Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for the ‘Małżeństwo’ Category

Nomadelfia – Miasto katolickich ochotników, którzy chcą zbudować nową cywilizację opartą na Ewangelii

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 grudnia 2019

Tak, istnieje w świecie miasteczko w którym mieszkają  katolickie rodziny, miasteczko w którym cywilizacja oparta jest  na Ewangelii. Żyją jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.  4 km2 we Włoszech w pobliżu Grosseto – miejscowość Nomadelfia.

Jego założycielem był Don Zeno Saltini (1900–1981). W 1931 r. Otrzymał święcenia kapłańskie i chciał zostać ojcem młodego mężczyzny, który właśnie opuścił więzienie. Od tego czasu rodziny Nomadelfii przyjęły około 5000 dzieci.

Nomadelfia to wspólnota katolickich wolontariuszy, którzy u podstaw swojego życia postawili ewangeliczne braterstwo. Nomadelfia to świat, w którym będą żyli nasi bracia, jutro.

Populacja Nomadelfii składa się z rodzin, niezamężnych i księży. Zostajesz w Nomadelfi po trzyletnim okresie próbnym.  

Dzieci to dzieci urodzone lub zaakceptowane we Wspólnocie. Stałymi gośćmi są ludzie w potrzebie, zaakceptowani przez Wspólnotę, dzielący swoje życie, szanujący środowisko i zasady. Kapłani i diakoni dzielą życie grupy rodzinnej i wspólnoty na równi z innymi braćmi. Stosunki między nimi a ich biskupem reguluje konkretna konwencja.

Matka powołania jest niezamężną kobietą, która całkowicie oddaje się dzieciom pochodzącym z sytuacji dyskomfortu, „dzieciom opuszczenia”.

Jest to jedna z najważniejszych historycznie i duchowo postaci Nomadelfii , ponieważ dzięki matkom powołania Nomadelfia mogła postawić pierwsze kroki.

Matka powołania nie jest postacią dobrobytu, nie jest zakonnicą ani profesjonalnym wychowawcą: jest matką i pozostaje matką przez całe życie.

W Kościele Nomadelfia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Konstytucja została ostatecznie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską dekretem Prot. N. 94001494 z 18 czerwca 2000 r.

Nomadelfia jest także parafią diecezji Grosseto, „parafią wspólnotową”.

W odniesieniu do państwa Nomadelfia jest stowarzyszeniem obywatelskim nieposiadającym osobowości prawnej (Atto Costitutivo zostało zatwierdzone dopiero 22 marca 2013 r.).

Nomadelfia działa również za pośrednictwem spółdzielni rolniczej, spółdzielni kulturalnej i fundacji. Zarówno jako stowarzyszenie obywatelskie, jak i prywatne stowarzyszenie wiernych, Nomadelfia ma własną konstytucję oraz szereg przepisów, które razem gwarantują demokrację i przejrzystość decyzji podejmowanych w ramach społeczności. Nomadelfia to w rzeczywistości demokracja bezpośrednia, która wyraża się poprzez wybory i głosowanie. Wszystkie głosy i wybory są również potwierdzane jednogłośnie, aby zagwarantować jedność ludności.

Pragniemy pokazać, że można żyć Ewangelią w formie społecznej, oddając się całkowicie innym, realizując w ten sposób zasady sprawiedliwości i braterstwa, które wybraliśmy.

Nomadelfia to populacja rodzin i osób, w tym niektórych księży. Przystąpienie do Nomadelfii oznacza odpowiedź na powołanie.

Wszystkie towary są wspólne. Nie ma własności prywatnej, nie krąży pieniądz.

Pracujesz tylko wewnątrz i nie otrzymujesz żadnego wynagrodzenia.

Rodziny chętnie przyjmują dzieci do adopcji.

5 rodzin razem tworzy „grupę rodzinną”.

Szkoły są wewnętrzne, a obowiązek udawania się do nich dzieci został ustanowiony do 18 roku życia.

21 maja 2089 roku mieszkańców Nomadelfii odwiedza Jan Paweł II. Chrzci najmniejszych w ich kościele, rozmawia z około 4000 osób i mówi:

«Przyszedłem zobaczyć, gdzie i jak ta społeczność żyje i pracuje»

«Jesteście parafią inspirowaną wzorem opisanym w Dziejach Apostolskich»

«Społeczeństwo, które przygotowuje kodeks swoich praw, inspirowane ideałami głoszonymi przez Chrystusa»

«Proszę was, abyście kochali Kościół, ponieważ on także kocha i docenia wasze doświadczenie»

«Wiecie bardzo dobrze, ponieważ ksiądz Zeno nauczył was tego swoim życiem, że w świecie czasami wrogim i dalekim od wiary musimy odpowiadać świadectwem własnego życia, poprzez widoczne dzieła i oznaki braterskiej miłości. Nomadelfia może to zrobić i wie, jak to zrobić, ponieważ jest to miasto, które, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowane prawem braterstwa. Niech żyje Nomadelfia! »

Z Ewangelii: „Wielu wierzących miało tylko jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazwał ich swoją własnością, ale wszystko było między nimi wspólne”.

Miasteczko zaczęło funkcjonować w czasie II wojny światowej lecz z wielkimi trudnościami. Faktycznie w 1948 Nomadelfia się narodziła. Po zakończeniu wojny, w 1947 r., Mali Apostołowie okupują były obóz koncentracyjny Fossoli w pobliżu Carpi, aby zbudować swoje nowe miasto. Zawalają się mury i ogrodzenia, a wraz z powołaniem rodzin powstają pierwsze rodziny małżeńskie, które proszą Księdza Zenona, aby mogły przyjmować porzucone dzieci, zdecydowane kochać je w taki sam sposób, jak te, które urodzą się w małżeństwie. 14 lutego 1948 r. Zatwierdzają tekst Konstytucji, którą podpiszą przed ołtarzem. Dziełem Małych Apostołów staje się Nomadelfia, co w języku greckim oznacza: „Gdzie braterstwo jest prawem”.

  W 1950 r. Nomadelfia zaproponowała ludziom ruch polityczny o nazwie „Ruch braterstwa ludzi”, aby znieść wszelkie formy wyzysku i promować bezpośrednią demokrację. Ale wrogość sił politycznych w rządzie i niektórych środowiskach kościelnych uniemożliwia rozwój inicjatywy. Nomadelfia ma 1150 osób, z czego 800 to przybrane dzieci (wiele z nich wymaga specjalnej opieki) oraz 150 bezdomnych i bezrobotnych. Sytuacja gospodarcza staje się coraz trudniejsza. Pod tym pretekstem próbuje się wyeliminować Nomadelfię.

 5  lutego 1952 r. Święte Oficjum nakazało księdzu Zenonowi opuścić Nomadelfię. Ksiądz Zeno jest posłuszny.

Zmuszeni do opuszczenia Fossoli, szukają schronienia w Grosseto, na farmie o powierzchni kilkuset hektarów,  podarowanej przez Marię Giovannę Albertoni Pirelli, gdzie mieszkają głównie w namiotach.

Z dala od swoich dzieci ksiądz Zeno stara się rozwiązać swoje problemy i coraz częściej musi bronić przed sądem niektórych, którzy zostali oddzieleni od swoich rodzin i popadli w przestępstwo.

W 1953 r. ksiądz Zeno prosi Papieża, aby mógł czasowo zrezygnować z sprawowania kapłaństwa, chcąc powrócić, aby prowadzić swoje dzieci. W 1953 r. Pius XII zgodził się i pozwolił wrócić mu do swoich dzieci. Nomadelfia po rozproszeniu liczyła około 400 osób.

W 1954 r. Don Zeno utworzył „grupy rodzinne”. W 1961 r. Nomadelfia przyjęła nową konstytucję jako stowarzyszenie obywatelskie, a ksiądz Zeno poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na wznowienie sprawowania kapłaństwa. Nomadelfia powstaje jako parafia, a proboszczem zostaje ksiądz Zeno.

22 stycznia 1962 r. ksiądz Zeno odprawił swoją „Mszę po raz pierwszy w Nomadelfi”.

W 1965 r. ksiądz Zeno zaproponował Nomadelfi nową formę apostolstwa: „Wieczór Nomadelfii”, pokaz tańca.

W 1968 r. Rozpoczyna się miesięczna publikacja „Nomadelfia to propozycja”.

W tym samym roku Nomadelfia uzyskała zezwolenie Ministerstwa Edukacji na kształcenie dzieci pod ich dpowiedzialnością w szkole wewnętrznej.

12 SIERPNIA 1980. Nomadelfia prezentuje Janowi Pawłowi II w rezydencji Castelgandolfo „Wieczór”. Obecna jest cała populacja Nomadelfi. Papież mówi im między innymi: «… Jeśli zostaliśmy powołani, aby być dziećmi Boga i braćmi pośród nas, wówczas reguła zwana Nomadelfia jest ostrzeżeniem i zapowiedzią przyszłego świata, do którego zmierzamy wszyscy ».

15 STYCZNIA 1981 r. – 15.1.1981 – ŚMIERĆ księdza ZENO. Ksiądz Zeno ma atak serca i kieruje swoje ostatnie słowa do Nomadelfi przed agonią: przesłanie, które można uznać za jego wolę.

W maju 2018 r. mieszkańców Nomadelfii odwiedza papież Franciszek.

Uważamy, że w relacjach ekonomicznych i produkcyjnych konieczne jest postawienie człowieka w centrum uwagi . Dobra materialne są narzędziem życia, ale godność osoby musi zawsze być na pierwszym miejscu. Własność nie jest wyłącznym i arbitralnym prawem; to odpowiedzialna administracja : to, co mamy, to dar od Boga i to Bogu zdamy sprawę z jego wykorzystania.

Nie możemy pozostać obojętni na potrzeby naszego brata: wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nas, indywidualnie i społecznie. Z tego powodu Nomadelfia przyjęła ideę ewangelicznego ubóstwa w sensie trzeźwości , to znaczy posiadania tylko tego, co jest konieczne do godnego życia.

Zasady te są zgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, a w szczególności z zasadą powszechnego przeznaczenia towarów .

Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji. Jest środkiem utrzymania i spełnienia, ale przede wszystkim jest współpracą z Bogiem i braćmi, aby zachować Stworzenie, budować wspólne dobro .

Nomadelfia chce żyć pracą jako akt miłości do swego brata , kontynuacja miłości Boga.

Praca to nie tylko uprawa pola lub budowanie krzesła, ale także karmienie dziecka lub dotrzymywanie towarzystwa starca.

Każde dzieło ma absolutną godność , której wartości nie można obliczyć , ponieważ jest nieskończona.

Każde dziecko ma prawo do życia w społeczeństwie, które pozwala mu w pełni rozwinąć swoją osobowość. Aby było to możliwe, potrzebuje przede wszystkim miłości, ciepła, przywiązania, pewnych punktów odniesienia.

Z tego powodu opieka nad dziećmi które nie mają rodzin jest aktem sprawiedliwości i prawdziwej braterstwa : każde dziecko jest dzieckiem Bożym, a odpowiedzialność za jego przyszłość spoczywa na wszystkich . Każde dziecko ma prawo otrzymać tę samą miłość , z taką samą ważnością i pilnością.

Edukacja jest obowiązkiem każdego . Udowodniono, że środowisko i kontekst życia determinują czynniki kształtujące osobowość . Dzieci uczą się, jak żyją i widzą: dorośli są ich modelami odniesienia.

Rodziny Nomadelfii nie żyją w izolacji, ale w grupach rodzinnych . Grupa rodzinna składa się z trzech, czterech lub pięciu rodzin oraz osób niezamężnych, z liczbą członków od 20 do 35 osób. 

Grupa rodzinna jest komórką założycielską Nomadelfii . Braterstwo nie byłoby w pełni możliwe do przeżycia, gdybyśmy nie dzielili wszystkich aspektów życia.

Żyjąc razem uczymy się wzajemnej akceptacji i przebaczenia.

Od 2012 r. W każdej grupie rodzinnej znajduje się również kaplica z Eucharystią, która jest naszą siłą i sercem naszego życia.

Nomadelfia chce żyć pracą jako aktem miłości , wolnym i bezinteresownym; chce pokazać, że można żyć bezinteresownie.

Z tego powodu w Nomadelfi pracują w społeczności, nie żądając w zamian rekompensaty. W żadnej rodzinie nie płaci się za gotowanie, naprawę zlewu lub leczenie dzieci: ponieważ jest to bezpłatna praca wykonywana z miłości.

Czyniąc to, żyje się integralną wspólnotą, w której różnice są eliminowane.

W Nomadelfi wszyscy jesteśmy dostępni do wykonywania wszelkich niezbędnych prac: każda praca jest przydatna do życia i do tego ma swoją własną godność .

Ciężkie lub powtarzalne prace są wykonywane kolejno lub razem przez całą populację. Nazywamy je „masowymi zleceniami”.

Brak zapłaty nie oznacza odmowy użycia pieniędzy lub, który jest niezbędnym środkiem wymiany we współczesnym świecie, aby odnosić się do świata zewnętrznego i państwa, korzystać z usług i płacić podatki.  

Tak wygląda ślub i wesele w Nomadelfi

 

Posted in Ciekawe, Małżeństwo, Nawrócenia, Samoorganizacja, Warto wiedzieć, Zmiany na Ziemi, Znaki czasu, Świadectwa, Świat innymi oczami | Otagowane: , , | 338 Komentarzy »

Francuskie szkoły muszą zastąpić słowa „ojciec” i „matka” słowami „rodzic 1 i 2”

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 lutego 2019

„Tradycyjny model rodziny jest staromodny” – konserwatywni politycy obiecują odwrócić „straszną ideologię”

Najnowszym przykładem kontynuacji postępującej wojny przeciwko tradycyjnej rodzinie jest ustawa uchwalona w tym tygodniu przez francuski parlament, który zabrania szkołom używania terminów „ojciec” i „matka”. Odtąd można mówić tylko „rodzic 1” i „rodzic 2”. Prawo jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ nawet minister edukacji go nie popiera, a nawet z lewicowych kręgów jest krytyka, ponieważ „rodzic 1 i rodzic 2 wskazują hierarchię”, tak że jeden rodzic byłby ważniejszy niż drugi.

Ustawa, która wprowadza również obowiązkową edukację dla trzylatków, była przedmiotem petycji lewicowej partii liberalnej prezydenta Macrona. Parlamentarzystka Valérie Petit stwierdziła, że ​​jest to sprawiedliwe wobec „różnorodności rodzin” pomimo faktu, że ponad 95% francuskich rodzin składa się z ojca i matki. Ale według Petita to tylko „staroświecki model społeczny i rodzinny”, jak to dosłownie wyraziła.

Prezydent AFDH, organizacja lobbingowa dla homoseksualnych rodziców, kwestionuje użyteczność prawa, ponieważ wskazanie „rodzic 1 i rodzic 2” wskazuje na kolejność ważności. „Być może lepiej jest użyć słowa mniej kontrowersyjnego zamiast ojca, matki – przedstawiciela prawnego”.

„Straszliwa ideologia”

Konserwatywni politycy tacy jak Xavier Breton i Fabien Di Filippo sądzą, że prawo to świadczy o „przerażającej ideologii”. Tak będzie w przypadku lewicowej zielonej elity liberalnej, która krok po kroku rozkłada i / lub odwraca wszystkie tradycyjne i konserwatywne wartości na Zachodzie, w celu podważenia i osłabienia społeczeństwa, a tym samym jest w stanie całkowicie je kontrolować i manipulować nimi.

Oczekuje się, że francuski Senat również zgodzi się z nowym prawem. Jednakże lider republikańskiej opozycji Ludovine de la Rochère obiecał, że terminy „matka” i „ojciec” zostaną natychmiast ponownie wprowadzone, gdy jego partia wygra kolejne wybory. „Nasi obywatele nie mają nic wspólnego z tą klasą polityczną ani z polityką, którą narzucają.”

Ludovine de la Rochère, przywódca katolickiego ruchu protestu przeciwko małżeństwom homoseksualistów, nazwał obowiązkowe nowe określenia „absolutnie odczłowieczające”. Dzieci potrzebują wskazówek. Niniejsza poprawka prowadzi do zaniku podstawowych wartości „.

KOMUNIKAT.

Nie ma przeproś. Każdy komentarz napisany z inspiracji szatana będzie usuwany. Trzeba na zawsze stąd wygonić diabła.

Posted in Dzieła szatana w swiecie, Małżeństwo, Nasz smutny czas, Znaki czasu | Otagowane: , , , , , | 77 Komentarzy »

Życie na ‚kocią łapę

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 września 2018

Posted in Homilie, Małżeństwo | Otagowane: , , , , | 94 Komentarze »

Kiedy małżonek, małżonka odmawia seksu

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 sierpnia 2018

W katolickim Sakramencie małżeństwa naturalne związki małżeńskie otwarte na życie są prawem małżonków. I każdy z małżonków ma obowiązek wobec sumienia i Boga, współżyć ze swoim partnerem. Głównym celem małżeństwa jest prokreacja, która zachodzi w relacjach małżeńskich. A seks w małżeństwie ma inne cele: wyrażanie miłości, wzmacnianie więzi małżeńskiej, pomaganie małżonkom w unikaniu grzechu seksualnego i pozostawanie sobie wiernymi oraz uciszenie pożądania. Jeśli więc jeden z małżonków odmawia współżycia z drugim małżonkiem, przez dłuższy czas, bez powodu proporcjonalnej wagi, ten współmałżonek grzeszy.

Dług małżeński

Stosunki małżeńskie to przywilej, prawo i obowiązek związku małżeńskiego.
Papież Pius XI: „Przez tę samą miłość konieczne jest, aby wszystkie inne prawa i obowiązki związku małżeńskiego były uregulowane zgodnie ze słowami Apostoła:” „Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi” (1 List do Koryntian 7:3).

Termin „dług małżeński” odnosi się do wzajemnego zobowiązania małżonka do angażowania się w naturalny związek małżeński otwarty na życie. Obowiązek ten jest wzajemny, ponieważ jest wymogiem prawa moralnego, to jest prawem sprawiedliwości. Mąż i żona są równi przed prawem moralnym. Powody powstania długu małżeńskiego, tj. obowiązku współżycia małżonków ze sobą, są liczne. Po pierwsze, ludzkość była by na wymarciu bez stosunków seksualnych prowadzących do prokreacji dzieci. A dzieciom najlepiej służy poczęcie i urodzenie w rodzinie z ojcem i matką. Nacisk w nowoczesnym społeczeństwie świeckim na stosunek seksualny który służy przyjemności doprowadził do spadku wskaźnika urodzeń w wielu krajach poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania populacji.
Po drugie, współżycie małżeńskie prowadzi do umacniania małżeństwa oraz przywiązania do siebie i utrzymywania pary zjednoczonej w umyśle i sercu poprzez zewnętrzną ekspresję ciała. Współżycie małżeńskie jest jednoczące oferuje dobro dla małżeństwa oprócz dobra prokreacji dzieci.
Po trzecie, wyżej wymienione zalety, przynoszą korzyść mężowi i żonie, przynoszą korzyści także całej rodzinie. Gdy bowiem małżonkowie regularnie wyrażają i umacniają swoją miłość, nawet w tym cielesnym sposobie, korzyści dla ich dusz również przynoszą korzyść całej rodzinie.
Po czwarte, relacje małżeńskie uspokajają pożądanie, chroniąc w ten sposób małżonków przed niebezpieczeństwami grzechów seksualnych, w tym grzechów w umyśle i sercu, a także w grzechach cielesnych, takich jak masturbacja lub cudzołóstwo. Ten cel relacji małżeńskich, choć z pewnością drugorzędny względem pierwotnego celu małżeńskiego, jednoczącego i prokreacyjnego, jest jednak tak ważny (dla nas biednych grzeszników żyjących w grzesznym świecie), że Apostoł Paweł podkreśla to, mówiąc o małżeństwie w Piśmie Świętym.

[1 List do Koryntian]
{7: 1} Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.
{7: 2} Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża.
{7: 3} Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.
{7: 4} Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona.
{7: 5} Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan.
Pismo rozpoczyna ten fragment od stwierdzenia prawdy, również niezawodnie nauczanej przez Sobór Trydencki, że dziewictwo i celibat są lepsze od małżeństwa. Ale, jak uczył także nasz Pan (Mt 19,12), niektóre osoby są powołane do niższego stanu małżeństwa, a inne osoby są powołane do wyższego stanu czystości jako jedna osoba.
W związku małżeńskim naturalne stosunki seksualne to nie tylko prawo i przywilej przysługujący osobom zamężnym, to także obowiązek. Mąż i żona mają wobec siebie wzajemne zobowiązania, czasami reprezentowane pod postacią spłacanego długu, do angażowania się w związki małżeńskie dla dobra drugiej osoby. Powodem tego długu małżeńskiego nie jest upewnienie się, że oboje małżonkowie mają wystarczającą przyjemność seksualną w swoim życiu, ale raczej, aby wszystkie dobra naturalnych stosunków małżeńskich przyniosły korzyść zarówno małżonkom, jak i rodzinie oraz ludzkości.

[1 List do Koryntian]
{7: 6} To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu.
{7: 7} Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.
{7: 8} Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja.
{7: 9} Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.

Nikt nie może być zmuszony do wyboru stanu małżeńskiego; nie ma przykazania, że jakakolwiek konkretna osoba ma wyjść za mąż. Paweł przez którego Chrystus przemawia do nas mówi, aby wierni wybrali wyższy stan dziewictwa i celibatu nad niższym stanem świętego małżeństwa. Ale ten dar nie jest przeznaczony dla wszystkich osób. Każda osoba ma własne dary i własne powołanie, niektóre do małżeństwa, a niektóre do dziewictwa i celibatu.
Jeśli jakiekolwiek osoby, ze względu na własną grzeszność, uznają dziewictwo i celibat za zbyt trudne, wtedy powinni się pobrać. Lepiej bowiem być małżeństwem, tj. Być w niższym, ale wciąż świętym stanie życia, niż palić się pragnieniem, które prowadzi do grzechu, a które ostatecznie może doprowadzić do spalenia w piekle. Nielegalne akty seksualne są zawsze poważnie niemoralne, a więc niebezpieczeństwo Piekielnego Ognia powinno nas ostrzec w tej dziedzinie życia. Ten, kto głosi nieskrępowane praktyki seksualne, szkodzi świętemu sakramentowi małżeństwa i zagraża wielu duszom.

Proporcjonalność

Jeden z małżonków może odmówić drugiemu małżonkowi, przy jakiejś konkretnej okazji. Odmowa na umiarkowany czas wymaga przyczyny tylko umiarkowanej wagi, takiej jak choroba lub obecny stan konfliktu w małżeństwie. Odmowa na dłuższy okres lub stała odmowa wymaga jednak poważnego powodu. Jeśli życie żony jest zagrożone przez ciążę, byłby to wystarczający poważny powód dla ciągłej odmowy seksu. Gdyby poczęte dziecko podlegało poważnej wadzie wrodzonej, byłoby to również wystarczająco poważna przyczyna. Choroba, która powoduje, że seks jest bolesny, również byłaby poważnym powodem.
Bez poważnego powodu, długotrwała lub ciągła odmowa stosunku płciowego przez jednego z małżonków, bez wzajemnej zgody drugiego, byłaby poważnym grzechem. Jest to grzech przeciwko miłości, ponieważ naraża on drugiego małżonka na niebezpieczeństwo śmiertelnych grzechów seksualnych, szkodzi małżeństwu, a więc pośrednio rodzinie, i jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła dotyczącym długu małżeńskiego. Małżonek, który odmawia współżycia seksualnego przez dłuższy okres bez poważnego powodu, popełnia obiektywny grzech śmiertelny.
Stała odmowa seksu jest ciężkim grzechem, jeśli pojawia się na początku małżeństwa, zanim para zrodzi dzieci. Prokreacja jest głównym celem małżeństwa. Kiedy ta odmowa ma miejsce później w małżeństwie, po tym, jak para poczęła już dzieci i je wychowała (lub je wychowuje), to grzech nadal jest śmiertelny, ale jest mniej poważny.

Co zrobić….

Co może zrobić mąż lub żona, jeśli ich współmałżonek odmawia seksu bezterminowo, bez ważnego powodu? Być może jest to problem medyczny i muszą zobaczyć się z lekarzem. Być może jest to problem psychologiczny i muszą pójść do terapeuty. Być może problem leży w związku, i trzeba zobaczyć się z doradcą małżeńskim. Ale kiedy te środki zawiodą to, co można zrobić?
Czy obrażony małżonek może uzyskać rozwód cywilny, pozostawiając więź z Najświętszym Sakramentem? Ten rodzaj rozwodu jest dozwolony przez Kościół tylko z poważnego powodu, jeśli wszystkie inne alternatywy są wyczerpane. Odmowa współżycia małżeńskiego może być ciężkim grzechem, a poważny grzech jest co najmniej punktem wyjścia do wniosku o rozwód cywilny. Problem polega na tym, że rozwód cywilny nie rozwiązuje problemu, ponieważ rozwiedziony poszkodowany małżonek nadal nie może mieć stosunków seksualnych. On lub ona nie może ponownie wyjść za mąż i nie może uprawiać seksu poza małżeństwem. Rozwód cywilny sprawia, że ​​pojednanie i wszelkie rzeczywiste remedia tego problemu są bardziej odległe.
Rozwód cywilny jest prawdopodobnie opcją, jeśli są inne poważne problemy w małżeństwie, a dzieci nie zostaną poszkodowane przez rozwód. Jednakże groźba rozwodu może wystarczyć, aby skłonić obrażającego małżonka do wizyty u lekarza, terapeuty lub doradcy lub w celu rozważenia zmiany serca. Ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że nawet sama groźba rozwodu jest niemądra w większości tych przypadków.
Biorąc pod uwagę tę nieustającą ciężką niesprawiedliwość, poszkodowany małżonek byłby usprawiedliwiony z powodu wstrzymania części swoich obowiązków małżeńskich, powstrzymania się od nie-seksualnych rodzajów fizycznego uczucia lub wstrzymania innych korzyści, które otrzymuje odmawiający współżycia małżonek. Małżeństwo jest rodzajem umowy, a gdy jedna strona poważnie narusza tę umowę, druga strona zmniejsza co najmniej obowiązki. Może to jednak pogorszyć sytuację i doprowadzić do rozwodu.
Być może, dzięki modlitwie i samozaparciu, obrażający małżonek zmieni zdanie. I pamiętajcie, że ta odmowa jest grzechem śmiertelnym. Małżonkowi należy uświadomić, że jest to grzech ciężki i należy go poprosić o rozważenie zmiany serca. Z drugiej jednak strony ciągłe kłótnie na ten temat mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Streszczenie wykładu teologa Ronald L. Conte

Posted in Małżeństwo | Otagowane: , , , | 163 Komentarze »

MEDJUGORIE – Wzywam cię do nawrócenia po raz ostatni – świadectwo Patryka i Nancy

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 czerwca 2018

Posted in Małżeństwo, Medziugorje, Nawrócenia, Świadectwa | Otagowane: , , | 9 Komentarzy »

Co się stanie, jeśli para weźmie ślub z zamiarem nieposiadania dzieci?

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 kwietnia 2018

Ponieważ nie mam zbyt dużo czasu postanowiłem aby wpis był waszym przemyśleniem. Wstawiłem tytuł i proszę o dyskusję na ten temat, o wypowiadanie się  jak to waszym zdaniem sprawa się ma. Te komentarze będą jakby wpisem gdyż zostanie ślad co na ten temat sądzą wierzący katolicy świeccy.

Posted in Małżeństwo | Otagowane: , | 196 Komentarzy »

Autentyczne Magisterium to prawda, a nie znak towarowy

Posted by Dzieckonmp w dniu 9 grudnia 2017

Odsyłam do linku strony fatima.org, tekst tłumaczony translatorem ale dość dobrze przetłumaczone

Kliknij tutaj

W tym tekście jest wspomniane iż 4 grudnia opublikowano książkę pt.”Papież dyktator” , treść przerażająca w stosunku do tego jak media przedstawiają nam papieża, tak więc więcej na ten temat co w tej książce jest odsyłam pod ten link:

Kliknij tutaj

Niektóre środowiska katolickie apelują o zwołanie przez biskupów kolejnego Synodu aby sprawić Korektę nauczania Kościoła. Tu link do tego apelu

Kliknij tutaj

 

Ostrzeżenie.

„Matka Nieves Garcia ujawnia ważną informację dotyczącą wydarzeń, które poprzedzą Ostrzeżenie.
– Matko Nieves Garcia, ma siostra przepowiednę z Garabandal którą chce się z nami podzielić, dotyczącą Synodu, czy raczej Wielkiego Synodu, który poprzedzi Ostrzeżenie.
– Czy mogłabyś nam coś o tym powiedzieć.
– Tak, podczas objawień, jednego z objawień, Niepokalana Dziewica powiedziała do Concity, że zanim przyjdą przyszłe wydarzenia odbędzie się Synod, ważny Synod. Concita powiedziała to swojej ciotce. Ciotka zapytała ją: “Masz na myśli Sobór?” Gdyż był to czas Soboru Watykańskiego II. Następnie Concita odpowiedziała swojej cioci. “Nie, Niepokalana Dziewica nie powiedziała Sobór, powiedziała Synod, według mnie Synod to mały Sobór. Jest niemożliwe, by dziewczynka w wieku 12 lat, bez żadnej wiedzy i kultury mówiła o Synodzie, który nie miał miejsca, i o którym nie mieliśmy pojęcia w tym czasie, a w dodatku zdefiniowała go jako “mały sobór”. Słyszałam to od Ojca Rafinel, który słyszał o tym od Ojca Pesquera, który napisał jedne z pierwszych książek o objawieniach w Garabandal. Dyskutował to z profesorem Lacques Serre, który pracuje na Paryskiej Sorbonie i ten mu zakomunikował, że uważa, że jest to Synod przed Ostrzeżeniem. Profesor napisał do niego wiele listów w jezyku francuskim, w których komentuje to jako “Pre-Warning”.
– Dziekuję bardzo Matko Nieves.
– Na Chwałę Boga i Miłość Niepokalanej.”
www.youtube.com/watch

 

Mój komentarz:

Przed Ostrzeżeniem odbędzie się Synod. Synod już właśnie był na temat Rodziny który zakończył się groźbą schizmy. Ale istnieje możliwość że wkrótce może być kolejny Synod na ten sam temat. Można by potraktować jako batalia synodalna o kształt rodziny. warunek co do ostrzeżenia można powiedzieć już spełniony, ale niewykluczone że tym ostatecznym terminem spełnienia będzie zakończenie możliwego kolejnego Synodu na ten sam temat.

Posted in Ciekawe, Franciszek, Kościół, Małżeństwo, schizma w kościele | Otagowane: , , , , | 196 Komentarzy »

NIEPOKOJĄCE INFORMACJE Z WATYKANU. TO ma być „autentycznym Magisterium”?

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 grudnia 2017

Ten dokument, do którego dotarli włoski watykanista Marco Tosatii i amerykański serwis Church Militiant szokuje. Wynika z niego, że Stolica Apostolska i sam papież Franciszek uznają komunię świętą dla rozwodników za „autentyczne Magisterium Kościoła”.

 

 

Z dokumentów, do jakich dotarli dziennikarze wynika, że Papież Franciszek uznał, że dwa prywatne listy, jakie zostały już opublikowane, a które zawierają opinie Franciszka na temat dopuszczalności Komunii świętej dla osób rozwiedzionych w ponownych związkach, są „autentycznym Magisterium”. Zdaniem części kanonistów i teologów oznacza to, że nauczanie to obowiązuje wiernych w sumieniu.

 

O jakie dokumenty chodzi? O dokument biskupów regionu Buenos Aires, w którym uznają oni, że w pewnych okolicznościach osoby rozwiedzione w ponownych związkach mogą przystępować do Eucharystii, mimo iż nie decydują się na życie w czystości małżeńskiej, a także o prywatny list z tego samego dnia, w którym Franciszek uznaje, że treści zawarte w tym dokumencie są jedyną poprawną interpretacją „Amoris laetitia”. – Dokument jest bardzo dobry i w pełni wyjaśnia znaczenie rozdziału VIII Amoris Laetitia” – napisał papież do biskupów. „Nie ma innych interpretacji” – dodał.

 

Gdy oba dokumenty były publikowane przez „L’Osservatore Romano” czy na stronach Watykanu można było jeszcze twierdzić, że są to dokumenty prywatne. Jednak, gdy – podczas audiencji kard. Pietro Parolina papież wydał, co wynika z opublikowanych dokumentów, by opublikować je w Acta Apostolicae Sedis i traktować jako „autentyczne Magisterium Kościoła” sytuacja radykalnie się zmieniła. Decyzja ta oznacza bowiem koniec jakiejkolwiek dyskusji na temat znaczenia „Amoris laetitia”. Franciszek jasno wskazał, jak rozumie ją on, i jak powinni rozumieć je wierni Kościoła.

 

„Ojciec Świety decyduje, że te dwa dokumenty poprzedzające niniejszy Reskrypt mają być ogłoszone na stronie internetowej Watykanu i w Acta Apostolicae Sedis i traktowane jako autentyczne Magisterium” – napisał kard. Parolin w decyzji, która została obecnie opublikowana. Kluczowym wyrażeniem jest tu sformułowanie „autentyczne Magisterium”. Co ono oznacza? Odpowiedź daje kanon 752 Kodeksu Prawa Kanonicznego. „Wprawdzie nie akt wiary, niemniej jednak religijne posłuszeństwo rozumu i woli należy okazywać nauce, którą głosi Papież lub Kolegium Biskupów w sprawach wiary i obyczajów, gdy sprawują autentyczne nauczanie (czyli właśnie „autentyczne Magisterium”), chociaż nie zamierzają przedstawić jej w sposób definitywny. Stąd wierni powinni starać się unikać wszystkiego, co się z tą nauką nie zgadza” – głosi Kodeks Prawa Kanonicznego.

 

Użycie terminu „autentyczne nauczanie/Magisterium” w dokumencie Stolicy Apostolskiej jest niepokojące, ale też dające do myślenia, bowiem tak się składa, że jak dotąd paragraf 752 odnosił się do doktryny wiary czy nauczania o moralności, a nie do dyscypliny. Jak dotąd zwolennicy liberalnej i odrzucającej tradycję interpretacji „Amoris laetitia” przekonywali, że nie zmienia ona ani doktryny wiara, ani nauczania o moralności, a jedynie dotyczy dyscypliny. Tyle, że gdyby tak było, to nie stosowałby się do niej kanon 752. Jeśli się go stosuje, to dlatego, że uznaje się, że jest to doktryna, a nie jedynie kwestia dyscypliny. Pytanie tylko, jak pogodzić to z doktryną głoszoną przez dwa tysiące lat istnienia Kościoła i z nauczaniem Jezusa Chrystusa? I czemu powinni teraz być posłuszni wierni katolicy?

 

Tomasz P. Terlikowski

Doktryna ciemności – wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła – opadnie jak wielka gęsta mgła

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Głosem pośród was, Który stara się być usłyszanym wśród tych przywódców, którzy szerzą apostazję i którzy rządzą w czterech zakątkach Ziemi.
Doktryna ciemności – wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła – opadnie wkrótce, jak wielka gęsta mgła na wszystkich niczego nie podejrzewających chrześcijan. Plan stłumienia Prawdy się rozpoczął i niedługo przekręcone wersje Mojej Świętej Doktryny staną się jasne dla wielu z was. Jednak, gdy przehandlują Prawdę za kłamstwa, Duch Święty powstanie przeciw Moim wrogom. Moje Światło nadal będzie widoczne pośród całego zamętu, który przywódcy największej apostazji wszechczasów sprowadzą na świat. Oni nie spoczną, dopóki świat nie stanie się niczym pogański, bez miłości do Mnie, Jezusa Chrystusa.
Świecki świat zostanie uznany jako jedyny, w którym każdy człowiek będzie zachęcany do podążania za własnymi żądzami i pragnieniami. Będą dokonywane wszelkie próby stłumienia Obecności Ducha Świętego. Zaprzeczą Moim Cierpieniom na Krzyżu i znaczeniu konieczności zasłużenia na zbawienie, choć miało to być przekazywane każdemu, kto się wobec Mnie oczyścił i kto prosi o Moje Miłosierdzie. Oni nie tylko będą na siłę karmić dzieci Boże kłamstwami o Mnie i Moim Nauczaniu, ale będą również prześladowali tych, którzy podważą takie kłamstwa.
Ci, którzy kwestionują przywódcę Mojego Kościoła, od wewnątrz, będą traktowani bezlitośnie i nie zostanie im okazana nawet odrobina litości. Wam, którzy przyjmujecie fałszywe doktryny od tych, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół i czujecie w swoim sercu, że nie możecie się odłączyć ode Mnie, Ja pomogę. Gdy będę was prowadził, otrzymacie ode Mnie pocieszenie. Nigdy nie wolno wam zaprzeczać Prawdzie ani poddawać się tym, których żądza władzy oznacza, że będą kłamać w Moje Imię, jeśli dzięki temu będą mogli pozostać w dobrych stosunkach z Moimi wrogami. Wasza wiara będzie wystawiona na prawdziwą próbę.
Przychodzę teraz, aby przynieść wam Prawdę, tylko dlatego, że będziecie pozbawieni Prawdy. Kiedy to się stanie, nie będzie wam wolno głosić Prawdy innym duszom, które nie będą mogły bez niej przeżyć.
Módlcie się o Miłosierdzie dla własnych dusz i dla tych, którzy zostaną wprowadzeni w poważny błąd przez Moich wrogów.
Wasz Jezus

Posted in Franciszek, Małżeństwo, Nasz smutny czas, schizma w kościele | Otagowane: , , , | 116 Komentarzy »

Polskie Dubia na horyzoncie?

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 października 2017

Kolejne ISKRY z Polski

KEP przygotowała 19-stronicowy dokument, który sprzeciwia się podjętej przez papieża Franciszka próbie legitymizacji udzielania świętej komunii cudzołożnikom niezgodnie z Ewangelią. Według La Fede Quotidiana Franciszek wezwał nuncjusza Polski, Salvatore Pennacchio, na tajne spotkanie. Później zobowiązał go nawet do uczestnictwa w spotkaniu Konferencji, które odbyło się 13 i 14 października. Polscy biskupi pokazali brak chęci odejścia od Ewangelii i wiary katolickiej.

Włoska gazeta Il Giornale z 17 października cytuje pogłoski o tym, jakoby „część Polskiego Kościoła” przygotowywała dokument wspierający Dubia w sprawie kontrowersyjnego dokumentu Amoris Laetitia papieża Franciszka. Według doniesień tekst nie jest jeszcze opublikowany „tylko ze względu na bezpośrednią interwencję papieża Bergoglio”, ale „wcześniej lub później” zostanie wydany. Wśród polskich hierarchów i wiernych Franciszek nie ma zbyt wielu zwolenników.

Spotkanie, które sporządziło dokument, odbyło się w Lublinie we wschodniej Polsce 13 i 14 października. Tekst dotyczy wytycznych dla wiernych, po wydaniu Amoris Laetitia . Obecnie ten dokument jest tylko projektem, ale już można powiedzieć, że interpretuje apostolską adhortację papieża Franciszka w sposób absolutnie restrykcyjny.

Aby przeczytać tekst w oficjalnej wersji, musimy poczekać dłużej, ale plotki zostały opublikowane i potwierdzają, co było plotkami o tym dokumencie po dyskusjach między biskupami polskimi. W szczególności, zgodnie z wyraźnymi źródłami, Konferencja Episkopatu Polski zaprzeczyła możliwości, by pary żyjące w  związkach niesakramentalnych  mogłyby uzyskać dostęp do sakramentu komunii.

Wszystko nabiera symbolicznego znaczenia: Kościół polski, naturalny spadkobierca Jana Pawła II i jego wizja doktrynalna, gdzie podkreślił centralną rolę trzech tekstów: ” Familiaris consortio „; dekret Kongregacji Nauki Wiary z 1994 r .; Katechizm Kościoła Katolickiego. Krótko mówiąc, jedyną możliwą interpretacją omawianych punktów jest omówienie dokonane przez  św. Jana Pawła II. Zdaniem polskich biskupów nie jest możliwe dokonanie rozległej interpretacji.

Również w tym samym dokumencie wyjaśniono, że Kościół zamierza w pełni zaakceptować osoby żyjące w niesakramentalnych związkach bez jakiegokolwiek  dyskryminacji. Ale komunia święta nie, bo według polskich biskupów pozostaje ona”wyłącznie” dla tych, którzy są zjednoczeni z Bogiem przez święte więzy.

Po „różańcu do granic ” przeciwko islamskiej inwazji i tożsamości europejskiej kilka dni temu Kościół Polski ostatecznie potwierdza awangardę tradycjonalizmu w katolickiej doktrynalnej debacie. Wiadomość o inicjatywie różańcowej nie została przekazana przez media watykańskie pomimo zaangażowania ponad miliona wiernych. Przypuszcza się, że ​​papież Bergoglio nie był z tego zadowolony. Dokument poświadczający sprzeciw biskupów wobec pewnego stopniowego otwarcia Bergoglio powtarza istnienie odmienności poglądów. Ciepła Jesień Kościoła, w skrócie, wydaje się przeznaczona do kontynuowania.

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/i-vescovi-polacchi-frenano-bergoglio-su-amoris-laetita-1453426.html

Posted in Franciszek, Kościół, Małżeństwo, schizma w kościele | Otagowane: , , , , | 169 Komentarzy »

Polscy biskupi odrzucają komunię świętą dla rozwodników

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 października 2017

Konferencja Episkopatu Polski spotkała się w zeszłym tygodniu w Lublinie w celu omówienia i opracowania dokumentu w sprawie wskazówek do zapoznania się z apostolską adoracją Amoris Laetitia .

Na zakończenie obrad po posiedzeniu plenarnym biskupów KUL ogłosił przyznanie nagrody honorowemu kardynałowi Gerhardowi Muellerowi za jego pracę jako sternik kościoła.

Brak jeszcze komunikatu informacji w języku polskim. Można się zapoznać w języku włoskim lub przetłumaczyć translatorem.

http://www.temponuovo.net/index.php

tłumaczone translatorem

http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.temponuovo.net%2Findex.php

Posted in Kościół, Małżeństwo | Otagowane: , , , | 41 Komentarzy »

Kara boska to efekt odrzucenia Boga

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 listopada 2016

Poprzedni wpis spowodował różnorakie reakcje czytelników, brak zaś było dostrzeżenia iż wypowiedź wysokiego dostojnika  Watykanu na słowa które padły w Radio Maryja powoduje iż w przyszłości w stosunku do jakikolwiek wydarzeń nie będzie wolno posługiwać się twierdzeniem „kara boska”. Te dwa słowa mają zniknąć.

• Arcybiskup Angelo Becciu potępił słowa, które padły na antenie włoskiego Radia Maryja
• Chodzi o słowa dotyczące niedawnego trzęsienia ziemi

• Jak powiedziano we włoskim Radiu Maryja, było karą boską za ustawę o związkach partnerskich osób tej samej płci
• „To wypowiedź obraźliwa i skandaliczna”

Wiemy że we Włoszech niedawno parlament przegłosował ustawę dopuszczającą zawieranie związków małżeńskich przez pedałów. Przedstawiciele narodu stanęli otwarcie przeciwko Bogu odrzucając Prawo Boże. Kara boska zaś tak uważam, jest efektem odrzucenia Boga. Kara Boska jest też wielki Miłosierdziem Bożym gdzie szczególnie widać to w związku z trzęsieniem ziemi we Włoszech. Po uchwaleniu tej ohydnie kpiącej z Boga ustawy, wkrótce nastąpiło trzęsienie ziemi w którym cudownie prawie nikt nie zginął. Trzęsienie ziemi zniszczyło budowle, domy i zostawiło ludzi przy życiu. Bóg okazał wielkie miłosierdzie pokazując dając ludziom kolejną szansę by się nawrócili. Bóg pokazał wielkie Miłosierdzie w roku miłosierdzia, zaznaczając również że  niedługo skończy się czas miłosierdzia i nastąpi czas sprawiedliwości.  Tak więc jeśli usuniemy ze słownika pojęcie „kara boska” to jednocześnie trzeba będzie zmienić wiele modlitw w modlitewnikach jak choćby AKT ŻALU.

Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Panie, łaski! Wybacz mi. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, aniołów, Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.

„Mój Boże, żałuję  z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na karę”, tak rozpoczyna się AKT ŻALU według pierwszego z dziesięciu wzorów w obrzędzie sakramentu pokuty i spowiedzi.

Powiedzmy to jaśniej: nasze grzechy zasługują na karę Bożą. Uchwalenie ustawy dopuszczającej związki małżeńskie pomiędzy pedałami przez przedstawicieli narodu, zasługuje na karę Bożą. Zasługuje na karę Bożą grzech wołający o pomstę do nieba. Matka Boża tak mówi o tym grzechu do ks.Gobbiego.

Trzecią ranę zadaje Mi niewierność ujawniająca się w życiu wielu synów Kościoła. Nie idą już za Bożymi przykazaniami i pouczeniami danymi przez Jezusa w Ewangelii. Kroczą drogą zepsucia, zła i grzechu. Często nie uważa się go za zło. Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy przeciw naturze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. Nie wyznaje się już grzechów w spowiedzi świętej. Do jakiego stanu poważnej choroby doszliście!

Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na wszystko i niektórych Biskupów, usprawiedliwiających nawet najgorsze czyny nieczyste!

Szczególnie tu, w tym właśnie miejscu, gardzi się Sercem Jezusa, rani Je i znieważa przez popieranie tak wielu Moich biednych dzieci, opanowanych przez ten straszliwy nałóg i przez publiczne zachęcanie ich do kroczenia drogą grzechu nieczystego, przeciwnego naturze. Nieczyste akty przeciwne naturze są grzechami wołającymi o pomstę przed obliczem Boga. Te grzechy ściągają na was i na wasze narody płomienie Bożej Sprawiedliwości.

W tym czasie trzeba wszystkim głosić jasno i odważnie, że szóste przykazanie dane przez Boga Mojżeszowi: «Nie popełniajcie czynów nieczystych», zachowuje ciągle swą pełną ważność i powinno być przestrzegane także przez to zepsute i przewrotne pokolenie.

Każdy Pasterz, który by w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał te grzechy, ściąga na swoją osobę i na swoje życie płonący ogień Bożej sprawiedliwości. Kielich nieprawości jest już pełny, przepełniony i przelewa się ze wszystkich stron.

Zachęcam was zatem do mnożenia Wieczerników modlitwy i do ofiarowania Mi – jako potężnej mocy błagalnej i wynagradzającej – waszego życia, pachnącego cnotą czystości.

Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.

Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.

Ileż razy zapraszałam was do kroczenia drogą umartwiania zmysłów, do opanowywania waszych namiętności, do skromności, do dawania dobrego przykładu, do czystości i świętości! Ludzkość jednak nie przyjęła Mojego zaproszenia i nadal była nieposłuszna szóstemu przykazaniu Prawa Pańskiego, zakazującemu popełniania czynów nieczystych.

Co więcej, celowo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je jako osiąganie ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobistej wolności. I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów nieczystych – jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i młodzieży, prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane w samotności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczonych przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swobodnie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie dzieci. Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów nieczystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawiają na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów.

Nigdy niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przedmiotem stałego rozpowszechniania – poprzez prasę i wszelkie środki społecznego przekazu – w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza telewizja stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardowania niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości umysłów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek – szczególnie w kinach i dyskotekach – stale profanuje się publicznie godność ludzką i chrześcijańską.

Jest to czas, w którym Pan, nasz Bóg, jest stale i publicznie znieważany przez grzechy cielesne. Pismo Święte już was ostrzegło, że człowiek popełniający grzechy cielesne znajduje w swoim ciele sprawiedliwą karę. Z powodu tego wszystkiego nadszedł czas, w którym Anioł pierwszej plagi przechodzi przez świat, aby go ukarać zgodnie z wolą Bożą.

Anioł pierwszej plagi wyciska wrzód złośliwy i bolesny na ciele tych, którzy pozwolili sobie oznaczyć czoło i ręce znamieniem potwora, i na ciele tych, którzy wielbili jego obraz. Wrzód ten prowadzi do krzyku rozpaczy ludzi nim dotkniętych. Symbolizuje on boleści fizyczne, dotykające ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych chorób. Wrzód bolesny i złośliwy jest plagą dla całej dzisiejszej zepsutej ludzkości. Stworzyła sobie ona cywilizację ateistyczną i materialistyczną. Poszukiwanie przyjemności stanowi w niej najwyższy cel ludzkiego życia. Niektóre Moje biedne dzieci zostały dotknięte plagą z powodu swoich grzechów nieczystych i nieporządku moralnego. Noszą one w sobie ciężar popełnionego grzechu. Jednak dotknięte są nią także dzieci dobre i niewinne. Ich cierpienia służą zbawieniu wielu złych – dzięki łączącej was wszystkich solidarności.

Pierwszą plagą są złośliwe guzy i wszelkie rodzaje raka, wobec których nauka jest bezsilna, pomimo postępu we wszystkich dziedzinach. Choroby szerzą się coraz bardziej i atakują ludzkie ciało, niszcząc je przez bardzo bolesne i złośliwe rany. Najmilsi synowie, pomyślcie o tych szerzących się wszędzie na świecie nieuleczalnych chorobach! Pomyślcie o milionach umierających z ich powodu ludzi!

Pierwszą plagą jest również nowa choroba – AIDS. Dotyka ona Moje biedne dzieci – zwłaszcza ofiary narkotyków, nałogów i grzechów przeciwko naturze.

W tych czasach, w których pierwsza plaga dotyka ludzkości, wasza Niebieska Mama pragnie być dla wszystkich pomocą, wsparciem, umocnieniem i nadzieją. Dlatego właśnie wzywam was do kroczenia drogą postu, umartwienia i pokuty.

Proszę małe dzieci o wzrastanie w cnocie czystości. Pragnę, aby na tej trudnej drodze wspomagali je rodzice i nauczyciele.

Młodzież proszę o ćwiczenie się w opanowywaniu namiętności – poprzez modlitwę i życie w jedności ze Mną. Niech młodzi rezygnują z kina i dyskotek, w których istnieje poważne i stałe niebezpieczeństwo znieważenia cnoty tak drogiej Memu Niepokalanemu Sercu.

 Szatan stał się niezaprzeczalnym panem wydarzeń waszego wieku, prowadząc całą ludzkość do odrzucenia Boga i Jego Prawa miłości, szerząc wszędzie podziały i nienawiść, niemoralność i złość, doprowadzając wszędzie do zalegalizowania rozwodu, aborcji, rozpusty, homoseksualizmu, uciekania się do wszelkich sposobów przeszkadzających powstaniu życia.

Nadeszła wielka próba dla waszego narodu [USA]. Ileż razy jako zatroskana i bolejąca Mama chciałam nakłonić Moje dzieci do kroczenia drogą nawrócenia i powrotu do Pana!

Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm – grzech nieczysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży – to wołające o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci – jest coraz częstsze. Praktykuje się je we wszystkich regionach waszego kraju.

Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary.

Ateizm praktyczny rozszerzył wszędzie plagę niepohamowanego egoizmu, przemocy, nienawiści i nieczystości. Nieczystość jest proponowana jako wartość i dobro. Szerzą ją wszystkie środki społecznego przekazu. Grzechy nieczyste są przedstawiane jako sposób na wykazanie swej wolności. Dochodzi się nawet do usprawiedliwiania i pochwalania grzechów nieczystych przeciwnych naturze, które wołają o pomstę przed obliczem Boga.

Świat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. Żyjecie pod jarzmem tego straszliwego niewolnictwa.

To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie.

Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej oczyszczającej próby.

 

Posted in Kościół, Ks. Gobbi, Małżeństwo | Otagowane: , | 219 Komentarzy »

Trafiona przez Ducha Świętego!

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2016

Battistina, 47 lat, włoszka, „zdalna” (przez internet) księgowa. Gdy jej to warzysz życia zaprosił ją do Medjugorje, ona nie była tym zainteresowana. A potem, pewnego pięknego poranka usłyszała w swym samochodzie śpiew często nadawany przez Radio Maryja, ten śpiew, który przez całe lata tak ją denerwował, gdy szukała jakiejś audycji. Niespodziewanie ten śpiew tak nią wstrząsnął, że bez
widocznej przyczyny same łzy popłynęły nieprzerwanym strumieniem. Zrozumiała, że wzywa ją Matka Boża. Ale niech sama to opowie…
„Po pielgrzymce do Medziugorje w lipcu 2012 r  wszystko w moim życiu zmieniło się, nic nie jest już takie jak przedtem. Moje nawrócenie miało miejsce podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Były nas tysiące na dworze wokół ołtarza polowego. Nagle zauważyłam, że jestem na kolanach i miałam wrażenie, że w swych rękach trzymam moje żywe serce. Widziałam, jak przed moimi oczami przesuwa się całe moje życie. Wyraźnie rozróżniałam dobro i zło i to wszystko, co wydawało mi się dobre,
w tamtym czasie stawało się złe. Zaczynałam odczuwać wielki ból z powodu mojego rozwodu. Jak mogłam złamać przysięgę złożoną przed Bogiem? Te słowa dźwięczały w mojej duszy: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.
Wówczas zrozumiałam, że moja pogoda ducha była tylko w głowie, ponieważ moje serce było zmrożone. Zawsze czułam, że jestem w obozie „sprawiedliwych” i jestem pokrzywdzona. W tym momencie ujrzałam, w jakim stopniu moje serce jest twarde, ujrzałam cierpienie, jakie sprawiłam czwórce moich dzieci,
mojemu ojcu i moim teściom, a przede wszystkim zobaczyłam, że wcale nie jestem pokrzywdzona. Gdy moja najstarsza córka w klasie I w wieku 9 lat nalegała, żebym urządziła jej I Komunię Świętą,
powiedziałam jej, że to nie ma sensu; a moje najmłodsze dziecko nawet nie zostało ochrzczone! Zobaczyłam wszystkie książki, jakie podczas 20 lat kupiłam na temat New Age. Jak mogłam cały ten
czas poświęcać na czytanie i kurs formacyjny szukając siebie samej, rzeczy, które doprowadziły mnie do oddalenia się od Boga i od mojej rodziny?
Ból stawał się coraz silniejszy i powoli coraz bardziej pochylałam się twarzą ku ziemi. Mówiłam do siebie: „Panie, spraw, abym tu umarła, bo nawet nie jestem godna podnieść twarzy z ziemi”.
Wówczas poczułam coś jakby ogromny uścisk miłości i radość, która nie należy do tego świata. Powiedziałam do siebie:
„Po 18 latach sądziłam, że dałam swoim dzieciom wszystko, lecz w istocie nie dałam im nic, bo nie dałam im „Tego”.
Więc gdybym tu pozostała przez resztę mojego życia modląc się za nie, czy nie byłoby to lepsze niż to wszystko, co mogłabym zrobić wracając do domu? Jeśli ja, jako matka, dusza domu, praktykowała bym modlitwę zamiast zajmować się rzeczami bezużytecznymi, moje dzieci jeszcze dziś miałyby rodzinę razem! Jeśli decydujemy się na uwolnienie się od krzyża małżeństwa, w istocie składamy go na barki naszych dzieci.
W tym momencie poczułam, że powinnam pozostać związana obietnicą wierności małżeńskiej i zdecydowałam się uczynić ślub czystości. Ofiarowałam to Bogu w intencji, aby nie rozpadło się
tysiąc rodzin. To samo odczuł mój towarzysz życia i powiedział, że powinniśmy się poświęcić całkowicie Bogu. Po powrocie do domu często się spowiadałam.
Zanim wybrałam czystość, niektórzy księża mówili mi, że to nie jest konieczne,
inni, że to jest tylko naszym czystym wymysłem, ale ja byłam bardzo pewna i bardzo zdecydowana, ponieważ to wydawało mi się niczym wobec bezgranicznego miłosierdzia, jakie otrzymałam.
Moje dzieci myślały, że oszalałam, ponieważ chodziłam na Mszę świętą i w salonie powiesiłam krzyż. Moją najstarszą córkę irytował mój entuzjazm i powiedziała do mnie: „No więc, co zrobisz  z tym wszystkim, co nam opowiadałaś przez te 18 lat?”. „Przykro mi – odpowiedziałam – myliłam się!”.
W miesiącu listopadzie wróciłam do Medziugorje z czwórką moich dzieci, aby także one same mogły to zrozumieć i miałam wielką nadzieję, że one także spotkają Pana. Obserwowałam je z daleka
i w tym oczekiwaniu myślałam: „Ale jeśli ja, ich matka, która jestem zdolna tylko do takiej małej miłości, jestem taka szczęśliwa widząc, jak się modlą moje dzieci, to o ile więcej będzie szczęśliwa nasza
Niebieska Matka? I jak jest nie szczęśliwa, jeśli Jej dzieci giną?”.
Podczas tej pielgrzymki zostały poruszone serca wszystkich moich dzieci.
Po powrocie razem studiowaliśmy katechizm. Dziewięć miesięcy później najmłodsza w wieku 10 lat została ochrzczona  a pozostałe przystąpiły do Komunii Świętej podczas tej samej uroczystości.
To był najpiękniejszy dzień mojego życia!
To było tak, jakbym zobaczyła, że w tym samym czasie narodziły się ponownie.
Mój towarzysz i ja pozostaliśmy razem, przez rok żyjąc jak brat z siostrą. Ale codziennie prosiłam Boga, abym mogła zrozumieć, jaka jest Jego wola, czy powinniśmy pozostać sobie bliscy, aby wzajemnie
się wspierać, czy też powinniśmy się rozdzielić całkowicie. Zachowywałam tę wątpliwość w moim sercu przez długi czas, lecz stopniowo Pan tak sprawił, że praca wzajemnie nas oddaliła.
Po moim nawróceniu ponownie podjęłam kontakt z moim byłym mężem.
Przez dziewięć lat każda z naszych rozmów przez telefon kończyła się krzykami z obu stron, tak że od roku już nie rozmawialiśmy, a on porozumiewał się ze mną tylko przez dzieci. Gdy uznałam moje winy, jego błędy zaczęłam traktować jako konsekwencje moich i wtedy moja uraza zniknęła. To ja powinnam prosić
o przebaczenie! Powoli zaczynałam odczuwać ten głęboki związek małżeństwa, przypieczętowany przez Boga i ponownie poczułam się żoną. Ale czegoś nie rozumiałam. Spytałam księdza, czy to jest dobrze, że ja w taki sposób czuję się żoną, nawet jeśli mój mąż jest związany z inną osobą i ma córkę? Ksiądz odpowiedział mi, że sakrament małżeństwa jest przed Bogiem nierozerwalny.
Dzisiaj tę miłość, o której myślałam, że została wymazana lub nawet nigdy nie istniała, odnalazłam nietkniętą w głębokościach mojego serca. Strzegę jej w jej czystości i każdego dnia modlę się o nawrócenie mojego byłego męża i za wszystkie rodziny. Dziękuję Jezusowi i Maryi za nieskończoną łaskę, jaką moja rodzina otrzymuje każdego dnia i ciągle postępuję na drodze nawrócenia”.
Battistina przeżyła w skrócie jeden po drugim etapy typowe dla pielgrzymów Medziugorja: Zaproszona przez Matkę Bożą, nie wiedząc dlaczego przyjeżdża i dzięki szczególnej łasce widzi całe swoje życie w świetle Ducha Świętego. Sercem poznaje miłosierdzie Boże wobec niej, żałuje swych grzechów (których
wcześniej nie dostrzegała), opłakuje je, wyrzeka się ich i spowiada się z nich.
Widzi, że jest do głębi zmieniona i przy pomocy dobrego kapłana wiernego Magisterium Kościoła wykonuje czyny zmieniające jej życie według tego, co jej się wydaje miłe Bogu. Jaki to przykład! Wielu
zatrzymuje się na otrzymanych łaskach, ale dobrze jest uczynić konkretne kroki, żeby powrócić do domu! To świadectwo pomaga nam na całego wejść z Jezusem w ten czas miłosierdzia, jaki został nam
ofiarowany dziś jak nigdy dotąd!
s. Emmanuel
Źródło: Echo Medziugorje

Posted in Małżeństwo, Medziugorje, Świadectwa | Otagowane: , | 130 Komentarzy »

Wywiad z ks. abp. Stanisławem Gądeckim w Radio Maryja

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 listopada 2015

Rozmowa z ks. abp. Stanisławem Gądeckim – Metropolitą Poznańskim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, członkiem delegacji KEP na zgromadzenie Synodu o rodzinie

Posted in Franciszek, Małżeństwo, schizma w kościele | Otagowane: , , | 109 Komentarzy »

Civitavecchia: łzy dla Kościoła

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 października 2015

civitavecchia

Powracam jeszcze raz do niezwykłych objawień Matki Bożej z Civitavecchia w kontekście tego co się dzieje na Synodzie. Jak wiemy objawienia te są niezwykłe i bardzo szybko uznane. Niezwykłe bo oto figurka gipsowa przywieziona z Medjugorje i przedstawiająca Królową Pokoju z Medjugorje płacze w rękach biskupa w diecezji rzymskiej bardzo blisko Watykanu. Biskup widząc płacz ogłasza  że objawienia są prawdziwe ( decyzja taka jest w rękach biskupa miejsca). Papież Jan Paweł II od samego początku chroni to miejsce. Matka Boża mówi że przychodzi ciemność  na Skałę i zagrożona jest rodzina. Proszę sobie przeczytać wcześniejsze wpisy bo sa bardzo ważne aby to wszystko zrozumieć.

Ojciec Gabriele Amorth i Jan Paweł II – a cud w Civitavecchia

Przesłanie z Civitavecchia

Jakie jest to „przesłanie z Civitavecchia”?

Rodzina Gregori uważa, że nawiązuje ono do Fatimy. «Ostrzeżono nas, że Szatan jest silny», mówi Gregori, «i chce uwolnić nienawiść, a następnie rozpętać wojnę, aby zniszczyć ludzkość. Aby osiągnąć ten cel chce obalić Kościół Boży, poczynając od małego Kościoła domowego, jakim jest rodzina, która jest kolebką społeczeństwa. Szatan zrobiłby wszystko, aby osłabić jedność rodziny chrześcijańskiej opartej na małżeństwie oraz że, bez nowego nawrócenia, wielu pasterzy zdradziłoby swoje powołanie, wywołując duży skandal, oraz że Kościół poznałby nową, znaczną apostazję, tzn. zaprzeczenie podstawowych prawd chrześcijańskich potwierdzonych przez wieki w tradycji i doktrynie».

W Civitavecchia Matka Boża powiedziała że jest „Matką Kościoła” i „Królową Rodzin”. Już wtedy tj. 20 lat temu mówiła o poważnym kryzysie społecznym i kryzysie Kościoła, którego nie jesteśmy świadomi, a który jest efektem walki między dobrem i złem, oraz kwestionowania obecności szatana.

W Civitavecchia Matka Boża ostrzegła Włochy „Wasz naród jest w niebezpieczeństwie”, oraz Kościół, „W Rzymie ciemność zstąpi na Skałę, a mój syn Jezus opuści ją … „, zapraszając wszystkich biskupów, aby oddali się Matce Bożej, ” Poświęćcie się mojemu Niepokalanemu Sercu będę was bronić … „.

Matka Boża powiedziała też, że jedność Kościoła jest w niebezpieczeństwie i że to zależy od jedności rodziny. Siostra Łucja z Fatimy zwierzyła się kardynałowi Caffara, że ​​szatan będzie występował przeciwko rodzinie „Ostateczna walka pomiędzy Panem, a królestwem szatana dotyczyć będzie rodziny i małżeństwa. Proszę się nie bać – dodawała – ponieważ każdy kto poświęca się celowi zachowania świętości małżeństwa i rodziny będzie zawsze rozdzierany i hamowany na wszystkie sposoby, gdyż jest to decydujący punkt.

Decydujący o przyszłości Kościoła i ludzkości.

A oto kolejne słowa Matki Bożej w których mówi o kościele i rodzinie:

Jesteś jednym z moich ulubieńców (wybrańców); przyślę ci anioła,żeby przedstawił ci to, co ma się wydarzyć niebawem.

Błogosławiony kto zachowa i będzie głosił prorocze słowa Bożego Kościoła, naszego Ojca, który za pośrednictwem naszej niebieskiej mamy, Matki Bożej (Madonny), przygotowuje nam drogę przez jej  wstawiennictwo u naszego Ojca.

Nie porzućcie nigdy sakramentów, spowiedzi św, modlitwy, postu, Ciała Jezusa Chrystusa we Mszy Św (komunii), ponieważ moje przyjście nastąpi bardzo szybko.

Drogi Synu, przekazuję ci bolesną wiadomość. Szatan zaczyna mieć panowanie nad całą ludzkością i teraz próbuje zniszczyć Kościół Boży, za pośrednictwem wielu kapłanów. Nie pozwólcie na to. Pomóżcie Ojcu Św. Szatan wie,że jego czas się kończy ponieważ mój syn Jezus Chrystus wkrótce zainterweniuje. Proszę was pomóżcie mi,  nie pozwólcie zainterweniować mojemu synowi Jezusowi ponieważ Ja, wasza Matka, chcę uratować bardzo wiele dusz i zaprowadzić je do mojego syna, nie zostawić ich szatanowi. Módlcie się , aby nasz Bóg Ojciec, przedłużył mi jeszcze czas ponieważ jest to już ostatni czas udzielony mi od Niego.

Naród wasz jest w ciężkim niebezpieczeństwie. Nad Rzym nadciągają co raz większe ciemności,na skałę, którą mój syn Jezus wam zostawił aby budować, kształtować i wychowywać duchowo swoje dzieci. Biskupi, waszym zadaniem jest kontynuować rozwój Kościoła Bożego, będąc spadkobiercami Boga.

Stańcie się na nowo jednym sercem pełnym prawdziwej wiary i jedności z moim synem Janem Pawłem 2, największym darem jakie moje Niepokalane Serce otrzymało od Serca Jezusa.

Posłuchajcie mnie proszę. Błagam was!

Jestem waszą Niebieską Matką, proszę nie pozwólcie mi więcej płakać, widząc wielu umierających z waszej winy, po tym jak nie zaakceptujecie mnie i pozwolicie ,że szatan zadziała.

Posted in Kościół, Małżeństwo, Nasz smutny czas, schizma w kościele | Otagowane: , , , | 12 Komentarzy »

Plany Matki Bożej i plany szatana

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 października 2015

Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy.

Apel ze strony fatima.org

W dniu 13 października 2015 roku – w 98. rocznicę Cudu Słońca, szóstego objawienia Matki Bożej w Fatimie – dołącz do nas modląc się na różańcu za biskupów uczestniczących w Synodzie, za nawrócenie grzeszników i poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Planujemy, aby modlić się na różańcu klęcząc na Placu Świętego Piotra w tej samej godzinie. Objawienie Matki Bożej Fatimskiej miało miejsce, o godz 12 w południe czasu Portugalskiego tj. o godz  13 czasu naszego. Wierzymy, że nasze modlitwy, zjednoczone na całym świecie w tym dniu na cześć Matki Bożej  będą skuteczne.

Plany Matki Bożej i plany szatana

Jak już mieliśmy okazję pisać, w Civitavecchia, we Włoszech, w parafii św. Augustyna w Pantano, znajduje się figura Matki Bożej przywieziona z Medziugorja, która od 2 lutego do 15 marca 1995r. płakała krwawymi łzami.

15 marca 2005r. ówczesny biskup Civitavecchia, mons. Girolamo Grillo, nadał parafii miano Sanktuarium Maryjnego. 26 kwietnia 2014r., mons. Luigi Marucci, obecny biskup Civitavecchia, koncelebrując Eucharystię wraz z mons. Grillo, dokonał uroczystego aktu koronacji wspomnianej figury Matki Bożej.

Fabio Gregori, właściciel i pierwszy świadek niniejszych łzawień wraz z córką Jessicą, pragnie podkreślić, że „związek z Medziugorjem jest oczywisty i ma do tego miejsca głęboki szacunek”. W długim i rzadkim wywiadzie udzielonym miesięcznikowi Studi Cattolici w numerze z czerwca 2015r. Fabio Gregori zaświadcza, że poza łzawieniem, jego rodzina otrzymała od Dziewicy Maryi również orędzia, w tym dwa znane tylko biskupowi i jedno tylko dla Papieża. Historia ta została już przedstawiona za szczegółami w książce napisanej przez teologa z zakonu kapucynów Flavio Uboldi, wydanej przez Ares.

Jakie jest to „przesłanie z Civitavecchia”?

Rodzina Gregori uważa, że nawiązuje ono do Fatimy. «Ostrzeżono nas, że Szatan jest silny», mówi Gregori, «i chce uwolnić nienawiść, a następnie rozpętać wojnę, aby zniszczyć ludzkość. Aby osiągnąć ten cel chce obalić Kościół Boży, poczynając od małego Kościoła domowego, jakim jest rodzina, która jest kolebką społeczeństwa. Szatan zrobiłby wszystko, aby osłabić jedność rodziny chrześcijańskiej opartej na małżeństwie oraz że, bez nowego nawrócenia, wielu pasterzy zdradziłoby swoje powołanie, wywołując duży skandal, oraz że Kościół poznałby nową, znaczną apostazję, tzn. zaprzeczenie podstawowych prawd chrześcijańskich potwierdzonych przez wieki w tradycji i doktrynie».

Idąc tropem wypowiedzi Fabia Gregori zobaczmy co o korespondencji z siostrą Łucją – widzącą z Fatimy – powie sam kardynał Carlo Caffarra. ( Przypomnę że kardynał ten bierze udział w Synodzie na temat rodziny i jest jednym z 13 kardynałów który napisał list do Franciszka o czym we wczorajszym wpisie)

Korespondencja miała miejsce akurat w czasie gdy Jan Paweł II – wielki Papież i czciciel Matki Bożej – polecił mons. Caffarra utworzenie Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Cytowany przez nas wywiad został przeprowadzony przez Marię Pia Picclafuoco i opublikowany w Voce Di Padre Pio.

Kardynał Caffarra: SIOSTRA ŁUCJA NAPISAŁA DO MNIE…

 

Przed zamknięciem XX Tygodnia Wiary w archidiecezji Lecce w sobotę, 16 lutego 2008 r., w krypcie sanktuarium Santa Maria delle Grazie, obok grobu Św. Ojca Pio z Pietrelciny, Jego Eminencja Kardynał Carlo Caffarra, arcybiskup Bolonii, przewodniczył uroczystej Eucharystii. U jego boku, przy ołtarzu, obecnych było dwóch wybitnych prałatów :arcybiskup Lecce, mons. Cosmo Francesco Ruppi, orazmons. Domenico Umberto D’Ambrosio, arcybiskup Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo i Delegat Stolicy Apostolskiej ds. Sanktuarium oraz Dzieł św. Ojca Pio z Pietrelciny. Wśród wiernych obecny był mgr. Antonio Fazio, były Prezes Banku Włoch. Po zakończeniu Mszy św. Kardynał odmówił modlitwę przy grobie Ojca Pio, odwiedził miejsca poświęcone przez Stygmatyka z Gargano oraz wpisał się do rejestru znamiennych pielgrzymów. W rozmowie z Tele Radio Padre Pio ,odpowiedział na nasze pytania.

Jego Eminencja, w ostatnim czasie oświadczył w wywiadzie dla Corriere della Sera, iż od zawsze szczerze oddany był Ojcu Pio. Proszę opowiedzieć nam dlaczego.

Jestem mu bardzo oddany już od początku mojego kapłaństwa, ponieważ przeżyłem dość nietypowe doświadczenie. Byłem księdzem od kilku miesięcy, kiedy to przyszedł mnie odwiedzić, prosząc o pomoc, jeden z mych współbraci, o wiele ode mnie starszy, który przeżywał poważny kryzys wiary. Nie można opisać czym jest kryzys wiary u kapłana: okropne! Powiedziałem mu: bracie mój, ja jestem zbyt mały, nie czuję się na siłach nieść takiego ciężaru. Idź do Ojca Pio. On przyszedł, i podczas gdy rozmawiał z Ojcem, przeżył mistyczne doświadczenie, w którym doświadczył Miłosierdzia Bożego. Teraz jest jednym z najlepszych księży jakich znam.

Jego Eminencja poznał osobiście św. Ojca Pio z Pietrelciny?

Nie, ponieważ nigdy nie miałem odwagi przyjść, wierząc, że nie powinienem marnować Jego czasu! Wierzę, że Ojciec Pio wpisuje się w grupę wielkich mistyków, którzy posiadają jedną cechę charakterystyczną: głęboki udział w krzyżu Chrystusa, ponieważ niosą ze sobą wielką tragedię dzisiejszej ludzkości, ateizm. Ojciec Pio, św. Gemma Galgani, św. Teresa Benedykta od Krzyża, Matka Teresa, Jan Maria Vianney: wszyscy oni mają głębokie doświadczenie zasiadania do stołu z grzesznikami, przeżywania ich doświadczeń, noszenia w inny sposób ciężaru agonii z Getsemani, dając świadectwo miłości Chrystusa, który bierze na siebie ból człowieka, który opuścił dom Ojca i nie chce powrócić, pomimo iż czuje w swoim sercu, że lepiej jest w domu Ojca niż przy karmieniu świń… Dzisiejszy człowiek nadal myśli, że można żyć tak jakby Boga nie było; i widzimy do jakiego spustoszenia to doprowadziło.

Istnieje proroctwo siostry Łucji dos Santos, widzącej z Fatimy, której proces beatyfikacji rozpoczął się 13 lutego, które odnosi się do ostatecznej walki pomiędzy Panem i królestwem szatana. Polem bitwy jest rodzina. Życie i rodzina. Nie wszyscy wiedzą, że Jego Eminencja otrzymał od Jana Pawła II polecenie utworzenia Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, który dzisiaj nosi jego imię.

Tak. Na początku tego zadania powierzonego mi przez Sługę Bożego Jana Pawła II, napisałem do siostry Łucji z Fatimy, za pośrednictwem biskupa, gdyż bezpośrednio nie było takiej możliwości. Z nieznanych przyczyn, mimo, że nie oczekiwałem na odpowiedź, gdyż prosiłem jedynie o modlitwy, po kilku dniach przyszedł do mnie bardzo długi, ręcznie pisany list – obecnie w archiwach Instytutu – w którym jest napisane: Ostateczna walka pomiędzy Panem, a królestwem szatana dotyczyć będzie rodziny i małżeństwa. Proszę się nie bać – dodawała – ponieważ każdy kto poświęca się celowi zachowania świętości małżeństwa i rodziny będzie zawsze rozdzierany i hamowany na wszystkie sposoby, gdyż jest to decydujący punkt.

Następnie kończyła: Matka Boża zgniotła mu już głowę. Miało się wrażenie, również rozmawiając z Janem Pawłem II, iż był to punkt centralny, gdyż dotykano podstawy stworzenia, prawdy o relacji pomiędzy mężczyzną, a kobietą oraz pomiędzy pokoleniami. Jeśli dotyka się podstawy zawala się cały budynek, i to teraz my widzimy, ponieważ jesteśmy w tym punkcie, i wiemy. Wzruszam się czytając prawdziwe biografie Ojca Pio, jak ten człowiek zwracał uwagę na świętość małżeństwa, świętość małżonków, niejednokrotnie również z należytą surowością.

Co do związku Fatimy i Medziugorja – odnosząc się do wypowiedzi Fabia Gregori – również nie powinno być wątpliwości gdyż mówi nam o tym Gospa 25 sierpnia 1991 r.:

„Drogie dzieci! I dziś wzywam was do modlitwy jak nigdy, od kiedy zaczął się realizować mój plan. Szatan jest silny, pragnie przeszkodzić moim planom pokoju i radości i dać wam odczuć, że mój Syn nie jest silny w swoich decyzjach. Dlatego wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się modlili i pościli jeszcze mocniej. Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, aby przy waszej pomocy zrealizować to, co ja pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

W Medziugorju niejednokrotnie wierni ostrzegani są przed siłą i działaniem szatana przeciw kościołowi, przeciw rodzinom, pokojowi i planom Matki Bożej. Przywołajmy tylko kilka z nich dla potwierdzenia:

Orędzie z 25 marca 1993 r.

„Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój w całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”

Orędzie z 25 stycznia 1994 r.

„Drogie dzieci! Wszyscy jesteście moimi dziećmi. Kocham was. Ale, moje dziatki, nie zapominajcie, że bez modlitwy nie możecie być blisko mnie. W obecnych czasach szatan chce wprowadzić nieład w wasze serca i w wasze rodziny. Dziatki, nie dajcie się. Nie pozwólcie, aby on kierował wami, waszym życiem. Kocham was i wstawiam się przed Bogiem za wami. Dziatki, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 września 1992 r.

„Drogie dzieci! I dziś chcę wam powiedzieć: Jestem z wami i w tych niespokojnych dniach, kiedy szatan chce zniszczyć wszystko to, co Ja i mój Syn Jezus budujemy, chce was odwieść jak najdalej od życia chrześcijańskiego i przykazań, do których was Kościół wzywa, żebyście według nich żyli. Szatan chce zniszczyć to wszystko, co jest święte w was i wokół was. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, żebyście mogli zrozumieć to wszystko, co Bóg przez moje przyjście wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 stycznia 1991 r.

„Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie modlitwą o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę byli chronieni przez Boże błogosławieństwo pokoju. Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

I orędzie tegoroczne z 25 stycznia 2015 r.

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście swoje powołanie przeżyli w modlitwie. Teraz, jak nigdy dotąd, Szatan chce zagłuszyć człowieka i jego duszę zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Dziatki, wzywam was, abyście z zachwytem zaczęli od nowa drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych, którzy potrafią i chcą kochać jedynie miłością ludzką, a nie tą niezmierną miłością Bożą, do której wzywa was Bóg. Dziatki, niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasze modlitwy i wyrzeczenia, a w szczególności te w intencjach Matki Bożej, są w dzisiejszych czasach najważniejszymi jakie możemy od siebie ofiarować. Wówczas realizowane będą tylko plany Boże i plany Matki Bożej. Mówili o tym wcześniej święci, a dziś prosi nas o to sama Maryja.

Jedną z intencji Matki Bożej jest właśnie modlitwa za rodziny. Tę intencję powierzyła Ona widzącej Ivance Ivanković-Elez. Ivanka codzienne objawienia miała od 24 czerwca 1981 r. do 7 maja 1985 r. Tego dnia Matka Boża obiecała jej, że przez całe życie będzie miała objawienie raz w roku – w Rocznicę Objawień, 25 czerwca.

Po corocznym objawieniu 25 czerwca 1995 r., które Ivana miała w swoim domu rodzinnym, trwającym sześć minut Ivanka powiedziała:

„Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych w czasie objawienia. Mówiła o tajemnicach. Wezwała do modlitwy za rodziny, bo szatan chce je zniszczyć. Oprócz tego Matka Boża wezwała wszystkich ludzi, aby głosili pokój.”

Orędzie z 25 października 2008 r.

„Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, aby poprzez wasze modlitwy powstrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie coraz bardziej oddala się od Boga, a w miejscu Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego dziatki uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” Orędzie z 25 sierpnia 2011 r.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Co możemy oprócz naszych modlitw i postów jeszcze zrobić by pomóc Maryi ratować świat? Jak możemy być Jej apostołami miłości i pokoju?

Orędzie z 25 lutego 1995 r.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście stali się misjonarzami moich orędzi, które wam daję w tym tak drogim mi miejscu. Bóg pozwolił mi pozostać tak długo z wami, dlatego, dziatki, wzywam was do życia moimi orędziami z miłością, do szerzenia ich w całym świecie, aby popłynęły rzeką miłości do ludzi przepełnionych nienawiścią i niepokojem. Wzywam was, dziatki abyście byli pokojem – tam gdzie jest niepokój i światłem – tam gdzie jest ciemność, aby każde serce mogło przyjąć światło i drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 czerwca 2002 r.

„Drogie dzieci! Dziś modlę się za was i z wami, aby Duch Święty wam pomógł, i by umocnił waszą wiarę, abyście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które wam daję tutaj w tym świętym miejscu. Dziatki, zrozumcie, że jest to czas łaski dla każdego z was, a ze mną, dziatki, jesteście bezpieczni. Pragnę wprowadzić was na drogę świętości. Żyjcie moimi orędziami i wprowadźcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech staną się dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

medjugorje.org.pl

 

Przypomnę wiadomość o małym cudzie w Fatimie 13 maja 2011 r w dniu dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II tego papieża rodziny.

Niezwykłe zjawisko na niebie mogło zobaczyć w Fatimie ćwierć miliona wiernych, którzy uczestniczyli 13 maja 2011 r. w uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację Jana Pawła II. Po Mszy św. i wyświetlonym po niej filmie o błogosławionym Papieżu Polaku nad sanktuarium pojawiła się różnokolorowa obręcz wokół słońca. Zjawisko, które zaobserwować można było tylko w Fatimie i jej okolicach, wywołało oklaski i wzruszenie pielgrzymów. Niecodzienny znak słońca przez wielu został uznany za cudowny, przypominający „taniec słońca”, jaki towarzyszył ostatnim objawieniom Maryjnym w październiku 1917 roku.

– Nie rozstrzygając o nadprzyrodzoności tego zjawiska bądź nie, na pewno trzeba podkreślić jedno. Jeżeli nawet naturalne wydarzenie meteorologiczne występuje niespodziewanie, w określonym miejscu, czasie i jednoznacznym kontekście, to podkreśla znaczenie wydarzenia, jakiego dotyczy – mówi ks. Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. – A takim wielkim wydarzeniem było niewątpliwie dziękczynienie 13 maja br. w Fatimie, gdzie w 30. rocznicę ocalenia Papieża Polaka przez Matkę Najświętszą wyrażano Bogu wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II, w którego życie wpisało się orędzie fatimskie – dodaje. Zwraca uwagę na inne zjawiska, które w ostatnich latach towarzyszyły pewnym wydarzeniom i jednoznacznie odczytywane były jako znak z Nieba, np. gwałtowny powiew wiatru na pogrzebie Jana Pawła II czy tęcza w czasie wizyty Benedykta XVI w niemieckim obozie w Auschwitz. W chwili przybycia Benedykta XVI zaczął padać deszcz. Gdy Ojciec Święty przechodził wzdłuż tablic pamiątkowych tablic na niebie pojawiła się tęcza (w Starym Testamencie znak przymierza Boga z człowiekiem).

Znak słońca, który miał miejsce kilka dni temu w Fatimie, przypomina cud z 13 października 1917 r., kiedy to słońce świeciło różnymi kolorami i zatańczyło: zaczęło kręcić się wokół własnej osi, wykonując niesamowity spiralny taniec, jakby oderwało się od firmamentu i pędziło w kierunku ziemi, a potem powróciło do pierwotnej pozycji. Cud słońca, którego świadkami było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, stał się pieczęcią potwierdzającą prawdziwość orędzia, jakie Matka Boża przekazała światu w Fatimie.

 

Posted in Apel, Fatima, Franciszek, Małżeństwo, Medziugorje, Modlitwa, Proroctwa, Prośba o modlitwę, schizma w kościele, Szatan | Otagowane: , , | 57 Komentarzy »

Ostateczna, pełna lista uczestników Synodu Biskupów w 2015 roku

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 września 2015

XIV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (04 października do 25 2015) – Lista uczestników, 15/09/2015

 

 

Powołanie i misja rodziny w Kościele i we współczesnym świecie

Lista uczestników

A. WYKAZ Ojcowie synodalni według poziomu UCZESTNICTWA

I. PREZES

Franciszek, papież

II. Sekretarz Generalny

Jego Em.za Rev.ma karty. Lorenzo Baldisseri

III. PRZEWODNICZĄCY delegować

Jego Em.za Rev.ma kard. André Vingt-Trois, arcybiskup Paryża (Francja)

Jego Em.za Rev.ma Kard. Antonio G. Tagle Luis, arcybiskup Manili (Filipiny)

Jego Em.za Rev.ma karty. Raymundo Damasceno Assis, arcybiskup Aparecida (Brazylia)

Jego Em.za Rev.ma karty. Wilfrid Fox Napier, OFM, arcybiskup Durbanu (Republika Południowej Afryki)

IV. OGÓLNE REPORTER

Jego Em.za Rev.ma Kard. Péter Erdo, arcybiskup Esztergom-Budapest, przewodniczącego Konferencji Episkopatu (Węgry), przewodniczący Rady Konferencji Europejskich Episcopals (CCEE)

V. SPECJALNE SEKRETARZ

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Bruno Forte, arcybiskup Chieti-Vasto z (Włochy)

VI. Komisji o przekazanie informacji

Prezes

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Claudio Maria Celli, Arcybiskup tytularny Civitanova, przewodniczącego Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu (Watykan)

Sekretarka

Rev Ojciec Federico Lombardi, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej (Watykanu)

VII. Od wschodnich kościołach

Synod Kościoła koptyjskiego katolickiego

z urzędu

Wielce Błogosławionego Rev.ma Isaac Ibrahim Sedrak, patriarcha Aleksandrii Koptów, kierownik Synodu Kościoła koptyjskiego katolickiego.

Synod grecko-katolickiego Melchickiego

z urzędu

Rev.ma Wielce Błogosławionego Grégoire III Laham, BS, patriarcha Antiochii greckiego-Melkites, kierownik Synodu greckiego-Melchickiego katolika.

Były electione

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Georges BACOUNI, arcybiskup Akka, Acre, Ptolemais greckiego-Melkites.

Synod Kościoła Katolickiego Sira

z urzędu

Wielce Błogosławionego Ignacego Youssif III Rev.ma Younan, patriarcha Antiochii Syryjczyków, kierownik Synodu Kościoła Katolickiego Sira.

Synod Kościoła maronickiego

z urzędu

Wielce Błogosławionego Karta Em.ma. Bechara Boutros Rai, OMM, patriarcha Antiochii maronitów, kierownik Synodu Kościoła maronickiego.

Były electione

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Antoine Nabil Andari, tytularny biskup z Tarsu z maronitów, pomocniczych i Syncellus z Joubbé, Sarba i Jounieh z maronitów, przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Rodziny i Życia.

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Antoine Tarabay, OLM, biskup św Maron Sydney z maronitów.

Synod Kościoła chaldejskiego

z urzędu

Wielce Błogosławionego Rafała I Rev.ma Louis Sako, patriarcha Babilonu Chaldejczyków, kierownik Synodu Kościoła chaldejskiego.

Synod Kościoła katolickiego Ormian

z urzędu

Wielce Błogosławionego Grégoire Pierre Rev.ma XX GHABROYAN, patriarcha Cylicji Ormian, Szef Synodu Kościoła ormiańskiego katolickiego.

Synod Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego

z urzędu

Wielce Błogosławionego Światosława Rev.ma Szewczuk, arcybiskup większy Kijowa-Halyč, kierownik Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Były electione

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Hlib Borys Światosław LONCHYNA, biskup Świętej Rodziny w Londynie Ukraińców Bizancjum.

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Borys Gudziak, biskup św Vladimir-le-Grand de Paris Ukraińców Bizancjum.

Synod syromalabarskiej

z urzędu

Wielce Błogosławionego Em.ma Kard. George Alencherry, arcybiskup większy Ernakulam-Angamaly z tego syromalabarskiej, prezes Synodu Kościoła syromalabarskiej.

Były electione

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Józef KALLARANGATT, biskup Palai z syromalabarskiej.

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. THAZHATH Andrews, Arcybiskup Trichur z syromalabarskiej.

Synod Syro-Malankara

z urzędu

Wielce Błogosławionego Karta Em.ma. THOTTUNKAL baselios cleemis thottunkal, arcybiskup większy Trivandrum z syryjsko-Malankars, kierownik Synodu Syro-Malankara.

Synod Kościoła rumuńskiego

Były designatione

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Mihai Cătălin Frăţilă, biskup Bazyli Wielki w Bukareszcie Rumunów.

Rada Kościoła Etiopii

z urzędu

Jego Em.za Rev.ma karty. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, CM, przewodniczący Konferencji Episkopatu, arcybiskup Addis Abebie, przewodniczący Rady Kościoła Etiopii.

Rada ruskiego Kościoła, USA

z urzędu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. William Charles Skurla, arcybiskup metropolita Pittsburgha z Bizancjum, przewodniczący Rady Kościoła ruskiego.

Kościół Rada Słowacki

z urzędu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Ján Babjak SI, arcybiskup metropolita Preszowa dla katolików obrządku bizantyjskiego, przewodniczącego Rady Słowacja Kościoła.

Kościół Rada Erytrea

z urzędu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Menghesteab TESFAMARIAN MCCJ, arcybiskup metropolita Asmara, przewodniczący Rady Kościoła Erytrei.

Rada węgierskiego Kościoła

z urzędu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Fülöp Kocsis, arcybiskup metropolita Hajdúdorog dla katolików obrządku bizantyjskiego, Przewodniczącego Rady Kościoła węgierskiego.

VIII. Wybierani przez Konferencje Episkopatów

AFRYKA

Afryka Północna (CERNA)

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Paul Vesco, OP, biskup Oranie (Algieria)

Angola i Wyspy Świętego Tomasza

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Emílio Sumbelelo, biskup Uíje (Angola)

Benin

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Cyrille HOUNDÉKON Eugene, biskup Abomey, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu

Botswana, Afryki Południowej i Suazi

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Stephen Brislin, arcybiskup Kapsztadu, Kaapstad, przewodniczącego Konferencji Episkopatu (Republika Południowej Afryki)

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Zolile Peter Mpambani, SCI, biskup Kokstad (Republika Południowej Afryki)

Burkina Faso i Nigrze

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Józef SAMA, biskup Nouna (Burkina Faso)

BURUNDI

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gervais Banshimiyubusa, biskup Ngozi, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Kamerun

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Józef Atanga, SI, arcybiskup Bertoua

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Samuel Kleda, arcybiskup Duala, przewodniczący Konferencji Episkopatu

CZAD

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Henri COUDRAY, SI, biskup tytularny Silli, Wikariusz Apostolski Mongo

Kongo (Rep.)

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Urbain NGASSONGO, biskup Gamboma, przewodniczącego Komisji Episkopatu do Ministerstwa Rodziny

Kongo (Demokratyczna Rep.)

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Nicolas Djomo LOLA, biskup Tshumbe

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Philibert tembo Nlandu, CICM, biskup Budjala

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Jego Ecc.za Rev.ma bp. Ignacego Bessi Dogbo, biskup Katiola, przewodniczącego Komisji Episkopatu Nationale de l’apostolat des laïcs

Etiopii i Erytrei

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Tsegaye Keneni DERARA, tytularny biskup Massimiana z Byzacena, Wikariusz Apostolski Soddo (Etiopia)

GABON

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Mathieu MADEGA LEBOUAKEHAN, biskup Mouila, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Gambii i Sierra Leone

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Charles Allieu Matthew Campbell, biskup Bo (Sierra Leone)

GHANA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gabriel Charles Palmer-klamry, arcybiskup Akrze

GWINEA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Raphaël Balla Guilavogui, biskup N’Zerekore

Gwinea Równikowa

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Juan MATOGO Oyana, CMF, biskup Bata

KENIA

Jego Em.za Rev.ma karty. John Njue, arcybiskup Nairobi

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. James Wainaina Kungu Maria, biskup Muranga

Lesotho

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gerard Tlali LEROTHOLI, OMI, Arcybiskup Maseru, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Liberia

Jego Ecc.za Rev.ma bp. Antoniego Fallah BORWAH, biskup Gbarnga

MADAGASKAR

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Désiré TSARAHAZANA, biskup Toamasina, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Malawi

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Thomas Luke Msusa, SMM, arcybiskup Blantyre, przewodniczący Konferencji Episkopatu

MALI

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jonas Dembele, biskup Kayes

Mozambik

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco Chimoio, OFMCap., Arcybiskup Maputo, przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Rodziny

NAMIBIA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Philipp Pollitzer, OMI, biskup Keetmanshoop

NIGERIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Matthew Man-oso Ndagoso, arcybiskup Kaduna

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Kamila Raymond UMOH, biskup Ikot Ekpene

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jude Ayodeji Arogundade, biskup Ondo

OCEAN INDYJSKI (CEDOI)

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Maurice PIAT CSSp., Biskup Port-Louis (Mauritius), przewodniczącego Konferencji Episkopatu

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Nestor YAPAUPA-Cyr, biskup Alindao

Rwanda

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Antoine Kambanda, biskup Kibungo

Senegal, Mauretania, Wyspami Zielonego Przylądka i Gwinei Bissau

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Benjamin Ndiaye, arcybiskup Dakaru (Senegal), przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Sudan

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Paulino Lukudu Loro MCCJ, arcybiskup Juba

TANZANIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Święty Tarsycjusz JM NGALALEKUMTWA, biskup Iringa, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Renatus Leonard NKWANDE, biskup Bunda

TOGO

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jacques Danka Longa, biskup Kara

UGANDA

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Jana Chrzciciela Odama, arcybiskup Gulu, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph Anthony Zziwa, biskup Kiyinda-Mityana, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu

ZAMBIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Benjamin Phiri, tytularny biskup Nachingwea, pomocniczy z Chipata

ZIMBABWE

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Xavier Johnsai MUNYONGANI, biskup Gweru

AMERICA

West Indies

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Franciszek Alleyne OSB, biskup Georgetown

ARGENTYNA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Pedro María Laxague, tytularny biskup Castra severiana, pomocniczy Bahia Blanca, prezes Comisión Episkopatu de Familia y Laicos

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. José María Arancedo, arcybiskup Santa Fe de la Vera Cruz, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Jego Em.za Rev.ma karty. Mario Aurelio POLACY, arcybiskup Buenos Aires

BOLIWIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Braulio saez García, OCD, tytularny biskup Satin, pomocnicze od Santa Cruz de la Sierra

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Krzysztof Janusz Bialasik WAWROWSKA, SVD, ordynariusz Oruro

BRAZYLIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Sérgio da Rocha, arcybiskup Brasilia, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. João Carlos Petrini, biskup Camacari

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Geraldo LYRIO Rocha, arcybiskupa Mariana

Jego Em.za Rev.ma karty. Odilo Pedro Scherer, arcybiskup Sao Paulo

KANADA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Paul-André Durocher, arcybiskup Gatineau, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma prał. Noël Simard, biskup Valleyfield

Jego Em.za Rev.ma karty. Thomas Christopher Collins, arcybiskup Toronto

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Richard William Smith, arcybiskup Edmonton

CHILE

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Bernardo Miguel Bastres FLORENCE, salezjanin, biskup Punta Arenas

Jego Em.za Rev.ma karty. Ricardo Ezzati Andrello, salezjanin, arcybiskup Santiago de Chile, przewodniczący Konferencji Episkopatu

KOLUMBIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Pablo Emir Salas Anteliz, biskup Armenii

Jego Em.za Rev.ma karty. Ruben Salazar Gomez, arcybiskup Bogoty, przewodniczącego Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Óscar URBINA Ortega arcybiskup Villavicencio

Kostaryka

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. José Francisco Ulloa Rojas biskup Cartago, prezes ust Duszpasterska Episkopatu Comisión la Familiar

KUBA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Marcelo Arturo González AMADOR, biskup Santa Clara

EKWADOR

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Arregui Yarza Arcybiskup Guayaquil

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Luis Gerardo HERRERA Cabrera, OFM, arcybiskup Cuenca

SALWADOR

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Constantino BARRERA Morales biskup Sonsonate

Gwatemala

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Rodolfo Valenzuela NÚÑEZ, biskup Vera Paz, Coban, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

HAITI

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Yves-Marie Pean, CSC, biskup Gonaives

HONDURAS

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Luis Sole FA, CM, biskup Trujillo

MEKSYK

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Rodrigo MARTINEZ Aguilar biskup Tehuacan

Jego Em.za Rev.ma kard. Norberto Rivera Carrera, arcybiskup Meksyku

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gerardo Alfonso MIRANDA Guardiola tytularny biskup woda, pomocniczy Monterrey

Jego Em.za Rev.ma karty. Francisco Robles Ortega, arcybiskup Guadalajary, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Nikaragua

Jego Ecc.za Rev.ma ks. César Bosco VIVAS Robelo, biskup Leon pl Nikaragui

PANAMA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Aníbal Saldana Santamaria, wiosło, biskup Prałat Bocas del Toro

PARAGWAJ

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Miguel Ángel Cabello ALMADA, biskup Concepción pl Paragwaju

PERU

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Pineiro Salvador García-Calderon, arcybiskup Ayacucho lub Huamanga, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Héctor Miguel CABREJOS Vidarte OFM, Arcybiskup Trujillo

Portoryko

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Roberto González Nieves, OFM, Arcybiskup San Juan de Puerto Rico, przewodniczący Konferencji Episkopatu

DOMINIKANA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gregorio Nicanor PEÑA RODRÍGUEZA biskup Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph Kurtz, arcybiskup Louisville, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Charles Chaput, OFMCap., Arcybiskup Filadelfii

Jego Em.za Rev.ma karty. Daniel N. Di Nardo, arcybiskup Galveston-Houston, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. José Horacio Gómez, arcybiskup Los Angeles

URUGWAJ

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jaime Rafael FUENTES MARTIN, biskup Minas

WENEZUELA

Jego Em.za Rev.ma Kard. Jorge Urosa, arcybiskup Caracas, Santiago de Venezuela

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Diego Rafael padron Sánchez, arcybiskup Cumana, przewodniczący Konferencji Episkopatu

ASIA

Bangladesz

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Paweł Ponen KUBI, CSC, biskup Mymensingh, przewodniczący Komisji Episkopatu Życie rodzinne

CHINY

Jego Ecc.za Rev.ma bp. Jana Chrzciciela LEE KEH-miną, biskup Hsinchu

KOREA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Peter Kang U-IL, biskup Cheju

FILIPINY

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Romulo G. Valles, arcybiskup Davao

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jose S. PALM, arcybiskup Cebu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gilbert A. Garcera, biskup Daet

JAPONIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Józef Mitsuaki Takami, PSS, arcybiskup Nagasaki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu

INDIE (CCBI)

Jego Em.za Rev.ma kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. António Sebastião Filipe Czarni Do Rosario Ferrao, arcybiskup Goa i Damao

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Selvister PONNUMUTHAN, biskup Punalur

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Dominic Jala, SDB, arcybiskup Shillong

INDONEZJA

Jego Ecc.za Rev.ma bp. Ignacego Suharyo Hardjoatmodjo, arcybiskup Dżakarty, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Fransiskus Kopong Kung, biskup Larantuka

IRAN

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Ramzi Garmou, arcybiskup Teheranie Chaldejczyków, patriarchalnej Administratora Ahwaz Chaldejczyków, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

KAZACHSTAN

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Bernard Tomash Peta, arcybiskup Maria Santissima w Astanie, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Kambodżą i Laosem

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Louis-Marie Ling MANGKHANEKHOUN, tytularny biskup Acque nowego Proconsulari, Wikariusz Apostolski Pakse (Laos)

Malezja – Singapur – Brunei

Jego Ecc.za Rev.ma bp. Jana WONG SOO JDG, arcybiskup Kota Kinabalu (Malezja)

MYANMAR

Jego Em.za Rev.ma karty. Charles Maung Bo, salezjanin, arcybiskup Yangon

Krajach arabskich

Wielce Błogosławionego Fouad Twal Rev.ma, Patriarcha Jerozolimy łacinników (Jerusalem), przewodniczącego Konferencji Episkopatu

PAKISTAN

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Józef Arshad, biskup Faisalabad, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu

SRI LANKA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Harold Anthony Perera, biskup Kurunegala

TAJLANDIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Silvio Siripong Charatsri, biskupa Chanthaburi

TIMOR WSCHODNI

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Basílio do Nascimento, biskup Baucau, przewodniczący Konferencji Episkopatu

WIETNAM

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Bui Văn Đọc, arcybiskup Thanh-Pho Ho Chi Minh, Hochiminh Ville, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph Dinh Duc Đào, biskup koadiutor Xuan Loc z

EUROPA

ALBANIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. George Frendo, PO, tytularny biskup Butrint, pomocniczy z Tirana-Durrës

AUSTRIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Benno Elbs, biskup Feldkirch

BELGIA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Johan Jozef BONNY, biskup Antwerpii, Antwerpia

BIAŁORUŚ

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Tadeusz Kondrusiewicz mińsko-mohylewskiej z, przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Bośnia i Hercegowina

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Tomo Vuksic, ordynariusza wojskowego Bośni i Hercegowinie

BUŁGARIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Georgi Iwanow Jovcev, biskup Sofii i Płowdiwie

Konferencja Episkopatu MIĘDZYNARODOWEGO SS. Cyryla i Metodego

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Ladislav Nemet, SVD, ordynariusz Zrenjanin (Serbia)

CHORWACJA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Antun ŠKVORČEVIĆ, biskup Požega

FEDERACJA ROSYJSKA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Paweł SZTUK, FSCB, arcybiskup Matki Bożej w Moskwie, przewodniczący Konferencji Episkopatu

FRANCJA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Georges PONTIER, arcybiskup Marsylii, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Em.za Rev.ma kard. André Vingt-Trois, arcybiskup Paryża

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Luc Brunin, biskup Le Havre

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Paul James, biskup Nantes

NIEMCY

Jego Em.za Rev.ma karty. Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Freising

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Heiner Koch, arcybiskup Berlina

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Josepf Franz-Hermann Bode, biskup Osnabrück

WIELKA BRYTANIA

Anglia i Walia

Jego Em.za Rev.ma karty. Vincent Gerard Nichols, arcybiskup Westminsteru (Anglia), przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Peter John Haworth Doyle, biskup Northampton (Anglia)

SZKOCJA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Philip Tartaglia, arcybiskup Glasgow, przewodniczący Konferencji Episkopatu

GRECJA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Fragkiskos PAPAMANOLIS, OFMCap., Emerytowany biskup Syros, przewodniczący Konferencji Episkopatu

IRLANDIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Diarmuid Martin, arcybiskup Dublina

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Eamon Martin, arcybiskup Armagh, przewodniczący Konferencji Episkopatu

WŁOCHY

Jego Em.za Rev.ma Kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Em.za Rev.ma Kard. Angelo Scola, arcybiskup Mediolanu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Giulio Brambilla, biskup Novara

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. SOLMI Henryk, biskup Parmy

ŁOTWA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Zbigniew Stankiewicz, arcybiskup Rygi

LITWA

Jego Em.za Rev.ma karty. Audrys bačkis, emerytowany arcybiskup Wilna

MALTA

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Mario Grech, biskup Gozo, przewodniczący Konferencji Episkopatu

HOLANDIA

Jego Em.za Rev.ma karty. Willem Jacobus Eijk, arcybiskup Utrechtu

POLSKA

Jego Ecc.za Rev.ma prał. Stanisław Gądecki, arcybiskup Poznania, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Henryk Hoser SAC, biskup arcybiskup-Warszawa-Praga

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jan Franciszek Wątroba, biskup Rzeszowie

PORTUGALIA

Jego Em.za Rev.ma karty. Manuel Clemente, patriarcha Lizbony, przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Antonino Eugénio FERNANDES DIAS, biskup Portalegre-Castelo Branco, przewodniczącego Episkopatu Comissão zrobić Laicado i Família

CZECHY

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jan Vokal, biskup Hradec Kralove

RUMUNIA

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Petru Gherghel, biskup Jassy

SCANDINAVIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Teemu Sippo, SCI, biskup Helsinek

SŁOWACJA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Stanislav Zvolenský, arcybiskup Bratysławy, przewodniczący Konferencji Episkopatu

SŁOWENIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Stane Zore OFM, arcybiskup Lublany

HISZPANIA

Jego Em.za Rev.ma karty. Blazquez Ricardo Perez, arcybiskup Valladolid, Przewodniczący Konferencji Episkopatu

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Mario Iceta GAVICAGOGEASCOA, biskup Bilbao

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Carlos Osoro Sierra, arcybiskup Madrytu

SZWAJCARIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Marie lovey, CRB, biskup Sion, Sitten

TURCJA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Levon Boghos Zekiyan, arcybiskup Stambuł Ormian

UKRAINA

Jego Ecc.za Rev.ma prał. Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, przewodniczący Konferencji Episkopatu

WĘGRY

Jego Ecc.za Rev.ma ks. András Veres, biskup Szombathely

OCEANIA

AUSTRALIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Daniel Eugene Hurley, biskup Darwin

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Mark Benedict Coleridge, arcybiskup Brisbane

NOWA ZELANDIA

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Charles Edward Drennan, biskup Palmerston North

PACIFIC (CEPAC)

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Peter Loy CHONG Arcybiskup Suva

Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Anton Bal, biskup Kundiawa Komisja Niezależny życia rodzinnego

IX. WYBRANY PRZEZ UNIĘ Przełożonego Generalnego

Rev Ojciec Adolfo Nicolás Pachon, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego (jezuitów)

Ks Marco Tasca, OFMConv., Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie

Ks Mario Aldegani, CSI, Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Józefa (Josephites od Murialdo)

Ks Richard P. Kuuia BAAWOBR, M.Afr., Przełożony Generalny Misjonarzy Afryki (Ojców Białych)

Ojciec Bruno Cadore ks OP, Mistrz Generalny Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów)

Ks Jesús DÍAZ ALONSO, SF, Przełożona Generalna Synów Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa,

Ojciec Michael Brehl ks, CSsR, przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów lub Liguorini)

Ks Javier Alvarez-Ossorio, SS.CC., przełożona generalna Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (Picpus)

Ks Ab. Jeremias Schröder OSB, Archabbot Prezes Kongregacji Benedyktynów Sant’Ottilia

O. Hervé Janson PFJ, przeor generalny Małych Braci Jezusa (Foucauld)

DZIAŁ X. LIDERZY Kurii Rzymskiej

Jego Em.za Rev.ma karty. Piotr Parolin, Sekretarz Stanu

Jego Em.za Rev.ma karty. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Jego Em.za Rev.ma kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich

Jego Em.za Rev.ma karty. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Jego Em.za Rev.ma Kard. Angelo Amato SDB, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Jego Em.za Rev.ma karty. Marc Ouellet, PSS, prefekt Kongregacji Biskupów

Jego Em.za Rev.ma karty. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów

Jego Em.za Rev.ma karty. Benjamin STAR, prefekt Kongregacji Duchowieństwa

Jego Em.za Rev.ma karty. João Braz de Aviz, prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Jego Em.za Rev.ma Kard. Joseph Versaldi, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego

Jego Em.za Rev.ma karty. Mauro Piacenza, major Penitencjaria

Jego Em.za Rev.ma karty. Dominique Mamberti, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Jego Em.za Rev.ma Kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich

Jego Em.za Rev.ma karty. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo SŁOMA, emerytowany arcybiskup, biskup Terni-Narni z-Amelia, przewodniczący Papieskiej Rady ds Rodziny

Jego Em.za Rev.ma karty. Peter Kodwo Appiah Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju

Jego Em.za Rev.ma Kard. Antonio Maria Vegliò, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Zygmunt Zimowski, emerytowany arcybiskup, biskup radomski, przewodniczący Papieskiej Rady Pracowników Służby Zdrowia

Jego Em.za Rev.ma karty. COCCOPALMERIO Franciszek, przewodniczący Papieskiej Rady Tekstów Prawnych

Jego Em.za Rev.ma kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego

Jego Em.za Rev.ma kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Claudio Maria Celli, Arcybiskup tytularny Civitanova, przewodniczącego Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Salvatore Fisichella, Arcybiskup tytularny Voghenza, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Nowej Ewangelizacji

Jego Em.za Rev.ma kard. George Pell, prefekt Sekretariat Gospodarki

Jego Em.za Rev.ma karty. Calcagno Domenico, przewodniczący Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej

XI. CZŁONKOWIE papieskiego POWOŁANIA

Jego Em.za Rev.ma Kard. Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego (Watykan).

Jego Em.za Rev.ma karty. Godfried Danneels, emerytowany arcybiskup Mechelen-Bruksela, Maniles-Bruksela (Belgia).

Jego Em.za Rev.ma karty. Dionigi tettamanzi, emerytowany arcybiskup Mediolanu (Włochy).

Jego Em.za Rev.ma kard. Christoph Schönborn OP, arcybiskup Wiednia, przewodniczący Konferencji Episkopatu (Austria).

Jego Em.za Rev.ma kard. Walter Kasper, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan (Watykan).

Jego Em.za Rev.ma karty. Wilfrid Fox Napier, OFM, arcybiskup Durbanu (RPA).

Jego Em.za Rev.ma karty. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, salezjanin, arcybiskup Tegucigalpa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu (Honduras).

Jego Em.za Rev.ma Kard. Péter Erdo, arcybiskup Esztergom-Budapest, przewodniczącego Konferencji Episkopatu, przewodniczącego Rady Europejskie Episcopals Konferencje (CCEE) (Węgry).

Jego Em.za Rev.ma kard. Carlo Caffarra, arcybiskup Bolonii (Włochy).

Jego Em.za Rev.ma karty. Lluís Martínez Sistach, arcybiskup Barcelony (Hiszpania).

Jego Em.za Rev.ma karty. Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy (Demokratyczna Rep. Konga).

Jego Em.za Rev.ma karty. Donald Wuerl, arcybiskup Waszyngtonu (USA).

Jego Em.za Rev.ma karty. Raymundo Damasceno Assis, arcybiskup Aparecida (Brazylia).

Jego Em.za Rev.ma karty. Timothy Michael Dolan, arcybiskup Nowego Jorku (USA).

Jego Em.za Rev.ma Kard. Antonio G. Tagle Luis, arcybiskup Manili (Filipiny).

Jego Em.za Rev.ma karty. Gérald Cyprien Lacroix, arcybiskup Quebecu (Kanada).

Jego Em.za Rev.ma karty. Gualtiero Bassetti, arcybiskup Perugia-Città della Pieve (Włochy).

Jego Em.za Rev.ma karty. Philippe Ouédraogo, arcybiskup Wagadugu (Burkina Faso).

Jego Em.za Rev.ma karty. John Atcherley DEW, arcybiskup Wellington, przewodniczącego Konferencji Episkopatu (Nowa Zelandia).

Jego Em.za Rev.ma karty. Edward MENICHELLI, arcybiskup Ankony-Osimo (Włochy).

Jego Em.za Rev.ma karty. Alberto Suárez Inda, arcybiskup Morelia (Meksyk).

Jego Em.za Rev.ma karty. Francesco Montenegro, Arcybiskup Agrigento (Włochy).

Jego Em.za Rev.ma karty. Daniel Sturla, salezjanin, arcybiskup Montevideo (Urugwaj).

Jego Em.za Rev.ma kard. José Luis Lacunza Maestrojuán, wiosło, biskup David, przewodniczący Konferencji Episkopatu (Panama).

Jego Em.za Rev.ma karty. Soane patita paini mafi, biskup Tonga, przewodniczącego Konferencji Episkopatu (Tonga).

Jego Em.za Rev.ma karty. Elio Sgreccia, emerytowany prezes Papieskiej Akademii Życia (Włochy).

Jego Em.za Rev.ma Kard. Joseph Bertello, prezes Gubernatora Watykanu (Watykan).

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Baltazar Porras, arcybiskup Mérida (Wenezuela).

Jego Ecc.za Rev.ma ks. Ioannis Spiteris, OFMCap., Arcybiskup Korfu, Zakynthos i Kefalonia (Grecja).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Bruno Forte, arcybiskup Chieti-Vasto z (Włochy).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Laurent Ulrich, arcybiskup Lille (Francja).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Carlos AGUIAR RETES, arcybiskup Tlalnepantla (Meksyk).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Sergio Eduardo Castriani CSSp., Arcybiskup Manaus (Brazylia).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Victor Manuel Fernández, Arcybiskup tytularny Tiburnia, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Papieskiego Argentyny (Argentyna).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Blase Cupich, Arcybiskup Chicago (USA).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. George Vance Murry, SI, biskup Youngstown (Stany Zjednoczone).

Jego Ecc.za Rev.ma Mgr. Marcello Semeraro, biskup Albano (Włochy).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Gerardo Alonso Garza Trevino, biskup Piedras Negras (Meksyk).

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Lucas van Looy, salezjanin, biskup Ghent, Ghent (Belgia).

Jego Ecc.za Mons. Pius Vito Pinto, dziekan Trybunału Roty Rzymskiej (Watykan).

Rev.mo Mons. Saul Scarabattoli, proboszcz Parafii Ducha Świętego w Port Eburnea, Perugia (Włochy).

Rev.mo ks. Robert Rosa, proboszcz parafii św Jakuba Apostoła, Triest (Włochy).

Ks François-Xavier Dumortier, YES, rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (Włochy).

Ks Antonio Spadaro, dyrektor dziennika La Civilta Cattolica (Włochy).

Ks Manuel Jesús Arroba Conde, CMF, dziekan Wydziału utrusque jure Uniwersytetu Laterańskiego Papieskiej (Hiszpania).

XII. Podsekretarz BISKUPÓW

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Fabio Fabene, tytularny biskup Acquapendente (Watykan).

B. WYKAZ innych członków według poziomu UCZESTNICTWA

I. PERSONEL SEKRETARZA SPECIAL

Ks Matías Auge BENET, CMF, konsultor Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Hiszpania).

Prof. Giacomo Bertolini, adiunkt Prawa Kanonicznego Akademii Duchownej i Padwy, Treviso sekcji; Zaproszony profesor Uniwersytetu Papieskiego miejskiej w Rzymie (Włochy).

Rev.do BONFRATE Joseph, profesor na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (Włochy).

Rev.mo Mons. Philippe BORDEYNE, Rektor Institut Catholique de ‚Paris (Francja).

Rev.mo Mons. Lluis CLAVELLEM, Pełna członkiem Papieskiej Akademii św Tomasza z Akwinu (Hiszpania).

Rev.mo Mons. Duarte Nuno Queiroz DE BARROS da Cunha, sekretarz generalny Rady Europejskie Episcopals Konferencje (CCEE) (Portugalia).

Pan Leopold DJOGBEDE, profesor na Uniwersytecie w Abomey-Calavi oraz w Wyższym Instytucie Edukacji specjalistów pedagogów (Benin).

Rev Ojciec Bruno Esposito PO, profesor prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Włochy).

Dr Jan Grabowski, profesor teologii moralnej na Akademii Teologii i Studiów Religijnych, Katolickiego Uniwersytetu Ameryki (USA).

Ks José GRANADOS, DCJM, Vice-Prezes Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną (Hiszpania).

Rev.do Maurizio Gronchi, profesor teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim miejskiej w Rzymie (Włochy).

Dr John KLEINSMAN, dyrektor Centrum Bioetyki Nathaniel, Nowa Zelandia Konferencja Biskupów Katolickich (Nowa Zelandia).

Ks P. Sabatino MAJORANO CSsR, profesor teologii moralnej na Akademii Systematyki Alfonsa w Rzymie (Włochy).

Rev.mo Mons. Michele Giulio MASCIARELLI, profesor teologii dogmatycznej na Wydziale Marianum w Rzymie, i teologii fundamentalnej w Instytucie Teologicznym w Abruzja, Molise Chieti (Włochy).

Prof. Pia Matthews, profesor w St. Mary University College w Londynie (Wielka Brytania).

Prof. Paweł monety, już profesorem prawa kanonicznego i kościelnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Pizie (Włochy).

O. Antonio MOSER, OFM, emerytowany profesor teologii moralnej i etyki w Instytucie Teologicznym Franciszkanów Petropolis (Brazylia).

Rev Ojciec Aimable Musoni, salezjanin, profesor teologii systematycznej: eklezjologii i ekumenizmu na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (Rwanda).

Rev Ojciec Georges Henri Ruyssen ,, profesor na Wydziale Prawa Kanonicznego na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie (Belgia).

Rev.do Peter Paul Saldanha, profesor eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim miejskiej w Rzymie (Indie).

Rev.do Pierangelo Sequeri, dziekan i profesor teologii na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch; Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w (Włochy).

Panowie Miano (Włochy)

Prof. Josephine De Simone w Miano, profesor filozofii na Wydziale Teologicznym południowych Włoch w Neapolu.

Prof. Francesco Miano, profesor filozofii moralnej na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie.

II. I jego słuchaczy REWIDENCI

Pan Jakub Mundaplakal ABRAHAM, konsultant ds Apostolstwa Rodziny i ciał leżała w diecezji Kerala (Indie).

Dr Anca Maria Cernea, lekarz w Centrum Diagnostyki i Leczenia-Victor Babes i Prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w Bukareszcie (Rumunia).

Pani Sharron COLE, Prezes Rodzice Centrów Nowej Zelandii (Nowa Zelandia).

Pani Agnieszka Offiong EROGUNAYE, prezes Narodowej Organizacji Kobiet Katolickich Nigerii (Nigeria).

Rev.do Boulos Garas GARAS Bishay, proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju, Sharm el Sheikh (Egipt).

Profesor John Jacob, członek Związku Włoskich Prawników Katolickich (Włochy).

Pani Maria Gomes, szef Duszpasterstwa rodzinnej parafii w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Pani Mary Harries, Dyrektor Krajowy ministerstwa rodziny i przygotowania do małżeństwa; Członek Krajowej Komisji krzywdzenia dzieci (Australia).

S. Maureen KELLEHER, Religijne Najświętszego Serca Maryi, członek Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG) (Stany Zjednoczone).

Brenda KIM NAYOUG, Zobowiązała się do duszpasterstwa młodzieży i młodych małżeństw (Korea).

Profesor Maria Marcela Mazzini, profesor teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Argentyny Papieskiej (Argentyna).

Pani Moira McQueen, dyrektor katolickiej bioetyki kanadyjskich (Kanada).

Pani Teresa NYIRABUKEYE, konsultant i trener Afrykańskiej Federacji Akcji Rodzina (FAAF) (Rwanda).

Siostra Berta ks María PORRAS Fallas, szef Ministerstwa rodziny kapucynów trzeciorzędowych Sióstr Świętej Rodziny, członek Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG) (Kostaryka).

Siostra Carmen Sammut, SMNDA, przewodniczący Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG) (Malta).

Profesor Lucetta Scaraffia, były profesor historii współczesnej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie; Koordynator miesięcznika L’Osservatore Romano „kobiety kościół świata” (Włochy).

Dr Edgar Humberto TEJADA Zeballos, lekarza specjalisty w Bioetyki i biogiuridica; Członkiem Komisji Episkopatu dla Rodziny Konferencji Episkopatu peruwiańskiego (Peru).

Panowie Bajaj (Indie)

Pani Penny i pan Ishwar Bajaj, kilka Hindu-chrześcijańskiej diecezji Bombaju (Indie).

Panowie Buch (Niemcy)

Pani Petra Buch, Zobowiązała się do rodzinnego diecezjalnego duszpasterstwa.

Dr Aloys Johann Buch, profesor teologii moralnej w Inter-diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym św Lambert; Stały Diakon diecezji Aachen.

Panowie DÍAZ VICTORIA (Kolumbia)

Pani Isabel Botia de Diaz i Humberto DÍAZ VICTORIA, członkowie Krajowej Komisji ds Rodziny Konferencji Episkopatu; Dyrektorzy duszpasterska Hombres y Mujeres de przyszłość.

,

Panowie GALINDO (Meksyk)

Pani Klara Gertrudiz RUBIO DE GALINDO Andrés López i pan Salvador GALINDO, Essecutivi Sekretarze Komisji Episkopatu dla Rodziny Konferencji Episkopatu; Sekretarze CELAM dla Strefy w Ameryce Środkowej i Meksyku.

Panowie GAY Montalvo (Hiszpania)

María MONSERRAT Rosell Torrus DE GAY Montalvo, Członek małżeństw grupowych parafii Świętego Franciszka Salezego w Barcelonie.

Pan Eugenio GAY Montalvo, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii; były członek Rady Duszpasterskiej Barcelona Diecezjalnego.

Panowie KOLA (Kamerun)

Pani Aicha Marianne Kenne SOB KOLA i pan Irénée KOLA, członkowie Afrykańskiej Federacji Akcji Familaire (FAAF); Doradców małżeńskich i rodzinnych.

Panowie Marqus ODEESHO (Irak)

Pani Suhaila Salim TOMA i pan Wisam Marqus ODEESHO, zaangażowanych w duszpasterstwie parafii św George chaldejskiego w Bagdadzie.

Panowie Matassoni (Włochy)

Pani Marialucia ZECCHINI i Pan Marco Matassoni, członkowie Komisji do posługi rodzinnym w Archidiecezji Trydent.

Panowie MIGNONAT (Francja)

Nathalie MIGNONAT i Christian MIGNONAT, członkowie ruchu Drużyny Reliance dla rozwiedzionych ludzi żyjących w nowych związkach, członków założycieli grupy SEDIRE na recepcji i przy akompaniamencie żonaty cywilnej.

Panowie Nkosi (Republika Południowej Afryki)

Pani Buysile Patronella Nkosi i pan Meshack Jabulani Nkosi, członkowie Komitetu Doradczego ds biurku Narodowy Rodzina Episkopatu Afryki Południowej Konferencji Biskupów Katolickich.

Panowie Paloni (Włochy)

Patrizia Calabrese i pana Massimo Paloni, para zaangażowanych w pasterskiej rodziny misyjnej.

Panowie Pulikowski (Polska)

Pani Jadwiga Pulikowska i Jacek Pulikowski, Radni Rady Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznania.

Panowie DE Rezende (Brazylia)

Pani Ketty Abaroa DE Rezende i dr Pedro de Jussieu Rezende, nauczyciele w „Państwowego Uniwersytetu Campinas, na wyzwania związane z rodziny duszpasterskiej.

Panowie ROJAS (Kolumbia)

María Angélica Rojas zaangażowane w duszpasterstwa rodzin.

Pan Luis Haydn ROJAS MARTINEZ, Dyrektor Departamentu Etyki i Ludzkość Uniwersytet Dużo Kolumbia.

Panowie Salloum (Liban)

Pani Rizk Souheïla Salloum, profesor psychologii na USEK.

Pan Georges Fayez Salloum, synod patriarchalny maronicki Expert.

Panowie VILLAFANIA (Filipiny)

María Socorro Ocampo VILLAFANIA już profesor teologii w „Wniebowzięcia Kolegium; współpracownik Córek Maryi Wspomożycielki do przygotowania katechetów.

Pan Nelson Silvestre VILLAFANIA, Współpracownik Fundacji Evangelion w Manili.

Panowie Witczak (USA)

Catherine Wally Witczak i Paul Anthony Witczak, Oficerowie Worldwide Marriage Encounter Międzynarodowy kościelnej Team.

III. SEKRETARIAT GENERALNY BISKUPÓW

Jego Em.za Rev.ma karty. Baldisseri Lorenzo, sekretarz generalny Synodu Biskupów

Jego Ecc.za Rev.ma Mons. Fabio Fabene, tytularny biskup Acquapendente

Rev.mo Mons. John Anthony ABRUZZESE

Rev.mo ks. Etienne Brocard

Rev.mo Mons. Daniel Estivill

Rev.do Ambrogio Ivan Samus

Ks Raffaele Lanzilli, SI

Rev.do Pasquale BUA

Pani Paola VOLTERRA Toppano

Federica VIVIAN

Peter Camilli

Pan Andrzej Cimino

PERSONEL Sekretariat Generalny

Rev.mo Mons. Zvonimir Sersic, kapłanem diecezji Krk (Chorwacja)

Rev.do deodato Joseph, kapłan diecezji Rzymu (Włochy)

ASYSTENCI

Ks Edouard AKOM (Kamerun)

Sem. Argese Francesco (Włochy)

Ks Emmanuel AYO (Filipiny)

Ks Alexis BAVUGAMENSHI (Burundi)

Ks Diak. Jean-Baptiste Bienvenu (Francja)

Ks Zvonko BREZOVSKI (Chorwacja)

Ks Diak. Chrétienne Vincent (Francja)

Ks Emmanuel DE RUYVER (Belgia)

O. Gabriele Di Martino (Włochy)

Rev. William DONOVAN (USA)

Ks Kim D’Souza (Kanada)

Ks Georges EKO (Kamerun)

Ks Edgar Estrady (Meksyk)

O. Jonathan Flamandowie, LC (USA)

Ks César GARCIA SALAZAR (Meksyk)

O. Javier Gaxiola Loustaunau, LC (Meksyk)

VALE DO Rev. Tiago Gurgel (Brazylia)

Ks Juan saez Iniesta (Hiszpania)

O. Mirosław JUCHNO (Polska)

O. Thomas KALLIKAT (Indie)

Ks Laurent mazas, WBS (Francja)

Ks Bonifacy Mungai (Kenia)

IGŁY ks Brian (USA)

Ks Stephen Prisk (USA)

Ks Diak. Luis RAMIREZ ALMANRA, LC (Meksyk)

Ks Carlos Rodriguez Blanco (Hiszpania)

Ks Roberto suszy (Włochy)

Sem. Mattia HUS (Włochy)

Ks Jhonny TANNOURY (Liban)

Sem. Liviu-Nicolae URSU (Rumunia)

Sem. Gabriele Vecchione (Włochy)

Ks Biasgiu VIRGITTI (Francja)

IV. Odpowiedzialny za komunikację INFORMACJI

Rev Ojciec Federico Lombardi, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej (Watykanu).

Ciro Benedettini ks, CP, zastępca dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej (Watykanu).

Język angielski

Rev.do Thomas Rosica, CSB, dyrektor wykonawczy solą i światłem katolicka Telewizja Sieć Toronto (Kanada).

Język francuski

Pani Romilda FERRAUTO, szef francuskiej sekcji Radia Watykańskiego.

Język niemiecki

Rev Ojciec Bernard HAGENKORD, SI, szef niemieckiej sekcji Radia Watykańskiego.

Język hiszpański

Rev.do Manuel Dorantes, ksiądz, proboszcz parafii w Archidiecezji Chicago (USA).

C. WYKAZ bratnich delegatów

Patriarchat

Jego Em.za Stephanos, prymas Kościoła prawosławnego Estonii (Estonia)

Patriarchat Moskiewski

Jego Em.za Hilarion, metropolita Volokolamsk, przewodniczący Departamentu Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego (Federacja Rosyjska)

Serbski Patriarchat

Jego Em.za ANDREY, metropolita Austrii i Szwajcarii (Austria)

Cerkiew Rumunii

Jego Em.za IOSIF, metropolita Zachodniej (Francja)

Cerkiew Albanii

Jego Ecc.za ANDON, biskup Kruja (Albania)

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

Jego Em.za Bishoy, metropolita Damietty, Kafr Elsheikh i Elbarari (Egipt)

Patriarchat prawosławny syryjski Antiochii i wszystkie Wschód

Jego Em.za marca YOUSTINOS Boulos, arcybiskup Zahle i Bekaa (Liban)

Wspólnoty Anglikańskiej

Bardzo Rev.do Timothy Thornton, Biskup Truro (Wielka Brytania)

Światowa Federacja Luterańska

Bardzo Rev.do Ndanganeni PHASWANA Petrus, emerytowany biskup Kościoła Ewangelickiego w Republice Południowej Afryki (RPA)

Świat Metodystyczny Rada

Ks dr Tim MACQUIBAN, dyrektor Ekumenicznej Methodist Church w Rzymie (Włochy)

Kościół chrześcijański (Uczniowie Chrystusa)

Ks dr Robert K. walijski, przewodniczący Rady Kościoła chrześcijańskiego (Uczniowie Chrystusa) (Stany Zjednoczone)

Baptist World Alliance

Ks dr Roy A. MEDLEY, Sekretarz Generalny Chrzciciela Kościołów w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA)

Światowa Rada Kościołów

Ks dr Walter ALTMANN (Brazylia)

Światowy Alians Ewangeliczny

Bardzo Rev.do Schirrmacher Thomas, przewodniczący Komisji Teologicznej Światowego Aliansu Ewangelicznego (Niemcy)

[01469-IT.01] [Tekst oryginalny: włoski]

[B0676-XX.01]

Źródło: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/15/0676/01469.html

Posted in Franciszek, Kościół, Małżeństwo, schizma w kościele | Otagowane: , , | 69 Komentarzy »

Globalna katastrofa wzbiera: tak więc co teraz?

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 kwietnia 2015

Osobiście, nie mam żadnych odpowiedzi na pytania, które postawię poniżej, ale myślę, że mając mniej niż osiem miesięcy do kolejnej odsłony Synodu Końca Rodziny teraz jest dobry moment by przynajmniej rozpocząć dyskusję: co zrobimy, kiedy Nowy Paradygmat kardynała Kaspera zostanie oficjalnie zatwierdzony?

Mówiąc prosto, czy katolik z czystym sumieniem może nadal należeć do parafii, gdzie ksiądz zgodził się iść według Nowego Paradygmatu? A jeśli nie, to co wtedy?

Ostatecznie uważam, że w Kościele znajdujemy się w sytuacji tak poważnej, że tylko odległa historyczna przyszłość będzie w stanie ukazać nam jej prawdziwy wymiar. Jednak tym samym nie chcę mówić, że my żyjący w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie tego dostrzec, a jest to naszym obowiązkiem w tej właśnie chwili. Proponuję więc tylko, aby rozpocząć dyskusję, zadając oczywiste, ale bolesne pytania, i być może rozjaśnić je kilkoma łatwo do zweryfikowania faktami.

Coraz więcej osób pyta, co zrobimy, kiedy Franciszek lub Krajowa Konferencja Episkopatu lub biskup miejsca, nakażą wszystkim księżom by oficjalnie i publicznie zadeklarowali się gotowi do zbeszczeszczenia Świętej Eucharystii? Możemy oddalić ten zarzut, że „to już dzieje się na całym świecie, więc co za różnica?” Oczywiście, że jest różnica i każdy wie, że to dzięki przywódcom Kościoła którzy zwyczaj przymykają oczy na te przerażające nadużycia, obecnie znajdujemy się w tej strasznej sytuacji.

Ale ta nadciągająca propozycja jest jakościowo inna. Jeśli Kasper i jego zwolennicy (i jego przywódcy) dobrze sobie poradzą, nadużycia staną się powszechną normą. Od najwyższych władz zostanie wydany dekret, który będzie wymagał aby wszyscy kapłani na całym świecie zgodzili się zdradzić Chrystusa w ten systematyczny sposób, w sposób programowy, by formalnie na to wyrazić zgodę, warunek ich dalszej działalności jako kapłanów. Kapłani, wszyscy kapłani na całym świecie, zostaną zobowiązani by przynajmniej być skłonnym do zbezczeszczenia Świętej Eucharystii, by popełnić poważny grzech świętokradztwa.

Powaga tej sytuacji dopiero teraz zaczyna dawać do myślenia bardzo wielu ludziom. (Aczkolwiek, wrogowie Kościoła zrozumieli to znaczenie w pierwszych pięciu minutach i nie przestają się tym chełpić). Jednego dnia, nasz redaktor Michael Matt napisał maila od księdza, którego nazwał, „Ojciec Anonymous”, który powiedział, że w takim przypadku, on i inni kapłani, jego znajomi rozważaliby pozostawienie posługi kapłańskiej.

Post ten otrzymał masę odpowiedzi, zarówno na stronie internetowej Remnant jak i na innych portalach. Bardzo wielu ludzi, w tym ja, byli raczej ostrzy dla tego księdza, który jak pan Matt nam powiedział, nie był tradycjonalistą, ale tylko przyzwoitym Novus Ordo księdzem katolickim, który wyraźnie nigdy nie wyobrażał sobie, że takie rzeczy mogą mieć miejsce.

Obawiam się, że nadal muszę się zastanawiać, w których wydmach chował on głowę w ciągu tych ostatnich kilku dekad. Przypuszczam jednak, że wiele osób odmawia myśleć prawdziwie i rozumując logicznie, są teraz w szoku; dokąd to miała dojść rewolucja Soboru Watykańskiego II, a poszła tam gdzie my Tradycjonaliści zawsze obawialiśmy się, że dojdzie: do katastrofy. Globalnej katastrofy. Wydaje się, że jesteśmy bardzo blisko tego ostatecznego wniosku.

„Schizma” słowo, które słyszało się albo tylko w podręcznikach historii albo na stronach internetowych stukniętych sedewakantystów. Ale teraz, w zadziwiająco krótkim czasie, widzimy kilka bardzo znanych osób używających to „S-słowo” bardzo głośno. Tak więc nie czuję się aż tak źle wyrażając tą samą obawę, teraz kiedy wydaje się, że przeszliśmy wyraźnie do Fazy II, świadomie planowanej i fachowo wykonywanej rewolucji.

Niecały miesiąc po słynnym konsystorzu w lutym 2014, na którym kardynał Kasper upuścił bombę, najwyraźniej z pełną aprobatą papieża, ks Brian Harrison, godny i nie szalony teolog, napisał do watykańskiego dziennikarza Roberta Moynihan, podciągając do odpowiedzialności tego biedaka za raczej mdłe sprawozdanie z tego wydarzenia:

O. Harrison ostrzegł przed „ogromem masywnej, nadciągającej groźby, która wydaje się przebijać, przenikać i dzielić na dwoje Piotrową Barkę – już i tak niebezpiecznie rzucaną pośród sztormu i lodowatych mórz.”

„Szokująca skala doktrynalnego i duszpasterskiego kryzysu czai się pod tym grzecznie sformułowanym sporem pomiędzy uczonymi prałatami niemieckimi, nie może zostać dostatecznie wyolbrzymiona. Gdyż to, co jest tutaj stawką to wierność nauczaniu Jezusa Chrystusa, która bezpośrednio i głęboko wpływa na życie setek milionów katolików:. nierozerwalności małżeństwa.”

O. Harrison nie wymaga nawet, by papież Franciszek próbował zmienić nauczanie katolickie, mówiąc, że samo jego przyzwalające milczenie jest wystarczające, by spowodować katastrofę: „Jeśli obecny Następca Piotra milczy teraz na temat rozwodu i ponownego małżeństwa, tym samym milcząco mówiąc Kościołowi i światu, że nauczanie Jezusa Chrystusa poddane będzie otwartej debacie w ramach zbliżającego się Synodu Biskupów, jest obawa o straszną cenę jaką wkrótce trzeba będzie zapłacić.”

Ludzie wyrazili szok i niedowierzanie, że ci mężczyźni odważyłby się odrzucić te właśnie słowa Chrystusa. Ale to, jak sądzę, jest częścią strategii. Jednego dnia miałam rozmowę z innym z watykańskich dziennikarzy, który powiedział, że było to absolutnie konieczne dla rewolucjonistów, by wycelować bezpośrednio w rzeczywiste, jednoznaczne nauczanie Chrystusa o małżeństwie, w Jego własne słowa. Jeśli chodzi o antykoncepcję, mieli oni do czynienia z o wiele mniejszą ilością ugruntowanego nauczania, ale osiągnęli ogromny sukces poprzez metodę „zmiany praktyki duszpasterskiej”. I tak, mimo że Nasz Pan nigdzie nie powiedział w swoich wielu słowach, że nie można brać pigułki antykoncepcyjnej.

Ale jeśli chodzi o nierozerwalność małżeństwa, mają znacznie większą przeszkodę i znacznie bardziej dalekosiężne zyski za sukces. Kiedy już przekręcą rzeczywiste słowa samego Chrystusa zapisane wyraźnie w Ewangelii, wszystko może się zdarzyć i absolutnie wszystko może być celem. Wszystkie nauki Kościoła automatycznie, logicznie i niechybnie pozostaną jedynie deterministycznymi „zasadami” do odrzucania jak komu pasuje. Wielu już mówi, że cały gmach religii katolickiej jest zagrożony, począwszy od dwóch filarów: Eucharystii i kapłaństwa.

Ponieważ coraz więcej osób zaczyna rozszyfrowywać te upiorne konsekwencje, zaczynają zadawać bardzo trudne pytania. Jeśli pewnego dnia, wkrótce świat katolicki obudzi się i jęcząc zobaczy się Kasperiańskim, co my mamy właściwie zrobić, tak konkretnie? Nie pytam tutaj o to, co kapłani powinni robić, gdyż po prostu nie wiem. A, i nie dotyczy to większości z nas.

Jestem laikiem. Ty to czytasz i prawdopodobnie też jesteś laikiem. To, co chcę wiedzieć to, to co powinni zrobić laicy, ze swoimi obowiązkami i zobowiązaniami oraz zasobami jakie są dla nas dostępne tu i teraz. Popularna strona „prepper” (bycia przygotowanym) jedna z tych, co mówi o składowaniu baterii, sprzętu kempingowego i liofilizowanej żywności w oczekiwaniu na „The Big One”, zadaje prowokacyjne pytanie: „Jeśli ten „wielki dzień” będzie jutro, co masz teraz w domu co będzie Cię trzymać przy życiu?” Sama nie mogę odprawiać Mszy św czy słuchać własnej spowiedzi. Więc co mam robić?

Oto pytania, które były zadawane. Czy możemy uczestniczyć we Mszy św. w parafii, gdzie ksiądz zaakceptował zgodzić się na żądania by publiczni cudzołożnicy i inne osoby w stanie jawnego grzechu ciężkiego, systematycznie otrzymywały Komunię Św? Czy taka Msza św byłaby nielegalna? Czy taka postawa, jak sugerowano, byłaby świętokradztwem? A co jeżeli jest usankcjonowana przez biskupa? Co jeśli to jest usankcjonowane przez papieża? Co jeżeli w rzeczywistości, zostało to nakazane przez papieża?

W przypadku kiedy kapłan odmówi udziału w Nowym Paradygmacie ze strachu przed obrażeniem Boga i zostanie zawieszony za nieposłuszeństwo, ale mimo wszystko sprawuje Mszę św, czy możemy uczestniczyć w tej Mszy? A może raczej byłby to akt grzesznego nieposłuszeństwa? Czy jest możliwym bycie nieposłusznym wg prawa w celu uniknięcia popełnienia ciężkiej obrazy Boga, świętokradztwa? Czy posłuszeństwo ma sens, kiedy oznaczałoby udział w akcie świętokradczym profanacji? Jeżeli mieszkam w okolicy, gdzie wszyscy księża podpisali się pod Nowym Paradygmatem, czy mam dyspensę z mojego obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św?

Czy uzasadnioną jest opcja uczestniczenia we Mszy św. w parafiach, gdzie kapłan przyzwolił na Nowy Paradygmat, jednocześnie, po prostu utrzymując wiarę wewnętrznie? Czy możemy nadal uczestniczyć i po prostu powstrzymać się od przyjmowania Komunii św, o ile publicznie się temu sprzeciwiliśmy? A czy może samo pokazywanie się tam stanowi publiczny akt milczącej współpracy ze złem?

Sytuacja jest całkowicie bez precedensu. Podobny zestaw pytań, myślę, mógł być stawiany przez francuskich świeckich wiernych w czasie kiedy kapłani byli selektywnie wybierani przez francuskich rewolucjonistów i zmuszani do podpisania przysięgi na wierność Konstytucji Cywilnej Kleru. (3) Albo w Anglii, kiedy tylko jeden biskup i jeden z prominentnych laików nie zgodził się, by Henryk VIII zrobił się głową „Kościoła Anglikańskiego.” Historia mówi nam, co stało się z ludźmi świeckimi, którzy wspierali kapłanów non-juring w tamtych czasach. Powiedzmy, że wielu zginęło śmiercią męczeńską.

Tu może być ważnym odnotowanie, że nie mówimy już więcej o podziale pomiędzy Tradycyjną Mszą św a tą w Nowym rycie. Kiedy potencjalnie wszyscy księża katoliccy stoją w obliczu tego edyktu, czy odprawiają w starym czy nowym rycie, wyłania się w końcu absolutna jedność całego katolickiego świata, utworzona z absolutnej katastrofy. (W rezultacie czego, można by dodać, tego wielkiego sukcesu Summorum Pontificum w doprowadzeniu tak wielej ilości księży i katolików „głównego nurtu” do chwały Tradycyjnej Mszy. Teraz naprawdę jesteśmy w jednym kotle!)

Możemy spekulować, jaką szczególną formę ten odłam, jeśli przyjdzie (nie mamy pewności tego nawet teraz) przybierze. W ujęciu ogólnym, zważywszy na to, co już widzieliśmy i słyszeliśmy do tej pory, jest możliwym zrobienie kilku ostrożnych prognoz. Istnieją regularne, prawie cotygodniowe wskazówki od papieża bezpośrednio czy poprzez jego wybranych podwładnych, którym pozwala twierdzić, że są jego rzecznikami, że dyscyplina odmowy Komunii świętej dla manifestujących się w stanie jawnego grzechu ciężkiego grzeszników wkrótce zostanie zniesiona.

Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy, ośmielę się przewidzieć, że Synod ten wyda dokument, który szeroko i przy niejednoznacznym określeniu poprze którąś wersję propozycji Kaspera. Wszystko, co widzieliśmy w zeszłym roku, wraz z bezczelną manipulacją „procesu synodalnego” przez frakcję Kasperitów, ukazuje niezaprzeczalnie, że Synod – z lub bez zgody wszystkich biskupów, którzy będą faktycznie w nim uczestniczyć – powie coś w stylu: „Tym, którzy rozwiedli się i ponownie weszli w związek, nie powinno się im systematycznie odmawiać Komunii. Każdy indywidualny przypadek należy rozważyć osobno, a konferencje krajowe powinny opracować wytyczne dla księży spowiedników.”

Papież, jeśli pozostaje wierny formularzowi, wystawi dokument, który używając wyrażeń takich jak „kolegialność”, „synodalność” i „decentralizacja” pozostawi „otwartym” to rzeczywiste doktrynalne pytanie – czy udzielając Komunii manifestującym się w stanie jawnego grzechu ciężkiego może być dozwolone – i poradzi, by rzeczywista zmiana została zrealizowana przez krajowe konferencje biskupów, które, nie oszukujmy się, są miejscem gdzie znajdują się ci, pociągający za sznurki tego rewolucyjnego kłamstwa.

Następnie zostanie skierowany do kapłanów edykt złożenia deklaracji, publicznie lub prywatnie do swoich biskupów, czy się do tego dostosują. Czy i jak non-juring kapłani będą karani, co oczywiście, pozostaje w gestii poszczególnych biskupów. Ale wydaje się rozsądnym, że ci biskupi, którzy zgadzają się z Nowym Paradygmatem będą przynajmniej grozić zawieszeniem ich w obowiązkach.

Powodzenie planu, w rzeczywistości, zależy wyłącznie od woli poszczególnych biskupów i ich współpracy z Nowym Paradygmatem. Rzeczywiście, były sugestie, że ci biskupi będą mieli moc i obowiązek by sprzeciwić się forsownie papieżowi, po prostu mu odmówić. Ale to wszystko jest powyżej mojego stanowiska, jak lubi to powtarzać amerykański prezydent.

Jednakże będzie to miało wpływ na jego urząd, czy pozbędzie go to komunii z Kościołem, a tym samym uczyni antypapieżem, nie mnie tu decydować. W prawdzie, nie wiem, czy to nie jest raczej wezwanie dla nikogo innego, tylko potomności. Chaotyczne czasy często wymagają zawężenia opinii. Nie mogę wywoływać jakichkolwiek eklezjologicznych pytań, nie tylko dlatego, że nie jestem do tego upoważniona, ale dlatego, że jestem zbyt blisko tego, żyjąc w tym czasie. Mogę jedynie zadecydować, co ja sama mam teraz robić.

Niektórzy, można by nawet mieć nadzieję, że wielu – odmówi i powie swoim krajowym prezydentom konferencji, „dokąd mogą sobie pójść.” W niektórych przypadkach można nawet mieć nadzieję (Afryka, być może? Polska? Słowacja? Litwa?) że całe krajowe konferencje będą mieć ten hart moralny by powiedzieć papieżowi i Niemcom, „gdzie mają sobie pójść.” Ale, jak wiemy, liczba świeckich wyznawców jest często całkowicie odwrotnie proporcjonalna do władzy krajowej konferencji. Niemieccy biskupi, w tym momencie, nie mają prawie nikogo w ławkach, i wydają się być w stanie działać całkowicie bezkarnie.

Wszystko to, oczywiście będzie publiczną fasadą. Biorąc pod uwagę sposób w jaki operuje frakcja Kaspera, widać, że z pewnością zostanie utrzymany niezbędny publiczny wygląd prawny, podczas kiedy młot uderzy mocno za kulisami prywatnych spotkań, w każdego, kto mógłby się opierać. Ostatecznie, czy ktoś odmówi czy będzie za – wynikiem będzie papież nakazujący to, czemu żaden kapłan nie może legalnie być posłuszny, powstanie schizma. Globalny chaos.

Jak powiedziałam powyżej, w tej chwili pytam, co robić. Nie mam na to odpowiedzi. Rzeczywiście, jednego dnia byłam na konferencji z miejscowym księdzem pytając, co powinniśmy robić jeśliby doszło do najgorszego. Jego ostrożne podejście wydaje się wskazywać, że profanacja Eucharystii jest jednym z najgorszych grzechów jaki możemy popełnić, błądząc po stronie ostrożności wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Możemy podjąć decyzję na początku: nie będę grzeszyć. Ja osobiście nie popełnię grzechu świętokradztwa. I nie zrobię niczego, co mogłoby dać słabszej osobie ideę, że ​​świętokradztwo nie jest poważnym i strasznym grzechem. Co więcej, nie popełnię aktu schizmy. Nie będę świadomie uciekać do jakiejś grupy czy sekty, która na pierwszy rzut okiem wygląda tym nienaruszona. Cokolwiek się stanie, schizma, która może nadejść a może nie nadejść, nie będzie częścią mojego życia duchowego.

Co konkretnie możemy teraz zrobić? Rozmawiać z wiernymi kapłanami… większość z nas zna takich i komunikować im nasze lęki. Jeśli nie znasz żadnego szukaj go aktywnie. Wiele dobrych kapłanów prowadzi blogi i mają adresy e-mail. Możesz przeczytać ich pisanie, aby sprawdzić, czy są oni w stanie zachować wiarę czy spanikować.

Drugim priorytetem jest to, że musimy nadal praktykować Wiarę w całej jej pełni, co obejmuje uczestniczenie we Mszy św, zawsze, kiedy to możliwe. Regularną spowiedź, regularną modlitwę, być może dodając mały program samodzielnego podszkolenia się, począwszy od katechizmu.

Wiem, że moim obowiązkiem jest modlić się, i poświęcać za papieża i modlić się bardzo mocno, by ta katastrofa, ten Asteroid, którego wszyscy się obawiamy, dzięki jakiemuś cudowi masowego nawrócenia być może nas ominął. Ale wiem też, że moim obowiązkiem jest przygotować się. Zachować spokój, doglądać moich obecnych obowiązków, kontynuować moją pracę, utrzymać wszystkie moje przyjaźnie i relacje, odpowiednio dbać o siebie i o bliźniego. Ale jednakże przygotować się, choćby tylko przez bycie w pełni i odpowiedzialnie poinformowanym, jak tylko to możliwe.

Całym diabolicznym celem tego jest, abyśmy stracili zimną krew, panikowali i robili dzikie deklaracje „opuszczając Kościół” czy „porzucając kapłaństwo.” Jeśli to zrobimy, wtedy zły cel rewolucjonistów został już osiągnięty. Diabeł, Zło, rozpaczliwie chce by wierni byli „wrakami swojej wiary.” Nie możemy wpaść w te jego sidła.

Od tłumacza:

1. Paradygmat (ang. paradigm) – model, wzorzec, podejście metodologiczne, które można wykorzystać do opisu oraz interpretacji jakiegoś zjawiska, zachowania, postawy itp.
Teoria paradygmatów została sformułowana przez amerykańskiego metodologa Thomasa Kuhna (ur. 1922 – zm. 1996), w jego głośnej książce „Struktura rewolucji naukowych” (1962, wyd. polskie 1968).

Zobacz także:Metodologia (ang. methodology)

za http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=438

2. Słowo „non-juring” oznacza nie przysięgać [przysięgi]”, od łacińskiego słowa oznaczającego iuro lub juro przysięga”

3. Konstytucja Cywilna Kleru zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_cywilna_kleru (Warto przeczytać)

Tłumaczyła: Bożena

Posted in Franciszek, Małżeństwo, Nasz smutny czas, schizma w kościele | Otagowane: , , | 63 Komentarze »

Matka Boża mówi: “Im więcej dzieci będziecie mieć, tym lepiej.”

Posted by Dzieckonmp w dniu 8 marca 2015

Na wstępie prośba aby w ciągu 10 dni wszyscy którzy zadeklarowali że pojadą na pielgrzymkę do Medjugorje w czerwcu 2015 r zgłosili się na maila (dotyczy tych co się jeszcze nie zgłosili). Zadeklarowało się prawie 50 osób, a dotychczas zgłosiło się i wpłaciło tylko 10 osób. Jeśli pozostałe osoby się nie zgłoszą będę musiał odwołać pielgrzymkę, odwołać rezerwację hotelu i zwrócić pieniądze tym co wpłacili. Będzie to znaczyło że wprowadziliście mnie w błąd.

——-

(podczas dawania świadectw) Jakiś mężczyzna w tłumie zawołał:

Mirjana, co powiedziałabyś pannie młodej, która nie chce mieć dzieci?

–Posiadanie dzieci, to najpiękniejsza rzecz w świecie! Odpowiedziała Mirjana natychmiast, co wywołało falę oklasków.

Mężczyzna jest zadowolony z odpowiedzi, miał rację, teraz ma dowód, powie to tej pannie. Ale chce wiedzieć więcej… A jeśli ta panna powie, że boi się ona, gdyż przyszłość nie wygląda najlepiej i niebezpiecznie jest mieć dzieci w świecie takim jak dzisiejszy?

-Nie obawiaj się! Powierz swoje dzieci Bogu i Maryi. Matka Boża mówi, że to nie my decydujemy o losie naszych dzieci. “Ci, którzy uznają Boga jako Ojca, Kościół jako Dom, a Mnie jako Matkę”, powiedziała, “niczego nie muszą się obawiać”.

– Jednakże wiele dzisiejszych rodziców obawia się mieć dzieci…

– Maryja mówi: “Nie bójcie się mieć dzieci. Powinniście się raczej obawiać nie posiadania ich! Więcej dzieci to lepiej!”

Pielgrzymi zaczęli szemrać pomiędzy sobą. Nie oczekiwali takich mocnych słów od Najświętszej Dziewicy. A do tego coś całkowicie innego od obecnej mentalności społeczeństwa!

– Miriana, ale są Sekrety… Wiemy, że wiele z nich mówi o trudnych rzeczach… – Nie obawiajcie się Sekretów! Powierzcie dzieci Maryi a nie będą musiały bać się Sekretów. Co myślicie o tym, że ja mam już dwoje dzieci i mam nadzieję mieć więcej?

– Takie rozumowanie jest tak jasne jak błyskawica nocą, jest bezsporne, mówi więcej niż wszystkie księgi wzięte mówiące o końcu czasów, a których jest takie mnóstwo przy końcu tego millennium.

Kiedy grupa rozchodzi się jezdnią, która ma tyle dziur ile i kamieni pytam Mirjanę o więcej wyjaśnień dotyczących tej historii o dzieciach. – Wiesz, dla naszych zachodnich krajów, to co właśnie powiedziałaś jest jak bomba! Anuluje to wszystkie teorie, które wpływają na nas forsującą siłą od długich lat, a i media codziennie brzmią do naszej świadomości: rodzina rozpada się, dziecko to za dużo… Tutaj masz dominujący głos Maryi na tych, którzy kopią ludzkości grób..

– Przyjdź jutro! – Spotykamy się następnego dnia w jej pokoju gościnnym i z ołówkiem w ręku zapisuję parę słów, które padają. Mirjana rozróżnia bardzo wyraźnie to co powiedziała jej Nasza Pani od tego co mówi sama. Powtarza kolejno słowo po słowie, to co zostało powiedziane wczoraj, następnie kontynuujemy:

– Mirjana, czy to Nasza Pani powiedziała ci byś wyszła za mąż?

– Nie, Ona pozostawiła mi wolną wolę. Powiedziała mi jednakże, by słuchać głosu Boga, Woli Bożej w moim sercu. Ona zawsze powtarza: “Módl się, a będziesz wiedzieć w swoim sercu co masz robić”. W sercu nigdy nie miałam inspiracji by zostać zakonnicą. Marco znałam od zawsze, razem chodziliśmy do szkoły. Jeśli chodzi o mnie, Nasza Pani nigdy nie ukazała mi niczego co by nie było małżeństwem.

– Kiedy pięcioro z sześciu wizjonerów jest zamężnych czy nie myślisz, że Nasza Pani przykłada większe znaczenie dla dzisiejszej rodziny? Czy nie widzisz tego jako znaku?

-Nie, całkowicie się nie zgadzam! Nasza Pani mówi, że te dwa powołania są potrzebne w Kościele oraz że rodziny nie mogą istnieć bez kapłanów (i osób zakonnych), tak samo jak kapłani i osoby zakonne nie mogą żyć bez rodzin. Wizjonerzy to nie wzorce!

-Wczoraj wypowiedziałaś te mocne słowa Madonny. Na przykład, “Nie bójcie się mieć dzieci, lepiej mieć obawy, niż nie mieć dzieci.”

Tak powiedziała, I ty wiesz dlaczego tak powiedziała tak samo jak ja wiem… ale nie mogę powiedzieć ci nic więcej… A…! już wiesz…!

Mirjana uśmiechając się kiwa głową w pewności wyznania wiary.

– Kiedy Sekrety zostaną wyjawione zrozumiesz wagę posiadania dzieci. Wszyscy oczekujemy tryumfu Niepokalanego Serca Maryi!

– Moje serce skacze z radości, ponieważ nie zdając sobie z tego sprawy Mirjana potwierdza tajemniczą relację pomiędzy Fatimą i Medjugorje. Patrzę na nią i jestem przekonana, że Mirjana zobaczy na własne oczy ten tryumf. Być może ona także wie, że tak się stanie…?

– Jeśli rozumie ciebie dobrze, to jest coś pięknego co jest przygotowywane dla tych wszystkich dzieci o które prosi nas Dziewica, byśmy je mieli!

– Poczekaj, ale to nie dla ciebie! Mówi to tylko do małżeństw!

– To było z jej strony bardzo delikatne by dać mi zrozumieć, że tutaj kończy się nasza rozmowa, że nic więcej nie zostanie dopowiedziane.

Odeszła by przygotować posiłek swoim dzieciom, spotkamy się wkrótce.

Z książki: “Medjugorje – Tryumf Serca” Siostra Emmanuel

Tłumaczyła: Bożena

012 - Kopia

To jeszcze nie wszyscy, brakuje 25% stanu, ale przy tak licznej rodzinie ciężko się wszystkim zebrać w jednym czasie.

Posted in Ciekawe, Małżeństwo, Medziugorje, Warto wiedzieć | Otagowane: , , , , , | 63 Komentarze »

Słowacy dziś walczą o normalną rodzinę

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 lutego 2015

rodzina1

Dziś na Słowacji odbywa się referendum dotyczące ochrony rodziny. Środowiska lewicowe, rządowe, i proeuropejskie chcą zrównać a nawet postawić wyżej jako wzór małżeństwa gejów i lesbijek jako te które mogą nas wiele nauczyć. Zwykli ludzie zorganizowali się i zaczęli zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Mimo olbrzymiej nagonki na nich w mediach głównego ścieku, zebrali jak na warunki Słowacji olbrzymią ilość podpisów i według słowackiego prawa należało ogłosić referendum. Gdy się okazało  że to pospolite ruszenie osiągnęło sukces Słowacy postanowili rozpocząć Adorację Jezusa 24 godziny na dobę w intencji sukcesu referendum. Zapał wielki ale czy może tak być by wrogowie narodu ustąpili?

Przypomnę:

W 2013 roku podobne referendum odbyło się w Chorwacji. Zdecydowaną większością zwyciężyli w nim obrońcy rodziny. 2 tygodnie po referendum Lewicowy premier Zoran Milanović oświadczył jednak, że wynik referendum nie ma żadnego znaczenia i w najbliższych tygodniach rząd przygotuje prawo, które rozszerzy uprawnienia związków homoseksualnych. Premier Chorwacji Zoran Milanović jest socjalistą, szefem Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji. Zrobił wszystko by jego kraj znalazł się w Unii Europejskiej, odwdzięczając się tym samym za pieniądze, które otrzymywał przez lata jako doradca chorwackiej misji przy UE i NATO w Brukseli. Teraz wydaje się spłacać dług poprzez forsowanie barbarzyńskich przepisów – tak ważnych dla unijnych biurokratów – sprzecznych z wolą rządzonego przezeń katolickiego narodu.

Wydaje się że na Słowacji będzie podobnie.  Wystarczy zauważyć że mają oni o wiele trudniejsze od Chorwatów warunki uznające referendum za ważne. Musi być frekwencja ponad 50% co jest praktycznie nie osiągalne. W mediach głównego ścieku nie tylko Słowacji ale i całej Europy trwa ziejąca nienawiścią kampania antyrodzinna. AFP pisało tuż przed referendum o Słowakach którzy są za normalną rodziną, o tych którzy w tej intencji Adorują Jezusa, że na Słowacji istnieją potężne pokłady nienawiści do gejów. 

Komunistyczna partia apeluje by nie iść  na referendum.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na polecenie rządu wszczęło postępowanie administracyjne przeciwko organizatorom referendum tzw. Społecznemu Sojuszu na rzecz rodzin, który zainicjonował nadchodze referendum w sprawie rodziny. W postępowaniu administracyjnym zarzucono  naruszenie zasad zbiórki publicznej pieniędzy na organizację referendum.

Policja słowacka brutalnie bije wszystkich którzy odważą się na ulicy stanąć po stronie normalnej rodziny. Oto z mojego kanału YouTube film gdzie możemy zobaczyć brutalność policji do nikomu nie robiących krzywdy ludzi broniących rodziny.

Oto pytania referendalne:

refere

 

Zobacz jak ludzie modlą się na ulicach o normalne rodziny

Siedmiu boleści Matko Boża proś za Słowację Maryjo.

Proszę wszystkich czytelników o pamięć w dniu dzisiejszym o naszych braciach Słowakach. Pamiętajcie w modlitwach, pomóżmy im w tej walce z szatanem.

 

 

Posted in Dziwny jest ten świat, Małżeństwo, Nasz smutny czas, Prześladowanie Chrześcijan, Szatan, Wielki Ucisk, Znaki czasu | Otagowane: , , , | 98 Komentarzy »

Synod 2015: Tytanik zbliża się do góry lodowej

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 stycznia 2015

Christopher A. Ferrara
26 stycznia 2015

Gdyby zrobiono, co papież Franciszek chciał by zrobiono, Synod 2014 przyjąłby propozycje z raportu śródokresowego, które on by zatwierdził i opublikował światu zanim jeszcze Ojcowie synodalni by go zobaczyli, gdzie Synod” a dosłownie autorzy raportu starannie dobrani przez Franciszka sankcjonowałby zapewnienie miejsca wspólnoty w Kościele dla homoseksualistów jako homoseksualistów oraz akceptując i doceniając (dowartościowując) ich orientacje seksualne ten sam haniebny dokument sugerował dostęp do sakramentów dla rozwiedzionych i ponownie wstępujących w związek” katolików „biorąc każdy przypadek indywidualnie, według prawa stopniowości, co oznacza, że mogliby oni stopniowo przyjąć to, że cudzołożnicy nie mogą przyjmować Komunii świętej, podczas gdy pomimo tego otrzymywaliby oni sakrament w stanie ciągłego cudzołóstwa to szalona propozycja, którą Jan Paweł II stanowczo odrzucił w Familiaris consortio, gdzie podtrzymywana jest bimillenialna dyscyplina Kościoła.

Mówiąc o sprawozdaniu śródokresowym, biskup Atanazy Schneider trafnie nazwany [imieniem] wielkiego świętego biskupa, który stał prawie samotnie wśród hierarchii katolickiej podczas kryzysu Ariańskiego w IV wieku zaproponował mrożącą ocenę:

     Jest to pierwszy raz w historii Kościoła, kiedy taki heterodoxalny tekst został faktycznie opublikowany jako dokument urzędowy, podczas oficjalnego spotkania biskupów pod przewodnictwem papieża Ten dokument pozostanie dla przyszłych pokoleń i dla historyków jako czarna plama na honorze Stolicy Apostolskiej.

Jak wiemy, ojcowie synodalni całkowicie odrzucili tenheterodoxyjny tekst. Ale wydaje się, że Franciszek dopiero rozpoczyna walkę o „otwarcie” na gejów i publicznych cudzołożników. Po pierwsze, nakazał on aby ten raport śródokresowy został przekazany biskupom świata na Synod 2015, tak jak gdyby nie został on odrzucony przez Synod 2014. Po drugie, teologia miłosierdziaarchmodernistycznego kardynała Kaspera, z której ten średniookresowy raport jest praktycznie transkrypcją, grozi staniem się dominującym tematem Synodu 2015 pod presją skorumpowanej hierarchii niemieckiej, która już popychała do tych „reform” od dziesięcioleci.

Plany biskupów Niemiec co do przewrotu w Synodzie 2015 zostały ujawnione w niedawnym wywiadzie z kardynałem Reinhard Marx, arcybiskupem Monachium i Freisingu, szefem Konferencji Episkopatu Niemiec i kluczowym członkiem progresywnie zdominowanej rady kardynałów Franciszka. Wywiad ukazał się w czasopiśmie Ameryka tego samego ultraliberalneego organu jezuickiego, (link the infamous interview ) który opublikował słynny wywiad, w którym Franciszek oświadczył, że Kościół nie może mieć obsesji” na punkcie „aborcji, małżeństw homoseksualnych oraz stosowania metod antykoncepcyjnych.”

Zapytany konkretnie o gejów” i rozwiedzionych ponownie zamężnych,” Marks powiedział:

Mam wrażenie, że mamy wiele do zrobienia w dziedzinie teologii, nie tylko jeśli chodzi o rozwody, ale także o teologię małżeństwa. Jestem zaskoczony, że niektórzy mogą powiedzieć na ten temat, że: „Wszystko jest jasne”. Rzeczy nie są jednak jasne . Jest to kwestia aggiornamento [aktualizacji] by zawsze dostosowywać naszą naukę do Ewangelii, do teologii, w celu znalezienia w nowy sposób sensu tego, co Jezus powiedział Dlatego tak bardzo ważne jest, że pracujemy nad tymi pytaniami. Mam nadzieję, że papież będzie inspirować ten synod.

Tak, Marks ośmiela się powiedzieć, że otwarcie” na gejów” i publicznych cudzołożników to jest to, co chciałby Jezus. Taka jest śmiałość uwolnionego modernisty; i Franciszek trzeba powiedzieć rozkuł i wypuścił na Kościół małą armię tych kościelnych termitów, którzy zbiorą się w październiku w Rzymie, aby zakończyć to, co wyraźnie mają nadzieję, że będzie rewolucją, która przyćmi nawet rewolucję Soboru Watykańskiego II, jeśli Bóg na to pozwoli. Ten cały pontyfikat otworzył nowe ścieżki. To się czuje, powiedział Marks o Franciszku. Na co ja odpowiadam: Niech Bóg ma nas w Swojej Opiece.

A jak ironiczne jest to, że papież, który woła bez przerwy o wyjście” Kościoła na „peryferie”, jest tak wyraźnie w lidze z najbardziej skorumpowaną grupą biskupów uprzemysłowionego świata zachodniego, którzy pobierają sześciocyfrowe pensje dotowane przez rząd niemiecki jako podatek kościelny” i którzy zabraniają sakramentów każdemu niemieckiemu katolikowi, który decyduje się nie płacić tego podatku” (link who deny the sacraments to any German Catholic who opts out of paying the tax ), dosłownie instytucjonalizacji zła simony – grzechu polegajcemu na próbie kupowania lub sprzedawania urzędu Kościelnego czy sakramentu. Ale jest to nie pierwszy raz, kiedy wzniosła retoryka Franciszka jest oczywistym zaprzeczeniem jego działań.

Gdy zbliżamy się do drugiej rocznicy pontyfikatu, który jest nie podobny do żadnego innego w historii Kościoła, zbliżamy się również do góry lodowej Synodu, która zatopi Titanica, którym jest Kościół Soboru Watykańskiego II.” Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, który Chrystus ustanowił, ale jak pokazuje nam kryzys Ariański, prawie cały Kościół może paść ofiarą błędu bez anulowania tejże obietnicy. To jest to, co Siostra Łucja miała na myśli jako „diabelska dezorientacjaw Kościele i jest to to, co zapowiadała Trzecia Tajemnica Fatimska.

Za http: Fatima.org

Tłumaczyła: Bożena

Posted in Dziwny jest ten świat, Fatima, Franciszek, Małżeństwo, Nasz smutny czas, schizma w kościele, Znaki czasu | Otagowane: , , , | 42 Komentarze »