na kolejny szczep.
  https://whatnext.pl/odpornosc-na-koronawirusa-swietne-wiesci/

  No i ciągle czegoś nie wiadomo.
  https://whatnext.pl/dlaczego-koronawirus-powoduje-utrate-smaku/

  Z cyklu: budowa globalnego świata:
  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/globalne-powiazania-i-odpornosc-przedsiebiorstw-na-wstrzasy-po-covid-19/

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   Co do ostatniego linku. Remedium na to jest aby Polska funkcjonowała jak jeden sprawny koncern narodowy w ramach cywilizacji łacińskiej. A jakby się to udało w ramach V4 i Międzymorza to byłoby bardzo dobrze. Niemcy to cywilizacja bizantyjska co oznacza, że pogodzić się tych dwóch porządków pod jednym dachem nie da.

 15. Darek said

  Czy czasem „Orzeł” to nie Polska?

  ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO JEGO UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI

  28 PAŹDZIERNIKA 2020 http://www.revelacionesmarianas.com/, http://www.revelacionesmarianas.com/italiano.htm

  Moi umiłowani ludzie:

  PRZYJMIJCIE MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, POZOSTAŃCIE W MOIM KOCHAJĄCYM SERCU.

  Na zakończenie miesiąca poświęconego umiłowanej i cudownej modlitwie wstawienniczej Różańca Świętego, Moją Wolą jest, abyście jako pokolenie naprawiali profanacje, herezje, świętokradztwa, zniewagi i wyrzeczenia, którymi gardziliście Boską Miłością i witaliście diabła, i jego machinacje, przyciągając w ten sposób demoniczne zło na Ziemię.

  31 PAŹDZIERNIKA, OD PIERWSZEJ GODZINY (LA PRIMERA HORA), MUSICIE PODAĆ SOBIE DUCHOWO RĘCE I ROZPOCZĄĆ – ZJEDNOCZENI W JEDNO SERCE NA CAŁYM ŚWIECIE – MODLITWĘ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, DEDYKOWANĄ MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATCE, JAKO POŚREDNICZCE LUDZKOŚCI PRZED MOJĄ BOŻĄ WOLĄ.

  Ta szczególna data jest ofiarowana szatanowi poprzez obrzędy i ofiary składane przez ludzi w imieniu jego wyznawców i JEST OBOWIĄZKIEM MOJEGO LUDU NIE POZOSTAWAĆ ODPOWIEDZIALNYMI ZA TE DEMONICZNE AKTY, ALE ZAPEWNIĆ PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ, WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOSIERDZIE W JEDNOŚCI WSZYSTKICH MOICH LUDÓW, TAK ABY ABY HORDY ZŁA NIE ZASŁONIŁY KRAINY SWOJEGO ZŁA.

  Moi umiłowani ludzie:

  Sztuczki zła atakują słabe umysły człowieka, prowadząc go do działania w zgodzie z wytycznymi wroga duszy. Moi ludzie są nieposłuszni, wyrzekają się Mnie, ignorują Mnie i rzucają Mi wyzwanie, niszcząc Moje Słowo, prowadząc Mój Lud do poddania się ustalonemu już porządkowi świata rządzonemu przez szatana.

  Mój Ludu, ludzkość żałuje wolności, którą utraciła, polegając na rozkazach światowej elity, która prowadzi was do duchowego chaosu, do prześladowań, do chorób, które przez człowieka zostały już przezwyciężone, do bólu nienawiści między narodami i odstępstwa od Wiary.

  Módl się Mój Ludu, módl się, Orzeł zostanie wstrząśnięty atakami swoich przeciwników.

  Módl się Mój Ludu, módl się, ziemia zadrży w pasie, Puerto Rico i Republika Dominikany ucierpią.

  Módl się, Mój Ludu, Europa nie należy już do Europejczyków, zostanie najechana od wewnątrz.

  Módl się Mój Ludu, módl się, Południowy Stożek ((Argentyna, Chile, Urugwaj) zostanie poważnie oczyszczony.

  Bądźcie posłuszni instrukcjom Mojej Matki, choroba zostanie pokonana nie wcześniej niż ludzkość przejdzie przez sito

  Bądźcie nadal posłuszni i wierni, abyście mogli zachować niezachwianą wiarę. Nie jesteś sam, Ja będę cię nadal chronić, jeśli się Mnie nie wyrzekniesz.

  Kochaj Moją Matkę, swoją Matkę, wzywaj Ją:

  KRÓLOWO I MATKO CZASÓW OSTATECZNYCH, WYRWIJ MNIE ZE SZPONÓW ZŁA.

  Jestem schronieniem dla Mojego Ludu. Przyjdźcie do Mnie.

  Wasz Jezus

  BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

  BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

  BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

 16. OSTOJA said

 17. Dzieckonmp said

  Czyli te wielkie protesty to w Poznaniu jakas setka ludzi.

  • obserwator said

   Te protesty zaczynają gasnąć w oczach a przecież na początku był taki entuzjazm wśród nich.Zwykli poznaniacy mają już ich serdecznie dość.Przeklinają te lewackie wariatki.

   • Opcja said

    za to frekwencja na różańcu do granic nieba rośnie. Wczoraj, tylko na teobańkologii było blisko 100000 ludzi plus rodziny. Liczba ta nie obejmuje innych kanałów i oczywiscie parafii…

 18. Maciek Arczyński said

  We wcześniejszym poście dałem link z „o2” o tym jak to jest te ponad 200 mutacji. Ale tej starszej wersji. Redaktorzy z tego portalu jacyś tacy zacofani bo są przeciez świeższe dane:
  Tanja Stadler, profesor ewolucji obliczeniowej ETH Zurich, jedna z głównych autorek badania, powiedziała, że na całym świecie odnaleziono już sześć wersji 20A.EU1. Każda z nich ma swoje oryginalne źródło w Hiszpanii.
  https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,europejska-mutacja-koronawirusa–w-rozprzestrzenianiu-pomogli-turysci,artykul,33076854.html?utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs

  No i powtarzają głupotę, że wirusom na zabijaniu „nie zależy” bo by się nie mogły rozprzestrzeniać. Ja rozumiem, że to pewna przenośnia, ale Drodzy Państwo redaktorzy i medycy, a jeśli wirusom „zależy” aby nie uśmiercać a jak najbardziej zaszkodzić żywicielowi? Albo aby śmierć żywiciela przesunęła się w czasie tak by można było spowodować jak najwięcej zarażeń? Kto pisze te artykuły? Istotne jest pytanie nie o śmiertelność jako taką tylko czy skutki jakie powoduje wirus są czy nie są groźne dla ludzi indywidualnie i zbiorowo jako społeczeństwa? Bo jeśli skutkiem działania wirusa będą żywi, ale inwalidzi niesprawni do samodzielnego życia to to jest szkodliwe czy nie jest szkodliwe?

 19. Darek said

  Dość długie nagranie ale ładnie pokazuje jak p.dr.Jacek Bartosiak rozmawia z p.Leszkiem Sykulskim o kierunku w jakim Polska powinna iść.
  Sykulski to człowiek związany z Nowoczesną i Konfederacją.
  dr.Jacek Bartosiak bardzo ładnie wypunktował tego pana „przyjaciela rosji” , który co chwile go atakował

  Jacek Bartosiak i Leszek Sykulski – debata o geopolityce w Strategy&Future

 20. Dzieckonmp said

  Jest znakomitą tancerką i choreografką, która doskonale wie jak prowadzić teatr rewiowy. W rozmowie z „Faktem” Małgorzata Potocka (58 l.) opowiada o swoim teatrze, zdradza, że żywi się głównie czekoladą i to wieczorami, i z zaskakującą szczerością wyznaje że zawarłaby pakt z diabłem by znowu mieć 20 lat. Żona Jana Nowickiego wyznaje również, że nigdy nie chciała mieć dzieci, bo… zabierają wolność.

  Dziś w ciężkim stanie chora na Covid-19 leży w szpitalu i boi się że za chwilę przestanie oddychać

  https://dorzeczy.pl/kraj/159674/boje-sie-ze-przestane-oddychac-malgorzata-potocka-w-powaznym-stanie.html

 21. Dzieckonmp said

  Głośne potrącenie przez kierowcę uczestnika strajku

 22. Maciek Arczyński said

  Tyg. „Do rzeczy”, nr 45, 2-8 listopada, str. 98, Wojciech Cejrowski: „Wolność czy pęta”.
  Najpierw obszerny cytat:
  „Oto cytaty z jego przemówień [chodzi o D. Trumpa – przypis mój], poczytajcie…
  – Ameryka wyśle pierwszą kobietę na Księżyc i pierwszego człowieka na Marsa.
  – „In God we trust” („Ufamy Bogu”) – takie jest nasze narodowe motto i wg. niego chcemy żyć.
  – Gdy wygram wymuszę na koncernach kolejną obniżkę cen leków.
  – Zakończę te wszystkie „wojny bez końca” (Afganistan, Irak…).
  – Nie dopuszczę Zielonych do waszego bydła! Ręce precz od rolników! Nie dopuszczę Zielonych do naszych kopalń! Czysta energia może pochodzić z ropy, gazu i węgla. Ręce przecz od górników!
  – Najlepszą bronią na nielegalnych imigrantów jest mur na granicy. Porządny, piękny, wysoki mur. A do tego uzbrojony. I w tym murze bramy dla handlu, legalnej imigracji i turystyki. Chcemy panować nad tym kto do nas wjeżdża.
  – Nie pozwolę zniszczyć Ameryki przez lockdown. Władza ma zbierać informacje, mówić ludziom, jak jest, ale potem to ludzie decydują samodzielnie, co z tymi informacjami zrobić. Nie chcesz wychodzić z domu, bo czujesz się zagrożony – nie wychodź albo wychodź swobodnie, bo uważasz, że jesteś wystarczająco odporny.
  – Dam wam szczepionki na COVID, ale nie wprowadzę przymusu szczepień. Twoje ciało, twoje zdrowie.
  – Uruchomiłem produkcję masek (nie jesteśmy już zależni od Chin), a teraz niech każdy samodzielnie decyduje czy chce je nosić. Władza ma dostarczać danych a nie zmuszać.
  – Szczepionka owszem, ale pamiętam także o lekach. Ja zostałem wyleczony bez szczepionki. Są świetne leki, jest ich ponad 20. Lekarze mają mięć pełną swobodę w podejmowaniu decyzji, co proponować. Zezwoliłem na stosowanie leków eksperymentalnych, jeśli pacjent sobie tego życzy. Są leki, nie ma powodu czekąć na szczepionkę ani do niej zmuszać.
  – Uruchomiłem produkcję respiratorów i teraz Ameryka eksportuje je na cały świat. Nie jesteśmy już zależni od Chin.
  – Firmy, które przenoszą produkcję za granicę i likwidują miejsca pracy w USA, nie dostaną zamówień rządowych. Nie kupię od takich NIC. Chcemy więcej miejsc pracy w USA, a nie bezrobocie.
  – Uczyniełem Amerykę niezależną energetycznie, już nie kłaniamy się arabskim królom. Teraz uczynię Amerykę niezależną od Chin.”

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   Fajnie, ale jest Pan Panie Cejrowski idiotą. Pamięta Pan? Mówił Pan kiedyś, że można Pana nazwać idiotą, ale trzeba to uzasadnić. No to proszę bardzo.

   Otóż w tym co Pan napisał, zabsolutyzował Pan wolność. Tak jakby wolność mogła być absolutna… Pan jednak jako zwolennik Dekalogu nie wyznaje zasady wolności absolutnej. Ba, czy w tych społeczeństwach pierwotnych, do których Pan tyle jeździł, jest coś takiego jak wolność absolutna czy może cały zestaw ograniczeń i raczej żyjący tam ludzie nie chcą tego zmieniać? Ale co więcej, sam Pan uznaje, że ta wolność ma być ograniczona prawem Boga. To prawda, że każdy ma prawo wyrazić swoje poglądy, ale już powszechnie jest przyjęte, że życie społeczne polega na respektowaniu ograniczeń a nie na „róbta co chceta”. Nawet USA tak stawiane przez Pana za wzór wolności, opierają się na prostej zasadzie „nie kradnij”: mój dom – moja twierdza i jak kto chce naruszyć tę moją przestrzeń to mogę nawet go zabić. Jednym słowem: własność jest święta. Czyż nie jest to już ograniczenie? Dlaczego Antifa została w USA zdelegalizowana i Pan uznaje to za słuszne? Czyż to nie jest ograniczenie wolności innych… Ta własność może się rozciągać nie tylko na dom, ale na ulicę, wieś, miasto, stan, państwo. Nawet złodzieje przestrzegają zasady „nie kradnij”. Nie kradnij tego co uznaję za moje. Tak jak mordercy przestrzegają „nie zabijaj”… Zatem pewne zasady ograniczeń wolności są stosowane powszechnie. Nawet Pan to uznaje tylko wciska Pan innym myślowe geszefty.

   Odwołuje się Pan przez moment do św. Jana Pawła II. A pamięta Pan jego słowa o tym, że jest „wolność od” i „wolność do”? Przecież to jest ograniczenie… Zasadą powinna być wolność w prawdzie i do prawdy, a nie wolność jakakolwiek bo mi się tak uwidziało. A ponieważ obok pewnie też jest ktoś kto tak myśli, to skutkiem tego będzie wojna między nami bo trzeba ustalić, która wolność jest lepsiejsza. Pan pisząc te swoje idiotyzmy o wolności tak na prawdę dąży do wojny. Ludzie wcale nie chcą być absolutnie wolni. Chcą być bezpieczni a tego tzw. wolność bez ograniczeń nie zabezpiecza. Czyż Amerykanie hołdujący zasadzie, że każdy może mieć broń palną i użyć jej w razie potrzeby gdy coś zagraża takiej zasady nie wyznają? Czyż nie popiera Pan ograniczeń popierając D. Trumpa także w kwestii muru?

   Natomiast odrębną sprawą jest sprawa aktualnej pandemii. Jeśli rzeczywiście są te leki to pytanie, dlaczego nie są powszechnie znane? Czy nasi eksperci o nich wiedzą? Bo na razie poza tym lekiem, o którym mówi pewien lekarz w Polsce, ale którego powszechnie się nie stosuje a zdaje się zakazano go używać, o innych lekach możliwych nie słychać. Więc chciałbym wiedzieć co z tymi lekami, o których wspomniał Trump: propaganda przedwyborcza czy prawda? No jest tam wspomniane, że przynajmniej część z nich to eksperymentalne to trudno wtedy mówić, że te leki są.

   I teraz pytanie co do tej wolności w aspekcie pandemii. Jeśli nie ma leków, szczepionek, nie ma nic a jest realne zagrożenie, to trzeba wprowadzać obostrzenia czy nie? Czy jeśli nastąpi gwałtowny wysyp zachorowań i to przypadków ciężkich (nie zakażeń), i nawet za pieniądze nie będzie Pan mógł doczekać się pomocy bo służba zdrowia od nawału przypadków się po prostu „rozjedzie”, to będzie chciał Pan wtedy nadal tej wolności w noszeniu maseczek czy nie będzie Pan chciał? Czy wtedy gdy zagrożenie zapuka do Pańskich drzwi – a wirus granicami się nie przejmuje, by tak rzec – i zagrożone będzie Pańskie zdrowie czy życie, czy Pana najbliższych, to też będzie Pan uznawał, że izolacje, maseczki nie były potrzebne?

   Inna oczywiście jest sprawa gdy jest skuteczne leczenie. Np. jak są szczepionki to zaszczepieni nie powinni mieć pretensji do niezaszczepionych bo przecież powinni być bezpieczni. A będą?

   W tej chwili zasadniczy spór nie toczy się już o to czy wirus jest czy go nie ma. Toczy się o to czy wirus jest groźny czy nie jest groźny. Ja uważam, że cieszyć się nie ma z czego bo groźba jest realna.

   • Elzbieta said

    Tylko dziśiaj 12 pana długich wpisów zwłaszcza o covidzie. Ma pan jakąś misję czy paniczny lęķ przef tymi którzy zabijają ciało ale duszy zabić nie mogą. Wyczuwa się wyrażnie u pana jakieś rozedrganie. Prosze sie wyciszyć bo udziela się nam pana niepokój.

    • Dzieckonmp said

     ale ja mam mniej pracy bo bez szukania sobie przeczytam i mam obraz co się dzieje. Pochwalam pracę Maćka. Konkretnie wziął jeden temat i przedstawia. Aby więcej takich było. Józef Piotr bierze sprawę Żydów. Są też tacy co modlitwę. Jeszcze tyle pól do zajęcia.

    • Paweł-Mirek said

     @Elzbieta
     Popieram i gratuluję odwagi powiedzenia prosto w „oczy” – Pani Elżbieto .
     To jest już „schizofrenia” codoswirusowa .
     Można rozmawiać na różne tematy , kulturalnie , ale bez przesady i narzucania tematyki .

 23. Piotr2 said

  Arcybiskup Carlo Maria Vigano napisał kolejny list otwarty – tym razem adresowany do prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezentujemy obszerne fragmenty.

  „Niech Pan pozwoli, że się do Pana zwrócę w godzinie, w której losom całego świata zagraża globalny spisek wymierzony przeciwko Bogu ludzkości. Piszę do Pana jako arcybiskup, następca Apostołów, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. Piszę do Pana w czasie, w którym władze świeckie i religijne milczą. Niech przyjmie Pan moje słowa jako głos wołającego na pustyni (J 1, 23). Tak, jak stwierdziłem pisząc do Pana list w czerwcu, w obecnym momencie historycznym siły Zła jednoczą się w pozbawionej litości walce przeciwko siłom Dobra. Siły zła przeciwstawiające się dzieciom Światłości wydają się potężne i zorganizowane; dzieci Światłości są zdezorientowane i niezorganizowane, zostały porzucone przez swych doczesnych i duchowych przywódców” – pisze duchowny.

  „Na co dzień czujemy, że mnożą się ataki tych, którzy pragną zniszczyć same podstawy społeczeństwa: naturalną rodzinę, szacunek względem ludzkiego życia, miłość wobec ojczyzny, swobodę edukacji i działalności gospodarczej. Dostrzegamy przywódców narodowych i religijnych wspierających samobójstwo zachodniej kultury i jej chrześcijańskiej duszy, podczas gdy obywatelom i wierzącym odmawia się poszanowania ich podstawowych praw w imię stanu zagrożenia zdrowotnego, który coraz bardziej ukazuje się jako środek do ustanowienia nieludzkiej, anonimowej tyranii. Globalny plan nazywany Wielkim Resetem jest już realizowany. Jego architektem jest globalna elita chcąca podporządkować sobie całą ludzkość, narzucająca środki przymusu wskutek których dochodzi do drastycznego ograniczenia wolności indywidualnych, jak i całych populacji. W przypadku kilku narodów plan ten został już zatwierdzony i sfinansowany, w przypadku innych znajduje się jeszcze na wczesnym etapie. Za światowymi przywódcami, będącymi wspólnikami i wykonawcami tego piekielnego projektu, stoją postaci pozbawione skrupułów, które promując swój program finansują Światowe Forum Ekonomiczne oraz Event 201” – czytamy.

  Według abpa Vigano celem tego „Wielkiego Resetu” jest „narzucenie dyktatury sanitarnej zakładającej wykorzystanie środków niszczących wolność, kryjących się za kuszącymi obietnicami powszechnego dobrobytu oraz umorzenia poszczególnych długów”. Arcybiskup odważnie ocenił, że „ceną za te ustępstwa na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego będzie zrzeczenie się własności prywatnej oraz przystąpienie do programu szczepień na Covid-19 i Covid-21, promowanego przez Billa Gatesa – przy współpracy głównych grup farmaceutycznych”. Duchowny przewiduje, że poza olbrzymimi interesami ekonomicznymi, motywującymi promotorów „Wielkiego Resetu”, obowiązkowi szczepień towarzyszyć będzie wymóg posiadania paszportu zdrowotnego i cyfrowego identyfikatora, czego skutkiem będzie śledzenie ludności całego świata. „Ci, którzy tego nie zaakceptują, zostaną osadzeni w obozach dla internowanych bądź w domowych aresztach, a ich majątek zostanie skonfiskowany” – pisze były watykański dyplomata.

  Wg arcybiskupa Donald Trump jest świadomy, iż w niektórych krajach ten „Wielki Reset” rozpocznie się między końcem tego roku a pierwszym kwartałem roku 2021. „W tym też celu planowane są kolejne lockdowny, zostaną one oficjalnie uzasadnione rzekomą drugą bądź trzecią falą pandemii (…) Zgodnie z intencjami jego architektów, kryzys ten służyć będzie nieuniknionemu poddaniu się narodów Wielkiemu Resetowi, zadając w ten sposób ostateczny cios światu, którego istnienie i samo wspomnienie chcą całkowicie zniszczyć”.

  „Panie Prezydencie, świat ten obejmuje ludzi, uczucia, instytucje, wiarę, tradycję i ideały: ludzi i wartości, które nie są automatami, nie wykazują się posłuszeństwem maszyn, posiadają oni bowiem duszę i serce, łączy ich duchowa więź czerpiąca swą siłę z Nieba, od Boga, któremu nasi przeciwnicy chcą rzucić wyzwanie, tak jak to na początku czasu zrobił Lucyfer poprzez swoje non serviam – pisze duchowny.

  Arcybiskup Vigano zwraca uwagę, że wielu ludzi odczuwa złość wskutek takich odniesień do walki dobra ze złem i wobec wykorzystywania „apokaliptycznych” podtekstów, które według nich zadrażniają i pogłębiają podziały. „Nie jest to niczym zaskakującym: demaskacja wroga w chwili, w której myśli, że niezauważenie udało mi się przejąć ważną cytadelę, wywołuje u niego złość. Reakcje deep state względem tych wszystkich, którzy potępiają jego plan, jest wadliwa i niespójna, lecz zrozumiała. Właśnie w chwili, w której w której dzięki współudziałowi światowych mediów możliwe bezbolesne i niezauważalne stało się przejście do Nowego Porządku Świata, na jaw wychodzą wszelkiego rodzaju zbrodnie, skandale i oszustwa” – pisze.

  „To Pan jest, Drogi Panie Prezydencie, tym który „powstrzymuje” „deep state”, ostateczny atak przeprowadzany przez dzieci ciemności. Z tego też powodu rzeczą konieczną jest to, by wszyscy ludzie dobrej woli zostali przekonani o epokowym znaczeniu nadchodzących wyborów. Nie przez wzgląd na ten czy inny program polityczny, ale ze względu na ogólną inspirację Pana działań, które najlepiej uosabiają – w tym konkretnym kontekście historycznym – ten świat, nasz świat, który chcą zlikwidować za pomocą lockdownu. Pana wróg jest także naszym wrogiem: to wróg rodzaju ludzkiego, który to „od początku był (…) zabójcą (zob. J 8, 44) ” – pisze duchowny. „Panie Prezydencie, jak doskonale zdaje sobie Pan sprawę, w tej decydującej godzinie Stany Zjednoczone uważane są za mur broniący wojną wypowiedzianą przez zwolenników globalizmu. Niech złoży Pan swą ufność w Bogu, czerpiąc siłę ze słów Pawła Apostoła: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13). Bycie narzędziem Bożej Opatrzności to wielka odpowiedzialność, do jej poniesienia otrzyma Pan wszelkie potrzebne łaski, gorąco dla Pana wypraszane przez wiele osób wspierających Pana swą modlitwą” – dodaje arcybiskup Vigano.

  Read more: https://www.pch24.pl/abp-vigano-do-trumpa-tuz-przed-wyborami–realizowany-jest-wielki-reset-swiata,79644,i.html#ixzz6cjTfBkkr

 24. lapp said

  List Abp Viganò napisany 25 października do Trampa, mówiący o sytuacji w której obecnie się znajdujemy oraz o tym co nas czeka w niedalekiej przyszłości:

  https://demokracija.eu/focus/open-letter-from-abp-vigano-to-trump-about-great-reset-the-attacks-multiplying-of-those-who-want-to-destroy-the-very-basis-of-society-the-natural-family-respect-for-human-life-love-of-country-freedom-of-education-and-business.html?fbclid=IwAR2iF0Wnx1yCP6MCmAGKdFgNjvlhSH2AUwDTu_y8v2SpJQlJgG0bQvJSmQ8

  Tłumaczenie listu na język polski:

 25. Jozef Piotr said

  I tutaj władze nie zdołały wywalić tego potwora z funkcji

 26. Maciek Arczyński said

  No jak to teraz umiłowani przywódcy na Zachodzie rżną głupa. Prezydent Austrii teraz biadoli, że zamachowcy „nie przestrzegają naszych wartości”. Pamiętam, że obecny prezydent został wybrany dlatego, iż obiecywał położyć tamę nielegalnej imigracji. No, ale zdaje się nie do końca zahamował. A poza tym, zarówno Niemcy jak i Austriacy w swoim czasie robili „welcome refugees”, mimo że Polacy przestrzegali, mimo że Austria miała „pod ręką” Węgry i widziała co Orban robił by ochronić swój kraj. To wtedy byliśmy „be”. A przecież wystarczyło tylko zanalizować założenia programowe Islamu, popatrzeć co się dzieje tam gdzie Islam wchodzi i zdobywa dominującą pozycję by wiedzieć co będzie. Szanowni umiłowani przywódcy nie rżnijcie teraz głupa, że nie dało się przewidzieć co będzie. A będzie coraz gorzej.

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   Nadal Budka i przyjaciele chcą sprowadzać „biednych murzynków” czy już nie bardzo? No panie Donalidino może się w końcu zintegrujesz jak już tam siedzisz w tej Brukseli. Dzielnica Molenbeek zaprasza. Może też i p. Małgonia, najlepsza kandydacica na prezydencicę, też odwiedzi i pozna z bliska te klimaty w ramach integracji… A co Rafcio by zrobił w sprawie „biednych murzynków” jakby tak został prezydentem… Szamba nie upilnował… Leje się nadal bo coś cicho o „przekarmieniu rzeki”?

 27. Maciek Arczyński said

  Ja wiem… tego męża powinno się chyba rozstrzelać. Ale to i tak dziad, bo gdy przyszedł problem, to jak mniemam, nie mógł sobie poradzić z tym, że wcześniej twierdził, że „nic nie ma”. A ślubował „na dobre i na złe”. Widać dzisiaj małżeństwa tylko „na dobre”… Jeszcze więcej p. Lempart i aborcja lekiem na całe zło. W końcu mamy „aborcję pourodzeniową”. Do końca życia…
  Ciekawe czy Konfa weźmie za te reakcje odpowiedzialność? Bo pewnie w niejednym domu się posypało to „nic nie ma”. Ale po co ja pytam… Bez słowa „przepraszam”, „pomyliliśmy się”, zmienili narrację. Jak gdyby nigdy nic.
  https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus-byl-jak-strzal-w-tyl-glowy—nagly-i-silny–list-do-medonetu-,artykul,67379245.html

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   W Krakowie karetki jeżdżą z dużą częstotliwością.

   • Maciek Arczyński said

    Mamy wzrost przypadków raportowanych, w stosunku do wczoraj, do circa 19 300. Ale to początek tygodnia. Zawsze na początku tygodnia jest mniejsza ilość raportowanych przypadków. Obraz rzeczywisty co się dzieje będzie może jutro, a powinno być dokładnie wiadomo w czwartek, piątek, sobotę. Prof. Horban odnosił się do zachorowań w kontekście protestów i stwierdził, że ponieważ młodzi ludzie przechodzą Covid-19 – jak dotychczas, ale to zdaje się zmienia – stosunkowo niegroźnie to jednak powinni zgłaszać to do lekarza.
    Generalnie łóżek covidowych jest jak na razie wystarczająco, ale problem może być z łóżkami respiratorowymi. I jak mniemam nie chodzi nawet o sprzęt. Bardziej chyba jest problem z personelem. Obsługa respiratora tak by nie zaszkodzić pacjentowi to wiedza specjalistyczna.

    • Maciek Arczyński said

     Szwecja w okresie od 29.10 do 04.11 ma przyrost o 13 371 przypadków potwierdzonych i obecny stan to 134 532. Białoruś w tym samym okresie to przyrost o 4 800 przypadków potwierdzonych i obecny stan to 101 329. Japonia w tym samym okresie to przyrost o 3 617 przypadków potwierdzonych to 103 291. Zmarłych ogółem w tej samej kolejności: 5 969, 992, 1 794.

 28. Maciek Arczyński said

  https://www.o2.pl/informacje/koronawirus-tragedia-w-lesznie-62-latek-zmarl-w-kolejce-do-punktu-wymazowego-6571578559924928a

  https://www.o2.pl/informacje/imgw-podalo-co-o-nich-sadzi-mocne-slowa-6571564299299616a

  https://www.o2.pl/informacje/znowu-znikaja-z-polek-producenci-wydali-oswiadczenie-6571573978745536a

  https://www.o2.pl/informacje/slowacja-wprowadza-surowe-zasady-nie-kazdy-przekroczy-granice-6571570001701664a

 29. OSTOJA said

  Strajk kobiet słabnie? Policja podsumowuje poniedziałkowe protesty: Najspokojniejsze z dotychczasowych

  Poniedziałkowym protestom towarzyszyło zdecydowanie najmniej emocji od początku ich trwania; w przypadku rażących naruszeń nakładane były mandaty karne lub kierowano wnioski do sądu, łącznie takie sankcje zastosowano w ponad 20 przypadkach – przekazał rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/524930-policja-o-poniedzialkowych-protestach-najspokojniejsze

 30. Dzieckonmp said

  Trzaskowski na kwarantannie, Rabiejowi lekarz zalecił po koronawirusie urlop zdrowotny, to wyjechał sobie chłopina
  do Grecji, a Rafu o tym nic nie wie!
  Zapytam?
  – Warszafką przy 3 tys zachorowań dziennie, ktoś w ogóle dowodzi?? Czy puszczona samopas?

  Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za służbę zdrowia wyjechał za granicę – informuje TVN2 Z ustaleń serwisu wynika, że wściekły jest Rafał Trzaskowski, który o podróży swojego zastępcy nic nie wiedział.

  Do całej sprawy odniósł się w rozmowie z redakcją „Faktów” jeden ze znających sprawę polityków PO. – Co mam powiedzieć? Przecież to drugi Petru i druga Madera – skomentował. Poseł dodał, że „Rafał [Trzaskowski] nie wychodzi z pracy. Każdego dnia trwa walka o miejsca w szpitalach, o respiratory. A wiceprezydent, który za to odpowiada nie widzi problemu, żeby się ulotnić. Z zagranicy będzie to załatwiał? Ręce opadają”.

  Co ciekawe, o wyjeździe swojego zastępcy nie wiedział nawet sam prezydent Warszawy. Z ustaleń „Faktów” wynika, żę Paweł Rabiej nie dostał urlopu. Ratusz przekazał dziennikarzom, że „do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu m. st. Warszawy nie wpłynął wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja”. „W związku ze stwierdzeniem, że p. Paweł Rabiej wyjechał z Polski, jego zadania zostały rozdane pomiędzy innych prezydentów. W stosunku do prezydenta Rabieja zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe” – dodano.

  • Dzieckonmp said

   „Przecież to drugi Petru i druga Madera”
   Nieprawda !!!!!
   Tamten wyjechał z dziewczynką – ten z chłopczykiem !!!

   A swoją drogą to tak właśnie wygląda walka totalnej opozycji z pandemią.

   • szach42 said

    nic Rabiejowi nie zrobią a tylko na lepiej płatną posadę przeniosą . Ludziom się zamydli oczęta a wilk syty zostanie. Odwołał by się do sądu, że jako LGBT jest prześladowany i jeszcze odszkodowanie by dostał.

 31. Jozef Piotr said

  Uwaga
  Admion + etc

  Dostałem wiadomość o przygotowanym ZAMACHU STANU – tym razem siłowym – stare struktury polityczno – partyjno – wojskowe lada chwila mają skoczyć RZĄDOWI do GARDEŁ
  Ma to być BUNT WŁAŚCICIELI POLSKI

  List 200 generałow
  inne listy
  inne wiadomości…..

  Rozróby motłochu babskiego na ulicach przykrywką prawdziwych celów………………..

  Dlatego tydzień z RÓZAŃCEM tak b. Ważny

  Kto coś wie ?

 32. Dzieckonmp said

  Nagi protest przed Pałacem Prezydenckim. Na swoich ciałach pisali obelgi

  Artyści Anna Bielawska i Łukasz Stanek postanowili zdjąć swoje ubrania na znak protestu (kobieta pozostała w figach). Performerzy mieli w ten sposób wyrazić niezgodę na obecne postępowanie władzy w sprawie ograniczania prawa do aborcji. Ale też pokazać, jak wygląda agresja słowna ze strony PiS oraz osób opowiadających się za skrajnym nacjonalizmem.

  Artyści pisali sobie nawzajem na ciałach wyzwiska i zwroty, jakie słyszą kobiety i osoby z grup mniejszościowych od ludzi z polskiej prawicy. Na końcu nagrania widać, że para została spisana przez policjantów.

  takich mamy artystów.

 33. Dzieckonmp said

  Warto przeczytać co piszą o Polsce w USA

  http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.theamericanconservative.com%2Fdreher%2Fde-catholicization-of-poland-abortion-law%2F

 34. Dzieckonmp said

  Rotschildowie w 2015 r. patentują testy na Covid

  http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fhumansarefree.com%2F2020%2F10%2Fbombshell-proof-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015-2017.html

 35. Jozef Piotr said

  Lesbijka, z którą mieszka Lempart, nazywa się Natalia Pancewicz i jest koordynatorką #StrajkKobiet. Fotka tej pary? Proszę bardzo. Tylko ostrzegam…
  Jest mocna……….

  Lempart ze #StrajkKobiet mieszka z drugą lesbijką i 2 psami. Dzieci ją drażnią, woli psy. To znamienny element totalitarnej antykultury wpajany od lat do głów młodym ludziom, głównie dziewczynkom. Pies zamiast dziecka. Pisałem o tym szerzej:
  http://blogmedia24.pl/node/83947

  • Maciek Arczyński said

   @Jozef Piotr
   Ooo… autorytety współczesnej młodzieży. A poza tym… Jakże dzieci miałby jej nie drażnić? Przecież dzieci przypominają jej, że wybrała życie sprzeczne z naturą.

   • Jozef Piotr said

    Nie wiem czy skojarzyłeś nazwisko PACEWICZ?
    Pacewicz to jeden z redaktorów GW przybyły z tzw emigracji marcowej kiedy to żydzi uciekli z antysemickiej Polski. Do gw wrócili

 36. Paweł-Mirek said

  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POLAKÓW I POLKI DOBREJ WOLI DO WSPÓLNEJ MODLITWY ;
  „dzień 3 | RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA | Eucharystia i modlitwa pokutna”

 37. Maciek Arczyński said

  Szpitale to nie tylko lekarze i pielęgniarki.
  https://www.o2.pl/informacje/dramatyczna-sytuacja-w-lodzkim-szpitalu-do-pomocy-zaangazowano-nawet-lesnikow-6571622239439648a

  https://www.o2.pl/informacje/koronawirus-jak-naprawde-wyglada-sytuacja-w-korei-polnocnej-6571571531750176a

  https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/koronawirus-korea-polnocna-coraz-wiecej-podejrzanych-przypadkow/6pg0ef2,07640b54

 38. Paweł-Mirek said

  WIELKI POLAK MÓWI :
  „Przez cały pontyfikat papież obniżał moralność, duchowość, świadomość religijną. Abp Jan Paweł Lenga”

  „Abp Lenga MOCNO o Protestach Lewicy! Kto ich opłaca? Bergoglio chce kompromisu ze światem! ZDRADA?!”

 39. Maciek Arczyński said

  Najpierw nie miało być akceptacji związków cudzołożnych, ale wszyscy, którzy wprowadzali tzw. Komunię Świętą dla rozwodników powoływali się na „Amoris Laetitia” To w 3 roku „pontyfikatu”. A potem było formalne potwierdzenie samego Bergoglio. Synod Młodych dowartościował homoseksualistów. Dokument o ludzkim braterstwie z Abu Zabi zrównał wszystkie religie. Synod Amazoński wywyższył naturalizm. A to poniżej jest tylko potwierdzeniem, że zmierzamy do „małżeństw” homoseksualnych. Przyjdzie czas na formalną zgodę na błogosławienie takich związków i adopcję dzieci. A potem zostanie pedofilia, zoofilia i nekrofilia. Kwestia czasu.

  Po rozpoczynającym „pontyfikat” „błondziorno” następnym ruchem było umieszczenie na ołtarzu przedsoborowym, tuż obok tabernakulum, piłki nożnej i szalika klubowego, daru piłkarzy.

  https://www.fronda.pl/a/franciszek-zwiazki-jednoplciowe-powinny-byc-prawnie-chronione,152372.html

 40. Dzieckonmp said

  ooohoho

  Czaskowski zdymisjonował Rabieja.

 41. Dzieckonmp said

  Dziambor który mówił że nic nie ma złapał Covida

  • Opcja said

   a to symulant…

  • Maciek Arczyński said

   @Dzieckonmp
   Poważnie? Co prawda 4 tyg. temu mówił, że jak „kto załapie covida to ma problem”… czyli teraz on ma problem. Patrz jak się zabezpieczył… Ciekawe co teraz będą mówić fani Konfy… Zostaje ten „symulant”.

 42. Jozef Piotr said

  Komentarz sobie dopiszcie

 43. Maciek Arczyński said

  https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-wybory-w-usa-2020/aktualnosci/news-wybory-w-usa-w-dwoch-wioskach-wyniki-sa-juz-znane,nId,4832765

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: