Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posts Tagged ‘3 tajemnica fatimska’

Problem Rosji – Orędzie nr.6

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 listopada 2012

18 luty 2011

Jezus:

Problemem jest Rosja. Ona jest matką nieprawości. Nie kocha ona ani Ameryki ani Izraela. Dlatego też Moja Matka poprosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Kiedy Rosja zostanie poświęcona, wszystko będzie złączone w jedno, gdyż teraz rozszerza ona swoją nieprawość. Całe inne zło jest żywione przez nią, gdyż ona wciąż pragnie być pierwszą pośród innych narodów. Używa ona innych dla swoich celów, znajdujących sojuszników w [czynieniu] zła.

Tłumaczyła : Czytelniczka

Źródło: locutions.org

 

Posted in Orędzia dotyczące 3 Tajemnicy fatimskiej | Otagowane: , , | 11 Komentarzy »

Duch Święty i Niepokalane Serce Maryi – Orędzie nr.5

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 listopada 2012

11 luty 2011

Maryja:

Dlaczego Ojciec Niebieski  chce ustanowić nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca? Tylko w ten sposób może nastać Era (Wiek) Ducha [Świętego]

Najprostszą drogą do zrozumienia Ducha Świętego jest droga przez Moje Niepokalane Serce. Moje Serce jest bramą do wejścia w Erę Ducha [Świętego]. To nie będzie ostatnia Era ale przygotuje ona na Powtórne Przyjście [Jezusa Chrystusa].

Źródło: locutions.org

Tłumaczyła : Czytelniczka

 

Posted in Orędzia dotyczące 3 Tajemnicy fatimskiej | Otagowane: , | 5 Komentarzy »

Dolina Wyroku – Orędzie nr.4

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 listopada 2012

Dolina Wyroku ( wyrażenie: „The Valley of Decision” pojawia się również w księdze Joela 4,14, w języku polskim brzmi Dolina Wyroku – tak też zostało przeze mnie przetłumaczone)

11 luty 2011

Jezus:

Po wydarzeniach w Jerozolimie i zjednoczeniu Kościoła z Izraelem wezwę wszystkie narody do Doliny Wyroku. Nie musi to być fizyczna dolina, gdyż wszystkie narody są już połączone poprzez łączność. Ta Dolina Wyroku będzie specjalnym momentem w historii.

Tak jak Izrael był w niebezpieczeństwie, tak świat będzie w momencie całkowitej bezradności. Lecz Ja zgromadzę wszystkie narody i nabiorą nowego oddechu, nastaną nowe możliwości, kiedy wszystkie narody zjednoczą się w świetle. Niektóre narody opuszczą Dolinę i powrócą do ciemności, lecz większość pozostanie w świetle. Zbrojenia zostaną ograniczone. Pieniądze będą wydawane na pożywienie. Pojawi się międzynarodowa współpraca, która była próbowana przez wielu ale nigdy się nie osiągnięta.

Obdarzę tymi błogosławieństwami wszystkie narody, które pozostaną w Dolinie Wyroku jako dar z Moich Rąk. Będzie panował pokój i nowa wiosna.

Komentarz: To orędzie ukazuje efekt tych wydarzeń na światowych liderów  w tym momencie, kiedy cały świat jest w niebezpieczeństwie. Kryzysy są rozwiązywane przez Niebo, poprzez zmianę w sercach światowych przywódców. Wszystkie lokucje, które są nadzwyczajne, wyjawiają wszystkie następstwa wizji Łucji o śmierci Ojca Świętego ( 13 lipca 1917 r.).

Tłumaczyła: Czytelniczka

Link do wpisu opisującego źródło orędzi

Posted in Orędzia dotyczące 3 Tajemnicy fatimskiej | Otagowane: , , | 56 Komentarzy »

Papież umiera w Jerozolimie – Orędzie nr.3

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 listopada 2012

9 luty 2011

Jezus:

Kościół wywodzi się z Izraela, jak dziecko narodziło się z matki, lecz Izrael zaczął odrzucać swoje własne dziecko. Ziemia odrzuciła owoc, który sama wydała. Nadeszły najsmutniejsze czasy w historii. Izrael i Kościół zostały rozdzielone. Teraz stoją po przeciwnych stronach. Matka odrzuciła swoje dziecko i ziemia odrzuciła swoje korzenie, które powinny w niej pozostać.

Piotr był Apostołem Żydów a Paweł zawsze nauczał pierwsze w synagogach. Słowo było nauczane a korzenie próbowały wrosnąć głębiej w ziemię. Jednakże nie mogły one przedostać się przez jej opór. Bez głębszych korzeni, roślina nie mogła pozostać dłużej w swojej pierwotnej ziemi.

Jednakże, kiedy nadejdzie ciemność a Izrael znajdzie się w niebezpieczeństwie, nadejdzie nowy moment. Papież, głowa Kościoła Katolickiego, przybędzie do Izraela w jej najciemniejszej godzinie i odda za niego swoje życie. Oczy wielu Żydów się otworzą. Powiedzą:  „Zostaliśmy ocaleni przez Kościół Katolicki”. Ziemia będzie otwarta i ponownie pochłonie pierwotne nasienie. Mój Kościół I Mój naród żydowski połączą się jak chciałem tego przez wieki.

Kiedy korzenie Kościoła z powrócą do swojej pierwotnej żydowskiej ziemi, inne podziały zostaną uleczone, gdyż pojawiły się one przez ten pierwszy podział Kościoła od Synagogi.

Stanie się jasne dla wszystkich kościołów chrześcijańskich, że wezwani są do jedności, wezwani do jedności w korzeniach ale i w sercu.

Kościoły zobaczą czego wcześniej nie widziały i będą czynić co wcześniej uważały za niemożliwe do zrobienia. Widząc jedność między Izraelem a Kościołem Katolickim będą mówić „Musimy być jedno”. Wszystkie bariery, które przez wieki były powodem braku jedności, zostaną zmiecione jednym tchnieniem Ducha.

Odbędzie się zgromadzenie, o których prorokował Izajasz. Wszystkie bogactwa narodów przyjdą do Izraela. To będzie prawdziwe bogactwo, bogactwo duchowe wszystkich kościołów zbierających się jako jeden w Jerozolimie razem z Izraelem i Kościołem Katolickim. Wszystkie bogactwa świata zostaną przekazane Izraelowi. To będzie prawdziwy dobrobyt, duchowy dobrobyt wszystkich kościołów zebranych w jedno w Jerozolimie razem z Izraelem i Kościołem Katolickim. Moja modlitwa zostanie urzeczywistniona, że wszyscy staną się jednym tak jak Ja i Ojciec jesteśmy Jedno. 

Również świat zobaczy coś zupełnie innego, czego wcześniej nie widział. Ujrzy on zjednoczone Kościoły i wszystkie Kościoły zjednoczone z Izraelem. Świat doświadczy potężnego wezwania do wyjścia z ciemności. Kościół i Izrael będą światłem dla wszystkich narodów. Światło nie będzie zmniejszone lub przykryte podziałami między Kościołami czy podziałami między Kościołami a Izraelem. Świat nie będzie potrafił uciec od tego zaproszenia. Jedność będzie zaproszeniem ich do zaakceptowania Mnie jako Pana.

Komentarz: To jest nadzwyczajne. Ofiarna śmierć Papieża doprowadzi do pełnego zjednoczenia się Izraela i Kościoła Katolickiego, co doprowadzi do ponownego zjednoczenia się chrześcijaństwa, zasadzonego ponownie w ziemi Izraela. To wielkie świadectwo stanie się wezwaniem dla świata do zaakceptowania Jezusa Chrystusa jako Pana.

Maryja:

 Nadchodzi moment kiedy zabiorę Mojego ukochanego syna, Papieża. Podążę z nim do Jerozolimy.  Po raz drugi przybędę do Jerozolimy aby być świadkiem śmierci syna.

Kiedy to nastąpi oczy narodu żydowskiego się otworzą. Zobaczą w śmierci papieża jak wiele dla nich uczynił Kościół Katolicki. Nie nastąpi żadna pomyłka w tym, który Kościół im błogosławi, gdyż zostanie to uczynione przez głowę Kościoła i przez największą ofiarę. Izrael obejmie (przyjmie) Kościół Katolicki.

Wszyscy katolicy staną się Izraelem ponieważ wszyscy ujrzą decyzję Ojca Świętego ( biskupa w bieli). Ofiarującego swoje życie za Izrael. Jedność Kościoła Katolickiego i Izraela będzie jednością serc, spowodowaną wydarzeniami, które ujrzy cały świat i nigdy ich nie zapomni.

Komentarz: Przez śmierć Papieża, oczy Izraela zostaną otwarte na Kościół Katolicki a serca katolików zostaną otwarte na Izrael. Wszystko to stanie się z powodu jednego wydarzenia.

Tłumaczyła: Czytelniczka

Link do wpisu opisującego źródło orędzi

Posted in Orędzia dotyczące 3 Tajemnicy fatimskiej | Otagowane: , , , | 69 Komentarzy »

Przyszłość Izraela – Orędzie nr.2

Posted by Dzieckonmp w dniu 5 listopada 2012

7 luty 2011

Jezus:

Kiedy stoję przy stole Ostatniej Wieczerzy, widzę Izrael. Widzę całą przyszłą historię Izraela, zniszczenie miasta przez Rzymian, rozproszenie Izraela po całym świecie i moment kiedy Żydzi zostają zaproszeni do powrotu, wtedy kiedy się tworzy państwo Izrael. Wszyscy się radują z powrotu.  Jednakże pokładają oni ufność w swojej sile, tak samo jak  ich ojcowie. Budują oni broń na wojnę  i się z niej radują. Byli oni na złej drodze, prowadzeni prosto w ręce swoich wrogów, zamiast wycofać się w moje bezpieczne Ramiona. Teraz ich wrogowie gromadzą broń i trend się odwraca. Tracą swoją ochronę . Otoczeni są oni terrorem lecz wciąż do Mnie nie wracają.

Wieki temu, Mój Ojciec interweniował dla ich dobra i zesłał Mnie, mając nadzieję, że Izrael ogłosi Mnie Mesjaszem. Lecz oni Mnie zabili. Cóż więc teraz uczyni Ojciec? Nie może zesłać Mnie ponownie abym umarł. Wyśle więc  Mojego  wikariusza, Papieża.

Papież wjedzie do Jerozolimy tak  jak Ja. Miasto już wtedy wiele wycierpi i Izrael zacznie tracić nadzieję, zastanawiając się co można uczynić. Wtedy ta postać odziana w biel przybędzie, wysłany przez Ojca tak samo jak posłał Mnie. Przybędzie aby uratować Izrael, tak jak Ja przybyłem. On również umrze w Jerozolimie, lecz jego śmierć będzie miała wielki wpływ na cały świat. Gdyż cały świat będzie płakał nad jego śmiercią a jego śmierć przyniesie błogosławieństwo dla Izraela.  Dlaczego objawiam to wszystko teraz? Dlaczego tak szybko wyjawiam wam tą tajemnicę? Ponieważ czas jest krótki. Wydarzenia są blisko. Nie są daleko.  

Komentarz: Jezus opisuje co się wydarzyło po tym jak państwo Izrael zostało utworzone i dlaczego jest ono ofiarą tak wielu wrogów. Najważniejsze jednak jest to, że Ojciec Święty jedzie do Jerozolimy, gdzie umiera i zaczyna się seria zdarzeń, które ratują Izrael.

Tłumaczyła: Czytelniczka

Link do wpisu opisującego źródło orędzi

Posted in Orędzia dotyczące 3 Tajemnicy fatimskiej | Otagowane: , , | 41 Komentarzy »

Niech Słowo się rozprzestrzenia

Posted by Dzieckonmp w dniu 5 listopada 2012

Od dziś dzięki dużej pracy wykonanej przez czytelniczkę naszego bloga rozpoczynamy publikację kolejnych orędzi które  jako dla świata rozpoczęły się miesiąc później od Marii do Bożego Miłosierdzia. Orędzia te wyjaśniają 3 Tajemnicę Fatimską, osoba otrzymująca wizje posiada kierownika duchownego o czym poniżej.  Jak zawsze w takich wypadkach spodziewam się silnego ataku grup którym się te słowa nie będą podobać ale zawsze jak orędzia są prawdziwe są usilnie zwalczane. Tak było z siostrą Faustyną, tak było z Ojcem PIO,z Garabandal czy z Medjugorjem, tak jest z orędziami do Marii od Bożego Miłosierdzia. Pomimo tego wypełniam prośbę bo Czas jest krótki. Orędzia będą posiadały na blogu osobną kategorię aby łatwiej je było odnaleźć.

10 grudnia 2010

Maryja:

Wkrótce zacznę przemawiać do ciebie dla całego świata. Będziesz otrzymywać te słowa tak samo jak je otrzymywałaś/es do tej pory. Będziesz zapisywać te słowa i przy każdym z nich dopiszesz odpowiednią datę. Weźmiesz te słowa do ks. prałata Essef-a, aby je wnikliwie przeczytał. Jeśli jego serce powie mu, że te słowa powinny być ujawnione światu, wtedy tak się stanie. Wyjawi on, że te słowa są przekazywane przez jednego z jego podopiecznych.  Czas jest krótki dlatego też, tak bardzo cię pośpieszam.

 

Wstęp

11 grudnia 2010

Ks. Prałat Jaohn Essef z Matką Teresą (zdjęcie)

Pozwólcie, że się przedstawię; jestem ks. prałat John Essef, ksiądz z diecezji Scranton, Pensylwania (USA) wyświęcony w 1953 roku. W 1959 roku Ojciec Pio stał się moim duchowym kierownikiem. Przez wiele lat byłem duchowym kierownikiem Matki Teresy z Kalkuty. Towarzyszyłem  w jej podróżach po całym świecie, udzielając rekolekcje dla jej sióstr. Nade wszystko jednak jestem duchowym kierownikiem  setek dusz na każdym etapie  życia duchowego. Niektórzy są początkujący, niektórzy zaawansowani, niektórzy są mistykami.

Od wielu lat jestem przewodnikiem dla bardzo specjalnej duszy. Pięć lat temu, Jezus i Maryja zaczęli przemawiać do tej duszy poprzez dar lokucji ( tak jak jest to opisane u Jana od Krzyża). Tych lokucji jest obecnie ponad 800. Wnikliwie badam ważność tych lokucji. Do tego momentu były one osobistymi pouczeniami skierowanymi  do małej społeczności, która zbierała się na wspólnej modlitwie. Począwszy od 10 grudnia 2010, zaczęła się nowa faza, mianowicie, niektóre lokucje są przekazywane dla całego świata.

 

 

Te lokucje obecnie składają się z czterech części:

Lokucje dla świata ( styczeń 2011 – 17 lipca 2012)

Jezus jest drogą ( 13 lipca – 3 września)

Maryja szuka Swoich dzieci ( 4 września – 12 września)

Współczesne wydarzenia ( 13 września – 17 września)

Początkowe lokucje są bardzo wyjątkowe, gdyż skupiają się na Objawieniach z Fatimy ( wyjawionych przez Watykan w czerwcu 2000 roku).

Jeśli chodzi o prywatne objawienia: Są to prywatne objawienia i nie ma potrzeby, aby w nie wierzyć. Jeśli te objawienia pomagają wam w wierze, więc je przyjmujcie. Jeśli nie, możecie je odłożyć na bok. Jesteśmy zobowiązani do wiary jedynie w publiczne objawienia.

Wizja Łucji z Fatimy

1 stycznia 2011

Ponieważ poniższe wiadomości dotyczą się skutków snu Papieża, które Maryja wyjawiła trojgu dzieciom z Fatimy ( 13 lipca 1917 r. ) umieszczam poniżej Łucji opis  tej wizji, która została wyjawiona przez Watykan w czerwcu 2000 roku.

Zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, „coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim”, biskupa odzianego w biel „mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty”. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane, pół drżący, chwiejnym krokiem udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał po swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga.

Tłumaczyła : Czytelniczka

Źródło będzie podane w późniejszym terminie ze względów bezpieczeństwa  przed atakami.

Posted in Orędzia dotyczące 3 Tajemnicy fatimskiej | Otagowane: , , , | 12 Komentarzy »