Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for the ‘Znaki czasu’ Category

Przygotowanie do Ery Pokoju

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 Maj 2023

Ludzie muszą szukać pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym.
(Papież PIUS XI 11 grudnia 1925)

Święta Maryjo, Matko Boża, Matko nasza,
naucz nas wierzyć, mieć nadzieję, kochać Ciebie.
Pokaż nam drogę do Jego Królestwa!
Gwiazdo morza, świeć nad nami i prowadź nas na naszej drodze! (Papież BENEDYKT XVI)

Czym w istocie jest „Era Pokoju”, która nadejdzie po tych dniach ciemności jakie obecnie przeżywamy? Dlaczego teolog papieski pięciu papieży, w tym św. Jana Pawła II, powiedział, że będzie to „największy cud w historii świata, ustępujący tylko zmartwychwstaniu?” Niebo powiedziało widzącej Elżbiecie Kindelmann z Węgier o Erze Pokoju tak:

… Duch Pięćdziesiątnicy zaleje ziemię swoją mocą i wielki cud przyciągnie uwagę całej ludzkości. Będzie to efekt łaski Płomienia Miłości… którym jest sam Jezus Chrystus… coś takiego się nie wydarzyło, odkąd Słowo stało się ciałem. Ślepota szatana oznacza powszechny triumf Mojego Boskiego Serca, wyzwolenie dusz i otwarcie drogi do zbawienia w całej jej mierze.  (Jezus do Elizabeth Kindelmann, Płomień miłości w 1962; Imprimatur Arcybiskup Charles Chaput)

Wszystko to brzmi dość nadzwyczajnie, wręcz epokowo. I tak będzie, ponieważ to, co Bóg zamierza uczynić, doprowadzi w końcu do spełnienia słów, którymi modliliśmy się przez 2000 lat:

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jako w niebie, tak i na ziemi.

Kiedy Jezus mówi, że się otworzy „Droga do zbawienia w pełnym wymiarze”, ma na myśli, że nadchodzi nowa łaska, ostatni ,,Prezent,, dla Kościoła, aby go uświęcić i przygotować jako Oblubienica na ostateczne przyjście pana młodego na koniec czasów. Czym jest ten Prezent? To jest Królestwo Woli Bożej lub ,,Dar życia w Woli Bożej,,.

Czy wiesz, czym jest życie w Woli Bożej?… To cieszyć się,tu na ziemi, wszystkimi Boskimi przymiotami… Krótko mówiąc, żyć w Woli Bożej to zespolić się w jedno (przez łaskę) z Jezusem i uczynić naszym wszystko, co do Niego należy, aby ofiarować to wszystkim stworzeniom i zastąpić czyny każdego stworzenia boskimi czynami Jezusa, a więc w boski sposób odwdzięczyć się Jezusowi w imieniu każdego stworzenia. Jest to Świętość jeszcze nieznana, a którą Jezus ujawni, da nam ostatnią ozdobę, najpiękniejszą i najbardziej błyskotliwą spośród wszystkich innych świętości, która będzie zwieńczeniem i dopełnieniem wszystkich innych świętości. (Sługa Boża Luisa Picarretta, Dar życia w Woli Bożej)

Prawdzie synostwo, które zostało utracone w ogrodzie Eden. Znów będziemy posiadać „nadnaturalne” dary, którymi kiedyś cieszyli się Adam i Ewa. 

Dary naszych pierwszych rodziców… obejmują między innymi nadnaturalne dary nieśmiertelności, wlanej wiedzy, odporności na pożądanie i panowanie nad całym stworzeniem. Rzeczywiście, po grzechu pierworodnym, Adam i Ewa, którzy cieszyli się tymi darami, stracili je, skąd stworzenie zwróciło się przeciwko nim.

W 36 tomach, które Jezus i Matka Boża podyktowali Słudze Bożej Luizie Piccarrecie: wielokrotnie wyjaśniają, w jaki sposób przywrócenie Boskiej Woli w człowieku będzie szczytem historii zbawienia.

W stworzeniu moim ideałem było utworzenie Królestwa Mojej Woli w duszy Mojego stworzenia. Moim głównym celem było uczynienie z każdego człowieka obrazu Boskiej Trójcy na mocy wypełnienia w nim Mojej Woli. Ale przez wycofanie się człowieka z Mojej Woli straciłem w nim Moje Królestwo i przez 6000 długich lat musiałem walczyć. 

Więc teraz do tego dochodzimy: Walka Królestw trwa. Ale w tej ciemności Bóg dał nam gwiazdę, za którą podążamy: Maryję, która dosłownie wskazuje nam drogę, którą mamy iść, aby przygotować się na zstąpienie tego Królestwa. 

To na Nią jako Matkę i Wzór Kościół musi patrzeć, aby w pełni zrozumieć sens swojej własnej misji.  (Papież JAN PAWEŁ II)

NASZA PANI, KLUCZ

Podczas objawień Matki Bożej na całym świecie często ogłasza się pod tytułem: „Matka Boża Królowa Pokoju”, „Niepokalane Poczęcie” czy „Matka Boża Bolesna” itd. Nie są to przechwałki ani zwykłe opisy: są to prorocze refleksje na temat tego, kim i czym ma się stać sam Kościół w granicach czasu.

Wśród wszystkich wierzących jest jak „zwierciadło”, w którym odbijają się w najgłębszy i najbardziej przejrzysty sposób „potężne dzieła Boże”.  (Papież JAN PAWEŁ II)

Kiedy mówi się o [Maryi lub Kościele], można zrozumieć znaczenie obu, prawie bez zastrzeżeń.

Dlatego Kościół stanie się Niepokalany; ona także stanie się matką powszechnego pokoju; i tak też i ona musi przejść przez smutek Kościoła aby uświadomić sobie to przyjście Zmartwychwstania. W rzeczywistości ta czystość jest niezbędnym prekursorem, aby zstąpiło Królestwo Woli Bożej i aby panował Jezus w Kościele. 

„Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Trzeba było być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: „Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele” (Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: „Przyjdź królestwo Twoje!””Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2819

Matka Boża wyjaśniła Luizie, w jaki sposób została poczęta bez grzechu, ale przez całe swoje młode życie musiała nadal rozszerzać Królestwo Woli Bożej w swoim sercu, aby przygotować się na zstąpienie Jezusa w jej łonie. W rzeczywistości dopiero podczas zwiastowania uświadomiła sobie Boski Plan, dając mu w ten sposób pełne „fiat” w tym momencie.

Żyjąc w Woli Bożej, utworzyłem niebiosa i jego Boskie Królestwo w mojej duszy. Gdybym nie utworzył we mnie tego Królestwa, Słowo nigdy nie zstąpiłoby z nieba na ziemię. Jedynym powodem, dla którego zstąpił, było to, że był w stanie zejść do swojego własnego Królestwa, które Wola Boża ustanowiła we mnie… Rzeczywiście, Słowo nigdy nie zstąpiłoby do obcego królestwa – wcale. Z tego powodu najpierw chciał uformować swoje Królestwo we mnie, a potem zejść do niego jako zdobywca. ( Matka Boża do Picaretty)

Istnieje klucz aby zrozumieć, co ty i ja musimy zrobić w nadchodzących dniach, aby przygotować się na przyjście Chrystusa, który będzie panował w nas. Musimy przestać dawać życie naszej ludzkiej woli i we wszystkim przyjmować wolę Bożą. Dlatego Matka Boża staje się ,,Znakiem,, który pojawił się w naszych czasach „Niewiasta obleczona w słońce” Woli Bożej, która jest w stanie uniknąć smoka. Jeśli więc mamy pokonać szatana w tej godzinie odstępstwa (która jest w rzeczywistości daremnym ukoronowaniem ludzkiej woli), musimy naśladować tę kobietę całym naszym bytem.

Czy wiesz, co nas różni? To Twoja wola okrada Cię ze świeżości łaski, piękna, które zachwyca Twego Stwórcę, z siły, która zwycięża i znosi wszystko, oraz miłości, która ma wpływ na wszystko. Krótko mówiąc, wasza wola nie jest Wolą, która ożywia waszą Niebiańską Matkę. Znałem swoją ludzką wolę tylko po to, by składać ją w ofierze w hołdzie mojemu Stwórcy. ( Nasza Pani Luizie)

Jeśli my również będziemy składać w ofierze naszą ludzką wolę, prosząc każdego dnia, aby Bóg dał nam dar życia w Woli Bożej, to powoli zaczniemy obserwować, jak wewnętrzna niezgoda, niepokój, strach i złe samopoczucie ludzkiej woli – zacznie topnieć przed wschodzącym w niej słońcem.

PRAWDZIWY POKÓJ

Dlatego można teraz lepiej zrozumieć podstawę Ery Pokoju: ponowne zjednoczenie woli człowieka z Wolą Boga, aż po same krańce ziemi. W tym pojedyncze owoce, sprawiedliwość i pokój ujawnią się w sposób tak cudowny, że nie mają sobie równych od czasu Wcielenia i Zmartwychwstania samego Jezusa. 

Tutaj przepowiedziane jest, że jego królestwo nie będzie miało granic i zostanie wzbogacone sprawiedliwością i pokojem: „za jego dni wyrośnie sprawiedliwość i obfitość pokoju… I będzie panował od morza do morza i po krańce ziemi ”… Kiedy ludzie uznają, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, że Chrystus jest Królem, społeczeństwo otrzyma w końcu wielkie błogosławieństwa prawdziwej wolności, uporządkowanej dyscypliny, pokoju i harmonii… ponieważ wraz z rozprzestrzenianiem się i zasięgiem królestwa Chrystusa ludzie będą coraz bardziej świadomi więzi, która ich łączy, i w ten sposób wiele konfliktów zostanie albo całkowicie powstrzymanych, albo przynajmniej ich zgorzknienie zostanie zmniejszone. (Papież PIUS XI 11 grudnia 1925)

Tym „łącznikiem” jest Wola Boża. 

Pokój to nie tylko brak wojny… Pokój to „spokój porządku”. Pokój jest dziełem sprawiedliwości i efektem miłości.

… W Chrystusie urzeczywistnia się właściwy porządek wszystkich rzeczy, zjednoczenie nieba i ziemi, zgodnie z zamierzeniami Boga Ojca od samego początku. To posłuszeństwo Wcielonemu Bogu Synowi przywraca, pierwotną komunię człowieka z Bogiem, a zatem pokój na świecie. Jego posłuszeństwo jednoczy po raz kolejny wszystko: „rzeczy w niebie i rzeczy na ziemi”. (Kardynał Raymond Burke, przemówienie w Rzymie; 18 maja 2018)

„Całe stworzenie”, powiedział św. Paweł, „wzdycha i trudzi się aż do teraz”, oczekując odkupieńczych wysiłków Chrystusa, aby przywrócić właściwą relację między Bogiem a Jego stworzeniem. Ale akt odkupienia Chrystusa sam z siebie nie odnowił wszystkiego, po prostu umożliwił dzieło odkupienia, zapoczątkował nasze odkupienie. Tak jak wszyscy ludzie uczestniczą w nieposłuszeństwie Adama, tak wszyscy ludzie muszą uczestniczyć w posłuszeństwie Chrystusa woli Ojca. Odkupienie będzie pełne tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie podzielą jego posłuszeństwo

To jest nasza wielka nadzieja i nasze wezwanie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” – królestwo pokoju, sprawiedliwości i pogody ducha, które przywróci pierwotną harmonię stworzenia. (Papież JAN PAWEŁ II listopad 2002)

Posted in Apokalipsa, Znaki czasu, Świat innymi oczami | Otagowane: , , , | 223 Komentarze »

Czas przyśpiesza – możesz być zaskoczony widząc gdzie znajdujemy się na Osi czasu

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 kwietnia 2023

Wielu z was zdaje się zauważać i czuć że czasu jest mało i możecie mieć rację, ponieważ ciemna strona zaczyna grać i próbuje śpieszyć się, znowu widzimy, jak historia się powtarza. Skupmy się na cyfrowej walucie którą dokładnie 10 kwietnia tego roku MFW ogłosił swoją nową walutą, która zdominuje świat. Tą cyfrową walutę ogólnoświatową nazwano UNICOIN . W lipcu zostanie uruchomiony start jak zapowiedziano na konferencji prasowej. Nie akceptujemy rzeczy łatwo i wielu z nas nie chce akceptować cyfrowej waluty. Cóż nie będziemy mieli wielkiego wyboru, jeśli przejmą kontrolę nad walutą cyfrową, mogą ją wykorzystać przeciwko tobie, może ona wyparować. Wiemy że są ludzie którzy próbują kupić złoto i srebro oraz inne metale szlachetne, aby zabezpieczyć swoją sytuację finansową, ale musimy spojrzeć na fakt, że Biblia mówi, że za chwilę złoto i srebro będą bezwartościowe, jesteśmy zaszufladkowani, a scena jest ustawiana i jest już prawie na miejscu. Myślę, że jesteśmy prawie w punkcie próby generalnej, zanim Antychryst obejmie swoją pozycję na scenie centralnej. Wiele zależy od naszych modlitw i wiele zależy od tego, czy zamierzamy odwrócić się i wrócić do Boga wystarczająco szybko, ale nie wygląda na to, żebyśmy to zrobili, więc w konsekwencji zobaczymy o wiele więcej wstrząsów na świecie w pogodzie, na pewno na rynkach finansowych, konfliktów wojennych, na pewno zobaczymy więcej nieurodzaju, dziwnych wydarzeń, nagłośnienie zjawisk UFO, czy cokolwiek innego. Wszystko mają przygotowane, napinają już mięśnie i oceniają nasze reakcje, najtrudniejszą częścią tego wszystkiego jest zrozumienie przez ludzi, że byliśmy okłamywani przez dziesiątki lat od wieków a teraz sprawy zbliżają się do punktu kulminacyjnego. Ludzie zastanawiają się gdzie mogą pójść gdzie mogą uciec – w góry? – być może na pewno tak mówi o tym Biblia. Ludzie będą uciekać, a czy Ty poczyniłeś przygotowania, pomyślałeś gdzie jesteś z tymi wszystkimi wydarzeniami, czy masz poczucie pilnej potrzeby zadbać o swoją rodzinę? Czy może wypełniasz swoje życie wieloma rozrywkami, aby uniknąć poczucia, że unikasz rzeczywistości tego, co nadchodzi. Wielu z nas tęskni za naszym dzieciństwem za prostszymi czasami, bo teraz dzięki technologi rzeczy są o wiele łatwiejsze i w zasięgu ręki, aby się rozproszyć, mamy różne rzeczy, które mogą odwrócić naszą uwagę jak różne dobra, muzyka, internet, gry czy media społecznościowe, ale na końcu marnujemy dużo czasu, którego nie mamy, czasu do stracenia. Gdybyś wiedział, że masz mało czasu, czy spędzałbyś czas grając w gry, czy marnowałbyś czas, co byś zrobił by coś zmienić. Właśnie jesteśmy w tym momencie, ale ludzie nie są świadomi o tym. Rzeczy zmienią się dramatycznie i będą musiały być eskalowane, będą musiały być zdumiewające rzeczy, szokujące rzeczy by przejąć nad nami kontrolę. To niesamowite jak szybko zostaliśmy połknięci w całości przez kłamstwo. Tym nas karmiono od wielu lat. Mam na myśli wielkie oszustwo oparte na kłamstwie, i teraz uwierzymy we wszystko , zaakceptujemy wszystko tak długo jak długo nie zostanie nam zabrana strefa komfortu. Ale wiedz że niedługo zostaniemy wyrzuceni z tej strefy. Pojawiają się masowo tzw. prorocze przesłania, które podają konkretne godziny i daty – uważaj! Bóg nie podaje dat. Musimy być ostrożni, musimy strzec nasze zmysły i nie biegać do każdego, kto miał rzekome wizje. W ciągu ostatnich lat było wielu wizjonerów którzy sromotnie zawiedli. Wiem są też inni którzy są bardziej prawdziwi, ale jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co nadchodzi, przeczytaj księgę apokalipsy, jeśli chcesz wiedzieć, co nadchodzi, wyłącz rozpraszacze, odejdź od nich i zacznij słuchać Boga, ponieważ czas już dawno minął. Jeśli nie masz nawyku słuchania Boga, musisz się bardzo szybko nauczyć, nie masz zbyt dużo czasu na to.

Posted in Apokalipsa, Dzieła szatana w swiecie, Nasz smutny czas, Warto wiedzieć, Wielki Ucisk, Znaki czasu | Otagowane: , , | 106 Komentarzy »

Złożono wniosek o koniec hodowli zwierząt na ubój w UE. Nadchodzi tylko żywność z laboratorium?

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 marca 2023

Aktywiści domagają się zakazu hodowli zwierząt w UE i walczą o „koniec epoki mięsa”. W zamian oferują konsumentom steki z laboratorium i kotlety z soczewicy. Polscy hodowcy są oburzeni tymi pomysłami. Zastanawiają się, skąd będą jajka, mleko i nawozy naturalne, jeśli UE zlikwiduje hodowlę.

Do Komisji Europejskiej trafił wniosek o zarejestrowanie nowej unijnej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest zlikwidowanie w Unii Europejskiej hodowli zwierząt do celów służących człowiekowi – przekazał „Nasz Dziennik”. Według gazety pierwszym krokiem miałoby być wyeliminowanie uboju zwierząt

„Nasz Dziennik” poinformował, że twórcy inicjatywy mają rok na zebranie minimum miliona podpisów w co najmniej siedmiu krajach Unii Europejskiej. Jeżeli im się to uda, to Komisja Europejska będzie musiała rozpatrzyć wniosek w tej sprawie.

Inicjatywa obywatelska pod nazwą „End The Slaughter Age”, czyli „Koniec epoki rzezi”, jest – w ocenie „ND” – „kolejną próbą stworzenia w Europie lewicowej utopii”.

Polscy hodowcy: inicjatywa „Koniec epoki rzezi” dyskryminuje produkcję zwierzęcą

Przeciwko tym pomysłom zaprotestowało środowisko polskich hodowców. Porozumienie #HodowcyRazem, w skład którego wchodzą przedstawiciele rolniczych organizacji branżowych ocenia, że inicjatywa usiłuje przekonać do rezygnacji ze sprawdzonych i stosowanych przez ludzkość od setek tysięcy lat źródeł pożywienia na rzecz rozwiązań testowanych od kilkunastu zaledwie lat i nie wychodzących poza eksperymentalne próby syntetycznych zamienników.

– Aktywność Inicjatywy zbiega się w czasie z informacjami o rosnących problemach finansowych firm obiecujących tanią i masową produkcję zamienników mięsa. Można odnieść wrażenie, że administracyjnymi metodami Inicjatywa ta chce wykreować sukces rynkowy tych firm – podają argumenty hodowcy.

Plan zniszczenia rolnictwa?

Zdaniem gazety twórcy nowej inicjatywy obywatelskiej „straszą wizją katastrofy klimatycznej, za którą rzekomo odpowiadają rolnicy, a szczególnie hodowcy zwierząt”. Jak możemy przeczytać, inicjatorzy akcji – zdaniem autorów artykułu – konsumentów mięsa oskarżają o niszczenie planety. A w zamian – twierdzi gazeta – proponują, aby UE postawiła na mięso komórkowe tworzone w laboratoriach oraz dania warzywne, które mają imitować mięso.

Gazeta przytacza komentarz prof. Romana Niżnikowskiego z Katedry Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w ocenie którego jest to „plan zniszczenia rolnictwa – nie tylko hodowli zwierząt, ale też producentów pasz”.

Rolnicy i hodowcy w Stanach Zjednoczonych oraz wielu europejskich producentów i eksporterów wyraża sprzeciw wobec planów UE. 

Unia Europejska (UE) składa się z 27 państw członkowskich z około 445 milionami ludzi.

Członków UE łączy unia celna, jednolity rynek, na którym towary mogą swobodnie przemieszczać się, wspólna polityka handlowa oraz wspólna polityka rolna i rybacka.

Państwa członkowskie UE to Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Manipulowanie faktami na temat mięsa zamiast rzetelnych informacji

Niestety po raz kolejny mamy do czynienia z manipulacją, grą sloganami, bez naukowych dowodów. Porozumienie #HodowcyRazem stwierdza, iż wiele stwierdzeń przedstawianych przez Inicjatywę jest po prostu nieprawdziwych.– Ich powielanie wynika albo z braku rzetelnej wiedzy na temat produkcji zwierzęcej albo jest elementem celowej kampanii dezinformującej (nieuczciwy lobbing). Inicjatywa, walcząc o eliminację „wykorzystywania zwierząt” hasłami o energochłonności produkcji i ochronie klimatu nie zauważa, że hodowla i produkcja zwierzęca zmienia się intensywnie właśnie pod kątem uwzględnienia dobrostanu zwierząt, eliminacji emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju – tłumaczą przedstawiciele Porozumienia.

Wyjaśniają ponadto, że właśnie ten kierunek zmian europejskich gospodarstw może być szkodliwy dla dalszego funkcjonowania organizacji ekologicznych i prozwierzęcych. Stąd postulaty całkowitego zakazu hodowli i produkcji zwierzęcej.

Źródło: https://legaartis.pl/blog/2023/01/18/zlozono-wniosek-o-koniec-hodowli-zwierzat-na-uboj-w-ue-nadchodzi-tylko-zywnosc-z-laboratorium/

Posted in Alert, Dziwny jest ten świat, Nasz smutny czas, Warto wiedzieć, Wielki Ucisk, Znaki czasu | Otagowane: , , | 167 Komentarzy »

Czy rok 2023 będzie rokiem globalnej wojny?

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 lutego 2023

Chiny i Rosja wykonują ruchy mobilizacyjne, które podnoszą czerwony alarm.

Dlaczego Chiny i Rosja nagle tak bardzo przejmują się mobilizacją wojsk? To, czego jesteśmy teraz świadkami, nie przypomina niczego, co widzieliśmy od czasów II wojny światowej. Rosjanie mobilizują setki tysięcy nowych żołnierzy, przygotowując się do nowej ofensywy na Ukrainie, a tymczasem kraje NATO przygotowują się do wysłania Ukraińcom ciężkich czołgów po raz pierwszy od początku wojny. Ale dlaczego Chińczycy zdecydowali, że wkrótce może być konieczna ogólnonarodowa mobilizacja? Czy Chiny spodziewają się wojny? Doniesiono, że każdy w Chinach, który ma „18 lat lub więcej”, może potencjalnie zostać poddany mobilizacji na mocy zupełnie nowego prawa, które wejdzie w życie od 1 marca tego roku.

Jedynym powodem, dla którego Chiny byłyby zaangażowane w wielką wojnę, jest decyzja o inwazji na Tajwan, a to może nastąpić znacznie wcześniej, niż wielu „ekspertów” przewidywało.

W momencie rozpoczęcia inwazji na Tajwan Stany Zjednoczone i Chiny znajdą się w stanie wojny.

A to będzie oznaczać, że przepływ towarów z Chin natychmiast się zatrzyma.

Większość ludzi zachodu po prostu nie rozumie, co to by oznaczało. Na przykład branża opieki zdrowotnej natychmiast znalazłaby się w stanie kompletnego chaosu.

Przerażający procent aktywnych składników farmaceutycznych w krajach zachodu jest wytwarzany w Chinach. Obejmuje to 95% importu ibuprofenu, 70% acetaminofenu i do 45% importowanej podaży penicyliny.

Co by się stało, gdyby Chiny po prostu wyłączyły te dostawy?

Istnieją tysiące innych rzeczy, które są produkowane w Chinach, których ludzie zachodu używają na co dzień, a których nie bylibyśmy już w stanie zdobyć.

A kiedy Tajwan zostanie zaatakowany, znajdujące się tam fabryki nie będą w stanie dostarczyć nam więcej mikroczipów, a to głęboko wpłynie na praktycznie każdą branżę, bo mikroczipy są potrzebne do zasilania wszystkiego, od samochodów po lodówki. Jeśli Chiny zaatakują Tajwan, będzie to naprawdę koszmarny scenariusz dla całego globu.

Gdzie indziej Rosjanie mobilizują już setki tysięcy nowych żołnierzy i wygląda na to, że szykują się do naprawdę dużego ruchu. Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow mówi, że Rosja zmobilizowała „znacznie więcej” niż 300 000 żołnierzy, być może do pół miliona, i ci napływają na Ukrainę w ramach przygotowań do wielkiej ofensywy, która ma się odbyć w nadchodzących dniach i tygodniach.

Jeśli Rosjanie zaczną pożerać ogromne połacie nowego terytorium na Ukrainie, nieuchronnie nastąpi bardzo silna reakcja mocarstw zachodnich.

A to jeszcze bardziej przybliży nas do wojny nuklearnej.

Rosjanie przewidują już taki scenariusz i zaczynają naprawiać schrony w całym kraju.

Według obecnych i byłych urzędników, którzy rozmawiali z The Moscow Times, schrony przeciwbombowe w całej Rosji przechodzą systematyczne inspekcje i naprawy zgodnie z poleceniem Kremla, aby zmodernizować rozpadającą się infrastrukturę z czasów sowieckich.

Wiele z tysięcy rosyjskich bunkrów, wzmocnionych piwnic i innych bezpiecznych kryjówek było zablokowanych przez dziesięciolecia.Ale w miarę jak wojna na Ukrainie się przeciąga, wydaje się, że władze lokalne wydają setki milionów rubli, aby ponownie nadawały się do zamieszkania. Rosjanie mają tysiące schronów przeciwbombowych, których można by użyć w przypadku konfliktu nuklearnego.

Ruskie ogłosiły że między 15 a 25 luty dokonają próbnego wystrzelenia pocisku SATAN2 . Jest to 208-tonowy hipersoniczny pocisk często nazywany apokaliptycznym. Urzędnicy w odległych dzielnicach Kamczatki zostali ostrzeżeni, aby byli gotowi na tą próbę.Rejony Tygilskiego, Karagińskiego i Ust-Kamczackiego na Półwyspie Kamczackim zostały ogłoszone „strefami zagrożenia”, do których mogą spaść fragmenty pocisków, podczas gdy wojsko prowadzi „prace eksperymentalne i testowe”

Posted in Alert, Apokalipsa, Dzieła szatana w swiecie, III wojna światowa, Nasz smutny czas, Polityka, Szatan, Znaki czasu | Otagowane: , , | 134 Komentarze »

Czy ucisk nadejdzie w 2023 roku?

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 grudnia 2022

Czy wchodzimy w ucisk? Czy w Izraelu jest teraz fałszywy prorok, który zwraca na siebie uwagę?

Mężczyzna o imieniu Rav Shlomo Yehuda pojawił się w mediach społecznościowych, a niektórzy nazywają go Eliaszem lub mesjaszem. Śledzą go prominentni rabini i mówi się że dokonuje cudów. Zna na pamięć cały Talmud i Torę. Urodzony w Hiszpanii w 1988 roku, jest chasydzkim rabinem mieszkającym w Izraelu. Jego zwolennicy twierdzą, że jest cudownym dzieckiem Tory. Tłumy gromadzą się, gdy przemawia, a inni oddani wyznawcy korzystają z Internetu, aby przekazać jego przesłanie szerszej publiczności.

Czyżby Żydzi znaleźli wysoce prawdopodobnego kandydata na ich Mesjasza?

W islamie osoba ta będzie uważana za Ad-Dajjala.

W chrześcijaństwie byłaby uważana za antychrysta.

Ciekawe są te czasy biorąc pod uwagę obecny stan świata.

.

.

Posted in Apokalipsa, Ciekawe, Nasz smutny czas, Warto wiedzieć, Wielki Ucisk, Znaki czasu | Otagowane: , , | 47 Komentarzy »