Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Boże Wychowanie – Odnowię oblicze ziemi

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 marca 2022


Jednak pozostawię wam ziemię, rośliny, zwierzęta, abyście mieli z czego żyć i na czym rozpocząć powolne odradzanie się. Dla Mnie ważne są wyłącznie rezultaty, nie zaś metody. I jeżeli w mojej łaskawości wybieram „mniejsze zło”, możecie Mi dziękować. Dlatego stanie się to, co wam zapowiedziałem. (…) To wszystko nastąpi na skutek kataklizmów światowych, które wstrząsną cała planetą. Bardzo szybko sami to zobaczycie i będzie to świadczyło o prawdziwości moich obietnic dla was, Polaków, i moich ostrzeżeń dla innych narodów, które ich nie przyjęły. (…)

Pan mówi, że w Rosji nie uda się żadne dzieło odbudowy realizowane przez komunistów, bo szatan nie dopuści do polepszenia bytu swoich niewolników przez choćby częściowe odwrócenie się od niego. Dlatego chaos będzie się pogłębiał. Razem z głodem przyjdą coraz liczniejsze strajki, waśnie między narodami i usiłowanie oderwania się od ich ginącego imperium.

Za Rosję, za biednych, uciemiężonych i głodujących ludzi prosi moja Matka. Ale zbrodniczy ustrój runie i rozsypie się pomimo wysiłków wielu grup, m.in. wojskowych. Pogłębi się głód. Nie obawiajcie się Rosji, gdyż pogrąży się ona w swoim rozprzężeniu wewnętrznym (narodowościowym, gospodarczym, politycznym). A wtedy nadejdzie wojna i rozpoczną się kataklizmy. (…) Przestańcie się niepokoić, czujcie się tak, jakbyście zamieszkiwali wyspę, bo królestwo mojej Matki stanie się taką wyspą pokoju wśród tragedii świata, podczas gdy inne wyspy i półwyspy, dotąd oszczędzane, ulegną zniszczeniu, a niektóre nawet całkowitej zagładzie.

Jak już wam mówiłem, poruszą się podstawy ziemi. Chcę, abyście wy, to jest ludzkość, zrozumieli, że żyjecie pod moją opieką, w nieustającej trosce i łaskawości. Kiedy je cofnę, tak jak wy odsunęliście się ode Mnie, zobaczycie, że mądrość i wiedza ludzka nie potrafią sobie poradzić nawet z własnym globem. Wasze pełne arogancji i chełpliwości plany podboju innych planet zakończy ruina własnej planety, gdyż dopuszczę, aby spełniły się niektóre z waszych strategicznych koncepcji wojennych. I dopuszczę, że spełnią się one na was samych.

Dzieci, nie chcę przedstawiać wam szczegółowo losów innych narodów, gdyż byłoby to tylko zaspokojenie waszej ciekawości, jako iż doświadczyliście już, że przestrogi wasze nic nie znaczą, a moje ostrzeżenia są lekceważone i wyśmiewane. (…) Mówię wam, spodziewajcie się, że będziecie świadkami. Na własne oczy zobaczycie upadek wszystkich znaczących a bezbożnych ustrojów świata na wschodzie i na zachodzie. (…) Powiedziałem: „przygnę karki możnych” i uczynię to. Kiedy będzie się to działo, będę od was żądał próśb i modlitw za ginących.

Mówcie ludziom, ale nie o przebiegu kataklizmów i wojen w poszczególnych rejonach świata, lecz ogólnie o sądzie nad narodami, o globalnych zniszczeniach na ziemi, o tym, że zmienione zostaną wszystkie układy polityczne, gospodarcze, wszystkie sojusze i pakty. Odnowię oblicze ziemi. A jak przebiega sąd nad narodami, możecie zbadać sięgając do historii ludzkości. Jest to zawsze działanie potężne, straszliwe, niszczące, bo dopiero na ziemi zaoranej po dawnym „porządku” można rozpocząć nową budowę. I to wszystko nastąpi jeszcze w tym wieku, również rozpoczęcie nowej budowy.

Każdy naród będzie osądzony na miarę swoich win.

Błogosławię waszej pracy, waszej służbie, wspomagam was moimi siłami. Bądźcie tego pewni. Zapraszajcie Mnie do współpracy.

Zawierzeniem swym człowiek uznaje Mnie Ojcem i Przyjacielem

19 VII 1990 r.,

Jola, mająca wziąć udział w Ogólnoeuropejskim Kongresie Młodzieży w Szwajcarii pod hasłem „Chrystus nadzieją Europy”, zwraca się. do Pana:

– Oczekuję, Panie, Twojego słowa na kongres młodzieży dla wszystkich tych, którzy pragną służyć.

– Cieszę się, że tego pragniesz. Spotkasz się tam z Polakami. Staraj się im przede wszystkim przekazywać to, co ci powiem i co zabierzesz ze sobą.

– Dlaczego im właśnie?

– Bo znam wasz naród i wiem, że prędzej Mi uwierzą niż inni. Przede wszystkim mów im to, o czym teraz sami powiedzieliście w rozmowie, że pełnia zawierzenia Mi jest waszym ratunkiem i ma moc nad sprawiedliwością moją. Jeśli człowiek tak słaby, bezbronny i chwiejny zawierza Mnie, a tym zawierzeniem mówi, że uznaje Mnie swym Ojcem i Przyjacielem, apeluje do mojego miłosierdzia, które jest dla was zawsze dostępne.

Miłosierdzie moje jest niezmierzone i ciche wołanie jednego człowieka może wyzwolić nieskończoność mojego zmiłowania. Pragnę więc, abyście wzywali Mnie, obejmując swoim współczuciem jak największą ilość ludzi. Najbardziej cieszy Mnie wasza troska o bliźnich, bo pragnę, aby wasze serca się poszerzały, tak abyśmy kiedyś mogli stanowić jedno (J 17, 21).

Nie chcę was straszyć, dzieci, dlatego nie podam, które kraje i miasta będą zagrożone, a tylko powiem ogólnie, że teraz jest czas oczyszczenia świata. Rozpadnie się cywilizacja Zachodu. Najbardziej zagrożone są państwa i tereny stykające się z oceanami i morzami (niektóre z nich przestaną istnieć); dotyczy to również terenów górskich i wysp. Nie chciałbym jednak, aby stało się tak, że ci, którzy uznają się za mniej zagrożonych, mniej gorliwie prosić będą.

