Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for the ‘Inne Orędzia’ Category

Tak – JA JESTEM Królem” / NIEMCY

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 października 2014

Słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki skierowane do nas w latach 1996-2004 za pośrednictwem niemieckiej wizjonerki o imieniu Gizela. Warto się zaznajomić z tymi słowami gdyż były kierowane do nas 10-18 lat temu, wiec warto na nie popatrzeć z perspektywy  czasu.

Mówi Jezus Chrystus:„Wkrótce będą miały miejsce znaki na niebie, które zobaczą wszyscy ludzie. Gdy to się stanie, wtedy niech wszyscy czynią pokutę  –  jak w Niniwie!  To jest Ostrzeżenie, którego doświadczy każdy: papież, biskupi, kapłani i cały lud. Po-wiedz im, że jest konieczne odprawianie nabożeństw pokutnych! Powiedz im: Bóg jest miłosierny ale także sprawiedliwy. To odejście od wiary… Nawróćcie się!” (16.07.1996).

Dlatego proszę was, nawróćcie się! Gromadźcie skarby, których nie zżera rdza ani mole… To jest Moje ostatnie wołanie!… Wracajcie, przestrzegajcie Moje przykazania, a znajdziecie pokój… Nie chcę karać, ale gdy dziecko nie jest posłuszne, gdy dziecko, mimo ciągłych upomnień, nie słucha, wtedy przychodzi kara.

Sąd Boży jest nieunikniony, może być jednak w dużym stopniu złagodzony; ale, aby to mogło mieć miejsce, potrzeba przejrzenia, zrozumienia – zrozumienia przez wszystkich. Wasz Bóg jest Bogiem Miłości. Karanie nie jest Moją Wolą. Jednakże, jeśli nie zaprzestaniecie grze-szyć, będzie to dla was jedyną drogą ratunku (28.07.1996).

„Pomogę wam w tym czasie. W sposób szczególny poprzez Moją Matkę” (27.03.1998)

Wydarzenia będą następować jedno po drugim. Gdy na jednym krańcu ziemi coś się zdarzy, w tym samym czasie na drugim wydarzy się o wiele więcej. Będzie niemożliwością udzielić wszystkim pomocy! Pomóc będzie można jedynie modlitwą. Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się!… Temu, kto się modli, dam siłę” (06.05.1998).

„Będą miały miejsce trzęsienia ziemi i powodzie, także w Niemczech. Te nieszczęścia nie są Moją Wolą, ale świat znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Wielu by zginęło, ale poprzez ucisk zostaną uratowani” (12.12.1999).

„Mój ludu, żałuj za swoje grzechy, żałuj całym swoim sercem. Pragnę pojednania z tobą, pragnę wyciągnąć do ciebie Moją kochającą dłoń” (20.05.2000).

„Wiele plag spadnie na was. Moje Anioły są gotowe. Wydarzy się wiele, ziemia nasiąknie krwią swoich dzieci, gniew Boży podniesie się w wietrze. Nadejdą niespotykane dotąd oberwania chmur; ludzie zostaną nawiedzeni deszczem, śniegiem i gradem. Będzie się sądzić, że to koniec świata, ale końcem świata to nie będzie. To będzie tylko drgnięciem Bożego Gniewu, nad bólem grzechów i nieposłuszeństwem wobec 10 Bożych Przykazań” (30.09.2000).

„Najpierw nastanie długa pora deszczowa… To nadejdzie jak bóle na ciężarną. Tak jak w przypadku rodzącej, odstępy pomiędzy kolejnymi bólami będą coraz to krótsze; nadejdą bardzo szybko i będzie ich coraz więcej” (10.02.2001).

„Nie jestem w stanie powstrzymywać dłużej Moje karzące ramię. Tak wiele już się wydarzyło. Moja Matka wylewała łzy, błagała, nawoływała, ale w większości przypadków nadaremnie… Orkan nadchodzi, nadchodzi na Niemcy! Nie można go już powstrzymać. Głos sumienia u wielu zamilkł. Ale wkrótce go usłyszą!” (18.02.2001)

„Powiedz wszystkim: Ludzie muszą powrócić do modlitwy! Muszą znowu spowiadać się… Tragedia, która nadchodzi nie zna sobie podobnej; i już nigdy takiej nie będzie” (02.03.2001).

„Wszystko ulegnie zmianie… wszystko zostanie wprowadzone w nowy wymiar… Czas dojrzał…” ( 06.03.2001)

„Ja JESTEM PAN, twój Bóg. Mówię tobie: Ziemia będzie oczyszczona jak złoto w tyglu. Dusze będą obmyte żarem ognia. To będzie ogień, który zstąpi z nieba; on płonie, ale nie spala” (07.03.2001).

„Módlcie się, ofiarowujcie i pokutujcie!…” (10.03.2001)

„Po porze deszczowej nastąpi pora wielkiego zimna, lód i śnieg. Będą miały miejsce także wstrząsy, we wnętrzu ziemi” (26.03.2001).

„Mówi się: ‚Cóż to za Bóg, który zsyła takie cierpienie?…’ Gdy ON karze, to czyni to tylko z miłości. Kara ta jest deską ratunku – koniecznością, dla osiągnięcia wiecznego życia. Nikt z was nie jest w stanie teraz tego zrozumieć; ale potępiony zrozumie w jednej chwili, co stracił i co go czeka, w wiecznej otchłani” (27.03.2001).

„Będą miały miejsce straszne rzeczy; zdacie sobie sprawę, jak bardzo potrzebujecie Boga! Będziecie GO wzywać!” (28.03.2001)

„Ostrzegam was… jeśli nie zechcecie przyjąć Mojej kochającej dłoni, to nie skarżcie się na swojego Boga! Nie pytajcie: ‚Jak może Bóg do tego dopuścić?’ Pytajcie wtedy lepiej: ‚Dlaczego byliśmy tacy uparci, bardziej uparci jak nierozumny osioł?…’ Nawołuję do nawrócenia w dobrym… Proszę, abyście zrozumieli, że to od was zależy, jak ciężki będzie ten ucisk! Wy sami możecie –  poprzez pokutę i  miłość, zadecydować, jak będzie on ciężki!” (16.04.2001)

„Czas, w którym każdego dnia będzie coraz to ciemniej, zostanie wkrótce rozpoznany. Ludzie będą narzekać i skarżyć się z powodu pogody…; Mimo, że będą żyć nadzieją, iż wkrótce będzie lepiej, poznają, że to nie są tylko naturalne zmiany pogodowe; to są plagi, o których tak często wam mówiłem. Mimo tego wszystkiego będzie czas, że okresami będzie lepiej, że deszcz nie będzie wciąż padał, ale wtedy nastąpi coś o wiele gorszego…

Poprzez czas cierpień serca ludzkie otworzą się znowu na swojego Zbawcę – ucisk uświadomi lepiej fałszywy sposób dotychczasowego życia. Odrzuci się daleko od siebie wieczną gonitwę i zastanowi, dlaczego” (27.04.2001).

Mówi Matka Boża: „Kochajcie wszystkich, tak dobrych, jak i złych. Popatrzcie, dobra matka kocha w sposób szczególny swoje chore dziecko, a jakże wiele dzieci jest dzisiaj chorych na duszy. Często dusze ich są już przegnite. Ich trupi odór dosięga nieba. To jest czas opanowany niewypowiedzianie przez zło. Teraz nadejdzie wszystko to, co tobie przepowiedziałam. Nie pozwól wprowadzić się w błąd! Krocz za swoją Matką, bądź jak całkiem małe dziecko, taką ciebie pragnę. 

Tak, moje dziecko, tak się stanie. To jest już nieuniknione… Płacz moja córko, płacz ze Mną. Ja, wasza Matka uczyniłam wszystko, co było w Mojej mocy. Płakałam i błagałam. Cierpię nieskończenie więcej, aniżeli bylibyście w stanie to sobie wyobrazić. Mój Boski Syn… jak bardzo krwawi JEGO SERCE. Czy mogłabyś patrzeć, jak JEGO SERCE i SERCE Jego Matki wylewają morze łez? ON zmuszony jest patrzeć, jak wielu kiedyś dobrych kapłanów pożąda coraz to więcej ziemskich rzeczy.

Mój Syn Jezus rzucał słowa na wiatr, gdy prosił, aby kapłani odprawiali godziny pokutne w swoich parafiach. Powinni byli paść na kolana, adorować, wielbić i dziękować, przede wszystkim swojej Niebieskiej Matce, która Sąd Boży odsuwała tak długo, jak to było tylko możliwe. Ale także i Moje Słowa nie znalazły posłuchu. Moje dziecko, tobie dał Mój Syn odwagę, dlatego proszę cię: rozgłaszaj wszem i wobec! świat musi poznać to Orędzie! Wasza wielka i ciężka godzina nadeszła! Nie ma już żadnej możliwości jej odsunięcia! Teraz proszę was, Moich wiernych: Czuwajcie i módlcie się! I nie pozwólcie się wprowadzać w błąd, poprzez tych, którzy nic nie rozumieją! Czuwajcie i módlcie się! (31.05.2002)

„Moje dziecko! Przekażę ci dzisiaj ważne Orędzie dla świata… czas dojrzał, wszystko ulegnie zmianie. Jeśli ludzie się nie nawrócą, wtedy cierpienia wzrosną do takiego stopnia, jakiego ziemia jeszcze nie znała. Ziemia oblecze się krwią i wszystko co było stanie w cieniu.

To dzisiejsze [Orędzie] jest przeznaczone w szczególności dla biskupów i  kapłanów. Wielu uważa, że to są naturalne zjawiska. Jednak Ja mówię: jeśli ludzie się nie nawrócą, jeśli biskupi i kapłani nie przygotują ludzi na [nadchodzące] niebezpieczeństwo, zostaną sami szczególnie przez nie trafieni. Teraz nadejdzie katastrofa za katastrofą. We wnętrzu ziemi zawrze jak w wulkanie. Biada mieszkańcom ziemi! Wasza Matka nie jest już w stanie temu zapobiec. Niezmiernie Mnie boli, gdy widzę, jak ziemia jest wysadzana z posad. Nadejdzie straszny dzień, ale o wiele straszniejsza będzie noc. Miliony demonów będą krążyć, aby pożreć co się tylko da.

Moje dziecko, zapytaj ludzi, czy wciąż wierzą, że to są [tylko] naturalne zjawiska przyrody. Zapytaj ich, co musi  się jeszcze zdarzyć, aby się nawrócili. Zapytaj także, czy Niebieska Matka nie wylała już dość łez. Wylałam krew swojego serca, aby poruszyć was do nawrócenia. Powiadam ci, już nie ma żadnej zwłoki. Dzisiaj proszę jeszcze raz, przede wszystkim biskupów i kapłanów, proszę jeszcze raz, gdyż znam rozmiary Bożego Sądu” (29.11.2002).

„Maleńka Moja! Przekażę ci Orędzie na Nowy Rok. W tym roku oblicze Ziemi ulegnie całkowitej przemianie. To, co dzieje się w obecnym czasie jest tylko zapowiedzią tego, co nadejdzie. Módlcie się, Moi umiłowani, ofiarowujcie i pokutujcie. Gniew Boży nad ludzkością jest niewypowiedzianie wielki. Będą miały miejsce zdarzenia, jakie żaden człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Niebo i Ziemia zadrżą. Tak wielu znalazłoby się w piekle – tylko poprzez karzący Sąd mogą być jeszcze uratowani. Góry zostaną przesunięte, a niektóre utoną w wodzie. Ludzkości zabraknie łez, dla opłakiwania wielkiego potopu. Na-stanie wielka nędza. Jest najwyższy czas, by się obudzić i zapalić lampy. Już wkrótce Oblubieniec przyjdzie. Ucisk już nadszedł  (03.01.2003).

„Pisz moje dziecko!: Mówi do Ciebie Królowa Pokoju.

Jak bardzo Mnie boli, gdy widzę, ile niepokoju przeniknęło nawet do was – Moja mała wierna trzódko. Moje dzieci, te rzeczy pochodzą od wroga. Musicie je z siebie zrzucić. Nie zważajcie na niego, gdyż to on jest powodem tych złych myśli. On chce posiać rozłam wśród Moich. On chce Moich wybranych w tej decydującej godzinie zniszczyć… Dla-tego wołam: Pozostańcie przy swojej Matce! Przylgnijcie mocno do Mojego matczynego Serca! Nie pozwólcie się zepsuć!… Bardzo się smucę!

Moi umiłowani! Patrzcie na Mojego Syna. Kochajcie Krzyż. Całujcie Go. Nie pozwólcie działać w was złym myślom. Przepędźcie Złego modlitwą i kontemplacją. Obecny czas jest najgorszy ze wszystkich, jakie znosiła ziemia. Módlcie się Moje dzieci! Nadchodzi Noc, w której wszystko się załamie. Trzymajcie się mocno ręki waszej Matki. Odmawiajcie Różaniec! Odmawiajcie często ‚Tajemnice światła’! Jeśli to możliwe, nie opuszczajcie żadnej Mszy św… abyście już wkrótce nie musieli żałować. Pamiętajcie o umierających! Wołajcie często: ‚Miłosierdzia mój Jezu!’

Odrzućcie od siebie wszystko, co zbyteczne… Unikajcie wszystkiego, co ziemskie! Nienawidźcie świata i bądźcie daleko od wszelkich przed-stawień i [świeckich] świętowań. żyjcie jak pierwsi Chrześcijanie! Dzielcie wszystko pomiędzy sobą!

Gdybyście mogli zobaczyć diabła, bylibyście przerażeni. On stoi przed drzwiami każdego domu. Bestia została wypuszczona, aby pożreć to, co pożreć się da. O Moje biedne dzieci! Kochamy was! Módlcie się, módlcie się nieustannie!

Czas, który wam pozostał jest krótki. Tak wielu ma uszy, a nie słyszy; tak wielu ma oczy i nie widzi. Mają sumienie, ale je odurzają. Opanował je egoizm.

Moja maleńka, już nie milcz! Dosyć milczałaś. Teraz musisz głośno wołać! Ja, Twoja Matka proszę cię: wołaj tak głośno, jak tylko możesz! Mnie pozostało jedynie płakać.

Biada tym wszystkim, którzy się nie nawrócą!

Wasza pogrążona w smutku Matka” (24.09.2003).

Widząca Gizela przy okazji przekazywania niniejszego Orędzia dodała, że Matka Boża często powtarzała, że nic nie daje samo spisywanie Orędzi i ich czytanie – „muszą być wprowadzane w życie!”

Moje dziecko, wylewam dzisiaj morze łez. Płaczę o wiele więcej ani-żeli podczas Męki mojego Syna. Płaczę, ponieważ tak bardzo was ko-cham. Płaczę dla was, moje dzieci. O, gdybyście mogli wiedzieć co się stanie, co się zdarzy, natychmiast byście zawrócili – nawrócilibyście się!

Moje Serce jest tak bardzo ciężkie i przebite wieloma kolcami – cięż-kich grzechów. Kolcami tych, którzy są zepsuci i nie wierzą; kolcami tych, którzy całkowicie poddali się szatanowi.

Moje dzieci, dokąd biegniecie? Biegniecie do otchłani, do otchłani, ale Ja nie chcę was tam widzieć.Wszystkich was chcę mieć w Niebie. Tak bardzo was kocham, moje dzieci…

Dzisiaj moje Serce przeszywa wielki ból, wielki ból, z powodu Moich dzieci. Wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem będzie i w tym roku jeszcze więcej prześladowane, będzie zwalczane. Dlatego proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Módlcie się nieustannie, módlcie się także w nocy. Często budzę was, abyście się modlili, za tych, którzy stają właśnie przed bramą Nieba.

Moje dziecko, nie smuć się. Pozwalam tobie odczuć Mój ból. Będziesz czuć, jak to było, wtedy na Golgocie. Ale dzisiaj jest o wiele gorzej…”

Jezus: „Przekaż ludziom to, co ci teraz powiem:

w Krzyżu zbawienie!

w Krzyżu życie!

w Krzyżu nadzieja!

Nie ma innej drogi, poza drogą Krzyża. Tylko ten, kto bierze swój krzyż, może być Moim uczniem.

Ludzie, którzy żyją tylko dla tego świata nie są w stanie zrozumieć, że stworzyłem ich dla wiecznego życia. Ale to jest prawda. Zaistnieliście [na tym świecie] dla życia wiecznego!

Moje zaślepione przez szatana, błądzące dzieci: gdybym wam nie pomagał, ten świat już dawno stoczyłby się do przepaści. Ale jest coś, co Mnie powstrzymuje, co tak długo odsuwa Mój Sąd nad wami – Moja mała wierna trzódka, która nie zna ludzkiej bojaźni. Jak bardzo tęsknię za przyjęciem was do Mojego domu. Tęsknię za wami, męczennicy, którzy ofiarowujecie swoją krew, swoją krew i swoje życie. W tej godzinie [cierpienia] jestem z wami. Nic się wam złego nie stanie, wszy-stko zostało zaplanowane… i przejdzie obok [was]. Niesie was Moja Miłość” (09.04.2004).

Mówi Matka Boża: „Pisz, moja córko; pisz, co ci powiem.

Także i dzisiaj stało się tak, że ludzie, którzy biorą udział w tym spotkaniu poszli za Moim wezwaniem; posłuchali głosu swojej Niebieskiej Matki, ponieważ Ja tego chciałam. Mówię dzisiaj do was, gdyż jest ku temu nagląca konieczność.

Już wkroczyliście w apokaliptyczne czasy. Wiele się zdarzy, ale wasze serce się nie ulęknie. Wasz duch zostanie przez to, co się zdarzy, oczyszczony. Nadejdą ciężkie czasy. Wiele moich dzieci, które tak bardzo na to czekały, wystraszy się i zblednie… Nadejdą trzęsienia ziemi i huragany.

Gdy to się stanie, nie lamentujcie. Wołajcie do Ojca Przedwiecznego o łaskę i miłosierdzie. Wy, modlący się, was to mocno nie trafi. Nie lękajcie się, ziemia zostanie oczyszczona. To nie jest koniec świata. Wy, Moi umiłowani, którzy zawierzyliście się Mojemu Niepokalanemu Sercu, zwołujcie wszystkich niewierzących na modlitwę. Nie jesteście sami. Moje święte Anioły wam pomogą w znalezieniu odpowiednich słów. Duch święty was oświeci.

To, jak to Mój Syn oznajmił już Gizeli, rozpocznie się nocą. Będzie słychać głośny huk, jak jakiś straszny grzmot. Wtedy każdemu zostanie ofiarowany obraz własnej duszy. Wielu upadnie, trafionych jak by przez piorun. Jednakże ludzie ci po krótkim czasie się przebudzą i wielu będzie mówić obcymi językami. Przez jakiś czas będą sługami Ducha świętego. Oni są posłani przez Ducha świętego, aby ludziom wyjaśniać Biblię. Są to prorocy, na krótki czas.

Moja mała córko, trudzisz się, aby to wszytko zrozumieć i spisać. Ale już wkrótce będziesz pisać i mówić jeszcze inaczej.

Twoim zadaniem jest kochać wszystkich. Dzisiaj otrzymałaś dużo sił i dużo Bożej Miłości przeniknie twoje serce. Mówiliśmy już tobie, że to Duch święty jest Tym, Który ożywia. Jesteście posłani do tego biednego świata jako świadkowie. Miłość jest przykazaniem tej godziny. Kochajcie Miłość, wtedy wasze serca przepełnią się radością.

Błogosławię was wszystkich. Wszyscy, którzy przybyli, nie opuszczą tej sali bez wewnętrznej przemiany. Kochamy was wszystkich tak bardzo. Moje wybrane dzieci, Moja mała wierna trzódko, podążaj za swoją Matką. Wasza zapłata będzie większa, aniżeli wasze uczynki.

Wasza tak bardzo was kochająca Matka.

Dziękuję ci Moje dziecko, dziękuję ci za twoją gotowość”.

(St. Augustin, 10.07.2004)

Reklamy

Posted in Inne Orędzia, Objawienia | Otagowane: , , | 226 Komentarzy »

Obajwienia w Czechosłowacji w 1958 r. dla Macieja Lasuta

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 marca 2014

Dzień 1 czerwca 1958 był w niedzielę Trójcy Przenajświętszej (stulecie objawień Matki Bożej w Lourdes). Po ukończeniu swojej pracy leśniczego, Pan Matus (Maciej) Lasuta wszedł na górę pokrytą sosnami. Przechodząc pozdrowił figurkę Matki Bożej udekorowanej kwiatami. Nagle zniknęły mu sprzed oczu drzewa. Zamiast tego zobaczył najpiękniejszy ogród, pełen pięknych róż. Świeciło tak cudowne światło jakby rodziło się słońce. W świetle obok najpiękniejszej róży pojawiła się niebiańsko piękna kobieta, ubrana jak w Lourdes, stopy pokryte różami. Wyglądała na 17-18 lat. Maciej od razu zrozumiał, kim jest ta Pani. Patrzy Ona na niego poważnym spojrzeniem i uprzejmie podaje różaniec wiszący w Jej lewej ręce, mówiąc: „Nakazuję ci modlić się na różańcu. „
Maciej nigdy nie modlił się różańcem i nie wiedział jak. Ale nie ma czasu na zastanawianie się. Przed jego oczami pojawia się mapa świata. Poniżej czarna plansza, na której znajdują się napisane świecącymi literami nazwy i wyrazy, które wyjaśniają 7 zmian, które będą rozwijać się na mapie.
Pierwszy Obraz : Mapa pokazuje wyraźnie oznaczone kontynenty i morza. Trzy kolory: niebieski wskazuje na morze. zielony oznacza regiony, w których jest więcej ludzi dobrych. Są góry i dżungle. Żółty wskazuje na regiony zamieszkane przez
większość ludzi grzesznych zagrożonych zatraceniem doczesnym i wiecznym. Ci ludzie żyją raczej na równinach.
Drugi obraz: kolor żółty powiększa się, zło wzrasta. Litery ostrzegają: Czyńcie pokutę!
Trzeci Obraz: kolor żółty powiększa się jeszcze bardziej, zło rośnie. W niektórych miejscach ziemia zaczyna wrzeć. Deszcz ognia zamazuje kontury kontynentów. Błyszczące litery nalegają: Nawróćcie się !
Czwarty Obraz: Cały świat zamienił się żółto. Kolor zielony zanikł. Widzący widzi grzechy całego świata; widzi wszystkie erupcje zła i jego straszliwe konsekwencje. Mówi, że ten aspekt był tak przerażający, że wszystkie cierpienia świata były niczym w porównaniu z tą wizją. Grzech jest okropnością w oczach Boga, i ciągnie na zatracenie nie tylko jednostki, ale całą ludzkość. Sami ludzie prowokują ogromne kary za swoje grzechy. Widzący widzi nagle na morzach i lądach gigantyczne wybuchy. Ulewny deszcz złotych liści spada na ziemię. Gdzie upadną, tam się zapalają i rozpoczynają spalić. Wkrótce cały świat jest w płomieniach.
Dzięki inskrypcjom zna widzący, które miejsca zostaną zniszczone i te, którym przez wstawiennictwo Dziewicy zostanie przebaczone. Nazwy mogą zostać ujawnione tylko Ojcu Świętemu.

Widzący widzi gigantyczne wybuchy, eksplozje, które wyrzucają w powietrze najstraszniejsze zawartości otchłani. Wszędzie tam, gdzie upadną umiera życie. Pozostaje tylko makabryczna pustynia. Ponownie można czytać na planszy: Nawracajcie się !
Piąty i szósty Obraz: Widzący nie mówi o tym. Ale później dowiadujemy się od niego, że Dziewica dała prywatne przesłania, jedno dla Ojca Świętego i drugie dla rządu czechosłowackiego (1958 ) .
Siódmy obraz: Widzącemu przedstawione jest na wspaniałych zdjęciach jaki będzie świat jeśli się nawróci i będzie żył zgodnie z przykazaniami Bożymi. Kolor żółty zaniknie a zielony rozciągnie się. Słońce będzie pięknie świecić a serca ludzi zostaną wypełnione pokojem i radością. Nad całą ludzkością widzi jaśniejącą, utuloną w niebiańskim świetle Niepokalaną, Tą, która w swoich rękach trzyma różaniec, mówiąc: tylko on przyniesie szczęście, pokój i harmonię.” Na planszy jest napisane : „Jeśli narody nawrócą się do swojego Boga, będą żyć na tej ziemi pokoju, radości i harmonii”.

O katastrofach, które przyjdą, widzący powiedział następująco:
1) Ostrzeżenie: „Drodzy państwo, to jest to ostatnia godzina, aby powrócić do Boga. Wielokrotnie Bóg ostrzegał nas by zachowywać Jego przykazania oraz groził nieposłusznym. Jeśli ludzie się nawrócą, Bóg za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny przebaczy im.
Ale jeśli nie będzie widać nawrócenia, stanie się przeciwnie. Ludzie coraz bardziej szydzą sobie z Boga i nie przestrzegają Jego przykazań.
Z tego właśnie powodu zbliża się czas kary i już jest gotowy. Ciągle jeszcze możemy powstrzymać gniew Boga poprzez modlitwę różańcową, pokutę i prawdziwe nawrócenie się grzeszników.
Z nieba przychodzi zbawienne ostrzeżenie dla tych, którzy chcą się zbawić.”
2 )Widzący podaje znaki, które będą poprzedzać katastrofę:
„Słońce nie będzie już dawać swojego ciepła. Przyjdą zimne i bezowocne lata, straszne powodzie, trzęsienia ziemi, liczne katastrofy.” W tym właśnie czasie żyjemy dzisiaj.
3.) Ostateczna katastrofa potrwa trzy dni. Przyjdzie wielka ciemność na ziemię. Rozpocznie się mroźnymi nocami. Wszystko będzie się działo na raz. Góry będą się zapadać. Domy i kościoły będą się walić. Ogromne fale morskie będą zalewać ziemię. Ogień będzie się rozprzestrzeniał. Powietrze będzie wypełnione duchami, które będą przestraszać ludzi. Będą to diabelskie hordy, uosobienia grzechów i występków. Ateiści i źli będą rozpaczliwie krzyczeć bluźnierstwa przeciw Bogu i zginą z powierzchni ziemi. Dwie trzecie ludzkości zostanie unicestwiona.
Wierni otrzymają na czole symbol Chrystusa, Krzyż. Wszystkie dzieci Maryi będą w stanie Ją widzieć i tym sposobem rozpoznają się wybrani. Źli nie będą w stanie widzieć tego znaku i oddzielą się od reszty.
Ci oznaczeni będą pouczeni przez Dziewicę lub przez swoich Aniołów co mają robić.
Wielka katastrofa zostanie ogłoszona światu z wyprzedzeniem.
Papież mianuje księży by dali sakramentalne, generalne rozgrzeszenie masom, i by mieli ze sobą olej namaszczenia chorych, ponieważ będzie masowa śmiertelność.
Ten, kto codziennie modli się błagalnie do Dziewicy, nie umrze bez sakramentów św.
Kiedy rozpoczną się katastrofy i zaczną huczeć grzmoty, wtedy zamknijcie okna i drzwi, pobłogosławcie wasze domy znakiem Krzyża św. i dokonajcie aktu skruchy.
Kiedy ziemia będzie się trząść nie wyglądajcie na zewnątrz, gdyż gniew Boga jest święty. Ten, kto zignoruje tę radę umrze natychmiast.
W tych chwilach módlcie się do Niepokalanej, aby was chroniła.

Ostatnie ostrzeżenie Matki
”Kochajcie mnie więcej z każdym dniem. Im większa będzie wasza miłość do Boga
i do mnie, tym odważniejsi i wytrwalsi będziecie w dniach lęku.
Ogłoście to wszystko tym, którzy zechcą tego słuchać. Ci, którzy propagują moje słowa, nie zginą ale będą w łasce Bożej „drzewo poznaje się po jego owocach.” – (Mt 12, 33)”

 

Kiedy Maciej Lasuta wrócił do domu w popołudnie 1 czerwca 1958 był innym człowiekiem. Wcześniej był katolikiem z przyzwyczajenia, chodził do kościoła w niedziele, spowiadał się raz w roku, wykonywał swoje obowiązki co do swojej rodziny i w pracy. Ale od tego czasu na wszystko zaczął patrzeć inaczej.
Zdał sobie sprawę, że nie jest takim, jakim Bóg pragnął by był. Bóg nie był
centrum jego życia. Żywił niechęć do niektórych ludzi, nie modlił się na różańcu, rzadko przystępował do sakramentów św. Maciej był zdecydowany zmienić swoje życie. Tego samego dnia, z wielkim oddaniem zaczął modlić się modlitwą różańcową. W ten sam wieczór idzie pogodzić się z rodzinami, z którymi był zwaśniony, prosząc wszystkich o przebaczenie. Następnego dnia poszedł na Mszę św, wyspowiadał się i przyjął Komunię św. Następnie każdego dnia uczestniczy we Mszy i Komunii św. Nie zwracając uwagi na żadne osoby. Maciej Lasota naprawdę dał przykład wszystkim w jaki sposób każdy powinien się nawrócić i być autentycznym chrześcijaninem i wykonywać polecenia Matki i Królowej Nieba w swoim życiu, jeśli chcemy, by straszne ogłoszone rzeczy się nie wydarzyły i by świat otrzymał prawdziwy pokój.

W dniu 8 września 1958 r. po raz pierwszy 1000 osób pod przewodnictwem widzącego weszło na górę objawień. Tam powiedział im o swojej misji i motywie objawień: straszna klęska spadnie na świat, jeśli ludzie nie zaczną czynić pokuty. Mówił to, o co prosiła Dziewica aby uniknąć kary. Mówił o pięknie i dobroci Niebiańskiej Matki z takim entuzjazmem, że wszyscy rozpoznali w nim Bożą moc.
Od tego dnia coraz więcej ludzi przychodziło go słuchać i modlić się z nim.
Pewnego dnia oświadczył:
„Matka Boża jest Panią. Ja nie jestem w Jej rękach tylko figurą na szachownicy. Ona robi ze mną, to co chce. Jej rozkazem jest:
– Odmawiać różaniec w intencji nawrócenia grzeszników.
– Czynić pokutę dla zbawienia świata.
– Oznajmić te objawienia całemu światu.
Moje zadanie jest skończone. Za trzy dni pożegnam się z wami.”

Naprawdę, trzy dni później komuniści umieścili go w więzieniu i skazali na dwa lata pozbawienia wolności w szpitalu psychiatrycznym w ośrodku dla najbardziej obłąkanych. Kiedy zaczynali szaleć, on czynił znak krzyża nad nimi. Następnie siadali dookoła i czasami nawet modlili się razem z nim na różańcu.
Maciej przetrwał to męczeństwo oddany Woli Bożej z cierpliwością, na świadectwo, że mówił prawdę i jako znak swojej wierności Matce Bożej.
Wiele razy sędziowie próbowali doprowadzić go do tego by wyznał, że nie widział Dziewicy. Raz on im odpowiedział: „Idźcie w góry i powiedźcie dębowi skalnemu: dębie, powiedz że jesteś sosną. „Czy być może dąb przestałby być dębem? A jeśli wygrażaliby mówiąc: Jeśli nie powiesz że jesteś sosną wytniemy cię! Czy wtedy dąb nie będzie już dębem? Możecie porąbać dąb na tysiąc kawałków, ale drewno zawsze będzie dębowe. Podobnie możecie mnie podzielić, jednakże ciągle będę mówić, że widziałem Dziewicę. I jeśli ześlecie mnie na Syberię czy wrzucicie mnie do najgłębszych kopalni, Ona będzie mi towarzyszyć. Nigdy mnie nie zostawi, jeśli ja sam się od Niej nie oddzielę. Co więcej, ja zawsze będę Jej wierny.

 

Cudowne źródło

Dziewica nakazała kopać w miejscu objawienia. Na 60 cali głębokości ukazała się mała fontanna z której płynie woda nawet w najzimniejsze zimy. Nie zamarza ona nawet w temperaturze minus 15 stopni Celsjusza. Tak jak w Lourdes źródło to uzdrowiło wielu chorych: Przytoczymy tu przypadek dobrze potwierdzony.
Jedna siostra zakonna ze zgromadzenia wincentyjskiego poważnie zachorowała na gruźlicę. Zdjęcia rentgenowskie wykazały rozległe uszkodzenie obu płuc. Według lekarza była konieczna operacja. Już miała ustalony dzień zabiegu. W dzień poprzedzający operację przyszedł z wizytą jej brat. Ona usilnie go prosiła: „Zawieź mnie dzisiaj do Turzovki.” Brat poprosił o zgodę dla niej na jeden dzień, ale musiał obiecać, że odwiezie ją do sanatorium tego samego dnia. Tak więc razem udali się do miejsca objawień.
Pomimo poważnego stanu gruźlicy siostra weszła na górę, napiła się wody i została uzdrowiona. Po stawieniu się następnego dnia przed lekarzem poprosiła go o nowy radiogram.” To nie jest konieczne. Teraz mam dziesięć czy dwanaście twoich zdjęć, więc wiem bardzo dobrze, gdzie znajdują się ogniska choroby.” ” Doktorze, proszę o pozwolenie zrobienia mi nowej radiografii, ponieważ czuję się zupełnie zdrowa.” Lekarz posłuchał jej. Rezultat: perfekcyjne wyzdrowienie. „Co zrobiłaś? Twoje płuca są całkowicie w porządku!” „Byłam w Turzovka i tam napiłam się wody.” „Nie rozumiem tego. To cud, coś niewytłumaczalnego. Idź do domu, ale nie mów nikomu, że ja to powiedziałem!”

Cudowne znaki na słońcu
Podczas wielkich świąt Naszego Pana i Maryi wiele razy zdarzyło się, że słońce zaczęło się obracać w różnych kierunkach. Całe otoczenie miejsca objawień było zalane tajemniczym światłem o różnych kolorach, które stale się zmieniały. Ten prąd światła powodował niewypowiedzianą radość w duszach.
Mamy jedno zdjęcie, które wykonał czeski inżynier w dniu 5-go czerwca 1966r. pomiędzy dwunastą a trzecią godziną po południu. Zdjęcie przedstawia czerwonawe słońce, z którego wypływają promienie świetlne w formie krzyża. Innym razem na słońcu pojawił się w zegar, który wskazywał za 5 minut 12. To samo zaobserwowano 15 sierpnia 1967.

Wypowiedź naocznego świadka:
„Byłam w Turzovka od 14 do 16 sierpnia. Byłam poruszona emocjonalnie widząc pobożność pielgrzymów tam na górze, a zwłaszcza widząc cud słońca. Niebo było pokryte chmurami. W 12 wyszło jasne słońce. Nagle zamieniło się niebiesko-zielony dysk, który coraz szybciej się przybliżał. Wokół słońca utworzył się pierścień. Wydawało się wtedy, jakby na całym świecie wybuchł pożar. Na gałęziach drzew wszystko świeciło na czerwono. Najpierw myślałem, że jest to zorza polarna. W czarnym welonie. Wyglądała na zakonnicę. Inni ludzie widzieli zegar, wskazujący kilka minut przed 12.
Innym razem wielu ludzi widziało w słońcu zegar, którego wskazówki poruszały się z dużą prędkością tak, jakby chciały ogłosić: „Szybko! Pozostaje wam mało czasu”. Niewierzący inżynier widząc ten spektakl nawrócił się a następnie przyprowadził całą swoją rodzinę na górę objawień.

Dwanaście godzin to odpowiednik 720 minut co jest równe trzem pokoleniom 1998 lat każde (łącznie 5994 lat). Tak więc pięć minut równe jest 42 lat, dodane do 1959 przenosi nas do roku 2001. (Początek oczyszczenia).
To opowiadanie jest streszczeniem książki pod redakcją o. Juan R. Schmid, Pasjonisty, z klasztoru Schwarzenfel, Niemcy.
Autor broszury zredagował ją na prośbę kilku biskupów dobrze poinformowanych jeżeli chodzi o wydarzenia w Turzovka.

Tłumaczyła: Bożena

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Objawienia | Otagowane: , , | 24 Komentarze »

Słowa Pana Jezusa skierowane do Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 marca 2014

„Do tego, co usłyszałaś, dodam jeszcze, że zbliżają się czasy przewrotne, Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisku wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć, w swoje ręce młodzież szkolną, dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami. Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola Kościoła nad szkołami zbyteczna, bo ogranicza samodzielność myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne z sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły Żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbawi się wiary, straci przywróconą Ojczyznę. Niechże protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych, ani bohaterów narodowych. Zrodzi grzeszników. Módl się o dobrą chrześcijańską szkolę”.

Posted in Inne Orędzia, Objawienia, Proroctwa | Otagowane: , | 46 Komentarzy »

Obajwienia w Czechosłowacji w 1958 r. dla Macieja Lasuta

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 marca 2014

Dzień 1 czerwca 1958 był w niedzielę Trójcy Przenajświętszej (stulecie objawień Matki Bożej w Lourdes). Po ukończeniu swojej pracy leśniczego, Pan Matus
(Maciej) Lasuta wszedł na górę pokrytą sosnami. Przechodząc pozdrowił figurkę Matki Bożej udekorowanej kwiatami. Nagle zniknęły mu sprzed oczu drzewa. Zamiast tego zobaczył najpiękniejszy ogród, pełen pięknych róż. Świeciło tak cudowne światło jakby rodziło się słońce. W świetle obok najpiękniejszej róży pojawiła się niebiańsko piękna kobieta, ubrana jak w Lourdes, stopy pokryte różami. Wyglądała na 17-18 lat. Maciej od razu zrozumiał, kim jest ta Pani. Patrzy Ona na niego poważnym spojrzeniem i uprzejmie podaje różaniec wiszący w Jej lewej ręce, mówiąc: „Nakazuję ci modlić się na różańcu. „
Maciej nigdy nie modlił się różańcem i nie wiedział jak. Ale nie ma czasu na zastanowienie się. Przed jego oczami pojawia się mapa świata. Poniżej czarna plansza, na której znajdują się napisane świecącymi literami nazwy i wyrazy, które wyjaśniają 7 zmian, które będą rozwijać się na mapie.
Pierwszy Obraz : Mapa pokazuje wyraźnie oznaczone kontynenty i morza. Trzy kolory: niebieski wskazuje na morze. zielony oznacza regiony, w których jest więcej ludzi dobrych. Są góry i dżungle. Żółty wskazuje na regiony zamieszkane przez
większość ludzi grzesznych zagrożonych zatraceniem doczesnym i wiecznym. Ci ludzie żyją raczej na równinach.
Drugi obraz: kolor żółty powiększa się, zło wzrasta. Litery ostrzegają: Czyńcie pokutę!

Trzeci Obraz: kolor żółty powiększa się jeszcze bardziej, zło rośnie. W niektórych miejscach ziemia zaczyna wrzeć. Deszcz ognia zamazuje kontury kontynentów. Błyszczące litery nalegają: Nawróćcie się !
Czwarty Obraz: Cały świat zamienił się żółto. Kolor zielony zanikł. Widzący widzi grzechy całego świata; widzi wszystkie erupcje zła i jego straszliwe konsekwencje. Mówi, że ten aspekt był tak przerażający, że wszystkie cierpienia świata były niczym w porównaniu z tą wizją. Grzech jest okropnością w oczach Boga, i ciągnie na zatracenie nie tylko jednostki, ale całą ludzkość. Sami ludzie prowokują ogromne kary za swoje grzechy. Widzący widzi nagle na morzach i lądach gigantyczne wybuchy. Ulewny deszcz złotych liści spada na ziemię. Gdzie upadną, tam się zapalają i rozpoczynają spalić. Wkrótce cały świat jest w płomieniach.
Dzięki inskrypcjom zna widzący, które miejsca zostaną zniszczone i te, którym przez wstawiennictwo Dziewicy zostanie przebaczone. Nazwy mogą zostać ujawnione tylko Ojcu Świętemu.
54 55

Widzący widzi gigantyczne wybuchy, eksplozje, które wyrzucają w powietrze najstraszniejsze zawartości otchłani. Wszędzie tam, gdzie upadną umiera życie. Pozostaje tylko makabryczna pustynia. Ponownie można czytać na planszy: Nawracajcie się !
Piąty i szósty Obraz: Widzący nie mówi o tym. Ale później dowiadujemy się od niego, że Dziewica dała prywatne przesłania, jedno dla Ojca Świętego i drugie dla rządu czechosłowackiego (1958 ) .
Siódmy obraz: Widzącemu przedstawione jest na wspaniałych zdjęciach jaki będzie świat jeśli się nawróci i będzie żył zgodnie z przykazaniami Bożymi. Kolor żółty zaniknie a zielony rozciągnie się. Słońce będzie pięknie świecić a serca ludzi zostaną wypełnione pokojem i radością. Nad całą ludzkością widzi jaśniejącą, utuloną w niebiańskim świetle Niepokalaną, Tą, która w swoich rękach trzyma różaniec, mówiąc: tylko on przyniesie szczęście, pokój i harmonię.” Na planszy jest napisane : „Jeśli narody nawrócą się do swojego Boga, będą żyć na tej ziemi pokoju, radości i harmonii”.

CDN.

Tłumaczyła : Bożena

Posted in Inne Orędzia, Objawienia | Otagowane: , | 77 Komentarzy »

Ciekawa wypowiedź o proroctwach Eleny Aiello

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 marca 2014

Jako laik, który dąży by zawsze być wiernym nauce Kościoła Katolickiego, czuje że mam obowiązek by skomentować proroctwa Błogosławionej Eleny. Po pierwsze, powinno być zaznaczone, ze kiedy Kościół Katolicki Beatyfikuje czy Kanonizuje osobę, jest to robione rygorystycznie na podstawie świętości i heroicznego życia tej osoby, a nie za żadne łaski mistyczne, objawienia czy proroctwa, które osoba ta miała rzekomo otrzymać. Innymi słowami, Beatyfikując Matkę Elene Aiello, Kościół rozpoznał tylko jej nadzwyczajne cnoty, a nie żadne niebiańskie łaski, objawienia czy proroctwa które miała rzekomo otrzymać.

Mówić to, z zauważeniem, ze Kościół  ROZPOZNAŁ cnoty Bł. Eleny jako niezwykłe, w ten sposób dając ją nam za przykład do naśladowania, daje nam to także podstawę do rozpatrywania jej niezwykłych proroctw, które rzekomo były jej dane.

Czytając proroctwa Błogosławionej Eleny, możemy szybko zauważyć że są bardzo dotkliwe. Jednakże musimy mieć w pamięci, że proroctwa NIE SĄ PEWNE I ŻE MOGĄ BYĆ POMNIEJSZONE CZY NAWET CAŁKOWICIE ZŁAGODZONE jeśli odpowiednie działania zostaną podjęte przez ludzkość, szczególnie poprzez modlitwy wiernych. Wystarczy tylko przeczytać rozdział 3 ze Starego Testamentu, Księgi Jonasza by zauważyć, że proroctwo może być całkowicie złagodzone poprzez odpowiednie postępowanie, nawrócenie i modlitwę. “Powstań, i idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś im wiadomość, którą ci przekazuje.” Wiadomością od Boga, było to, że za 40 dni to wielkie miasto Niniwa zostanie zniszczone. Ale wszyscy wiemy co się stało… cała ludność Niniwy, pod przewodnictwem swojego króla, skruszyła się i modliła do Boga o wybaczenie. Tak więc zostali oszczędzeni strasznego oczyszczenia przepowiedzianego przez Jonasza.

Tak wiec, dla tych co myślą, że proroctwa ostrzeżenia dla świata przez Błogosławioną  Elene i nawet światowe Oczyszczenie wyglądają na straszne aby były prawdziwe, powinno się rozważyć inne niedawne orędzia dane Błogosławionej Annie Marii Taigi, Josefy Manendez, Błogosławionej Annie-Katarzynie Emmerick, Św. Louis de Montfort, Błogosławionej  Siostrze Marii od Jezusa Ukrzyżowanego i wielu innych, równoczesnych ostrzeżeń  danych Kościołowi w objawieniach Maryjnych Naszej Pani w La Salette, Fatimie, Akita, Kibeho, wszystkie one zostały zaaprobowane przez Kościół.

Na przykład, trzecie orędzie z Akita dane przez Niepokalaną Maryję siostrze Agnes Sasagawa  13  października 1973 roku brzmiało:

“Tak jak ci powiedziałam, jeśli ludzie nie skruszą się i nie poprawią, Ojciec wymierzy straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż Potop, taka, której nikt nigdy wcześniej nie widział. Ogień spadnie z nieba i zgładzi większą część ludzkości, tych dobrych jak i złych, nie oszczędzając ni kapłanów ani wiernych. Ocaleni znajdą się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią jaka zostanie wam będzie Różaniec Św. i Znak pozostawiony wam przez Mojego Syna. Odmawiajcie Różaniec Św. każdego dnia. Modlitwą różańcową módlcie się za Papieża, za biskupów i kapłanów.”

 

“Robota  przedostanie się nawet do Kościoła, tak że kardynałowie będą przeciwstawiać się kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani którzy mnie czczą będą pogardzani i przeciwstawiani  własnym Współbraciom. Kościoły i ołtarze będą zdewastowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy i demon będzie naciskał na wielu kapłanów i dusze konsekrowane by opuścili służbę Bożą.

 

“Demon będzie wściekły szczególnie na dusze konsekrowane Bogu. Myśl o utracie tylu dusz jest przyczyną mojego smutku. Jeśli zwiększy się ilość i ciężkość grzechu, nie będzie już dla nich ułaskawienia.”

Rzeczywiście, podobne proroctwa o Ostrzeżeniu świata wraz z postępującym po nim światowym Oczyszczeniu zostały przekazane także innym mistykom dnia dzisiejszego, niektóre z nich można znaleźć także na tej stronie internetowej. Miejmy wiec nadzieje i módlmy się by, jeżeli te proroctwa pochodzą rzeczywiście od Boga,  zostały one pomniejszone poprzez pokutę, modlitwę i odpowiednie postępowanie człowieka, tak samo jak ludność Niniwy, która pokutowała dzięki nawoływaniu Jonasza. I nie zapomnijmy, że być może naszym największym adwokatem jest Najświętsza Panna Maryja  —  ponieważ to Ona, która bardziej niż ktokolwiek inny błaga o miłosierdzie i przebaczenie w imieniu całej ludzkości.

-Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej,

AMEN.

Tłumaczyła: Bożena

Posted in Inne Orędzia, Objawienia, Proroctwa | Otagowane: , , , , , | 110 Komentarzy »

Błogosławiona Elena Aiello – Mistyczka cz.9

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 marca 2014

WIELKI PIĄTEK – 1960

Madonna mówi:”W jakim zatraceniu żyje młodzież! Jak wiele niewinnych dusz znajduje się zamieszanych w łańcuch skandali! Świat stal się zalaną doliną, przelewającą się w brudzie i błocie! Jedne z najtrudniejszych prób Sprawiedliwości Bożej są jeszcze przed nami, jeszcze zanim nadejdzie potop ognia.”

“Sama, przez długi okres czasu radziłam ludziom na różne sposoby, ale oni nie słuchają moich Matczynych apelów, kontynuują kroczyć ścieżką zatracenia. Ale niedługo zobaczą przerażające dowody, które sprawią ze nawet najbardziej nieczuli grzesznicy będą drzeć’.

“Wielkie katastrofy przyjdą na świat, co przyniesie dezorientacje, łzy, walki i ból. Wielkie trzęsienia ziemi pożrą w całości miasta i państwa, i przyniosą epidemie, głód i straszne spustoszenie SZCZEGÓLNIE TAM, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ SYNOWIE CIEMNOŚCI, (poganie czy narody sprzeciwiające się Bogu).”

“W tych tragicznych godzinach, świat będzie potrzebował modlitwy i pokuty, ponieważ Papież i Kościół są także w niebezpieczeństwie. Jeśli nie będziemy się modlić, Rosja pomaszeruje na Europe, a szczególnie na Włochy, przynosząc więcej ruiny i spustoszenia. Stąd kapłani muszą być w pierwszym szeregu by bronić Kościoła, poprzez przykład i świętość życia, jako ze materializm pcha się do przodu we wszystkich narodach a zło przeważa nad dobrem.

“Władcy ludzi tego nie rozumieją, ponieważ nie mają ducha Chrystusowego; w swojej ślepocie nie widzą prawdy.”

“We Włoszech, niektórzy przywódcy jak drapieżne wilki ubrane w skóry owiec, kiedy nazywają się Chrześcijanami – otwierają drzwi materializmowi, oraz wspierając nieuczciwe działania, doprowadzą Włochy do ruiny; ale wielu z nich także zostanie zdezorientowanych!”

“Rozpowszechniaj nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca, Matki Miłosierdzia, Mediatorki ludzi, która wierzy w miłosierdzie Boże, i Królowej Świata.”

“Okaże swoje upodobanie dla Włoch, które będą ocalone od ognia, ale niebo będzie powleczone grubą warstwą ciemności, i ziemia będzie trząść się przerażającym trzęsieniem ziemi, które otworzy głębokie przepaście. Prowincje i miasta zostaną zniszczone i wszyscy będą krzyczeć że nadszedł koniec świata! Nawet Rzym zostanie ukarany sprawiedliwie za ilość i ciężkość swoich grzechów, ponieważ tutaj grzech osiągnął swój szczyt.”

“Módl się, i nie marnuj czasu, aby nie było za późno; gdyż ciemność już otoczyła ziemie i wróg stoi przy drzwiach!”

 

ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO SERCA – 22 SIERPNIA 1960

Madonna mówi: “Godzina Bożej Sprawiedliwości jest bliska, a będzie ona straszna!”

“Straszne plagi grożą światu, różne narody będą uderzone epidemiami, głodem, wielkimi trzęsieniami ziemi, przerażającymi huraganami, rozlewającymi się rzekami i morzami, które przynoszą ruinę i śmierć.”

“Jeśli ludzie nie rozpoznają w tych plagach (natury) ostrzeżenia Bożego Miłosierdzia  i nie powrócą do Boga prawdziwym Chrześcijańskim życiem, KOLEJNA OKROPNA WOJNA PRZYJDZIE ZE WSCHODU NA ZACHÓD. ROSJA SWOJĄ SEKRETNĄ ARMIĄ BĘDZIE WALCZYĆ Z AMERYKĄ; NAJEDZIE EUROPE.

Rzeka Ren będzie przelewać się ciałami ludzkimi i krwią. Włochy, także, będą nękane wielką rewolucją a Papież będzie cierpiał ogromnie.

“Szerz nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca, aby przez moją miłość zdołać zdobyć wiele dusz oraz by wielu grzeszników powróciło do Mojego Matczynego Serca. Nie bój się, gdyż będę towarzyszyć z moją matczyną protekcją wszystkim którzy wierzą, i wszystkim, którzy zaakceptują moje pilne ostrzeżenia, i oni – szczególnie poprzez odmawianie Różańca Św – zostaną uratowani.”

“Szatan idzie z furią poprzez ten nieuporządkowany świat, i wkrótce pokaże całą swoją moc. Ale z powodu Mojego Niepokalanego Serca, tryumf Światła nie będzie się opóźniał by zatryumfować nad ciemnością, i świat ostatecznie będzie w ciszy i pokoju.”

WIELKI PIĄTEK – 1961

Smutna Madonna mówi; “Ludzie nie zwracają uwagi na Moje Matczyne ostrzeżenia, tak więc świat ten stacza się coraz bardziej na łeb na szyje w przepaść nieprawości. Narody będą trząść się od strasznych katastrof przynoszących zniszczenie i śmierć.”

“Rosja zachęcana przez szatana, będzie starać się zdominować cały świat, i przez krwawe rewolucje, będzie szerzyć fałszywe nauki na wszystkie narody, szczególnie we Włoszech. Kościół będzie prześladowany i Papież i kapłani doznają dużo cierpienia.”

Siostra Elena Aiello mówi: “O, co za okropną wizje widzę! Wielka rewolucja zbliża się do Rzymu! Wchodzą do Watykanu. Papież jest samiutki; modli się. Trzymają Papieża. Biorą go silą. Powalają go na ziemie. Wiążą go. O, Boże! Boże! Kopią go. Co za ohydna scena!To przerażające!”

“Nasza Błogosławiona Matka zbliża się. Jak zwłoki, ci źli ludzie upadają na ziemie. Nasza Pani pomaga Papieżowi wstać, i biorąc go pod rękę, okrywa go swoim płaszczem mówiąc: “Nie bój się.”

“Maszty (powiewające czerwone flagi nad kopułą Św Piotra i wokół) upadają, i siły już nie ma w kijach tych złych bestii. Ci ateiści wciąż krzyczą: “Nie chcemy Boga by rządził nami; chcemy by Szatan był naszym mistrzem!”

Nasza Błogosławiona Matka mówi dalej: “Moja córko, Rzym nie będzie uratowany, ponieważ Włoscy władcy opuścili Boskie Światło, oraz dlatego, że naprawdę tylko kilkoro ludzi kocha Kościół. Ale dzień już nie jest daleko, kiedy ci niegodziwcy zginą pod okropnym uderzeniem Bożej Sprawiedliwości.”

Aiello
———————————

W kwietniu 2011 roku, Papież Benedykt XVI zaaprobował petycje na pozwolenie beatyfikacji czcigodnej Eleny Aiello. Została ona zadeklarowana błogosławioną 14 września 2011 roku.  (Święto Podwyższenia Krzyża Św.) o godz. 17.30 na Piazza dei Bruni w Cosenza, Włoszech. Ogłoszenie Błogosławionej odbyło się przez Kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji od Spraw Kanonizacyjnych wspólnie z Arcybiskupem Cosenzy/Bisigano, Jego Excelencji Salvatore Nunnari.
Dla zainteresowanych, tutaj znajduje się włoska strona internetowa sióstr  Minim Sisters of the Passion of our Lord Jesus Christ can be found here.

Tłumaczyła Bożena

——————————-

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Kościół, Objawienia | Otagowane: , , , | 66 Komentarzy »

Orędzie dane dla Ned Dougherty 2 marca 2014 r

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 marca 2014

„Bądźcie zawsze czujni, teraz kiedy wydarzenia końca czasów wypełniają się, tak jak was zawsze ostrzegałam i przepowiadałam.

Teraz widzicie i słyszycie głosy wojny, groźby wojny ze strony waszych przywódców, z których wielu jest sługami szatana, dlatego proszę was o wysłuchanie mojego błagania za Pontyfika Rzymu ( za re`zawierzenie Rosji i świata red.)

Wzywam was do modlitwy za nawrócenie Rosji i jej ludu, tak jak i za nawrócenie całego świata.

Jeśli moje modlitwy i prośby nie znajdą odpowiedzi, nastąpią śmierć i zniszczenie, tak jak ostrzegałam w przeszłości…Nie opuścimy was w potrzebie.

Prosimy was o poświęcenie siebie (konsekrowanie), aby uratować świat od zagłady.

Musicie odnieść sukces w waszych modlitwach w tych dniach, wtedy świat przeżyje (zniesie , odczuje) globalną transformację, dla dobra wszystkich dusz, które żyją tu na ziemi.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia, są moją przyszłą obietnicą dla was.

 Tłumaczyła : Justyna

Posted in Inne Orędzia | Otagowane: , | 41 Komentarzy »

Znalezione w necie o Ostrzeżeniu pisane w 2004 roku

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 lutego 2014

Warto porównać do  innych orędzi o Ostrzeżeniu. Jeśli ktoś wie kto otrzymywał te proroctwa niech napisze.

Napisano 26 grudzień 2004 – 21:36

„Po Polsce krąży przepowiednia tajemniczego księdza, oparta na tłumaczeniu trzeciej tajemnicy fatimskiej. Otrzymaliśmy ją od zaprzyjaźnionego księdza z Wybrzeża. Przedstawiamy naszym Czytelnikom
( http://www.nowinynyskie.com.pl/pub.htm ) w formie oryginalnej. Oto zapowiedź Wielkiego Ostrzeżenia:

„Moje dzieci, kiedy ujrzycie zdarzenia podane Wam teraz, wiedzcie, że czas WIELKIEGO OSTRZEŻENIA MOJEGO SYNA będzie bardzo blisko:
1. Będą wielkie trzęsienia ziemi, jak również drżenia ziemi w miejscach, które nigdy tej tragedii nie zaznały.
2. Będą straszne powodzie, a na wielu kontynentach ziemia będzie zalana przez wodę.
3. Usłyszycie o wybuchach wulkanów nieczynnych przez wiele lat.
4. Powstaną niewytłumaczalne anomalie pogodowe: tam gdzie było zawsze zimno, będzie gorąco – gdzie było gorąco, będzie zimno.
5. Wszyscy będą się starali wytłumaczyć powstawanie huraganów, tornad, monsunów, szczególnie tam, gdzie dotąd nigdy ich nie było.
6. Powstaną bardzo wielkie trudności ekonomiczne świata, a nikt nie będzie mógł znaleźć sposobu ich rozwiązania.
7. Światowe giełdy będą upadać.
8. Powstanie wielka susza, głód i brak wody.
9. Odczujecie wzrost zabójstw i wzrost przestępczości niczym niewytłumaczony.
10. Usłyszycie pogłoski o nowych wojnach w państwach i narodach przygotowujących się do nowych wojen. Liczne zamachy będą miały miejsce w wielu miejscach świata. Nowe małe państwa będą demonstrować nową broń niszczącą świat, aby pokazać swoją siłę i możliwość panowania nad innymi.
11. Powstaną liczne klęski (szkody) i straty w uprawach również zbóż.
12. Powstanie wiele nowych chorób wśród ludzi i zwierząt. Ludzie w obawie o swoje życie będą niszczyć całe populacje zwierząt.
13. Wielu wystąpi przeciwko życiu dzieci i ludzi.
14. Rozpoczną się kataklizmy: wielka i cuchnąca ciecz spadnie na ziemię – zatruwając wodę.

WIELKIE OSTRZEŻENIE JEST BARDZO BLISKO
Ostrzeżenie nastąpi w Europie o godz. 3 po południu! (por. Mt. 25, 45-47).
Na tydzień przed Wielkim Ostrzeżeniem media podadzą, że zbliża się kometa.
Uczeni określą dokładnie jej wielkość i miejsce na ziemi, w które uderzy. Spadnie do oceanu. Siła uderzenia będzie tak wielka, że wstrząśnie całą ziemią.
Nikt i nic nie będzie w stanie zapobiec jakiejkolwiek zmianie trajektorii tej komety.
Jedynie poinformują o konsekwencjach. To wydarzenie poprzedzi Wielkie Ostrzeżenie, ale niektóre: jak zniknięcie ptaków, upadek światowej giełdy i banków oraz zagrożenie kometą wydarzą się prawie jednocześnie (por. Łk. 21, 34-36).
To się wydarzy w końcu siódmych dni i nocy po wielkim białym Krzyżu na Niebie.
Już przed uderzeniem komety w ziemię zniknie (nie umrze) wiele milionów ludzi.
Teraz Moje Dzieci powinniście się modlić do Boga, aby złagodzić te straszne, tak szybko zbliżające się zdarzenia, które spadną na ludzkość.
Módlcie się stale i gorliwie i bądźcie w stanie łaski, lub blisko stanu łaski, która jest miła Bogu. Moje dzieci zapamiętajcie sobie, że czas Wielkiego Ostrzeżenia jest darem Miłości Ojca Przedwiecznego. Jest to łaska uzyskana dla was przez Najśw. Maryję Pannę. Musicie Jej dziękować, bo to Ona uprosiła tę łaskę.
Nie krytykujcie tego Daru Miłości. On to pomoże całej ludzkości zrozumieć, że Bóg przebacza i chce by ludzie zaznali szczęścia Nieba przez całą wieczność. Jest to okazja nawet dla zatwardziałych grzeszników, żeby mogli otrzymać dar zbawienia jeśli tylko postanowią po spowiedzi poprawić swoje życie na ziemi. Moje słodkie dzieci, chcemy byście były w Niebie wraz z nami, bo miejsce jest przygotowane.
Nie chcemy żebyście nie mogły powrócić do nas. Wierzcie w Boga, wyznajcie wasze grzechy i prowadźcie święte życie. To jest czas, kiedy wielu ostatnich będzie pierwszymi.
Niech każdy stara się codziennie uczestniczyć w Eucharystii, a różaniec niech będzie w Waszych rękach nieustannie. W czasie Ostrzeżenia będzie słyszany grzmot przez tydzień.
Członkowie Waszych rodzin otrzymają specjalną łaskę dzięki Waszym wytrwałym modlitwom.
Wytrwałość w modlitwie za dusze będzie wynagrodzona przez Niebo bez względu na to czy żyją, czy już umarli.
Wewnętrznie odczujecie wasze grzechy jeszcze przed Ostrzeżeniem. Wielu ludzi ujrzy obrazy złych duchów, jeżeli mają kontakt z nimi (gdy służąc im teraz sieją niepokój wśród ludzi), ale wielu ujrzy wizje Aniołów i Świętych.
Przygotowujcie się na odejście, bo czas jest krótki. Wiem, że już w to nie chcecie wierzyć i że jesteście zmęczeni stale zapowiadanym końcem czasów – a więc wątpicie.
Cieszcie się raczej, że jeszcze nie nadszedł ten tragiczny dla całego świata dzień (czas), co stało się tak tylko dzięki cierpieniom wielu oddanych Niebu, zarówno niewinnych dzieci, jak i ofiarnych ludzi.
Dziękujcie raczej Bogu, że ten tragiczny czas jeszcze się nie rozpoczął, ponieważ bylibyście zaskoczeni. To jednak chyba widzicie, że żyjecie w czasach ostatecznych.
Koniecznie zaopatrzcie się w żywność i wodę. Woda ma być przegotowana i poświęcona.
Przygotujcie suchy chleb w przewiewnych woreczkach, suche jedzenie, np. makaron, mleko w proszku, suche owoce itd.
Chleb ma być suchy (chrupki), ale też poświęcony. Miejcie poświęcone świece i zapałki, wodę święconą i żywność przy sobie, bo nie będziecie mogli w tym czasie wychodzić nigdzie aby jej szukać. Tak samo w bliskości macie mieć sól i olej – poświęcone. Ocieplajcie już okna, drzwi i domy.
Wasze życie zmieni się w dramatyczny sposób na jakiś czas.
W sklepach nie będzie ludzi, którzy sprzedają, bo nie będą mogli sprzedawać z powodu braku energii elektrycznej. Wszystko co człowiek wyprodukował zatrzyma się dokąd Bóg zechce.
Nie martwcie się wcale o sklepy, o transport i inne rzeczy. Myślcie tylko o potrzebie pomocy tym, którzy zechcą ratować swoje dusze i zachować swoje życie z Bogiem.
Dlatego to musicie się zaopatrzyć w żywność i wodę poświęconą, bo wielu ludzi będzie szukało pomocy u Was.”

Źródło: http://katalogi.pl/212778-przepowiednie-r%C3%B3%C5%BCnych-jasnowidz%C3%B3w-o-ko%C5%84cu-%C5%9Bwiata.html

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Proroctwa, Wielki Ucisk | Otagowane: , , | 118 Komentarzy »

AKT MIŁOŚCI: PEWNA DROGA DO ODNOWY

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 grudnia 2013

BÓG PRZEMAWIA DO DUSZY

=WYDANIE DRUGIE WZNOWIONE =

Teksty wybrane

„Nie przychodzę do was, by wzbudzić przestrach… Jestem BOGIEM MIŁOŚCI”, który przebacza i chce was wszystkich zbawić…

Słowa Pana Jezusa

Tłumaczenie

Waldemar J. Reinbold-Wojsznis

Okładkę i kartę tytułową projektowała:

Elżbieta Wałecka

Opracowanie redakcyjne i graficzne

Augustyn Kowalski

Wydawca oświadcza, że nie wypowiada się tu odnośnie do nadnaturalnego po­chodzenia wspomnianych w tej książce zdarzeń, o których Kościół Św. jeszcze nie zawyrokował i któremu zawsze i wszędzie chce okazać posłuszeństwo.

Stwierdza jedynie, że w treści orędzi i dialogów nie znajduje się nic przeciwko wierze i życiu Kościoła Świętego.

Wydawca:

Ks. Hubert Hintermaier

Kath. Pfarramt

Mainkofen 26 a

D-W-8360 Deggendorf 5

PRZEDMOWA

Publikacja niniejsza zawiera teksty wybrane z 8 zeszytów z serii „Bóg przemawia do duszy”. Najważniejszym motywem, który się w nich powtarza jest: „Ratować tych, co idą ku zgubie”, pozbyć się własnego „ja” i poświęcić się ratowaniu świata (o nasze zbawienie zatroszczy się sam Bóg), bowiem: „kto ratuje, ten kocha, a kto kocha — ten ratuje”.

Przede wszystkim pragniemy tutaj w przejrzystej formie na nowo ująć te wszystkie modlitwy, które Pan Jezus objawił, a które były zawarte w wyżej wymienionych zeszytach. Przyniesie to z pewnością pewne ułatwienia modlącym się.

Najważniejszą modlitwą jest, według słów Samego Zbawiciela „Akt Miłości”.

Głównym celem wydania tej publikacji jest ukazanie prośby Pana Jezusa, albo raczej zaproszenie przez Niego każdego z nas, do wzięcia aktywnego udziału w dziele zbawienia. Ta myśl ciągnie się jak złota nić przez cały tekst. Pan Jezus mówi np.: o „Brater­skiej więzi ofiarnej”, o tym by: „złączyć się i razem wyruszyć na ratunek zagubionym”. Szczególnie często powtarza się w tekście zaproszenie do aktywnego udziału. Zaproszenie to łączy ściśle w wymiarze duchowym z darowanymi nam przez Zbawiciela modlitwami. Innym aspektem publikacji są wypowiedzi Pana Jezusa na temat rozmaitych cnót oraz ściśle zaakcentowane wątki na temat naszej wiary.

Tym wszystkim czytelnikom, którzy o pochodzeniu opisanych objawień nie słyszeli, służymy krótką biografią mistyczki.

Szczególnym świadectwem jej życia jest kazanie wygłoszone podczas pogrzebu, przez jej ostatniego spowiednika, dziekana Schneidera z Glonn, w czerwcu 1984 r.

Życzę czytelnikom błogosławionej lektury i wiele wrażeń przy rozmyślaniach nad tekstem, a także duchowego wzbogacenia, które służyć będzie wszystkim czytelnikom i dobru naszego katolickiego kościoła.

Ks. Hubert Hintermeier

Czytanie ewangelii i homilia wygłoszona na pogrzebie Justyny Klotz w czerwcu 1984 r. przez jej ostatniego spowiednika ks. Schneidera, dziekana z Glonn

Czytanie z apokalipsy (Ap 2,17; 3,5) według iw. Jana:

„Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami”.

Czytanie z ewangelii według Św. Jana 14, 1—6:

Onego czasu mówił Jezus: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie! w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Moi drodzy parafianie, w apokalipsie mówi nam między innymi Jezus: „Zwycięzcy dam manny ukrytej”. Gdy słyszymy coś o zwycięzcy, to myślimy o sporcie albo o wielkich czynach świętowanych przez prasę. Ale czy są tylko tacy zwycięzcy, jak ci w sporcie, w gwałcie czy też w oszustwie lub wyrafinowaniu?. Przed Bogiem, który widzi rzeczy ukryte, mają znaczenie całkiem inne zwycięstwa, jak właśnie wspomniane. U Boga liczy się: wierność w codziennym trudzie, ofiarna praca dla ludzi, prze­zwyciężenie egoizmu, wzrost ducha poprzez modlitwę.

Zycie ludzkie, jakby było skromniejsze, w oczach innych nic nie znaczące, przed Bogiem ma wielką wartość, jeżeli podporząd­kowane było z samozaparciem Jego woli.

I cóż znaczy to, jeśli społeczność tego nie zauważa. Bóg wybrał właśnie to co skromne, przed ludźmi nic nie znaczące, aby mocnych i wielkich zawstydzić. Takie więc życie, pełne samoza­parcia, podporządkowania woli Bożej, oznacza triumf, zwycięs­two, o którym Chrystus w Piśmie Świętym mówi: „Zwycięzcy dam manny ukrytej”. Manna oznacza tu dopełnienie życia w Bogu.

Justyna Klotz nie była w tym sensie osobą stojącą w świetle lampy. Pomimo to jej życie miało znaczenie. Było ono bowiem przepełnione miłością do Boga, do Matki Przenajświętszej, ale i także — do cierpiącej ludzkości. Całe jej jestestwo wypełnione było ofiarą w stałą obecność Boga. Była ona tak świadoma obecności Boga w jej życiu, że dane jej było poznać wydarzenia, które normalnemu człowiekowi nie zostały udostępnione.

Dla mnie, drodzy słuchacze, który przez prawie dwa dziesięcio­lecia byłem jej spowiednikiem, jest sprawą niewątpliwą, że Justyna Klotz była narzędziem Boskim, przez Niego wybranym aby nam niektóre prawdy objawić.

Pragnę tutaj przytoczyć ważniejsze myśli z jej rękopisu, o ile czas pozwoli.

W tekście powraca ciągle od nowa myśl o niewyobrażalnie wielkiej miłości Boga, skierowanej do nas ludzi, szczególnie do tych grzesznych. Właśnie ten grzeszny człowiek nie może się w żadnym wypadku czuć opuszczony przez Boga, wręcz przeciw­nie, właśnie on zwłaszcza okryty jest opiekuńczymi skrzydłami miłosiernej miłości Bożej.

Z tego punktu widzenia wielkie jest znaczenie sakramentu pokuty, miłosiernego sądu nad ludzkością. Justyna Klotz była wierną czcicielką Serca Jezusowego, to znaczy wielbicielką miłosier­nej miłości Chrystusa do nas ludzi, w którą to wielu dzisiaj nie wierzy. Często objawiał jej Duch Chrystusa, jak wielkie znaczenie ma służba kapłańska.

Kapłan, żyjący w tak bezbożnym dzisiaj świecie i dlatego też przez ludzi nie rozumiany, może być absolutnie pewny opiekuńczej miłości Chrystusa i Matki Przenajświętszej i stamtąd czerpać siłę i nadzieję w swym życiu i pracy. Posłannictwem kapłana jest służyć ludzkości ciągle i wskazywać jej drogę do Boga, a także ją umożliwiać.

Fundamentalną — przewodnią myślą skierowanego do nas, za jej pośrednictwem, objawienia jest nieustanne zabieganie Boga o zbawienie człowieka; człowieka, który znajduje się w ciągłej walce ze złem, co w końcu stanowi najgłówniejsze wydarzenie w całej ludzkiej historii.

Oczywiście, wyemancypowane społeczeństwo nie przywiązuje żadnej wagi do tego faktu, chociaż przy bliższym przyjrzeniu się musimy codziennie być świadkami walki pomiędzy dobrem i złem w ludzkich sercach, czyli po prostu walki pomiędzy Bogiem i szatanem.

Justyna Klotz przekazała nam też wiele ze swych objawień o zmarłych, szczególnie o duszach cierpiących w czyśćcu i wy­pływającej z tego faktu konieczności modlitwy za tych cierpiących ludzi. Ona modliła się za zmarłych i także ofiarowała w ich intencji swoje osobiste cierpienia.

Drodzy w Chrystusie, to co mnie w rozmowach z ni;| szczegól­nie chwytało za serce, to była jej żywa, pogodna wiara w wielkie miłosierdzie Boskie, które może każdemu człowiekowi nieustannie dać nadzieję i pewność zbawienia. Bóg w swej nieskończonej dobroci nie opuści nikogo z ludzi, bowiem nie może być  on niewierny sam sobie.

Kochani parafianie, kto znał życie tej kobiety, kto czytał jej zapiski, ten nie będzie mógł zaprzeczyć, że sam Bóg w szczególny sposób jej się objawił. Ja osobiście, po każdej wizycie u mej, powracałem do domu wzbogacony na nowo w mej wierze. Sądzę też, moi drodzy w Chrystusie, że po dzisiejszym pogrzebie, akta o życiu Justyny Klotz nie zostaną zamknięte. Wielu, którzy ją znali, rozumie, że straciliśmy cennego człowieka i będziemy to dalej rozgłaszali. Przede wszystkim Panu, Panie Klotz, pragniemy powiedzieć: „Zaprawdę, pożegnaliśmy wielkiego (przed Bogiem) człowieka”. I chociaż Pańska Matka pożegnała nas w tak sędzi­wym wieku, pożegnanie z matką jest zawsze bolesne, dlatego łączymy się w głębokim bólu z Panem.

OD TŁUMACZA

Drogi czytelniku, mam nadzieję, że nie popełnię błędu, dzieląc się z Tobą kilkoma osobistymi refleksjami. Sytuacja na świecie ulega stałemu pogorszeniu. Zło w całym swym wymiarze próbuje ogarniać wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Tam, gdzie do tej pory panoszył się zbrodniczy komunizm, zaczyna wkraczać egoi­styczny materializm, który niejednokrotnie sięga satanistycznych rozmiarów zepsucia moralnego. Zaczyna się też szerzyć ideologia pluralizmu, ukryta często pod obłudną maską liberalizmu akcep­tującego największą hańbę naszych czasów — mordowanie dzieci w łonie matki. Nie łudźmy się, że objawienia Pana Jezusa, którymi obdarzona została Justyna Klotz, dotyczą jedynie katastrofalnego stanu, jaki panuje w Europie Zachodniej, a nie odnosi się do nas Polaków.

Odzyskaliśmy utraconą wolność, ale mordowanie niewinnych trwa nadal. W walce o wolność wykazaliśmy się wielką odwagą i roztropnością, jednakże powinniśmy wiedzieć, że wolność tę zawdzięczamy w ostateczności tylko i wyłącznie Bogu. Nie wolno też nigdy zapominać, że wolność źle zrozumiana i wykorzystana, stanie się zawsze źródłem ruiny moralnej nie tylko jednostek, ale i całych społeczeństw.

Pan Jezus ostrzega nas wyraźnie przed nadużywaniem jego niezmiernego miłosierdzia. Dlatego i nas może spotkać kara, jaka dotyka niektóre kraje zachodnie. Wystarczy, że wspomnę w tym miejscu znieważenie eucharystii, nieuczestniczenie w indywidualnej spowiedzi świętej, herezje wygłaszane przez znanych teologów, kampanie prowadzone z satanistyczną zawziętością przeciwko Najświętszej Marii Pannie. Są to zjawiska i procesy niebezpieczne nie tylko dla kościoła katolickiego i jego wiernych, ale również dla całych społeczeństw ludzkich.

[błąd druku] stusa, której łaski doznała Justyna Klotz. Zapiski dyktowane jej przez Pana Jezusa i Matkę Boską dotychczas znane tylko jej osobistemu spowiednikowi. Pierwsza publikacja tych zapisków miała miejsce w rodzinnych stronach tej wybitnej wizjonerki, w katolickiej Bawarii. Dotychczas zapiski jej były tłumaczone na wiele języków świata. Dlatego znane są one w różnych kręgach katolickich poza Polską. Stąd też zaistniała potrzeba przyswojenia polskiemu czytelnikowi choćby najważniejszych fragmentów za­wartych w powyższych zapiskach.

Waldemar J. Reinhold – Wojsznic

Zeszyt I

AKT MIŁOŚCI: PEWNA DROGA DO ODNOWY

Słowa Zbawiciela:

Ofiaruję wam całą miłość mojego serca. Ludzkość zadrży, gdy rozpozna wielką moc, jaka z niego promienieje. Powiedziałem kiedyś: „uczynię wszystko nowym”. Moja miłość należy do aktu stworzenia. Niebo i ziemię mogę połączyć, a duszę ludzką memu ciału przydać, któż może ją znów rozłączyć?

Tego nie pojmie ani duch, ani rozum ludzki, czyż nie jestem już w przyrodzie największym mistrzem?

Wszystkim dałem zmysł twórczego działania. Nawet przyroda nie stoi w miejscu, lecz rozwija się dalej. Obdarowałem ludzi mądrością, by zdolni byli mnie poznać. Wy natomiast jesteście bezgranicznie biedni, tak was grzech odmienił. Ażeby unicestwić skutki grzechu, trzeba obdarować grzeszników łaskami. To ja zapłaciłem swego czasu najwyższą cenę.

Zjednoczcie się! bądźcie jak szaniec! — Nie pozwólcie, aby z tego szańca chociaż jeden kamień wypadł. Każdy Akt Miłości zabezpieczy dusze przed atakami złego, szatan musi je zwrócić. Aktem miłości wyzwę szatana do walki i zmuszę go do opuszczenia ziemi. Akt miłości jest wielkim murem obronnym, pomóżcie mi go zbudować! Przede mną nic nie może się ukryć. Jedynie ja jestem w stanie osądzić sprawiedliwie czyjąś winę, gdyż tylko ja wiem, co było jej przyczyną. Nie piekło jest sędzią, lecz ja. Któż zabroni mi kochać ludzkie dusze? — naśladujcie mnie w tym. Klucz do skarbnicy miłości posiadam tylko ja.

Za pomocą Aktu Miłości muszę nauczyć znowu ludzkość modlitwy. Nikt nie będzie z tego wyłączony, bowiem ten dar przeznaczony jest dla każdej duszy bez wyjątku.

Będziemy panować nad piekłem, aż do niezmierzonych ot­chłani. Każdy z was może mieć swój wkład w tym dziele.

Akt Miłości jest początkiem. Wyszedł on z mego serca.

Szatan zamierza zniweczyć ten świat, ale moc połączonych dusz jest większa od mocy piekła. Dlatego połączcie się z nami! Czyż nie jesteście Świątynią Ducha Świętego! — przez Ojca Niebieskiego wybrani?

Wasza Matka, ukoronowana Królowa Nieba i ziemi pospieszy wam z pomocą. Ja zbroję was nieustannie do walki z szatanem. Walczcie bronią ducha. Przyjmijcie zbroję ode mnie, a nikt wam jej nie odbierze.

Opaszę wasze lędźwie [[1]], albowiem posłuszeństwo też jest wyra­zem miłości, jak moje posłuszeństwo względem i ku czci mego Ojca. To wszystko powtarzać się będzie nieustannie, dopóki nie wypełni się tysiąclecie…

[1] Znaczenie sakralne, p. St. Testament (przyp. Tłum.)

Przez to wszystko, co się zdarzy, wiele dusz powróci do Niebieskiego Ojca. Moje światło jest szatanowi niedostępne, na zawsze przed nim ukryte. Także do ludzkiej duszy, do jej tajemnic nie ma szatan żadnego dostępu. Nigdy nie dowie się co w niej się dzieje, ani teraz, ani w przyszłości. Dusza ludzka jest Świątynią Ducha Świętego, ochronioną siłą mego serca.

Pragnę pokazać wam drogę, której poza mną nikt nie zna.

Moje dziecię, wiele musi się zmienić, zanim ciemności się rozproszą. Diabeł sieje zamęt i niezgodę, co jest przyczyną całego nieszczęścia.

Przyjmijcie Światło Miłości, które na nowo rozpaliłem i roz­nieście je swoim braciom. Nasz krąg wprowadzi jedność. Cele są już wyznaczone. Moja miłość nie zna granic i rozprzestrzenia się jak ogień we wszystkich kierunkach. Droga miłości jest najbezpiecz­niejsza dla duszy i ciała, bowiem miłość jest nieśmiertelna — tylko ona przezwyciężyła śmierć.

Aby ta miłość zaowocowała, wylałem krew mego serca.

Nie zamykajcie się w sobie, przyłączcie się do mnie. Poprzez moją śmierć powstało nowe życie, co potwierdziło już moje zmartwychwstanie.

Nie wiecie, jak bardzo ta sprawa mi na sercu leży!

Wokół każdego serca rozpaliłem tysiące świateł, by paliły się słowami „Ratujcie dusze!”

Dusze, dusze! oto lament mojego serca. Moje miłosierdzie jest jak potężna rzeka, której nikt nie jest w stanie zatrzymać — z głębi mego serca wypływają ciągle nowe strumienie.

Akt miłości odprawiaj następująco: weźmij światło miłości rozpalone zaufaniem i uczyń podobnie jak kapłan, gdy idzie z lampką oliwną do chorego. Roznosiciele światła zaufania i miło­ści serca są mi bardzo potrzebni. Ja sam wędruję poprzez wszystkie otchłanie, których nikt poza mną nie pokona. Was wysłałem jako posłańców miłości. Jest to droga wielkiej łaski.

Miłością możesz oddychać: ,Jezu, każdy mój oddech poświęcam z miłością Tobie”[2].

[2] Proponowany przez Zbawiciela akt strzelisty (od tłum.)

Zaufanie do mnie, to najwyższy wyraz miłości — więc podążaj w moje ślady. Powiedziałem przecież, aby wzbudzić wasze zaufa­nie:

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą!” Jakże gorące są słowa pełne zaufania! Z tak wielkim zaufaniem wszystko jest możliwe. Wszędzie tam, gdzie znajdę zaufanie, wspomogę łaską. Zachowujcie i pomnażajcie wasze talenty [3] po to, aby innym pomagać!

[3] p. przypowieść P. Jezusa o talentach w ewangelii św. Mt. 25, 14-30

Moja Matka czuwa przy was i pomaga w walce z piekielnymi mocami.

Żaden z was nie powinien myśleć, że zasłużył sobie na dary, które dostał od Boga. W miłowaniu nigdy nie wolno zaprzestać. Jestem jak przewodnik, który umiejętnie prowadzi maluczkich. Podążajcie moimi śladami, tuż za mną i nie oglądajcie się za siebie. Ja będę czuwał byście nie zasnęli.

Aktem Miłości wypełnię na nowo wasze serca!

Wszystko, co posiadam, oddałem duszom w podarunku. Akt Miłości powinien trwać nieustannie jak zegar, który nigdy nie staje. Akt Miłości wynagradza wszystkie dzisiejsze zaniedbania.

Akty miłości są jak kamienie pod budowę, albo też jak ciepły wiatr południowy, który roztopi lodowce. Wszyscy będą objęci tym aktem, dlatego rozpowszechniajcie go sami i poprzez innych.

W zaufaniu zdradzę wam już teraz, będzie to olbrzymi płomień — przyrzekam…!

Zacznij odważnie działać i pomnażać „tysiąckrotnie”. Nie wiecie wcale, o jak wielką sprawę walczycie. Jest to wasza danina na rzecz mojej miłości. Aniołowie zaintonują „Święty, Święty…” i na cześć mojej miłości śpiewać będą hymny pochwalne — jak nigdy dotąd wspaniałe.

O, jakże płakała moja Matka, pragnąc was odzyskać! — Złożyłem więc na jej ręce Akt Miłości do nieograniczonego posiadania na zawsze i dla ratowania każdego.

Gdybyście mogli wiedzieć, jak bardzo poruszeni są aniołowie tymi wydarzeniami. Nie cofnę mego słowa. Nastąpi nowy wzlot. Nikt nie może mnie więcej utracić, gdyż wszyscy będą za niego walczyć. Nie zstępujcie więc z tej wyżyny, która jest dziełem nieba. Duch Boży będzie w tym dziele widzialny.

Ukaże się cudowne światło, dla wszystkich widzialne. Światło ze znakiem Krzyża Świętego. Obraz przebaczającej Miłości; Majestat Boski odsunięty przez piekło; Matka z bolejącą duszą — Opiekunka kapłanów i ludu.

Pragnę połączyć was wszystkich. Od dawna tego pragnę. Zagubieni poznają lepiej Boga za pomocą Ducha Świętego. Daję wam nowe przykazanie: „Pomagajcie bratu, który dąży do zguby”.

Dla mego imienia ochrzczono was nad Jordanem. Będzie to objawione swego czasu.

Niech nie upłynie żaden dzień bez okazania miłości! O, gdybyś wiedział, jak bardzo kocham te dusze, które dla mnie swoją miłość tysiąckrotnie pomnażają! Musiałem się tą wielką radością z tobą podzielić. Rozstrzygnąłem już o wszystkim, co się zdarzy. Będzie to słodkie jak pocałunki matki, rozdzielane swym dzieciom.

Wielka jest radość widzieć moją Matkę tak szczęśliwą. Wszyst­ko bowiem stało się za jej wstawiennictwem i prośbami.

O jakże ozdobi was moja Matka i uszczęśliwi tym Swoje Serce! Nasza miłość to największa rozkosz. Ona nas jednoczy. Każdy może ten klejnot zdobyć, wystarczy swe serce zanurzyć w źródle miłości. Jakże jest ono orzeźwiające. Miłość moja jest ratunkiem, którego udzielać mogę bez ograniczeń.

Bądźcie sztafetą zapalającą kolejno pochodnie od ognia mego Serca.

Z miłością powołał was Bóg do nadzwyczajnych czynów.

Kto jest gotowy być moim gościem?

Moje drzwi stoją otworem. Wielu usłyszało już moje wołanie. Zbliża się do was potwór. Pragnę was uzbroić do walki z nim. Jest on niezwykle sprytny, a jego koroną jest podstępne kłamstwo. Kłamstwo utysiąckrotnia się w każdym pomocniku szatana. Nie dajcie się zwieść moje dzieci; nadszedł czas kłamstwa! Uprzedziłem ten czas aktem Miłości. Dlatego żaden nie będzie stracony. Apostołowie byli zjednoczeni w modlitwie, tak jak wy w miłości.

Akt Miłości jest poświęceniem się mojej miłości — podobnie jak uroczyste nabożeństwo. Podczas tego aktu obecni są zawsze aniołowie. Także oni pragną okazać mi swą miłość poprzez swą obecność. Śpiewają przy tym pieśni na cześć duszy, aby ukorono­wać jej miłość.

O gdybyście mogli to widzieć i słyszeć.

Wasza miłość przyciąga anioły, często są obecne najznaczniejsze z nich.

Poświęćcie się całym sercem Aktowi Miłości. Może on połączyć niebo z ziemią. Wszystko to stało się na prośbę mojej Matki. Moja Matka jest królową niezliczonej ilości aniołów i wysyła je na pomoc swym dzieciom.

Akt Miłości odmawia z tobą wielu innych. To są moi czuwający strażnicy. Modlitewne westchnienia dla ratowania świata są wzmocnieniem i nieustającą ofiarą.

Na samą myśl o tym mogę uratować wiele dusz.

Żyjcie z tą miłością w sercu, a szatan nie znajdzie do was przystępu. Unikajcie też strachu, on spycha was w otchłań! Moje dzieci — bądźcie czujne, abyście nie utraciły swego szczęścia.

Akt Miłości to pewna droga do odnowy.

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Szatan wyłapuje każde słowo, aby zastosować je jako broń przeciwko wam. Od diabła nic nie można wytargować, bo nie­szczęście będzie jeszcze większe.

Uwielbiajcie mnie z miłością, tak, abym opromieniał was moją miłością.

Służę wam nieustannie pomocą.

Módlcie się! Módlcie się! Bóg nie był nigdy tak blisko. Gniew niszczy miłość. Uczcie się ode mnie milczenia. Noście miłość w swym sercu i podążajcie naprzód z zaufaniem. Bez zaufania przepaść będzie większa i możecie stać się ofiarą piekła.

Grzech zwalczać należy tylko modlitwą.

Nikt też nie jest w stanie sam się od grzechu uwolnić. Cóż pomogą drzewu podpory, gdy korzenie są podgryzane? O, gdybyż można było odprawiać na przekór piekłu jeden, wielki i wspólny Akt Miłości.

Zbudźcie się i w zbroi, jaką wam dałem, idźcie na spotkanie ze mną. Otrzymaliście wielkie obietnice i najpewniejsze źródło zwy­cięstwa.

Nie wiecie jak bardzo szatan boi się miłości.

POMAGAJCIE RATOWAĆ MI DUSZE, A TYM SAMYM I SIEBIE

Miłość jest jak dzwon pokój głoszący.

Miłość jest zadośćuczynieniem za grzechy. Moja Miłość odbita jest w waszych sercach. Powiedziałem wam kiedyś: „kochajcie się!” Tego nikt nie potrafi zniweczyć, nawet — miłości do wro­gów!

Zwierzcie się mi ze swoich zmartwień, a nie będę stał bezczyn­nie. Módlcie się za tych, którzy potracili swe siły. To dla was otworzyłem swe serce, aby ofiarować wam pomoc. Uwierzcie w cudowną moc mojej miłości, a będziecie uratowani! Bądźcie jednomyślni w modlitwie, a zobaczycie jak cała budowa kłamstwa runie. Grzech jest podstępną trucizną. Módlcie się i kochajcie, a zaświecą wam gwiazdy na niebie łaski. Każda modlitwa będzie wysłuchana. Alboż straciły moje słowa na sile?

Jestem Bogiem i Człowiekiem — ale przede wszystkim Bogiem, który się uniżył.

Proście mnie, a umocnię waszą wiarę.

Moje miłosierdzie rozbije piekielne moce.

Czyńcie zadośćuczynienie mojej miłości w Najświętszym Sak­ramencie! Bez pokuty nie znajdzie nikt właściwej drogi. Ziemia okryta jest hańbą, która mnie obraża.

Pilnujcie bram Kościoła. Obelgi dotarły już do Tabernakulum. Pokuta musi zapoczątkować odnowę. Ludzie muszą stać się świadomi swej odpowiedzialności przed Bogiem. Bóg nie pozwoli się bez końca obrażać.

Mógłbym wam przecież wszystko zabrać. Jeżeli się znajdzie wielu pomocnych, skrócę czas zniszczenia.

ODWZAJEMNIAJCIE MOJĄ MIŁOŚĆ, UCZYŃCIE KAŻDY DZIEŃ, DNIEM POKUTY

Także Akt Miłości jest między innymi modlitwą zadośćuczyniającą.

Przystępujcie do sakramentu pokuty. Nie omijajcie spowiedzi świętej, ona ochrania was przed zgubą.

Otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu.

Ja sam wskazuję wam drogę i udzielam łask. Jest to moja droga ofiarna dla zadośćuczynienia w tym sakramencie Śmierć moja była zadośćuczynieniem.

Wisiałem na krzyżu głęboko wzgardzony, abym mógł otworzyć swe serce i stać się pokarmem dla duszy. Opamiętajcie się!

To jest mój krzyk wołający o pomoc dla was wszystkich.

Nikt nie podniesie się bez mojej pomocy, tak wielka jest już wina. Grzech zalewa cały świat. Ale — krew moja posiada siłę tworzenia.

Moje Najświętsze Serce kocha bezustannie i wybacza.

Znam troski i krzyż noszony przez sprawiedliwych. Oni to jeszcze są pociechą mego serca, oni to składają należny mu hołd.

Rozbiję hufce i jego sprzymierzeńców. W obecnym czasie nie stanie się żadne królestwo. Ludzie dogadzają swym zmysłom i własnemu egoizmowi. Zrobili mnie swoim pachołkiem i nie unikają żadnego grzechu. W Najświętszym Sakramencie jestem dla nich zwykłym kawałkiem chleba. Poniżyli mnie przez swój bez­wstyd. Jest ich niemało.

Domagam się pokuty od nich! Oni są skostniali i niedostępni dla sakramentów.

Przygotowujcie się do pokuty! Ostrzegam was jak najpoważ­niej! Powiedziałem: połączcie się i czyńcie pokutę, a kielich nie będzie próżny [3]. Stan kapłański, który szatan chce za wszelką cenę zniszczyć — odrodzi się.

Nie można przystępować do sakramentów tak, jak się to czyni teraz [4].

Dziecię Jezus trzyma kulę ziemską w swych rękach, i tylko Ono może ją utrzymać.

Także i was jest Ono w stanie utrzymać.

W nim jesteście umocowani jako dzieci Boże po wsze czasy.

Świat bliski jest zguby, tak bardzo aktywny jest szatan. Tak zatracacie się jako dzieci Boże, jedno za drugim, Ogniwo naszego łańcucha jedności niszczy szatan, zrywając jedno po drugim. Wszystko zło, co tak beztrosko czynicie, wykorzystuje do swoich niszczycielskich celów.

Całe swoje miłosierdzie rozdzielę wśród was, tak, aby każdy znalazł drogę do Ojca Niebieskiego. Dlatego odmawiajcie pilnie Akt Miłości, on roznosi światło w ciemności. Zasługi wasze będą wielkie, także w innym świecie.

[3] Stan kapłański nie upadnie (od tłum.)

[4] Problem dotyczy głównie krajów zachodnich, służy nam, Polsce jako ostrzeżenie.

ODWZAJEMNIAJCIE MIŁOŚĆ OJCA NIEBIESKIEGO, AKT MIŁOŚCI ZWYCIĘŻY PIEKŁO

Nadeszły wielkie czasy. Uczynię pokój na ziemi i wskażę duszom nową drogę.

Świat mógłby już zatopić się we własnych nieczystościach.

Waszym językiem mówiąc, jest on jak tonący statek.

Poprzez Akt Miłości winna utworzyć się wspólnota. Daruję wam w tym celu potrzebną miłość. Każdy, nawet jeśli jeden raz ten Akt odprawi, otrzyma pełne wynagrodzenie, jak w mojej przypo­wieści o robotnikach najętych do winnicy o 11 godzinie.[[5]] Powiadam wam: Salomon nie był tak wspaniale ubrany. Przyjmę wszystkich, którzy tę drogę do mnie wybiorą. Akt Miłości jest najczystszym kwiatem wieczystej miłości. Miłością tą będzie od­dychać każda dusza. Wiele też serc otworzę na nowo. Cała ludzkość upadła głęboko, tylko moje miłosierdzie może ją urato­wać. Dlatego dałem wam Akt Miłości. Bierzcie przykład z małego Dawida, jak szedł na walkę z Goliatem. Wy natomiast możecie każdy Akt Miłości tysiąckrotnie uwielokrotnić. Pokażę wam kiedyś całą jego wartość.

Te wszystkie łaski wybłagała dla was moja Matka!

Szatan zapanował nad ziemią i wszędzie zastawił swoje puła­pki. Zło jest duchem niepokoju i zamieszania. Strzeżcie się jego przenikliwego zła.

Przyjdźcie do Mnie. Tylko ja mogę wymazać grzech. Takie jest oto wołanie, tęskne wołanie, mojej miłości.

Odprawiajcie Akt Miłości!

Wykorzystujcie lepiej dany wam czas! Pozbawcie się ciężaru rzeczy błachych. Nawołujcie swych braci, pozyskujcie ich dla naszego celu.

Bez modlitwy, to czas stracony, tym bardziej bez ofiary Aktu Miłości. Rozpoczynajcie nim każdą modlitwę.

[5] zob. Ewangelia św. Mt 20, 1-17.

Zeszyt II

WSZECHMOC MIŁOŚCI W SAKRAMENCIE POKUTY

Sakrament Pokuty jest największym dziełem miłości. Nie wszyscy ludzie są w stanie z niego korzystać, ale wszyscy mają udział w jego dobrodziejstwie. Nic nie dzieje się tylko dla niewielu, bo moja miłość jest za duża i za potężna. Bóg chciał inaczej. Jego łaski nikt nie jest w stanie zmierzyć; jest ona jak rozlewająca się szeroko rzeka, wypełniająca wszystkie zagłębienia. Wielkości tej łaski nie zgłębi nawet kapłan. Owa tajemnica nie ma nic wspól­nego z ziemią i ludzkim rozumem. Cała ludzkość ponosi skutki grzechu, toteż udziałem całej ludzkości będą dobrodziejstwa łaski. Dziękujcie mi z całego serca za ten sakrament! Pewnego dnia, a jest to całkiem pewne, zatriumfuje moje serce.

Jestem cały miłością, i to taką, która wszystko wycierpi.

O jakże pragnę widzieć was szczęśliwymi!

Łzy zmartwienia przestaną płynąć.

Zapłaczecie, ale z radości, gdy poznacie, jak wielka jest moja miłość do was. Ludzie nie chcą jej zrozumieć, a przecież są tak biedni bez niej. Często ogarniała mnie litość nad wami. Moje łzy widział tylko Ojciec Niebieski. Jakże często płakałem z litości nad wami. Płakałem w mojej Boskiej Osobie, przeto były to łzy drogocenne. W głębi mego ducha widziałem przyszłość. Słońce miało zniknąć na zawsze i zapanować miała wieczna ciemność. To była ciemna noc ludzkiej duszy. Ale miłość rozproszyła ciemność i przybyłem duszy na pomoc. Nie dałem jej umrzeć. Moja miłość dała duszy światło konieczne do poznania zła. Moce piekielne musiały ustąpić tak licznie, jak przyszły. Było to wielkie żniwo. Sakrament Pokuty odniósł zwycięstwo.

POKORNEMU BÓG DAJE WSZYSTKO!

Justyna Klotz: przed kilku laty usłyszałam po odprawionej spowiedzi świętej słowa: „Podziękuj twemu spowiednikowi! Po­módl się po odprawionej pokucie także w jego intencji!

Mój spowiednik zaproponował mi następującą modlitwę:

„Wieczny kapłanie, zlituj się nad wszystkimi kapłanami i kan­dydatami na kapłanów!”

Znowu słowa Pana Jezusa: konfesjonał jest tronem mojej miłości! Czy ludzie pojmują w ogóle co robią? Ich spowiedź jest podobna do stylu ich życia. Nie wiedzą, co to jest żal za grzechy, nie znają miłości i nie mają zaufania. Dlatego jest ten sakrament tak bardzo lekceważony. Moja miłość zniweczy te zaniedbania. Moje dziecię: żebyś wiedziała, ile mi to sprawia cierpienia. Słowa Zbawiciela:

Ucałuj me stopy! Moja Matka czyniła to często z wielką pokorą. Tylko w ten sposób pozostanie dusza w czystości. Głębokiego znaczenia tych słów nie jesteś w stanie jeszcze zro­zumieć. Pokora przyciąga mnie, udzielam wtedy pełni łask. Dlate­go ja sam upokorzyłem się tak głęboko dla was. Kto nie może się ugiąć, ten też się nie wyprostuje! Pokora to najpiękniejsza gwiazda na niebie łaski, przeze mnie tam umocowana.

Moja Matka trwała nieustannie w pokorze i dobrze jej głębo­ki sens zrozumiała. Tylko dzięki niej mogła otrzymać pełnię łask i była w stanie przyjąć i wypić do końca kielich goryczy. Ten rodzaj miłości przenika także ciało i udziela mu wiele duchowej czystości.

Złóż twoje grzechy pod krzyżem, a ujrzysz jak zakwitną. Cała zła przeszłość jest wymazana za sprawą łaski w sakramencie pokuty.

Za pomocą Ducha Świętego czerpaliście z mej świętości. Żadna chwila nie była tak drogo odkupiona. W tym celu ofiarowałem krew Mego Serca. Zniżyłem się cały do waszej nędzy.

Powiedziałem wtedy: „któż może mnie obwinie…?” — w ten sposób ustanowiłem dla waszego dobra ten sakrament. Na fun­damencie mej pokory spoczywa mój tron! Zastanówcie się nad tym!

O moje dziecię — nie chcę widzieć twych błędów. Uczyń Akt Miłości, to będzie zadośćuczynienie. Sama nie możesz się przecież zmienić. Musisz zdać się na moją miłość.

Jakże bardzo poplątane są węzły grzechów. Jakże mocno atakuje szatan. Zaraza zniszczenia atakuje me dzieło. Nie pozwól­cie na to. Daję wam siłę, której ludzie nie posiadali.

Czyż nie leczycie też małych skaleczeń na ciele? Także z duszą trzeba podobnie postępować. Dusza ludzka jest f bardzo wielkim dobrem. Jej los poruszył niebo i dotarł do tronu Ojca Niebie­skiego. Módlcie się do Ducha Świętego! On może nieszczęście odwrócić, on jest siłą duszy. Duch Święty pochodzi ode mnie. Ludzie nie cenią pokory. Ta cnota jest też darem mojej łaski i pomaga wznieść się na wyżyny. Światło duszy nie może bez niej płonąć. Pokora zaś jest zakorzeniona w wierze.

Miłość jest moim największym skarbem, dlatego trwajcie w mojej miłości! Ona może wszystko uczynić i wszystko zastąpić. Nie ma takich głębin, gdzie by ona nie dotarła. Jest niesłychanie wielką siłą twórczą pochodzącą od Boga.

Jedna dusza może działać w zastępstwie za inną. To jest prawdziwa wolność dzieci Bożych. Pracujcie dla mego królestwa, a szatan straci swą moc i dusze uciekną spod jego panowania — wiele dusz, a może i wszystkie!

Każdy próbuje pozbyć się swej winy. Jakże biedny jest ten ród ludzki, który nie pojmuje mojej miłości i tworzy sobie własny raj skazany na rozpadniecie się, jak domek z kart.

Wyznajcie swą winę, aby mogła być darowana! Nie zapominaj­cie modlić się za kapłanów. Są oni, po mojej Matce, największymi pośrednikami łask. Nie zniechęcajcie ich swoim zachowaniem. Nadejdzie czas, że słowa te będą bardzo potrzebne. Czyńcie wszystko dla chwały Boga!

Czystość jest główną cnotą miłości! Czystość jest najsilniejszą bronią i najskuteczniejszą tarczą przed nieczystymi duchami. O czy­stość powinien się każdy starać, gdyż ona odtrąca każdą pokusę.

Dusze powinny wszystko czynić, by tej osłony nie stracić! O, gdyby dusze wiedziały, jak bardzo szatan nienawidzi tej cnoty. Do czystej duszy nie może on wtargnąć. Ten skarb jest zakotwiczony w sakramencie pokuty. Dusze, które cenią ten sakrament, cieszą mnie szczególnie. Innego środka zbawienia nie ma!

Dzieci moje, strzeżcie czystości duszy, szczególnie w czasie zarazy moralnej. Tylko ja mogę powszechne zepsucie powstrzy­mać. Nasz wróg próbuje zebrać wielkie żniwo, tępiąc tę cnotę. Posłuchajcie mego ostrzeżenia!

Bóg nie może znieść waszej rozpusty. Prowadziłaby ona do zupełnego upadku.

Walczcie bronią ducha, która stoi do waszej dyspozycji. Ta sprawa dotyczy was wszystkich!

Wiem — wielu z tych, co są po mojej stronie, mają dobrą wolę. Moja miłość przezwycięży wszystkie trudności. Tyle zła, co teraz, nie było od początku świata. Cały świat zmienił się w jaskinię zbójców. Wiele zła dzieje się w ukryciu. O, gdybyż ludzie mogli zajrzeć w swe serca, tak często pełne jadu. Nie mogę pozwolić na to, aby i dobrzy ludzie upadli. Wszędzie gromadzi się broń, ona przyciąga jeszcze więcej złe duchy.

Dzieci moje — pozostańcie skromnymi! Złóżcie swe ręce do modlitwy! Bóg nie odrzuci waszych próśb. Mój Duch pobudził was do modlitw. Ich spełnienie jest tak pewne, jak moje słowo, nawet jeśli w tej chwili tego nie widzicie.

Moje słowa żyją w wielu sercach, dlatego nie nastąpił jeszcze całkowity upadek.

Podnieście oczy — zabrzmi pewnego dnia. Wybawienie jest bliskie!

Jeszcze nie nadszedł czas, aby te słowa wypowiedzieć — słowa,

które noszą [*]ie ciężar miłości!

* błąd w druku

SŁOWA PANA JEZUSA O SAKRAMENCIE POKUTY

Dziecię moje, czyń to dla wszystkich (chodzi tu o spowiedź świętą), jak często tylko możesz! Wyjaśnię ci jeszcze wiele rzeczy.

Wtedy uodporni się twoja dusza i nie będzie ulegała nastrojom. Znajdzie się też zawsze pomocny kapłan. Jeszcze jest wielu kapłanów posłusznych Duchowi Świętemu, którzy wielce cenią sakrament pokuty. Człowiek nie poważający tego Sakramentu traci wszystkie łaski.

…Gdybyś wiedziała, jak chętnie udzielam przebaczenia. Tego nie można ująć słowami! Gdyby wszyscy zaczęli raptem żałować za swe winy — musiałyby padać kwiaty z nieba…

Czy wiesz, że żal za grzechy jest wielkim darem Boskim? Tej cnoty nie może człowiek sam w sobie wzbudzić, jest ona darem Ducha Świętego. On to wypełnia duszę ludzką swym światłem. Poprzez żal wyrasta człowiek ponad swą złą naturę. Dusza wzbija się do lotu.

Wszystko należy do mnie moje dziecię, wszystko!

W Sakramencie Pokuty dusza jest ofiarowywana za każdym razem Ojcu Niebieskiemu. Ten Sakrament jest chrzcielnicą, w któ­rej odnawia się Sakrament Chrztu.

Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie wielkości tego sakramentu.

Szatan atakuje was z całą swoją siłą, stąd tyle na ziemi nieszczęścia. Nikt nie ośmieli się was od mego Serca oderwać.

Umocnię mój lud. Wielu nawróci się. Szatan ucieknie przed Duchem Bożym.

Uzbroję was tak, jak nikt nie jest w stanie tego sobie wyobrazić! Wiele rozpoczęło się już w ukryciu. Moce piekielne próbują rozproszyć nasze szeregi. Szatan prowadzi swoje piekielne legiony. Jednakże nie obawiajcie się niczego!

Jam jest Alfa i Omega.

Złe moce upadną na samym początku bitwy.

Fałszywe oblicza są mi dobrze znane, pomimo zamaskowania. Widzę je dobrze, każde z osobna.

Uczynię jak wówczas w świątyni przed stołami handlarzy. Znam ich gliniane garnki — są to same bezużyteczne naczynia!

Główna walka toczy się o spowiedź świętą. Nikt z was nie zna pełnych wymiarów niebezpieczeństwa. Zdrajcy są mi dobrze znani, bo przecież przede mną nic się nie ukryje. Oni to dokonali wielkiego spustoszenia. Ciężko zgrzeszyli przed moim obliczem! Pozwólmy im jeszcze jakiś czas działać! Dla mnie przyszłość jest czasem teraźniejszym. Jak niewinne owieczki pokażą się światu i będą myśleć, że wszyscy zgodzą się na ich przedsięwzięcia.

SŁOWA PANA JEZUSA WYPOWIEDZIANE DO JUSTYNY KLOTZ PO PEWNYM ODCZYCIE NA TEMAT SPOWIEDZI OGÓLNEJ:

Owi księża będą pociągnięci do wielkiej odpowiedzialności! Oni podkopują fundamenty wiary! Zapanuje powszechna obojętność. Wkrótce nikt nie będzie korzystał z sakramentów. Ludzie pozo­stawieni sami sobie staną się łatwym łupem diabła…

…Z tym, który mój krzyż całuje z czcią, jestem duchowo mocno powiązany. Krzyż został wzniesiony dla mojej hańby i umęczenia mojej duszy. Z ludzkiego punktu widzenia, byłem całkowicie oddany w ręce zbójeckich wrogów. O, jakże bezwstyd­nie wyszydzali oni moją Matkę — w całej jej czystości i niewinno­ści — z powodu jej syna. Moja Matka znała moją prawdziwą wielkość. Widziałem jej delikatną duszę i porównywałem ją z duszami ludzi mnie otaczających. Moja Matka znała dobrze najgłębszą pogardę, jaką oni w głębi swych dusz do mnie od­czuwali. Całą krew ofiarowałem mojemu Ojcu. On zaś, przyjął tę ofiarę do ostatniej kropli. Wszystko to spełniło się, aby obmyć was z grzechów. Każda kropla krwi posłużyła sakramentowi pokuty — wyprosiłem to od mego Ojca jako dar dla was. Moja miłość uwieńczona została najpiękniejszą koroną.

Rzeka mojej miłości pochłonęła niezliczone grzechy. Wyszed­łem na spotkanie grzesznikom i napełniłem ich wolą, aby przyjęli Ducha Świętego:

Duch Święty wychodzący ze mnie działa poprzez kapłanów. Wszystko dzieje się we mnie i przeze mnie…

…Tak, żniwa są zaprawdę wielkie!

Pełnię łask zsyła Ojciec Niebieski poprzez Ducha Świętego. Wszystko przysposobione jest Jemu. Przyjdźcie, zaczerpnijcie z łask, które Bóg rozdziela w tym sakramencie. Ojciec Niebieski spotyka tutaj swego syna marnotrawnego i okrywa go pocałun­kami, pełen miłosiernego zmiłowania. Tak też ma pozostać nadal.

O duszo ludzka, kapłanie! — nie zatracajcie tej wielkiej prawdy wiary! Klęknijcie w pokorze! Schylcie swe głowy przed Bogiem — On bowiem powiedział „Amen”! niech się dzieje Jego święta wola!

Ucałujcie proszę moje rany, które to dla odrodzenia się nowego życia trysnęły krwią. Bez tej krwi nikt nie doznałby zbawienia. Jakże ciężka była Droga Krzyżowa, konieczna dla wybawienia was od wiecznej śmierci!

Tylko Bóg może tak kochać w swym bezgranicznym miłosier­dziu.

Zeszyt III

TAJEMNICA MOJEJ MIŁOŚCI. ZAPISKI O KAPŁAŃSTWIE

Słowa Zbawiciela o Matce Przenajświętszej:

…Ona jest Matką wszystkich kapłanów, a tym samym Matką wszystkich ludzi. To moja Matka wybłagała łaskę kapłaństwa każdemu z nich. Mnie, najwyższego kapłana, wybłagała Matka moja u Ojca Niebieskiego, tak też się dzieje z każdym kapłanem. Wszystko staje się za jej przyczyną na chwałę Boga.

Chwale Boga służy też cała jej piękność, tylko dlatego zgodziła się przyjąć te dary.

Jej dusza zna tylko wolę Bożą, nie posiada własnej woli, bowiem oddała ją Bogu. W pełni pokory wywyższona została ku czci Syna… Czyż mógłby którykolwiek kapłan nosić swą godność, nie posiadając Jej za Matkę?

Przecież to kapłan ofiaruje Jej syna Bogu — podobnie jak Ona to uczyniła, a przecież nikt nie może się z Nią równać! Nigdy nie była i nie będzie odmówiona Jej żadna prośba — w tak wielkiej pokorze potrafi prosić… Całe niebo nie może się nadziwić, gdyż nawet tam nie odmieniło się Jej przeczyste serce. Jeszcze nikt nie widział, aby moja matka działała ze swej własnej woli. Wszystko, co posiadała, oddała poprzez Syna swym dzieciom. Jej dusza stała się źródłem pomocy grzesznikom. Swe serce darowała ludzkim duszom…

…Ludzie nie pojmują wcale, jak bardzo są złączeni, gdy Ją za Matkę mają. Ona to ratuje miłość dla bliźnich. Ona — która nie wie, co to jest złe spojrzenie. Wszystko w niej jest miłością i tylko miłością. Moja Matka zna wielką wartość duszy ludzkiej. Ta prawda przenika głębię Jej serca.

Spojrzenie Jej jest pełne przebaczenia, bowiem ma ona głęboko w sercu wyryte słowa, jakie wypowiedziałem na krzyżu, błagając mego Ojca o przebaczenie dla ludzi.

Nikt nie zmierzy szczęścia, gdy się jest kochanym przez tę Matkę! W duszach ludzkich widzi Ona swego Syna i Boga jednocześnie — całą miłość swego serca. Nie wiecie, jak wasza Matka potrafi kochać. Jakże drogocenna jest Bogu Jej miłość. Miłość Jej jest jak kamień drogocenny zdobiący Jej koronę — widoczny dla wszystkich dusz. Posiada ona niewyobrażalnie miłosierne, dobre serce — całe oddane miłości, pełne nieziemskich cnót.

Niechaj zabrzmi na wieki: AVE MARIA!…

…Wasza Matka jest królową! Ona to zrodziła was pod krzyżem i odnalazła w świątyni poprzez swe dziecię.

Jej serce rozpromienia się miłością, gdy dusza ludzka zbliża się do niej.

Słowa Matki Boskiej o Mszy Świętej:

W czasie każdej Mszy Św. jestem zawsze obecna. Uczestniczę w ofierze mego Syna, schylając się jednocześnie nad każdą duszą, by pomóc jej przyjąć łaski z otwartym sercem…

…Jestem Matką kapłanów w szczególnym znaczeniu. Żaden z nich nie mógłby bez mej pomocy znieść ciężaru swego powołania.

Służę im ciągle, tak jak memu Synowi. Słowa Jezusa na krzyżu wyryły się w mym sercu głęboko — z pomocą Ducha Świętego. Była to korona cierniowa mego serca. Każdy kapłan jest powie­rzony mej opiece! Kapłani są szczególnie spokrewnieni poprzez krew mego Syna. Każdy kapłan jest połączony ze mną szczególną więzią. Bóg pragnie ich kochać za moim pośrednictwem. On pobłogosławił moją miłość i dał mi wielką moc, która ma służyć kapłanom. Bez mej pomocy nie mógłby żaden z nich udźwignąć tak wielkiego skarbu. Przyglądając się jego pracy, kładę me serce dla niego na ołtarzu. Jako Matka mogę mu być w każdej chwili pomocna — jest to nawet mój obowiązek nałożony przez Ojca Niebieskiego, a ogłoszony słowami Syna na krzyżu. Bóg udzielił mi czystości tej miary, którą posiadał jego Syn. Przenajświętsza ofiara nie może zetknąć się z grzechem, przeto moja niepokalaność zbliża się do ołtarza w najważniejszym momencie. Jakże bardzo są kapłani uświęceni słowami, które sam Bóg kładzie w ich usta. Oni nie są w stanie w pełni pojąć. Kapłani są w tym momencie tak bliscy Bogu, jak ja sama.

Moja czystość osłania ich wszystkich. O, gdybyż ludzie ze­chcieli pojąć tę wielką łaskę. Nawet anioł nie mógłby się w wielkim momencie przeobrażenia zbliżyć. Jakże bardzo beztroscy są często ludzie!

…Odmawiajcie pilnie różaniec! ma on wielką moc nad szatanem — ja sama ustanowiłam tę modlitwę dla was. Dzieci moje, które odmawiają różaniec, są mocno ze mną związane i nie mogą pójść na stracenie. Bóg kocha modlitwę różańcową. Ta modlitwa czci Syna dziewicy. Przez nią możemy uwielbiać wielki cud, jaki Bóg dla mnie uczynił.

Modlitwa różańcowa ma moc rozrywania petów szatana. Przez nią darujecie mi kwiaty mistyczne, a ja ofiaruję je Bogu w waszej intencji. W ten sposób łączę was z Bogiem nieustannie! Możemy tą modlitwą wiele zdziałać, ja zaś słyszę każde po­zdrowienie — zdąża ono prosto do mego serca. O, gdybyście pojęli, jak bardzo was kocham!…

…Kościół podzielony będzie na dwa obozy. Biada tym księ­żom, którzy oddani swym grzechom zapomnieli całkiem o mnie!

Ale też potrójnie biada ludowi, który szydzi ze swoich kap­łanów! Pewnej ciemnej nocy gniew Boży spadnie na nich z nienacka i wszystko, co żyje będzie jak umarłe. Odprawiajcie przed Tabernakulum wieczną adorację, aby złagodzić gniew Boży.

Jeszcze trzyma Bóg swą opiekuńczą rękę nad ziemią, biada, jeżeli ją opuści!

Świat nie chce poznać tej prawdy, ale ty ogłaszaj ją wszystkim. Odmawiajcie nieustannie różaniec! On może was jeszcze urato­wać. Nie pozostawiajcie Zbawiciela samego w Najświętszym Sak­ramencie w tej ciężkiej chwili! Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto by na zmianę czuwał przed tabernakulum. Księża powinni dać tutaj przykład, a lud będzie ich naśladował.

Wiele dusz jest na to przygotowanych. Ta adoracja ochroni was przed oziębłością i będzie ratunkiem. Ja, Matka Zbawiciela, przyrzekam wam zwycięstwo. Poproszę aniołów aby błagali za was u Boga.

Moje dzieci! módlcie się, bowiem wielu z waszych braci nie potrafi się modlić, czyńcie to za nich!…

Zwołaj ich tyle, ile tylko zdołasz! Wszyscy módlcie się. Niestety ci, których diabeł ma w swej mocy, nie potrafią już się modlić.

Przez was powinna zakwitnąć miłość dla ratowania dusz! Módlcie się z miłości do Boga. Wasza, na razie mała grupka, uchroni ludzi przed nadejściem jeszcze większego nieszczęścia.

Bóg ochrania was jeszcze swą ręką. Możecie tę rękę modlitwą swą podtrzymać i Bóg zniszczy piekielne moce. W ten sposób uratuje swe dzieci, które w moim imieniu Boga proszą o pomoc.

Odmawiajcie różaniec bez ustanku.

Utwórzcie świętą armię, która zagrodzi dostęp wrogowi… Szatan boi się pozdrowienia anielskiego, jak mnie samej. Po­zdrowieniem anielskim zapoczątkowane zostało dzieło zbawienia. Wyszukajcie sobie dzień na pokutę. Czas pokuty powinien obej­mować świętą godzinę. Dzień rozwiązania jest bliski.

Świętujcie sobotę jako dzień kapłanów, aby Ojciec Niebieski zesłał wam nowych kapłanów i zapewnił zwycięstwo nad piekiel­nymi mocami.

Przystępujecie codziennie do komunii świętej, a pozwalacie jednocześnie, by wasi bracia kostnieli na śmierć bez miłości.

Módlcie się za nich, to są przecież wasi bracia.

Zmarli duchowo, nie mogą sami powstać. Pragnę pobudzić ich na nowo do życia. W ich sercach gnieździ się grzech i śmierć. Człowieka należy wewnętrznie wzmocnić.

Do tego jesteście właśnie wy powołani!

Wy, którzy we mnie wierzycie i mnie kochacie.

Niechaj Miłość tworzy nową Miłość. Miłość należy ofiarować, a nie zamykać jak pieniądze w kasie pancernej.

Utrwalcie w swych duszach przykład waszej Matki! O, jakże ona mnie błagała w waszej intencji! Miłość może bardzo wiele zdziałać. Przyjmujcie mnie codziennie do swego serca, ale nie zamykajcie mnie tam! Po cichu wędrujcie ze mną od duszy do duszy. Dusza ludzka jest cudownym naczyniem, na zewnątrz, i w swym wnętrzu. Nie kalajcie jej! Niechaj miłość waszych serc oświeca ten ciemny świat i zachęca do miłości.

Bijcie się w piersi i unikajcie gniewu, patrząc na tych, którzy stracili orientację!

Wszystkie trudności miną. Jesteście blisko celu.

Ostatni odcinek drogi nie jest długi. Bóg znowu rozjaśni swoje oblicze — wy natomiast musicie przejść zwycięsko próbę. Was ominie gniew Boży. Wasza droga jest do pokonania, ale wilki muszą pójść inną drogą, tą z której nikt nie powróci. Dobro oddzieli się od zła.

Słuchajcie głosu tylko z Rzymu!

Ojciec Święty mocował się wielce. Dobrą drogę wskażą wam ci, którzy z nim współpracują.

Pan nasz jest już blisko, by ogłosić prawdę. Niechaj dzieje się, co chce, Pan Bóg jest przy was! Wierzcie Jego wysłannikom.

Wrogowie chcą zbudować nowy Kościół. To im się nie uda! Trzymajcie się księży, którzy was poprowadzą zgodnie z wolą Ojca Świętego; w przeciwnym razie — zbłądzicie. Wszystkie kraje dotknięte będą rewoltą przeciwko Rzymowi. Słuchajcie dzwonów nawołujących do modlitwy, nadejdą bowiem burze i niepokoje.

…Przyjdą do was jak owce, ale będą to krwiożercze wilki. Sekty rozmnożą się jak szarańcze i będą próbowały zburzyć świątynię mego Ojca. Wszystko to opisane jest w Piśmie Świętym. Niech człowiek nikogo nie osądza! On nie ma prawa tego czynić. Oziębłość obecnych czasów jest ogromna. Jeden oskarża bliźniego, ale belki w swym oku nie widzi. Tylko mój sąd będzie ogólnie rozumiany, bo tylko on będzie opierał się na prawdzie! Wszystko inne jest kłamstwem samym w sobie. Tylko Bóg i jego Miłosierdzie zna prawdziwy wymiar winy! Każdy powinien prosić Boga o wy­baczenie swoich win, aby nie był sądzony. Dusze nie mają żadnej przyszłości beze mnie. Każda wina musi być odpokutowana. Oby zechciała to ludzkość zrozumieć!…

…Ludzie tracą wiele czasu na próżne rozmowy i zmuszają mnie do milczenia. Szukaj często samotności, tylko wtedy mogę udzielić ci nauk.

Módlcie się za księży, modlitwa przynosi wiele łask. Jakże kocham księży niezachwianych w swej wierze. Gdyby kapłan nie miał wiary, nie mógłby zdobyć się na cud miłości. Bez jakiejkol­wiek wątpliwości muszą przemieniać chleb w moje ciało.

Oni mają udział w sile mej duszy, dlatego mogą przemieniać wino w moją krew. I w ten sposób ogarnąłem ich moją Boskością. Ofiara ta nie da się objąć rozumem. Zada ona piekłu śmiertelny cios i moce piekielne uciekną przerażone. Bóg sam króluje na tronie, mając ręce skrępowane swą miłością.

Szatan z przerażeniem obserwuje światło mojej miłości i świat­ło tych, którzy do mnie i mojej miłości należą. Każda dusza powinna promieniować tym światłem. Jakże piękny jest człowiek w czasie modlitwy!

Aby modlić się, potrzebna jest wiara.

Ona z kolei rodzi miłość, pokorę i posłuszeństwo. Człowiek łączy się z Bogiem poprzez Ducha Miłości. Bóg jest ośrodkiem wszystkiego! Dusza nie uczyni niczego dobrego z samej siebie…

O CZYNIENIU ZNAKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Nic nie jest tak cenne i bardziej uświęcone niż ten znak mojej miłości. Żegnaj się chętnie znakiem Krzyża Świętego. Czynienie tego znaku zbliża twoją duszę do Boga.

Bóg pojednał się z rodem ludzkim. Znak krzyża pomoże wam złączyć się z tą miłością, z którą cierpiałem za was na krzyżu. Nikt nie czyni nadaremnie tego znaku. Zawsze wzbudza on we mnie miłość do was, nawet jeżeli .przeżegnanie wydaje się nieco pobież­ne. To tak jakby ktoś dotknął elektrycznego napięcia, z tą różnicą, że miłość nie zabija, lecz wręcz przeciwnie; daje życie! Miłość pozwala duszom wzrastać — one powinny wzrastać! Kochajcie znak Krzyża Świętego, jego błogosławieństwo promienieje nad światem. Wiele grzechów jest w imię tego znaku darowanych. Jesteście naznaczeni znakiem miłości. Miejcie ciągle zaufanie, zaufanie i jeszcze raz zaufanie! Nawet, jakbyś tysiąc razy upadł, wstawaj ciągle na nowo. Bóg wynagradza także powstanie z upadku. Im większy jest twój wysiłek, tym większy jest też sukces…

…Bóg mnie kocha! — powtarzaj to często jak możesz! Niech ci to nieustannie przypomina moją miłość — to oznacza zaufanie.

O, gdyby tak to wszyscy czynili.

Każde takie westchnienie byłoby dla mnie powiewem świeżości.

Zaufanie do mnie jest bardzo wielką cnotą. Każda dusza ją posiada, należy ją tylko wzbudzić. Pozwólcie sobie pomóc! Biada, jeżeli nie ma się zaufania…

…Nie jestem przecież waszym wrogiem!

Osłaniam was ciągle tajemniczą tarczą, a serce moje jest pełne miłosierdzia. Nie chcę już odwracać od was oczu, zrażony grzecha­mi. Wasze nieszczęście budzi moją litość. Piekło chce oderwać was ode mnie. Ale ja zapobiegłem temu w porę, zanim szatan wypusz­czony został na ziemię.

Jego złość przekroczyła wszelkie granice; wszystko chce znisz­czyć. Sam jednak wpadnie w pułapkę.

Gniew Boży wychodzi mu na spotkanie.

Zaraz za gniewem stoi Miłość i stawia swe wymagania. Dzie­ci moje, bądźcie dzielne, szczególnie gdy przyjdzie najgorszy czas!

Módlcie się i kochajcie bliźnich przez pamięć na mnie.

Pomagajcie, gdzie tylko możecie, gdyż wiele dusz zagrożonych jest podstępnością szatana. Dusze te nie chcą nawet tego przyjąć do swej świadomości.

Spójrzcie — co czyni diabeł. Wielu będzie spoglądało na mnie błagalnie, szukając ratunku. Nawet ci, którzy do tej pory nie potrafili tego czynić.

Muszę ich wyrwać z sieci szatańskich. Wspomagajcie ich waszą modlitwą!

Ja odnowię oblicze świata — polegajcie na mojej sile! Jestem ciągle waszym pasterzem i znam całe zło, które się panoszy.

Widziałem to już w przedwieczności. Zło pragnie zapanować nad światem, takie jest credo jego walki.

Przypomnijcie sobie drugie przykazanie! — ono jest obecnie szczególnie ważne.

Ale Bóg zlicza swój lud i szatan nie wtargnie pomiędzy jego szeregi.

Wielka światłość prowadzi was. Przyjdzie ona z Rzymu! Stamtąd nadejdzie też zwycięstwo nad piekłem. Wiele z tych obietnic już się spełniło.

Moce piekielne nie chcą uznać woli Boga i chcą wszystko zniszczyć. Jady z piekielnego naczynia przelewają się i grożą zalaniem świata. Pomost do ucieczki czeka na ostatnich uciekinierów.

…Jestem zawsze wyrozumiałym sędzią, dlatego mnie tylko pozostawcie każdy osąd. Tylko ja znam wszystkie okoliczności sprawy. Nie osądzam nigdy niewinnych, co ludziom często się zdarza. Mój wzrok przenika dusze i serce — strzeżcie się osądzać innych. Słuchajcie mego ostrzeżenia, abyście sami nie byli osą­dzeni!

Bóg zna myśli ludzkie i życie wewnętrzne od samego początku. Któż ma poza mną wgląd w ludzką duszę, jak tylko ja? Zastanów­cie się nad tym zdaniem — przecież to ja jestem jego prawdziwym twórcą.

Oto tak wyglądałby największy rachunek sumienia i wielki obowiązek względem bliźniego! ‚

To wy obrzucacie się wzajemnie błotem. Życie wymaga wiele miłości. Tej prawdy nie wykrzykuje się głośno. Zachowajcie milczenie, gdy chodzi o bliźniego. Wasze serca mają służyć tylko miłości!

…Każdy kapłan jest królem, bowiem ja jestem królem.

Kapłani są upodobnieni memu sercu i mają moc, która pochodzi ode mnie. Oni mają całe pełnomocnictwo i całe bogac­two w swych rękach.

—   Oni noszą moją koronę i mój miecz!

—   Tak wielka jest moc ich wyświęcenia!

Dałem im swój płaszcz królewski, aby rządzili moim królest­wem. Ich ręce są jak moje — także ich serca otwarte. Duch Święty upodobnił ich do mnie.

Kapłani mają moc odpuszczania grzechów i udzielania innych sakramentów.

Dziękujcie swoim kapłanom poprzez modlitwę! Oni potrzebu­ją bardzo tej pomocy. Także im chwieje się często ziemia pod stopami. Za przyczyną diabła czasy są bardzo burzliwe. Nie myślcie, że odejdę jako pokonany król! Nigdy nie było tak wielkich żniw jak teraz. Wszystko jest przygotowane. Nowe bruzdy wyryte w duszach uwidocznią się.

Gdy Bóg milczy — jest jeszcze czas łaski!

DZIECI, MÓDLCIE SIĘ BEZUSTANNIE.

Bóg da nam zwycięstwo. Zbliża się już dwunasta. Wkrótce nastąpi nowa walka o rządy dusz. Bóg i święci czuwają nad wami. Nabierzcie męstwa!

Kościół idzie własnymi drogami, przez co niektórzy czują się opuszczeni — ale to tylko przez krótki czas. Kościół będzie oczyszczony i będzie swą czystością mnie przypominał, mnie, który jestem jak lilia.

…Pokora której nie znano, rozsyła swe światło. Ta siła pochodzi od Ducha Świętego i będzie przyjęta przez ludzi. Każdy rozpozna jak jest ona drogocenna i dom mój ogarnie nowy zapał.

Tabernakulum pozostanie nienaruszone, w ten sposób ludzie odczuwający tęsknotę ducha znajdą swoją ojczyznę. Grzech roz­topi się jak lód w powiewie południowego wiatru. Bruzdy wyryte w duszach uwidocznią się znowu. Oznajmiam wam radosną nowinę.

UKAŻE SIĘ ŚWIATŁO NA NIEBIE

…O jakże jest ten świat głuchy i obumarły! Jakże zżera go wrzód grzechu. Godne to politowania. Pomagajcie grzesznikom, ułatwiajcie im naprawić spalone mosty!

Możecie ich na nowo pozyskać dla nas.

Dziecię moje, przypomnij sobie co ci kazałem oznajmiać: oni nie widzą już otchłani, która się przed nimi otwiera…!

Głoście wszędzie, gdzie tylko możecie moje miłosierdzie — przez to unicestwicie plany szatana.

Wielu nie widzi wcale zniszczenia.

Dusza obumiera i zostaje wrzucona w ogień. Wydobędźcie ją stamtąd! Nie dajcie jej zginąć!

Udzielcie jej swej miłości! Doznacie wielu łask! Wasz król jest bardzo łaskawy.

Zeszyt IV

TAJEMNICA MATKI BOŻEJ

Proście i módlcie się o dar pokornego serca. Ten dar Boży jest wam bardzo potrzebny, gdyż pycha niszczy w sercu owoce miłości. Matka Boska nigdy nie oglądała swego oblicza. Nie wiedziała nawet, że jest piękna, a była najpiękniejszą na duszy i na ciele. Jako Matka Zbawiciela została przez Boga uczyniona najpiękniej­szą. Sama zaś czuła się tylko służebnicą.

Według jej słów, Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Taką pozostała aż do wniebowstąpienia.

Matka Boska: O moje dusze, jestem razem z wami w tej walce! Dzieci moje! Jakże straszna jest ta walka! Modlitwa zwycięży szatana i jego pomocników. Błagam razem z wami o przebaczenie grzechów. Wiedzcie, że tylko za pośrednictwem Ducha Świętego osiągnie modlitwa niebiosa i serce Mego Syna. Wasze serca są Jego tronem. Nie pozbawiajcie Go tronu poprzez grzechy przeciw­ko Niemu! Pan Jezus kocha wierzące dusze!

Zbawiciel mówi o swej Matce:

Moja Matka widziała spustoszoną ziemię, dusze dręczone, zagonione przez szatana. Temu potworowi wyniosła naprzeciw swe dziecię i grzech ustąpił.

Któż nie chciałby jej kochać! Ona także miała tylko ludzkie serce. Widziała ludzi w głębokim upadku. Łaska była także przed nią ukryta.

Zwierz się ze wszystkiego mojej Matce!

Ona jest dobrocią, przez dobroć przedwieczną uformowaną. Nie ma takiej modlitwy, której by ona nie wysłuchała, gdyż zbyt wiele wylała łez, poświęcając mnie dla was. Jakże mogłaby zapomnieć o kimś, kto się do niej zwraca.

Trzeba tylko prosić. Ojciec w niebie niczego jej nie odmówi.

Ona usunie śmiertelną truciznę grzechu i złagodzi jego skutki.

…Moja Matka pomaga wszędzie, choćby bieda była nie wiadomo jak duża. Jej serce jest przepotężne! Nie opuści nigdy tego, kto ją w potrzebie zawoła. Jej serce było zawsze gotowe do poświęceń i ofiar – jak ukryty kielich ofiarny. To moja Matka pomogła mi przygotować ofiarę i stała pod krzyżem blisko mnie gotowa wraz ze mną umrzeć. Żyć beze mnie – tego nie potrafiła. Jej serce przepojone było moim cierpieniem „każdą kroplą krwi…”

To był Boski balsam dla ran ludzkiej duszy.

Ofiaruj Serce Mojej Matki na intencję zbawienia świata, to uchroni go od zguby.

Miłość ma wielką wartość i trwałość.

Matka Boska:

Jestem najpewniejszą ochroną przed mocami piekielnymi!

Nie na darmo jestem pogromczynią smoka piekielnego. Szatan pragnie zwycięstwa, ale jego sprawa jest już przegrana. Do walki z nim stanęły niebieskie moce.

Ja będę zwyciężczynią, bądźcie tego pewni!

Miłość nie zna rzeczy niemożliwych, tylko ona zwycięży.

Moje matczyne serce jest bogate w łaski. Tak i ja mam wiele łask do podarowania. To Bóg rozdziela swe łaski przeze mnie. Proś zawsze dla innych, wtedy i tobie będzie dane! Miłość jest tajemnicą, nikt nie wie, co w głębi serca się dzieje. Dlatego pozwólcie Bogu oddziaływać, bowiem On zna wszystkie tajem­nice!…

…Miłość oddziaływuje na duszę. Moje serce jest pełne tajem­nic. Widział je tylko Bóg. Moje matczyne serce obdarza codziennie na nowo swe dzieci. Pamiętajcie o duszach w czyśćcu, nie zapominajcie o nich, bo są całkiem zdane na waszą miłość i pomoc! O biedni grzesznicy – ich też nie zostawię na pastwę wrogów! Jestem Matką miłosierdzia i Miłości. Nie opuszczę nikogo. Mówię o tym jak najdobitniej!

To właśnie mojej opiece powierzone są dusze. Moce piekielne szaleją jak nigdy dotąd. Wszystko zalewa błoto zła i rozpusty. Wielu nie chce słuchać głosu Bożego. Dusze omotane są w diabel­ską sieć.

…Płakałam z wielką pokorą, jakbym to ja sama popełniła te grzechy. Musiałam to dla was uczynić, żeby wysłużyć wam każdą łaskę z osobna. Wszystko ofiarowałam dla waszego ratunku. Ofiarowałam się cała dla was. Dusza i ciało nie należały do mnie.

O moje dziecię, jakże byłam biedna!

Moja krew płynęła na pomoc duszy [6]. Moja dusza i ciało miały swój udział w dziele zbawienia. O, przyjdźcie do mnie, stukajcie u mnie schronienia, ja nie pozwolę was skrzywdzić.

Niewielu szuka pomocy u swej Matki, dlatego zło posiada jeszcze dużą moc. Mogę zbliżać się do was niepostrzeżenie, zanim zło cokolwiek zauważy. Moje zwycięstwo, cios szatański uderza w próżnię. O jakże szatan\nas nienawidzi!

Dusza ludzka jest polem mojej pracy. Jakże raduje mnie dusza prosząca o pomoc! Bóg prowadzi ją do mnie. Bóg żąda mojej pomocy.

[6] Chodzi tu o mistyczny obraz duszy ludzkiej.

Słowa Matki Boskiej:

Nie ustąpię przed żadną mocą piekielną. Siła szatana wzrosła na skutek szerzących się grzechów. Bagno zgnilizny rozprzest­rzenia się, ale krew mego Syna hamuje ten zalew!

Uczestniczcie w Najświętszej Ofierze tak często, jak tylko czas wam na to pozwala.

Silna ręka Ojca Niebieskiego gotowa jest udzielić wam wielu

łask.

Bóg nie pragnie pomsty za krew Swego Syna, ale pochyla się troskliwie nad ludzką duszą. Jeszcze trwa czas łaski, przez Boga przedłużony. Wyprosiłam to, aby ratować moje dzieci.

Świat miał stać już w płomieniach, niezdatny do zamieszkania przez ludzi.

Dzieci moje, módlcie się często, Bóg słyszy wasze wołanie! Jestem zawsze obecna przy waszej modlitwie, niechaj będzie to dla was pociechą.

Moja obecność w niebie jest potrzebna. Bóg widzi moje błagalne spojrzenie i ręce skrzyżowane na piersiach. Ofiarowała­bym Bogu me życie, tak bardzo serce moje oddane jest kapłanom i wam dzieci moje!

…Nigdy ludzkość nie była bezbożniejsza niż w obecnych czasach. Idźcie na spotkanie z Bogiem pełni ZAUFANIA! On stał się przecież waszym Ojcem! Tego nie jest w stanie szatan wyma­zać. Idźcie na spotkanie z Ojcem jak dzieci, tak jak wam doradza Duch Święty. On to ogarnia cały ten świat obezwładniony przez zło. Dotarł już do samego szatana, aby siłą ducha rozbić jego tarczę. Szatan i jego pomocnicy opierają się hardo, wszystko to dzieje się w ukryciu. Moja miłość odniosła zwycięstwo w sercu Syna.

Bóg darował kościołowi nowe światło. Bez tego światła ciem­ności nie ustąpiłyby nigdy. Zawstydzę wszystkich, którzy z tą światłością walczą!

Matka Boska:

Moje dziecię! Oddaj swe troski w ręce Boga! On wszystko doprowadzi do szczęśliwego końca. Ja ci to mówię! — Twoja Matka. Otrzymałam pozwolenie, aby to oznajmić. Moim zada­niem jest chronić was, wszelka pomoc pochodzi ode mnie. Jestem królową świata, panuję nad przebiegiem dziejów. Moja wielka moc jest niezmienna.

…Odmawiajcie Różaniec. Bóg odnowi każdą tajemnicę. Tego muru nie pokona żaden zły duch.

Nie na darmo zwą mnie:

OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty pokazuje, wam drogę i buduje mosty nad ot­chłaniami. Bóg oznajmił mi, że wolno mi Go prosić. Jeszcze nigdy nie zaniechałam ani jednej możliwości poproszenia Go za was.

… Dziecię moje: jakże cudowna jest miłość. Niezliczone są cuda miłości mojego Syna dla dusz ludzkich. Ani jedna z nich nie została zapomniana! Także zaufanie może ratować dusze: dlatego miejcie nadzieję i zaufanie!

Matka Boska:

Stępiłam śmiertelną lancę. Radujcie się, że jestem waszą Mat­ką! Jestem wam wierna jak żaden z ludzi. Pomimo wszelkiego zła i trudności jestem zawsze wam Matką. Odmawiajcie pilnie róża­niec! On zapewni wam zwycięstwo nad złymi mocami, które już wszędzie się zagnieździły. Różaniec święty — to wielka pomoc dla mego ludu!

Nie potrzeba mi żadnej innej broni, jak waszych modlitw, po to, aby zło — przy każdej próbie oderwania was od mego miłosiernego i kochającego serca — strącone zostało w otchłanie. Przecież darowano wam mnie, jako Matkę!

Bóg ukształtował me serce i oddał wam do pomocy.

Moje zadanie znam jak najdokładniej. Życzę sobie, aby wszyst­kich was mieć w niebie, kochanych przez Ojca i Syna i od­rodzonych przez Ducha Świętego. Podążajcie w kierunku waszej ojczyzny! Zapamiętajcie dobrze te słowa! Nie pójdziecie na stracenie! To przyrzekam wam na moje — z łaski Boga — macie­rzyństwo!

Bóg zna zapał mej duszy i oddanie mego serca. Wybłagam wszelkie łaski.

O, jakże kocham wasze serca! Tego nikt nie może sobie wyobrazić. Niechaj wasze serca upodobnią się do mego, poprzez Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.

Pan Jezus na temat zbawienia:

Gdybym nie stał się człowiekiem, ludzkość nie złączyłaby się nigdy z Bogiem. Przybrawszy ludzką naturę, rozpocząłem swoją ziemską drogę krzyżową. Jakże często drżało moje ludzkie serce! Musiałem znieść wielkie poniżenie.

Moje serce płonęło jak ogień z pragnieniem ratowania dusz. Każdą duszę z osobna musiałem u Ojca wybłagać. Często nie miałem sił, aby powstać z klęczek.

Każdy mój oddech, uderzenie pulsu, serca — ofiarowałem dla was! Moje ciało poświęciłem przecież dla was! Nieustanna Miłość parła mą krew do serca, w którym ukryta była moja Boskość. Szatan odważył się do mnie zbliżyć. Moja wzniosła postać była dla niego zagadką. Bezczelna zaczepka szatana upokorzyła moją Boską naturę!

Ta odraza nie mogła ugodzić w Boga, dlatego przyjąłem tę zniewagę na siebie! Do tej pory nie miałem żadnej styczności z szatanem. Teraz czułem w mej umęczonej duszy jego bezdenną nienawiść. Wkrótce potem wolno było tej bestii, za pomocą oddanych jej ludzi, wziąć mnie na męczarnie. Cała moc zła miała się na mnie wyładować. Ja natomiast musiałem milczeć. Byłem tylko człowiekiem zdanym na łaskę i niełaskę katów. Ale tylko przez tę ofiarę mogłem swe serce otworzyć i rozpromienić mą miłość.

Tak to moja miłość zagrodziła drogę nienawiści. Moja krew została przelana ponad miarę. Była to ofiara dla mojej Boskiej Osoby. Serce moje było najwyższym ołtarzem, po którym płynęła moja krew, aby stanowić wieczne zadośćuczynienie za grzechy świata.

Ludzkość nie mogła sama oczyścić się od grzechów. Wróg dokładał największych wysiłków, by ją zgubić. Uwolniłem poprzez moją ofiarę ludzi od mocy diabła. Cała moja boleść, złożona na Ołtarzu mego serca, była wielką ofiarą za grzechy.

Nikt z was nie wie, jak bardzo serce moje rozpłomienione jest miłością do Ojca i do dusz ludzkich! Moja miłość odpowiada mej piękności!

Widok mego oblicza to prawdziwa rozkosz, bo sam Bóg promieniuje z niego swoim światłem.

Nikt nie potrafi opisać, ani żadna myśl nie może dociec, jaki jestem naprawdę w rzeczywistości.

Maika Boska:

Ojciec Niebieski pragnął, abym była waszą matką i dał mi w tym celu swego Syna. Jestem waszą wierną Matką, która troszczy się o każdą duszę! Chociaż jestem Królową Nieba, nikt nie wola do mnie nadaremnie!

Wszystkie moje prośby będą spełnione, a moim najgorętszym życzeniem jest: kochać was bezustannie. Osłaniam was, jak zawsze moim płaszczem. Wasz dzień rozpoczynacie ze mną i gdy kończy się noc, jestem z wami. Bóg okazuje nam miłosierdzie, patrząc w moje oblicze. Moje serce nie może nic innego czynić, jak tylko kochać. Jedno spojrzenie wystarcza, aby wam pomóc, tak blisko w swym sercu jestem przy was.

Pan Jezus do Justyny Klotz:

Objawienia, które zapisujesz, przyczynią się do zwycięstwa naszego Kościoła. Nasz kościół musi się rozprzestrzenić na wszyst­kie kraje i narody. Znoś twój krzyż z miłości do mojej Matki.

Matka Boska do Justyny Klotz:

Ustanowione będzie święto, którego nie znasz:

MATKA ŁASK BOŻYCH

Takie jest moje zadanie w kościele Bożym. Zagrodzę drogę szatanowi planującemu jady i rozdzielę łaski.

O, dziecię, jakże się utrudziłam i nacierpiałam dla was, szcze­gólnie gdy widziałam te nadchodzące czasy!…

To ja posiadam klucze naszego Kościoła, przekazane mi przez mojego Syna.

Każda przekazana mi łaska jest wyrazem miłości. W ten sposób, jestem jako Matka, godna za was się wstawić. Jestem przecież Matką Kapłanów. Do mnie szeptał mój Syn: „Matko, oto Syn Twój…”

To ja jestem Panną łask pełną, Matką Zbawiciela. W ten sposób wołaj do mnie! To wołanie osiągnie niebo. Jest to wielki dar, którego znaczenia nie zna piekło.

Kocham twoje zapiski za ich prostotę, tak bardzo obiecują­ce! Będzie to księga najwyższych łask. To ja byłam Służebni­cą Pańską Łask Pełną — i jestem nią ciągle dla moich dzieci. Tak przyjął Bóg me prośby, abym wam służyła. „Módlcie się, a otrzy­macie!”

Módlcie się w ten sposób i odnajdziecie swą duchową ojczyznę, jak dziecko u swego ojca. Twoje prośby, by ukrócić działalność diabła, zciągnęły na ciebie jego złość.

Niebezpieczeństwo, które wam zagraża spowodowało, że ko­cham was jeszcze więcej niż kiedykolwiek.

Kocham was jak światło mych oczu! Nie mogę żadnego z was porzucić, inaczej musiałabym umrzeć z tęsknoty. Wa­sza śmierć byłaby także moją! Tak płonie moja dusza miłością do was.

Nie ma zaszczytnych tytułów, które bym nie posiadała. Poda­ruję je wszystkie moim dzieciom. Wystarczy mi tylko być:

—   Matką Zbawiciela jako ucieczka grzeszników i

—   Pocieszycielką strapionych, Nadzieją Umierających.

Zeszyt V

OSTRZEŻENIA DLA WSPÓŁCZESNYCH

Pan Jezus:

Pomóżcie swemu bratu, który zszedł na manowce!

Pełna miłości jest moja boleść nad waszym losem. Wy, którzy mnie odnaleźliście — powinniście świecić dobrym przykładem. W ten sposób mogę pomnożyć łaski.

…Gdybyście mnie odnaleźli — zachowajcie pokorę ser­ca i pomagajcie swym braciom, którzy zagubili drogę do nieba!

To co miłość podarowała — rozdziela jako czysty dar łaska.

To ja upodobniłem się do was!

Nie wyście mnie szukali, ale ja was! Kto pomaga swym braciom, ten zrozumiał mą miłość. Nie myślcie nigdy, jakobym o was zapomniał. Byłaby to niewiara w najwyższym stopniu! W każdym nawróconym otrzymujecie mnie na nowo!

Świat stał się lodowaty, całkiem bez ducha. GDYBY NIE MOJA OBECNOŚĆ W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, MUSIAŁ­BY JUŻ NASTĄPIĆ KATASTROFALNY KONIEC ŚWIATA.

Musielibyście stale czerpać ze źródła mojej miłości, aby nikt z was nie utonął w bagnie grzechu. Módlcie się nieustannie za wszystkich! — nigdy tylko za siebie samego! Zadowalaj się resztkami. Pragnę cię widzieć w stanie ubóstwa, ale całkiem dobrowolnie.

Dziecię moje! Kochaj mnie za tych innych, którzy tego już nie potrafią. Grzech przytłoczył ich całkowicie, oni potrzebują świeże­go powietrza, które wypływa z mego serca.

Gdy tak będziesz kochać, nie pozostaniesz mi niczego dłużna!

Myśl ciągle o innych, a twoje prośby nie będą daremne.

Pokuta — to jest mój aktualny okrzyk bitewny.

Moje dziecię: za was wszystkich modli się wielka rzesza. Moi święci sprawiają mi wielką radość modlitwą za was, dlatego też jestem w stanie wiele grzechów wybaczyć. Nawet tym, którzy się mnie zapierają — aż do największych grzeszników włącznie. Boga nie można oszukać lub czegoś przed nim unieważnić.

…Urośnie mój Kościół, aby i On was ochraniał.

Kościół jest częścią mnie samego, nie zapominajcie o tym! Kościół niesie światło wiary, które oświetla wasze dusze.

…Nigdy nie otrzymał Kościół ode mnie takiej mocy, jak w obecnych czasach!

W dalszym ciągu jest wielu ludzi, którzy mnie nienawidzą tak mocno, jak tylko diabeł nienawidzieć może, i w tak brutalnej formie, jaką zna tylko piekło.

O, jakże nieszczęśliwi są ci ludzie. Tej nienawiści nie wzbudzają w sobie sami — oni są ukłuci piekielnym żądłem! — Tym duszom pragnę pomóc!

Wyślę nowych pracowników na moją winnicę, będzie wśród nich także młodzież.

Będziecie uwolnieni! Wszystko w swoim czasie. Ducha świętego nie można obezwładnić ani pokonać. On odszuka „swoich”. Kościół zakwitnie od nowa! Wszystko, co nastąpi, jest już dopuszczone przez Boga. Wydarzy się wiele!

Najpierw zbieram — potem nastąpi odrodzenie. Wielu wołało do mnie o pomoc — Ześlę mego Ducha! Żaden spośród mi oddanych nie powinien się niczego obawiać. Nikt nie jest w stanie zniszczyć mego Kościoła. Pragnę tylko „tamtym” dać trochę czasu, aby się opamiętali.

Nie chcę zniewalać nikogo, kto chce może swą wolną wolę zachować, dopóki się wszystko nie odrodzi.

Wielu przyjdzie do mnie — niektórzy głęboko pochyleni — z rozdartą duszą. Ten bieg historii widziałem już dawno, zanim się wszystko zaczęło. Niektórzy wyłamali drzwi z zawiasami, tak szybko mnie opuścili. Z tych — nie powróci żaden. Trafiło to Ducha Świętego i mnie głęboko w serce.

W ten sposób wyrwali z korzeniami kwiat miłości.

Toteż muszę ich wydalić z mej owczarni. To rozdarcie jest głębokie! Posłużę się jak zawsze „małymi” ludźmi. Maluczcy w tym świecie nic nie znaczą. Pycha jest sprzeczna memu duchowi.

Każdy powinien dążyć do świętości — wielu może się to udać. Nie należy nigdy dać się opanować przez naturalne skłonności, ciało pragnie narzucać duchowi swą wolę. Należy słuchać, co mówi nam Bóg i zachować z Nim łączność. Nie zaprzestajcie w modlitwie! Miłość ma być drogowskazem! Wtedy doznamy łaski poznania. Boga trzeba ciągle mieć przed oczami, tej prze­szkody diabeł nie pokona.

Boga nie należy się obawiać, także w wypadku grzechu. Dlatego podążajcie do mnie, przyjmijcie sakrament pokuty. Drogę do tego sakramentu chce zagrodzić wam szatan, aby nie stracić swej mocy.

Miejcie zawsze dziecięce zaufanie!

Dusza ludzka nie powinna się lękać, wtedy nie utraci swej radości.

Zaklinam was! — nie bójcie się, aby nie stać się ofiarą szatana. On nie chce waszego pojednania z Bogiem. On jest jak najciem­niejsza noc.

Wierzcie w moje Miłosierdzie! Ono jest bezgraniczne!

Dusza pełna zaufania, nie będzie karana. Diabeł wie, :e strach spycha w otchłań. Zaprawdę, nie jestem tyranem, aby się mnie tak bać.

Gdybym mógł jeszcze więcej dla was cierpieć, uczyniłbym to niezwłocznie — moje dziecię!

Jakże można bać się Ojca, który tak promienieje miłością!

Proście mnie tylko — a otrzymacie! Nadsłuchuję ciągle — czy nie wołacie do mnie o pomoc!

Podobnie jak przy telefonowaniu. Zadzwońcie do mnie! — a ja natychmiast „podniosę słuchawkę” — czyżby zapomnieliście nu­mer mojego telefonu!

Kto kocha — ten znajdzie go, to całkiem pewne!

Zdradzę go wam, brzmi on: Zaufanie! Czekam ciągle na wasz telefon.

Rozpoznaję natychmiast głos waszego serca, bowiem kto kocha ten ma zaufanie!

W tym wypadku nie patrzę na błędy, ani ciemną przeszłość. Moje dziecię! — moja moc jest wielka, ale możecie ją powiększyć właśnie poprzez wasze zaufanie. To jest klucz do łask. Samo zaufanie nie posiada zamka ani rygli. Właściwie, to powinniście już dawno o tym wiedzieć…

Gdybyście wiedzieli, jak wasza nieufność mnie boli!

Dziecię — twoja miłość może wzrastać tylko w zaufaniu. Pragnę serc pełnych zaufania, wtedy będę mógł uratować za­grożony świat.

Zaufanie jest drogą świętych:

Kto ufa, ten najwięcej zyskuje. Zaufanie, jest wyrazem miłości najwyższego stopnia. Czyż można kogoś kochać, do kogo nie ma się zaufania? Jakże byłem pewien zaufania do was, zostając wśród was w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Oblicze świata jest pełne fałszu. Każdy z osobna idzie własną, a nie Boską drogą.

Skromni są uciskani, pyszni i mocni wynoszą się ponad miarę. Oto ku czemu podąża świat. Ale ja położę kres temu zwyrod­nieniu.

Jeden jest Bóg i jego głos wkrótce usłyszy świat. Ale nie jako grzmot, dostarczający argumentu hienom, pragnącym ukorono­wać swe kłamstwa koroną rozumu.

Duch Święty ogłosi niewyobrażalną prawdę, której nie oprze się nikt. On, Bóg jest zawsze wszechmocny!

Idźcie mężnie na poszukiwanie braci i sióstr!

Ja was będę ochraniał i otaczał miłością!…

Akt Miłości:

Należycie wszyscy do mojej Matki!

Ona jest królową łask. Połączcie się duchowo z Nią w od­mawianiu Aktu Miłości! Moje serce jest na to przygotowane!

Jeszcze jest czas łaski, szczególnie dla grzeszników. Nie zamy­kajcie mnie w swych ciasnych sercach; moja miłość promieniuje poprzez wszelkie ziemskie granice!

Pragnę podbić cały świat uderzeniem mego kochającego serca!

Oto jak złączony jestem z wami Aktem Miłości.

Szatan chce zniszczyć waszą miłość.

Miej zaufanie i przystępuj często do .Sakramentu Pokuty!

Niewola piekielna w najgorszej postaci zagraża światu! Bóg nie chce pogwałcać waszej woli. Nie chce, aby wasze serca jeszcze bardziej stwardniały.

Pełen miłości pozwalam wam działać według waszej woli, nie chcę palić ostatnich mostów.

Odmawiajcie pilnie różaniec. Poprzez tę modlitwę zagrodzicie drogę duchowi zniszczenia. On chce was unicestwić! Jakże bardzo szaleje szatan. Swą podstępną i niszczycielską siłą próbuje łasce zagrodzić ostatecznie drogę. Przed moim spojrzeniem nic się nie ukryje.

Anioł Stróż:

Módlcie się do waszej Matki Niebieskiej! Ona uratuje was wszystkich. Jej serce płonie miłością do was. Ostatnio przychodzę często do ciebie, ty mnie nie widzisz, ale ja jestem przy tobie. Każde twoje wołanie słyszę. Często rozpościeram nad tobą skrzyd­ła, to znaczy osłaniam przed zbliżającym się złem. Wszyscy mi podobni aniołowie opiekują się ludźmi, inaczej byłoby na świecie jeszcze gorzej. Nasze zadanie jest tajemnicą! Ludzie poświęcają nam niewiele uwagi, pomimo to jesteśmy z wami w kontakcie. Znamy też drogi, po których wędrują wasze dusze. Ty wołasz nas często na pomoc. Niesienie pomocy ludzkiej duszy stanowi dla nas wielką zasługę. Wolno nam też mieć udział w waszym szczęściu. Bóg kocha każdą duszę bezgranicznie. Uszczęśliwia to nas bardzo. Idźcie szukać braci, którzy błądzą w ciemnościach! Pan Jezus: Pozwolę się wam prowadzić, dokąd tylko chcecie — taką moc dałem wam w modlitwie!

Błogosławię te usta, które mówią językiem mojej miłości. Ojciec niebieski słyszy to wszystko. Czyż nie powiedziałem: „Módlcie się, a otrzymacie”…? Moim zamiarom nikt nie stanie na przeszkodzie. Zawsze wynagradzam modlitwę skierowaną do mnie.

…Całą ludzkość już nawiedziłem. Wraz z modlącym się szedłem od domu do domu i pukałem do każdych drzwi. Czyńcie pokutę w jakiejkolwiek formie!

Nie musicie chodzić w workach pokutnych z głową posypaną popiołem. Jakakolwiek ofiara uczyniona z miłości wystarczy.

Pomagajcie sobie wzajemnie!

Nadszedł czas, w którym potrzeba jest wiele ofiar i po­święcenia. Każda wasza ofiara ma wielką wartość i będzie przeze mnie ofiarowana Ojcu. Wynagrodzę was hojnie za każdy Akt Miłości!

Konieczna jest pomoc w tych trudnych czasach, aby możliwe stało się nawrócenie. Potrzeba dużo ofiar i modlitw. Każdy bliźni jest waszym bratem!

Spotkam was w każdym z waszych braci. Moje dziecię: to jest dla was wielkie zadanie! Myśl ciągle o tych, którzy odeszli ode mnie. Ja uszanowałem ich wolę. Odmawiajcie różaniec święty. Wszyscy będą mieli w tym udział. Modlitwa ta zawiera wielkie tajemnice. Powiedziałem: „Przyjdźcie do mnie!,,,” Przyprowadź­cie mi słabszych, opieszałych i straconych. Przyjmijcie ich do swego stołu, a życie zakwitnie z nową siłą.

Módlcie się za tych, którzy już tego nie czynią i nie mają siły do modlitwy!

Pan Jezus o Eucharystii:

Jestem chlebem żywym — uczynię wielkie cuda i pomnożę cudowny chleb w duszach. Otwórzcie szeroko swe serca! Uwierz­cie w moją wszechmoc, która uczyniła już tak wielkie cuda. Nie zamykajcie mnie jak więźnia, lecz udostępniajcie mnie wszystkim duszom. Ja niosę moją miłość na czele pochodu. Cały świat mógłby z moich łask czerpać — wtedy życie stanie się łatwiejsze. Całą ludzkość przygniata ciężar grzechów. Jeden zaraża drugiego — grzech jest bowiem zaraźliwą chorobą!

Daję wam moc pomagania grzesznikom! Złóżcie swe ręce do modlitwy! Usłyszę nawet szept. Miłość nadsłuchuje waszego głosu.

W wieczności zobaczycie, w jaki sposób wam pomagałem! Do każdej modlitwy dodam cud — cud miłości, która ratuje wszystko.

Nosicielem i znakiem mej miłości jest Duch Święty.

…Wielu duszom grozi upadek. Musimy im pomóc. Milczenie Boga nie oznacza jego słabości. Modlitwą skłaniamy Ojca Niebie­skiego do udzielania nam pomocy, módlmy się więc wytrwale! Z modlitwą ma się tak, jak z cierpieniem moim; nikt nie widział wewnętrznych wartości.

Czyż macie tak mało zaufania do mnie, iż myślicie, że będę stał bezczynnie i nie uczynię nic, by bronić mego stada przed krwiożer­czymi wilkami? Poszukuję utraconych dusz, muszę je skłonić do powrotu. Jeszcze nie nadszedł czas, bym odkrył wam moje skarby. Nic wiecie jak bardzo jestem zajęty zbiorami. Nawet ryby płynęły na dźwięk mego słowa do sieci. Któż je tego nauczył? To moja miłość skłoniła je do tego. Czuły one nieziemskie ciepło, które je Przyciągało.

Nikt poza mną nie potrafi wzbudzić takiej tęsknoty za miło­ści;,!. Któż może mi się oprzeć?

Czyż przez to, że byłem dzieckiem — jestem słaby lub skazany na zapomnienie? Nie tylko wiatr i fale mogłem uciszyć!

Moja moc ukaże wam, kim jestem!…

Nadchodzą wydarzenia, jakich nie było od początku świata!

Wśród błysków i grzmotów dałem wam moje przykazania. One znowu zaświecą pełnym blaskiem!

Pomóżcie mi w posłannictwie miłości!

Miłość posiada świętą moc! Pogódź się z bratem i wyjdź mi naprzeciw. Daruję ci to, czego nikt inny tego ci nie da. Jestem ciągle wśród was.’

Wybaczyć — to jest właśnie największe dzieło miłości. Nikt nie odejdzie ode mnie z próżnymi rękoma, dodam wam jeszcze z mojej części. Cały świat musiałby sobie wzajemnie wybaczyć! Taki jest porządek rzeczy. Nie ma nikogo, kto by posiadał wyłączną rację.

Pamiętajcie: Bóg zawsze na pierwszym miejscu! — to jest najważniejsze!

Działajcie zawsze zgodnie z Duchem Bożym — dla Boga. Światło miłości nie powinno zagasnąć, w przeciwnym razie zapa­nuje noc. Kto tę prawdę zachowa, nie będzie mu trudno osiągnąć niebo.

Istnieje rodzaj modlitewnej Miłości, która spełniona jest za wszystkich ludzi — to dobro jest rozdzielane przeze mnie.

Jest wiele dróg miłości — ale wszystkie prowadzą do mnie! Miejcie dla mnie przychylne i otwarte serca — ja je rozpalę…

…Wielka bieda panuje wśród mego ludu. Wiem, jak sprag­nione są dusze. Podnieście w górę swe serca w czasie przenajświęt­szej ofiary eucharystycznej — ona uszczęśliwi was! Zanurzę wasze serca w chrzcielnicy i rozpalę żarem mego serca — w tym bowiem sakramencie jestem cały miłością.

…kto swoich grzechów z miłości do Boga pożałuje — ten odnalazł miłość Boga Ojca.

Po każdym wyznaniu grzechów jest wasza dusza czysta jak po chrzcie świętym.

Tylko ja mogę wydźwignąć duszę z upadku! To ja obiecałem zbawienie.

Dzieci moje! Bądźcie ostrożne. Słuchajcie tylko głosu papieża. Podążajcie dalej dobrą drogą. Ja ochraniam stolicę apostolską. Chrońcie swe serca, aby nie wtargnęło tam zło.

…Słychać już syczenie piekielnego węża, z paszczą pełną jadu.

Nastąpi czas wielkiego ucisku, gdyż szatan chce się zadomowić wśród ludzi.

Wypełniajcie tłumnie wasze kościoły, w przeciwnym razie będą spustoszone. Wróg pracuje nad ich zniszczeniem. Moja Matka jest bardzo zatroskana waszym losem! Nieustannie błaga mnie o po­moc dla was. Zwróćcie się ponownie z modlitwą do Ducha Świętego — módlcie się wiele, gdyż mój dom stoi pustką.

Wyruszam w drogę, aby pomóc najbiedniejszym!. Głoście wszędzie moje słowo. Ja żyję razem z moim kościołem.

…Nastąpi fala wielkich nawróceń! Każdego odnajdę na nowo.

Roztrzaskam szatanowi zbroję bez wysiłku, jakby od nie­chcenia. Grzech musi zniknąć z oblicza ziemi.

Dziecię Jezus trzyma świat w swej rączce. Miłość, której nikt nie może się oprzeć, zmieni oblicze całego świata.

Zawrzyjcie przymierze ofiarne dla ratowania dusz. Oddajcie mi waszą wolną wolę, a wydobędę skarby ukryte na dnie waszych dusz.

Niechaj wasze przymierze zwie się „Pomoc wszystkim”! Wielu znajdzie się gotowych do pomocy. Szukajcie zagubionych dusz z całym oddaniem. Mierzcie zawsze miarą mojej miłości: kochałem was zawsze bezgranicznie.

Bądźcie pokorni! Tylko pokornym daje Bóg swoje łaski! Czyńcie wszystko dla Boga!

Dobra droga jest drogą pokory. Moją główną cnotą jest właśnie pokora.

Osiąga się ją poprzez całkowite oddanie się mej woli. Aby tę cnotę osiągnąć, potrzeba też wielu modlitw. Żaden kapłan nie może bez niej dobrze spełniać swych obowiązków.

Żadna dusza, jaka by nie była, nie dojdzie do porozumie­nia z szatanem. Któż opisze okrucieństwo tej bestii i jej niena­wiść?

To tak, jakby ktoś płaczące dziecko pozostawił na pastwę głodnych wilków.

Toteż proście mnie! Obdaruję was tymi, których odnajdziecie. Odbiorę ich spod mocy szatana. Ratować bliźnich, to największy dowód miłości. W tym wypadku żadna prośba nie jest zbyt wielka. Udowodnię wam: będę za was prosił mego Ojca! „Przyjdź królestwo Twoje…” — z głębi serca ogłaszajcie wszędzie tę tęskną prośbę. Od zarania wieków rozlega się to wołanie 0 Odkupiciela.

Błagajcie o przyjście Królestwa Bożego — które dla wielu stało się już obojętne! Lawina grzechów zasypała wejście do tego królestwa. Ale moje dzieci — ja was nie opuściłem. Wierzcie głęboko! Przyjdą całkiem nowe czasy.

Wszyscy jesteście powołani do ofiarnego ratowania bliźnich.

Niestety, wielu czyni to tylko Językiem”, a zapał ich jest jak „słomiany ogień”.

Słowa Św. Józefa:

Możesz chrzcić nienarodzone dzieci (po aborcji).

Nastąpi czas, że płomienne modlitwy pomogą i tym duszycz­kom, i one będą mogły znaleźć się przed obliczem Boga. Odmów akt poświęcenia się Matce Bożej!

Matka Boska:

Święty Józef nie szczędził dla mnie i mego dziecka najwięk­szych ofiar. On był naszym ratownikiem i opiekunem: nie myślał ani chwili o sobie, tylko jak mnie z małym Jezusem uratować. Pracował też bardzo ciężko, by zarobić na chleb codzienny. On już cię raz nawiedził, abyś zwróciła się do jego czystego serca. Święty Józef jest także waszym Ojcem.

Błagajcie go wreszcie o pomoc

Pragnę te wszystkie dusze darować wiecznemu życiu. Moje serce płonie — jestem przecież Matką Łask.

Dziecię moje! Weź wodę święconą, krucyfiks i pobłogosław duszyczki dziecięce, mówiąc z całym oddaniem:

„Bóg błogosławi was i ochrania was.

Jego Święte oblicze promienieje nad wami.

On przyjmuje was na łono swej niezmierzonej miłości!”

Duszyczki te upodobnią się do niewinnych dzieci. Któż z ludzi zna wszystkie tajemnice życia?

O, gdybyż Matki wiedziały, co czynią!

Przy każdym poczęciu obecny jest Bóg. Któż ma prawo zniszczyć to, co Bóg począł? Tracicie wszelkie hamulce i spadacie w otchłań! O nie, moje dzieci — pewnego dnia będziecie krzyczeć: przywoływać to dziecię, ale nikt się nie odezwie — bowiem było to morderstwo dokonane na własnym dziecku.

Pomagajcie matkom ciężarnym znajdującym się w biedzie aby uniknąć tej zbrodni!

Macie przecież pieniądze na wszystkie przyjemności. Prze­znaczcie część z nich na ten dobry cel. Ten dobry uczynek posłuży także dobru waszego ciała. Bóg zna niebezpieczeństwa, które wam zagrażają, i uchroni was przed nimi.

Przyjdzie czas wielkich powołań do służby kapłańskiej. Dlate­go chrońcie życie, w przeciwnym razie zakróluje śmierć.

Justyna Klotz:

Raptem podczas błogosławienia krzyżem słyszę słowa: Jestem Embrionem! Pragnę cię umocnić w tej miłości i ukazać ducha, który w tej istocie poczyna swe życie.

To, co dzieje się obecnie — jest mordowaniem dzieci. Cały świat jest już tym zagrożony.

Widziałam taki obraz:

Biała powierzchnia, a na niej rzędy malutkich białych postaci, wszystkie równe sobie i wszystkie białe jak śnieg.

Usłyszałam słowa: To uczyniły nasze matki! Pomogłaś już wielu z nas (ochrzciłaś). Biada matkom, które beztrosko mordują! Wszystkie będą za to odpowiadały przed Bogiem! Pomóżcie im,

aby nie zostały potępione. Ojciec Niebieski pragnie się ulitować,

dlatego miałaś to widzenie.

Bóg pragnie dać matkom szansę odkupienia.

Zbawiciel o tych małych duszyczkach:

One także mogą śpiewać na moją cześć, bardzo pięknie, bowiem przepełnione są Duchem Świętym.

Przysposobiły się całkowicie miłości, która je utrzymuje. Śpie­wają radosną pieśń swej duszy. Nie mogą już zginąć. Widziały swe odbicie w Duchu Świętym i pozostały przy życiu. Bóg darował im czas narodzin. Ich dusze żyją wiecznie.

Pomóżcie tym nieszczęśliwym matkom w czynieniu pokuty, aby ich nie przygniotła wina!

Przykazanie miłości dotyczy wszystkich! Nie stójcie w miejscu, bo pozostaniecie samotni.

Akt Miłości jest jak potok rozżarzonej lawy, który rozpala miłość.

Zeszyt VI

MIŁOSIERDZIE JEZUSA CHRYSTUSA -ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI

Kocham ręce złożone do modlitwy i serce, które wierzy. Taka postawa odbiera piekłu moc i jest sygnałem dla mnie. W ten sposób oszczędzicie sobie wielu upadków. Proście za braci, którzy już nie mogą się modlić, przytłoczeni ciężarem grzechów. Przeży­wając piekło na ziemi, nie zaznają spoczynku. Stracili grunt pod nogami i zapomnieli, gdzie znajdą oparcie. Podajcie im rękę, a ja pomogę wam w tym chętnie! Oni muszą mnie odnaleźć. Pomagaj­cie im z wdzięczności za pomoc, której sami doznaliście.

Pomagałem wam często w tajemnicy. Strzeżcie się jednak kogoś osądzać — wtedy bowiem osądzacie się sami.

Czyż karze się ludzi chorych? Podobnie nie czyni się z chorymi duszami.

Miłość zawsze służy pomocą.

Miłość zna tajemną drogę do mego serca, które nigdy nie jest zamknięte.

Wiem, że Bóg Ojciec zawsze was wysłucha, gdy mnie prosicie — to całkiem pewne!

O, jakże będą wam dusze dziękować, gdy poznają prawdę. Proście Michała Anioła o pomoc!

Jest on dobrze uzbrojony do walki z szatanem. Na jego widok pierzchają złe duchy na wszystkie strony. Jam go uzbroił. To wystarczy!

Posiada on moc największą ze wszystkich aniołów i może wiele przedsięwziąć; by piekłu odebrać zwycięstwo. Błagajcie go często o pomoc. Módlcie się za umierających. Oni są w największej potrzebie.

Michał Anioł jest posłańcem Matki Boskiej. Moja Matka nie pozostawi w osamotnieniu żadnej duszy w godzinie śmierci. Jako Matka odprowadza ją do wieczności. Anioł Stróż pozdrawia Ją głębokim pokłonem, Także on nie opuszcza duszy w ostatniej godzinie.

Jakże ulżyło to wielu duszom przechodzącym do wieczności. Bij się często w piersi wraz z prośbą: „Mój Jezu — miłosierdzia”!

Ten Akt strzelisty przywołuje moje miłosierdzie i przeraża całe piekielne moce — tak potężne jest moje miłosierdzie. Odmawiajcie tę modlitwę. Pragnę okazać wam miłosierdzie. Może się ono stać udziałem każdego z was. –

Także wy bądźcie miłosierni!

To was wysyła Bóg do grzeszników.

Twórzcie serdeczne przymierze, przyjmijcie ich do swych serc. Módlcie się za cały świat dążący do zguby. Każda modlitwa o miłosierdzie będzie wysłuchana. Jest to modlitwa mojej Matki i warunkiem jej wysłuchania jest wiara.

…Wszyscy wierzący, którzy wstępują do kościoła powinni tę modlitwę odmawiać jako pierwsze pozdrowienie. Przez to będziecie sami oczyszczeni.

Także każdą modlitwę można tym wezwaniem zakończyć, podobnie, gdy wymawiamy „Amen”!

Moje myśli niech będą twoimi!

Kochaj moją miłością!

Przemawiaj moim językiem!

Przynoś wszystko do mego serca!

Zobaczysz: wydarzenia potoczą się jak lawina. Wszystko wypełni się na nowo życiem.

Kochaj moje Miłosierdzie! — Także ty korzystałeś już z tego dobrodziejstwa wiele razy. Teraz możesz je dla innych wybłagać. Także im udzielę mego miłosierdzia. Tym, za których mnie błagasz.

Módl się w następujący sposób:

„Najukochańszy Panie Jezu, ratuj tę duszę poprzez Twe Miłosier­dzie, które jest większe i głębsze niż morze”.

Jakże wiele znaczy dla mnie Akt Miłości. Moja miłość do wszystkich jest bezgranicznie wielka. Uwierz w to, a będą dziać się cuda.

O, gdybyż ludzkość uwierzyła w moje miłosierdzie. Jakże żarzy się ono w moim sercu.

—   Moje dziecię, to wielka tajemnica, dar mego Ojca dla mej duszy.

Powtarzaj często:

„Panie Jezu, wiem, że jesteś miłosierny”!

—   i twoje zaufanie nie zmaleje.

Błagaj za wszystkich, którzy nie chcą uwierzyć, że Bóg może im wybaczyć.

…Im więcej ktoś łask otrzymał, tym bardziej jest zobowiązany do uczynków miłosierdzia.

Moje dziecię! Dręczy mnie wielkie pragnienie!

—   Pragnienie ratowania dusz ludzkich. Świat nie zna mego pragnienia.

Proście dla nich o pomoc Ducha Świętego! Tak wiele dusz stoi na skraju otchłani piekła. Ich wola zdławiana jest przez złe duchy. Moje serce przepełnione jest całe miłością. Gotowe roztopić się jak wosk, by ich ratować od wiecznej śmierci. Ofiaruj całą moją siłę ducha w ich intencji — to znaczy oddziaływanie Ducha Świętego w mym ciele i duszy na moją Boskość.

Ta siła przełamie wszelką zaporę.

Modlitwa ofiarująca duchową siłę Pana Jezusa dla zbawienia dusz, których wola spętana jest przez szatana: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wszystko, co pochodzi z serca Twego Syna — Twojej Niezmierzonej Miłości jako zadośćuczynie­nie — w Duchu Świętym — za grzechy tego świata i dla dobra Twego Świętego Ludu.

Moje serce jest otwarte. Także me ręce są otwarte, abym mógł was obdarować.

Miłość jest łaską!

Powtarzaj ciągle: „Panie Jezu kocham Cię w tej modlitwie, kocham Cię przy pracy, kocham Cię we śnie”,

W ten sposób wszystko co czynisz, będzie wyrażać twoją miłość do mnie, a diabeł, który nas tak bardzo nienawidzi, nie będzie mógł nas rozdzielić.

Ofiaruj mi też swoje myśli:

„Panie Jezu myśli moje z całego dnia poświęcam Tobie”.

Powtarzaj to często — a nie zapomnisz. Miłość należy prak­tykować, wtedy wszystko stanie się miłością, nawet noc.

Wlej całą twoją miłość, wtedy zaczniesz kochać na nowo. Miłość jest jak piękna modlitwa, która łączy się z moją modli­twą. Miłość — jest to całkiem szczególna, wychodząca ze mnie siła.

Modlitwa sercem sprawi, że utracisz wszelką obojętność. #Jest to pokorne modlitewne ćwiczenie. W modlitwie należy unieść swe serce do Boga! Któż może lepiej uczynić, jak ten, który odda się miłości. Powtarzaj sobie to często, aby umysł tę prawdę utrwalił.

„O Panie, moje oczy i uszy przyjm do swego wnętrza,

I oczyść też me zmysły i duszę mego serca,

Pomóż moim myślom uciec przed grzechu cieniem,

A mowa moja niech nie będzie dla Ciebie zgorszeniem,

Spraw, aby me ręce dla Boga pracowały,

A oczy me tęsknie tylko Ciebie szukały.

Niechaj stopy moje Twoją drogą idą,

I spraw, że we wszystkim Bożą wolę widzą.

Przyjmij każdy mój oddech, o Zbawicielu błagam!

Każde uderzenie serca swym ogniem rozpalaj. Amen.

Wspominajcie często mój śmiertelny strach i krwawy pot w Ogrójcu, które przyniosły wam wybawienie.

To cierpienie połączyło mnie z ludźmi. Wtedy leżałem na ziemi jak w agonii. Odczuwałem cierpienia grzeszników nie będących w stanie żałować za swe grzechy. Czułem ból ich spętanych dusz. Wszystko to musiałem wycierpieć. Ból rozdzierał moją duszę — tak bardzo pragnąłem, by ludzie poznali prawdę.

Cały oblałem się krwią. Widziałem wtedy wszystkich konają­cych grzeszników, rozszarpywanych przez szatana. Przed moimi oczami otworzyło się piekło. O, jakże musiałem walczyć o te dusze!

Także ja stałem w tej walce na granicy życia i śmierci, — także Ja!

Nikt z ludzi nie pojmie, jak bardzo skatowana była moja dusza. Z tej przyczyny serce moje jest Ojcu memu tak drogocenne. Wtedy cała moc piekła rzuciła się na mnie. Całą winę wziąłem na siebie. Moje człowieczeństwo stanęło w obliczu hord piekielnych i zostało wdeptane w ziemię. Nikt nie widział, co się wydarzyło w czasie walki z szatanem. Lucyfer chciał mnie rozszarpać. Jakże bardzo zraniona była moja miłość. Moje serce napęczniało krwią i krew wystąpiła na moim ciele. Leżałem twarzą do ziemi jak zdeptany. Moje człowie­czeństwo było ofiarowane poprzez wylaną krew. Byłem trafiony w samo serce. Nie byłem w stanie podnieść się z ziemi…

Módlcie się na pamiątkę śmiertelnej trwogi Pana Jezusa w Ogrójcu.

—   za tych, którzy umierają nagle, bez przygotowania;

—   za tych, co sobie sami życie odbierają;

—   za pomordowanych.

Módlmy się, aby nawiedził ich Duch Święty, który jest samym życiem. O, jakże ulżę śmierci tych, którzy w swym życiu modlili się za zagrożone dusze.

Niech czyni to każdy — jeden za drugiego! W ten sposób to wychodzę na spotkanie umierającym, zanim to spostrzegą. Bóg zna imię każdego z nich.

Dla miłującego nie ma niemożliwych rzeczy, trzeba tylko chcieć pomagać innym. To dlatego, że wielu zawiodło, dzieje się tyle złego. Bądźcie czujni, także za innych, a moc złego ustąpi. Wasza miłość zwycięży! Dam wam jeszcze na to czas i ubogacę wasze życie wewnętrzne szczególnymi łaskami.

Bądźcie jak panny roztropne, które swe lampy trzymają w pogotowiu. Moja przypowieść ma znaczenie dla wszystkich apostołujących. Śmierć jest szybka, ale możecie zyskać na czasie i pomóc nagle umierającym. Moja miłość zna wiele dróg, wytrącę diabłu grunt spod jego nóg. Bądźcie moimi rybakami. Pragnę poświęcić wasze sieci i napełniać je.

Wyjdźcie w szeroki świat. Uczynię was rybakami dusz!

Duch Święty pomnaża i uświęca słowa modlitwy. Pokażę ci tę drogę. Moja sieć jest wielce kunsztowna i ma niewidzialną moc, która jest rzeką łask, jakich świat nigdy nie posiadał! Droga ta prowadzi poprzez wszystkie stacje mojej męki – począwszy od modlitwy na górze oliwnej, a skończywszy wniebowstąpieniem. Wszystko, co mam, zostawiłem wam jako spuściznę. Opasałem wasze biodra. Wszystko, co potrzebne, daję wam na drogę. Z moim cierpieniem posyłam was, moją miłością umacniam was.

Wspominając trwogę mego konania, możecie wiele wyprosić! Ofiarujcie ją codziennie, także za zmarłych! Ofiaruj moją trwogę także za ludzi umierających, ich dusze uzyskają łaskę zbawienia przez pamięć mojego krwawego potu.

Zeszyt VII

JEZUS CHRYSTUS – KRÓL MIŁOŚCI

Dziecię moje, nie trać czasu! Jest on drogocenny! Nie możecie przecież przedłużyć ani jednego dnia, ani jednej godziny.

Bądźcie dziećmi miłości. Każdy dzień zaczynajcie od nowa. Bóg okryje go skrzydłami swej miłości. Żadna godzina nie powróci. Nie oglądajcie się za siebie, bo zapomnicie o teraźniejszo­ści — ona jest najważniejsza! Każdy dzień jest przeze mnie policzony i ten ostatni przyjdzie z pewnością. Każda minuta przynosi nową łaskę. Jest to możliwe dlatego, bo miłość przysła­nia wasze błędy. Nie daj się zastraszyć! – wykorzysta to natych­miast szatan. Ja nie wzbudzam nigdy strachu, gdyż moja miłość pomaga przezwyciężyć wszalką ciemność. Złe atakuje i oszuku­je bez ustanku, każdą duszę, dlatego: bądźcie nawzajem wyro­zumiali! Miłość jest najsilniejszą bronią. Ona przezwyciężyła śmierć i wszystkie moce piekielne. Bóg przebacza wszystkim grzesznikom, którzy zawołają do niego o pomoc. Pomoc nie przyjdzie nigdy za późno. Nie dajcie się diabłu oszukać, otuma­nić. On jest duchem kłamstwa i niezgody. Odmawiajcie chętnie: „Ojcze nasz…” – kto się do mnie zwraca, nie pozostanie bez odpowiedzi.

…Blask mojej miłości oświetli was.

Oczy waszych dusz otworzą się szeroko i poznacie mnie lepiej. Cóż pojmuje dziecko przed urodzeniem? Leży ono ukryte pod sercem swej matki i otrzymuje od niej wszystko co potrzebne do życia. Tak dzieje się z ludzkim ciałem. Poprzez mnie może wszystko się spełniać na ciele i duszy.

…To ja, ukrzyżowany Chrystus, zwracam się do ciebie: Dziecię moje! módl się:

„O ukrzyżowany Jezusie, nasz Panie i Zbawicielu, błagam Cię, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem!”

Myśl nie jest od początku grzechem. Trzeba ją dopuścić i rozważyć, ale pozostać czujnym i słuchać głosu serca!

Nie wolno ci jednak lekceważyć tego głosu.

Nie zwracam się do ciebie nigdy bezpośrednio, ale jestem w twym sercu obecny jako król. Jestem Królem Miłości!

Kocham serce i myśli, które są skierowane do mnie.

Dziecię! nienawiść przeciwko mnie jest wielka! Zaledwie mogę złagodzić gniew mego Ojca! Módl się wiele, tak wiele, jak tylko możesz!

Dziecko może swymi prośbami wiele osiągnąć. Daj mi tylko swe serce, nawet jeśli jest tak małe! Mogę je szybko ukryć przed twoim wrogiem…

Z otchłani piekła podąża ku wam wielu dręczycieli.

Nie wiecie, co to jest prawdziwa Miłość Boża. Powinniś­cie   tworzyć   z   Bogiem, i   czynić   Jego   wolę.   Nie wolno wam przeciwstawiać się Miłości Bożej i odwracać się do Boga plecami. Mów często:

„Boże, niech się dzieje wola Twoja zawsze i wszędzie!”

Boskie przykazania należy przestrzegać, ale nie ulegać panice. Strach nie łączy ale rozdziela.

Diabeł stoi tuż za waszymi plecami i jeżeli nic złego nie wskóra, podsuwa wam pod oczy minione wydarzenia. Idź mężnie na spotkanie Boga! To sama miłość otwiera swe ramiona na spotkanie marnotrawnemu synowi. W każdym czło­wieku widzi Bóg mnie, Swego Jezusa. Nie zapomniałem nikogo, przekonacie się o tym w wieczności. Biada, jeśli człowiek jest niewdzięczny!

Jakże było moje serce wypełnione wdzięcznością! Nie tylko słowami. Dziękowałem także za niewdzięczne dusze. Życie moje było wypełnione dziękczynieniem skierowanym ku Ojcu wszyst­kich dusz.

Dziękowałem za synostwo Boże wszystkich ludzi. Poprzez me zasługi staliście się dziećmi Boga. Dlatego niechaj z serc waszych płynie nieustannie modlitwa dziękczynna.

Dziękujcie za miłość, przez którą ofiarowana została moja krew, bowiem wszystko jest łaską.

Moją miłością będziecie się radować przez całą wieczność. Dlatego znoście cierpliwie krzyż dany wam przez Boga. Nie narażajcie duszy na niebezpieczeństwo.

Spełnianie woli Bożej napełni was radością, a duszę przygotuje na powrót do Ojca Niebieskiego.

Czas spędzony na tej kamienistej ziemi, to tylko próba.

Poprzez moją koronę cierniową zdjęte zostało z was przekleństwo.

Jest to tajemnicza korona, której nikt nie może zdjąć. Jestem nią ukoronowany na wieki.

Znaczenie jej jest wielkie i tajemne.

To jest Korona Miłości.

O, dziękujcie za ten dar Bogu — ja także dziękowałem! Jakże wiele łask zawdzięcza człowiek temu prostemu słowu: „dziękuję”.

…Strzeżcie pilnie mego serca ukrytego w Tabernakulum, ono nie przestało nigdy bić dla was.

Na dźwięk mego imienia musi zniknąć w otchłań szatan ze swymi sługami.

Jakże boją się mnie piekielne moce!

Wołajcie mnie po imieniu, to jest także imię mojej duszy.

O spowiedniku: — On zastępuje Świętego Piotra!

Posługuję się jego głosem, aby pomóc duszy, tak jakbym to sam uczynił. Odmawiaj codziennie jedno „Ojcze nasz…” w intencji pokornego serca! Ta łaska pochodzi od Boga.

Nie można go goręcej prosić, jak właśnie tą modlitwą. Jeśli możesz, klękaj do tej modlitwy za każdym razem. Bóg da ci to, czego potrzebujesz, ale najpierw — tę właśnie cnotę, która wypływa z miłości.

Pokora ma brata, który zwie się samozaparciem. Cnotę ukry­waj starannie!

…Ja także doznawałem porażek. Próbowano mnie nawet ukamieniować.

Mów: „Ojcze wybacz im…” Ja także to czyniłem.

Moje cierpienia wzmocnią cię — Moja miłość osłoni cię — Moja pokora oczyści cię —.

Ludzie nie rozumieją mnie. Wielu nie zadaje sobie żadnego trudu, a wszyscy chcą być zbawieni. Pomimo tego muszę im pomóc i miłością uzupełnić te niedoskonałości. Moje dzieło powstaje w niezmierzonym trudzie! Któż to doceni? Niestety bardzo niewielu. Jakże ciężkie były moje dni na ziemi. Jeden dzień trudniejszy niż drugi.

Czyniłem za was pokutę. Całe moje ziemskie życie było jedną pokutą.

Wielka jest liczba tych, którzy za mną nie podążają. Idą oni swoimi drogami i niewielu z nich pozostanie wierzącymi aż do śmierci.

A moja droga? Jakże była ciężka…

Przed moimi oczyma wznosił się ciągle krzyż.

Jakże prędko zapomniano o mnie.

Wierność jest piękną cnotą i zachowa swój blask na wieczność. Wołajcie na pomoc swego Anioła Stróża! Sam Bóg dał wam go do pomocy. Aniołowie są posłusznymi sługami Boga. Każdy z nich ma określone zadania. Ich posłannictwo jest święte. Zaufanie:

Niewielu z was wie, jak bardzo kocham zaufanie! Ufających obdarzam szczodrze: Moja duszo pamiętaj, że musisz:

—   bezgranicznie wierzyć,

—   bezgranicznie ufać,

—   bezgranicznie kochać.

W ten sposób podąża się moimi śladami.

Bóg kocha was w Duchu Świętym. On jest życiem duszy ludzkiej. Wielu nie rozumie mojej miłości, gdyż grzech oddalił ich ode mnie. Moje upomnienia są lekceważone. Ludzie podążają szybkim krokiem w kierunku otchłani. Dla wielu nie ma już powrotu. Ich dusze są zaślepione, ogarnęła je ciemność i zaraza grzechu. Szatan przepędził je z mej owczarni knutem grzechu.

Odeszli z mego kościoła, do którego przedtem odwrócili się plecami! Żaden nie może znaleźć powrotu.

Jednakże moje serce pragnie ich powrotu. Sposób na to może znaleźć tylko moja miłość. Żaden z nich nie odnalazłby nieba, gdybym nie pozostawił mego serca otwartym.

Poprzez moje serce niebo staje się bardzo bliskie.

Powiedziałem: „Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza…” Ilu myślało o zbieraniu? – oni nie chcą ratować nawet własnych dusz!

Módlcie się za tych, którzy nie znają mojej drogi.

Każdy żyje z mojej miłości i tylko z niej.

Inaczej, nie byłoby możliwe zbliżyć się do Boga. Każdy musi kiedyś cierpieć, aby ustrzec się przed grzechem. Nikt nie potrafi się sam uwolnić.

Miejcie zaufanie! Brak zaufania to obecnie choroba wielu ludzi. Jest to pierwszy cios, jaki zadaje zło. Ufność do Boga .- to niewidzialna moc, która niweczy plany złego.

Dusza posiadająca zaufanie uzyska z pewnością przebaczenie. Diabeł zwalcza bardzo zaciekle tę cnotę. Zaufanie jest fundamen­tern miłości do Boga. Tak jak z nakłutego balonika powietrze, tak ucieka miłość z nieufającego Bogu serca – czyż nie jest tak? Sprawdzaj zawsze stan twego zaufania do Boga – czyń to ciągle!

Ja znam przecież wszystkie porażki, jakie spotykają ludzi w ich życiu, ale to nie usprawiedliwia ich braku zaufania.

Rozumiesz teraz, co chcę przez to powiedzieć?

Kto ma zaufanie nie będzie nigdy karany, albo też odtrącony! Ja nie patrzę na twoje błędy.

Mojej miłości nie można wcale objąć rozumem! Moja miłość obmyje cię, obojętnie co by się stało. Największego grzesznika mogę przycisnąć do serca. Któż może mi tego zabronić? Módl się często do Ducha Świętego,, który jest przewodnikiem dusz ludz­kich! Duch Święty nie zna żadnych przeszkód. Jego droga jest zawsze wolna!

…Wy nie znacie wielu tajemnic, ale przez to są większe wasze zasługi.

Zaufanie to rzadki kwiat o osobliwym pięknym zapachu. Nie poddawajcie się, byłby to fałszywy krok! Tę prawdę trzeba rozgłaszać po całym świecie. Zaufanie ma swój początek w miłości, a czyż można kochać bez zaufania?

Wiem doskonale jakie są wasze błędy. Przede mną nic się nie ukryje.

Wiem jak biedni jesteście i ja miałbym się nad wami nie ulitować? Sądzisz może, że przyszedłem szukać waszych błędów?

O, jak mało znacie moją miłość!

Wasze upadki mają też swoją pozytywną stronę, ponieważ wtedy zaczynacie mnie poszukiwać. Pragnę bardzo spojrzeć wam prosto w oczy i przywrócić piękno waszych dusz.

Tylko za żadną cenę nie oddajcie się nienawiści!

Kto nienawidzi, karze się sam w najokrutniejszy sposób. To mnie nienawidzi szatan w każdej duszy. Wybaczcie zawsze chętnie!

— Jest to najważniejsze tu na tej ziemi – pełnej niesprawied­liwości. Wolno nam uciekać przed nienawiścią, ale nigdy nie wolno samemu nienawidzieć.

Zeszyt VIII

SERCE JEZUSA CHRYSTUSA

Słowa Zbawiciela: Przenajświętsze Serce nie jest czczone tak, jak dawniej.

Moje Serce powinniście uwielbiać bezustannie.

Serce Jezusa jest istotne od samego początku — to mówi Duch od Ojca pochodzący. To właśnie moje serce było nosicielem całej historii zbawienia.

Otworzę Moje Serce dla was na nowo. Wytrącę przez to szatanowi grunt pod nogami i zabezpieczę przed jego atakami wasze dusze.

…Moje serce otworzy wam niebo i spełni wasze prośby. Wyprowadzę was z tego ucisku na drogę wolności. Pozostańmy przy tej prawdzie, której nikt nie może sfałszować – tą prawdą jest miłość.

Ręce wyciągające się do mnie z prośbą będą zawsze ob­darowane.

Miłość, wypływająca z mego serca jest wielką tajemnicą.

To ja nią jestem – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!

Cała miłość pochodzi z Boskiego Serca. Otrzymaliście obiet­nice związane z moim Sercem. Ogrom mojej miłości musi być wszystkim oznajmiony. Po tym można poznać, jak wielkie jest moje miłosierdzie. Dusza pełna zaufania może u mnie wszystko osiągnąć. Ja przelałem wszystką krew mego serca dla tej prawdy.

Słuchajcie pilnie Ojca Świętego – słuchajcie uważnie, abyście mogli rozpoznać mój głos! Chodzi mi o wiele więcej niż o wia­rę — chodzi tu o moje Serce w mojej przybranej ludzkiej na­turze!

Ludzie pohańbili moją miłość skierowaną do nich. Nikt nie zna mej nieskończonej wielkości. Gdybyście ją znali, padlibyście na­tychmiast wszyscy na kolana. O, jakże nisko musiałem zejść, by móc otworzyć wam swoje serce. Nikt nie odważyłby się oglądać mego oblicza w czasie modlitwy do mego Ojca, tak wielkie było moje oddanie się jego woli.

Poprzez Święty krzyż zostaliście uświęceni. On jest światłem dusz.

Nieustannie spływa do dusz ludzkich krew z mego otwartego serca. To zdarzenie nie zna żadnej miary. Miłości nie można zmierzyć! Dla każdego stoi moje serce otworem i nikt nie jest w stanie go zamknąć. To Bóg kazał otworzyć me serce! Wszyscy padliby twarzą na ziemię, gdyby mogli rozpoznać prawdziwe roz­miary tej łaski. To wydarzenie było osłonione przez moją ludzką naturę. Nie widziało tego żadne oko, w przeciwnym razie bylibyś­cie tym śmiertelnie porażeni. Dzieło zbawienia nie jest ukończone. Nie wiecie, że zbawienie jest Miłością, która trwa w nieskoń­czoność. Któż mógłby mnie kochać jeżeli sam nie jest kocha­nym!

Wszystko — to dopiero początek. Musicie poznać moją miłość. Z miłości do was otworzyłem swe serce. Wszystko to mogło stać się tylko w mojej ludzkiej naturze. Wszystka miłość z mego serca była darem dla was. W ten sposób mogłem Boga złączyć z całą ludzkością.

Serce moje jest źródłem wiecznej miłości.

Życzę sobie, aby je czczono bezustannie.

Otworzę je dla was na nowo.

Słowa Justyny Klotz:

Właśnie całowałam ranę na sercu Pana Jezusa.

Pan Jezus: Ofiaruj to w intencji żyjących, którzy jeszcze mnie nie mogą odnaleźć. Ich wiarę wyrwano z korzeniami, nie posiadają nic. Mojej miłości nikt nie pomniejszy, spotęguję ją jeszcze bardziej. Przerwę wszelkie tamy. Nie mogę zatrzymać przypływu mojej miłości, ona przeleje się jak przez zaporę wodną.

Moje miłosierdzie odniesie zwycięstwo. Poprzez serce Mojej Matki przepłynęła każda kropla mej krwi – w ten sposób jest Ona też naczyniem mojej miłości.

….Serce moje jest przepełnione miłością do wszystkich dusz. Mogą się one nawzajem wzbogacać za moją przyczyną. Pozwólcie mi oddziaływać na wasze dusze, pozwólcie na to z całym oddaniem.

Twoje zaufanie oznacza dla mnie miłość. Tym sposobem przezwyciężymy wszelkie trudności.

…Po komunii świętej jak wiele okruszków spada na ziemię i zostaje zdeptanych butami! Wkrótce spadnie kara na wasz kraj. Powinniście odprawiać nabożeństwa zadośćuczyniające.

Wszystko musi być odpokutowane!

Moce piekielne czatują na was!

Zbierajcie się przed Tabernakulum w waszych kościołach!

…Kapłaństwo odrodzi się na nowo! Do tego potrzeba mi oddanej duszy, która zaniesie dalej moje światło. Pokażę ci na czym ta służba polega. Jest to coś całkiem nowego:

Oddychaj moją miłością!

Jest to strumień łask, który poprzez moją obecność promieniu­je wokoło. Myśl o tym wraz z każdym oddechem.

…Módl się: „Oddycham z miłością ku Tobie” — wtedy nie zaprzestaniesz kochać i podarujesz mi każdy twój oddech. Wdy­chaj moją miłość — to zastąpi ci wiele rzeczy. Będziesz myślała ciągle o mojej obecności. Pozostaniesz wierna mej prośbie.

Pozostańcie w mojej miłości – jest to najkrótsza droga, by uczcić mą miłość do was.

Dałem otworzyć me serce także po to, by wasza miłość znalazła tam schronienie. Dla wielu będzie to początkiem nowego. Każdy oddech rodzi nowe życie!

…Myślcie ciągle o tej łasce i trzymajcie drzwi otwarte dla innych.

…Miłość leczy — zapamiętaj to zdanie.

Jest to medycyna łaski, nikt po takim leczeniu nie umrze. Oddychaj z miłością ku mnie — tak czerpie się miłość.

Źródło pomocy, którego prawie nikt nie zna.

Jestem przecież dla was obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza — w mojej Boskiej i ludzkiej postaci w jedności z Ojcem. Jestem darem dla duszy, nie dla rozumu!

…Powtarzaj często: „Jezu wiem, że jesteś miłosierny” — uczcisz mnie tym westchnieniem szczególnie!

Będę wam miłosierny na zawsze.

Szczególnie niegodnym udzielę tej łaski i okryję ich skrzydłami mego miłosierdzia.

Całe dzieło zbawienia było szczególnie temu celowi prze­znaczone! Jakże łatwo uzyskać miłosierdzie posiadając zaufanie. Zaufanie jest fundamentem tej łaski.

Jakże płakała moja Matka, aby uzyskać dla was tę wielką łaskę!

Bez mojej Matki nikt nie ma przystępu do mego serca. Ona to cierpiała strasznie, gdy otworzono me serce i przeszedłszy ten chrzest męczeństwa, przyjęta została przez Boga ku waszej pomo­cy.

Wielki to dar dla nieba i ziemi. Została królową ofiary. Także każda kropla krwi jej serca była ofiarowana. Jej serce było rozdarte z bólu.

Dziecię moje: ten cud był przepotężny! Bóg przemawia do duszy — to dotyczy was wszystkich. Napisz to dokładnie! Wszyscy należą do mego Serca! Miłość ofiaruje się i chce się ze mną zjednoczyć. Miłość ukazuje wam me Serce. Tym widokiem muszę rozgrzać duszę, aby się stała aktywna.

Jakże wiele «dusz oziębło, odłączyło się ode mnie. Ja jednak płonę z pragnienia, aby je odzyskać. Te dusze są jak zatopione w głębokościach perły. Zatopiły się same i głębia pochłania je coraz więcej.

…Pozwól aby przez ciebie mogło działać moje miłosierdzie. Oto jest największa miłość.

Nikt nie będzie z niej wyłączony.

Jakże bardzo pragnie me serce darować wam miłość!

Wielu żyje bez miłości. Nie mogą mnie odnaleźć. Idą złą drogą i nie znajdują drogowskazu.

Pragnę zapalić im światło, którego nie znają.

Gdyby ludzkość wierzyła w moją miłość — nieszczęście nie przybrałoby takich rozmiarów!

Justyna Klotz:

— „Najukochańszy Jezu, wierzę w twoje Miłosierdzie”.

Pan Jezus: Czyń to nieustannie!

Justyna Klotz:

Pewnego razu słyszałam słowa Jezusa: Wiem, że moja miłość sprawia ból — dzieje się to dlatego, bo nic nie może się z nią równać. Wszyscy ludzie są moimi dziećmi — wszyscy bez wyjątku. Moje dzieło zbawienia nie zna granic.

Dokonało się ono w mym Duchu i powtarza się ciągle w mojej ofierze. Nikt nie dokona czegoś bez mojego udziału.

…Wolno ci ciągle prosić. Możesz ciągle pomagać. Wszystkim udzielę pomocy.

Powiedziałem: „Proście a otrzymacie!” – Czyż nie są to moje słowa!

Twoja wiara jest wyrazem miłości.

…Staraj się być światłem dla współbraci. Obdarowuj ich łaskami wyproszonymi w modlitwie. Oto prawdziwa pomoc dla bliźnich, której działanie rozciąga się na wieczność.

Żaden dzień bez miłości bliźniego!

Kochajcie się wzajemnie — tak jak ja was kochałem!

To jest przykazanie mojej miłości.

…Bóg nie dopuści do urzeczywistnienia planów diabła.

Znowu będziecie składać ręce do modlitwy — to także należy do uczynków miłości. Tylko ta droga jest dobra. Czyńcie to jeden dla drugiego. Nadchodzą zapowiedziane czasy.

Odmawiajcie Akt Miłości, Niech ta modlitwa powtarzana jest wśród waszych szeregów. Akt Miłości umacnia fundamenty ko­ścioła.

…Nic nie idzie na marne z tego, co się czyni dla Boga, nawet jeżeli pozory mylą. Potrzeba jeszcze wielu ofiar. Całe zło tych czynów będzie przy końcu świata objawione. Tym bardziej za­triumfuje dobro.

Przez waszą modlitwę zyskacie na czasie!

Bóg widział wszystko i uchronił was przed zgubą. Całej naturze grozi wyniszczenie, ale Bóg będzie dla was ratunkiem. On zażąda swojej własności, jak tego wymaga sprawiedliwość. Znam wszyst­kie ofiarne dusze, które ofiarują moją krew dla zbawienia świata.

Prawo i sprawiedliwość wyrosną raptem jak wulkan z ziemi, by oświetlić swym światłem zapadającą w otchłań ludzkość. Stanie się to wszystko przed moim obliczem, zanim otchłań zdąży się zamknąć, bez nadziei na zmartwychwstanie.

Gdybym nie był przy was obecny z ciałem i krwią, odniósłby szatan zwycięstwo nad wszystkimi pokoleniami.

Moja miłość zamknęła mu drogę, dlatego walczy on tak zaciekle z kapłaństwem.

Akt Miłości:

Przy każdym Akcie Miłości pali się wysokim płomieniem ogień zmartwychwstania, który jest nosicielem życia.

Ten akt należy ofiarować memu sercu, ze szczególnym nabożeń­stwem.

Wielkie cuda będą się dziać. Tak to moje serce pomnoży miłość.

O, gdybyż ludzkość zdołała pojąć, do czego zdolna jest moja miłość.

Akt Miłości jest modlitwą błagalną w czasach największej biedy, gdy światło gaśnie, a dusze tracą wszelkie oparcie. Ale podnieście głowy do góry!

Zaufajcie miłości, która was ochroni od zguby. Płomien­ny Akt Miłości ogarnia wielu i wzniesie na wyżyny. Miłość mo­ja jest miłosierna. Ona jest przeszkodą w działalności sza­tana.

Każdy Akt Miłości jest – w duchowym znaczeniu – jak transmisja świeżej krwi, jest jak oddech duszy – tak bardzo jest on ze mną powiązany.

Za przyczyną mej duszy może też każda ludzka dusza życie otrzymać.

Akt Miłości jest tajemnicą, której szatan nie zgłębi. Dziecię moje: wiele jego złych zamiarów zostało unicestwionych…

Bóg jest duszom ludzkim bardzo miłosierny, Bóg jest wszędzie tam obecny, gdzie dusza go poszukuje.

…Czas nie stanie w miejscu, jest on powiązany z moim miłosierdziem! Miłość daje sygnały miłosierdziu, dlatego tak wiele łask spływa na was.

Kto kocha – ten ratuje!

Kto ratuje — ten kocha!

Bicie mego serca, odmierza czas. Akt Miłości jest powiązany z biciem mego serca. Nikt nie zatrzyma czasu, tak jak nikt nie jest w stanie zatrzymać bicia mego serca!

Echo bicia tego zegara – Serca – zabrzmi w Piotrowej katedrze w Rzymie. Także tam czas nie będzie cofnięty.

Akt Miłości będzie znany na całym świecie. Cały świat będzie go słuchał. Jego moc rozpalania dusz jest wielka jak nigdy dotąd.

Każdy przyjmie mnie w swym sercu, aż złączymy się wszyscy.

…Największym cudem mojej miłości jest moje Ciało Euchary­styczne! Tego nie pojmie ludzki rozum!

Powiedziałem: „To jest Ciało Moje!…. Któż może rozdzielać moje Ciało i słowa?

Musicie znowu stać się dziećmi Bożymi — stanie się to za przyczyną mojej miłości.

…Bóg jest miłością — ten napis umieszczony jest na mej piersi, każdy może go dobrze widzieć.

Patrzcie wszyscy!

– JAM JEST –

który to mówi!

…Z mego serca wypływają wszelkie cnoty z wielką siłą, w nich odbija się piękno nieba. Jestem jak świeży poranny powiew czystego powietrza, zapowiedź wieczności. Słońce i księżyc tracą przy mnie swój blask. Moja postać oświetla niebo niewyobrażalnie pięknym światłem!

Moja miłość nie zapomni nikogo.

Moje serce wynosi was ku niebu i sprawi, że zapomnicie o starej ziemi, dopóki nie powstanie nowa…

…Powiedziałem kiedyś „Pójdźcie do mnie!… „Czyż nie jest to obietnica? Moje serce posiada moc uczynienia z was całkiem nowych ludzi. Oto moje zadanie podyktowane przez miłość! Oddaję was na nowo odrodzonych w ręce mego Ojca. Gdy to uczynię, będzie moje zadanie spełnione.

…Ojciec niebieski darował nam tę miłość a ja niosę ją wam w mym sercu. Duch Święty rozpościera swe opiekuńcze skrzydła. On jest wyrazem najgłębszej miłości, ukrytym w mojej krwi, on jest pośrednikiem.

…Moja ziemska droga była pełna świętości – to Bóg w ludzkiej postaci przemierzał kraj. Bóg dokonał tej przemiany, aby człowiek osiągnął swój cel – powrót do Boga.

Pełen pokory przyszedłem na ziemię.

Pełen miłości wstąpiłem do nieba.

Posłuszeństwo było wyryte w mym sercu.

Potem pękło me serce z nadmiaru miłości i obdarowało was hojnie.

…O, jakże kocha was Ojciec, gdy modlicie się do niego.

Jakże drogie są mi te dusze, które żyją według woli mego Ojca! Zaprawdę, staliście się mi jeszcze drożsi! Zapamiętaj te słowa! -pochodzą one z mego kochającego serca, które za was było ofiarowane i swą krew darowało duszom – ku czci Ojca i za was!

Przyjdźcie przecież do mego źródła by zaczerpnąć światła!

To Boskie światło jest obrazem najgłębszej miłości. Moja miłość pozostaje zawsze niezmienna. Daruję ją wszystkim.

Bóg zna niebezpieczeństwo zagrażając ludzkim duszom. Czasy są niezwykle ciężkie, zatrucie moralne duże! Na prośbę mojej Matki daruje wam Bóg czas łaski.

Moja Matka jest waszą wielką Orędowniczką. Ona należy do mego serca i do was. Ufajcie mojej miłości! Ja nie opuszczę mego ludu. Zaufanie i jeszcze raz zaufanie – módlcie się nieustannie o tę łaskę!

…To z mojego serca płyną łaski! Niech będzie to dla was pociechą w tych niespokojnych czasach.

..Jestem żywym chlebem, który z nieba pochodzi! Jestem Prawdą, która przyjęła ludzkie ciało – słowami „niech się stanie”!

W ten sposób stałem się chlebem – przygotowując moje ciało by dać świadectwo prawdzie.

Bóg jest w tym chlebie obecny – wszechmoc zniżyła się ku ziemi!

JESTEM CHLEBEM ŻYWYM!

Uczynię wielkie cuda!

Pomnożę chleb eucharystyczny w waszych duszach, dlatego otwórzcie szeroko serca! Uwierzcie znów w moją wszechmoc! To ona sprawia cuda. Nie odgradzajcie mnie. Wszystkie dusze muszą mieć w tej odnowie swój udział.

Ja swoją miłością toruję wam drogę. Cały świat niech weźmie w tym udział i życie będzie piękne.

Ciężar grzechu przytłacza swym ciężarem ludzkość!

Grzech jest bardzo zaraźliwą chorobą. Jestem lekarzem i prze­mawiam do twego serca. Tylko ja mogę otworzyć ludzkie serca, wkrótce będą mnie one słyszeć.

Wielkie są cuda czynione przez dusze. Dam wam moc pomaga­nia grzesznikom. Usłyszę każdy szept! Miłość zna każdą sylabę, Ukażę wam w niebie, w wieczności, jak wam pomagałem. Do każdej modlitwy dołączę cud — cud miłości, który sprawi, że wszyscy będą uratowani!

Składajcie ręce do modlitwy! Łaski spływają już na was.

Nikt z was nie może mnie widzieć, ale kochać może każdy! Każdemu otworzę me serce, jeśli poprosi mnie o to. Jakże pomnoży się moja miłość przez was!

Moja krew płynie nieustannie i oczyszcza wasze dusze!

Każda dusza posiada własne serce, podarowane jej przez Ojca Niebieskiego. To serce przedstawia nieocenioną wartość! Posiada ono niewyobrażalną właściwość, której nie mają inne stworzenia — może ono przyjmować od Boga miłość!

Tylko do ludzkiego serca przychodzi Bóg, który jest praźródłem miłości.

O sakramencie pokuty!

…To źródło miłosierdzia nigdy nie uschnie dla tego, który zbliża się do niego z pokorą! Jest ono dla każdego dostępne! Przyjdźcie i pijcie z tego źródła! Wasze dusze będą uzdrowione!

Przyjdźcie do praźródła miłości którym ja sam jestem. Nie tylko moim uczniom myłem nogi — wszyscy, którzy pić będą z mego źródła, będą oczyszczeni.

Za każdym wyznaniem grzechów wasze dusze są czyste, jak po chrzcie świętym.

…Jakże płakałem kiedyś nad losem Jeruzalem — teraz płaczę nad wami. Czyż ludzie stali się tak ślepi, że odtrącają nawet sakramenty. Ducha Bożego nie uznają, sprzeciwiają się jego działaniu! Jest to największa zniewaga mego serca! To są już grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Wielu wie dokładnie, co czyni!

O, biedna ludzkość, dająca się tak oślepić!

Wielu uniewinnia samych siebie, a przy tym są pełni jadu!

…Jestem szczodrobliwym Duchem i pomagam wam w niebie! Jakże wielkie bogactwa płyną z mego serca ku ludziom i z jakże wielkim lekceważeniem są często traktowane.

O, jak biedni są tacy ludzie. Tyle nieszczęścia, co teraz, nie widziało jeszcze ludzkie oko. Moje serce krwawi!

Czyż można zamykać oczy na widok miłości, jaką wam ofiaruję? Poszukuję nieustannie dusz, które zechciałyby wyna­grodzić mi to, czym inni zawinili, by uratować ich dusze!

…Biada, gdy człowiek jest niewdzięczny!

Jakże wdzięczne było moje serce za każdą otrzymaną od Ojca duszę. Wiele z tych dusz odpłaca się teraz niewdzięcznością. Moje życie przepełnione było wdzięcznością do Boga, Ojca wszystkich dusz. Dziękowałem za synostwo Boże. Dla moich to zasług otrzymaliście je.

Dlatego noście zawsze w swych sercach modlitwę dziękczynną!

Dziękujcie za miłość, z jaką przelałem dla was moją krew — bowiem wszystko jest łaską!

O, dziękujcie Ojcu Niebieskiemu, tak jak ja to czyniłem. Jakże to proste słowo i jak wiele zawiera łaski!

…Moje serce jest źródłem miłości. Miłość promieniuje do wnętrza każdej duszy, poprzez wszystkie czasy!

Takie Miłosierdzie jest miłością — miłością do Ojca, który ratuje każdą duszę ujętą w jego planie zbawienia! Moje serce płonie miłością!

Przyjdźcie do mego serca! Ono jest przepełnione miłością i prag­nieniem uratowania was! Ratuję was moją własną duszą, która wniknęła w moje serce. Szła ona na poszukiwanie utraconych dusz, by zaprowadzić je do ich ojczyzny niebiańskiej.

Miłość używa wielu dróg, znanych tylko Bogu!

MODLITWY

Zbawiciel o modlitwie:

Jestem w stanie wszystko przemienić, albo też uczynić nieby­łym — moje możliwości są nieograniczone. To na dźwięk mojego słowa wypełnia się pusta sieć.

Tak też mogę obdarować duszę ponad miarę, gdy szanuje ona moje przykazania.

Moje słowa mają dzisiaj tę samą moc, jak dawniej. Musicie je tylko przyjmować swym sercem. Tak, moje słowa działają cu­da, tak jak przy tamtym cudownym połowie. Nic nie mówię nadaremnie. W każdym moim słowie jestem obecny. W cza­sie czytania ewangelii słyszysz mój głos. W moich słowach jestem obecny.

Kobieta, która dotknęła mej szaty, żyje także dzisiaj i będzie jutro żyła. W mojej szacie też jestem obecny.

Dziecię moje, taka musi być wasza wiara! Gdy całujesz mój obraz — całujesz mnie samego, bo to twoja dusza mnie ucałowała.

Nie całuje się przecież kogoś, kogo się nie kocha. Gdy ktoś się modli, przysłuchuję się uważnie, bo przemawia on do mnie i jestem tą modlitwą uczczony. Jestem podobnie jak echo, odpowiadające na modlitwę. Czy modlitwa odmawiana jest niedbale, źle czy też uważnie — zawsze jej się przysłuchuję, jakbym to ja sam się modlił. Bowiem modlitwa to coś bardzo wielkiego: modlić trzeba się sercem.

Gdy życie wasze zda wam się twarde, szukajcie ucieczki w modlitwie i słońce zaświeci znowu!

Szukajcie zawsze pomocy Ducha Świętego! On sprawi, że sprawy ułożą się znowu dobrze.

W modlitwie kierujemy swój głos do Ojca, Syna i Ducha Świętego, bowiem Bóg jest Trójcą Przenajświętszą. Na razie nie wiesz, co oznacza „modlić się”. Pomimo tego wolno ci jest się modlić. W modlitwie pomaga Duch Święty. Modlitwa może dusze wznieść na wyżyny, jak skrzydła ptaka unoszą do lotu.

Lecz są pewne różnice: nie każdy może wznieść się do lotu, jak poranny skowronek.

Jakże często jest ciężko się modlić; duch wzniósł się zaledwie ponad ziemię.

Tutaj, jednak modlitwa przyniosła dobre żniwo, jednak dla duszy pozostanie to na ziemi tajemnicą. Każda bowiem modlitwa osiąga niebo. Także kadzidło ma swój specyficzny zapach, który otacza ołtarz.

W czasie modlitwy odnalazłeś mnie samego.

AKT MIŁOŚCI

„O, Jezusie, o, Mario, kocham was, ratujcie kapłańskie dusze, ratujcie dusze — kochając gorąco, proszę, oby ten Akt Miłości, każdym tchnieniem, każdym uderzeniem pulsu, tysiąc razy, wolno mi było powtórzyć”.

PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ:

„Wieczny arcykapłanie, zmiłuj się nad kapłanami i kandydatami na księży”!

 AKT ZAUFANIA

„Bóg kocha mnie”.

Odmawiajcie modlitwę na Anioł Pański!

CHRZEST NIENARODZONYCH

Dziecię moje: weź wodę święconą, krucyfiks i pobłogosław duszy­czki dziecięce, mówiąc z całym oddaniem:

„Bóg błogosławi was i ochrania was.

Jego Święte Oblicze promieniuje nad wami.

On przyjmuje was na łono swej niezmierzonej miłości”

O MÓJ JEZU – MIŁOSIERDZIA

„Najukochańszy Zbawicielu, ratuj tę … duszę, poprzez Twe miłosierdzie, które większe i głębsze jest jak ocean”.

„Ja, wiem, że jesteś miłosierny”.

„Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci wszystko, co pochodzi z Serca Twego Syna, Twej niezmierzonej miłości jako zadośćuczynienie, w Duchu Świętym — za grzechy tego świata i dla dobra Twego świętego ludu”.

Do odmawiania: (dorosłych i dzieci)

—— Jezu, kocham Cię w czasie tej modlitwy!

—   Jezu, kocham Cię przy pracy!

–   Jezu, kocham Cię w czasie snu! (dla dzieci)

—   Jezu, kocham Cię w czasie nauki!

—   Jezu, kocham Cię w czasie zabawy!

Jezu, przez cały dzień myślę z miłością o Tobie! „O, Panie, moje oczy i uszy przyjm do swego wnętrza I oczyść też me zmysły i duszę mego serca. Pomóż moim myślom uciec przed grzechu cieniem, A moja mowa niech nie będzie dla Ciebie zgorszeniem. Spraw, aby me ręce dla Boga pracowały, A oczy me tęsknie tylko Ciebie szukały. Niechaj stopy moje Twoją drogą idą, I spraw, że we wszystkim Bożą wolę widzę. Przyjmij każdy mój oddech, O Zbawicielu, błagam! Każde uderzenie, serca swym ogniem rozpalaj. Amen.”

MODLITWA DO ZBAWICIELA OBLANEGO ŚMIERTELNYM POTEM:

Ojcze Nasz…  — za umierających nagłą śmiercią,

— za samobójców,

— za pomordowanych,

— oby nawiedził ich Duch Święty — Pan życia!

„O ukrzyżowany Jezusie Chrystusie, Panie nasz i Zbawicielu,

błagam Cię — zmiłuj się nad nami i całym światem!”

„Boże, nich się dzieje wola Twoja, zawsze i wszędzie”.

Odmawiaj codziennie jedno „Ojcze Nasz…” w intencji pokornego

serca!

Mów często: „Jezu każdy oddech ofiaruję z miłością Tobie”.

Miłość może leczyć — zapamiętaj to zdanie!

Lekarstwo darowane przez łaskę — i nikt nie umrze.

W swym sercu noście modlitwę dziękczynną!

Dziękujcie za miłość, dla której przelałem za was moją krew, bowiem wszystko jest łaską!

Dziękujcie Ojcu Niebieskiemu, ja także to uczyniłem.

Jakże proste to słowo „dziękuję”, a tak bogate w łaski!

ŻYJ MIŁOŚCIĄ

Żyj miłością I nią oddychaj,

Wśród zgiełku, wrzawy

Niech znowu rozkwita.

Gdy ją zgubiłeś

Szukaj od nowa.

Znalazłszy, podziel

Się nią bez słowa.

Trudź się i pracuj

Dla niej bezustannie,

Bo przez nią życie

Jest życia warte.

Gdy nosisz ją w sercu

Ukrytą skromnie,

Przez Zbawiciela

Jak gwiazda zapłonie.

Pamiętaj ciągle,

Że Bóg jest miłością,

Szukaj Go w ciszy,

Nie w zgiełku i złości.

Niech świat szaleje

Jak w strasznej burzy

Bóg czeka do końca czasów..

Nie dłużej…

Początek i koniec

Jest wam dobrze znany.

Kochajmy wszystkich,

Na cóż więc czekamy.

Zwyciężać, panować

I światowa sława…

Tylko w miłości

Jest wciąż Boska sprawa.

Spójrzcie ku niebu

Spokojnie i ufnie.

Świat opromieniony

Ku niebu on mknie.

Miłość zawiera w sobie

Wieczną jasność od Boga.

Przyjmijcie serce Zbawiciela,

Zapomnijcie, co trwoga.

MODLITWA PRZED TABERNAKULUM

Najukochańsza światłości

W Najświętszym Sakramencie,

Jakże Cię dusza pragnie!

Oczyść ją w świętym momencie.

Z Tobą mój Zbawicielu

Pragnę przez świat wędrować

I każdą zgubioną duszę

Na powrót do Ciebie skierować.

Moje serce na ziemi

Błąka się wśród ciemności.

Daruj mej duszy Jezu

Światło Twojej miłości.

O rozkoszy mej duszy

I jej świeży oddechu, Miłości Boga Ojca!

O uwolnij mnie od grzechu.

Na ranę Twego Syna

I Serca Twego miłość,

Ukryj tam moją duszę

Zranioną przez nienawiść.

Daruj mej duszy życie,

Wieczny radosny byt,

Lecz ponad wszystko — miłość,

Bo miłość to jesteś Ty…

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ

O Matko klęczę przed Twym obrazem,

Chłonę łagodny wyraz Twej twarzy,

Jesteś miłością, która nas rozumie.

Dobroć Twa pomocy nigdy nie odmówi.

Twój Syn, Ciebie nam darował,

Choć naród kochającego Syna — niewiele szanował.

Duszom naszym chętnie u Boga pośredniczysz.

Błądzącym z pomocą niezwłocznie pośpieszysz.

Ty znasz naszą ziemię i niezmierzone trudy,

Zachowaj nas, o Matko, od wieczystej zguby.

Zmiłuj się nad nami, Królowo Miłosierdzia,

Pomóż nam znaleźć łaskę, ulecz nasze serca.

Ucieczko grzeszników i ozdobo nieba,

Miłości Twego Syna i czystości nam trzeba.

Prowadź nas śladami najmilszego Syna.

Za sprawą jego miłości wymaże się wina.

I przyszłaby ciemność,

Nie zaznamy strachu.

Z Twojego Oblicza bije wieczne światło!

Przed Komunią Świętą:

Najukochańsza Matko! usłysz me błaganie:

Przygotuj me serce na Jezusa spotkanie.

Dodaj Twoich łez mej skąpej żałości,

Spraw, abym ufał, szczególnie Twej miłości.

Przez Twoją czystość dusza ma rozkwitnie,

A serce żarem miłości zabłyśnie.

Któż był skromniejszym sługą,

jak Ty – Bogu, o Pani!

Na jego i Twoją chwałę odmawiamy różaniec.

Pobłogosław mnie Matko, chcę być Twoim sługą,

Okryj nas wszystkich swym płaszczem,

I ochroń przed złem i przed zgubą.

Twoim płaszczem okryty przyjmuję Zbawiciela,

Niezgłębiona to miłość, pod postacią chleba,

Gdy Jezus z nieba zstępuje, raduje się ma dusza!

Dziękczyńmy wraz z aniołami i wiecznie nie będzie za dużo.

Moje Przenajświętsze Serce nie jest czczone tak, jak daw­niej. Moje Serce powinniście uwielbiać bezustannie. To właś­nie Moje Serce było nosicielem całej historii zbawienia. Ot­worzę Moje Serce dla was na nowo. Wytrącę przez to szatano­wi grunt pod nogami i zabezpieczę przed jego atakami wasze dusze. r

… Moje Serce otworzy wam niebo i spełni wasze prośby. Wyprowadzę was z tego ucisku na drogę wolności. Ręce wy­ciągające się do Mnie z prośbą będą zawsze obdarowane. Miłość, wypływająca z Mego Serca jest wielką tajemnicą. To Ja nią jestem – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!

Ludzie pohańbili Moją miłość skierowaną do nich. Nikt nie zna Mej nieskończonej Wielkości. Gdybyście ją znali, pa­dlibyście natychmiast wszyscy na kolana. O, jakże nisko mu­siałem zejść, by móc otworzyć wam Swoje Serce. Nikt nie odważyłby się oglądać Mego Oblicza w czasie modlitwy do Mego Ojca, tak wielkie było Moje oddanie się Jego woli. Poprzez Święty Krzyż zostaliście uświęceni. On jest światłem dusz. Nieustannie spływa do dusz ludzkich krew z Mego ot­wartego Serca. To zdarzenie nie zna żadnej miary. Miłości nie można zmierzyć! Dla każdego stoi Moje Serce otworem i nikt nie jest w stanie go zamknąć. To Bóg kazał otworzyć Me Serce! Wszyscy padliby twarzą na ziemię, gdyby mogli rozpoznać prawdziwe rozmiary tej łaski. To wydarzenie było osłonione przez Moją ludzką naturę. Nie widziało lego żadne oko, w przeciwnym razie bylibyście tym śmiertelnie poraże­ni. Dzieło zbawienia nie jest ukończone. Nie wiecie, że zba­wienie jest Miłością, która trwa w nieskończoność. Któż mógłby kochać jeżeli sam nie jest kochanym!

Wszystka miłość była darem dla was. W ten sposób mog­łem Boga złączyć z całą ludzkością.

Słowa Pana Jezusa

AKT MIŁOŚCI

SAM_1285

Posted in Inne Orędzia, Objawienia | Otagowane: , , | 71 Komentarzy »

Garabandal – Zapowiedź ogólnoświatowego «ostrzeżenia»

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 listopada 2013

«Przekażcie tę zapowiedź Memu stworzeniu» – domaga się Niebo. A jednak orędzie z Garabandal z ogłoszonym przez nie ostrzeżeniem nie zostało rozpowszechnione na świecie przez powołane do tego autorytety. Pan zechciał więc w r. 1987 powtórzyć jego aktualność Vassuli, podkreślając odpowiedzialność pasterzy:
«Moje stworzenie powinno zostać ostrzeżone i wierzyć we Mnie. Przypomnijcie im Moją Miłość,1 rozpowszechniajcie Moje Słowo, głoście Mnie… Ogłaszajcie Mnie, nie odrzucajcie Mnie! Obecnie odrzucacie Mnie, nie bronicie Mnie! Ogłaszajcie Moje Dzieła z przeszłości i Moje aktualne Dzieła. Jestem Wszechmogący. Cierniami Mojej Głowy są wszystkie kapłańskie dusze trzymające klucze poznania, które same do niego nie dochodzą i nie pozwalają dojść tym, którzy tego pragną!2 Te dusze kapłańskie są Moimi cierniami! Ich ręce są jeszcze splamione świeżą krwią z przeszłości, odpowiedzialne za tyle zbrodni i okrucieństw.3 Te ciernie powinny Mnie znaleźć i okazać skruchę. Chcę, aby się nawrócili. Oni przeciwstawili się Orędziu Mojej Matki w Garabandal nie rozpowszechniając go, jak powinno to być uczynione. Nie chcieli uznać Jego pilności! O,4 cóż tam mam, Vassulo! Kamienie, ich serca są skamieniałe. PRZYJMIJCIE Prawdę, otwórzcie serca, Garabandal jest kontynuacją Fatimy!
Nie powtarzajcie waszych błędów… PIOTRZE!5 Piotrze, bądź Moim Echem! Paś Moje baranki, Piotrze…» (1.12.87)

Wyjaśnienia Conchity…

1 stycznia 1965 roku przy piniach w Garabandal Matka Boża z Góry Karmel zapowiedziała Conchicie ostrzeżenie światowe po to, abyśmy się poprawili i przestali popełniać tak wiele grzechów obrażających Boga. Ma ono być napomnieniem sumienia całego świata.
Według Conchity ostrzeżenie pochodzi bezpośrednio od Boga. Nie nadejdzie ono jako kara, lecz jako cudowny środek ocalenia:
«Aby dobrzy jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga, a źli – nawrócili się i zmienili», jak powiedziała. Przy innej okazji dodała:
«Bóg pragnie, abyśmy dzięki ostrzeżeniu się poprawili i mniej grzeszyli. Zostanie ono ujrzane przez wszystkich ludzi, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Będzie to jakby objawienie każdemu z nas wewnętrznie naszych grzechów oraz dobra, jakiego nie uczyniliśmy. Wierzący jak i niewierzący, ludzie wszystkich religii zobaczą to i odczują. To będzie jak agonia…»
Innym razem wyjaśniła jeszcze:
«To będzie jak ogień. Nie spali naszego ciała, lecz odczujemy go fizycznie i duchowo. Wszystkie narody i wszyscy ludzie tak to odczują. Nikt przed tym nie ujdzie. I nawet niewierzący odczują bojaźń Bożą. Dziewica powiedziała, że ostrzeżenie i wielki cud będą już ostatnimi tak wielkimi przejawami, jakie Bóg nam da. To dlatego myślę, że po nich będziemy blisko końca czasów.»

Odczucie w głębi duszy…

Inna widząca z Garabandal, Jacinta, tak opowiedziała o tym, jak rozumie ostrzeżenie:
«To coś, co będzie najpierw widziane poza nami, w przestworzach, a potem natychmiast odczujemy to w duszy. Potrwa krótki czas, ale będzie się wydawało, ze trwa bardzo długo z powodu oddziaływania na nas, na nasze wnętrze. Stanie się to dla dobra dusz, abyśmy ujrzeli nasze sumienie, dobro i zło, jakie popełniliśmy. Odczujemy wtedy wielką miłość do naszych Niebieskich Rodziców (do Boga, który jest naszym Ojcem oraz Maryi – naszej Matki) i poprosimy ich o przebaczenie za wszystkie zadane im zniewagi.»
Ostrzeżenie jest dla wszystkich, gdyż Bóg pragnie zbawienia każdego stworzonego przez Siebie człowieka. Celem ostrzeżenia jest doprowadzenie nas do zbliżenia się do Niego i powiększenie naszej wiary. Powinniśmy więc przygotowywać się na ten dzień. Nie mamy oczekiwać go z lękiem, Bóg bowiem nie zsyła niczego, aby wystraszyć. On czyni wszystko ze sprawiedliwością i miłością. Wszystko czyni dla dobra Swych dzieci, aby się cieszyły życiem wiecznym i nie zatraciły się.
Co do sposobu naszego przygotowania się na to wydarzenie Mari-Loli, jeszcze jako dziecko uprzywilejowane oglądaniem Matki Bożej, polecała nam:
«…mocno pokutować, podejmować ofiary, nawiedzać Najświętszy Sakrament każdego dnia, kiedy możemy to uczynić, i codziennie odmawiać różaniec…»

Objawienie się Boga każdej żyjącej istocie

Wszystkie informacje przekazane przez widzące z Garabandal zostały potwierdzone i uszczegółowione w orędziu danym Vassuli.
Widzące z Garabandal starały się jedynie własnymi słowami przedstawić trudne do opisania zjawisko duchowe. Tymczasem z orędzia zanotowanego przez Vassulę jasno wynika, iż ostrzeżenie będzie podobne do tego, czym jest sąd szczegółowy duszy, kiedy powraca ona do swego Ojca. Będzie się składać z osobistego objawienia w trzech fazach o nasilającej się intensywności:
1) W pierwszym objawieniu się nam Boga Światło Boże przeniknie naszą duszę ukazując nam świat niebieski, rzeczywistość nadprzyrodzoną w całym jej ogromie. Jednocześnie widzenie to sprawi, że uświadomimy sobie nasze grzechy i ich wielkość.
2) Stopniowo będziemy się zanurzać w Świetle aż ujrzymy samego Boga w Chrystusie uwielbionym. To spowoduje, że serce człowieka uświadomi sobie swe grzechy i okaże autentyczną skruchę.
3) Zostaną przed nami ujawnione wszystkie bluźnierstwa z całego naszego życia i dokona się sprawiedliwy sąd nad nami.
Oto słowa zanotowane na ten temat przez Vassulę 15 września 1991:
«W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto,6 a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:
Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.
Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.
Koniec Czasów7 jest bliższy, niż myślisz…

Faza pierwsza – Wizja Nieba i uświadomienie sobie swego stanu

Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół
Arki Przymierza.8
Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

Faza druga – Wizja Boga i wyrzuty sumienia

Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że – chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów – nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia…
Zobaczą: Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce, Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.
Zobaczą: Ręce Tego, Który ukształtował was9 i pobłogosławił…
Zobaczą: Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę, przyobleczonego w przerażającą wspaniałość, Pierwszego i Ostatniego, Tego, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogącego, Alfę i Omegę:10
Władcę.
Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia.11 Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca… W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

Faza trzecia – Poznanie siebie i lament

A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel:12
Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy… Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy.13 Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.14
Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków,15 nikt z was by nie ocalał!
Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki.16 Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”.17 Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!”18 wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi-proroków, aby wołali:
“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę,
bo godzina sądu Mojego nadeszła.”19
Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.»

Gdybyście kochali Boga, bylibyście szczęśliwi, dowiadując się o tym

W kilka dni później Pan dodał:
«Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.20
Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:
“Dzień Pana jest w zasięgu ręki”21
i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale.» (19.09.91)

Przez ostrzeżenie do oczyszczenia: łaska odnowy

W r. 1997 Bóg Ojciec w Swoim Kantyku przywołuje owoce tego ostrzeżenia, które ma zahamować grzechy ludzkości i oczyścić ją:
«Moje Oczy zawsze przyciągał człowiek o duchu pokornym i skruszonym i Ja – który jestem znany z dawania narodzenia – dam wkrótce Mojemu stworzeniu pobłogosławione przez Mego Świętego Ducha odrodzenie, jakiego nigdy dotąd nie widziano w historii. Płomień w Moim Sercu będzie waszym oczyszczeniem, stworzenie, i tak dokona się Mój sąd.22 Zostanie to dokonane, żeby zdjąć waszą zasłonę i żebyście ujrzeli Mnie obleczonego w chwalebne piękno i świętość. Dokonam Mego aktu miłości,23 żeby was zdobyć dla Mnie. Wtedy wy z kolei zwrócicie się ku Mnie. Staniecie się też świadkami Mojej Miłości. A kiedy ludzie, zaskoczeni przemianą waszych serc, zapytają o powód waszego pokornego postępowania, odpowiedzcie: “Nauczyłem się [tego] od mojego Ojca; słuchałem mojego Małżonka24 i dzięki temu stałem się synem światłości. Mój Bóg jest moim Światłem, a życie wieczne to poznanie Go jako jedynego prawdziwego Boga i Pana wszelkiego stworzenia. Wtedy, Moi przyjaciele, i wy będziecie należeć do Małżonka na zawsze i na wieki.» (25.09.97)

Echo Ewangelii

Jezus w Ewangelii zwraca się do nas z licznymi apelami do czuwania, do czujności. W cytowanych współczesnych orędziach, wezwaniach Boga dla naszego czasu, czyż tak samo nie prosi nas, abyśmy byli gotowi, bo nie znamy „dnia ani godziny”? (por. Mt 25,13).
Wezwanie do czujności, do przygotowania na osobiste spotkanie z Bogiem, na sąd, na życie tak, abyśmy w każdej chwili mogli zdać sprawę z włodarstwa swego (por. Łk 12,20) jest więc głęboko ewangeliczne. Warto zatem od czasu do czasu je przypominać, aby nie zmarnować czasu i szansy danej nam przez Boga, pragnącego naszego powrotu.

Źródło:voxdomini.com.pl

Posted in Inne Orędzia, Objawienia, Warto wiedzieć, Znaki czasu | Otagowane: , | 87 Komentarzy »

Ostrzeżenie wkrótce – przetłumaczone

Posted by Dzieckonmp w dniu 9 listopada 2013

Kiedy piszę te słowa, osoba, która wydaje się być mistyczką, a którą znam osobiście, jest śmiertelnie chora. Jest przykuta do łóżka i straciła na wadze tak dużo, że obecnie waży niestety jedynie około 23 kilogramów (wcześniej ważyła około 78 kilogramów). Jest całkowicie przykuta do łóżka od 5 maja 2010 , to znaczy od 3,5 roku. Przez lata Bóg objawiał jej wiele istotnych faktów dotyczących przyszłości Kościoła i świata – proroctwa te są określane jako „Czasy ostateczne” albo „wielkie Ostrzeżenie”. Bóg polecił jej ujawnić te apokaliptyczne wydarzenia, mające nadejść w przyszłości, a zachęcona i prowadzona przez księdza – jej kierownika duchowego, uczyniła to, co jej polecił. Większość z tych, którzy znali ją i jej życie, uwierzyli, lecz inni wzgardzili i zignorowali ją wraz z jej proroctwami. Zanim przejdę do dalszej części, muszę powiedzieć, że nie ujawnię tutaj jej tożsamości, gdyż wiem, że nie jest to moim zadaniem. Rzecz jasna, towarzyszyło jej wiele niezwykłych wydarzeń, lecz autor tej informacji stara się być ostrożny, rozważny, wymagający i zawsze w komunii z kościołem katolickim. Ale wiem, że można patrzeć komuś w oczy i „zobaczyć” prawdę, szczerość, miłość Boga. Stało się tak, że dosłownie cały rok poświęciłem na studiowanie w duchu modlitwy wydarzeń z jej życia oraz proroctw, które zostały jej przekazane, oraz poddawanie tych informacji refleksji, abym, uczyniwszy to doszedł do następującego wniosku: IF to bardzo duży „IF”, który wkrótce stanie się prawdą, a mianowicie wszystkie narody tej ziemi WKRÓTCE przejdą boskie oczyszczanie za sprawa Bożej woli, co dotychczas nie miało nigdy miejsca na ziemi. To będzie niewyobrażalne cierpienie na skalę światową , a jednak czasami to będzie niewyobrażalna łaska i miłosierdzie : albowiem Bóg karze i uzdrawia – w celu wielkiego oczyszczenia, która będzie miało miejsce w celu zbawienia dusz. Skala duchowa tego zjawiska będzie niespotykana. Nie przedstawiam tej informacji w oparciu o jednego z mistyków, mającego prywatne objawienia. Moje wieloletnie badania nad duchowością, doprowadziły mnie do wielu innych mistyków (choć dane mi było rozmawiać bezpośrednio z trojgiem z nich) i ta informacja jest „owocem” niektórych z tych badań. W zasadzie to, co odkryłem i co zapewne nie jest tajemnicą, że wszyscy współcześni mistycy, czyli ci z ostatnich 100 lat przekazywali proroctwa, wskazujące na oczyszczenie w czasach ostatecznych, które wkrótce będzie miało miejsce. Pytanie tylko, co oznacza słowo „wkrótce”? Tylko Bóg to wie, ale wiele osób, w tym ja, uważa, że „wkrótce” oznacza „bardzo szybko”. Jak już pisałem, czas Miłosierdzia został przedłużony, ale mogę tylko powiedzieć, że w tym momencie, że mistyczka o której wspominałem powyżej jest pewna, że wielkie oczyszczenie ma nastąpić w bardzo niedalekiej przyszłości, DOSŁOWNIE W KAŻDEJ CHWILI. Ale to nie jedyne doniesienie, Ostatni sondaż opublikowany przez Reuters poinformował, że kiedy ludziom na całym świecie, czy czuja iż nadchodzi koniec świata, 15% odpowiedziało tak, a przynajmniej odpowiedziało, że nadchodzi koniec epoki. Dlaczego tak dużo ludzi odpowiedziało w ten sposób? Czy ci ludzie zostali jakoś specjalnie oświeceni? Czas pokaże, jak mówi popularne powiedzenie. A dla osób zainteresowanych tym tematem chciałbym zaproponować nową książkę, która właśnie przeczytałem zatytułowany “Znaki czasów. Nowa Arka i Królestwo Bożej Woli” autorstwa Kelly Bowring (Two Hearts Press, 2013), mające imprimatur KK. Autor książki przygotował doskonałą rozprawę o proroctwach i wydarzeniach dotyczących czasów ostatecznych, wraz z wyjaśnieniem, co one oznaczają dla nas wszystkich oraz jakie powinno być nasze duchowe przygotowanie, rozumienie i sposób myślenia o tych nadchodzących wydarzeniach. Jedno jest pewne: jeśli to, co jest przepowiedziane odnośnie Ostrzeżenia lub Wielkiego Oczyszczania przez wielu mistyków ostatnich lat, wydarzy się w najbliższych dniach, to wszystkich nas czekają niewyobrażalne cierpienia, ale także i niewyobrażalne łask.

Tłumaczyła: Marti

Źródło: http://www.mysticsofthechurch.com/2013/11/are-end-times-coming-upon-us.html

Posted in Ciekawe, Inne Orędzia, Warto wiedzieć | Otagowane: | 31 Komentarzy »

OTO NADCHODZI JEZUS CHRYSTUS NA OBŁOKACH, W CHWALE

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 listopada 2013

W orędziach ks. St. Gobbiego.  „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” ,Matka Boża odpowiada jednoznacznie że orędzia te dotyczą  końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót  Syna Jezusa w chwale.
Matka Boża nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że zbliża się czas zapowiedziany od dawna w Piśmie Świętym. Chcąc przekonać o tym wszystkich wątpiących
w sposób systematyczny wyjaśnia nam, że….

CZY POWRÓT JEZUSA JEST BLISKI?
     Na to pytanie Matka Boża odpowiada jednoznacznie w większości Orędzi. Tak mówi o Swej „błękitnej książce”: „To jest orędzie apokaliptyczne. Dotyczy ono końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót Mojego Syna Jezusa w chwale” (520d).
Matka Boża nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że zbliża się czas zapowiedziany od dawna w Piśmie Świętym. Chcąc przekonać o tym wszystkich wątpiących, w sposób systematyczny wyjaśnia nam, że…

POWRÓT JEZUSA JEST BARDZO BLISKI!
     Radosne zapewnienia Maryi przewijają się przez Jej wszystkie orędzia: „Bliski jest teraz Jego chwalebny powrót. Nowa światłość i wielki ogień odnowią ten świat” (189). „Pragnę zwiastować dziś wszystkim Moim dzieciom radość: bliski jest już czas Jego chwalebnego powrotu!” (369)
W związku z tym że dzień ten jest bliski, Maryja zachęca nas do czuwania razem z Nią: „Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu w tych ostatnich czasach waszej bardzo długiej Wielkiej Soboty. Bliska jest bowiem chwila, kiedy Mój Syn Jezus powróci na obłokach Niebieskich – we wspaniałości Swej Boskiej Chwały” (423j). Już wkrótce zakończy się obecny czas cierpienia: „Zapomnijcie o krwawej przeszłości. Niech zamkną się głębokie rany tych bolesnych czasów oczyszczenia i wielkiego ucisku, bo wasze wybawienie jest bliskie” (465i). „Nadchodzi godzina, w której zmartwychwstały Jezus – który wstąpił na Prawicę Ojca – powróci do was na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskiej chwały, i doprowadzi do doskonałego wypełnienia Swe dzieło Odkupienia” (517j).
W słowach Maryi nie ma wahania. W każdym okresie roku, z okazji różnych świąt, wciąż powraca ten najważniejszy temat: „Dziś zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich: Pan Jezus, którego w tę noc kontemplujecie w żłóbku – słabego, małego, płaczącego, zdanego na łaskę wszystkich – ma właśnie powrócić w blasku Swej Boskiej chwały” (534r).

PRZEŻYWAMY WŁAŚNIE DRUGI ADWENT I BLISKIE DRUGIE BOŻE NARODZENIE
     Maryja porównuje drugie przyjście Jezusa do Jego pierwszego pojawienia się na świecie, stąd czas obecny nazywa drugim Adwentem: „Drugie Boże Narodzenie jest bliskie. Ze Mną przeżywajcie decydujące chwile drugiego Adwentu – w wierze, na modlitwie, w cierpieniu przyjętym i przenikniętym światłem, w oczekiwaniu na bliskie nadejście wielkiego Dnia Pańskiego” (279k).
Jakże często określenie takie pojawia się w papieskich przemówieniach! Czyż zresztą cała historia chrześcijaństwa nie jest nieustannym oczekiwaniem na powrót Zbawiciela? W czasie każdej Ofiary Eucharystycznej wciąż na nowo powtarzamy słowa: „Głosimy śmieć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.” Maryja pragnie zwiastować nam wielką radość: nasze oczekiwanie wkrótce się zakończy.
     „Jego drugie Boże Narodzenie jest właśnie u waszych drzwi. Otwórzcie więc wasze umysły na Niebiańskie Głosy, które – na tyle różnych sposobów i przez tyle znaków – mówią wam, że bliski jest Jego powrót. W tę Świętą Noc gromadzę was, abyście czuwali ze Mną przy małym Dziecku, tak potrzebującym miłości. W tę Świętą Noc zapraszam was do otwarcia waszych serc i umysłów na przyjęcie radosnej zapowiedzi: bliskie jest drugie Boże Narodzenie” (342).
     „Wchodzicie teraz w wydarzenia, które przygotowują was na drugie Boże Narodzenie. Zbliżacie się do chwili chwalebnego powrotu Chrystusa. Nie pozwólcie więc, by ogarniał was lęk lub smutek, próżna ciekawość lub bezużyteczne niepokoje” (415n).

DZIESIĘĆ DECYDUJĄCYCH LAT
     Skoro czas przyjścia Jezusa jest tak bliski – jak zapowiada to nam Niebieska Matka – trzeba się przygotować na Jego przyjęcie przez uporządkowanie własnego życia, przez wzmocnienie wiary. Maryja tego właśnie pragnie. Taki jest cel przekazywania Orędzi ks. Gobbiemu i utworzenia Ruchu Maryjnego. 18.09.1988 r. powiedziała wyraźnie: „To jest okres dziesięciu lat. To dziesięć bardzo ważnych lat. Dziesięć decydujących lat. Proszę was o spędzenie ich ze Mną, wchodzicie bowiem w końcowy okres drugiego Adwentu, który prowadzi was do tryumfu Mego Niepokalanego Serca w chwalebnym przyjściu Mojego Syna Jezusa” (389).
W okresie tych dziesięciu lat, począwszy od roku 1988, zgodnie ze słowami Maryi:
     – dopełni się pełnia czasów
     „Pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się, jak wam to ukazywałam – poczynając od La Salette aż po ostatnie i obecne objawienia” (389d).
     – oczyszczenie osiągnie swój szczyt
     „W okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich” (389e).
     – zakończy się czas wielkiego ucisku
     „W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa”1 (389f).
     – ujawni się tajemnica nieprawości przygotowana przez odstępstwo
     „W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa” (389g).
     – spełnią się wszystkie tajemnice i przepowiedziane wydarzenia
     „W czasie tych dziesięciu lat spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym Moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które przepowiedziałam” (389h).
     1 stycznia 1994 powiedziała: „Otwórzcie wasze serca na nadzieję, bowiem lata te są czasem przygotowania największego tryumfu Boga, który nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa w chwale. Moje Boże macierzyństwo spełnia się dzisiaj poprzez przygotowanie drogi dla Jego chwalebnego powrotu. Jak byłam Matką pokorną i ubogą Jego pierwszego przyjścia, tak jestem Matką chwalebną i potężną Jego drugiego przyjścia do was.” (510e)

ZNAKI POWROTU JEZUSA
     Kiedy mówi się o powrocie Jezusa na ziemię – zgodnie z Jego zapowiedzią – musi pojawić się słuszne pytanie o to, czy pojawiły się już znaki zapowiadające Jego przyjście. Zapytali o nie Apostołowie: „Powiedz nam, jaki będzie znak Twego przyjścia?” (Mt 24,3) Odpowiadając im, Jezus uprzedził o wszystkich znakach Swego przyjścia (por. Mt 24,5-14). Jego wezwanie: „czuwajcie!” (Mt 24,42), dotyczy bacznego obserwowania rzeczywistości, by nie dać się zwieść fałszywym prorokom, ale też, by usłyszeć prawdziwych i dobrze przygotować się na nadchodzące wydarzenia.

ODCZYTYWAĆ ZNAKI ZAPOWIADAJĄCE BLISKI POWRÓT
     Maryja w książce „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” radzi: „Trzeba dziś wielkiej ciszy, by pojąć tajemniczy plan i aby umieć odczytać przeżywane przez was znaki czasów. Zapowiadają wam one Jego bardzo bliski powrót” (318f). Odwołując się do ewangelicznych zapowiedzi Matka Boża pouczyła nas 31 grudnia 1992 o wszystkich znakach powtórnego przyjścia Jezusa. Wskazała, że pojawiają się one w naszych czasach, w których żyjemy:
     „Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelię głosi się wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta” (485i).
     Z Maryją możemy odczytać znaki dawane nam przez Boga i zrozumieć „że spełnianie się tych znaków wskazuje z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale (485).” Analiza dokonana przez Nią jest głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym.

ZNAKI POWROTU JEZUSA DANE NAM W PIŚMIE ŚWIĘTYM

     Pierwszy znak: rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa
     Maryja – odwołując się do Pisma Św. – mówi: „Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.
«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.»2
«Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.»3 «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»4 ” (485d)
     „Przepowiedziałam wam także poważny kryzys, który dotknie Kościół z powodu wielkiego odstępstwa, jakie do niego weszło poprzez coraz większe rozszerzanie błędów, przez wewnętrzne rozbicie, sprzeciwianie się Papieżowi i odrzucanie jego Urzędu Nauczycielskiego. Moje Umiłowane Dziecko – Kościół musi przeżyć godziny swej agonii i bolesnej męki. Opuści go wiele jego dzieci. Gwałtowny wiatr prześladowania spadnie na niego i wiele krwi przeleje się wśród Moich umiłowanych dzieci” (529ij).

     Drugi znak: wybuch wojen i walki bratobójcze
Maryja uprzedza: „Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»5 ” (485e)

     Trzeci znak: krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie głoszona we wszystkich częściach świata
     Maryja mówi: „Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.
     «Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić… A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»6 (485f)
     1 stycznia 1994 Maryja uprzedza: „Jestem szczególnie blisko Kościoła w tych ostatnich czasach, w których musi on przeżyć krwawą godzinę oczyszczenia i wielkiego ucisku. Również wobec niego musi się wypełnić plan Ojca Niebieskiego. Jest on wezwany do tego, by wspiąć się na Kalwarię swej ofiary” (510g).

     Czwarty znak: straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta
     Maryja mówi: „Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swym tronie, każąc siebie adorować jako Boga.
     «…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»7 «…ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».8
     Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»9
     Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
     Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.”10 (485g)
     Również 13.05.1990 Maryja powiedziała: „Kościół pozna godzinę największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania” (425).
     „Kościół – Moje umiłowane Dziecko będzie uderzany, raniony, zdradzany, obnażany i opuszczany. Zostanie on doprowadzony do drzewa krzyża i do niego przybity. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza, aby doprowadzić do szczytu ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez Boże Pisma. Nie traćcie jednak odwagi, najmilsi synowie. Niech mocna będzie wasza wiara” (510h).

     Piąty znak: nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie
     Ewangelista św. Mateusz tak opisuje kolejny znak określony przez Jezusa jako znak Jego bliskiego powrotu: «Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»11
     Maryja następująco komentuje te słowa: „Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale. «Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»12 (485h)

     Szósty znak: zanik i brak wiary
     Maryja wyjaśnia nam: „Czytacie w Ewangelii: «Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»13 Chcę was dziś zaprosić do rozmyślania nad tymi słowami, wypowiedzianymi przez Mojego Syna Jezusa. Są to słowa pełne powagi. Skłaniają do zastanowienia się i mogą wam pomóc zrozumieć czasy, w których żyjecie. Możecie jednak postawić sobie pytanie: dlaczego Jezus to powiedział? Zrobił to, aby opisać wam okoliczności, które będą wskazywać na Jego bliski powrót w chwale; aby przygotować was na Swoje drugie przyjście. Zaniknie wiara.
     Również w innym fragmencie Pisma Świętego – w Drugim Liście św. Pawła do Tesaloniczan – znajduje się jasna zapowiedź, że przed powrotem Chrystusa w chwale będzie miało miejsce wielkie odstępstwo.14 Utrata wiary jest prawdziwym odstępstwem. Szerzenie się odstępstwa jest znakiem wskazującym, że obecnie bliskie jest już drugie przyjście Chrystusa. W Fatimie przepowiedziałam wam, że nadejdzie czas, kiedy ludzie utracą prawdziwą wiarę. Oto ten czas. Obecnie doszło do tej bolesnej sytuacji, która jest znakiem przepowiedzianym wam w Piśmie Świętym:15 prawdziwa wiara zanika właśnie u coraz większej liczby Moich dzieci” (420a-e).

*
     Takiej analizy aktualnych wydarzeń i przemian dokonuje Matka Boża zatroskana o to, byśmy byli czujni i przygotowani, byśmy w tych trudnych czasach zachowali wiarę i z ufnością czekali na powrót Jej Syna. Czy ktoś może zaprzeczyć, że żyjemy w epoce pojawiania się znaków powtórnego przyjścia Jezusa – spełnienia się nadziei, którą żyły przez wieki pokolenia chrześcijan, umierając nie doczekawszy jej, pomimo brzmiącego przez wieki wołania: „Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20).
     Już widać zwiastuny wypełniania się kolejnego zapowiedzianego znaku: pojawienia się Antychrysta w Kościele (2 Tes 2,4), który będzie zwodził bardzo wielu (por. Dn 11,32). Niektórzy usiłują nas zmylić, koncentrując naszą uwagę na jakimś domniemanym Antychryście po to, abyśmy nie dostrzegli prawdziwego. I tak np. niektórzy widzą Antychrysta w angielskim lordzie, podając do publicznej wiadomości jego nazwisko; wskazuje się na rzekomy znak Bestii, którym miałby być kod paskowy znajdujący się na produktach będących w powszechnej sprzedaży, zaś narzędziem Bestii dla jej panowania nad nami są… karty kredytowe! Maryja nie daje takich mylących pouczeń. Wyjaśnia, czym jest to prawdziwe apokaliptyczne znamię Bestii na ręce i na czole (Ap 13,16): posiadają je dziś ci, którzy działają i myślą tak jak Bestia walcząca z Bogiem (zob. 410).
     Maryja – przeniknięta Bożą Mądrością i posłana, by nam ją obecnie przekazać – wie dobrze, jaka jest sytuacja Kościoła. 5 sierpnia 1995 powiedziała z całą stanowczością:
     „Ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masonerię, która weszła do wnętrza Kościoła i ustanowiła już ośrodek swej władzy tam, gdzie Jezus ustanowił centrum i fundament jego jedności… stanowi to część Tajemnicy Bezbożności, którą Kościół zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdarł się już do kolegium Apostołów i nakłonił do zdrady Judasza, jednego z dwunastu. W waszych czasach Tajemnica Bezbożności ujawnia się w całej swej straszliwej mocy” (548mn). „W miarę zbliżania się chwili powrotu Jezusa w chwale ciemność staje się coraz gęstsza i coraz głębsza. W tej wielkiej nocy dokona się drugie przyjście Jezusa w chwale, aby zajaśniał – jak gwiazda poranna – świt nowych niebios i nowej ziemi.” (484gk)

OKOLICZNOŚCI PRZYJŚCIA JEZUSA CHRYSTUSA
     Maryja, przekazując Orędzia ks. Gobbiemu, dała nam wiele informacji dotyczących tego, jak dokona się przyjście Jej Syna Jezusa.

ZEWNĘTRZNE WARUNKI DRUGIEGO PRZYJŚCIA BĘDĄ PODOBNE DO PIERWSZEGO

     „Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, Moi najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia w tę Świętą Noc. Godzina ta należy jednak do tajemnic Ojca.” (166e)
     Maryja wyjaśnia nam, że przed pierwszym przyjściem Jezusa i obecnie, gdy zbliża się Jego powrót, świat nie przyjmuje Boga. Jedynie mała „reszta” jest Mu wierna.
     – świat ogarnie odrzucanie Boga
     „Świat będzie całkowicie ogarnięty ciemnością negacji Boga, uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu Miłości. Chłód nienawiści na nowo spustoszy drogi tego świata. Prawie nikt nie będzie gotowy na Jego przyjście.” (166f)
     – ludzie nie będą o Nim pamiętać
     „Wielcy nie będą już nawet o Nim pamiętać, bogacze zamkną przed Nim drzwi, a Jego uczniowie będą bardzo zajęci szukaniem samych siebie i umacnianiem swoich pozycji…” (166g)
     – czy znajdzie wiarę…?
     „«Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» Przybędzie niespodziewanie, a świat nie będzie gotów na Jego przyjście. Przybędzie na sąd, na który człowiek nie będzie przygotowany. Przyjdzie, aby – po pokonaniu i zniszczeniu Swych wrogów – ustanowić Swoje Królestwo na świecie.” (166h)
     – przyjdzie przez Swoją Matkę
     „Po raz drugi Syn przybędzie do was również poprzez Swoją Matkę. Jak Słowo Ojca posłużyło się Moim dziewiczym łonem, by dotrzeć do was, tak Jezus posłuży się Moim Niepokalanym Sercem, aby przybyć i zapanować wśród was. To jest godzina Mego Niepokalanego Serca, bo właśnie przygotowuje się nadejście chwalebnego Królestwa miłości Jezusa…” (166ij)
     – przychodzi w ciszy i w ukryciu
     24 grudnia 1977 Maryja powiedziała, że przyjście Chrystusa już się dokonuje: „dziś – jak wtedy – to przyjście odbywa się w ukryciu.” Porównując Jego narodzenie z Jego powtórnym przyjściem na świat zachęciła nas, byśmy jak pasterze – pośród milczącego i wrogiego świata – potrafili otworzyć się na Jezusa: „Wielka cisza otaczała realizowanie się Boskiego misterium. Pośrodku nocy, gdy cisza spowijała wszystko, odwieczne Słowo Ojca zstąpiło jak rosa na świat, wzywany do przyjęcia Bożego ziarna… otwarły się serca pasterzy, którzy potrafili zrozumieć to, co zakryte jest dla wielkich. Tak powinno być przy każdym spotkaniu ze Słowem, które stało się ciałem w życiu każdego z was… Musi tak być również w czasie Jego drugiego przyjścia, gdy powróci w blasku Swej Boskości, gdy przyjdzie na obłokach niebieskich, aby ustanowić Swe chwalebne Królestwo.” (318c-d)

KRZYŻ BĘDZIE BRAMĄ JEGO POWROTU
     Matka Boża zapowiada – za pośrednictwem ks. Gobbiego, że prześladowania, krzyż i cierpienie staną się zapowiedzią i bramą otwierającą drogę Jezusowi, który przyjdzie nas wyzwolić od zła: „Zakrwawiony Krzyż, który kontemplujecie dziś w boleści, stanie się przyczyną waszej największej radości, ponieważ przemieni się w wielki Krzyż promieniejący. Krzyż promieniejący – który rozciągnie się od Wschodu po Zachód i ukaże się na Niebie – stanie się znakiem powrotu Jezusa w chwale. Promieniejące drzewo Krzyża przemieni się w Tron Jego tryumfu, bowiem Jezus wstąpi na niego, aby wprowadzić Swe chwalebne Królestwo na tym świecie. Krzyż promieniejący – który ukaże się na Niebie na koniec oczyszczenia i wielkiego ucisku – stanie się bramą otwierającą wielki i mroczny grób, w którym leży ludzkość. Zostanie ona doprowadzona do nowego Królestwa Życia, które Jezus ustanowi przez Swój chwalebny powrót.” (516mno)

 LUDZKOŚĆ OCZYŚCI SIĘ PRZEZ CIERPIENIE I KARĘ
     Ludzkość, która odeszła od Boga i coraz bardziej buntuje się przeciw Niemu, musi zostać oczyszczona na przyjęcie Jezusa. Maryja zapowiada, iż nasze oczyszczenie przez karę jest konieczne dla naszej wewnętrznej odnowy: „Ludzkość przeżyje chwile największej kary i zostanie w ten sposób przygotowana na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale.” (425i) „Ogień spadnie z Nieba i ludzkość zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona, aby dzięki temu być gotową na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale.” (529h)

ARCHANIOŁ GABRIEL ZWIASTUJE LUDZKOŚCI POWRÓT JEZUSA CHRYSTUSA
     29 września 1994 Matka Najświętsza – mówiąc o zadaniach powierzonych obecnie Archaniołom – powiedziała: „Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale.” (528km)

MARYJA PRZYGOTUJE DROGĘ
     Ogłasza powrót Jezusa przede wszystkim sama Maryja. Nie tylko zapowiada, lecz przygotowuje Mu drogę. Stara się jak najlepiej nas przygotować na godne przyjęcie Jej Boskiego Syna w świecie, który już zupełnie Go odrzucił: „W tych czasach pozostanie w Kościele katolickim tylko mała reszta wierna Chrystusowi, Ewangelii i całej Jego Prawdzie. Ta mała reszta utworzy małą trzódkę, strzeżoną w największych głębinach Mego Niepokalanego Serca. Tę małą trzódkę utworzą ci Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni, którzy pozostaną silnie zjednoczeni z Papieżem. Wszyscy oni będą zgromadzeni w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, na nieustannej modlitwie, w stałym składaniu siebie w ofierze, całkowitym oddaniu, aby przygotować bolesną drogę na drugie i chwalebne przyjście Mego Syna Jezusa.” (384i)
     „Odtąd będziecie widzieć, że Moje światło staje się coraz mocniejsze, aż osiągnie szczyt swej wspaniałości, odbijającej się we wszystkich częściach ziemi. Im bardziej rozszerzy się wszędzie niepokalane światło waszej Niebieskiej Mamy, tym bardziej ludzkość i Kościół będzie przygotowany na przyjęcie nadchodzącego Pana.” (367j)

 TRYUMF SERCA MARYI KOŁYSKĄ CHWALEBNEGO POWROTU JEJ SYNA
     Maryja ma do odegrania szczególną rolę w przygotowaniu ludzkości na przyjęcie przychodzącego powtórnie na świat Jezusa: „Jak miłość Mojego matczynego Serca była najcenniejszą kołyską w czasie Jego pierwszego Narodzenia, tak tryumf Mego Niepokalanego Serca stanie się kołyską Jego chwalebnego powrotu.” (342k)

Źródło: voxdomini.com.pl

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Objawienia, Proroctwa, Znaki czasu | Otagowane: , | 102 Komentarze »

Przepowiednia Świętego Franciszka z Asyżu

Posted by Dzieckonmp w dniu 26 października 2013

( Ex S. Francisci et Assisiatis p Antonii Paduani Opera omnia s. 430 ; tłumaczone z łaciny 😉
” Kiedy zwołał braci na krótko przed śmiercią , ostrzegł ich przed przyszłymi nieszczęściami , mówiąc” :
” Działajcie  odważnie, bracia, bądźcie silni i pokładajcie nadzieję w Panu.
 Czasy  wielkich prób i wielkiego ucisku nastaną wkrótce, w  których obfitować będą dezorientacja  i zagrożenia natury świeckiej i duchowej,  gdzie miłość wielu oziębnie  i niegodziwość  złych przekroczy wszelki wymiar.
 
Moc demonów zostanie uwolniona   w większym stopniu  niż zwykle, nieskazitelna czystość   naszego i reszty zakonòw zostanie tak bardzo oszpecona , że  tylko bardzo niewielu  wśród  chrześcijan  prawdziwemu  papieżowi i kościołowi rzymskiemu ze szczerego serca i miłości doskonałej będzie posłusznych.
 
Ktoś, kto nie zostanie wybrany według prawa kanonicznego ,  w szczytowym momencie ucisku zostanie  wyniesiony do godności papieża ,  starał się on będzie w wyrafinowany sposób zaszczepić w wielu śmiertelną  truciznę swojego błędu.
 
Wtedy kłopoty zwielokrotnią  się , nasz zakon zostanie podzielony, wiele z pozostałych zakonòw rozpadnie się całkowicie , ponieważ nie sprzeciwią się one  błędowi, lecz go poprą.
 
Będzie tak wiele opinii i podziałòw wśród ludzi , między zakonnikami 
 i duchownymi, że jeśli te dni   według słòw  ewangelii nie zostałyby skròcone, to nawet wybrani   ( jeśli to by było możliwe ), zostaliby wprowadzeni w błąd,
jeśliby  nie  zostaliby  prowadzeni przez tak potężną burzę przez  niezmierzoną  łaskę  Boga.
 
Nasza reguła i  sposób życia  będą przez niektórych w najostrzejszy sposób zwalczane.
Niezliczone  pokusy przyjdą niespodziewanie. 
Ci zaś,  kòrzy przejdą  próbę, otrzymają koronę  życia.
Ale ci, którzy z żarliwym duchem z  miłości i gorliwości dla prawdy pobożności   trzymać się będą, będą  cierpieć prześladowania jako  nieposłuszni i schizmatycy i niesprawiedliwości doświadczą.
 
Ponieważ ich prześladowcy  prowadzeni   przez  złe duchy , będą twierdzić, że był to akt wielkiego  posłuszeństwa   wobec  Boga,  aby zabić  tego rodzaju  zepsutych ludzi i usunąć ich z powierzchni ziemi.
 
Pan  stanie  się jednak ucieczką uciśnionych, i uratuje tych, którzy nadzieję w  Nim pokładali.
 
I by stać się  podobnymi do swojego  przywódcy, będą działać pewnie i  poprzez  śmierć  uzyskają  życie  wieczne , zdecydują się bardziej słuchać Boga niż ludzi , i nie będą  bać  się  w żaden sposób śmierci , bo nie zgodzą się na kłamstwa i zdradę.
 
Prawda zostanie przez niektórych  kaznodziei  przemilczana , przez innych zostanie zdeptana i  odrzucona.
Święty sposób  życia zostanie wyśmiany  przez tych, którzy ( na zewnątrz )  się do niego przyznają, dlatego Pan , Jezus Chrystus ,nie wyśle ​​im  żadnego godnego pasterza , ale niszczyciela.”
Tłumaczenie: Nn
Źródło: http://www.herzmariens.de/Aktuelles/franziskus/Franziskus%20von%20Assise_wichtig.htm

Posted in Inne Orędzia, Kościół, Objawienia, Proroctwa, Warto wiedzieć | Otagowane: , , | 95 Komentarzy »

Marie-Julie Jahenny – proroctwa

Posted by Dzieckonmp w dniu 25 lipca 2013

Marie-Julie Jahenny: Bretońska stygmatyczka, za podstawę przyjęłam wersję na: http://ourlady3.tripod.com/marie_julie.htm , ale wspomagałam się również wersją z: http://www.aculink.net/~catholic/saints.htm Mogą być nieścisłości w moim tłumaczeniu, bo jest ono dokonywane z drugiego języka na trzeci. Na http://www.sacramentals.com/marie-julie.htm podana jest informacja o możliwości nabycia dwóch książek o proroctwach Marie-Julie Jahenny w j. ang. Jedną z nich jest w/w książka Markizy de la Franqueire, drugą ksiązka ks. Pierre Roberdel, Proroctwa z La Fraudais.

Marie-Julie miała wizję dialogu między Naszym Panem i Lucyferem, ten ostatni powiedział:

„Będę atakować Kościół. Ja obalę Krzyż, będę dziesiątkować ludzi, złożę wielką słabość Wiary w sercach. Będzie również OGROMNE ZAPARCIE SIĘ RELIGII. Przez jakiś czas będę MISTRZEM wszystkich rzeczy, wszystko będzie pod MOJĄ KONTROLĄ, nawet Twój Kościół i wszyscy Twoi ludzie. ”

„Święty Michał mówi, że szatan będzie przez jakiś czas w posiadaniu wszystkiego i że będzie całkowicie panował nad wszystkim;… Że wszelkie dobro, wiara, religia zostaną pochowane w grobie, szatan i jego ludzie będą triumfowali z radością, ale po tym triumfie z kolei Pan zbierze Swoich ludzi, ZAPANUJE i BĘDZIE TRIUMFOWAŁ NAD ZŁEM i PODNIESIE z grobu umarły Kościół, upadły Krzyż… ”

Marie-Julie zobaczyła, że ​​”nie pozostanie wszelki ślad Najświętszej Ofiary, ani śladu wiary.

DEZORIENTACJA będzie wszędzie …”

„Wszystkie prace zatwierdzone przez nieomylny Kościół przestaną istnieć, takie, jak są dzisiaj przez jakiś czas. W tej bolesnej zagładzie, wspaniałe znaki objawią się na ziemi. To z powodu niegodziwości ludzi, Kościół Święty będzie w ciemnościach, Pan ześle również ciemności, które powstrzymają złych przed poszukiwaniem zła… ”

Marie-Julie Jahenny (czerwiec 1881). “W swoim [kapłanów] odstępstwie będą łamać przysięgi. Księga Życia zawiera listę nazwisk, które “rozdzierają serce”.

„Ze względu na niewielki szacunek dla Bożych apostołów, stado [wierni] wychowywani są niedbale i przestaje się przestrzegać przepisów. Kapłan sam jest odpowiedzialny za brak szacunku, bo w wystarczający sposób nie szanuje swojej świętej posługi, oraz miejsca, jakie zajmuje spełniając święte czynności. Stado idzie w ślady swoich kapłanów i to jest wielka tragedia.”

„Duchowni będą surowo karani ze względu na swoją niepojętą lekkomyślność i wielkie tchórzostwo, które są niezgodne z ich funkcjami.”
„Straszna kara czeka tych, którzy każdego ranka wznoszą się po schodach Najświętszej Ofiary”.

– „Ja nie przyszedłem na wasze ołtarze żeby być torturowanym. Ja cierpię stokroć więcej od takich serc niż od jakichkolwiek innych. Ja odpuszczam wam ciężkie grzechy, Moje dzieci, ale nie mogę udzielić żadnego przebaczenia takim kapłanom. ”
Marie-Julie Jahenny mówi, że “ci, którzy mają pieczę nad stadem (wiernymi), będą odpowiedzialni za kryzys, który nadchodzi. Wydaje się, że komunizm nie odniósłby zwycięstwa, jeśliby Kościół pozostał wierny. Marie-Julie wspomina o wzrastającej wolności, z jakiej korzystają księża i ​​biskupi, i jak bardzo zły zrobią z tego pożytek.
Wspomina papieża, który w ostatniej chwili zrewiduje swoją politykę i skieruje uroczysty apel do duchowieństwa.
Ale nie znajdzie posłuszeństwa, wręcz przeciwnie, zgromadzenie biskupów będzie żądało jeszcze większej swobody, oświadczając, że nie będą już słuchać papieża.

Marie-Julie powiedziała również, że nastąpi wybuch Czerwonej Rewolucji. Mówi o “strasznej religii”, która ma zastąpić wiarę katolicką, i widzi “wielu, wielu biskupów” przystępujących do tej “świętokradczej, niesławnej religii”.

Następnie przytoczone są proroctwa Marie-Julie dotyczące nowej liturgii.

W dniu 27 listopada 1902 r. (przyp.: 72-ga rocznica Objawienia Cudownego Medalika – 27 listopada 1830) oraz w dniu 10 maja 1904 roku, Nasz Pan ostrzegał o nowej liturgii, która pewnego dnia zostanie zainstalowana:

“Ja daję wam ostrzeżenie. Uczniowie, którzy nie są od Mojej Ewangelii ciężko teraz pracują, aby przepracować według swoich pomysłów i pod wpływem wroga dusz, Mszę św., zawierającą słowa, które są wstrętne w Moich oczach. ”

„Gdy ta fatalna godzina nadejdzie, gdy wiara Moich kapłanów zostanie wystawiona na próbę, to będą te teksty, które będą stosowane w tym drugim okresie. ”

Pierwszy okres jest tym jedynym Mojego Kapłaństwa istniejącego od Moich czasów. Drugi jest tym prześladowań, gdy przeciwnicy Wiary i Świętej Religii wymuszą swoje formuły w księdze drugiego celebrowania. Te niesławne duchy to są ci, którzy Mnie ukrzyżowali i oczekują królestwa nowego mesjasza.”

Wielu moich świętych księży odmówi [stosowania] tej księgi, zapieczętowanej słowami otchłani. Niestety, pośród nich będą i ci, którzy ją zaakceptują. ”

W dniu 10 maja 1904 r., Matka Boża opisuje nowe duchowieństwa i jego liturgię:
“Nie zatrzymają się oni na tej drodze nienawiści i świętokradztwa. Pójdą dalej aż do kompromisu ze wszystkim na raz, za jednym uderzeniem: Kościoła Świętego, duchowieństwa, i Wiary Moich dzieci.”
Matka Boża zapowiada “rozpędzenie duszpasterzy” przez sam Kościół, duszpasterzy prawdziwych, którzy zostaną zastąpieni przez innych, uformowanych przez piekło “. … Nowych głosicieli nowych sakramentów, nowych kościołów, nowych chrztów, nowych stowarzyszeń.”

Niezwykłe proroctwo, które przedstawia nam męczeństwo Papieża.
7 lipca 1880 Jezus powiedział Marie – Julie: „Kościół zostanie pozbawiony najwyższego wodza, który wtedy będzie kierował (…) Wódz Kościoła będzie skandalicznie obrażany “.
W ekstazie 04 listopada 1880 Marie – Julie opisuje nam męczeństwo papieża: „Głos Kościoła, jako zawoalowane westchnienie, przychodzi do mojej duszy powodując łamanie się drzwi mojej duszy echem dźwięku jego umierającego głosu. Papież rozpoczyna agonalną mowę do swego ludu, do dzieci, których jest on ojcem. Jest to miecz dla mojej duszy … Widzę odlatujące białe ptaki, trzymające w dziobie jego krew i strzępy jego ciała. Widzę rękę Piotra złamaną przez gwóźdź, taki jak ten BOGA. Widzę jego ceremonialny ubiór cały w strzępach, ubiór który był suknią jego godności, aby ukazać BOGA na ołtarzu. Ja widzę to wszystko w mojej duszy. Oh! Jak ja cierpię!”…

29 września 1878 Święty Michał powiedział Marie – Julie: „Burza nigdy, nigdy nie była tak silna wobec innego Papieża. On już jest męczennikiem przed poddaniem go męczeństwu, cierpi nim nadejdzie godzina. Ale on ofiarowuje swoją osobę i krew swoich żył za wszystkich swych oprawców, i za tych, którzy nastają na jego życie. Tak wiele wygnania musi wycierpieć!”

Wróćmy do dopełnieniem portretu, który daje ​​Jezus o Swoim Wikariuszu w dniu 9 marca 1878: „Ten drogi i godny reprezentant wejdzie w nowy sojusz, aby utrzymać Mój święty Kościoła w [czasach] silnego sztormu. Ból, tortury, pogarda. Otrzyma wszystko … aż do oplucia. Jeden z nich [prześladowców] dojdzie tak daleko, że będzie nawoływał do ukamienowania Pierwszego Rzymu. Inny powie mu: wyprzyj się swojej wiary, daj nam wolność. Ale jego wiara będzie silna i stała.

To Ja dam wam tego papieża. Módl się za niego, bo musi zobaczyć swoimi własnymi oczami zaciekłość rewolucji. Jego ręka aż do śmierci będzie trzymała Krzyża i Go nie wypuści!”
Gdy nadejdzie czas jego egzekucji: „Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę!”

W ekstazie z dnia 11 stycznia 1881 czytamy: „Nie będziecie już więcej mieli miejsc na chórze, więcej szopek, wkrótce również żyjących kościołów. Kościół już nie będzie miał głosu, który dzisiaj znowu mówi wysokim głosem. Łącznik Wiary [( the tie of the Faith) takie jest teologiczne określenie Marii – Julii dla papieża …] będzie wkrótce pić gorycz długiego i bolesnego męczeństwa. Jego serce przepełnione cierpieniem żyć będzie, że tak powiem, bardziej w jego osobie; będzie ofiarowywało wszystko za swoje dzieci, swoje stado i swój nieomylny Kościół.”

Mówi o Papieżu [prześladowanym]: „U podnóża góry, w skale, widzę samotne więzienie i jest w nim zamknięty stary człowiek o białych włosach. Jego rysy twarzy są wspaniałe. Niesie on krzyż na piersi; Dobry zbliża się do niego, stary człowiek pada na twarz a Jezus całuje go: ‘Synu Mój umiłowany, męczenniku Świętego Kościoła, więźniu Najświętszego Serca, spocznij na Mnie, tak, że Ja złagodzę Twój ból … Osusz swoje łzy. Przez długi czas niesiesz Krzyż, ale Ja wkrótce zwrócę wszystkie twoje wspaniałe prawa, i twoją wolność’ … Dobra Matka ociera łzy starego człowieka jego płaszczem, pod jego ubranie wkłada gałązkę lilii z pięcioma złotymi liśćmi, mówiąc do niego: ‘dla twojej siły i twojej pociechy.’”

Ta pobożna stygmatyczka miała wiele innych proroctw o tym papieżu, “który będzie musiał wiele wycierpieć”.

Marii-Julie miała nawet na swojej klatce piersiowej wytatuowany stygmat: „Wyzwolenie Ojca Świętego, Triumf Kościoła Świętego”. Mówi nam, że „będzie on na wygnaniu pić gorycz długiego i bolesnego męczeństwa.”

Marie-Julie zapowiedziała Trzy Dni Ciemności

Podczas trzech dni ciemności moce piekielne będą wypuszczone z uwięzi i nastąpi zgładzenie wszystkich wrogów Kościoła. “Kryzys ten wybuchnie nagle, kary będą wspólne dla wszystkich i nastąpią jedna po drugiej bez przerwy (04 stycznia 1884).

“Trzy dni ciemności” będą w CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTĘ. Dni Najświętszego Sakramentu, Krzyża i Matki Bożej…. »Trzy dni mniej jedną noc”.
” Ziemia będzie pokryta w ciemnościach “, mówi Matka Boża 20 września 1882, a „PIEKŁO BĘDZIE WYPUSZCZONE NA ZIEMIĘ. Grzmoty i błyskawice spowodują, że ci, którzy nie mają wiary, ani zaufania w Moją moc, umrą ze strachu.”
“W ciągu tych trzech dni przerażających ciemności, okna muszą być zamknięte, ponieważ nikt nie będzie w stanie zobaczyć ziemi i strasznego koloru, jaki będzie ona miała w tych dniach kary, nie ginąc na miejscu …”
“Niebo będzie w ogniu, ziemia się rozpadnie … W ciągu tych trzech dni ciemności wszędzie muszą być zapalone błogosławione świece, żadne inne światło się nie zapali ….”
“NIKT NA ZEWNĄTRZ SCHRONIENIA NIE PRZETRWA. Ziemia będzie drżała jak na sądzie i strach będzie wielki. Tak, będziemy wysłuchiwać modlitw waszych przyjaciół;… NIKT NIE ZGINIE. Będziemy ich potrzebowali dla ogłoszenia chwały Krzyża …. “(08 grudnia 1882).
“TYLKO POBŁOGOSŁAWIONE ŚWIECE WOSKOWE dadzą światło podczas tej strasznej ciemności. Jedna świeca wystarczy na czas trwania tej nocy piekła … W domach grzeszników i bluźnierców świece te NIE DADZĄ ŚWIATŁA.”

A Matka Boża mówi:«. Wszystko będzie się trząść z wyjątkiem mebla, na którym płonie błogosławiona świeca. Ten mebel nie zadrży. Wy wszyscy będziecie się gromadzili wokół Krzyża i Mojego obrazka, który został pobłogosławiony. To będzie utrzymywało was z dala od terroru.. ”
“Podczas tych ciemności, diabły i źli przyjmą NAJOKROPNIEJSZE KSZTAŁTY … czerwone chmury jak krew będą przemieszczać się po niebie. Uderzenia piorunów będą wstrząsały ziemią i złowrogie smugi piorunów będą przecinały niebo. Ziemia zatrzęsie się w posadach. Morze podniesie się, ryk jego wzburzonych fal będzie rozprzestrzeniać się po całym kontynencie … ”
” ZIEMIA STANIE SIĘ JAK OGROMNY CMENTARZ. Ciała złych i dobrych pokryją grunt.”
“Trzy czwarte ludności świata zniknie. Połowa ludności Francji zostanie zgładzona.”

Środki zaradcze objawione Marie-Julie Jahenny na „Czas czasów” (Remedies Revealed to Marie-Julie Jahenny) Na Internecie w j. angielskim, tłumaczenie z książki w j. francuskim: tom 1: „Veuillez-et-priez Car L’Heure Est Proche”. Autor: Michel Servant, str. 316-317) http://www.aculink.net/~catholic/remedies.htm oraz http://ourlady3.tripod.com/marie_julie.htm

Tłum. na j. polski: M. Tuszyńska, sierpień 2011

Uwagi od tłum na j. polski: Znalazłam twa teksty „Środków zaradczych” w j. angielskim, jednak nie ma odnośników do nazw w j. oryginału, trudno je więc z całą dokładnością przetłumaczyć. Dla całkowitej dokładności tekstu należałoby go przetłumaczyć bezpośrednio z j. francuskiego.

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/proroctwa-apokaliptyczne/1332-marie-julie-jahenny-proroctwa

Nadesłane w komentarzu przez Przemysława

Posted in Inne Orędzia, Objawienia, Proroctwa | Otagowane: , | 55 Komentarzy »

Jezus Król Wszystkich Narodów

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 lipca 2013

Jezus Król wszystkich

W Polsce uznano że Jezus nie może zostać intronizowany na Króla Polski. Stwierdza się że Jezus nie dążył do królowania na ziemi. Jezus Król Wszystkich Narodów to przekaz jaki amerykański wizjoner otrzymuje od 1988 roku. Jego kierownik duchowy poradził  mu, aby zachował anonimowość. Jezus objawił mu, że On chce, aby Jego panowanie było uznawane na całej ziemi. Wyjawił również jego wizerunek oraz medalik, aby pomóc nam rozpoznać Jego panowanie, „O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoja panowanie będzie uznane na całej ziemi!” . Te słowa są wyryte na medaliku, który Jezus objawił nam.

Jezus powiedział: „Chcę rządzić we wszystkich sercach! Mój tron na tej ziemi pozostaje w sercach wszystkich ludzi, a najbardziej  w Najświętszej Eucharystii, w sercach ludzi, którzy wierzą we Mnie,  mówią o mnie, a powiem ci, mój synu, że nie jestem w sercach wszystkich ludzi. „

Z uwagi na fakt że nie mam czasu tłumaczyć obszernych materiałów dotyczących objawień, orędzi Jezusa Króla Wszystkich Narodów podam linki do tych źródeł.

Więcej na temat Jezus Król Wszystkich Narodów

Strona głowna

Obietnice Jezusa

Najnowższe orędzie

Nabożeństwa do Jezusa Króla wszystkich Narodów

 

 

 

Posted in Inne Orędzia, Jezus Król Polski, Objawienia | Otagowane: , | 91 Komentarzy »

Objawienia Melanii Calvat Matki BoŜej w La Salette o czasach ostatecznych.

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 lutego 2013

Arnaud de Lassus, „Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych. 150-lecie
Objawienia się Matki Bożej Melanii Calvat i Maksymilianowi Giraud”.

WYDAWNICTWO ANTYK MARCIN DYBOWSKI, wydanie I, Komorów 1997
(Jest to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii
Calvat 19 września 1846 r., który został opublikowany 15 listopada 1879 r. z „Imprimatur”
biskupa diecezji Lecce /Włochy).
Melanio, to, co mówię tobie teraz, nie pozostanie na zawsze tajemnicą: możesz to podać
do publicznej wiadomości w roku 1858.
Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego
sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do
zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości. Tak duchowni zasługują
na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu
poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna!
Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i przyzywają pomstę, i oto pomsta
czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla
ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę
Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.
Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było. Biada mieszkańcom ziemi!
Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu
nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.
Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich
umysły; stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym
ogonem na zatracenie. Bóg dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między
panującymi we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą
znosili udręki fizyczne i moralne: Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą
następować jedne po drugich przez ponad 35 lat.
Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że
nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha
gniewu Bożego.
Niech namiestnik mego Syna, Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku
1859, lecz niech będzie mocny i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z
nim.
Niech nie ufa Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i
cesarzem, szybko Bóg odwróci się od niego. On jest jak ten orzeł, który chcąc ciągle
wzbijać się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do
uznania jego wielkości.
Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana nad pany; również
ona zostanie wciągnięta w wojnę; krew będzie płynąć ze wszystkich stron, kościoły
zostaną zamknięte lub sprofanowane; księża, zakonnicy zostaną wypędzeni, będą
zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.
Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii,
będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi.
Niech papież strzeże się tych, którzy będą czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy
najbardziej zdumiewające zjawiska będą się wydarzać na ziemi i w powietrzu.
W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła.
Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że
wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów;
wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.
Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne
rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę
nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z
miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry
duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga. Będzie
się wskrzeszać zmarłych i sprawiedliwych (…). Na każdym miejscu będą się działy
zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.
Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw,
dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.
Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół
zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie
przechodził straszliwy kryzys.
Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym
widzimisię i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się lekceważyć władze cywilne i
kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane.
Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości
ojczyzny i bez miłości rodziny.
Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Źli będą
po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego
następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.
Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł – a mianowicie obalenia i
unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu,
ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków.
W 1865 roku ujawnią się haniebne sprawy na miejscach świętych; w klasztorach gnić
będą kwiaty Kościoła i szatan stanie się królem serc. Ci, którzy stoją na czele wspólnot
zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru,
ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi oddanych
grzechowi, gdyż nieład i zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi.
Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła
ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna
powszechna, która będzie straszliwa.
Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już
tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie
będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.
Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z
przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba.
Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich miast zostanie
zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało, że wszystko
jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk
broni i bluźnierstwa.
Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i
cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i
wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego
wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy
Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa
Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby
pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć
Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie miłość. Nowi
władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi,
gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i
ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami
Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.
Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych
urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar,
które spadają na ziemię.
Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąpi do walki z
prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; rozleje on wiele krwi i
będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.
Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które
srożyć się będą powszechnie). Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez
dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi
władcami świata.
Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój; nie będzie
się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą sobie pozwalać na
wszelkiego rodzaju grzechy; lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci wiary, moi prawdziwi
naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które mi są najdroższe.
Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyć wraz z nimi,
aż dojdą do pełni wieku.
Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co
musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami.
Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz
adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem
miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska
Asmodeusza i jego służalców.
W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej
dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem
nieczystości; jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami,
będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan. Będzie wydawał przerażające
okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami. Będzie on miał braci,
którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła. W wieku 12 lat
staną się znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą; wkrótce każdy z nich obejmie
dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.
Przemienią się pory roku, ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą
regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym
światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i
straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta.
Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta.
Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na
niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się
troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; Ewangelia będzie głoszona
wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!
Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i
królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych
naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, moich
prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego
Boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją
moim duchem; wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa
Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w
zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z
Bogiem, w cierpieniu i nieznani światu. Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło
światu. Idźcie i ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was,
aby wasza wiara była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach
nieszczęśliwych. Niech wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa!
Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec
ostateczny!
Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha
Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i
wiele dusz dozna wzmocnienia. Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich
rzeczy i potępią diaboliczne błędy Antychrysta!
Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe
choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt, pioruny, które będą wstrząsać
miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje. Będą się rozlegać głosy w
powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci a śmierć przysporzy im
jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd.
Któż mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Krwią, łzami i modlitwami
wiernych Bóg da się przejednać. Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański
Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat ogarnie
przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali Boskiej czci prawdziwemu
Chrystusowi żyjącemu wśród nich.
Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!
Oto czas, przepaść się otwiera. Oto król królów ciemności, oto Bestia ze swymi
poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata. Wzniesie się z pychą w powietrze,
aby dotrzeć aż do nieba, ale straci swą moc pod tchnieniem Michała Archanioła,
runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie znajdować w
nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie wtrącona,
na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła. Wtedy woda
i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko
zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie chwałę

Źródło; polskiesm.pl

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Kościół, Objawienia, Proroctwa, Warto wiedzieć, Wielki Ucisk | Otagowane: , , , | 36 Komentarzy »

BURZYCIELE

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 lutego 2013

Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich niemieckiej mistyczki, i wizjonerki. Beatyfikowanej 3 października 2004 r. przez papieża Jana Pawła II

TAJEMNICA BEZBOŻNOŚCI 

Widziałam różne części ziemi. Mój przewodnik wskazał mi Europę i pokazując mi piaszczyste miejsce, wyrzekł te znaczące słowa: «Oto wrogie Prusy». Pokazał mi następnie punkt najbardziej wysunięty na północ mówiąc: «Oto Moskwa niosąca ze sobą wiele zła.» (A III.133)* 

Mieszkańcy odznaczali się niesłychaną pychą. Zobaczyłam, że zbrojono się i pracowano wszędzie. Wszystko było ciemne i zagrażające. Zobaczyłam tam świętego Bazylego i innych (przyp. wyd. franc.: na Placu Czerwonym jest katedra św. Bazylego). Ujrzałam pałac o lśniących dachach. Na nim stał szatan na czatach. Widziałam, że spośród demonów związanych przez Chrystusa w czasie jego zstąpienia do piekieł, kilku się niedawno rozwiązało i wskrzesiło tę sektę (masonerii). Zobaczyłam, że inne zostaną uwolnione… (19.10.1823) 

Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła” wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego jak używane przez nich słowa: światło, miłość, duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w których Bóg był niczym. (A. III 161) 

Mój przewodnik poprowadził mnie wokół całej ziemi. Musiałam przemierzać bez przerwy ogromne jaskinie pogrążone w ciemności. Widziałam w nich ogromną ilość osób błąkających się wszędzie, we wszystkich kierunkach i zajętych mrocznymi dziełami. Wydawało się, że przebiegłam wszystkie zamieszkałe miejsca globu, widząc w nich tylko ludzi pełnych wad. Widywałam coraz to nowe zastępy ludzi, wpadających jak gdyby z góry w to zaślepienie nieprawością. Nie widziałam żadnej poprawy… Musiałam wchodzić w te ciemności i patrzeć wciąż na nowo na złośliwość, zaślepienie, przewrotność, zastawione zasadzki, mściwe żądze, pychę, mamienie, zazdrość, chciwość, niezgodę, zabójstwo, rozwiązłość i straszliwą bezbożność ludzi, wszystkie rzeczy, które jednak nie przynosiły im żadnej korzyści, ale czyniły ich coraz bardziej zaślepionymi, nędznymi i pogrążały ich w coraz głębszych ciemnościach. Często miałam wrażenie, że całe miasta znajdowały się na bardzo cienkiej skorupie ziemi i grozi im wkrótce stoczenie się w otchłań. 

Zobaczyłam ludzi wykopujących dla innych rowy lekko zakryte: ale nie zobaczyłam dobrych ludzi w tych rowach ani nikogo, kto by do nich wpadał. Widziałam wszystkich tych złych, jak gdyby byli ogromną ciemną przestrzenią rozciągającą się od jednego krańca ziemi do drugiego. Widziałam ich w nieładzie. W hałaśliwym zamieszaniu, jak na wielkim jarmarku, zakładających różne grupy, podsycające się do zła. Ujrzałam masy ludzi, które mieszały się ze sobą, popełniając wszelkie rodzaje czynów grzesznych. Każdy grzech pociągał za sobą inny. Często wydawało mi się, że pogrążam się jeszcze głębiej w noc. Droga prowadziła stromo w dół. Była przerażająca. Oplatała całą ziemię. Widziałam ludy wszystkich ras, noszących najróżniejsze szaty, wszystkie pogrążone w tych obrzydliwościach. (A II.154) 

Często budziłam się pełna przygnębienia i przerażenia. Księżyc świecił spokojnie przez okno, a ja modliłam się jęcząc, aby mi nie kazano więcej patrzeć na te przerażające sceny. Wkrótce jednak znów musiałam wejść w te straszne ciemności i patrzeć na popełniane w nich obrzydliwości. Znalazłam się raz w obrębie grzechu tak strasznego, że wydawało mi się, że jestem w piekle i zaczęłam krzyczeć i jęczeć. Wtedy mój przewodnik powiedział: ‘Jestem przy tobie, a nie może być piekła tam, gdzie ja jestem’. Wydawało mi się, że widzę miejsce bardzo rozległe, w którym więcej było światła dziennego. Było to jakby miasto należące do tej części świata, na której mieszkamy. Zostało mi tam ukazane straszliwe widowisko. Zobaczyłam ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zadrżałam aż do szpiku kości, bo byli tam tylko ludzie naszej epoki. Męczeństwo Pana było straszniejsze i bardziej krwawe niż to, które wycierpiał od Żydów. (A.II.157) 

Zobaczyłam z przerażeniem wielką liczbę ludzi znanych mi, nawet kapłanów. Wiele linii i ścieżek od tych ludzi, błądzących w ciemnościach, prowadziło do tego miejsca (Ukrzyżowania). (A.II.157) 

Kończąc opowiadanie tej strasznej wizji, której wspomnienie przyprawiało ją o ból serca i nic nie mogło skłonić jej do przedstawienia jej w całości, Katarzyna Emmerich powiedziała: 

Mój przewodnik rzekł do mnie: ‘Zobaczyłaś obrzydliwości, którym ludzie zaślepieni oddają się w ciemnościach’. Zobaczyłam niezliczony tłum prześladowanych, nieszczęśliwych, dręczonych i męczonych w naszych czasach, w różnych miejscach. I zawsze widziałam, że przez to dręczono Jezusa Chrystusa we własnej Osobie. Żyjemy w czasach godnych pożałowania, w których nie ma schronienia przed złem: gęsta mgła grzechu ciąży nad całym światem i widzę ludzi czyniących rzeczy najbardziej obrzydliwe spokojnie i obojętnie. Widziałam to wszystko w wielu wizjach, gdy moja dusza była prowadzona poprzez liczne kraje całej ziemi. (C. 89)** Potem ujrzałam męczenników nie czasu obecnego (r.1820), lecz czasów przyszłych. Jednak już widzę, jak się ich prześladuje. (A.III.112) 

BURZENIE KOŚCIOŁA 

Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki Kościół… (A. III.113) i zobaczyłam blisko nich obrzydliwą Bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury jak u lwa i liczne głowy, które otaczały jak korona jej największą głowę. Miała pysk szeroki i czerwony. Była w cętki jak tygrys i okazywała wielką zażyłość wobec burzących. Kładła się często pośród nich, gdy pracowali. Oni zaś często wchodzili do pieczary, w której czasami się chowała. W tym czasie widziałam tu i tam na całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych przede wszystkim duchownych znieważanych, więzionych i uciskanych i miałam wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami. (A. III.113) 

Kościół był już w dużej mierze zburzony, tak że pozostawało jeszcze tylko prezbiterium z ołtarzem. Ujrzałam burzących, jak weszli do niego razem z bestią. Wchodząc do Kościoła z bestią burzyciele napotkali tam potężną niewiastę pełną majestatu. Zdawało się, że spodziewała się dziecka, szła bowiem powoli. Nieprzyjaciół ogarnęło przerażenie na jej widok, a bestia nie mogła postąpić nawet o jeden krok. Wyciągnęła w powietrzu najbardziej wściekłą szyję w kierunku tej niewiasty, jak gdyby chciała ją pożreć. Lecz Ona się odwróciła i upadła na twarz. Zobaczyłam wtedy bestię uciekającą w kierunku morza, a nieprzyjaciele biegli w wielkim nieładzie. (A. III.113) 

Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną ilość ludzi pracującą by go zburzyć. Ujrzałam też innych naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat. Dziwiła mnie równoczesność tego, co się dokonywało. Burzyciele odrywali wielkie kawały (budowli). Byli to w szczególności zwolennicy sekt w wielkiej liczbie, a z nimi – odstępcy. Ludzie ci, wykonując swą niszczycielską pracę, wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. Nosili białe fartuchy, obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przyczepionymi do pasa. Mieli szaty wszelkiego rodzaju. Byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni w mundurach i z krzyżami, którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na murach miejsca, które trzeba było zniszczyć. Z przerażeniem ujrzałam wśród nich także katolickich kapłanów. Zburzono już całą wewnętrzną część Kościoła. Stało tam jeszcze tylko prezbiterium z Najświętszym Sakramentem. (A. II. 202-203) 

Kościół św. Piotra był zniszczony, z wyjątkiem prezbiterium i głównego ołtarza. (A. III. 118) Widziałam znowu atakujących i burzących Kościół św. Piotra. Zobaczyłam, że na końcu Maryja rozciągnęła płaszcz nad Kościołem i nieprzyjaciele Boga zostali przepędzeni. (A. II.414) Znowu miałam wizję tajnej sekty podkopującej ze wszystkich stron Kościół św. Piotra. Pracowali oni przy pomocy różnego rodzaju narzędzi i biegali to tu, to tam, unosząc ze sobą kamienie, które z niego oderwali. Musieli jedynie pozostawić ołtarz. Nie mogli go wynieść. Zobaczyłam, jak sprofanowano i skradziono obraz Maryi. (A. III. 556) Poskarżyłam się Papieżowi. Pytałam go, jak może tolerować, że jest tylu kapłanów wśród burzących. Widziałam przy tej okazji, dlaczego Kościół został wzniesiony w Rzymie. To dlatego, że tam jest centrum świata i że wszystkie narody są z nim na różne sposoby związane. 

Zobaczyłam też, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodku morza, gdy wszystko wokół niego obraca się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność. Posiadali wszelkie rodzaje maszyn, wszystko dokonywało się według pewnego planu. Nic nie waliło się samo. Nie robili hałasu. Na wszystko zwracali uwagę, uciekali się do wszelkich rodzajów podstępów i kamienie wydawały się często znikać w ich rękach. Niektórzy z nich ponownie budowali; niszczyli to, co było święte i wielkie, a to, co budowali było próżne, puste i powierzchowne. Np. wynosili kamienie z ołtarza i budowali z nich schody wejściowe. (A. III. 556) 

CIEMNOŚĆ W KOŚCIELE 

Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa w jej stanie przejściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. (A. II. 352) Wy, kapłani, wy się nie ruszacie! Śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron! Nic nie robicie! Och! Jakże płakać będziecie nad tym dniem! Gdybyście choć wypowiedzieli jedno ‘Ojcze nasz’. Widzę tak wielu zdrajców! Nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi: «Źle się dzieje.» W ich oczach wszystko idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. (A. III. 184) Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. (A. II. 414) Widzę ułomności i upadek kapłaństwa, widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. (A. II. 334) Słudzy Kościoła są tak gnuśni! Nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. (A. II. 245) 

Dla niezliczonej liczby osób dobrej woli, dojście do źródła łaski z serca Jezusa było zamknięte i utrudnione z powodu zniesienia pobożnych praktyk oraz z powodu zamknięcia i profanacji kościołów. (A. III.167) Cały ten głęboki zamęt, z powodu którego cierpieli wierni, wynikał stąd, że wielu z tych, którzy przyoblekli się w Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy Kapłaństwa. W tym wszystkim poznałam, że czytanie genealogii naszego Pana przed Najświętszym Sakramentem w święto Bożego Ciała zamyka w sobie wielką i głęboką tajemnicę. Poznałam bowiem, że nawet pomiędzy przodkami Jezusa Chrystusa – według ciała – liczni nie byli świętymi, a byli wśród nich nawet grzesznicy. Mimo to nie przestali być stopniami drabiny Jakubowej, po których Bóg przyszedł do ludzi. Tak więc nawet niegodni biskupi są nadal zdolni do sprawowania Najświętszej Ofiary i do udzielania sakramentu kapłaństwa wraz z wszelką mocą z nim związaną. (C. 175) 

Widziałam wielką liczbę kapłanów dotkniętych ekskomuniką, którzy wydawali się tym nie przejmować, a nawet o tym nie wiedzieli. A jednak byli ekskomunikowali od chwili, gdy wzięli udział w pewnych przedsięwzięciach, gdy weszli do pewnych stowarzyszeń i przejmowali opinie, na których ciążyła klątwa. Widziałam tych ludzi w takiej mgle, że byli jakby oddzieleni murem. Widać z tego jak bardzo Bóg liczy się z dekretami, postanowieniami i zakazami głowy Kościoła i podtrzymuje je, choć ludzie się nimi nie przejmują, przeciwstawiają się im lub wyśmiewają. (A. III. 148) Widziałam, jak smutne były konsekwencje przeciwstawiania się Kościołowi. Ujrzałam, jak ono rosło, a w końcu heretycy wszelkiego rodzaju przybyli do miasta (Rzym). (A. III. 102) 

Poznałam, że poganie adorowali niegdyś pokornie bóstwa odmienne od nich samych… Ich kult był lepszy niż kult tych, którzy sami siebie adorują w postaci tysiąca idoli, a pomiędzy nimi nie zostawiają żadnego miejsca Panu. (A. III. 102, 104) 

Ujrzałam, jak stawało się oziębłe duchowieństwo i zapadała wielka ciemność. Widok rozszerzył się i wtedy zobaczyłam wszędzie wspólnoty katolickie prześladowane, dręczone, uciskane i pozbawione wolności. Widziałam wiele zamkniętych kościołów. Ujrzałam wojny i rozlew krwi. Wszędzie widać było lud dziki, nieuczony, walczący przemocą. To nie trwało długo. Kościół św. Piotra był podkopywany, zgodnie z planem ułożonym przez tajną sektę. W tym samym czasie uszkadzały go burze. (A. III. 103) Widziałam, jak pomoc przyszła w chwili największego niebezpieczeństwa. (A. III. 104)

Źródło: voxdomini.pl

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Kościół, Objawienia, Proroctwa, Szatan, Warto wiedzieć, Wielki Ucisk | Otagowane: , , | 151 Komentarzy »

Orędzie od Jezusa 5 maj 2011 – Vassula Ryden

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 grudnia 2012

JEZUS: Powiedz Mojemu ludowi i przypomnij mu, że: miłość zakrywa wiele grzechów, pokażcie, że wasza wzajemna miłość jest prawdziwa…

pozwólcie Mi przypomnieć wam: błogosławieństwem jest dla was, kiedy was obrażają i prześladują z Mojego powodu, ponieważ dowodzi to, że Ja, Bóg, pozostaję w was…gdybyście mieli tylko zadawalać ludzi, nie wezwałbym was; gdybyście mieli ciężko pracować dla własnego zysku i chwały, a nie dla Mnie, odwróciłbym od was Swoje Oczy;

otwórzcie szeroko swoje serca i przyjmijcie Mnie; bądźcie zjednoczeni pomagając sobie nawzajem, i starajcie się pocieszać Mój lud żyjący w tych czasach; miłość bliźniego powinna być waszą główną troską;

pamiętajcie, aby wszędzie i wszystkim rozgłaszać Moje Orędzie, ponieważ zapach śmierci dosięgnął nieba i kara, która czeka to pokolenie, spadnie na ziemię z powodu jego niewiary i odstępstwa; nie słucha się Moich wysłanników i bluźni się przeciwko Mojemu Świętemu Duchowi; wielu lekkomyślnie rani Mój Kościół, kamieniując Moich proroków; wielu ulega rozkładowi i widać to teraz wyraźnie w rozmiarze i wadze ich odstępstwa i grzechów;

ciężkie doświadczenia i cierpienie spadną na to bezbożne pokolenie; to są znaki, które zostały juz mu dane, ponieważ odrzuciło pojednanie ze Mną;

wielu z was usprawiedliwiłem przed Swoim Ojcem, jednak pragnę odwzajemnionej miłości, odwzajemnionej wierności; odkryłem przed wami, jak działam i czego szukam; słyszeliście Moje Orędzie Jedności i uwierzyliście w nie; pokazałem wam, jaki jest cel Mojego wezwania; przypieczętowaliście (je), oddając Mi wielką cześć; czy można zaprzeczyć temu, w co się wierzy? Żyjcie tym, czego was uczono na początku i nie sprzedawajcie Mojej Krwi; przekazuję wam Mój pokój, mówiąc wam: nie lękajcie się, ponieważ Ja Jestem z wami; noście Moje Imię i oddawajcie Mi cześć;

Źródło: obrazmojegoserca2.blog.onet.pl

Posted in Inne Orędzia | Otagowane: , | 9 Komentarzy »

Nadchodzą czasy wielkiego ucisku

Posted by radoslawcz w dniu 17 grudnia 2012

Orędzie do Vassuli 3.10.94

– Vassulo-Mojej-Męki, żyj dla Mnie. To rzeczywiście powinno być obecnie celem twojego życia. Twoich wrogów, którzy są też Moimi wrogami, zamienię w popiół na ziemi.

O, ziemio, przecież wyposażona jesteś w duszę! Dlaczego sprawiasz Mi tyle smutku? Czy to możliwe, że nie czuwasz już nad swoim dziedzictwem? Ach! Vassulo, jak bardzo cierpię z powodu tego pokolenia. Na ich pustyni wyciągam do nich Moją Rękę – do waszych wysuszonych dusz, które przychodzę ożywić – lecz oni zdają się nigdy nie widzieć Mojej zbawczej Ręki…

Pójdź, delikatna córko, i prorokuj w Moim Imieniu, i powiedz Memu ludowi o Moim Nowym Przymierzu, że teraz nadchodzą dni, w których Nasze Dwa Serca zostaną na nowo przeszyte. Moi wrogowie przygotowują się do opanowania Mojej Świątyni, Mojego Ołtarza i Mojego Tabernakulum, aby wznieść straszliwą ohydę. Nadchodzi czas wielkiego utrapienia, któremu nie było równych, odkąd narody powstały. Siłą i zdradą zapanują nad Moim Domem. Bunt już się dokonuje, ale w tajemnicy. Zanim Buntownik otwarcie zbezcześci Moją Świątynię, ten, który go powstrzymuje, musi być najpierw usunięty.

O, jakże wielu z was upadnie z powodu jego pochlebstw! Moi jednak nie ulegną. Oddadzą raczej swoje życie za Mnie.

Mówię wam to ze łzami w oczach: «Przez tego najeźdźcę będziesz doświadczony Ogniem, ludu Mój…» Jego oblężnicze maszyny są już rozstawiane po świecie. Lew opuścił swoją kryjówkę… Posłuchajcie choć tym razem i zrozumiejcie:

Najeźdźca jest człowiekiem uczonym – z tych uczonych, którzy służą Bestii i zaprzeczają Mojej Boskości, Mojemu Zmartwychwstaniu i Moim Tradycjom. To o nich mówi Pismo: «Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz– a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu…»

Dziś, córko, znalazłem serce nie podzielone. Mogę na nim wypisać te tajemnice, które były zapieczętowane, teraz bowiem wypełnią się bez wątpienia. Pozwól więc Mojej Ręce wypisać te słowa na twoim sercu, córko:

Kiedy ten, który miażdży władzę Ludu Świętego, sam zajmie miejsce na Moim Tronie – razem z kupczącymi Moją Tradycją – obecność jego będzie jakby wzniesieniem boga w centrum Mojej Świątyni. Ostrzegłem was. Nadal was ostrzegam, lecz wielu spośród was słucha, nie rozumiejąc… Budujecie dziś, lecz mówię wam: nie będziecie mogli dokończyć dzieła… Otwórzcie wszyscy oczy i zobaczcie spisek w Moim Domu… Spisek i zdrajcy kroczą razem: jeden z tych, którzy zasiadają przy Moim Stole, buntuje się przeciwko Mnie i przeciwko wszystkim mocom Mojego Królestwa. Mówię wam to teraz, abyście – kiedy nadejdzie ten czas – zrozumieli w pełni Moje Słowa i abyście uwierzyli, że od początku Ja, Bóg, byłem Autorem tego wołania.

Powiem wam teraz coś, co było przed wami zachowywane w tajemnicy. Ujawnię przed wami rzeczy nowe, rzeczy ukryte i wam nie znane. Wielu z was utraci wiarę i będą czcić tego Kupca, ponieważ użyje pochlebstw, sprzymierzy się z ludem obcego boga: z uczonymi waszego czasu, z tymi, którzy odrzucają Moją Boskość, Moje Zmartwychwstanie i Moje Tradycje …i podepczą Moją Ofiarę. Ponieważ słabe są serca ludzi, wielu go przyjmie, nada im bowiem wielkie godności, gdy ich serca go uznają.

Mój Kościół będzie musiał znieść wszystkie te cierpienia i zdrady, które Ja sam zniosłem. Jeszcze jeden raz jednak muszą się wypełnić Pisma mówiące: «Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce». Bądźcie więc posłuszni temu Pasterzowi, cokolwiek się stanie; jemu pozostańcie wierni, nie – żadnemu innemu. Wasz Pasterz zostanie uderzony… a jęki Mojego ludu przeszyją Niebiosa. Kiedy Moje miasto będzie już tylko polem ruin, ziemia się rozstąpi, rozerwie i zostanie wstrząśnięta.

Kiedy to wszystko się stanie na waszych oczach, wtedy iskra rozbłyśnie na Wschodzie. Ze Wschodu wyciągnie się ręka wierna w obronie Mojego Imienia, Mojej Czci i Mojej Ofiary. Gdy bluźnierstwa wyleją się z ust Bestii, wtedy zostanie ofiarowane serce na Wschodzie dla ocalenia tego brata, który stanie się łupem Złego. Gdy traktaty zostaną pogwałcone, prorocy odrzuceni i zabici, wtedy da się słyszeć szlachetny głos ze Wschodu: «O, Niepokonany, uczyń nas na nowo godnymi Twego Imienia. Czy możesz nas teraz uczynić Jednym w Twoje Imię?…»

Szatan znajduje się na drodze do Mojego Tronu. Zgromadźcie wasze wspólnoty i powiedzcie im, że Ja, Jezus, opatrzę wasze rany, gdy nadejdzie czas. Nasze Dwa Serca staną się waszym jedynym schronieniem w dniach waszego utrapienia. Wy, których kocham tak czule, posłuchajcie i zrozumiejcie!

Chcę, abyście byli odważni. Nie lękajcie się w dniach tego wielkiego ucisku. Brońcie nadal Mojego Słowa, Mojej Tradycji, nie przyjmujcie doktryn ludzkich i wymyślonych, które Mój wróg doda i podpisze własnym piórem. Jego podpis zostanie dokonany krwią – krwią odebraną dzieciom, którymi posługują się w swych morderczych wtajemniczeniach, których celem jest jego nominacja!

…Moi przyjaciele, czekając na Jutrzenkę – gdy traktaty zostaną pogwałcone, gdy bunt osiągnie szczyt – podnieście oczy i popatrzcie na Wschód. Spójrzcie na Jutrzenkę, zobaczcie światło, które rozbłyśnie od Wschodu. Patrzcie na wypełnianie się Mojego Planu. Kiedy człowiek spragniony, z wysuszonymi ustami będzie szukał wody, Ja – w całej Mojej Wspaniałości i Mojej Wszechwładzy – zstąpię na was jak Rzeka z Moim Nowym Imieniem.

http://www.objawienia.pl/vassula/vas/Z_73.htm

Posted in Inne Orędzia | Otagowane: , | 74 Komentarze »

Orędzie Zielonego Szkaplerza

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 grudnia 2012

Ostatnie orędzie z „Zielonego Szkaplerza” w którym P. Jezus dosłownie mówi do Anne „Have no fears, have no concerns but prepare for my coming to your homes this holy season” .tlum: „Nie bój się, zapomnij o troskach ale przygotuj się na Moje przyjście do waszych domów w ten świąteczny czas.
Pisze również, że wielu osobom nie pozostanie nic z dóbr ziemskich, tylko modlitwa. A później by dalej przygotować więcej zapasów oraz aby już od czasu Adwentu trzymać na „domowym ołtarzu” chleb ( w woreczku) i wodę – oraz wymieniać go na świeży co kilka dni – gdyż Jezus sam, tak jak robił to kiedyś będzie tą żywność błogosławił!(kojarzy mi się to z dzisiejszą Ewangelią o rozmnożeniu chleba). Później jest wyjaśnienie, kto nie ma domowego ołtarzyka, niech trzyma chleb i wodę w jakimś specjalnym miejscu na stoliku razem z wizerunkiem Pana Jezusa i Maryi oraz poświęconą świecę, różańce w pudełeczku oraz zielonym szkaplerzem, do tego 4 Szkaplerze na 4 rogach domu – dla ochrony.
Wiem, że słowa te kierowane są do narodu amerykańskiego.
Ponadto na przesuwającym się pasku jest prośba by 6 grudnia wszyscy katolicy na całym świecie modlili się wraz z nimi o godz 19tej (albo innej jeśli nie mogą) co najmniej przez 3 godziny przed Najświętszym Sakramentem albo w grupach modlitewnych na różańcu by Maryja okryła Swoim płaszczem USA.

Wszystkie orędzia sa tutaj

http://www.greenscapular.org/Adobe/MESSAGES/2012_Messages.pdf

Tłumaczyła: Bożena

Posted in Inne Orędzia | Otagowane: | 13 Komentarzy »