Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posts Tagged ‘fałszywe objawienia’

Biskup wydaje orzeczenie – Objawienia Mario D Ignazio w Brindisi FAŁSZYWE

Posted by Dzieckonmp w dniu 26 marca 2015

Arcybiskup Domenico Caliandro wydał decyzję o fałszywości objawień Mario D Ignazio.
Objawienia zaczęły się 5 sierpnia 2009 r. Według Mario od tego czasu Matka Boża każdego 5  dnia miesiąca ukazywała się i dawała orędzie. Od tego dnia życie chłopaka całkowicie się zmieniło. Ale dziś, po sześciu latach objawień i ekstaz w Brindisi jak również modlitw i spotkań z tysiącami wiernych, po decyzji arcybiskupa życie Mario zmieni się jeszcze bardziej.
Arcybiskup wydał decyzje w której pisze między innymi:
OŚWIADCZAM że objawienia  są fałszywe. Proszę wiernych o powrót do zwykłych praktyk życia chrześcijańskiego.
1. Zgodnie z kan. 1319 $ 1 CJC jest zabronione szerzyć  treści dotyczące rzekomych objawień, a także  orędzi lub tajemnic pod groźbą kary ekskomuniki i zakazu przyjmowania Sakramentów.
2, Najbliżsi współpracownicy duchowni Mario D Ignazio mają go opuścić w przeciwnym razie zostaną pozbawieni urzędów w Kościele.
3, Wszystkie akty kultu związane z objawieniami są zabronione. Zakazany jest też wszelki patronat kościelny.
4, Wszyscy wierni mają zabronione udzielać jakiekolwiek moralnego wsparcia dla jasnowidza pod groźbą ekskomuniki.

Apparizioni_Mario_Documento_Vescovo

 

Posted in Objawienia | Otagowane: , , | 34 Komentarze »

Dary Boga w postaci objawienia są powierzone ludzkiej słabości.

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 lipca 2013

Wiele objawień i związanych z nimi orędzi  we współczesnym świecie są zbieżnych dających  wrażenie, że czas Powtórnego Przyjścia Jezusa jest blisko.

Według orędzi z  Medjugorje czas wypełniania się tajemnic nie rozpocznie się, dopóki widzący nie otrzymają objawienia wszystkich tajemnic. Tak więc niby mamy w ręku kilka pewników, ale kto chce wziąć pod uwagę tylko Medjugorje zakłada sobie klapki na oczy. W rzeczywistości, inne miejsca objawień też mogą być autentyczne i uzupełniające się. W niektórych objawieniach  zdarzenia są przepowiedziane z precyzją: na przykład, orędzie przekazane do Paratico 1 stycznia 2010. Częściej przepowiednie są zawoalowane, ale trzeba brać pod uwagę że tak być może chce  Niebo.
Czytając wszystkie komentarze na blogu widzę często zażartą dyskusję, gdzie jedni oczekują dokładnie według litery aby spełniły się zapowiedzi , inaczej uznają że orędzia są fałszywe. Znajdują słowa o trzęsieniu ziemi i nie podoba im się że za mała siła była trzęsienia, za mało wody spadło lub słońce za słabo grzało itp. Podkreślić chcę bardzo mocno – zawsze należy pamiętać, że widzący nie są nieomylni i te dary Boga w postaci objawienia są powierzone ludzkiej słabości. „Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe..” (1 Kor 13:9-10) – ” proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (Ts1 5, 20-22)

Chce podkreślić że nie wypełnienie się jakiegoś proroctwa nie znaczy że całe objawienie należy przekreślić. Znamy z historii kościoła że nawet ogłoszeni święci mylili się. Weźmy Katarzynę ze Sieny ogłoszona wielką świętą.

W czasie gdy w kościele katolickim pomiędzy najbardziej znanymi teologami, można by rzec filarami Kościoła katolickiego jak Tomasz z Akwinu i Bernard z Clairvaux którzy zdecydowanie krytykowali naukę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny , natomiast Duns Szkot bronił jej. Walka pomiędzy tymi dwoma prądami trwała przez kilka wieków. Po każdej stronie tego konfliktu stawały największe autorytety Kościoła Rzymskiego.

Nie było nadziei na rozwiązanie tego sporu również dlatego, że kilka osób niezależnie ogłosiło, że miało nadprzyrodzone objawienia dotyczące tej kwestii. Zakonnica Brygida ze Szwecji, dobrze znana w XIV wieku wśród katolików, opisała w swoich dziełach jak pojawiała się przed nią Matka Boża, która osobiście jej oznajmiła, że została poczęta w sposób niepokalany, to znaczy bez grzechu pierworodnego. Ale współczesna jej, może jeszcze bardziej znana ascetka Katarzyna ze Sieny oznajmiła, że od poczęcia Bogurodzica współuczestniczyła w grzechu pierworodnym, a objawienie tego otrzymała od Samego Chrystusa.

W ten sposób ani najważniejsze pisma teologiczne, ani najbardziej znane cudowne objawienia, które zaprzeczały sobie nawzajem, nie pomogły wiernym Kościoła Katolickiego w rozwiązaniu tego zagadnienia i w odnalezieniu prawdy. Papieże rzymscy aż do Sykstusa IV (koniec XV wieku) stali na uboczu i nie zabierali głosu w tej dyspucie. Dopiero ten papież w roku 1475 oficjalnie zatwierdził nabożeństwo, w którym nauka o niepokalanym poczęciu była jasno wyrażona, a w kilka lat później zabronił potępiania tych, którzy wierzyli w niepokalane poczęcie.

W Internecie można znaleźć wiele orędzi, w tym dużo fałszywych, i uważam że szczególnie należy uważać na proroków  u których mowa jest o „New Age”. Chociaż nieraz posiadają nawet stygmaty i cudownie pachnące przedmioty, to faktycznie głoszą mix prawdy i fałszu, zaprzeczają grzechu pierworodnemu oraz konieczności odkupienia, głoszą reinkarnację, są niejednoznaczni w nauce o boskości Chrystusa, gardzą i relatywizują Kościół, głoszą przesłania alarmistyczne, tworzą lęk i nauczają o zbawieniu za pomocą ludzkich środków.

Dzieckonmp

Posted in Objawienia, Proroctwa, Warto wiedzieć | Otagowane: , , | 52 Komentarze »

Ojciec PIO – odróżnienie fałszywych objawień od prawdziwych

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 października 2012

Ojciec Pio za przykładem św. Teresy powiedział wprost, że przy rozróżnianiu czy objawienie pochodzi od Boga, czy od złego należy spojrzeć na to, czy:
LĘK towarzyszy na początku objawienia czy później,
jeśli na początku jest lęk, po objawieniu smutek, tęsknota, to jest to prawidłowe,
jeśli odwrotnie,to pochodzi od złego.

Jako przykład podawał, że dzieci w Fatimie się zlękły, usłyszały, nie bójcie się, przychodzę do was z Nieba, Maryja również się zlękła przy powitaniu Archanioła Gabriela.

Ten, co małpuje Boga nigdy nie osiągnie doskonałości Bożej, dlatego u niego wszystko jest na odwrót.

Cytat z książki” Ojciec Pio i szatan” na dowód tych słów,
tak, że proszę rozróżniać pewne fakty a nie jak klakier przyklaskiwać wszystkiemu, co podważa orędzia.

Nie jestem fanatykiem orędzi, podchodzę do nich ostrożnie ale negowanie ich na podstawie tylko BO TAK nijak się ma do rzeczywistości.

I nigdy nie można powiedzieć,że nawet te uznane nie były narażone na szwank, że szatan się do nich nie dobierał, ileż razy przyszedł przebrany a to za Kapłana, a to za samego Pana Jezusa do Faustyny,tylko madre oko Teologa odrzuca to co złe, dlatego przy każdych trzeba mecenatu Kapłańskiego ale mówienie,że jedne są złe a drugie dobre nie znaczy,że w tych dobrych zły duch nie próbował maczać palców.
——————————————-

Bardzo ważny fragment z książki „Ojciec Pio i szatan” z rozdziału Ojciec Gabriele Amorth opowiada, jak Ojciec Pio posługiwał się wybraną metodą przy odróżnianiu fałszywych objawień od prawdziwych.

A poza tym te oszustwa szatana! – opowiada egzorcysta. – Istotne jest przede wszystkim to, czego doświadczył w Venafro.
Szatan mu się ukazywał – zawsze mu się ukazywał w budzącej przerażenie postaci – ale tam ukazał mu się także pod postacią Pana Jezusa, Matki Bożej. I również później tak czynił. Ukazał mu się pod postacią jego przełożonego i kierownika duchowego, wydawał mu polecenia. A Ojciec Pio w danej chwili ulegał urokowi. Potem zaczynał się pytać:, Ale czy to możliwe, że ojciec mi powiedział, abym tak i tak zrobił… Nie! Ależ skąd! Nigdy tego nie powiedziałem! Dziwił się, zdumiewał.

A poza tym bardzo wymowna jest – tłumaczy ks. Amorth – metoda, za pomocą której Ojciec Pio odróżniał objawienia prawdziwe od fałszywych.
Ta zasada jest fundamentalna, ponieważ uczy nas jej św. Teresa z Avila, która była wielką znawczynią w dziedzinie mistyki. A Ojciec Pio w pełni to potwierdza w swoim doświadczeniu, chodzi prawdopodobnie nigdy nie czytał św. Teresy z Avila. Potwierdza to w pełni ten sam sposób postępowania.
Ale na czym polegał ten „system” odróżniania objawień „prawdziwych” od tych wywołanych sztucznie przez Ojca kłamstwa, aby oszukać przeciwników, których się bał?

Święta Teresa z Avila mówiła już w swoich czasach, że zauważyła, iż kiedy ukazywali się jej Pan Jezus albo Matka Boża naprawdę, zrazu miała poczucie zmieszania. Potem, po skończeniu objawienia, pozostawał w niej głęboki pokój, pogoda ducha.

A my widzimy to we wszystkich objawieniach, wystarczy wspomnień choćby Zwiastowanie. Anioł mówi od razu do Maryi: „Nie lękaj się”.
Albo w Fatimie – Matka Boża mówi od razu do dzieci fatimskich: „Nie lękajcie się”.

To znaczy, kiedy objawienie jest prawdziwe, z miejsca wywołuje zmieszanie. Potem natomiast zostawia wrażenie spokoju.

Dokładnie na odwrót dzieje się w przypadku fałszywych objawień. Kiedy Ojcu Pio – a to samo zdarzało się św. Teresie z Avila – zły duch ukazywał się pod postacią Pana lub Matki Bożej, od razu czuli się szczęśliwi. Potem, po skończeniu widzenia, mieli poczucie goryczy, smutku, przygnębienia.

Właśnie po tym rozumieli, że objawienie było fałszywe.
Nie był to rzeczywiście Pan, tylko zły duch przebrany za Pana.

Źródlo. gloria.tv/ olo13jcb

Posted in Objawienia | Otagowane: , | 13 Komentarzy »