Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  8 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posts Tagged ‘list kapłana na temat orędzi ostrzeżenie’

Odpowiedź ks.Katolickiego dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy Marii od Bożego Miłosierdzia

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 czerwca 2012

Wszystkim wyśmiewającym Marię od Miłosierdzia Bożego jak i jej orędzia polecam ten list kapłana katolickiego. 

“Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18.8)  Blogu Obrony Wiary jest czas by się już obudzić .

 

Odpowiedź dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy The Warning Second Coming”

Alive Miesiecznik Katolicki – Nr. 176 marzec 2012

 

Ojciec Owen Gorman, w swojej krytyce (Alive – Nr 176 – marzec 2012) proroczych objawień “The Warning Second Coming”, prorokini Mari Divine Mercy, twierdzi, ze przekazy te zawierają błędy doktrynalne wiec dlatego są fałszywe. Chciałbym ukazać, że Ojciec Gorman przeprowadza wadliwą (wybrakowaną) analizę i dlatego poważnie myli się w swoim osądzie.

 

O. Gorman mówi “ Obecnie wielu wiernych Chrześcijan wierzy, że świat stał się tak zły, że Bóg zainterweniuje bezpośrednio w sprawy człowieka, by przyprowadzić nas do rozsądku. Wydarzy się coś wielkiego, mówią, i to w niedługim czasie.” Jeśli patrzy się na świat z duchowo otwartymi oczami wiary, w ostatnie 50 lat większość powołań została zgubiona, liczba regularnie uczęszczających na Mszę Św. w niedzielę wynosi około 10-15%, znowu wielki spadek, skandale seksualne osłabiają wiarę wierzących i sprawiają, że wielu staje się przeciwnych Kościołowi, katolicy nie znają swojej wiary, a rozłam (kawiarenka Katolicka) jest szeroko rozpowszechniony. Świat wykreśla Boga z miejsca publicznego, wszystko w imię “separacji Kościoła i państwa” oraz ateistycznego sekularyzmu.  Bóg jest wyjęty z konstytucji Unii Europejskiej. Prawa popierające aborcję i łatwy dostęp do rozwodów są prawie wszędzie na całej planecie, z kilkoma tylko przeciwstawiającymi się. Morale nawet państw katolickich jest skandaliczne, z rozpustą, sztuczną antykoncepcją i szerzącym się używaniem narkotyków, promowanie zachowań homoseksualnych (“gay pride”), oraz wszędzie przejawiająca się przemoc. Czy to jest typ kultury, którą Kościół i Bóg pragnie? Każdy Katolik znający swoją wiarę wie bardzo dobrze, że nawrócenie serc musi mieć miejsce.

 

Potrzebujemy tylko poczytać Biblie, by zauważyć jak Bóg karał Izrael, kiedy ich wiara zamieniała się w samolubny poganizm i czczenie fałszywych idoli. Dzisiejszy świat jest neopogański, nawet gorzej niż kiedyś, z ogromem kultu własnego, szczególnie New Age, ateizmem (np czczenie nauki i własnego intelektu), jak również hedonizmem i materializmem. Nasza Pani z Fatimy powiedziała, że wojna jest karą za grzechy.  Już mamy zadatki Trzeciej Wojny Światowej na Środkowym Wschodzie. Tak więc dlaczego to ma być niespodzianką dla jakiegokolwiek katolika, który zna Boga, że będzie On musiał zainterweniować by uratować Swoje dzieci, ostrzegając i karząc je za ogrom złych zachowań.

 

W krytyce Marii Divine Mercy (MDM) przekazu z 20-go maja 2011, Ojciec Gorman mówi, że przekaz ten “sprzeciwia się nauce Kościoła”, ponieważ nie ma w niej 1000 lat, gdzie szatan jest wyrzucony z ziemi a ma mieć na niej miejsce dla Ery Pokoju. Podczas, gdy to może być dominująca opinią wielu Katolików, nie jest to doktryną. Nieprawidłowo zakłada on, że jest to herezja Millenaryzmu, wiarą, że Jezus przyjdzie fizycznie by rządzić na ziemi przez “1000 lat” (symboliczne ramy czasowe).

 

Co o MDM, Ojcowie Kościoła, Doktorzy Kościoła, święci i mistycy naprawdę mówią nam, jest to że będą duchowe rządy Jezusa na ziemi, poprzez serca Jego dzieci. Nasza Pani Fatimska nazywa to Tryumfem Niepokalanego Serca oraz także mówi o okresie czasu pokoju. Św. Bernard z Clairvaux ładnie to sumuje:” Wiemy, że są trzy przyjścia Pana. To trzecie znajduje się pomiędzy dwoma pierwszymi. Jest niewidzialne (duchowe), podczas gdy te dwa drugie są widzialne. To pośrednie przyjście jest to Niewidoczne.” To duchowe przyjście otwiera Erę Pokoju, podczas gdy przyjście Jezusa w Ciele po raz drugi zamyka je podczas sądu Ostatecznego, prowadząc do wieczności.

 

Chciałbym zarekomendować Ojcu Gorman przeczytanie książki “Wspaniałość Stworzenia” Rev. Joseph Iannuzzi, który wchodzi w każdy szczegół, brany z wielu źródeł, by pokazać jak “Era Pokoju”, to Biblijne Milenium (Apokalipsa 20:1-7) jest prawdziwie częścią nauki Kościoła, aczkolwiek schowana w kurzu pajęczyn do niedawna. Wreszcie, Kardynał Ratzinger, kiedy był szefem Kongregacji Doktryny Wiary, wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie Ojca Penasa, dotyczącego fundamentów uniwersalnej ery pokoju, że “Pytanie to jest otwarte dla wolnej dyskusji, gdyż Stolica Apostolska nie dała jeszcze definitywnego orzeczenia w tej kwestii” (The Splendor of Creation, Rev. Joseph Iannuzzi, stopka 48, str. 223). Nie ma tu herezji, która podważała by nauczanie Kościoła, prędzej potrzebne jest lepsze zrozumienie nauczania Kościoła.

 

Ojciec Gorman komentuje inny przekaz z 7- go maja 2011 i mówi: “Twierdzić, że wydarzenia dotyczące ukrzyżowania Jezusa nie zostały ujawnione, tak, jak powinny były być – gdyż  pomniejsza to Objawienia Biblijne. Oznacza to, że przekazy Ewangeliczne są wybrakowane. Ależ to nie może być możliwe, gdyż Bóg Sam jest autorem Pisma Świętego, które ukazuje nam Jego zamysł i wolę.” Nie istnieje taka implikacja. Nawiązując do Ewangelii Św. Jana 21:25 “Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.” Nie jest to wcale czymś nowym, gdyż poprzez prywatne objawienia, życie Jezusa na ziemi zostało bardziej szczegółowo opisane niż jest to w Ewangeliach, nie rywalizują one ze sobą nie pomniejszając Ewangelię, ale są do Niej dodatkiem. Głównym przykładem jest “Życie Jezusa Chrystusa i Objawienia Biblijne” Anne Catherine Emmerich. Inna popularna jest także o Błogosławionej Maryi Dziewicy “Mistyczne Miasto Boże” Mari z Agredy. Pan Nasz po prostu chce byśmy znali więcej szczegółów Jego Męki dla lepszego zrozumienia które prowadzi do większego oddania i większej miłości do Niego. Jak zaświadczają wszyscy Święci, medytacja Męki Naszego Pana jest szybką drogą na szczyty świętości.

 

I w końcu Ojciec Gorman narzeka, że “Jezus nie obdarza odpustami zupełnymi. Do rozdzielania odpustów wydelegował autorytety Kościelne. Oni to decydują, które pobożne praktyki zasługują dla otrzymania odpustu oraz jakie warunki należy spełnić.” Ale to właśnie przez Nieskończone Zasługi Jezusa, otrzymane poprzez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Kościół ma tą łaskę by rozdawać odpusty zupełne.

Kościół jest zarządcą tych łask, nie źródłem. Bóg nie jest związany, by działać wyłącznie poprzez sakramenty oraz pobożne praktyki Swojego Kościoła, mimo, że jest to z pewnością najbardziej normalny sposób. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego #1257 “… ale On (Bóg) Sam nie jest związany swoimi sakramentami.” Jednym przykładem profetycznym, że Bóg działa poza zwykłymi środkami a używając proroków jako środków jest Fatima, gdzie Papież i Biskupi byli proszeni by konsekrować Rosję Niepokalanemu Sercu. Nie usłuchali tego, czego konsekwencją była Druga Wojna Światowa z Rosją rozpowszechniającą swoje ateistyczne komunistyczne błędy na cały świat. Bóg, znowu nie będąc związany do Swoich autorytetów Kościelnych może użyć proroków jako środka by oferować dary.

I Ojciec Gorman dalej uskarża się, że “całkowite odpuszczenie grzechów przychodzi poprzez Sakrament Pokuty, a nie poprzez odmawianie jakiejś szczególnej modlitwy przez okres 7 dni, jakkolwiek chwalebna byłaby ta modlitwa.”Bóg ma moc i dowolność by oferować dary w sposób jaki Sam widzi adekwatny, znowu nie będąc związany ekskluzywnie do użycia sakramentów  Swojego Kościoła. Boże Nieskończone  Miłosierdzie, a w tych czasach tak niebezpiecznych dla dusz jest On ekstremalnie hojny by zaopatrywać nas w taki dar, dla tych, którzy nie są Katolikami, dla tych, którzy nie mogą przystąpić do sakramentu Spowiedzi. W Biblii widzimy jak Jezus uzdrowił służącego poganina centuriona tylko na gruncie wiary w Jezusa, mimo, że nie należał do religii Bożej w tym czasie judaizmu. My ciągle używamy jego słów przed Komunią Św. – “Panie, nie jestem godzien…” Sobór Watykański II także zajmuje się tym tematem:”Ponadto, niektóre i nawet wiele więcej znaczących elementów i darowizn które uzupełniają się by wznosić i dawać życie samemu Kościołowi, mogą występować poza widzialnymi granicami Kościoła Katolickiego:…” (Dekret o Ekumenizmie, Nr.3) Bóg będąc Sam ekumeniczny.

 

“Fiasko niezauważania nadchodzenia Drugiego Przyjścia Jezusa nie jest niespodzianką, gdyż to samo było z Przyjściem Chrystusa. Tylko kilku pasterzy wiedziało o Boskim Dziecięciu, i to również poprzez prywatne objawienie im tego przez nieznajomych Aniołów, oraz kilku Magów poprzez nieznaną, cudowną gwiazdę. Żadni duchowni, Uczeni w Piśmie i Faryzeusze tego nie nie zauważyli. Podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus w Świątyni (4ta część radosna Różańca), tylko dwoje ludzi, Symeon i Anna, rozpoznali Zbawiciela. Nie rozpoznał go nawet Kapłan, który sprawował tą ceremonię. A kiedy Jezus w wieku 12 lat pozostał w Świątyni by dyskutować z doktorami prawa, żaden z nich nie rozpoznał Mesjasza. Żaden z nich! I to po trzech dniach dyskusji z Samym Bogiem!”

 

Dzisiaj mamy to samo – większość ludzi, włączając kapłanów, są duchowo niewidzący (ociemniali). Jezus mówi nam wyraźnie, że to się stanie: “Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18.8) Ojcze Gorman, jest czas by się już obudzić?

Tłumaczyła : Bożena

.Źródło: http://hu-hu.facebook.com/notes/frmarie-paul-ofourladyof-lasalette/response-to-fr-owen-gorman-on-the-warning-second-coming-messages/131970476928884

 

 

Posted in Kościół, Orędzia Ostrzeżenie, Warto wiedzieć, Świadectwa | Otagowane: , | 29 Komentarzy »