Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posts Tagged ‘objawienie’

Najpierw pojawią się znaki na niebie – słońce będzie wirować

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 listopada 2011

Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.247 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano piątek, 11 listopad 2011, godz.16.00

Modlitwy, i to wiele z nich, są potrzebne, aby teraz pomóc ratować dusze. Ty, Moja córko, musisz przygotować swoją rodzinę i powiedzieć tym, którzy potrzebują Mojego Wielkiego Miłosierdzia, aby byli gotowi.

Jeszcze raz najpierw pojawią się znaki na niebie. Wiele osób oprzytomnieje i zwróci uwagę, gdy zobaczą zmiany na niebie. Będą świadkami słonecznego obrotu, jak nigdy dotąd. Następnie ujrzą Krzyż. Stanie się to tuż przed zderzeniem gwiazd na niebie i kiedy Moje Promienie Bożego Miłosierdzia okryją ziemię.

Następstwem będzie cisza, tak że każda dusza będzie w stanie absolutnej prywatności, gdy stanie przede Mną. Powiedz Moim dzieciom na co muszą uważać, gdyż one nie muszą się obawiać. Nie jest to Wydarzenie dla wywołania lęku. Zamiast tego powinniście wszyscy z zadowoleniem powitać to spotkanie.

Wszystkie Moje dzieci muszą zaakceptować, że to jestem Ja, który stoję przed nimi. Nie mogą myśleć, że jest to koniec świata, gdyż tak nie jest. Jest to początek nowego okresu w czasie, gdy wszystkie Moje dzieci w końcu poznają Prawdę.

Cieszę się i czuję ogromną czułość dla każdej jednej duszy, której może być przebaczone, jeżeli one pozwolą Mi dać im ten Dar.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za wszystkie dusze, w szczególności za te, które będą tak pełne lęku, że nie będą wystarczająco silne, aby przyjąć Moją Rękę Miłosierdzia.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , , | 133 Komentarze »

W wielu kręgach będziesz nienawidzona, a w innych traktowana z obawą

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 listopada 2011

Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.244 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano poniedziałek, 7 listopad 2011, godz.20.50

Moja ukochana Córko, musisz posłuchać. Gdy rozwijają się Moje proroctwa i kiedy Moje Święte Słowo zacznie być akceptowane i słuchane, musisz być ostrożna. Ty, Moja córko, będziesz nienawidzona w wielu kręgach, a w innych będą się ciebie obawiać.

Moje proroctwa, które będą wam dawane, mają zapewnić, aby nie było żadnych wątpliwości w umysłach wszystkich Moich dzieci, że obietnica Wiecznego Zbawienia będzie w końcu zrealizowana.

Moja córko, będziesz czuć się odizolowana, odrzucona, traktowana z obawą i będziesz surowo cierpieć w Moje Imię.

Bez twojego poświęcenia nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy ratowania ludzkości, tak że każdej duszy przyznawana jest możliwość skorzystania z jej prawowitego dziedzictwa.

Wzywam Moje wyświęcone sługi, aby chronili cię Moja córko, gdyż będzie to ich święty obowiązek. Z czasem zrozumieją, jaka jest ich rola. Tymczasem wzywam wszystkich Moich drogich wyznawców, aby modlili się dla ochrony ciebie przed złymi siłami prowadzonymi przez szatana, które chcą zniszczyć świat dla własnych korzyści.

Bądźcie silni. Módlcie się o ochronę i w każdej chwili włączajcie pomoc Mojej Błogosławionej Matki.

Wasz Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości

Tłumaczył: Chrisgi

Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , , | 109 Komentarzy »

O orędziach Ostrzeżenie

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 listopada 2011

Na blogu publikowane są proroctwa odnoszące się do zbliżającego się globalnego wydarzenia nazwanego Ostrzeżeniem.

Proroctwa Ostrzeżenia odebrane zostały przez wizjonerkę z Europy, mężatkę, matkę młodej rodziny która chce być zwana Marią Miłosierdzia Bożego i twierdzi, że otrzymuje je w serii Bożego Przekazu od 9 listopada 2010, do chwili obecnej. Globalne zmiany klimatu, przewroty polityczne, Nowy Porządek Świata i ujawnienie się antychrysta, to tylko niektóre z tematów stanowiących treść tych orędzi.

Orędzia wzmacniające nauki Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności przekazywane są ludzkości przez Jezusa Chrystusa w celu ponownego ewangelizowania świata tak, aby dusze mogły zostać uratowane przed Powtórnym Przyjściem – Sądem Ostatecznym.

Wizjonerka zdaje sobie sprawę, że ci, którzy twierdzą, że otrzymują wiadomości o boskiej naturze, muszą być traktowani z dużą ostrożnością. Akceptuje zatem w pełni, że wiadomości muszą być zbadane przez wykwalifikowanych teologów. Są one udostępnione dla Kościoła katolickiego do pełnego zbadania.

Pilność wiadomości
Przekazy ujawniane są światu szybko, ponieważ, jak mówi: „nie mamy wiele czasu, wobec rozwoju wydarzeń na świecie, a ludzie mają prawo do poznania Prawdy, aby mogli poprawić swoje życie w nadziei, że ich dusze mogą być zbawione. „

Jej rola jako wizjonerki jest bardzo jasna, gdy mówi: „Jak nakazuje Pan nasz Jezus Chrystus, mogę zostać pisarzem, ale nie jestem autorem. Autorem jest On. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest ludziom zaakceptować autentyczność tych wiadomości, ale to dobrze. Zapewniam jednak, że miłość Jezusa Chrystusa i Jego Ojca Przedwiecznego dla każdego z nas na świecie jest czysta i głęboka. Serce pęka, gdy jest się świadkiem cierpienia Jezusa z powodu grzechów na świecie, a zwłaszcza tych, którzy nie wierzą, że Bóg istnieje. Teraz On da światu dowód podczas Ostrzeżenia – Oświetlenia sumienia, nadprzyrodzonego wydarzenia, którego świadkami będą wszyscy”.

Wizjonerka została poinstruowana przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby nie analizować orędzi lub dodawać osobistych interpretacji, czy poglądów. Wiadomości mają być opublikowane dokładnie tak, jak zostały one przez nią otrzymane – bez żadnych zmian dokonanych w treści.

Przyznaje, że objawienia nie są niezbędne dla wiary w Boga. Mówi, że w tym przypadku są one dawane w celu poprawy wiary ludzi i aby pomóc im przygotować się do wydarzeń na świecie, które odnoszą się do okresu czasu poprzedzającego przyjście Chrystusa. Podkreśla, że absolutnie nie ma pojęcia, kiedy Powtórne Przyjście nastąpi, ani że nigdy nie była podana data tego Wydarzenia.

2011 jest Rokiem Oczyszczenia na całym świecie
Globalne niepokoje, w tym wojny i trzęsienia ziemi, narastają teraz z powodu człowieka odwracającego się od wiary w Boga Ojca Wszechmogącego.
W przekazach Jezus powiedział, że Bóg, Odwieczny Ojciec nie będzie bezczynnie patrzeć jak grzech nadal potęguje się na świecie. Katastrofy ekologiczne nasilą się pod koniec 2011 roku i będą niestety odczuwalne w częściach świata, gdzie są najmniej oczekiwane. Dopiero kiedy staną się tak powszechne, że ludzie zaczną się nad tym zastanawiać, zdadzą sobie sprawę, że nie są one wynikiem zmian klimatycznych, ale że mogły powstać z ręki Boga.

Ich powodem będzie według Marii fakt, że Bóg jest zawsze miłosierny i chce dać ludziom szansę na pokutę, aby mogli wejść do nieba, zanim Jego Syn, Jezus Chrystus przyjdzie jako Sprawiedliwy Sędzia podczas Powtórnego Przyjścia.

Przez Swoje Miłosierdzie daje światu tę Ostatnią Szansę, aby prosić o przebaczenie za grzechy, tak żeby ludzkość mogła być uratowana i wprowadzona do nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w Jedność.

Modlitwa pomoże uniknąć globalnej katastrofy, ale niestety, według wizjonerki nie ma teraz wystarczająco dużo modlitwy na świecie, więc gniew Boży ujawni się ze skutkiem natychmiastowym. Trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, fale upałów i erupcje wulkanów będą teraz eskalować w swej intensywności.

Wizjonerka mówi, że wiadomości te zostały jej ujawnione jako Księga Prawdy – ostatnia seria Bożych orędzi przekazywanych do świata przed Powtórnym Przyjściem i zostały przepowiedziane. Są boskiego pochodzenia i są dawane z czystej Miłości Boga do wszystkich Jego dzieci.

Ostrzeżenie

Najbardziej pilna wiadomość odnosi się do mistycznego Wydarzenia, które wkrótce odbędzie się na świecie. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako Ostrzeżenie i Oświetlenie Sumienia, dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia. Nie należy przy tym utożsamiać go z Drugim Przyjściem Jezusa. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. W tych burzliwych latach będzie również inspirować wiele nawróceń, zanim Jezus Chrystus powróci jako Sprawiedliwy Sędzia.

DLACZEGO NASTĄPI OSTRZEŻENIE?

-aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje,

-aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy,

-aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła,

-aby pomóc uratować nas jeszcze przed dniem Sądu Ostatecznego przez danie nam szansy błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy,

-aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia,

-aby umocnić wiarę wśród wierzących.

CO POPRZEDZI OSTRZEŻENIE?

-Dwie komety zderzą się na niebie.

-Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie.  Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa.

-Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się.

-Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie.

-Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa.

CO SIĘ WYDARZY PODCZAS OSTRZEŻENIA?

-Każdy powyżej 7 roku życia dozna prywatnego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem.  Będzie to jak Dzień Sądu Ostatecznego, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie.

-Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd.

-Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie.

-Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu.

-Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości.

-Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę.

CO NALEŻY UCZYNIĆ PRZED OSTRZEŻENIEM?

-Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować.

-Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów.

Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , , | 77 Komentarzy »

Tylko Jeden – Orędzie do G. Lomax 21.10.2011

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 października 2011

Nadchodzące dni będą wymagać od was zdecydowania kto i co jest waszym prawdziwym bogiem. Wielu z was uważa, że już wie, ale nigdy nie byliście naprawdę zmuszeni, by wybrać tylko jednego. Myślicie, że wybierzecie Mnie ponad wszystkich innych bogów, ale nie widzicie bogów czających się w waszych umysłach i sercach. Bogów, których użył wróg, aby was ode Mnie odsunąć.

Niektórzy z was pozwolili tym bogom wtargnąć w wasze życie. Powitaliście je. Niektórzy z was są nawet świadomi ich obecności, ale nie robicie nic, aby oczyścić z nich wasze serca, myśląc, że zrozumiem i wybaczę wam grzech bałwochwalstwa.

Czy nie powiedziałem w Moim słowie, że nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną? I nie będziesz miał. Jeśli jesteś Mój, tak masz czynić.

Nadchodzące dni przyniosą trudne okoliczności, które wymagać będą wyboru, któremu bogu służycie. Tylko jednemu. Pomyślcie i zdecydujcie dobrze, Moje dzieci, bo ten wybór nie może być cofnięty.

Niektóre z Moich dzieci już wybrały. Podążały za Mną gdziekolwiek je posłałem, odkładając na bok ich własne marzenia i pragnienia, brały Mój krzyż. Dla nich ten wybór został już dokonany i nadchodzące dni będą dużo łatwiejsze niż dla innych.

Dla tych, którzy pozostają wplątani w sprawy świata i wszystkie jego pokusy, nadchodzące dni będą bardzo trudne, ponieważ żyliście wygodnie pokładając wiarę w to, co widzicie zamiast we Mnie. Wasza wiara jest krucha. Jest jak trzcina, która łamie się z wiatrem każdej nowej doktryny. Jesteście łatwo oszukiwani, ponieważ nie zbudowaliście domu wiary na skale Mojego Syna.

Musicie wybrać, któremu bogu będziecie służyć przez resztę waszego ziemskiego życia. To jest również bóg, któremu będziecie służyć przez wieczność.

Moje dzieci, wielu z was nie docenia powagi czasu, w którym żyjecie. Nie widzicie, że zbliża się powrót Mojego Syna. Czy nie powiedziałem, że przyjdzie jak złodziej w nocy? Jednak wielu z was nie robi nic, ab przygotować się na Jego bliski powrót.

Czy Jego oblubienica będzie gotowa na swojego oblubieńca? Czy znajdą was nie odzianymi, gdy rozpocznie się uczta weselna? Czy zostaniecie pozostawieni?

Musicie pomyśleć o tych rzeczach teraz, póki jeszcze jest czas. Dobrze wybierzcie. W dniach, które wkrótce nadejdą, chaos rozpęta się w wielu krajach. Będzie bardzo mało czasu, aby myśleć o tym później dla niektórych z was, którzy czytają te słowo. Wasze życia zostaną skrócone z powodu tej katastrofy czy tamtego powstania.

Nie popełniajcie błędu myśleniem, że macie więcej czasu. Niektóre decyzje nie powinny być odkładane na później. Nie bądźcie jak ten bogacz w Moim słowie, który gromadził zbiory i oddał się przyjemnościom świata, a którego duszy zażądano tej nocy, ponieważ nie znacie powagi tego, co ma się wydarzyć.

Nie czekajcie. Wybierajcie teraz. Któremu bogu będziecie służyć?

Dałem wam wszystko co potrzeba, by przetrwać i rozwijać się pomyślnie w tym czasie. Musicie tylko poprosić, by otrzymać to, co mam dla was.

Regularnie doświadczacie niedoli. Wielu z was modliło się i pytało dlaczego tak jest. Niedola jest waszym nauczycielem, Moje dzieci. Niedola przynosi trudności, które przygotowują was na jeszcze cięższe czasy, które mają nadejść.

Ufajcie Mi. Widzę waszą przyszłość, wy jej nie widzicie. Oto dlaczego musicie pozwolić Mi się prowadzić i dlaczego nie możecie próbować zrozumieć każdego małego szczegółu tego co się dzieje. Nie zawsze macie rozumieć, ale po prostu być Mi posłuszni w wierze, ufając, że was kocham. Wiem co dla was jest najlepsze. 

Ten rok przyniesie wiele zmian, których nie możecie zobaczyć z miejsca, w którym jesteście. Staram się ustawić każdego z was, by był gotowy na te zmiany, ale niektórzy z was opierają się Moim ścieżkom. To spowoduje dalsze trudności w waszym życiu. Często to co Moje dzieci cierpią jest wynikiem nieposłuszeństwa Mnie w jakimś wcześniejszym czasie.

Pewne rzeczy, które nadchodzą są dużo gorsze niż Moje dzieci się spodziewają. Próbuję was chronić prowadząc wasze ścieżki do bezpiecznego miejsca. Bądźcie Mi posłuszni a wszystko będzie dobrze. Opierajcie się a zostaniecie pozostawieni ze skutkami waszych własnych dróg.

Wchodźcie ze Mną wyżej. Bądźmy w komunii gdy Mnie czcicie w duchu i prawdzie. Pozwólcie Mi przygotować was na wszystko co nadchodzi. 

Tłumaczył: Radosław

Posted in Orędzie dla G. Lomax | Otagowane: , , , | 129 Komentarzy »

Orędzie Maryi do Luz de Maria w Święto Matki Bożej Różańcowej 07.10.2011

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 października 2011

Kochane dzieci Mojego Niepokalanego Serca.

 Nie bójcie się, pozostańcie zjednoczeni z Moim Macierzyńskim Sercem, w którym trzymam każdego.

 Kontynuujcie modlitwę bez ustanku, modląc się na Różańcu, bez ustanku.

Jest to potężna broń dzięki, której pokonacie w Moim Macierzyńskim Sercu sidła zła.

 Błogosławię ten Lud, umiłowani Mojego Serca. Błogosławię ten Lud Argentyny i wzywam was jako matka, abyście byli posłuszni, abyście porzucili grzech, abyście nie podlegali więcej sprawom tego świata, które prowadzą was do upadku…, prowadzą do upadku…, prowadzą do wielkiego upadku, tak wielkiego, że niemoralność jest tym co, króluje w tej chwili.

 Żyjcie w prawdzie, nawracajcie się. Mój Syn i Ja wzywamy was ciągle do nawrócenia. Ten wielki Naród jest bardzo kochany przez Moje Macierzyńskie Serce i dzisiaj wzywam was do powrotu na ścieżkę prawdy.

 Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu, dzień nie jest już dniem, noc nie jest już nocą, czas nie jest już czasem. Żyjecie w ciągłej chwili, przechodzicie z jednej chwili w drugą i nie odczuwacie tego.

 Wielkie katastrofy nadchodzą na ten wielki Naród, który odrzucał uporczywe wezwania Ojcowskiego Domu.

 Zwróćcie wasze oczy ku niebu, nawracajcie się, wracajcie na ścieżkę świętości, zmieniając się, zmieniając się.

 Duch tego wielkiego Narodu myśli o sprawach przyziemnych, konieczne jest, abyście zwrócili wasz wzrok ku miłości, dobroczynności i przebaczeniu.

 Módlcie się, módlcie na Różańcu. Wielki ucisk nadciąga, tak wielki jak grzech, tak wielki jak grzech aborcji, którym stale ranicie Serce Mojego Syna i sprawiacie, że wylewa Swoją Drogocenną Krew. Jednakże, jako Matka Miłości, która pielgrzymuje od ludzi do ludzi, od dziecka do dziecka, daję wam siebie i wstawiam stale za wami a Mój Macierzyński Płaszcz okrywa ten wielki Naród.

 Lecz z bólem muszę wam powiedzieć, że nie pragniecie Mojego wstawiennictwa, że Mój Syn jest odrzucany i, że człowiek sprowadza na siebie ból i oczyszczenie. W tym momencie ludzkość uczy się poprzez oczyszczenie, zwraca wzrok ku Niebu przez oczyszczenie, to człowiek sam sprowadza na siebie oczyszczenie. 

 Moi kochani ludzie, wracajcie w tym momencie na ścieżkę prawdy, w momencie, w którym ludzkości doświadczy wielkiego wstrząsu Ziemi. Moje dzieci znowu będą cierpieć a wody podniosą się, by  oczyścić i zmyć grzech, który spoczywa na Ziemi.

 Znaki pojawiają się nadal obficie, abyście mogli spojrzeć ponad ograniczone ludzkie widzenie. Otwórzcie duchowe oczy, abyście mogli zrozumieć Znaki Nieba.

 Kochani, choroba zbliża się do tego Ludu.

 Módlcie się Moje dzieci, módlcie za Hiszpanię; będzie cierpieć z powodu wielkiej choroby.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie za Włochy… będą płakać i zachwieje się wiara.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za tych kochanych ludzi Argentyny, będą cierpieć, będą cierpieć.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie za Panamę, ten Lud będzie płakać.

 Jestem Matką całej ludzkości i Mój Płaszcz utrzymuje specjalną ochronę. Grzech jest tak wielki, że gwiazda spadnie i spowoduje wielki strach i cierpienie Ziemi.

 Kochani, chrońcie się. Okrywajcie się Najdroższą Krwią Mojego Syna i nawracajcie, aby światło waszej duszy oświetlało dni ciemności, człowiek musi wrócić na drogę nawrócenia zanim nadejdzie ciemność, zanim zobaczy przed sobą horror i terror samego grzechu, owocu jego pracy i działania.

  Niech to nie powoduje w was strachu, ten kto dobrze czyni otrzymuje dobro i utrzymuje pokój w swoim sercu. Wy, żołnierze, żołnierze Mojego Niepokalanego Serca… jesteście i będziecie chronieni, nie bójcie się.

 Pozostaję z wami, bronię was i ochraniam, wzywam was, abyście korzystali z Eucharystii, by stale wzmacniać waszą istotę. 

 Korzystajcie z Eucharystii odpowiednio przygotowani i nie odwracajcie się od Różańca Świętego. Pamiętajcie, że to tarcza dla Moich ludzi.

 Moje błogosławieństwo pozostaje z wami i ze wszystkimi, którzy w ten dzień się modlili, pamiętając o inwokacji do Matki Różańcowej. 

 Kocham was, weźcie Mój Pokój i Moją Miłość, Mój Macierzyński Płaszcz ochrania was, abyście nie oddalili się od prawdziwej drogi.

 Błogosławię was.

 Matka Maryja.

 Bądź pozdrowiona Maryjo, bez grzechu poczęta

Bądź pozdrowiona Maryjo, bez grzechu poczęta

Bądź pozdrowiona Maryjo, bez grzechu poczęta

Tłumaczył: Radosław

http://www.revelacionesmarianas.com/english_version.htm

 

Posted in Orędzia Maria de Luz | Otagowane: , , , | 60 Komentarzy »

Nigdy Mnie nie broń, gdy jest to niepotrzebne

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 października 2011

Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który otrzymuje przesłania od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat. To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować. Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga. Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Więcej na ten temat pod tym linkiem https://dzieckonmp.wordpress.com/2011/09/07/o-oredziach-ostrzezenie/

Orędzie nr.222 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano czwartek, 13 październik 2011

Moja droga, ukochana Córko, muszę poinformować cię o konieczności powstrzymania się od obrony Mojego Najświętszego Słowa.

Ci, którzy wątpią w Moje Słowo, muszą się modlić do Mnie o przewodnictwo. Polecam ci teraz, abyś nigdy nie próbowała interpretować przekazów z Moich Boskich Ust.

Powiedziałem ci to wiele razy i nie dane ci zostało upoważnienie, abyś to robiła. Przyjmuj za to Moje Orędzia takimi, jakie są. Nie wątp w nie. Nie staraj się ich analizować, gdyż człowiek tak niewiele wie o boskich planach lub terminach. Człowiek nie wie też nic na temat antychrysta, choć mu się tak wydaje. Sprawy  o takim znaczeniu pozostają znane tylko Mojemu ukochanemu Ojcu.

Proszę, abyś nigdy Mnie nie broniła, gdy jest to niepotrzebne. Wola Mojego Ojca przekazywania ludzkości przez ciebie i innych proroków jest wszystkim, co powinno mieć znaczenie. Jak już wcześniej powiedziałem, ty jesteś pisarzem. Ja Jestem Autorem. Ty jesteś instrumentem. Ja Jestem Mistrzem.

W każdej chwili oczekiwane jest od ciebie posłuszeństwo wobec Mnie. Czynienie tego co mówię jest proste. Twoja praca będzie łatwiejsza, jeżeli powstrzymasz się od udziału w intelektualnej religijnej debacie dotyczącej spraw biblijnych, o których nic nie wiesz.

Pamiętaj o znaczeniu pokory Moja córko. Pozostań jak dziecko, cały czas małe w Moich Oczach, a odnajdziesz pokój. Podczas tej pracy zostaną zesłane na ciebie próby. Spodziewaj się ich. Nie odrzucaj ich. Twój dar wolnej woli dla Mnie został zaakceptowany, ale musisz nauczyć się znaczenia rezygnacji z odrzucania cierpienia, ponieważ jest to ważne dla ratowania dusz.

Kocham Cię Moja córko, ale czuję potrzebę przypomnienia ci Moich jasnych wskazówek. Ja nie potrzebuję, aby Mnie bronić. Słowa dawane wam są nieskażone i nie są sprzeczne z Prawdą dawaną ludzkości od początku czasu. Wiele wersji Prawdy zawartej w Biblii zostało pokrętnie utworzonych, aby pasowały własnym potrzebom człowieka. Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Chlebem Życia. Beze Mnie nie ma życia.

Dalej, naprzód, z jaśniejszym zrozumieniem, co jest oczekiwane od Ciebie. Jesteś chroniona przez cały czas. Dziękuję ci Moja córko za siłę, którą wykazujesz obecnie, ale zawsze pozwól Mi prowadzić cię w każdej chwili. Podróż ta będzie w ten sposób łatwiejsza.

Twój ukochany Jezus

Tłumaczył: chrisgi

Posted in Medziugorje, Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 57 Komentarzy »

Błogosławiona Elena Aiello – Mistyczka cz.8

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 października 2011

PRZEPOWIEDNIE ROKU 1959

Jezus, broczący krwią z bolesnym i cierpiącym spojrzeniem, powiedział: “Czy chciałabyś połączyć się ze Mną w Mojej męce? Zobacz jak wiele cierpię! Grzechy człowieka do tego doprowadziły. Jaka gorycz jest wlewana w to Serce, przeszyte przez tyle dusz, które zamiast mnie kochać ofiarnie i uciekać od grzesznych marności skorumpowanego świata popełniają tyle niesprawiedliwości.”

“Pomóż mi cierpieć poprzez pocieszanie mojego bolejącego Serca, i rób zadośćuczynienie za wiele grzechów! O, moja ukochana oblubienico, gdybyś znała ból, który moje Serce czuje ze straty tylu dusz! Szatan przemieszcza się zwycięski po całym grzesznym świecie! Potrzebuję ofiarnych dusz by złagodziły Sprawiedliwość Ojca, ponieważ świat kieruje się do bliskiej ruiny! Godziny ciemności są blisko!”

“Później Madonna ukazała się mnie, smutna, płacząca. Powiedziała;” Ten ogromny płaszcz, który widzisz, jest wyrażeniem mojego miłosierdzia by ukryć grzeszników i uratować ich. Ludzie, jednakże pokrywają się coraz większą ilością brudu i nie chcą wyznać swych rzeczywistych błędów. Tak też Sprawiedliwość Boża przejdzie przez ten grzeszny świat by oczyścić człowieczeństwo z jego wielu grzechów, popełnionych otwarcie i tych ukrytych, szczególnie tych które szkodzą młodzieży!”

”Aby uratować dusze, chciałabym aby rozpowszechniać na świecie poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, Pośredniczki ludzi, oddanej Miłosierdziu Bożemu i Królowej Świata.”

“Świat raz jeszcze będzie bardzo dotknięty wielkim nieszczęściem; krwawymi rewolucjami; wielkimi trzęsieniami ziemi; głodem; epidemiami; strasznymi huraganami; powodziami z rzek i mórz. Ale jeśli ludzie nie nawrócą się do Boga, oczyszczający ogień zostanie zesłany z Nieba, jak śnieżny sztorm, na wszystkich ludzi i wielka część ludzkości zostanie zniszczona!”

“Ludzie już nie mówią z prawdziwym duchem Ewangelii. Niemoralność czasów osiągnęła  swój szczyt! Ale ludzie nie słuchają moich Matczynych ostrzeżeń, tak więc świat musi zostać wkrótce oczyszczony.”

“ROSJA BĘDZIE MASZEROWAĆ NA WSZYSTKIE NARODY EUROPY, SZCZEGÓLNIE WŁOCHY, I WZNIESIE SWOJA FLAGĘ NA KOPULE ŚW PIOTRA. Włochy będą surowo sądzeni poprzez wielką rewolucje, a Rzym będzie oczyszczony we krwi za jego wiele grzechów, szczególnie tych nieczystości! Stado już się zaczyna rozpraszać a Papież będzie cierpiał wielce!”

“Jedynym słusznym środkiem by ułagodzić Sprawiedliwość Bożą jest modlitwa i pokuta, powrót do Boga ze szczerym żalem z powodu popełnionych win, a wtedy Oczyszczenie Bożej Sprawiedliwości zostanie złagodzone przez miłosierdzie. Ludzkość nigdy nie zazna pokoju, jeśli nie powróci do mojego Niepokalanego Serca, Serca Matki Miłosierdzia i Pośredniczki człowieka; i do Serca Mojego Syna Jezusa!”

Tłumaczyła: Bożena

 

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia, Kościół, Objawienia | Otagowane: , , , , | 2 Komentarze »

Szatan nie może przedstawić się wam żadnym tytułem, który oddaje Mi Cześć

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 września 2011

Otrzymano środa 21 września 2011

Moje Dzieci,
JA JESTEM. JAM JEST Alfa i Omega, Król Wszystkich Narodów.
Radujcie się, gdyż JA JESTEM jest tutaj! Błogosławię was Moją Obecnością.
Błogosławię was Moimi Słowami Miłości i Współczucia. Błogosławię was okrywając was teraz Moim Filarem Ognia.

Zaprawdę powiadam wam teraz, szatan nie może przedstawić się wam żadnym tytułem, który oddaje Mi Cześć.
On będzie się bawił  słowami.
Może powiedzieć: „Przybywam w imię …”, ale nigdy nie wypowie „JA JESTEM … ”
Będzie próbował zwodzić wybranych.
Będzie udawał, że kocha, ale jeśli bliżej przyglądniecie się owocom jego pracy i doborze jego słów / sformułowań, rozpoznacie, że on zawsze pragnie, aby to jemu należna była wszelka chwała.
Próbuje was poniżać abyście, przeżywali okres wewnętrznego chaosu / cierpienia.
Pragnie naruszyć Pokój, który wlałem w wasze serca. Potrafi mówić o miłości, ale zwróćcie uwagę na jego motywy.
Jeśli Jego motywem jest, aby podnieść was na duchu, to przez to, chce, żebyście pomyśleli sobie, że jesteście lepsi od innych, wtedy wpadliście już w jego pułapkę.

Będzie on mówił o Miłości, ale tylko ogólnie, po to, aby sprawić wrażenie, że to on jest Miłością, jednak nigdy was nie zdoła oszukać, co do szczerości jego intencji.
Zobaczcie jaki on ma cel … Popatrzcie, czym on was kusi … promuje pobłażanie samemu sobie, samouwielbienie, samozadowolenie. Stawia się na równi z Bogiem.
Rozpoznacie go, po jego otwartości na wszelkie pytania, otwartości na unowocześnianie, oraz jego usilne dążenie / zapał, aby zmieniać naukę Kościoła.
Poszukujcie Prawdy. Prawda was wyzwoli.
On zachęca ludzi do potępienia zagubionych kapłanów.

Wydałem już polecenie Mojemu Synowi, Papieżowi Benedyktowi  XVI, aby prowadził Moje Dzieci ku Mnie.
On musi kierować Kościołem, Moją Oblubienicą. Jest On nieomylny w sprawach doktryn.
Wszystko, co dotyczy religijnych dogmatów podlega jego zwierzchnictwu.
Słuchajcie Mojego Syna! Nie wyśmiewajcie się z  Niego. Nie przeciwstawiajcie się Jemu, nawet kiedy jest atakowany przez media. Waszym obowiązkiem jest być z Nim. To Ja Go wybrałem.
Jest On odpowiedzialny za dobro ogółu, i za kierunek jaki nadaje  waszym duszom.
Módlcie się za Niego, gdyż jest prześladowany i przez to ogromnie cierpi.
Nakazuję wam, kochajcie Mojego Syna.

Nie uczęszczajcie na Mszę po to, żeby później krytykować Moich Kapłanów!
Przekraczajcie próg tej Świętej Ziemi po to, aby Mnie przyjąć!
Wszyscy księża, którzy namawiają /zachęcają Moje Dzieci, aby szły niewłaściwą / błędną drogą, będą mieli bardzo surowy sąd. Módlcie się za wszystkich kapłanów, których postawię na waszej drodze, aby przyjęli oni wezwanie do walki o Prawdę, o Miłość, o Mnie i aby byli Moimi godnymi Ambasadorami dla was.

Wzywam was dzisiaj do zrobienia rachunku sumienia, rachunku z waszych myśli, waszych słów, waszych zaniedbań i uczynków. Czy może wpadliście w pułapki szatana?
Czy nadszarpnęliście reputację jakiegoś księdza?
Czy sugerowaliście może, że wasz kapłan nie jest święty?
Czy zostawialiście Moich Synów bez ochrony modlitwy?

Powiem wam teraz. Nie waszą rolą jest osądzać.
Nigdy nie szemrajcie przeciwko księżom.
Módlcie się za tych księży, którzy błądzą. Módlcie się za nich, aby zostali świętymi.
Oni są konsekrowani. Wspierajcie ich.
Jeśli nie posłuchacie, ten brak miłości, będzie was oskarżał na waszym sądzie. Czuwajcie.
To Ja oczyszczę Mój Kościół. Odbuduję Go i od nowa uświęcę.
Niech wasze serca się nie trwożą.
Upomnę się o tych, którzy błądzą. Dopilnuję tego.
Waszym posłannictwem jest kochać i modlić się. Nigdy tego nie zapomnijcie.
Zostawiam wam Mój Pocałunek Pokoju.
Shalom

http://jabezinaction.blogspot.com/

Tłumaczył: Kayo

Posted in Inne Orędzia | Otagowane: , | 73 Komentarze »

Moi Ludzie Muszą Kontrolować Swoje Usta

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 sierpnia 2011

Orędzie do G. Lomax 29.08.2011

Moi ludzie muszą kontrolować swoje usta i odrzucać używanie ich dla
złych celów, ponieważ wiele zła nadchodzi na Ziemię i ci, którzy tak
nie czynią, zginą.

Pragnę, aby wasze usta oddawały mi cześć i chwałę, Moi ludzie, nie
krytykujcie, nie potępiajcie i nie przeklinajcie się wzajemnie. Nie
jest Moim pragnieniem, abyście byli donosicielami zadającymi rany
innym, jednak wielu Moich ludzi nadal grzeszy wiedząc co Moje Święte
Słowo mówi o tym.

Czy nie wiece, że siejecie złe ziarno plotki w wasze własne życie,
Moje dzieci? Czy nie wiecie, że bardzo Mi się to nie podoba i nie
przeoczę waszych grzechów? Czy nie wiecie, że obchodzi Mnie, kiedy
używacie waszych języków do zadawania ran Moim innym dzieciom? Nie
jestem beztroskim ojcem, który nie widzi, kiedy to robicie.

Myślicie, że wasze słowa nic dla Mnie nie znaczą, ale znaczą bardzo
dużo. Nie sprawia Mi przyjemności ignorowanie Mojego Słowa w ten
sposób.

Tłumaczył: Radosław

Posted in Orędzie dla G. Lomax | Otagowane: , , , | 64 Komentarze »

Posłanie od Jezusa z Nazaretu dla Ned’a Dougherty 1 sierpnia 2011

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 sierpnia 2011

Otrzymano 1 sierpnia 2011, godz. 8:00 – 8:48 wieczorem, udzielone na Shinnecock Inlet na Oceanie Atlantyckim, Southampton, stan Nowy Jork, strona: http://www.endtimesdaily.com/
Shinnecock Inlet: Z Wikipedii: Jest to przesmyk na wyspie Long Island łączący Zatokę Shinnecock z Oceanem Atlantyckim. 3 mile od Southampton żyje plemię Indian Shinnecock, uznane oficjalnie przez rząd USA w lipcu 2010 po 30 letniej wojnie w sądach.
Uwaga od Ned‟a: Rzadko spotykanej gwałtowności burza rozpętała się o godz. 8 wieczorem, dokładnie w momencie, gdy zacząłem otrzymywać to posłanie. Bardzo proszę obejrzeć zdjęcia: Storm Sweeps Across East End
Mój synu, Sprowadziłem cię tu, do tego miejsca, które jest tak istotne dla ciebie w twoim ziemskim życiu. Atlantyk jest miejscem, które ma głęboki sens dla ciebie, starającego się zrozumieć sens życia. Zdaję sobie sprawę, że wybrałeś to miejsce na ziemi, aby było twoim domem z wyboru, bo lubisz plaże, czystość otoczenia, piękne wschody i zachody słońca, ptaki, dzikie zwierzęta, i całe piękno, które natura ci oferuje w tym wspaniałym miejscu, które Ojciec stworzył dla Swoich dzieci. Teraz już wiesz jak najpiękniejszy dzień może zamienić się wieczór ciemności i niebezpieczeństwa, gdy grzmoty i uderzenia pioruna padają blisko i daleko wokół ciebie na scenie natury, gdy nastaje ciemność i przerażenie dla mieszkańców ziemi. Tak jak ciemność zstępuje na tym obszarze i deszcz leje strumieniami, tak i reszta świata może być zmieniona równie szybko, w mgnieniu oka, kiedy Ojciec zdecyduje się zwrócić uwagę Swoich dzieci. Tak więc, Ja chcę abyś zrozumiał podobieństwo tego, co teraz doświadczasz z powodu tej zwykłej burzy, z tym, co przyszłość przyniesie dla całej waszej planety, gdy intencje Ojca dla ludzkości staną się bardziej oczywiste dla wszystkich Jego dzieci, zwłaszcza dla tych, którzy nie wierzą, i tych w szczególności, którzy kwestionują, że Ojciec w ogóle istnieje. Nadszedł teraz czas dla ludzkości, aby doświadczyła okresu ciemności, który jest niezbędny dla Ojca, aby zwrócić na Siebie uwagę Jego dzieci. Jest to okres ciemności, który został przepowiedziany przez wiele dzieci Boga, zarówno w czasach starożytnych, jak również w czasach współczesnych, a wspomagany przez tych dzisiaj spośród was, którzy słuchają i rozpowszechniają posłania z Nieba do dzieci Boga tutaj na ziemi. Okres ciemności, który zstąpi na planetę ziemię jest tylko jedną fazą globalnej transformacji, która będzie miała miejsce dla dzieci Boga, aby odłożyli swoje działania w świecie na okres czasu wyznaczony przez Ojca w Niebie dla wszystkich dzieci Boga, i zwrócili na Niego uwagę i doświadczyli globalnej transformacji waszej planety od miejsca ciemności, które obecnie nastało, do miejsca Światła i Miłości Ojca, Który chce tylko jak najlepiej dla Swoich dzieci na świecie, [świecie] stworzonym przez Niego w Jego Boskiej Miłości, obecnie całkowicie skorumpowanym przez diabła i jego sługi, [i przekształconym] w miejsce ciemności i rozpaczy. Ja proszę was, Moje dzieci, uznajcie, że zapowiadany okres ciemności będzie czasem dla dzieci Boga, aby celebrować i przygotować się na przyjście dobrych dzieł, które Pan przygotował dla świata, aby doprowadzić do koniecznych zmian. Ale nie rozpaczajcie, ani zbytnio nie zamartwiajcie się wydarzeniami, które mają nadejść! Tak, będą okresy ciemności i rozpaczy, i tak, przerażające wydarzenia nastąpią w momencie zmiany, ale ci, którzy czynią dzieło Boże i żyją w Jego Bożej Woli, będą traktować te czasy ciemności jako wyzwanie, bo staniecie się mocni czyniąc dzieło Boże w czasach najcięższych. Uznajcie, że nie ma sensu rozpaczać z powodu przyszłości ludzkości, bo przyszłość będzie zdecydowanie czymś lepszym dla wszystkich dzieci Boga na ziemi, jak również dla dzieci Boga, które wróciły do swojego duchowego domu na wyżynach niebieskich.
Czy nie widzisz, że sam fakt, że Ja jestem z tobą w czasie tej strasznej burzy jest refleksją, że Ja jestem tutaj z wszystkimi Moimi dziećmi, aby trzymać was z daleka od złych dróg? Tak, będziecie się bali z powodu tych wydarzeń, ale wydarzenia te są niezbędne, aby świat zmienił się na lepsze.
7
Nie bójcie się, Moje dzieci, bo Ja jestem z wami teraz i na zawsze, w roli, jaką Ojciec w Niebie przygotował dla Mnie, jako Swojego Syna w wielkim planie, jaki On przygotował dla wszystkich Swoich dzieci przez całą wieczność. Tak jak ta straszliwa burza wokół ciebie wkrótce ustąpi, tak straszne sztormy, jakie zstąpią na ludzkość również ustąpią, gdy ziemia zostanie oczyszczona ze strasznego gniewu diabła, który sprawował sąd nad duszami dzieci Boga na ziemi dla zbyt wielu lat. Ojciec w Niebie wkrótce położy kres wszystkim straszliwościom spowodowanym przez zło na świecie. Czy sama wiedza o tym, Mój synu, i dla was wszystkich, Moi synowie i córki, nie prowadzi was do punktu, kiedy uznacie, że Ojciec w Niebie ma zawsze plan dla Swoich dzieci, aby przyprowadzić je w Jego miłujące Ramiona, kiedy wszystkie zdarzenia, które mają nastąpić, już się dopełnią? Uznajcie więc, że Ojciec w Niebie, Syn i Odkupiciel, i Moja Niebieska Matka wspólnie działają w podróży, mającej na celu przyprowadzenie wszystkich dzieci Boga dla ich Niebieskiego Domu. Musicie to rozpoznać, przede wszystkim, aby przetrwać te czasy, które nadchodzą. Mój synu, niech to burza będzie doświadczeniem dla ciebie, aby uznać, że nadchodzące czasy, będą wypełnione wieloma burzami, i że musisz się umocnić na te czasy, które nadchodzą. Wszyscy wy, dzieci Boga, musicie uznać, że w waszym własnym życiu, choć może nie doświadczyliście wielu trudności lub ograniczeń, musicie również przygotować się na straszliwe wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości świata. Zdarzenia te nie są planowane przez Ojca w Niebie, ale są to wydarzenia, które są niezbędne, aby oczyścić wszystko z ciemności i ze zła na świecie, które zostało dokonane przez wroga wszystkiego, co jest dobre we wszechświecie. Uznajcie, że czas diabła jest krótki i że we wszystkich tragicznych zdarzeniach, które dzieją się na świecie, diabeł chwyta swoje ostatnie oddechy zła na świecie. Jego gniew jest doświadczany przez was wszystkich, którzy uznają, że jego czas przynoszenia plag na ludzkość jest krótki i już niedługo się skończy. Wiedząc, że jest to Boży plan dla diabła na tym świecie, czyż nie jest to już czas dla ludzkości, aby uczcić koniec diabła na ziemi? Bo to jest tylko kwestią czasu, i jego czas jest tak krótki. Tak więc, Moje dzieci, macie wiele do zrobienia dla Ojca w Niebie, aby przynieść Światło i Miłość Ojca do wszystkich ludzi na ziemi. Przez waszą modlitwę i dobre uczynki w pomocy swoim braciom i siostrom [przejść] przez te Ostatnie Czasy [End Times], wypełniając swoją rolę, jaką Ojciec w Niebie wyznaczył dla was. Każdy z was, Moi bracia i siostry, macie bardzo szczególną misję zaplanowaną przez Ojca w Niebie, aby asystować Mu w wyrzucaniu zła za świata, w którym żyjecie. Rozpoznajcie swoją rolę w planie Ojca. Odłóżcie na bok swoje codzienne zajęcia na pewien okres czasu w przygotowaniu do wydarzeń, które wkrótce nadejdą. Bądźcie przygotowani! Bo czasy teraz, w sposób oczywisty, przyspieszają wejście wszystkich was w najtrudniejszy okres czasu dla całej ludzkości. Przejście [transition] będzie krótkie dla wielu z was, którzy zdecydują się czynić dzieło Ojca na ziemi. Ale przejście będzie wydawać się długim i bolesnym dla tych, którzy nie zdecydują się rozpoznać odpowiedzialności wobec Swojego Ojca w Niebie, oraz dla tych z was, którzy próbują nawet udawać, że On nie istnieje. Teraz jest dla was czas, aby podjąć decyzję, gdzie stoicie. Tak jak Ja narysowałem linię na piasku, jest to czas dla wszystkich z was, Moje dzieci, aby narysować waszą linię na piasku. Czy jesteście z Waszym Ojcem w Niebie? Czy decydujecie się czynić Jego Wolę? Są to pytania, na które będziecie musieli odpowiedzieć za siebie samych, kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione. Idźcie w pokoju, Moi bracia w siostry i przygotujcie się na czasy, które nadchodzą!
Jezus z Nazaretu

Posted in Apokalipsa, Inne Orędzia | Otagowane: , , , , | 22 Komentarze »

Orędzie Matki Bożej z 2 sierpnia 2011 r. przekazane przez Mirjanę

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 sierpnia 2011

Dzisiaj wzywam was, abyście na nowo odrodzili się w modlitwie, a za przyczyną Ducha Świętego, przy moim Synu, stali się nowym ludem. Ludem, który wie, że jeśli utraci Boga, utraci siebie. Ludem, który wie, że mimo wszelkich cierpień i doświadczeń, przy Bogu jest bezpieczny i zbawiony.  Wzywam was, byście gromadzili się, jako Boża rodzina i umacniali się Jego Ojcowską mocą. Pojedynczo, moje dzieci, nie możecie powstrzymać zła, które chce zawładnąć światem i zniszczyć go. Jednakże zgodnie z wolą Bożą, wszyscy razem, przy moim Synu, wszystko możecie zmienić i uzdrowić ten świat. Wzywam was, byście całym sercem modlili się za swoich pasterzy, ponieważ Syn mój ich wybrał. Dziękuję wam.”

Posted in Orędzia | Otagowane: , , | 3 Komentarze »

Tłum krzyczy – widzimy Matkę Bożą

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 lipca 2011

W środę, 20 kwietnia 2011 r., w dzielnicy Yopougon w Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej, w dziewięć dni po zamachu stanu dokonanego przez Francję która usnęła Prezydenta katolika, dziwne zdarzenia miało miejsce na niebie, widoczne dla tysięcy ludzi.

Tłum krzyczał, widzimy Matkę Bożą na  niebie.

Kilka osób nagrało na telefony komórkowe wydarzenie, i  jedno z tych nagrań umieszczamy poniżej.

 

Tutaj bardziej ustabilizowany obraz

Naukowcy zaczęli się zastanawiać nad hipotezą, masowej histerii i badać czy nie zostało użyte światło laserowe, Blue Beam, HAARP, UFO. Inni mówili, że to diabeł. Być może wykonane zostały wstępne badanie wszelkich systemów zaawansowanych holografii (Blue Beam i HAARP) i wytestowane na ludności biednej, w celu zbadania skutków społecznych  działania psychologicznego.
A ostateczny wniosek został sporządzony tutaj

Posted in Ciekawe, Cuda, Film, Objawienia, Warto wiedzieć | Otagowane: , , , | 50 Komentarzy »

Jeśli uważacie, że to trudne – modlić się.

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.95  z serii Ostrzeżenie.

Wtorek, 24 maja 2011 godz.18.00

Moja ukochana Córko, cieszę się dzisiaj, że tak dużo pracy zostało wykonanej, w celu przekazania światu Mojego Najświętszego Słowa poprzez twoje działanie. Nie wolno ci nigdy odczuwać, ze względu na ilość ludzi odrzucających te orędzia, że nie robisz wystarczająco dużo. Te z Moich Dzieci, które nie akceptują Mojego Słowa teraz, uczynią to z upływem czasu. Będą wówczas spragnione, by usłyszeć Mój Głos.

Skoncentruj się  teraz na Mnie. Nie daj się zwieść tym, którzy przekazy te traktują z pogardą. Nie zniechęcaj się nigdy dla tych, którzy słuchają teraz Mojego Słowa i rzeczywiście, z miłości do Mnie, rozprzestrzeniają Prawdę wobec innych.

Nawrócenie jest trudnym wyzwaniem w świecie tak ślepym na Prawdę o Życiu Wiecznym. Niezbędna jest wytrwałość, a z pomocą Ducha Świętego, którego Moc odczuwalna jest wszędzie na całym świecie, Moje Dzieci powrócą w końcu do Mnie; ale nie wszystkie. Dla tych, które wolą sztuczne udogodnienia oferowane im przez oszusta, odrzucenie życia, które prowadzą, będzie bardzo trudne.

Módlcie się za wasze rodziny i wszystkich przyjaciół, abyście podczas Ostrzeżenia mogli połączyć się wszyscy w miłości do Mnie. Jeśli przyjmiecie to Wydarzenie jako waszą drogę do Wolności, będziecie nagrodzeni Moim Wielkim Miłosierdziem.

Modlitwa nie jest łatwa.

Modlitwa nie jest łatwa dla wielu Moich Dzieci, które recytację długich powtarzalnych modlitw uważają za trochę nudną. Jeśli jest to wasz sposób modlenia się i zmagacie się z tym, po prostu usiądźcie spokojnie i komunikujcie się ze Mną w milczeniu. Wystarczy, gdy zastanowicie się nad Moim Życiem na ziemi. Przypomnijcie sobie czas, który tam spędziłem i lekcje Miłości, które dałem wam wszystkim. To wystarczy. Pozwólcie uspokoić się waszemu umysłowi, a Ja wezmę udział z wami w rozważaniach.

Wędruję z każdym z was. Jestem obecny w każdej minucie dnia, bez względu na to, co robicie. Ja nigdy nie jestem daleko. Pamiętajcie, że jestem waszą Podporą w życiu. Oprzyjcie się na Mnie. Proście szczerze o Moje Wsparcie, a Ja usłyszę wasze wołanie. Nigdy nie odrzucam waszych próśb, jeśli są zgodne z Moją Świętą Wolą. Jeżeli jednak prosicie o przysługi, które mają na celu przekazanie wam światowego zbytku, wiedzcie, że tym nie obdarzam nigdy. Nigdy nie daję prezentów, o których wiem, że są złe dla duszy. Moje dary są dawane, bym mógł was zbliżyć do Mojego Serca. Gdy to się stanie, nie będziecie chcieć niczego więcej.

Wasz Kochający i Oddany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 5 Komentarzy »

Dlaczego Bóg, Przedwieczny Ojciec, posyła w świat nowych proroków.

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.85  z serii Ostrzeżenie.

Piątek 13 maja 2011 godz.22:45

Moja ukochana córko, niedowiarkom, a zwłaszcza Moim wyświęconym sługom, którzy odrzucają Moje Słowo przekazywane za pośrednictwem tych przekazów, chciałbym powiedzieć: Wzmocnijcie waszą wiarę we Mnie przez uznanie, że Moje Słowo dane było światu nie tylko podczas Mojego Czasu na ziemi, lecz także potem, dzięki mocy Ducha Świętego.

Od początku czasu, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, komunikował się z ludzkością przez proroków. W ten sposób dane było ludziom nauczanie Prawdy, aby ich wiara pozostała mocna. Inne objawienia i nauki w Prawdzie, dawane były ludzkości także przez Apostołów, innych pobożnych uczniów i przez proroka Jana Ewangelistę. Moje Słowo, Moje Nauki i wszystko, czego człowiek potrzebne, by doprowadzić go do zbawienia, zostały uporządkowane. Teraz, gdy świat stoi w obliczu największej zmiany w swojej historii, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, posłał w świat nowych proroków. Prorocy ci, nie popełnijcie pomyłki, nie przynoszą wam nowych nauk, gdyż to nie jest konieczne. Zamiast tego są posyłani z trzech powodów.

Po pierwsze, aby przypomnieć ludzkości Prawdę zawartą w Księdze Objawienia.

Po drugie, aby zwrócić uwagę człowieka na czasy w jakich żyje, tak aby mógł odnowić swą wiarę.

Po trzecie, aby pomóc w szerzeniu się nawrócenia, tak by Moi uczniowie mogli utworzyć największą z wszystkich armii, w celu ratowania dusz.

Za pośrednictwem tej prorokini i przez innych proroków komunikuję się tak, że Moje Słowo słyszane jest w każdym zakątku świata.

 Pamiętajcie o Mojej Absolutnej Miłości i Współczuciu.

Słuchajcie uważnie wszystkich tych przekazów, które głoszą nie tylko znane wam Moje Słowo, ale ujawniają Moją Absolutną Miłość i Współczucie dla każdego z was. Pamiętajcie też o Moim Wielkim Miłosierdziu. Wszystkim grzesznikom będzie wybaczone, jeżeli tylko poproszą o odkupienie.

Znaczenie Różańca Świętego i Bożego Miłosierdzia.

Chociaż nastąpią ekologiczne katastrofy,  nie zapominajcie proszę, że modlitwy, w tym modlitwa Różańca Świętego i koronka do Bożego Miłosierdzia, mogą pomóc wielu z nich zapobiec. Zapamiętajcie umiłowane dzieci, że ci, którzy wierzą we Mnie i Mego Przedwiecznego Ojca

i przestrzegają Moich Słów, nie mają się czego obawiać. Chciałbym wam także przypomnieć, że dzięki dwóm aktom Wielkiego Miłosierdzia – darowi Ducha Świętego, który dany był światu kilka dni temu oraz Wielkiemu Ostrzeżeniu, miliony nawrócą się do Prawdy. To będzie wielki cud, który wielu przyniesie radość.

Prześladowanie przez czerwonego smoka i tych, którzy nie są od Boga.

Chociaż szatan podnosi się poprzez swoich biednych, wprowadzanych w błąd zwolenników, których odciąga ode Mnie – ich Jedynej Nadziei wiecznego zbawienia – będzie to tylko krótki okres. Będzie to, muszę was jednak ostrzec, przerażający okres prześladowań kierowanych przez czerwonego smoka i te polityczne jednostki, które nie są od Boga. Poprzez modlitwę i sakramenty znajdziecie siłę do wytrwania podczas tych rozpraw. Wszystkie te wydarzenia zostały przepowiedziane i muszą nadejść, aby zło mogło być ostatecznie zlikwidowane na świecie. To dlatego jest konieczne, aby odbyło się oczyszczanie i cykl kar; bo tylko wtedy świat będzie gotowy do Nowego Raju na ziemi.

Nie ignorujcie nigdy Mojego wołania. Kiedy tylko zobaczycie, że proroctwa objawione przez Moich posłańców zaczynają się spełniać, będziecie wiedzieć na pewno, że to Ja Jestem, który do was mówi.

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi


Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 32 Komentarze »

To dzieło zostało przepowiedziane w Księdze z Kells

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.6  z serii Ostrzeżenie.

Otrzymane w Piątek 12 Listopada 2010, godz 15.00

Naprzód, czyń co jest potrzebne, aby ludzie ujrzeli i usłyszeli Moje Boskie orędzia. Ufam ci, droga córko, użyj wszelkich środków, które uważasz za dobre, aby ludzie czytali te orędzia. Muisz włożyć całą swoją energię aby napisac tę książkę. Książka o której mówię jest świętym pismem i jest częścią Planu, jak zostało objawione w Księdze z Kells[i]. Ta książka została przepowiedziana, zmieni życie i ocali dusze. Tak, książka jest tym, co zostało przepowiedziane. Ty jesteś skrybą, Ja jestem Autorem.

Nie czuj się zaskoczona czy onieśmielona, gdyż jest to święta rzecz, a ty zostałaś wybrana do tego dzieła. Zabierze ci to trzy miesiące. Chcę, abyś opublikowała to na całym świecie. Ma być to dzieło wielkie, pełne mocy i czytane przez miliony, tak jak Pismo Święte.

Moja córko, możesz to opublikować pod tytułem  ’ in conversation with the secret prophet’, może tak być. Czemu się lękasz, Moje dziecko. Jesteś prowadzona z Wysoka. Musisz być dzielna. Zaufaj Mi. Oddaj się Mi. Poprowadzę twoją dłoń i twoje kroki na tej drodze. Później skieruję jeszcze następne Moje słowa do ciebie.

Twój kochający Zbawiciel Jezus Chrystus 


[i] Księga z Kells-manuskrypt z dziewiątego wieku, spisany przez irlandzkich mnichów, zawierający tekst czterech Ewangelii oraz komentarze i przypisy. Bogato i miesternie zdobiony. Jedno z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej sztuki chrześcijańskiej. [przyp tł.]

Tłumaczył: Krzysiek


Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 22 Komentarze »

Nadchodzi cenzura mediów

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

BARDZO WAŻNE ORĘDZIE DANE W NOWY ROK 1 STYCZNIA 2011

Orędzie nr.37 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymane w Sobotę 1 Stycznia 2011, godz 2 rano

Moja kochana córko, zaczął się nowy rok, w którym Moje dzieci będą mogły dowiedzieć się więcej ode Mnie w sprawie dobrego przygotowania się na moment, kiedy przyjdę sądzić ludzkość.

Moje piękne dzieci, które trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, posłuchajcie Mnie teraz. Kiedy poznajecie Mnie i prawdę o nowym Raju-obietnicy jaką złożyłem wam, zanim umarłem na krzyżu za wasze grzechy, Ja od tej pory jestem już zawsze z wami. Czas jest już bliski, Moje kochane dzieci.  Nie bójcie się. Jeżeli Mnie kochacie i wierzycie we Mnie, to nie ma się czego lękać. Miłość nie jest lękliwa. Miłosć jest radością, szczęściem i dla wszystkich tych, którzy wierzą w życie wieczne w Niebie nie ma powodu do strachu. Kocham was wszystkich.

Rola Matki Bożej w Powtórnym Przyjściu Chrystusa

Moja ukochana Matka, która była odpowiedzialna za wypicie Kielicha zgody na Moje przyjście na świat i zwiastowała nowy początek dla ludzkości, ogłosi też Moje Powtórne Przyjście.

Odkupię wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Przedwiecznego Ojca aby przynieść odkupienie i zbawienie światu, stanie po raz kolejny przy Mnie.

Moja Ukochana Matka, Anioł światłości, odniesie zwycięstwo, przyniesie światu Moje Miłosierdzie i ogłosi Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat próbuje wpoić miłość w waszych sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień miłości do Mnie i do Ojca. 

Był czas kiedy skupiano uwagę na Mojej Matce i jej objawieniach. Niestety, od czasów Fatimy i Garabandal niewielu Mnie poświęconych sług [duchowieństwo-przyp. tł.] bierze na poważnie Jej objawienia. Tak samo lekceważeni są wizjonerzy. Teraz zaczyna się rok 2011 i wiele nowych rzeczy dokona się na świecie. To dlatego, Moje dzieci, że ten świat ma ulec zmianom.

Sekret fatimski a przyszłość

Wiele niewinnych i ufających dusz nie zostanie uchwyconych przez to zło, które nadchodzi. Moje dzieci i wy wszyscy którzy czytacie te przekazy pierwszy raz,  z ciekawości, którzy czujecie jakieś braki w swojej duchowości, słuchajcie Mnie.

Wy i wasi współbracia jesteście prowadzeni do życia w świecie, który będzie we władaniu grupy ludzi, jak to zostało przepowiedziane w ostatniej Tajemnicy fatimskiej, której nie poznaliście. Wkrótce ujrzycie następujące rzeczy:

 1. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, jedynym sposobem aby kupować będzie posiadanie złota i srebra.
 2. Będziecie musieli modlić się w grupach i znaleźć duchownych, wystarczająco odważnych aby przeciwstawić się prześladowaniu.
 3. Musicie znaleźć odpowiednie miejsca na modlitwę, bo kościoły będą sprzedawane, aby uzyskać  środki do życia.
 4. Przechowujcie starannie Pismo Święte i inne pożyteczne lektury, bo nie będzie możliwe ich kupienie w przyszłości.
 5. Zakładajcie grupy modlitewne i módlcie się o zbawienie ludzkości. W ciągu trzech lat zrozumiecie dlaczego to tak ważne.

Cenzura Mediów

Dla mediów mam do powiedzenia to: wkrótce arogancja, z jaką odnosicie się do waszych odbiorców ustąpi miejsca waszemu przerażeniu, kiedy zobaczycie, że wasze słowa nie są już słyszane. Wkrótce zrozumiecie wagę modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od prawdy. Dzisiaj wasze słowo wciąż może być nośnikiem niezależnej prawdy. Ale ten dar zostanie wam zabrany. Prawda zostanie ukryta przed ludźmi, poprzez dyktaturę, której doświadczycie w czasie Wielkiego Ucisku. Wtedy wasze słowo zostanie odrzucone tak jaj teraz Moje słowo jest odrzucane.

‘Sekretny Kanał’ Komunikacji 

Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowa jakie będą przekazywane ludziom, będą dostarczane przez Sekretny Kanał[jakaś nowa technologia-przyp.tł.]. I poczujecie się jak na pustkowiu, próbując komunikować się ze światem, ale wasze słowo już nie będzie słyszane.  

Strzeżcie się dyktatorów

Nie lękajcie się wy, którzy podążacie za Bogiem, niezależnie jaką drogą, tylko mnie wysłuchajcie. Walczcie z tymi, którzy chcą wam narzucić dyktaturę słowa, bo oni pochodzą od złego. Nie dajcie się ogłupić bez względu na to ile by wam płacili za głoszenie kłamstw. Jeżeli  się nie nawrócą czeka ich wieczne potępienie. Czas nie jest po ich stronie. Walczcie o wolność słowa, mówcie o niesprawiedliwościach, jakich jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy ujrzycie spełnianie się tych proroctw, wtedy uświadomicie sobie, że Moje nauki są prawdziwe.

Księga Objawienia 

Dzisiaj, kiedy świat wydaje się być pokiereszowany przez kryzys ekonomiczny, łatwo jest wierzyć, że wszystko pójdzie ku dobremu. Tak, Moje dzieci, w przeszłości to byłoby naturalne założenie, ale tak już nie będzie. Spisek wymyślony przez grupę światowych organizacji, wywodzących się od szatana wkrótce zacznie się realizować. Ci z was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją przepowiednie zawarte w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Objawienia.

Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do mnie osobiście, waszymi własnymi słowami  a Ja dam wam siłę, nadzieję i moc, aby przejść przez ten mroczny okres w historii ludzkości.

Wy, którzy czytacie ten przekaz, pomyślcie. Jeżeli wątpicie w to, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie się, czy lekceważyć dalej wszystkie znaki. Czy nie widzicie, że ktoś próbuje wkraczać w waszą wolną wolę i narusza waszą wolność, daną wam jako dar przez Mojego Ojca? Ja ani Mój Przedwieczny Ojciec nigdy nie naruszymy tego tak cennego daru. Ale jeżeli człowiek decyduje się na pójście za szatanem, to wtedy tak się będzie działo.  

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec nie może temu zapobiec. Szatan będzie próbował odebrać wam dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wasza wolna wola jest wam zabierana poprzez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to wiedźcie, że za tym wszystkim stoi zły.

Szatan nigdy nie zwycięży

Proszę, bądźcie w pogotowiu, Moje drogie dzieci. Nie poddawajcie się. Wasza modlitwa i przeciwstawianie się złu ocali wiele dusz. Szatan i jego armia nigdy nie wygrają. Nie mogą, to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszny konflikt.

Ja, Wasz Zbawiciel i Sędzia ponaglam was, abyście powstali, byli odważni i walczyli o to, co jest prawdą w waszych sercach, nawet jeżeli czujecie strach. On jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest zsyłany przeze Mnie czy Mojego Przedwiecznego Ojca.

Stańcie na baczność i otwórzcie wasze serca na miłość, nie trwóżcie się. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem waz, że nie poczujecie miłości, jeżeli nie otworzycie serc. Miłość i Bóg, Przedwieczny Ojciec, Stworzyciel tej ziemi idą ze sobą ‘ręka w rękę’. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to znak, że działa szatan.

Idźcie teraz Moje dzieci i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby miłość otoczyła was w Moim Najświętszym Sercu, czy poddacie się lękowi? To wasza decyzja.

Wasz Boski Nauczyciel, Zbawiciel, Sprawiedliwy i Miłosierny Sędzia

Jezus Chrystus

Tłumaczył : Krzysiek


Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , , , , , , , , | 67 Komentarzy »

Droga do duchowej doskonałości

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.19 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymane w Środę 24 Listopada 2010, godz 2.30 rano

Napisz to, Moja kochana córko. Czasami nawet najgorliwsi Moi wyznawcy tracą wiarę. Taki czas jest istotny dla nich ,bo testuje ich wierność i mogą powrócić do Mnie jeszcze silniejsi. Nie bój się, bo jest to próba, jaką dopuszczam na Moje dzieci, aby przez nią przechodziły i rosły w siłę.

Nie jest łatwo utrzymywać waszą wiarę we Mnie, Moje dzieci ponieważ jest tyle różnych przeszkód, które blokują wasz rozwój duchowy. Czasami będziecie czuć zupełną pustkę w duszy. To może sprawiać w was poruszenie i niepokój, bo czujecie się samotni bez Mojego wsparcia.

Moi wierni czciciele muszą to zrozumieć, że pomimo samotności jaką wtedy odczuwają, Ja nigdy nie jestem daleko od nich. Wszystkie takie stany waszej duszy mają jeden cel-umocnienie waszej wiary tak, abyście upewnili się, że pokonaliście kolejny stopień na drodze do duchowej doskonałości. Jest to długa droga i może zabierać dużo czasu, aby wchodzić na kolejne stopnie doskonałości. Każdy kolejny stopień wprowadza was w nowe doświadczenia, dzięki którym możecie otrzymywać łaski, aby doskonalić swoje dusze, tak aby móc kiedyś wejść do Królestwa Mojego Ojca. 

Zdobywając kolejne szczyty zyskujecie nową świadomość, jakiej od was wymagam. Czasami wydaje się wam to trudne i niesprawiedliwe, ale każdy kolejny krok na drodze ku Mnie, sprawia, że stajecie się bardziej biegli w rozumieniu prawd płynących z Moich nauk.

Jedni pokonują tę drogę szybko, innym zajmuje to więcej czasu. Niektórzy z moich wiernych naśladowców mogą tracić odwagę i cofać się w tył-jeden, dwa, nawet trzy kroki. To jest naturalne. Niektórzy z tych, co szybko pokonują kolejne stopnie na duchowej drodze mogą wpaść w przekonanie, że pojęli  już wszystkie duchowe sprawy, ale jest to pokusa Złego, aby tkwili w takim fałszywym przekonaniu. Wszystkie dary, jakie nosicie w sobie pochodza ode Mnie. Zostały wam dane, moi wierni uczniowie, z bezgranicznej miłości do was. Nie możecie nigdy zakładać, że to iż wasza wiara jest mocna to wasza zasługa. Tak, może być ona silna dzięki waszej pokorze serca. Ale także to jest Moim darem. Aby osiagnać najwyższe stopnie doskonałości musicie zachowywać pokorę w waszej miłości ku Mnie. Zawsze bądźcie cnotliwi.

Bądźcie pewni w swojej wierze, bo to Mi się podoba. Ale nie wpadajcie w taką pułapkę, że poznaliście już wszystkie tajemnice Królestwa Bożego. Ponieważ jako ludzie, rodzicie się z grzechem pierworodnym, dopiero z czasem poznacie te rzeczy, Moje dzieci.

Starajcie się akceptować nawet próby, jakie na was zsyłam, traktując je jako dar ode Mnie. Wszystkie moje dary wylewam na was, aby umocnić was w miłości ku Mnie.

Jestem bardzo dumny z tych wszystkich Moich dzieci, które wierzą we Mnie i okazują Mi szacunek. Mogę je wtedy umacniać, tak aby osiągnęły pełnię chwały w Królestwie Mojego Ojca. Musicie dążyć do tego, aby osiagnąć tę chwałę,  chwałę w idealnym połączeniu ze Mną.

Aby to osiągnąć, Moje dzieci, trzeba odrobiny czasu i cierpliwości, zanim zostaniecie poprowadzeni do zupełnego oddania Mi swoich dusz. Kiedy to nastąpi, staniecie się częścią Mojego mistycznego ciała na wieczność. Poddajcie się, Moje dzieci Mojej czystej miłości, a nie będziecie się musieli lękać ani  patrzeć w tył, bo będziecie bezpieczni w Moich ramionach.

Bądźcie mocni Moje wierne dzieci, nawet w obliczu zagrożeń, bo Ja nigdy nie opuszczę Moich oddanych czcicieli. Nigdy.

Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus 

Tłumaczył: Krzysiek


Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , , | 6 Komentarzy »

Szatan wprowadza chaos i spustoszenie w świecie, ale jego dni są teraz policzone.

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.80 z serii Ostrzeżenie.

Środa 4 maj 2011, godz.20:45

Moja ukochana córko, jest teraz sprawą najpilniejszą, aby świat i wszyscy, którzy nie obudzili się na Prawdę Mojej Nauki, koniecznie wysłuchali Mojego Świętego Słowa. Podczas, gdy zamieszanie na świecie stale będzie rosnąć, musicie się teraz zastanowić i rozważać Pismo Święte – co zostało wam powiedziane o zmianach, które będą obserwowane na ziemi, jeśli grzech będzie kontynuowany.
Nawet ci, którzy wątpią w istnienie Boga, Wiecznego Ojca, albo Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, widzieć będą grzech popełniany codziennie przed waszymi oczami. Niezależnie od tego, czy nastąpiło to podczas osobistych spotkań w życiu codziennym, w gazetach, radio i telewizji, czy w internecie – jest to trudne do zignorowania. Nawet ci, którzy są tolerancyjni w akceptacji grzechu, zszokowani są poziomem deprawacji, której zmuszeni jesteście być świadkami.
Co widzicie? Co szokuje was najbardziej? Czy jest to złowroga przemoc, w którą jesteście wtajemniczani przez telewizję, oglądając ją w zaciszu własnego domu? Czy są to morderstwa, które są dokonywane i tolerowane przez rządy w imię sprawiedliwości? Czy jest to deprawacja, pokazywana przez obsceniczną pornografię, przedstawianą jako sztukę? Czy też są to kłamstwa głoszone przez podstępnych oszustów zza systemu prawnego, mogących sobie pozwolić na kupno bezkarności? Czy wynika to z nienawiści ludzi wobec obcych, których spotkają na ulicy? Czy jest to terror z rąk własnego rządu, odczuwany przez zwykłych obywateli? Jest teraz tak wiele wykroczeń wobec Praw Mojżesza, przeciwko Dziesięciu Przykazaniom, że nie można ich wszystkich ogarnąć, tak wiele na raz. Prawo i porządek zniknęły. Szybko znikają miłość i wspaniałomyślność okazywane sąsiadowi przez sąsiada. Nawet ci wierni Mnie słudzy, którzy działają w imię Boga, nie prowadzą już swojej Trzody.
Chaos ten spowodowany jest przez króla oszustwa – szatana, złego, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swą tożsamość przed ludzkością. Tchórza, który wykorzystuje swe moce, aby kusić. Nie popełnijcie błędu, gdyż ma on siły, których używa dla zniszczenia ludzkości. Zwraca człowieka przeciw człowiekowi, brata przeciwko bratu, sąsiada przeciw sąsiadowi, a wszystko w jednym celu. W tak krótkim okresie czasu, jak tylko może, szybko wprowadzić chaos i spustoszenie. On nigdy nie przestanie dręczyć was, Moje Dzieci. Stawcie czoła jego realności. Zaakceptujcie jego istnienie.

Dla ludzi niewierzących: tylko wtedy, kiedy wreszcie zrozumiecie prawdę o egzystencji szatana, zrozumiecie Prawdę. A jest Nią to, że Bóg, Ojciec Przedwieczny faktycznie istnieje.
Zapamiętajcie tylko, że dni szatana są policzone. Nie pozwólcie mu wygrać. Módlcie się za wszystkich na świecie, żeby nie wpadli w pułapkę nienawiści, którą zastawia, by usidlić Boże Dzieci. Czyni to, nie tylko z nienawiści do was, Moje Dzieci, ale także z nienawiści, którą czuje do Mnie, Jezusa Chrystusa i Mojego Przedwiecznego Ojca. On nie spocznie, dopóki nie spowoduje jak najwięcej zniszczeń.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby jego moc malała. Módlcie się szczególnie modlitwą Różańca Świętego, gdyż jest to modlitwa, która zetrze szatana.
Gdy powrócę na Ziemię, pamiętajcie, że będzie tylko jedna droga do Wieczności, i że tylko tą jedną drogą trzeba iść – przeze Mnie.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 31 Komentarzy »

Znak Końca Czasów-Chwała powróci na Ziemię

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.8 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymane w Niedzielę 14 Listopada 2010, godz. 23

Moja droga córko, nie obwiniaj się za wątpliwości, które cię dzisiaj nachodziły. To jest naturalne. Twoje rozumienie rzeczy duchowych nie jest tak duże, jak powinno być, ale nie przejmuj się.

Poprowadzę cię i zrozumiesz w swoim czasie cel twojej misji. Musisz pozostać silna i posłuszna mi w swojej pracy. To jest trudne zadanie i będzie cię wyczerpywać emocjonalnie. Posyłam ci kierownika duchowego, aby pomógł ci poradzić sobie z tym zadaniem, które jest tak wielkie. Bez tego dzieła więcej dusz będzie zatraconych. Moja córko, zostałaś powołana do wykonania tego dzieła.

Prowadzę twego kierownika duchowego. Będzie umiał odróżnić prawdę, kiedy będziesz z nim mówić. W ciagu ostatnich dwóch dni odbierałaś  grzechy ludzkości w sposób inny niż dotychczas, czy zauważyłaś różnicę? Czy nie czułaś  się dziwnie, kiedy patrzyłaś na Moje dzieci? Widziałaś je w innym świetle, prawda? To jest moc Ducha Świetego, którą cie pobłogosławiłem.

Miłość, jaką czułaś w sercu do Moich dzieci i ksiądz, którego ujrzałaś w czasie dzisiejszej Mszy są darami Ducha Swiętego dla ciebie. Będziesz widzieć, słyszeć i czuć grzechy ludzkie w takim stopniu, że poczujesz ból, jaki Ja czuję. Będziesz także widzieć miłość, jaką Ja mam dla Moich dzieci, poprzez swoje oczy, które odzwierciedlają Moje Serce.

Nie lękaj się tych darów, Moje dziecko. Nie myśl, że nie podołasz temu zadaniu. Siła, jaką ci daję poprzez Moje łaski umocni cię i nigdy już nie będziesz spoglądać  wstecz, ani nie będziesz chciała.

Czujesz się teraz słaba. To jest reakcja na moją Boską moc, przepływającą przez twoje ciało. Ten żar, to miłość, jaką mam ku tobie. Nie płacz Moje dziecko. Jak dotąd jesteś nadzwyczaj mocna, chociaż minęło tylko kilka dni, odkąd pierwszy raz przemówiłem do ciebie. Nie, Moje dziecko, to nie jest twoja wyobraźnia.

Ci, którzy oddają swe dusze szatanowi 

Teraz napisz to. Świat ugina się pod ciężarem ciemności i zła, szerzonego przez diabła, który wciąż zwodzi Moje kochane dzieci. Zostali owładnięci przez niego do tego stopnia, że zachowują się jak zwierzęta w ludzkiej postaci. Jak wiele jest biednych dusz, karmionych nieczystością, chciwością i pychą. W swojej dumie wierzą, że mają prawdziwą władzę, władzę obiecaną przez szatana. Wiele z tych dzieci samych się oddało złemu i jeszcze się szczycą tym faktem.

Wiele z Moich dzieci jest kuszonych różnymi bogactwami, jakie on im obiecuje. Nie, oni nie są zawstydzeni tym faktem, że należą do niego. Obietnice, jakie im składa pochodzą  z jego czystej nienawiści. Szatan nienawidzi ludzi.

 Okłamuje Moje dzieci i wmawia, że może im dać wszystko, ale to jest kłamstwo. Ci, którzy idą za nim i jego pustymi obietnicami nie będą mogli być ocaleni.

Módlcię się za Moje dzieci. Moja córko, wiem, że jesteś zmęczona, ale wysłuchaj tego. Ci, którzy są letni w swojej wierze i którzy nie podążają otwarcie za szatanem też muszą się mieć na baczności. Oni, włączając moich wyznawców i niektórych Mnie poświęconych sług, Biskupów i Kardynałów, drwią z wiary Moich dzieci. Zatraciła się ich duchowość, podążają za bogactwami tego świata, które zagłuszają Boskie dary, jakie w nich złożyłem.

Kościół zszedł ze swojej drogi i stacza się w ciemność. To, moje dziecko, zostało przepowiedziane i jest to znak Czasów Ostatecznych. To są czasy, kiedy nastanie ostatni papież, a świat zatraci się pod błędnym przewodnictwem Fałszywego Proroka.

To jak będzie przebiegać Moje powtórne przyjście zostanie ci objawione, tak aby dusze mogły się przygotować na czas Wielkiego Ostrzeżenia. Nie martw się. Życie się nie skończy. Chwała powróci na ziemię. Moje dzieci zostaną uwolnione spod władzy Złego, który zostanie usunięty. Ważne jest to, że nie zabierze ze sobą do piekła Moich dzieci.

Moje słowa muszą być mocne, aby Moje dzieci je usłyszały. To z wielkiej miłości daję wam to Ostrzeżenie. Przyjdę jako Sędzia, nie jako Zbawca. Dzięki modlitwom Mojej Kochanej Matki i Moich czcicieli na całym swiecie Dzień Sądu był odkładany w czasie. Tym razem tak nie będzie.

Nikt nie pozna daty Mojego Powtórnego Przyjścia

Ani ty, ani inne Moje dzieci nie poznają daty. To nie może być objawione. Dlatego tak ważne jest, aby Moje dzieci były przygotowane. Ci którzy nie będą przygotowani, nie będą mogli powiedzieć, że nie znali prawdy. Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, wszyscy poznają prawdę. Jeżeli się wyspowiadają i przyznają do swoich grzechów otrzymają Moje błogosławieństwo. Jeżeli nie, zostaną potępieni. W tym czasie zakończy się czas Mojego Miłosierdzia.

Idź teraz, Moje dziecko. Przygotuj te słowa, aby świat je usłyszał. Powiedz Moim dzieciom, wierzącym, żeby się nie lękali. Powiedz im, aby się modlili za niewierzących. Powiedz niewierzącym, aby wrócili do Mnie. Zrób co możliwe, aby otworzyć ich serca,

Twój Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Tłumaczył: Krzysiek


Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 59 Komentarzy »

Gniew Boży spadnie na Nowy Porządek Świata.

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 Maj 2011

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.69 z serii Ostrzeżenie.

Niedziela 17 kwietnia 2011 r., godz.19:00

Moja ukochana córko, muszę powiedzieć ci z wielkim smutkiem, że mające nastąpić ekologiczne katastrofy przyniosą ogromne śmiertelne żniwo w Azji i Europie, w Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Gniew Boży Mojego Przedwiecznego Ojca, spadnie szybko na ten Globalny Pakt, który dla własnej korzyści, w tajemnicy planuje konspiracyjne organizacje, mające przynieść śmierć dla reszty świata.

Są one odpowiedzialne za tworzenie dobrobytu, rozwój rolnictwa i nowe technologie, które mogłyby was olśnić, gdyby nie były tak diaboliczne w swoich celach. Osoby te, z każdego kraju świata, są bogate, potężne, utalentowane i kontrolują banki, wojsko, światowe organizacje humanitarne, policję, rządy, dostawców energii oraz media. Nikt z was nie uniknie ich szponów, jeśli nie powiem wam jak to uczynić.

Modlitwa, a przede wszystkim Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozprzestrzeniać będzie nawrócenie, a przez Modlitwę Różańcową osłabiona zostanie praca tych złowrogich pasożytów, których idolem jest szatan. Interesujące jest, że wielu z tych schwytanych w zdradliwą sieć fanatyków wierzy, że są jedynie ambitni w swoim naturalnym pragnieniu osiągnięcia bogactwa i w ogóle nie mają religijnych przekonań. To, czego nie wiedzą jest, że zostali oszukani przez szatana, który codziennie wywiera na nich wpływ, na ich myśli, życzenia, słowa i czyny. Jak bardzo są zaślepieni!
Wszędzie tam, gdzie są zgromadzeni, spadnie gniew Boży ze straszną siłą. To już się dzieje. Zostaną powstrzymani, ale proces ten potrwa przez pewien czas. Nie nastąpi ich całkowite zatrzymanie, ale osłabione zostaną okropne skutki, jakie w przeciwnym razie miałyby ich działania.

Przenajświętsza Trójca jest już aktywna w komunikacji z wybranymi duszami na całym świecie. Wierzący ludzie już to zauważyli. Kto nie wierzy w Boga Ojca, ten myśli, że ma do czynienia tylko ze zwolennikami teorii zagłady świata. Mimo, że rzeczywiście wiele osób na świecie może przedstawiać dziś fałszywe twierdzenia, nie ignorujcie ​​ich proszę, nie wysłuchawszy wcześniej, co mają do powiedzenia.

Módlcie się zawsze o przewodnictwo w tych trudnych i pogmatwanych czasach.
Koncentrujcie w każdej chwili swoją uwagę na Mnie, waszym Boskim Zbawicielu.

Będę trzymać wasze ręce i pomogę wam ominąć pokusy. Wielu ludzi wpadnie w panikę, gdy zobaczą, jak sprawdzają się te przepowiednie i w wielu przypadkach sparaliżuje ich strach. Nie muszą się jednak obawiać, gdyż okres ten będzie trwał krótko. Potem nastanie nowe Niebo i nowa Ziemia, gdzie wszyscy będą żyć długo, szczęśliwie i w pokoju, w jedności ze Mną. Im więcej ludzie nawróci się

i będzie prosić Boga Ojca o przewodnictwo, tym słabsze będą skutki złowrogiego panowania zaplanowanego przez Nowy Porządek Świata.

Idźcie teraz w pokoju. Módlcie się, aby wzmocniła się wasza wiara we Mnie.

Wasz Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia, Jezus Chrystus.

Tłumaczył: chrisgi


Posted in Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , , | 66 Komentarzy »