Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Przygotowanie do Ery Pokoju

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 Maj 2023

Ludzie muszą szukać pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym.
(Papież PIUS XI 11 grudnia 1925)

Święta Maryjo, Matko Boża, Matko nasza,
naucz nas wierzyć, mieć nadzieję, kochać Ciebie.
Pokaż nam drogę do Jego Królestwa!
Gwiazdo morza, świeć nad nami i prowadź nas na naszej drodze! (Papież BENEDYKT XVI)

Czym w istocie jest „Era Pokoju”, która nadejdzie po tych dniach ciemności jakie obecnie przeżywamy? Dlaczego teolog papieski pięciu papieży, w tym św. Jana Pawła II, powiedział, że będzie to „największy cud w historii świata, ustępujący tylko zmartwychwstaniu?” Niebo powiedziało widzącej Elżbiecie Kindelmann z Węgier o Erze Pokoju tak:

… Duch Pięćdziesiątnicy zaleje ziemię swoją mocą i wielki cud przyciągnie uwagę całej ludzkości. Będzie to efekt łaski Płomienia Miłości… którym jest sam Jezus Chrystus… coś takiego się nie wydarzyło, odkąd Słowo stało się ciałem. Ślepota szatana oznacza powszechny triumf Mojego Boskiego Serca, wyzwolenie dusz i otwarcie drogi do zbawienia w całej jej mierze.  (Jezus do Elizabeth Kindelmann, Płomień miłości w 1962; Imprimatur Arcybiskup Charles Chaput)

Wszystko to brzmi dość nadzwyczajnie, wręcz epokowo. I tak będzie, ponieważ to, co Bóg zamierza uczynić, doprowadzi w końcu do spełnienia słów, którymi modliliśmy się przez 2000 lat:

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jako w niebie, tak i na ziemi.

Kiedy Jezus mówi, że się otworzy „Droga do zbawienia w pełnym wymiarze”, ma na myśli, że nadchodzi nowa łaska, ostatni ,,Prezent,, dla Kościoła, aby go uświęcić i przygotować jako Oblubienica na ostateczne przyjście pana młodego na koniec czasów. Czym jest ten Prezent? To jest Królestwo Woli Bożej lub ,,Dar życia w Woli Bożej,,.

Czy wiesz, czym jest życie w Woli Bożej?… To cieszyć się,tu na ziemi, wszystkimi Boskimi przymiotami… Krótko mówiąc, żyć w Woli Bożej to zespolić się w jedno (przez łaskę) z Jezusem i uczynić naszym wszystko, co do Niego należy, aby ofiarować to wszystkim stworzeniom i zastąpić czyny każdego stworzenia boskimi czynami Jezusa, a więc w boski sposób odwdzięczyć się Jezusowi w imieniu każdego stworzenia. Jest to Świętość jeszcze nieznana, a którą Jezus ujawni, da nam ostatnią ozdobę, najpiękniejszą i najbardziej błyskotliwą spośród wszystkich innych świętości, która będzie zwieńczeniem i dopełnieniem wszystkich innych świętości. (Sługa Boża Luisa Picarretta, Dar życia w Woli Bożej)

Prawdzie synostwo, które zostało utracone w ogrodzie Eden. Znów będziemy posiadać „nadnaturalne” dary, którymi kiedyś cieszyli się Adam i Ewa. 

Dary naszych pierwszych rodziców… obejmują między innymi nadnaturalne dary nieśmiertelności, wlanej wiedzy, odporności na pożądanie i panowanie nad całym stworzeniem. Rzeczywiście, po grzechu pierworodnym, Adam i Ewa, którzy cieszyli się tymi darami, stracili je, skąd stworzenie zwróciło się przeciwko nim.

W 36 tomach, które Jezus i Matka Boża podyktowali Słudze Bożej Luizie Piccarrecie: wielokrotnie wyjaśniają, w jaki sposób przywrócenie Boskiej Woli w człowieku będzie szczytem historii zbawienia.

W stworzeniu moim ideałem było utworzenie Królestwa Mojej Woli w duszy Mojego stworzenia. Moim głównym celem było uczynienie z każdego człowieka obrazu Boskiej Trójcy na mocy wypełnienia w nim Mojej Woli. Ale przez wycofanie się człowieka z Mojej Woli straciłem w nim Moje Królestwo i przez 6000 długich lat musiałem walczyć. 

Więc teraz do tego dochodzimy: Walka Królestw trwa. Ale w tej ciemności Bóg dał nam gwiazdę, za którą podążamy: Maryję, która dosłownie wskazuje nam drogę, którą mamy iść, aby przygotować się na zstąpienie tego Królestwa. 

To na Nią jako Matkę i Wzór Kościół musi patrzeć, aby w pełni zrozumieć sens swojej własnej misji.  (Papież JAN PAWEŁ II)

NASZA PANI, KLUCZ

Podczas objawień Matki Bożej na całym świecie często ogłasza się pod tytułem: „Matka Boża Królowa Pokoju”, „Niepokalane Poczęcie” czy „Matka Boża Bolesna” itd. Nie są to przechwałki ani zwykłe opisy: są to prorocze refleksje na temat tego, kim i czym ma się stać sam Kościół w granicach czasu.

Wśród wszystkich wierzących jest jak „zwierciadło”, w którym odbijają się w najgłębszy i najbardziej przejrzysty sposób „potężne dzieła Boże”.  (Papież JAN PAWEŁ II)

Kiedy mówi się o [Maryi lub Kościele], można zrozumieć znaczenie obu, prawie bez zastrzeżeń.

Dlatego Kościół stanie się Niepokalany; ona także stanie się matką powszechnego pokoju; i tak też i ona musi przejść przez smutek Kościoła aby uświadomić sobie to przyjście Zmartwychwstania. W rzeczywistości ta czystość jest niezbędnym prekursorem, aby zstąpiło Królestwo Woli Bożej i aby panował Jezus w Kościele. 

„Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Trzeba było być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: „Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele” (Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: „Przyjdź królestwo Twoje!””Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2819

Matka Boża wyjaśniła Luizie, w jaki sposób została poczęta bez grzechu, ale przez całe swoje młode życie musiała nadal rozszerzać Królestwo Woli Bożej w swoim sercu, aby przygotować się na zstąpienie Jezusa w jej łonie. W rzeczywistości dopiero podczas zwiastowania uświadomiła sobie Boski Plan, dając mu w ten sposób pełne „fiat” w tym momencie.

Żyjąc w Woli Bożej, utworzyłem niebiosa i jego Boskie Królestwo w mojej duszy. Gdybym nie utworzył we mnie tego Królestwa, Słowo nigdy nie zstąpiłoby z nieba na ziemię. Jedynym powodem, dla którego zstąpił, było to, że był w stanie zejść do swojego własnego Królestwa, które Wola Boża ustanowiła we mnie… Rzeczywiście, Słowo nigdy nie zstąpiłoby do obcego królestwa – wcale. Z tego powodu najpierw chciał uformować swoje Królestwo we mnie, a potem zejść do niego jako zdobywca. ( Matka Boża do Picaretty)

Istnieje klucz aby zrozumieć, co ty i ja musimy zrobić w nadchodzących dniach, aby przygotować się na przyjście Chrystusa, który będzie panował w nas. Musimy przestać dawać życie naszej ludzkiej woli i we wszystkim przyjmować wolę Bożą. Dlatego Matka Boża staje się ,,Znakiem,, który pojawił się w naszych czasach „Niewiasta obleczona w słońce” Woli Bożej, która jest w stanie uniknąć smoka. Jeśli więc mamy pokonać szatana w tej godzinie odstępstwa (która jest w rzeczywistości daremnym ukoronowaniem ludzkiej woli), musimy naśladować tę kobietę całym naszym bytem.

Czy wiesz, co nas różni? To Twoja wola okrada Cię ze świeżości łaski, piękna, które zachwyca Twego Stwórcę, z siły, która zwycięża i znosi wszystko, oraz miłości, która ma wpływ na wszystko. Krótko mówiąc, wasza wola nie jest Wolą, która ożywia waszą Niebiańską Matkę. Znałem swoją ludzką wolę tylko po to, by składać ją w ofierze w hołdzie mojemu Stwórcy. ( Nasza Pani Luizie)

Jeśli my również będziemy składać w ofierze naszą ludzką wolę, prosząc każdego dnia, aby Bóg dał nam dar życia w Woli Bożej, to powoli zaczniemy obserwować, jak wewnętrzna niezgoda, niepokój, strach i złe samopoczucie ludzkiej woli – zacznie topnieć przed wschodzącym w niej słońcem.

PRAWDZIWY POKÓJ

Dlatego można teraz lepiej zrozumieć podstawę Ery Pokoju: ponowne zjednoczenie woli człowieka z Wolą Boga, aż po same krańce ziemi. W tym pojedyncze owoce, sprawiedliwość i pokój ujawnią się w sposób tak cudowny, że nie mają sobie równych od czasu Wcielenia i Zmartwychwstania samego Jezusa. 

Tutaj przepowiedziane jest, że jego królestwo nie będzie miało granic i zostanie wzbogacone sprawiedliwością i pokojem: „za jego dni wyrośnie sprawiedliwość i obfitość pokoju… I będzie panował od morza do morza i po krańce ziemi ”… Kiedy ludzie uznają, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, że Chrystus jest Królem, społeczeństwo otrzyma w końcu wielkie błogosławieństwa prawdziwej wolności, uporządkowanej dyscypliny, pokoju i harmonii… ponieważ wraz z rozprzestrzenianiem się i zasięgiem królestwa Chrystusa ludzie będą coraz bardziej świadomi więzi, która ich łączy, i w ten sposób wiele konfliktów zostanie albo całkowicie powstrzymanych, albo przynajmniej ich zgorzknienie zostanie zmniejszone. (Papież PIUS XI 11 grudnia 1925)

Tym „łącznikiem” jest Wola Boża. 

Pokój to nie tylko brak wojny… Pokój to „spokój porządku”. Pokój jest dziełem sprawiedliwości i efektem miłości.

… W Chrystusie urzeczywistnia się właściwy porządek wszystkich rzeczy, zjednoczenie nieba i ziemi, zgodnie z zamierzeniami Boga Ojca od samego początku. To posłuszeństwo Wcielonemu Bogu Synowi przywraca, pierwotną komunię człowieka z Bogiem, a zatem pokój na świecie. Jego posłuszeństwo jednoczy po raz kolejny wszystko: „rzeczy w niebie i rzeczy na ziemi”. (Kardynał Raymond Burke, przemówienie w Rzymie; 18 maja 2018)

„Całe stworzenie”, powiedział św. Paweł, „wzdycha i trudzi się aż do teraz”, oczekując odkupieńczych wysiłków Chrystusa, aby przywrócić właściwą relację między Bogiem a Jego stworzeniem. Ale akt odkupienia Chrystusa sam z siebie nie odnowił wszystkiego, po prostu umożliwił dzieło odkupienia, zapoczątkował nasze odkupienie. Tak jak wszyscy ludzie uczestniczą w nieposłuszeństwie Adama, tak wszyscy ludzie muszą uczestniczyć w posłuszeństwie Chrystusa woli Ojca. Odkupienie będzie pełne tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie podzielą jego posłuszeństwo

To jest nasza wielka nadzieja i nasze wezwanie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” – królestwo pokoju, sprawiedliwości i pogody ducha, które przywróci pierwotną harmonię stworzenia. (Papież JAN PAWEŁ II listopad 2002)

Posted in Apokalipsa, Znaki czasu, Świat innymi oczami | Otagowane: , , , | 327 Komentarzy »

LVII Nowenna Pompejańska za Ojczyznę

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 Maj 2023

Szczęść Boże! Powoli zbliżamy się do końca LVI Nowenny Pompejańskiej za Ojczyznę (30.05.2023). Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili się do Nowenny, a także adminowi Dzieckonmp za wkład w popularyzację dzieła Nowenny.


„Nowenna Pompejańska za Ojczyznę”
rozpocznie się 31.05.2023 i skończy się 23.07.2023. Zgłaszacie chęć uczestnictwa w Nowennie wysyłając e-mail na n.pompejzaojczyzne@wp.pl , wymieniacie ile dziesiątek przyjmujecie, a Ja przydzielam Wam tajemnice, które będziecie rozważać przez 54 dni.

Z racji tego, że Nowenna Pompejańska nie jest zwykłym różańcem, osoby, które modlą się ostatnią tajemnicą różańca, tj. „Chwalebna – Ukoronowanie NMP”, zobowiązane są do odmawiania modlitw końcowych. Jeśli jednak znajdzie się osoba, która przy zwykłych tajemnicach będzie odmawiać modlitwy końcowe, to mogę zwolnić osobę z tajemnicą “Ukoronowanie NMP” z obowiązku odmawiania modlitw końcowych. Proszę wspominać o chęci odmawiania modlitw końcowych, nawet jeśli ubiegacie się o inne tajemnice niż chwalebne.

W przypadku osób odmawiających część Chwalebną (tj. 5 tajemnic), modlitwy końcowe są przypisane domyślnie nawet jeśli o nich nie wspominam.
Inaczej jest gdy wyraźnie zwolnię daną osobę z obowiązku odmawiania modlitw końcowych ze względu na zastępstwo.

Przez pierwsze 27 dni modlimy się modlitwami „błagalnymi”, a przez dalszy okres „dziękczynnymi” (czas zmiany – 27.06.2023 ). Ci co kategorycznie nie chcą odmawiać modlitw końcowych, niech to wyraźnie zaznaczą.

Jeśli rozważacie jakieś tajemnice i nie chcecie ich odmawiać podwójnie, to proszę dać o tym znać. Podobnie jeśli nie chcecie odmawiać tajemnic światła. Proszę rekrutujących do Nowenny wspomnieć swoim podopiecznym o takiej możliwości.

Ustawiłem autoresponder, który natychmiast wysyła potwierdzenie doręczenia wiadomości. Tam jest podany przewidziany czas odpowiedzi. Może on się zmieniać w zależności od okoliczności, ale zazwyczaj wynosi on do 24 h.
Jeśli ktoś nie dostał odpowiedzi w ciągu 48 h od wysłania wiadomości, to proszę w takim razie wysłać ponownie maila.

UWAGA!! Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo), nie są obowiązkowe, ale zalecane.

Zgłaszając się do Nowenny proszę zachować odpowiednią terminologię. Sytuacje gdzie muszę się domyślać co autor ma na myśli się zdarzają i są generalnie największym problemem w płynnym tworzeniu Nowenny.

1/jeden dziesiątek = 1 Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, itd.;
1/jedna tajemnica = 1 dziesiątek;
Część różańca = 5 tajemnic;
Cały różaniec = 3 albo 4 części różańca (należy to określić).

Tajemnica różańca odnosi się do pojedynczej dziesiątki, a nie 5 dziesiątek. Jedynie przez odmianę rzeczownika jestem wstanie to odróżnić i to nie zawsze.

Zgłaszać można się przez cały czas trwania rekrutacji, a nawet w dniu rozpoczęcia Nowenny. Proszę jednak pamiętać o tym, że nie zawsze jestem w stanie uwzględnić Wasze szczególne preferencje (np. Chcecie konkretną tajemnicę itd.), zwłaszcza jeśli zgłaszacie się dzień czy dwa przed rozpoczęciem Nowenny. Ostatnie dwa dni przed rozpoczęciem Nowenny, to raczej okres zamykania róż różańcowych, a nie czas na otwieranie kolejnych. Często macie szczęście i udaje Wam się wstrzelić w wolne tajemnice, ale nie zawsze tak jest. Proszę to mieć na uwadze.

Mile widziane jest zdanie się na wybór organizatora w kwestii doboru tajemnic różańca.


W skrócie:

Wiadomość wysyłasz na:

n.pompejzaojczyzne@wp.pl

i deklarujesz liczbę dziesiątek, które będziesz chciał odmawiać przez 54 dni. Przy braku określonej liczby przydzielam jedną.

Początek Nowenny: 31.05.2023;
Zmiana modlitw końcowych: 27.06.2023;
Koniec Nowenny: 23.07.2023.

Przed rozpoczęciem modlitwy wymieniasz intencję:

„W intencji Polski”.

Oraz wymawiasz maksymę:

„Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.

Na koniec (dla odmawiających tajemnice końcowe obowiązkowo, reszta według uznania), dodajesz trzykrotnie:

„Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”.

Modlitwy Końcowe:
Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej

– modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej

– modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Co to jest Nowenna Pompejańska:
http://pompejanska.rosemaria.pl/2014/02/rozaniec-instrukcja-tajemnice-rozwazania/

Modlitwy końcowe:
http://pompejanska.rosemaria.pl/2011/06/jak-odmawiac-nowenne-pompejanska-krok-po-kroku/

Posted in Modlitwa, Prośba o modlitwę, Różaniec | Otagowane: , | 183 Komentarze »

Jezus zawsze będzie nam udzielał potrzebnych łask

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 Maj 2023

Czytamy w Ewangelii te pocieszające słowa Jezusa: „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.”. A antyfona na komunię zawiera inne, nie mniej pocieszające słowa Pana:  „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem i oglądali moją chwałę”.

Sam Pan jest naszym orędownikiem w niebie i obiecuje nam, że o cokolwiek poprosimy w Jego imieniu, da nam. Prosić w Jego Imię znaczy przede wszystkim wierzyć w Jego Zmartwychwstanie iw Jego miłosierdzie; i oznacza prosić o to, co ludzkie lub nadprzyrodzone, co jest odpowiednie dla naszego zbawienia, co jest podstawowym celem chrześcijańskiej cnoty nadziei, samego życia człowieka.

Jest ludzka nadzieja rolnika, gdy sieje, marynarza, który wyrusza w podróż, kupca, gdy zaczyna interes. Celem jest osiągnięcie dobrego, ludzkiego celu: dobrych zbiorów, dopłynięcie do portu do którego obrano kurs, dobry zysk. Jest też nadzieja chrześcijańska, która jest zasadniczo nadprzyrodzona i dlatego znacznie przewyższa ludzkie pragnienie szczęścia i naturalną ufność w Bogu. Dzięki tej cnocie dążymy do życia wiecznego, do nadprzyrodzonego szczęścia, które nie jest niczym innym jak posiadaniem Boga: widzieć Boga tak, jak On widzi siebie, kochać Go tak, jak On kocha siebie. Zbliżając się do Boga, czynimy to za pomocą środków, które On nam obiecał i których nigdy nam nie zabraknie, jeśli ich nie odrzucimy. Podstawowym powodem, dla którego mamy nadzieję na osiągnięcie tego nieskończonego dobra, jest to, że Bóg podaje nam swoją rękę,

Dzięki cnocie nadziei chrześcijanin nie ma pewności zbawienia — chyba że dzięki bardzo szczególnej łasce Bożej — ale zmierza z pewnością do jego celu, podobnie jak w porządku rzeczy ludzkich kto wyrusza w podróż, nie ma pewności, że dotrze do końca swojego celu, ale ma pewność, że jest na właściwej drodze i że dotrze, jeśli nie porzuci drogi. „Pewność nadziei chrześcijańskiej nie jest więc pewnością zbawienia, ale absolutną pewnością, że jesteśmy na dobrej drodze do niego”, ufając, że Bóg „nigdy nie nakazuje niemożliwego, ale nakazuje nam czynić, co możemy, i prosić o to, co nie jest w naszej mocy”.

 Wszyscy powinniśmy mieć mocną nadzieję na Bożą pomoc. Bo jeśli jesteśmy wierni łasce, tak jak Bóg rozpoczął w nas dzieło naszego zbawienia, tak też je doprowadzi do końca, działając w nas. „Pan nas nie opuści, jeśli my Go nie opuścimy, i da nam środki niezbędne do odniesienia sukcesu w każdych okolicznościach, w każdym czasie i miejscu. Wysłucha nas za każdym razem, gdy zwrócimy się do Niego z pokorą. On da nam środki do szukania świętości w naszej pracy, pośród naszej pracy i w warunkach, które otaczają nasze życie. On da nam więcej łaski, jeśli nasze trudności są większe, i więcej siły, jeśli nasza słabość jest większa.

Posted in Warto wiedzieć, Świat innymi oczami | Otagowane: , , | 109 Komentarzy »

Zawsze zwracaj się do Matki Bożej w najtrudniejszych chwilach

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 Maj 2023

Jestem Matką pięknej miłości… we mnie cała nadzieja życia i cnoty, to słowa, które Kościół od wieków wkłada w usta Dziewicy.

Nadzieja była szczególną cnotą Patriarchów i Proroków, wszystkich pobożnych Izraelitów, którzy żyli i umierali z oczami utkwionymi w pragnieniu dobra, które przyniesie Jego przyjście na świat. Przez wiele pokoleń ta nadzieja podtrzymywała naród Izraela pośród niezliczonych udręk i prób.

Błogosławiona Dziewica mocniej niż Patriarchowie i Prorocy i wszyscy prawi ludzie przyłączyła się do tego krzyku nadziei i pragnienia rychłego przyjścia Mesjasza. Ta nadzieja była większa w Dziewicy, ponieważ została utwierdzona w łasce, a zatem zachowana od wszelkiej zarozumiałości i od wszelkiego braku zaufania do Boga. Już przed Zwiastowaniem, Najświętsza Maryja Panna pogłębiała swoją znajomość Pisma Świętego, jak nigdy dotąd żadna ludzka inteligencja, i ta jasność w poznaniu tego, co przepowiadali Prorocy, wzrastała, aż uzyskała pełną pewność, że to, co zostało ogłoszone, spełni się.

Maryja była ożywiona nadzieją, gdy w młodości gorąco pragnęła przybycia Mesjasza; później, kiedy miała nadzieję, że tajemnica dziewiczego poczęcia Zbawiciela zostanie ujawniona Józefowi, jej mężowi; kiedy znalazła się w Betlejem bez miejsca, do którego miałby przybyć Mesjasz; w swej pospiesznej ucieczce do Egiptu… Później, kiedy na Kalwarii wszystko wydawało się stracone, oczekiwała chwalebnego Zmartwychwstania swego Syna… podczas gdy świat pogrążony był w ciemnościach. Teraz, gdy zbliża się Wniebowstąpienie Jezusa, przygotowuje się do wspierania rodzącego się Kościoła w szerzeniu Ewangelii i nawróceniu pogańskiego świata.

Przez wieki Pan chciał pomnożyć znaki swojej miłosiernej pomocy i pozostawił nam Maryję jako potężną latarnię morską, abyśmy umieli się orientować, kiedy się zgubimy. „Jeśli zerwą się wichry pokus, jeśli potkniesz się o skały pokusy, spójrz w gwiazdę, wezwij Maryję. Złość, chciwość lub nieczystość gwałtownie poruszają statek twojej duszy, wtedy spójrz na Maryję.Jeśli dręczy cię wspomnienie twoich grzechów, zdezorientowany brzydotą swojego sumienia, przestraszony myślą o sądzie, zaczynasz tonąć w bezdennej otchłani smutku lub otchłani rozpaczy, pomyśl o Maryi.

„W niebezpieczeństwach, w udręce, w zwątpieniu myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Nie pozwól Maryi odejść z twoich ust, nie pozwól Jej odejść z twojego serca; i aby uzyskać Jej wstawienniczą pomoc, nie odwracaj się od przykładu jej cnót. Nie zbłądzisz, jeśli pójdziesz za nią, nie popadniesz w rozpacz, jeśli się do niej modlisz, nie zgubisz się, jeśli o niej pomyślisz. Jeśli trzyma cię za rękę, nie upadniesz; jeśli ona cię chroni, nie będziesz miał się czego obawiać; nie będziesz się nudzić, jeśli ona będzie twoją przewodniczką; szczęśliwie dotrzesz do portu, bo cię ochroni”.

Posted in Matka Boża | Otagowane: , | 154 Komentarze »

NADCHODZĄ DNI NOEGO – Ks. LIVIO: „APOKALIPSA SIĘ ROZPOCZĘŁA”

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 kwietnia 2023

Dyrektor Włoskiego Radia Maryja Ojciec Livio mówi, że weszliśmy w historyczny punkt zwrotny przepowiedziany przez Królową Pokoju w Medjugorje. Mówi: „Weszliśmy w czas dziesięciu tajemnic”.

Tutaj ważne słowa z wywiadu z KSIĘDEM LIVIO FANZAGA: „Plan szatana jest już realizowany; fałszywa religia człowieka, który zastąpił Boże zasady dla świata”. Drodzy przyjaciele – pisze o. Livio Fanzaga, 25 lutego 2022 r. Matka Boża przekazała światu dramatyczne przesłanie.

Powiedziała: Pomóżcie mi modlitwą, moje dzieci, aby szatan nie zwyciężył. Jego moc śmierci, nienawiści i strachu nawiedziła ziemię. Jeśli zatrzymamy się, aby zastanowić się nad ostatnim orędziem Królowej Pokoju, zdamy sobie sprawę, jak sytuacja jest widziana w Niebie.

A jak widać tu w Niebie? WIELKA Apokaliptyczna WALKA, W KTÓRĄ WSZYSCY JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI, ROZPOCZĘŁA SIĘ. Matka Boża opisuje początek wojny w zdecydowanie apokaliptycznym tonie, jako próbę szatana, by zwyciężyć w swojej woli pochłonięcia całej ziemi wraz z jej mieszkańcami w piekle. Wcześniej w Medjugorje Matka Boża nigdy nie używała tych obrazów i tonacji. To początek wielkiej bitwy eschatologicznej, w której wszyscy jesteśmy zaangażowani.

Matka Boża wie, co szatan zamierza zrobić a zawarte to jest w trzech piekielnych słowach, których nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć: śmierć, nienawiść, strach. Szatan przyszedł nas odwiedzić, aby zniszczyć nasze życie, naszą planetę i naszą przyszłość.

Chce zniszczyć ludzkość, którą Bóg stworzył i odkupił, stając się człowiekiem. Ale to mu nie wystarcza. Chce stworzyć taką sytuację duchowego chaosu, która pozwoli mu zawładnąć naszymi duszami, by zabrać je ze sobą w otchłań.

Posted in Apokalipsa, Dzieła szatana w swiecie, Szatan | Otagowane: , | 361 Komentarzy »