Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for the ‘Koniec czasów’ Category

Koniec czasów – Siedem pieczęci

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Bardzo ciężki i trudny temat który mi przyszło przetłumaczyć, ponieważ jest wiele trudnych słów  i zwrotów. Mimo wszystko chciałem również ten wpis wam przedstawić. Mimo upartego dążenia do znalezienia odpowiednika do słów „struktura septenarna” nie udało mi się więc zostawiam to słowo w takim zwrocie. Dlatego proszę o wyrozumiałość gdy zauważycie wiele nieścisłości.

—————————————-

Ap. 1, 1-2 : „  Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem,
i [co] On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu, Janowi.
Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. ”.
Analiza treści Apokalipsy w świetle mojej propozycji chronologicznej i oparta na jej strukturze septenarnej 1 .
1.- Wprowadzenie
2.- Siedem listów
3.- Siedem pieczęci
4.- Siedem trąb
5. – Siedem wizji
6.- Siedem czasz
7.- Siedem obrazów
8.- Siedem wizji końca
9. – Oś chronologiczna
10.- Siedem septenarius
11.- Struktura chemiczna
12.- Podsumowanie i źródła

Wprowadzenie

Liczba siedem w Biblii reprezentuje doskonałość i spełnienie i jest bardzo obecna w wielu proroctwach, które ogłaszają przyszłe wydarzenia:
Daniel ma siedemdziesiąt tygodni
Jeremiasz ma siedemdziesiąt lat
Daniel ma siedem dni
Siedemdziesiąt dni Henocha , „ siódmego patriarchy po Adamie ” Juda 1:14
Siódmy dzień Hildegardy
Siedem lat snu faraona odczytanych przez Józefa
„ Po siedmiu dniach wody potopu spadły na ziemię ” Rdz 7: 4-10

Księga Apokalipsy jest tą, która najczęściej używa tej liczby, która wspomina ją 54 razy 2 . Tę księgę można podzielić na siedem septenariuszy, które moglibyśmy porównać do bitwy:

Po nieudanych negocjacjach pokojowych ( siedem liter ) trzask galopujących kopyt koni ( siedem pieczęci ) wstrząsa atakującym wrogiem. Dotyk wojny ( siedem trąb ) oznajmia początek walki. Przyczyna wojny i jej wynik ( siedem wizji ) wynika z wielkiej różnicy sił, ale najeźdźca nie poddaje się, a ogłoszone katastrofy są konsumowane ( siedem filiżanek ). Po klęsce najeżdżającego wroga ( siedem obrazów ) rozpoczyna się panowanie zwycięskiego króla ( siedem wizji końca ).

To porównanie nie jest tak dalekie od rzeczywistości, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Apokalipsa będzie prawdziwą duchową bitwą. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu septenariuszowi:

Siedem listów

Są duchowym przewodnikiem, aby zmierzyć się z niebezpieczeństwami, przed którymi stanie Kościół katolicki od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do końca czasów: letnią pogodą , mocą, strachem, prześladowaniami … Zobaczmy, jak Jezus nieustannie wspomina o swoim powtórnym przyjściu :


Prezentacja Jezusa ujawnia sens wielu późniejszych wizji.
Drugie przyjście Jezusa jest kluczowe w Apokalipsie i jest ściśle związane z innymi proroctwami. Uderza brak wzmianki o Jego powtórnym przyjściu w liście do Kościoła w Smyrnie; Być może dzieje się tak dlatego, że ona jest jedyną, która przeżywa wielkie prześladowania: „ Znam twój ucisk i biedę ”. Jezus jest już z biednymi i zmartwiony, więc nie powinni się bać Jego powtórnego przyjścia . Ta stała wzmianka o Drugim Przyjściu odnosi się do apostazji , ponieważ jest to znak bliskości tego przyjścia. 3)
Obietnice dla zwycięzców wyraźnie wskazują na wielki ucisk i zachęcają do wytrwałości w wierności Bogu.

Konkluzją, którą możemy wyciągnąć z napomnień Jezusa w siedmiu listach do Kościołów, jest potrzeba nawrócenia, aby być przygotowanym na dzień Jego powtórnego przyjścia . Właśnie to wskazałem we wpisie Bożego Miłosierdzia : „ Musicie mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście4, a także ciągłe wezwania Dziewicy we wszystkich jej objawieniach.

Według kardynała Louisa Billota w jego „ Tractatus De Ecclesia Christi T. II ”, epilog, red. 5, rok 1927, siedem kościołów reprezentuje siedem epok w historii Kościoła aż do drugiego przyjścia Jezusa:
Kościół – tłumaczenie – znaczenie
List do Kościoła w Efezie – impet, początek – apostołowie
List do Kościoła w Smyrnie – mirra, gorzka – prześladowania
List do Kościoła w Pergamonie  – lekarze Kościoła, po pokoju Konstantyna
List do Kościoła w Tiatyrze – triumf – od Karola Wielkiego, rok 800, do rewolucji francuskiej
List do Kościoła w Sardes – miasto Lidia i Creso – bogactwo i materializm
List do Kościoła w Filadelfii – pojednanie między braćmi – nawrócenie świata
List do Kościoła w Laodycei – sąd – drugie przyjście i sąd ostateczny.

Siedem pieczęci

We wpisie „Mateusza 24” przeanalizowałem eschatologiczny dyskurs Jezusa, w którym znaki, które poprzedzą czasy ostateczne, zostaną nam objawione. Wielkie podobieństwo między tymi znakami a siedmioma pieczęciami Apokalipsy. Znaki jak i pieczęcie w swoim opisie, podobnie jak w kolejności pojawiania się, prowadzą do założenia, że ​​oba teksty uzupełniają się, ponieważ mówią o tym samym:
1. Pieczęć: biały koń ( Ap 6, 2 ) – Fałszywy Mesjasz ( Mt 24, 5 ) „ zwiedzie wielu ludzi ”. Jak powiedziałem we wpisie Apokalipsa , biały koń i jego jeździec, który pojawia się w Ap 19,11, reprezentuje Jezusa, Mesjasza, ponieważ ma na imię „Wierny” i „Prawda”. Ten drugi biały koń, który nie jest ani wierny, ani prawdziwy, reprezentuje zatem fałszywych mesjaszy i fałszywe doktryny .
2. Pieczęć: czerwony koń, „ otrzymał moc odebrania ziemi pokoju, aby ludzie mogli się nawzajem zabijać ” ( Ap 6, 3 ) – ( Mt 24,6 ) „ usłyszy o wojnach
3. Pieczęć: czarny koń ( Ap 6, 5 ) – Głód ( Mt 24, 7 ) „ W wielu miejscach będzie głód
4. Pieczęć: żółty koń, „ zabijać mieczem, głodem, zarazą i dzikimi zwierzętami ” ( Ap 6, 7 ) – ( Mt 24, 9 ) „ zostanie wydany na ucisk i śmierć
5. Pieczęć: męczennicy wiary ( Ap 6, 9 ) – prześladowania ( Mt 24,9 ) „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. ”. Obie księgi zawierają szczegółowe informacje, ponieważ chcą nadać temu znakowi większą wagę.
6. Pieczęć: „ i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, ” ( Obj. 6, 12 ) – ( Mt 24,29 ) „ Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte ” Zbieżność w opisie i kolejności pojawiania się jest całkowita. Aby rozszerzyć analizę tego tekstu, zobacz wpis „ dzień gniewu ”.

 

7. pieczęć: milczenie pół godziny i „ Natychmiast ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stali przed Bogiem, i otrzymali siedem trąb ” ( Ap 8, 1 ) – ( Mt 24, 31 ): „ I pośle swoich aniołów , aby: na dźwięk trąby , zebrali swoich wybranych . „ Jak zobaczymy dalej, trąby siedmiu aniołów ogłaszają katastrofy, które spowodują uderzenie komety. Wybrani zostaną zebrani lub chronieni przed zniszczeniem przez trąby siedmiu aniołów.

 

Jeśli znaki z Apokalipsy 6, pokrywają się ze znakami Mateusza 24 , warto pamiętać o linii chronologicznej, którą można wywnioskować z tych znaków (kliknij obraz po prawej stronie, aby zobaczyć większy).

Zauważmy, że w tej siódmej pieczęci siedmiu aniołów przyjmuje trąby, które dadzą początek następnemu septenarium. Wygląda na to, że siedem trąb jest częścią siódmej pieczęci. Później zobaczymy znaczenie tego szczegółu.

Siedem trąb

W starożytnej cywilizacji hebrajskiej trąbka miała niemal boski charakter i była używana tylko przez kapłanów do ogłaszania zgromadzeń i towarzyszenia konsekracjom i ofiarom 5 . Trąby Apokalipsy ogłaszają kary, które będą miały miejsce, czyli „siedem kielichów” .

W Ap. 8, 2-6 opisano coś, co wydarzy się, zanim zabrzmią trąby. Podsumowując, złota kadzielnica, za pomocą której anioł zrzuci ogień z nieba na ziemię, wkrótce zostanie wypełniona perfumami i modlitwami świętych, aby te modlitwy uniemożliwiły całkowite napełnienie kadzielnicy ogniem, to znaczy: Złagodzą karę.
1 Anioł zatrąbił : „ Grad i ogień zmieszane z krwią spadły na ziemię ”. Ap 8, 7
2 Anioł zatrąbił : „ jakby płonąca wielka góra,spadła do morza ” Ap 8, 8

3 Anioł zatrąbił : „ wielka gwiazda, która płonęła jak pochodnia spadła z nieba ”. Obj. 8, 10 Druga i trzecia trąbka ujawniają naturę kary. Sekret otrzymany w Garabandal i Medjugorje może  skierować nas do Pisma Świętego, aby odkryć go w świetle wiary.

4 Anioł zatrąbił : „ trzecia część słońca, księżyca i gwiazd pociemniała. Dzień stracił jedną trzecią światła i to samo stało się z nocą ”. Ap 8, 12 . Zobacz szóstą pieczęć ( Obj. 6, 12 ) i ( Mt 24, 29 ).
5 Anioł zatrąbił : „pierwsze nieszczęście” – „ Widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię […] szarańcza, która rozprzestrzeniła się po ziemi […] miała nakaz nie robić szkody trawie, żadnej zieleni ani drzewom, ale tylko ludziom, którzy nie nosili znaku Boga na czołach . ” Ap 9, 1 . Nie wydaje się przypadkiem, że opis szarańczy – Skorpiona  składa się z siedmiu zdań. (Ap 9, 3-10)
A z dymu wyszła szarańcza3 na ziemię,
i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu,
lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
 I dano jej nakaz, by ich nie zabijała,
lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze.
A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka.
I w owe dni ludzie szukać będą śmierci,
ale jej nie znajdą,
i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
 A wygląd4 szarańczy – podobne do koni uszykowanych do boju,
na głowach ich jakby wieńce podobne do złota,
oblicza ich jakby oblicza ludzi,
 i miały włosy jakby włosy kobiet,
a zęby ich były jakby zęby lwów,
 i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne,
a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju.
 I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła;
a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.
Wierzę, że szarańcza reprezentuje siedem grzechów głównych, a pięć miesięcy szkodzenia ludziom to – 150 lat apostazji ogłoszonych w La Salette . Ta interpretacja wyjaśniałaby, że Skorpiony nie wyrządzają krzywdy ludziom noszącym znamię Boga na czołach:
Zazdrość : „ wyglądali jak konie przygotowane do wojny ” –  budzi zazdrość.
Pycha : „ mieli na głowach coś w rodzaju złotych koron ” – ludzie, którzy uważają się za bogów.
Nieczystość : „ Jej włosy były jak włosy kobiet ” – wizerunek kobiecej zmysłowości.
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu : „ jego zęby jak zęby lwów ” – pożerają wszystko.
Lenistwo : „ i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne ”, pancerze żelazne na klatce piersiowej uniemożliwiłby im ruch.
Gniew : „ Mieli ogony z żądłem jak skorpiony ”, żądło reprezentuje agresywność i niebezpieczeństwo skorpionów.
Chciwość : „ brzęczenie skrzydeł było jak odgłos samochodów wielu koni biegnących do walki ” – wielu chętnych do wygrania.
„ Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON” Ap 9, 11.  Fakt, że królem skorpionów jest demon 6 , potwierdza, że ​​pierwszym nieszczęściem, piątej  trąby jest duchowe zło, niematerialna przyczyna zniszczenia i ruiny świata.
6. Anioł zatrąbił : „druga klęska” – „ Jedna trzecia mężczyzn została zgładzona przez te trzy plagi: ogień, dym i siarkę, która wydostała się z pysków koni ”. Ap 9, 13
Tekst mówi: „ A reszta ludzi, którzy nie zostali skrzywdzeni przez plagi, nie żałowała za swoje dzieła ani nie przestała czcić demonów ”. Ta klęska została zesłana na nawrócenie świata, ale nie działa. Wierzę, że armia 200 milionów koni reprezentuje wojny, które spowodują tyle śmierci, i że pomimo tego ludzie nie będą żałować apostazji . O wojnie wspomniano w orędziach La Salette nr 9, 19, 23 i 32 7 .
Ogień, dym i siarka reprezentują różne rodzaje broni używanej w wojnach: broń palną, chemiczną, nuklearną, biologiczną, …
Przypomnij sobie, że „ kara zależy od tego, czy ludzkość zignoruje przesłanie Dziewicy i cudu ”. 9 W Apokalipsie objawiono nam, że nie będzie takiego nawrócenia („ nie żałowali ”), więc kara jest nieunikniona.
7. Anioł zatrąbił : „trzecia nieszczęście” – „ nadszedł czas na  gniew, a także czas osądzania umarłych […] i czas eksterminacji tych, którzy skazili ziemię”, „ Arka Przymierza , były błyskawice, głosy, grzmoty i trzęsienie ziemi, i spadło ciężkie gradobicie ”. „ Czas gniewu ” odnosi się do kary Garabandal. Ap 11, 15 . Ten związek między gniewem Boga a Arką Przymierza przypomina Arkę Noego , schronienie wybranych, podczas gdy gniew Boga ukarał Ziemię potopem.
Te siedem trąb można podzielić na dwie grupy: katastrofy na niebie (1., 2., 3. i 4. trąbka) oraz trzy nieszczęścia (5., 6. i 7. trąbka), które są przyczyną katastrof.
Katastrofy na niebie , są opisami dnia gniewu, ujawniają nam, jaka będzie kara Garabandal, dziesiąta tajemnica Medjugorja, to znaczy, że są wynikiem nieodwrócenia świata po trzech nieszczęściach.

Trzy nieszczęścia kolejno reprezentowane przez homary, konie i Arkę Przymierza symbolizują odpowiednio apostazję , wojnę i gniew Boga , które mają miejsce, ponieważ każde z nich jest konsekwencją poprzedniego. Tylko nawrócenie świata mogło zapobiec katastrofie, ale tak się nie stanie.

Siedem wizji

Jesteśmy w centrum proroctwa. Te wizje Bożego triumfu są kluczem do zrozumienia Apokalipsy. Kobieta ubrana w słońce to przed i po przyszłych wydarzeniach.
1. Wizja : Niewiasta obleczona w słońce jest Dziewicą z Guadalupe i zgodnie z moją chronologiczną propozycją jest to również cud Garabandal, który zaznaczy triumf Kościoła nad jego prześladowcami, punkt zwrotnym za panowania antychrysta. Ap 12, 1 Aby poszerzyć moją analizę związku między triumfem Kościoła a cudem Garabandal, zobacz wpis „ Niewiasta obleczona w słońce ”.
2. wizja : smok i niebiańska bitwa. Ap 12, 3
Opis tej wizji ma zawsze podwójne znaczenie: duchowe i materialne
Smok jest diabłem, „ czerwonym jak ogień ”: piekło i komunizm .
„ Z siedmioma głowami ” (grzechy główne) „ i dziesięcioma rogami ” ( dziesięciu królów antychrysta ).
„ Jego ogon ciągnął jedną trzecią gwiazd na niebie, a on wytrącił je na ziemi ” przedstawia upadłe anioły, które Diabeł ciągnął za sobą, ponieważ najpierw diabeł upada, i ciągnie innych za sobą (jego ogon); z kolei reprezentuje także katastrofy niebieskie (szósta pieczęć: „ gwiazdy niebieskie spadły na ziemię ”).
„ Smok stanął przed Niewiastą, która miała urodzić, aby pożreć syna, gdy tylko się urodzi ”. Kobieta reprezentuje Dziewicę Maryję i Kościół Katolicki, narodziny Jezusa i nasz chrzest. Ta wizja jest również obrazem aborcji , obecnym znakiem czasów ostatecznych.
„ Ale syn został wzbudzony do Boga i na swój tron ”: ukrzyżowanie i zmartwychwstanie
„ a Kobieta uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował dla niej schronienie ”: w Apokalipsie morze reprezentuje świat; pustynia jest odwrotnością, reprezentuje nawrócenie: post, modlitwę, pokutę … to ciągłe wezwania Dziewicy z Medjugorja.
„ być tam karmionym ”: jedzeniem materialnym (Stolica Apostolska i diecezja) i duchowym (Eucharystia).
„ na tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ”: Pustynia, schronienie i jedzenie również odnoszą się do trzech i pół roku wielkiego ucisku, kiedy musimy uciekać i ufać, że Bóg nas ochroni . Spójrzmy na różnicę między tymi danymi a danymi z Dn 12, 11-12 : 1290 dni i 1335 dni. Łącząc te informacje z dniem kary, wskazano pięć dat:
01.08.2028 : Rozpoczęły się prześladowania antychrysta i ucieczka do ​​schronisk górskich
13.01.2032: koniec okresu schronienia na pustyni przygotowanej przez Boga ( Obj 12, 6 )
12.02.2032: śmierć i koniec antychrysta. Rozpocznie się okres 45 dni dla wyznawców antychrysta do pokuty. ( Dn 12, 11 )
25.03.2032 : dzień gniewu, według św. Wincentego Ferrera, dzień końca świata poprzez palenie.
28.03.2032: Dzień odnowy: szczęśliwy, kto umie czekać i przychodzi do dnia dzisiejszego ( Dn 12,12 ).
Obj 12, 7-9 : „ Uwodziciel całego świata został rzucony na ziemię ”. Niebiańska walka jest opowiadana, gdy upadłe anioły stały się demonami i klęską antychrysta.
Ap. 12 : 10-12 : Zwiastuje zwycięstwo Chrystusa, a następnie dodaje: „ Biada wam, ziemi i morzu, ponieważ diabeł zstąpił do was z całą swoją furią ”; Myślę, że oprócz upadku diabła, odnosi się to również do narodzin antychrysta, syna diabła.
Ap 12, 15 : „ A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. ”. Jak powiedziałem wcześniej, morze jest światem, a pustynia jest nawróceniem; Obraz Węża wymiotującego wodę w kierunku Kobiety, która schroniła się na pustyni, reprezentuje próbę diabła zminimalizowania Kościoła i skażenia go grzechami świata.
Ap 12,16 : „ Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście ”, ziemia jest zatem silniejsza niż woda. Nasze nawrócenie może nas wzmocnić. Ta walka między lądem a wodą, przypominająca gorącą masę, dużą jak góra (ląd), która wpadła do morza. Kataklizm ma duchowy paralelizm objawiony w tym wersecie.
Ap 12, 17 : „ I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa ”. Potomstwo to dzieci Kościoła. W ten sposób wprowadza się trzecią wizję, którą jest pojawienie się bestii, antychrysta.
Trzecia wizja : bestia. Ap 13, 1-10
Postać antychrysta została już potraktowana najpierw we wpisie „ Ohyda  spustoszenia ” na podstawie tekstów biblijnych, a następnie poszerzona o objawienia św . Hildegardy . Odnoszę się do tych wpisów, aby zrozumieć rolę Bestii w walce między dobrem a złem.
czwarta wizja : druga bestia Ap13, 11–18
Postać fałszywego proroka była już opisana najpierw we wpisie „ Ohyda spustoszenia ” na podstawie tekstów biblijnych. Później potraktowałem ją we wpisie „ Coś jak schizma ”, porównując teksty biblijne głównie z objawieniami Akity, a także Garabandal.
Odnoszę się do tych wpisów, aby zrozumieć rolę drugiej bestii w walce dobra ze złem.
Piąta wizja : Baranek i 144 000 wybranych. Ap 14, 1-5
Jezus jest tu reprezentowany nie jako jeździec na białym koniu, ani jako potężny król, ani jako majestatyczny lew, ale jako baranek otoczony mnóstwem nieskazitelnych ludzi: „ W jego ustach nigdy nie było kłamstwa, a oni są niepokalani ”. ; Oznacza to, że każdy, kto jest związany z odkupieńczą ofiarą nieskazitelnego Baranka, będzie uczestniczył w Jego chwale i Jego panowaniu oraz w oczach Boga będzie niepokalany, ponieważ jego grzechy znikną na zawsze.
Ta reprezentacja Jezusa Odkupiciela kontrastuje z siódmą wizją żniwiarza Jezusa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat proroczego kalendarza związanego z liczbą 144 000, zobacz wpis  „kalendarz apokaliptyczny” .
szósta wizja : trzy anioły Ap 14, 6
Te anioły to trzy anioły posłańcy. Jeśli spojrzysz na czas używany w wersetach, zdajemy sobie sprawę, że:
Pierwszy anioł mówi w czasie przeszłym: „ niosąc Dobrą Nowinę, wieczną, którą powinien głosić mieszkańcom ziemi ”; Dobrą wiadomością jest Ewangelia. Przesłanie anioła pokrywa się z tym, co Jezus mówił rozpoczynając swą misję na Ziemi: „ Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.” Mt 4, 17 . To jest anioł, z którym identyfikuje się święty Vincent Ferrer ( str.418 ebooka) : „ tutaj, autorytet ten i ja jestem tym, dla którego święty Jan napisał to w tym miejscu ”). Rzeczywiście, święty kaznodzieja i wszyscy, którzy w ciągu wieków głoszą mieszkańcom ziemi dobrą nowinę, są pierwszymi aniołami Apokalipsy, ponieważ dzięki nim proroctwo się wypełnia.
Drugi anioł mówi w czasie teraźniejszym: „ wielki Babilon upadł ”. Upadek Babilonu jest triumfem Kościoła, to znaczy cudem Garabandal i Medjugorja, który został nam już ogłoszony. Święty Wincenty Ferrer mówi o nim: „ Ten drugi anioł, który przyjdzie za mną, przyjdzie w ucisku, w którym królować będzie antychryst […] będzie tak święty jak święty Jan. Umarł, panowanie antychrysta ustanie. „( Strona 418 ebooka)
Trzeci anioł mówi w czasie przyszłym: „ Ten, kto wielbi Bestię […] będzie dręczony ”. To ogłoszenie jest zastrzeżone na czas powstania Bestii, jej wizerunku i marki. Według S. Vicente, trzeci anioł dojdzie do końca świata  (ebook str 419 .)
Krótko mówiąc, anioły ogłaszają potrzebę nawrócenia, upadek Babilonu i konsekwencje apostazji .
Ci trzej aniołowie z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pamiętają chwałę: „ jak to było na początku, teraz i na wieki… ”, ponieważ Odwieczna Prawda się nie zmienia, a wszyscy, którzy się nie nawrócą, będą dręczeni podczas upadku Babilonu.
Wizja kończy się okrzykiem: „ Szczęśliwi, którzy umierają w Panu ! […] ponieważ ich uczynki im towarzyszą ”; to znaczy wasze grzechy zostaną wymazane, zapomniane, ale wasze dobre uczynki nie zostaną usunięte.
siódma wizja : Syn człowieka i żniwa Ap 14, 14
Synem Człowieczym jest Jezus Chrystus, który kosi ziemię, gdy anioł mówi do niego: „ Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj,
bo przyszła już pora dokonać żniwa ”.
Czas żniwa to czas kary i sądu ( Joel 4:13 ). Przesłanie to kontrastuje z przypowieścią o pszenicy i kąkolu , gdy właściciel pola mówi robotnikom: „ Niech rosną razem aż do żniwa, a potem powiem żniwiarzom: Najpierw zacznij rżąć kąkol i zawiąż go w wiązki, i spal go, a następnie zbierz pszenicę w swojej stodole ” Mt 13,30 . Spójrzmy na wzmiankę o ogniu, kiedy nakazuje spalić kąkol; to, co on nakazuje w sprawie pszenicy, to ją zebrać, zebrać, chronić w stodole. Jak anioł nakazuje Jezusowi kosić? ponieważ to Jezus wypełni to zadanie w blasku swego przyjścia .
Anioł świątyni mija ostry sierp, gdy anioł na ołtarzu mówi: „ Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi,
bo jagody jej dojrzały! ”.
 I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni kadzi gniewu Bożego – ogromnej.
Zauważmy, że podczas żniwa sierp jest dwukrotnie zaostrzony: żąć pszenicę i zbierać winnicę. To chleb i wino Kościoła, Ciało Chrystusa. Nadszedł czas, aby ciało podążyło za głową, gdy mówi: „ To jest moje ciało i moja krew ”.
Aby rozszerzyć moją analizę związku między obrazem żniwa a końcem czasu, zobacz wpis „ godzina dziewiąta ”.

Siedem czasz (kielich)

Ap 15, 1 : „ siedmiu aniołów, którzy niosą ostatnie siedem plag, z którymi ma się skończyć gniew Boży ”. W tym septenarium gniew Boży się urzeczywistnia. Myślę, że ten werset mówi nam o Objawieniu, którym jest ujawnienie, z czego będzie się składał dzień gniewu.
Porównując siedem kielichów z siedmioma trąbkami, zdajemy sobie sprawę, że są to te same wydarzenia. Zwróć uwagę, że zarówno kielichy, jak i trąby są przenoszone przez anioły, które rozlewają swoje kielichy i dmuchają odpowiednio w trąby. Powodem tego jest to, że trąby ogłaszają karę, kielich zaś symbolizuje wykonanie kary („ Czy możecie pić kielich3, który Ja mam pić? ” Mt 20,22 ).
1 kielich : ból zła. Ap 16, 2
„ Pierwszy Anioł poszedł i rozlał swój kielich na ziemię , powodując zło i bolesny ból u wszystkich ludzi, którzy nosili znamię Bestii ”
Pierwsza trąbka : „ Na ziemię spadł grad i ogień zmieszany z krwią: jedna trzecia ziemi została pochłonięta, jedna trzecia drzew i cała zielona trawa ” Ap 8, 7
Zauważmy, że mówi, że ta plaga dotknie tylko „ ludzi, którzy noszą znamię Bestii ”; możemy zatem wywnioskować, że nie wpłynie to na lud Boży, jak to jest wyraźnie powiedziane w Obj. 18, 4 : „ Wy, którzy jesteście moim ludem, uciekajcie z tego miasta, aby nie uczestniczyć w grzechach ani zostać ukaranym plagami „Oznacza to, że ci, którzy uciekają, nie zostaną ukarani. Wniosek ten jest zgodny z fragmentem„ góry ”przy wejściu„ Dziewicy z Carmen ”, w którym dochodzę do wniosku, że sanktuaria maryjne zbudowane w górach ku czci objawień Matki Boskiej będą chronione podczas wielkiego ucisku i dlatego miejsce, w którym Jezus zaprasza nas do schronienia w Ewangelii Mateusza 24.
2. kielich : morze. Ap 16, 3
„ Drugi rozlał swój kielich na morze: i stało się ono krwią
Druga trąbka : „ trzecia część morza stała się krwią ” Ap 8, 8
3. kielich : rzeki i źródła. Ap 16, 4
„ Trzeci wylał swój kielich na rzeki i źródła wód, a one stały się krwią
Trzecia trąba : „ wielka gwiazda, która płonęła jak pochodnia, spadła z nieba nad jedną trzecią rzek i źródeł. Gwiazda nazywała się„ Piołun. ” Trzecia część wód stała się piołunem ” Ap 8, 10 -11
4. kielich : słońce. Ap 16, 8
„ Czwarty anioł rozlał swój kielich na słońce i pozwolono mu palić ludzi ogniem ”
Czwarta trąbka : „ trzecia część słońca , księżyca i gwiazd pociemniała . Dzień stracił trzecią część światła, i to samo stało się z nocą ” Obj 8, 12
Stwierdzenie: ” pozwolono mu palić ludzi ogniem ” przypomina opis kary przez dziewczęta z Garabandal: „w końcu zobaczyliśmy, jak tłum się pali …” 10
5. kielich : tron ​​Bestii. Ap 16, 10
„ Piąty wylał swój kielich na tron Bestii , a jego królestwo pogrążyło się w ciemności ”
Piąta trąbka : skorpiony reprezentujące apostazję . Obj. 9,1 Ten kielich reprezentuje upadek królestwa antychrysta, a zatem także apostazji, ponieważ tron ​​Bestii został zbudowany na apostazji.
6. kielich : Rzeka Eufrat. Ap 16, 12
„ Szósty wylał swój kielich na wielką rzekę Eufrat, a jej wody wyschły, pozostawiając królów Wschodu wolnych . Potem zobaczyłem trzy nieczyste duchy wychodzące z ust Smoka, Bestii i fałszywego proroka ”.
Szósta trąbka : konie reprezentujące wojny Ap 9, 13 . Zgodnie z moją chronologiczną propozycją ostatnią wojnę światową poprowadzą Rosja i Chiny , królowie Wschodu . Obraz wysychającej rzeki Eufratu przywodzi mi na myśl także obecny chrześcijański exodus z Syrii i Iraku z powodu islamskiego terroryzmu. Ten chrześcijański exodus jest proroczym znakiem, który już się spełnia na naszych oczach: ziemia obiecana traci wodę życia wiecznego Ewangelię Chrystusa;  ta ziemia wysycha od chrześcijan11 , obwieszcza bliskość czasów ostatecznych i początek wypełnienia się proroctw Apokalipsy. „Nasze cierpienia są dzisiaj wstępem do cierpień waszych, Europejczyków i zachodnich chrześcijan, którzy również będą cierpieć w najbliższej przyszłości ” 12 .
7. kielich : w powietrzu. Ap 16, 17
„ Siódmy anioł wylał swój kielich w powietrze, a ze świątyni rozbrzmiał potężny głos z tronu i powiedział:„ Oto jest. ”I były błyskawice, głosy, grzmoty i gwałtowne trzęsienie ziemi, jak nigdy dotąd, odkąd ludzie żyją na ziemi ”.
Siódma trąbka : dzień gniewu. Ap 11, 15 . Według mojej chronologicznej propozycji jest to kara Garabandal i ostatnia tajemnica Medjugorja: kometa, która spadnie na Ziemię.
Pamiętajmy przesłanie Akity o karze : „ Ojciec wymierzy straszliwą karę całej ludzkości. Będzie to kara większa niż powódź, jakiej nigdy przedtem nie widziano13, a także Mt 24,21 : „ Albowiem wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i nigdy nie będzie ”.
Kiedy głos mówi „Już jest”, oznacza to, że przy tym ostatnim kielichu gniew Boży jest już skonsumowany zgodnie z Obj. 15 : 1 : „ ostatnie siedem plag, z którymi gniew Boży powinien się skonsumować” .

Wcześniej powiedziałem, że siedem pieczęci zbiegło się z eschatologicznymi znakami Mateusza 24 . Kiedy analizowałem siódmą pieczęć, zauważyłem, że zawiera ona siedem trąb i teraz widzimy, że z kolei są to te same znaki, co siedem kielichów. Później zobaczymy, jak te zbiegi okoliczności pasują do septenarnej struktury książki.

Siedem obrazów

Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem kielichów i powiedział: „Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę ”.
To nie przypadek, że „ jeden z siedmiu aniołów miał siedem kielichów” , który prowadzi widzącego w tym nowym septenarium.
1. obraz : Babilon. Ap 17, 1
„  I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej ”
Ta kobieta reprezentuje Babilon, nierządnicę. To antyteza kobiety obleczonej w słońce reprezentującej Kościół.
„ Siedem głów to siedem wzgórz, na których siedzi kobieta ” Ap 17, 9 . Obecna cywilizacja zachodnia jest wynikiem spuścizny starożytnego Cesarstwa Rzymskiego, jest kontekstem, w którym powstanie antychryst.
„ Symbolizują także siedmiu królów ”: analizowałem już to zdanie we wpisie „ Dziewiąta godzina ”
Jeśli chodzi o bestię, ósmego króla, przeanalizowałem ją już we wpisie „ Dziesięciu królów Antychrysta ”
Drugi obraz : Upadek Babilonu. Ap 18, 1
„ Widziałem, jak inny Anioł zstąpił z nieba z wielką mocą, podczas gdy ziemia była oświetlona blaskiem. I krzyknął potężnym głosem:„ Babilon upadł, upadł wielki! ”
Zrozumienie zejścia anioła jako obrazu niebiańskiego przesłania dla świata, ta wzmianka o oświetleniu Ziemi, może odnosić się do ostrzeżenia z Garabandal, o iluminacji sumień całej ziemi 14 .
Może to być również związane ze znakiem na niebie objawionym przez św. Faustynę: „ na niebie pojawi się znak krzyża i dziury, w miejscach  których przybite były ręce i stopy Zbawiciela, wyjdą wielkie światła, które będą oświetlały ziemię przez pewien czas. Stanie się to na krótko przed ostatnim dniem ” 15 .
Trzeci obraz : zalecenia. Ap 18, 4
„ Natychmiast usłyszałem inny głos dochodzący z nieba i powiedziałem:„ Wy, którzy jesteście moim ludem, uciekajcie z tego miasta, abyście nie brali udziału w grzechach i nie zostali ukarani plagami ”.
To zalecenie ucieczki jest bardzo podobne do zalecenia z Mt 24,20 : „ Ci, którzy są w Judei, którzy szukają schronienia w górach […] Módlcie się, aby nie musieli uciekać zimą ani w szabat ”. (Odniesienie do pierwszego kielicha )
Te trzy pierwsze obrazy (perwersja, oświetlenie i zalecenia) są jak widzialne znaki dla świata, aby uświadomić sobie, co się wydarzy, co zostało opisane na następnych czterech obrazach.
4 obraz : Lamentacja. Ap 18, 9
Lamentacje dotyczące królów ziemi, kupców, handlarzy ludźmi, żeglarzy itp. Odnoszą się one do końca obecnej cywilizacji. (Odniesienie do snu Nabuchodonozora )
Ap 18, 10 : « Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. To znaczy, dopóki kara nie minie godzinę.
Ale od kiedy?
Ap. 17, 12 : „ Dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali swego królestwa, ale otrzymają władzę królewską wraz z Bestią tylko przez godzinę . ” Porównując oba wersety, rozumiemy, że:ponieważ dziesięciu królów otrzyma prawdziwą moc aż do kary, minie godzina .
Według mojej chronologicznej propozycji czas ten symbolizuje dekadę od 2022 do 2032 roku.
5. obraz : Radość. Ap 18, 20
«Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawiedliwość »
Zniszczenie cywilizacji jest niefortunne dla niektórych, jednak dla nieba i wybranych jest powodem do radości, więc nie powinniśmy się bać. Dzień gniewu jest także dniem sprawiedliwości 16 .
6. obraz : Kamień wrzucony do morza. Ap 18, 21
I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc:
«Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. ”.
Wielki kamień wrzucony do morza jest ponownie wspomniany. To klucz do kary. Odniesienie do drugiej i trzeciej trąby oraz hasło „ dzień gniewu ”.
7. obraz : triumf. Ap 19, 1
« Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,  bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę,
co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług».
Koniec Babilonu, kara, jest spełnieniem tryumfu sług Bożych. Odniesienie do pierwszej wizji , zasady triumfu.

Siedem wizji końca

Analizowałem już ten septenarium we wpisie Apokalipsa , jest to chronologia tego, co wydarzy się po pokonaniu Bestii:

1, wizja : Jeździec na białym koniu – zobacz wpis „Apokalipsa”

2. wizja : Anioł zagłady. Ap 19, 17–18
Potem zobaczyłem Anioła, który stał na słońcu i krzyczał z wielką siłą do wszystkich ptaków latających po niebie: «Przyjdźcie i zbierzcie się na wielkie święto Boga, aby pożreć ciało królów, wielkich kapitanów potężnych koni i jeźdźców; ciało wszystkich, wolnych i niewolników, małych i dużych »
To jedyna wizja, której nie analizowałem we wspomnianym wpisie. Zauważmy, że ta wizja ma podwójne znaczenie, ponieważ nie tylko oznacza, że ​​po karze umrą królowie i potężni ludzie świata, ale można również interpretować, że ptaki niebieskie są obrazem wybranych przez Boga, którzy po triumfie Boga, zostaną zgromadzeni na święto.
3. wizja : Bestia i jej porażka we wpisie Apokalipsa
4. wizja : Tysiąc lat – Ap 20, 1
5. wizja : Pierwsze wskrzeszenie i ostatnia walka we wpisie Apokalipsa
6. Wizja : Wyrok dla narodów we wpisie Apokalipsa
7. wizja : Niebieskie Jeruzalem we wpisie Apokalipsa

Po przeanalizowaniu siedmiu septenariów, zaryzykuję interpretację całej księgi:

Te siedem liter zapowiada drugie przyjście Jezusa i ostrzega o potrzebie nie poddania się apostazji .
Biały koń z siedmioma pieczęciami reprezentuje Antychrysta, który wywołuje wojny i ataki występujące w  świecie. Czerwony koń jest wojną podstępną antychrysta. Czarny koń to głód i zaraza, które wojny spowodują. Blady koń  i duża liczba zgonów od broni, głodu i zarazy. Antychryst przyjdzie jako Mesjasz i zdesperowani ludzie są gotowi oddać mu pokłon.
Spełnienie tych czterech znaków wyzwoli prześladowania chrześcijan ( piąta pieczęć ), które wywołają gniew Boga ( szósta pieczęć ). Siódma pieczęć zawiera siedem trąb ogłaszając że będzie to kara zadana przez Boga na świecie.
Kiedy wystawiona zostanie na próbę cierpliwość wybranych ( siedem wizji ), nastąpi cud, który będzie początkiem triumfu Kościoła, a wtedy Bóg ochroni wybranych przed katastrofami spowodowanymi jego gniewem ( siedem kielichów ). Znaki upadku panowania antychrysta ( siedem obrazów ) zakończą się wielkim kamieniem, który spadnie do morza, ostatnią karą gniewu Bożego, końcem antychrysta i triumfem Kościoła (7 pieczęć, 7 trąbka, 7 wizja, 7 kielich i 7 obraz).
Ta ostatnia kara będzie końcem dwóch zwierząt i początkiem panowania Chrystusa na ziemi przez tysiąc lat, aż do ostatecznego sądu ( siedem wizji końca ).

Oś chronologiczna

 

Z powodu wielorakiego znaczenia apokaliptycznych obrazów i tego, że niektóre często odnoszą się do innych, nie jest łatwo graficznie przedstawić zgodność między konkretnymi faktami mojej propozycji a znakami w tym poście. Opracowałem poprzedni wykres, aby pokazać, że fakty z Apokalipsy mają tymczasowe znaczenie. W septenaries odnoszą się do określonych pór czasów ostatecznych w sposób uporządkowany, choć nie dokładnie chronologicznie, ale jest to kluczem do interpretacji znaki czasów:
 siedem listów mówi o apostazji, podkreślając znaczenie przygotowania się na powtórne przyjście Jezusa. W ten sposób możemy umieścić to septenarium skierowane do Kościoła po zmartwychwstania Jezusa do końca czasów.
siedem pieczęci zawierają takie same opisy jak u Mt 24 które ostrzegają o zbliżającym się końcu. Dlatego umieszczamy je od apostazji do pojawienia się Bestii.
siedem trąb ogłasza bliskość gniewu Bożego. Umieściłem to wydarzenie w pierwszej połowie tygodnia Daniela, kiedy Kościół nie został jeszcze podzielony i zbiega się z głoszeniem (zapowiedzią) dwóch świadków.
siedem obrazów  centralnym punktem tych wizji jest Niewiasta obleczona w słońce, czyli cud Garabandal.
siedem czasz to są wyroki Boga na ziemię, z której zostaną dostarczone wszystkim na ziemi, którzy uciekają od nauki Jezusa. Dlatego umieszczam to septenarium w drugiej połowie tygodnia Daniela, od ohydy spustoszenia, po karę.
siedem wizji opisują upadek i koniec panowania antychrysta i triumf Chrystusa, dlatego też mogą być umieszczone między  cudem, a karą.
Wreszcie siedem wizji końca  opisują koniec bestii, zwycięstwo Chrystusa i wydarzenia po nim. Możemy to umieścić od kary do końca świata.Jeśli porównamy tę chronologiczną oś z objawieniami Świętej Hildegardy o końcu czasów, sprawdzimy, czy obraz narysowany przez świętą i jej wyjaśnienie pokrywa się z treścią Apokalipsy zgodnie z moją interpretacją:

Zauważmy, że, podobnie jak w Apokalipsie, przedstawienie koncentruje się w tygodniu Daniela, który obejmuje początek i koniec panowania antychrysta. Po  2000 lat od zmartwychwstania Jezusa obejmuje on tylko siedem lat, ale w obu księgach jest to okres, który zajmuje najwięcej ujawnionych informacji i szczegółów.

Siedem septenaries

Na powyższym obrazku widzimy, jak byłoby zorganizowanych siedem septenariów. Wybrani będą cierpieć wojny, katastrofy i prześladowania, ale kiedy uciekną w góry, będą chronieni przed plagami, które dotkną tylko tych, którzy pomimo otwarcia wszystkich pieczęci Apokalipsy i przejawienia walki między dobrem a złem, nadal podążają za Bestią i wypierają się Chrystusa.

Struktura chemiczna

Na tym obrazie widzimy graficznie chemiczną organizację Apokalipsy, która ma na celu podkreślenie centralnej wizji odpowiadającej septenarii niewiasty obleczonej w słońce. Jest to ta sama struktura, którą obserwujemy w księdze dziesięciu tygodni Henocha , gdzie centralnym punktem było zmartwychwstanie Jezusa. Czy istnieje związek między zmartwychwstaniem Jezusa a Niewiastą obleczoną w słońce? W Garabandal otrzymujemy odpowiedź, gdy Conchita mówi o cudzie, który będzie największym cudem dokonanym przez Jezusa 19. To oświadczenie Conchity, w przeciwieństwie do chemicznej struktury Apokalipsy, potwierdza tezę, że cud Garabandal jest tym samym znakiem Niewiasty obleczonej w słońce, i będzie początkiem triumfu Kościoła i upadku antychrysta.

Podsumowanie i źródła

1) Księga Apokalipsy dotyczy głównie wydarzeń czasów ostatecznych, szczególnie  dnia gniewu.
2) Struktura septenarna i chemiczna księgi ma na celu podkreślenie centralnej wizji odpowiadającej septenarze kobiety obleczonej w słońce.
3) Dzień gniewu stanowi dodatek do ogólnoświatowej katastrofy, jest powodem do radości dla wybranych, ponieważ będzie oznaczał pokonanie bestii i początek panowania Chrystusa na Ziemi.
4) Obrazy Apokalipsy podkreślają potrzebę nawrócenia każdego, aby uniknąć boskich kar.

______________________________________

 1. Wikipedia; „Apokalipsa” ; „Struktura wrześniowa”
 2. Ariel Álvarez Valdés; „Znaczenie liczb w Biblii” ; „Symbolizm: liczba 7”; mercaba.org
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego;1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 7, I, nr 675
 4. Święta Maria Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w mojej duszy” ; p. 273–274; pkt 635; Warszawa, 25.03.1936; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 5. Wikipedia; Trąbka ; sec. 4.2. – „W starożytnych cywilizacjach”
 6. José Antonio Fortea Cucurull; „Imiona demonów” ; fortea.us
 7. Atilio Carlos Neira; „Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette” ; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203–211; rok 1908
 8. Francisco Sánchez Ventura; „Pytanie Garabandal”; Ed. Circle; Saragossa, rok 1965;p. 252
 9. Wywiad z Conchitą; dr Dominguez; 1973; min. 36:30
 10. Mari Loli; „Dwa przesłania z 19–23 czerwca 1962 r.” ; Centrum San Miguel de Garabandal
 11. Eliza Griswold; „Koniec chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie?” ;07/22/2015; The New York Times // Papież Franciszek; „ Pomyślmy o naszych braciach i siostrach, którzy dziś, w liczbie większej niż w pierwszych wiekach, cierpią męczeństwo ”; Watykan, 30.01.2017
 12. Lorenzo Cremonesi; „Nel campo dei cristiani stremati” ; 08/09/2014; Corriere della Sera; oświadczenia Mons. Emila Nony, arcybiskupa Caldeo z Mosulu (Irak); „ Unia Europejska popełnia samobójstwo. Co to znaczy przekierowywać uchodźców do Turcji? Środki te nie są strategiami przyjmowania ani prawdziwymi politykami migracyjnymi; dalekie są od współczucia i pobożności chrześcijańskiej ”; Benjamin Sleiman, arcybiskup Bagdadu; 04.04.2016; Religia poufna // „Jean-Pax Méfret, piosenkarz i autor tekstów:„ Męczeństwo chrześcijan Wschodu może ogłosić nasze ”; 07/31/201; Oryginalne źródło: Lefigaro ; 07.01.2017; Eugénie Bastié i Alexandre Devecchio
 13. Słudzy Przebitego Serca Jezusa i Maryi; Our Lady of Akita, Japonia
 14. Jose Luis López San Román; DVD „Prawda o Garabandal” ; min. 2:15:00
 15. Święta Maria Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w mojej duszy” ; Wilno, 08.02.1934; p. 63; pkt 83; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 16. Tamże ;p. 273–274; pkt 635; Warszawa, 25.03.1936
 17. Katechizm Kościoła Katolickiego;1. część, 2. sekcja, 2. rozdział, artykuł 7, I, nr 675
 18. Zobacz proroctwo Anny Cataliny Emmerick; „Księga siedmiu pieczęci” ; capillacatolica.org
 19. Francisco Sánchez Ventura; „Pytanie Garabandal”; Ed. Circle; Saragossa, rok 1965; str. 252
Reklamy

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 17 Komentarzy »

Koniec czasów – 70 tygodni

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

„ Dlatego sam Pan da ci znak. Spójrz, młoda kobieta jest w ciąży i urodzi syna, i wezwie go imieniem Emanuel ” ( Iz 7, 14 )

Ustalono siedemdziesiąt tygodni* nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze.  Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.  A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką* i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”».

Ww wpisiee „ Ohyda spustoszenia” przeanalizowałem znaczenie tygodnia Daniela. To proroctwo jest właściwie częścią innego proroctwa, które je zawiera i które przeanalizuję w tym artykule. Moim zdaniem proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach ( Daniel 9, 24-27 ) dzieli się na cztery części:

1. – Siedem tygodni
2.- Sześćdziesiąt dwa tygodnie
3.- Ostatni tydzień
4.- Po siedemdziesięciu tygodniach
5. – Jeremiasz
6.- Podsumowanie i źródła

Siedem tygodni

Odkąd wydano rozkaz odbudowy Jerozolimy, dopóki nie pojawi się namaszczony wódz, minie siedem tygodni.

Musimy pamiętać, że zgodnie z Dn 12,11 dni tygodnia należy interpretować jako lata. Zatem siedem tygodni odpowiada 49 latom odbudowy świątyni w Jerozolimie , zgodnie z J 2, 20 :
Jezus odpowiedział: „Zniszcz tę świątynię, a ja za trzy dni ją wzniosę”. Żydzi powiedzieli mu: „Budowa świątyni zajęła czterdzieści sześć lat , a ty zamierzasz ją zbudować w trzy dni?”

Społeczność żydowska była początkowo zorganizowana według planu Ezechiela ( Ez 45 ), pod przewodnictwem dwóch wodzów, dwóch namaszczonych: wasalskiego króla linii Dawidowej i arcykapłana linii Sadochitów 1 . Dlatego ten namaszczony wódz musi być pierwszy w drugiej świątyni ; może to być Zerubbabel lub Joshua .

 

Sześćdziesiąt dwa tygodnie

potem przez sześćdziesiąt dwa tygodnie zostanie odbudowana z kwadratem i fosą, ale w czasach udręki. Następnie po sześćdziesięciu dwóch tygodniach niewinny namaszczony zostanie zabity.

„Następnie” oznacza po 7 tygodniach; dlatego 62 tygodnie należy dodać do kolejnych 7, łącznie 69 tygodni od „ zakonu odbudowy Jerozolimy ”, czyli 483 lata.
Ten namaszczony wódz nie może być tym samym, o którym wspomniano w pierwszych siedmiu tygodniach, ponieważ minęło od jednego do drugiego 434 lata (62 tygodnie).
Zakładając, że „ rozkaz odbudowy Jerozolimy ” odnosi się do dekretu Artakserksesa z 444 r. pne ( Nh 2, 1-8.17 ), to proroctwo odnosi się do Jezusa, Mesjasza ; Jest niewinny,  480 lat po dekrecie zostanie zabity.

Nawet biorąc pod uwagę, że kalendarz hebrajski jest księżycowy, a zatem rok trwa 354 dni 2 , daty historyczne nie pokrywają się dokładnie z tymi proroczymi; Te małe różnice nie wydają mi się ważne, ponieważ oprócz historycznych wątpliwości co do faktycznych dat narodzin Jezusa lub rekonstrukcji świątyni, myślę, że całkiem logiczne jest sądzić, że wykorzystanie tygodni lat jako środka tymczasowego jest sposobem na podejście zamiast dokładnej daty. To powiedziawszy, ciekawe jest to, że zakładając, że rok trwał 360 dni, liczba dni wynikająca z pomnożenia: 69 x 7 x 360 wynosiłaby 173 880 dni lub 476 lat słonecznych. Wynik ten doprowadziłby nas do dokładnego roku ukrzyżowania Jezusa: 33 ne
Kalenda potwierdza tę relację, ponieważ mówi, że Jezus urodził się w 65 tygodniu według proroctwa Daniela ( str . 23 ). Ponieważ Jezus zmarł w wieku 33 lat, jeśli każdy rok odpowiada jednemu dniu tygodnia, zmarł w 69 tygodniu według proroctwa Daniela, ponieważ 33 lata to 4 tygodnie lat (tygodnie 65, 66, 67, 68) plus 5 Dni 5. tygodnia (69).

„ Czasy udręki ”, jak sądzę, odnoszą się do dominacji (Persów, Greków, Asmoneńczyków i Rzymian), której Izraelici podlegali.

Ostatni tydzień

w Mieście i Świętym Miejscu lud Antychrysta dokona spustoszenia; ale jego koniec nastąpi w dniu gniewu , a do końca będzie wojna i rozpęta się dewastacja.
Narzuci sojusz wielu na tydzień; a w połowie tygodnia przestanie składać ofiarę. A na jednym skrzydle świątyni będzie Ohyda spustoszenia , dopóki dzień kary nie rozleje się  niszczycielsko »

Trzecia część jest zdecydowanie tą, która zajmuje najwięcej informacji i przepowiedni, co prowadzi nas do myślenia, że ​​jest to najważniejsza jej część.
Ostatnie 7 lat odpowiada uciskowi czasów ostatecznych , co z kolei związane jest z powtórnym przyjściem Jezusa. Jest to centralny temat, wokół którego obraca się moja propozycja chronologiczna.

Spójrzmy na powtórzenie liczby siedem: 70 tygodni, 7 tygodni, 7 dni. Wierzę, że to proroctwo, oprócz ujawnienia pozostałego czasu od dekretu Artakserksesa do pierwszego przyjścia, ujawnia także 7000 lat od grzechu pierworodnego do końca świata.
« Panie, ile razy będę musiał wybaczać mojemu bratu za przestępstwa, które mnie popełnił? Do siedmiu razy? Jezus odpowiedział: „Nie mówię wam siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy ” Mt 18,21-22 . Siedemdziesiąt siedem razy przebaczenie, to tak jakby powiedzieć siedemdziesiąt tygodni przebaczenia; W świetle proroctwa Daniela moglibyśmy interpretować, że Jezus mówi mu zawsze.

Po siedemdziesięciu tygodniach

Siedemdziesiąt tygodni zostało poświęconych waszemu ludowi i waszemu Świętemu Miastu, aby położyć kres przestępstwom, zapieczętować grzech, odpokutować za nieprawość, ustanowić wieczną sprawiedliwość, zapieczętować wizję i proroka oraz namaścić Świętego.

Ta czwarta część, choć napisana na początku proroctwa, dotyczy tego, co stanie się natychmiast po trzeciej części, tym samym nadając mu większe znaczenie. Co stanie się po siedemdziesięciu tygodniach:

1) „ aby zakończyć wykroczenia”
W 10-tygodniowym proroctwie Księgi Henocha czytamy, że po powszechnej powodzi: 91, 6 : „ Niesprawiedliwość zostanie ponownie skonsumowana na ziemi, a wszelkie działania niesprawiedliwości, ucisku i wykroczenia podwoją się  ”. . Dlatego tutaj wskazuje na drugą karę, „dzień gniewu” , który zakończy kres przestępstwa zgodnie z 91, 9: „ Wszystkie bożki narodów i ich świątynie zostaną porzucone, spalone ogniem i wygnane z całej ziemi ”.

2) „ zapieczętować grzech”
Obj. 20, 3: „Potem wrzucił go do Otchłani, zamknął i zapieczętował ”. Odnosi się to zatem do łańcuchów diabła na 1000 lat, które przeanalizowałem we wpisie Apokalipsa .

3) „ odpokutować za nieprawość”
Pokuta lub oczyszczenie nastąpi podczas prześladowań , które spowodują ponowne zasianie krwi męczenników .

4) „ ustanowić wieczną sprawiedliwość”
Wieczna sprawiedliwość to mesjanistyczny pokój, który Chrystus przyniesie wraz z Jego Powtórnym Przyjściem, o którym wspomniałem we wpisie „Cztery zwierzęta” w części „ Izajasz ”.

5) „ zapieczętować wizję i proroka”
„Dziewica powiedziała nam, że Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi ostrzeżeniami i objawieniami publicznymi, które Bóg nam da. Dlatego wierzę, że znajdziemy się u kresu czasu3 .
Możemy interpretować, że po spełnieniu się wszystkich proroctw, widoczne znaki pozostaną na świecie, nie będzie więcej proroków ani proroctw dotyczących przyszłości, ponieważ nie będą one już konieczne.

6) „ i namaścić Najświętszego”
Obj 20 : 4 : „ Ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat ”
Świętym ze świętych jest Chrystus, a jego namaszczenie reprezentuje ustanowienie jego panowania na Ziemi ogłoszonego w Apokalipsie. To tysiącletnie panowanie Chrystusa analizuję we wpisie „ Pierwsze zmartwychwstanie ”.

Jeremiasz

Dn 9, 1 : „ Pierwszy rok Dariusza, syna Achaswerusa, z rasy Medów, który został królem królestwa Chaldejczyków, pierwszy rok jego panowania, ja, Daniel, zbadałem w księgach liczbę lat, które zgodnie ze słowem Pańskim do proroka Jeremiasza miały się wypełnić na ruinach Jeruzalem: siedemdziesiąt lat ”.

Siedemdziesiąt tygodniowe proroctwo Daniela wyjaśnia znaczenie i czas siedemdziesięciu lat Jeremiasza, którego proroctwo brzmi:

Jr 25, 11-13.25 : „ Cały ten kraj będzie ruiną i dewastacją, a narody te będą służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat. Ale kiedy minie siedemdziesiąt lat, ukarzę za ich winę króla Babilonu i ten naród „Wziernik Pański – a także kraj Chaldejczyków, a obrócę ich w wieczne spustoszenie . Sprowadzę na ten kraj wszystkie słowa, które wypowiedziałem przeciwko niemu, wszystko, co jest napisane w tej księdze. Tak prorokował Jeremiasz przeciwko wszystkim narodom . […] Ponieważ jeśli wymierzę karę, poczynając od miasta, które nazywa się moim Imieniem, czy pozostaniecie bezkarni? Nie, nie pozostanie bezkarni, ponieważ wzywam miecz przeciwko wszystkim mieszkańcom ziemi – wyrocznia Pana Zastępów – ”.

W świetle tekstu Daniela widzimy, jak Nabuchodonozor jest obrazem najeżdżającego wodza, antychrysta.
Jeremiasz prorokuje także o przyszłej karze „ przeciw wszystkim mieszkańcom ziemi ”, która zostanie skonsumowana „ po upływie siedemdziesięciu lat ”, to znaczy siedemdziesięciu tygodni Daniela, to znaczy, kiedy Bóg unicestwi antychrysta.

Podsumowanie i źródła

1) Proroctwo składa się z czterech części, które zapowiadają odbudowę świątyni w Jerozolimie, śmierć Mesjasza, wielki ucisk i królestwo Chrystusa na ziemi.

2) Centralną i najważniejszą częścią przepowiedni jest ta, która odpowiada wielkiemu uciskowi i czasowi ostatecznemu, główny cel analizy tego opracowania

3) Oprócz Enocha i Daniela, Jeremiasz prorokował także karę przeciwko całej ludzkości, która nadejdzie, gdy Bóg nicestwi antychrysta.

______________________________________

 1. Paolo Sacchi; Historia judaizmu w czasach drugiej świątyni ”; I.- Czas wygnania; Rozdział 1: „Wydarzenia”; PTO. 4: Następcy Joaquin pod imperium perskiego; str. 54; Red. Trotta, Papieski Katolicki Uniwersytet Peru; Madryt, 2004
 2. Chabad Lubawicz; Czy kalendarz hebrajski jest słoneczny czy księżycowy? „; „Nasz kalendarz-luáj jest zasadniczo księżycowy […] Rok księżycowy (12 miesięcy ze średnią 29 1/2 dnia, każdy po 44 minuty) zawiera 354 dni plus 8 godzin i 48 minut”.
 3. Conchita González; Wywiad z lutego 1977 r . ; opublikowany w magazynie Needles (po Garabandal) od lipca do września 1977 r., a później w „Garabandal” w magazynie styczeń-marzec 1980

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 120 Komentarzy »

Koniec czasów – Źródła Garabandal o karze

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Słowa Mari Loli do Ojca Morelosa na temat kary :

Matka Boska wyjaśniła, że ​​ten wielki ucisk – który nie będzie jeszcze karą – nadejdzie, ponieważ nadejdzie czas, kiedy Kościół sprawi wrażenie, jakby miał wkrótce zginąć …; Przejdzie straszny test. Zapytaliśmy Dziewicę, jak nazywa się ten test, a ona powiedziała nam, że „ komunizm ”.
Potem kazała nam zobaczyć, jak wielka kara przyjdzie później dla całej ludzkości i że pochodzi ona bezpośrednio od Boga …
W pewnym momencie nie zadziała ani jeden silnik, ani maszyna; straszna fala upałów spadnie na ziemię i ludzie zaczną odczuwać wielkie pragnienie; będą desperacko szukać wody, ale przy tak dużej ilości ciepła wyparuje.
Wtedy rozpacz przejmie prawie wszystkich i będą próbowali się zabić …; ale ich siła ich zawiedzie i upadną na ziemię: Nadszedł czas, aby zrozumieli, że to Bóg pozwolił na to wszystko.
W końcu zobaczyliśmy tłum ludzi płonących w płomieniach. Pobiegli rzucić się do morza i jeziora; ale wchodząc do wody, zdawało się, że gotuje się i zamiast gasić płomienie, wyglądało to tak, jakby płonęły jeszcze bardziej …
To było tak okropne, że poprosiłam Najświętszą Dziewicę, aby zabrała wszystkie nasze dzieci (no cóż, trzeba pamiętać, że Loli miała wtedy kilku młodszych braci.). Ale Dziewica powiedziała nam, że kiedy to się stanie, wszyscy będą starsi … ”
Źródło : Wywiad z ojcem Gustavo Morelo w języku angielskim, który ma María Saraco , który został uwierzytelniony podpisem Mari Loli (druga klasa) i opublikowany w magazynie The Vigil w numerze od stycznia do kwietnia 1988 r.

 

Na zdjęciu od lewej do prawej: Sari (siostra Mari Loli, Mari Loli, biskup Val Gallo (niosący kopię magazynu „ The Vigil ”) i Maria Saraco, założycielka centrum Sw. Michała z Garabandal .


Informacje –PIERWSZA KLASA

  Informacja Pochodzenie minuta
1. miejsce Kara: wszędzie ogień, ludzie biegali, rzucali się do wody, ale ogień był wszędzie Wywiad Mari Loli 1984 07:05:00
1b nie jest pewne, czy się spełni, zależy to od reakcji świata na ostrzeżenie i cud Wywiad z Conchitą w 1973 roku 36:30:00
1c kara nadejdzie w życiu moich dzieci, jestem tego pewna Wywiad z Conchitą w 1980 roku 34:20:00
DRUGA KLASA
Informacje przekazywane przez widzących do zaufanego źródła odpowiedzialnego za ich rozpowszechnianie.
  Informacja Pochodzenie 1. klasa Data Fontanny
2a Dziewica powiedziała, że ​​wielka kara zostanie nazwana „komunizmem” Centrum św. Michała Garabandala Mari Loli 23 czerwca 1962 r garabandal.org
pospieszył ze str. 424
2b Nadejdzie czas, kiedy wydaje się, że komunizm pochłonie cały świat Francis Benac, SJ Mari Loli 29 września 1978 r garabandal.org
2c Wsie były opustoszałe, a na ulicach ludzie krzyczeli i rozpaczliwie działali przeciwko sobie Francis Benac, SJ Mari Loli 29 września 1978 r garabandal.org
2d Kara nie będzie końcem świata Francis Benac, SJ Mari Loli 29 września 1978 r garabandal.org
2e Będzie gorzej, niż gdybyśmy owinęli się ogniem; gorzej, niż gdybyśmy mieli ogień powyżej i ogień poniżej Francisco Sánchez Ventura i Pascual Conchita 1965. Str. 252 Pytanie Garabandal

 

TRZECIA KLASA
Informacje trzeciej kategorii rozpowszechniane przez zaufaną stronę trzecią

 

  Informacja Pochodzenie Data 2. klasa 1. klasa
3a Nie oczekujmy kary, ona bez czekania przyjdzie Ojciec Eusebio García de Pesquera str.422 7 października 1962 r María Herrero de Gallardo Mari Loli
3b rzeki, które zamieniły się w krew … ogień, który spadł z nieba … I coś
znacznie gorszego, czego nie mogę ujawnić
Ojciec Eusebio García de Pesquera str.422 7 października 1962 r María Herrero de Gallardo Mari Loli

 

Wywiad z Mari Loli  Ojca Francisa Benaca, SJ, 29 września 1978 r. W jego domu w Massachusetts . Towarzyszy ojciec Joseph Pelletier. Ten wywiad pochodzi z „Call of Garabandal” o. Benaca prowadzonego przez centrum Sw. Michała z Garabandal, założonego przez Marię Saraco.
Wyjaśnienie : Ten kanał komunikacyjny jest sposobem przesyłania informacji. Informacje ujawnione dziewczętom z Garabandal przez Dziewicę rozprzestrzeniają się różnymi kanałami, a zatem deformują się coraz bardziej, a nawet mieszają się z fałszywymi informacjami.
To zniekształcenie informacji, które już zaczyna się pojawiać w przypadku dziewcząt Garabandal, jest zaakcentowane, gdy przechodzi z jednego kanału do drugiego i, w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od jakości tych kanałów. Wyróżniamy zatem dwie zmienne warunkujące jakość informacji: 1) liczbę kanałów i 2) jakość tych kanałów.
Na podstawie tych rozważań w tym poście kompiluję i analizuję jakość źródeł informacji w mojej chronologicznej propozycji związanej z cudem Garabandal.

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , | 77 Komentarzy »

Koniec czasów – cztery zwierzęta

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 września 2019

Potem patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Daniel rozdział 7
Dn 7, 3 : „I cztery ogromne zwierzęta, różniące się od siebie, wyłoniły się z morza”.
Dn 7, 17: „ Te cztery ogromne zwierzęta są czterema królami, którzy powstaną z ziemi ”

„Te cztery królestwa niektóre deklarują że mają królestwa Asyryjczyków, Persów, Macedończyków i Rzymian . Kto chciałby wiedzieć, z jaką wyrazistością zostało to powiedziane, przeczytaj Komentarze, które napisał o Danielu, ze szczególną skrupulatnością i erudycją, kapłan Jerome . ” 1 .

Ponieważ to samo proroctwo może się wypełnić na różne sposoby, interpretacja ta nie byłaby niezgodna z tą, którą zaproponuję w tym poście.

Proroctwo mówi, że „ Domena została wycofana, ale pozwolono im dalej żyć ”. Oznacza to, że te królestwa podążają za sobą, ale nie wymierają, ale za każdym razem dominuje inne. Mając to na uwadze, założymy, że cztery królestwa następują jeden po drugim i że każde z nich usuwa dominację nad światem  poprzedniego.

1) Czwarte zwierzę
2) Trzecie zwierzę
3) Drugie zwierzę
4) Pierwsze zwierzę
5) Hildegarda
6) Izajasz
7) Podsumowanie i źródła

Czwarte zwierzę

Dn 7, 7-8 : „ Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza <i miedziane pazury>; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. ”.

Według Dn 7, 24-25 , dziesięć rogów to dziesięciu królów antychrysta, którzy według moich wniosków będą krajami komunistycznymi i zwycięzcami następnej wojny i będą rządzić światem. Dlatego czwartym zwierzęciem jest światowy rząd dziesięciu królów przepowiedzianych przez Dziewicę z La Salette.

Podano wiele szczegółów na temat tego czwartego zwierzęcia, pominięto jeden: jakie to zwierzę? W przeciwieństwie do pozostałych trzech, nie jest powiedziane, ale Hildegarda mówi nam o lwie, niedźwiedziu, lamparcie i  wilku. Szary wilk jest w pismach Hildegardy , w czasie, kiedy powstanie antychryst i będzie pamiętał „piekielne kary”.

Czwarte zwierzę „ Różniło się od innych ” tym, że nie jest królestwem, lecz sojuszem królestw bardzo odległych i różniących się od siebie (Iran, Wenezuela, Chiny, …). Być może dlatego, że będzie to bezpośrednia obróbka antychrysta.

Trzecie zwierzę

Dn 7, 6 : „ Potem patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę ”.

Czwarte zwierzę to ten, który przejmuje światową dominację od trzeciego. Możemy zadać sobie pytanie, od kogo 10 królów przejmie kontrolę ? Zgodnie z moją chronologiczną propozycją, dziesięciu królów jeszcze się nie pojawiło, ale zamierzają to zrobić, dlatego trzecie zwierzę jest tym, które ma teraz światowe panowanie.
Lampart to zatem kapitalizm, szybki jak obecny rozwój technologiczny i gospodarczy, a także wynikające z niego zmiany społeczne.
Wraz z zapowiedzią kolejnej trzeciej wojny światowej w Ekwadorze 2 , dziesięciu królów zabierze dominację nad światem USA i Europie. Dlatego w proroctwie Daniela znajdujemy wskazówkę, kiedy powstanie dziesięciu królów : kiedy Stany Zjednoczone i Europa utracą dominację nad światem.

Cztery głowy
Dlaczego USA i Europa są reprezentowane czterema głowami zamiast dwoma? Jak sama nazwa wskazuje, są to różne zjednoczone narody; Mają wspólną walutę i rynek, ale z dużymi różnicami między nimi. W języku kastylijskim istnieje koncepcja zwana „ podwójnymi skrótami ”, w której inicjały liczby mnogiej są reprezentowane przez powielenie inicjałów słowa (na przykład USA). Możemy zinterpretować, że reprezentacja czterech głów jest obrazem reprezentującym wiele dwóch terytoriów.
Możemy myśleć, że cztery głowy reprezentują USA, Europę, Rosję i Chiny, cztery główne potęgi kapitalistycznego świata, ale myślę, że taka interpretacja nie jest możliwa z powodu czterech skrzydeł zwierzęcia, które nie mają powodu by Rosja i Chiny nim były, jak zobaczymy później.

Drugie zwierzę

Dn 7, 5 : „ A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: „Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa ”

Niedźwiedziem jest Rosja 3 , stary komunizm, którego panowanie spowodowało wielką nędzę i głód. Rozpad ZSRR zapoczątkował niekwestionowane panowanie Stanów Zjednoczonych jako pierwszej potęgi światowej do dziś.

Trzy żebra mogą odnosić się do sowieckiej okupacji trzech republik bałtyckich 4 Estonii, Litwy i Łotwy w 1940 r., Po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow, jednak uważam, że trzy żebra powinny odnosić się do czegoś ważniejszego i transcendentnego przyszłość historii ludzkości:


Trzecia wojna światowa
Myślę, że istnieje wyraźny związek między obrazem żeber w pysku niedźwiedzia a słowami: „ Wstań, jedz mięso w obfitości ”.
Zwierzę „ było w połowie wyprostowane ” i mówią „ wstań ”. Po rozpadzie ZSRR światowa potęga polityczna Rosji spadła i zgodnie z przepowiedniami z Garabandal w przyszłości ponownie wzrośnie, aby zdominować świat. To wzmacnia interpretację, że zwierzę reprezentuje Rosję.

„ Obficie pożera mięso ”, oczywiście rozumiemy ludzkie ciało. Myślę, że nie ma wątpliwości, że słowa te oznajmiają, że niedźwiedź spowoduje wiele ludzkich śmierci.
W jaki sposób niedźwiedź spowoduje tak dużą liczbę zgonów? prawdopodobnie przez wojnę .
Spójrzmy na szczegóły, które wysyłają mu, aby wstał i pożarł mięso w obfitości. Oznacza to, że Rosja powstanie ponownie, aby rozpocząć wojnę . Jest to to samo, co przepowiedziane w Garabandal 5 6 i Fatimie 7 .

Tak więc z jednej strony wyrażenie „ pożera mięso w obfitości ” odnosi się do wojny, a z drugiej strony mamy, że niedźwiedź ma trzy żebra w ustach, jakby je pożerał. O czym przypomina ten związek między wojną a numerem trzy? The Guardian of the Faith ogłasza, że ​​nastąpi trzecia wojna światowa i że Rosja będzie zaangażowana. Dlatego uważam, że w świetle objawień Garabandal i El Cajas możemy interpretować, że trzy żebra w pysku niedźwiedzia odnoszą się do trzech wojen światowych, w które Rosja będzie zaangażowana . Ta interpretacja stanie się bardziej oczywista, gdy spełni się proroctwo trzeciej wojny światowej.

Pierwsze zwierzę

Dn 7, 4 : „ Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce”.

To zwierzę było bestią i „ zostało wychowane ”, „ otrzymało ludzkie serce ”, staje się mężczyzną. Przechodzi od bestii do człowieka. Mogą to być Niemcy, zło i bestialskie królestwo, nazizm, który później staje się racjonalny i ludzki: demokratyczne Niemcy.
Dla mnie to zwierzę jest najbardziej zagadkowe, a jego interpretacja najtrudniejsza, ale myślę, że Niemcy mieszczą się w osi czasu i spełniają również wymóg utraty dominacji nad światem, ale nie wygasły. Widoczne jest również podobieństwo między skrzydłami lwa orzeł a orzeł cesarski niemiecki.

Na skrzydłach
W Starym Testamencie skrzydła orła symbolizują ochronę i bezpieczeństwo, które Bóg dał swemu ludowi, aby ocalić go przed trudnościami 8 .

Obj 12,14 : „ Lecz Kobieta otrzymała oba skrzydła wielkiego orła, aby polecieć do swego schronienia na pustyni, gdzie miała być karmiona przez trzy i pół roku z dala od Węża ”.
Ez 17 : przypowieść o wielkich orłach

Są zatem dwaj królowie ze skrzydłami i dwaj królowie bez skrzydeł. Brak skrzydeł może symbolizować królestwo antychrysta, ponieważ zbiega się ono z dwoma zwierzętami symbolizującymi stary i nowy komunizm.

Hildegarda

Dn 7, 2-3 : „ Daniel zabrał głos i powiedział: Spojrzałem w moje nocne wizje i zobaczyłem cztery wiatry nieba, które poruszały wielkie morze. I cztery ogromne zwierzęta , różniące się od siebie, wyłoniły się z morza ”.

Cztery głowy lamparta, wilka, lwa i niedźwiedzia pojawiają się w czterech regionach, które są również rezydencjami wiatrów ze wszystkich czterech stron wszechświata. Cztery wiatry oczywiście nie wyglądają tak, ale ich energie przypominają naturę tych zwierząt. Podobnie człowiek znajduje się na skrzyżowaniu czterech dróg, które stanowią świeckie obawy, które powodują liczne pokusy: głowa lamparta przypomina mu strach przed Bogiem, głowa wilka, piekielne kary, głowa lwa, strach przed Boskim sądem, głowa niedźwiedzia, nieskończona burza udręk, która dręczy jego ciało. 9

Zauważmy, że w proroctwie Daniela o czterech zwierzętach, które wyłaniają się z morza, po poruszeniu czterema wiatrami, trzy są takie same, które reprezentują cztery wiatry z księgi Sw. Hildegardy : lwa, niedźwiedzia i lamparta. Czwarte zwierzę Daniela nie jest określone, jaki to gatunek, ale dzięki Hildegardzie możemy wywnioskować, że jest to wilk, jak napisałem w części „czwarte zwierzę”. Dlaczego nie ma o tym mowy? być może dlatego, że zwierzę to nie jest owocem człowieka, ale diabła, bezpośrednią machinacją antychrysta .

Jaki jest związek między czterema wiatrami Hildegardy i czterema zwierzętami Daniela? Według Daniela cztery zwierzęta wyłaniają się z morza, gdy są poruszone przez cztery wiatry, to znaczy cztery wiatry powodują jego pojawienie się.
Z jednej strony, zgodnie z moją interpretacją, królestwa, które powstają tymczasowo, pokrywają się z odstępstwem ; Z drugiej strony Hildegarda definiuje cztery wiatry jako „ świeckie obawy, jakie niosą liczne pokusy ” dla człowieka. Dlatego apostazja porusza morze i powoduje pojawienie się zwierząt, które poprzedzą pojawienie się antychrysta .

Izajasza

Jest 11, 6-7 : „ Wilk będzie żył z barankiem, a lampart będzie leżał obok dziecka; cielę i lwiątko będą pasły się razem, a małe dziecko poprowadzi je, krowa i niedźwiedź będą mieszkać w towarzystwie ich potomstwa będą leżeć razem, a lew będzie jadł słomę jak wół ”.

Kontekst, w którym Izajasz wspomina o zwierzętach Daniela i Hildegardy, znajduje się w przepowiedni o mesjańskim pokoju, to znaczy zaraz po czwartym zwierzęciu Daniela. Spójrzmy też na dualność drapieżnik-przeżuwacz:
wilk —— baranek
lampart-dziecko
lew ——- cielę
niedźwiedź ——– krowa

Prorok potwierdza, że ​​zwierzęta Daniela –  i zwierzęta mięsożerne – podczas mesjanistycznego pokoju przestaną prześladować i zjadać spokojnego  przeżuwacza. Odnosząc się do Izajasza i Daniela, możemy interpretować, że cztery zwierzęta morza na Ziemi stracą swoją dominację nad światem i przestaną się wzajemnie jeść: „ lew zje słomę jak wół”.
Jeśli uzupełnimy tę dedukcję tym, co widać w pismach Hildegardy , otrzymamy również zapowiedź końca apostazji , to znaczy, że pokój mesjanistyczny, oprócz prawdziwego pokoju międzynarodowego, doprowadzi również do pokoju duchowego.

Podsumowanie i źródła

1) Cztery zwierzęta reprezentują królestwa przed powstaniem antychrysta i będą podążać jeden za drugim, przedstawiając linię czasu.

2) Odnosząc się do Hildegardy i Daniela, widzimy, że ta oś czasu pokrywa się z zapowiedzią apostazji, która będzie przyczyną zła na ziemi.

3) Opowiadając o zwierzętach Izajasza i Daniela, lepiej rozumiemy czytanie mesjańskiego pokoju po antychryście .

______________________________________

 1. Święty Augustyn; Miasto Boże ”; Księga XVIII: Ziemskie miasto do końca świata; Rozdział XXIII Co prorokował Daniel o prześladowaniach Antychrysta, o sądzie Bożym i Królestwie Niebieskim; str. 839
 2. Patricia Talbot; El Cajas, Ekwador; 12/26/1988; Objawienia katolickie
 3. RT; Rosyjski niedźwiedź ” śpi z otwartym okiem przed amerykańską tarczą antyrakietową ”; 18.02.2014
 4. Wikipedia; Okupacja republik bałtyckich ”; 1.- Sowiecka okupacja
 5. W wyniku cudu Rosja nawróci się ”; Magazyn Garabandal , kwiecień-czerwiec 1988
 6. Proroctwo Garabandala o komunizmie ; „Ciocia Conchita, Antonia, powiedziała, że ​​słyszała ekstatycznych widzących, że„ jeśli nie zmienimy swojej drogi, Rosja zajmie się całym światem ”. 12.01.2010
 7. Wskazanie do interpretacji trzeciej części „tajemnicy” zostało już wspomniane przez s. Łucję w liście do Ojca Świętego z 12 maja 1982 r. Mówi ona: „Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Naszego Pani: „Jeśli nie [Rosja] rozpowszechni swoje błędy na całym świecie, promując wojny i prześladowania w Kościele. Dobrzy zostaną zamęczeni, Ojciec Święty bardzo ucierpi, kilka narodów zostanie zniszczonych ”(13-VII-1917); Trzecia część tajemnicy ”; Kongregacja Nauki Wiary; „Przesłanie z Fatimy”; 06/26/2000; vatican.va
 8. Ariel Valdez; Kim jest kobieta ubrana w słońce Objawienia? „; ze skrzydłami orła; MAGAZYN DIDASKALII; Grudzień 1999 / nr 528 / Rok LIII
 9. Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 1. część, 2. wizja, pto 16

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , | 85 Komentarzy »

Koniec czasów – Cienie propozycji

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Cienie mojej propozycji

1.- Wprowadzenie
2. -Patrzenie na daty,  odciągają nas od życia według przesłania
3.- Nikt nie zna dnia ani godziny
4.- Niezatwierdzone objawienia
5. – Tysiąclecie
6.- Inne problemy
7.- Podsumowanie i źródła

Wprowadzenie

– „Musimy wyciągnąć wniosek […] ignorujmy obliczenia, dziesięcioleci i wskazówek rzekomych ekspertów,  tylko poważnie przeżywajmy orędzia” 1

– „Biorąc pod uwagę wszystkie spory dotyczące tego, który wizjoner ma rację, przewidując daty, przyszłość naszego nowego Papieża, kierownictwa Kościoła, nauczyłem się jednej rzeczy, wszystko to rozprasza i umniejsza nasze duchowe cele”. 2)

– „Są tacy, którzy mają obsesję na punkcie poznania dat proroctw. Jest to zarezerwowane tylko dla Ojca”. 3)

– „Nie zgadzam się z niektórymi tłumaczami, analitykami i badaczami objawień, które popadły w rodzaj kompulsywnej obsesji na punkcie wskazania roku, miesiąca lub tygodnia, w których będą miały miejsce wydarzenia, które są częścią czasów ostatecznych, i to w moim punkcie widzenia – przez nadmiar tego zaangażowania są wadą – i nie czynią dobrze dla życia duchowego ”. 4

– „To zgadywanie dat dotyczących Cudu (przepowiedziane) pokazuje brak wiary w Najświętszą Dziewicę. W rzeczywistości energia wydana na to byłaby o wiele lepiej wydana na życie przesłaniem!” 5 – „Wkrótce nadejdzie„ Ostrzeżenie ”. Tak, wiemy. Ale nie powinniśmy tak bardzo skupiać uwagi ani poświęcać tyle energii, próbując odgadnąć czasy Boga i Matki. Martwić się raczej powinniśmy, badając nasze serce, i widząc, co w nim jest, które nadal wymaga nawrócenia ”. 6

– „Temat czasów ostatecznych lub powtórnego przyjścia Chrystusa, dogmatu, o który prosimy codziennie podczas Mszy Świętej, może stworzyć niechlujny dodatek. Ludzie chcą wiedzieć, co się stanie, kiedy nadejdą wydarzenia Garabandal (zauważ , cud, kara …) i nie skupiają się na naprawdę istotnym i ważnym przesłaniu „ 7

– „Oczywiste jest, że tylko On zna dzień i godzinę. Sam Jezus Chrystus mówi nam w Ewangelii. Nikt inny. Nawet aniołowie i święci. Być może wtedy jakieś śmiertelne stworzenie jest w stanie przewidzieć dokładny czas w którym wydarzy się podobna katastrofa? ” 8 // „Ale osobiste interpretacje Pisma Świętego, w połączeniu z objawieniami maryjnymi, są bardzo ryzykowne. Zwłaszcza jeśli podano nawet daty. Ponadto nigdy nie możemy zapominać o tym, że wszystko, co zabiera nasz pokój, nie pochodzi od Boga. . ” 9

– „Dlatego jest jasne stwierdzenie: rezygnujmy z dat. We wszystkich czasach istniało, i dzisiaj jest tendencja do udawania, że ​​znamy pewne szczegóły, których Pan nie chciał nam ujawnić. Zawsze istniała „objawieńcza” lub apokaliptyczna tendencja, polegająca na poznaniu  interpretacji wszystkich ostatecznych znaków czasu – na ustaleniu daty i godziny itp. – […]  ”. 10

– „Bardzo uważaj na ludzi, którzy ustalają daty, są heretykami i budzą w ludziach strach. Nikt nie zna dnia ani godziny ”„ Nie zastanawiajmy się, kiedy nastąpi drugie przyjście, czy koniec świata, raczej postarajmy się na to przygotować ” 11

– „Widziałem całe książki, które mówią tylko o poszukiwaniu daty tych trzech rzeczy (ostrzeżenie, cud i kara). To absolutny błąd” 12

Czy legalna jest propozycja chronologiczna? W tym poście postaram się udowodnić, że jest to zgodne z prawem, analizując argumenty stosowane przez tych, którzy uważają, że tak nie jest.

Patrzenie na daty odciąga nas od życia według przesłania

 

Pytanie : „Najważniejszą rzeczą w objawieniach jest życie orędziem i przestrzeganie pouczeń Dziewicy; studiowanie dat odbiega od głównego celu, więc nie powinieneś marnować czasu na obliczanie dat”.
Odpowiedź :

Jest to niespójny argument, ponieważ twierdzenie „studiowanie dat odbiega od życia według przesłania” nie jest prawdziwe. Badanie orędzi nie wyklucza życia zgodnego z ich treścią, a nawet wymaga tego, ponieważ ten, kto studiuje proroctwa, pokazuje, że mu na nich zależy. Byłoby to tak samo, jak powiedzenie, że poświęcenie się na przykład tłumaczeniu wiadomości jest sprzeczne z ich życiem . Jest to w rzeczywistości przykład błędu Manichae, który najpierw deformuje fakty, a następnie atakuje je z pozorną łatwością.

„ Daj mi sześć godzin na wycięcie drzewa, a pierwsze cztery będę ostrzył topór .” 13

Nasi przeciwnicy mogliby powiedzieć Abrahamowi Lincolnowi: „ najważniejsze jest wyciąć drzewo; ostrzenie siekiery odbiega od głównego celu, więc nie powinieneś marnować czasu na to ”. Podobnie w sklepie szef nie przekona swoich pracowników aby czyścili półki, ponieważ chociaż głównym celem jest uzyskanie zysku ze sprzedaży, porządek i czystość obiektów są niezbędną do tego pomocą. Dzięki tym przykładom wyraźniej widzimy niespójność argumentu, ponieważ fakt, że dzieło nie jest bezpośrednio związane z głównym celem, nie dowodzi, że jest ono przeciwne.
Myślę, że moja chronologiczna propozycja jest sposobem „ostrzenia siekiery” naszego powodu do osiągnięcia prawdziwej wiedzy i nie bycia ofiarą fałszywych proroków. Nie jest prawdą, że analiza orędzi, wskazówek jest sprzeczna z przeżywaniem przesłania Garabandal, ponieważ wskazówki doczesne są częścią przesłania Garabandal : 1) „ ostrzeżenie nastąpi, gdy będzie gorzej ” 14 . Ta wskazówka pozwala nam zlokalizować ostrzeżenie chronologicznie po obrzydliwości spustoszenia.
2) „ Między ostrzeżeniem a cudem minie mniej niż dwanaście miesięcy15
3) „ przed ostrzeżeniem nastąpi inwazja komunistyczna ” 16
4) Cud będzie w czwartek w święto męczennika Eucharystii, którego imię kończy się na coś w rodzaju -EO-AO, między kwietniem a czerwcem, między 7 a 17, zbiegnie się z udanym wydarzeniem. 17
5) „ po tym Papieżu (Jan XXIII) pozostało jeszcze tylko trzech; a potem czasy ostateczne ” 18
6) Przekażę datę cudu na 7 dni przed tym wydarzeniem. Jestem pewna, że moje dzieci zobaczą karę. 19 Wszystkie te  wskazówki zostały objawione przez Dziewicę dziewczętom z Garabandal i nie zakazano ich upublicznienia. Gdyby nie mogły ich ujawnić, Dziewica mogła to powiedzieć dziewczętom, że są tajemnicą, ale tego nie zrobiła i przez te wszystkie lata otrzymywaliśmy te informacje. Nawet dwie najważniejsze wiadomości , będące rdzeniem przesłania Garabandal, mówią:
Kielich już się napełnia , a jeśli się nie zmienimy, nadejdzie bardzo duża kara”
„Zanim kielich się napełnił, teraz się przepełnia . […] Ja, wasza Matka, za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła, chcę wam powiedzieć, abyście się poprawili. Jesteście już w ostatnich ostrzeżeniach .”
Oba orędzia nawiązują do nadejścia kary w trybie pilnym, w trybie pilnym, który musi zostać ogłoszony, zanim Mirjana z Medjugorje je ogłosi, w ciągu naszego pokolenia. Jeśli połączymy centralne przesłanie Garabandal: „kielich się przelewa” „jesteś w ostatnich ostrzeżeniach”, z tymczasowymi wskazówkami zebranymi tutaj, czy nie możemy wywnioskować, że wskazówki te zostały ujawnione z jakiegoś powodu? Czy nie możemy wywnioskować, że po dwóch tysiącach lat przyszedł czas na ujawnienie tajemnicy dnia i godziny, aby wybrani mogli przygotować się do ostatecznej bitwy?

Bogactwo proroczych orędzi jest takie, że sama osoba nie jest w stanie ich ogarnąć; dlatego, jako części tego samego ciała, w którym jesteśmy w Kościele, niektórzy są wezwani do przetłumaczenia przesłania, inni do zbadania znaków, które mogą im zagwarantować, inni do ich interpretacji, inni do ich rozpowszechnienia … i każdy jest powołany do innego zadania, aby całe bogactwo proroctw objawiło się światu .

Badania, które niektórzy z nas przeprowadzają na temat przyszłych dat, mogą pomóc innym ludziom nie pomylić się z fałszywymi informacjami i skupić się na prawdziwym proroczym przesłaniu.
W Mt 2,1–12 opisano wizytę Mędrców u noworodka. Studiując proroctwa, ci mędrcy ze Wschodu przybyli, aby wydedukować czas i miejsce narodzin Mesjasza; Ich wnikliwe badania,śledztwa tak bardzo podobały się Bogu, że dał im dar świadków Świętej Rodziny w Betlejem, wielbienia dziecka Boga i pamiętania o nim na zawsze.
Pisma święte pokazują zatem, że szczere poszukiwanie prawdy leżącej u podstaw proroctw podoba się Bogu .

W Dn 9,2 prorok mówi: „ Ja, Daniel, zbadałem w księgach liczbę lat, które zgodnie ze słowem Pana danego prorokowi Jeremiaszowi miały się wypełnić na ruinach Jeruzalem: miały one siedemdziesiąt lat ”. Następnie, w Dn 9, 22 , anioł Gabriel mówi Danielowi: „ Danielu, wyszedłem, aby otworzyć twoją inteligencję ”. Daniel zbadał znaczenie siedemdziesięciu lat Jeremiasza i Bóg nagrodził go za to. Pisma święte pokazuje, że badanie przyszłych dat nie jest grzechem: „ Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił ” ( Dz 10, 15 ). W Łk 2, 25-26 czytamy: „ Wówczas człowiek imieniem Symeon, który był sprawiedliwy i pobożny, mieszkał w Jerozolimie i oczekiwał na pocieszenie Izraela. Duch Święty był w nim i objawił mu, że nie umrze, zanim zobaczy Mesjasza . ”Pisma święte pokazują, że Bóg jest skłonny udzielać tymczasowych wskazówek dotyczących czasu wypełnienia się jego proroctw. Bóg objawia Symeonowi (i wszystkim, którzy uwierzyli w jego świadectwo), że Mesjasz pojawi się za ich życia; Jest to tymczasowa wskazówka podobna do tej, którą dał nam w Garabandal i Medjugorju, której widzący muszą ujawnić sekrety na kilka dni przed ich wypełnieniem, dlatego też wydarzy się za ich życia. Święty Jan Chrzciciel został wysłany, aby przygotować serca ludu, ogłaszając bliskość objawienia Syna Bożego. Dlatego jedną z jego misji było zauważenie, że nadszedł ten moment: „« Chrzczę wodą, ale pośród was jest ktoś , kogo nie znacie: idzie za mną i nie jestem godzien rozwiązać rzemyka w jego sandale ». […] Następnego dnia Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa i powiedział:„ Oto Baranek Boży , który gładzi grzech świata ”. J 1, 26–27.29 . Dlatego Bóg nie ukrywa czasów, daty nie są zakazaną tajemnicą. Bóg chce, abyśmy rozpoznali znaki, które ogłasza za pośrednictwem swoich sług.

Niewiedza jest najlepszym sprzymierzeńcem fałszywych proroków . Badanie prawdziwych proroctw jest uzasadnionym sposobem walki z fałszywymi doktrynami, ponieważ „ Wiara i rozum ( Fides et ratio ) są jak dwa skrzydła, którymi duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy”. 20 Jeśli badanie dat opiera się na racji oświeconej wiarą, nie może być potępieniem ani powodem do pogardy, ale wręcz przeciwnie, ponieważ podano racjonalne argumenty w celu zdemaskowania fałszywych proroków, którzy opierają swój sukces na ignorancji ludziObecny świat pragnie przepowiedni. […] Ten, kto nie wie, dokąd zmierza, nie może zrobić kroku. Dokąd zmierza świat? Płaczcie wszyscy. Ten obecny głód przepowiedni otrzymuje fałszywe proroctwa. trzeba dać dobre proroctwo, bo je mamy ”. 21

Jeśli rozumowanie nie jest grzechem, odrzucenie przez system jakiegokolwiek rozumowania prowadzącego do dedukcji dowolnej daty wydaje się irracjonalne, o ile podane powody nie są krytykowane, ale wnioski, to znaczy daty. Każda krytyka argumentu powinna być skierowana na przesłanki, a nie na wnioski . W przeciwnym razie byłby to wyraźny przykład logicznego błędu typu argumentu nie konsekwentnego, który popada w błąd antyintelektualizmu :

Nie czuję się zmuszony wierzyć, że Bóg, który obdarzył nas inteligencją, zdrowym rozsądkiem i rozumowaniem, pozbawił nas jego użycia” 22

« Aby wejść do Kościoła, musisz zdjąć kapelusz, a nie głowę » 23

« To złe, że irracjonalizm wchodzi do Kościoła » 24

« Dlatego metodyczne badania we wszystkich dyscyplinach, jeśli są prowadzone w sposób naprawdę naukowy i zgodnie ze standardami moralnymi, nigdy nie będą tak naprawdę sprzeczne z wiarą, ponieważ mają one swoje źródło w realiach bluźnierczych i realiach wiary. Boże Co więcej, kto z pokornym duchem i nieustannym duchem stara się badać rzeczy ukryte, nawet nie wiedząc o tym, kieruje się ręką Boga , który trzymając wszystko, czyni je takimi, jakimi są » 25

Ludzie nie mogą nie pytać o daty; ci, którzy chcą odwieść innych od zainteresowania datami, zawsze wpadną na tę samą ścianę: naszą naturę.

On [Jezus] przeciwstawia się fałszywym prorokom, przeciw widzącym, którzy przewidują koniec świata w pobliżu, przeciwko fatalizmowi. Jest po naszej stronie, idzie z nami, bardzo nas kocha. Fałszywi prorocy chcą ukraść sobie uczniów ze wszystkich epok. , ciekawych dat, prognoz , horoskopów i koncentrują swoją uwagę na dzisiejszej historii26

Chociaż będą ludzie, pozwalający się ponieść szaleńczej ciekawości 27, mający obsesję na punkcie takich propozycji, jak moje, te konkretne przypadki nie unieważniają moich badań, ponieważ grzechu nie ma w dochodzeniach, ale u tych, którzy używają ich jako pretekstu do uniknięcia problemów ich obecne lub inne nieuporządkowane cele: strach, zachorowalność, motywacja zysku itp.
Ale nie cała ciekawość jest szalona, ​​ale istnieje błogosławiona ciekawość, która odgrywa fundamentalną rolę w toku. Jest to główne narzędzie każdego naukowca i każdej dyscypliny, ponieważ prowadzi do procesu ciągłego doskonalenia, ponieważ „ nauczanie tych, którzy nie są zainteresowani nauką, to sianie pola bez orania go ”. Charakterystyczna jest także tożsamość dobrego teologa, „ który wie, że jego życie jest naznaczone tym znakiem, tym znakiem, który otworzył jego pragnienie, niepokój, ciekawość , życie ” [Papież Franciszek, 4/09/09 2015; Acta apostolicae sedis nr 9, pag. 981]. Uważanie za szaloną ciekawość, gdy ma ona na celu poszukiwanie prawdy, jest niebezpieczną antyintelektualistyczną postawą sprzeczną z wiarą chrześcijańską, ponieważ „ Jeśli Chrystus jest Logosem, prawda, człowiek musi odpowiadać mu swoim własnym logo, z podaniem przyczyny ”[Benedykt XVI; „ dostawa nagrody Ratzinger w pierwszej edycji ”; 30.06.2011; Pokój Clementine].

Nikt nie zna dnia ani godziny

Pytanie : W Biblii jest powiedziane, że nie znamy dnia ani godziny, dlatego nie powinniśmy ich szukać.
Mt 24, 36 i Mc 13, 32 : „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”.
Mt 24, 42 : „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.”
Dzieje 1, 7 : „Nie do was należy znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą.”.

Odpowiedź : Są dwa powody, by sądzić, że Bóg chce, abyśmy szukali dat: 1. na podstawie wielu tymczasowych wskazówek, które znajdujemy w objawieniach prorockich, i 2. na podstawie Pisma Świętego, że Bóg nagradza tych, którzy próbują z prawością (co pokazano w poprzednim rozdziale) .

Pierwsze wyjaśnienie polega na tym, że słowa Jezusa „nikt nie zna dnia ani godziny” odnoszą się do dnia Drugiego Przyjścia, a nie do innych proroctw:
Mt 24,30 : „ Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego*, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich* z wielką mocą i chwałą.”. Dlatego te słowa nie powinny być wykorzystywane do uzasadnienia poglądu, że Bóg nie chce, abyśmy na przykład szukali dat cudu, ostrzeżenia lub kary.
W tym samym przemówieniu Jezus zachęca nas do spojrzenia na znaki czasu:
Mt 24, 32 : „ A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. ”

Jezus zachęca nas do nauki, do patrzenia na znaki, aby wiedzieć, czy koniec jest bliski . Dlatego nie tylko Bóg nie zabrania nam studiowania proroctw i czasu ich wypełnienia, ale zachęca nas do tego: „ Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione”. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? ” ( Mt 16,3 ): „ Ludziom trudno zrozumieć, jak trudno uwierzyć we wszystko, co głosili prorocy! »( Łk 24, 25 ).

Drugim wyjaśnieniem jest to, że słowa Jezusa nie wykluczają, że w historii jest szczególny moment, w którym tajemnica ta zostaje ujawniona.
1 Tes 5, 2-4 : „ Doskonale wiecie, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w środku nocy . Gdy ludzie stwierdzą, że panuje pokój i bezpieczeństwo, nagle spadnie na nich zniszczenie, jak ból porodowy na kobietę w ciąży i nikt nie może uciec. Ale wy, bracia, nie żyjecie w ciemności, aby Dzień zaskoczył was jak złodzieja ”. To znaczy, kiedy nadejdzie Dzień Pański, ci, którzy nie żyją w ciemności, nie będą zaskoczeni jak złodziej. Dlaczego Myślę, że istnieją dwie ważne odpowiedzi: najbardziej oczywiste jest to, że ci, którzy nie żyją w ciemności, nigdy nie są złodziejami, dlatego też, gdy jest Dzień Pański, zawsze będą się radować. Druga odpowiedź brzmi: ci, którzy nie żyją w ciemnościach, kiedy nadejdzie Dzień Pański, nie będą zaskoczeni, ponieważ zostaną o tym uprzednio powiadomieni. Zobaczmy spójność tej drugiej interpretacji:

Jeśli Bóg nie chce, abyśmy obliczali daty, dlaczego daje nam wskazówki? . To tak, jakby dać nam mapę ukrytego skarbu i powiedzieć: „Oto mapa! Skarb jest bardzo blisko! Ale nie szukaj go”. Gdyby Bóg nie chciał, abyśmy znaleźli skarb, nie dałby nam mapy, ponieważ ciekawa natura człowieka (silnik postępu i postępu naukowego) weźmie go z mapą w rękę, nieuchronnie go szukając, zwłaszcza jeśli powtarza i znowu powtarza to jest bardzo blisko .

Stary Testament podaje wskazówki na temat tożsamości Mesjasza: pochodzi on z plemienia Judy ( Rdz 49, 10 ), urodzi się z Dziewicy ( Iz 7, 14 ), potomek Dawida ( Iz 9, 5-6 ), będzie pogardzany ( Jest 53, 1-3 ), on milczy przed swoimi oskarżycielami ( Iz 53, 7 ), osądzą go niesprawiedliwie ( Iz 53, 8 ), umrze ze złoczyńcami, ( Iz 53, 9 ), wjedzie do Jerozolimy na osiołku ( Za 9, 9 ), Bóg ogłosi swego syna ( Ps 2, 7 ), bliski przyjaciel go zdradzi ( Ps 41, 10 ) za trzydzieści srebrnych monet ( Za 11, 12 ), przebiją mu ręce i nogi ( Ps 22, 17 ), rzucą los o ubrania  ( Ps 22,19 ), będą mu dokuczać w czasie cierpienia w agonii ( Ps 22, 8-9 ), nie połamią kości ( Ps 34, 21 ) itd. Dlaczego tyle wskazówek? Wydaje się oczywiste, że aby ułatwić by Mesjasz został rozpoznany.
Kierując się tym samym rozumowaniem, możemy zadać sobie pytanie: dlaczego zatem Bóg uwzględnił wskazówki doczesne w swoich proroctwach? siedemdziesiąt lat ( Je 25, 11 ), siedemdziesiąt tygodni ( Dn 9, 24-27 ), oprócz eschatologicznych znaków z Mt 24 , Mc 13 i całej Księgi Objawienia. Gdyby wskazówki dotyczące tożsamości Chrystusa miały zostać rozpoznane, gdy On się objawił, to wskazówki dotyczące czasu drugiego przyjścia powinny być dla nas rozpoznaniem tego czasu, kiedy nadejdzie. Wskazówki objawione przez Boga nie mogą być ślepym zaułkiem.
Ta chronologiczna propozycja opiera się na chronologicznych wskazówkach, które znajdujemy w 70 tygodniach Daniela ( Dn 9, 24-27 ), wskazówkach dotyczących dat cudu i ostrzeżenia z Garabandal, chronologicznej osi listy Papieży z proroctwa Malachiasza, liczb czasu Św. Hildegardy, dziesięciu tygodni Henocha, godziny Sw. Brygidy, snów Św. Jana Bosco, … Są też ciągłe powtarzanie się pewnych dat w objawieniach maryjnych, które są rodzajem proroctwa o dacie przyszłych wydarzeń (patrz na przykład analiza „ 25 marca ”). Tymczasowe wskazówki są tak liczne, że nie jest logiczne sądzić, że Bóg nie chce, abyśmy je ujawnili . Co więcej, wydaje się, że zachęca nas do robienia tego za każdym razem, gdy ostrzega nas o tym, jak blisko jesteśmy jego spełnienia. Tym, którzy nie ufają żadnej chronologicznej propozycji, zapytałbym: a co proponujesz zrobić z tymi wszystkimi informacjami? Czy chowamy się tak, jakby nigdy nie istniały? Czy to ukrywamy i cenzurujemy, aby nikt tego nie badał? Co jest złego w badaniu doczesnych wskazówek proroctw i sprawdzaniu, dokąd one prowadzą? Studium proroctwa ma granicę, którą określa samo proroctwo; nie wolno nam dodawać zbyt wiele, ale nie możemy tego przegapić. Jeśli przepowiednia zawiera tymczasowe wskazówki, nie tylko można to zrobić, ale należy ją przestudiować. Błędem jest wierzyć, że Bóg nie pochwala studiów nad tymczasowymi wskazówkami, które On sam nam objawił poprzez Swoich Świętych. Jednym z dowodów świadczących o przejrzystości Boga w tym względzie jest to, że Dziewica nakazała dziewczętom z Garabandal, aby nie uciekały przed ludźmi, którzy o nie pytali, ale „ jeśli o coś zapytają, mogą odpowiedzieć na to, o czym wiedzą, że potrafią powiedz „ * n * n2 * n3 [Raport o. Jose Mª Andreu; Część III: temat wizji; „nie odchodź”]; Te „rzeczy, które wiedzieli, że mogą powiedzieć” logicznie obejmują tymczasowe wskazówki, które ujawnili, gdy zostali o to poproszeni.
„ Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni ”( Mt 5, 17–18) . Dlatego interpretacja słów Jezusa musi odbywać się zgodnie ze Starym Testamentem, a nie w sprzeczności; dlatego kiedy czytamy słowa: „ nikt nie zna dnia ani godziny ”, musimy interpretować je w świetle tych innych: „ Ponieważ Pan nic nie robi, nie zdradzając swym sługom swego sekretu prorokom ” Amos 3, 7, a nie w sprzeczności.
Rzeczywiście, przed powodzią Noe został wysłany, aby ostrzec świat przed karą, ale nikt mu nie uwierzył i kara została spełniona.
Przed wyzwoleniem Izraela Mojżesz został wysłany do faraona, aby ostrzec Egipcjan przed nadchodzącymi karami, ale nie uwierzono mu, a kary zostały spełnione jedna po drugiej.
Zanim Izrael został podbity przez Babilon, Jeremiasz został wysłany, aby ostrzec Żydów, ale nie uwierzono mu i wszyscy zostali schwytani.
Również teraz Dziewica ostrzega nas przed zbliżającą się karą ognia, a jej powtarzające się ostrzeżenia są ignorowane, szczególnie przez władze kościelne, które zamiast ujawniać je jako swój obowiązek, ignorują je, a nawet je cenzurują.

Jezus powiedział 2000 lat temu „ nikt nie zna dnia ” i rzeczywiście przez wieki nikt nie wiedział. Ale Jezus nie powiedział „ i nikt nigdy się nie dowie ”. Czy gdy nadejdzie Drugie Przyjście, czy ta tajemnica może zostać ujawniona? Wierzę, że ściśle mówiąc, słowa Jezusa nie odrzucają tego.
W jednym ze swoich kazań święty Vincent Ferrer interpretuje ten ewangeliczny fragment w ten sposób:

„ Panie, wielkie żądanie i dzięki Tobie żądamy, powiedz nam, kiedy będzie koniec świata i czas Antychrysta: w tym roku, albo za sto lat, albo za tysiąc, kiedy powrócisz? Jezus Chrystus odpowiedział: „To nie twoja wiedza na temat czasów i chwil, które ojciec nadał swojej mocy”. Oto tajemnica dobrych ludzi. Ponieważ Jezus mówi, że to nie jest twoje lub nie należy do ciebie. „Panie, do kogo należy?” Odpowiada: „Tym, którzy znajdą się w bitwie”. Ponieważ tysiące lat temu pytanie zostało zadane przez apostołów i nie można ich było znaleźć w bitwie. Należy  dla tych, którzy muszą to zobaczyć, należy im się dowiedzieć, jakie to  proste. […] Ale kiedy zbliża się czas Antychrysta, ta tajemnica zostanie ogłoszona wielu . Ponieważ kiedy się narodzi, bardzo potrzebne jest, aby został poznany i ogłoszony prostym ludziom i sługom Bożym. I nie będzie to tajemnicą, ponieważ byłoby wielkim zamieszaniem i wielkim niebezpieczeństwem dla sług Bożych, ponieważ mają czas, aby być świadomym i uzbroić swoje serca w siłę Świętej Wiary Katolickiej ” 28.

Taki wniosek św. Wincentego popiera prorok Daniel, gdy pisze:
„ Co do ciebie, Danielu, ukryj te słowa i zapieczętuj Księgę aż do końca ” Dn 12, 4
« Zobacz Danielu,  te słowa są ukryte i zapieczętowane aż do końca ” Dn 12,9
Dlatego nadejdzie czas (czas ostateczny), kiedy słowa przestaną być ukryte i zapieczętowane.
Interpretacja, że ​​słowa Jezusa całkowicie zamykają tę możliwość, jest zbyt radykalna: „ Zatem sama Biblia zawiera wystarczającą liczbę wskazówek, aby zrozumieć, że niuansowa interpretacja jest często poprawna ” 29

Anioł, z którym utożsamia się św. Wincenty, to ten z Obj. 14, 6-7 , który głosi: „ Bójcie się Boga i chwalcie go, bo nadeszła godzina Jego sądu ”. To znaczy, pisma święte ujawniają również, że godzina sądu zostanie ogłoszona „ każdemu narodowi, rodzinie, językowi i narodowi ”, zanim to nastąpi.
Gdyby zatem moja chronologiczna propozycja się spełniła, byłby to kolejny znak, że jesteśmy w czasach bitwy przeciwko antychrystowi, ponieważ według św. Wincentego Ferrera tajemnica zarezerwowana tylko dla pokolenia, które musi walczyć z niegodziwymi, zostałaby ujawniona. W tym czasie należy wziąć pod uwagę, że co najmniej jedna z opublikowanych propozycji chronologicznych jest poprawna, aby można było spełnić prognozę św. Wincentego Ferrera: „ tajemnica ta zostanie ogłoszona wielu […] i nie będzie tajemnicą, ponieważ byłoby wielkim zamieszaniem i wielkim niebezpieczeństwem dla sług Bożych, ponieważ mają czas, aby być świadomym ”. Czy nasze pokolenie jest wybrańcem? Według Conchita z Garabandal tak, ponieważ powiedziała: „ Jestem pewna, że kara nadejdzie za życia moich dzieci ”. Pokolenie dzieci Conchity pochodzi z lat 70., widzących Medziugorja, którzy ogłoszą karę na kilka dni przed jej nadejściem, lata 60. 30 . Ale nie tylko dzięki wierze w objawienia możemy dojść do tego wniosku, również poprzez właściwy powód, obserwując bezprecedensowe pogorszenie moralne społeczeństwa; W związku z tym zalecam wizualizację dokładnej analizy Ojca Fortea 31 , dla którego w 2015 roku pozostało mniej niż 20 lat na globalne oczyszczenie całej naszej cywilizacji. Ze strony biskupów coraz częściej pojawiają się aluzje do podobieństwa obecnej sytuacji z przepowiednią o kryzysie Kościoła, która poprzedzi pojawienie się antychrysta: Eijk , Ganswein , Muller ,… Zarówno wiara, jak i powód, dla którego prowadzą nas do takiego wniosku, że nasze pokolenie jest tym, o którym wspomina Sw. Vicente Ferrer.

O interpretacji tego „ gigantycznego apostoła europejskiego chrześcijaństwa ” 32 , Hildegarda pisze, że istnieją wydarzenia, których objawienie jest zastrzeżone tylko dla niektórych pokoleń: „ To, co się wtedy stanie, nie jest porą ani chwilą, w której ją znacie, ani nie wiecie, co się stanie po siedmiu dniach tygodnia tylko Ojciec, który ma ją pod swoją mocą, wie o tym33. Spójrzmy, jak podobne jest to objawienie do Mt 24,36 :„ Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. ”. Zatem, jak interpretuje Sw. Vicente Ferrer, chociaż w czasach apostołów i Hildegardy nie jest to ten moment, w którym znamy, nie wyklucza się, że może istnieć przyszły moment, w którym będzie można go poznać.
Podobnie czytamy: „ Ale że po upadku Bezbożnych śmiertelny człowiek nie pyta, kiedy nadejdzie ostatni dzień, zaćmienie świata, ponieważ nikt nie może wiedzieć: Ojciec trzyma to w tajemnicy ” 34 Po licznych wskazówkach tymczasowych, które Hildegarda daje na koniec czasu, w odniesieniu do dnia końca świata, rozkaz nie dochodzenia jest „ po upadku Bezbożnego ”, a nie wcześniej.Ale gdyby nigdy nie było dochodzenia, powiedziałbym: „ nigdy nie badaj człowieka … ”, ale zakaz nie obejmuje okresu przed upadkiem Bezbożnego. Dlatego nie ma wyraźnego zakazu dociekań teraz we wszystkich pismach Hildegardy. Nie ma też żadnego zakazu badania wydarzeń przed końcem świata, nie wolno jedynie pytać „ kiedy nadejdzie ostatni dzień ”.

Święty Grzegorz powiedział, że spodziewane niebezpieczeństwa mniej bolą; wtedy, jeśli wygodnie jest ujawnić daty antychrysta i powtórne przyjście, aby słudzy Boży „ mieli czas, aby być świadomym i uzbroić swe serca w siłę Świętej Wiary Katolickiej”, zamiast rozważać jakiekolwiek badania dotyczące dat (bardzo popularna praktyka, jak widać na początku tego postu), nieistotne, należy rozważyć poważne badania i ocenić siłę ich argumentów, aby ustalić, co jest mniej lub bardziej uzasadnione.

Ponieważ wszyscy ryzykujemy, że będziemy chcieli szukać dat, których jedynym celem jest odcięcie się od własnych problemów lub obowiązków. W pierwszych wspólnotach chrześcijańskich zdarzało się już, że pod pretekstem, że przyjście Pana jest bliskie, niektórzy chrześcijanie uważali się za zwolnionych z pracy i pozostawali bezczynni ( 2 Tes 3,11). Wiara w datę Drugiego Przyjścia nigdy nie może doprowadzić nas do ucieczki przed krzyżami, które Bóg umieścił w naszym życiu, ale wręcz przeciwnie; To właśnie oznacza „nawrócenie”, robienie tego, co zawsze robisz, ale z większą miłością. Czy uważasz, że do Dnia Pańskiego zostało niewiele czasu? Jeśli tak to wtedy masz mało czasu na nawrócenie, każdy mijający dzień jest bardzo cennym darem, aby prosić Boga o pomoc w wkładaniu większej miłości w codzienne obowiązki; więcej miłości oznacza: więcej poświęcenia dla innych, więcej wyrzeczenia się naszych grzechów i słabości, więcej modlitwy, więcej życzliwości … Jeśli szukanie dat prowadzi do czegoś przeciwnego: mniej pracujesz, jesteś bardziej drażliwym, z większym lękiem, zaniedbujesz swoje obowiązki itp. Lepiej nie martw się o dzień i godzinę.
Ale moja chronologiczna propozycja nie jest daremna, ponieważ logiczne byłoby to, że świadomość, że jest mało czasu, uświadamia nam pilność naszego nawrócenia, ponieważ jesteśmy w wyścigu z czasem ( 2 Tm 4, 7 ), w odliczaniu, które z uwagi na nasz grzech i przeciętność powinny motywować nas do poważniejszego potraktowania naszej misji jako świadków Ewangelii.

¿ A dlaczego Dziewica daje nam wskazówki tymczasowe zamiast konkretnych dat ? Mc 4 11-12 : On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli,
słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona [wina]».

Podobnie Dziewica wydaje się chcieć wynagrodzić tych, którzy wierzą w jej pojawienie się i objawienia; ale ci, którzy nie wierzą, nie są w stanie zrozumieć. Gdy proroctwa się spełnią, wybrani, którzy uwierzyli, otworzą swoje serca, a ci, którzy zamkną swe serca, nadal nie zrozumieją niczego.

Większość znawców  Garabandal krytykuje, i słusznie, wyniki pierwszej komisji śledczej; ponieważ systematycznie ignorowali wszystkie nadprzyrodzone znaki, mieli uprzedzenia i szukali tylko argumentów, aby je potwierdzić, nie szukali prawdy. Zdecydowali jaki będzie  werdykt przed rozpoczęciem dochodzenia.
Tak właśnie ja się czuję, gdy moje dochodzenie zostaje ocenione jako tylko w celu zaproponowania dat. Systematyczne ignorowanie wszystkich nadprzyrodzonych znaków proroctw, wszystkie zbiegi okoliczności, wszystkie doczesne wskazówki orędzi. To uprzedzenie w stosunku do dat nie poszukuje prawdy, ponieważ prowadzi nielegalne badania w tym kierunku. I takie podejście, bardzo boli mnie to powiedzieć, że podąża za tym większość badaczy Garabandal, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, popełniają ten sam błąd, co pierwsza komisja śledcza:  z góry założyła, bez prawdziwych argumentów, że to nie jest od Boga.
Jeśli wierzymy, że w każdym przypadku nie ma szansy oprócz opatrzności, musimy myśleć tak samo z badanymi tutaj proroczymi przypadkami.

Niezatwierdzone objawienia

Pytanie : Jeśli objawienie nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, nie mamy gwarancji, że jest to prawdą, dlatego wnioski wyciągnięte z tych orędzi nie są wiarygodne.
Odpowiedź :
Po pierwsze, należy odróżnić pozornie niezatwierdzone (nie potępione) przez Kościół od potępionych. W mojej propozycji nie wykorzystałem żadnych informacji z wydarzeń potępionych przez Kościół .
Po drugie, że dzisiaj objawienie nie jest zatwierdzone przez Kościół, nie oznacza, że ​​nie będzie ono zatwierdzone w przyszłości, a tym bardziej nie oznacza, że są fałszywe. Abyśmy mogli rozpoznać fałszywe od prawdziwych, Bóg daje nam jednoznaczne znaki, które musimy umieć interpretować bez uprzedzeń.
Sam Kościół nie zabrania wierzenia w takie objawienia które nie są potępione, dlatego też studiowanie ich nie jest złem:
«Kanon 1399 zabrania z mocy prawa publikacji niektórych książek, takich jak te dotyczące objawień, wizji, proroctw i cudów. Ten Canon został uchylony. Oznacza to, że katolicy mogą publikować wydarzenia z objawień, wizji, proroctw i cudów, bez potrzeby Imprimatur, Nihil Obstat lub jakiegokolwiek innego zezwolenia . Oczywiście publikacje te nie powinny zagrażać wierze i moralności. Dlatego nie ma zakazu dotyczącego Objawień, niezależnie od tego, czy są one uznawane przez władzę kościelną.
Z tego samego powodu katolicy mogą odwiedzać miejsca objawień, nawet te, które nie są uznawane przez ordynariuszy diecezji lub Ojca Świętego. Katolicy, którzy odwiedzają te miejsca, muszą szanować wiarę i moralność.
Zezwolenie jest wymagane tylko na odprawianie Mszy Świętej lub innego nabożeństwa. Kanon 2318 przewidywał kary wobec tych, którzy naruszyli przepisy cenzury i zakazu. Ten Canon został uchylony od 1966 roku.

Nikt nie może ogłosić cenzury kościelnej na częste miejsca objawień, nawet te nieuznawane przez ordynariuszy diecezji lub Ojca Świętego. Ci, którzy zastosowali się do zakazów, o których mowa w kanonie 2318, również zostali uniewinnieni przez  sam fakt uchylenia tego kanonu. »
Podpisano:
– Alfredo Cardenal Ottaviani, Pro-Prefekt.
– P. Parente, sekretarz. 35

„Wierni mają prawo praktykować swój duchowy sposób życia, pod warunkiem, że jest to zgodne z Doktryną Kościoła” 36 ”, wierni mają prawo nie podlegać karom kanonicznym, jeżeli nie jest to zgodne z normą prawną. „ 37

Nie byłoby zatem słuszne twierdzenie, że kościelna aprobata objawienia maryjnego gwarantuje autentyczność wszystkich słów widzących, tak jakby zostały one podyktowane przez Najświętszą Maryję Panną i przywołane z doskonałą dokładnością. Pismo Święte lub natchnienie Boże ” 38

To sam Kościół zakłada, że ​​aprobata lub brak akceptacji nie ma wpływu na wiarygodność orędzi, dlatego nie można jej użyć jako argumentu na ich odrzucenie . Prawidłowe rozpoznanie znaków objawień powinno nas osobiście doprowadzić do ich przyjęcia lub odrzucenia.

Tak więc pierwotne pytanie można sformułować następująco:
„Jeśli objawienie zostało potępione przez Kościół, musimy uznać jego przesłanie za niewiarygodne. Ale jeśli zostało ono zatwierdzone lub nie potępione po należytym badaniu, nie wpływa to na wiarygodność wiadomości, które musimy wiedzieć, jak rozpoznać. ”

Nie oszukujmy się: wiele krytyki ma swoje źródło w uprzedzeniach do maryjnych objawień samych w sobie, 39nawet te zatwierdzone przez Kościół. Podobnie jak faryzeusze, którzy nie wierzyli w znaki Jezusa i nazywali go bluźniercą,  tak i dzisiaj istnieją sceptycy, którzy nie wierzą w znaki Maryi i nazywają nas millenarystami, fanatykami, cudotwórcami, katastrofistami itp. Ale to nie wiara, ale irracjonalność prowadzi nas do fanatyzmu, więc uważam, że prawdziwymi fanami są ci, którzy nie wierzą w żaden znak ani w żaden wygląd, pomimo licznych racjonalnych testów, które je wspierają.

„ Jeśli nie czynię uczynków mego Ojca, nie wierzcie mi; ale jeśli to robię, wierzcie w uczynki, nawet jeśli mi nie wierzycie ” ( J 10, 37-38)

Millenarianizm

Pytanie : W swojej propozycji potwierdzacie, że tysiąc lat panowania Chrystusa na Ziemi dopiero się zaczyna, po którym nadejdzie koniec świata. Teoria tysiąclecia została potępiona przez Katechizm 40
Odpowiedź : Teoria łagodnego millenarianizmu potępiona przez Święte Oficjum jako niebezpieczne nauczanie, odnosi się do przyjścia Chrystusa widocznego tysiąc lat przed końcem świata. Moja teoria głosi, że Chrystus przyjdzie, ale w sposób niewidzialny, dlatego ani dekret, ani tekst katechizmu nie mają na nią wpływu.
Geneza tysiącletniej kontrowersji pochodzi z trudnej interpretacji Obj. 20, w której czytamy:
 I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
 I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni . Następnie rzucił go w Otchłań, zamknął i zapieczętował, aby Smok nie mógł uwieść ludów pogańskich, dopóki  tysiąc lat minie . Po tych tysiącach lat zostanie wypuszczony na krótki czas . Potem zobaczyłem trony, a ci, którzy na nich zasiedli, otrzymali władzę osądzać. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci ze względu na świadectwo Jezusa i Słowa Bożego oraz wszystkich tych, którzy nie czcili Bestii ani jego wizerunku, ani nie otrzymali jego znaku na czole lub dłoni.Ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło . Szczęśliwi i święci, którzy uczestniczą w pierwszym zmartwychwstaniu! Druga śmierć nie ma nad nimi władzy: będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować przez tysiąc lat. A gdy minie tysiąc lat, szatan zostanie zwolniony z więzienia . I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, aby zebrać ich do bitwy.
„Królestwo tysiąca lat: to najtrudniejsza i dyskutowana część Proroctwa św. Jana; ale tam wszystko się łączy ”. 41
Ponieważ poprawna interpretacja tego rozdziału jest wciąż niejasna, pojawiło się kilka teorii, które próbowały to wyjaśnić. Wśród tych teorii wyróżniają się dwie: millenaryzm i alegoryczność.
Alegoria potwierdza, że ​​znaczenie tysiąca lat jest całkowicie symboliczne i odnosi się do czasów Kościoła, posługując się liczbą tysiąca jako synonimem przez wiele lat. Błędem byłoby udawanie, że liczy się liczba lat, aby zobaczyć, czy tysiąc lat się wypełni, czy nie, ponieważ zaczęły się one w czasach Jezusa. Teorię tę poparli Sw. Dionizy, Sw. Epifanio, Sw. Jeronimo i Sw. Agustyn. Główna krytyka tych świętych i ojców Kościoła przeciwko millenaryzmowi, nie koncentruje się na wierze w same tysiąclecie, ale na szaleństwach niektórych ludzi, którzy zniekształcili znaczenie Obj. 20, jak Korynt, Nepos i Apolinary którzy byli również krytykowane przez dobrze znanych millenarystów 42
Millenaryzm potwierdza, że ​​najbezpieczniejszym czytaniem tego rozdziału jest dosłowność, ponieważ przy braku jasnej interpretacji symboliki tego fragmentu najrozsądniejszą rzeczą jest trzymanie się tekstu i rozumienie go zgodnie z jego naturalnym sensem. Wierzenie, że wspaniałe wizje, metafory i symbolika używane przez proroka są jedynie obrazami wiary, którą wszyscy już znamy, to znaczy prawd objawionych w przeszłości, jest niezgodne z celem Księgi Objawienia: „ nauczaj  co ma się wkrótce wydarzyć ” Ap 1, 1 , czyli ujawniają przyszłe wydarzenia.
Ponadto czas tysiąca lat jeszcze się nie rozpoczął, ponieważ to sam św. Jan lokalizuje początek tego okresu po pojawieniu się i upadku Bestii poprzez Drugie Przyjście Jezusa w Obj. 20, 4 . Ponieważ te fakty jeszcze się nie rozpoczęły, logicznie rzecz biorąc, tysiące lat po nich też są.Całkowite zignorowanie dosłownego znaczenia tekstu odsuwa się od biblijnej porady interpretacyjnej, którą papież Leon XIII pamiętał 43, z mądrym przykazaniem św. Augustyna: « Nie odchodź wcale od dosłownego i oczywistego sensu , ponieważ nie masz powodu, aby temu zapobiec dostosować się do niego lub porzucić go » 44zasada ta musi być przestrzegana z taką mocą, że istnieje większe niebezpieczeństwo oszukiwania się w obliczu tak wielkiego pragnienia nowości i takiej wolności wyrażania opinii.
Papież ostrzega przed: „ błędami racjonalistów i duchem powierzchownego stypendium ” 45 . A także: „ Teraz naszymi głównymi przeciwnikami są racjonaliści, […] zaprzeczają bowiem wszelkiemu Boskiemu objawieniu lub natchnieniu; zaprzeczają Pismu Świętemu; ogłaszają, że wszystkie te rzeczy są niczym innym jak wynalazkami i sztuczkami ludzi; zaglądają do świętych ksiąg, nie jako wiernego opisu prawdziwych wydarzeń, ale jako nieudolnie napisane bajki i fałszywe historie . W ich oczach nie było proroctw, ale prognozy opracowane po wydarzeniach … ” 46. W świetle tych rad – które są częścią zwykłego zawodu nauczyciela, aby każdy wierny musiał udzielić mu zgody, posłuszeństwa i szacunku – trudno jest bronić tego tysiąca lat po powtórnym przyjściu Obj. 20 muszą zostać zawetowani za jakąkolwiek dosłowną interpretację.
To, co Święte Oficjum przestrzega jako niebezpieczna nauka, brzmi następująco: „ millenaryzm, który uczy, że Chrystus Nasz Pan przed ostatecznym sądem ostatecznym przyjdzie panować na ziemi widzialnie i w ciele., aby królować na tej ziemi „ 49 To to samo, co mówi Katechizm 50 („ nadzieja mesjanistyczna w historii ”), ale napisane innymi słowy. Wielu interpretuje te słowa katechizmu jako formalną zgodność do interpretacji alegorycznej.
Ci, którzy zdecydowanie twierdzą, że Kościół potępia millenarianizm we wszystkich jego postaciach, powinni również wyjaśnić, dlaczego Kościół nie potępił orędzi Matki Boskiej z Grushew, która powiedziała: „ Zamierzam je chronić dla Chwały i przyszłości Królestwa. Boga na ziemi , który potrwa tysiąc lat . ” 53
Ponieważ moja teoria nie rozważa widzialnego, ale niewidzialne przyjście Jezusa na końcu czasów, uważam, że dekret nie ma na nie wpływu. To niewidzialne przyjście nie oznacza, że ​​na ostatni sąd nastąpi trzecie przyjście, ponieważ zgodnie z moją propozycją, to niewidzialne przyjście na końcu czasów będzie oczekiwanym echem nadejścia na końcu świata. Więcej szczegółów na temat tej teorii, w poście „ blask jego przyjścia ” i „ Pierwsze zmartwychwstanie ”.

Inne problemy

Z jakim autorytetem mówisz te rzeczy? Mc 11, 28
Jeśli chodzi o autorytet akademicki, potwierdzam, że aby zrozumieć moje badania, nie trzeba posiadać żadnych zaawansowanych wyników badań. Metoda badawcza opiera się prawie wyłącznie na logice , to znaczy na podstawie wiarygodnych informacji formułuję logiczny argument, który prowadzi mnie do wniosków. Gdy podaję techniczne wskazówki, podaję źródło, z którego wyodrębniłem dane informacje. Dlatego mój program akademicki jest nieistotny.
Z drugiej strony uważam, że błędem jest patrzeć na stopnie uniwersyteckie, aby dostrzec wiarygodność niektórych proroczych studiów, ponieważ ich posiadanie nie jest gwarancją sukcesu, jak widzieliśmy przy nieudanej próbie innych uczonych, których tytuły nie wydają się im służyć bardzo 54 55
Tak doniosłej kwestii nie można zarezerwować tylko dla kilku uczonych, Bóg musiał ją udostępnić wszystkim zainteresowanym, bez względu na okoliczności.
« Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i  objawiłeś je maluczkim. „( Mt 11, 25 )„ Niech nikt się nie oszuka! Jeśli ktoś z was jest mądry na tym świecie, niech będzie głupi, aby być naprawdę mądrym. Ponieważ mądrością tego świata jest szaleństwo przed Bogiem. W rzeczy samej Pismo mówi: „Zaskakuje mądrych we własnej przebiegłości”, a także: „Pan zna rozumowanie mądrych i wie, że są daremni ” ( 1 Kor 3,18-20 )
Jeśli chodzi o autorytet moralny, potwierdzam, że jest to osobista inicjatywa pozbawiona jakichkolwiek pretensji niż zaspokojenie szczególnego pragnienia prawdy i odpowiedzi. Mam również nadzieję, że moja praca pomoże innym.
Nauczanie Kościoła katolickiego nie potępia takich badań, jak moje, i dlatego wielu przede mną czuło się swobodnie studiując proroctwa Apokalipsy i proponowało swoje interpretacje na ich temat prywatnie 56 również na liście papieży świętego Malachiasza 57 i ogólnie w innych kwestiach eschatologicznych 58 Moja propozycja nie jest ani bardziej ani mniejsza niż inna z tego punktu widzenia.
Inni znani znawcy Garabandal również wykazali zainteresowanie próbą ujawnienia możliwych dat:
Doktor Jerónimo Domínguez : był ojcem chrzestnym na ślubie Conchity. W czasie wywiadu z Conchitą w 1973 roku, stara się zdobyć datę cudu  dwa razy 59
Ojciec Gustavo Morelos : w wywiadzie z 1988 roku stwierdza, że ​​podczas rozmów z Conchitą próbował zgadnąć datę, ale nigdy jej nie zrozumiał. 60
Ojciec Luis Jesús Luna Guerrero : w rozmowach z Conchitą jako proboszcz Garabandal ujawnił, że Imię męczennika kończy się na EO, AO. 61
Jose Luís López de San Román : uznaje, że „ jakiś czas temu spekulował i poczynił domysły na temat dat ”. 62
Placido Ruiloba : „ najwłaściwszą datą wydarzenia byłoby 13 kwietnia 2000 r.” 63
Te często nieudane zapytania są odpowiedzią na naturalne i ludzkie obawy. „ Pragnienie wiedzy o człowieku powoduje, że każde pokolenie rozwija koncepcję rozumu i pije u źródeł wiary ”. i „ Miłość, prawdziwa miłość, nie oślepia, ale widzi. Częścią tego jest pragnienie wiedzy. […] Prosta wiara kieruje rozumem, aby otworzyć się na boskość, aby kierować się miłością prawdziwą, niech lepiej poznam Boga. Inicjatywa na tej drodze należy do Boga, który w sercu człowieka umieścił poszukiwania Jego Oblicza ” 64.
Prorok Daniel miał wielką troskę o daty wypełnienia się proroctw. Zanim zobaczyliśmy, w jaki sposób ich dociekania są wynagradzane przez Boga w Dn 9, 2 .
W Dn 12,6 : « Kiedy będzie koniec tych cudów? »
W Dn 12, 8 : « Mój Panie, co będzie ostatnią z tych rzeczy? »
Daniel uparcie pyta o daty, ponieważ jest to jego wielkie zainteresowanie i co Pan robi? Czy go gani? Czy go karze?: Odpowiada, udzielając mu tymczasowych wskazówek, zaspokajając pragnienie znajomości dat. Tak jak wtedy, gdy uczniowie pytają Jezusa prywatnie: « Kiedy to się stanie i jaki będzie znak waszego przyjścia i końca świata? » Mt 24, 3 Jezus ich nie koryguje, ale odpowiada im długim dyskursem eschatologicznym, pełnym znaków o czasach ostatecznych. Dlatego pisma święte pokazują, że zainteresowanie datami proroctw jest zgodne z prawem dla Boga.Paradygmatyczny przypadek tego zainteresowania przyszłymi datami znajduje się w apokryficznej Apokalipsie z Ezdrasza 65, gdzie prorok uparcie prosi o czas Mesjasza anioła Uriela, który stopniowo objawia coraz więcej znaków, a nawet zaskakujące tymczasowe wskazówki .
To ból za grzechy ludzi i ich bezradność prowadzi proroków do tęsknoty za szybką interwencją Boga. Biorąc pod uwagę obecne niewolnictwo światowego odstępstwa i antychrześcijańskie prawa niszczące społeczeństwo, dlaczego nie możemy się doczekać końca tego zła? Jak nie wierzyć, że wkrótce Bóg spełni swoje obietnice zbawienia? Ktokolwiek stracił tę nadzieję, postępuje przed tymi, którzy to czynią, jak powiedział św. Piotr: kpiną i sarkazmem. W głębi duszy nie odczuwają bólu za grzechy ludzi, który prowadzi do krzyku rozdartym sercem: „Przyjdź, Panie Jezu!” i to nieuchronnie budzi naturalny interes w doczesnych wskazówkach obecnych w różnych przepowiedniach.
A jeśli się mylisz, jaką odpowiedzialność bierzesz na siebie?
1º Możesz założyć całkowitą nieomylność wobec Boga. Moje ludzkie ograniczenia są oczywiste i nie muszę wyjaśniać, że mogę się mylić, ponieważ jest to oczywiste . Właśnie to jednoznacznie odzwierciedla tytuł tej książki. „ Nędzne jest wiedzieć, że jesteś nieszczęśliwy, ale wspaniale jest rozpoznać, że jesteś nieszczęśliwy” 66 . Nawet najwięksi naukowcy popełnili błędy 67, ale jak powiedział Ramón y Cajal, „ najgorszą rzeczą nie jest popełnienie błędu, ale próba uzasadnienia go „Istnieje wielka różnica między złym nauczycielem a fałszywym nauczycielem: ten pierwszy ma szlachetne serce, rozpoznaje swój błąd i chce go poprawić. Zamiast tego fałszywy nauczyciel nie dopuszcza żadnej korekty; jest pretensjonalny i arogancki, udając, że jego nauki zawsze przewyższają innych tylko dlatego, że należą do nich.
2. Jeśli moje obliczenia są prawidłowe, mogą pomóc innym ludziom. To jest powód, dla którego publikuję moje badania. Nie szukam żadnego znaczenia ani uznania.
3º Jeśli moje obliczenia są nieprawidłowe i moje prognozy nie  spełnią się, czy powinienem żałować, że spróbowałem ? Szczere poszukiwanie prawdy jest jedyną rzeczą, która kierowała i motywowała moje studia. Ponieważ szczere było również głoszenie św. Wincentego Ferrera , dla którego Antychryst urodził się w 1403 r. 68
Uważam również, że moje studia wykraczają poza poszukiwanie dat; niezależnie od tego, czy są one przestrzegane, czy nie, upewniłem się, że moje publikacje zawierają kompilację sprawdzalnych źródeł które mogą służyć jako podstawa do innych badań i użyteczne źródło walki z fałszywymi prorokami. Mam nadzieję, że przynajmniej ta propozycja służy uświadomieniu ludziom, że trzeba dobrze rozeznać proroctwa i przeczytać je według racjonalnych kryteriów, a nie wyłącznie emocjonalnych. Wydaje się równie konieczne podkreślenie znaczenia wierności nauczaniu katolickiemu jako niezbędnego światła dla bezpiecznego poszukiwania boskich tajemnic.

4. Nie jestem odpowiedzialny za niewłaściwe wykorzystanie mojej propozycji przez niektóre osoby. Obwinianie mnie za to jest tak niesprawiedliwe, jak obwinianie twórcy liny za uduszenia i trzymanie się ich. Równie niesprawiedliwe, jak obwinianie papieża Benedykta XVI za zabójstwo osoby religijnej usprawiedliwionej jego przemówieniem na Uniwersytecie w Ratyzbonie w dniu 09.12.2006 69 .

5. „ Osobiste ataki na mnie to cena, którą każda osoba, która ma wpływ (nawet niewielki), musi zapłacić ” 70 . Za publikację tej propozycji przyjmuję na siebie odpowiedzialność bycia przedmiotem ośmieszenia, pogardy i zniesławienia . Rozważę wszystko, co jest dobrze wykorzystane, jeśli służy większej chwale Boga. 2 Pe 3, 3-4: „ Wiedz przede wszystkim, że w dniach ostatecznych przyjdą ludzie kpiący i pełni sarkazmu, żyjący zgodnie ze swoimi namiętnościami, i którzy powiedzą:„ Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? ”

Czy nie akceptujesz żadnej krytyki ?
Z zadowoleniem przyjmuję wszelką konstruktywną krytykę mojego argumentu lub źródeł, na których ten argument się opiera.
Nie akceptuję żadnej krytyki, która podważa wniosek bez znajomości jego argumentacji, to znaczy opartej wyłącznie na uprzedzeniach.
Tak jak Kościół niesłusznie potępił naukowe wnioski Galileusza 71, a koledzy George’a Lamaitre’a (zwłaszcza Einsteina) również niesłusznie pomniejszali jego ekspansjonistyczną teorię wszechświata 72, nie należy popadać w błąd krytykując wniosek  bez zwracania uwagi na argumenty, które prowadzą do wspomnianego wniosku. Każdy ma prawo być za lub przeciw tej propozycji, ale nikt nie ma prawa jej krytykować bez jej zrozumienia .


Krytykowanie wniosków teorii bez zwracania uwagi na jej argumenty jest równie naganne, jak krytykowanie wiadomości, niezależnie od tego, czy przekazywane informacje są prawdziwe, czy nie. Jest leniwym umocnieniem 73 w domniemaniu własnej nieomylności.
Istnieją 3 rodzaje opinii: oparte na wielu argumentach, niektórych argumentach i bez argumentów. Opinie te są bardzo interesujące, ponieważ wartość opinii zależy od jakości argumentów, na których się opiera.

Chciałbym, aby moje opracowanie pomogło dostrzec siłę różnych przedstawionych argumentów. Ta siła zależy od jakości źródeł , które muszą być weryfikowalne i niezawodne.oznacza to, że można sprawdzić jego pochodzenie, które z kolei musi spełniać minimalne wymagania dotyczące wiarygodności. Zachęcam komentatorów, którzy czują się poruszeni, aby zakwestionować moje argumenty, aby zwrócili szczególną uwagę na te dwie zmienne, aby komentarze były rzeczywiście przydatnym wkładem.

Podstawowe prawo do domniemania niewinności stanowi: „ Każda osoba oskarżona o przestępstwo ma prawo być uznana za niewinną do czasu udowodnienia jej winy ”. Ciężar z dowodu Oznacza to, że każdy, kto złoży oświadczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, ma obowiązek udowodnić, co zostało powiedziane. Ta książka jest środkiem, za pomocą której zamierzam udowodnić moją teorię; podobnie każdy, kto twierdzi, że moja teoria jest błędna, ma obowiązek ją udowodnić, w przeciwnym razie brakuje jej sprawiedliwości.

Często uprzedzenia wobec mojej chronologicznej propozycji opierają się na przekonaniu, że niemożliwe jest odczytanie dat przepowiedni Garabandal. Wiara ta jest negatywnym poglądem na zdolność człowieka do zdobywania prawdziwej wiedzy z powodu oświecenia wiarą. Dlatego uważam, że ten pesymizm nie jest zgodny z nauczaniem Kościoła katolickiego: Fides et Ratio ani z pism świętych mówiących: „Pan nie czyni niczego, nie ujawniając swym sługom swego sekretu przez proroków ” Amos 3, 7 ; to objawienie nie może być nieczytelne, ponieważ gdyby tak było, nie byłoby prawdziwym objawieniem . Jak mamy myśleć, że Bóg objawia tymczasowe wskazówki, które prowadzą tylko w ślepy zaułek?
A jeśli ktoś zaprzecza: „ Pan objawia prorokom przyszłe sekrety, ale nie daty ”, powinien towarzyszyć temu stwierdzeniu pewnymi informacjami, które to uzasadniają, ponieważ proroctwa pism świętych są pełne tymczasowych odniesień, które pokazują one, wręcz przeciwnie, jak już omówione w ustępie 2 .

 

Czy myślisz, że zostałeś wybrany przez Boga?

To pytanie wydaje się złośliwe, ponieważ wszyscy jesteśmy wybrani przez Boga do każdego zadania, które wykonujemy, aby wypełnić Jego wolę. Dopóki moje prognozy nie zostaną spełnione, nie będziemy wiedzieć, czy zostałem wybrany do tego konkretnego zadania.
Jeśli nie spełnią się, to będzie znaczyło że nie zostałem wybrany z powodu moich umiejętności, jak i moich ograniczeń. Moja bezużyteczność dla tego zadania objawi chwałę Boga, a nie moją, stosownie do słów Pawła:
„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej*, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.  Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;  i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,  tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. „ 1 Kor 1, 26-29 .

Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, dlaczego tak niewielu zdaje sobie sprawę z powagi naszego obecnego kryzysu ?

”Ponieważ ludzie nie chcą wierzyć, że ich czasy są złe, częściowo dlatego, że implikuje to zbyt wiele samooskarżeń, a przede wszystkim dlatego, że nie mają oni żadnych norm poza sobą, by zważyć swój czas. Tylko ci, którzy żyją wiarą, naprawdę wiedzą, co dzieje się na świecie. Wielkie masy bez wiary nie zdają sobie sprawy z zachodzących procesów destrukcyjnych. […] Zło musi przyjść, aby nas odrzucić, gardzić nami, nienawidzić nas, prześladować, a następnie określimy naszą lojalność, potwierdzimy naszą wierność i potwierdzimy, po której stronie jesteśmy. Jak zamanifestują się silne i słabe drzewa, jeśli nie wieje wiatr? Nasza ilość zmniejszy się, ale nasza jakość wzrośnie. Wtedy słowa Naszego Mistrza zostaną zweryfikowane: ten, kto nie spotka się ze mną, zostanie rozproszony. […] Im bardziej możemy przewidzieć miejsce docelowe, tym bardziej możemy go ominąć„Błogosławiony arcybiskup Fulton Sheen; audycja radiowa 26 stycznia 1947 r .; Matermundi ; 07/10/2019 .

Podsumowanie i źródła

„ Przepowiednia zostaje wyjaśniona (ponieważ wszystkie są niejasne), gdy zbliża się jej spełnienie ” – mówi Bossuet. A teraz jesteśmy znacznie bliżej Drugiego Przyjścia, oczywiście niż pierwsi chrześcijanie. 74

Cóż, wszyscy, co wierzymy w Garabandal, są zgodni, że wypełnienie proroctw jest już blisko. Ten fakt i pomoc technologiczna, którą mamy dzisiaj, aby uzyskać informacje, mogą być kluczem do prawidłowego rozszyfrowania ukrytych zagadek w tych przepowiedniach.

Niech święty Vincent Ferrer , anioł Objawienia 75, wstawia się za tym, aby Bóg oświecił nas wszystkich w naszych badaniach czasów ostatecznych oraz że są one użyteczną pomocą w rozpoznawaniu znaków obecnych czasów i prowadzą nas do większej świadomości i pilnego życia według wezwań Dziewicy do nawrócenia.

– Moja chronologiczna propozycja skutecznie pomaga chronić się przed fałszywymi prorokami .

– Studium proroctw podoba się Bogu.

– Chociaż z jednej strony Jezus chce oderwać nas od chorobliwej obsesji na punkcie dat, z drugiej strony te same pisma zachęcają nas do analizowania i interpretowania znaków czasu.

– Bóg dał nam wskazówki do interpretacji i rozpoznania.

– Kościół nie potępia wiary i badań  objawień, które nie są potępiane przez Kościół, jeśli nie są sprzeczne z doktryną katolicką. Nie ma też żadnego prawa kościelnego, które dziś zabrania studiowania dat, dlatego jest dozwolone, zgodnie z maksymalnym prawem „Permittiur quod non prohibetur „również przyjął Kodeks Prawa Kanonicznego 76 77 .

– Myślę, że moja teoria o drugim przyjściu Chrystusa nie może być uznane za heretycką lub nawet błędną doktrynalnie, nawet jako  niebezpieczna nauka, bo ona nie zaprzecza żadnej prawdy wiary , ani wiary w katolickie Magisterium. Więcej we wszystkich sprawach dotyczących prawd wiary poddaję moje osobiste opinie wszelkim przepisom, które właściwy organ kościelny uzna za stosowne.

______________________________________

  1. P. Justo A. Lofeudo; „Oczy Joeya”; Niebo do Garabandal; nr 4 , lipiec-sierpień 2014 r .; str.5 // źródło 2
  2. Glenn Hudson; „Przesłanie Garabandala”; Grupa na Facebooku; 08/25/2014 ; 18.09.2014 ; 11.03.2014 ; 01.01.2015
  3. Luis E. López Padilla; Twitter; 4/7/2015
  4. Luis E. López Padilla; „ Błędy prorocze ”; Apokalipsa maryjna; 04.09.2015
  5. Miasto Marii; „Ważne wyjaśnienie”; Facebook; 12.09.2015 ; 28.12.2015

Odzyskiwanie danych Poczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie wyciąć lub skopiować.

 1. Fundacja „Dom Matki wszystkich ludzi, Matka młodzieży”; „ Wkrótce nadejdzie„ Powiadomienie ”; 30/04/2016
 2. Jose Luis López z San Román; „ Artykuł JCS-V z zeznaniami Ivana C. ”; 21.09.2016
 3. Jose María Zavala, 11.6.2016; „ Nie bój się!
 4. Jose María Zavala, 11.12.2016; „ Przyjdź, Panie Jezu!
 5. Mons. Jose Ignacio Munilla; „ Katechizm 673-674 Chwalebne przyjście Chrystusa, nadzieja Izraela ”; enticofio.org
 6. P. Samuel Bonilla, 15.09.2017; Aciprensa, „ WIDEO: Czy koniec świata będzie 23 września? Katolicki ksiądz odpowiada
 7. Jose Luis Saavedra, 02.01.2018; „ Garabandal-talk. Kolokwium w kolarstwie jeździeckim w Barcelonie ”. 1:19:00 wideo
 8. Abraham Lincoln ; Akifrases.com
 9. Jacinta , sierpień 1979
 10. Mari Loli , 1984
 11. Jacinta , 1983
 12. Conchita w różnych wywiadach; patrz przypisy w poście „ dzień cudów
 13. Ojciec Eusebio García de Pesquera; Pospieszył na górę ”;3. część, Cap. I: „1963: rok w nawiasach”; „Zostało tylko trzech papieży; p.562–564
 14. Conchita , 1980
 15. Jan Paweł II; Fides et Ratio ”; Wstępne powitanie; Rzym, 14.09.1998
 16. Leonardo Castellani; „ Czy Chrystus powraca, czy nie powraca? „;Sekcja 1 La Parusía, pto.3 „Moje słowa nie przeminą”; str. 18; Wyd. Vortex, rok 2004.
 17. Galileo Galilei ; Wikicytaty
 18. GK Chesterton ; «Aby wejść do Kościoła, musisz zdjąć kapelusz, a nie głowę»; Watykan, 06/10/2001
 19. Pablo J. Ginés; Madryt, 15.01.2018; „ Szkoda, że ​​irracjonalizm wkracza do Kościoła ” – mówi Javier Igea, pastor i astrofizyk
 20. Katechizm, 159
 21. Papież Franciszek; Angelus; Rzym, 11/15/15
 22. Papież Franciszek;Papież wyjaśnia, jak odróżnić dobrą ciekawość od zła ”; Watykan
 23. Walencka biblioteka cyfrowa; „ Kazania św. Wincentego Ferrera: w których zajmuje się nadejściem antychrysta i ostatecznym sądem ”; p.126; S. XVI
 24. Jose Antonio Fortea, Enoch i Nephilim ; „Olbrzymy i powódź”, s. 23; Madryt 2018
 25. MIRJANA DRAGICEVIC ; Urodził się w Sarajewie 18 marca 1965 roku
 26. P. Fortea; YouTube; „ TERAZ TAK PODEJMUJEMY DO ETAPU OCZYSZCZANIA CYWILIZACJI ”; rok 2015; „Myślę, że zbliżamy się teraz do etapu oczyszczenia, ale nie kraju czy kontynentu, całej globalnej cywilizacji” – min. 6:55 „Wierzę, że Bóg zainterweniuje w tym pokoleniu” – min. 7:55; „Nie jest nierozsądne myśleć, że w tym pokoleniu za 20 lat możemy zaangażować się w oczyszczenie prawdziwie apokaliptycznych postaci”. min.26:00; „Jesteśmy w 2015 roku” min. 29:15 // Diego Manetti; „ Jesteśmy w przededniu zmiany czasu, zarówno dla świata, jak i dla Kościoła […] Diabeł poprosił Boga o czas, aby mógł przetestować Kościół w określony sposób; Bóg dał mu ostatnią z dwudziestu stuleci dwumiesięcznej ścieżki Kościoła. Następnie jasne jest, że Matka Boża, tuż przed rozpoczęciem ostatniego stulecia próby, zaczyna mówić wszystkim: „Nawróćcie się, pokutujcie, wróćcie do Boga, nie obrażajcie Jego Świętego Imienia ”; Javier Lozano; „Dlaczego Dziewica pojawiła się tak często w ciągu nieco ponad wieku? Podwójnie przewodząca nić współczesnego wyglądu ”; 6/6/2018
 27. Antonio Cañizares na początku Roku św. Wincentego Ferrera: « Gigantyczny apostoł europejskiego chrześcijaństwa »; Walencja, 07.04.2018
 28. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec.23; str. 466
 29. Zobacz Hildegarda de Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec.41
 30. Dekret Świętej Kongregacji o doktrynie wiary; AAS58–1966 ; p.1186; zatwierdzony przez SS Pawła VI, 14 października 1966 r. i opublikowany 15 listopada 1966 r. w AAS 58/16 do 29 grudnia 1966 r., wchodząc w życie 29 marca 1967 r.
 31. Kodeks Prawa Kanonicznego; Tytuł I; „ O obowiązkach i prawach wszystkich wiernych ”; Kanon 214; ogłoszone przez Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r.
 32. Tamże; Kanon 221,3
 33. Mario Castellano; „ Praktyka kanoniczna objawień maryjnych ”; czapkaXXVII z Enc. Mariana „Theotocos”; Ed. Studium; Madryt, 1960; p.489–490
 34. Vittorio Messori, wywiad z Andreą Zambrano; „ Laurentin studiował objawienia Dziewicy i dlatego inni teologowie patrzyli na niego źle, mówi Messori ”; 09/17/2017 // Podaję paradygmatyczny przykład błędnego argumentu typu manichejskiego z powodu tych uprzedzeń: „ W tych niespokojnych czasach mniej Escorial i więcej żłobu w Betlejem; mniej Garabandal i więcej Biblii; mniej medjugorizmu i więcej prostoty w Duch; mniej proroctw i więcej katechizmu; mniej objawień i więcej sakramentów. A przede wszystkim więcej zdrowego rozsądku, więcej miłości i więcej nawrócenia do Chrystusa, Pana, proszę. „; Jose Antonio Méndez; „ Garabandal, Escorial, Medjugorje i inne apokalipsy ”; 16.12.2013
 35. Katechizm nr 676
 36. Leonardo Castellani; „ Apokalipsys of San Juan ”; Rok 1963
 37. Manuel de Lacunza i Díaz; „ Przyjście Mesjasza w chwale i magestadzie. Biorę 1 ‚; rozdział V
 38. Papież Leon XIII; Encyklika „ Providentisimus Deus ”; pkt 33; 18/18/1893
 39. S. Augustine; DE GENESI AD LITTERAM, księga VIII, poz. 7.13 ; „Paradisi flumina vera fuisse”
 40. Papież Leon XIII; Encyklika „ Providentisimus Deus ”; pkt 36; 18/18/1893
 41. Papież Leon XIII; Encyklika „ Providentisimus Deus ”; pkt 21; 18/18/1893
 42. Święty Augustyn;Miasto Boże, książka XX, cz . VII akapit 1 .
 43. Święty Hieronim;Komentarz do Izajasza 18 ”; przedmowa; ust. 3
 44. Kongregacja ds. Świętego Oficjum; „ Dekret z dnia 21 lipca 1944 r. ”; Acta apostolicae Sedis; str. 212 pdf
 45. Katechizm nr 676
 46. Mons. Jose Ignacio Munilla; „ Katechizm 675–677 ”; enticofio.org
 47. Manuel de Lacunza i Díaz; „ Przyjście Mesjasza w chwale i magestadzie. Biorę 1 ‚; rozdział V; V. Niektóre referencje.
 48. Virgin Mary of Grushew ”; Kwiecień 1988; forumsdelavirgen.org / i / José Gregorio Paris; „Czas czasów: orędzia maryjne”; Ediciones De Buena Tinta, 1. wydanie; Kwiecień 2013 r .; Ch.III: „pozory nie rozpoznane”; Grushew; str. 360
 49. Teolog Ronald Conte; „ Ostrzeżenie nie miało miejsca w Wielki Piątek 2017 r. ” 15/15/2017; „Muszę więc powiedzieć, że nie wiem, kiedy nastąpi Ostrzeżenie i Cud lub kiedy zaczną się sekrety Medziugorja”
 50. Antonio Yagüe; „ Kometa Elenin i zawiadomienie Garabandal ”; rok 2011
 51. Na przykład ojciec Castellani w swojej książce „ Apokalipsis de San Juan ” i licznych wykładach na temat czasów ostatecznych
 52. Na przykład Ojciec Igartúa w swojej książce „ Zagadka proroctwa św. Malachiasza o papieżach”
 53. Na przykład ojciec Enrique Cases w swoim eseju „ Jezus kontra szatan
 54. Conchita González; Wywiad z 1973 r. , Reżyseria dr Jerónimo Domínguez; min. 23: 02 i 28:58
 55. Centrum San Miguel de Garabandal; „ Wywiad z ojcem Gustavo Morelosem ”; Wigilia styczeń-kwiecień 1988; wywiad przeprowadzony w Rzymie 6 maja 1986 r. przez Marię C. Saraco
 56. Jose Luis López z San Román; Huesca, 16.06.2012 ; min.15:00; gloria.tv
 57. Jose Luis López z San Román ; poczta prywatna od 02.02.2015
 58. Placido Ruiloba; „ O dacie cudu
 59. Benedykt XVI;Spotkanie ze światem akademickim ”; Podróż apostolska do Czech; Praga, 27 września 2009 r.
 60. Angeologia; „ Księga Ezdrasza IV, Apokalipsa Ezdrasza
 61. Blaise Pascal ; słynne cytaty
 62. Rocío P. Benavente; „ Nauka jest również błędna: dziesięć dużych błędów jasnych umysłów ”; 28.05.2014
 63. José Guadalajara Medina; „ Wiek antychrysta i data końca świata według Fray Vicente Ferrer ”; s.16: „żarliwy kaznodzieja dominikański mylił się, ponieważ Antychryst nie urodził się fatalnie w 1403 r., a świat nie rozpadłby się w 1437 r .; popełnił błąd z naiwnością, choć bez wrogości „
 64. Przemówienie w Ratyzbonie; reakcje i reakcje przeciwne
 65. Ojciec Jose Antonio Fortea;Do Federico Jiméneza Losantosa, kiedy jemy obiad? „;13.09.2016
 66. Jan Paweł II;„Wracając do sprawy Galileusza, z pewnością zdajemy sobie sprawę, że musiał cierpieć z powodu organizmów Kościoła”; Rzym, 9 maja 1983 r .; „ Kościół i nauka ”; Sprawa Galileo; Osservatore Romano
 67. Eduardo Riaza; „ Georges Lemaître i Wielki Wybuch. Proszę nie przesądzać ”; Spotkanie w 2010 r .; Opublikowano w czasopiśmie Our Time, nr 681; Październik-grudzień 2013
 68. Miguel Pérez Pichel; „ Papież Franciszek prosi, aby nie bać się odkryć naukowych i prawdy ”; Watykan, 05.12.2017; „Nie ma powodu, aby bać się prawdy lub umocnić się w zamkniętych pozycjach, ale przyjąć wiadomość o odkryciach naukowych z postawą absolutnej pokory”
 69. Ojciec Leonardo Castellani; „ Katechizm dla dorosłych ”; Będzie parousia; str. 101; Wyd. Duża grupa ojczyzny
 70. Paulino Álvarez, OP; „ Święci, błogosławieni, czcigodni Zakonu Kaznodziejów ”; San Vicente Ferrer; p.512; rok 1919; 2. edycja;Redakcja Różańca Świętego; z imprimatur; „Powiedział tam przed chrześcijanami i Żydami:„ Święty Jan w Apokalipsie mówi, że widział anioła lecącego głośno po niebie: „Bójcie się Boga i czcijcie go, bo nadchodzi godzina sądu”. Ten anioł to ja. Słysząc to, usłyszeli pomruki zaskoczenia i dezaprobaty wśród słuchaczy.
 71. Martín de Torrecilla; „… wyjaśnienie wszystkich zasad prawa kanonicznego .”; Villa-Nueva, 1721; p.151, 17 do 17; „ To , czego nie zabrania żadne prawo kościelne, eo ipso, powinno być uznane przez Kościół za dozwolone
 72. Dr Gareth Leyshon, dyrektor ds. Edukacji religijnej dorosłych, archidiecezja Cardiff (2018); Pablo J. Ginés / ReL 8 czerwca 2018 r. „ W prawie kanonicznym istnieje zasada, która mówi, że gdy prawo wyraźnie nie zabrania czegoś, można to uznać za dozwolone

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 81 Komentarzy »

Koniec czasów – Początek

Posted by Dzieckonmp w dniu 7 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1.- Wprowadzenie
2.- Pani Wszystkich Narodów
3.- Strażnik wiary
4.- Wizyta papieża w Moskwie
5.- Podsumowanie i źródła

 

Wprowadzenie

 

Powody, dla których uważam, że obecny kryzys na Ukrainie związany jest z zasadą wydarzeń prowadzących do wielkiej wojny.
We wpisie „ fałszywy pokój ” wydedukowałem, że przed wojną nastąpi pogorszenie zimnej wojny. Kryzys ukraiński powoduje wydalenie Rosji z G7 i znacznie pogłębia napięcia międzynarodowe:

Biskup Odessy 1 : „Proszę rządy krajów na całym świecie, aby zrobiły wszystko, co konieczne, aby zatrzymać Rosję Putina, zanim będzie za późno dla wszystkich ”.

Minister Niemiec 2 : „Krwawe obrazy Odessy pokazały nam, że jesteśmy zaledwie kilka kroków od otwartej konfrontacji wojskowej na Ukrainie”. „Ten konflikt może zakończyć architekturę bezpieczeństwa osiągniętą w Europie przez dziesięciolecia. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć nowej zimnej wojny”.

Były kanclerz Niemiec 3 : Helmut Schmidt ostrzegał przed ryzykiem związanym z trzecią wojną światową: „Ryzyko pogorszenia się sytuacji, jak w sierpniu 1914 r., Rośnie z dnia na dzień”.

– Rosyjska telewizja wyjaśnia, jak Moskwa może zaatakować Niemcy 4
W tym nowym scenariuszu kraje znajdujące się po przeciwnych  końcach pokazanej na górze planszy:
 
NA RZECZ ROSJI
Chiny powstrzymują się od głosowania
Rosję wspierają Chiny oraz: Wenezuela, Boliwia, Kuba, Nikaragua, Białoruś , Armenia, Korea Północna, Syria, Sudan i Zimbabwe – są tradycyjnymi sojusznikami Rosji.
PRZECIWKO ROSJI
Kraje sojusznicze przeciwko Rosji: G7 : Kanada, Francja , Niemcy , Włochy, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, Polska , Hiszpania
Oprócz tego następujący członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ głosowali przeciwko referendum w sprawie Krymu : Irlandia Północna, Argentyna, Australia, Czad, Chile, Jordania, Litwa, Luksemburg, Nigeria, Korea Południowa, Rwanda.
Unia Europejska

Pani Wszystkich Narodów

Ta aneksja Krymu przez Rosję powoduje skok w pogarszaniu się stabilności międzynarodowej. Rosja jest czynnikiem destabilizującym, który zmusza narody do poparcia stron. Ta rosyjska rola została przepowiedziana przez Dziewicę w Amsterdamie 5 :

Potem słyszę, jak Pani mówi dwa razy: „ Korupcja ”. Potem mówi: „ Rosja zrobi wszystko  oszustwem. Nadejdzie rewolucja ”. Teraz widzę Ziemię i wydaje się, że była bitwa. Następnie Pani mówi: „ Natura także się zmienia ”. Słyszę: „ Nie ma już Chrystusa ”.

Przepowiednia o oszustwach Rosji już się spełnia: 10 kłamstw Rosji , Professionali Trolle Rosji , „ Internet Research Agency
Dziewica przedstawia także Ukrainę podczas „ przerażającego spektaklu ” 6 :

Następnie widzę Azję. Potem widzę, że Pani rozkłada ramiona, jakby chroniła część, która wydaje mi się Ukrainą . Wtedy widzę  w Rosji , po lewej stronie u góry, rażące i oślepiające światło. Jest tak, jakby ono wytryskiwało z ziemi. To jest straszny widok.  „I nie widzisz nic więcej” – mówi Pani i jestem oślepiona tym światłem. Potem widzę wyschniętą równinę. To widok pełen grozy, tak jakby przeszła ponad tym śmierć.

.

Następnie widzę przed sobą ludzi w chustach wokół głów. Okryci są szerokimi płaszczami i przytrzymują je rękoma skrzyżowanymi na piersiach. Pani wskazuje na tych ludzi i mówi: „Również tam rozegra się znowu walka o Ziemię świętą i oni będą toczyć pojedynek o Nasze miejsce”.

Ta wzmianka o Rosji i Ukrainie, wraz z „ suchą równiną ”, gdzie przechodzi śmierć, zbiega się z przedwojennym napięciem na Ukrainie. Sekwencja jest opisana w następującej kolejności:
1) Pani chroni Ukrainę
2) Oślepiające światło horroru, które wybucha z ziemi w Rosji
3) Śmierć
4) Walcz o Ziemię Świętą
Według mojej propozycji może to pokrywać się z:
1) Obecnym kryzysem na Ukrainie
2) Wojną komunistyczną
3) Pustkowiem świata
4) Inwazją na Ziemię Świętą (według Garabandal komunizm przejmie cały świat).

Strażnik wiary

W latach 1988–1990 Dziewica objawiła się wizjonerce Patricii Talbot Borrero w mieście Cajas (Ekwador) pod wezwaniem „ Strażnika wiary ”. 7

Stowarzyszenie María Madre Guardiana de la Fe jest instytucją non-profit zatwierdzoną kościelnie 1 maja 2000 r. Przez Monsignor Vicente Cisneros, drugiego biskupa diecezji Ambato (1969-2000).  Cajas został ogłoszony Sanktuarium Archidiecezji Cuenca przez Monsignora Cisnerosa Durána, 2 grudnia 2002 r. 8

26 grudnia 1988 r. Dziewica powiedziała w Ekwadorze 9 :

„ Wojna się zbliża. Rozpocznie się ona od fałszywych traktatów pokojowych,  którym nie powinniśmy ufać. Będzie zaangażowanych wiele krajów, w tym: Chiny, Rumunia , Rosja i Stany Zjednoczone.” Módlcie się za Związek Radziecki, Rosję, Stany Zjednoczone, Czechosłowację i Chiny. Kraje te będą zaangażowane w III wojnę światową . ”

Również w objawieniach w Salta (Argentyna) Matka Boża mówi 10 :

„ Wkrótce wybuchnie wojna, która będzie bardzo krwawa ”.

Mówi „bardzo” krwawa wojna. To proroctwo jest zatem zbieżne z proroctwem Strażnika wiary.

Uważam, że wzmianka przez  Strażnika wiary o Rumunii i Czechosłowacji może być łącznikiem „krwawej wojny” z wydarzeniami na Ukrainie, które już mają miejsce.
Jak widać na zdjęciu po prawej stronie, Ukraina graniczy z Rumunią i Morzem Czarnym, gdzie odsetek ludzi rosyjskojęzycznych jest większy niż 50%. Ta okoliczność jest argumentem stosowanym przez Rosję w celu uzasadnienia aneksji Krymu. Teraz Rumunia obawia się rosyjskiego ekspansjonizmu wobec Mołdawii, wykorzystując pragnienie przyłączenia do Rosji  mołdawskiego terytorium Naddniestrza .
Matka Boża potwierdza, że ​​wojna rozpocznie się od fałszywych traktatów pokojowych, w których będą uczestniczyć między innymi takie  kraje jak: Rosja, Chiny, USA i Rumunia. Zakłada się , że Rosja, Chiny i USA będą  zaangażowane, ale dlaczego Matka Boża wymienia Rumunię? Możemy założyć, że ekspansjonistyczna żarłoczność Rosji nie zatrzyma się na Ukrainie, a obecny konflikt na Ukrainie rozciągnie się najpierw na Mołdawię, a następnie na Rumunię, którą Rosja ogłosiła jako „ wyraźne zagrożenie ” z powodu tarczy antyrakietowej NATO.
Kryzys doprowadzi do podpisania traktatów pokojowych, które nie będą przestrzegane. Dlatego zgodnie z orędziami Strażnika wiary możemy przyjąć następującą kolejność wydarzeń:
1. kryzys rumuński – 2. traktaty o fałszywym pokoju – 3. wojna.
Trudno wiedzieć, jaką rolę odegra w tym wszystkim Republika Czeska ; W sercu Europy jest bardzo zależnym krajem od energii z Rosji, która jest jego głównym dostawcą gazu. Z tego powodu Czesi sprzeciwiły się sankcjom nałożonym przez UE na Rosję za konflikt na Ukrainie.

Jak widać na obrazku po lewej, konflikt ukraiński ekonomicznie dotyka całą Europę, ponieważ Rosja dostarcza 30% gazu do Europy, a ponad 50% rosyjskiego gazu jest eksportowane przez Ukrainę. Napięcia zachodu z Rosją zawsze koncentrują się na Europie Środkowej : Litwie, Polsce, Ukrainie, Mołdawii … co jest zgodne ze wzmianką o Czechosłowacji i Rumunii w proroctwach maryjnych.

Wizyta papieża w Moskwie

„ Papież pojedzie do Rosji, do Moskwy. Gdy tylko wróci do Watykanu, w różnych częściach Europy wybuchną działania wojenne ”.

Według Albrechta Webera: „Conchita powiedziała to w długiej rozmowie w domu 14 listopada 1965 r.” 12

Zauważmy, że działania wojenne wybuchną po powrocie papieża z Moskwy, dlatego wizyta papieża w Moskwie nastąpi przed działaniami wojennymi, to znaczy przed wojną.
Faith Guardian powiedział, że wojna „ rozpocznie się od fałszywych traktatów pokojowych ”. Porównując to objawienie z informacjami zawartymi w książce pana Webera, możemy wywnioskować, że fałszywe traktaty pokojowe, wizyta papieża w Moskwie i późniejszy wybuch działań wojennych będą powiązane. Wniosek ten umiejscawia wizytę papieża po fałszywych traktatach pokojowych, ponieważ wyrażenie „zaraz po powrocie do Watykanu” implikuje, że wybuch wojny nastąpi niemal jednocześnie z wizytą papieską.

Dlaczego miałby odwiedzać papież Moskwę? Odpowiedzi udziela arcybiskup Moskwy Paolo Pezzi 13 na pytanie dotyczące możliwej wizyty papieża w Moskwie: „ Poprzednie zaproszenia ostatniego zmarłego przywódcy radzieckiego Michaiła Gorbaczowa i pierwszego prezydenta Rosji do zmarłego już Jana Pawła II, Pezzi odnosi  do trudnej sytuacji politycznej po upadku ZSRR. ”

 

Oznacza to, że zaproszenia, które papież otrzymał od Moskwy, zawsze zależały od szczególnej „trudnej sytuacji politycznej”. Dlatego przed wizytą papieża w Moskwie możemy założyć przedwojenny klimat, który doprowadzi do wybuchu działań wojennych, a wizyty papieża nie da się uniknąć. Ten stan przedwojenny został szczegółowo przeanalizowany we wpisie „ Fałszywy pokój ”.

Zauważmy, że zarówno wizyta papieża Franciszka w Moskwie , jak i wybuch działań wojennych to dwa bardzo rzadkie wydarzenia. Gdy oba będą się odbywać jednocześnie zgodnie z przepowiedniami, będzie to wyraźny znak, że będziemy świadkami początku wojny dziesięciu prekursorskich królów antychrysta. Kolejne spełnianie się innych proroctw będzie znakiem czasów wielkiego ucisku.

 

Podsumowanie i źródła

1) Kryzys ukraiński może być wstępem do kolejnego kryzysu w Rumunii, a następnie krwawej wojny.

2) Rosja już destabilizuje pokój na świecie , robiąc wszystko oszukańczo.

______________________________________

 1. Bronisław Biernacki, katolicki biskup Odessy-Symferopoli (Ukraina); 03/13/2014; Informacje katolickie
 2. Frank-Walter Steinmeier; Niemiecki minister spraw zagranicznych; 05.06.2015; El País
 3. Helmut Schmidt; Były kanclerz Niemiec; Maj 2014 r .; Bild
 4. Rosyjski kanał TV-5; Kluczowy program; 02/13/2015; www.infobae.com // „Tak Rosja przygotowuje się do wojny z Europą”; Xavier Nicolás; Moskwa, 12.09.2016; Według Putina: „ Granice Rosji nigdzie się nie kończą
 5. Ida Peerdeman; wiadomość 16; 5/7/1949; www.capillacatolica.org
 6. Ida Peerdeman; wiadomość 25; 12/10/1950; www.capillacatolica.org
 7. Ojciec Jordi Rivero; hearts.org; „Strażnik wiary”; a także Catholic.net; „Strażniczka wiary” // Obecnie Patricia Talbot cieszy się błogosławieństwem swojego biskupa, aby być świadkiem orędzi Dziewicy na całym świecie; Była modelką i Dziewica pojawiła się z przesłaniem dla świata: złoży swoje świadectwo w Hiszpanii ”; ReL; 05.11.2017
 8. Fundacja Cari Filii; „Strażnik wiary”
 9. Patricia Talbot; El Cajas, Ekwador; 12/26/1988; Objawienia katolickie // Wizje Jezusachryst ↑ ↑
 10. Maria Livia; Salta, Argentyna; Październik 1990 r .; www.inmaculadamadre-salta.org
 11. Titus Corlatean, rumuński minister spraw zagranicznych; 14.03.2014; ABC // Putin; Jeśli wczoraj istniały części terytorium Rumunii, które nie wiedziały, co to znaczy być w centrum uwagi, dziś będziemy musieli podjąć pewne działania, które zagwarantują nam bezpieczeństwo ”; RT, 27.05.2016
 12. Barry Hanratty; Garabandal Journal; „Przepowiednia Garabandala o komunizmie”; Listopad-grudzień 2003; ourlady.ca // Jacques Serre & Beatrice Caux; „Garabandal”; p. 132
 13. Paolo Pezzi, arcybiskup Moskwy; 01.05.2014; Agencja EFE ; Ignacio Ortega; Źródło 2 i 3

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , , , , | 19 Komentarzy »

Koniec czasów – Dziewiąta godzina

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Analiza związku między liczbą dziewiątą a końcem świata

1. – Koniec świata
2.– 666
3.- Żniwa
4.- Garabandal
5.- Inne uwagi
6.- Podsumowanie
7.- Źródła

Koniec świata

J 4, 40 : „ Taka jest wola mego Ojca: aby ten, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał Życie Wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ”.
J 4:54 : „ Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma Życie Wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ”.
12, 48 : „ Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym

„ Ostatni dzień” to dzień końca świata 1 . Dziewięć to ostatnia cyfra i cyfra arabskiego systemu liczbowego, dlatego oznacza „koniec”.

Święta Brygida : „… ponieważ w siódmej godzinie nastąpi zmartwychwstanie ciał, a w ósmej godzinie szczęście dusz i ciał się zakończy ” 2 . Według mojej analizy ósma godzina odnosiła się do 1000 lat panowania Chrystusa na ziemi. Zacznie się od triumf Kościoła, a kiedy skończy się ósma godzina, nastąpi koniec świata, abyśmy mogli powiązać koniec świata z końcem ósmej godziny, a zatem także z początkiem dziewiątej godziny, Wieczność

Święty Bazyli w swoim Traktacie o Duchu Świętym broni znaczenia nazywania niedzieli „ ósmym dniem ” nie tylko dlatego, że „ w dniu zmartwychwstania pamiętamy o łasce, która została nam udzielona, ​​ale także, jak sądzę, ponieważ ten dzień jest w pewnym sensie obrazem  przyszłego czasu . ” Jeśli zatem liczba 8 jest „liczbą zmartwychwstania”, a więc jest związana z oczyszczeniem czasów ostatecznych, kiedy Kościół umrze i zmartwychwstanie, liczba 9 w Biblii jest „liczbą celu lub wyroku „ 3 .

„ Gdy liczba wybranych zostanie zakończona, […] tego dnia nadejdzie kataklizm końca świata ” 4 . Sw. Hildegarda wiąże dzień końca świata z liczbą wybranych, czyli 144 000 zgodnie z Obj. 7, 1-8 . Zauważ, że: 1 + 4 + 4 = 9. Cóż, liczby 144 000 nie można interpretować dosłownie jako liczby wybranych, ponieważ jest to bardzo niska liczba, biorąc pod uwagę, że świat ma obecnie 8 miliardów mieszkańców. Liczba ta jest zwykle interpretowana jako liczba symboliczna oznaczająca pełnię 5 , ale czy w świetle objawień Scivias może ona również ukrywać tymczasową wskazówkę? Zakładając, że dziesięciotygodniowe proroctwo Henocha dzieli historię na 6000 lat, jeśli podzielimy 144 000/6000 = 24; Wydaje się zatem, że związek między liczbą wybranych a osią chronologiczną Enocha wynosi 24 godziny na dobę, o czym wspomina również Sw. Hildegarda . Ponieważ jeden dzień ma 1440 minut, jedna minuta Hildegardy odpowiadałaby 100 wybranym. Relacja między „kalendarzem apokaliptycznym” a czasem naturalnym byłaby wybrana na 2 miesiące kalendarzowe . Zgodnie z moją propozycją w centrum osi chronologicznej jest zmartwychwstanie Jezusa, o godzinie 12 w południe, rok 33, a jeśli koniec nastąpi o godzinie 24, w roku 3033, tabela chronologiczna wyglądałaby następująco:

„ Syn zatracenia przyjdzie u progu nocy, kiedy słońce już zachodzi, a dzień się kończy , gdy zbliża się pełnia czasu, a świat osiąga kres swojej ścieżki ” 6 .
Chociaż nie jest to bardzo dokładna droga, w zależności od miesiąca i miasta, zachód słońca zwykle zdarza się między 19:00 a 21:00 (na przykład w Bingen w Niemczech, 11 kwietnia zachód słońca ma miejsce o godz.20:14 ), więc przyjście syna zatracenia zmieści się po 20 godzinach, a więc około 2033 r.

666

Ciekawe, że jeśli dodamy pierwsze 144 miejsc po przecinku liczby pi, wynik wynosi 666. Jaki jest związek dziewiątej godziny z liczbą 666? Uwaga: 6 + 6 + 6 = 18:   1 + 8 = 9.
We wpisie „ Enoch ” obliczyłem, że dziesięciotygodniowe proroctwo opowiedziało historię 6000 lat ludzkości, zbieżną ze starożytną żydowską i chrześcijańską tradycją . Jeśli podzielimy 6000 przez 666, okaże się: 9’009009009. Ponieważ 666 jest liczbą antychrysta ( Ap 13, 18 ), możemy przypuszczać, że wynik ten wskazuje liczbę antychrystów, którzy pojawią się w ciągu 6000 lat według proroctwa Henocha.

Przypuszczenie to wydaje się potwierdzone w Ap 17, 10-11 , w którym napisano: „ I siedmiu jest królów : pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.  A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest  ósmym królem , a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. ” Jan wiąże Bestię z ósmym królem , to znaczy z antychrystem, który powstanie Na koniec czasu. Kiedy mówi „ należy do grupy siedmiu, a także idzie do upadku ”, wydaje się wskazywać, że jest to ósmy antychryst. Ale ta bitwa nie będzie ostatnią , zgodnie z Obj. 20, 3 : „ A gdy tysiąc lat się wypełni, Szatan zostanie uwolniony z więzienia. Wyjdzie, aby uwieść ludy znajdujące się na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga. , aby zebrać ich do bitwy . ” Dlatego oczekuje się, że będzie jeszcze dziewiąty antychryst, który będzie walczył ze Świętymi w dziewiątej godzinie.

We śnie Nabuchodonozora o drzewie Dn 4, 7-31 , drzewem jest Nabuchodonozor, obraz ósmego antychrysta, który zdominuje całą ziemię i uwiedzie wszystkich swoimi sztuczkami. Świętym w niebie jest święty Michał, który przyniesie ogień z nieba i zabije antychrysta. Ale korzenie pozostaną na ziemi „ aż siedem razy przejdzie nad nią ”; chociaż tutaj sen się kończy, od wersetu 31 wszystko się spełnia, a Nabuchodonozor opowiada, że ​​po ustalonych dniach „ odzyskałem powód; ku chwale mojej rodziny królewskiej odzyskałem również majestat i blask . Moi krewni i moi dostojnicy odszukali mnie; zostałem przywrócony w moim królestwie, a moja wielkość wzrosła wyjątkowo ”. Dlatego proroctwo to ujawnia również, że po upadku ósmego antychrysta, po pewnym okresie czasu (zgodnie z Ap 20.3 siedem razy – jeden tydzień – będzie tysiąc lat), pojawi się inny.

Według Sw. Hildegardy , ósmy antychryst, czyli bestia, „ będzie znany jako syn najokrutniejszego zatracenia ” 7 ; To stwierdzenie sugeruje, że będzie więcej niż jeden syn zatracenia, potwierdzając mój wniosek, że w całej historii będzie kilku antychrystów.

„ Słyszeliście, że Antychryst nadejdzie; w rzeczywistości wielu antychrystów już się pojawiło i dlatego wiemy, że nadeszła ostatnia godzina ”. 1 J 2:18 . Jeśli było wielu antychrystów, do których z nich odnoszą się proroctwa, gdy mówią o „ niegodziwych ”? Według Ap. 17, 10 pierwszych sześciu antychrystów już upadło (szóstym byłby Neron), więc pozostałby tylko: siódmy, ósmy lub dziewiąty. Dziewiąty nie może być, ponieważ jest ostatni  „ pozostało jeszcze ponad tysiąc lat do końca świata ”, po ostatniej bitwie pod Gogiem i Magogiem, zgodnie z Obj. 20, 3 . Z drugiej strony istnieje duża zgoda co do tego, że siódmym (który „ potrwa krótko ”) musiał być Hitler, więc następny jest ósmy; wskazują na to znaki prekursorskie (pierwsze głoszenie Ewangelii na całym świecie i drugie wielka apostazja). Kiedy nadejdzie czas, z pewnością odróżnimy niegodziwców, gdy zobaczymy ohydę spustoszenia , zgodnie z pismami świętymi.

Żniwa

„ Krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan ” 8

Kpł 25, 3-5, 20-22 : „ Przez sześć lat będziesz siał swoje pole, będziesz przycinał swoją winnicę i zbierał plony. Ale w siódmym roku ziemia będzie odpoczywać w sobotę, szabat na cześć Pana: nie będziesz siał jej nie będziesz przycinał swojej winnicy, nie będziesz zbierał tego, co powróci z ostatniego zbioru, ani nie zbierzesz winogron ze swojej winnicy, które nie zostały przycięte: Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów?  Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata. W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne [plony]. rok odpoczynku dla ziemi. […] ”.

Spójrzmy na wielkie podobieństwo tego tekstu biblijnego do tekstu analizowanego we wpisie „ Sw. Hildegarda ”, w którym mówi się o „liczbach stulecia”. Odnosząc się do obu tekstów, odkrywamy w tym tekście biblijnym zawoalowane proroctwo:
Ześlę wam moje błogosławieństwo w szóstym roku ” – Pierwsze przyjście Jezusa.
„ Kiedy siejecie w ósmym roku ” – to jest wysiew krwi męczenników czasów ostatecznych.
„ Nadal będą jeść ziarno tego żniwa ” – Eucharystię.
„ i będą je jeść aż do dziewiątego, aż nadejdzie żniwo ” – zgodnie z Mt 13,39 : „ żniwo to koniec świata, a żniwiarze to aniołowie ”.
Podsumowując, po zasianiu szóstego roku (krew pierwszych chrześcijańskich męczenników), Najświętsza Eucharystia będzie pokarmem Kościoła. Siew ósmego roku jest kolejnym prześladowaniem podobnym do pierwszych chrześcijańskich męczenników, ale Eucharystia będzie żywić się aż do końca świata, aż do ostatecznego żniwa (dziewiąty rok).

 

Garabandal

Ojciec Pio wysłał list do dziewcząt z Garabandal, mówiąc:

Drogie dziewczyny
Dziś O dziewiątej  rano Najświętsza Maryja Panna powiedziała mi o was, drogie dziewczęta, o waszych wizjach i powiedziała, żebym wam powiedział:
„ Błogosławione dziewczyny z San Sebastián de Garabandal, obiecuję wam, że będę z wami do końca waszego życia i będziecie ze mną do końca świata, a następnie zjednoczycie się ze mną w radości w raju ” 9 .

Spójrzmy na sekwencję czasową (również przeanalizowaną we wpisie „ koniec czasu ”):
1. Będę z tobą do końca twojego życia
2. Będziesz ze mną do końca świata
3. A potem zjednoczycie się ze mną w radości raju .

Dostosowując słowa Dziewicy do każdego z nas, moglibyśmy zinterpretować:
1. Nawet jeśli mnie nie zobaczycie, będę z wami do końca waszego śmiertelnego życia.
2. Kiedy twoje ciało umrze, zobaczysz mnie i będziesz ze mną do końca świata.
3. A po zakończeniu świata i zmartwychwstaniu ciał zjednoczymy się w radości raju.

Spójrzmy na datę listu: 3 marca 1962 r., Czyli 3/3/1962. Zauważmy również, że: 1962: 1 + 9 + 6 + 2 = 18: 1 + 8 = 9 i oczywiście czas „ o dziewiątej rano ”.

Liczba 18 jest najbardziej powtarzana w dniach objawień Garabandal 10 . 18 razy Dziewica pojawiła się w Lourdes 11 .
Myślę, że ta liczba ma prorocze znaczenie: z jednej strony jest wynikiem dodania: 6 + 6 + 6, liczby antychrysta, którego pojawienie się jest powiązane z końcem czasów ogłoszonych w Garabandal. Z drugiej strony 1 + 8 = 9, liczba końca świata, a także ustanawia związek między liczbą 666 a liczbą 9, jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji :

 

Inne uwagi

Jezus został ukrzyżowany o dziewiątej rano i zmarł o dziewiątej godzinie dnia.
Jest dziewięć owoców Ducha, (Galacjan 5, 22-23)
Jest dziewięć darów Ducha, (1 Koryntian 12, 8-10)
„Dziewiąta w Piśmie Świętym oznacza cierpienie i ból” Święty Jerome
Nowenna
Pierwsze dziewięć piątków miesiąca
Dziewięć chórów aniołów
„Chrystus pozostał dziewięć miesięcy w łonie Maryi; pozostanie w tabernakulum wiary Kościoła aż do skończenia stuleci12

Podsumowanie

– Z pism Sw. Brygidy możemy założyć istnienie dziewiątej godziny, która rozpocznie się wraz z końcem świata i ostatecznym sądem.

– W Biblii liczba 9 jest numerem celu lub wyroku i zgodnie z moją chronologiczną propozycją rok 3,033 rozpocznie nową apostazję, która zakończy ostateczny sąd w roku 3213.

– Sw. Hildegarda odnosi koniec świata do liczby 144 000, która z kolei jest związana z 666 i liczbą 9.

– W Ap 17 można wywnioskować istnienie 9 antychrystów w ciągu 6000 lat historii ludzkości.

– W Księdze Kapłańskiej 25 znajdujemy zawoalowane proroctwo o dziewięciu godzinach ludzkości.

Źródła

______________________________________

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego; Pierwsza część; 2. sekcja; Ch. 3; art. 11; I.1001 : kiedy powstają umarli?
 2. Święta Brygida; Przesłanie Najświętszej Maryi Panny o Jej Wniebowzięciu do Świętej Brygidy ”; Rozdział 47; forumsdelavirgen.org
 3. Prof. Ramón Romero i syn Ramón Romero; Jak rozumieć liczby biblijne ”; „Liczba 9”; numer celu lub wyroku
 4. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 22; str. 466
 5. Brat Nelson M.; 144 000 ”; catholic.net; „Dwanaście to święta liczba wskazująca pełnię; Tysiąc to liczba nieskończoności. Oznacza to zatem, że z każdego plemienia jest wielu uratowanych „
 6. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 25; str. 467
 7. Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja XXIX
 8. Tertulian ; 2 wiek; „Męczennicy w Pakistanie są„ nasionami nowych chrześcijan ”, mówi ksiądz”; Aciprensa ; 5/9/16
 9. Ojciec Pio; 3/3/1962
 10. Antonio Yagüe; Liczba 18 w Garabandal ”; Garabandal, badania i wiadomości
 11. Lourdes; Bernadette, objawienia
 12. Isaac de Stella, Sermo 51: PL 194, 1863.1865; Cytat: Papież Franciszek w Evangelii Gaudium, str. 285; notatka 212

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 5 Komentarzy »

Koniec czasów – Boska proporcja

Posted by Dzieckonmp w dniu 5 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Złota liczba, nazywana również „boską proporcją” przez włoskiego matematyka i teologa Luca Pacioli, jest liczbą o bardzo szczególnych właściwościach, która występuje w świecie sztuki , przyrody , kultury … 1
Jak śmiało odkrywa o. Igartúa 2 , tę boską proporcję możemy również znaleźć w proroctwach papieży św. Malachiego.

Jeśli obliczymy boską proporcję motta 112 3 (A + B), otrzymamy, że A = 69’2 i B = 42’8. Biorąc pod uwagę, że każde motto odpowiada okresowi papiestwa (42’1 początkowe papiestwo, 42’5 pół-papiestwo i 42’9 końcowe papiestwo), zaokrąglamy liczby w dół i mamy hasła 69 i 42 4 :

Motto 112 : Petrus Romanus
Motto 69 : De fide Petri (wiara Piotra)
Motto 42 : De cruce apostolica (Krzyż apostolski)

Pierwszą rzeczą, która jest zaskakująca, jest to, że hasło 69 zawiera imię Piotra, a także hasło 112. Są to jedyne dwa hasła z całej listy, które odnoszą się do Piotra i są również powiązane złotą liczbą.
Drugim zbiegiem okoliczności jest to, że motto 42 zawiera słowo „ apostolski ”, które również zdaje się odnosić do apostolskiej sukcesji Piotra i że na całej liście pojawia się tylko w hasłach 69 i 96. Co ciekawe, papież „motta 42” był  faktycznie antypapieżem 5 ; Ten przypadek może być związany z antypapieżem, który będzie chciał zastąpić Piotra Rzymianina.

W jednym z wpisów analizowałem już znaczenie motta 73, które nie odnosi się do odpowiedniego papieża, ale do osi czasowej listy. Możliwe jest zatem, że motto 112 nie odnosi się do osoby papieża Franciszka.
Zobaczmy, co boska proporcja mówi nam o znaczeniu motta „ Petrus Romanus ”.


Zgodnie ze starą definicją złotej liczby 6 możemy wywnioskować, że złoty stosunek haseł 42 i 69 w odniesieniu do motta 112 prowadzi nas do następującego komunikatu:

Piotr Rzymianin odnosi się do wiary Piotra, podobnie jak wiara Piotra do krzyża apostolskiego ”.

W tym ukrytym przesłaniu spotykają się dwie koncepcje: wiara Piotra 7 i krzyż apostolski. Na krzyżu apostolskim o „ wielu udrękach ”, na jakie cierpi Piotr Rzymian, wspomniano już w motto 112. Dwa tysiące lat temu wiara Piotra doprowadziła go, zgodnie z tradycją , do ukrzyżowania do góry nogami. W Fatimie przepowiedziano, że papież zostanie zabity 8 .

Wierzę, że złota liczba ujawnia ukrytą przepowiednię na liście św. Malachiasza o morderstwie Piotra Rzymianina , również prorokowaną w Fatimie i przez św. Jana Bosko .

W jednym ze swoich kazań papież Leon Wielki powiedział: Na tym kamieniu zbuduję mój Kościół, a potęga piekielna go nie pokona . «Na tej fortecy – to znaczy – zbuduję wieczną świątynię i wzniosłość mojego Kościoła, który osiągnie niebo i wzniesie się ponad moc wiary wiary Piotra » 9 .

W świetle tej refleksji papieża Leona Wielkiego można interpretować, że przesłanie może również oznaczać, że apostolski krzyż, że moc śmierci spadnie na (pontyfikat) Piotra Rzymianina, nie pokona go, ponieważ jest zakorzeniony w stanowczości Wiary Dlatego celem tej listy może być właśnie ukazanie spełnienia się proroctwa Jezusa: „ a moc śmierci nie zwycięży ” ( Mt 16, 18) . Bardziej odpowiednią nazwą dla tej listy może być: „Proroctwo o stanowczości Pontyfikatu”.

MEDJUGORJE

We wpisie  Medjugorje obliczyłem, że 50. doroczne przesłanie do Mirjany zbiegnie się  różnicą zaledwie 7 dni z dniem kary, którą obliczyłem dzięki liście Sw. Malachiasza.
Jeśli zarówno lista Sw. Malachiasza, jak i liczba rocznych wiadomości dla Mirjany doprowadzą nas do tej samej daty kary, możemy pomyśleć, że w Medjugorje, podobnie jak w przypadku proroctwa Malachiasza, może również występować złoty stosunek liczby rocznych wiadomości dla Mirjany.

Ponieważ analizowane liczby są liczbami orędzi, zaokrąglałem ułamki dziesiętne w dół lub w górę w zależności od odległości: A = 30’9 = 31 i B = 19’1 = 19. 
Data dorocznego przesłania do Mirjany nr 31 jest prawie taka sama (różnica tylko o 5 dni), jak data wyboru papieża Franciszka (Piotra Rzymianina) i tylko 1 dzień różnicy licząc  jego papieską inauguracją ( 19.03.2013 ).
Data dorocznego przesłania do Mirjany nr 19 jest prawie taka sama (różnica tylko 25 dni) jak data kardynalskiej inauguracji kard. Bergoglio, przyszłego papieża Franciszka. Należy zauważyć, że na liście Malachiasza wiele haseł odnosi się do głównego tytułu danego Papieża, podobnie jak w hasłach: 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 39, 41,42, 43, 51, 57, 60 i 66. 10
Interpretacja tego złotego klucza może być potwierdzeniem, że rzeczywiście papież Franciszek jest Piotrem Rzymianinem, ostatnim papieżem z listy Malachiasza, papieżem końca czasów według Garabandal, po jego papiestwie kara nadejdzie . Tak wydaje się więc, gdy połączy się  wnioski dotyczące złotych proporcji Malachiasza i Medjugorja:

Dokonałem tego samego obliczenia dla comiesięcznych wiadomości Marii i Mirjany i nie znalazłem żadnego znaczącego zbiegu z otrzymanymi datami. Czy to oznacza, że ​​te zbiegi okoliczności są zwykłymi zbiegami okoliczności? Zwróciłem uwagę, że coroczne orędzia Mirjany są jedynymi, które wskazują datę kary, podobnie jak proroctwo św. Malachiasza. Pozostałe wiadomości wskazują również inne daty, które są również znaczące, ale nie są powiązane z listą papieży.

______________________________________

 1. Wikipedia; „Złota liczba” // Występuje również na Całunie
 2. Juan Manuel Igartúa, SJ; „Zagadka proroctwa świętego Malachiasza o papieżach” ; 2. edycja; Barcelona, ​​wyd. Acervo; 1978; s. 125 i 359
 3. Ojcu Igartúa wydaje się bardziej obiektywny, że będą to 113 haseł zamiast 112 (str . 360) . Ale jeśli „działamy w przybliżeniu w liczbach całkowitych”, podobnie jak sam Igartúa z motto 42 na str. 127, to złota liczba 113 to nie 69, ale 70.
 4. Wikipedia; „Proroctwo papieży”
 5. Wikipedia; „Clement VII (antipapa)”
 6. Cała linia prowadzi do głównego segmentu, podobnie jak główny segment do mniejszego segmentu ”(Euclid); Wikipedia; „Złota liczba”
 7. „Kościół Chrystusowy stoi na stanowczości wiary Piotra”; Papież Święty Lew Wielki; Kazanie 4 w rocznicę jego konsekracji biskupiej, 2-3: PL 54, 149-151; franciscanos.org
 8. Trzecia część tajemnicy ” ; Kongregacja Nauki Wiary; „Przesłanie z Fatimy”; 06/26/2000; vatican.va
 9. Kościół Chrystusowy opiera się na niezachwianej wierze Piotra; Papież Święty Lew Wielki; Kazanie 4 w rocznicę jego konsekracji biskupiej, 2-3: PL 54, 149-151; franciscanos.org
 10. Juan Manuel Igartúa, SJ; „Zagadka proroctwa świętego Malachiasza o papieżach” ; 2. edycja; Barcelona, ​​wyd. Acervo; 1978; str. 92–93

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 10 Komentarzy »

Koniec czasów – Wojna

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1.- Garabandal
2.- Inne proroctwa
3.- Jeśli nie będzie wojny światowej
4. – Portugalia
5.- Podsumowanie i źródła

Garabandal

W 1962 roku, w tym samym dniu iw tej samej rozmowie, w której Dziewica rozmawiała z Conchitą o czasach ostatecznych, „Dziewica powiedziała, że ​​nigdy nie będzie kolejnej wojny światowej:„ Nie bój się, że nie będzie innej wojny światowej ”.
Biskup Garmendia : Dziewica powiedziała ci, że nie będzie innej wojny światowej
Conchita : Tak 1

To objawienie zostało potwierdzone w Medziugorju: „ Nie będzie trzeciej wojny światowej ”. 2 3 . Po ponad 50 latach proroctwa Garabandal, do tej pory nie było żadnej innej wojny światowej.

To oświadczenie Conchity kontrastuje z innymi objawieniami:
P: Czy świat będzie w stanie wojny, gdy nadejdzie Ostrzeżenie?
Mari Loli: (brak odpowiedzi) 4 .

Istnieją tylko dwie możliwe odpowiedzi na to pytanie: tak lub nie. Dlaczego Mari Loli nie odpowiedziała? być może dlatego, że: „ Wierzę w siebie, że lepiej nic nie mówić ”. W takim przypadku odpowiedź na pytanie „czy świat będzie na wojnie?” Musi być powiązany z jakimś sekretem. Ale jeśli świat nie był by w stanie wojny, gdy nadejdzie ostrzeżenie, po co trzymać to w tajemnicy? Jeśli prawdą jest, że „nie będzie innej wojny światowej”, dlaczego by nie powiedzieć, że zrobiła to Conchita?

W tym samym wywiadzie z 19 października 1982 r. Mari Loli stwierdza o „inwazji komunistycznej”:
„Wygląda na to, że komuniści przejęli cały świat”
„Wydawało mi się raczej, że były to wszystkie kraje świata” (prześladowania religijne)
„Matka Boża powiedziała, że ​​wydaje się, że Kościół zniknął”

Inne proroctwa

  Ziemię dotkną wszelkiego rodzaju szkodniki oprócz zarazy i głodu, które będą powszechne; będą wojny aż do ostatniej wojny, która zostanie przeprowadzona przez dziesięciu królów antychrysta, którzy będą mieli ten sam plan i będą jedynymi, którzy będą rządzić światem . 5
Mieszkańcy ziemi są nieszczęśliwi! będą krwawe i głodowe wojny , szkodniki i choroby zakaźne; […] krew będzie płynąć wszędzie. 6

Hildegarda : „Oni powiedzą:„ Rozpocznijmy wojnę z chrześcijanami ”. I tak z odległych regionów zgromadzą się barbarzyńscy i niemoralni ludzie, […] gdziekolwiek napadną na lud chrześcijański będą ofiary a bitwy spowodują zniszczenie wielu miast i regionów ”. 7

Mt 24,7 : „ Naród powstanie przeciw narodowi, a królestwo przeciw królestwu ”, patrz pozycja Mt 24

Dn 9, 26 : „ A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego*… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.”. Zobacz wpis sojusz z wieloma .

Apok. 19, 19 : „  I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich  zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu
i z Jego wojskiem.”
Zobacz wpis Apokalipsa

Z Pisma Świętego wiemy że przed końcem na pewno będzie wojna; Jest to jeden z najbardziej wyraźnych znaków apokaliptycznych. Pytanie brzmi raczej: jaka to będzie wojna?

Według Mt 24,7 „ naród przeciw narodowi ” i Dn 9, 26 „ naród najeżdżający ” wydaje się wojną światową. Również w La Salette jest powiedziane: „ będą wojny aż do ostatniej wojny, która zostanie przeprowadzona przez dziesięciu królów ”. Sw. Hildegarda mówi również: „ z dalekich regionów przyjdą […] zniszczą wiele miast ”.

„ Jeśli się nie zmienicie, początek trzeciej wojny światowej przyśpieszy ” 8

Źródło: Catholic.net (17.09.2014)

„ Na świecie istnieje wiele konfliktów zbrojnych. Jest to rodzaj trzeciej wojny światowej toczonej „ przez partie ”, a w kontekście globalnej komunikacji postrzegany jest klimat wojny ”. 9

Jeśli nie będzie wojny światowej

Ale objawienie Conchity mówi, że „nigdy nie będzie kolejnej wojny światowej, jak to rozumieć ?” Czy mamy do czynienia z możliwym nowym cieniem Garabandal? Czy w świetle innych objawień słowa Conchity, potwierdzone w Medjugorje, się spełniął?

Jeśli zdefiniujemy Wojnę Światową jako „ konflikt wojenny na dużą skalę, który obejmuje kilka narodów z różnych kontynentów ” 10 , możemy wywnioskować, że Dziewica ujawnia, że ​​nie będzie innego podobnego konfliktu wojennego, jak Druga Wojna Światowa, w którą byli zaangażowani kraje wszystkich kontynentów. W związku z tym stanęlibyśmy w obliczu poważnego konfliktu na jednym lub dwóch kontynentach, ale reszta kontynentów zostanie pominięta. Może to oznaczać, że kiedy wybuchną działania wojenne, USA pozostaną na uboczu, a tym samym Rosja z powodzeniem zaatakuje Europę. Dlaczego USA zdecydują się nie brać udziału ? właśnie po to, by uniknąć trzeciej wojny światowej. Ponieważ w USA nie brakuje wrogów na kontynencie, a w przypadku interwencji w Europie amerykańscy sojusznicy Rosji również byliby gotowi interweniować. Sytuacja ta może skłonić USA do wyboru mniejszego zła, to znaczy zgody na inwazję europejską, aby zapobiec zniszczeniu całej planety.
Dlaczego USA byłyby skłonne zdradzić pakty ze swoimi sojusznikami i pozwolić swoim wrogom stać się silniejszymi? Myślę, że ta nędzna decyzja mogłaby wpłynąć na antychrysta, narodowości żydowskiej i pod silnymi wpływami, i że będzie on stał za tymi wszystkimi intrygami, które będą dążyć do osiągnięcia światowej władzy.

Potrafię wymyślić alternatywny scenariusz do wojny światowej i zgodny z resztą objawień:
zimna wojna pogarsza się tak bardzo, że świat postrzega trzecią wojnę światową jako nieuniknioną; są wojny w różnych krajach, ale jeszcze nie w sposób uogólniony. Następnie ktoś (antychryst) proponuje utworzenie rządu światowego, który unika wojny; warunkiem zapobiegania milionom zgonów byłoby, aby wszystkie narody poddały się, by być częścią rządu światowego, z unikalną polityką i wyjątkową religią . Sojusz jest sformalizowany, a każdy kraj przeciwny zostaje ogłoszony wrogiem i zaatakowany przez sojusz w imię pokoju na świecie. W ten sposób zimna wojna lub fałszywy pokój byłyby częścią strategii stworzonej przez antychrysta do rządzenia światem. Wojna wspomniana w proroctwach byłaby w rzeczywistości wojną religijną, a nie wojną światową podobną do poprzednich dwóch, która wyjaśniałaby słowa Conchity.

Ostatnia próba Kościoła

675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół musi przejść ostateczną próbę, która wstrząśnie wiarą wielu wierzących (por. Łk 18,8 ; Mt 24,12 ). Prześladowania towarzyszące jego pielgrzymce na ziemi (por. Łk 21, 12; J 15, 19-20) ujawnią „tajemnicę niegodziwości” w postaci religijnego oszustwa , które zapewni ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę apostazji prawdy. 11

Potrzeba wyjątkowej religii może zostać zaakceptowana przez ludność świata tylko wtedy, gdy świat zostanie po raz pierwszy przekonany, że religia jest problemem, który można rozwiązać tylko za masową zgodą. Tutaj mieszczą się wojny fanatyczne; Antychryst bardzo interesuje się wojnami religijnymi, jest to idealna wymówka dla religii powszechnej . W Iraku obserwowaliśmy naprawdę diaboliczne wydarzenia 12, za którymi musiał być ktoś, kto chce przebłagać pojawienie się antychrysta. Według La Salette, antychryst: „ Będzie miał braci, którzy chociaż nie są wcielonymi demonami jak on, będą dziećmi zła; w wieku dwunastu odznaczą się  odważnymi zwycięstwami , wkrótce staną na czele armii wspieranych przez legiony piekielne „. 13
„Religijne oszustwo” jest także jednym z głównych celów masonerii .

Wychodzę więc z tych dwóch możliwych scenariuszy, że ze względu na stwierdzenie Conchity „ nie będzie innej wojny światowej ”, dzisiaj nie można z całą pewnością powiedzieć, co się stanie. Zawsze wierzyłem, że wojna światowa była konieczna do wypełnienia się proroctwa o inwazji i dominacji komunistycznej na świecie (patrz wpisy zatytułowane „ wojna komunistyczna ”). Ale nauczyłem się również, że musimy być bardzo ostrożni w naszych założeniach.

Portugalia

W „ pamiętniku” z 8 grudnia 1941 r. S. Łucja dodaje do opisu tajemnicy fatimskiej: „ W Portugalii dogmat wiary zawsze zostanie zachowany itd .”. 14
Aby Portugalia zawsze zachowywała dogmat wiary (rozumianej jako wiara katolicka), konieczne jest, aby komunizm nigdy jej nie najechał.

P: Czy pamiętasz, co Najświętsza Dziewica powiedziała ci o ucisku komunizmu, który musi poprzedzać Ostrzeżenie?
O. Wydaje się, że komuniści przejęli cały świat i bardzo trudno będzie praktykować religię, że kapłani mogą odprawiać Mszę świętą lub że lud będzie mógł otworzyć drzwi kościołów .
P: Czy to miałeś na myśli mówiąc, że okaże się, że Kościół zniknął?
R. Tak. 15

Chociaż wydaje się, że komuniści przejęli cały świat, wiemy z Fatimy, że nie dotrą do Portugalii. Jak daleko posuną się?

Objawienia „Strażnika wiary” ujawniają, że wojna rozpocznie się od fałszywych traktatów pokojowych, w które zaangażowana będzie Rumunia. Dlatego kraje wschodnie (Rosja i Chiny) zaczną podbijać Europę ze Wschodu na Zachód. Z przepowiedni Księdza Bosko o Paryżu i Rzymie wiemy, że Włochy i Francja zostaną również zaatakowane, dlatego inwazja dotrze bezpiecznie do Francji, ale nie do Portugalii. Co stanie się z Hiszpanią? Pasują tylko trzy opcje:
1) Jest całkowicie zaatakowana jak Francja
2) Nie jest zaatakowana jak Portugalia
3) Zaatakowano tylko część Hiszpanii.

W rozmowie z Francisco Clapés, zgodnie z notatką z akt z 5–6 grudnia 1962 r., Conchita informuje go między innymi: „ Na krótko przed cudem biskup Santander zniesie zakaz pielgrzymek kapłanów i zakonników, do Garabandal i będą mogli odprawiać mszę w wiejskim kościele , co było surowo zabronione przez zakazy poprzednich biskupów. 16 17

Conchita : Dziewica powiedziała, że ​​zamierza wysłać biskupowi Santander prośbę, aby zezwolił kapłanom na wejście na górę w Garabandal . Nie powiedziała nam, w jaki sposób to uczyni, to sprawa osobista. 
FG : Biskup, który będzie urzędował  przed Cudem , kimkolwiek będzie, otrzyma dowód, po którym będzie wiedział, że sprawa Garabandal jest autentyczna.

Jeśli biskup, który będzie urzędował przed cudem, będzie miał prawo udzielić kapłanom pozwolenia na udanie się do Garabandal, to kościół diecezjalny Santander nie zniknie, dlatego nie będzie pod jarzmem antychrysta lub komunizmu. Ponieważ cud będzie początkiem upadku antychrysta, możemy założyć, że podobnie jak Portugalia, komunizm nie dotrze do Santander. W pozostałej części Hiszpanii brakuje informacji, ale najprawdopodobniej Hiszpania zostanie częściowo zaatakowana, ponieważ dziewczęta stwierdziły, że Mszy nie będzie można odprawić przed ostrzeżeniem.


W dzień Cudu ciało Ojca Luisa Andreu zostanie zabrane z jego grobu …” 18
„… 18 lipca 1964 r. Otrzymałam widzenie, w którym powiedziano mi, że dzień po Cudzie zabiorą waszego brata z grobu i okażą, że jego ciało jest nieuszkodzone …” 19

Po ekshumacji Seminarium w Oña, o . Luis Andreu jest teraz pochowany na cmentarzu jezuickim w Sanktuarium San Ignacio de Loyola w Guipúzcoa .
Aby ekshumować ciało na cmentarzu, konieczne jest zezwolenie właściwych organów 21 . Jeśli cmentarz, na którym znajdują się szczątki ojca Luisa Andreu , znajdowałby się pod jarzmem komunizmu, to władze nie pozwoliły by na ich ekshumację następnego dnia po cudzie ( 12.04,.2030 )? Ta kwestia, wraz z opisanym powyżej tematem o  biskupie Santandera, prowadzi nas do myślenia, że ​​w tych czasach w północnej Hiszpanii nie będzie jarzma komunistycznego.

Podsumowanie i źródła

1) Według Conchity nie będzie trzeciej wojny światowej, ale trudno jest ustalić, czy miała na myśli ten czas, czy cały czas.

2) Wszystkie proroctwa ogłaszają w czasach końca liczne wojny i śmierć

3) Możliwe jest, że nie będzie wojny i zaistnieje rodzaj ogólnego poddania się, ale jest to mało prawdopodobne.

4) Portugalia zawsze będzie utrzymywać dogmat wiary katolickiej.

______________________________________

 1. Conchita; wywiad z Mons. Francisco Garmendią; 08/27/1981: min. 20:01 i następne ; transkrypcja wywiadu na www.virgendegarabandal.com/RJM//mita16.htm
 2. przesłanie z 12 lipca 1982 r .; Córki Maryi Królowej Pokoju; rok 1982
 3. Orędzia Matki Boskiej Królowej Pokoju w Medziugorju ; Madryt z licencją kościelną; przygotowane przez członków grupy modlitewnej „Królowa pokoju”; Recenzja Luis Mª Tejerina, SJ; str. 25
 4. Mari Loli; wywiad z 19 października 1982 r. dla magazynu „Garabandal” opublikowanego w 1983 r.
 5. Sekret nr 23; Atilio Carlos Neira; Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 6. Tamże ; sekret nr 32
 7. Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, pto XXI
 8. René Laurentin; Obecne pojawienie się Dziewicy Maryi ”; Red. Rialp, 2. wydanie, Madryt, 1991; Cuapa (Nikaragua) 13 października 1980 r .; p. PDF 27
 9. Papież Franciszek; Msza Święta Papieża w Sarajewie ”; 6/6/2015
 10. Wikipedia; Wojna światowa
 11. Katechizm Kościoła Katolickiego; Nr 675; ostatnia próba Kościoła ”; vatican.va
 12. MD ; „ISIS w akcji: zdjęcia Państwa Islamskiego, których nie pokażą żadne media”
 13. Sekret nr 36; Atilio Carlos Neira; Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; „Celle Qui Pleure”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203; rok 1908
 14. Trzecia część tajemnicy ”; Kongregacja Nauki Wiary; „Przesłanie z Fatimy”; 06/26/2000; vatican.va
 15. Mari Loli; wywiad z 19 października 1982 r. dla magazynu „Garabandal” opublikowanego w 1983 r.
 16. OLGA BEJANO DOMÍNGUEZ, Doodle Boga. Darmowe książki Madryt 2007, ss. 79–80; patrz str. 142 pdf
 17. Audio z wywiadem w 1981 r. Z Mons. Garmendią, biskupem pomocniczym Nowego Jorku; min. 3:50
 18. Conchita González, 18 lipca 1964 r .; Dziennik Conchity; p. 56, przypis 67; pag. 33 w pdf
 19. Conchita González, 08.02.1964; List do ojca Ramóna Andreu : „… 18 lipca 1964 r. Wygłosiłem przemówienie, w którym powiedziano mi, że następnego dnia Cudu twój brat zostanie zabrany z grobu i okaże się, że jego ciało jest nienaruszone …”
 20. Rodzina Andreu i Garabandal ; virgendegarabandal.com
 21. Rada Miasta Vitoria-Gasteiz; Wniosek o zezwolenie na pochówek i / lub ekshumację i przeniesienie

Posted in III wojna światowa, Koniec czasów | Otagowane: , , , , | 11 Komentarzy »

Koniec czasów – Źródła Garabandal o Ostrzeżeniu

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

PIERWSZA KLASA

  Informacja Pochodzenie minuta
1a Ostrzeżenie i cud będą ostatnimi ostrzeżeniami Wywiad Conchita 1972 04:05:00
1b Będziemy odczuwać wiele wewnętrznego bólu, ale nie fizycznego Wywiad Conchita 1972 04:50:00
1c Nikt nie umrze, nikt nie odczuje bólu ani uszkodzeń fizycznych Wywiad Conchita 1972 05:25:00
1d Najgorsze będzie to, że będziemy w obecności Boga i ujrzymy zło popełnione przez nasze grzechy Wywiad Conchita 1973 29:20:00
1e Czy też zobaczymy dobre czyny? Nie, to jest ostrzeżenie i będziemy widzieć nasze grzechy Wywiad Conchita 1973 31:36:00
1f Dwie zderzające się gwiazdy: dudnienie i światło, ale nie spadające Wywiad Conchita 1980 03:15:00
1g Zobaczymy nasze sumienie Wywiad Conchita 1980 03:27:00
1h * * *

DRUGI STOPIEŃ

  Informacja Pochodzenie 1. klasa Data Źródła
2a rok przed cudem jesień 1975 r Mari Loli 27 lipca 1975 r Garabandal.us
Ourlady.ca
Garabandal.org
2b stanie się, gdy będzie najgorzej GARABANDAL, lipiec-wrzesień 1982 r Hiacynta Sierpień 1979 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2c Będą prześladowania religijne GARABANDAL, styczeń-marzec i kwiecień-czerwiec 1983 Mari Loli 19 października 1982 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2d komunizm przejmie świat GARABANDAL, styczeń-marzec i kwiecień-czerwiec 1983 Mari Loli 19 października 1982 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2e Przed ostrzeżeniem nastąpi inwazja komunistyczna GARABANDAL, lipiec-wrzesień 1983 r Hiacynta 16 kwietnia 1983 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2f Do ostrzeżenia dołączone zostanie zjawisko rozpoczynające się na literę A. IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r. (Opublikowane ponownie w GARABANDAL, styczeń-marzec 1980 r Conchita Luty 1977 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2g Kiedy pojawi się Ostrzeżenie, będzie wiadomo, że doszliśmy do końca czasów IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r. (Opublikowane ponownie w GARABANDAL, styczeń-marzec 1980 r Conchita Luty 1977 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2h Ostrzeżenie potrwa kilka minut jesień 1975 r Mari Loli 27 lipca 1975 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2i Papież nie może być otwarcie w Rzymie GARABANDAL, styczeń-marzec i kwiecień-czerwiec 1983 Mari Loli 19 października 1982 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2j Wydaje się, że Kościół zniknął GARABANDAL, styczeń-marzec i kwiecień-czerwiec 1983 Mari Loli 19 października 1982 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2k Ostrzeżenie nie będzie groźne, ale będzie łagodnym upomnieniem. Centrum św. Michała Garabandal Mari Cruz Kwiecień 2006 r garabandal.org
2l * * * * *

Wyjaśnienie : kanał komunikacyjny jest sposobem przesyłania informacji. Informacje ujawnione dziewczętom z Garabandal przez Dziewicę rozprzestrzeniają się różnymi kanałami, a zatem deformują się coraz bardziej, a nawet mieszają się z fałszywymi informacjami.
To zniekształcenie informacji, które zaczyna się pojawiać w przypadku dziewcząt Garabandal, jest zaakcentowane, gdy przechodzi z jednego kanału do drugiego i, w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od jakości tych kanałów. Wyróżniamy zatem dwie zmienne warunkujące jakość informacji: 1) liczbę kanałów i 2) jakość tych kanałów.
Na podstawie tych rozważań w tym poście kompiluję i analizuję jakość źródeł informacji w mojej chronologicznej propozycji związanej z cudem Garabandal.

Posted in Koniec czasów, ostrzeżenie | Otagowane: , , | 2 Komentarze »

Koniec czasów – Źródła Garabandal o Cudzie

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
ŹRÓDŁA PIERWSZA KLASA

Informacje przekazywane bezpośrednio przez widzących bez pośrednictwa jakiejkolwiek innej osoby.

Wiadomości tekstowe
Pierwsze przesłanie : „Musicie składać wiele ofiar, wiele pokuty. Musicie często odwiedzać Najświętszy Sakrament. Ale najpierw musicie być bardzo dobrzy. Jeśli tego nie zrobicie, kara was spotka. Kielich już się napełnia, a jeśli się nie zmienicie, przyjdzie na was wielka kara ”. 18.10.1961 . ( Wideo min. 8:04)

Drugie przesłanie : „ „Ponieważ moje objawienie z 18 października 1961 r. nie zostało wypełnione i przekazane światu, powiem wam, że to przesłanie jest już ostatnim. Tak jak przedtem kielich się wypełniał, tak teraz się przelewa. Wielu kardynałów, wielu biskupów i księży jest na drodze do potępienia, pociągając za sobą wiele dusz. Coraz to mniejszą i mniejszą cześć oddaje się Eucharystii. Powinniśmy uniknąć gniewu Bożego spełniając dobre uczynki. Jeśli ze szczerym sercem będziecie prosić Boga o przebaczenie, przebaczy wam. Ja, Matka wasza błagam was przez posła mego św. Michała, byście się poprawiali, gdyż jest to już ostatnie ostrzeżenie. Bardzo was kocham i nie chcę waszego potępienia. Proście nas, my wam uzyskamy. Powinniście składać wiele ofiar. Rozważajcie mękę Jezusa.”. 18.06.1965 ( Wideo min. 2:50). Dziewica używa wstawiennictwa Świętego Archanioła Michała, aby przekazać to przesłanie.

Ojciec Pio : „Błogosławione dziewczyny z San Sebastián de Garabandal Obiecuję wam, że będę z wami do końca waszego życia i będziecie ze mną do końca świata, a następnie zjednoczycie się ze mną w radości z raju”, 03.03.1962 (9:00). Dziewica używa wstawiennictwa Ojca Pio, aby przekazać tę wiadomość.

Wywiady

  Informacja Pochodzenie minuta
1a „Bóg powiedział, że Joey Lomangino odzyska wzrok i pierwszą rzeczą, którą zobaczy, będzie cud. Wtedy zobaczy na zawsze”. Wywiad Conchita 1972 00:36:00
Wywiad Conchita 1973 25:30:00
1b Cud będzie w sosnach Garabandal Wywiad Conchita 1973 00:44:00
Wywiad Conchita 1980 04:05:00
1c Chorzy obecni w dniu cudu zostaną wyleczeni Wywiad Conchita 1973 02:05:00
Wywiad Conchita 1980 04:15:00
1d Wyleczone zostanie także inne sparaliżowane dziecko z Garabandal Wywiad Conchita 1973 25:30:00
1e P.Luis Mª Andreu zostanie przyjęty Wywiad Conchita 1973 27:37:59
1f Wieczny znak pozostanie do końca czasu Wywiad Conchita 1973 25:20:00
1g Znak w sosnach: jak promień słońca lub blask Wywiad Conchita 1980 04:25:00
Wywiad Conchita 1972 01:10:00
1h To będzie czwartek Wywiad Conchita 1981 15:30:00
1i Dziewica powiedziała, że ​​przed cudem wiele osób przestanie wierzyć Wywiad Conchita 1981 01:40:00
1j Kwiecień, maj, czerwiec Wywiad Conchita 1981b 02:22:00
1k Pomiędzy ostrzeżeniem a cudem zajmie to mniej niż 12 miesięcy Wywiad Mari Loli 1984 02:00:00
1l Przed cudem „niewielu będzie ci wierzyć; twoja rodzina uwierzy, że ich oszukałaś” (Locution of Jesus) Wywiad Conchita 1981 02:40:00
1m Biskup Santander otrzyma osobistą próbę, aby pozwolić kapłanom udać się na cud Wywiad Conchita 1981 11:10:00
1n * * *
1o * * *


DRUGI STOPIEŃ
Informacje przekazywane przez widzących do zaufanego źródła odpowiedzialnego za ich rozpowszechnianie.

  Informacja Pochodzenie 1. klasa Data Źródło
2a Marzec, kwiecień lub maj IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r. (Opublikowane ponownie w GARABANDAL, styczeń-marzec 1980 r Conchita Luty 1977 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2b Dzień cudu zbiegnie się z wielkim wydarzeniem Kościoła wiosna 1974 r Conchita 7 lutego 1974 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2c Jest to coś dziwnego, jak definicja dogmatu, coś, co wpłynie na cały Kościół wiosna 1974 r Conchita 7 lutego 1974 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2d Conchita nie wie, czy może pójść zobaczyć cud, nie musi tam być wiosna 1974 r Conchita 7 lutego 1974 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2e Będę potrzebować cudu, żeby to powiedzieć (ogłosić datę) IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r. (Opublikowane ponownie w GARABANDAL, styczeń-marzec 1980 r.) Conchita Luty 1977 r Garabandal.us
Ourlady.ca
2f zbiegnie się to z wydarzeniem Kościoła i świętem świętego męczennika Eucharystii Fco Sánchez Ventura, „Pytania o Garabandal” Conchita 1965. Page 252 książka
2g * * * * *

Źródło 1 : Kompletny magazyn z angielskim streszczeniem wywiadów przeprowadzonych i opublikowanych przez zespół redakcyjny magazynu „Garabandal” należącego do The Workers of Our Lady of Mount Carmel, stowarzyszenia założonego przez Joeya Lomangino.

Ourlady.ca : Oficjalna strona Garabandal w Kanadzie zainicjowana przez dwóch przyjaciół Joeya Lomangino. Wywiady podsumowujące w języku hiszpańskim.
TRZECIA KLASA
Informacje drugiej kategorii rozpowszechniane przez zaufaną stronę trzecią
  Informacja Pochodzenie Data 2. klasa 1. klasa
3a Imię męczennika Eucharystii zakończone na EO, AO Jose Luís López z San Román ? Ojcze Luna Conchita
3b wspaniale będzie ją zobaczyć Jose Luís López z San Román ? Ojcze Rodrigo Conchita
3c Papież pojedzie do Rosji, do Moskwy. Jak tylko wróci do Watykanu, w różnych częściach Europy rozpoczną się działania wojenne. Ourlady.ca 14 listopada 1965 r Albrecht Weber Conchita
3d Stanie się to między 7 a 17 dniem Ourlady.ca
M. Saraco
Maj 1986 r Ojcze Morelos Conchita
3e Zapewnił mnie, że cud nie wydarzy się w maju Ourlady.ca
M. Saraco
1965 Ojcze Morelos Conchita
3f Cud wydarzy się w dniu świętego bardzo oddanego Eucharystii. Ourlady.ca
M. Saraco
Maj 1986 r Ojcze Morelos Conchita
3g Męczennikiem Eucharystii nie jest Hiszpan Garabandal.us
Ourlady.ca
Maj 1986 r P. François Turner Conchita
3h Papież zobaczy cud z dowolnego miejsca Ourlady.ca Czerwiec 1978 r Ojciec Francis A. Benac Conchita
3i Dziewica chce zbudować kaplicę w sosnach ku czci Sw. Michała, ale po cudzie Ourlady.ca Czerwiec 1978 r Ojciec Francis A. Benac Conchita
3j Pewnego dnia, na krótko przed wystąpieniem cudu, wydarzy się coś, co spowoduje, że wielu ludzi przestanie wierzyć w objawienia Garabandal; takie wątpliwości lub uchybienia nie będą spowodowane nadmiernym opóźnieniem cudu P. Eusebio Garcia de Pesquera – strona 532 6 grudnia 1962 r D.Valentín Marichalar Conchita
3k W dniu cudu zniknie notatka, którą zostawiła podpisaną w Santanderze, podając że objawienia są nieautentyczne P. Eusebio Garcia de Pesquera – strona 532 6 grudnia 1962 r D.Valentín Marichalar Conchita
3l człowiek, całkowicie sparaliżowany, zostanie uleczony w dniu cudu, gdziekolwiek będzie P. Eusebio Garcia de Pesquera – strona 533 6 grudnia 1962 r Fco Clapes Maymó Conchita
3m „Po tym papieżu
(Jan XXIII), pozostało tylko trzech; a potem czasy końcowe ”.
P. Eusebio Garcia de Pesquera – strona 564 5 czerwca 1963 r Maximina, ciocia i matka chrzestna Conchity Conchita
3n * * * * *

– Albrecht Weber , niemiecki  autor książki „ Garabandal – Der Zeigefinger Gottes ” („Garabandal – The Finger of God”) wydanej w 1993 r.

– Don Francisco Sánchez Ventura y Pascual, pisarz i prawnik, napisał pierwszą książkę o Garabandal i odniesienie bibliograficzne każdego poważnego badacza na temat tych objawień: „ Pozory nie są mitem. Pytanie Garabandala ” Francisco Sánchez-Ventura i Pascual (1965 ). Ed. Circle. Numer rejestracyjny: Z-1965-65. Depozyt prawny: Z-198-65.

– Ojciec Gustavo Morelos, meksykański kapłan założyciel „ Dzieci Bożej Woli ”, któremu jego arcybiskup pozwolił studiować Garabandal przez 3 miesiące i upoważnił do rozpowszechniania Garabandal w swojej diecezji za pomocą tego listu .

– María Saraco , świadek objawień i założycielka Centrum św. Michała Garabandala dla Matki Bożej z Carmel, Inc.

– Ojciec François Turner, rozpowszechniacz objawień Garabandala we Francji. Joey Lomangino opisuje go jako wielkiego eksperta w Garabandal i człowieka inteligencji, otwartości i precyzji.

– Ojciec D. Luis Jesús Luna Guerrero, kapłan Saragossy i profesor na seminarium w Saragossie, pastor Garabandal przez dwa miesiące; Towarzyszył Conchicie w Rzymie w czasie rozmowy z kardynałem Ottavianim, na audiencji u Pawła VI i wizyty u Ojca Pio.

– Ojciec Lucio Rodrigo Llanos SJ, był rektorem Papieskiego Uniwersytetu Comillas i świadkiem cudu .

Wyjaśnienie : kanał komunikacyjny jest sposobem przesyłania informacji. Informacje ujawnione dziewczętom z Garabandal przez Dziewicę rozprzestrzeniają się różnymi kanałami, a zatem deformują się coraz bardziej, a nawet mieszają się z fałszywymi informacjami.
To zniekształcenie informacji, które zaczyna się pojawiać w przypadku dziewcząt Garabandal, jest zaakcentowane, gdy przechodzi z jednego kanału do drugiego i, w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od jakości tych kanałów. Wyróżniamy zatem dwie zmienne warunkujące jakość informacji: 1) liczbę kanałów i 2) jakość tych kanałów.
Na podstawie tych rozważań w tym poście kompiluję i analizuję jakość źródeł informacji w mojej chronologicznej propozycji związanej z cudem Garabandal.

Posted in Garabandal, Koniec czasów | Otagowane: , , , , | 13 Komentarzy »

Koniec czasów – Matka Boża z Pilar

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 września 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1) Czasy końcowe
2) Medjugorje
3) Apostoł Jakub
4) Gwiazda Garabandal
5) Podsumowanie i źródła

Koniec czasu

Matka Boża ukazała się w Saragossie stojąc na wysokiej kolumnie apostołowi Jakubowi 2 stycznia 40 roku, jeszcze za jej życia. To pierwsze pojawienie się Matki Bożej i jej pierwsza obietnica.

Matka Boża z Pilar  obiecuje Apostołowi Jakubowi, że „  ta kolumna i umieszczony na niej obraz Mojego oblicza, będzie znakiem upamiętniającym daną przez Boga obietnicę. Pozostaną one w wybudowanym tu przez ciebie kościele aż do końca czasów, aby cnota Boża czyniła cuda  za moim wstawiennictwem z tymi, którzy w swoich potrzebach błagają o moje wsparcie ” 1 .
Zauważmy, że nie mówi Ona „do końca świata”, ale „do końca czasów”. We wpisie „ koniec czasu ” potwierdziłem, że ten okres odnosi się do tygodnia Daniela, który obejmuje początek i koniec panowania światowego antychrysta. Dlatego proroctwo wkrótce się spełni. Czy możemy przypuszczać zniszczenie bazyliki Matki Bożej z Pilar? Nie wiemy, ale gdyby tak się stało, byłby to kolejny znak dla świata, aby uświadomić sobie powagę czasów, w których żyjemy. To proroctwo Matki Bożej z Pilar odnoszące się do wydarzeń czasów ostatecznych, jest zbieżne z innym proroctwem, to jest sen Św.Jana Bosco o dwóch kolumnach, które mówi: Pośród ogromu morza dwie solidne kolumny , bardzo wysokie, niedaleko od siebie, wznoszą się ponad falami. Nad jedną z nich stoi posąg Niepokalanej Dziewicy, na drugiej zaś Chrystus w Najświętszym Sakramencie.2 .

Medjugorje

W Medjugorje drugiego dnia każdego miesiąca Matka Boża daje nam orędzie: 2 i 25 dnia każdego miesiąca. Te dwa dni są związane z Matką Bożą z Pilar, ponieważ pojawienie się Dziewicy w Pilar nastąpiło 2 stycznia, a widzącym był apostoł Jakub, którego święto obchodzone jest 25 lipca. Ale także, jak wskazałem we wpisie „ Medjugorje ”, zgodnie z moimi obliczeniami, 2/3/2025 to dzień początku końca czasu, a 25.03.2032 to dzień końca czasu.

Ku pamięci daty pojawienia się Matki Bożej z Pilar wizerunek Matki Bożej z Pilar bierze udział w procesji i jest przedstawiany wiernym bez płaszcza zawsze 2 dnia każdego miesiące roku4.. Każdego dnia 2 z dwunastu miesięcy roku Matka Boża pojawia się w Medjugorje, aby przekazać przesłanie.

Apostoł Jakub

25 lipca 1961 r. Proboszcz Garabandal  Valentín Marichalar i inni obecni zobaczą objawienie Apostoła Jakuba. D. Valentín mówi to w następujący sposób: „ Nasz patron Sw. Jakub pojawił się na pięknym białym koniu, jak pokazuje nam hiszpańska tradycja historyczna; przez kilka minut zdawał się kroczyć drogą niebiańską, z czasem znikając za chmurami i wracał by pojawić się ponownie … To było naprawdę godne podziwu ” 5 .

 

Gwiazda Garabandal

„ Tak, jaśniejąca gwiazda z długim ogonem minęła raz; ale tak się stało, nie pozostała u stóp Dziewicy. Nie byliśmy wszyscy czterej, ale Loli i ja. To był dzień Matki Bożej z Pilar6 . „ Kiedy widzieliśmy Dziewicę, widziano gwiazdę z bardzo dużym ogonem pod stopami Dziewicy. Kilku ją widziało. Zapytaliśmy Dziewicę, co miała na myśli, ale nie odpowiedziała ” 7 .

Ta „ świetlista gwiazda z długim ogonem ” jest opisana bardzo podobnie do tego, jak Anna Catalina Emmerich opisała gwiazdę betlejemską, kiedy powiedziała, że ​​Trzech Króli zawsze szło w środku nocy za gwiazdą , która czasami zdawała się dotykać Ziemia z długim świetlistym ogonem . ” 8
2000 lat temu gwiazda Betlejemska ( Mt 2,2 ) była tą, która zwiastowała  pierwsze przyjście Jezusa; w Garabandal, 12 października, u stóp Dziewicy pojawia się kolejna podobna gwiazda, która zdaje się zachęcać nas do pójścia za nią, aby doprowadzić nas do powtórnego przyjścia Jezusa.

Podsumowanie i źródła

1) Matka Boża z Pilar wspomniała o końcu czasu, a Dziewica pojawia się również we śnie Św. Janowi Bosco.

2) Jest to również związane z datami Medjugorje i Santiago chodzi o dni 2 i 25.

3) W Garabandal wspomniana jest wizja gwiazdy podobnej do gwiazdy Betlejemskiej, która może oznaczać zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa.

______________________________________

 1. Aciprensa; Matka Boża z filaru
 2. Biograficzne wspomnienia D. Bosco; Tom 7; p. 153 ; dbosco.net, Web Master: Rafael Sánchez, 2005
 3. Aciprensa; Matka Boża z filaru
 4. basilicadelpilar.es; Cabildo Metropolitano de Zaragoza; Tradycja nadchodzących
 5. Eusebio García de Pesquera; Pospieszył na górę ”; Ed. Circle; 1974; str. 131
 6. Tamże , str. 64; zeznanie Conchity González.
 7. Tamże , str. 260
 8. Błogosławiona Ana Catalina Emmerich; „Adoracja królów”; LV. – Imiona Trzech Króli

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , | 9 Komentarzy »

Koniec czasów – Ojciec Święty pojedzie do Garabandal

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Wywiad z o. Alfredo Combe 1
P: Czy to prawda, że ​​widziałeś  ojca Rodrigo Llanosa, jednego ze spowiedników Conchity w czasie objawień, gdzie Conchita powiedziała, że Ojciec Święty odwiedzi Garabandal?
Odp .: Jestem skłonny przysiąc na Ewangelię. Stało się to na kilka miesięcy przed śmiercią ojca Rodrigo (30 maja 1973 r.), Kiedy poszedłem go odwiedzić.
P: Czy uważasz, że stanie się to przed Cudem?
Odp .: Tak, w to wierzę.

Wizyta Papieża w Garabandal nie może nastąpić przed cudem, ponieważ Jezus powiedział Conchicie: „ Chcę ci powiedzieć, Conchita, że ​​przed Cudem bardzo ucierpisz, bo niewielu ci uwierzy; twoja rodzina uwierzy, że ich oszukałaś2 . Ci „ nieliczni, którzy ci wierzą ”, będą spoglądać na papieża, ponieważ gdyby papież udał się do Garabandal przed cudem, jego obecność dałaby Garabandal sławę i wiarygodność, a proroctwo Jezusa nie mogłoby się spełnić.
Garabandal zostanie tak zapomniany, że pomimo wypełnienia się proroctwa Ostrzeżenia, biskup Santander pozostanie niewierzący, a jedynie osobisty test, który Dziewica wyśle ​​do biskupa, pozwoli kapłanom udać się na cud 3 .

Jeśli Papież ma zobaczyć cud z miejsca, w którym będzie, wtedy uwierzy w Garabandal i będzie chciał tam pójść, aby zobaczyć to miejsce i stały znak. Ale możliwe jest, że ta wizyta mogła by być  potajemna, ponieważ papież ma być ukryty, będzie również prześladowany i nie będzie mógł być otwarcie w Rzymie.
Pamiętajcie, że proroctwo fatimskie o zabójstwie papieża 6 wciąż jest aktualne.
W tych okolicznościach wizyta w Garabandal naraziłaby papieża na niebezpieczeństwo, ponieważ musiałby opuścić swoją kryjówkę, aby wyjechać do Hiszpanii. Tylko wizja cudu może zmusić papieża do podjęcia takiego ryzyka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabójstwa papieża, zajrzyj do wpisu Medjugorje i Sw. Jan Bosco .

Św. Pius X: „ To, co widzę, jest przerażające. Czy to będę ja? Czy to będzie mój następca? Prawda jest taka, że ​​papież opuści Rzym i musi zabity opuścić  swoich kapłanów ” 7

______________________________________

 1. Ojciec François Turner; „Wywiad z ojcem Alfredem Combe” ; 1970 rok; Garabandal Magazine, kwiecień-czerwiec 1984 r .; str. 20 (pdf 9); Garabandal.us ; Tłumaczenie hiszpańskie
 2. Przemówienie Conchity z Naszym Panem ; Pampeluna; 13 lutego 1966
 3. Conchita; wywiad z Mons. Francisco Garmendią; 08/27/1981: min. 11:10 ; transkrypcja wywiadu na http://www.virgendegarabandal.com/RJM//mita16.htm
 4. P. Francis Benac, SJ; „Wywiad z Conchitą” ; Czerwiec 1978 r .; ap. „Wizyta w Rzymie”
 5. Garabandal; Styczeń-marzec i kwiecień-czerwiec 1983; wywiad z Mari Loli ; 10/19/1982
 6. Kongregacja Nauki Wiary; Orędzie Fatimskie ; 06/26/2000; trzecia część tajemnicy: „został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili kilka strzałów i strzałów”
 7. Hugo Wast; „Szósta pieczęć” ; rok 1941; s. 115 i 486

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 6 Komentarzy »

Koniec czasów – Conchita Gonzalez

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Jeden z czytelników bloga napisał w komentarzu na temat śmierci Joeya Lomangino: „ Nie chcę być katastrofistą, ale już spodziewam się najgorszego. Że Conchita kiedyś umrze, Bóg chce, żeby się spóźniła ”.
Czy rozsądnie jest myśleć, że Conchita może umrzeć, zanim ogłosi cud?

1) Ogłoszenie cudu będzie kolejnym cudem
2) Nie muszę tam być
3) Twoja rodzina uwierzy, że ich oszukałaś
4) Jeśli Conchita umrze przed ogłoszeniem cudu
5) Medjugorje
6) stawiennictwo
7) Podsumowanie i źródła

Ogłoszenie cudu będzie kolejnym cudem

Przez pewien czas Conchita była bardzo zaniepokojona tym, że będzie musiała ogłosić cud 1 .

P : Niektórzy twierdzą, że sposób, w jaki ogłosisz Cud, sam w sobie będzie „Cudem”. Czy możesz to wyjaśnić?
Conchita : Myślę, że sposób, w jaki zostanie ogłoszony, będzie kolejnym cudem, ponieważ to dla mnie wielka odpowiedzialność i będę potrzebować cudu, aby to ogłosić . 2)

Oczywiste pytanie: dlaczego cudem będzie ogłoszenie prostej daty?

Nie muszę tam być

Przeprowadzający wywiad : Czy zabierzesz dziecko w miejsce dokonania się cudu? [W czasie tego wywiadu Conchita spodziewała się swojego pierwszego dziecka]
Conchita : Nawet nie wiem, czy tam pójdę . [Prosząc ją, aby był bardziej wyraźna, Conchita powiedziała:] Oczywiście, że chcę tam pójść, ale nie wiem, czy okoliczności na to pozwolą. Nie jest konieczne aby nastąpił Cud , żebym tam była . 3)

W pismach Conchity wyczuwalny jest pewien pesymizm dotyczący jej osobistego udziału  w dniu cudu.
W rzeczywistości Dziewica powiedziała Conchicie: „ To będzie ostatni raz, kiedy mnie tu zobaczysz, ale zawsze będę z tobą i wszystkimi moimi dziećmi ” 4 . Jeśli w dniu cudu ogłoszonym pośród  sosen w Garabandal ma pojawić się Dziewica (kobieta ubrana w słońce), jak Dziewica mówiła Conchicie: „ To będzie ostatni raz, kiedy mnie tu zobaczysz” ? Ale wszystko sugeruje, że Conchita nie będzie w Garabandal w dniu cudu. W rozmowie Conchita zwierza się Matce Marii Nieves: „ Ostatni raz widziałem ją 13 listopada zeszłego roku, pośród sosen. Powiedziała mi, że już jej tam nie zobaczę …” (To się skończyło , bardzo wytłumaczalne, gęsta cisza i emocje). 5
Zauważmy, że Dziewica mogła powiedzieć: „to będzie ostatni raz, kiedy mnie tu zobaczysz … aż do dnia cudu ”, ale tego nie zrobiła, powiedziała tylko: „to będzie ostatni raz, kiedy mnie tu zobaczysz ”.

Twoja rodzina uwierzy, że ich oszukałaś

 

„ Chcę ci powiedzieć, Conchita, że ​​przed Cudem bardzo ucierpisz, ponieważ niewielu ci uwierzy; twoja rodzina uwierzy, że ich oszukałaś6.

Od 31 października 2013 r., Daty śmierci Patricka Keeny, męża Conchity, wiemy, że „ta sama rodzina ”, do której odnosi się to zdanie, musi być jej dziećmi lub wnukami.

Możemy zadać sobie pytanie, co się musi stać, aby rodzina Conchity czuła się przez nią oszukana?
Mówiąc o swoim anonimowym życiu w USA, Conchita podaje, że jej dzieci nic nie wiedzą o Garabandal 7 . Conchita nie lubi rozmawiać o tym czasie, dlatego możliwe jest, że jej dzieci nie są dobrze wyszkolone i poinformowane o tym, co się tam naprawdę wydarzyło. Jeśli ich wiara jest słaba, zdarzenie takie jak śmierć Conchity może wyjaśnić ich rozczarowanie.

Jeśli Conchita umrze przed ogłoszeniem cudu …

  Wybitny teolog, który śledził wydarzenia Garabandal od pierwszego dnia, napisał w liście:
„Dla tych, którzy wierzą w nadprzyrodzoną rzeczywistość, boskiego porządku Garabandal, obecne zaprzeczenia dziewcząt nie mogą wpływać na nas w najmniejszym stopniu, […] Tak, to nasze wnioski i przekonania nie były oparte na wypowiedzi dziewcząt, ale w rzeczywistych faktach, których byliśmy świadkami, dochodzimy do wniosku, że nasza argumentacja i wiara nie mogą jej zniszczyć, a nawet zmodyfikować obecnych lub przyszłych afirmacji dziewcząt, ponieważ w tych afirmacjach oszustwo lub błąd zawsze będzie ich, a nie naszym ” 8 .

W ten sam sposób moglibyśmy powiedzieć, że nasza wiara w Garabandal nie może być zmieniona przez obecne lub przyszłe okoliczności, nawet jeśli wszyscy widzący umarli przed cudem i żaden żywy świadek objawień nie został pozostawiony na powierzchni ziemi, ponieważ nasza wiara Opiera się na prawdziwych wydarzeniach, które znaliśmy dzięki zeznaniom tych bohaterów, nawet jeśli już ich nie ma.

Jose Luis López de San Román, jeden z największych znawców Garabandal, tak mówi: 9
„Wielu pytało mnie:„ Co stanie się przed Cudem, aby wielu z tych, którzy wierzą w Garabandal, przestało wierzyć? ”
Czy to może być śmierć Joeya? Być może, chociaż wierzę, że będzie coś jeszcze, i to  nawet coś bardziej niepokojącego . Ale to moja osobista opinia ”.

Podobnie jak Conchita, Mirjana Dragicević otrzymała zlecenie od Dziewicy z Medjugorja aby ujawniła tajemnice na kilka dni przed jej spełnieniem. Ale Mirjana uważa, że: „Nie musi żyć, aby odkryć tajemnice ” ( Mirjana , „Moje serce zatriumfuje”). Jej wypowiedź jest wyjątkowo zbieżna z oświadczeniem Conchity: „ Nie muszę tam być ”.

Medjugorje

Jak Conchita ogłosi cud?
Myślę, że nawet gdyby Conchita umarła, mogła by ogłosić cud 8 dni wcześniej.

Conchita: Kiedy idziesz do Nieba, giniesz?
Nasz Pan.: Tam się nigdy nie umiera 10

Kiedy ojciec Luis Andreu zmarł, ukazał się dziewczętom i dał im radę. Nauczył ich nawet odmawiać Zdrowaś Mario po grecku. Ojciec Ramón Andreu, brat Luisa Andreu, mówi: „ Poszedłem zobaczyć dziewczyny w ekstazie i słuchałem rozmów z ojcem Luisem ”. 11

Wiemy, że widzący z Garabandal rozmawiali ze zmarłymi ludźmi, takimi jak ojciec Luis Andreu, których przesłania później przekazali. Myślę, że możliwe jest, że gdyby Conchita zmarła przed cudem, mogłaby w ten sam sposób ogłosić datę przez widzących Medjugorje. Dlaczego Medjugorje?

Związek między oboma objawieniami przeanalizowałem już we wpisie „ Medjugorje ”. Ale jest inny zbieg okoliczności: według moich obliczeń datą cudu będzie 11 kwietnia; Jeśli Conchita musi to ogłosić 8 dni wcześniej, musi to ogłosić 3 kwietnia.
Mirjana Dragicevic-Soldo jest widzącą z Medjugorja, która zwykle otrzymuje niebiańskie przesłania drugiego dnia każdego miesiąca .
Gdyby Conchita ukazała się Mirjanie 2 kwietnia 2030 r., Aby poprosić ją, aby ogłosiła światu w swoim imieniu datę cudu Garabandal, Mirjana ogłosiła by to 3 kwietnia, 8 dni przed 11 kwietnia , tak że chociaż Conchita umarłaby, przepowiednia by się spełniła.

Medjugorje i Garabandal: ta sama liczba liter, ta sama szerokość geograficzna, ten sam stały sygnał. W tych miejscach, po tym cudzie, dwa niezniszczalne znaki Boga pozostaną na zawsze, jak dwie wielkie kolumny dla świata.
Być może te dwa znaki są znakiem żydowskiej Paschy, kiedy martwe morze rozpadło się na dwie części, pozostawiając dwie duże ściany wody, jedną po lewej i jedną po prawej, aby naród wybrany mógł uniknąć prześladowań Egiptu. 
Być może te dwa znaki są również znakiem dwóch kolumn snu Sw.Jana Bosco, gdzie musi przejść lud wybrany Nowego Przymierza, to znaczy, gdzie musi wypełnić swoją Paschę.

„ Kościół wejdzie do chwały Królestwa tylko poprzez tę ostatnią Paschę, w której pójdzie za swoim Panem w swojej śmierci i zmartwychwstaniu (por. Ap 19, 1-9) ” 12 .

W objawieniach „El Cajas” (Ekwador) Strażnik Wiary przekazał Patricii Talbot następujące przesłanie: „ Pod koniec wszystkich objawień świata pozostawię znak w tym miejscu i we wszystkich miejscach, w których ja byłem ”. 13
Conchita: „ Matka Boża powiedziała nam, że Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi ostrzeżeniami lub wydarzeniami publicznymi, które Bóg nam da ” 14 .
Ze słów Conchity możemy wywnioskować, że kiedy Dziewica oświadczyła w Ekwadorze: „ u kresu wszystkich objawień świata ” odnosiła się do cudu. Dlatego można założyć, że Medjugorje i Garabandal nie będą jedynymi miejscami, w których będzie znak w dniu cudu.

 

Orędownictwo

 

(Conchita) – Cud, czy to będzie tak, jakbym to ja sama widziała Dziewicę? – I odpowiedział mi:

– Za twoje ofiary, twoją wytrwałość, pozwalam ci być orędownikiem,  uczynienia tego cudu . – I powiedziałam:
„Czy nie jest lepiej, aby był dla wszystkich, a jeśli nie, nie stawiaj nikogo  jako orędownika?”
— nr 15

Orędownictwo polega na prośbie o kolejne 16
Conchita zostaje wybrana przez Jezusa jako jedyny orędownik cudu Garabandal.

W Biblii znajdujemy wielu ludzi, przez orędownictwo których Bóg dokonuje cudów. Pomijając te Jezusa, najbardziej znane cuda mogły być dokonane przez orędownictwo Mojżesza. 17

W odniesieniu do wielkości cudu Garabandal Conchita potwierdziła dwie rzeczy:

1) To jest ważniejsze niż cokolwiek innego

„ Dziewica ogłosiła również mi że wielki cud dla całego świata; jest ważniejszy niż cokolwiek innego ” 18 .

Jeśli będzie to cud „ ważniejszy niż cokolwiek innego ”, dotyczy to również Mojżesza, Eliasza itp. Kontrast z tymi cudami daje nam wyobrażenie o wielkości cudu Garabandal.

2) Jest tak wielki jak kara

„ Ponieważ kara , na którą zasługujemy, jest bardzo wielka, cud będzie tak wielki i spektakularny, jak potrzebuje świat ”. 19

Dziewica z Akity ujawnia, jak wielka będzie kara:

„ Ojciec wymierzy straszliwą karę całej ludzkości. Będzie to kara większa niż powódź , jakiej nigdy przedtem nie widziano ” 20

Conchita wskazuje na odpowiednią wielkość kary i cudu Garabandal. Wiedząc zatem, że kara będzie największa w historii, możemy wywnioskować, że cud będzie również największy w historii. Słowami Conchity: „ To będzie największy cud, który Jezus uczynił dla świata ” 21

Ten wniosek jest zgodny z moją analizą  Apokalipsy, która wskazuje, że kobieta odziana w słońce jest centrum księgi siedmiu pieczęci .

Myślę, że jedną z cech tego cudu, która wyróżni go spośród reszty, będzie stale widoczny i niewytłumaczalny naukowo znak. Tak jak całun jest najważniejszą relikwią chrześcijaństwa i największym dowodem zmartwychwstania Chrystusa, stały znak Garabandal będzie w przyszłości największym dowodem istnienia Boga. Jeśli ten widoczny sygnał pojawi się nie tylko w Garabandal, ale także w Medjugorju i we wszystkich miejscach świata, w których pojawiła się Dziewica (jak powiedziano w objawieniach El Cajas w Ekwadorze), wyjaśniałby powód, dla którego zostanie uznany za największy cud w historii, z którego na całym świecie będą dziesiątki trwałych znaków, które pokażą pokoleniom nadchodzącą moc Bożą, panowanie jego syna Jezusa Chrystusa oraz słabość i bliski koniec antychrysta .

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

( Psalm 98, 1-3 )

Podsumowanie i źródła

1) Jeśli Conchita umrze przed ogłoszeniem cudu, nie zmieni to faktu, że Garabandal jest prawdziwy.
2) Proroctwo o ogłoszeniu daty cudu może się spełnić przez widzących z Medjugorja.
3) Conchita nie jest małym prorokiem, ponieważ została wybrana jako jedyna orędowniczka największego cudu w historii.

______________________________________

 1. Wywiad z biskupem Garmendią; min. 31:00 ; rok 1981
 2. Wywiad z lutego 1977 r . ; opublikowany w magazynie Needles (po Garabandal) od lipca do września 1977 r., a później w „Garabandal” w magazynie styczeń-marzec 1980
 3. Wywiad z 7 lutego 1974 r . ; opublikowany w magazynie Needles (po Garabandal) wiosną 1974 r.
 4. Dziennik Conchity ; s. 98; zdarzyło się to podczas ostatniego objawienia Matki Bożej Conchicie 13 listopada 1965 r. w sosnach Garabandal
 5. Ojciec Eusebio García de Pesquera; „Pospieszył na górę”;
 6. Przemówienie Conchity z Naszym Panem ; Pampeluna; 13 lutego 1966
 7. Wywiad z roku 1981 dla irlandzkiego programu „Late, late show”, od minuty 4:30
 8. Francisco Sánchez Ventura; „Odmowy Garabandal”; Wydanie drugie, Editorial Círculo 1967; str.71 (pdf strona 3)
 9. Jose Luis López z San Román; Centrum Garabandal; 22.06.2014
 10. Przemówienie Conchity z Naszym Panem ; Garabandal; 20 lipca 1963 r.
 11. virgendegarabandal.com; Rodzina Andreu i Garabandal
 12. Katechizm Kościoła Katolickiego; Nr 677 ; „ostatnia próba Kościoła”; vatican.va
 13. Peter Heintz; „Przewodnik po objawieniach Najświętszej Maryi Panny”; Gabriel Press; Sacramento, Kalifornia; 1995; P.602; objawienie dla Patricii Talbot; 3/3/1990
 14. Wywiad z lutego 1977 r . ; opublikowany w magazynie Needles (po Garabandal) od lipca do września 1977 r., a później w „Garabandal” w magazynie styczeń-marzec 1980
 15. Ojciec Eusebio García de Pesquera; „Pospieszył na górę” ; 07/20/1963; i pamiętnik Conchity; str. 83
 16. Kompendium, 554 ; Katechizm, 2634
 17. Benedykt XVI; Publiczność ogólna; „Wstawiennictwo Mojżesza za swój lud” ; 06.01.2011
 18. Ojciec Eusebio García de Pesquera; „Pospieszył na górę” ; 22.03.1965
 19. Francisco Sánchez-Ventura i Pascual; „Pytanie Garabandal” ; Ed. Circle; 1965
 20. Słudzy Przebitego Serca Jezusa i Maryi; Our Lady of Akita
 21. Francisco Sánchez-Ventura i Pascual; „Pytanie Garabandal” ; Ed. Circle; 1965; str. 252; informacje zaczerpnięte z odręcznej notatki Conchita

Posted in Garabandal, Koniec czasów | Otagowane: , , | 12 Komentarzy »

Koniec czasów – Miłosierdzie Boże

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1) Znak na niebie
2) Czasy końcowe
3) Kara
4) Podsumowanie i źródła

  Znak na niebie

Kilka lat przed śmiercią Sw. Faustyny Kowalskiej została jej powierzona przepowiednia: „ Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. 1


To proroctwo jeszcze się nie spełniło. Widzimy, że jest to znak niebiański , cudowny znak na niebie. Według Conchity z Garabandal, cud i ostrzeżenie będą ostatnimi ostrzeżeniami z nieba 2 , dlatego możemy wywnioskować, że to wydarzenie przekazane św. Faustynie  będzie przed nimi. Pozycja tego wydarzenia byłaby zatem zgodna z pierwszą tajemnicą Medjugorja , ale wydaje się, że szczegóły , które o tej tajemnicy otrzymaliśmy, nie mają nic wspólnego, więc ta dedukcja jest przypuszczeniem. Spójrzmy teraz na niezwykłe podobieństwo między tym znakiem opisanym przez św.Faustynę a „znakiem Syna Człowieczego” z Mt 24:30 :
Faustyna : „ wszelka światłość zgaśnie na niebie ” – Mt 24,29 : „ słońce zaćmi się, księżyc przestanie świecić, gwiazdy spadną z nieba ”.
Faustyna : „ Wtedy na niebie pojawi się znak krzyża ” – Mt 24,30 : „ Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego ”.
Wydaje się, że mówi o tym samym wydarzeniu, ale jest różnica; znak krzyża Faustyny ​​pojawi się „ zanim nadejdzie dzień sprawiedliwości ”. Podczas gdy znak Syna Człowieczego pojawi się „ po ucisku tamtych dni ”. Gdy nie zbiega się w czasie, nie może to być to samo wydarzenie; Są to podobne sygnały, ale nieprzypadkowe.
Znak ogłoszony przez Sw. Faustynę zbiega się bardziej z proroctwem Joela 3, 4 : „ Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie Dzień Pański, dzień wielki i straszny ”.

 

Czasy końcowe

Potem zobaczyłam Najświętszą Dziewicę, która powiedziała mi: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego . On przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. Och, jak okropny jest ten dzień. Ustanowiony jest już dzień sprawiedliwości, dzień Bożego gniewu . Aniołowie drżą tego dnia. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. 3)

Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła4.


„Musisz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście”. : Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego ma na celu przygotować świat na Drugie Przyjście Jezusa, który przyjdzie tym razem jako „ Sprawiedliwy Sędzia ”.
Dzień drugiego przyjścia opisany jest następująco: „ jak straszny jest ten dzień ”, „ dzień sprawiedliwości ”, „ dzień boskiego gniewu ”, „ aniołowie drżą w tym dniu ”, „ ten ogromny dzień ”.

Objawienia te odnoszą się ponownie do drugiego przyjścia Chrystusa do wielkiego ucisku i kary ( dzień gniewu ). Dlatego wypełnienie się tych proroctw nastąpi w kontekście czasów ostatecznych .

„Papież Franciszek ogłasza obchody Jubileuszu Miłosierdzia,. Od 12.08.2015 do 11.20.2016. „ Żyjemy czasem miłosierdzia. To czas miłosierdzia ”. 5

Kara

Nie chcę karać cierpiącej ludzkości , ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego Miłosiernego Serca. Kar używam kiedy mnie sami zmuszają do tego ;  ręka Moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia ”. 6

Boże upusty uchyliły się dla nas, chciejmy z nich korzystać, nim nadejdzie dzień sprawiedliwości Bożej, a [będzie to] dzień straszny. . 7

Pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą.  Bóg chce nałożyć na nas straszną karę, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża . 8

Nie mam wątpliwości, że dzień sprawiedliwości odnosi się do kary , ponieważ kara jest konsekwencją Bożej sprawiedliwości. Kiedy Pan karze niegodziwców, czyni sprawiedliwość uciśnionym.

Święta Faustyna otrzymała objawienie obrazu i święto Miłosierdzia Bożego w dniu 22 lutego 1931 r. 9 , dlatego też, według moich obliczeń, do dnia cudu minie 99 lat. Do kary minie 101 lat. Czy 101 łez Dziewicy z Akity zostanie wylanych za każdy rok, w którym świat nie ufa Miłosierdziu Bożemu?
Ten zbieg okoliczności jest znaczący, ponieważ rozpowszechnianie Bożego Miłosierdzia jest ściśle związane z karą : „ Przed dniem sprawiedliwości wysyłam dzień miłosierdzia ”.

Zauważmy również, że w Święto Miłosierdzia Jezus mówi do Faustyny: „ Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony  w pierwszą niedzielę po Wielkanocy . Ta niedziela powinna być Świętem Miłosierdzia ” 10 .
Jezus wyraźnie wspomina w Niedzielę Wielkanocną, co zgodnie z moimi dedukcjami we wpisie „ dzień kary ”, w roku 2032 będzie to dzień odnowienia świata po trzech ciemnych dniach kary. Cóż, to że Święto Miłosierdzia związane jest z tą niedzielą, ustanawia nowy związek między karą Garabandal a Miłosierdziem Bożym.

Podsumowanie i źródła

1) Znak na niebie Sw. Faustyny ​​jest taki sam jak Joela 3, 4 i może być pierwszą tajemnicą Medjugorja; ale to nie jest ten sam znak z Mt 24,30.
2) Dzień gniewu jest ściśle związany z powtórnym przyjściem Jezusa.
3) Miłosierdzie Boże jest darem od Boga, aby uniknąć gniewu Bożego. Jakiś czas po dniu miłosierdzia Bóg pośle dzień sprawiedliwości.
4) Faustyna ogłasza straszną karę, którą blokuje Dziewica.

______________________________________

 1. Święta Maria Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w mojej duszy” ; p. 63; pkt 83; Wilno, 02.08.1964; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 2. Conchita; 1972; wywiad dr Dr. Domíngueza; min. 3:55
 3. Święta Maria Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w mojej duszy” ; p. 273–274; pkt 635; Warszawa, 25.03.1936; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 4. Tamże ; p. 338; pkt 848; 26.12.1936
 5. Papież Franciszek; „Papież ogłasza obchody niezwykłego Roku Świętego” ; Zenit.org; Watykan, 13.03.2015
 6. Święta Maria Faustyna Kowalska; „Miłosierdzie Boże w mojej duszy” ; p. 560; pkt 1588; Red. Marian Ojcowie Niepokalanego Poczęcia; Massachusetts, rok 1996; Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
 7. Tamże ; p. 425; punkt 1159
 8. Tamże ; p. 290; pkt 686; Wrzesień 1936
 9. Tamże ; p. 46; pkt 47–48; 22 lutego 1931
 10. Tamże ; p. 46; pkt 49; 22 lutego 1931

 

 

Kaplica z cudownym Obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem Świętej Siostry Faustyny ​​Kowalskiej jest miejscem modlitwy Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Posted in Apokalipsa, Koniec czasów | Otagowane: , , , , , | 21 Komentarzy »

Koniec czasów – Synod

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

„ Dziewica powiedziała Conchicie, że przed przyszłymi wydarzeniami odbędzie się ważny synod ” 1 . „ Synod Biskupów jest instytucją stałą, utworzoną przez papieża Pawła VI 15 września 1965 r. ” 2 . Jeden odbywa się zwykle co około trzy lata 3 . Dlatego, że Dziewica powiedziała o tym, nie może to być kolejny synod, ale z jakiegoś powodu musi to być szczególne wydarzenie.

W  roku 2014, na spotkaniu, które odbyło się między papieżem Franciszkiem a patriarchą Bartłomiejem z okazji 50. rocznicy 4 spotkania Pawła VI z Athenagoras w 1964 r., Mówiono o możliwym spotkaniu ekumenicznym 5 uzgodnionym między papieżem Franciszkiem a prawosławnym patriarchą Bartłomiejem. Mogło by odbyć się w Nicei w roku 2025 6 , zbiegając się z 1700 rocznicą I Rady Ekumenicznej w Nicei 7 .

Dla papieża Franciszka pełna komunia między katolikami i prawosławnymi stanowi jeden z jego głównych starań 8 ; ale ta komunia będzie bardzo mało prawdopodobna, dopóki nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie zjednoczenia daty Wielkanocy 9 .

W 2025 r. Dzięki Dionizemu Małemu obchodzona będzie 1500 rocznica zjednoczenia chrześcijańskiej Wielkanocy . Przypomnijmy, że zjednoczenie wschodniej i zachodniej Wielkanocy jest jednym z proroctw Matki Bożej z Soufanieh . Cóż, w roku 2025 zbiegają się również Wielki Tydzień katolicki 10 i prawosławny 11 .
Według objawień w Soufanieh „ najważniejszą prośbą Chrystusa, Pana naszego i Dziewicy Maryi, jest jedność Kościoła, poczynając od jedności Święta Paschy ” 12 . To znaczy, że jedność Święta Paschy będzie wcześniejsza niż jedność Kościoła, jako jego postęp. Jeśli jedność kościoła nastąpi po dniu cudu roku 2030, to może być, że Synod powinien dążyć do jedności święta Paschy w roku 2025. Papież Jan Paweł II ogłosił rok 2025 13 , rokiem jubileuszowym zwykłym

Zgodnie z moją propozycją rok 2025 powinien przynieść sojusz wielu , to znaczy rok, w którym komunistyczny rząd światowy przekaże swoją władzę antychrystowi, rozpoczynając w ten sposób tydzień Daniela. Zbliża się również czas pojawienia się dwóch proroków: Henocha i Eliasza . Ponieważ prześladowania religijne rozpoczną się dopiero w 2028 r., tak więc będą istnieć okoliczności, by ten synod miał miejsce.

Przed ostrzeżeniem ma się ujawnić nam dwa znaki: synod i schizma. Ponieważ schizma, zgodnie z jej własną definicją, uniemożliwiłaby przeprowadzenie synodu, schizma będzie następstwem synodu.
We wpisie „ coś w rodzaju schizmy ” wydedukowałem, że może to być rok 2028, zbiegający się z ohydą spustoszenia . Ta dedukcja jest zgodna z domniemanym spotkaniem ekumenicznym w 2025 r. Synod może zatem wystąpić w 2025 r., A schizma w 2028 r., Przy czym oba wydarzenia zbiegają się odpowiednio z przymierzem wielu i ohydą spustoszenia. Ze względu na bliskość schizmy i ohydy prawdopodobnie będzie to ostatni synod ; To może być powód, dla którego Dziewica wspomniała o nim w Garabandal jako o „ ważnym synodzie ”.

______________________________________

 1. Matka Nieves García; wstępne ostrzeżenie poprzedzające zawiadomienie ; Madryt, maj 2014 r .; pueblodemaria.com; min.00: 15; „Tak powiedział mi ojciec Laffineur, skomentował to księdzu Pesquera i Jacquesowi Serre i uznał to za ostrzeżenie”
 2. Synod Biskupów; 1- Synod biskupów ; „Wprowadzenie”; vatican.va
 3. Synod Biskupów; V. – „ Podsumowanie zespołów synodalnych ”; aktualizowane do maja 2004 r .; vatican.va
 4. News.va; Wspólna deklaracja – Prywatne spotkanie z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola; Jerozolima, 25 maja 2014
 5. P. Federico Lombardi; jest dobrą propozycją Bartłomieja ”; Aciprensa; Watykan, 06.01.2014; Możliwe spotkanie ekumeniczne w Nicei to „dobry pomysł”, mówi rzecznik Watykanu
 6. ReL ; „Lombardi uważa„ propozycję Bartolome’a ​​za spotkanie ekumeniczne w Nicei w 2025 r. Za „dobry pomysł”; 6/1/2014
 7. Wikipedia; Rada Nicejska I ”; Odbyło się to w 325
 8. Watykański Insider ; Papież Franciszek: „Pełna jedność z prawosławnymi jest jedną z moich głównych obaw”; Rzym, 27.06.2015
 9. Darío Menor; Bez chrześcijańskiego konsensusu dla ustalonego Wielkiego Tygodnia ”; Powód; 25.06.2015; Nikołaj Bałaszow: «Jeśli papież zamierza zaakceptować datę prawosławia, wówczas jego propozycja jest mile widziana. W przeciwnym razie jest to niedopuszczalne »
 10. Wielki Tydzień 2025 r . ; calendarios.net; 20 kwietnia, Niedziela Wielkanocna (lub Niedziela Wielkanocna)
 11. Wielkanoc prawosławna 2025 ; whenpasa.com; „Ortodoksyjny festiwal wielkanocny w 2025 r. Obchodzony jest 20 kwietnia”
 12. Przemówienie Myrny ; „Ecstasy”; Soufanieh.com W 2025 r. Myrna będzie miała 72 lata: „ Moje dziecko, nie usłyszysz Mojego głosu, dopóki Partia nie zostanie zjednoczona ”; souphanieh.com
 13. Jan Paweł II; Kościół i dzieci ”; 01/05/2001; „Jak wielka jest twoja odpowiedzialność! Będziecie bohaterami następnego jubileuszu w roku 2025 ‚

 

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , | 8 Komentarzy »

Koniec czasu – Luisa Picarreta

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1) Kara
2) Boskie lustro
3) Trzy okresy odnowy
4) Podsumowanie i źródła

Kara

„ Moja córko, moja Sprawiedliwość stała się bardzo ciężka, jest tak wiele przestępstw, że ludzie mnie zmuszają, by nie móc ich dłużej znieść. Dlatego kosa śmierci niedługo zabije wielu ludzi , niespodziewanie i od chorób, i jest też tak wiele kar, które wyleję na świat, co będzie rodzajem wyroku . „[…] Wtedy wydawało mi się, że widzę ulice pełne ludzkich trupów i krwi, która zalewała ziemię ; miasta nękane przez wrogów, którzy nie wybaczali nawet dzieciom; Wydawały mi się jakby wiele zwierząt z piekła rodem, które nie szanowały kościołów ani księży. Wydawało się, że Pan zesłał karę z Nieba ; Cokolwiek nie umiem powiedzieć, wydawało mi się, że wszyscy otrzymamy śmiertelny cios, po którym padniemy ofiarą śmierci. Wydawało mi się również, że widzę ususzone rośliny i wiele innych złych rzeczy, które muszą spotkać uprawy. 1

Widziałam także w powietrzu gwiazdę o nadmiernych rozmiarach , a na jej obwodzie znajdował się czarny ogień i krew; Wzbudziła taki strach i przerażenie, gdy się na nią spojrzałam, że wydawało się, że śmierć była mniej zła niż życie w tak smutnych czasach. W innych miejscach widziałam wulkany, które otwierają się, ponieważ wiele kraterów musi zalać nawet sąsiednie miasta 2
Rdz 8, 10 : „ wielka gwiazda, która płonęła jak pochodnia spadła z nieba

Dziś rano mój kochany Jezus sprawił, że wyglądał na dotkniętego i prawie wściekłego na ludzi, grożąc zwykłymi karami i sprawiając, że ludzie umierają nagle pod błyskawicą, gradobiciem i ogniem. 3)

„Istnieje potrzeba przelania krwi i niemalże przygnębienia samych kościołów, aby ponownie powrócić i istnieć z ich pierwszą jasnością i blaskiem” 4.
Nie zrobię nic, tylko wysyłam kary; ogień ucisku zaleje ich wszędzie, dopóki nie będą przerażeni , aby mogli pamiętać, że istnieje Bóg, jedyny, który może im pomóc i uwolnić ich 5.
Nadszedł czas, koniec jest bliski, ale czas jest niepewny. 6
Więc ludzkość jest w środku dwóch pożarów: ognia z Nieba i ognia ziemi. Jest tak wiele zła, że ​​pożary wkrótce się połączą . 7
Obj. 9, 18 : „ Jedna trzecia ludzi została eksterminowana przez te trzy plagi: ogień, dym i siarkę ”
Zobacz podobieństwa z karą Garabandal we wpisie „ kara ”.

Boskie lustro

Hildegarda : „ Tak jak wszystkie przedmioty przed lustrem odbijają się w nim, tak w świętej boskości wszystkie jego dzieła pojawiają się bez wieku i bez czasu ”.
Fatima : „ I zobaczyliśmy w ogromnym świetle, czym jest Bóg:„ coś podobnego do tego, jak ludzie patrzą w lustro, kiedy przechodzą przed nim ”

Właśnie dlatego zawsze spoglądaj na moją Ludzkość, mając ją jako lustro, w którym oczyścisz wszystkie swoje plamy, i nie tylko to, ale jako lustro, w którym poprzez odbijanie nabierzesz piękna, i stopniowo będziesz ozdabiać się na podobieństwo do Mnie, ponieważ właściwością lustra jest uczynienie obrazu podobnego do tego, który w niego patrzy, pojawia się w nim ; jeśli jest to materialne lustro, znacznie więcej jest boskości, ponieważ moja Ludzkość służy człowiekowi jako lustro do patrzenia na moją Boskość. 9

„Moja córka, zjednoczona z moją Ludzkością, jest już u drzwi mojej Boskości, ponieważ moja Ludzkość jest zwierciadłem dusz, w której Boskość się w niej odbija; który jest odbiciem tego zwierciadła, rozumie się, że cała jego istota zamienia się w miłość . ” 10

Moja córko, za każdym razem, gdy dusza wchodzi w moją Wolę, odbija się ona w zwierciadle mojej Boskości , a odzwierciedlając ją, otrzymuje boskie cechy, a cechy te łączą ją z Boskością  znajdując w niej tę samą fizjonomię, rozpoznają ją jako jedną z jego rodziny, dają mu miejsce pośrodku Boskiego Ludu. 11

Teraz, łącząc waszą wolę z moją, chcę objąć  was, całe Stworzenie i sprawiając, że weźmiecie w posiadanie moją Wolę, chcę zobaczyć, jak powtarzacie moje czyny, moją miłość, moje smutki, chcę mojego odblasku na ziemi, patrząc na to, widzę Stworzenie, które Wierzy w Niebo i to, że ono zamknęło moje Człowieczeństwo w tobie jak w lustrze, a ja, widząc się w nim, rozpoznaję to w tobie. Między tobą a mną będę w nieustannym odruchu, sprawię, że odbije się to na tobie i ty we mnie, ja z nieba, a ty z ziemi . 12

P. Cantalamessa : „ Dusza, która patrzy w lustro Słowa« uczy się wiedzieć, jak to jest », uczy się poznać samego siebie, odkrywa swoją deformację na obrazie Boga i wizerunku Chrystusa »

Trzy okresy odnowy

Zgodnie z kalendarzem praw analizowanym w poście „ Kalendarze prorockie ”, Bóg objawia Luizie porządek czasów 13 , podzielony na trzy okresy po dwa tysiące lat 14, po których następuje odnowienie lub oczyszczenie:
Pierwszy okres : kończy się odnowieniem przez powódź 15
Drugi okres : kończy się odnowieniem: „ przez moje przyjście na ziemię” 16 .
Trzeci okres : podczas którego „ dobrzy i ci święci z tych trzecich dwóch tysięcy lat którzy żyli i jak kroplami cieszyli się moją Boskością ”. W końcu „ nastąpi trzecia odnowa, oto przyczyna ogólnego zamieszania, nie jest to nic innego jak przygotowanie do trzeciego odnowienia […] ziemia zostanie oczyszczona, a obecne pokolenie w dużej mierze zniszczone ”. 17
Po trzecim okresie : „ Będę jeszcze bardziej wspaniałomyślny wobec stworzeń i dokonam odnowy, ukazując, co moja Boskość uczyniła w moim człowieczeństwie, jak moja Boska wola działała z moją ludzką wolą, jak wszystko zostało połączone we Mnie, jak to zrobiłem i Przerabiam wszystko i nawet myśl o każdym stworzeniu została przeze mnie przerobiona i zapieczętowana moją Boską Wolą. Moja miłość chce odpuścić i ujawnić ekscesy, które moja Boskość działała w mojej Ludzkości na rzecz stworzeń, które znacznie przekraczają ekscesy które zewnętrznie działało na moją Ludzkość ”.

Tak więc, zgodnie z kalendarzem Luisy, minęło:

4000 lat od upadku Adama do Wcielenia :
„Moja mama przyszła na świat po czterech tysiącach lat, ale Adam był pierwszy przed Bogiem ” 18
„Moja córko, odkupienie zajęło cztery tysiące lat” 19
„Ludzkość czekała cztery tysiące lat, a im bliższy był czas, tym pilniejsze były powiadomienia” 20
„Aby odkupienie Wiekuistego Słowa mogło przyjść na ziemię, potrzeba było czterech tysięcy lat” 21

2000 lat od odkupienia do chwili obecnej :
„Takie jest drzewo ludzkości zaszczepione przeze mnie, minęło około dwóch tysięcy lat, a ludzkość nie otrzymała wszystkich walorów mojego szczepu” 22
„Oto dlaczego po kolejnych dwóch tysiącach lat wybrałem kolejną dziewicę jako triumf i spełnienie naszej woli” 23
„Dlatego po około dwóch tysiącach lat opieki jest dla nas i dla człowieka sprawiedliwe i przyzwoite, że nie będzie już chory, ale powróci zdrowy, aby wejść do królestwa naszej Woli” 24
„Minęło około dwóch tysięcy lat, i wezwie Słońce mojej Woli, by znów panować nad stworzeniami”. 25
„Modlitwa  Ludzkości trwa około dwóch tysięcy lat” 26
„Teraz zbliżamy się do końca trzeciego okresu dwóch tysięcy lat i nastąpi trzecia odnowa” 27

6000 lat od upadku Adama do współczesności :
„To moje długo oczekiwane pragnienie, tęsknota i westchnienie przez sześć tysięcy lat, że chciałem zobaczyć w naszym stworzeniu nasz skopiowany obraz”
„Spodziewam się, że stworzenie wróci do niej po około sześciu tysięcy latach” 29
„nasza stłumiona miłość od prawie sześciu tysięcy lat, która łagodzi […] czekanie przez około sześć tysięcy lat, w którym westchnąłem z tak wieloma obawami i gorzkimi westchnieniami” 30
„Przez sześć tysięcy lat musiałem mieć długą bitwę” 31
„W końcu, po sześciu tysiącach lat, wrócisz, wędrowałeś, próbowałeś wszelkiego zła” 32
„To już sześć tysięcy lat i i czas potrwa jeszcze dłużej” 33

Więcej informacji na temat kalendarza trzech okresów naprawy można znaleźć w poście „ Kalendarze prorocze ”.

Podsumowanie i źródła

1) Po karze Luisa wyjawia, że ​​widziała na niebie gwiazdę o nadmiernej wielkości i że ogień z nieba i ziemi połączy się z ludzkością. „Nadszedł czas, koniec jest bliski”.

2) W ogłoszeniu znajdujemy tę samą analogię jak w Fatimie i u Sw. Hildegardy: boskie lustro.

______________________________________

 1. Wiadomość z 03/10/1899; Angelica Pajares; „moja sprawiedliwość stała się bardzo ciężka. Luisa Picaretta ”; Źródło: „ Księga niebios ” Luisy Piccarreta
 2. Luisa Picarretta; Wiadomość z dnia 14 marca 1899 r .; Salvador Thomassiny; http://www.divinavoluntad.info; tom 2 , C.4, a.1
 3. Tamże; Wiadomość z 08/02/1899; Tom 2 , C.53, a.1
 4. Tamże; Wiadomość z 30.08.1899 r .; tom 2 , C.66, a.2
 5. Tamże; Wiadomość z dnia 07/10/1899; tom 2 , C.81, a.3
 6. Tamże; Wiadomość z 23.02.1900; tom 3 , C.42, a.2
 7. Tamże; Wiadomość z 9/1/1922; tom 14 , C.56, a.6
 8. Tamże; Wiadomość z 05/20/1900; tom 3 , C.72, a.5
 9. Tamże; Wiadomość z 01/08/1900; tom 3 , C.104, a.2
 10. Tamże; Wiadomość z dnia 23.6.1905; tom 6 , C.117, a.2
 11. Tamże; Wiadomość z 27.12.1921; tom 13 , C.46, a.2
 12. Tamże; Wiadomość z dnia 9/09/1922; tom 14 , C.58, a.3
 13. Wiadomość z 29.01.1919; „Moja umiłowana córko, chcę dać ci znać porządek mej opatrzności”; Tom 12 , Rozdział 80, a.2
 14. Tamże ; „W każdym okresie dwóch tysięcy lat odnawiałem świat”
 15. Tamże ; „W pierwszej odnawiałem ją z powodzią”
 16. Tamże ; „W dwóch drugich tysiącach odnowiłem je wraz z moim przyjściem na ziemię, w którym zamanifestowałem swoje Ludzkość, z której moja Boskość zabłysła z tak wielu szczelin”
 17. Tamże ; „Teraz zbliżamy się do końca trzeciego dwóch tysięcy lat i nastąpi trzecia odnowa”
 18. Wiadomość z 6/05/1926; Vol. 19 , Cap. 18, a.2
 19. Wiadomość z 26.05.1928; Vol. 24 , Cap. 16, a.4
 20. Wiadomość z 26.02.1930; Vol. 28 , Rozdział 2, a.2
 21. Wiadomość z 11.12.1925; Vol. 18 , Cap. 13, a.4
 22. Wiadomość z 27.10.1929; Vol. 27 , Rozdział 10, a.2
 23. Wiadomość z 15.06.1926 r .; Vol. 19 , Cap. 27, a.8
 24. Wiadomość z 04.04.1928; Vol. 24 , Cap. 4, a.2
 25. Wiadomość z 04.12.1928; Vol. 24 , Rozdział 6, a.2
 26. Wiadomość z 05.12.1929; Vol. 26 , Cap. 8, a.6
 27. Wiadomość z 29.01.1929; Vol. 12 , Cap. 80, a.2
 28. Wiadomość z 14.11.1929; Vol. 20 , Cap. 24, a.4
 29. Wiadomość z dnia 21.07.1935 r .; Vol. 33 , Cap. 45, a.2
 30. Wiadomość z dnia 07.11.1938; Vol. 36 , Cap. 19, a.2
 31. Wiadomość z dnia 06/20/1926; Vol. 19 , Cap. 28, a.4
 32. Wiadomość z 28.04.1929; Vol. 26 , Cap. 5, a.2
 33. Wiadomość z 17.09.1927; Vol. 23 , Cap. 1, a.5

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , | 4 Komentarze »

Koniec czasu – Dym szatana

Posted by Dzieckonmp w dniu 26 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

Można by powiedzieć, że przez jakąś szczelinę wszedł dym szatana do świątyni Bożej ”. Homilia  papieża Pawła VI z 29 czerwca 1972 r. Źródło

Analiza infiltracji dzieła diabła w Kościele.

1) Vatileaks i rezygnacja papieża
2) Bank Watykański
3) Lobby dla gejów w Watykanie
4) Sataniści w Watykanie
5) Dach
6) Podsumowanie i źródła

Vatileaks i rezygnacja papieża

 

Źródło: Świat

Być może najpoważniejszym przypadkiem zdrady w Kościele są tak zwani przecieki z„Vatileaks”. Kilka miesięcy po swojej rezolucji papież Benedykt XVI złożył rezygnację:

„Jednak w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i z wstrząsającymi sprawami o wielkim znaczeniu dla życia wiary , rządzenie łodzią św. Piotra i głoszenie Ewangelii, koniecznie potrzebna jest także siła ciała i  ducha ”.

Ten sam tekst rezygnacji Benedykta XVI uznaje istnienie „problemów o wielkim znaczeniu dla życia wiary” w naszych czasach. Są to zatem wyjątkowe czasy, które wymagają wyjątkowych środków.

Lagaceta.es , 25.09.2015 , Pedro Fernández Barbadillo; „Kardynał Danneels przyznaje, że należy do„ mafii ”przeciwko papieżowi; infovaticana ; Informacje katolickie

Bank Watykański

 

Oczywiste jest, że kiedy papież Franciszek skomentował istnienie korupcji w Watykanie, częściowo odniósł się do IOR. Aresztowania, zwolnienia, oszustwa … i to tylko „jeden z problemów”. „Wielka reforma” ogłoszona przez jednego z 8 doradców papieża odnosi się do kurii rzymskiej, która „składa się głównie z uczciwych ludzi”; Wyrażenie to sugeruje istnienie innej części nieuczciwych ludzi związanych z lobby gejowskim, których istnienie ujawnił Papież.
Źródło: Vatican Insider
Źródło: Infocatólica
„Czym dokładnie jest ta rada?” „W Kościele nie ma żadnych precedensów w tym zakresie”. Ostatnio jesteśmy świadkami wielu bezprecedensowych wydarzeń w Kościele. Potwierdza to, że Kościół przeżywa niespotykany trudny etap.
Źródło: ReL
Źródło: świat

 

Lobby dla gejów

Źródło: BBC

Gregory Aymond, arcybiskup Nowego Orleanu, przeprasza publicznie homoseksualistę któremu odmówiono komunii. Źródło ( 1 , 2,3 , 4 )

„Kardynał Rodríguez Maradiaga potwierdza istnienie gejowskiego lobby w Watykanie” Infocatólica , ACI Prensa , ReL

„Rozwiązły homoseksualizm na seminarium w Dublinie”: Archidiecezja Dublina potwierdziła dziś, że tymczasowo zawiesi przyjmowanie nowych studentów do głównego seminarium w Irlandii, podejrzewając, że w seminarium  rozprzestrzeniła się „kultura gejowska”

„Biskup Antwerpii proponuje rytuały, by błogosławić cudzołożników,i pary homoseksualne”. Infocatolica

„Nowy nuncjusz w Meksyku prosi katolików, aby nie maszerowali przeciwko homoseksualistom„ i ich małżeństwom ” Infocatolica

„Włoscy biskupi nie mają wątpliwości: działacze gejowscy podejmują plany duszpasterskie”; Riccardo Cascioli – 18.11.16; Infocatolica

„Niemcy: Amoris Laetitia dla par niezamężnych i osób tej samej płci” – 02/02/2017; Infocatolica

„Arcybiskup Berlina popiera przewodnik zachęcający nieletnich do  przyjmowania środków antykoncepcyjnych i aborcji” 11.11.2017, Infocatólica

„Archidiecezja wiedeńska„ uczy ”, że szóste przykazanie zakłada prawo do rozwodu”; 03/07/2017, Infocatolica

„Rodzice oskarżają biskupów Anglii i Walii o szerzenie propagandy LGTB w szkołach katolickich” 19/5/17, Infocatolica

„Czterech biskupów Stanów Zjednoczonych popiera tezę pro-LGBT Jamesa Martina” 10/13/2017, Infocatolica

„Skandal w Irlandii, biskupi katoliccy zapraszają pary homoseksualne na Światowe Spotkanie Rodzin” Ana Fuentes, 10/20/2017 Actuall

Sataniści w Watykanie

 

La Salette, 1846 : „

„Kapłani – słudzy mojego Syna, kapłani – przez swoje złe życie, przez brak uszanowania i pobożności w celebrowaniu świętych tajemnic, przez miłość do pieniędzy, przez upodobanie w honorach i przyjemnościach; kapłani stali się naczyniami nieczystości.

Tak, stan kapłański woła o pomstę i pomsta jest nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, którzy przez swoją niewierność i złe życie krzyżują mego Syna po raz wtóry! Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do Nieba i teraz pomsta stoi już w ich drzwiach. Nie ma już nikogo proszącego o miłosierdzie i przebaczenie dla ludzi, nie ma już szczodrych dusz, nie ma już nikogo godnego składania nieskalanej Ofiary Przedwiecznemu w imieniu świata.”

. ”

Garabandal, 1961 : „Kapłani, biskupi i kardynałowie wielu idzie ścieżką zatracenia, a wraz z nimi prowadzą o wiele więcej dusz”.

Akita, 1973 : „Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane, Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy. Z powodu działania szatana wielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie. Szatan będzie występował szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu. ”.

Aby zrozumieć, jak to możliwe, że schizma może wystąpić w Kościele katolickim, co prowadzi do konfrontacji kapłanów i biskupów (zgodnie z zapowiedzią Dziewicy z Akity), należy myśleć, że Kościół, podobnie jak społeczeństwo świeckie, również Przechodzi proces ogólnej apostazji i możemy zobaczyć, jak jest on podzielony na dwa sektory: posłuszny papieżowi i tradycji z jednej strony i nieposłuszny papieżowi i tradycji z drugiej strony. Można powiedzieć, że przyszła schizma już się zdarza, ale dzięki pomocy Ducha Świętego nieposłuszni stanowią niewielką mniejszość. Wraz z nadejściem czasów ostatecznych i antychrysta sytuacja ta wywróci się do góry nogami, a wraz z fałszywym prorokiem posłuszni prawdziwemu Papieżowi będą mniejszością i będą prześladowani, jak zapowiadają pisma święte.

Zamierzam również zbierać wiadomości związane z tą przyszłą schizmą, która od dawna wlewa się w Kościele.

Dach

Zdjęcia  –  komunia w kieliszkach koktajlowych na dachu Watykanu.
Papież zły na to wydarzenie: Elmundo , Espresso , Aciprensa , El País , …

Wszyscy zostali zaproszeni listem z nagłówkiem prefektury, który zawierał nazwę sponsorów: Assidai, ubezpieczenie medyczne starszych przywódców, którzy włożyli 13 000 euro na krzesła i drewniane konstrukcje oraz włoska firma naftowa Medoilgas, która zadbała o 5000 euro w formie bufetu.

 

« Celebracja eucharystyczna musi odbywać się w miejscu świętym, chyba że w szczególnym przypadku potrzeba wymaga inaczej; w takim przypadku celebracja musi odbyć się w przyzwoitym miejscu . Redemptoris Sacramentum, rozdział V.1 (108)

Na zdjęciu Francesca Immacolata Chaouqui, wynajęta przez Watykan, aby była częścią komisji odpowiedzialnej za reformę finansów Stolicy Apostolskiej: „ Ta historia jest idiotyczna, ponieważ moi wrogowie chcą mnie zdyskredytować przed Ojcem Świętym. Byłam tam tylko jako członek komisji. Nie zadzwoniłam do żadnej firmy. Wszystko zostało zorganizowane przez prefekturę. Versaldi mówi, że nic nie wie? Może powiedzieć, co chce. Nie muszę lobbować Watykanu: tego dnia Właśnie się modliłam, wypiłam drinka i wyszłam ”.

Vallejo, z którym skontaktował się włoski tygodnik, próbował załagodzić sprawę: „ Nie mówię o dachu . Dzięki Bogu mamy inne problemy . ” Ale jego szef, kardynał Versaldi, nie myśli tak samo: „Jestem zaskoczony i oburzony tą mieszanką [między tym, co przyziemne i religijne] . Poinformowałem wszystkie wyższe autorytety, aby spróbowały znaleźć osobę odpowiedzialną za to wszystko , co koliduje ze stylem, który papież Franciszek chciał nadać tej uroczystości, stylem trzeźwości i świadomego uczestnictwa ”.

Źródło: Vatican Insider

Podsumowanie i źródła

1) Po raz pierwszy w historii ujawniono w Watykanie lobby homoseksualne, satanistów, korupcję, szpiegów i spiskowców.

2) Historyczna rezygnacja papieża Benedykta XVI wydaje się być związana z tymi wyjątkowymi czasami, które wymagają wyjątkowych środków. To kolejny znak.

Redemtoris Sacramentum: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_sp.html#CAPTER V

Artykuły z aktualnościami: ElPaís, Elmundo, Religion in Freedom, Infocatólica, …

Inne wiadomości:

„Dwaj biskupi Malty twierdzą, że cudzołożnicy mogą obcować ze sobą, jeśli czują się w pokoju z Bogiem” Infocatolica

Kardynał Caffarra: «Tylko ślepiec może zaprzeczyć, że w Kościele panuje wielkie zamieszanie» Infocatolica

Kardynał Burke uważa za skandal, że Watykan zaprasza proaborcjonistę takiego jak Paul Ehrlich Infocatolica

Monsignor Marcelo Sánchez Sorondo broni moralnego konsekwencjalizmu, stanowisko potępione przez Kościół. Infocatolica

„W dzisiejszych czasach istnieje poważne ryzyko rozdrobnienia w Kościele, złamania Mistycznego Ciała Chrystusa przez naleganie na tożsamość narodową Kościołów, a zatem na ich zdolność do samodzielnego decydowania, szczególnie w kluczowej dziedzinie doktryny i karty moralnej. Robert Sarah; Watykan, 19.04.2017 Karta. Sarah mówi o tożsamości Kościoła w Afryce ”.

Profesor Leuven, pytany o morderstwo związane z aborcją: „Studenci muszą usłyszeć prawdę”; Carmelo López-Arias / ReL24 marzec 2017. Stéphane Mercier, badany przez Uniwersytet Katolicki .

Bracia Miłosierdzia, świecki męski zakon Prawa Papieskiego, uśmierca wszystkich pacjentów, którzy sobie tego życzą, w szpitalach psychiatrycznych, którymi zarządzają w Belgii. 26.04.2017

„Konsekracja biskupów protestanckich” wraz z biskupami brazylijskimi „ Infocatolica ”, 23.02.2018

«Sytuacja w Kościele jest niepokojąca. Jest tak głównie dlatego, że podstawowe prawdy wiary są podważane i kwestionowane »Card. Burke Infocatolica 16.06.2018

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , | 7 Komentarzy »

Koniec czasu – Antychryst

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

1) Wprowadzenie
2) Pojawienie się
3) Narodowość
4) Enoch i Eliasz
5) Koniec
6) Podsumowanie i źródła

Wprowadzenie

 

W wywiadzie z Mari Loli zadają jej wiele pytań, na które odpowiada bez problemów. Ale są dwa pytania, na które odmawia odpowiedzi 1 :
Pytanie : „Czy Święta Matka powiedziała ci coś o antychryście, o którym mówi się, że przyjdzie pod koniec czasów i uwiedzie wielu ludzi?”
Mari Loli : (nie odpowiada) Pytanie : „Podczas objawień obecni słyszeli, jak mówiliście, że kościoły się zjednoczą. Czy pamiętasz, co powiedziała ci o tym Święta Matka?”
Mari Loli : (nie odpowiada) Pytanie : „Czy Dziewica lub Święty Michał powiedział ci jakiś sekret, którego nie możesz ujawnić?
Mari Loli : „Tak, Matka Boska robiła to wiele razy” Pytanie : „O rzeczach, które muszą się wydarzyć?”
Mari Loli : „Tak”

Pytanie : „Czy rzeczy były tylko dla Hiszpanii czy dla wszystkich narodów?”
Mari Loli : „To były ogólne”

Możemy zatem założyć, że antychryst i zjednoczenie kościołów są częścią tajemnic, które Najświętsza Dziewica powierzyła Mari Loli i których nie może ujawnić. W sprawie zjednoczenia kościołów Hiacynta powiedziała, że ​​Dziewica powiedziała jej: „ cała ludzkość będzie w jednym Kościele, w Kościele katolickim ” 2 :
Pytanie : „Czy Dziewica dała ci tajemnice, których nie możesz ujawnić?”
Hiacynta : „Tak”

Pojawienie się

Najwięcej informacji  o antychryście pochodzi z księgi boskich dzieł Sw. Hildegardy 3 i Scivias.

Autor opisuje, w jaki sposób nastąpi czas, w którym powstanie antychryst 4 i jak utrata wiary świata będzie tym, co sprzyja jego pojawieniu się, ponieważ ten, kto zachowuje tajemnicę nieprawości, jest siłą wiary. Osłabienie wiary uwolni zatem syna zatracenia.
Opisuje również koncepcję i złą naturę antychrysta 5, a szczególnie mówi o jego matce, fałszywej dziewicy 6 .
Jakie będzie jego pojawienie się? 7, Pierwszą rzeczą, jaką uczyni, będzie szerzenie doktryny: „ gdy otworzy usta, aby głosić swoją przewrotną doktrynę, zniszczy wszystko, co Bóg założył w starym i nowym prawie ”.
Powstanie antychrysta jako światowego gubernatora nastąpi dzięki sojuszowi z wieloma; stanie się to w tym momencie, gdy po zabiciu trzech królów, pozostałych siedmiu królów, którzy będą rządzili światem, oddadzą całą swoją moc mu. Wtedy antychryst zacznie „ głosić swoją przewrotną doktrynę ”.
Po „ otwarciu ust ” antychryst dokona „ przerażających cudów8 , zdaje się umierać i wskrzeszać oraz nakładać znamię bestii. Oznacza to, że będzie chciał pokazać swoje przewrotne nauczanie za pomocą znaków.
W Scivias znajdujemy wiele szczegółów na temat różnych cudów, które antychryst dokona 9 .
Według analizy tekstów Hildegardy autorstwa Azuceny Adeliny Fraboschi 10 , antychryst będzie kimś wielkiego wzrostu.

Ujawniono także szczegóły dotyczące antychrysta i jego matki 11 , z szczegółami tak konkretnymi jak poniżej:
– „ona [jej matka] odejdzie od świata, aby łatwiej […] ukryć się i w ten sposób […] począć Syna Zatracenia”. „Wtedy porzuci nawyki żądzy i otwarcie powie ignoranckim i głupim ludziom, że nie zna człowieka […], a ludzie uznają go za świętego”.
– „Syn zatracenia będzie karmiony sztukami diabelskimi aż do dorosłości, zawsze ukrywając się przed tymi, którzy go znają”.
– „Matka niegodziwych pokaże to, […] więc będą przez nich widziane i kochane”.

Uderzające jest to, że prekursorem antychrysta będzie jego własna matka; ukryje to, a kiedy nadejdzie czas, potem pokaże to. Na podstawie opisu, który jest wykonany, możemy powiedzieć, że jest to antymaría . Być może jednym ze sposobów rozpoznania antychrysta, gdy się pojawi, jest właśnie jego matka.

Narodowość

Wiadomość nr 26 z La Salette mówi 12 : „ W tym czasie narodzi się antychryst, z hebrajskiej zakonnicy, fałszywej dziewicy, która będzie komunikować się ze starożytnym wężem, panem nieczystości; jego ojcem będzie Ev; narodzić się będzie wymiotować bluźnierstwa, będzie miał zęby; jednym słowem będzie wcielonym diabłem; wyda okropne okrzyki, uczyni cuda, będzie żywił się tylko nieczystościami, będzie miał braci, którzy chociaż nie są wcielonymi demonami jak on, będą dziećmi zła; w wieku dwunastu lat lata odznaczą ich odważne zwycięstwa, wkrótce wszyscy staną na czele armii wspieranych przez legiony piekielne Stanie się w tym czasie, że narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, fałszywej dziewicy, która będzie w łączności ze starodawnym wężem – panem nieczystości. Jego ojcem będzie biskup, w chwili narodzin będzie wyrzucał z siebie bluźnierstwa, będzie miał zęby, jednym słowem – będzie to wcielony diabeł. Będzie wydawał przerażające krzyki, będzie czynił cuda, będzie żył tylko nieczystością. Będzie miał braci, którzy – choć nie wcielone diabły jak on – będą dziećmi zła. W wieku 12 lat będą znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą, wkrótce każdy z nich stanie na czele armii wspomaganych przez legiony z piekła.”. Zauważmy, że opis matki antychrysta jest pod wieloma względami zgodny z opisem Scivias św. Hildegardy13 . W szczegółach obu opisów, w których nie są one zbieżne, nie zaprzeczają sobie.

José Guadalajara Medina 14 , pisze, że pochodzenie antychrysta z żydowskiego plemienia Dana, to kolejny temat, który już we wczesnych stuleciach chrześcijaństwa był poruszany, przynajmniej od czasu dzieła przeciwników biskupa San Ireneo de Lyon (Księga V, 25) : 1). W tej książce biskup wskazuje, że w Obj. 7, 4–8 plemię Dana jest jedynym niewymienionym wśród wybranych. W Starym Testamencie znajdujemy pewne wskazówki, które wydają się potwierdzać tę teorię:

Jr 8, 16 : „ Od Dana słychać odgłos ich koni; przez hałas trzasków ich koni drży cała ziemia. Przybywają i pożerają kraj i wszystko w nim, miasto i mieszkańców w nim ”.

Rdz 49, 16-17 : „ Dan będzie sądził swój lud jako jedno z plemion Izraela. Jest wężem przy drodze, żmiją przy ścieżce, która gryzie pięty konia, i w ten sposób jeździec upada na plecy. „

W Nowym Testamencie dowiadujemy się również, że Jezus wyrzuca Żydom: „ Przyszedłem w imieniu mego Ojca i nie przyjmujecie mnie, ale jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, otrzymacie tego ” ( J 5:43 ) . W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy ujrzeć proroctwo skierowane do narodu żydowskiego, które moglibyśmy zinterpretować tymi słowami: „Ukrzyżowałeś Chrystusa, ale antychryst zostanie koronowany na króla”.

Wreszcie, wśród objawień Świętej Hildegardy na temat antychrysta, znajdujemy następujące zdanie: „ Wyśle cię, abyś przestrzegał obrzezania i judaizmu, zgodnie z żydowskimi obyczajami ” 15 .

Wszystkie te informacje mogą doprowadzić nas do wniosku, że antychryst będzie Żydem (z plemienia Dana), a zatem jego początkowym królestwem – z którym obali trzech królów, a następnie narzuci przymierze wielu – będzie lud Izraela. Ponieważ Izrael jest demokracją parlamentarną , musimy spojrzeć na kolejnych kandydatów na przywódców Izraela, którzy zostaną ogłoszeni w wyborach w 2021 r. , Zgodnie z moją analizą dat przy wejściu „ przed sojuszem z wieloma ”. W tym czasie, analizując dyskurs i profil biograficzny każdego kandydata na prezydenta, myślę, że nie będzie trudno odkryć tożsamość antychrysta, zwłaszcza wiedząc, że jego ojciec będzie nieznany, a jego matka z jednej strony będzie uważana za świętą. Z drugiej strony Żydzi będą odgrywać szczególną rolę w życiu publicznym.
Wniosek ten jest zgodny ze wskazówką, którą znajdujemy u Daniela, że ​​antychryst będzie „ różny ” od dziesięciu królów, to znaczy, że nie będzie on taki jak komunista; więcej informacji na temat tej analizy we wpisiei „ dziesięciu królów antychrysta ”.

Henoch i Eliasz

Mal 3, 23-24 : „ Poślę Eliasza, proroka, zanim nadejdzie Dzień Pański , wielki i straszny. Obróci serce rodziców do ich dzieci, a serce dzieci do ich dzieci,  abym nie przyjechał ukarać kraju całkowitą eksterminacją ”.

Mt 17 : 10-11 : „ Wtedy zapytali Go uczniowie: «Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.”.

Hildegarda pisze także 16 o misji Henocha i Eliasza , którzy zostali zachowani 17 od śmierci ( Hb 11, 5 – Rdz 5, 24 – 2 Re 2, 1-13 ) i pozostali ukryci do tej chwili. 18 19 20

Na początku misji dwóch świadków Sw. Hildegarda mówi nam, że pojawią się „ kiedy syn zatracenia wyrzuci swoją przewrotną doktrynę ” 21 . Ta informacja lokalizuje pojawienie się dwóch proroków po sojuszu z wieloma.
Według Ap 11, 3 od powstania Henocha i Eliasza aż do ich męczeństwa, minie „ tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ”, czyli 3,5 roku. Dlatego ich  męczeństwo znajduje się w pobliżu obrzydliwości spustoszenia, tak że prześladowania chrześcijan zapowiedziane w Mt 24 zostaną rozpętane po męczeństwie i zmartwychwstaniu dwóch proroków, ponieważ „ Wtedy starożytny wąż odczuje wielką wściekłość za ich zmartwychwstanie ” 22 .
To samo sugeruje, gdy mówi, że po śmierci dwóch świadków: „ kwiaty jego doktryny ulegną defoliacji, ponieważ przestaną rezonować swoje głosy na świecie i okażą swoje dobre owoce w wybranych ” 23 ; także wtedy, gdy mówi: „ Zastrzegłem tych dwóch świadków prawdy, aby po ich przyjściu ich słowo zostało przyjęte i ugruntowane w sercach Moich wybranych i odtąd zalążek Mojego Kościoła będzie zapośredniczony wzniosłą pokorą ” 24 . Dlatego, aby dobre owoce jego doktryny zostały pokazane wybranym, musi upłynąć czas, w którym zmierzą się zarodki Kościoła; Wniosek ten wyklucza, że ​​koniec świadków następuje jednocześnie z końcem antychrysta, czyli karą.
To, że misja Henocha i Eliasza zostanie zrealizowana w pierwszej połowie tygodnia Daniela , jest zgodne z objawieniem z Garabandal, w którym mówi się, że ostrzeżenie nastąpi, gdy wydaje się, że Kościół zniknął; to zniknięcie obejmuje, moim zdaniem, Henocha i Eliasza, ponieważ „ dzięki wielkiej mocy ich cudów ludzie z wszystkich miejsc przyjdą do nich, ponieważ uwierzą w ich słowa ” 25 . Męczeństwo Henocha i Eliasza jest konieczne, aby mogły się spełnić proroctwa o zniknięciu Kościoła i ucieczce wybranych w góry: „ przy zgodzie Mej woli bezbożni zabiją Moich dwóch świadków ”, „ rozkaże im poddać się okrutnemu męczeństwu ” 26 .
Przesłanie 31 tajemnicy z La Salette 27 : „ Kościół zostanie przyćmiony, świat będzie przerażony. Ale tu jest Henoch i Eliasz napełnieni Duchem Bożym; będą głosić z mocą Bożą, a ludzie dobrej woli będą wierzyć w Boga, a wiele dusz zostanie pocieszonych; zrobią wielki postęp dzięki Duchowi Świętemu i potępią diabelskie błędy antychrysta ”. Początek misji Enocha i Eliasza oraz uzasadnienie: „ potępią diabelskie błędy antychrysta ”
Przesłanie 32 tajemnicy z La Salette 28 : „ Henoch i Eliasz zostaną zabici; pogański Rzym zniknie; ogień z nieba spadnie i pochłonie trzy miasta ” Męczeństwo dwóch proroków.
Konkretne szczegóły na temat dwóch świadków, mamy  w Scivias 29 oraz w książce Divine Works 30 :
– „ludzie ze wszystkich miejsc przyjdą do nich”, „pójdą za tymi dwoma starszymi”
– „będą podróżować przez wioski, place, miasta i inne miejsca”
– „uczynią wiele znaków”, „znaki większe niż znaki syna zatracenia”
– „będą karmić się tylko co czterdzieści dni”

Koniec

Według Azuceny Adeliny Fraboschi koniec antychrysta odbędzie się na górze oliwnej 31 .
Koniec antychrysta jest przedstawiany przed powołanym przez niego tłumem; niegodziwiec będzie chciał naśladować wstąpienie dwóch proroków do nieba, a potem uderzy go boski oddech: „ Kiedy ten syn zatracenia ze swoją diabelską sztuką wzniesie się  w górę, zostanie zrzucony na ziemię przez boską cnotę i zostanie powitany przez Smród siarki, tak silny, że wszyscy obecni będą szukać schronienia w górach . ” 32
Dlaczego „będą szukać schronienia w górach”? To wyrażenie przypomina nam Obj. 6:15 : „ wszyscy schowali się w jaskiniach i między skałami i górami ”, w których opisano otwarcie szóstej pieczęci: „ gwiazdy niebieskie spadły na ziemię ” i które odnoszą się do kataklizmu z Dn 9, 26 , które zakończyłyby antychrysta, przeanalizowanego już we wpisie „ dzień gniewu ”.
Oto, co sugeruje święta Hildegarda, gdy pisze o tym, co nasz Pan zrobi z antychrystem, gdy ten będzie próbował wstąpić do nieba: „ Zabije go, gdy będzie próbował to zrobić, i zrobi to z siłą, z jaką on, który jest Słowem Ojca, osądzi ziemską kulę swoim sprawiedliwym osądem ” 33
Pamiętajmy, że dzień gniewu jest także dniem sprawiedliwości, dlatego „ siła, z jaką będzie sądził ziemską kulę” , to znaczy ziemię, nie jest niczym więcej ani mniej niż karą Garabandal .

Santa Hildegarda mówi o prześladowaniu w czasie wielkiego ucisku, które nastąpią od zmartwychwstania dwóch świadków do końca antychrysta: „ I będzie tak wielu, którzy umrą, że ich mordercy będą znudzeni mówieniem im, a duża ilość krwi popłynie jak rzeka34 . A Matka Boska Cudownego Medalika mówi : „ Krzyż będzie pogardzany, a Serce Mojego Syna zostanie ponownie przebite; krew będzie płynęła ulicami. Cały świat będzie zasmucony ” 35. A Matka Boża z La Salette mówi : „ krew popłynie ulicami ” 36 .
Zauważmy, że nieszczęście zawsze umieszcza się „na ulicach”, czyli w centrach miast. Jeśli celem antychrysta jest zabicie jak największej liczby wybranych, wydaje się logiczne, że zaczyna się to robić w dużych miastach, następnie w małych miastach i wreszcie w marginalnych populacjach. Rozumie się zatem, że najbezpieczniejszym miejscem w tym czasie są góry, w których Jezus zaprasza nas do schronienia się po obrzydliwości spustoszenia.

Podsumowanie i źródła

1) Hildegarda ujawnia wiele szczegółów na temat antychrysta: jego narodziny, jego powstanie, przewrotna doktryna, przerażające cuda …

2) Początek i koniec głoszenia Enocha i Eliasza można umieścić w pierwszych trzech i pół roku tygodnia Daniela: przed obrzydliwością.

3) Hildegarda zwraca uwagę, że koniec antychrysta i dzień gniewu nastąpi jednocześnie.

______________________________________

 1. Garabandal Magazine; „Wywiad z Mari Loli” ; Pracownicy Matki Bożej z Góry Karmel
 2. Garabandal Magazine; Lipiec-wrzesień 1983 r .; „Wspomnienia o uprzywilejowanej duszy” ; str. 4; Pracownicy Matki Bożej z Góry Karmel; rok 1983
 3. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja
 4. Tamże; 3. część, 5. wizja; sec. 27
 5. Tamże; 3. część, 5. wizja; sec. 28
 6. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 25
 7. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja; sec. 30
 8. Tamże; 3. część, 5. wizja; sec. 32
 9. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 27
 10. Azucena Adelina Fraboschi; „Antychryst: dwa spojrzenia” ; Biblioteka Cyfrowa Argentyńskiego Katolickiego Uniwersytetu; rok 2010; p. 222 (s. 23 pliku pdf)
 11. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 25–27; p.
 12. Atilio Carlos Neira; Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu ; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; Celle Qui Pleure ”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203 ; rok 1908
 13. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 25; p.
 14. José Guadalajara Medina; „Łacińska broszura o Antychrystu” ; Fundacja Dialnet; La Rioja, rok 1999; p. 189
 15. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 30; p. 471
 16. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 33
 17. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 33
 18. Juan del Carmelo; „Elijah i Henoc… gdzie oni są?” ; Religia w wolności; 08/24/2013 // Jose Antonio Fortea; Henoch i Nefilim ”; zagadnienia związane z księgą Enocha; str. 26; Ed. Sekotia, Madryt, 2018
 19. Święty Tomasz z Akwinu; „Suma teologiczna” ; S.XIII; Część III, q. 49, a.5
 20. Anna Catalina Emmerick; „Wizja wyspy proroctw” ; rok 1819; capillacatolica.org
 21. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 33
 22. Tamże; 3. część, 5. wizja, sekcja 35
 23. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 36
 24. Tamże; 11. wizja; sec. 33; str. 472
 25. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 33
 26. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 36
 27. Atilio Carlos Neira; Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu ; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; Celle Qui Pleure ”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203 ; rok 1908
 28. Tamże
 29. Zobacz Hildegarda de Bingen; „Scivias. Poznaj drogi ” ; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 35
 30. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 33
 31. Azucena Adelina Fraboschi; „Antychryst: dwa spojrzenia” ; Biblioteka Cyfrowa Argentyńskiego Katolickiego Uniwersytetu; rok 2010; p. 223 (str. 24 pdf)
 32. Saint Hildegarda z Bingen; „Księga boskich dzieł” ; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 35-36
 33. Tamże
 34. Tamże; 3. część, 5. wizja, sekcja 33
 35. Jesús Martí Ballester; „Cudowny medal” ; mercaba.org
 36. Atilio Carlos Neira; Objawienie Najświętszej Dziewicy na górze La Salette ”; Wierność Kościołowi Świętemu ; Nr VII; Październik-grudzień 1978 r .; Tłumaczenie tajemnicy Pablo Williamsa opublikowane przez: Léon Bloy; Celle Qui Pleure ”; Paryż; Societé du mercure de France; Dodatek: „L’aparition et le secret”; str.203 ; rok 1908

 

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , , , , , , | 13 Komentarzy »

Koniec czasu – Św.Hildegarda

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 sierpnia 2019

Propozycja chronologiczna

 • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
 • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
 • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
 • Rok 2021 – Wojna
 • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
 • Rok 2023 – 10 królów
 • Rok 2024 – Antychryst
 • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
 • Rok 2025 – Synod
 • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
 • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
 • Rok 2029 – Ostrzeżenie
 • Rok 2030 – Cud
 • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
 • Rok 2032 – Kara
 • Rok 2032 – Odnowienie świata
 • Rok 2033 – Exodus
 • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
 • Rok 3032 – Gog i Magog
 • Rok 3213 – Koniec świata
 • Nowe niebiańskie Jeruzalem.

„ W swoich licznych pismach św. Hildegarda poświęciła się wyłącznie obnażaniu Boskiego objawienia i głoszeniu Boga w jasności swojej miłości. […] Dzieła te rodzą się z głębokiego, mistycznego doświadczenia i proponują wnikliwą refleksję nad tajemnicą Boga. Pan zmusił ją, jako dziecko, do szeregu wizji, których treść podyktowała mnichowi Volmarowi, jej sekretarzowi i duchowemu doradcy, oraz Richardis de Strade, siostrze zakonnicy, ale wyrok wydany przez świętego Bernarda z Claraval jest szczególnie pouczający. , co zachęciło ją, zwłaszcza przez papieża Eugeniusza III, który upoważnił ją do pisania i publicznego przemawiania w 1147 r. Refleksja teologiczna pozwala Hildegardzie na  zrozumienie, przynajmniej częściowo, treści jej wizji. .] Głównymi dziełami są Scivias, Liber vitae meritorum i Liber divinorum operum, z których wszystkie odnoszą się do jej wizji i polecenia otrzymanego od Pana, aby je przepisać. ” 1

1) Siódmy dzień
2) Fałszywy pokój
3) Kara
4) Tygodnie Enocha
5) Schizma
6) Ostrzeżenie
7) Nawrócenie Izraela
8) Podsumowanie i źródła

Siódmy dzień

„ Jak już powiedziano, Bóg zakończył swoje dzieło w ciągu sześciu dni.  W szóstym dniu odkryto nowe cuda , podobnie jak w szóstym dniu powstał pierwszy człowiek. Ale już minęła szósta liczba: rozpoczęła się siódma, w której bieg świata stoi teraz jak w siódmym dniu odpoczynku; albowiem dzieło, które potężni mędrcy wykonali w głębi Pisma Świętego przy zamkniętych pieczęciach, teraz zaczną być otwarte i wyjdą na jaw. Sześć dni pracy i siódmy odpoczynek: nie ma już dni. Ale w tym cyklu czasu wciąż macie przed sobą długie lata, ludzie, zanim nadejdzie morderca, który będzie chciał osłabić wiarę katolicką ”. 2)

Sw. Brygida mówi o godzinach ludzkości: „ szósta, kiedy poszedł do nieba i posłał Ducha Świętego; siódma, kiedy przyjdzie sądzić i wszyscy powstaną wraz z ciałami na sąd ”. Według mojej analizy we wpisie „ Święta Brygida ” „ siódma godzina” obejmuje od Pięćdziesiątnicy aż do Drugiego Przyjścia Chrystusa, to znaczy czasu Ducha Świętego i świadectwa. Ta siódma godzina zbiega się z „ liczbą siódmego wieku” Sw. Hildegardy.

Hildegarda wyjaśnia znaczenie siódmego dnia w Księdze Rodzaju odnosząc je do naszego wieku: „ Wszystkie moje dzieła zdefiniowałem w moim Synu siódmego dnia, to znaczy w pełni całości dobra, tak aby wszyscy ludzie Kościoła, obserwując, słuchając i badając za pomocą doktryny, dobrze się dowiedzieli, co muszą zrobić, aby przestrzegać moich zasad ”. 3) Tak więc szóstego dnia Bóg stworzył człowieka: Adama w Księdze Rodzaju, Chrystusa w Ewangelii („ nowe cuda ”).

Przypomnijmy teraz strukturę Apokalipsy i tygodnie  wspomniane we wpisie „ Enoch ”, w których komentuję słowa księdza Leonarda Castellaniego: „ Są to serie siedmiu, które następują z tą osobliwością: że prorok opowiada o liczbie szóstej i tam się zatrzymuje, siódmy to zawsze Paruzja. ” 4 . Dlatego wraz z Hildegardą i Brygidą także Apokalipsa odnosi siódemkę do czasu Drugiego Przyjścia .

„w siódmej godzinie nastąpi zmartwychwstanie ciał, a w ósmej godzinie nieszczęście dusz i ciał się zakończy” 5
Chociaż w objawieniach Sw. Hildegardy pozostaje on ukryty („ Co pozostanie, nie dowiesz się, och człowieku: ukryty jest w Ojcu”) , wiemy z Sw. Brygidy, że ​​pod koniec siódmego wieku będzie ósmy, który według Mojej dedukcji będzie tysiącletnim panowaniem Chrystusa, które zakończy koniec świata.
Liczbę  VIII sugeruje również św. Hildegarda, gdy porównuje „cykl czasów” ludzkości z dniem naturalnym i mówi, że Jezus przyszedł na świat: „ o tej porze, po dziewiątej godzinie [ trzecia po południu] Nieszpory zbliżały się [szósta po południu] 6. Jeśli czas, w którym Jezus przyszedł na świat, trwa trzy godziny dnia kalendarzowego, łatwo jest obliczyć, że aby ukończyć 24 godziny naturalnego dnia, istnieją jeszcze siedem razy trzy godziny, łącznie osiem razy. Więcej informacji we wpisie „ Kalendarz Hildegardy ”.
Jak widzieliśmy we wpisie „ dzień kary ”, ósemka jest liczbą wskazującą zmianę czasu, a w proroctwie św. Malachiasza oznacza dzień kary, dzień końca.

Na tym obrazku streściłem czasy według Sw. Hildegardy i odniosłem je do czasów z proroctwa Enocha i Sw. Brygidy. Uwzględniłem również konfiguracje Starego Testamentu z życiem Jezusa, które analizuję w części Tygodnie Henocha tego artykułu.

Fałszywy pokój

„ Te dni będą mocne i godne podziwu w pokoju i stabilności, podobne do armii uzbrojonej w skałach ukrytej wśród skał zasadzającej się na  wrogów ” 7
To sposób na opisanie zimnej wojny.

„Po tym pokoju i obfitości nastąpią katastrofy tak wielkie, jakie nigdy nie były widziane . […] Ludzie będą pragnąć śmierci ze strachu, że kary nigdy się nie zakończą. […] Pogańskie ludy, widzące chrześcijan żyjących w pokoju i obfitości,””’ mając bezwzględną wiarę we własne siły, powiedzą: „Zróbmy wojnę z chrześcijanami”. I tak z odległych regionów zgromadzą się ludzie całkowicie barbarzyńscy i niemoralni […] i wszędzie powalą chrześcijan na pastwę losu i bitwy oraz zniszczą wiele miast i regionów. […] I tak, ten czas ogłosi, że kolejny czas nadejdzie jeszcze gorszy i ujawni, że zbliża się człowiek zatracenia ”. 8
Zauważ, że sekwencja: pokój – wojna – antychryst , to ta sama sekwencja trzech etapów opisanych we wpisie „ przed sojuszem z wieloma ”.

„ ten czas ogłosi, że nadejdzie kolejny jeszcze gorszy czas ”
1º „ Ten czas ogłosi …” odnosi się do czasu, w którym „ z odległych regionów zgromadzą się [napadając] na lud chrześcijański ”; Myślę, że to proroctwo o  wojnie 10 prekursorskich królów antychrysta, objawione przez Matkę Bożą z La Salette.
2. „… że jeszcze gorszy czas przed nami ” , to znaczy, że czas wojny dziesięciu królów nie jest najgorszy, ale inny nadejdzie jeszcze gorszy. Odnosi się to do czasu prześladowań antychrysta, kiedy „krew popłynie po ulicach”. Tak więc, ostrzeżenie z Garabandal „ pojawi się, gdy sytuacja będzie najgorsza ” 9, proroctwo to potwierdza, że ​​nie nastąpi ono w czasie tej wojny, ale w najgorszym momencie,  nastąpi ostrzeżenie.

Kara

„ Woda powodziowa przesiąkła całą przepuszczalną ziemię do dna, przekształcając ją w błoto, tak jak ostatni dzień spali się do dna10
Kolejny kataklizm ponownie wiąże się z ogniem.

„ Zabije go [Antychrysta], gdy będzie tego próbował, i uczyni to z siłą, z jaką on, który jest Słowem Ojca, będzie sądził ziemską kulę swoim sprawiedliwym sądem ” 11 .
Ujawniono nam, w jaki sposób Chrystus zakończy antychrysta. Zrobi to z siłą, z jaką wykona egzekucję na Ziemi, to znaczy z ogniem opisanym powyżej. To objawienie potwierdza moją analizę we wpisie „ kara ”, w której stwierdzam, że koniec antychrysta zbiegnie się z karą Garabandal.

Więcej informacji na temat dnia sprawiedliwości znajduje się we wpisie „ dzień gniewu ”.
Hildegarda podaje obszerne informacje na temat antychrysta. Do tego stopnia, że ​​napisałem pełny wpis poświęcony tym objawieniom o tytule Antychryst, więc nie będę o tym teraz pisać.

Tygodnie Enocha

„ Wcielony Syn Boży dokonał wszystkich cudów które były zapowiedziane w minionych czasach” 12 :
Dzieciństwo, kiedy Herod chciał go zabić – zapowiada upadek starożytnego węża
Dzieciństwo – czas między Adamem a Noem – 1. i 2. tydzień Henocha
Młodość – czas od Noego do Abrahama – trzeci tydzień
Pasja i śmierć – Wygnanie z Babilonu – 4. tydzień
Zmartwychwstanie  – Powrót więźniów – 5 tydzień

Jak analizowałem we wpisie Enocha , pierwsze tygodnie Enocha są również konfiguracjami ostatnich, więc symetria jest idealna.

Hildegarda podaje wiele faktów na temat Enocha i Eliasza, którzy są dwoma wielkimi prorokami, którzy zostali ocaleni, aby ponownie pojawić się na Ziemi, aby walczyć z antychrystem. Będą dwojgiem starszych, którzy będą odwiedzać wioski i publicznie oskarżać antychrysta dokonując cudów większych niż bezbożni.

Schizma

„ Niewierzący spośród wielu nieszczęść, jakie spowodują z powodu braku wiary, podzielą zgodnie ze swą wolą godności instytucji Kościoła przez świeckich , którymi ja, jako strojami, okryłem Kościół ” 13.
„ Kiedy ludzie, po doświadczeniu wielkich udręk z powodu inwazji obcych ludzi i podziałów w imperium, uwierzą, że żyją w pokoju, wówczas nagle pojawi się wzburzenie herezji i zamieszanie w kościele ”. 14
Syn zatracenia „ rozedrze kościół krwawą żarliwością ”. 15

Po fałszywym pokoju zamieszanie Kościoła. Zobacz moje wnioski we wpisie „ coś w rodzaju schizmy ”.

Ostrzeżenie

Na pytanie o Ostrzeżenie w Garabandal Conchita powiedziała: „ W tym momencie zobaczymy nasze dusze i wyrządzone przez nas szkody. Będzie tak, jakbyśmy umierali widząc skutki naszych grzechów, ale nie umrzemy, chociaż możliwe jest, że umrzemy ze strachu lub z wrażenia, kiedy zobaczymy się sami ”. 16
Hiacynta powiedziała: „ Będzie to dla dobra naszych dusz, abyśmy mogli zobaczyć siebie w swoim sumieniu ” 17

Zobaczymy nasze dusze, zobaczymy siebie, zobaczymy co jest w nas, … Myślę, że te wyrażenia pokazują związek między ostrzeżeniem z Garabandal a słowami trzeciej tajemnicy fatimskiej : „ I zobaczyliśmy w ogromnym świetle czym jest Bóg: „coś podobnego do tego, jak ludzie patrzą w lustro, kiedy mijają się przed nim ” 18.   Krótki okres będzie trwało ostrzeżenie, mówią dziewczęta z Garabandal. Także„ ogromne światło ” Przypomina opis ostrzeżenia Conchity, gdy dwie gwiazdy rozbijają się na niebie „ rzucając wielkie światło ”.

Objawienia Hildegardy wyjaśniają nam znaczenie tego tajemniczego objawienia fatimskiego, gdy mówi : „ Tak jak wszystkie przedmioty umieszczone przed lustrem odbijają się w nim, tak w świętej boskości wszystkie jego dzieła ukazują się bez wieku i bez czasu . „ 19 Zalecam przeczytanie pełnych rozdziałów VI i VII w celu lepszego zrozumienia tego wyrażenia i jego związku z ostrzeżeniem.
Inny sposób wyrażenia tego podaje nam św. Paweł w 1 Ko 13,12 : „ Teraz widzimy, jak w lustrze, myląco; wtedy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz wiem wszystko niedoskonale; wtedy będę wiedział, jak Bóg mnie zna ”.

We wpisie „ boskie lustro ” oraz „ Luisa Picarreta ” transkrybuję niektóre z powiązanych objawień na ten temat, w których napisano: „[twarz Jezusa] była lustrem, które, gdy się w nim kontempluje, odkryła najmniejsze miejsca ” a także „ właściwością lustra jest upodobnienie obrazu do tych, którzy w niego patrzą, pojawiają się w nim samym ”.

Również św. Brygida w piątej i dwunastej modlitwie nazywa Jezusa: odpowiednio „ lustrem wiecznego blasku ” i „ lustrem prawdy ” 20 .

Analogię tę odnajdujemy także w litanii różańca do Najświętszej Dziewicy, w odniesieniu do jej bardzo bliskiego zjednoczenia z jej synem Jezusem, kiedy nazywamy ją: „ zwierciadło sprawiedliwości ”.

Możemy więc lepiej zrozumieć, co oznacza ten miniaturowy osąd , to znaczy ostrzeżenie, które będzie przez krótki czas w obecności Boga, podczas którego ujrzymy Boga – czyli „ jak ludzie patrzą w lustro „- i dlatego w Jego Świętej Boskości zobaczymy odzwierciedlone wszystkie nasze dzieła, które spowodują ogromny wewnętrzny ból i pokutę.

Więcej informacji o ostrzeżeniu we wpisie: „ Ostrzeżenie ”

Nawrócenie Izraela

Nawrócenie narodu żydowskiego na chrześcijaństwo to proroctwo które znajduje się w w katechizmie, który łączy je z powtórnym przyjściem : „ Przyjście chwalebnego Mesjasza w pewnym momencie historii (por. Rz 11, 31) wiąże się z uznaniem Mesjasza dla „całego Izraela” (Rz 11,26; Mt 23,39) „ 21 .

Rz 11, 25-26 : „ Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko części Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane:”.

Oz 3, 4-5 : „ Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika,
bez ofiary i bez steli, bez efodu i posążków. Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą  szukać Pana Boga swego
i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do Jego dóbr u kresu dni ”.

Ale to święty Hildegarda ujawnia konkretny moment, w którym nastąpi nawrócenie Żydów:

„ Ale tak jak człowiek został uratowany przed zatraceniem śmierci przez śmierć jedynego dziecka Bożego, w pobliżu pełni czasu, tak Synagoga, wzniesiona przez boską łaskę, odejdzie od swojej bezbożności w dniu ostatecznym i naprawdę osiągną wiedzę o Bogu. […] Dlatego stare przykazania nie zginęły, lecz zostały przeniesione do lepszego stanu, tak jak Synagoga wiernie przenosi się w pełni do czasu Kościoła ”.
„ A kiedy antychryst zostanie pokonany w pełni czasu, ludzie zostaną przygnębieni wobec tego, kto ich oszukał i powrócą na ścieżkę zbawienia, wtedy Mój Syn przywróci Synagogę z powrotem do prawdziwej wiary22.
Jak widzimy, Hildegarda umieszcza nawrócenie Żydów zaraz po klęsce antychrysta. Myślę, że ta porażka odnosi się do „ triumfu Kościoła ”  z przesłania La Salette – przeanalizowanego we wpisie „ Kobieta ubrana w słońce ” – to znaczy cudu Garabandal. Dlatego naród żydowski nie nawróci się nawet przy głoszeniu, śmierci i zmartwychwstaniu Enocha i Eliasza , ale będzie musiał zobaczyć największy cud w historii, aby w końcu się nawrócić.
Możemy zatem potwierdzić, że nawrócenie Izraela nastąpi w latach 2030–2031 i będzie to wielkie upokorzenie dla Antychrysta, który będąc królem Żydów , zobaczy, jak jest opuszczony przez lud, który go wywyższył.
Można również zinterpretować, że porażka Antychrysta wspomniana przez Sw. Hildegardę odnosi się do kary, a nie do cudu, jednak w Garabandal powiedziano, że cud nadchodzi w celu nawrócenia całego świata i że w wyniku cudu Rosja stanie się 23 24 Dlatego wierzę, że będzie to również przyczyną nawrócenia narodu żydowskiego i zjednoczenia kościołów chrześcijańskich, a tym samym prawdziwej porażki antychrysta, którego rządy zaczną podupadać.

 

Podsumowanie i źródła

1) Zarówno Apokalipsa, jak i Sw. Brygida (siódma godzina) jak i św.Hildegarda (siódmy dzień) odnoszą liczbę siedem do Drugiego Przyjścia Jezusa. Sw. Brygida wyjawia nam, że w ósmej godzinie nastąpi zmiana epoki.

2) Sw. Hildegarda ujawnia również szczegóły dotyczące wielu ważnych wydarzeń: kary, fałszywego pokoju, schizmy, ostrzeżenia itp.

3) O Ostrzeżeniu św. Hildegarda szczegółowo wyjaśnia, z czego będzie składać się to wewnętrzne doświadczenie, a także widzimy wyraźny związek z trzecią tajemnicą fatimską i innymi objawieniami.

4) Jedną z konsekwencji cudu Garabandal będzie nawrócenie Izraela, które nastąpi w latach 2030-2031.

______________________________________

 1. Benedykt XVI; Święta Hildegarda de Bingen, profesorka zakonnicy Świętego Benedykta, zostaje ogłoszona Doktorem Kościoła powszechnego; 10/7/2012
 2. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 23; str. 466
 3. Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 2. część, 1. wizja, sekcja 48; str. 232
 4. Ojciec Leonardo Castellani; Septaria ”; konferencja z 28 czerwca 1969 r .; Radio chrześcijaństwo
 5. Święta Brygida; Książka 6; rozdział 47 ; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, z niezwykłym objawieniem o końcu świata
 6. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 24; p. 467
 7. Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja XX; str. 303
 8. Tamże ; sec. XXI; p. 304
 9. Hiacynta; Sierpień 1979 r .; GARABANDAL , lipiec-wrzesień 1982 r.
 10. Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 2. wizja, PTO 6; p. 248
 11. Saint Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 3. część, 5. wizja, sekcja 35-36
 12. Tamże ; 3. część, 2. wizja, pto 14
 13. Tamże; 3. część, 5. wizja, sekcja 22
 14. Tamże ; 3. część, 5. wizja, sekcja 27
 15. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; Trzecia część; 11. wizja; „Przyjście niegodziwych i pełnia czasu”; sec. 14; str.463
 16. Conchita; Wywiad lutowy, 1977 r .; IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r .; opublikowane ponownie w GARABANDAL , styczeń-marzec 1980
 17. Hiacynta; Wywiad lutowy, 1977 r .; IGŁY, lipiec-wrzesień 1977 r .; opublikowane ponownie w GARABANDAL , styczeń-marzec 1980
 18. Orędzie Fatimskie; Kongregacja Nauki Wiary; 06/26/2000; 3 część tajemnicy
 19. Saint Hildegarda z Bingen; Księga boskich dzieł ”; Herter Publisher; Barcelona; rok 2009; 1. część, 1. wizja, sekcja 7
 20. Święta Brygida Szwedzka; 15 zdań; hearts.org
 21. Katechizm Kościoła Katolickiego; Pierwsza część; 2. sekcja; Ch. 2. miejsce; art. 7; I.674: „ nadzieja Izraela
 22. Hildegarda z Bingen; Scivias. Poznaj drogi ”; Madryt; Redakcja Trotta; 1. część, 5. wizja: Synagoga; p. 90–91
 23. Ourlady.ca ; prognoza trzech głównych wydarzeń
 24. W wyniku cudu Rosja nawróci się ”; Magazyn Garabandal , kwiecień-czerwiec 1988

Posted in Koniec czasów | Otagowane: , , , , | 7 Komentarzy »