Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co nim jest?Niewygłoszone przemówienie Lecha Kaczyńskiego w Katyniu

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 kwietnia 2022


Miliony żołnierzy Armii Czerwonej – Rosjan, Ukra­ińców, Białorusinów, Gruzinów, Ormian i Azerów, mieszkańców Azji środkowej – oddają życie w wal­ce z Niemcami Hitlera. W tej samej walce giną też Amerykanie, Brytyjczycy, Polacy, żołnierze innych narodów. Przypomnijmy: to my, Polacy, jako pierw­si zbrojnie przeciwstawiliśmy się armii Hitlera. To my walczyliśmy z nazistowskimi Niemcami od początku do końca wojny. Pod jej koniec nasi żołnierze two­rzą czwartą co do liczebności armię antyhitlerowskiej koalicji. Polacy walczą i giną na wszystkich frontach: na Westerplatte i pod Kockiem, w bitwie o Anglię i pod Monte Cassino, pod Lenino i w Berlinie, w par­tyzantce i w powstaniu warszawskim. Są wśród nich bracia i dzieci ofiar Katynia. W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych nad III Rzeszą ginie 26-letni Aleksan­der Fedorońko, najstarszy z synów zamordowane­go w Katyniu Szymona Fedorońki – naczelnego ka­pelana wyznania prawosławnego Wojska Polskiego. Najmłodszy syn, 22–letni Orest, poległ – w szeregach Armii Krajowej – w pierwszym dniu powstania warszawskiego. Jego 24-letni brat Wiaczesław, walczący w Zgrupowaniu AK „Gurt”, ginie 17 dni później.

Niewygłoszone przemówienie Lecha Kaczyńskiego w Katyniu.

1. To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrę­powanych – strzałem w tył głowy. Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundu­rów – kładziono w głębokich dołach. Tu, w Katyniu, takich śmierci było 4400. W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – ra­zem 21 768. Zamordowani to obywatele Polski, lu­dzie różnych wyznań i różnych zawodów; wojsko­wi, policjanci i cywile. Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań: kapłani kato­liccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckoka­tolicki i naczelny kapelan prawosławny. Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku miejscach – nazywa­my symbolicznie Zbrodnią Katyńską. Łączy je oby­watelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych spraw­ców.

2. Zbrodni dokonano z woli Stalina, na rozkaz naj­wyższych władz Związku Sowieckiego: Biura Poli­tycznego WKP(b). Decyzja zapada 5 marca 1940, na wniosek Ławrentija Berii: rozstrzelać! W uzasadnie­niu wniosku czytamy: to zatwardziali, nie rokujący poprawy wrogowie władzy sowieckiej.

3. Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. Zo­stali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy osób – obywateli Rzeczypospolitej – bez sądu? Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co nim jest?

4. Pytamy, nie przestajemy pytać: dlaczego? Historycy wskazują zbrodnicze mechanizmy komunistycznego totalitaryzmu. Część jego ofiar leży tuż obok, również w katyńskim lesie. To tysiące Rosjan, Ukraińców, Bia­łorusinów, ludzi innych narodów. Źródłem zbrodni jest jednak także pakt Ribbentrop–Mołotow prowa­dzący do czwartego rozbioru Polski. Są nim impe­rialne, szowinistyczne zamiary Stalina. Zbrodnia Ka­tyńska jest – pisał o tym wyłączony w ostatniej chwili z transportu śmierci prof. Stanisław Swianiewicz – częścią akcji (…) oczyszczenia przedpoli potrzeb­nych dla dalszej ekspansji imperializmu sowieckiego. Jest kluczowym elementem planu zniszczenia wolnej Polski: państwa stojącego – od roku 1920 – na dro­dze podboju Europy przez komunistyczne imperium. To dlatego NKWD próbuje pozyskać jeńców: niech poprą plany podboju. Oficerowie z Kozielska i Staro­bielska wybierają jednak honor, są wierni Ojczyźnie. Dlatego Stalin i jego Biuro Polityczne, mszcząc się na niepokonanych, decydują: rozstrzelać ich. Grobami są doły śmierci w Katyniu, pod Charkowem, w Miednoje. Te doły śmierci mają być także grobem Polski, niepodległej Rzeczypospolitej.

5. W czerwcu roku 1941 Niemcy uderzają na ZSRS: sojusznicy z sierpnia 1939 r. stają się śmiertelnymi wrogami. ZSRS zostaje członkiem koalicji antyhi­tlerowskiej. Rząd w Moskwie przywraca – na mocy układu z 30 lipca 1941 r. – stosunki z Polską. Stalin za­siada u boku Roosevelta i Churchilla w wielkiej trójce.

Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie zagoić i zabliźnić. Jesteśmy na tej drodze. Mimo różnych wa­hań i tendencji, prawdy o Zbrodni Katyńskiej jest dziś więcej niż ćwierć wieku temu. Doceniamy działania Rosji i Rosjan służące tej prawdzie, w tym środową wizytę premiera Rosji w lesie katyńskim, na grobach pomordowanych. Jednak prawda potrzebuje nie tyl­ko słów, ale i konkretów. Trzeba ujawnienia wszyst­kich dokumentów dotyczących Zbrodni Katyńskiej. Okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca zba­dane i wyjaśnione. Trzeba tu, w Katyniu, rozmowy młodzieży: polskiej i rosyjskiej, ukraińskiej i biało­ruskiej. Ważne jest, by została potwierdzona praw­nie niewinność ofiar, by kłamstwo katyńskie zniknę­ło na zawsze z przestrzeni publicznej. Drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzy­mując się na niej ani nie cofając. Ta droga do pojed­nania wymaga jednak czytelnych znaków. Na tej dro­dze trzeba partnerstwa, dialogu równych z równymi, a nie imperialnych tęsknot. Trzeba myślenia o wspól­nych wartościach: o demokracji, wolności, plurali­zmie, a nie – o strefach wpływów.

Są jednak także nieugięci ludzie i – po czterech deka­dach – totalitarny Goliat zostaje pokonany. Prawda – ta ostateczna broń przeciw przemocy – zwycięża. Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej. To wielka zasługa Rodzin Katyńskich. Ich walki o pamięć o swoich bliskich, a więc także – o pa­mięć i tożsamość Polski. Zasługa młodzieży. Uczniów takich jak Józef Bałka. Zasługa tych nauczycieli, któ­rzy – mimo zakazów – mówili dzieciom prawdę. Za­sługa księży, w tym księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego i zamordowanego w styczniu roku 1989 księdza Stefana Niedzielaka – inicjatora wzniesienia krzyża katyńskiego na cmentarzu Powązkowskim. Zasługa drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zasługa wielu niezależnych inicjatyw i „Solidarności”. Mi­lionów rodziców opowiadających swoim dzieciom prawdziwą historię Polski. Jak trafnie powiedział tu przed kilkoma dniami premier Rzeczypospolitej, Po­lacy stają się wielką Rodziną Katyńską.

W maju 1945 r. III Rzesza przegrywa wojnę. Na­zistowski totalitaryzm upada. Niedługo obchodzić będziemy 65. rocznicę tego wydarzenia. Dla naszego narodu było to jednak zwycięstwo gorzkie, niepełne. Trafiamy w strefę wpływów Stalina i totalitarnego komunizmu. Po roku 1945 Polska istnieje, ale bez nie­podległości. Z narzuconym ustrojem. Próbuje się też zafałszować naszą pamięć o polskiej historii i polskiej tożsamości.

6. Ważną częścią tej próby fałszerstwa było kłamstwo katyńskie. Historycy nazywają je wręcz kłamstwem założycielskim PRL. Obowiązuje od roku 1943. To w związku z nim Stalin zrywa stosunki z polskim rzą­dem. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opła­kania i godnego upamiętnienia najbliższych. Po stro­nie kłamstwa stoi potęga totalitarnego imperium, stoi aparat władzy polskich komunistów. Ludzie mówią­cy prawdę o Katyniu płacą za to wysoką cenę. Tak­że uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczaną na lekcji prawdę o Katyniu 20-letni uczeń z Chełma Józef Bałka wyrokiem wojskowego sądu trafia na trzy lata do więzienia. Czyżby – przypomnę słowa poety – świad­kiem miały pozostać guziki nieugięte znajdowane tu, na katyńskich mogiłach?

Wszystkim członkom tej wspólnoty, w szczególności krewnym i bliskim ofiar, składam najgłębsze podzię­kowanie. Zwycięstwo w bitwie z kłamstwem to Wasza wielka zasługa! Dobrze zasłużyliście się Ojczyźnie!

Wielkie zasługi w walce z kłamstwem katyńskim mają także Rosjanie: działacze Memoriału, ci prawnicy, hi­storycy i funkcjonariusze rosyjskiego państwa, którzy odważnie ujawniali tę zbrodnię Stalina.

7. Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dla­tego potrzeba nam prawdy. Racje nie są rozłożone równo, rację mają Ci, którzy walczą o wolność. My, chrześcijanie, wiemy o tym dobrze: prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala. Łączy. Przynosi sprawiedli­wość. Pokazuje drogę do pojednania.

8. Tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Pola­ków. To część naszej historii. Naszej pamięci i naszej tożsamości. To jednak także część historii całej Euro­py, świata. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszystkich narodów. Dotyczące i przeszłości, i przy­szłości ludzkiej cywilizacji. Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Bę­dzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i naro­dy potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wy­brać wolność i obronić prawdę.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym: pomódlmy się nad ich grobami. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!

Komentarzy 151 do “Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co nim jest?Niewygłoszone przemówienie Lecha Kaczyńskiego w Katyniu”

 1. Darek said

  BALONO MIT o ROSYJSKIEJ armii! Gen. Skrzypczak STANOWCZO: Czas PRZESTAĆ OBAWIAĆ SIĘ Rosji!

  Do spotkania papieża Franciszka z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem może dojść w czerwcu w Jerozolimie – podała w poniedziałek agencja ANSA powołując się na źródła w Kościele katolickim. Według nich trwają dyskusje na ten temat w Watykanie. Oznaczałoby to przedłużenie planowanej na czerwiec wizyty papieża na Bliskim Wschodzie….

  https://www.tvp.info/59579940/mozliwe-spotkanie-papieza-franciszka-z-patriarcha-cyrylem-w-jerozolimie-w-czerwcu

  • Pytanie czy traktować to jako przepowiadane spotkanie w Moskwie.
   Zakładając, że tak, to jeśli spotkają się w czerwcu, to po tym wydarzeniu miałaby się zacząć wojna światowa. Profesor Geleron mówił zaś o kwietniu i prawdopodobnym Ostrzeżeniu w I połowie maja. Chyba że będzie wizyta wcześniej..

   • Profesor Galeron*

   • Znakinaniebie said

    Nie w tym roku. Nie ma ohydy spustoszenia, nie zostala jeszcze zniesiona eucharystia, rosja nie zdominowala wiekszej czesci swiata. Bedzie to w roku parzystym. Ostrzezenie i wielki cud w tym samym roku w odstepie 8 miesiecy. Najwczesniejsza data to 2024 ewentualnie 2026 lub 2028.

    • Skąd ta pewność ? Te wydarzenia poprzedzające mogą przecież wystąpić bardzo szybko. Jeśli Rosja z Chinami zdominowałaby Europę, to można by powiedzieć, że zdominowała większą część świata (zobaczmy rozmiar Rosji i Chin i Europę). Poza tym komunizm do Ameryki Płn wchodzi.
     Skąd informacja, że ma to być w roku parzystym ?

    • Znakinaniebie said

     Mari Loli, jedna z wizjonerek z Garabandal . Zanim umarła, powiedziała tylko, że będzie to rok parzysty.

    • Ten rok jest bardzo parzysty.. Ostrzeżenie i Wielki Cud ma być w ciągu roku po sobie, ale skąd informacja, że w odstępstwie 8 miesięcy ?
     A kiedy 3 dni ciemności wg Pana ?

    • Dzieckonmp said

     Dajcie sobie spokój z tym Ostrzeżeniem w tym roku. Przecież wam napisałem że dopiero w 2029 roku będzie Ostrzeżenie

    • A co mówią najnowsze Proroctwa ? Luz de Maria itd ? Z nich wynika, że to będzie bardzo niedługo.
     Ten 2029 był wyliczony przez pewnego Hiszpańskiego uczonego, ale trzeba wziąć pod uwagę, że on mógł się mylić, oraz, że czas zostanie albo już został skrócony.
     2029 nie jest parzysty, więc nie pasuje z kolei z informacjami z San Sebastian de Garabandal.
     Wracając do tego Hiszpana, on mówił na swoim blogu, że do 2025 roku wydarzenia które powiedział będą, ale niekoniecznie w takich datach jak zaproponował.

    • Dzieckonmp said

     to są niepewne proroctwa tym samym nie istotne. Liczą się proroctwa Świętych ogłoszonych

    • Ale sam Pan Panie Bronisławie tutaj te proroctwa udostępniał nawet jako posty – czy coś się stało z Pana oceną dla nich, czy stracił Pan do nich zaufanie ? Jeśli tak, to do których/dlaczego ?

     Są środowiska Katolickie, które krytykują wszystkie te proroctwa i uznają tylko te, które się już skończyły i zostały uznane oficjalnie przez Kościół jako prawdziwe, ale wydaje się, że to nie jest właściwe podejście. Napisane jest bowiem „Proroctwa nie lekceważcie”.
     Powinno się badać, a nie odrzucać z automatu dlatego tylko, że nie zostało jeszcze ocenione oficjalnie przez Kościół.

     Te najnowsze, najbardziej znane i wydaje się najbardziej pozytywnie oceniane przez środowiska katolickie to:
     Orędzia z Księgi Prawdy (które choć już się skończyły, to jednak okazało się, że wbrew krytyce która była na początku, mają obecnie bardzo dużo zwolenników; podobno bardzo mocno atakowane przez masonerię były – może stąd ta krytyka początkowa),
     Mirjany (Medjugorje),
     Luz de Maryi de Bonilla (Argentyna),
     Pedro Regis (Anguera, Brazylia) i
     Giselli Cardia (Trevignano Romano, Włochy).

     Można by jeszcze tu pewnie jakieś można tutaj wymienić z tych najbardziej wiarygodnych – piszcie jak znacie.

     Ta ostatnia była nawet w Polsce i mówiła wówczas „Polskę czekają wstrząsy, ale Maryja ochroni wasz kraj przed tym, co złe, bo widzi waszą wiarę”.

     Jeżeli ma Pan informację, albo uargumentowane przypuszczenia/podejrzenia, że któreś z tych orędzi nie są Boskiego pochodzenia, to proszę się podzielić.
     Ta sama prośba do innych – napiszcie jakie jest Wasze zdanie, co do konkretnych Orędzi.

     Przydało by się, abyśmy wszyscy mieli pewność co do tego co jest Prawdą, a co nią nie jest, szczególnie w tych czasach.

 2. Dzieckonmp said

  a więc jednak doszło do tego. ruscy użyli broni chemicznej w Mariupolu.

 3. Ciekawy artykuł:

  Konflikt Ukraina-Rosja został skonstruowany i nagłośniony, aby radykalnie przyspieszyć globalistyczny program, w kierunku NWO – Jednego Światowego Rządu, i Religii Antychrysta

  Kilka dni temu NY Times opublikował artykuł, w którym napisano „ Koniec Nowego Porządku Świata ” i nie są sami. Inni mówią, że „nowy” porządek świata oznacza, który naród jest dominujący, ponieważ USA jest dziś imperium „ Nowego Świata ”, co ma racjonalny sens, ponieważ imperium podąża za imperium i robi to od początku czasu. Wydaje się, że wszyscy zapominają, że Nowy „ ŚWIATOWY ”” porządek polega na tym, że cały świat zostaje podporządkowany globalnemu rządowi; ale z drugiej strony, być może nadal próbują ukryć plan, aby to zrobić. Agenda 21 i Agenda 30 wciąż pozostają w planie i ładnie posuwają się naprzód w swoim złym i pokręconym spojrzeniu. Drugim kłamstwem, a raczej przeinaczeniem oczywistej rzeczywistości, jest to, że Putin jest przeciwny NWO z , ale to powierzchowne obserwacje , i to może nie być dalsze od prawdy. Dzisiaj przyjrzymy się pokrótce temu grzęzawiskowi szlamu i brudu.

  „ Nowy porządek ” światopoglądu podsumowano w artykule Financial Review „ Nowy porządek świata: plany Rosji i Chin nabierają kształtu ” z ich podtytułem stwierdzającym, że „ Dla Moskwy i Pekinu kryzys na Ukrainie jest częścią walki zmniejszyć potęgę Ameryki i uczynić świat bezpiecznym dla autokratów ” i nie są daleko w tym twierdzeniu. Ponownie, ten widok Putina jest tylko wyglądem ocenianym na podstawie pewnej ilości rdzy powierzchniowej. Ta koncepcja jest dobrze opisana w filmie The New American , i obejmuje w zasadzie, że USA podupada, Chiny są w fazie wznoszenia się i że porozumienie z Breton Woods z 1944 r. jest odbudowywane na wzór socjalistycznej książki HG Wellsa “The New World Order” , w którym mówi o otwartym spisku mającym na celu zmianę natury świata w oparciu o bardziej kolektywistyczne zasady materialistyczne. Aby powstrzymać ciągłe wojny, które marnują światowe zasoby, zasugerował, że powinien istnieć „ pokój poprzez tyranię ” z globalistycznym systemem, który mógłby powstrzymać te nieznośne nieefektywności, które teraz istnieją. Wells nie jest osamotniony w tym pomyśle i właśnie to jest planowane i realizowane. Joe Biden pracuje dla tych, którzy promują ten spiskowy fakt , i będą używać wojny światowej z bronią nuklearną bez wahania i rumienienia się. Zniszczenie finansowe prowadzi do tego rodzaju ogromnych wojen i taki jest plan, ponieważ wszystko musi zostać zniszczone, zanim będzie można je odbudować na ich szatański obraz.

  Koncepcje, do których odwołuje się pierwszy film (na stronie), dotyczące zmiany imperiów od jednego do kolejnych, zostały wyjaśnione w drugim filmie poniżej, autorstwa Raya Dalio. „ Nowy Porządek Świata ” oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi, niektórzy myślą, że jest to najpotężniejsze imperium narodowe, jakie widzieliśmy w historii, inni, że jest to połączenie takich imperiów, jakie zostały zbudowane przez NATO lub Osi, a inni, że to jest jednym w pełni ogólnoświatowym imperium i to ostatnie jest również moją roboczą definicją. Konflikt Ukraina-Rosja jest skonstruowany i uzbrojony, aby radykalnie przyspieszyć globalistyczny program, aby wprowadzić NWO, a w powiązanym z nim odcinku Alexa Newmana wyjaśnia, że „ jesteśmy świadkami od dawna planowanego przejścia z „jednobiegunowego” porządku światowego z Stany Zjednoczone jako jedyne supermocarstwo w „wielobiegunowym” porządku światowym, w którym rząd USA jest jednym z wielu” i jak Henry Kissinger jest dobrym przyjacielem Putina i wiadomo że Putin jest wychwalany przez Klausa Schwaba jako „ młody światowy przywódca ” zgodnie z sankcjami jego WEF (artykuł). Putin służy i służył agendzie tworzenia globalnego zarządzania przez zaangażowane mocarstwa i będzie to robić nadal. Służy tylko dla ich przyjemności; jeśli popełni błąd, zostanie zastąpiony.

  Nasze następne wideo The New American z Alexem Newmanem ( link tutaj ) opisuje Putina, Głębokie Państwo i Nowy Porządek Świata oraz jego udział w wojnie na Ukrainie. Putin, długoletni komunistyczny agent „wywiadu” i „bezpieczeństwa”, jest ściśle powiązany z kluczowymi agentami i programami Głębokiego Państwa. Nawet jego rzekome chrześcijaństwo jest podejrzane, wyjaśnia Alex, wskazując na przejęcie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przez „byłych” agentów KGB, prześladowania przez Putina chrześcijan spoza RKP w Rosji oraz dziwaczne komentarze siłacza (Putina) porównujące chrześcijaństwo i komunizm. Należy również zauważyć, że wersja chrześcijaństwa Putina opiera się na ideałach komunistycznych, które są diametralnie przeciwstawnymi systemami, podobnie jak NWO oraz obecne rządy Rosji i Chin.

  Jak powiedział Christian Spectrum : „Powstający Nowy Porządek Świata jest nadrzędnym rozwojem lub parasolem, pod którym leżą wszystkie inne kwestie i trendy – jest to „szerszy obraz” . Gdy zbliżamy się coraz bardziej do końca epoki, Nowy Porządek Świata zamanifestuje się jako Jeden Światowy Rząd i Religia Antychrysta (Ap 13) …. Od pierwszej nieudanej próby tworzenia Wieży Babel w celu ustanowienia Jednego Rządu Światowego i Religii wbrew Bogu , człowiek nigdy nie zrezygnował z walki o kontrolę – znajdując się w chaotycznym wszechświecie ciągłych zmian, stara się zbudować swoje własne utopijne marzenie, Nowy Porządek Świata, idealne społeczeństwo jako alternatywne źródło bezpieczeństwa, bez Boga .…. Żadna osoba, grupa, organizacja międzynarodowa, ruch lub naród nie może samodzielnie zaaranżować czegoś na taką skalę i mieć nadzieję na sukces”. Tak, będzie to wymagało uznania szatańskiego rozkazu, ponieważ ludzie sami chcą mieć pełną kontrolę i będą walczyć do końca, aby ją zdobyć i utrzymać, ale prawdziwa władzę, ma ten kto ma kontrolę (bez Boga ludzi kontroluje szatan dopow.). Pamiętaj, że Bóg pozwala, by zło niszczyło zło, nawet jeśli niektórzy błędnie Go za to obwiniają.

  Alan Barton

  • Anonim said

   Człowiek na Ziemi żyje juz tyle wieków i jak do tej pory, nie udało mu sie zbudowac tego ,czego pragnie i życzy sobie Bóg Stwórca.

   Zadaniem człowieka żyjącego na Ziemi jest to, by zbudować rzeczywistość w materii ,na wzór jak Niebo zbudowanym jest .

   Teraz jesteśmy na zakręcie dziejowym ,
   jest interwencja Boga Stwórcy ,
   do tego potrzebne jest ,aby człowiek podążał drogą , która wiedzie do osiagnięcia Bożego celu .
   Wśród rządzących jest tak wielka szatańska pycha egoizm chęc władzy, że wszyscy ulegają manipulacji demona JEZEBEL .
   Włączają sie w budowe piekła na Ziemi .W totalne szatańskie zniewolenie wolnych Bożych stworzeń .

   To od samych dołów narodów wzrasta to ,co Bóg w Trójcy św chce zbudowac na Ziemi .
   I to wlaśnie ta formacja buntu przeciwko rządzącym spowoduje to, że Jezus ,Prawowity Król i Władca człowieka i świata ,wraz z królową Maryją, beda budowac prawidłowa rzeczywistośc na Ziemi , która zachwyci Boga Stwórce .

   Wojownicy Modlitwy sa tymi ,sposród którzych, wyłoni sie rząd według życzeń i oczekiwań Boga Stwórcy .
   I będzie on prowadzony przez Ducha św .
   I nastanie nowy czas , czas życia bez grzechu bez przewinienia względem Boga Stwórcy , bo odrzuconym zostanie wszystko to ,co z piekła pochodzi .
   Bo człowiek i świat będzie zabrany na Wysokości Nieba , tam , gdzie nie może przebywać i działac szatan i jego zaraza .
   I człowiek żyjący na Ziemi ,bedzie miał takie same warunki do pełnienia Woli Boga , jakie ma Anioł w Niebie , gdzie nikt i nic mu nie przeszkadza a wszystko wspomaga .

   Szcczęśliwi ci , którzy pracują świadomie dla Prawowitego Króla Jezusa , bo oni zajma wysokie stanowiska w Królestwie, które On chce zbudowac na Ziemi , przy ścisłej współpracy z człowiekiem .

   Każdy kto chce zrobic dobry interes na Ziemi powinien pracowac juz teraz dla Chrystusa Króla ,bo stając do walki z szatanem ,zaskarbi sobie wiele ,co dobre owoce przynosic bedzie na resztę zycia i na po smierci .

   Czy widzi ktoś lepsza inwestycję ??

 4. messenger said

  Czy ktoś może przetłumaczyć te instrukcie zrobienia olejku wielkopiętkowego z j.angielsiego albo chorwackiego???

  Kwiecień 2022 – (angielski i chorwacki) Instrukcja przygotowania olejku wielkopiątkowego do leczenia chorób w czasach ostatecznych / Przypomnienie o błogosławieństwie wielkanocnym na głód – MaryRefugeOfSouls
  11 KWIETNIA 2022/ DUSZA
  Błogosławieństwa drodzy umiłowani,

  Bardzo uprzejmy wyznawca „C” MaryRefugeOfSouls poświęcił czas na stworzenie broszury PDF w języku angielskim i chorwackim z instrukcjami, jak zrobić olejek na Wielki Piątek. Poświęciła również czas na przetłumaczenie na język chorwacki niedawnego przesłania przekazanego przez Naszą Błogosławioną Matkę Maryję wizjonerce Annie Marie od Zielonego Szkaplerza. W orędziu Matka Boża zachęca do przygotowania oliwy wielkopiątkowej, a także wydawania chleba i wody w Wielkanoc dla Jej Syna Jezusa, aby błogosławił.

  Pamiętaj, że olejek wielkopiątkowy służy do leczenia wielu rodzajów chorób w czasach ostatecznych, a także negatywnych skutków szczepionek przeciw Covid. Błogosławiony chleb i woda w Wielkanoc to błogosławieństwo obfitości żywności podczas nadchodzącego ogólnoświatowego głodu w niedalekiej przyszłości.

  Chcę zachęcić ludzi do pobrania i udostępnienia instrukcji jak największej liczbie osób w tym Wielkim Tygodniu. Najlepsze ustawienia drukarki dla instrukcji to formularz broszury. Proszę również uprzejmie odmówić jedną modlitwę Zdrowaś Maryjo za „C” i jej bliskich, za jej hojność w tworzeniu tych broszur dla tego bloga. Dziękuję kochani!

  Dużo miłości i błogosławieństwa
  – dusza

  (ANGIELSKI): Instrukcja robienia olejku wielkopiątkowego (PDF)

  Click to access instructions_good-friday-healing-oil-2022.pdf

  (Chorwacki): Instrukcja przygotowania olejku wielkopiątkowego (PDF)

  Click to access instructions_good-friday-healing-oil-2022_croatian_upute-ulje-veikog-petka-2022.pdf

  https://maryrefugeofsouls.com/2022/04/11/april-2022-english-and-croatian-instructions-for-making-good-friday-oil-for-healing-illnesses-in-the-end-times-reminder-for-easter-blessing-for-famine-maryrefugeofsouls/

 5. Dzieckonmp said

  Ukraińcy dziękują nam za pomoc. Cześć blogowiczów w tym leszek, Alutka, Anonim, Donald, i wielu innych nie może uwierzyć, że bo jak to, przecież Wołyń. Prawda o Polakach jest tymczasem prosta: zrobili coś, co trzeba zrobić. Zrobili, bo nie mogliby zrobić inaczej. Powtórzę: Polacy nie mogliby zrobić inaczej. Dziwny naród. Dobrze, że mój.

  • Peluszka said

   Nie wiem jak inni, ale ja myślę Panie Adminie, że Polacy nie mogą teraz postępować inaczej, bo pomagać należy, JEDNAK proszę nie dziwić się obawom temu towarzyszącym. Historia z ludźmi z Ukrainy jest bardzo bolesna i trudno nie wyciągać z niej wniosków. Myślę, że nikt nie jest przeciw pomaganiu jako takiemu i nikt nie nawołuje, by mścić się za Wołyń, ale pewne zachowania przekraczają granice zdrowej gościnności, np. flagi ukraińskie na polskich urzędach (wystarczyłby napis w ich języku, że tu otrzymają pomoc), pozwalanie na grę z kościoła mariackiego w Krakowie hymnu Ukrainy, w którym nadal są roszczenia terytorialne wobec Polski. Nie da się tego nie komentować i nie myślec o postępowaniu Ukraińców w dalszej perspektywie czasowej. Mądry Polak musi mieć to na uwadze. Bez nienawiści i odwetu. Ale musi myśleć o swoich dzieciach i wnukach.

   • Dzieckonmp said

    Ty stajesz przeciw, ja jednak stoję i będę stał po stronie z tymi co zrobili coś co trzeba zrobić. Jestem z moim Narodem, nie staję po drugiej stronie. Widzę i doceniam to co robi Ukraina dla nas. Wy po przeciwnej stronie nie potraficie tego zobaczyć. Oni życie oddają za nas.

    • Peluszka said

     Adminie dzielisz ludzi i ich nie słuchasz. Ja nie stoję przeciw mojemu narodowi. Ja się o niego martwię i mam do tego prawo. Tak jak u nas w Polsce są różni ludzie, tak i po stronie Ukrainy nie żyją same anioły i kiedyś ten problem niestety da o sobie znać. Należy nieść pomoc, ale należy też chronić swój Naród, przewidywać pewne trudności i juz dziś im zaradzać. Kocham przede wszystkim Polskę i to Jej jestem wierna, pomoc Ukrainie jest dopiero na czwartym miejscu: po Bogu, Polsce i mojej rodzinie. Kto stawia sprawy Ukrainy nad sprawy Polski po prostu staje się niewiarygodny.

    • Dzieckonmp said

     Twoim mówieniem sprawiasz że szkodzisz polskiemu Narodowi. Wstawię jako wpis filmik prelekcję która trwa blisko 2 godziny. Jak wysłuchasz go cały z uwagą zobaczysz jak się mylisz

    • Peluszka said

     Bardzo chętnie. Będę wdzięczna za film. Obiecuję, że znajdę czas, by go obejrzeć.

    • Opcja1 said

     troska o Polskę nie polega ma tym aby garnąć tylko do siebie i z nikim się nią nie dzielić. Tak działa Putin i dlatego słusznie jest nazywany faszystą. Wszelka zachłanność i niedostrzeganie problemów innych prowadzi to mordów i czystek politycznych, etnicznych, itp.
     Ukraińcy tą lekcję odrabiają teraz, celująco. Polacy ją odrobili w czasie WW2, ale widzę że jeszcze nie wszyscy….

 6. Darek said

  Wojna, którą Ukraińcy prowadzą z rosyjskimi żołnierzami, opiera się w istotnym stopniu na polskim pomyśle – komentuje niemiecki „Die Welt”, odnosząc się do Wojsk Obrony Terytorialnej. W zmieniającej się szybko architekturze bezpieczeństwa Polska staje się centralnym krajem NATO – zaznacza autor komentarza….

  https://www.tvp.info/59584029/niemiecki-dziennik-o-polsce-staje-sie-centralnym-panstwem-nato-z-potezna-armia-pancerna

  • Anonim said

   Jeśli tak piszą niemieckie gazety, wkrótce na nas spadną baty opinii publicznej za czyny popełnione i nie popełnione.

 7. Jozef Piotr said

  @Macierewicz_A
  na spotkaniu z klubem „Gazety Polskiej” zdradził, że dokładne szczegóły tragedii udało się ustalić http://m.in. dzięki współpracy z rządem USA.
  Więcej na http://niezalezna.pl
  #NiezaleznaPL

  Rząd Tuska zatajał. W badaniu przyczyn pomagała administracja Trumpa. Jak ustalono szczegóły eksplozji w Tu-154M?
  Wybuch w lewym skrzydle rządowego samolotu Tu-154M jest kwestią bezsporną – stwierdził Antoni Macierewicz. Marszałek senior na spotkaniu z klubem „Gazety Polskiej” zdradził, że dokładne szczegóły tragedii udało się ustalić m.in. dzięki współpracy z rządem USA………

  • cox43 said

   Amerykanie na pewno mają też zdjęcia satelitarne wykonane w dniu zamachu w Smoleńsku.

 8. Jozef Piotr said

  Teraz po 10.04.2022 że na polskojęzycznych wspólników Putina padł blady strach, bo wiedzą, że Putin nie zostawia śladów.Tusk, Komorowski, Sikorski, Klich i wszystkie laski: naprawdę myślicie, że siepacze Putina was nie dopadną? Naprawdę myślicie, że Putin pozwoli wam spokojnie żyć? Uciekniecie do Nimiec? Ale Niemcy to wspólnik Putasa.

 9. LosyZiemi said

  https://www.tvp.info/59671253/95-letni-benedykt-xvi-jest-slaby-ale-czuje-sie-dobrze-mowi-jego-sekretarz

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: