Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for the ‘Świat innymi oczami’ Category

Przygotowanie do Ery Pokoju

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 Maj 2023

Ludzie muszą szukać pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym.
(Papież PIUS XI 11 grudnia 1925)

Święta Maryjo, Matko Boża, Matko nasza,
naucz nas wierzyć, mieć nadzieję, kochać Ciebie.
Pokaż nam drogę do Jego Królestwa!
Gwiazdo morza, świeć nad nami i prowadź nas na naszej drodze! (Papież BENEDYKT XVI)

Czym w istocie jest „Era Pokoju”, która nadejdzie po tych dniach ciemności jakie obecnie przeżywamy? Dlaczego teolog papieski pięciu papieży, w tym św. Jana Pawła II, powiedział, że będzie to „największy cud w historii świata, ustępujący tylko zmartwychwstaniu?” Niebo powiedziało widzącej Elżbiecie Kindelmann z Węgier o Erze Pokoju tak:

… Duch Pięćdziesiątnicy zaleje ziemię swoją mocą i wielki cud przyciągnie uwagę całej ludzkości. Będzie to efekt łaski Płomienia Miłości… którym jest sam Jezus Chrystus… coś takiego się nie wydarzyło, odkąd Słowo stało się ciałem. Ślepota szatana oznacza powszechny triumf Mojego Boskiego Serca, wyzwolenie dusz i otwarcie drogi do zbawienia w całej jej mierze.  (Jezus do Elizabeth Kindelmann, Płomień miłości w 1962; Imprimatur Arcybiskup Charles Chaput)

Wszystko to brzmi dość nadzwyczajnie, wręcz epokowo. I tak będzie, ponieważ to, co Bóg zamierza uczynić, doprowadzi w końcu do spełnienia słów, którymi modliliśmy się przez 2000 lat:

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jako w niebie, tak i na ziemi.

Kiedy Jezus mówi, że się otworzy „Droga do zbawienia w pełnym wymiarze”, ma na myśli, że nadchodzi nowa łaska, ostatni ,,Prezent,, dla Kościoła, aby go uświęcić i przygotować jako Oblubienica na ostateczne przyjście pana młodego na koniec czasów. Czym jest ten Prezent? To jest Królestwo Woli Bożej lub ,,Dar życia w Woli Bożej,,.

Czy wiesz, czym jest życie w Woli Bożej?… To cieszyć się,tu na ziemi, wszystkimi Boskimi przymiotami… Krótko mówiąc, żyć w Woli Bożej to zespolić się w jedno (przez łaskę) z Jezusem i uczynić naszym wszystko, co do Niego należy, aby ofiarować to wszystkim stworzeniom i zastąpić czyny każdego stworzenia boskimi czynami Jezusa, a więc w boski sposób odwdzięczyć się Jezusowi w imieniu każdego stworzenia. Jest to Świętość jeszcze nieznana, a którą Jezus ujawni, da nam ostatnią ozdobę, najpiękniejszą i najbardziej błyskotliwą spośród wszystkich innych świętości, która będzie zwieńczeniem i dopełnieniem wszystkich innych świętości. (Sługa Boża Luisa Picarretta, Dar życia w Woli Bożej)

Prawdzie synostwo, które zostało utracone w ogrodzie Eden. Znów będziemy posiadać „nadnaturalne” dary, którymi kiedyś cieszyli się Adam i Ewa. 

Dary naszych pierwszych rodziców… obejmują między innymi nadnaturalne dary nieśmiertelności, wlanej wiedzy, odporności na pożądanie i panowanie nad całym stworzeniem. Rzeczywiście, po grzechu pierworodnym, Adam i Ewa, którzy cieszyli się tymi darami, stracili je, skąd stworzenie zwróciło się przeciwko nim.

W 36 tomach, które Jezus i Matka Boża podyktowali Słudze Bożej Luizie Piccarrecie: wielokrotnie wyjaśniają, w jaki sposób przywrócenie Boskiej Woli w człowieku będzie szczytem historii zbawienia.

W stworzeniu moim ideałem było utworzenie Królestwa Mojej Woli w duszy Mojego stworzenia. Moim głównym celem było uczynienie z każdego człowieka obrazu Boskiej Trójcy na mocy wypełnienia w nim Mojej Woli. Ale przez wycofanie się człowieka z Mojej Woli straciłem w nim Moje Królestwo i przez 6000 długich lat musiałem walczyć. 

Więc teraz do tego dochodzimy: Walka Królestw trwa. Ale w tej ciemności Bóg dał nam gwiazdę, za którą podążamy: Maryję, która dosłownie wskazuje nam drogę, którą mamy iść, aby przygotować się na zstąpienie tego Królestwa. 

To na Nią jako Matkę i Wzór Kościół musi patrzeć, aby w pełni zrozumieć sens swojej własnej misji.  (Papież JAN PAWEŁ II)

NASZA PANI, KLUCZ

Podczas objawień Matki Bożej na całym świecie często ogłasza się pod tytułem: „Matka Boża Królowa Pokoju”, „Niepokalane Poczęcie” czy „Matka Boża Bolesna” itd. Nie są to przechwałki ani zwykłe opisy: są to prorocze refleksje na temat tego, kim i czym ma się stać sam Kościół w granicach czasu.

Wśród wszystkich wierzących jest jak „zwierciadło”, w którym odbijają się w najgłębszy i najbardziej przejrzysty sposób „potężne dzieła Boże”.  (Papież JAN PAWEŁ II)

Kiedy mówi się o [Maryi lub Kościele], można zrozumieć znaczenie obu, prawie bez zastrzeżeń.

Dlatego Kościół stanie się Niepokalany; ona także stanie się matką powszechnego pokoju; i tak też i ona musi przejść przez smutek Kościoła aby uświadomić sobie to przyjście Zmartwychwstania. W rzeczywistości ta czystość jest niezbędnym prekursorem, aby zstąpiło Królestwo Woli Bożej i aby panował Jezus w Kościele. 

„Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Trzeba było być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: „Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele” (Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: „Przyjdź królestwo Twoje!””Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2819

Matka Boża wyjaśniła Luizie, w jaki sposób została poczęta bez grzechu, ale przez całe swoje młode życie musiała nadal rozszerzać Królestwo Woli Bożej w swoim sercu, aby przygotować się na zstąpienie Jezusa w jej łonie. W rzeczywistości dopiero podczas zwiastowania uświadomiła sobie Boski Plan, dając mu w ten sposób pełne „fiat” w tym momencie.

Żyjąc w Woli Bożej, utworzyłem niebiosa i jego Boskie Królestwo w mojej duszy. Gdybym nie utworzył we mnie tego Królestwa, Słowo nigdy nie zstąpiłoby z nieba na ziemię. Jedynym powodem, dla którego zstąpił, było to, że był w stanie zejść do swojego własnego Królestwa, które Wola Boża ustanowiła we mnie… Rzeczywiście, Słowo nigdy nie zstąpiłoby do obcego królestwa – wcale. Z tego powodu najpierw chciał uformować swoje Królestwo we mnie, a potem zejść do niego jako zdobywca. ( Matka Boża do Picaretty)

Istnieje klucz aby zrozumieć, co ty i ja musimy zrobić w nadchodzących dniach, aby przygotować się na przyjście Chrystusa, który będzie panował w nas. Musimy przestać dawać życie naszej ludzkiej woli i we wszystkim przyjmować wolę Bożą. Dlatego Matka Boża staje się ,,Znakiem,, który pojawił się w naszych czasach „Niewiasta obleczona w słońce” Woli Bożej, która jest w stanie uniknąć smoka. Jeśli więc mamy pokonać szatana w tej godzinie odstępstwa (która jest w rzeczywistości daremnym ukoronowaniem ludzkiej woli), musimy naśladować tę kobietę całym naszym bytem.

Czy wiesz, co nas różni? To Twoja wola okrada Cię ze świeżości łaski, piękna, które zachwyca Twego Stwórcę, z siły, która zwycięża i znosi wszystko, oraz miłości, która ma wpływ na wszystko. Krótko mówiąc, wasza wola nie jest Wolą, która ożywia waszą Niebiańską Matkę. Znałem swoją ludzką wolę tylko po to, by składać ją w ofierze w hołdzie mojemu Stwórcy. ( Nasza Pani Luizie)

Jeśli my również będziemy składać w ofierze naszą ludzką wolę, prosząc każdego dnia, aby Bóg dał nam dar życia w Woli Bożej, to powoli zaczniemy obserwować, jak wewnętrzna niezgoda, niepokój, strach i złe samopoczucie ludzkiej woli – zacznie topnieć przed wschodzącym w niej słońcem.

PRAWDZIWY POKÓJ

Dlatego można teraz lepiej zrozumieć podstawę Ery Pokoju: ponowne zjednoczenie woli człowieka z Wolą Boga, aż po same krańce ziemi. W tym pojedyncze owoce, sprawiedliwość i pokój ujawnią się w sposób tak cudowny, że nie mają sobie równych od czasu Wcielenia i Zmartwychwstania samego Jezusa. 

Tutaj przepowiedziane jest, że jego królestwo nie będzie miało granic i zostanie wzbogacone sprawiedliwością i pokojem: „za jego dni wyrośnie sprawiedliwość i obfitość pokoju… I będzie panował od morza do morza i po krańce ziemi ”… Kiedy ludzie uznają, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, że Chrystus jest Królem, społeczeństwo otrzyma w końcu wielkie błogosławieństwa prawdziwej wolności, uporządkowanej dyscypliny, pokoju i harmonii… ponieważ wraz z rozprzestrzenianiem się i zasięgiem królestwa Chrystusa ludzie będą coraz bardziej świadomi więzi, która ich łączy, i w ten sposób wiele konfliktów zostanie albo całkowicie powstrzymanych, albo przynajmniej ich zgorzknienie zostanie zmniejszone. (Papież PIUS XI 11 grudnia 1925)

Tym „łącznikiem” jest Wola Boża. 

Pokój to nie tylko brak wojny… Pokój to „spokój porządku”. Pokój jest dziełem sprawiedliwości i efektem miłości.

… W Chrystusie urzeczywistnia się właściwy porządek wszystkich rzeczy, zjednoczenie nieba i ziemi, zgodnie z zamierzeniami Boga Ojca od samego początku. To posłuszeństwo Wcielonemu Bogu Synowi przywraca, pierwotną komunię człowieka z Bogiem, a zatem pokój na świecie. Jego posłuszeństwo jednoczy po raz kolejny wszystko: „rzeczy w niebie i rzeczy na ziemi”. (Kardynał Raymond Burke, przemówienie w Rzymie; 18 maja 2018)

„Całe stworzenie”, powiedział św. Paweł, „wzdycha i trudzi się aż do teraz”, oczekując odkupieńczych wysiłków Chrystusa, aby przywrócić właściwą relację między Bogiem a Jego stworzeniem. Ale akt odkupienia Chrystusa sam z siebie nie odnowił wszystkiego, po prostu umożliwił dzieło odkupienia, zapoczątkował nasze odkupienie. Tak jak wszyscy ludzie uczestniczą w nieposłuszeństwie Adama, tak wszyscy ludzie muszą uczestniczyć w posłuszeństwie Chrystusa woli Ojca. Odkupienie będzie pełne tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie podzielą jego posłuszeństwo

To jest nasza wielka nadzieja i nasze wezwanie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” – królestwo pokoju, sprawiedliwości i pogody ducha, które przywróci pierwotną harmonię stworzenia. (Papież JAN PAWEŁ II listopad 2002)

Posted in Apokalipsa, Znaki czasu, Świat innymi oczami | Otagowane: , , , | 223 Komentarze »

Jezus zawsze będzie nam udzielał potrzebnych łask

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 Maj 2023

Czytamy w Ewangelii te pocieszające słowa Jezusa: „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.”. A antyfona na komunię zawiera inne, nie mniej pocieszające słowa Pana:  „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem i oglądali moją chwałę”.

Sam Pan jest naszym orędownikiem w niebie i obiecuje nam, że o cokolwiek poprosimy w Jego imieniu, da nam. Prosić w Jego Imię znaczy przede wszystkim wierzyć w Jego Zmartwychwstanie iw Jego miłosierdzie; i oznacza prosić o to, co ludzkie lub nadprzyrodzone, co jest odpowiednie dla naszego zbawienia, co jest podstawowym celem chrześcijańskiej cnoty nadziei, samego życia człowieka.

Jest ludzka nadzieja rolnika, gdy sieje, marynarza, który wyrusza w podróż, kupca, gdy zaczyna interes. Celem jest osiągnięcie dobrego, ludzkiego celu: dobrych zbiorów, dopłynięcie do portu do którego obrano kurs, dobry zysk. Jest też nadzieja chrześcijańska, która jest zasadniczo nadprzyrodzona i dlatego znacznie przewyższa ludzkie pragnienie szczęścia i naturalną ufność w Bogu. Dzięki tej cnocie dążymy do życia wiecznego, do nadprzyrodzonego szczęścia, które nie jest niczym innym jak posiadaniem Boga: widzieć Boga tak, jak On widzi siebie, kochać Go tak, jak On kocha siebie. Zbliżając się do Boga, czynimy to za pomocą środków, które On nam obiecał i których nigdy nam nie zabraknie, jeśli ich nie odrzucimy. Podstawowym powodem, dla którego mamy nadzieję na osiągnięcie tego nieskończonego dobra, jest to, że Bóg podaje nam swoją rękę,

Dzięki cnocie nadziei chrześcijanin nie ma pewności zbawienia — chyba że dzięki bardzo szczególnej łasce Bożej — ale zmierza z pewnością do jego celu, podobnie jak w porządku rzeczy ludzkich kto wyrusza w podróż, nie ma pewności, że dotrze do końca swojego celu, ale ma pewność, że jest na właściwej drodze i że dotrze, jeśli nie porzuci drogi. „Pewność nadziei chrześcijańskiej nie jest więc pewnością zbawienia, ale absolutną pewnością, że jesteśmy na dobrej drodze do niego”, ufając, że Bóg „nigdy nie nakazuje niemożliwego, ale nakazuje nam czynić, co możemy, i prosić o to, co nie jest w naszej mocy”.

 Wszyscy powinniśmy mieć mocną nadzieję na Bożą pomoc. Bo jeśli jesteśmy wierni łasce, tak jak Bóg rozpoczął w nas dzieło naszego zbawienia, tak też je doprowadzi do końca, działając w nas. „Pan nas nie opuści, jeśli my Go nie opuścimy, i da nam środki niezbędne do odniesienia sukcesu w każdych okolicznościach, w każdym czasie i miejscu. Wysłucha nas za każdym razem, gdy zwrócimy się do Niego z pokorą. On da nam środki do szukania świętości w naszej pracy, pośród naszej pracy i w warunkach, które otaczają nasze życie. On da nam więcej łaski, jeśli nasze trudności są większe, i więcej siły, jeśli nasza słabość jest większa.

Posted in Warto wiedzieć, Świat innymi oczami | Otagowane: , , | 109 Komentarzy »

Miłosierdzie Boże i dwie drogi

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 kwietnia 2023

Miłosierdzie Boże pomaga nam wyjść poza nasz ograniczony świat przestrzeni i czasu. W rzeczywistości cudownie prowadzi nas do rzeczywistości poza nami.

Wielu ludzi myśli, że po tym życiu nie ma życia po życiu. Po prostu żyjemy i umieramy i to wszystko. Jest to jednak niewyraźna wizja tych, którzy z wielu powodów nie wierzą w życie pozagrobowe. Ze swojej duchowej drogi, jak wspaniale opowiedziała w Dzienniczku, św. Faustyna mówi nam o tym, co dzieje się po tym świecie.

W swoim Dzienniku podaje nam następujący opis:

W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniem i kamienista, a ludzie, którzy nią szli – ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach.

Którą chcę iść drogą? Tą, która wygląda fajnie, ale kończy się wiecznym złem, czy tą, która wygląda okropnie, ale prowadzi do wiecznego szczęścia?

Posted in Warto wiedzieć, Świat innymi oczami | Otagowane: | 92 Komentarze »

Iskra z Polski rozlewa się

Posted by Dzieckonmp w dniu 9 października 2022

Mateusz Morawiecki – Wielki mąż stanu. Jedyna nadzieja dla Europy to Polska.

Posted in Ciekawe, Patriotyzm, Polityka, Warto wiedzieć, Znaki czasu, Świat innymi oczami | Otagowane: , , | 129 Komentarzy »

Twoje okno możliwości przygotowania się przed katastrofalnymi wydarzeniami w 2023 r. Szybko się zamyka

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 września 2022

Nie wiem, jak mógłbym to wyrazić jaśniej. W tej chwili zdecydowana większość społeczeństwa jest kompletnie nieprzygotowana na to, co nas czeka. Każdego dnia w wiadomościach pojawia się coraz więcej oznak, że globalne wydarzenia zaczynają wymykać się spod kontroli, ale zamiast wykorzystać okres tego lata, aby się przygotować, większość populacji zamiast tego imprezuje. To bardzo frustrujące, ponieważ już jakiś czas temu, uruchomiłem alarm. Ludzie powinni skorzystać z okazji, którą mamy tego lata, aby podjąć działania, ponieważ nadchodzące miesiące będą wypełnione głodem, wojną, zarazą, klęskami żywiołowymi i poważnymi problemami gospodarczymi. Lato oficjalnie kończy się pod koniec września i wierzę, że wydarzenia na świecie znacznie przyspieszą gdy lato się skończy przez pozostałą część 2022 roku i na początku 2023 roku.

Większość ludzi zawsze myśli, że ma więcej czasu na przygotowanie.

Ale jak niedawno dowiedzieli się mieszkańcy miasta Missisipi, możliwość przygotowania się może się nagle skończyć …

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-08-30/usa-180-tys-osob-bez-dostepu-do-wody-brakuje-jej-nawet-do-splukiwania-toalet/

To kolejny przykład, który pokazuje, dlaczego posiadanie planu na wodę powinno być absolutnie kluczowe dla twojego planu przygotowań.

Pewnego dnia woda może przestać wypływać z twoich kranów.

Jeśli tak się stanie, co zrobisz?

Chcę jeszcze kilka zdań napisać na temat energii.

Jesteśmy we wczesnych stadiach najgorszego globalnego kryzysu energetycznego w jakimkolwiek z naszych wcieleń, a rachunki za energię rosną w stratosferze na całej planecie.

Niestety to dopiero początek.

Ponieważ dostawy energii stają się jeszcze ciaśniejsze, rachunki za energię będą tylko rosły.

W Niemczech niektórzy producenci zdecydowali się już wstrzymać produkcję z powodu absurdalnie wysokich rachunków za energię.

To nie tylko chwilowy problem.

Kilka dni temu ściśle związany z Klausem Schwabem premier Belgii powiedział, że Europejczycy będą się zmagać z tym kryzysem energetycznym przez następne pięć do dziesięciu lat.

https://wiadomosci.wp.pl/czarna-prognoza-premiera-belgii-bedzie-10-ciezkich-zim-6804432495524608a

Inny silnie związany z Klausem Schwabem Prezydent Francji Macron stwierdził kilka dni temu że mamy do czynienia z końcem ery obfitości.

https://wgospodarce.pl/informacje/116153-macron-zapowiedzial-koniec-ery-obfitosci

Wspomnę jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o czekającym nas kryzysie finansowym. Bodajże 23 sierpnia papież Franciszek wydał dyrektywę.

Departament Gospodarki Stolicy Apostolskiej wydał nową dyrektywę inwestycyjną która mówi aby wszystkie departamenty stolicy apostolskiej przekazały wszystkie swoje aktywa i inwestycje do AP SA. 

Opublikowane zarządzenie mówi, że wszystkie aktywa muszą zostać przeniesione do 30 wrzesnia bez prawa wyjątków. 

Cokolwiek możesz zrobić, aby stać się bardziej niezależnym od systemu, jest dobre, ponieważ system zawodzi.

A przykłady, o których wspomniałem w tym artykule, są stosunkowo niewielkie w porównaniu z katastrofalnymi katastrofami, które w końcu zobaczymy.

Więc proszę, przygotuj się, póki jeszcze możesz.

To lato wkrótce się skończy, a 2023 szybko się pojawi, zanim się zorientujesz.

Posted in Alert, Apokalipsa, Dzieła szatana w swiecie, Nasz smutny czas, Warto wiedzieć, Wielki Ucisk, Znaki czasu, Świat innymi oczami | Otagowane: , | 200 Komentarzy »