Mów, dziecko, mów to, co usłyszałaś ode Mnie, ale powtarzaj wciąż, że wasze ocalenie jest jedynie we Mnie. Więc odwracajcie się od waszych powszechnych grzechów: egoistycznego dążenia do osobistej kariery, bogactwa, sławy, znaczenia – od tego wszystkiego, co z dóbr ziemi pragniecie sobie przywłaszczyć; przeciwnie, dzielcie się, służcie innym, udzielajcie się sobie wzajemnie wedle rozmaitych waszych uzdolnień i umiejętności. Moje dziecko, mów, że czas oczyszczenia jest już bardzo bliski. Nigdy dotąd nie było ono tak powszechne, ale nigdy też jedna cywilizacja zepsuta moralnie i bezideowa nie zdołała narzucić reszcie świata tak wiele ze swojej własnej zgnilizny. Dlatego zmycie jej z powierzchni ziemi będzie miało tak szeroki zasięg. Jeśli zaś niektóre państwa, narody i terytoria pozostaną nie zniszczone, to przynajmniej pozbędą się fascynacji cywilizacją Zachodu, który na ich oczach upadnie. A jego upadek będzie haniebny i budzący odrazę.

Mów też, że odrodzenie świata zapragnąłem rozpocząć od waszego narodu, ponieważ wy pragniecie być Mi wierni pomimo waszych słabości i wad i pomimo prób, jakimi was doświadczyłem. Dlatego miłość moja obroni was i podniesie. W was jest nadzieja świata, bo tu powstanie ustrój oparty na moich prawach, który stanie się wzorcem dla innych skrwawionych, ocalałych narodów.

Uwaga. Po powrocie Jola powiedziała, że prawie nikt nie uwierzył w ostrzeżenia; księża polscy również. Zetknęła się natomiast z przekazem o zbliżonym charakterze: młodzież z pewnej grupy charyzmatycznej, bodajże ekumenicznej, widziała krwawy deszcz spadający na kilka krajów europejskich (być może były to ich kraje).

Pan zamierza przymierze z narodem polskim

21 VII 1990 r., Anna, o. Jan

Mówi Pan:

– Mój synu, chciałbym, żebyś wiedział, że moje przymierze z rodem człowieczym jest wciąż żywe: przymierze to może być podjęte przez każdego człowieka i przez każdy naród, jeśli tego zapragniecie sami. Przypomnij sobie przypowieść o zapraszaniu na ucztę królewską włóczęgów i żebraków z gościńca. Raz zaprosiłem Izraela, który sam zerwał przymierze (Pan mówi, że Izrael zrywał je wielokrotnie; ostatecznie zerwane zostało przez osądzenie i ukrzyżowanie Mesjasza). Od tej pory nie Ja was wybieram, ale wy wybieracie Mnie. Bo Ja przychodzę na każde gorące i szczere wezwanie. Tak samo „przymusza Mnie”, apelując do mego miłosierdzia, wasza zbiorowa wola. Łatwo ci zrozumieć, że dotyczy to zgromadzeń zakonnych lub nowych ruchów i dzieł w Kościele. Dotyczyć to może również całych narodów – do tej pory jednak żaden z nich nie zapragnął uczynić Mnie swym sprzymierzeńcem.

Wyjaśnię ci to, gdy będziesz mówił o Moim – zamierzonym przeze Mnie – przymierzu z narodem polskim. Powiedziałem, że ono już istnieje, ale tylko potencjalnie (ze zrozumienia: ze strony Boga jest wola i zamiar zawarcia go, ze strony narodu – intencja Jana Pawła II wyrażona na zakończenie III pielgrzymki oraz bardzo silne pragnienie ogromnej ilości ludzi, również tych, którzy teraz żyją z Panem w niebie). (…)

Chciałbym, synu, żebyś przeczytał Księgę Izajasza; żebyś ją czytał powoli, uważnie. (…) Bo proroctwo Izajasza jest już teraz aktualne. Widzisz, synu, Ja was na tym tekście (chodzi o komentarz do Księgi Izajasza, zamieszczony w II części „Bożego wychowania”) uczyłem czytania moich słów wciąż żywych i mających odniesienie do sytuacji całych narodów, a nawet całej ziemi – wedle czasu, w jakim się je czyta. Ale najważniejsze są Ewangelie, bo ze słowem przyszedł do was Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który świadczył nie tylko słowem, ale i czynami miłosierdzia, podczas gdy poprzednie relacje były tylko ludzkie.

– A Księga Apokalipsy (czy nie jest aktualna?)

– Synu, czasy Apokalipsy, czasy ostateczne, jeszcze są przed wami (przed ludzkością). To, co przyjdzie, stanie się apokalipsą dla wielu narodów, ale nie dla waszego narodu. Dlatego zamiast zachęcać was do rozważania jej treści, mówię wam o nieustannym orędownictwie i prośbach waszych za te narody, które obecnie będą płacić za całą swą historię: to będzie osądzenie ich ludzkiej historii w świetle moralności, a nie polityki. (Ze zrozumienia: Niektóre narody nigdy nie posługiwały się etyką w stosunkach między sobą – odrzuciły Dawcę dobra i Dawcę praw. Dlatego sąd dla nich będzie wstrząsającym odczuciem krzywd, które wyrządziły innym w czasie swego istnienia). Tym narodom, którym pragnę zwrócić uwagę na Apokalipsę, nie przychodzi to na myśl. Dlatego i Ja ich nie ostrzegam. Przypomnij sobie, synu, iż powiedziałem już kiedyś, że sprawię, aby uszy słuchających nie słyszały i oczy patrzących nie widziały, aby się nie nawrócili i nie ocaleli (Mt 13,13–15). Albowiem dawałem im na to setki lat, a oni czas ten wykorzystali jedynie dla własnych planów. Zaś plany ich były zbrodnicze. (Narody te dążyły do wzrostu potęgi, by później podporządkować sobie i grabić kraje słabsze).

Przypomnij sobie, synu, co mówiłem nie tak dawno, że wyzwolę z niewoli i wyprowadzę na światło więźniów, zniewolonych, upokorzonych, podbitych i bezradnych – ludzi i narody. Wy zaś będziecie pierwszymi w tym moim dziele miłosierdzia.

Komentarzy 345 do “Boże Wychowanie – Odnowię oblicze ziemi”

 1. Adrian said

  „Premier w końcu przyznał coś, czego obawialiśmy się od dawna

  Premier Mateusz Morawiecki w końcu przyznał coś, czego ekonomiści obawiali się od dawna. Powiedział, że czeka nas „zawierucha gospodarcza” z bardzo wysoką inflacją i stagnacją w PKB. To pierwszy tak mocny głos szefa rządu w tej sprawie. Polacy muszą więc przygotować się na wyrzeczenia i pogodzić z tym, że w portfelach zostanie im mniej pieniędzy. Sprawdziliśmy, co nas czeka w tym roku w związku z wojną w Ukrainie.
  …”
  https://tarnogorski.info/premier-idzie-duza-gospodarcza-zawierucha/

  • anzelmik said

   Przecież musimy zapłacić za 500+ dla ukrainców…
   A Wy myśleliście że kto za to zapłaci ? św. Mikołaj ???

   • Opcja1 said

    jak ci nie pasuje, to zmień rezydencję podatkową, najlepiej razem z obywatelstwem. Lepiej mieć jednego ukraińca niż kilku takich chłopków-roztropków jak ty

    • anzelmik said

     Jestem Polakiem i nie mam zamiaru niczego zmieniać tylko dlatego że jakiś przygłup (opcja1) nie widzi co się dzieje w naszym kraju i jak kraj jest zadłużany.
     Pomoc jest wspaniała ale to co napisałem wyżej to już lekka przesada.
     Przypatrz się jakimi samochodami przyjechali do nas ukraincy – to napewno ta ‚biedota’ ze wschodu…

    • Dzieckonmp said

     następny zarażony ZAZDROŚCIĄ. Do roboty się wziąć i dorabiać się jak tak pragniecie mieć dużo a nie zazdrościć innym. Czy znasz historię tych ludzi? wiesz jak się dorabiali? Ile zdrowia poświęcili? Nic nie wiesz a rzucasz oskarżenia. Czy na świecie ma żyć tylko biedota? Inni nie mają prawa żyć?

    • Leszek said

     Tak w ogóle, gdziekolwiek: …dorabiać/dorobili się…
     Sprawę dorabiania, materialnego bogacenia się trzeba prostować i postawić jasno i kierować się w myśleniu , tak jak o tym mówi Pismo Święte:
     „7 Nic/Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też z niego nie możemy wynieść/zabrać ze sobą.8 Mając natomiast żywność i odzienie, dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni/poprzestańmy na tym” (1Tm 6,7n; por. Ps 49,17n!)).
     I tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek zazdrości, lecz o Bożej roztropności.
     … Inni nie mają prawa żyć?… Co to znaczy żyć i jak żyć? Na to pytanie odpowiedź znaleźć możemy w Piśmie Świętym, kto re bardzo często kłoci się z potocznym, ludzkim myśleniem ntt./w tej materii.

  • Opcja1 said

   dla wszystkich zazdrosnych polaczków

   niech wam nie braknie, zwłaszcza na sznur 🙂

   • Mimi said

    Żałosne, najlepiej pluć jadem na rodaków, Polak Polakowi… szkoda słów, a obcym ostatnią pare gaci. Wstyd, dlatego śmieją się z nas za granicą, przez takich naiwniaków poliniaków którzy nie znają swojej wartości.

    • Dzieckonmp said

     Ciągle zmienia nick ta osoba. Raz Ewelina teraz Mimi.
     Niewiarygodna osoba

    • Opcja1 said

     Mimi, nie musisz jechać za granicę aby się pośmiać z polaczków. Wystarczy poczytać co poniektórych „pożytecznych” patriotów-idiotów na tym blogu

   • Mimi said

    Zależy co rozumiemy pod pojęciem polaczek? Ty co innego napewno- dla ciebie to prawdziwy patriota, dla mnie zdrajca to poliniak!!! Rozumiesz???

    • Opcja1 said

     nie myślałaś o przeprowadzce z Polin do Polski? Mentalnej oczywiście 🙂

 2. Adrian said

  Niemiecka diecezja katolicka zleciła 17 kobietom udzielanie chrztu, powołując się na niedobór księży.

  Diecezja Essen, w niemieckim Zagłębiu Ruhry, jest pierwszą diecezją, która zleciła grupie kobiet udzielanie tego sakramentu.
  https://twitter.com/CardJosephZen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 3. Dzieckonmp said

  w TVN-ie sie wyzywają. coś się dzieje

  • Darek said

   No cóż ta pani powiedziała prawdę

  • cox43 said

   Zatkało 60 letniego Kubusia.

  • Hoplita said

   Bzdura Admin, nie łykaj tego jak naiwniak. Przeciez to ustawka. Odrazu widać. Zresztą gdyby nie była ustawką nigdy by tego nie pokazali. Kobieta chce cos promować potrzebuje kliknięć. Wszystko. Nie podniecajcie sie takimi rzeczami bo wstyd.

  • Kamila said

   To ustawka mająca na celu podniesienie oglądalności.

 4. Opcja1 said

  Nie kupujcie w „Leroy Kremlin” i powiązanych marketach, które wspierają Putlera

  • Opcja1 said

   Dyrektor Nestle poinformował władze Ukrainy, że firma nie wycofa się z Rosji

   Nestle to właściciel takich marek jak ⬇️
   -Lion
   -Aero
   -Maggi
   -KitKat
   -Gerber
   -Nestea
   -Winiary
   -Nesquik
   -Nescafe
   -CiniMinis
   -Cheerios
   -Chocapic
   -Princessa
   -Bobo Frut
   -Studentska
   -CornFlakes
   -Nałęczowianka

   • anzelmik said

    Nestle to powinno być bojkotowane u nas już od lat – przypomimnijcie sobie jak przejmowali prywatyzowane nasze firmy…jakie były afery z akcjami…
    Od lat staram się nie kupować niczego z firmy Nestle…

    • Opcja1 said

     no to teraz zacznij tam kupować, bo przecież „kraj jest zadłużany” jak powiedziałeś

 5. Maciek Arczyński said

  https://www.fronda.pl/a/prof-zurawski-vel-grajewski-dla-frondapl-druga-armia-swiata-prosi-o-pomoc-po-dwoch-tygodniach-chiny-to-zniecheca,175109.html

 6. Dzieckonmp said

  Dzieje się.
  Agencja Bezpieczeństwa Narodowego poinformowała

  https://pbs.twimg.com/media/FOIzBkZXwA49yGu?format=jpg&name=900×900

  • Dzieckonmp said

   jeden troll ruski mniej

  • anzelmik said

   Ta pani to przykład czerwonej lewackiej idiotki.
   Pięknie ją kiedyś zmasakrował słownie Cejrowski – Czasem to sobie oglądam na poprawę humoru.
   Kto nie widział to polecam – jest dostępny film na youtube.

 7. Dzieckonmp said

 8. Maciek Arczyński said

  https://defence24.pl/sily-zbrojne/dlaczego-na-wojnie-z-ukraina-gina-rosyjscy-generalowie

  https://defence24.pl/sily-zbrojne/wybrane-aspekty-mobilizacji-sil-zbrojnych-rosji

 9. Dzieckonmp said

  Der spiegel:
  „Rosyjska napaść na Ukrainę wzmocniła pozycję Polski w systemie UE. Jedną z przyczyn jest to, że rząd w Warszawie miał rację, ostrzegając przed imperialnymi ambicjami Moskwy. Rząd niemiecki długo stawiał na współpracę w Władimirem Putinem i został wykiwany”

 10. Opcja1 said

  Zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby 25 marca we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi – napisał w Apelu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka.
  https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/przewodniczacy-episkopatu-apeluje-o-wlaczenie-sie-w-akt
  już nie tylko w łączności z biskupami i nie tylko Rosja…

 11. Darek said

  Rosja walczy resztkami sił. Ukraina przechodzi do ataku – gen. Skrzypczak potwierdza swoje prognozy

 12. Darek said

  Chiny pomagają Ukrainie. Rosyjskie zbrodnie w chińskiej TV. Biden dzwoni do Xî Jinping

 13. Darek said

  Orędzie Matki Bożej z Medjugorje z dnia 18 marca 2022 roku

 14. Mak said

  Można posłuchać jak chłopak czyta książkę Ojca Pelanowskiego na dzisiejsze czasy:

  Polecam

 15. La Salette said

  Abp Gądecki apeluje o włączenie się w Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
  https://m.pch24.pl/abp-gadecki-apeluje-do-biskupow-kaplanow-osob-zycia-konsekrowanego-i-wiernych-o-wlaczenie-sie-w-akt-poswiecenia-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi/
  Zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby 25 marca we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00…

  • La Salette said

   I ja zachęcam blogowiczów do włączenia się, gdyż godzi się czynić wszystko co sprawiedliwe.

  • obserwator said

   Problem jest w tym że to papież ma poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.Franciszek nim nie jest więc ten akt będzie nieważny.Benedykt XVI musi to uczynić.

   • Opcja1 said

    z tąbą czy bez ciebie i tobie podobnym Rosja zostanie zawierzona

    • obserwator said

     I to nie zostanie przyjęte przez Boga.Prawa kościelnego nie da się obejść.Papieżem się jest się od wyboru aż do śmierci.Nie ma czegoś takiego jak papież-emeryt.To jest wymysł neoKościoła.Benedykt XVI jest prawowitym papieżem koniec i kropka.Nawet Bergoglio o tym wie.Możesz sobie wyznawać i uznawać Franka za kogo chcesz.Wolna wola.Ja go nie uznaję i uznawać nie mam zamiaru.Baw się.

    • Opcja1 said

     poznamy po owocach

    • Kasia1 said

     Opcja 1 ,a Ty ciągle w warzywniaku?Owoce są dorodne ,a pod skórka zgniłe.

   • Opcja1 said

    Benedykt XVI jest także biskupem i też będzie uczestniczył w tym zawierzeniu

    • Witak said

     Jeżeli Pan Bóg nie mógłby wyprowadzić DOBRA nawet z największego zła, zdarzenia kub złej osoby, to. … taka rzecz, osoba by nie istniała.

     Tyle na temat dyskusji czy Bóg coś przyjmie czy nie przyjmie. Nie jesteście bogiem, bogami….

    • Opcja1 said

     powiedz to @Obserwatorowi, który już za Boga zdecydował

 16. Dzieckonmp said

  Są księża którzy identycznie jak ja wyłapują internetowych zdrajców

 17. Adrian said

  Piotr

  Witam, ciężko mi jest pisać nawet. Mój ojciec zmarł 25 lutego 1:05 na zapalenie płuc spowodowane przez sarc-cov19 według lekarza lek. med. Michał Werner gdzie mój ojciec z powodu pożaru dnia 18.02.2022(artykuł do znalezienia to strona przełom – (Pożar w bloku w Chrzanowie. Mężczyzna został ranny) między 01:00 to 3:00 w nocy trafił do szpitala Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tzn zaraził się covidem od ognia. Bardzo dziwiony był zakład pogrzebowy o przyczynach zgonu! Został skremowany ponieważ był nagi w dwóch workach, nie było możliwości ubrania ciała jedynie położenie ubrań na workach!
  https://www.takniewiele.pl/swiadectwa-po-szczep-czytaj-dodaj/
  ≈============
  Rząd Ukrainy ułatwia prowadzenie biznesu. Likwiduje większość pozwoleń.

  – Maksymalna swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jest warunkiem koniecznym do zbudowania silnej gospodarki w naszym kraju – oświadczył premier Ukrainy
  https://www.rp.pl/polityka/art35895941-rzad-ukrainy-ulatwia-prowadzenie-biznesu-premier-likwidujemy-wiekszosc-wymaganych-dotad-zezwolen
  Jak u nas w 1989. Pozwolą się trochę dorobić (ustawa Wilczka), potem dokręcą śrubę i zaczną strzyc. Świetny ruch, tak powinno być w Polsce, plus 10-krotne zwiększenie podatku korporacjom.

  • czleko1986 said

   Adrian człowieku spójrz co Ty wrzucasz z tej strony tak niewiele.pl, bo tego tłumaczenia z translatora nie da się czytać. Pachnie mocno ruskim trollingiem i onucami.

   • Opcja1 said

    tu większość towarzyatwa (z Adminem włącznie) jest totalnie zmanipulowana przez ruskich antyszczepów. Potrzeba czasu aby oprzytomnieli…

    • Robert said

     Ty jesteś jednym z tych co wprowadzają segregacje na tym blogu a admin ulega twojemu wpływowi panie agencie…

 18. Marta said

  „Błogosławiona śmierć Świętego Józefa”

  audiobook z książki „Mistyczne Miasto Boże czyli Żywot Najświętszej Maryi Panny” wg wizji Marii z Agredy

 19. Marta said

  24 GODZINY MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
  wg wizji Luizy Piccarrety

  GODZINA DRUGA – JEZUS OPUSZCZA SWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ MATKĘ I UDAJE SIĘ DO WIECZERNIKA

  „Mój uwielbiony Jezu, gdy razem z Tobą dzielę Twoje cierpienie i cierpienie Twojej bolejącej Mamy, widzę, że decydujesz się podążyć tam, gdzie wzywa Cię Wola Ojca. Miłość Syna i Matki jest tak wielka, że czyni Was nierozłącznymi. Ty więc pozostawiasz siebie w Sercu Mamy i Królowej, a ukochana Mama składa siebie w Twoim Sercu, w przeciwnym razie nie byłoby dla Was możliwe wzajemnie rozstanie się. Potem błogosławicie się nawzajem, a Ty dajesz Jej ostatni pocałunek, aby Ją wzmocnić w dotkliwym bólu, jakiego dozna. Żegnasz się z Nią po raz ostatni i odchodzisz.”
  http://www.wolaboza.org

 20. pl said

  Temat covida i szczepień trochę przycichł, ale w kontekście biolabów na Ukrainie, trzeba pamiętać o co chodzi w szczepieniach:

  Przetłumaczone wywiady z naukowcami z LQC temat zawartości szczepionek sars-cov2, protokoły detoksykacji i leczenia ze szczepionek, oraz zgromadzone linki do chyba większości artykułów związanych z detoksykacją/leczeniem:

  link

  tutaj zarchiwizowane

 21. Maciek Arczyński said

  @Opcja1 (wątek nr 15, 19 marca 2022 @ 10:34)

  „poznamy po owocach

  Interesujące, że odwołujesz się do owoców, będąc ślepcem. Bo jeśli Bergoglio jest ważnie wybranym papieżem, to owocami jego pontyfikatu (przy założeniu, że wybór był prawidłowy) jest np. zbawienie z automatu (Al 297, Al 311), uznanie rozwodów (tzw. Komunia Św. dla rozwodników – wszystkie episkopaty a wprowadzili to najpierw Filipińczycy, Niemcy i Argentyńczycy z błogosławieństwem Bergoglio), akceptacja związków homoseksualnych, sodomickich (Niemcy) jako równoprawnych heteroseksualnym.

  Czy w swojej Biblii wyrwałeś już karty z opisem wydarzeń w Sodomie i Gomorze czy to co napisał św. Paweł o mężczyznach współżyjących ze sobą i tak samo o związkach kobiet albo te fragmenty w których są wypowiedzi Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa i potępieniu wiecznym. Oraz stosowne fragmenty Apokalipsy św. Jana.

  Jeżeli zaś oddzielasz to w/w nauczanie – to są fakty, zasady, które już obowiązują w bergogliańskim „kościele” – od „papieża Franciszka” to i tak Ci „papież Franciszek” nie jest do niczego potrzebny bo i tak sam sobie ustalasz w co wierzysz a nie uznajesz go jako przewodnika w wierze. Nie można bowiem uznawać papieża – jeśli Bergoglio jest papieżem – i jednocześnie odrzucać jego wykładnię wiary. Kanon 1404 KPK mówi bowiem wyraźnie:

  „Stolica Piotrowa nie może być sądzona przez nikogo.”

  Przepis ten wypływający ze słów Chrystusa skierowanych do Piotra o obietnicy wiary nieustającej i zadaniu przekazywania tej wiary wiernym (por. Łk 22:32) oznacza tym samym, że albo uznajemy papieża i akceptujemy całe jego nauczanie w sprawach wiary albo odrzucając nauczanie odrzucamy tym samym i tego, który naucza czyli papieża. Nie ma nic pomiędzy. Zatem albo Bergoglio jest heretykiem głoszącym herezje albo nie głosi herezji i należy go słuchać we wszystkim bez wyjątku co dotyczy spraw wiary. Żeby było uczenie:
  tertium non datur.

  I żadne uroczyste wodolejstwo tego nie zmieni. Zatem albo odrzucający Bergoglio są heretykami albo jego wyznawcy na czele z Bergoglio. No chyba, że udowodnisz, iż można oddalać swoją żonę/męża i brać kolejnego partnera/kę, albo że sodomici są solą ziemi, czy że wszyscy jesteśmy zbawieni z automatu. Udowodnij to, że jest to zgodnie z nauczaniem Chrystusa, nauczaniem zawartym w Biblii a nie baw się w narrację typu: jesteś głupi i masz wszy.

  I teraz pytanie jeśli Bergoglio jest heretykiem – a twierdzę, że jest – to dlaczego? Moja odpowiedź jest taka, że jego wybór począwszy od tzw. abdykacji Benedykta XVI, jest sfałszowany. No co Ty na to wyznawco Sodomy i Gomory? Bo uznajesz Bergoglio za ważnie wybranego papieża i jego nauczanie za Ortodoksję czyż nie?

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   I pytanie:
   Czy Bóg wysłuchuje, błogosławi tym, którzy kłamią? Bo herezja jest kłamstwem odnośnie prawd wiary.

   • Opcja1 said

    największym kłamcą i powielaczem ruskich narracji jesteś tutaj ty, więc to pytanie retoryczne, o ile wiesz co to znaczy 🙂

  • Opcja1 said

   AI 297 – chodzi o potępienie przez ludzi a nie przez Boga. Nie wyrywaj słówek z kontekstu jak faryzeusz, tylko czytaj ze zrozumieniem.
   Najlepiej przeczytać całą adhortację, aby zrozumieć jej wymowę, ale że to cię przerasta to akurat rozumiem 🙂

 22. Maciek Arczyński said

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-03-18/szef-msz-rosji-siergiej-lawrow-grozi-nato-transporty-wojskowe-beda-celem/

  „- Prowadzimy operację, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla Federacji Rosyjskiej – dodał Ławrow. To, jego zdaniem, wystarczający argument za tym, by wszystkie transporty przewożące broń lub podejrzane o jej przewożenie, mogły zostać zaatakowane przez rosyjskie wojsko.”

  • Maciek Arczyński said

   Ps.
   Ukraina jest niepodległym państwem, nieprawdaż? I to nie Ukraina napadła na Rosję, czyż nie?

   No dobra, to równie dobrze Ukraina może ogłosić, że wszelkie transporty z bronią lub uznane za takie sprowadzane z Chin do Rosji będą uznane za zagrożenie dla Ukrainy.

   Rosjanie kłamali, kłamią i będą kłamać. Czy może jakieś zmiany?

 23. Kamila said

  Witajcie, czy ktos z Was, choc pewnie tak, praktywal post w intencji uzdrowienia drugiej osoby? Dziękuję z góry za odpowiedź.

 24. La Salette said

  Nagrał cykanie świerszczy i obniżył dźwięk. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania
  https://dobrewiadomosci.net.pl/17081-nagral-cykanie-swierszczy-obnizyl-dzwiek-efekt-przeszedl-wszelkie-oczekiwania/

 25. messenger said

  Orędzie Jezusa skierowane do o. Łukasza dnia 18.03.2022

 26. Maciek Arczyński said

  Jak se tak pomyślałem jeszcze nad tym co we wątku nr 22 to mi wyszło, że Rosja za wszelką cenę dąży do rozpętania III wojny światowej w wymiarze pełnoskalowym. Nie byłoby to możliwe bez potężnego wsparcia Niemiec. Niemcy myślą, że chronią swoją gospodarkę nie odcinając się od surowców energetycznych z Rosji. Cóż za krótkowzroczność. As usual – by zabrzmiało światowo – ich sny o potędze prowadzą do katastrofy. Jeśli to co jest na Ukrainie przerodzi się w tę wojnę na pełną skalę to Niemcy oberwą i to mocno. I ich potęga się zawali. Ich chata nie jest z kraja.

  Ciekawe czy Chiny chcą mieć w tej katastrofie swój udział? To już nie jest przepychanka o wpływy tylko zaczyna się walka o przetrwanie ludzkości jako całości. Najpierw tzw. pandemia covidowo-szczepionkowa, która tak nie do końca wyszła a teraz militarny konflikt globalny.

  Ciekawe kto będzie wygrany bo na pewno nie ludzie bez względu na to skąd pochodzą?

  • Opcja1 said

   tak, ta wojna to głównie zasługa niemców, którzy chcieli położyć łapę na gazie z NS2
   https://www.unz.com/mwhitney/the-crisis-in-ukraine-is-not-about-ukraine-its-about-germany/

   • Maciek Arczyński said

    @Opcja1
    Bez względu na to jakie były motywacje poszczególnych krajów, faktem jest że Niemcy finansują militaryzm rosyjski i nie zamierzają tego zmieniać. Wyrzucał to Niemcom wcześniej Donald Trump. Zbliżenie Niemiec i Rosji jest zawsze niebezpieczne nie tylko dla nas, ale w ogóle dla świata, o czym my bardzo dobrze wiemy. Skąd np. się w Rosji wziął Lenin? No i skutki tego odczuwaliśmy w przeszłości – tak jak i inne jeszcze wcześniejsze powiązania Niemiec i Rosji – i odczuwamy dziś.

  • Stryk said

   Polacy powinni wysadzić Nor Strim 1 i 2 a winę obarczyć Ukrainę tylko musi to być ustalone po cichu z Żełeńskim wtedy kacapów nie pompowali by gazu do szkopów.Może to jest zbyt radykalną propozycją ale tak wypada to zrobić.

 27. Maciek Arczyński said


  Dee
  (@medee)
  Bardzo aktywny członek
  Dołączył: 5 miesięcy temu
  Posty: 586
  18 marca 2022 15:58

  Czy ktoś, ktoś w ogóle się poprawił?

  Czuję, że nie będę w stanie dłużej się ciągnąć. Moje ciało nie może przyjmować leków. Jakiekolwiek leki, które brałam, pogorszyły mój stan od listopada. Gdybym ich nie wziął, jestem pewien, że już bym z tego nie wyszedł.

  Ciągle kupuję to wszystko. Od listopada nie mogę oddychać. To w większości niespokojne. Poszedłem do 2 Cardio i obaj nie znaleźli żadnego problemu w moim sercu. Mówią, że to niepokój, ale ja wiem, że tak nie jest. Dali mi wtedy beta-blokery. To tylko pogorszyło moje ciało. Przestałem to brać, ale moje serce nigdy nie wróciło do normy. Moja klatka piersiowa trzęsie się podczas bicia.

  Nie sądzę, żebym mógł żyć wiecznie takim życiem. Minęło 6 miesięcy i nie widzę żadnej poprawy od ostatnich 5 miesięcy. W pierwszym miesiącu byłem jeszcze lepszy, powiedzmy wtedy o 75-85% dobrych. Ci lekarze zrujnowali mi życie. Już tego nie zniosę! Nie wiem co robić. Nie mogę tak po prostu siedzieć i oczekiwać, że samo zniknie.

  Wypróbowałem leki ajurwedyjskie 1 marca. Nie widziałem jeszcze żadnej poprawy. Mówią, że te naturalne zioła wymagają czasu. Niektórzy potrzebują 6 miesięcy lub więcej, aby wykazać poprawę. I tak bym umarł do tego czasu.

  Przepraszam, że wylałem to tutaj, ale nie wiem, co robić. Tyle razy myślałem o tym, żeby to zakończyć, ale nie wiedziałem, jak to zrobić i nie miałem nawet odwagi, żeby to zrobić.

  Wolę zakończyć swoje życie, niż po prostu tak żyć. Po prostu nie wiem, jak to zrobić. Wszystko było dobre przed otrzymaniem wstrzyknięcia. Czuję, że się zamordowałem. Równie dobrze mogę zakończyć ciało, kiedy moja dusza jest już uwięziona.

  • Maciek Arczyński said


   Sidelines_Obserwator
   (@obserwator z boku)
   Nowy członek
   Dołączył: 1 tydzień temu
   Posty: 4
   18 marca 2022 18:40

   Tylko krótki komentarz na temat idei „oddawania krwi, aby poczuć się lepiej”: pamiętaj, że cokolwiek unosiło się w twoim ciele z powodu szczepionki, jakiekolwiek toksyczne cząsteczki tam są, niestety trafią do każdej niewinnej osoby, która ma pecha, by ją otrzymać transfuzja krwi

   Niezależnie od tego, czy chodzi o białka kolczaste, mikroskrzepy, czy cokolwiek innego, po prostu o tym, o czym warto pomyśleć

   Tahoedizzy
   (@alextell)
   Nowy członek
   Dołączył: 4 miesiące temu
   Posty: 2
   18 marca 2022 21:51

   Cierpi na bóle głowy, zawroty głowy, mgłę mózgową, łagodny szum w uszach, zawroty głowy, nieostre widzenie i okazjonalny niepokój z palpacją serca przez pięć tygodni. Intensywność zmieniała się, ale była prawie stała. Wyrwało mnie z tego łagodne przeziębienie zatok. Kiedy mój nos zaczął cieknieć, a gardło zaczęło boleć, moja głowa zaczęła się przejaśniać. Potem miałem kilka złych dni, ale moje objawy ustąpiły.

   Nadal mam łagodny szum w uszach, a moja równowaga nie jest taka, jak kiedyś. Ostatnio znowu mam łagodne zawroty głowy i zawroty głowy. Mam nadzieję, że z czasem to minie. Nigdy nie dostanę boostera.

   • Maciek Arczyński said


    Szum w uszach ze szczepionki Covid
    (@ksharky13)
    Nowy członek
    Dołączył: 1 dzień temu
    Posty: 1
    18 marca 2022 07:23 rano

    Cześć wszystkim: Długoletni czytelnik, pierwszy wpis. Moja sytuacja zaczęła się około 6 tygodni po moim boosterze Moderna. Dostałem Pfizera na pierwsze dwie dawki. W każdym razie, nagle pojawiły się szumy uszne, głównie w prawym uchu, z zatkanymi uszami. Miałem badanie audiologiczne i nie wykryto ubytku słuchu. Ii minęło już około 7 tygodni od pojawienia się szumu w uszach. Ze wszystkiego, co przeczytałem tutaj i na innych forach, jest tak oczywiste, że mój szum w uszach był bezpośrednio spowodowany przez szczepionkę.

    Moje pytanie brzmi: czy ktoś, u kogo wystąpił szum w uszach po wyzdrowieniu po szczepionkach Moderna lub Pfizer? Jeśli tak, jak długo to trwało i czy zrobiłeś coś (leki, suplementy, witaminy itp.), aby wspomóc ten proces?

    • Maciek Arczyński said


     Susie
     (@szukamodpowiedzi)
     Aktywny członek
     Dołączył: 2 miesiące temu
     Posty: 97
     18 marca 2022 12:11

     @jtranger [6 miesięcy od „szczepienia” bez poprawy – inf. MA] To samo ze mną tak szalone. Jem teraz więcej niż przed szczepionką. Nadal nie mogę spać dłużej niż kilka godzin w nocy, nawet z lekarstwem.

     18 marca 2022 13:49

     @jtranger Wiem, że mi powiedziałeś, ale jakie masz problemy z GI? Mam tylko odbijanie, które się poprawiło, ale nie mogę przybrać na wadze.

 28. Opcja1 said

  ponury żart dnia

  Ale misji pokojowej z Kaczyńskim nie zrobią…

 29. Adrian said

  Wiadomość nr 1345
  9 marca 2022 – Chleb zepsucia (Antychryst)!

  Msza Święta, Konsekracja

  Jezus: Moje dziecko. Musicie pozostać Mi wierni, oddani i bardzo czujni, bo to nie Ja nadchodzę. On sprowadzi zepsucie i nieszczęście, więc bądźcie czujni, moje dzieci, moja umiłowana armio resztki. Bądź i bądź czujny. Amen.

  Nie wolno ci przyjmować chleba, gdy tylko on się pojawi.

  Twój i twój Jezus. Amen.

  Wiadomość nr 1346
  14 marca 2022 – Obudź się z letargu!

  Matka Boża: Moje dziecko. Masz mało czasu i musisz się przygotować. Powiedz to dzieciom świata, aby wydarzenia nie zaskoczyły ich i nie zaskoczyły. obmył się do czysta przed i przez Jezusa przez święty sakrament spowiedzi i błogosławiony jest ten, który prawdziwie, szczerze i z głębi serca pokutował i zadośćuczynił za swoje grzechy.

  Jezus: Moje dziecko. Zostało tylko niewiele czasu, a Ja, twój Jezus i twój, przyjdę, aby odkupić tych, którzy mają nadzieję i ufają we Mnie, którzy są uczciwi, szczerzy i oddani całym swoim istnieniem Mnie, ich Jezusowi, który tak bardzo ich kocha.

  Moje dziecko. Twój czas na ziemi jest teraz ograniczony, ponieważ ojciec ustalił datę. Wszyscy zrobilibyście bardzo dobrze, gdybyście posłuchali tego przesłania, ponieważ naprawdę tak wielu po prostu czeka, aż wydarzy się więcej, i nie widzi, gdzie już są.

  Czekanie na kolejne katastrofy nie jest ważne i zupełnie bezsensowne, bo tylko Ojciec wie, co powstrzymuje i co ma jeszcze nadejść, a ty zapominasz, z czystej chęci poznania i czekania na coś nowego, że to jest tylko i chodzi o przygotowanie waszych serc, waszego ducha, waszej istoty dla mnie, dla waszego Jezusa, który jest odkupicielem was i świata.

  Dzieci, obudźcie się z letargu i zróbcie coś dla swojego zbawienia! Pomóż innym przez modlitwę! Musicie być gotowi na Moje Ostrzeżenie, ponieważ jeśli nadal będziecie czekać na więcej wydarzeń w waszych wydarzeniach na świecie i nie przygotowaliście się, Ostrzeżenie was zaskoczy i nie będziecie gotowi!

  Nie licz tego, co jeszcze nadejdzie, nie oczekuj okrucieństw i katastrof, ale módl się, módl się, módl się i bądź gotowy dla Mnie, dla swojego Odkupiciela, którym Ja Jestem!

  Tylko przygotowana dusza będzie mogła Mi służyć tak, jak Ja, Jezus, tego pragnę! Tylko przygotowana dusza będzie w stanie pomóc i stać przy innych oraz pojąć, co się dzieje!

  Wasze umysły, ukochane dzieci, którymi jesteście, nie są w stanie przejrzeć wydarzeń, wydarzeń i tajemnic! Możesz to zrobić tylko z pomocą Mojego i Ojca Świętego Ducha, a to z kolei da ci oświecenie, jasność i wiedzę tylko wtedy, gdy będziesz na to gotowy, twoja dusza, twoja istota!

  Przygotujcie więc, kochane dzieci, jakimi jesteście, i nie czekajcie, aż wojna będzie się dalej rozprzestrzeniać. Musicie być gotowi, aby Ja, wasz Jezus, prowadzić was przez wieki! Musicie być gotowi na Moje Ostrzeżenie! I musicie być gotowi na czas Antychrysta.

  Wszystko jest bardzo blisko, ale tylko ten, który jest mi naprawdę wierny, oddany i oddany, który jest całkowicie gotowy dla mnie, swojego Jezusa, wejdzie do mojego królestwa, które nie jest już daleko i którego bramy zostaną otwarte dla tych, którzy są naprawdę Mi wierny.

  Musicie być gotowi, kochane dzieci, albo bramy Nowego Królestwa pozostaną dla was zamknięte. Nie będziecie w stanie dostrzec i doświadczyć Ostrzeżenia jako pięknego wydarzenia, jeśli nie będziecie gotowi, a ja nie będę w stanie przeprowadzić was przez te czasy, jeśli nie będziecie gotowi.

  Dzieci, najwyższy czas! Nie czekajcie na więcej wydarzeń, ponieważ czas wam ucieka i błogosławiony jest ten, kto wysłuchał Mojego Słowa i przygotował się na Mnie, Jego Jezusa. Amen.

  Twój i Twój Jezu, cierpię. Amen.

 30. Adrian said

  Wiele niegodziwości

  Moje dzieci, powiedziałem wam, że to, czego teraz doświadczacie, jest próbą generalną tego, co będzie dalej. Czy zastanawiałeś się nad znaczeniem Moich słów do ciebie?

  To, co następuje, jest znacznie silniejsze i bardziej rozpowszechnione, znacznie bardziej zabójcze niż to, z czym teraz się zmagasz. Zło będzie w centrum tego, co następuje, a władza jest jego celem.

  Niedługo pojawi się kolejna plaga, która pochłonie życie setek tysięcy. Wyda ci się, że umieranie nigdy się nie skończy. Obecnie w wielu narodach jest wiele niegodziwości, a oni starają się uzyskać całkowitą kontrolę, aby móc rządzić każdym twoim ruchem.

  W miarę upływu czasu twoje ruchy będą znacznie bardziej ograniczone niż teraz, a ci, którzy będą u władzy, będą próbowali ograniczyć nawet to, z kim możesz się komunikować i jak. Ich intencją jest, aby te ograniczenia pozostały na miejscu długo po tym, jak nowa plaga zniszczy. Będą odporni na tę zarazę, tak jak byli jej twórcami. Powstał na taki czas jak ten.

  Poznajcie Moje dzieci czas, w którym żyjecie. To dopiero początek trudności dla Mojego ludu, bo z każdym mijającym rokiem będzie się ona pogłębiać. Widzieliście już prześladowania Mojego ludu, ale tym razem będzie gorzej. Dużo gorsze.

  Wasze przygotowanie do tego jest Moim świętym Słowem. Bądź codziennie w Moim Słowie. Zapamiętaj to, gdy nikczemni wydadzą przeciwko niemu prawa. Wiedz o tym głęboko w swoich duszach, bo w tym czasie będzie to dla ciebie cała różnica.
  https://wingsofprophecy-blogspot-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc

 31. Maciek Arczyński said

  He, he, he… Czy mer Kijowa wie, że zasługi PO a zwłaszcza samego Donalda w umacnianiu Rosji i Niemiec są nie do przecenienia? A do tego jeszcze należy dołożyć osłabianie pozycji Polski w UE, zwłaszcza teraz gdy tak potrzebna jest gotówka. Mer Kijowa wie, że jak zabraknie forsy to może być problem z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy?
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-03-19/kongres-po-mer-kijowa-witalij-kliczko-dziekuje-polsce-po-i-donaldowi-tuskowi-za-wsparcie/

 32. Prio said

  JEZUS: Ci, którzy zwalczają plan Mojego Ojca co do ratowania dusz, zostaną pokonani.

