Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posts Tagged ‘Japonia’

Filmik z wnętrza Fukushimy

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 czerwca 2011

T-Hawk to nazwa bezzałogowej maszyny latającej, którą postanowiono wykorzystać do zbadania zniszczeń w elektrowni atomowej Fukushima

Dzięki temu bez ryzyka zostania napromieniowanym możemy zobaczyć, jak wygląda to miejsce po potężnej katastrofie. Widok jest dość ponury.

 

 

Posted in Apokalipsa, Ciekawe, Film, Warto wiedzieć | Otagowane: , , , , | 3 Komentarze »

Matka Boża do Pedro Regis o Japonii

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 marca 2011

Brazylijczyk Pedro Regis z miejscowości Anguera który pielgrzymował do Medjugorje po powrocie do swojego kraju zaczął mieć objawienia Matki Bożej. Objawienia te trwają od 1987 roku do dziś. Otrzymał w sumie 3452 przesłania dla całego świata. Przesłania przekazywane są trzy razy w tygodniu: w każdy wtorek i sobotę, plus jeden dzień zmienny. Przesłania są prorocze wskazujące różne przyszłe wydarzenia, często z bardzo dokładnymi miejscami.W przesłaniach tych jest wiele proroctw dotyczących prawie wszystkich krajów.

Obecnie chcę przedstawić bardzo oczywiste zdania z tych orędzi dotyczące Japonii. Nie będa to całe orędzia z tych dni tylko wątki japońskie. Od razu przypominam że tłumaczenie jest moje a więc niedokładne.

28.04.2005
Drogie dzieci, ziemia jest pełna zła a moje biedne dzieci chodzą jak ślepi duchowo.  Ludzie rzucili wyzwanie Stwórcy i będą surowo ukarani.  Pan oczyści ziemię i jej wierni będą żyć szczęśliwie. Ludzkość doświadczy wielkiego cierpienia. Japonia będzie cierpiała przez mega-trzęsienia ziemi o niespotykanej skali w całej jej historii.

02.08.2005
Na Japonię przyjdzie wielkie cierpienie.

całe orędzie

02.08.2005
Cari figli, vengo dal cielo per riempirvi di coraggio. Vi chiedo di non scoraggiarvi davanti alle vostre difficoltà. Confidate nel Signore. Lui è il vostro tutto. In Lui è la vostra vittoria. Dite no al peccato e accogliete con amore i miei appelli. L’umanità cammina verso l’abisso, ma Dio vuole salvarvi. Tornate in fretta. Il Giappone vivrà momenti di angoscia, ma il peggio dovrà ancora venire. Pregate. Solo per mezzo della preghiera potete trovare la pace. Non restate con le mani in mano. Questa è l’ora del vostro ritorno. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

31.12.2005
Japonia będzie pić gorzki kielich cierpienia.

Całe orędzie

31.12.2005
Cari figli, avanti. Io sono al vostro fianco. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato e sarete salvi. Gli uomini saranno sorpresi da dolorosi avvenimenti. Due passi, esplosioni e morti. Il Giappone berrà il calice amaro della sofferenza. Roma perderà la sua gloria e la sua fama e la sofferenza sarà grande per i miei poveri figli. Il trono di Pietro cadrà. La morte arriverà agli ecclesiastici, che soffriranno dolori fisici. Pregate. Coloro che staranno con il Signore vinceranno. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

04/03/2006
Japonia będzie pić kielich goryczy smutku.

całe orędzie

04/03/2006
Cari figli, vi amo come siete e desidero vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della fede. L’umanità si è allontanata da Dio e i miei poveri figli camminano come ciechi guidando altri ciechi. Da una famosa Cordigliera verrà il terrore e la morte passerà per Mosselbai. Grida di disperazione si udranno in Birmania e a Messina. La forza della preghiera vi condurrà alla pace. Non dimenticate: Dio vi ama e vi chiama. Non perdetevi d’animo. Coraggio. Io sarò sempre con voi. Verrà dall’Iran e gli uomini avranno paura. Il Giappone berrà il calice amaro del dolore. Soffro per i miei poveri figli. Pregate. Pregate. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

5 /02/ 2010
Stanie się to w Japonii i zostanie powtórzone w Paraíba.  Wszędzie będzie słychać krzyki rozpaczy.

całe orędzie

5 febbraio 2010
Cari figli, solo mediante la forza della preghiera l’umanità troverà il cammino della pace. Amate la verità e
assumete il vostro vero ruolo di cristiani. Dio ha bisogno di voi. Aprite i vostri cuori e accettate la sua volontà
per essere grandi nella fede. Accadrà in Giappone e si ripeterà nel Paraíba. Ovunque si udranno grida di
disperazione. Io sono vostra Madre Addolorata e soffro per ciò che vi attende. Avanti lungo il cammino che vi
ho indicato. Qualunque cosa accada non allontanatevi dal Signore. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

20/03/2010
Mega-trzęsienia ziemi wstrząśnie Japonią i moje biedne dzieci będzie płacz i lament.

Całe orędzie

20 marzo 2010
Cari figli, aprite i vostri cuori al Dio della salvezza e della pace. Sono giunti i tempi da me predetti. L’umanità
cammina verso l’abisso della distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Vi chiedo di
essere uomini e donne di preghiera, perché solo così sarete capaci di sopportare il peso delle prove che già si
stanno preparando. Voglio dirvi che questo è il tempo della grazia. Vi attendono ancora tempi dolorosi. Io
sono vostra Madre e sono con voi. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Quello che dovete fare
non rimandatelo a domani. Un mega-sisma scuoterà il Giappone e i miei poveri figli piangeranno e si
lamenteranno. Dolore maggiore non è mai esistito. Soffro per ciò che vi attende. Inginocchiatevi e pregate.
Non sono venuta dal cielo per scherzo. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

17/04/2010
Wielkie zniszczenia pojawią się w Japonii.  Módl się.  Módl się.  Módl się.

Całe orędzie

17 aprile 2010
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata. Sono venuta dal cielo per portarvi il mio messaggio di pace e
conversione. Non restate con le mani in mano. Aprite i vostri cuori e accettate la volontà di Dio per le vostre
vite. Vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali e il mio avversario agirà con grande furia per
allontanarvi dal cammino di Dio. Cercate forza nella preghiera. Non allontanatevi dalla verità. Qualunque cosa
accada, non permettete che il demonio vinca. Siete del Signore e con Lui sarete vittoriosi. Pregate. L’umanità
cammina verso l’abisso della distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Un gigante
addormentato si alzerà in Indonesia e i miei poveri figli berranno il calice amaro del dolore. Tragedia maggiore
non è mai esistita. Siate forti e saldi nella fede. Io sarò sempre con voi. Una grande distruzione si verificherà in
Giappone. Pregate. Pregate. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

29/05/2010

Japonia będzie cierpiała i będzie wielki ból dla moich biednych dzieci.

Całe orędzie

29 maggio 2010
Cari figli, l’umanità berrà il calice amaro della sofferenza. Il Giappone soffrirà e il dolore sarà grande per i miei
poveri figli. L’umanità vivrà momenti di dolore per una grande guerra in Oriente. Il fuoco attraverserà il cielo e
gli uomini saranno bruciati. Io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per condurvi a mio Figlio Gesù. Siete
amati uno per uno dal Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. Non restate con le mani in mano. Ciò
che dovete fare non rimandatelo a domani. Non restate con le mani in mano. Dio ha fretta. Date a tutti il buon
esempio e in ogni cosa imitate mio Figlio Gesù. Lui è il vostro unico e vero Salvatore e al di fuori di Lui
l’umanità non troverà la pace. Io sono vostra Madre e vi amo. Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia.
Non tiratevi indietro. Pregate. Pregate. Pregate. Soffro per ciò che vi attende. Gli uomini cammineranno in
direzione dell’immenso campo, ma troveranno la morte. Molti piangeranno e si lamenteranno. Coraggio.
Grazie per essere qui. Grazie per essere venuti. Intercederò presso mio Figlio Gesù per voi. Avanti con
coraggio e gioia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.

28/10/2010
Śmierć przyjdzie do Japonii i Indii, pozostawiając ogromny ślad zniszczenia.

Całe orędzie

28 ottobre 2010
Cari figli, siate forti e saldi nella fede. Non c’è vittoria senza croce. Vivete ora i tempi della dolorosa
purificazione. Camminate verso un futuro di grandi tribolazioni. Inginocchiatevi in preghiera. Solo per mezzo
della preghiera potete sopportare il peso della vostra croce. La morte passerà per il Giappone e per l’India,
lasciando una grande scia di distruzione. Cercate forza in Gesù. Solo accogliendo gli appelli di mio Figlio Gesù
potete cambiare le vostre vite. Non tiratevi indietro. Avanti con coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

15 /02/2011
Rejon Akita (Japonia) będzie pić kielich goryczy i smutku.

Całe orędzie

15 febbraio 2011
Cari figli, quando sentite il peso della croce, non perdetevi d’animo. Solo passando per la croce arriverete alla vittoria. Cercate forza nell’Eucaristia, perché solo così sarete capaci di sopportare il peso delle prove che devono venire. Abbiate coraggio. Mio Figlio Gesù è al vostro fianco anche se non lo vedete. Vi chiedo di vivere nella grazia del mio Signore. Non permettete che il peccato vi allontani dal cammino della santità. Aprite i vostri cuori e accogliete i miei appelli. Ecco il tempo della grazia per tutti voi. Io sono vostra Madre e sono instancabile. Sono venuta dal cielo perché vi amo e voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. Non perdetevi d’animo. Io sarò sempre vicina a voi. Avanti sul cammino che vi ho indicato. L’umanità è diventata povera spiritualmente perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. Tornate in fretta. La morte passerà per Assisi e i miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. Akita (Giappone) berrà il calice amaro del dolore. Inginocchiatevi in preghiera. La vostra vittoria è nel Signore. Cercatelo, perché Egli vi attende a braccia aperte. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

Marzec 2011


Posted in Apokalipsa, Objawienia, Warto wiedzieć, Świat innymi oczami | Otagowane: , , , , , | 38 Komentarzy »

Parę słów o radiacji

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 marca 2011

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI Z JAPONII

Mapka Japonii  z miastami i wynikami promieniowania zmieniającymi się co 10 minut.  W jednostkach dawki nGy / h, jednostki prędkości wiatru m / s. Strona przetłumaczona translatorem gdyż języka japońskiego byście nie zrozumieli.

Klikajcie i sprawdzajcie. tego wam nikt nie podsunie.

Pogłebia się nuklearny kryzys w Japonii. Podejrzenie naruszenia reaktorów.

=================================================================

Wyciek 73000 L wody zdemineralizowanej z elektrowni atomwoej w Kanadzie w miejscowości Ontario

=========================================================

Uszkodzenie osłony reaktora nr.3 ( Najgroźniejszego bo pluton)

=============================================================

Nie powiódł się desperacki plan ratowania reaktora.

o był plan ostatniej szansy schłodzenia prętów paliwowych. Śmigłowce miały zrzucać wodę bezpośrednio na reaktor numer 3 w elektrowni w Fukushimie. Wojsko odwołało jednak loty. Promieniowanie jest tak silne, że nic i nikt nie może pracować przy siłowni.

Dowódcy japońskich Sił Samoobrony, po sukcesie schłodzenia reaktora numer 2 postanowiło w ten sam sposób uratować sytuację przy trzecim rdzeniu. Tym razem jednak desperacki plan się nie powiódł. Wszystko przez zbyt wysoki poziom skażenia, który uniemożliwia loty – twierdzi agencja „Kyodo News”.

Załogi śmigłowców czekają więc w gotowości na to, aż poziom radiacji spadnie. Wtedy będą mogły poderwać swe maszyny i walczyć o uratowanie reaktora.

http://wiadomosci.dziennik.pl

=================================================================

Niemiecka agencja prasowa diepresse podaje że wybuchł pożar w reaktorze trzecim i czwartym. Podaje również że po zbadaniu wody z kranów wykryto cez i jod w wodzie pitnej.

========================================================

Masowy exodus z Japonii, w obawie przed katastrofą nuklearną

====================================================================

Silne trzęsienie ziemi w Japonii o godz 3:52 naszego czasu. Nad ranem zan0towano również 2 trzęsienia ziemi w Polsce o sile 2,7

=====================================================================

Nie wierz ani słowu od globalistów ani ich lokajów… Dołącz do oddolnej akcji monitorowania opadów radioaktywnych i samopomocy

=================================================================

W Fukushima 500-krotne przekroczenie dopuszczalnego promieniowania

===============================================================

Japonia: Kolejny pożar w elektrowni. Rośnie promieniowanie

===============================================================

Na skutek wydarzeń w Japonii wzrasta zainteresowanie tematyką radioaktywności a przy okazji pojawia się mnóstwo fałszywych informacji, wynikających m.in z mylenia jednostek. Do najczęstszego błędu należy podawanie jednostki μSv (mikrosiwert) jako mSv (milisiwert), choć ta pierwsza jest dawką tysiąc razy mniejszą od drugiej. (1 mSv=0,001 Sv podczas gdy 1 μSv=0.000001 Sv). Wypadałoby zatem trochę uporządkować ten temat.

Siwert (Sv) jest miarą równoważnika dawki pochłanianej przez organizm. Zastąpił on dawną jednostkę nazywaną Rem (100 rem = 1 Sv) Równoważnik dawki – jest to dawka pochłonięta w danej tkance lub narządzie z uwzględnieniem biologicznych skutków wywoływanych przez różnego rodzaju promieniowania jonizujące. Siwert jest jednostką stosunkowo dużą, dlatego wygodniejsze jest stosowanie mSv. Statystyczny Polak ze źródeł naturalnych (tzw. promieniowanie tła) otrzymuje w ciągu roku dawkę 2,5 mSv, dodatkowo ze źródeł sztucznych otrzymać może kolejne 0,8 mSv. Promieniowanie najbardziej niebezpieczne jest, gdy organizam jest bezpośrednio na nie wystawiony. Oznacza to, że jeśli ktoś przebywałby w strefie promieniowania wynoszącego ok. 500 mSv, to przez okres 8 godzin, jego orgaznizm przyjąłby 4000 mSv czyli 4 Sv, a to oznacza już 50% ryzyko śmierci a w najlepszym wypadku, chorobę popromienną i utratę włosów. Mało kto wie, że nawet najprostsza osłona może bardzo radykalnie zmniejszyć ekspozycję organizmu na promieniowanie. Ochrona przed opadem zależy od tego, gdzie się schronimy. Wyraża się ją w wartości ochronnej PF (protection factor). Wyraża ona ile razy jest zmniejszona dawka promieniowania w danym miejscu w stosunku do osoby będącej na zewnątrz – mającej PF 0. Na przykład PF 10 oznacza, że dawka została zmniejszona 10 razy. Osoby schowane w piwnicach domów lub wewnątrz dużych betonowych budynków są chronione przed promieniowaniem w wartości ochronnej PF około 40-50. Przygotowany specjalnie schron przeciwopadowy daje osłonę nawet PF 100-300. Profesjonalne wojskowe schrony dają osłonę około 1000 PF. Co te liczby oznaczają? Zwykła piwnica może sprawić że podczas wymienionych krytycznych 8 godzin ekspozycji, organizm przyjmie nie 4Sv a zaledwie 0,1 Sv (40 razy mniej). To dawka która co najwyżej lekko pogorszy samopoczucie, ale niemal na pewno nie będzie stanowiła zagrożenia życia. Ktoś powie, że przy dłuższych czasach i tak ryzyko wzrasta i suma sumarum piwnica tylko przedłuży agonię. Nie jest to do końca prawdą, gdyż większość promieniotwórczych izotopów ma bardzo krótkie czasy rozpadu i w związku z tym ekspozycja nie może być zbyt długa.
Przykładowo Jod-131 ma okres połowicznego rozpadu 8 dni. Już po miesiącu praktycznie zanika, po kilku miesiącach można o nim zapomnieć całkiem.

Czytając doniesienia o promieniowaniu warto znać kilka podstawowych wartości, by wiedzieć, które progi są dla człowieka szczególnie niebezpieczne. Zacznijmy zatem od najniższych wartości:

DAWKI PROMIENIOWANIA 

0,01 mSv dawka przy Rentgenie zęba
0,1 mSv dawka przy Rentgenie klatki piersiowej
0,4 mSv dawka przy mammografii
2-4 mSv naturalna radiacja absorbowana cały czas
100 mSv rekomendowany 5-letni limit radiacji
350 mSv ekspozycja na którą narażeni byli ludzie podczas ewakuacji okolic Czarnobyla
400 mSv radiacja w Fukushimie I 14 marca
500 mSv dawka powodująca niewielkie zmiany w krwi, gorsze samopoczucie
750 mSv dawka mogąca spowodować wypadanie włosów
1 Sv zmiany we krwi, czasowa bezpłodność 50% mężczyzn, nudności i wymioty u 5-10% napromieniowanych ludzi
1,5 Sv zmiany w szpiku kostnym, utrata apetytu, nudności i wymioty pojawiające się w kilka godzin po napromieniowaniu i trwają do jednego dnia u 25% napromieniowanych
2 Sv nudności i wymioty u 50% napromieniowanych, brak apetytu i uczucie zmęczenia, objawy powracają jeszcze w ciągu 4 tygodni
3 Sv nudności i wymioty u 100% napromieniowanych, śmiertelność 20%, śmierć w ciągu 2-6 tygodni lub 3-miesięczna choroba, możliwa bezpłodność kobiet
4 Sv śmiertelność 50% w ciągu miesiąca lub półroczna choroba, po kilku tygodniach możliwa utrata włosów, biegunka i małe krwotoki wewnętrzne
5 Sv rośnie liczba zgonów, przeżywający długo chorują, konieczna jest opieka i kontrola medyczna
6 Sv nudności i wymioty pojawiają się po 4 godzinach, krwotoki wewnętrzne, poważne uszkodzenia szpiku kostnego, śmiertelność 90%, nieliczni przetrwali chorują kilka miesięcy, konieczne interwencje lekarskie
8 Sv szpik kostny całkowicie zniszczony, przeżycie możliwe tylko przy intensywnej opiece i interwencji medycznej (przeszczep szpiku)
10 Sv nudności i wymioty po kilkudziesięciu minutach, śmiertelność bliska 100% w ciągu kilku tygodni, leczenie sporadycznych ocalałych nie prowadzi do trwałego wyleczenia
50 Sv natychmiastowa utrata przytomności, zgon następuje w ciągu tygodnia


Należy zaznaczyć, że opisane wyżej skutki mają miejsce przy ekspozycji nagłej, kiedy moc dawki jest duża. Natomiast jeśli moc dawki nie zagraża zdrowiu natychmiast, wchłonięcie takiej samej ilości promieniowania może nie doprowadzić nawet do pojawienia się chorób przewlekłych, o chorobie popromiennej nie wspominając. Np. moc dawki 2,5 mSv/dzień przez 5 lat daje ok. 4,5 Sv i na pewno nie jest tak szkodliwa, jak ta dawka wchłonięta w ciągu kilku minut (gdy śmiertelność wynosi ponad 50%).

Źródło: http://www.konservat.pl

Posted in Alert, Ciekawe, KOMUNIKATY, Warto wiedzieć, Z prasy | Otagowane: , , , , , | 63 Komentarze »