Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 grudnia 2020


Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński

Roman Zieliński jest profesorem biologii o specjalności genetyka z prawie 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowej i dydaktycznej. Studiował biologię, ze specjalizacją genetyka,  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1971-1976.

Doktorat z genetyki (1980 r.) i habilitację z genetyki (1986 r.) uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł profesora (1998 r.) również na UAM w Poznaniu. W 2007 r. został profesorem zwyczajnym. Tworzył od podstaw Katedrę Genetyki na Uniwersytecie Szczecińskim, która była jedną z pierwszych jednostek wprowadzających analizę PCR do badań genetycznych (1995 r.). 

Stworzył Katedrę Genetyki na nowopowstałym Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie pracował do 2014 r.

W ciągu 16 lat pracy na UWM działania Prof. Romana Zielińskiego doprowadziły do powstania jednostki zajmującej się genetyką molekularną i rozpoznawalnej na poziomie międzynarodowym. Potwierdzeniem wysokiej pozycji jednostki oraz dorobku Prof. Romana Zielińskiego było pozyskanie 9 międzynarodowych projektów badawczych, w tym koordynowanego przez Profesora, prestiżowego projektu w ramach 6 Programu Ramowego UE (Contract MTKD-CT-2004-509834) oraz sieci badawczej COST (FA0603).

Rangę kierowanej przez Prof. Zielińskiego jednostki podkreślały także liczne prośby o odbycie stażu z zakresu metod molekularnych w kierowanej przez niego Katedrze Genetyki. W latach 2004-2007 w Katedrze Genetyki przebywało 14 stażystów z różnych państw europejskich oraz kilkunastu stażystów z ośrodków w Polsce. W sumie Katedra Genetyki kierowana przez Prof. R. Zielińskiego współpracowała z 41 partnerami zagranicznymi uczestniczyła jako koordynator lub partner w 19 międzynarodowych konsorcjach badawczych.

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński ma duże doświadczenie dydaktyczne. Organizował i prowadził zajęcia z genetyki, diagnostyki medycznej, genetyki człowieka, cytogenetyki, biologii komórki, biologii medycznej, cytofizjologii, biologii molekularnej, genetyki molekularnej, ewolucji molekularnej, genetyki populacyjnej, mutagenezy, regulacji prawnych w biotechnologii. W trakcie pracy na UWM w Olsztynie prowadził zajęcia na trzech kierunkach studiów: Biologia, Biotechnologia oraz Pielęgniarstwo. Profesor R. Zieliński był promotorem 36 prac licencjackich, 49 prac magisterskich, 9 prac doktorskich, w tym pracy z zakresu nauk medycznych, obronionej na Akademii Medycznej w Lublinie.

Prof. R. Zieliński opublikował 110 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, 45 doniesień konferencyjnych, w tym 30 na konferencjach międzynarodowych, sporządził liczne raporty do Komisji Europejskiej i ekspertyzy dla jednostek prywatnych i państwowych, w tym dla Stoczni Szczecińskiej, jednostek policji, parków narodowych, szpitali. Prace Prof. R. Zielińskiego były cytowane 363 razy, a indeks H = 10.


Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim

15.12.2020 r.

Panie Profesorze, jest Pan bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, gdzie na swoim koncie na FB uświadamia Pan ludzi, korzystając ze swojej obszernej wiedzy z dziedziny genetyki i biologii. W jednym z postów nazwał Pan Narodowy Plan Szczepień „Narodowym Planem pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką”. Dlaczego?

Roman Zieliński: W istocie tak to właśnie wygląda. Konsultacje tego kuriozalnego dokumentu, który bardziej przypomina biuletyn reklamowy niż opracowanie rządowo-eksperckie, trwały trzy dni. Nie sądzę też, że jakiekolwiek uwagi zostaną uwzględnione. A przecież proponowana technologia mRNA nigdy nie była stosowana u ludzi. Nie znamy skutków ubocznych, które mogą pojawić się po wielu miesiącach lub latach. Rządowi pseudoeksperci zapewniają, że produkt jest bezpieczny, ale żadnego dowodu nie dostarczają. Natomiast producent został zwolniony z odpowiedzialności za działania uboczne. Czyli wyprodukował coś, czego nie jest pewny.

Był Pan jednym z naukowców, którzy podpisali „Apel naukowców i lekarzy o powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności”, pod agidą dr. hab. Korab-Karpowicza, w którym ustosunkowujecie się do Narodowego Planu Szczepień oraz wskazujecie, że szczepionki są niebezpieczne, niezbadane i niepotrzebne. Adresatem Apelu jest Prezydent RP i Rząd.

Czy adresaci w jakikolwiek sposób ustosunkowali się do Waszego apelu? Była jakaś reakcja?

RZ: Apel o który Pani pyta był drugim Apelem jaki został wystosowany do Prezydenta RP i Rządu w dniu 14.12.2020 r. i jeszcze nie doczekał się odpowiedzi. Powiem nieskromnie, że miałem swój udział w zredagowaniu obu tych Apeli.  Na pierwszy pierwszy Apel do Prezydenta RP i Rządu „W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2”, z dnia 30.11.2020 r. odpowiedzi udzielili: Minister Zdrowia, dr n. ekon. Adam Niedzielski, Prezes Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dr Grzegorz Cessak oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk. 

W obszernej odpowiedzi z dnia 16.12.2020 r na pierwszy Apel poinformowano, że szybkie uruchomienie szczepień na koronawirusa jest reakcją rządu na pilne społeczne zapotrzebowanie związane z pandemią koronawirusa, a „wszelkie działania podejmowane w celu otrzymania skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19, podlegają rygorystycznym procedurom i gwarantują nam wszystkim najwyższe możliwe bezpieczeństwo”.

Na stronie nr 5. autorzy tej odpowiedzi wyjaśniają: „Należy podkreślić , że mRNA podawane w szczepionce replikuje się w cytoplazmie, nie dostając się do jądra komórkowego, a co za tym idzie –  nie może integrować się z DNA człowieka”.

W ten sposób dowiedzieliśmy się, że ten preparat, nazywany „szczepionką”, jest produktem inżynierii genetycznej, w postaci konstruktu jakim jest zrekombinowany RNA. Jego zadaniem jest nie tylko pobudzenie naszego układu immunologicznego do wytworzenia przeciwciał na białko S koronawirusa, lecz również replikowanie się w naszym organizmie. Tak więc, obcy element genetyczny, super wirus, jakim jest konstrukt mRNA, będzie angażował aparat translacyjny naszego organizmu w celu wyprodukowania białka S, a także aparat replikacyjny, w celu namnożeniu aktywnych, wirusowych cząstek mRNA.

W ten sposób autorzy tej „nowoczesnej technologii” poszli o krok dalej niż dotychczasowi producenci GMO. Przypomnijmy, że do otrzymywania GMO wykorzystuje się konstrukt DNA z obcym genem, który wprowadza się do komórek roślin  lub zwierząt. Od tego momentu konstrukt ten żyje własnym życiem, na co eksperymentator nie ma już wpływu. Konstrukt ten jednak nie namnaża się w cytoplazmie, ani też nie podlega translacji. Konstrukt ten jedynie włącza się w dowolnych miejscach w genom gospodarza, w dowolnej liczbie kopii. Skutkuje to zmianą ekspresji genów oraz ich mutacjami. Ponadto, w odpowiedzi na stres, jakim jest ten obcy konstrukt DNA, w genomie biorcy uruchamiane zostają transpozony, które również mogą zmieniać ekspresję genów i działać mutagennie. Również konstrukt mRNA ze „szczepionki” może zostać włączony do genomu, w tym przypadku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO. 

W odniesieniu do „szczepionki” na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo podlegać replikacji i translacji. Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra. Osoby, które wahają się jeszcze przed przyjęciem tej genetycznej „szczepionki” niech uświadomią sobie, że po jej przyjęciu wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin. Wiroidy roślinne nazywane są pasożytami transkrypcji, ponieważ przejmują one aparat transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzając go do choroby lub śmierci. 

Producent, firma Pfizer, w ulotce pisze, że nie jest znany wpływ szczepienia na płodność. Czy to oznacza, że to szczepienie może wpływać na płodność?

RZ: Tego preparatu nie można nazywać szczepionką. To nie jest szczepionka w swojej istocie. Nazywam to konstruktem mRNA, rekombinowanym RNA, preparatem, który jest dziełem inżynierii genetycznej. W ulotce producenta preparatu przeciwko C-19 jest jasno napisane, że nie badano wpływu tego produktu na płodność. Czyli nie wiemy czy mogą być skutki uboczne czy nie. 

Niemieccy lekarze, wskazują na fakt, że białko wirusa, które ma być produkowane przez nasz organizm jest podobne do syncytyny – białka, które jest niezbędne w zagnieżdżeniu płodu. Podobieństwo to stwarza ryzyko, że wytworzone przeciwciała mogą również atakować syncytynę i w ten sposób wpływać na płodność. Syncytyna jest wytwarzana w tylko w krótkim okresie czasu podczas zagnieżdżania płodu. Ponieważ nie prowadzono badań w tym kierunku, takiej możliwości nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć. Być może dlatego producent nie zaleca podawania konstruktu mRNA kobietom w ciąży, a uczestniczki badań klinicznych instruowano aby przez kolejne dwa miesiące nie zachodziły w ciążę.

Tak, ta informacja znajduje się również w ulotce producenta…

RZ: Okazuje się jednak, że problem utrzymania ciąży nie jest jedynym związanym z podobieństwem pomiędzy białkiem produkowanym przez konstrukt mRNA przeciwko C-19 a syncytyną. 

Syncytyna podlega silnej ekspresji w plemnikach ludzkich. W tym samym czasie w ludzkich oocytach ekspresji podlegają receptory syncytyny 1. Wskazuje to na istotną rolę syncytyny w fuzji komórek, w tym podczas łączenia się plemnika i komórki jajowej. Tym samym syncytyna 1 jest nie tylko istotna dla zagnieżdżenia zarodka, ale również dla prawidłowego funkcjonowania plemników. Zbadanie wpływu tego konstruktu na płodność kobiet i mężczyzn powinna być obowiązkowa przed jakimkolwiek wprowadzeniem tego produktu na rynek. 

Oprócz syncytyny 1 wytwarzana jest również syncytyna 2, której rola polega na osłabianiu reakcji immunologicznej matki przeciwko zagnieżdżonemu zarodkowi w błonie śluzowej macicy. Istnieje homeostaza pomiędzy syncytyną 1 i syncytyną 2, będącymi białkami związanymi z rozrodczością.  Wykazano, że podczas infekcji przez wirusa grypy również wydzielana jest syncytyna. Ta delikatna homeostaza może być w znacznej mierze zakłócona. Białka S koronawirusa są homologiczne do białek syncytyny i dlatego istnieje uzasadniona obawa, że przeciwciała wytworzone na białko S wirusa będą również wiązać się z syncytyną, co może zakłócić rozwój zarodka, zahamować rozwój plemników oraz utrudnić efektywne zapłodnienie. Może też powstać reakcja autoimmunologiczna, gdyż przeciwciała mogą zostać również skierowane na białka S, które znajdą się na powierzchni komórek.

Czyli potencjalna bezpłodność może dotyczyć nie tylko kobiet, ale także mężczyzn? Jest to naprawdę przerażająca wizja, szczególnie dla młodych osób w wieku rozrodczym.

Jednak osoby starsze, nasi seniorzy, też nie mogą się czuć bezpieczni przyjmując ten preparat zwany potocznie szczepieniem na COVID. Według danych jakie przedstawia producent w ulotce, badania były prowadzone wyłącznie na osobach zdrowych w wieku do 55 lat. Tymczasem nasz rząd ogłosił, że seniorzy będą pierwszymi w kolejce do szczepień.

Jaki może być wpływ takiego szczepienia na seniorów? Co im grozi?

RZ: Medykament przeciwko C-19 nie ma ukończonych badań, nadal jest w fazie testowej. Tak naprawdę wszystko się może wydarzyć po przyjęciu go przez seniora.

 • Z pomocą skutecznych terapii rząd umożliwi seniorom skrócenie ich czasu na ziemskim padole, a środki zgromadzone w ramach emerytur kapitałowych zostaną ochoczo zagospodarowane na zasypanie dziury budżetowej. Należy wykazać się solidarnością pokoleniową i zmniejszyć cierpienia rządu przez ochocze nastawienie ramion do podania mRNA znanego nam wirusa. 
 • Eksperci pracujący na zlecenie rządu twierdzą, że podanie mRNA seniorom powinno stanowić bezwzględne zalecenie ponieważ straszny wirus zniszczy ich płuca w szalonym tempie. Na dowód porównują, że podatność na śmiertelne powikłania u 25 latka wynosi 1/200, a u 85 latka 20/200. Faktycznie mamy 20-krotny wzrost podatności i nie brzmi to dobrze. Założę się, że niejedna osoba czytając to przestraszy się i ochoczo wystawi ramię.

Tymczasem jest to klasyczna manipulacja statystyką i liczbami, aby pokazać zagrożenie większe niż faktycznie jest. Jest to stary chwyt z serii pułapek myślenia, w których nasz mózg zapisuje liczby ale nie wysila się na przeliczenia i zastanowienie co te liczby oznaczają. Prawdopodobieństwo powikłań u zdrowego 25-latka wynosi 1/200, co daje 0,5%, a więc jest ono bardzo małe.

Natomiast dane odnośnie 85-latka dotyczą grupy schorowanych 85-latków, czyli mamy pierwszą manipulację: zdrowy młody człowiek kontra schorowany senior. Porównanie nieuprawnione, gdyż należałoby najpierw podać prawdopodobieństwo u zdrowego 85-latka, a dopiero potem u schorowanego. Założę się, że u tego pierwszego będzie znacznie niższe. Ale niestety, to jest typowa manipulacja, a także częsty błąd w środowisku medycznym, w którym panuje przekonanie, że każda osoba starsza jest chora. Nie jest to prawdą. Faktycznie wzrasta częstość chorób z wiekiem, ale wiele z nich jest efektem niezdrowego stylu życia i można im skutecznie zapobiegać. Co więcej, zmiana stylu życia u osoby 60+ ma kolosalny wpływ na stan zdrowia. 

Stare powiedzenie: Jak dbasz, tak masz…

RZ: Wracając do liczb. Pierwsza manipulacja to porównanie zdrowego z chorym. Druga manipulacja polega na podaniu liczb zamiast procentów. Otóż 20 osób na 200 w przypadku schorowanych 85 latków to 10%. Jest to nadal 20 razy więcej niż dla 25-latka, ale 10% może wciąż być akceptowalne zwłaszcza biorąc pod uwagę, że skutki uboczne podania mRNA mogą też wystąpić z taką częstością. O ile 10% przez nasz mózg zostanie odebrane jako mała liczba, to 20 osób już nie. I o to chodzi. O zmylenie mózgu i wykorzystanie szybkiej ścieżki myślenia: stereotypu lub przyzwyczajenia. Nasz mózg jest dość leniwy i gdy może iść na skróty to tak robi. Ośrodki korowe, które przeprowadziłyby analizę danych uruchamiane są później. Nim się uruchomią to układ podkorowy, stereotypowy da odpowiedź. I tę cechę naszego mózgu perfekcyjnie wykorzystują manipulatorzy. Dlatego czytając artykuł o bezwzględnej konieczności podania seniorom mRNA można mieć pewność, że nie o ich dobro chodzi, a o dobro ZUS. Dlatego wszyscy, nie tylko seniorzy powinni jak najszybciej włączyć myślenie, aby nie dać się ogłupić kolorowym reklamom propagującym przyjmowanie mRNA, sami wiecie jakiego wirusa. 