  KSIĘGA PRAWDY

  środa, 19 marca 2014 roku, godz. 16.05

  Moja szczerze umiłowana córko, kiedy odnoszę się do Moich wrogów, zawsze mam na myśli tych, którzy poprzez nikczemne sposoby starają się ukraść Mi dusze. W szczególności mam na myśli tych, którzy wykorzystują fasadę świętości, aby świadomie prowadzić dusze do grzechu. Gdy ktoś próbuje skusić inną duszę, by uwierzyła w fałszerstwa dotyczące Mojego świętego Słowa danego światu poprzez Księgę Mojego Ojca, wtedy jest on Moim wrogiem.

  Największego bólu doznaję z rąk tych, którzy wyznają, że są Moimi pobożnymi wyznawcami i którzy przechwalają się swoją wiedzą o Mnie.

  Kiedy ci ludzie próbują ranić innych i z łatwością przychodzi im upominanie ich w Moje Imię, wówczas jest to dla Mnie najbardziej bolesne. Znajduję dusze, które są zamknięte na Mnie, i przyciągam je do Siebie na wiele sposobów i nie tylko tych uwzględniam, którzy już są częścią Mojego Kościoła na ziemi. Zawsze najpierw zajmuję się tymi, którzy są rozproszeni, którzy są zagubieni i którzy nie potrafią widzieć. Są to dusze, których szukam w pierwszej kolejności, i są one tymi, które znajdując się w złych rękach, mogą być wprowadzane w błąd i będą wprowadzane.

  Proszę was, abyście zawsze, ale to zawsze, pamiętali w swoich modlitwach o tych narodach, tych religiach i tych, którzy są pozbawieni jakiejkolwiek wiary we Mnie. Proszę, przyjmijcie ich, tak jak Ja bym ich przyjął. Nigdy nie próbujcie wymuszać na nich swoich przekonań ani nękać ich w Moje Imię. Zawsze wyciągajcie do nich rękę z miłością i wielkodusznością, ponieważ są dla Mnie tak samo ważni jak najbardziej pobożni spośród was. Bez względu na to, do kogo ją wyciągacie, wiedzcie, że żaden spośród was nie zasługuje bardziej niż ten drugi, ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami.

  Wszystkie dzieci Boga z czasem będą świadkami ostatecznej Prawdy Jego planu dla wypełnienia Jego Przymierza. Każdy pozna Prawdę, a wtedy łatwiej im będzie przyjąć Moją miłosierną Dłoń. W tym Dniu ludzie wszystkich religii, wyznań, koloru skóry i narodowości zobaczą dowód Mojego Istnienia. Ci, którzy pozbędą się barier, które ustawili między sobą a swoim Stwórcą, będą płakali z wdzięczności, bo w końcu będą świadkami Miłości Boga. A gdy robicie plany i przygotowujecie się do nadchodzących czasów, wiedzcie, że bez względu na to, jakie przeszkody znajdują się przed wami w tym marszu do Zbawienia Wiecznego, Moi wrogowie będą potraktowani najdotkliwiej.

  Ci, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy zwalczają plan Mojego Ojca co do ratowania dusz, zostaną pokonani. A ci, którzy prześladują dzieci Boże i stoją na drodze do Pana, sami będą prześladowani przez sługę, któremu są wierni. Nic nie stanie na Mojej drodze, ponieważ jest to niemożliwe. Z Mocy Boga każdy wróg zostanie zniszczony, a wszyscy, którzy głoszą słowa, czyny i działania antychrysta, zostaną odrzuceni i Królestwo Boże będzie wtedy ukończone.

  Wasz Jezus

  * * *

  za: jezusdoludzkosci.pl/…19-16-05-ci-ktorzy-mnie-przeklinaja-beda-przekleci

 33. Maciek Arczyński said

  „Zmienione DNA? Dr Peter McCullough omawia niebezpieczne długoterminowe skutki „szczepionek” na COVID-19”
  https://vaccineinjurynews-com.translate.goog/2022-03-18-altered-dna-long-term-effects-covid-vaccines.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem
  Oryginał:
  https://vaccineinjurynews.com/2022-03-18-altered-dna-long-term-effects-covid-vaccines.html

  „W Stanach Zjednoczonych pojawiają się alarmujące statystyki: niepłodność kobiet wzrosła o 472 procent, a zatorowość płucna o 468 procent. Ostatnie odkrycia z konferencji „Druga opinia” senatora Rona Johnsona wykazały również wzrost dysfunkcji jajników o 437 procent, podczas gdy rak jąder wzrósł o 369 procent.”

 34. Darek said

  10 senatorów USA przyjechało do Polski. „Putin musi odpowiedzieć za zbrodnie”

  Prezydent Putin musi odpowiedzieć za zbrodnie, która popełnia na Ukrainie. To nielegalna wojna i trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności – powiedziała w Rzeszowie senator Kongresu USA Joni Ernst, która – wraz z grupą 10 senatorów USA – przebywała dzisiaj w stolicy Podkarpacia.

  https://niezalezna.pl/435083-10-senatorow-usa-przyjechalo-do-polski-putin-musi-odpowiedziec-za-zbrodnie

 35. Dzieckonmp said

 36. Jozef Piotr said

  Wczorajszy księżyc nad Kopcem Kościuszki fot. Paweł Krzan / http://krakow4u.pl /

 37. Dzieckonmp said

  • Kasia1 said

   i to,to jest człowiekiem?

  • cox43 said

   Gdyby ona cokolwiek wiedziała o średniowieczu, to nie gadałaby takich bzdur.

  • obserwator said

   Czego innego można spodziewać się po ścierwie która zabiła swoje nienarodzone dziecko tylko dlatego że jak mówiła „ma za małe mieszkanie (70 mk.)”.Takim trzeba odbierać jakiekolwiek ludzie prawa.To nie człowiek tylko żywa istota ludzko-podobna.

 38. obserwator said

  Kto twierdzi że tylko USA i Izrael są światowymi zbrodniarzami (choć mają sporo na sumieniu) i tylko oni odpowiadają za rozpętywanie wojen na świecie i śmierć setek tysięcy ofiar to jest ograniczony umysłowo i zainfekowany korwinowskim wirusem głupoty kłamstwa i chaosu.Nie ma większego zbrodniarza na świecie i to już od ponad 100 lat od Rosji !!!Ten kraj gdzie nie wdepnie tam śmierdzi gównem i to gówno pozostaje tam nawet po ich wyjściu.Jeżeli świat chce pokoju musi raz na zawsze zrobić porządek z tym zjeb…nym sowieckim krajem.Teraz jest ku temu okazja.Rosja musi przestać istnieć nie tylko gospodarczo ale i fizycznie !!! Koniec i kropka.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: