Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

Archive for the ‘Polityka’ Category

Powstań Polsko

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 Maj 2015


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Podaj dalej, opublikuj, umieść w internecie! Nie możemy być naiwni. Musimy być przygotowani i musimy obronić się przed fałszerstwem, gdyby takowe nastąpiło wiemy że się spotkamy pod PKW w Warszawie! Pomożemy im prawidłowo policzyć głosy!!! Legalne zgromadzenia pod siedzibą PKW w dniach 26-27-28 maja – WEZWANIE do mężnego przypilnowania ogłoszenia wyników wyborów, do czuwania i walki o uczciwą Polskę! Ze strony Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę http://wp.me/p3vwgV-R2 POWSTAŃ POLSKO! – mężnie przypilnujemy ogłoszenia wyników wyborów, będziemy czuwać i walczyć o uczciwą Polskę! Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, pomni na poprzednie doświadczenia z fałszowaniem wyników wyborów w Ojczyźnie naszej, biorąc pod uwagę tak wiele nieprawidłowości w prawie wyborczym i luk prawnych pozostawionych w Wytycznych PKW, które z łatwością mogą być wykorzystane do masowego fałszowania wyników wyborów, wzywają wszystkich patriotów by w przypadku jakiejkolwiek próby fałszowania wyborów, stawili się natychmiast i licznie na legalnie zgłoszonym zgromadzeniu publicznym, które zostało wyznaczone w poniedziałek po wyborach na godzinę 18.00 pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie w obszarze ulic Frascati, Senackiej i Wiejskiej. Zgromadzenie nasze rozpoczynamy w dniu 26.05.2015, kontynuujemy we wtorek 27.05 i środę 28.05 – codziennie od godz. 18.00 do 21.00 kończąc Apelem Jasnogórskim. W zależności od rozwoju sytuacji plan ten może zostać zmodyfikowany o czym poinformujemy osobno. https://www.google.pl/maps/place/Pa%C5%84stwowa+Komisja+Wyborcza.+Krajowe+Biuro+Wyborcze/@52.225988,21.025917,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471eccfafc8af2e9:0xb653274f629a1cc Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Jadwiga Lepieszo 505 075 818 www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Posted in Apel, Patriotyzm, Polityka | Otagowane: | 26 Comments »

Alarmujące wieści z Sejmu: Szybko pracują nad ustawą pozwalającą Marszałkowi Sejmu zabrać władzę Prezydentowi

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 Maj 2015


Sejm w szybkim tempie pracuje nad projektem Komorowskiego umożliwiającym zawieszenie władzy Prezydenta.
Przepychany w Sejmie ostatnio w wielkim pośpiechu z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 1590), obok wielu zasadniczych sprzeczności z obowiązującą Konstytucją i regułami demokracji, przewiduje też wykraczającą poza ramy Ustawy Zasadniczej procedurę „stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej”.
Po uchwaleniu tej ustawy i po ewentualnym wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta może więc teoretycznie zdarzyć się sytuacja, że marszałek Sejmu złoży do TK wniosek o stwierdzenie „czasowej niemożności sprawowania urzędu Prezydenta RP” przez Andrzeja Dudę, uzasadniając to (bo tak mu akurat przyjdzie na myśl) np. chorobą psychiczną prezydenta, przejawiającą się np. w jego działaniach na arenie międzynarodowej i realizowaniu interesów Polski odmiennie od linii realizowanej przez dotychczasowy układ władzy. Choćby w sprawach klimatycznych, energetycznych lub też w działaniach prezydenta w obronie „frankowiczów” przed bankami itp. Takie działanie (zamach?) marszałka Sejmu nie jest w świetle nowej, szykowanej przez obecny układ władzy ustawy o TK całkowicie wykluczone. II czytanie projektu nowej ustawy o TK zaplanowano w Sejmie już na wtorek, 26 maja, ok. godziny 11.00. ALARMUJĘ!

Gmyz dla Fronda.pl: Zmiany w TK to zamach na demokrację

Zmiany ws. Trybunału Konstytucyjnego to próba okopania się tej władzy na stanowiskach na wypadek utraty władzy. To są zmiany niebezpieczne i niekonstytucyjne – mówi dla Fronda.pl Cezary Gmyz.

Paweł Chmielewski, portal Fronda.pl: Platforma chce, by Trybunał Konstytucyjny otrzymał nowe uprawnienia w sprawie odsuwania prezydenta od sprawowania urzędu. Opozycja ocenia, że to zmiana bardzo niedobra. Dlaczego?

Cezary Gmyz: Ta sytuacja jest rzeczywiście potencjalnie niebezpieczna. Jak pamiętamy, po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju uzurpacją władzy. Kiedy Bronisław Komorowski przejął obowiązki głowy państwa, nie było jeszcze aktu zgonu prezydenta Kaczyńskiego. Rozwiązanie zaproponowane teraz przez Platformę Obywatelską – a faktycznie przez sędziów TK, bo to w dużej mierze oni piszę tę ustawę – pozwala zawiesić sprawowanie urzędu prezydenta w nie do końca określonych warunkach. Ta propozycja budzi naprawdę bardzo poważne wątpliwości.

Pojawiają się też kontrowersje co do wyboru nowych sędziów Trybunału. Na czym polega problem?

Jak wiadomo w przyszłym roku powinna zmienić się część sędziów TK. Platforma Obywatelska robi tymczasem wszystko, by doprowadzić do częściowej wymiany składu Trybunału na zgodną ze swoimi oczekiwaniami. Jak dotąd było tak, że nowi sędziowie TK wybierani byli na 30 dni przed upływem kadencji poprzedników. Platforma proponuje teraz, by sędziowie zostali wybrani 30 dni po wejściu ustawy w życie. W konsekwencji może dojść do złamania konstytucji. Konstytucja mówi, że w składzie TK sędziów powinno być 15, tymczasem według zmian procedowanych przez PO może być ich 20.

Zmiany przygotowane w tej materii mają zawiązek z szansami Andrzeja Dudy na zwycięstwo w wyborach?

Niewątpliwie wszystkie te zmiany, które mają zostać przeprowadzone, są w interesie rządzących, którzy boją się zmiany władzy. Dotyczy to tak kwestii ewentualnego zawieszania prezydenta, zmiany terminu powoływania sędziów TK jak i zniesienia obligatoryjnego udziału prokuratora generalnego w rozprawach przed Trybunałem. Ta ostatnia kwestia jest bardzo ważna. Jak wiadomo w przyszłym roku kończy się kadencja Andrzeja Seremeta i to nowy prezydent – być może Andrzej Duda – wskaże, kto zostanie jego następcą. Przypomnę, że wnioski Seremeta i jego obecność na rozprawach miały już w przyszłości wielokrotnie kluczowe znaczenie. Dlatego jest to kolejna sprawa, która budzi  silne obawy.

Donald Tusk zapewniał, że Platforma zrobi wszystko, żeby nie oddać władzy. Mamy z tym właśnie do czynienia?

Dokładnie tak. To próba okopania się na stanowiskach na wypadek utraty władzy. TK to organ szalenie istotny w systemie sprawowania władzy. Przypomnę, że w czasach rządów PiS Trybunał obalił wiele pomysłów, które PiS zgłaszało – w tym nowelizację ustawy lustracyjnej przewidującą szeroką lustrację dziennikarzy i środowisk naukowych.

Mówiąc wprost, Platforma szykuje zamach na demokrację?

Zdecydowanie tak. Niepotrzebnie wzmacnia się i tak już bardzo silną rolę TK. Tak naprawdę Trybunał zamienił się w coś więcej niż tylko trzecią władzę. Uzurpuje sobie także część zadań ustawodawczych i wykonawczych. W tej chwili sądownictwo w Polsce jest najsilniejszą władzą – w dodatku nie jest przez nikogo kontrolowane i nie pochodzi z demokratycznego wyboru.

Jakich zmian potrzebuje w pańskiej opinii TK, by wypełniać na powrót jedynie właściwe sobie zadania?

Należy ograniczyć rolę TK i domagać się od jego sędziów, by orzekali nie według własnego widzimisię, ale według twardej litery prawa. To, co zrobiono swego czasu w sprawie ustawy lustracyjnej, było tak naprawdę kwestią wyrażenia poglądów. Sędziowie chcieli też uratować swojego kolegę z Trybunału podejrzanego o kłamstwo lustracyjne. Rzeczy, które dzieją się w tej chwili, są skandaliczne. Trzeba to raz jeszcze podkreślić: TK uzurpuje sobie władzę ustawodawczą i wykonawczą, która nie przynależy mu z mocy konstytucji.

http://www.fronda.pl/a/gmyz-dla-frondapl-zmiany-w-tk-to-zamach-na-demokracje,51700.html

Posted in Alert, Polityka | Otagowane: , , | 114 Comments »

Wspaniałe przemówienie Andrzeja Dudy dzisiaj na konwencji

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2015


Przypomnę  że  Pan Jezus  określił warunki do dokonania Intronizacji Jezusa Chrystusa. Muszą wszystkie być spełnione. Nie jeden czy dwa. Z tego prosty wniosek że :
1)Naród musi wybrać prezydenta zdolnego do dokonania Intronizacji. Takim kandydatem jest p. A. Duda.
2) Naród musi dokonać zmiany władzy,co jest jednoznaczne z wybraniem do parlamentu ludzi autentycznie wierzących .
3) Naród musi wymodlić wolę Intronizacji dla Episkopatu Polski.
4) Naród musi sam chcieć Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski !!!!

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: , | 30 Comments »

Komunikat Biskupa Ełckiego dotyczący udziału w wyborach

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2015


Umiłowani Diecezjanie

W związku ze zbliżającą się drugą turą wyborów prezydenckich, z głęboką troską o dobro naszej Ojczyzny, gorąco przypominam i zachęcam, by podjąć dzieło modlitwy w intencjach naszego kraju, oraz zaangażowanego i wartościowego udziału w budowaniu przyszłości, jakim jest wybranie dzisiaj i w przyszłości osób sprawujących władze w naszym kraju na różnych szczeblach i w różnym zakresie.
Mamy świadomość, że troska o kształt życia, także w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym jest obowiązkiem każdego obywatela. Prawdziwa i skuteczna demokracja kształtuje się wtedy, kiedy zaangażowani i odpowiedzialni obywatele, kierując się Bożym prawem i chrześcijańskimi wartościami, patrzą w przyszłość i nie boją się podjąć trudu współodpowiedzialności za stan rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.
Jako chrześcijanie, na wzór Pana Jezusa, który przed ważnymi momentami swojej misji oddawał się modlitwie, oraz za przykładem Apostołów modlących się przed wyborem do ich grona św. Macieja, zwróćmy szczególną uwagę na potrzebę gorliwej i wytrwałej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Prośmy Ducha Świętego, by pomagał jej się rozwijać i dawał światło do wybierania ludzi mądrych, ludzi sumienia, silnych wiarą bez kompromisów, szanujących życie oraz szczerze zatroskanych o dobro i godność każdego człowieka i każdej rodziny.

Zachęcajmy siebie nawzajem do udziału w wyborach, gdyż dobrowolna rezygnacja z wyborów jest grzechem zaniedbania, polegającym na odrzuceniu odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Apeluję o to, by wsłuchiwać się w głos własnego sumienia, poprzedzonego modlitewną refleksją; zachęcam, by nie ulegać zniechęceniu i medialnym manipulacjom, lecz realnie ocenić naszą obecną rzeczywistość i potrzebę gruntownych zmian. Przy wszelkiego rodzaju wyborach politycznych, jako chrześcijanie mamy obowiązek uwzględniać poszanowanie godności człowieka, całkowitą obronę życia oraz zwracać uwagę na to, by szanowano rodzinę oraz podkreślano jej właściwą wielkość i pozycję w budowaniu rzeczywistości społecznej.
Włączmy się odpowiedzialnie w wybór przyszłego Prezydenta, który zapewni zdrowy rozwój całego społeczeństwa. Zatroszczmy się o to, by jak najwięcej osób z naszego otoczenia mogło i zechciało wziąć udział w wyborach.
Pomóżmy osobom starszym i chorym, aby także oni mogli oddać głos i spełnić obowiązek sumienia i obowiązek obywatelski. Pomoc ta może obejmować transport, towarzyszenie, lecz także może polegać na przyjęciu pełnomocnictwa do przekazania głosu. Odpowiednie dokumenty pobiera się i przedkłada we właściwych Urzędach Miast i Gmin, do dnia 22 maja 2015 roku.
Z serca proszę o wytrwałą modlitwę oraz czynny udział w tych i przyszłych wyborach. Niech Maryja, Królowa Polski, otacza swoją macierzyńską miłością nasz Naród i wyprasza Boże błogosławieństwo.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

* * *

Komunikat Biskupa Ełckiego należy odczytać w najbliższą Niedzielę, 17 maja 2015 roku, w czasie ogłoszeń parafialnych.

Za http://diecezjaelk.pl/

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: | 62 Comments »

Andrzej Duda – Dobra zmiana

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2015


 

Niektórzy czytelnicy sa oburzeni że wstawiam wpisy wyborcze, polityczne.  Poniżej podaję zdjęcie strony pch24.pl gdzie prawie wszystkie wpisy sa polityczne. Mnie pojedynczemu blogerowi bez gromady dziennikarzy chce się narzucić –  tyraj i umieszczaj to co chcemy. NIE, tak nie będzie, nikt mi nic nie narzuci. Nikt nie zmusi mnie do pracy ponad siły którą i tak wykonuję. Nie podoba się to  normalny człowiek się przemieszcza w inne rejony. Ja jak zwiedzam jakieś tereny gdy dojdę do obszaru w którym śmierdzi oddalam się  szybciej w inne piękne miejsce. Przypominam proste słowa Jezusa – „Wiara bez uczynków jest martwa” , „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Tak więc  jest czas modlitwy ale jest też czas działania. teraz jest jak nigdy czas działania. teraz możesz poprawić los biednych, samotnych, poniżanych, wykluczonych, poprawić ich byt w nadchodzącym okresie. Św. Łukasz kieruje te słowa  Jezusa do jednego człowieka Teofila. Warto wspomnieć jeszcze raz te słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wysiłek podejmowany ze względu na Jezusa dla naszych współbraci przynosi owoce zmieniające rzeczywistość na zawsze! Dlatego batalia o prawego Prezydenta, o to, by w kraju panowała sprawiedliwość, jest warta każdej pracy i wysiłku. Ratując grupy ludzi, ratując  nasze dzieci, robimy dokładnie to samo, co uczynił Łukasz dla Teofila, czynimy ten świat Bożym, rodzimy w nim Jezusa! Wszystko w imię hasła: Bóg Honor i Ojczyzna.

pch24

Jeszcze dodam, może moja postawa wydaje się dziwna, widzicie że nasi biskupi siedzą cicho więc i ludzie nie powinni się polityką zajmować, to nie po katolicku. Odpowiem wam na to tak jest ale tak nie było. Kościół zawsze interesował się polityką a jesli nie wierzycie to posłuchajcie nieżyjącego już biskupa Albina Małysiaka który udzielał mi bierzmowania.Tam biskup mówi „wszyscy mówcie swoim bliskim że mają się interesować polityką, wszyscy macie iśc do wyborów, Nasi ludzie muszą się zająć polityką.” Ale ja i tak wiem że tych tej homilii nie wysłuchacie bo o polityce.Zwłaszcza druga część gdzie są zdecydowane słowa co ma robić katolik. Niektórzy i tak powiedzą że biskup nie ma racji, zbyt dobrze znam Polaków.Biskup Albin Małysiak urodził się w miejscowości Ślemień, 20 km od mojej rodzinnej wioski, niedaleko miejsca urodzenia Jana Pawła II jak i  ks. Piotra Natanka.

cz.1

cz.2

Posted in Polityka | Otagowane: | 136 Comments »

Apel dzieci Żołnierzy Wyklętych

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2015


Nasi Ojcowie zostali zamordowani przez komunistów lub siedzieli w więzieniach, często byli prześladowani i inwigilowani do ostatnich lat PRL. O ich cierpieniach pamiętał prof. Lech Kaczyński odsłaniając pomniki Żołnierzy Wyklętych, awansując lub nadając najwyższe odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej. W doktorze Andrzeju Dudzie widzimy jego współpracownika, wychowanka i następcę.

Zwracamy się do wszystkich Polaków, którym droga jest niepodległa Polska, wierna Bogu i narodowym wartościom o to, aby nie popełnili grzechu zaniechania i aby 24 maja udali się do lokali wyborczych i poparli kandydaturę Andrzeja Dudy. Rodacy, jeżeli coś znaczy dla Was cierpienie naszych Ojców, jeżeli macie szacunek dla ich ofiary, jeżeli pamiętacie o Danucie Siedzikównie „Ince”, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, generale Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” i tysiącach innych bohaterów, to nie wolno Wam pozostać w domach. To właśnie Andrzej Duda jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z pewnością zadba o odnalezienie i godny pochówek wszystkich pomordowanych i poległych, w tym także tych spoczywających na powązkowskiej Łączce i w tylu innych miejscach, o wsparcie dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych, o godne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i zatroszczy się o szacunek dla wartości, dla których nasi Ojcowie umierali i cierpieli.

Dziękujemy za Wasz udział w marszach pamięci, za piękne patriotyczne oprawy na wydarzeniach sportowych oraz za liczny udział w pogrzebach i uroczystościach. Jednak teraz apelujemy do Waszych serc i umysłów. Nie ma ważniejszej sprawy dla pamięci naszych Ojców i przyszłości całego Narodu Polskiego, jak wybór Andrzeja Dudy na najwyższy urząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Polski, za którą nasi Ojcowie cierpieli, jeszcze nie ma. Taka Polska potrzebuje pomocy najlepszych swoich dzieci. W Andrzeju Dudzie pokładamy nadzieję, w nim upatrujemy obrońcy chrześcijańskich i patriotycznych wartości, z niego będziemy dumni. Nie dopuśćcie, aby Polska nadal była pośmiewiskiem, aby frymarczono jej narodowymi dobrami, aby kolejne tysiące młodych ludzi opuszczały swoich rodziców i najdroższą Ojczyznę, udając się na emigrację. Od Waszej mobilizacji zależą losy Polski i Polaków. Wierzymy, że nie zawiedziecie! Zostańcie z Bogiem!

Wojciech Borzobohaty, syn gen. bryg. Wojciecha Borzobohatego ps. „Wojan”
Adam Broński, syn kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”
Krzysztof Bukowski, syn por. Edmunda Bukowskiego ps. „Edmund”
Maciej Chojecki, syn chor. Antoniego Chojeckiego ps. „Ślepowron”
Marek Franczak, syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”
Teresa Heda-Snopkiewicz, córka gen. bryg. Antoniego Hedy ps. „Szary”
Kazimierz Jachimek, syn Józefa Jachimka ps. „Stalin”
Wiktor Kania, syn por. Wiktora Kani ps. „Andrzej”
Halina Kania-Wojtynek, córka por. Wiktora Kani ps. „Andrzej”
Kazimierz Komoszyński ps. „Kajtek”, syn Bronisława Komoszyńskiego
Zbigniew Kuraś, syn mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”
Stanisław Łukasik, syn kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”
Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. Witolda Pileckiego
Andrzej Pityński, syn por. Aleksandra Pityńskiego ps. „Kula”
Tadeusz Płużański, syn prof. Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”
Aleksandra Przewoźnik, córka sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”
Henryka Przewoźnik, córka sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”
Magdalena Przewoźnik, córka sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”
Bożena Przybyłowska, córka por. Jana Przybyłowskiego ps. „Onufry”
Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”
Stanisław Sojczyński, syn gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”
Magdalena Zarzycka-Redwan, córka Władysława Zarzyckiego

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: , | 9 Comments »

Polska Kuwejtem Europy, jesteśmy najbogatszym krajem świata? Zobacz o jakie złoża toczy się III wojna światowa?

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2015


Dlaczego sprzedaje się wszystko obcokrajowcom w Polsce, dlaczego wygania się miliony Polaków z Polski? Chodzi o wynarodowienie terenów w Europie które są bogatsze niż Kuwejt. Po zniszczeniu naszego narodu nastąpi eksploatacja i korzystanie z bogactw osób zamieszkałych poza granicami kraju.
kuwe

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

O tych złożach, które kryje Polska Ziemia, pisał w 2009 roku w książce Pola Laska Alef Stern. Już wtedy wskazywał, że całą wojna o Polskę toczy się właśnie o te złoża, o posag, który jest ukryty w ziemi.

Zatem nie należy dziwić się temu co dzieje się na europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej. Dziwi jednak fakt, że polskie elity są tak ograniczone i krótkowzroczne, że nie mają pojęcia o tych bogactwach i sprzedają Polskę za garść nędznych srebrników.

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.

Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński – nasz Komandor pełnomocnik na Polskę. Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

kuwe1

Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

 

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

kuwe2

Pod całą Polską znajduje się „gąbka” nasączona największą ilością Ropy i Gazu – to z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!! – o tych złożach pisał w książce Pola Laska Alef SternW powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.


Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Julian Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

  1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
  2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
  3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
  4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
  5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

 

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

Źródło: eprudnik.pl / pressmix.eu

Na potwierdzenie 2 filmy z profesorem Kozłowskim.

.

Posted in Ciekawe, Patriotyzm, Polityka | Otagowane: , | 10 Comments »

Sienkiewicz kazał podpalić budkę przy Ambasadzie Rosyjskiej

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 Maj 2015


Ale jaja, ale jaja, śmiech i w du……. mają nasz kraj.

 

Paweł Wojtunik mówi tam, że głośne zdarzenie sprzed dwóch lat z podpaleniem budki przy ambasadzie Rosji było prowokacją polskiej policji, a na sam pomysł wpadł były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

W poniedziałek rzecznik CBA twierdził, że „sugerowanie jakoby Paweł Wojtunik powiedział, że policja na zlecenie ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza miała podpalić budkę przy ambasadzie jest niedorzecznością, nadużyciem, twierdzeniem nieprawdziwym i sprawia wrażenie celowej manipulacji”.

Po tym oświadczeniu na stronie tygodnika „Do Rzeczy” pojawiło się nagranie z kluczowym fragmentem rozmowy. Wojtunik opowiada tam Bieńkowskiej, że Sienkiewicz „nauczył się zarządzać przez telefon” i w tym kontekście padają następujące słowa.

Paweł Wojtunik: Stołeczny dostaje telefon, żebyśmy…
Elżbieta Bieńkowska: Ale jaja, ale jaja, ale jaja…
P.W.: Facet nauczył ich, że on dzwoni i im rozkazuje. I tak samo poszli, spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką… wiesz z takiego…
E.B.: Taką koncepcję, tak, tak
P.W.: Z takiego zarządzania ręcznego są same problemy. Tym bardziej dla ministra, który nie ma takich uprawnień, on nie ma uprawnień.

 

Posted in Polityka | Otagowane: , | 68 Comments »

Komorowski w ramach zgody wysyła prowokatora do Dudy

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 Maj 2015


Przed wejściem do TVP pojawił się Andrzej Hadacz obrońca Krzyża który został delegowany przez Komorowskiego pzred Pałac prezydencki aby pod przykrywką PIS robić rozróby domagając się by stanął Krzyż przed Pałacem Prezydenckim.

Tuż przed wejściem Komorowskiego do gmachu TVP Prezydent uściskał się z Hadaczem i coś jeszcze szpnął do ucha przesyłając ostatnie  instrukcje.

hadacz

 

Gdy pojawił się Andrzej Duda, pojawiła się tez Internetowa Telewizja Narodowa Eugeniusza Sendeckiego ( najbardziej prawicowa i patriotyczna Telewizja) która współparcuje z Hadaczem celem nagrania czegoś kompromitującego Andrzeja Dudę na polecenie Komorowskiego. Hadacz miał poprosić Andrzeja Dudę o przywrócenie Krzyża do Korony. Sendecki żali się że Andrzejek został brutalnie odepchnięty przez dudowców. Mówi że na szczęście wszystko zostało nagrane. oto film.

Hadacz zaatakował drugi raz Andrzeja Dudę gdy ten wychodził z TVP po debacie.

 

A tak dzień wcześniej Andrzejek z Eugeniuszem, dwaj najwięksi prawicowi patrioci naradzali się jak pomóc Komorowskiemu. Eugeniusz Sendecki tak opisuje te pomysły:

16 maja 2015 – Andrzej Hadacz mówi jak robić lobby przed drugą rundą wyborów prezydenckich, aby się skutecznie domagać przywrócenia Krzyża do Korony w godle państwowym.
Eugeniusz Sendecki przypomina postulat Stanisława Michalkiewicza, aby zablokować niesłuszną restytucję mienia żydowskiego.
Zachęcamy do odwiedzania konta Andrzeja Hadacza na Fejsbuku i ostrzegamy przed fałszerzami, którzy na fejsbuku i tweeterze podszywają się pod naszego dzielnego obrońcę Krzyża.
Przed pałacem prezydenckim stoi mężczyzna z biało-czerwoną flagą zachęcający do głosowania na Andrzeja Dudę. Na jego plakacie jest godło, gdzie Korona jest Bez Krzyża, a skrzydła orle przebite są masońskimi gwiazdami…
Jeżeli chcesz się skontaktować z Andrzejem Hadaczem – telefonuj na: +48 601 787 407.
/-/ Eugeniusz Sendecki

Drodzy czytelnicy. Dajcie się nabierać i oszukiwać farbowanym lisom podającym się za najbardziej prawicowych, patriotycznych, walczących o Krzyż w koronie, walczących z masonami z żydami. Czytajcie dalej Wolną Polskę, gazetę Warszawską i inne ścierwa WSIowskie.

 

 

 

 

Posted in Polityka | Otagowane: , , , | 145 Comments »

Wykaz okręgów gdzie fałszowano wybory Prezydenckie 2015 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 Maj 2015


Wykonałem żmudną pracę  i sprawdziłem wszystkie okręgi wyborcze pod kątem ilości nieważnych głosów jak i wyników wyborczych w zakładach karnych. Chcę powiedzieć że gdyby liczyły się wyniki tylko z zakładów karnych mielibyśmy wybranego już w pierwszej turze Prezydenta Bronisława Komorowskiego który osiągnął około 60%  na drugim miejscu Kukiz a na trzecim Duda Andrzej z wynikiem około 6%. Ale moje zainteresowanie było skierowane na wyłapaniu Obwodowych Komisji Wyborczych w których było  Dużo głosów nieważnych. Zasiadając kilka razy w Komisji  znam mechanizmy i uważam że jest to najłatwiejszy i dość powszechny sposób fałszowania wyborów. Bardzo łatwo jest członkowi komisji podczas liczenia głosów dołożyć drugi krzyżyk i głos staje się nieważny. W skali kraju głosów nieważnych było 0,83%  . nie jest to wysoki wynik z czego należy się cieszyć, ale i te wybory  są bardzo proste a druga tura będzie jeszcze prostsza więc w drugiej turze nie powinno być więcej niż 0,5% głosów nieważnych.  Jeśli ten wynik będzie wyższy moim zdaniem będzie to świadczyło o fałszowaniu wyborów przez członków poszczególnych Komisji. Poniżej przedstawiam  średnią głosów nieważnych z poszczególnych województw.

Podkarpackie 0,65%
Świętokrzyskie  0,75%
Małopolskie 0,78%
Podlaskie 0,79%
Lubelskie 0,79%
Śląskie 0,80%
Kujawsko Pomorskie 0,80%
Łudzkie 0,84%
Opolskie 0,85%
Dolnośląskie 0,85%
Lubuskie 0,87%
Zachodniopomorskie 0,87%
Wielkopolskie 0,88%
Warmińsko mazurskie 0,88 %
Pomorskie 0,90%
Mazowieckie 0,90%  sama Warszawa 1,1%

Okazuje się że tam gdzie wygrał Andrzej Duda nie średnia głosów nieważnych jest poniżej średniej krajowej. Najtrudniej było oddać poprawny głos mieszkańcom wykształconej Warszawy gdzie średnia głosów nieważnych wyniosła aż 1,1%.

Przeglądając wyniki z wszystkich Obwodów pod kątem głosów nieważnych chciałem zwrócić uwagę „Ruchowi Kontroli Wyborów” aby w drugiej turze zwrócili uwagę na te obwody które zamieściłem w wykazie. Bardzo proszę jeśli ktoś pracuje na rzecz Ruchu Kontroli Wyborów o przekazanie tej pracy.

Dokonując wykazu nierzetelnych Komisji kierowałem się zasadą iż umieszczam na liście tylko te które mają pięciokrotnie więcej nieważnych głosów niż średnia krajowa. Oprócz tego wykazu proszę przekazać Ruchowi Kontroli Wyborów aby zwrócił uwagę na wszystkie komisje z Warszawy, gdyż wyniki we wszystkich odbiegają od średniej krajowej może nie pięciokrotnie ale odbiegają dlatego nie umieszczałem warszawskich Komisji w zestawieniu.

Oto wykaz Komisji w których głosów nieważnych było od 4 % do nawet  14 %. Osobiście jestem przekonany że w tych Komisjach sa fałszerze.

Cyfry od tyłu znaczą

ostatnia – liczba głosów niewaznych

druga od końca – liczba głosów waznych

trzecia od końca – liczba kart waznych

czwarta od końca – liczba uprawnionych do głosowania

piąta od końca – cyfra nic nie znacząca mówi o nr. obwodu.

Przedszkole nr 4
Krosno Odrzańskie ul. Bolesława Chrobrego 33
66-600 Krosno Odrzańskie     2     927     378     292     86

Przedszkole Nr 1
Krosno Odrzańskie ul. Srebrna Góra 1
66-600 Krosno Odrzańskie     6     1044     453     427     26

Świetlica wiejska
Kamień 1
66-600 Krosno Odrzańskie     9     861     336     303     33

Szkoła Podstawowa
Radnica 146
66-600 Krosno Odrzańskie     11     768     264     248     16

Zespół Szkół
Wężyska 162
66-600 Krosno Odrzańskie     13     1073     385     357     28

Przewóz     2567     1039     998     41

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zbąszynek ul. Długa
66-210 Zbąszynek     1     1352     639     601     38

Widuchowa     4374     1544     1499     45

Wałcz     9888     3699     3638     61

Szkoła Podstawowa w Pomierzynie
Pomierzyn 10
78-540 Kalisz Pomorski     6     1111     318     292     26

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp”
Złocieniec ul. Obrońców Westerplatte 3
78-520 Złocieniec     6     1674     822     761     61

Zakład Karny
Wierzchowo Szkolna 8
78-530 Wierzchowo     5     437     272     260     12

Dom Pomocy Społecznej
Nowogard Smużyny 2
72-200 Nowogard     16     79     34     19     15

Zespół Szkół Publicznych Nr 4
Świnoujście Szkolna 1
72-600 Świnoujście     8     1598     783     749     34

Świetlica Wiejska
Gołańcz Pomorska 54
72-320 Trzebiatów     8     574     193     167     26

Zespół Szkół Z Oddziałami Intergarcyjnymi
Mrzeżyno Aleja Tysiąclecia 32
72-330 Mrzeżyno     10     1866     899     863     36

Publiczne Gimnazjum
Trzebiatów ul. Wodna 2
72-320 Trzebiatów     3     2082     796     733     63

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie
Zawidów ul. Szkolna 4
59-970 Zawidów     2     1697     783     742     41

Świetlica Wiejska
Raciborowice Górne 196
59-720 Raciborowice Górne     6     793     295     274     21

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
Bierutów pl. Kościelny 2
56-420 Bierutów     2     2085     843     801

Szkoła Podstawowa w Wabienicach
Wabienice 92
56-420 Bierutów     3     1358     445     415     30

Gimnazjum nr 19
Wrocław ul. Dembowskiego 39
51-670 Wrocław     76     1597     900     875     25

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu
Wrocław ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław     113     1982     1186     1149     37

Szkoła Podstawowa Nr 23
Wrocław ul. Przystankowa 32
52-231 Wrocław     146     1920     1304     1272     32

Areszt Śledczy
Wrocław ul. Świebodzka 1
50-046     283     763     505     477     28

Zakład Karny Nr 1
Wrocław ul.Kleczkowska 35
50-227     288     1266     518     488     30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie
Nowy Świętów 65
48-330 Nowy Świętów     19     958     388     344     44

Zakład Karny w Nysie
Nysa ul. Kościuszki 4a
48-300 Nysa     34     651     266     251     15

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Praszka ul. Listopadowa 18
46-320 Praszka     2     2159     1097     1069     28

Świetlica wiejska
Lubieszów ul. Bierawska 37
47-244 Dziergowice     3     438     154     141     13

Zespół Szkół Miejskich Nr 4 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16)
Kędzierzyn-Koźle ul. Sławięcicka 96
47-223 Kędzierzyn-Koźle     25     2159     792     760     32

Zespół Szkół
Chróścina ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina     2     1312     482     461     21

Publiczna Szkoła Podstawowa – świetlica szkolna
Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
46-030 Murów     6     1084     266     246     20

Publiczna Szkoła Podstawowa – sala gimnastyczna
Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
46-030 Murów     7     567     143     131     12

Gimnazjum im.Ziemi Nadnoteckiej
Chełst 64
64-733 Drawsko     5     1196     438     422     16

Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
Trzcianka ul. 27 Stycznia 100
64-980 Trzcianka     5     935     354     338     16

Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka
Piła Al. Powstańców Wlkp. 86A
64-920 Piła     22     2231     1042     974     68

Sala OSP
Luchowo 75B
89-310 Łobżenica     6     1088     459     432     27

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence
Krajenka Bydgoska 3
77-430 Krajenka     2     652     298     288     10

Gimnazjum
Okonek ul. Niepodległości 23
64-965 Okonek     1     1247     562     533     29

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera
Jankowo Dolne 9
62-200 Gniezno     1     1764     864     819     45

Szkoła Podstawowa w Owieczkach
Owieczki 11A
62-260 Łubowo     4     891     420     394     26

Świetlica Wiejska
Sokołowo
62-230 Witkowo     4     684     305     275     30

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Młodojewo 92
62-400 Słupca     5     1561     588     556     32

Urząd Gminy
Strzałkowo Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo     1     1617     807     787     20

Szkoła Podstawowa w Szczepidle
Szczepidło 52
62-513 Krzymów     5     954     410     395     15

Szkoła Podstawowa w Babiaku
Babiak ul. Poznańska 5
62-620 Babiak     2     842     255     243     12

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Tuliszków ul. Buczka 2
62-740 Tuliszków     3     2190     886     845     41

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
Lisków ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27
62-850 Lisków     3     1656     712     677     35

Ośrodek Kultury
Środa Wielkopolska ul. 20 Października 30
63-000 Środa Wielkopolska     15     1165     694     669     25

Zespół Szkół
Obrzycko Pl. Lipowy 12
64-520 Obrzycko     1     1905     878     847     31

Szkoła Podstawowa w Sędzinku
Sędzinko ul.Szkolna 9
64-552 Sędziny     5     803     319     285     34

Liceum Ogólnokształcące
Pniewy ul. św. Ducha 10
62-045 Pniewy     1     2115     1034     1013     21

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
Kórnik ul. Armii Krajowej 11
62-035 Kórnik     4     2006     1071     1034     37

Areszt Śledczy w Poznaniu
Poznań ul. Młyńska 1
61-729 Poznań     228     648     307     295     12

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie
Kruszyn Szkolna 15
87-853 Kruszyn     5     1338     595     575     20

Szkoła Podstawowa
Brzozie
87-313 Brzozie     1     799     391     373     18

Zakład Karny
Włocławek Bartnicka 10
87-800 Włocławek     68     1044     342     327     15

Zakład Karny Bydgoszcz – Fordon w Bydgoszczy
Bydgoszcz ul. Rynek 8
85-790 Bydgoszcz     205     510     190     184     6

Sala Wiejska w Pietrzykowie
Pietrzykowo 24
77-220 Koczała     4     451     166     154     12

Urząd Gminy
Kołczygłowy ul. Słupska 56
77-140 Kołczygłowy     1     1002     471     446     25

Gminny Ośrodek Kultury
Kołczygłowy ul. Szkolna 1
77-140 Kołczygłowy     2     1401     505     476     29

Budynek Szkoły
Gałąźnia Wielka 27
77-140 Kołczygłowy     3     390     144     118     26

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 28
76-248 Dębnica Kaszubska     2     1493     675     643     32

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej
Słupsk ul. Grottgera 10a
76-200 Słupsk     9     1951     967     938     29

Świetlica
Lubowidz 1
84-300 Lębork     3     467     200     157     43

Świetlica OSP
Chocielewko 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska     5     414     195     178     17

Szkoła Podstawowa w Maszewku
Maszewko 7
84-352 Wicko     3     823     211     199     12

Areszt Śledczy
Gdańsk, Śródmieście ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk 50     210     918     533     515     18

Urząd Miejski
Nowy Staw ul. Generała Józefa Bema 1
82-230 Nowy Staw     1     1802     731     710     21

Dom Kultury
Kobyla ul. Główna 78
44-285 Kornowac     1     867     457     383     74

Dom Kultury
Łańce ul. Strażacka 2
44-285 Kornowac     3     474     222     193     29

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pogrzebień ul. Pamiątki 25
44-285 Kornowac     4     1058     595     568     27

Zespół Szkolno – Przedszkolny Stara Wieś
Stara Wieś ul. Dolna 12
43-330 Wilamowice     7     1634     949     917     32

Szkoła Podstawowa Nr 14
Mysłowice, Wesoła ul. 3-go Maja 19
41-408 Mysłowice     38     1433     844     812     32

Areszt Śledczy
Mysłowice Karola Szymanowskiego 6
41-400 Mysłowice     41     357     187     176     11

Miejskie Przedszkole nr 37
Ruda Śląska ul. Obrońców Westerplatte 7A
41-710 Ruda Śląska     36     1495     792     757     35

Areszt Śledczy w Gliwicach
Gliwice Wieczorka 10
44-100 Gliwice     120     371     239     230     9

Zakład Karny w Garbalinie
Garbalin 18
99-100 Łęczyca     9     896     240     230     10

Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach
Strzelce ul. Główna 10
99-307 Strzelce     1     1622     679     652     27

Skierniewice ul. Łódzka 36
96-100 Skierniewice     24     1096     605     563     42

HELP-MED Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny
Raciborowice 66
97-310 Moszczenica     9     118     76     64     12

Remiza OSP
Chyżne 140
34-481 Chyżne     1     863     365     338     27

Zespół Szkół
Jabłonka ul. Piusa Jabłońskiego 4
34-480 Jabłonka     2     1946     950     910     40

Remiza OSP (sala OSP)
Bystra 373
34-235 Bystra     1     1413     677     628     49

Remiza OSP (sala OSP)
Bystra 373
34-235 Bystra     2     1048     406     377     29

Zespół Szkół w Barwałdzie Średnim
Barwałd Średni 70
34-124 Klecza Górna     4     1101     462     435     27

Zespół Szkół w Brodach
Brody 479
34-130 Kalwaria Zebrzydowska     6     1089     521     408     113

Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich
Zarzyce Wielkie 56
34-142 Leńcze     13     447     242     228     14

Gminny Osrodek Kultury w Lanckoronie
Lanckorona 473
34-143 Lanckorona     1     1646     790     715     75

Zespół Szkół w Izdebniku
Izdebnik 219
34-144 Izdebnik     2     1755     779     740     39

Gminne Centrum Kultury
Polanka Wielka ul.Długa 61
32-607 Polanka Wielka     2     887     478     458     20

Dom Ludowy w Jaśkowicach
Jaśkowice 13
32-051 Wielkie Drogi     16     836     380     336     44

Sala Konferencyjna w Zielonkach
Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 ZIELONKI     9     1109     556     451     105

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Kraków ul. Księdza Blachnickiego 1
31-535     52     1385     787     762     25

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki
Kraków ul. Spółdzielców 5
30-682     306     1240     660     637     23

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Kraków ul. Helclów 2
31-148     459     344     146     134     12

Budynek Rady Osiedla Nr 15 „Koszyce”
Tarnów ul. Waszkiewicza 2
33-100 Tarnów     53     1968     1101     1007     94

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
Czyżów Szlachecki
27-630 Zawichost     2     1449     448     401     47

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie
Stary Korczyn 85
28-136 Nowy Korczyn     3     709     340     324     16

Areszt Śledczy
Kielce ul. Zagnańska 155
25-563 Kielce     87     953     404     388     16

Dom Strażaka w Januszkowicach
Januszkowice 144
39-230 Brzostek     5     1032     505     464     41

Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim
Nawsie Brzosteckie 206
39-230 Brzostek     6     1071     487     469     18

Szkoła Podstawowa w Gorzejowej
Gorzejowa 174A
39-231 Siedliska-Bogusz     10     545     224     202     22

Gminny Ośrodek Kultury w Gaci
Gać 275
37-207 Gać     1     1249     554     529     25

Centrum Edukacji Ekologicznej
Cieszanów Jana III Sobieskiego 8
37-611 Cieszanów     3     852     389     357     32

Wiejski Dom Kultury
Dachnów 84
37-611 Cieszanów     4     1134     568     523     45

Zakład Karny w Rzeszowie
Rzeszów Załęska 76
35-322 Rzeszów     93     873     375     358     17

Godów
Godów 106
24-350 Chodel     4     1088     561     528     33

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dęblin ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin     1     739     311     291     20

Przedszkole Miejskie Nr 3
Dęblin ul. Michalinowska 1a
08-530 Dęblin     7     1112     560     520     40

Szkoła Podstawowa Nr 2
Dęblin ul. 1 Maja 3
08-530 Dęblin     14     302     108     93     15

Zakład karny
Chełm Kolejowa 112
22-100 chełm     35     656     268     255     13

Szkoła Podstawowa
Stare Wierzchowiska 39
24-200 Bełżyce     10     735     284     267     17

Dom Pomocy Społecznej „Betania”
Lublin al. Kraśnicka 223
20-718 Lublin     37     617     422     403     19

Centrum Językowe BEST
Lublin ul. Bursztynowa 15
20-576 Lublin     90     992     629     606     23

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza
Lublin ul. Kalinowszczyzna 70
20-201 Lublin     141     907     507     483     24

Przedszkole nr 44
Lublin ul. Maszynowa 6
20-218 Lublin     148     1236     548     494     54

Filia DDK „Bronowice”
Lublin ul. Hutnicza 28a
20-218 Lublin     150     860     355     330     25

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
Lublin ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin     171     2293     1335     1285     50

Areszt Śledczy w Lublinie
Lublin ul. Południowa 5
20-482 Lublin     208     983     535     517     18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych
Gąsawy Rządowe 144 A
26-502 Jastrząb     2     970     469     429     40

Zakład Karny
Płock ul. Sienkiewicza 22 –
09-402 Płock     70     624     256     245     11

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
Radom, Borki ul. Krasickiego 54
26-600 Radom     78     1751     778     724     54

Areszt Śledczy
Radom Wolanowska 120
26-600 Radom     112     865     358     347     11

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego
Radom Witosa 62
26-600 Radom     114     61     61     55     6

Publiczne Gimnazjum w Karniewie
Karniewo ul. Szkolna 9B
06-425 Karniewo     1     1952     860     832     28

Urząd Gminy w Załuskach
Załuski 67
09-142 Załuski     1     970     263     250     13

Dom Pomocy Społecznej im. Św Józefa w Mieni
Mienia Mienia 94
05-319 Cegłów     7     122     51     41     10

Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
Warszawa ul. Rakowiecka 37
02-517 Warszawa     1116     724     414     404     10

Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
Suwałki ul. K. Pułaskiego 66
16-400 Suwałki     23     163     109     99     10

Areszt Śledczy
Suwałki Wojska Polskiego 29
16-400 Suwałki     35     539     234     223     11

Szkoła Podstawowa w Tołczach
Tołcze 6
18-106 Turośń Kościelna     3     1098     528     497     31

Świetlica Wiejska
Rudka ul.Wolności 1
17-123 Rudka     1     1242     576     556     20

Areszt Śledczy
Białystok Kopernika 21
15-377 Białystok     182     619     253     248     5

Zespół Szkół w Kurzętniku
Kurzętnik Grunwaldzka 37
13-306 Kurzętnik     5     1488     674     648     26

Szkoła Podstawowa w Wielbarku
Wielbark ul. Mikołaja Kopernika 10
12-160 Wielbark     1     1061     424     397     27

Świetlica Wiejska
Nowy Dwór 37
12-122 Jedwabno     4     513     180     170     10

Poradnia Lekarza Rodzinnego Bogusława Solnica Podmiot Leczniczy Bogusława Solnica
Olsztyn ul. Balbiny Świtycz – Widackiej 3
10-691 Olsztyn     73     1998     1146     1048     98

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Olsztyn al. Sybiraków 3
10-256 Olsztyn     86     1086     535     518     17

Areszt Śledczy
Olsztyn al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn     100     137     72     68     4

 

 

Posted in Polityka | Otagowane: | 133 Comments »

Demobilizacja

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 Maj 2015


Tak bardzo ważna jest II tura wyborów prezydenckich, o którą się niestety boję wobec mobilizacji zdeterminowanych „obrońców koryta”. O którą się niestety boję wobec demobilizacji Anty-Komorowców, teraz zwodzonych uspokajającymi sondażami. O którą się boję gdyż mimo iż wielu liczyło na poparcie małych niby prawicowych partyjek to ono nie nadchodzi. Ja osobiście byłem przekonany że te partyjki są pod czapką WSI. Portale uważające się za prawicowe, narodowe jak choćby „Patriotyczny Ruch Polski”, czy tak często tu wklejane linki do „Wolnej Polski”  atakują tuż przed II turą PIS oszczerczymi artykułami. Ja często ostrzegałem przed zaufaniem tym Wolnym Polskom czy patriotycznym Ruchom Narodowym, Narodowym telewizjom internetowym itp. ale nie dowierzano mi. Nikt nie chce wierzyć że słowo Narodowa, patriotyczna bardzo często znaczy Wsiowska. Przecież to teraz jest najlepsza okazja aby rozpoznać kto jest zdrajcą a kto sojusznikiem.  Przypatrzcie się na blog ks. Isakowicza Zalewskiego, wstawia warunki publicznie odpowiesz na list albo nie glosuję. Czy to jest dobra robota w tym 14 dniowym okresie?? Ja już wiem kim jest ks. Isakowicz Zalewski. To mnie nazywa się agentem a tych co nimi są stawia się na piedestał jako wzór patriotyzmu i to tu na tym blogu. Każdy kto w obecnych dniach atakuje PIS jest agentem WSI i Komorowskiego, służy PO. Każdy kto głosował na te mini partyjne pierdółki powinien sobie teraz zdać sprawę że został oszukany.  Niestety – słomiany zapał to wada naszego narodu. Jak to mówią „mądrzy inaczej”. Ponad połowa nie poszła na I turę – zwyczajny krótkowzroczny „tumiwisizm” i zaawansowana lemingoza. Bardzo źle zaczynają te wybory wyglądać. Znów czeka nas 5 lat końcowych rozbiorów, lekceważenia ludzi, dobijania wiary katolickiej, ucieczki z kraju młodych Polaków.

Nasz kandydat Andrzej Duda kończy dzisiaj 43 lata. Czego on sam by sobie życzył? Nietrudno zgadnąć, że najbardziej zadowolony byłby chyba z nieco spóźnionego prezentu, który Naród może mu wręczyć 24 maja.

Posted in Polityka | Otagowane: | 94 Comments »

W czyim interesie działają WSI

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 Maj 2015


Bardzo proszę wszystkich o wysłuchanie tego materiału w całości. Materiał jest z 2013 roku co ma też znaczenie. Myślę że przekona was ten materiał do zrozumienia mojej postawy. Materiał niezwykle ważny i ciekawy. Dowiecie się mnóstwo nowych rzeczy. Proszę nie zrażać się przeplatanymi reklamami. proszę wytrzymać  prawie 2 godziny. Myślę że być może zrozumiecie dlaczego nie lubicie Jarosława Kaczyńskiego bo przyznacie rację iż on jest najbardziej znienawidzonym przez siły zła i jedynym który może odwrócić bieg historii. Bez Jarosława PIS  stanie się z infiltrowaną partią tych sił zła. Wrzucałem wam filmiki różnych mądrych osób jak Sumlinski i inni. Teraz kolejny z wielu młodych , wykształconych a przede wszystkim osób które swoje życie powierzyli Bogu. Dla Wiktorii będzie to też odpowiedź na jeden z jej komentarzy proszące o dowody że Rosja pomaga Komorowskiemu. Bardzo proszę o wysłuchanie całości, i przekazywanie innym.

 

Posted in Polityka | Otagowane: , | 244 Comments »

Jak WSI tworzy politykę w Polsce

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2015


Wiele czytelników miało pretensje że nie popierałem w wyborach Grzegorza Brauna inni że Kowalskiego z Ruchu Narodowego lub Korwina Mikke  albo Kukiza. Już wtedy chciałem pokazać wam pewne problemy ale nie za wiele miałem czasu. Dziś skłonił mnie do tego spacer Komorowskiego po ulicy Warszawy. Spróbuję wam przedstawić dlaczego nigdy nie poprę  małych partyjek prawicowych. Wszystko to ma miejsce gdyż WSI czyli dawne służby radzieckie mają pełną władzę i są twórcami sceny politycznej w Polsce od dziesiątek lat.

Dziś Komorowski wybrał się na spacer po Warszawie celem zdobycia większego poparcia w głosowaniu 24 maja. Cóż mogliśmy zobaczyć na tym spacerze. Mnóstwo  borowców i od czasu ludzi którzy próbowali zapytać Komorowskiego jak żyć za 2 tys zł, jak zdobyć mieszkanie na co Komorowski odpowiadał im  – zmień pracę, weź kredyt, bezrobocie maleje. To media zauważyły i o tym piszą. ja natomiast zauważyłem jak kręci się niby przechodzień koło Komorowskiego niejaki Andrzej Hardacz. Na zakończenie spaceru ostatnie pożegnanie przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego Komorowski skierował właśnie do niego. „Cześć Panie Andrzeju” – rzucił Komorowski i pomachał ręką.

hard1

 

Hardacz na spacerze  podszedł blisko Komorowskiego.

hard2

Andrzej Hardacz ściska się i całuje z Komorowskim jak para….

Kto to jest Andrzej Hardacz skoro zawracam wam tym tematem głowę.

Andrzej Hardacz to delegowany przez służby główny szef  obrońców Krzyża. To on stał wiele godzin przed Pałacem Prezydenckim i trzymał  Krzyż. To on prowadził modlitwy co cały czas kojarzyłem sobie z Grzegorzem Braunem chodzącym z różańcem. Tak działają dziś służby. One wiedzą co się danej grupie społecznej podoba. I tak sobie służby ustawiły Hardacza aby podnosić atmosferę konfliktu i cedować to na PIS na Kaczyńskiego. To taki sposób aby zmusić Kaczyńskiego aby nic nie wypowiadał się bo jak coś to mała rozróba z obrońcami Krzyża i ciągłe pokazywanie że obóz PIS jątrzy, jest skłonny do kłótni itp. Ale żeby nie było że tworzę to zobaczmy filmik.

Na kolejnym filmie Andrzeja Hardacza widzimy trzymającego Krzyż. Ale jeszcze widzimy coś niesłychanie ważnego. Film kręci tzw. „Internetowa Telewizja Narodowa” . Najbardziej prawicowa telewizja jak sama siebie nazywa.

Co się dzieje w następnych latach. Wyczerpała się temat Krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Życie nie znosi pustki. Cynicy lubią pokazać ludziom jak ich robią w bambuko. Tak zrobił Roman Giertych kiedy skończyła się jego misja zlecona przez WSI założenia i prowadzenia Ligi Polskich Rodzin, tak zrobił również Andrzej Hardacz.  Swoje cyniczne oszukanie Polaków postanowił pokazać na paradzie  pedałów i lesbijek w Warszawie obok Ryszarda Kalisza. Zobaczcie sami jego przemowę.

I jak myślicie co dalej Andrzej Hardacz oraz pan Eugeniusz Sendecki najbardziej prawicowy z prawicowców robią? No przykre że się nie domyślacie. ATAKUJĄ Jarosława Kaczyńskiego i PIS. Atakuja razem z Eugeniuszem Sendeckim bo przecież już blisko do wyborów prezydenckich. Zobaczcie sami.

Najnowszy czas. Przełom kwietnia i maja 2015 r. Hardacz i Sendecki działają.  Robi się głośno o tym, że trwają rozmowy lidera obrońców Krzyża Andrzeja Hadacza z Prezydentem Komorowskim i Służbami Prezydenckimi. Jest czas kampanii wyborczej i dostęp do głowy państwa dla ludzi wierzących jest łatwiejszy, dzięki temu chcemy przerwać pasmo nieszczęść prześladujących Nasz Kraj od usunięcia Krzyża przez masonerię po zamachu stanu w roku 1926. Przez Andrzeja Hadacza zwróciliśmy się do Bronisława Komorowskiego o przywrócenie Krzyża do Korony Orła w godle państwowym.
Dzisiaj 2-go maja 2015, w święto flagi państwowej, kiedy nasila się wrzawa medialna wokół Andrzeja Hadacza w związku z wyborami prezydenckimi, przyszliśmy pod pałac prezydencki i Andrzej wygłosił specjalne oświadczenie, w którym przedstawia nasz postulat i ponagla Prezydenta Bronisława Komorowskiego do tego historycznego gestu.

Występujemy z pomysłem, aby na pierwszej części dziedzińca pałacu prezydenckiego wznieść kopię Krzyża z Giewontu (15 metrów wysokości) i zakończyć nieznośne napięcie obecne w tym miejscu po zamieszkach w roku 2010-tym. Hadacz wspomina o naciskach na Prezydenta Komorowskiego ze strony Gazety Wyborczej – aby być przeciwko Krzyżowi, które były bardzo nieszczęśliwe i judziły do kłótni między Polakami.

Wraz z Andrzejem Hadaczem obrońcy Krzyża Zenon Ryszard Nowak (DzielnyTata.pl) i Redaktor Jarosław Ruszkiewicz (www.NEon24.pl) deklarują gotowość – że jesteśmy technicznie przygotowani do jak najszybszej konstrukcji Krzyża z Giewontu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

/-/ Eugeniusz Sendecki

Gdy poszukacie filmów Telewizji Narodowej  i pooglądacie zobaczycie jakie inne osoby sa tam popierane. Zobaczycie większość partyjek które otrzymały w wyborach od zera do 4 procentach.
Jeszcze ode mnie.

Nie ma innej partii godnej poparcia niż PIS Jarosława Kaczyńskiego. To na tą partię gdyż nie udało się jej opanować przez WSI są skierowane wszystkie siły aby obrzydzić z ohydzić ludziom.  Ludzie muszą się nauczyć myśleć. Takich podobnych przykładów jest mnóstwo i demaskują wielu tych którzy się uważają za prawdziwych patriotów, jedynych prawicowych, jedynych narodowców. Nie  mogę o wszystkich wam pisać i powinniście się domyśleć dlaczego.  Ja nie chcę was okłamać tylko chcę żebyście wiedzieli że Polska jest w makabrycznym położeniu, opanowana przez najohydniejszą mafię jaka kiedykolwiek istniała w Polsce. Dlatego nie dałem się i nie dam namówić na Braunów, Kukizów, Korwinów , Tałajnów itp.

Posted in Polityka | Otagowane: | 153 Comments »

Jest zaproszenie na debatę do Telewizji Trwam. Komorowski ignoruje

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2015


Ojciec Tadeusz Rydzyk zaprosił obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę na debatę wyborczą – poinformowała dziś Telewizja Trwam na Twitterze.

Dziś o. Tadeusz Rydzyk CSsR, zaprosił obecnego prezydenta @Komorowski i @AndrzejDuda na debatę wyborczą w @TV_Trwam

—czytamy na portalu społecznościom. Jak podkreślił dyrektor Radia Maryja „potrzebny jest wspólny dialog, a nie nieustanna walka i dzielenie społeczeństwa”. Zwrócił także uwagę na oglądalność Telewizji Trwam, szczególnie za granicą, gdzie wyemigrowały miliony Polaków.

Zapraszamy obecnego prezydenta i kandydata na prezydenta, do debaty w Telewizji Trwam. Ta telewizja ma zasięg światowy. Miejmy nadzieję, że wreszcie będzie dialog społeczny, a nie kłócenie się i napuszczanie jeden na drugiego, jak w mediach mętnego nurtu

—powiedział o. Rydzyk na antenie Radia Maryja. Wcześniej Szefowa sztabu Andrzeja Dudy, Beata Szydło, poinformowała, że mimo medialnych zapowiedzi termin i kształt debaty nie jest jeszcze przesądzony.

Szydło wysłała list do szefa sztabu Bronisława Komorowskiego ws. debaty, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nie potwierdziła także spekulacji, że sztab Dudy będzie zabiegał o spotkanie kandydata PiS z Pawłem Kukizem, który uzyskał trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu.

Andrzej Duda zabiega o głos każdego wyborcy i każdego Polaka. Po to jest druga część kampanii, żebyśmy przekonali jak najwięcej osób. I zależy nam na głosach zarówno tych wyborców, którzy oddali w pierwszej turze głosy na pana Pawła Kukiza, ale i na pozostałych kandydatów. Naszym celem jest zdobycie jak największego poparcia, by wygrać

— powiedziała Szydło. Wciąż toczą się także negocjacje z TVP i TVN ws. debaty czy debat obu kandydatów. W poniedziałek poinformowano, że szef TVP Juliusz Braun zaproponował Andrzejowi Dudzie i Bronisławowi Komorowskiemu, by 17 maja spotkali się na debacie. Spotkanie kandydatów chce zorganizować także stacja TVN24. Miałaby się ona odbyć 21 maja.

Tymczasem kiedy podczas dzisiejszej „przechadzki” Komorowskiego po Warszawie, dziennikarka Polskiego Radia zapytała go: „Panie prezydencie, Telewizja Trwam również zaprosiła na debatę do siebie. Jak pan się do tego odniesie?”, w odpowiedzi usłyszała… ciszę. Prezydent zignorował pytanie, odwrócił się na pięcie i odszedł.

Zaproszenia obydwu kandydatom przedstawił także Polsat. Sztab Andrzeja Dudy chce jednak, by debata lub debaty odbyły się na neutralnym gruncie. Czy mógłby nim być TV Trwam?

Posted in Polityka | Otagowane: , | 120 Comments »

Andrzej Duda w Sochaczewie

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2015


Sochaczew był pierwszym miastem, które odwiedził – 11 maja 2015 roku – Andrzej Duda po wygraniu I tury wyborów prezydenckich. Mobilizacja wyborców jest najpilniejszym zadaniem wszystkich patriotów.  Przeciwnicy uczciwej Polski się jednoczą, kłamią, rzucają oszczerstwa. Niemcy i Rosja przystąpiły do pomocy Komorowskiemu.  Dla nich to duża strata w nakładach jakie dotychczas ponieśli aby mieć sobie Polskę podporządkowaną.

Warto jeszcze zobaczyć „Budzik dla Komorowskiego”. Może wyborcy Komorowskiego którzy i tu zaglądają zobaczą jakich cynicznych polityków popierają.

 

Posted in Polityka | Otagowane: , | 25 Comments »

Komorowski 2015 jak Rakowski 1983?! Czasy się zmieniają, a arogancja władzy ta sama

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 Maj 2015


Sposób „budowania zgody” przez Bronisława Komorowskiego nie uszedł uwadze tych, którzy pamiętają „front jedności narodu” w wykonaniu funkcjonariuszy PRL-owskiej władzy. Wygrażanie ludziom wyrażającym publicznie swój protest wobec władzy, nie jest wynalazkiem obecnego prezydenta. Czy Komorowski wzoruje się na Mieczysławie Rakowskim?!

W sierpniu 1983 r. Rakowski, jako ówczesny wicepremier komunistycznego rządu, wygrażał robotnikom, którzy przywitali go gwizdami podczas pamiętnego spotkania w sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Znajdziemy dość Polaków, którzy poprą ten kierunek i popierają. I bez was również. I bez tych demagogów, bez krzykaczy zbudujemy w Polsce lepszy socjalizm

— krzyczał Rakowski.

Grzmiał też o „gwizdaczach”, „skończonych kretynach politycznych” i „ludziach otumanionych”.

Niejeden by nie ukończył żadnej szkoły, krówki by pasał

— ironizował podniesionym głosem.

Po 32 latach i zmianie ustroju podobny ton pojawił się w kampanijnych wystąpieniach Bronisława Komorowskiego. Gdy urzędującemu prezydentowi puściły nerwy, również krzyczał … o krowach.

I krowy się przestaną doić mlekiem

— przemawiał w Stargardzie Szczecińskim.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wrzaski, krzyki i zaciśnięta pięść Komorowskiego: „Musimy ich zepchnąć na kompletny margines!” Prezydentowi po raz kolejny puszczają nerwy. ZOBACZ WIDEO!

Są tacy, którzy pewnie będą chcieli głosować na awanturę, na kłótnię, na nieumiejętność współpracy, na stwarzanie zagrożenia, na niezgodę narodową, ale nas jest więcej

— obrażał protestujących.

Czasy się zmieniają, a arogancja władzy ta sama…

ZOBACZ FILM:

Posted in Polityka | Otagowane: , | 84 Comments »

Sensacyjny sondaż na zlecenie SLD. Remis liderów w końcówce kampanii

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 Maj 2015


Remis na trzy dni przed I turą. 36 procent dla Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego – taki jest wynik wewnętrznego sondażu, jaki zamówił Sojusz Lewicy Demokratycznej, do którego dotarł portal niezalezna.pl. Kandydatka tej partii uzyskała wynik 6-procentowy.

Rzecznik SLD, Dariusz Joński nie chce oficjalnie potwierdzić tej informacji, jednak przyznaje, że „słyszał o takim sondażu”. – To tajemnica handlowa. Nie mogę zaprzeczyć ani potwierdzić – mówi portalowi niezalezna.pl, Kuba Antoszewski z Millward Brown. To właśnie ta sondażownia miała przeprowadzić badanie dla Sojuszu.

Prawdopodobnie reakcją na gwałtowny spadek poparcia jest atak Komorowskiego na Andrzeja Dudę. Na finiszu kampanii sztab kandydata Platformy Obywatelskiej wypuścił kolejny negatywny spot w całości poświęcony głównemu konkurentowi – Andrzejowi Dudzie. Twarz kandydata PiS zamienia się w nim w twarz Jarosława Kaczyńskiego, a młoda dziewczyna budzi swojego męża (partnera?), któremu się Duda i Kaczyński przyśnił. – Tomek! Obudź się! – mówi dziewczyna. – Mariola, idziemy na wybory! – odpowiada chłopak, któremu śnili się Kaczyński i Duda. – Za Dudą stoi Kaczyński. To nie sen, to rzeczywistość – mówi lektor.

36 procent dla kandydatów PO i PiS, 8 procent dla Pawła Kukiza i 6 proc. dla Magdaleny Ogórek. Tyle uzyskuje czołówka wyborów prezydenckich w wewnętrznym badaniu SLD. Janusz Korwin-Mikke uzyskuje w nim 5%, a Janusz Palikot 2%. Informację o wewnętrznym sondażu SLD uzyskaliśmy ze sztabu wyborczego Ogórek, jednak oficjalnie nikt nie chce mówić o szczegółach badania. Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie – przeprowadzono go 6 maja na próbie 1100 osób z 15 województw (bez świętokrzyskiego).

– Celem sondażu było ustalenie, czy przygotowywać partyjny wieczór wyborczy na skromnie, czy na bogato – mówi informator niezalezna.pl. Kuba Antoszewski z Millward Brown, które miało badanie przeprowadzić, nie chce potwierdzić, ani zaprzeczyć naszym informacjom. – To tajemnica handlowa – ucina.

To pierwszy tak sensacyjny sondaż, jednak taką tendencję (zmniejszanie się różnicy między kandydatami) wykazują od kilku miesięcy wszystkie sondażownie.

sondaz1

niezalezna.pl

Posted in Polityka | Otagowane: , | 120 Comments »

„Gość Niedzielny” sprzyja prezydentowi Komorowskiemu.

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 Maj 2015


Ujawniać demaskować kto kim jest. Nigdy nie kupować Gościa Niedzielnego. To nie jest pismo katolickie.

„Gość Niedzielny” sprzyja prezydentowi? Blokują tekst krytykujący Komorowskiego

Oto link do artykułu który władza zwierzchnia usunęła

http://gosc.pl/doc/2468759.Panie-Prezydencie-dziekujemy

Po kliknięciu taki komunikat.

gosc

Na internetowym portalu „Gościa Niedzielnego” pojawił się tekst uderzający w Bronisława Komorowskiego. Autor publikacji, ks. Tomasz Jaklewicz napisał: „Najnowszy spot wyborczy Bronisława Komorowskiego jest świetnym prezentem dla katolików, którzy chcą głosować na kandydata reprezentującego wartości im bliskie. Wiedzą oni już, że nie jest to obecny prezydent”. Strona została zablokowana, bez podania przyczyny. Ale w internecie nic nie ginie. Przypominają o tym użytkownicy Twittera zamieszczając link do niechcianego przez wydawcę komentarza.

O czym rozprawiał ks. Jaklewicz? Duchowny odniósł się do spotu Bronisława Komorowskiego oraz jego poglądów o in vitro.

Ksiądz pisze, że klip wyborczy Komorowskiego zatytułowany „Wybierz prezydenta Polaków, nie ich sumień” jest atakiem na kandydata PiS na prezydenta RP. Kapłan dodaje, że nie wiedział do tej pory na kogo zagłosować w nadchodzących wyborach prezydenckich, ale „dzięki temu klipowi został zachęcony do postawienia na Andrzeja Dudę”.

„Dlaczego? Zobaczyłem człowieka, który ma odwagę powiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym, że jego etyczne przekonania w kwestii in vitro (więc pewnie w innych też) są zgodne z nauczaniem Kościoła oraz że to ma znaczenie dla jego programu politycznego” – pisał ks. Jaklewicz.

Duchowny nadmienia, że to spora odwaga, ponieważ Duda jako kandydat na prezydenta musiał zdawać sobie sprawę z tego, że „mainstream medialno-polityczny mu tego nie daruje i jego wypowiedź zostanie zamieniona w pałkę, którą będą go walić po głowie. Tej pałki użył sam prezydent Komorowski z wdziękiem sobie właściwym”.

I tu ważne:

„Kandydat Andrzej Duda dobrze rokuje jako reprezentant katolików, skoro przyznaje się publicznie do wiary i zasad moralnych motywowanych wiarą, nawet ryzykując spadkiem popularności” – napisał ksiądz.

Ks. Jaklewicz tłumaczy też, co sam spot Komorowskiego mówi o obecnie urzędującym prezydencie.
„Ano między innymi to, że choć sam jest katolikiem, to jednak w wyborczej walce użył jako argumentu przeciwko swojemu przeciwnikowi faktu jego wierności wierze i etyce katolickiej” – czytamy w tekście.

Według kapłana komunikat jaki wysyła Bronisław Komorowski na kilka dni przed wyborami brzmi:„Uważajcie na Dudę, on jest wierzący, co gorsza – podziela etyczne przekonania Kościoła i co najgorsze – można się spodziewać, że jego katolickie sumienie będzie wpływało na jego program polityczny. Rodacy, drżyjcie!”.

Jak już wspominaliśmy, artykułu próżno by szukać na łamach serwisu internetowego gosc.pl. Z pomocą przyszli jednak internauci, którzy wygrzebali cały tekst, podając nawet link, gdzie można go jeszcze znaleźć.

Posted in Polityka | Otagowane: , | 35 Comments »

Komorowski traci panowanie nad nerwami

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 Maj 2015


Kiepska forma Bronisławowi Komorowskiego – podczas wiecu w Stargardzie Szczecińskim nie potrafił zapanować nad emocjami. Właściwie nad nerwami. Z zaciśniętymi ze złości ustami, wygrażał pięścią, krzyczał.

Trochę z TVN żeby zrozumieć program wyborczy  Komorowskiego który przedstawił w Stargardzie Szczecińskim. Wybierajcie bo czeka was ciekawa przyszłość w hodowaniu kur. Życzę tego wszystkim zdrajcom Polski, sami wiecie kto nim jest.

Posted in Polityka | Otagowane: | 73 Comments »

Prawdziwa genealogia Dudy

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 Kwiecień 2015


„Przeszłość mojej rodziny to typowe losy dobrych Polaków z różnych grup społecznych” – mówi Andrzej Duda. Postanowiliśmy to sprawdzić. Dotarliśmy do dokumentów, zdjęć i historii rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie…

Duda3Jan Duda i Janina Milewska poznali się w czasie studiów. Dzisiaj są profesorami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jan, ojciec Andrzeja, miał wątpliwości, czy wiek 21 lat uprawnia go do podjęcia tak poważnej życiowej decyzji jak małżeństwo. Zasięgnął więc rady swojego ojca Alojzego, a ten odparł mu: „Pytanie nie brzmi: czy masz odpowiedni wiek, lecz czy poznałeś odpowiednią kobietę. Jeśli tak, to się żeń”. Dziadka Andrzeja Dudy charakteryzowała prosta ludowa mądrość. Jan Duda podobną mądrość i dobroć odnalazł również w swoim teściu Nikodemie Milewskim. Obie rodziny łączyło wiele, przede wszystkim podobne podejście do życia.

Po mieczu

Alojzy Duda, dziadek Andrzeja, był – według przekazów rodzinnych – prawnukiem osadnika wojskowego w Łącku niedaleko Nowego Sącza. Podczas poszukiwań genealogicznych natrafiliśmy na akty metrykalne, zdające się potwierdzać tę informację. Na cmentarzu parafialnym w Łącku udało się nam odnaleźć grób rodziców Alojzego – Jana i Rozalii, pradziadków Andrzeja, a w księgach parafii Zabrzeż – akt urodzenia dziadka Andrzeja. Z aktów tych dowiadujemy się, że był on synem Franciszka i Rozalii Kałużny. Odnalezienie aktu ślubu Franciszka Dudy z 1868 r. pozwoliło na ustalenie dalszych pokoleń rodziny. Jan Duda – ojciec Franciszka – jest najstarszym znanym przodkiem Andrzeja w linii męskiej.

Według przekazów rodzinnych Jan Duda, urodzony w czasie zaborów na Śląsku, służył w wojsku austriackim. Po latach służby otrzymał spory kawałek ziemi właśnie w Łącku. Była to rola trudna, położona na przełęczy i usytuowana najwyżej we wsi. Rozciągał się stamtąd wspaniały widok. Jan o przezwisku „Bławat”, od noszonego za uchem kwiatka, jako jedyny we wsi umiał czytać, często więc siadywał z sąsiadami na ławeczce przed domem i czytał im na głos artykuły z gazet. Według proboszcza z Zabrzeża Józef Duda, drugi syn Jana, był człowiekiem niezwykle aktywnym, udzielającym się społecznie.

Doprowadził m.in. do wybudowania mostu na Dunajcu. Był doskonałym konstruktorem i w obejściu swojego domu wykonał wiele inżynierskich usprawnień.

Jan miał jeszcze dziewięcioro innych dzieci. Niestety, pięcioro najmłodszych zmarło w czasie zarazy w 1905 r. Wówczas ksiądz poradził mu, aby nadał nowo narodzonemu dziecku imię patrona młodzieży i studentów – św. Alojzego Gonzagi. Alojzy po skończeniu czerech klas szkoły powszechnej został wysłany „do terminu” na praktykę kuśnierską. Jego pierwszy mistrz jednak nie traktował go dobrze i zwyczajnie głodził. Uciekł więc od niego do Nowego Sącza. W 1942 r. poznał swoją przyszłą żonę Kingę Rams i rok później ożenił się z nią. Pochodziła z patriotycznej, góralskiej rodziny z okolic Nowego Sącza i Czarnego Dunajca. Jej ojciec Adam Rams wykonywał drobne prace usługowe w okolicznych wsiach, a matka Katarzyna Majka uprawiała skromne poletko.

W 1943 r. rodzina Dudów przeżyła tragedię wojenną związaną z bratem Alojzego – Franciszkiem. Złożył on przysięgę w AK i walczył na Podkarpaciu. Oddział został zadenuncjowany i rozbity w obławie urządzonej przez gestapo, a nieliczni pozostali przy życiu partyzanci ujęci. W trakcie śledztwa Franciszek nie wydał nikogo i zginął zakatowany w więzieniu w Tarnowie. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Po kądzieli

Rodzina Milewskich, matki Andrzeja, także służyła krajowi zarówno w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym, jak i w okresie I i II wojny światowej. Do AK należeli Nikodem, dziadek Andrzeja, oraz jego rodzeństwo. Nikodem Milewski w swoich obszernych pamiętnikach spisał wszystko, o czym dowiedział się z licznych przekazów na temat przeszłości rodziny.

Ród Milewskich wywodzi się z centralnej Polski. Najstarszą znaną osobą jest Grzegorz Milewski, inwalida wojenny, który w 1816 r. poślubił Mariannę Siewierską. Co ciekawe, akt ślubu został sporządzony w miejscowości Piątek, która obecnie jest geometrycznym centrum Polski. Według pamiętnika, teść Grzegorza był wojewodą siewierskim. Z aktu wynika jednak, że ojcem Marianny był Paweł Siewierski, ekonom. Jej matką była natomiast Zofia Dzierzbicka z parafii Modlna, gdzie właścicielem dwóch wsi był Szymon Dzierzbicki, wojewoda łęczycki. Szymon Dzierzbicki urodził się ok. roku 1720, mógł więc być dziadkiem Marianny. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie o niego chodzi w pamiętniku.

Grzegorz Milewski był typowym ówczesnym szlachcicem, jak wielu innych zubożałym po rozbiorach. Wąsaty, średniego wzrostu, uwielbiał dzieci, jeździł na karym koniu, był patriotą i duszą towarzystwa.

Jako weteran wojskowy był szanowany przez właścicieli ziemskich. Czy, jak czytamy w pamiętnikach, pochodził z Białostockiego, gdzie miał dwór – trudno zweryfikować. W Giecznie mógł być rezydentem, a może sam nabył w okolicach jakiś folwark. Dziewiętnastowieczny „Herbarz szlachty sieradzkiej” podaje, że był posesorem w miejscowości Socha.

Rodzinne dramaty

Grzegorz miał trzech synów – Nikodema, Leona i Ignacego, który po Powstaniu Listopadowym wyemigrował do Włoch, został księdzem, a następnie został wysłany do Ameryki.

Leon, syn Grzegorza, podobnie jak ojciec zajmował się administracją i doglądaniem dóbr właścicieli ziemskich. Los okrutnie go doświadczył: stracił dziesięcioro dzieci, które umierały zaraz po urodzeniu. Za namową miejscowego proboszcza wystawił więc kapliczkę na skrzyżowaniu dróg. Kolejne urodzone potem dzieci, Helena i Aleksy, przeżyły. Leon prawdopodobnie wziął udział w Powstaniu Styczniowym i zmarł wkrótce po jego upadku. Dzieci pozostały pod opieką stryja Nikodema. Niestety, w 1876 r. w majątku pojawił się rosyjski generał Szulgin. Majątek tak mu się spodobał, że na jego mieszkańców rzucono podejrzenie o udział w spisku i majątek skonfiskowano.

Sąsiadem rodziny Milewskich był Stanisław Kowalski, ojciec św. Faustyny, która właśnie tam, w rodzinnej miejscowości, doznała pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego.

Córka Leona, Helena, wcześnie wyszła za mąż i wyprowadziła się do Warszawy. Gdy rodzinny majątek został skonfiskowany, jej brat przeniósł się do stolicy. Aleksy był dobrze wykształcony, a zaprzyjaźniony gospodarz wyuczył go także ślusarki, zdobył więc konkretny zawód. Dzięki temu łatwo znalazł pracę w zakładach w Pruszkowie. Poznał tu młodą wdowę, Joannę Mrozowską, córkę weterana Powstania Styczniowego, organisty. Aleksemu i Joannie urodziło się czworo dzieci, z których Nikodem jest dziadkiem Andrzeja Dudy.

Imię Nikodem wydaje się zresztą w rodzinie Milewskich charakterystyczne: np. Nikodem Milewski w połowie XVIII w. był proboszczem w Nasielsku, a inny – ekonomem w Mniewie.

Dziadek Andrzeja Dudy, Nikodem Milewski, urodził się w 1894 r. Uczył się w szkole kolejowej w Pruszkowie. W 1914 r. rodzice zostali ewakuowani do Charkowa, a następnie do Petersburga. Tam Nikodem wcielony został do wojska rosyjskiego. Zdezerterował ze 117 p.p. w Smoleńsku i dostał się do Petersburga, gdzie zmienił dokumenty. Zdał maturę w Polskiej Macierzy Szkolnej w 1917 r. Po wybuchu rewolucji rodzina wróciła do Warszawy.

Tam, już jako student, w Rembertowie w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w Zarządzie Kwatermistrzowskim i kierował elektrownią wojskową. Ukończył Kurs Oficerów Gospodarczych w stopniu podchorążego. W roku 1922 został zwolniony z wojska w celu dokończenia studiów. Do 1939 r. pracował w Urzędzie Statystycznym. Był wielbicielem Marszałka Piłsudskiego, człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i wielkiej mądrości życiowej.

W czasie II wojny światowej wiele osób z rodziny Milewskich doświadczyło tragicznych losów. Matka Nikodema została wywieziona przez Niemców i jej losy do dzisiaj są nieznane. W 1940 r. zmarła na gruźlicę siostra Stefania. Brat Nikodema, Wiktor, walczył w partyzantce w województwie radomskim. Pod koniec wojny zaczął chorować i zmarł w 1949 r. Syn Nikodema, Lech, jako szesnastolatek walczył w Powstaniu Warszawskim. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen dożył wyzwolenia w 1945 r.

Po wojnie Nikodem ożenił się. Z tego małżeństwa urodziła się m.in. córka Janina, inżynier chemik. Dzisiaj Janina Duda z domu Milewska, podobnie jak jej mąż Jan Duda, są profesorami. Oboje, jak wielu Polaków, noszą w sobie historię przeszłych pokoleń, walki o wolność ojczyzny i trudnych, nieraz tragicznych losów.

Źródło: niezalezna.pl

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: | 53 Comments »