No właśnie, w debacie na temat innowacyjności proponowanych nam „szczepień” na wirusa SARS-CoV-2, potocznie na C-19, padają stwierdzenia, że mRNA zawarty w „szczepionce” może wpływać na nasze ludzkie DNA. W jaki sposób? Co to właściwie oznacza dla przeciętnego człowieka?

RZ: Pani pytanie nawiązuje do zagadnienia jakim jest Centralny Dogmat Biologii Molekularnej, przedstawiony przez Watsona i Crick’a. Wymienieni naukowcy otrzymali wcześniej nagrodę Nobla za opracowanie modelu podwójnej nici DNA. W sformułowanym przez nich Dogmacie, stanowiącym podstawę biologii molekularnej, informacja genetyczna jest przekazywana zarówno od DNA, poprzez RNA do białka, jak i od RNA do DNA. Tak więc informacja ta krąży pomiędzy tymi dwoma kwasami nukleinowymi. Oznacza to, że każda cząstka RNA, jaka znajdzie się w cytoplazmie komórki może zostać przekształcona na DNA i włączona do genomu.

Tak rzeczywiście się dzieje, czego przykładem są włączane do genomu człowieka retrotranspozony, wirusowego pochodzenia, które stanowią około 60% ludzkiego genomu. W podobny sposób przemieszcza się do jądra tRNA i mRNA. W komórce występują enzymy, zwane odwrotną transkryptazą, umożliwiające przepisanie RNA na DNA. Należą do nich ludzka telomeraza oraz odwrotna transkryptaza pochodzenia wirusowego. 

Proces odwrotnej transkrypcji, czyli przepisywania w komórce kwasu rybonukleinowego na deoksyrybonukleinowy, jest starym ewolucyjnie mechanizmem. Byłoby dziwne gdyby z tego procesu zostały wyłączone cząstki mRNA wprowadzone do naszych komórek wraz z tą „szczepionką”. Zagrożeń związanych z wprowadzeniem tego konstruktu mRNA w „szczepionce”jest wiele i jednym z nich jest możliwość jego włączenia się do genomu człowieka i związany z tym wpływ na zmianę ekspresji genów i ich mutacje. Potencjał wpływu transgenu na genom jest nie do przecenienia, o czym świadczą wyniki badań genetycznych nad GMO u roślin. Ich mutagenny wpływ na genom jest nawet silniejszy niż po zastosowaniu mutagenów chemicznych. 

Samoreplikujące się cząsteczki RNA zawarte w „szczepionce”, oprócz bardzo prawdopodobnej ingerencji w nasz genom, o czym wcześniej mówiłem, mogą wywołać jeszcze wiele innych niekorzystnych efektów. Zacznę od tego, że ten konstrukt genetyczny musi przedostać się przez błonę komórkową, aby wniknąć do wnętrza komórki. W tym celu jest on otoczony osłonką lipidową z udziałem glikolu polietylenowego (PGE), który jest nierozpuszczalny w komórce i działa na nią toksycznie. Cząstki wirusowego RNA znajdujące się w cytoplazmie są bardzo reaktywne i mogą rekombinować z innymi wirusami, zarówno w procesie rekombinacji homologicznej jak i heterologicznej.

Może to dotyczyć również konstruktu mRNA znajdującego się w szczepionce. Ten konstrukt może być też identyfikowany jako obcy mRNA, ponieważ mRNA gospodarza jest odpowiednio znakowany. Może to skutkować reakcją autoimmunologiczną. Trwałość konstruktu mRNA mają zapewnić wstawione w tym celu zmodyfikowane nukleotydy, toksycznie oddziałujące na komórkę. RNA komórkowe uczestniczy w rozlicznych szlakach sygnałowych, a obcy konstrukt mRNA może szlaki te zakłócać. Generalnie, nasza wiedza dotycząca szlaków sygnałowych w komórce jest bardzo skromna i dlatego z wielką obawą należy patrzeć na możliwe efekty tej manipulacji genetycznej po przyjęciu „szczepionki”.

Czy to możliwe, że osoby po szczepieniu „szczepionkami” firmy Pfizer będą rozsiewać wirusa SARS-CoV-2, podobnie jak po szczepieniu przeciw odrze. Czy osoby zaszczepione mogą zarażać?

RZ: Dla porównania powiem, że szczepionka na wirusa grypy ma efektywność około 50%, to znaczy chroni ona tylko co drugą zaszczepioną osobę. Ochrona ta nie musi być jednak całkowita, to znaczy przebieg choroby może być jedynie łagodniejszy. Trzeba zwrócić uwagę, że połowiczny efekt szczepionki na grypę ma miejsce w sytuacji gdy szczepionka jest każdego roku dostosowywana do aktualnie występujących zmutowanych szczepów wirusa grypy, a na jej zawartość składa się „koktajl” tych atenuowanych szczepów.

W odniesieniu do szczepionki mRNA na SARS-CoV-2 odpowiedź immunologiczną ma wywołać jedynie pojedynczy antygen, jedno białko S, wytwarzane przez nasz organizm na wirusowej matrycy. Najnowsze badania wskazują, że taka szczepionka, np. u kotów wzmaga ich zachorowalność i śmiertelność. Podobnego zdania są naukowcy odnośnie możliwych efektów zastosowania tej szczepionki u ludzi.

Tak więc, odpowiadając na Pani pytanie, odpowiedź nasuwa się taka: osoby zaszczepione na SARS-CoV-2 nie uchronią się przed zakażeniem  koronawirusem, a nawet mogą mieć poważniejsze objawy COVID-19, a co za tym idzie, będą rozsadnikiem tego wirusa.

W jaki sposób seniorzy mogą się ochronić przed zachorowaniem na koronawirusa, jeśli nie szczepieniem?

RZ: Nie mówmy tylko o seniorach, każdy z nas w ten sam sposób może uniknąć ciężkiego zachorowania. Rządzący zamykają w domach osoby 70+ ku ich zgubie. A potem dziwią się, że wzrasta liczba zgonów. Tymczasem to nie wiek, a styl życia jest głównym czynnikiem ryzyka. O tym wiedziały nasze babcie, które rzadko chorowały, ale jadły własnoręcznie zrobione produkty z zebranych we własnym ogrodzie warzyw. Dzisiaj mało kogo stać na taki luksus. 

Żyjemy w małych mieszkaniach na kredyt, stłoczeni w blokach, zabiegani, niewyspani. Jesteśmy w wiecznym stresie. Od dawna wiadomo, że stres pogarsza przebieg każdej infekcji. Ile razy dopadała nas grypa, gdy skończyliśmy ważny projekt i po wielu nieprzespanych nocach sądziliśmy, że odpoczniemy, nadrobimy zaległości w treningu. A tu klapa: zostaliśmy przykuci do łóżka.

Nie inaczej jest z COVID. Nie stanowi on zbytniego zagrożenia dla organizmu zdrowego nawet jeżeli jest to osoba nieco starsza. Zagrożeniem są choroby współistniejące, które wynikają z niezdrowego trybu życia, a więc otyłość, cukrzyca, nadciśnienie. Pan dr Marek Wasiluk w obszernym artykule na Onet, właśnie otyłość uważa za jedną z przyczyn ostrego przebiegu COVID. Otyłość jest wynikiem braku ruchu i niezdrowego żywienia. Szacuje się, że 9% wszystkich rocznych zgonów w Europie jest spowodowana brakiem ruchu. Choroby wynikające z braku ruchu kosztują rocznie UE około 80 mld dolarów (wg. WHO). I tę kwotę można zaoszczędzić promując ruch i zdrowy styl życia.

Niestety, w dobie kowidianizmu zapomniano o podstawowej zasadzie, która obowiązywała od wieków. Wprowadzono zalecenia, które przeczą prastarej wiedzy i istocie człowieka jako gatunku biologicznego. Zakaz wychodzenia z domu, maseczki, przesadna sterylizacja pomieszczeń i ciała – to są zalecenia prowadzące do zwiększenia podatności na zachorowanie, a nie takie, które chronią przed nimi. Zwłaszcza dla osób starszych zalecenia te są wyrokiem śmierci. Dlatego trudno uwierzyć, że są one wydawane dla naszego dobra. Należałoby bowiem założyć, że politycy i wielu ekspertów nagle doznało zbiorowej amnezji pod wpływem niegroźnego wirusa.

Zalecenia tak bardzo przeczące dotychczasowej wiedzy o odporności człowieka na choroby bardziej przypominają działania eugeniczne niż dbałość o interes społeczny. I za te działania rządy powinny być rozliczone, gdyż naraziły one zdrowie i życie tysięcy ludzi. To właśnie obniżenie zdrowotności społeczeństwa przez tzw. środki zaradcze doprowadziły do gwałtownego wzrostu zgonów jesienią. Nie dość, że mamy poważną chorobę zwaną syndromem przewlekłej niewydolności służby medycznej, to dodatkowo mamy obniżoną odporność na skutek wielomiesięcznego noszenia inkubatorów mikroorganizmów na twarzy, siedzenia w domu i w związku z tym ograniczenia w przyjmowaniu witaminy D.

Zdrowie polega na zdolności organizmu do ochrony przed wirusami, a nie na tworzeniu sterylnego organizmu. Hodowla w warunkach sterylnych zawsze prowadzi do dużej śmiertelności, gdy organizmy hodowane w taki sposób stykają się ze środowiskiem naturalnym. Zapewne wie to każdy ogrodnik, który do produkcji kwiatów wykorzystuje kultury in vitro (sterylne). Dzisiaj rządy uczyniły z ludzi organizmy hodowane in vitro i trudno się dziwić, że takie osoby po zetknięciu ze środowiskiem nie są w stanie się przed nim bronić.

Dlatego nie dajmy się zwariować i prowadźmy zdrowy styl życia bez maseczek i z pełnią ruchu. Ja już zacząłem i z tej okazji przygotowałem 30 kg kiszonej kapusty. W razie czego zimę przeżyję suplementując się własnoręcznie wyprodukowaną „bombą witaminową”.

My również wychodząc z inicjatywą Stolik Wolności staramy się propagować wśród ludzi niezakładanie masek, przebywanie na świeżym powietrzu i oddychanie pełną piersią oraz uświadamiać ludzi w temacie szczepień, w czym wywiad z Panem zapewne odegra istotną rolę.

RZ: Dzisiaj ofiarą psychopatycznych działań padło całe społeczeństwo, któremu wmówiono, że przeziębienie to zabójczy wirus, a jedynym sposobem ochrony jest całkowita eksterminacja społeczeństwa. Jasna koncepcja: nie będzie ludzi, nie będzie wirusa. Tzw. obostrzenia to nic innego niż zarządzenia kapo z obozu pracy, których jedynym celem jest upodlenie, złamanie kręgosłupa, zniszczenie woli walki i stworzenie z człowieka „zombie”, który nie myśli i nie czuje.

Taka osoba staje się marionetką, z którą można zrobić wszystko. Nakazy noszenia maseczek utrudniających oddychanie i stanowiących wylęgarnię mikroorganizmów, zakaz spacerów, śpiewu, tańców, spotkań w połączeniu z przymuszaniem do niechcianych terapii i straszeniem szczepionkami to bezprecedensowa przemoc prowadząca de facto do uśmiercenia znacznej części populacji. Może być ona jedynie porównana z podobnymi praktykami, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, szczególnie w stosunku do określonych grup ludności lub z działaniem sekt zniewalających ludzi. 

Ta bezprecedensowa przemoc spotyka się z akceptacją większości społeczeństwa, które potulnie dostosowuje się do bezmiaru okrucieństwa serwowanego przez zdrajców. Społeczeństwo zachowuje się tak jakby doszło do zbiorowego syndromu sztokholmskiego. Nie tylko zgadza się na bezprawie narzucane przez warszawskich oprawców, ale niczym ofiary omawianego syndromu zdaje się z tymi sprawcami współdziałać prowadząc do jeszcze większych strat w ludziach. 

Gdzie są naukowcy, profesorowie, którzy zawsze mieli usta pełne frazesów, a teraz milczą w obliczu zagłady? Dlaczego milczą medycy, biolodzy, psycholodzy, socjolodzy? Dlaczego głosy rozsądku nie są powszechne? 

W zamian mamy pseudoekspertów udowadniających każdym słowem, że sprzedali się za kilka srebrników. Dlaczego te tzw. elity zamykają oczy na jawne pogwałcenie godności osoby ludzkiej i jej prawa do życia zgodnie z własnymi przekonaniami, prawa do nietykalności własnego ciała? Żadna epidemia, nawet prawdziwa nie uprawnia do rujnowania ludziom życia, do zabraniania korzystania z dobroci Natury.

Dla przypomnienia, chorym na hiszpankę zalecano przebywanie na świeżym powietrzu. Żadna epidemia nie uprawnia do narażania ludzi na chorobę i śmierć wskutek irracjonalnych zarządzeń. W październiku już wzrosła liczba zgonów jako efekt odłożonych operacji, braku diagnostyki nowotworowej (40-50% mniej osób kierowanych jest na szybką ścieżkę), skierowaniu wszystkich działań medycznych na niezbyt groźnego wirusa.

W kolejnych miesiącach liczba zgonów dalej będzie wzrastała jako efekt wielomiesięcznych zaniedbań. Dodatkowo, w okresie jesienno-zimowym towarzyszy nam gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących na grypę, stany grypopodobne oraz przeziębieniowe, które zostaną okrzyknięte jako te powodowane przez koronawirusa.

Na własne życzenie, wielu zamiast leczyć przeziębienie domowymi sposobami, odda się w ręce Marsjan, którzy zamkną ich za kolczastymi drutami i poddadzą eksperymentom z niesprawdzonymi terapiami. Część się podda, bo spanikuje. Inni, gdyż przeziębienie nieco dłużej potrwa, nieco silniejsze będą objawy nie wykluczając ostrych ze względu na drastyczne obniżenie odporności całego społeczeństwa.

Osoby 70+ już są poddawane powolnej eutanazji ze względu na zakaz wychodzenia z domu, który przeszedł bez echa. W końcu kogoś trzeba poświęcić, przy okazji ratując ZUS. Czy to się różni od segregacji na rampie? Genialny pomysł psychopaty. 

Żadne racjonalne głosy nie przemawiają do zamaskowanych tłumów. Nie obrażając baranów, te tłumy jak „barany” idą na rzeź. To ci zamaskowani, którzy stracili odporność, ci, którzy ograniczyli spacery i aktywność fizyczną ponoszą winę za wzrosty zgonów. To oni są winni przepełnionym szpitalom, gdyż unikając spacerów i słońca znacznie obniżyli zawartość witaminy D w swoim organizmie, doprowadzając do większej podatności na choroby. Tłumy na plażach i basenach opalające się w maseczkach – to im zawdzięczamy kolejne restrykcje.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że pandemia to ściema. Obostrzenia dotyczące maseczek, dystansu społecznego i kwarantanny są przeciwzdrowotne. Nie ma żadnego uzasadnienia na sianie paniki i stosowanie terroru biomedycznego w odniesieniu do obecności wirusa przeziębieniowego, którego 80% z nas przechodzi bezobjawowo. Szczepionki są niepotrzebne. Wirusy są wszędzie, od zawsze. Jedyną skuteczną obroną jest budowanie własnej odporności. Szczepienia to droga donikąd. Wirusów jest wiele.

Nie zaszczepimy się na wszystkie z nich. Każde zaszczepienie, czyli próba farmakologicznej obrony nas przed nimi, jedynie nas osłabi i w zdwojony sposób wystawi na kolejne wirusy. One tylko na to czekają. Szczepienia powszechne, czyli dla wszystkich i na wszystko to marzenie przemysłu farmaceutycznego. Oni chcą abyśmy byli coraz słabsi i całkowicie uzależnieni od farmakoterapii. Oni manipulują szczepionkami, wymyślając te szkodliwe dla nas specyfiki, na rzecz których wymyślają pandemie. Skończył się 20. letni okres ochrony patentowej dla szczepionki na grypę i dlatego grypa musiała zniknąć. W jej miejsce pojawił się COVID. Następne patogeny i choroby są już w przygotowaniu. 

Ja jednak liczę, że jakąś część społeczeństwa uda nam się wybudzić z tego letargu. Jak dotąd idzie nam to całkiem dobrze. Korzystamy ze wsparcia wspaniałych, odważnych ludzi, którzy są autorytetami, jak Pan i nie boją się głosić prawdy. Jest Was mniejszość, ale mam wrażenie, że ostatnio coś jakby ruszyło i coraz więcej lekarzy i naukowców mówi tym samym głosem co Pan.

Pan jest przedstawicielem środowiska naukowego. Sądzi Pan, że prawda kiedyś wyjdzie na jaw? 

RZ: Jedną z pozytywnych stron działalności naukowej jest to, że prawda zawsze kiedyś ujrzy światło dzienne. Zawsze znajdzie się naukowiec, który bliżej przyjrzy się publikacji lub zechce powtórzyć opisany wcześniej eksperyment. Czasami sprawa jest oczywista, dosłownie rzuca się w oczy. Tak było z procedurą testu RT-qPCR do diagnostyki koronawirusa.

Mówiliśmy już od marca-kwietnia, czyli od samego początku, że test ten jest niewiarygodny i powinien być natychmiast wycofany. W tym co twierdziliśmy nie było żadnej nieoczywistości, gdyż o tym uczymy studentów, to abecadło biologii molekularnej. Dziwiło nas jedynie to, że żaden polski naukowiec nie przyznał nam racji, a wręcz przeciwnie, przesądzał o naszej niewiedzy. 

Mogę jedynie powtórzyć, że szkoda pieniędzy na taką naukę i takich naukowców. 

No właśnie, Pan wraz z żoną jesteście genetykami, biologami i od kilkudziesięciu lat zajmowaliście się badaniami roślin, zwierząt i bakterii, wykorzystując do tego testy PCR, takie same, jakimi dziś bada się nas pod kątem diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Oglądałam uważnie Wasz wywiad w Alter Shot TV dotyczący tego tematu. Utkwiło mi w pamięci to jak łatwo można zafałszować wyniki i jak bardzo niemiarodajny jest to sposób diagnozowania wirusów (o czym sam wynalazca pisał). Czy może Pan w uproszczeniu wyjaśnić dlaczego tak się dzieje? Czy idąc na taki test, płacąc za to niemałe pieniądze dowiem się czy mam COVID-19?

RZ: Wykonanie testu PCR polega na przeprowadzeniu bardzo precyzyjnej reakcji molekularnej, w której istotną role odgrywają nawet takie elementy jak to z jakiej firmy pochodzi termocykler, w którym reakcja ta jest przeprowadzana lub firma w której zostały zakupione odczynniki chemiczne. Ponadto jest to reakcja bardzo złożona, tym bardziej gdy wyjściowym materiałem genetycznym jest RNA, a nie DNA. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do koronawirusa, którego RNA należy najpierw przekształcić na cDNA w procesie odwrotnej transkrypcji (RT), aby następnie poddać go namnożeniu za pomocą reakcji PCR. Dlatego w odniesieniu do tego wirusa przeprowadza się dwie reakcje, określane jako RT-qPCR.

RT oznacza przekształcenie wirusowego RNA na cDNA, za pomocą enzymu zwanego odwrotną transkryptazą, a „q” oznacza ilościowy pomiar namnażania się cDNA  za pomocą reakcji PCR. Kolejną cechą tej reakcji jest jej ogromna czułość, polegająca na możliwości namnażania DNA przy niewielkiej już liczbie cząstek. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia reakcji PCR jest czystość DNA, ponieważ przy jej braku może zostać namnożony także inny materiał genetyczny. W praktyce laboratoryjnej reakcję tę optymalizuje się w przypadku analizy każdego obiektu badawczego, np.  kolejnego gatunku lub w przypadku użycia kolejnego systemu markerowego. Możliwość manipulowania parametrami tej reakcji wpisana jest w jej optymalizację. Błędne odczyty można więc uzyskać nie znając do końca mechanizmu biochemicznego tej reakcji lub popełniając błędy w jej przeprowadzeniu, albo też nie dotrzymując wymogów dotyczących czystości matrycy użytej do jej powielenia w reakcji PCR.

W odniesieniu do diagnostyki koronawirusa, te wszystkie błędy często kumulują się. Mogą też być one celowo generowane, poprzez zmianę parametrów tej reakcji, w tym manipulowanie profilami termicznymi lub liczbą cykli namnażania DNA. Przy podniesieniu temperatury tego namnażania możliwość wykrycia cząstek DNA w próbie maleje ponieważ startery użyte do tego namnażania tracą możliwość przyłączenia się do matrycy. I odwrotnie, przy obniżeniu tej temperatury reakcja staje się mało specyficzna, co skutkuje zwiększoną możliwością wykrywania obcego DNA.

Istotny wpływ na specyfikę reakcji mają też same startery. Muszą one spełniać określone wymogi odnośnie ilości G+C, których zawartość powinna przekraczać 50%. W przeciwnym razie będą one niespecyficznie przyłączać się do matrycy. Problem z uzyskaniem wiarygodnych wyników w odniesieniu do diagnozowania  zakażeń koronawirusem za pomocą testu RT-qPRC polega na tym, że w próbie biologicznej jaką stanowi wymaz z nosogardzieli znajduje się mieszanina kwasów nukleinowych pochodzących od różnych patogenów w niej występujących oraz znajdującego się tam również ludzkiego materiału genetycznego. Możliwość namnażania się tego obcego materiału genetycznego wynika z tego, że zawiera on sekwencje homologiczne do starterów użytych w tej reakcji.

Niespecyficzność reakcji RT-qPCR wpisana jest w testy za pomocą których usiłuje się zdiagnozować obecność koronawirusa. Świadczy o tym sposób skonstruowania starterów, które nie spełniają wymogów aby być specyficznymi, ponieważ udział występujących w nich zasad G+C jest poniżej 50%. Twórcy patentów na testy na koronawirusa, których udziałowcem jest amerykański panel CDC, zastrzegają się, że tymi testami można wykryć również inne mikroorganizmy, a wynik pozytywny testu nie oznacza zakażenia koronawirusem, a wynik negatywny nie wyklucza braku jego obecności. Wspomniany wyżej panel CDC szacuje wiarygodność swoich testów do diagnostyki koronawirusa na 35%. Obecnie istnieją również inne oszacowania tej wiarygodności, które jej poziom zaniżają do około 10%.

Powstaje więc pytanie po co w takim razie stosować te testy. Odpowiedź jest taka, że ich intencją nie jest wykrycie obecności koronawirusa w badanej próbie z wymazu z nosogardzieli, ponieważ testy te do tego się nie nadają. Ich rola jest zgoła inna. Mają one za zadanie uwiarygodnić pandemię koronawirusa. Testy te w zależności od ustawionych parametrów przeprowadzenia analizy zawsze mogą coś wykryć lub nie. Daje to możliwość manipulowania przebiegiem pandemii w zależności od zapotrzebowania politycznego. Przykłady tego mieliśmy w odniesieniu do testowania górników na Śląsku. Podobne przykłady płynęły z USA, gdzie w niektórych hrabstwach uzyskiwano 100% testów pozytywnych. Wyników testów PCR nie koreluje się z objawami chorobowymi, ani nie prowadzi się różnicującej diagnostyki, np. na zakażenia wirusem grypy.  Test sobie i choroba sobie.

Jak się więc znaleźć w tym testowaniu. Po prostu należy starać się unikać tego testowania. Niewiarygodne testy PCR do diagnostyki koronawirusa mają uwiarygadniać nieistniejącą pandemię tegoż wirusa, o ile on w ogóle istnieje. Wielu naukowców przypuszcza, że SARS-CoV-2 może być wirusem złożonym komputerowo na bazie wcześniej zsekwencjonowanych wirusów SARS. Należy pamiętać, że do tej chwili nie zsekwencjonowano wirusa SARS-CoV-2, który zostałby uzyskany z hodowli komórkowej. Oznacza to brak wzorca tego wirusa (brak złotego standardu). Wirusa tego nie uzyskano również w formie krystalicznej.

Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony mi czas. 

Życzę Państwu zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i nadziei na to, że przyszły rok będzie przełomowy dla nas, wolnych ludzi.

RZ: Jest to wspaniałe życzenie, którym chciałbym także obdarzyć zarówno Panią jak i wszystkich ludzi dobrej woli organizujących Stoliki Wolności, a także wszystkich naszych Rodaków.

Rozmowę prowadziła 
Agnieszka Kisielewska

Źródło: stolikwolnosci.pl

Reklama

Komentarze 123 do “Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim”

 1. Ciocia said

  Doktorek profesorek jest przeciwko wszystkiemu czyli model SZWEDZKI.

  • Ciocia said

   Premier Szwecji: nasza strategia walki z pandemią była błędna

   Premier Szwecji przyznał, że strategia kraju, przez niektórych stawiana za wzór, nie sprawdziła się. Doniesienia ze szpitali wskazują, że oddziały intensywnej opieki zdrowotnej zbliżają się do granicy wydolności.

   W poniedziałek krajowa agencja statystyczna podała, że w ostatnim miesiącu w Szwecji zanotowano 8088 wszystkich zgonów. To drugi najwyższy wynik w historii pomiarów statystycznych, tuż zaraz za liczbą zmarłych na skutek epidemii grypy w 1918 roku.

   https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koronawirus-w-szwecji-szwedzka-droga-premier-nasza-strategia-byla-bledna/e9g1f38

  • Anzelmik said

   Po co ten sarkazm ???
   Do pięt nie dorastasz w temacie profesorowi więc po co twój wpis ???
   Bardziej wierzę profesorowi niż mediom i wszelkim tv.
   O teście PCR pisałem już dawno temu że jest niewiarygodny i że jest loterią a nie testem.
   Takie są fakty i nic tego nie zmieni.
   Cioci zalecam mniej tvn a więcej świeżego powietrza i prawdy.

   • Ciocia said

    W końcu ktoś w twoim guście .

   • Elzbieta said

    Ta pani wogóle nie przeczytała tego wywiadu,ma zamknięty umysł. Na to nie ma rady. Myśli że na swiecie rządzą Anioły, a nie demony. Ja osobiscie jestem zachwycona tą wiedzą ,argumentacją profesora. To studium w pigułce dla laików. Brawo dla odwagi i wiedzy profesora.

    • Ciocia said

     Czytałam po kolei wszystko i jestem przeciwko chodzeniu po sklepach bez maseczek .Lekarz twierdzi ,że ludzie są sobie winni ,bo nie dbają o zdrowie -Czyli winny jest pacjent . Bardzo wygodne .Za to minus .

  • cox42 said

   No i po co to podważanie czyichś kompetencji?

 2. Ciocia said

  Koronawirus w Polsce i Europie. Niemcy szykują się na falę zgonów, Szwecja i Wielka Brytania walczą z falą zakażeń

  Szwecja, Dania, Holandia, Wielka Brytania i Litwa mają poważne problemy z koronawirusem. Wskaźniki infekcji w ostatnim tygodniu były w tych krajach najwyższe w Europie. W Niemczech z kolei jeden z regionów będzie miał otwarte urzędy przez sporą część świąt. Po to, by mogły być wystawiane akty zgonu.

  https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-i-europie-niemcy-szykuja-sie-na-fale-zgonow-szwecja-i-wielka-brytania-walcza-z-fala-zakazen-6589331230141248a.html

  • Leszek Krzysztof said

   Nie pisz bzdur , nic w Niemczech się takiego nie dzieje ,to plandemia.

   To bolszewicki propagandowy terror.

   Trzeba byc slepym , gluchym i niedorozwinientym ,aby dac wiare tej propagandzie.

   • Ciocia said

    Pracujesz w niemieckim szpitalu w dużym mieście ? Czy gdzieś na prowincji .

   • Teresa said

    Ciotka jest ,,expertem,,od wszystkiego. Zna się na wszystkim i wszystko wie .Do wszystkiego się wpiernicza i wszystkim dowala.To ci dopiero mądre stworzenie .A teraz jeszcze wszystkich wkurza .A rozumy to chyba wszystkie pozjadała.

    • Ciocia said

     Przynajmniej mi zależy ,a ty tylko się przyłączasz do towarzystwa jak można na kogoś naskoczyć .Bohaterska Teresa.

    • konsrerwa said

     Na czym Ci ciociu zależy? Na tym by być w centrum uwagi/
     Gdyby Ci zależało na Prawdzie to milczałabyś bojąc się by kogoś nie zwieść czymś co jest tylko Twoją subiektywną opinią wytworzoną nie na bazie wyniesionej z edukacji wiedzy, ale czytanych w mainstreamie tekstów, pisanych nota bene róznież przez niedouczonych pseudodziennikarzy.
     Prawdziwym wirusem w przestrzeni duchowej jest to przekonanie o swej własnej nieomylności i łatwości dostepu do wiedzy, który niestety nigdy dotąd nie był tak trudny jak teraz.

    • Ciocia said

     Warto mieć różne spojrzenie na problem .To nie przeszkadza w dyskusji .

  • Tomasz said

   Kobito, szczepionka czeka na Ciebie. Zaszczep się wreszcie. Uwolnisz ludzi od siebie 🙂

 3. Dzieckonmp said

  EpiskopatNews

  Bp Grzybowski: Zespół zaznacza, że każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli – co jest bardzo ważne – nie są dostępne inne szczepionki niebudzące moralnych zastrzeżeń.

  • Ciocia said

   – Myślę, że mogę dodać, że ksiądz prymas ks. kard. Nycz i arcybiskup Budzik – z tego co wiem – też złożyli taką deklarację, że się zaszczepią – poinformował w czasie konferencji prasowej rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

   • zuzanna h said

    Obowiązkowo powinni się zaszczepić : bp. Gądecki, bp,Polak, bp. Nycz, bp, Budzik bp Grzybowski i wszyscy podzielający ich poglądy. Obowiązkowo !!!!!!!!!!!!!!!!! Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim POLAKOM

    • Ciocia said

     A dlaczego nie lubisz Bp. Gądeckiego ?

    • Może chociażby dlatego, że kard. Hlond jest obwiniany za napaść na Polskę w 1939r. gdyż jak tchórz uciekł z Polski wraz z rządem w tymże roku do Rumuni i zignorowal naleganie Pana Jezusa przez Rozalie Celakowna o dokonaniu Intronizacji przed wybuchem II wojny światowej. Teraz bp.Gądecki wynosi go na świętego i stara się o kanonizację dla niego. Z tego co wiem z różnych źródeł Hlond wyje w piekle..

    • Dzieckonmp said

     wstydź się za te teksty. Oj będziesz wyć.

  • Ciocia said

   szczepionka na COVID a ludzkie linie komórkowe

   Należy podkreślić, że nie wszystkie szczepionki wykorzystują komórki ludzkich zarodków. Nie stosuje się ich np. szczepionkach przeciwko COVID-19 opracowanych w laboratoriach koncernów Pfizer i Moderna. Preparaty tych dostawców to szczepionki typu mRNA, w produkcji których nie używa się ludzkich linii komórkowych. Oznacza to, że substancje te nie zawierają osłabionego wirusa, a jedynie jego materiał genetyczny, dzięki któremu organizm wykształca sobie odporność przeciwko wirusowi.

   Innym typem szczepionki jest np. substancja opracowana przez koncern AstraZeneca przy współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. W jej składzie znajduje się osłabiony wirus, który nie jest zdolny do zakażenia, ale mobilizuje organizm do wytwarzania przeciwciał chroniących organizm przed zarażeniem nieosłabionym wirusem. Do jego produkcji wykorzystuje się kolonie namnażanych komórek pobranych z nerki żeńskiego zarodka usuniętego w 1972 roku w Holandii. Nie są to jednak komórki poronionego płodu, a jedynie ich klony.

   https://wiadomosci.wp.pl/fakty-na-temat-zastosowania-komorek-ludzkich-zarodkow-w-szczepionkach-6588749714996000a

  • Darek said

   …Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szczepionek z aborcją (tych, które z niej korzystają), dokument wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności:

   1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „w sposób zamierzony jako cel lub środek”;

   2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologicznego” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt;

   3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek.

   Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych zaznacza, że nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego. Nie uczestniczą one w procesie produkcyjnym tych szczepionek, ale w trosce o swoje życie lub zdrowie mogą z nich korzystać. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek i technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki, wolne od powyższych zastrzeżeń.

   W dalszej części dokument wskazuje, że „decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu”, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób

  • Ciocia said

   Szwecja płaci odszkodowania ofiarom szczepionki przeciwko świńskiej grypie

   Po zastosowaniu szczepionki Pandemrix przeciwko grypie świńskiej w 2009 r. w Europie, uderzająco wiele osób zapadło na narkopleksję, chorobę powodującą nadmierną senność. Szwecja płaci ofiarom odszkodowania.
   Ofiarami gównie dzieci

   Prowadzone obecnie liczne badania m.in. w Finlandii, Szwecji oraz Irlandii dowodzą, że w wielu przypadach chorobę wywołała szczepionka Pandemrix. Zastosowano ją u ponad 30 mln osób w 47 krajach na przełomie 2009 i 2010 r., gdy wybuchła świńska grypa wywołana wirusem H1N1.

   Jak wynika z badań, ofiarami narkopleksji są przede wszystkim dzieci oraz młodzież. Nie do końca jest jasne, w jaki sposób szczepionka prowadzi do zachorowań. Przypuszcza się, że wywołuje ona w komórkach nerwowych mózgu agresywną reakcję układu odpornościowego, który je wyniszcza.

   Jak zapewnia Instytut im. Paula Ehrlicha szczepionki Pandemrix nie stosuje się obecnie w UE. Ale Europejska Agencja Leków EMA dopiero w lipcu 2011 zaczęła odradzać podawanie Pandemrixu osobom poniżej 20. roku życia.

   https://www.dw.com/pl/szwecja-p%C5%82aci-odszkodowania-ofiarom-szczepionki-przeciwko-%C5%9Bwi%C5%84skiej-grypie/a-19257185

   • Barbara Nilsson said

    Dzieci z narkolepsia ,(dzis to juz nie dzieci,) i rodziny sa pozostawieni sami sobie,nikt sie nimi nie interesuje,.Odszkodowania.?To jakis zart ,do dzis sie sadza i nie widac zadnego swiatelka w tunelu.

   • Dzieckonmp said

    Wtedy w 2009 roku zakupiono tyle szczepionek ile obywateli. Polska nie zakupiła. Zaczęli szczepić. Najwięcej w Europie zaszczepiło się Niemcó 6%, Szwedów 5%, Włochów 1% jeszcze Irlandia i generalnie państwa starej Unii.
    Z tych co się zaszczepili 50000 osób zachorowało na narkolepsję (chorobę mózgu). Co szósta ofiara to młodzież w wieku 15-25 lat. Szczepienia przerwano nagle. Nikt nie został skazany za te 50000 kaleków.

    • Atanazy said

     Oddajmy sprawiedliwość p. Minister Kopacz, która wtedy zachowała się jak lekarz z powołania. Co było później, to niestety wiemy, ale tamta decyzja ocaliła wielu Polaków.

  • Elżbieta said

   Tym gorzej dla biskupa,to już nie szokuje.

 4. Prio said

  Cytat z tego artykułu – /Powstaje więc pytanie po co w takim razie stosować te testy. Odpowiedź jest taka, że ich intencją nie jest wykrycie obecności koronawirusa w badanej próbie z wymazu z nosogardzieli, ponieważ testy te do tego się nie nadają. Ich rola jest zgoła inna. Mają one za zadanie uwiarygodnić pandemię koronawirusa. Testy te w zależności od ustawionych parametrów przeprowadzenia analizy zawsze mogą coś wykryć lub nie. Daje to możliwość manipulowania przebiegiem pandemii w zależności od zapotrzebowania politycznego./
  Drogi Panie Bronku, powiedz Nam kto za tym wszystkim stoi?

  • Ciocia said

   Testy nie pokazują ,że każdy badany jest chory ,więc jest to jakieś przesiewanie osób badanych.

  • grazynalorenc said

   Ja ci odpowiem: Mafia Chazarska…:

   https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://themillenniumreport.com/2018/06/the-khazarian-mafia-you-dont-know-what-you-dont-know/

   • Jozef Piotr said

    UWAGA
    Polecam przeczytanie tego w calości . Przekazać innym. W tym młodemu pokoleniu
    ZBRODNIARZE ŚWIATA będący synami PIEKŁA. Od nich wzięło się całe zło tego świata
    To jest realna historia opanowywania świata przez Satana a wszystko zaczęło się już w Raju.

    Wiele elementów tej histori przez lata jak występuję na nin forum opisywałem posądzany często o nienawiść………

    • grazynalorenc said

     Zauwaz Jozef-Piotr ile minusow dostajemy za szerzenie prawdy…to jest szok ile jest ludzi z wypranymi mozgami…

    • Basia said

     @ Grazynalorenc

     To nie blogowicze was minusują tylko takie trole jak ciotka . Już wiele razy pisaliśmy o tym . Wiadomo jaką opinię ma ciotka na blogu i jeśli widzisz ,że przy jej komentarzach jest nagle mnóstwo plusików a u innych minusów , to wiadomo czyja to sprawka .

    • Ciocia said

     Kolejne pomówienie . Masz ograniczony tok myślenia .Admin już wspominał ,że bloga odwiedza kilka tysięcy osób – 100 plusików czy minusików nie powinno szokować .

   • bozna 2 said

    Inni uważają, że przywódcy KM to ród Kaina, czyli „dzieci Kaina”, które są własnością Diabła i nie mają absolutnie żadnej duszy ani ludzkiego sumienia, ale są czystymi drapieżnikami jak dzikie zwierzę – a jednocześnie bycie niesamowicie dwulicowym , które jest w stanie zrobić dobry przekręt i ładną minę na zewnątrz. Być może może to być oba czynniki. W każdym razie nadszedł czas, aby ujawnić to zło, największe zło, jakiego świat kiedykolwiek doświadczył. Nadszedł czas, aby świat współpracował w celu wyeliminowania tego problemu teraz i na zawsze, wszelkimi niezbędnymi środkami.

    że przywódcy KM to ród Kaina, czyli „dzieci Kaina”, które są własnością Diabła i nie mają absolutnie żadnej duszy ani ludzkiego sumienia,
    Pan Jezus powiedział do mistyczki Conchiglii są dzieci Boże są i dzieci diabła KTÓRZY RZĄDZĄ NA ZIEMI ta wiedza jest zarezerwowana ale tu wkleiłam fragmenty aby sie przynajmniej zorientować w niektórych zagadnieniach, oby Pan Admin to przepuscił
    …”Potomkowie Niewinnej Kobiety musieli oddzielić się od « tego kainitycznego człowieka… już zhybrydyzowanego »z powodu « Grzechu Pierworodnego » popełnionego przez Adama… Pierwszego Człowieka…który z człowieczeństwa stracił prawie wszystko,,,
    Ten brak wiedzy…nie wynika z faktu… że nie jesteście inteligentni…ale wynika z faktu… że za każdym razem… kiedy zbliżaliście się do odkrycia czegoś ważnego…działo się na Świecie coś…co ciągnęło was w otchłań wojen i wszelkiego rodzaju zniszczeń…zarówno na poziomie materialnym… środowiskowym… jak i kulturalnym.I w ten sposób… za każdym razem musieliście zaczynać od nowa i w ten sposób ścigały się niepotrzebne wieki…puste wieki… jałowe wieki…wieki ubogie tylko dla was… dla niewolniczych tłumów w służbie księcia Ziemii jego zwolenników wielu różnych ras…umieszczonych na czele Rządów Narodówi gałęzi wiedzy,,,
    Być może zastanawiacie się… czy ta córka przypadkiem nie zrozumiała źle…a jednak nie i powtórzę wam to…jesteście do przodu o piętnaście tysięcy lat wiedzy…ale dla was jest ona wykluczona.Dla was nie jest dostępna.Zdecydowali… że wy nie możecie się rozwijaćw przeciwnym razie stracą wszelkie formy władzy.Abyście byli grzeczni…czasami pozwalają wam na maleńkie nowości…które wy uważacie za wielkie nowości.Otwórzcie oczy rozumu i serca.Oszukują was,,,
    Dlaczego?Z powodu « przywódców żydowskich »… którzy przywłaszczyli sobie Watykan…i od tego czasu po dziś dzień… zawsze toczą ze Mną walkę…i aby usiłować ją wygrać… usadowili się w Moim Kościele.Ale Piekła nie zwyciężą nad « tą czystą częścią » Mojego Kościoła…zwyciężą tylko nad « tą częścią Kościoła… która Mnie zdradziła »i nadal Mnie zdradza… idąc za… gdyż tego chcieli…Nienazwanym… Wikariuszem antychrysta…i jeśli będą trwać w swoim złowrogim planie…i nie będą żałować i nie nawrócą się…pójdą wszyscy do Piekła… które jest miejscem… i naprawdę istnieje… i zdadzą sobie z tego sprawę…ale będzie późno… i otchłań ich pochłonie na Wieczność.Świat jest praktycznie prawie cały ateistyczny… nie wierzy we Mnie… który Jestem Bogiem…gdyż powiedziałem… że « kto widzi Mnie… widzi Ojca »…ale ta bardzo mała część… która wierzy we Mnie… gdyż są « dziećmi Bożymi »…są nieustannie prześladowani przez « przywódców żydowskich »… którzy… jak już powiedziałem…używają muzułmanów do eksterminacji jak największej liczby chrześcijan…siejąc terror… zgrozę i śmierć w każdym możliwym dla nich miejscu.Również « dzisiejsi przywódcy żydowscy »… jak « ci wczorajsi »…nie trawią Mojego Zmartwychwstania i nie poddadzą się…istotnie… wybrali sobie « żyda jak oni »…aby doprowadzić Mój Kościół do ruiny… « Nienazwanego »…który zamierza przekazać Kościół « antychrystowi »
    Śledźcie Moją mowę i rozumujcie.Przede wszystkim Jestem tutaj… aby donieść Mojemu Ojcu i całemu światuo zdradzie Kapłanów… którzy utracili Wiarę…i aby donieść na fałszywych kapłanów… którzy infiltrowali Mój Kościół w Watykanie…oraz aby donieść na przywódców żydowskich…którzy aby nie dać poznać swoim zwolennikom i całemu światu Prawdy o Mnie… Jezusie… Synu Bożym… Samym Bogu…celowo zniszczyli jedno z odkryć…które mogło zmienić bieg przyszłej Historii Ludzkości…a mianowicie… « Wehikuł Czasu… Chronowizor ».Wehikuł zbudowany w roku urodzenia tej córki Mojej… Conchiglii…przez Kapłana Pellegrino Ernettiego… Naukowca…wspomaganego przez największych Naukowców jego czasu…łącznie z Naukowcami-Kapłanami w Watykanie.Tak… « Chronowizor » został zniszczony przez « przywódców żydowskich »…którzy dominują nad Kościołem poprzez Watykan…ponieważ nie chcieli… aby cały świat poznał Prawdę o Mniei aby właśnie poprzez « Wehikuł Czasu »… « Chronowizor »…były widoczne prawdziwe wydarzenia dotyczące Mnie…Mojego Narodzenia… Mojego Życia… Mojego Nauczania…a później jak byłem torturowany… umieszczony na Krzyżu…i zabity… a następnie Zmartwychwstałem.I nie chcieli… aby poznano Moją Matkę Maryję…drogę Apostołów ipierwotny Kościół oraz nie chcieli… aby poznano…wszystkie cięcia i modyfikacje dokonane w Piśmie Świętym… począwszy od Księgi Rodzaju.Tak… ponieważ poprzez « Chronowizor » poznalibyście Prawdę…to znaczy… że winną popełnionego « Grzechu Pierworodnego »…jest tylko odpowiedzialność « Pierwszego Człowieka… Adama »…
    Droga jest bolesna. Jest wiele… zbyt wiele strat i szatan jest tego świadomy…i również on posuwa się ze swoimi zwolennikami.Również szatan ma swoją armię.Jest w świecie niewidzialnym i jest to armia tak mocna i zła… że nie możecie sobie wyobrazić…ale szatan nie może stwarzać Dusz.Szatan może jedynie używać Dusz… które zbuntowały się przeciwko Bogu właśnie tak jak on uczynił.Przeklęty duch szatana…bierze w posiadanie ciała «pozbawione ducha Bożego»i prowadzi je… gdyż są jego sługami i zwolennikami… do czynienia zła we wszystkich dziedzinach.Są w świecie niewidzialnym Obce Złe Duchy i przygotowują armię szatana… armię wyrafinowaną na odwrót.Armię zdesperowaną i niszczycielską która zamierza dokonać całkowitej inwazji na Planetę Ziemię i zniszczyć człowieka… który posiada Ducha Bożego.Szatan jest prawdziwym i jedynym najeźdźcą i ma zwolenników złożonych z czystych duchów.Obcych duchów… które są już na Ziemi i działają z cechami człowieka które nie mają nic ludzkiego.Przeciwnie… są nieludzcy… bezlitośni… są mordercami i wiele więcej.Aby najechać na planetę… nie potrzebują statków kosmicznych.Nie dajcie się oszukać…są już na Ziemi i działają za zgodą Rządów.Wspomagani przez niegodziwe ludzkie przepisy…oszukują wasna waszych oczach i za waszą zgodą…klonują ludzi bez Duszy.Ciała gotowe do walki ciała… które zamierzają wejść w posiadanie Planety Ziemi.Inwazja jest już w toku poprzez Możnych którzy im służą.Ponieważ diabły wcielone… produkują inne diabły które obrócą się w najbardziej podły sposób przeciwko wam wszystkim i przeciwko wszystkiemu.Klonacje następują po sobie w zastraszającym tempie.Zaczęli od porwań… które wy nazywacie « abductions »eksperymenty nad eksperymentami na mężczyznach i kobietach i wyniki… dla nich… są zadziwiające.A jednak… jest to najstraszniejsza okropność… jaka może istnieć7uspokój swoje serce i nabierz oddechu wiem… że brakuje ci oddechu… ponieważ to wszystko jest przerażające.Zadajcie sobie pytanie dlaczego coraz więcej mężczyzn i kobiet staje się niepłodnymi…zadajcie sobie pytanie dlaczego ucieka się do sztucznych zapłodnień…zadajcie sobie pytanie dlaczego utworzono banki nasienia…zadajcie sobie pytanie dlaczego utworzono banki komórek jajowych…Co robią z niewykorzystanymi zarodkami?Co kombinują z waszym DNA?A wszystko to w wygodnych i dobrze wyposażonych laboratoriach oraz obiektach publicznych i prywatnych we wszystkich miejscach na Świecie.Kto i co narodzi się z tych eksperymentów bez wykorzystania naturalnej prokreacji? Ile jest tajnych laboratoriów… które widzą rozwój mężczyzn i kobiet bez Duszy?…”

    *

 5. Ciocia said

  JUŻ CHYBA NIE MA CZŁOWIEKA KTÓRY NIE SŁYSZAŁ ,ŻE KTOŚ Z JEGO ZNAJOMYCH lub ich znajomych MIAŁ COVIDA .

  • Anzelmik said

   Ale oczywiście masz rację…Tylko zastanów się dlaczego oni stosują przeważnie testy PCR które są loterią i często dają wynik pozytywny…
   Włącz myślenia , to nie boli , zapewniam…

   • Ciocia said

    Nie mam na myśli chorych bezobjawowo .
    Pewnie siedzisz w domu i tylko wyskoczysz do spożywczaka po chlebek .

    • Anzelmik said

     Przecież już tu kiedyś pisałem – Cały czas pracuje wśród ludzi – Nawet kataru nie dostałem…
     Jakbym wymieniał gdzie byłem to była by dość długa lista, od więzienia po szpital , galerie, sklepy, firmy …
     Cały czas wśród ludzi…
     No statnia zasłyszana teoria ale nie sprawdzona…może mam grupę krwi 0 ale ani nie wiem jaką mam grupę ani zabardzo nie wierzę w teorię że grupa krwi 0 jest odporna na wirusa…

    • Ciocia said

     Ja też tej jesieni nie miałam kataru ani kaszlu jak nigdy .Bo ludzie chodzą w maseczkach i nie kaszlą gdzie popadnie ?

  • Agnieszka said

   Koronawirusy są odpowiedzialne za typowe przeziębienia jesienno letnie. Tak piszą w podręcznikach do medycyny. Każdy z pewnością słyszał że każdy z jego grona miał i grypę i przeziębienie i inne dolegliwości. Śmierć też istniała do tej pory choć często odnoszę wrażenie że przed cowidem nikt się ze śmiercią nie spotkał. Tv ani politycy nigdy nie martwili się o zdrowie zwykłych ludzi więc każdy rozgarniety wie, że teraz to propaganda pełną parą za porzadną kasę. Ogólno światowe pranie mózgów. Wielki ucisk nie mógł być uknuty na prawdzie lecz tylko na kłamstwie. Mnie artykuł powyżej dodaje tylko otuchy że są ludzie którzy zachowali i odwagę i zdrowy rozsądek. Niech Bóg ich chroni.

 6. Dzieckonmp said

  Znalazłem taką informację we francuskim internecie że ten lek leczy Covida. Może ktoś sie zainteresuje tym tematem i poszuka coś więcej.

  • Ciocia said

   W jakich przypadkach stosuje się IVERMECTINE ?
   · Leczenie silnej zwyrodnienia przewodu pokarmowego (angiotensis).

   · Leczenie zdiagnozowanej lub podejrzewanej mikrofilarii u osób z filariozą limfatyczną spowodowaną przez Wuchereria bancrofti .

   · Leczenie świerzbu ludzkiego. Leczenie jest uzasadnione, gdy diagnoza świerzbu jest ustalona przez klinikę i / lub badanie parazytologiczne. Praktyka leczenia „próbnego” w przypadku świądu nie jest uzasadniona.

   Patologie, na które można przepisać ten lek
   Anguilluloza żołądkowo-jelitowa
   Mikrofilaremia z Wuchereria bancrofti
   Sarcoptic mange

  • Roza said

   Bylo tu na blogu o protokolach w Usa . i wymieniaja ren lek na 1 miejscu. U nas stosowany w weterynarii.

 7. Darek said

  Ks. Michał Woźnicki prowokuje interwencję policji, narażając na profanację liturgię, szaty liturgiczne oraz urząd kapłański.
  W obliczu osobistej walki ze współbraćmi, były salezjanin, nie ma żadnej świętości – liczy się tylko rozgłos…
  Kościół taki „rozgłos” definiuje jako publiczne zgorszenie, co przypominam skutkuje realną ekskomuniką, m. in. odmową udzielenia Komunii Świętej…

  Pomódlmy się za poznańskich salezjanów z ul. Wronieckiej o uwolnienie od szatańskiego ataku trwającego nieprzerwanie od czterech lat i oczywiście za Ks. Woźnickiego o zbawienie duszy.

 8. Dzieckonmp said

  Szczepionki COVID-19 mogą zwiększać ryzyko zakażenia wirusem HIV.
  Niektóre z obecnie opracowywanych szczepionek przeciwko koronawirusowi Wuhan (COVID-19) mogą zwiększać ryzyko u biorców zakażenia wirusem HIV, sugeruje nowe badanie opublikowane w The Lancet .
  https://greatgameindia.com/covid-19-vaccines-hiv/

  • lomenblog said

   @Dzieckonmp
   Nie ma przypadków.
   https://www.o2.pl/informacje/szczepionka-przeciw-covid-19-w-australii-doszlo-do-niepokojacego-odkrycia-6585013435693792a

   Dla przypomnienia. Wirus jest niebezpieczny i wyjątkowy z różnych względów, także z tego powodu:
   https://www.o2.pl/informacje/zaskakujace-odkrycie-koronawirus-jest-bardzo-wytrzymaly-6555673411754592a

   Wszyscy, którzy lekceważą wirusa SARS-CoV-2 by uzasadnić odmowę szczepień są niezwykle lekkomyślni. To że szczepienia są niebezpieczne nie zmienia faktu, że sam wirus jest groźny. Nie do pomyślenia, cooo? A jednak. Jako „bezużyteczni zjadacze chleba” (H. Kissinger, „NSSM-200”) zostaliśmy postawieni „pomiędzy młotem a kowadłem”.

   Ja jednak mam pytanie i tak na prawdę to chciałem w sumie napisać:
   Jaką mam pewność, że fragment RNA zawarty w szczepionce nie zostanie włączony do nici RNA wirusa grypy jeśli nastąpi zakażenie grypą?
   Pytanie jest zasadne, zwłaszcza w sytuacji gdy są uzasadnione podejrzenia, że fragment RNA wirusa zawarty w szczepionce może się zintegrować z ludzkim DNA w procesie odwrotnej transkryptazy. O tym można przeczytać chociażby tu:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwrotna_transkryptaza
   Ciekawe czy twórcy szczepionki wiedzieli o tym… a może o to im chodziło… I co zrobią ci mądralińscy jak wyjdzie z tego potworek?

   Kto położy swoją głowę (albo swoich dzieci na przykład) pod topór, że ten powyższy scenariusz na pewno nie może się ziścić?

   Nie tak dawno, jeszcze z początkiem jesieni, naukowcy niemalże na 100% zapewniali, że wirus w mutacjach ma małą zmienność a do tworzenia szczepionki użyto fragmentu RNA wirusa, który podobno mało co miał się zmieniać. No prawie niemożliwe aby ten fragment… Dziś nastąpiła panika bo szczepionki magą być bezużyteczne bo ten niemalże niezmienny fragment „ruszył do przodu”. I tak to jest z tymi naukowymi pewnikami… Wiemy tylko to co było dotychczas. Nie wiemy co będzie jutro. To tylko wie Bóg. I możemy się tylko modlić o to by nie przeoczyć znaków czasu, by umieć je właściwie odczytać…

   • Maciek Arczyński said

    Errata:
    Jak nie piszę chwilę a zapomnę zmienić to pojawia się ta druga nazwa.

  • Adrian said

  • Piotr2 said

   Prof. Dorota Maria Majewska w ostatnim wywiadzie dla Warszawskiej Gazety powiedziała, jak niżej:
   „Szczepienia te mogą zwiększać ryzyko zachorowania na covid i na inne choroby układu oddechowego, analogicznie jak działają szczepienia grypowe. Można oczekiwać, że zaszczepieni przez wiele miesięcy będą roznosicielami koronawirusów. Zjawisko wzmocnienia wirulencji już zaobserwowano w UK po rozpoczęciu szczepień covidowych.”

 9. Zorrro said

  To ważna wypowiedź…wszystkie niepokoje jakie miałem w sprawie akcji depopulacji tu zostaje praktycznie potwierdzona.
  Strach się bać…zabijanie na masową skalę Herodów z Big Farmy Rotshildow rozpoczęte.

  • Dzieckonmp said

   Realizuje się plan jaki jest wypisany na tym pomniku z granitu w USA o którym pisałem 8 lat temu

   W czerwcu 1979 roku pewien mężczyzna odwiedził biuro firmy kamieniarskiej Elberton Granite Finishing Company. Przedstawił się jako Robert C. Christian, ale nie było to jego prawdziwe nazwisko. Poinformował, że reprezentuje nieliczną grupę zamożnych ludzi chcących przekazać uniwersalne przesłaniaimage dla ludzkości. W trakcie rozmowy opisał skomplikowany projekt monumentu, który chce zamówić. Joe Fendley, prezes Elberton Granite, zgodził się wykonać to zamówienie.

   Pomnik jest bardzo zaawansowaną konstrukcją bezbłędnie śledzącą położenie słońca. „….Cztery zewnętrzne kamienie miały być zorientowane według granic rocznej wędrówki słońca. Środkowa kolumna potrzebowała dwóch precyzyjnie skalibrowanych cechy: otworu, przez który Gwiazda Północna byłby widoczna w każdym czasie, oraz otworu dostosowanego do położenia słońca podczas przesileń i równonocy. Głównym elementem zwieńczenia był 7\8-calowy otwór, przez który wiązka światła słonecznego przechodzi w południe każdego dnia, świecąc na środek kamienia, wskazując dzień roku….”/źródło:http://www.paranormalne.pl/topic/27259-the-georgia-guidestones-postapokaliptyczny-przewodnik/

   Na czterech kamiennych płytach o wadze ponad 20 ton i wysokości ponad 6 metrów wyryte jest dziesięć wskazań w ośmiu różnych językach: angielski, hiszpański, suahili, hindi, hebrajski, arabski, chiński i rosyjski. Na górnym kamieniu o wadze ponad 12 ton z każdej z czterech stron widnieją napisy w czterech starożytnych językach świata: sanskrycie, hieroglifach egipskich, babilońskich i klasycznej grece.

   Oryginalny tekst przesłania jest następujący:

   Utrzymaj ludzką populację poniżej 500 milionów, w wieczystej harmonii z naturą.
   Mądrze zarządzaj ludzką reprodukcją – zachowuj jej dobrą kondycję i różnorodność.
   Zjednocz ludzkość za pomocą jednego żywego języka.
   Zarządzaj pasją – wiarą – tradycją i wszystkimi rzeczami za pomocą zahartowanego rozumu.
   Dzięki sprawiedliwym prawom i słusznym sądom chroń ludzi i narody.
   Pozwól wszystkim narodom rządzić się samodzielnie, pozostawiając zewnętrzne spory światowemu trybunałowi.
   Unikaj małostkowych praw i bezużytecznych urzędników.
   Utrzymuj równowagę między prawami jednostek i obowiązkami wobec wspólnoty.
   Ceń prawdę – piękno – miłość, poszukując harmonii z wiecznością.
   Nie bądź rakiem dla ziemi – Zostaw miejsce dla natur.

   • Adrian said

    wszysko przewidzieli, tylko nie Boga, pycha idzie przed upadkiem

   • Anzelmik said

    Masoński monolit – pisałem wielokrotnie – Jedno z ważnych dla nich punktów które wypełniają – Zanim cokolwiek zrobią muszą to ogłosić światu za pomocą mediów lub innych przekazów – Może to być ukryty fragmęt w filmie , książce , gazecie…Stosują to od lat…

 10. Dzieckonmp said

  RABBI ABRAHAM FINKELSTEIN OPOWIADA JAK ŻYDZI BĘDĄ RZĄDZIĆ NAD WSZYSTKIMI.

  Liczę na to że ktoś to streści o czym ten Rabin mówi. Wiem że o tym co nas za chwilę czeka

  https://www.bitchute.com/video/O8EiJaCwu2AR/

 11. atanazy99 said

  W rejonie archipelagu Nowa Ziemia na Morzu Barentsa zatonął statek rybacki „Oniega”. Na pokładzie znajdowało się 19 rybaków. Uratowano dwie osoby, los pozostałych 17 nie jest jasny. Trwają ich poszukiwania, ale najprawdopodobniej zginęli.

  https://tvp.info/51523662/oniega-morze-barentsa-katastrofa-statku-rybackiego-prawdopodobnie-nie-zyje-kilkanascie-osob?fbclid=IwAR21N80ime6cyqrUc2bzNiQinfsQQo1uF2Vn6HBmYBCdmSIWSNzlj6CyJtU

  Pomódlmy się za nich.

 12. Adrian said

  Carbonia 27.12.2020 – 19.36

  Na własne oczy zobaczycie upadek Babilonu .
  Święta Maryjo z ty.
  Umiłowana córko, napisz do ludu Bożego: to właśnie tę wkrótce ujrzysz w przebraniu Niewiasty obleczonej w słońce, rozpoznasz Mnie jako Matkę Bożą i okażesz Mi swoje miłśo.
  Zostało tego mało czasu, czekam na uzupełnienie ohydnego czynu, wtedy będę wśród i jako dzielny wojownik będę bronił mojego ludu przed pragnieniami szatana.
  Dom Boży czeka na przyjęcie swoich dzieci.
  Bóg powraca do swojego projektu, aby ponownie projektować.
  Plemion Izraela będzie dwanaście, te, które Ojciec przywoła do siebie. Wszyscy będą w Nim mieszkać, ponieważ Na sam ogłosi ich świętymi, gdy wejdą do Jego Świątobliwości
  Szerzyć miłość Boga, wszystkie narody, Jego imię rozbrzmiewa po całej ziemi iw eterze! Niech zostanie ujawnione święta miłość do swego stworzenia.
  Filmy ludzi, bądźcie czujni, bo teraz ujrzycie obiecane znaki na niebie… ujrzycie na własne oczy upadek Babilonu.
  Dom Boży został skradziony, zdrajcy Kościoła Bożego otrzymają nagrodę za zwrócenie się przeciwko Niemu.
  Nadejdzie w nich płacz i zgrzytanie zębów: … walczyli z Prawdą, ogołocili się z Boga, by śmiało Lucyferowi.
  Gwiazda Bożonarodzeniowa Kometa, która pojawiła się na niebie, jest ta, która rozpoczyna drogę:… szybko wróć do Jezusa, szukaj go w jego grocie, gdzie wkrótce się zamanifestuje.
  Idźcie i adorujcie Dzieciątko Jezus, uznajcie Go za jedynego prawdziwego Boga, służcie Mu, kochajcie Go i naśladujcie, dajcie sobie możliwość zbawienia.
  O ludzie, nie bądźcie uparci, życie czas był do Siebie, przylgnijcie do Niego, abyśmy mogli żyć w Nim przeciwko szatanowi.
  Świt znów się pojawi na górach Syjonu! Jerozolima zatriumfuje, słońce będzie wysoko, będzie emanować słodkim ciepłem, weźmie w siebie każde serce i będzie go strzec.
  Moje dzieci, bądźcie gotowi, noc będzie bardzo zimna, mróz przylgnie do wielu dusz, tych, którzy nie odpowiedzieli na wolę Boga Miłości, … którzy nie schronili si w Nimnie kiem przylęcęz.
  Módlcie się, ludzie, porzućcie rzeczy tego świata, wyrzeknijcie się szatana, wzywajcie Święte Imię Jezus, wzywajcie go na swoją pomoc, bądźcie pokorni, aby mógłwaz jarwerci.
  Szatan jest wściekły, będzie oczekiwał swoich ruchów, zmuszając do zmuszania przez prawdę.
  … Judaszu, co masz zrobić, zrób to teraz!
  Szatanie, wkrótce spotkasz swojego Boga Stwórcę, ten dzień będzie twoim końcem! Do widzenia! Wystarczy! Czas się skończył, wasze gry zakończone, teraz decyzja należy do Chrystusa Króla królów.
  Dąży w trąbkę, ostrzega przed Boską interwencją w tym czasie … już mówi o Nim, zwycięskim Królu, kiedy przyjdzie.

 13. Adrian said

  Trevignano Romano 27 grudnia 2020
  Drogie dzieci, jestem Niepokalanym Poczęciem, przychodzę po raz kolejny pouczać was na nadchodzące czasy. Moje ukochane dzieci, ponieważ wciąż rozmawiacie o sprawach tego świata, planując swoją przyszłość i licząc na rzeczy ziemskie, radzę wam, abyście więcej myśleli o sprawach duchowych. Nie gniewaj się na to, co dzieje się wokół ciebie, niestety najgorszym wrogiem człowieka jest Ego, którego ta ludzkość nie ma siły całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Miejcie pewność, moje dzieci, że każdy z was będzie odpowiedzialny za swoje czyny wobec Boga i wobec bliźniego, wybaczajcie, bo to, co nadejdzie, będzie znacznie gorsze niż to, czego doświadczacie, choroby i wirusy będą gorsze, ale macie tylko jedno lekarstwo , modlitwa i nieustanne zawierzenie Bogu. Moje dzieci, nie jesteście sami i nie lękajcie się,jedyną ważną rzeczą jest wybór, po której stronie stanąć, ponieważ będzie to ostateczny rachunek za życie wieczne. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem razem z błogosławieństwem mojego Ojca, który was niezmiernie kocha.

 14. Adrian said

  Koronawirus. ​Niemcy: Podano pięciokrotną dawkę szczepionki

  Ośmiu pracownikom domu opieki w Stralsundzie omyłkowo podano pięciokrotną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Cztery osoby trafiły do szpitala na obserwację – informuje niemiecki dziennik „Bild”.
  https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-koronawirus-niemcy-podano-pieciokrotna-dawke-szczepionki,nId,4953422
  =============
  Linie lotnicze Ryanair zachęcają do lotów hasłem “zaszczep się i leć”.
  https://i1.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2020/12/ryanair-szczepienia.jpg?resize=442%2C442&ssl=1
  Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!
  Księga Rodzaju

  • Anzelmik said

   Kolejny anons mający jedno zadanie – będą takie psychosocjotechniczne podejścia stosować…Cel – „oj, zobaczcie, dali im większą dawkę i nic się nie stało…” – ludzie mają przestać bać się szczepień…

  • Kasia1 said

   Kosiniak =Kamysz wczoraj mówił ,że zachęca biskupów i kapłanów aby mówili wiernym wszystkich wyznań,aby poszli na szczepienia.

   • cox42 said

    Biskupi powinni tę decyzję zostawić wiernym i do niczego nie namawiać.

    • Elżbieta said

     Biskupi niech ratują dusze ludzkie, a nie ciało, nie klimat, nie ekumenizm ale zbawianiem bo z tego będą rozliczani przez Boga. W Polsce ogromna ilość ludzi jest opętana,potrzebuje ratunku, ilość wiernych gwałtownie się kurczy.

 15. Adrian said

  Channel 4 pokazał fałszywe orędzie królowej Elżbiety jako ostrzeżenie przed deepfake’ami (wideo)

  Brytyjski Channel 4 wyemitował życzenia od „Królowej Elżbiety II”, które zostały przygotowane w oparciu o technologię deepfake. W ten sposób chciano zwrócić uwagę na problem fałszowania rzeczywistości z użyciem tego narzędzia.
  https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krolowa-elzbieta-oredzie-boze-narodzenie-deepfake#.X-mpNSAbic8.wykop?utm_source=wykop.pl&utm_medium=link-5870385&utm_campaign=wykop-poleca
  ile można teraz zwieść osób, ciekawe jakie elity posiadają technologie, które możemy się domyślać

 16. Maciek Arczyński said

  @Dzieckonmp
  Jeszcze do tego co w wątku nr 8.

  Bergoglio ogłosił w dniu Świętej Rodziny rok poświęcony Amoris Laetitia. Uuuuu… najpierw szopka-kosmodrom i „bogowie” w pełnym rynsztunku gwiezdnym a teraz „świętujemy” rodzinę… Najśmieszniejsze, choć jest to tragiczne a jeszcze bardziej tragiczne jest to, że całe mnóstwo współczesnych UB-eków z różnych stron świata i towarzyszących im leninowskich „pożytecznych idiotów”, zachwyca się tą bergogliańską „dbałością” o rodzinę. Ach ta słynne czułe zatroskanie „Drogiego Ojca Świętego Franciszka”…

  No to pytanko: w jaki sposób, w oparciu o co uzasadniali wprowadzenie tzw. Komunii Świętej dla rozwodników hierarchowie najpierw z Filipin a potem z Niemiec? A Bergoglio to przyklepał w słynnej odpowiedzi hierarchom z Argentyny co stanowi obecnie „nauczanie zwyczajnej Kościoła” jak to ogłosił jeden z kardynałów niedługo po tym jak ta odpowiedź „wyciekła” na zewnątrz. No kto pamięta?

  Otóż hierarchowie filipińscy i niemieccy (w tej kolejności), wprowadzając w istocie rozwody – choć takiej nazwy się nie stosuje – do Doktryny katolickiej, co stanowi zaprzeczenie nauczaniu Chrystusa, powoływali się na AL pisząc w listach pasterskich do wiernych, że:
  „miłosierdzie nie może czekać”.

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   Dlaczego o tym napisałem? Bo tak jak SARS-CoV-2 jak i szczepionka przeciw niemu niszczą zdrowie ludzkie tak Bergoglio prowadzi ku zniszczeniu duchowemu. Wirus fizyczny i wirus duchowy. Tu szczepionka pogłębi zapaść zdrowotną a tam Antychryst dopełni dzieła zniszczenia. A to wszystko zbiega się w jedno: zagłada.

  • Ciocia said

   Rodzina ,nie znasz nie oceniaj .

 17. Dzieckonmp said

  W czasie sztucznej pandemii świńskiej grypy w 2009 roku działałem mocno w ruchu anty szczepionkowym w Polsce. Wtedy to można powiedzieć w moim domu było centrum tej walki na Polskę. Prowadziliśmy blog pod nazwą „grypa666”.
  Naszą przyjaciółką była Austriaczka dziennikarka medyczna Jane Burgermeister, którą od tego czasu mocno prześladowano. Na szczęście przeżyła (nie zginęła popełniając samobójstwo) i myślę że jako osoba najbardziej głośna w Europie a może i na świecie to warto wysłuchać co mówi teraz.
  Nagranie z lipca tego roku.

 18. Adrian said

  W Polsce pierwszą zaszczepioną na Covid-19 jest Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Szczepionkę podał jej dr Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych.

  Oczywiście sama relacja z wbijania igły to za mało w tak doniosłym momencie. Trzeba jeszcze wygłosić odpowiednia mowę. Co powiedziała pierwsza zaszczepiona Polka? – Jeśli chcemy wrócić do normalności, wygrać z chorobą, nie ma innej możliwości – trzeba się zaszczepić – stwierdziła Jakubowska. – Jeśli nie chcemy zaszczepić się dla siebie, zróbmy to dla innych, także tych, których kochamy – zaapelowała pielęgniarka.
  Szanowni Państwo, oto jesteście świadkami propagandowego spektaklu z szantażem emocjonalnym w tle. Tak jak wmawiano nam, że noszenie maseczki chroni innych, tak teraz wmawia się nam, że przyjęcie szczepionki jest działaniem dla dobra tych, których kochamy. Chociaż nie ma żadnych dowodów na to, że szczepionka Pfizera zatrzymuje transmisję wirusa, jesteśmy emocjonalnie szantażowani, żeby zgodzić się na udział w eksperymencie medycznym. Jeśli się nie zaszczepisz, to zabijesz swoich bliskich – oto propagandowy przekaz ..
  https://gloria.tv/post/D4QMLGJDWNqV2c7cwbppKZrTs

 19. Adrian said

  Ilu z was modliło się do Jezusa przez lata z całego serca i nie otrzymaliście od niego niczego? – zapytała nastolatków Rihanna. – Ręce do góry. Bądźcie szczery.
  Po tym jak kilkoro dzieci podniosło ręce, piosenkarka powiedziała: – Jezus nie dba o ciebie. Czy naprawdę myślisz, że on cię słucha? Gorąca rada, ponieważ jesteście moimi rodakami. Chcesz być skuteczny i osiągnąć sukces, idź z tym do szatana – powiedziała Rihanna, zanim premier Freundel Stuart pośpiesznie zmienił temat, a zszokowani rodzice interweniowali i zabrali swoje dzieci.

  https://newsbook.pl/2017/12/02/rihanna-jezus-ci-nie-pomogl-popros-o-to-szatana/

 20. Sylwester said

  Bardzo dobry wywiad. Potwierdza co mówiłem tygodnie temu. Ale wtedy byłem mieszany z błotem, nazywany konfederata, że się nie znam. Zakaz krytyki działalności rządu w sprawie kovida, albo jesteś Popaprancem i chcesz powrotu PO do władzy – czyli szantaż emocjonalny etc etc. Czyli rozumiem że admin przyznaje się do błędu? W artykule jest mocna krytyka rządu? W tym też się zgadzasz adminie?

 21. Zelotes said

  Brawo !! Świetny, wyczerpujący temat materiał – wywiad. Mocny głos. Autorytet w dziedzinie inżynierii genetycznej. Profesor nie podważa istnienia wirusa. Nie bagatelizuje jego wpływu na zdrowie, ale czysto teoretycznie uwypukla swoje oparte o wiedzę i doświadczenie wątpliwości dotyczące tak zwanych szczepionek. Jasno wynika, że ryzyko przyjęcia ich jest realnym możliwym zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia ludzi.

  Zamieszczam dokument również wielkiego autorytetu z dziedziny nauki o wirusach. Kobieta okupiła dążenie do prawdy więzieniem. Grupa tworząca materiał jest już niemal całkowicie spacyfikowana.

  https://gloria.tv/post/49tXhvW4y8Yd6n7A9tqdnXWYV

 22. pio0 said

  Reportaż: Gore Gwiozda Jezusowi

 23. pio0 said

  Prof. Kornelia Polok i Prof. dr hab. Roman Zieliński „PCR-yzm – O prawdziwej roli testów”

 24. kondzi9 said

  Kopacz vs Olejnik szczepionki

 25. inka110 said

  Z oficjalnej strony CDC – przetłumaczone.

  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/index.html

  Rozważania tymczasowe: przygotowanie do potencjalnego leczenia anafilaksji w miejscach szczepień COVID-19

  Anafilaksja to ostra i potencjalnie zagrażająca życiu poważna reakcja alergiczna. Ciężka reakcja alergiczna (np. Anafilaksja) na którykolwiek składnik szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 wymieniony w informacjach o lekachikona zewnętrznajest przeciwwskazaniem do szczepienia. Zgłaszano reakcje anafilaktyczne u osób otrzymujących szczepionkę Pfizer-BioNTech COVID-19 poza badaniami klinicznymi. Chociaż doniesienia te są dalej badane, CDC bierze pod uwagę historię ciężkiej reakcji alergicznej, takiej jak anafilaksja na jakąkolwiek szczepionkę lub jakąkolwiek terapię iniekcyjną (np. Domięśniową, dożylną lub podskórną) jako środek ostrożności, ale nie jako przeciwwskazanie do szczepienia. Szczegółowe informacje na temat zaleceń CDC można znaleźć w Tymczasowych rozważaniach klinicznych dotyczących stosowania szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 .

  Te względy kliniczne dostarczają informacji na temat przygotowania do wstępnej oceny i postępowania w przypadku anafilaksji po szczepieniu COVID-19. Można również wziąć pod uwagę praktyki instytucjonalne i czynniki specyficzne dla miejsca. We wszystkich przypadkach należy zapewnić natychmiastową dostępność odpowiedniego leczenia ciężkich reakcji alergicznych na wypadek wystąpienia ostrej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19.

  W przypadku wystąpienia ostrej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 należy natychmiast zapewnić odpowiednie leczenie w przypadku ciężkich reakcji alergicznych.

  Okres obserwacji po szczepieniu COVID-19
  Obecnie CDC zaleca, aby osoby, które otrzymały szczepionkę Pfizer-BioNTech COVID-19, były obserwowane po szczepieniu przez następujące okresy:

  Osoby z historią anafilaksji (z dowolnej przyczyny): 30 minut
  Pozostałe osoby: 15 minut
  Wczesne rozpoznanie anafilaksji
  Ponieważ anafilaksja wymaga natychmiastowego leczenia, rozpoznanie opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu objawów klinicznych, w tym:

  Układ oddechowy: uczucie zamykania gardła, świst świstów (wysoki dźwięk podczas oddychania), duszność, świszczący oddech, kaszel
  Układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha
  Układ sercowo-naczyniowy: zawroty głowy, omdlenia, tachykardia (nienormalnie szybkie tętno), niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi)
  Skóra / błony śluzowe: uogólniona pokrzywka, swędzenie lub obrzęk warg, twarzy, gardła
  Wczesne objawy anafilaksji mogą przypominać łagodną reakcję alergiczną i często trudno jest przewidzieć, czy początkowe, łagodne objawy przekształcą się w reakcję anafilaktyczną. Ponadto nie wszystkie wymienione powyżej objawy muszą koniecznie występować podczas anafilaksji i nie wszyscy pacjenci mają reakcje skórne. Objawy uważa się za uogólnione, jeśli występuje uogólniona pokrzywka i / lub obejmuje więcej niż jeden układ ciała. Jeśli u pacjenta wystąpi świąd i obrzęk ograniczający się do miejsca wstrzyknięcia, należy go uważnie obserwować pod kątem wystąpienia uogólnionych objawów (w razie potrzeby poza zalecanymi okresami obserwacji podanymi powyżej). Jeśli objawy są uogólnione, należy jak najszybciej podać adrenalinę i wezwać pogotowie ratunkowe.

  Leki i materiały do ​​oceny i leczenia anafilaksji
  Szczepionki COVID-19 będą prawdopodobnie podawane w wielu różnych warunkach klinicznych, w tym w szpitalach, placówkach opieki długoterminowej, przychodniach lekarskich, aptekach, miejscach masowych szczepień oraz w miejscach przy krawężniku lub dla samochodów. Ustawienia te różnią się pod względem dostępnych zasobów ludzkich i materialnych potrzebnych do opanowania anafilaksji. Poniższe leki i materiały są ważne do oceny i leczenia anafilaksji i są zalecane w miejscach szczepień COVID-19.

  Lekarz kliniczny mający dostęp do sprzętu ratunkowego powinien być natychmiast dostępny, aby ocenić i leczyć anafilaksję.

  Leki i materiały do ​​oceny i leczenia anafilaksji
  Powinien być dostępny we wszystkich witrynach Jeśli to możliwe, uwzględnij w witrynach (niewymagane)
  Ampułko-strzykawka lub automatyczny wstrzykiwacz epinefryny * Pulsoksymetr
  Leki przeciwhistaminowe H1 (np. Difenhydramina) † Tlen
  Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi Bronchodilator (np. Albuterol)
  Stetoskop Leki przeciwhistaminowe H2 (np. Famotydyna, cymetydyna)
  Urządzenie czasowe do oceny pulsu Płyny dożylne
  Zestaw do intubacji
  Kieszonkowa maska ​​dla dorosłych z zaworem jednokierunkowym (znana również jako maska ​​do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR))
  * Miejsca szczepień COVID-19 powinny mieć pod ręką co najmniej 3 dawki adrenaliny w dowolnym momencie.
  † Leki przeciwhistaminowe mogą być stosowane jako leczenie wspomagające, ale nie powinny być stosowane jako początkowe lub jedyne leczenie anafilaksji. Ponadto należy zachować ostrożność, jeśli doustne leki są podawane osobom z zagrażającą niedrożnością dróg oddechowych.

  Postępowanie w przypadku anafilaksji w miejscu szczepień COVID-19
  W przypadku podejrzenia anafilaksji podejmij następujące kroki:

  Szybka ocena dróg oddechowych, oddychania, krążenia i umysłu (aktywność umysłowa).
  Wezwij pogotowie ratunkowe.
  Ułożyć pacjenta na plecach (twarzą do góry), z uniesionymi stopami, chyba że występuje niedrożność górnych dróg oddechowych lub pacjent wymiotuje.

  Epinefryna (roztwór wodny 1 mg / ml [roztwór 1: 1000]) jest lekiem pierwszego rzutu w przypadku anafilaksji i należy ją podać natychmiast.

  U dorosłych dawkę 0,3 mg należy podawać domięśniowo za pomocą odmierzonej strzykawki lub ampułko-strzykawki albo za pomocą automatycznego wstrzykiwacza w wewnętrzną część uda.
  Maksymalna dawka dla dorosłych wynosi 0,5 mg na dawkę.
  Dawkę adrenaliny można powtarzać co 5-15 minut (lub wcześniej) w razie potrzeby w celu opanowania objawów podczas oczekiwania na pogotowie ratunkowe.
  Ze względu na ostry, zagrażający życiu charakter anafilaksji, nie ma przeciwwskazań do podania adrenaliny.
  Leki przeciwhistaminowe (np. Leki przeciwhistaminowe H1 lub H2) i leki rozszerzające oskrzela nie leczą niedrożności dróg oddechowych ani niedociśnienia, a zatem nie są lekami pierwszego rzutu w przypadku anafilaksji. Mogą one jednak pomóc złagodzić pokrzywkę i swędzenie (leki przeciwhistaminowe) lub objawy niewydolności oddechowej (leki rozszerzające oskrzela), ale powinny być podawane tylko po adrenalinie u pacjenta z anafilaksją. Ponieważ anafilaksja może nawrócić po rozpoczęciu rekonwalescencji pacjentów, zaleca się monitorowanie w placówce medycznej przez kilka godzin, nawet po całkowitym ustąpieniu objawów podmiotowych i przedmiotowych.

  Poradnictwo dla pacjentów
  Pacjentów, u których wystąpiła anafilaksja po pierwszej dawce szczepionki COVID-19, należy pouczyć, aby nie otrzymywali dodatkowych dawek. Ponadto, pacjentów należy skierować do alergologa-immunologa w celu wykonania odpowiedniego leczenia i dodatkowego poradnictwa.

  Zgłaszanie anafilaksji
  Wszelkie zdarzenia niepożądane, które wystąpią u biorcy po szczepieniu COVID-19, w tym anafilaksja, należy zgłaszać do systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek (VAERS). Dostawcy szczepień podający szczepionkę COVID-19, która jest objęta zezwoleniem na stosowanie w nagłych wypadkach, są zobowiązani przez Food and Drug Administration do zgłaszania błędów podawania szczepionek, poważnych zdarzeń niepożądanych, przypadków wieloukładowego zespołu zapalnego i przypadków COVID-19, które skutkują hospitalizacją lub śmiercią .

  Lieberman P, i in. „Anafilaksja: aktualizacja parametru praktycznego”. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2015; 115 (5): 341–384. doi: 10.1016 / j.anai.2015.07.019.

  Shaker MS i in. „Anafilaksja – aktualizacja parametrów praktyki w 2020 r., Systematyczny przegląd i klasyfikacja zaleceń, ocena, analiza rozwoju i oceny (GRADE)”. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2020; 145 (4): 1082-1123. doi: 10.1016 / j.jaci.2020.01.017.

  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/anaphylaxis-management.html

 26. Kasia1 said

  Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia ,Tobie morze .Tobie śpiewa żywioł wszelki ,Bądż pochwalon Boże Wielki. A człowiek ,który bez miary ,obsypany Twymi dary ,coś Go stworzył i ocalił ,a czemóż by Cię nie chwalił .Błogosławionego dnia wszystkim życzę!

 27. Marta said

  NOWENNA DO NAJSŁODSZEGO IMIENIA JEZUS
  (25 grudnia do 2 stycznia)

  Dzień 5

  Modlitwa św.Faustyny

  IMIĘ JEZUS. O, jak wielkie jest Imię Twoje, o Panie, ono jest mocą duszy mojej. Gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to Imię Twoje jest Słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z Imienia Twego.
  Kiedy słyszę NAJSŁODSZE IMIĘ JEZUS, serce mi silniej bije, a są chwile, kiedy słysząc IMIĘ JEZUS – wpadam w omdlenie. Duch mój rwie się do Niego.

  Z orędzi Pana Jezusa

  JESTEM ŚWIATŁEM ZESŁANYM NA ŚWIAT

  Jestem Światłem zesłanym na świat. Światłość oświeca ciemności, ale ludzie jej nie przyjęli.

  Kocham dusze. Chcę zbawienia dusz dlatego przyszedłem na świat. Ale potrzebuję was, waszej współpracy.

  Jesteście Mymi członkami, a przecież wszystkie członki dążą do jednego celu. Potrzebuję was, by dokonała się w pełni Tajemnica Zbawienia.

  Za Moim przykładem, za przykładem Matki Najświętszej, wszystkich męczenników i świętych, powinniście odważnie objąć swój krzyż i iść za Mną. Jeśli zaś krzyż wyda się wam ciężki, wiedzcie, że jestem z wami, by wam ulżyć.

  Jest to obowiązek sprawiedliwości i miłości. Nikt nie może was od tego zwolnić…

  ‚Nie obawiaj się, bo to Ja cię prowadzę. Idź naprzód, nie cofaj się i nie martw się.’

  Podyktowałem Marii Valtorcie, duszy ofiarnej, przedziwne dzieło, zatytułowane „Poemat Boga-Człowieka”, którego Ja jestem Autorem. Gdyby ono było nie tylko czytane, ale studiowane i rozważane, przyniosłoby olbrzymie dobro duszom. Dzieło to jest źródłem poważnej i solidnej kultury.

  LITANIA O NAJSŁODSZYM IMIENIU JEZUS

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najpotężniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najmocniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najdoskonalszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najchwalebniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Cudowny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najwdzięczniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najmilszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najpokorniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najcichszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Miłośniku nasz, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Miłośniku pokoju, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Zwierciadło żywota, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Wizerunku cnót, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Ozdobo obyczajów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Gorliwy dusz Miłośniku, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Wesele serdeczne, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Słodki Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Pocieszycielu strapionych, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Jaśniejszy nad słońce, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Piękniejszy nad księżyc, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Świetniejszy nad gwiazdy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Przedziwny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Rozkoszny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Czcigodny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Perło kosztowna, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Skarbnico Doskonałości, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Dobry Pasterzu owiec, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Gwiazdo morska, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Światłości Prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Mądrości Wieczna, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Dobroci Nieskończona, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Wesele Anielskie, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Natchnienie Proroków, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Doktorze Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Oblubieńcze panien, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Ozdobo Przenajświętszego Różańca Twojego, zmiłuj się nad nami.
  Miłościw bądź, odpuść nam Jezu., zmiłuj się nad nami.
  Miłościw bądź, wysłuchaj nas Jezu., zmiłuj się nad nami.
  Od wszelkiego złego, wybaw nas Jezu., zmiłuj się nad nami.
  Od grzechu każdego, zmiłuj się nad nami.
  Od przestąpienia Przykazania Twego, zmiłuj się nad nami.
  Od wszelkiego złego przypadku, zmiłuj się nad nami.
  Przez Wcielenie Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez Narodzenie Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez obrzezanie i mianowanie Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez prace i trudy Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez Biczowanie i Cierniowa Koronę Twoja, zmiłuj się nad nami.
  Przez Ukrzyżowanie i Najdroższa Śmierć Twoja, zmiłuj się nad nami.
  Przez Zmartwychwstanie Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez Cudowne Wniebowstąpienie Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez Koronowanie Twoje i Przenajświętszej Matki Twojej, zmiłuj się nad nami.
  Przez Radość i Chwale Twoja, zmiłuj się nad nami.
  Przez Najsłodsze Imię Jezus Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez Przyczynę Najświętszej Matki Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Przez Przyczynę wszystkich Świętych Twoich, zmiłuj się nad nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

  Antyfona:
  Wieża Najmocniejsza: Imię Pańskie. Do niej się ucieka sprawiedliwy i wywyższon będzie i wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie.

  Na Imię Jezus niech wszelkie kolano upada.
  Niebieskie, ziemskie i piekielne.
  Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.
  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

  Módlmy się: Wszechmogący Boże, ktoryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus, Najmilszego Jedynego Syna Twego, Odkupiciela naszego, mianować raczył, dajże nam, abyśmy tegoż Błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie wielbiąc na ziemi, mogli z Nim w Niebie szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który żyje i króluje z Tobą na wieki wieków. Amen.

 28. Jozef Piotr said

  Muszę przywołać jeszcze HISTORIĘ PIEKIELNEGO ZŁA opanowującego Ziemię oraz Stworzoną przez Pana Boga
  I jeszcze raz polecić zapoznanie się z tą HISTORIĄ . To jest prawdziwa Historia
  Przeczytasz to będziesz mądrzejszy i zrozumiesz jak piekło opanowuje ZIEMIĘ i RODZAJ LUDZKI na przekór STWORCY
  =========================================================================================================================
  Grazynalorenc said
  29 grudnia 2020 @ 01:20
  3 0 Rate This
  Ja ci odpowiem: Mafia Chazarska…:

  https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://themillenniumreport.com/2018/06/the-khazarian-mafia-you-dont-know-what-you-dont-know/
  https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://themillenniumreport.com/2018/06/the-khazarian-mafia-you-dont-know-what-you-dont-know/

  ======================================================================================================================================================================

  przywołam tylko jeden urywek z tego textu:

  „………Rothschild KM przygotował i zorganizował rewolucję rosyjską, używając swoich banków centralnych do opłacenia bolszewickiej infiltracji Rosji i ich rewolucji w imieniu mafii chazarskiej (KM).

  Bolszewicy zostali faktycznie stworzeni i rozmieszczeni przez mafię chazarską (KM) jako zasadnicza część ich od dawna planowanej zemsty na rosyjskim cara i niewinnym narodzie rosyjskim za rozbicie Chazarii w około 1000 r. Za powtarzające się rabunki, morderstwa i kradzież tożsamości podróżni z krajów otaczających Chazarię. Ten mało znany fakt wyjaśnia, że ​​ekstremalna przemoc wyniesiona na Rosję od dawna jest zemstą kontrolowanej przez Rotszyldów mafii chazarskiej (KM).

  W dobrze zaplanowanym dzikim i nieludzkim rozlewaniu krwi, które oszołomiło świat, bolszewicy zostali uwolnieni w pełnej furii w imieniu KM, by zemścić się na Rosjanach. To było planowane od czasu zniszczenia Chazarii.

  Bolszewicy na polecenie KM Rothschilda zgwałcili, torturowali i masowo mordowali około 100 milionów Rosjan, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta. Niektóre z tortur i upuszczania krwi były tak ekstremalne, że nie będziemy o tym wspominać w tym artykule…….”

  =============================================================================================================================================================

  Trzeba pamietać że siłą sprawczą ludobójstwa naszego Polskiego NARODU to jest ta sama siła działająca przez wieki

  KM = KHAZAR MAFIA

 29. OSTOJA said

  Wystąpiłem do Prokuratury Krajowej o wstrzymanie wykonania orzeczenia o wydaniu Holendrom 8-letniego autystycznego dziecka małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które szuka azylu w Polsce – przekazał w poniedziałek minister w KPRM, wiceszef Solidarnej Polski, Michał Wójcik. Jak poinformował, w Wigilię zdecydował o tym sąd.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/532648-sad-chce-wydac-8-latka-holendrom-minister-interweniuje

 30. Piotr2 said

  https://wnet.fm/2020/12/28/szczepionka-mrna-powoduje-choroby-autoimmunologiczne-dr-zbigniew-halat-wyjasnia-czego-nie-wiemy-o-nowym-preparacie/
  ….. – Jeśli chodzi o SARS CoV-2, messenger RNA (mRNA) ma spowodować ekspresję genów człowieka w kierunku wytwarzania antygenu podobnego do kolca SARS CoV-2 .(…) Już w 2000 roku amerykański odpowiednik Polskiej Akademii Nauk stwierdził, że ekspresja genów jest dużym zagrożeniem. Nawet genetycznie modyfikowana żywność może powodować taki proces u człowieka. Tutaj mamy ekspresję umyślną. W związku z powyższym organizm wytworzy antygen podobny do kolca czy identyczny z kolcem wirusa, a na niego oczekiwany jest wysiew, uruchomienie przeciwciał w postaci limfocytów odporności. Nie wiemy, jakie będą tego następstwa, bo nie ma żadnych badań na ten temat. Firma, która to tak mocno promuje, zupełnie niedawno zapłaciła jedną z najwyższych kar na świecie, ponad 2 miliardy dolarów za fałszywą reklamę produktu, który nie spełniał podawanych w reklamie kryteriów. A więc, po pierwsze, nie wiemy, czy to szkodzi i jak szkodzi – relacjonował epidemiolog…

 31. Jozef Piotr said

  Poświateczna mordęga

  • Kasia1 said

   A gdzie się podział humor tym minusującym .Przeciez patrząc na zachowanie kotów ,to japa sama się śmieje?

 32. Jozef Piotr said

  Wytęż wzrok… I znajdź różnicę między nienawiścią nazisty a kodziarza. Bo ja nie umiem niestety……………….

  >HITLEROWSKA PROPAGANDA

  oraz POZNAŃSKA KODziarska Propaganda

  Dokąd będą nam ubliżać ?

  Gdzie są Polskie władze ?

  Obudżcie się

 33. Jozef Piotr said

  Jak święta to święta

 34. Adrian said


  Dodatek specjalny, o duszach, duchowieństwie, szczepionce, profanacjach, etc.

  • MIREK said

   O to jest ten oszust co niedawno mowil w swoim niby oredziu ze we wrzesniu pojawi sie krzyz na niebie.Wrzesien minal rok juz sie konczy a krzyza jak nie ma na niebie tak nie ma.

   • grazynalorenc said

    Mirek, ja tez go sluchalem przez pewien czas jak rowniez i czytalem oredzia Cypriana Polaka (ktorego niektore byly i sa kontrowersyjne). Aczkolwiek mam do nich dwoch distance rezerwe nie odpisuje ich jako dezinformantow. Nie zapominajmy o tym ze Bog odwleka kary jak rowniez Ostrzezenie dla naszego dobra i nie ma sensu utyskiwac ze jeszcze to nie nadeszlo. Pan Jezus wczeniej juz dal nam wskazowke w oredziu do amerykanskiego wizjonera i oredownika John Leary ( za ktorego recze) ze Ostrzezenie nastapi w srodku chaosu spowodowanego badz przymusowymi szczepieniami lub tez stanem wojennym i nie ma co spekulowac co do daty bo tylko Bog Ojciec zna czas w ktorym to nastapi gdyz tylko ON podejmie te decyzje w odpowiednim czasie.

    Pan Jezus jednak dal nam wskazowke (okno czasowe) mowiac ze na pewno bedzie to mialo miejsce w czasie sezonu futbola amerykanskiego a wiec pomiedzy wrzesniem a lutym i tego sie trzymajmy. Czy to bedzie na poczatku 2021 roku czy pod koniec – czas pokaze jak rozwina sie wydarzenia.

    A wiec zapnijmy pasy bo:

    po ogloszeniu przez Donalda Trumpa w styczniu dowodow calemu swiatu oszustwa wyborczego w USA sponsorowanego przez Mafie Chazarska bedzie wielkie poruszenie i byc moze chaos wywolany zadaniami ukarania przestepcow Mafii Chazarskiej i w konsekwencji przymusu ustanowienia stanu wojennego w celu utrzymania porzadku publicznego.

    CZytam oredzia od wielu lat (20+) wizjonerow i moge zareczyc tylko za tych wyprobowanych ktorzy mnie nigdy nie zawiedli.

    Sluchajac go (Leszka) jednakze ciezko jest nie zgodzic sie z tym co mowi gdyz pokrywa sie to z tym co ja i chyba wiekszosc z was wiemy.

    • MIREK said

     sluchajac tego pana nie trudno stwierdzic ze to falszywy prorok,prawdziwy prorok nie mowi zeby ludzie pukneli sie w glowe nie zajmuje sie sprawami politycznymi tylko najwazniejsze jest zeby kazdy z nas zbawil swoja dusze,z tego co mowi to mozna wnioskowac ze nie jest on zdrowy na umysle.

    • grazynalorenc said

     Nie wiesz dlaczego tak powiedzial…

     Jest on na sciezce wojennej z inna apostolka Miecia z Chicago powtarzajac z uporem maniaka ze Intronizacja naszego Krola byla dokonana, natomiast Mieczyslawa twierdzi (zreszta i slusznie) na podstawie jej oredzi, ze Intronizacja nie zostala przyjeta gdyz nie byly spelnione warunki Pana Jezusa by odbylo sie to z uczestnictwem rzadu i Episkopatu.

     Natomiast localne intronizacje zostaly zaakceptowane przez niebo jako zawierzenie Polski. bo na pelna Intronizacje Pan Jezus jeszcze czeka ktora zreszta bedzie dokonana po Ostrzezeniu.

     Reasumujac mamy 2 wersje: intronizacja czesciowa ktora nie jest zatwierdzona jako wlasciwa i oczekujemy tej pelnej. Stad te zgrzyty…

    • grazynalorenc said

     korekta: Grzegorz z Leszna

    • bozna2 said

     Mirek zważaj co i jak piszesz, ten prorok jest nam dany z miłosierdzia Bożego a nie do ośmieszania. W końcu niebo zamilknie a wtedy co? wtedy docenisz. Ten człowiek jest z wykształcenia psychologiem i jest duchowo dojrzały, a że mówi prostym językiem to dla wielu zaleta. Krzyż na niebie będzie, lecz Pan daje nam dodatkowy czas tylko w swoim miłosierdziu.

    • Joanna said

     Do: MIREK said

     Nie warto oceniać zbyt szybko, a raczej przemilczeć jeśli się ma się 100% pewności. Proszę poczytać Poemat Boga-Człowieka.

     Tym zaś, którzy mówią, że prorocy nie są potrzebni odpowiadam: „Kto może
     narzucić ograniczenia Najw
     yższemu Panu?” Zaprawdę, zaprawdę powiadam
     wam, że zawsze będą prorocy tak długo, jak długo będzie człowiek. To są
     pochodnie pośród ciemności nocy. To są ogniska pośrodku zlodowaciałego
     świata. To dźwięk trąbek, które budzą śpiących. To głosy, które przypo
     minają
     Boga i Jego prawdy, które wpadły w zapomnienie i zostały zaniedbane z
     czasem, a niosą człowiekowi bezpośredni głos Boga, wzbudzając drżenie emocji
     u zapominających, apatycznych synów ludzkich. Inne będzie ich imię, lecz
     podobna misja i ten sam los l
     udzkiego bólu i nadprzyrodzonej radości. Biada,
     gdyby nie było tych duchów, których świat będzie nienawidził, a Bóg ukocha je
     ponad wszystko! Biada, gdyby ich nie było, żeby cierpieć i wybaczać, kochać i
     pracować w posłuszeństwie Panu! Świat uległby zniszc
     zeniu pośród mroków,
     chłodu, w śmiertelnym letargu, w otępieniu umysłowym, dzikiej i
     zezwierzęcającej niewiedzy. Bóg więc będzie ich wzbudzał i zawsze będą. I któż
     będzie mógł narzucić Bogu, aby tego nie czynił?
     Str 1199

     Click to access maria_valtorta_poemat_boga_czlowieka_ksiega_4.pdf

 35. Darek said

  M 6.4 – CROATIA – 2020-12-29 11:19:54 UTC

  https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=933701#map

 36. Darek said

  Rzeszów, 15 grudnia 2020 r. godz. 9:50

  Przekaz nr 1025

  Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

  Bóg Ojciec.

  …Już teraz potrzeba wiele waszej modlitwy, postu, ofiary i umartwienia, ofiarowanej do Bożej dyspozycji, do Bożego Skarbca. Tylko to może wystarczająco obezwładnić siły upadłego Anioła, abyście mogli się otrząsnąć, wstać z kolan i kroczyć ku większej Chwale Bożej. Pomogę wam wprowadzić sprawiedliwe prawa, lecz nim to nastąpi, najpierw będzie Oświetlenie Sumień, Światłem Bożej Sprawiedliwości. Wówczas, gdy człowiek pozna pełną prawdę względem siebie samego, jaka ona jest, będzie mógł wybrać w końcu dobrą drogę i będzie mógł nią w końcu bez problemów kroczyć.

  Po pewnym czasie powrócą demony, będą na was naciskać, napierać pełną swoją mocą. Nie ostoi się wolnym przy Bogu ten, kto się nie modli i nie umartwia. Zły duch przekona wielu do wywołania wojen i wielu konfliktów. W Polsce Maryja pomoże wam podjąć wiele ważnych dla was i dla innych decyzji, które w niedługim czasie zmienią wiele.

  Nie spodoba się to waszym wielu odwiecznym wrogom, będą chcieli zdobyć Polskę siłą. W czasie wolnym od działania szatana, polscy biskupi zdążą zrobić szybką, uroczystą Intronizację Jezusa na Króla Polski. To Jezus i Maryja sami będą was bronić jako swojej chwały, w krótkim czasie wydarzy się wiele wielkich cudów, których jeszcze nie było. Wielu ciężkich grzeszników się nawróci, zacznie pokutować za swoje grzechy. Nawrócą się rządzący i w tym czasie podejmą szereg dobrych, właściwych decyzji, takich zgodnych z Wolą i Myślą Bożą.

  To rozwścieczy wielu żydów chazarskich i innych, którzy po cichu wpływali na losy Polski. Rozpętają oni wielką wojnę, lecz ich działanie przeciwko Polsce przyniesie niewiele szkód. Liczne cuda i nowi sprzymierzeńcy, a także ci, których się nie spodziewacie pomogą wam odnieść szybkie, błyskawiczne zwycięstwo.

  Prawo Polskie zmieni się nie do poznania, będzie dostosowane do Prawa Bożego. Inne narody widząc nad Polską wielkie Boże Błogosławieństwo, przyłączą się do was i to wy będziecie przewodzić wielu narodom. Nim to jednak nastąpi, już teraz potrzebne jest wiele waszego wysiłku, modlitwy, postów i umartwień. Ufajcie, niczym się nie zniechęcajcie, bo gdy staniecie przy Mnie i będziecie doskonale wypełniać Moje polecenia, Ja wam będę błogosławić, jak nigdy przedtem.

  Kocham was niezmiernie o Moje stworzenia i z Miłością przytulam was do wnętrza Mojego Świętego Ojcowskiego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††

  https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

 37. zofia said

  Proszę o modlitwę za 1,5 rocznego Mikołaja który ma poparzona nóżkę II-stopnia i przebywa w szpitalu

 38. Jozef Piotr said

  Fotograficzna perełka! Takie dzisiaj warunki METEO

  Tatry ustrzelone z okolic…Budapesztu Twarz z otwartymi ustami

  fot. Időkép
  https://idokep.hu/hirek/budapestrol-is-latni-lehetett-a-magas-tatra-csucsait?fbclid=IwAR1dszomtmFL6fRH4ChHJ3UShhhGFRWVZQLRUe7B7A9BoXfkBiA8tlCJEFU

 39. Joanna said

  O CHEMTRAILS W NIEMIECKIEJ TELEWIZJI
  Proszę proszę jaki ten rząd niemiecki jest ‘nadopiekuńczy’ jak niesamowicie dba o ludzi!
  To już chyba w genach mają. Bo i Hitler też dbał o swoją rasę aryjską przez 5 lat. A ten rząd Niemiec jak na razie dbał przez 24 lata i zapowiada następny holokaust. Posłuchaj nagrania.
  Rząd federalny Niemiec przyznał się do trucia poprzez chemitralis i ogłosił, że są skuteczniejsze sposoby na zatruwanie ludzkości tak jak obowiązkowe szczepienia, rozbudowa sieci 5G i żywność genetycznie modyfikowana.

  BILL GATES ZAPLANOWAŁ PANDEMIĘ
  Konferencja z marca 2015r o depopulacji ludności świata rozpoczęta już 10 lat temu. Mówi o celowym zakażeniu ludności. To co mówi o nowych chorobach, które planują to jest III wojna światowa, bo nie trzeba wojny jądrowej by zniszczyć, a raczej zmniejszyć ludność na świecie. Posłuchaj. Szok.

  2020-12-28 #PGN Patent, instrukcja, powikłania o szczepieniach
  A tutaj wszystko co cię spotka po zaszczepieniu. Tylko nie mów, że nikt cię nie uprzedzał gdyż niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. Masz rozum to powinieneś się interesować z różnych źródeł, a szczególnie niezależnych nie ‘głównego nurtu informacji’.
  Bardzo ważne informacje przedstawione z opisu patentu – co wynika z patentu firmy ModeRNA na szczepionki mRNA.
  Zauważ , że poprzez to wprowadzane jest jak mówią znacznej czyli dużej , obcej informacji genetycznej która po przetworzeniu na białka może poważnie zmienić funkcję komórki biologicznej.
  W drugiej części jest mowa o szczepionce Pfajzera dla dzieci poniżej 16- roku o nazwie Comirnati
  Wiemy, ale nic nie wiemy o skuteczności. I o to chodzi by nikt się nie połapał.

  • mani said

   Joanna dwa linki są fałszywe i mają blędn tłumaczenie. Chyba nikt nie bierze tego na poważnie. Dlaczego wklejasz takie brednie?

 40. slawek said

  Wielkie trzesienie ziemi w Chorwacji

  M 6,4 – 3 km na południowy zachód od Petrinja w Chorwacji

 41. k said

  To jest Acik nr dwa.

 42. Kasia1 said

  Szczepionka to dar od Boga. Im szybciej się zaszczepisz, tym szybciej się z Nim spotkasz.!!!!!!!!!!!!!!!

  • grazynalorenc said

   Kasia dobry zart…tylko akurat efekt moze byc odwrotny. Kto przyjmie dobrowolnie znamie Bestii bedzie potepiony. Nie wiem tylko czy szczepionki zawierajace nanoczipy Billa Bram Piekielnych Gatesa kwalifikuja sie na te nazwe czy sa tylko prekursorem do tek do reki ale sklaniam sie do tej drugiej opcji.

  • Kasia1 said

   tak, to tylko chodzi o żart, o śmiech, bo tu tyle powagi. A ja b lubię się śmiac.A z resztą ,to Pan Bóg sobie poradzi.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: