Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posts Tagged ‘30 rocznica Objawień’

Objawienia w Medjugorie – 30 lat

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 czerwca 2011

Dziś mija 30 lat od pierwszego objawienia w Medjugorie. Nie ma oficjalnego uznania przez Kościół nadprzyrodzoności tych zjawisk, choć wciąż trwa badanie tej sprawy przez specjalną komisję.

Opierając się na relacji o. Livio Fanzagi, współautora książki „Proroctwo o końcu świata. Dziesięć tajemnic Medjugorie” i dyrektora włoskiego Radia Maria, zapoznajmy się z tym niewątpliwym fenomenem, który trwa już 30 lat i do tej pory przyciągnął do Medjugorie co najmniej 30 milionów ludzi. Co roku Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie odwiedza ponad milion osób. Zdaniem emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. José Saraiva Martinsa, nieustannie wypełnione konfesjonały, liczne nawrócenia i cuda nie są dostatecznym argumentem świadczącym o autentyczności objawień w Medjugorie.

W książce zjawiska w Medjugorie nazywane są objawieniami, a przekazywane słowa są przypisywane Maryi, zatem w tym opracowaniu zostanie zachowane to nazewnictwo i podejście. Należy pamiętać, że wciąż nie ma potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej prawdziwości objawień w Medjugorie, a więc słowo „objawienia” jest stosowane na wyrost. Tą sprawą zajmuje się powołana 17 marca 2010 roku przez Benedykta XVI siedemnastoosobowa międzynarodowa komisja przy Kongregacji Nauki Wiary, składająca się z kardynałów, biskupów i ekspertów. Pracom przewodniczy kard. Camillo Ruini, były papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej. Włoskiego purpurata i pozostałych członków komisji obowiązuje tajemnica. Na wyniki badań możemy jeszcze długo czekać – jak zaznaczył 14 czerwca 2011 r. kard. Ruini.

Stolica Apostolska podtrzymuje stanowisko episkopatu byłej Jugosławii z 1991 r. Ówczesny sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp Tarcisio Bertone, obecnie kardynał i watykański sekretarz stanu, przedstawił w dwóch listach wytyczne Watykanu w tej sprawie.

W pierwszym liście z 23 marca 1996 r. do bp. Léon’a Taverdet’a z Langres podkreślono, że na podstawie dotychczasowych badań nie można stwierdzić nadprzyrodzonego charakteru objawień czy zjawisk zachodzących w Medjugorie. Mimo to wielu przybywających tam wiernych wymaga opieki duszpasterskiej biskupa i diecezji, a także innych biskupów, aby w Medjugorie rozwijano pobożność maryjną, zgodną z nauką Kościoła. Konsekwencją braku potwierdzenia objawień jest zakaz organizowania oficjalnych pielgrzymek na szczeblu diecezjalnym czy parafialnym. Byłoby to sprzeczne ze stanowiskiem miejscowego episkopatu. W drugim liście z 26 maja 1998 r. abp Bertone zaznacza, że pierwszą instancją badającą autentyczność objawień jest zawsze miejscowy episkopat, w tym wypadku Bośni i Hercegowiny. Podkreśla, że wolno organizować pielgrzymki prywatne, ale to nie może służyć uwiarygodnieniu wciąż domniemanych objawień. Oczekiwane wyniki badań komisji i przekazane do Kongregacji Nauki Wiary prawdopodobnie będą podstawą dla stanowiska Kościoła w tej sprawie.

W historii miały miejsce objawienia prywatne, które zostały uznane przez Kościół. Autorzy wspomnianej książki wymieniają choćby Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Fatimę i Garabandal. Objawienia rozpoczęły się 24 czerwca 1981 roku (ponad miesiąc po zamachu na Jana Pawła II), gdy dwie przyjaciółki Ivanka i Mirjana poszły na Podbrdo u stóp góry Crnica. 24 czerwca w Kościele przypada uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela. Objawienia poprzedziły o 10 lat wybuch konfliktu serbsko-bośniackiego, który mógł zapoczątkować trzecią wojnę światową – jak twierdzą autorzy książki. Około 10 lat po pierwszym objawieniu upadł reżim komunistyczny w Jugosławii, Europie Wschodniej i Rosji. Co ciekawe, 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny prezydenci Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisali układ białowieski o likwidacji Związku Radzieckiego. Natomiast 25 grudnia w Boże Narodzenie do dymisji podał się całkowicie już pozbawiony władzy prezydent ZSRR – Michaił Gorbaczow, a z Kremla zdjęto sowiecką flagę.

Z książki dowiadujemy się, że objawienia trwają od 30 lat – troje widzących wciąż ma je codziennie, a innych troje – raz do roku, a Mirjana nawet raz w miesiącu. To co najważniejsze – 10 tajemnic – jeszcze nie zostało ujawnione. Zdaniem o. Livio „w ciągu tych wszystkich lat szatan usiłował zburzyć i podważyć rzeczywistość objawień w Medjugorie przez zamęt i coraz większe zamieszanie, próbując także uwiarygodnić fałszywych widzących w celu podważenia zaufania do tych sześciorga, wybranych przez Królową Pokoju”. A są nimi: Mirjana Dragićević, Ivanka Ivanković, Vicka Ivanković, Mirija Pavlović, Ivan Dragićević, Jacov Čolo. Na pytanie osób nawiedzanych przez Maryję, dlaczego ich wybrała, Ona miała odpowiedzieć: „Dlatego, że nie byliście najlepsi”. Obecnie wszyscy mają rodziny, czwórka z nich mieszka w Medjugorie, jedno z nich w USA i jedno we Włoszech, choć wciąż przyjeżdżają i spędzają dużo czasu w Medjugorie. Objawienia nie są przypisane do miejsca – co jest dość wyjątkowe – ale do osoby. Gdy chodzi o działanie Boga w wiernych, o. Livio podkreśla, że wszelkie łaski otrzymał w Medjugorie.

Vicka na początku objawień, na polecenie krewnych i w celu wykluczenia fałszerstwa, pokropiła Matkę Bożą wodą święconą, ale Ona uśmiechała się i powiedziała dziewczynie o jej zmarłej matce, że ma się dobrze i jest z Maryją. Zdaniem o. Livio ten „test” na Matce Bożej wyklucza podszywanie się szatana w celu zwiedzenia tych osób. Kolejnym argumentem przemawiającym za prawdziwością objawień jest brak sprzeczności w kwestii objawień i orędzi pomiędzy tymi sześcioma widzącymi.

Od samego początku przesłanie z Medjugorie przyjmuje perspektywę eschatologiczną w mocnym znaczeniu tego słowa – podkreśla ojciec Livio Fanzaga, współautor książki. Orędzia odsłaniają „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczych religii i ideologii, dających ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Jak podkreśla Diego Manetti, prowadzący rozmowę z o. Livio, „największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli pseudo-mesjanizmu, w którym człowiek uwielbia siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele”. Zatem orędzia nie są zapowiedzą końca świata, ale wezwaniem do wyboru dobra, prawdy, drogi nawrócenia i postawienia Boga oraz Jego prawa na pierwszym miejscu.

O. Livio zachęca do spojrzenia na pontyfikat Benedykta XVI i uważa, że on więcej niż wszyscy inni powiedział na temat oszustwa Antychrysta, który „obecnie funkcjonuje w świecie”. „Człowiek chce być panem ziemi, doprowadzając do stanowienia prawa ponad Bogiem, przypisując sobie boskie właściwości i prześladując tych, którzy przedkładają rację Boga ponad racje nowego Lewiatana, czyli ludzkości, która wybrała siebie zamiast Boga”. Dyrektor włoskiego „Radio Maria” dodaje, ze ten świat bez Boga jest ustanawiany, a „szatańskie oszustwo tak wniknęło w serca wielu ludzi, że wcale nie pragną oni życia wiecznego. Kiedy umierają, są zadowoleni, że stają się nicością. Przez to wydaje im się, że nie są wcale odpowiedzialni za to wszystko, co uczynili i nie ponoszą żadnych konsekwencji swoich wyborów. Dlatego właśnie Matka Boża wzięła ze sobą Vickę i Jakova, aby pokazać im Raj, Piekło i Czyściec, aby zobaczyli, iż nieprawdą jest twierdzenie, że po tym życiu nie ma niczego. Wprost przeciwnie – każdego oczekuje Sąd i Wieczność”.

O. Livio nie obawia się „być oskarżanym o uprawianie duchowego terroryzmu, z tego prostego powodu, że ktokolwiek ma oczy do patrzenia, ten zauważy, iż świat rzeczywiście jest we władzy demona”. Jednak przekonuje, że „zwycięstwo Chrystusa nad szatanem już teraz jest ostateczne i całkowite, jednakże każdy człowiek musi osobiście zaangażować się, by pozyskać dla siebie – jeśli można tak powiedzieć – własną część zwycięstwa Chrystusa” – podkreśla o. Livio. Zwycięstwo jest pewne, ale nie przyjdzie bez świadectwa ludzi. W orędziach wielokrotnie pojawia się zachęta do trwania mocno w wierze. Bezbożność powoduje – powtarzając za jedną z wizjonerek Vicką – „uwolnienie szatana z łańcuchów”. Natomiast Benedykt XVI wzywa: „Wyzwólcie Boga z więzień, w których Go zamknięto”. Matka Boża ma być prorokinią czasów ostatecznych, w które ludzkość już weszła. To nie oznacza końca świata, bo tej daty nikt nie zna, ale według o. Livio w orędziach jest zapowiedź zderzenia dobra ze złem i zwycięstwa Boga. Po tej konfrontacji ma nastąpić czas pokoju.

Nie każdy skorzysta z szansy, bo u niektórych ludzi przeważa zatwardziałość serca, polegająca na odrzuceniu Bożego Miłosierdzia. Jezus powiedział św. Faustynie: „Moje Miłosierdzie postanowiło, że nikt nie pójdzie do Piekła nie wiedząc o tym lub tego nie chcąc”. Bóg chce dać każdemu szansę nawrócenia. W jednym orędziu padły słowa: „Ci którzy głoszą katastroficzne przepowiednie, są fałszywymi prorokami. Oni mówią: ‚W tym roku, tego dnia, nastąpi katastrofa’. Ja zawsze mówiłam, że kara nadejdzie, gdy świat się nie nawróci. Wszystko zależy od waszego nawrócenia” (orędzie z 15 grudnia 1983 roku). Gdy w książce jest mowa o Bogu, który nie chce śmierci człowieka, padają słowa: „W Bogu musimy odróżnić wolę chęci i wolę przyzwolenia. Pierwsza jest wolą bezpośrednią, przez którą Pan chce dobra swoich stworzeń. Druga jest wolą, przez którą Bóg niekiedy zezwala na zło, ale w ściśle określonych granicach, zawsze po to, aby ze zła wydobyć większe dobro”. Autorami kar jesteśmy my sami – dodaje o. Livio. Natomiast Matkę Bożą posyła Bóg, aby Ona uwolniła nas od kar, które sami na siebie sprowadzamy. Bóg wkracza, aby ratować ludzkość, ale człowiek ma wolność i może odrzucić Boga. Powtarzając za św. Augustynem: „Bóg stworzył ciebie bez ciebie, ale nie zbawi ciebie bez ciebie”.

Dziesięć tajemnic – to trzon objawień, ale ich treści jeszcze nie znamy, bo Maryja jeszcze nie pozwoliła ich ujawniać. Mirjana, Ivanka i Jakov otrzymali wszystkie 10 tajemnic, a Ivan, Vicka i Marija – 9 i dlatego mają jeszcze codzienne objawienia. Dwie pierwsze tajemnice są uważane za ostrzeżenia. Trzecia tajemnica mówi o czymś pięknym, o znaku wielkiego pocieszenia od Boga, który będzie niezniszczalny i widoczny w Medjugorie, on potwierdzi prawdziwość objawień. Wydaje się, że widzący już widzieli ten znak, lub wiedzą czym on będzie. Warto wspomnieć, że jeden, inny znak pojawił się tam 25 sierpnia 1981 roku, może właśnie pełniąc rolę zapowiedzi. Znaki towarzyszą wierze człowieka i można przytoczyć kilka przykładów: Całun Turyński, płaszcz Juana Diego z Guadalupe, chusta z Oviedo, czy chusta z Manopello. „Kiedyś Kościół bronił obrazów, a teraz obrazy wracają, aby bronić Kościoła”. W epoce obrazu wydaje się, że ta metoda docierania do ludzi może okazać się skuteczną. Jest jeszcze zapowiedź daru dla ludzkości: spisanej przez Vicce historii życia Maryi, powiedzianej przez Nią samą. Zajmuje ona trzy zeszyty, ale czas ich publikacji nie jest znany. „Mistyczne Miasto Boże” s. Marii z Agredy i „Życie Maryi” według bł. Katarzyny Emmerich – to podobne dzieła, które już zostały przekazane ludziom.

Kolejne siedem tajemnic jest interpretowanych jako zapowiedź „kar”. Mirjana ujawni światu 10 tajemnic, a każda z nich zostanie ujawniona na 3 dni przed wydarzeniem, które zapowiada. Mirjana ma nakaz, aby wyjawić tajemnice kapłanowi, który przekaże je dalej. Miała wybrać jednego i wybrała franciszkanina, ojca Petara Ljubicica. Papież może zabronić ujawnienia tajemnic o. Ljubicicowi, a tylko przez niego mogą one być dalej przekazane światu. W takiej sytuacji kapłana obowiązywałoby posłuszeństwo. Tajemnice mogą zostać ujawnione za milczącą zgodą Watykanu – dowiadujemy się z książki. Być może poczucie odpowiedzialności skłoniło Kościół do utworzenia międzynarodowej komisji mającej na celu wyjaśnienie tajemnicy Medjugorie.

W orędziu nie chodzi o sensację, ale o zmianę tego co można, czyli o nawrócenie samego siebie. – Matka uczy nas, aby nie martwić się o przyszłość, lecz być w tej właśnie chwili gotowym na spotkanie z Panem, zamiast tracić czas na dyskusje o tajemnicach i tego rodzaju sprawach – powiedziała w wywiadzie Marjana. Tajemnice ponoć są spisane na pergaminie, zrobionym z materiału „nie z tego świata”, co potwierdził badacz arkuszu i uznał, że takiego materiału ludzkość nie zna. Podobne tajemnice kryje Całun Turyński i sposób powstania wizerunku, kolejne niezrozumiałe zjawisko towarzyszy chuście z Oviedo. Pisma na arkuszu z Medjugorie w tej chwili nie widać, ale gdy przyjdzie czas, pojawi się i o. Petar będzie mógł odczytać tajemnice. Ujawnienie tajemnic poprzedzi tygodniowa modlitwa i post o. Petrara i Marjany. Świat podzieli się na wierzących i niewierzących, ale każdy sam wybierze obóz, do którego chce przynależeć. Bóg dozwala na ujawnienie się zła, aby ludzka wolność ryzykowała, walczyła i do końca miała szansę na zbawienie. Człowiek wciąż ma czas na przemianę, ale zawsze może Bogu powiedzieć „nie”.

Do wszystkich są skierowane słowa z orędzia: „Nie niepokójcie się o jutro… Każdy dzień ma wystarczająco zmartwień. Nie martwcie się więc o przyszłość. Poświęćcie się modlitwie, a ja wasza Matka, będę dbała o resztę”. W innym orędziu jest przynaglenie do „modlitwy za niewierzących i grzeszników”. Bóg nie ma twardego serca, a Maryja wzywa „do miłowania najdroższego Ojca”. Nowy świat bez Boga tworzą ludzie i ten świat jest zarazem nieludzki i bezbożny. Niewiara i niemoralność są toksynami zatruwającymi współczesny świat. Jednak są też ludzie wiary. Przed złymi zjawiskami należy bronić się modlitwą – szczególnie polecany jest różaniec, i postem. „Bez Boga nie ma ani przyszłości, ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawienia wiecznego” (orędzie z 25 kwietnia 1997 roku).

Szatan jest mocny, ale Bóg jest Wszechmocny, dlatego moce piekła nie zwyciężą Kościoła, a Maryja zrealizuje swój plan. „Czas próby i cierpienia doprowadzi nas – jak mówi Najświętsza Panna – do czasu wiosny, nowego świata pokoju, a każdy z nas powołany jest do współdziałania w urzeczywistnianiu go”. Świat pokoju można budować poprzez modlitwę, a Maryja zapewnia, że Ona tego bez nas uczynić nie może, dlatego niezbędne jest współdziałanie. Reszty dopełni Bóg – zapewnia o. Livio. Wystarczy podjąć małe kroki. To otwartość serca na Boga sprawia, że jedni się zbawiają, a inni giną – tłumaczy o. Livio.

„Jestem waszą Matką, dlatego pragnę was wszystkich poprowadzić do pełnej świętości. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy tutaj, na ziemi i by każdy z was był ze mną w Niebie. To jest, cel mojego przyjścia tutaj i moje pragnienie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (orędzie z 25 maja 1987 roku). To jedno z wielu spisanych orędzi w ciągu ostatnich 30 lat.

Czy objawienia są prawdziwe? O tym orzeknie Kościół. Wzięcie do serca przynaglenia do nawrócenia nigdy nikomu nie zaszkodziło. Czytanie Pisma Świętego, modlitwa i przystępowanie do sakramentów, praktykowanie miłości do Boga i bliźniego – to wszystko uczyni świat lepszym. Na orzeczenie Kościoła trzeba będzie jeszcze poczekać, a na nawrócenie czekać nie warto – to jedno jest pewne i nie podlega dyskusji.

Autorami książki pt. „Proroctwo o końcu świata. Dziesięć tajemnic Medjugorie” ( I Segreti di Medjugorje. La Regina Della Pace rivela il futuro del mondo) są: o. Livio Franzaga i Diego Manetti. Z języka włoskiego na j. polski tłumaczył ks. Mieczysław Stebart COr. 336-stronicową książkę wydało w 2011 roku wydawnictwo AA z Krakowa.

 

Posted in Medziugorje | Otagowane: , , | 69 Komentarzy »

Nowenna do Królowej Pokoju

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 czerwca 2011

 

15 czerwca 2011 r., w środę rozpoczyna się Nowenna do Królowej Pokoju. Codziennie, łącznie z piątkiem, o 16:00 na Górze Objawień odmawiany będzie Różaniec. Modlitwy wieczorne w kościele codziennie rozpoczynają się o 18:00 od Różańca i Mszy św. o 19:00. W czasie nowenny codziennie od 22:00 do 23:00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu oprócz czwartku i piątku, gdy adoracja będzie bezpośrednio po Mszy św. Nowenna jest okazją by podziękować Bogu za łaski otrzymane za przyczyną Matki Niebieskiej w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

NOWENNA DZIĘKCZYNIENIA ZA 30 LAT MIŁOŚCI

WSTĘP
Każda nowenna jest modlitwą, która wypływa z naszej wiary i miłości. Odmawiamy ją z okazji  świąt, ku czci świętego lub ku czci  Matki naszego Pana. Ta nowenna jest poświęcona Królowej Pokoju.
W swoich orędziach i objawieniach Królowa Pokoju ukazała oblicze dobrej i kochającej Matki. Dlatego nie boimy się wyjść przed Nią i prosić, stanąć przed Nią i dziękować, uklęknąć  przed Nią i uczyć się jak odpowiadać na wezwanie, uczyć się od Niej świętego i pełnego cnót życia. Ona jest namiotem,  pod którym to co ludzkie, spotyka się z tym, co boskie.
Nasze codzienne życie odsłania nam potrzebę modlitwy, a zwłaszcza modlitwy sercem, podczas której wydarzają się najpiękniejsze spotkania z Bogiem. Jesteśmy słabi, ale On jest naszą mocą. Jesteśmy biednymi ludźmi, ale On jest naszym bogactwem. Duch Boży inspiruje nas, abyśmy na modlitwie Jemu wszystko powierzyli i podobnie jak Najświętsza Panna powiedzieli: «Oto, ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa !» (Łk 1,38) Jedynie przez modlitwę kruchy człowiek może w najtrudniejszych momentach odpowiedzieć wraz z Jezusem: «Ojcze mój, jeśli to możliwe niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty».(Mt 26,39)
Odmawiając tę nowennę wpierw podziękuj Panu za wielkie dary i łaski, które otrzymujemy za pośrednictwem Królowej Pokoju. Następnie otwórz swoje serce, abyś w Jej orędziu usłyszał Jej głos i odczuł Jej wezwanie. Módl się, abyś na nie odpowiedział. Módl się z wiarą za swoje potrzeby oraz we wszystkich Jej i swoich własnych intencjach. Albowiem nigdy nie słyszano, aby opuściła kogokolwiek, kto się do Niej się ucieka. I wreszcie, każdy medziugorski pielgrzym niech będzie dla ciebie inspiracją i zachętą do modlitwy zawierzenia. «Jeżeli tylu innych przed tobą mogło, dlaczego ty nie możesz, Augustynie?» Przez całe te trzydzieści lat, kiedy rzeki wiernych i czcicieli Matki Bożej napływały do Medziugorja, nasze serce zawsze napełniał wielki pokój. Ta nowenna i twoja osobista intencja pomogą ci zjednoczyć się w modlitwie z całym Kościołem.
A więc uczyńmy znak krzyża, odmówmy modlitwę do Ducha Świętego i rozpocznijmy Nowennę.

I. dzień

Modlitwa dziękczynna za 30 lat objawień Matki Bożej w Medziugorju
Modlitwa do Ducha Świętego…Modlitwy dołączone do Nowenny
„Drogie dzieci, módlcie się w moich intencjach. Ofiarujcie nowenny i wyrzeczenia…” (25.7.1993.)
„Dzisiaj  raduję się z wami i wzywam was wszystkich do modlitwy. Wzywam was, abyście wszyscy razem ze mną podziękowali Bogu za łaski, których wam przeze mnie udziela. Módlcie się i radujcie się wszystkim co Bóg tutaj czyni, mimo iż Szatan wywołuje kłótnie i niepokój.” (25.7.1999.)
„Drogie dzieci, poście i módlcie się sercem. Parafię proszę, aby modliła się z wdzięczności, że Bóg pozwolił pozostać mi tyle czasu w tej parafii.” (20.9.1984.)
„Dziękujcie Bogu za dar mojego przebywania z wami, gdyż mówię wam: to jest wielka łaska.” (25.7.1992.)
„Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. (Ps 107)
„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?” ( Ps 116)
Droga Matko, Królowo Pokoju!
Tą nowenną pragnę podziękować Bogu za wszystkie łaski, którymi nas obdarzałaś przez te trzydzieści lat. Dziękujemy Ci za każde słowo, które było jak balsam na nasze rany, za każde orędzie, które było światłem w naszych ciemnościach, za każde Twoje matczyne błogosławieństwo i modlitwy za nas. Dziękujemy za pielgrzymów z całego świata. Dziękujemy zwłaszcza za tych, którzy uzyskali łaskę nawrócenia. W szczególny sposób dziękujemy za widzących, którzy z miłością i niestrudzenie przekazują nam orędzia, modlą się z nami i modlą się za nas. Dziękujemy za wszystkich, którzy stali się znakiem, a są nimi osoby nawrócone, za osoby cudownie uzdrowione, dziękujemy za tych, którzy dzień i noc czuwają na modlitwie zanosząc błagania do Pana. Dziękujemy za wszystkich biskupów, kapłanów,  zakonników, zakonnice, którzy prowadzą swój lud. Dziękujemy za tych wszystkich, do których odnoszą się słowa »Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie».
Droga  Matko, dziękuję Ci za te wszystkie dary i proszę o dar wdzięczności. Ileż to razy nie potrafiliśmy okazać wdzięczności Bogu i człowiekowi. Ileż to razy z lękiem patrzyliśmy na drugiego człowieka i nie chcieliśmy przyjąć łaski, którą on nam ze sobą niósł. Mój egoizm jest moim pancerzem, moim zniewoleniem i moim czystym samolubstwem. Boję się uczynić coś wielkiego dla innych i boję się być dobrym dla innych.
Proszę Cię, wyzwól mnie  z mojego samolubstwa, z wszelkiego zaślepienia, które nie pozwala mi dostrzec dobra w sobie i w moim otoczeniu. Uproś mi łaskę, abym potrafił służyć innym i bym był apostołem z miłości do innych.
Kontynuujemy modlitwę dziękczynną odmawiając Tajemnice Radosne
1.            Tajemnica radosna
Rozważajmy chwile kiedy to Archanioł Gabriel zwiastuje Pannie Maryi poczęcie i narodzenia Syna. „Jakże to się  stanie,  skoro nie znam męża?“ – „ U Boga wszystko jest możliwe“ – odpowiada  Anioł. I Ona pokornie przyjmuje wolę Bożą. „Boże, niech mi się stanie według twego słowa”.
O wypełnienie się woli Bożej w naszym życiu, módlmy się!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: „O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.”
2.            Tajemnica Radosna
Rozważajmy wydarzenie nawiedzenie świętej Elżbiety z Ain Karem w Judei przez Maryję Pannę z Nazaretu. To było owocne i błogosławione spotkanie dwóch matek, a potem przez okres trzech miesięcy wspólne i święte życie obu matek pod jednym dachem.
O obfite błogosławieństwo wynikające z nawiedzenia Królowej Pokoju, dla nas i wszystkich pielgrzymów, módlmy się!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3.            Tajemnica Radosna
Narodzenie  Zbawiciela w stajence betlejemskiej
Zapowiedziany i oczekiwany Zbawiciel rodzi się w stajence, gdyż dla Maryi i Józefa nie było miejsca ani w domach, ani w gospodzie.
Pragniemy podziękować Panu za parafię i wszystkich jej mieszkańców, którzy znaleźli miejsce u siebie dla Królowej Pokoju. Módlmy się, aby nasze serca i dusze były zawsze otwarte na Matkę i Jej Syna.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4.            Tajemnica Radosna
Rozważajmy ofiarowanie  Jezusa w świątyni. Uczynili to wspólnie Józef i Maryja. Kapłan jest szczęśliwy, gdyż w maleńkim dziecku rozpoznaje wielkiego Zbawiciela. On dziękował.
My również dziękujmy szczerze za każdego, kto rozpoznał Matkę Bożą i przyjął Jej orędzia.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5.            Tajemnica Radosna
Odnalezienie Jezusa w świątyni po trzech dniach poszukiwania  przez Józefa i Maryję.
W tej tajemnicy dziękujmy za wszystkich, którzy odnaleźli Jezusa w Medziugorju i z Nim powrócili do swojego życia i swoich rodzin.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania Loretańska…Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi…Modlitwy dołączone do Nowenny

II. dzień

Módlmy sie o dar wspólnej modlitwy w rodzinie
Modlitwa do Ducha Świętego Modlitwy dołączone do Nowenny
„…Drogie dzieci, proście o natchnienie (wspomożenie) Ducha Świętego o dar modlitwy, abyście więcej się modlili. Ja, wasza Matka, mówię wam, za mało się modlicie.” (9.6.1984.)
„Drogie dzieci, módlcie się sercem i w modlitwie powierzcie siebie Jezusowi”. (11.8.1984.)
„Wasze serca są zwrócone ku ziemskim sprawom i one was angażują. Swoje serca zwróćcie ku modlitwie i proście o wylanie Ducha Świętego.” (9.5.1985.)
„Drogie dzieci, wzywam was, abyście z radością modlili się na różańcu. Wtedy pojmiecie dlaczego jestem tak długo z wami. Pragnę nauczyć was modlić się.” (12.6.1986.)
„Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię!” (Ps 96)
„Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska!” ( Ps 95)
„Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu!” (Ps 34)
„Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną.” (Ps 32)
Droga Matko, od samego początku, aż do dzisiaj, Ty wzywasz do modlitwy. Tak, Ty mówisz, że za mało się modlimy. Współczesna rodzina chrześcijańska przestała się modlić. Najczęściej staje się zakładnikiem programów telewizyjnych, internetu i innych mediów. Eliminując wspólną modlitwę, rodzina traci jedność. Zło, które niszczy nasze rodziny można wykorzenić tylko przez post i modlitwę.
Dziękuję Ci za każdą rodzinę, która powróciła do wspólnej modlitwy. Dziękuję Ci za każdą rodzinę, która się modli. Dziękuję za każdą rodzinę, która przez modlitwę wzbudza dar modlitwy w sercach swoich dzieci. Dziękuję Ci za każde orędzie i wezwanie do modlitwy oraz za tych, którzy odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pragniemy modlić się całym sercem, aby modlitwa stała się dla nas radością, oddechem naszej duszy. Droga Matko, usilnie prosimy Ciebie, aby nasze serca  zwróciły się ku modlitwie, abyśmy odczuwali pragnienie modlitwy, szczególnie tej wspólnej, w rodzinie.
„Wzywam was do modlitwy w waszych rodzinach…” (7.3.1985.)
Pokornie prosimy, aby rodzicom nie zabrakło mądrości i siły do przywrócenia modlitwy w rodzinie. Rodzina, która się modli, cieszy się Bożym pokojem i błogosławieństwem. Rodzina, która się modli, buduje się w miłości, umacnia w wierze i żyje w nadziei. Nad modlącym się domem unosi się szczególne Boże błogosławieństwo. Nieprzyjaciel rodziny chrześcijańskiej nie może zagrozić rodzinie, która się modli. Modlitwa jest bastionem bezpieczeństwa dla rodziny i wiary w Bożą Opatrzność.
Królowo Pokoju, pobłogosław wszystkie rodziny darem modlitwy. Pomóż rodzicom organizować swoje życie i modlitwę na wzór Twojej Rodziny Nazaretańskiej. Mówisz, że za mało się modlimy. Pomóż nam, by nasza rodzina modliła się więcej. Uzdrów wszystkie rodziny zagrożone niewiarą i egoizmem. Tobie powierzam szczególnie moją rodzinę. Pobłogosław ją i prowadź drogą świętości i pokoju. Amen.
Kontynuujemy modlitwę odmawiając Tajemnice Światła.
1. Tajemnica Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Z otwartego nieba dał się słyszeć głos, a na niebie pojawia się znak w postaci gołębicy.
Dziękujemy za wszystkie znaki i za wszystkie orędzia, które dotąd usłyszeliśmy i które świadczą o Matce, za wszystkie otwarte serca i dusze, które widzą i słyszą.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
 2. Tajemnica Światła
W drugiej tajemnicy światła rozważajmy cud przemiany wody w wino, który Jezus uczynił w Kanie na potwierdzenie, że Bóg zamieszkuje pośród ludzi. Z powodu cudu wszyscy w Niego uwierzyli.
Rodzina w Kanie była szczęśliwa z powodu obecności Jezusa na weselu i uczynionego przezeń cudu. Módlmy się i dziękujmy za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które zaprosiły Jezusa do swojego sakramentalnego małżeństwa.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3. Tajemnica Światła
Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia.
Módlmy się za pielgrzymów, którzy przybędą do Medziugorja i za wszystkich, którzy tam już byli w ciągu ostatnich trzydziestu lat, aby Pan dotknął ich przez swoje słowo i obdarzył łaską nawrócenia.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4. Tajemnica Światła
Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Jezus modli się wraz z uczniami. Podczas modlitwy uczniowie widzą Go w cudownym świetle. Jezus jest obleczony w światło. Jego postać promieniuje światłem. Ojciec mówi: „Oto Syn mój umiłowany i Jego słuchajcie!”
Módlmy się, aby modlitwa przemieniała nas, coraz mocniej łączyła z Jezusem i rozświetlała nas.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5. Tajemnica Światła
Rozważajmy ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa, które nasz Zbawiciel Jezus Chrystus pozostawił nam w darze podczas ostatniej wieczerzy.
Módlmy się, abyśmy przeżywali sercem mszę świętą i ze czcią powrócili do adoracji Najświętszego Sakramentu. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o dar świętych kapłanów.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania do Najświętszego Sakramentu Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi…Modlitwy dołączone do Nowenny

III. dzień

Modlimy się o dar świętości
Modlitwa do Ducha ŚwiętegoModlitwy dołączone do Nowenny
„Drogie dzieci, niech wasze rodziny będą miejscem, gdzie rodzi się świętość. Pomóżcie wszystkim żyć w świętości, szczególnie w waszej rodzinie.” (24.7.1986.)
Droga Matko! Nasza chrześcijańska rodzina jest domowym Kościołem. W naszej rodzinie wartości duchowe muszą być na pierwszym miejscu. Przez codzienną modlitwę, czytanie Pisma Świętego i sakramenty, nasza rodzina staje się miejscem gdzie rodzi się świętość i gdzie żyje się się w świętości. Jesteśmy wezwani by wzajemnie wspomagać się w przeżywaniu świętości. Niech nasza rodzina stanie się szkołą świętości. W niej każdy jest i uczniem i nauczycielem. Wszyscy możemy pomóc sobie nawzajem poprzez służenie jedni drugim.
„Drogie dzieci! Módlcie się każdego dnia i zmieniajcie swoje życie, abyście stali się świętymi” (13.11.1986.)
Tak, ja z pomocą Bożej łaski mogę zmienić swoje życie i upodobnić się do obrazu Syna Bożego. A więc, Jezus jest moim pierwszym wzorem.
„Wzywam was do świętości, gdyż nie możecie żyć bez świętości. Miłością zwyciężycie każdy grzech, z miłością pokonacie wszelkie trudności, na które napotykacie.” (10.6.1986.)
Aby odkryć prawidłową drogę świętości, potrzebuję daru modlitwy i miłości,  aby móc wykorzenić moje grzechy. Droga Matko, dzisiaj proszę Cię o dar  świętości. Pomóż mi pokonać moje grzeszne przyzwyczajenia, lenistwo duchowe, wyzbyć się nawyku wypowiadania próżnych i niepotrzebnych słów, abym potrafił zachować czyste serce, które jest świątynią Ducha Świętego.
Ty mówisz mi: „To z waszego powodu pozostałam tak długo, by pouczyć was jak chodzić drogami świętości” (1.1.1987.)  „Bóg pragnie uczynić was świętymi. Naśladujcie żywoty świętych. Niech oni staną się dla was przykładem i  zachętą do świętości…” (25.7.2007.)
A Bóg przemawia do nas przez Biblię: „Świętymi bądźcie! Gdyż ja Jahwe, wasz Bóg, jestem święty!”
„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego; kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” (Ps 42)
Droga moja Matko! Święci są dla mnie przykładem. Za nimi poszło wielu ludzi, których oni jak magnes do siebie przyciągali. Od nich uczyły się całe pokolenia, jak żyć i wierzyć, wybaczać i kochać. Oni są dla mnie przykładem, że to jest możliwe i że można pozwolić Bożej miłości zawładnć sobą. Święci uczą mnie jak wybaczać i przyjmować każdy krzyż. Święci są ludźmi, których nic i nikt nie może odłączyć od miłości Bożej. Ja nie umiem kochać, nie potrafię w zaufaniu i z całkowitym  zawierzeniem nosić swojego krzyża. Święci to ludzie, którzy wierzyli nie tylko sobie, którzy nie tylko sobie ufali, którzy nigdy siebie nie bronili, ani siebie nie narzucali, lecz opierali się na Bogu, który był dla nich wszystkim. Matko, dzisiaj dopomóż mi porzucić moje idole i wyrzec się mojego pustego życia. Usilnie proszę Cię o dar i łaskę świętości.
 Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Bolesne.
1. Tajemnica Bolesna
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jezu, naucz mnie modlić się również wtedy, gdy jest mi trudno, kiedy znajduję się w swoim Getsemani samotności, zdrady, odrzucenia. Kiedy widzę, że inni,  i to nabliżsi, zasnęli i jest im zupełnie obojętny mój ból i moje cierpienie.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2. Tajemnica Bolesna
Biczowanie Pana Jezusa
Podczas gdy niemiłosierne uderzenia bicza ranią Twoje ciało, Ty Jezu milczysz! Niech Twoje rany uciszą nasze krzyki i protesty w przyjmowaniu woli Bożej. Spraw, abym zachował milczenie w cierpieniu i potrafił ofiarować je Ojcu.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3. Tajemnica Bolesna
Cierniem ukoronowanie
Bycie świętym oznacza wytrwałość w naśladowaniu Jezusa. Spraw, abym potrafił zachować milczenie, gdy oszczerstwami i obmową nakładają na moją głowę koronę bólu, cierpienia, niesprawiedliwości i  zemsty. Jedynie z takiej ciszy rodzi się pokój i topnieje wszelka nienawiść. Wezwanie do świętości zawiera w sobie znoszenie z miłością wszelkiej niesprawiedliwości i wszelkiego poniżenia.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
 4. Tajemnica Bolesna
Droga Krzyżowa. Jezus skazany na śmierć niesie swój krzyż na Kalwarię
Każdy z nas ma swój krzyż i swoją Kalwarię. Każdy na tej drodze męki ma też swoją Weronikę i swojego Szymona. Nasz Pan nigdy nie pozostawia nas samych i nie zapomina o nas, bo On jest Miłością.
Za wszystkich, którzy cierpią i upadaju pod swoim krzyżem, módlmy się.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5. Tajemnica Bolesna
Pan Jezus na krzyżu umiera
Każdy z nas ma swoich łotrów, żyjemy  wśród nich  i pomiędzy nimi umieramy. Jezus na swoim krzyżu modli się i wstawia za wszystkimi grzesznikami, a więc i za nas, aby Ojciec nie poczytał nam tego za grzech.  Łotrowie bluźnią i przeklinają. Jakie życie, taka śmierć.
Jezu, pragnę wejrzeć  głęboko w Twoje życie by przygotować się na śmierć.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania do Męki Jezusowej  Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi… Modlitwy dołączone do Nowenny

IV. dzień

Modlimy się o nasze nawrócenie
Modlitwa do Ducha ŚwiętegoModlitwy dołączone do Nowenny
„Drogie dzieci! Niech spowiedź święta będzie dla was pierwszy aktem nawrócenia. Niech wasze nawrócenie i decyzja o świętości zostanie podjęta już dziś, nie jutro.” (25.11.1998.)
„Dzieci, pracujcie nad osobistym nawróceniem, bo wtedy staniecie się świadkami pokoju i Jezusowej miłości w świecie” (25.2.2002.)
„Wszystkich was wzywam do nawrócenia. Pragnę, aby każdy z was podjął decyzję o zmianie życia.” (25.2.1993.)
„Ja przecież wyznaję moją winę, a grzech mój przejmuje mnie trwogą.” (Ps 38)
„Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki” (Ps 37)
„On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny” (Ps 33)
„Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.” (Ps 32)
Droga Matko, Twoje orędzia są dla mnie jasne. Wzywasz mnie, abym przez sakrament porzucił swoje grzechy i zdycydował się pójść nową drogą, drogą nawrócenia. Pragniesz, abym nie odkładał tej decyzji, lecz bym już od dzisiaj zaczął zmieniać swoje życie, bym stał się nowym człowiekiem, świadkiem pokoju i miłości. Nawrócić się, znaczy zejść z drogi grzechu i grzesznych nawyków i zwrócić się ku Bogu. Odwrócić się bez strachu od swoich idoli i w zaufaniu rozpocząć pogłębione życie chrześcijańskie. To jest to, o czym mówi apostoł: trzeba porzucić starego człowieka i przyoblec się w nowego. Ten proces trwa w czasie i dotyka naszej codzienności. Dlatego pragnę modlić się o wytrwałość na drodze nawrócenia. Wiem, że w moim nawróceniu oprócz sakramentów potrzebuję postu, modlitwy, czytania Pisma świętego oraz pełnienia dobrych uczynków. Modląc się tą nowenną wznoszę żarliwe prośby do Ciebie, moja Matko, bo Ty najlepiej znasz moje serce i moje życie, moją rodzinę i moje potrzeby. Moje wybory po wielokroć były błędne, wiele też razy świadomie wybierałem, to co było mało wartościowe lub bezwartościowe, zamiast wybrać wzniosłe i cenne wartości. Gorąco proszę o Twoją pomoc, o Twoją mądrość przy dokonywaniu wyborów oraz o Twoją wytrwałość na drodze. Tak, od dzisiaj pragnę rozpocząć moje nawrócenie. Nieznośne brzemię moich grzechów przeszkadza mi w tej drodze. Dziękuję, że mnie pouczasz, iż pierwszym krokiem na tej nowej drodze jest sakrament spowiedzi świętej, abym na podobieństwo marnotrawnego syna mógł powstać i pójść do Ojca. Proszę zatem, abym jeszcze dzisiaj mógł ze szczerą skruchą obmyć moją duszę z wszelkiego grzechu.
Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Chwalebne.
1. Tajemnica Chwalebna
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Pokój płynący od Zmartwychwstałego przewyższał żal, który przepełniał dusze apostołów i grona przyjaciół. Światło Zmartwychwstania rozproszyło mrok. Pokój zwyciężył strach. Uczniowie i nowo nawróceni, jak na przykład Maria Magdalena składają z zachwytem świadectwa o spotkaniu ze Zmartwychwstałym. O, jakże mało mamy świadków!
Panie, uczyń mnie świadkiem i zwiastunem Twojego pokoju!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2. Tajemnica Chwalebna
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
„Idę do Ojca mojego i Ojca waszego. Nie pozostawię was sierotami“, mówi Zbawiciel. Tak, Jezu
Twój Ojciec jest i naszym Ojcem. To jest Twój dar i owoc Twojej wielkiej miłości. Obym nigdy, jak długo żyć będę na tej ziemi, nie zapomniał o Niebie, Ojcu i wieczności.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3. Tajemnica Chwalebna
Zesłanie Ducha Świętego
Droga Maryjo, Ty modlisz się w Wieczerniku. Z Tobą są apostołowie, uczniowie, niewiasty. Wszyscy stanowili jedno serce i byli jednego ducha. Tą nowenną pragniemy modlić się w jedności z Tobą i Kościołem.
 Módlmy się o dary Ducha Świętego.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4. Tajemnica Chwalebna
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Matko moja Wniebowzięta, niebo i ziemia radują się z Twojego wyniesienia na niebo. Twój matczyny płaszcz  który wszystko okrywa, jest znakiem Bożej miłości do nas. Módlmy się za wszystkie Twoje dzieci, które czują się samotne i opuszczone.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5. Tajemnica Chwalebna
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi
Matko, znamy Twoje imię. Ty jesteś Królową Pokoju! Dziękujemy, że przybliżyłaś nam Niebo.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania Loretańska… Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi…. Modlitwy dołączone do Nowenny

V. dzień

Modlimy się o dar pokoju
Modlitwa do Ducha Świętego… Modlitwy dołączone do Nowenny
„Drogie dzieci, wzywam was do modlitwy o pokój. Obecnie pokój jest zagrożony w sposób szczególny…”  (25.7.1991.)
Miesiąc później ponownie wezwie do modlitwy: „ponieważ Szatan chce pomieszać moje plany pokoju i radości, dlatego módlcie się i poście…”
„Drogie dzieci, dzisiaj razem z wami modlę się o pokój: pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach, pokój w waszych pragnieniach – intencjach, o pokój w całym świecie.” (25.12.1994.)
Matka  Boża modli się i wstawia się za nami, abyśmy zrozumieli, że każdy z nas jest zwiastunem pokoju: „Nie możecie mieć pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Bogiem. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa jest podstawą waszego pokoju…” (25.6.1997.)
Przez trzydzieści lat bycia z Tobą, droga Matko, dostrzegamy jak bardzo Twoja miłość jest uwrażliwiona na nasz pokój. Nasze powierzchowne i często grzeszne życie czyni nas samolubami. Ten sposób życia powoduje, że pozostawiamy po sobie spustoszenie, stosujemy przemoc i powodujemy rozdźwięki. Nasze rodziny utraciły pokój. Szukamy go tam, gdzie go nie ma, gdzie nikt go nigdy nie znalazł. Życie bez Boga i wiary wywołuje wstrząsy w rodzinie powodując wiele zranień i bólu! Nie potrafimy sobie służyć nawzajem. Każdy oczekuje na miłość, której nikt mu nie daje. Jedni powstają przeciwko drugim. Zniknął pokój. Zostaliśmy okradzeni z pokoju. Odkąd rodzina przestała się współnie modlić, od kiedy przestała uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, ulotnił się gdzieś nasz pokój. Nie ma pokoju w naszych myślach, ani w naszych sercach. Módlmy się zatem w tej nowennie o pokój w naszych rodzinach, o wyeliminowanie plagi pijaństwa, grubiaństwa, wypowiadania złych, raniących słów, które powodują konflikty i niszczą pokój w naszych rodzinach. Wszystko to bowiem, jak nam powiedziałaś Maryjo, jest intencją Szatana, który chce byśmy nie mieli pokoju, a bez pojednania z Bogiem, mieć go nie możemy. Prosimy Cię zatem w tej nowennie, byś była nam Matką i Królową Pokoju. Jakże często zapominamy, że modlitwa i post są środkiem do uzyskania pokoju. Módlmy się zatem, aby nasza rodzina od dzisiaj zaczęła modlić się i pościć dla osiągnięcia tak bardzo pożądanego pokoju i wzajemnego zrozumienia.
Pokój jest również zagrożony w relacjach między narodami, systemami politycznymi, politykami. Wojna stanowi szatańskie rozwiązanie problemów, które sami stworzyliśmy. Prosimy Cię, spraw aby osoby odpowiedzialne za sprawy świata i Kościoła, stały się prawdziwymi apostołami i nosicielami pokoju.
Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Radosne
1.            Tajemnica Radosna
Zwiastowanie. Archanioł Gabriel zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie, że pocznie i porodzi Syna.
Matko Najświętsza, Ty zaakceptowałaś wolę Bożą i na Twoje „Fiat” pokój zamieszkał między nami. Boże spraw, abym pełnił Twoją wolę i jej podporządkował swoje życie.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2.            Tajemnica Radosna
Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja Panna udaje się do swojej krewnej Elżbiety i pozostaje u niej przez trzy miesiące.
„Błogosławiona jesteś, boś uwierzyła, że spełni się wszystko, co powiedział Ci Pan.”
Tak jak w życie Elżbiety w Ain Karem wniosłaś wielkie łaski, podobnie uczyniłaś nam w Medziugorju. Nie trzy miesiące lecz już trzydzieści lat napełniasz nasze serca łaskami. Dziękuję Ci!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3.            Tajemnica Radosna
Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem
Nad miejscem Twojego narodzenia Panie zatrzymała się gwiazda wskazująca drogę mędrcom. W Madziugorju też widzieliśmy cudowne znaki Twojej obecności.
Módlmy się o łaskę, aby wszyscy ludzie rozpoznali Maryję i przyjęli ją wraz z Jej Synem Jezusem.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4.            Tajemnica Radosna
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
Proroctwo kapłana Symeona i jego modlitwa dziękczynna również dzisiaj stanowi dla nas znak i inspirację. Dziękujemy Ci za każde tak mocne spotkanie w sakramentach świętych, w Biblii, w życiu Kościoła. Pragniemy, aby i ta modlitwa była prawdziwym spotkaniem z Tobą.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5.            Tajemnica Radosna
Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
„Oto ojciec  Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Synu, cóżeś Ty nam uczynił?”
Ludzie z całego świata przybywają do Medziugorja, często są smutni, zatroskani. Przybywają tutaj i szukają. Znajdują i szczęśliwi powracją razem z Tobą do swych domów.
Módlmy się, aby wszystkim się  poszczęściło i by każdy znalazł Jezusa!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania Loretańska… Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi….Modlitwy dołączone do Nowenny

VI. dzień

Modlimy się o dar miłości
Modlitwa do Ducha Świętego…Modlitwy dołączone do Nowenny
„Drogie dzieci, ne umiecie kochać i nie umiecie z miłością słuchać orędzi, które wam przekazuję… Ja jestem waszą Matką i przychodzę uczyć was miłości…” (29.11.1984.)
„Bez miłości nieczego nie osiągniecie. Wpierw umiłujcie swoją rodzinę, następnie wszystkich w parafii, bo wtedy będziecie mogli miłować i akceptować wszystkich pielgrzymów…” (13.12.1984.)
„Drogie dzieci, w tych dniach do parfii przybędą pielgrzymi ze wszystkich nacji. Wzywam was do miłości: wpierw umiłujcie swoich domowników, bo wtedy będziecie mogli akceptować i miłować wszystkich, którzy pielgrzymują…” (6.6.1985)
„Drogie dzieci, wzywam was do miłości bliźniego, do miłości wobec tego od kogo doznajecie zła… Módlcie się i miłujcie. Miłością możecie dokonać tego, o czym myślicie, że jest niemożliwe…” (7.11.1985.)
„…Od was wymagam, abyście okazali swoją miłość poprzez przyjście na mszę, A Pan obficie was wynagrodzi.” (21.11.1985.)
„Wzywam was, abyście z miłością żyli moimi orędziami, które wam przekazuję i przenosili je całemu światu, aby rzeka miłości popłynęła do ludzi pełnych nienawiści i niepokoju…” (25.2.1995.)
Medziugorje od trzydziestu lat jest wielką szkołą miłości. Matko, proszę Cię, naucz mnie miłować. Niech w końcu ogarnie mnie miłość Boża. Przynoszę Ci moje zranienia, które pokazują, że nie umiem jeszcze miłować, że nie potrafię przebaczać i modlić się za moich nieprzyjaciół. Ty przychodzisz, aby uczyć nas miłowania. Jakże trudno pogodzić się, kiedy w tej parafii, zamiast Twoich świadków, spotykamy osoby pełne zazdrości, zawiści. Wszyscy po wielokroć upadaliśmy. Napastnik narzuca się nam z myślami, że tylko wtedy jesteśmy mocni, kiedy nie wybaczamy, kiedy nie radujemy się z sukcesów innych. Pierwszym krokiem na drodze miłości jest wybaczenie sobie, wybaczenie bliźniemu i prośba, aby bliźni również nam wybaczyli. To mogą uczynić jedynie pokorni. Ty zaś mówisz: „Miłością możecie dokonać tego, o czym myślicie, że jest niemożliwe…” Tyle razy wybaczenie wydawało mi się niemożliwym do wykonania. Wydawało mi się, że wszyscy są przeciwko mnie. Wydawało mi się, że jestem nieszczęśliwy i przeklęty. Wydawało mi się, że ani ja, ani moja rodzina, nie mamy żadnej przyszłości ani perspektyw. Jakże często te negatywne, pozbawione wszelkiej nadziei myśli, niszczyły mnie samego.
Droga Matko, oto ja klęczę przed Tobą i proszę Ciebie o nadzieję i miłość, która wszystko przemienia w dobro. Proszę Cię, abym od dzisiaj żył orędziami i przekazywał je innym, aby „rzeka miłości popłynęła do ludzi pełnych nienawiści i niepokoju…”
Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Światła
1.            Tajemnica Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Podczas naszego chrztu, popłynęła rzeka miłości. Ty jesteś tego świadkiem. Niebo się rozwarło, a w sercu rodziców, kapłana i obecnych tam osób dał się słyszeć głos: „Oto syn mój umiłowany , w którym mam upodobanie. ” Boże mój i Ojcze mój drogi, dziękuję Ci za twoją miłość i dar chrztu świętego. W Tobie mam upodobanie.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2.            Tajemnica Światła
Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej przemienia wodę w wino objawiając tym swoją chwałę.
Panie Jezu, ta modlitwa jest najszczerszym moim zaproszeniem Ciebie do mojej rodziny. Wiem, że przybędziesz razem ze swoją Matką. Droga Maryjo, wiem że widzisz i wiesz, czego nam brak na stole naszego codziennego, rodzinnego życia. Wszystkie swoje kryzysy i niepowodzenia pokładam w Twojej miłości, Przymnóż, Jezu, miłości w naszym życiu, w parafii i w Kościele. Wszystkiego nam zabrakło. Dziękuję Ci, że nas miłujesz i wysłuchujesz, kiedy Cię wzywamy.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3.            Tajemnica Światła
Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia
Ty Panie, poprzez nas, w dalszym ciągu głosisz swoje królestwo, swoje zbawienie, swoją miłość. Panie, uczyń mnie swoim narzędziem, aby przez moje życie przepływało Twoje łagodne i pełne łaski słowo. Abym dla ludzi spotkanych na mojej drodze nie stanowił zapory, lecz był znakiem Twojej miłości!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4.            Tajemnica Światła
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor
Panie Jezu, Ty zabrałeś ze sobą na modlitwę Piotra, Jakuba i Jana. Udaliście się na górę. Ty modlisz się, a oni widzą Ciebie otoczonego cudowną światłością. Słyszą również głos, który ich uspokaja, aby się nie bali. To nie jest zjawa, lecz: „Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie.” Dzisiaj ja modlę się z Tobą, Panie. Niechaj ta modlitwa zmienia mnie i przemienia coraz bardziej, abym i ja coraz bardziej stawał się synem umiłowanym.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5. Tajemnica Światła
Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa dla swego Kościoła.
Kapłan jest również wezwany do świętości. Módlmy się więc za kapłanów, aby Jezus był dla nich wzorem do naśladowania i nauczycielem. Prośmy o powołania kapłańskie i zakonne, aby nasze parafie i ołtarze nigdy nie opustoszały.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania do Najświętszego Sakramentu… Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi… Modlitwy dołączone do Nowenny

VII. dzień

Modlimy się o dar wiary
Modlitwa do Ducha Świętego… Modlitwy dołączone do Nowenny
„Dzisiaj wzywam was, abyście z żywą wiarą modlili się na różańcu…” (12.6.1986.)
„Drogie dzieci, wierzcie i módlcie się. Módlcie się, aby Ojciec przymnożył wam wiary, a potem proście o to, co wam trzeba!” (25.4.1988.)
„Drogie dzieci! Wzywam was do nawrócenia i mocnej wiary w Boga… Nie powierzyliście jeszcze swojego serca Bogu, aby On je napełnił…” (25.5.1999.)
„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli radosnymi i świadomymi chrześcijanami, odpowiedzialnymi za tych, którzy nie wierzą, by za przykładem waszego dobrego życia doszli do wiary i miłości Boga…” (25.11.1997.)
W codziennym życiu spotykamy ludzi, którzy noszą ciemność  w swoim sercu. Nie mają wiary w Boga. Niektórzy z nich, z powodu braku wiary, całkowicie zrujnowali swoje życie. Dzisiaj proszę, aby Bóg przymnożył mi wiary, gdyż bez niej, nie mogę podobać się ani Bogu, ani ludziom. Bez niej nie znam Boga, ani samego siebie. Boże drogi, znam wielu, którzy utracili swoją wiarę i tych, co wybrali fałszywą wiarę. Znam takich, którzy się boją z powodu zniewolenia wróżbiarstwem, horoskopami i astrologią, magią i różnymi innymi praktykami okultystycznymi.
Droga Matko, Ty wzywasz nas: „Nawróćcie się i mocno wierzcie w Boga… Nie powierzyliście jeszcze swojego serca Bogu…!”
Ta prawda mnie wyzwala. Wiem kto i co zniewoliło moje serce. Wiem, że nic nie może go wypełnić i zadowolić, prócz samego Boga. Wiem, że jestem słaby i upadam wobec ludzi i Stworzyciela. Dzisiaj proszę Cię o wyzwolenie mojego serca Jezu, przywiąż moje serce więzami miłości. Uczyń to, co uczyniłeś ze swoimi świętymi. Jezu, dzisiaj oddaje Ci moje puste i zranione serce. Wyzwól mnie swoją wszechmocną miłością ze wszelkich zniewoleń. Jezu, jestem stworzony na obraz Boga. Mój i Twój Bóg jest wolny. Pragnę być wolnym. Ojciec Twój posłał Ciebie, byś był moim wyzwolicielem, moim zbawicielem. Wybaw swojego niewolnika z wszelkiego grzechu i wszelkich uzależnień. Dzisiaj pragnę oddać moje serce Tobie, mojemu Bogu. Tak, pragnę się modlić o dar mocnej wiary. Dziękuję, bo Ty mnie nie odrzucisz, ani nie znienawidzisz, Ty mnie wysłuchasz, a w końcu przytulisz do siebie.
Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Bolesne
1.            Tajemnica Bolesna
Modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie Getsemani.
Jezu, krwawy pot spływa z Twojego czoła i twojego oblicza, a z Twego serca wypływa modlitwa. Klęczysz i całkowicie oddajesz się w ręce swojego Ojca. To najpiękniejszy obraz Ciebie. Kielich goryczy, ludzkiej zdrady i niewdzięczności jest wypełniony po brzegi. Ty Panie, decydujesz się wypić go do dna. Panie Jezu, dziękuję Ci!
Abym nie znienawidził i nie odrzucił swojego kielicha. Jezu, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2.            Tajemnica Bolesna
Biczowanie Pana Jezusa
Zostałeś potraktowany jak złoczyńca i jako taki ubiczowany. Odrzucony przez wszystkich i przez wszystkich pozostawiony swojemu losowi. A dzisiaj? Ileż jest przekleństw, oszczerstw, ile zdrad i nienawiści wobec Ciebie i Twojej Matki, Twojego Kościoła, Twoich sakramentów!
Jezu Nazareński, nas przywiązanych do słupa hańby, wyzwól z niewoli alkoholu, narkotyków, nienawiści, pychy i bluźnierczych przekleństw.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3.            Tajemnica Bolesna
Cierniem ukoronowanie
Jezu ukoronowany, Królu mój, kocham Ciebie. Wybieram Ciebie, nie Barabasza. Wybieram Ciebie i Twoją Ewangelię, a nie fałszywych i nikczemnych nauczycieli i ich mgliste wywody. Królu mój, kocham Cię i proszę o dar wiary.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4.            Tajemnica Bolesna
Pan Jezus niesie swój krzyż na Kalwarię
Nieraz, podczas rozważań, zadawałeś pytanie swojemu sercu: czy mógłbyś być Weroniką, Szymonem, jedną z pobożnych niewiast jerozolimskich? Panie, niech ta moja modlitwa stanie się chustą, na której odciśniesz swój wizerunek. Niech będzie ramieniem dla Twojego krzyża. Niech będzie łzami wylanymi z powodu Twojego cierpienia i niesprawiedliwego wyroku. Dzisiaj też Ciebie widzimy, lecz odwracamy się. Przechodzisz obok nas jako skazaniec, narkoman, żebrak, zagubiony młodzieniec. Jezu, otwórz moje oczy, abym zobaczył Ciebie i okazał Ci pomoc.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5.            Tajemnica Bolesna
Pan Jezus na krzyżu umiera
Z tą moją modlitwą pragnę stać pod krzyżem. Pragnę zamilknąć, aby usłyszeć Twoją modlitwę. Dziękuję za Twoją przenajdroższą krew, za Twoją umiłowaną Matkę, za Twoją moc na krzyżu. Jezu pociągnij mnie do swojego krzyża, abym mógł stać się świadkiem największej miłości.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa… Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi…. Modlitwy dołączone do Nowenny

VIII. dzień

Modlimy się o dar pokory i wytrwałości na drodze
Modlitwa do Ducha Świetego…Modlitwy dołączone do Nowenny
„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was do pokory… Wzywam was, abyście w pokorze nadal dzielili się swoimi doświadczeniami z pielgrzymami …” (28.6.1985.)
„Drogie dzieci, wzywam was, abyście w pokorze żyli moimi orędziami…” (20.9.1985.)
„Drogie dzieci, żyjcie w pokorze moimi orędziami, które wam przekazuję.” (27.2.1986.)
„… drogie dzieci, z całą pokorą żyjcie moimi orędziami…” (17.7.1986)
„…Noście słowo Boże w swoim sercu i myślach. Umieście Pismo Święte na widocznym miejscu w swoim rodzinnym domu, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, gdyż jeśli nie będziecie dla nich przykładem, staną się bezbożne.” (25.8.1996.)
„Dzieci, dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata…” (25.10.1996.)
„Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice, aby modlili się na różańcu i innych uczyli modlić się…” (25.7.1997.)
Cnota pokory jest jak drzewo, które rodzi owoce. Zerwanie kwiatu lub niedojrzałego owocu z drzewa oznacza zabicie, zniszczenie owocu. Cnota pokory jest ważna, ponieważ otwiera człowiekowi oczy, aby realnie widział siebie, bliźniego i Boga. Cnota pokory jest jak koryto rzeki, które umożliwia rzece przepływanie, choć wielka jest odległość od źródła rzeki do jej ujścia. Wszyskie łaski mające swoje źródło w Bogu przepływają przez pokornego człowieka i nawadniają wszystko. On pomaga wszystkim. Pokorny człowiek potrafi dostrzec wielkość  w drugim człowieku. Pokorny człowiek błogosławi i wychwala Pana za dzieło jego stworzenia. Pokorny człowiek potrafi uklęknąć, by modlić się wytrwale i z pełnym oddaniem.
Droga Matko, Twoich orędzi nie sposób oddzielić od Ciebie. One nie są informacją na naszej drodze, lecz  ziarnem, które zasiewasz obficie w nasze życie. Obdarz mnie pokornym sercem, abym z nich czerpał natchnienie. O Matko, pełna pokory, wyzwól moje serce z pychy. Ty znasz mnie dobrze. Ledwie otworzę usta, a już zaczynam krytykować, lekceważyć lub odrzucać innych. Po wypowiedzeniu niedobrych słów, nie mogę się modlić. Muszę nauczyć się okazywać skruchę i z pokorą zacząć myśleć i mówić o innych. Ty wiesz jak ludzie potrafią bluźnić,  przeklinać i obrażać Boga, Ciebie i świętych. Takie dusze i takie serca nie mogą się modlić. Proszę Cię usilnie, wyzwól mnie z mojej pychy i maski, za którą się ukrywam. Daj mi szczere i pokorne serce, gotowe  przyjąć Ewangelię,  by żyć według niej.
Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Chwalebne
1.            Tajemnica Chwalebna
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zmartwychwstały Nauczycielu. Niech ta moja modlitwa obejmie Twoje stopy. Niech będzie wyciągniętą ręką dotykającą Twoich ran. Niech ta moja modlitwa otworzy moje serce, abym usłyszał co należy i rozpoznał Twój głos, Rabbuni. Przemieniaj mnie, Nauczycielu!
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2.            Tajemnica Chwalebna
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wpatrywali się uważnie w Ciebie, śledząc Twoje odejście do Ojca.  Posyłasz im Anioła, aby ich pouczył co i jak dalej mają czynić i gdzie mają się ponownie spotkać z Tobą. Moja modlitwa napełnia mnie mocą, abym mógł iść dokąd mnie posyłasz i dawać świadectwo zgodnie z  Twoim życzeniem. Drogi mój Mistrzu, niech ta modlitwa  sprowadzi na nas łaskę wytrwałości w naszym chrześcijańskim powołaniu.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3. Tajemnica Chwalebna
Zesłanie Ducha Świętego
I od tamtego dnia wszystko już było inaczej. Misja Jezusa i Jego Słowo, apostołowie i ich rozesłanie aż po krańce świata oraz ich odpowiedzialność za Kościół. Moc, która była zawarta w ich słowach i moc ich czynów, poruszyła cały ówczesny świat. I stali się świadkami, czyli męczennikami.
Dziękuję za wytrwałość wszystkich chrześcijan. Niech moja modlitwa  będzie podziękowaniem za Medziugorje i objawienia. Dostrzegam, że to jest nowe Zesłanie Ducha Świętego na Kościół. Jezu, wspomóż nas swoją mocą, abyśmy byli wytrwali w dawaniu świadectwo.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4. Tajemnica Chwalebna
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ty rzeczywiście jesteś naszą Wielką Panią. Tą naszą nowenną pragniemy powrócić pod Twój matczyny płaszcz, pod którym strzegłaś, chroniłaś i wychowywałaś Jezusa. Z Tobą jest nam tak miło i dobrze. Każdego dnia błogosław i chroń swoich pielgrzymów oraz wierne swoje drogie dzieci, które odpowiedziały na Twoje wezwanie.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5. Tajemnica Chwalebna
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
Bezlitosna walka pomiędzy Smokiem i Tobą nadal trwa. Widzący święty Jan tak relacjonuje swoje widzenie: «I wystąpił do walki Smok… został strącony na ziemię». Z nieba na ziemię został strącony nasz największy nieprzyjaciel. Ty, Maryjo, często o nim mówisz, że chce pomieszać Twoje plany. Tą modlitwą pragnę pomóc Ci zwyciężyć Smoka we wszystkich i przy pomocy każdego z nas.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania Loretańska … Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi… Modlitwy dołączone do Nowenny

IX. dzień

Modlimy się za Kościół i nawrócenie świata
Modlitwa do Ducha Świętego… Modlitwy dołączone do Nowenny
„Wstawiam się u Boga za wami, aby udzielił wam daru nawrócenia serca. Proszę was szczególnie o modlitwę w intencji nawrócenia tych, którzy są daleko od Boga” (25.8.1989.)
” Całymi latami wzywam was i zachęcam do głębokiego życia duchowego i prostoty, ale wy jesteście tacy zimni…” (25.12.1989.)
„Módlcie się i poszukujcie woli Bożej w swoim życiu. Pragnę, aby każdy odkrył drogę świętości, by wzrastał i wytrwał na tej drodze…” (25.4.1990.)
„Módlcie się i czytajcie Pismo Święte, abyście pojęli znaki tego czasu. To jest szczególny czas więc dlatego jestem z wami, aby przybliżyć was do Serca mojego i Serca mojego Syna. Pragnę  uchronić was od wszelkiego zła.” (25.8.1993.)
Kościół został posłany do świata, aby świadczyć swoim życiem i szerzyć wiarę dla zbawienia świata. To wymaga ofiar i wielkich wyrzeczeń. Kościół jest powołany, aby każdego dnia składać nasze modlitwy i ofiary za nawrócenie świata. Dzisiejszy świat upatruje swoje wartości i ideały w hedonistycznym zaspakajaniu życiowych potrzeb. Takie wartości jak rodzina, miłość w rodzinie oraz wierność małżeńska, są poniżane i wyśmiewane. Młodzież podąża za swoimi, upadłymi pod względem moralnym, idolami. Ponownie wzniesiono ołtarze nowym bożkom, jakimi są kult ciała i rozwiązłość. Pan Bóg dzisiaj również pragnie zbawić świat. Dlatego jesteśmy potrzebni Bogu i Kościołowi. Jedyne światło w mroku współczesnego świata odnajdujemy w modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. To właśnie my mamy je zapalić. Prawdziwy to dla nas zaszczyt być powołanymi, by w odpowiedzi wstąpić na drogę świętości.
Droga moja Matko i Królowo Pokoju! W pokorze serca rozpoznaję swoje zadanie. Dziękuję, że po wielokroć powtarzałaś, jak bardzo jesteśmy ważni dla Ciebie. Pragnę nieodwołalnie powierzyć siebie Tobie i Twojemu Synowi. Wiem, że podobnie jak inni, wiele razy doświadczyłem słabości w nieumiarkowanym używaniu i pragnieniu posiadania dóbr tego świata. Proszę Cię, wyzwól mnie z tych nieumiarkowanych i nieposkromionych pragnień, myśli i skłonności. My, chrześcijanie, żyjemy w tym świecie, ale nie pochodzimy z tego świata. Dlatego spraw, proszę, abym pozostał solą i światłem, bym innych zachęcał do czynienia dobra, był znakiem na drodze wiary dla wszystkich, którzy Boga poszukują.
Dzisiaj wciąż za mało mamy kapłanów i osób zakonnych. W historii świata oni zawsze byli pierwszymi animatorami i odnowicielami w Kościele. Proszę Cię za kapłanów, zakonników, zakonnice, aby ich świętość stanowiła nieodparty magnes dla wszystkich. Obdarz Kościół nowymi powołaniami. Umocnij i ochraniaj Ojca Świętego i biskupów przed wszelkimi przeciwnościami. Potrzebujemy świętych, zakochanych w Jezusie i Jego Ewangelii. Podobnie jak w Kanie, we wszystkich naszych potrzebach, wstawiaj się u Jezusa za nami.
Kontynuujemy modlitwę dziękczynienia odmawiając Tajemnice Radosne.
1.            Tajemnica Radosna
Zwiastowanie. Archanioł Gabriel zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie radosną wieść o wcieleniu Syna Bożego.
Dzisiaj stoisz przed nami w Medziugorju jako wzór do naśladowania i jako Matka. Uczymy się od Ciebie, Dziewico Maryjo, jak mamy odpowiedzieć na wezwanie. Twoje „Niech mi się stanie według słowa Twego”, daje początek nowemu światu. Bóg zamieszkał, zadomowił się między nami. Prosimy, aby każdy z nas odpowiedział na Boże i Twoje wezwanie.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
2.            Tajemnica Radosna
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Ileż pokoju i radości przyniosłaś z Nazaretu do Judei, do Ain Karem!  Kiedy Twoja starsza już krewna Elżbieta tuliła cię do siebie w geście powitania, rozpoznała w Tobie Matkę swojego Boga. Droga Matko, dokładnie tak samo rozpoznali Cię widzący i miliony pielgrzymów w Medziugorju. Módlmy się, aby ta łaska dotknęła cały świat.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
3.            Tajemnica Radosna
Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
Panie, nadeszła pełnia czasu i nawiedziała nas Twoja i nasza Matka. Parafia znalazła miejsce dla Ciebie i pilnie go strzeże. Podbrdo, Križevac i kościół św. Jakuba otwarte są i codziennie ukazują  uświęcone miejsca. Odsłaniają i ukazują wizerunek Matki z Dziecięciem na ręku. Módlmy się, aby odwiedzający to miejsce wynieśli stąd radość i pokój w sercu oraz Boga w duszy
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
4.            Tajemnica Radosna
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Rodzice z Jezusem na ręku i darem ofiarnym myśleli, że nikt oprócz nich nie wie, kim jest to dziecko, które przynieśli. Stary kapłan Symeon przerywa ciszę wypowiadając słabym głosem prorocze słowa: „Bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów; światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2,31) A zwracając się do Matki rzekł: „Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą…” ( Łk 2,34)
Droga Matko, podobnie jak oddałaś swojego Syna w ręce kapłana Symeona, dziś to samo czynisz wobec swoich kapłanów. Niech  namaszczone, kapłańskie ręce będą czyste i święte. Módlmy się za kapłanów.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
5.            Tajemnica Radosna
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Ból i cierpienie zostało przemienione w radość. Ustąpiła niepewność i zatroskanie. Ich serca zalała fala pokoju i wdzięczności. Święta Rodzina znowu była razem. Każdy w niej czuje się odpowiedzialny za drugiego. Wszyscy się nawzajem potrzebują. Nikt nie czuje się niepotrzebny. Nazaret  ponownie ogarnęła światłość Świętej Rodziny. Módlmy się za nasze rodziny, aby nigdy nie pozostały bez Jezusa, bez Matki, bez opieki świętego Józefa.
Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.
Modlitwa Fatimska: O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…
Litania do św.Józefa … Modlitwy dołączone do Nowenny
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi… Modlitwy dołączone do Nowenny
Za stroną medziugorje.blogspot.com

Posted in Medziugorje, Objawienia, Prośba o modlitwę, Różaniec | Otagowane: , , , , | 23 Komentarze »

XXX Rocznica objawień Matki Bożej w Medziugorju

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2011

Kochani, 

Jak kazdy wie zbliza sie XXX Rocznica objawień Matki Bożej w Medziugorju, a co za tym idzie „deszcz a moze nawet lawina łask” i oczywiscie, aby temu zapobiec już „czujki” pracuja na całej linii (tym samym tylko potwierdzają dobro, które płynie z Medziugorja, bo przeciez do drzewa, które nie ma owoców, nierzuca się kamieni aby spadły – nigdy nie widziałam aby ktoś rzucał kamienie do samych liści), aby jezeli sie tylko da zamącić i zasiać wątpliwości niestablinym lub słabym. 

Już pojawiaja się  – szczególnie na stronach lefebrystów – odgrzewane wywiady z osobani, kapłanami czy biskupami, którzy nigdy nie byli w Medziugorju, taki odgrzany kotlet sprzed 3 czy 4 lat jest podawany jako aktualność z ostatnich miesięcy. Ostatnio pojawił sie taki na stronach Frondy – więc od tej chwili przechodze do bojkotu Frondy – i filmiki – antymedziugorskie – na Gloria Tv. 

Dla pokrzepienia przekazuję Wam otrzymane teraz zdjęcie i tekst od osoby, która go przesłała.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 

4 maja 2011 moi znajomi Polacy z Kanady Grażynka i Gienek wybrali się sami ok 5 ej rano na modlitwę na  Podbrdo. Przed 6ą rano zrobili zdjęcie figurki Gospy.Po powrocie do Kanady z zaskoczeniem znaleźli więcej niż fotografowali.

Ave Maryja !

 Wypowiedź don Amortha na temat Medziugorje

Ojciec Gabriel Amorth, znany egzorcysta rzymski, dystansuje się od tych, którzy nazywają Objawienia w Medziugorju szatańskimi. „W miejscu tym naprawdę działa Maryja. Wojtyła nie pojechał tam tylko dlatego, aby nie upokorzyć Biskupa Mostaru.

Rozmawia Gianluca Barile

 – Jest Ojciec pewien, że Medziugorje to autentycznie Maryjny fenomen, a nie ukryty podstęp szatański?

O. Amorth: Odpowiem na to pytanie krótko: w Medziugorju naprawdę objawia się Dziewica Maryja, a szatan boi się tego błogosławionego miejsca.

– Na jakiej podstawie opiera Ojciec tę pewność?

O. Amorth: Byłem w Medziugorju przynajmniej 30 razy i osobiście doświadczyłem tej bogatej duchowości, którą się tam oddycha i widzi na każdym kroku w obfitych darach spływających z Nieba.

 – O jakich darach Ojciec mówi?

O. Amorth: Niezliczone tysiące osób przybywają do Medziugorja z całego świata, spowiadają się i odzyskują pokój w Panu, podejmują życie modlitwy, nawracają się na katolicyzm, są uwalniani od opętań szatańskich. A zatem, skoro Ewangelia mówi, że drzewo poznaje się po owocach, jak można twierdzić, że Medziugorje jest dziełem Złego?

– Sceptycy wysuwają zarzut korzyści materialnych.

O. Amorth: Jest to niedorzeczność. Żaden z wizjonerów nie wzbogacił się nigdy materialnie dzięki objawieniom. Jeśli ktoś ma dowody na to, że jest inaczej, niech je przedstawi, w przeciwnym razie, niech zamilknie.

 – Między zwolennikami Medziugorje mówi się o milczącej akceptacji objawień przez Sługę Bożego Jana Pawła II…

O. Amorth: Wprost przeciwnie: nie była ona milcząca! Mogę jednoznacznie stwierdzić, i to bez obawy o wykazanie mi błędu, że Papież nie tylko wierzył w to, iż Maryja objawia się w Medziugorju, ale że chciał nawet udać się tam w pielgrzymce, podczas swojej podróży apostolskiej do byłej Jugosławii.

 – Czy wie Ojciec zatem, z jakiego powodu Papież nie zatrzymał się w Medziugorju?

O. Amorth: Jan Paweł II był wielkim człowiekiem i okazywał szacunek wszystkim ludziom. Z tego to właśnie powodu, jak mi to opowiedzieli wysocy urzędnicy watykańscy i biskupi będący z Nim w tych dniach w wielkiej zażyłości, zrezygnował z pielgrzymki do Medziugorja, gdzie chciał się pomodlić, aby nie „przeskakiwać” i nie obrażać Biskupa Mostaru, od zawsze wątpiącego w Objawienia.

 – Czy podczas egzorcyzmów wzywa Ojciec Madonnę z Medziugorje?

O. Amorth: Nie, nigdy, ale to niczego nie oznacza. Zawsze zwracałem się do Niej jako Niepokalanej; ale to tylko drobny szczegół: Dziewica Maryja jest zawsze ta sama, zmienia się jedynie tytuł, którego używamy zwracając się do Niej.

– Z całą pewnością nie wzywa Jej Monsinior Gemma?

O. Amorth: Kiedy spotkam mojego przyjaciela Gemma następnym razem, wyjaśnię mu dokładnie dlaczego powinien uwierzyć w te Objawienia. Jest on egzorcystą tak jak ja, może nawet lepszym ode mnie, ponieważ jest biskupem, i dlatego powinien dobrze wiedzieć, że tam, gdzie obfitują nawrócenia, uzdrowienia fizyczne, uwolnienia od demonów i spowiedź sakramentalna, tam nie może działać szatan, tylko sam Bóg. Powiem mu też, żeby pojechał do Medziugorja i zobaczył na własne oczy to, co ja widziałem w ciągu tych wszystkich lat. Jestem pewien, że wtedy Monsinior Gemma też uwierzy.

http://www.radiomaria.it

Tak więc głowa do góry – Gospa Majka moja 

Szczęść Boże 
Ewa

Posted in Medziugorje, Objawienia, Warto wiedzieć | Otagowane: | 57 Komentarzy »