Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2015 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 25 lipca 2015


poruka

„Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, dziatki, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Dziatki, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia dlatego zostawcie zło i wybierzcie dobro. Jestem z wami i we wszystkich waszych potrzebach oręduje przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Komentarze 63 do “Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2015 r.”

 1. Świadectwo wyjątkowego CUDU: „urodzila mi sie córeczka powiedziano nam ze nie bedzie widziala w zasadzie skrajna slepta. zadna operacja nie jest w stanie jej pomoc.”

  http://pompejanska.rosemaria.pl/2013/02/zdarzyl-sie-cud-moja-coreczka-widzi/

 2. pio0 said

  • Mariusz said

   XXVII Niedziela zwykła, 26 lipca 2015

   (2 Krl 4,42-44)
   Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleba z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom i niech jedzą! Lecz sługa jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu ludzi? A on odpowiedział: Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

   (Ps 145,10-11.15-18)
   REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

   Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
   i niech Cię błogosławią Twoi święci.
   Niech mówią o chwale Twojego królestwa
   i niech głoszą Twoją potęgę.

   Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
   a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
   Ty otwierasz swą rękę
   i karmisz do syta wszystko, co żyje.

   Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
   i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
   Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
   wszystkich wzywających Go szczerze.

   (Ef 4,1-6)
   Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

   (Łk.7,16)
   Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.

   (J 6,1-15)
   Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

   http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

   Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Czasem oczekujemy od Niego tylko dóbr duchowych, zapominając, że to dzięki Niemu mamy też dobra doczesne. On jest naszym Stwórcą i zna nasze potrzeby. Wdzięczność za wszystko, co od Niego otrzymujemy, zaprowadzi nas do obrania Jezusa królem naszych serc, do życia zgodnego z powołaniem, jakim zostaliśmy wezwani. Nie każde nasze pragnienie zostanie na tym świecie spełnione, ale Bóg nas nie opuści i poprowadzi ku życiu wiecznemu.

   Katarzyna Zielińska, „Oremus” lipiec 2009, s. 111

   • pio0 said

    Bóg troszczy się o nas

    Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką rzeszę ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Udowodnił w ten sposób swoje Boskie pochodzenie. Cud ten ma jeden ważny dla nas wymiar. Pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i nie pozostawia go na łaskę losu. Każdy z nas może poczuć się jednym z tych, którzy wówczas przyszli, aby słuchać nauczania Jezusa. Jedynym warunkiem, aby włączyć się w tę wspólnotę, jest pragnienie podążania za Zbawicielem i zaufanie mu. Ludzi ci byli tak pociągnięci nauczaniem Mistrza z Nazaretu, że zapomnieli o zabezpieczeniu materialnym. Dajmy się porwać duchowi Ewangelii, a Bóg troszczyć się będzie o nasze materialne potrzeby.

    Modlitwa

    Panie, oto wychodzę w drogę, aby podążając za Tobą, wsłuchiwać się w Twoje słowo. Powierzam Ci moje życie i to wszystko, co na tej drodze mnie spotka. Amen.

   • Dana said

  • Dana said

   26 lipca – obchodzimy wspomnienie Świętych Joachima i Anny – rodziców Najświętszej Maryi Panny. Pomimo tego, iż Ewangelie milczą na ich temat, nieco informacji o ich życiu możemy zaczerpnąć z tekstów apokryficznych.

   Według starych podań Joachim i Anna pochodzili z królewskiego rodu Dawida. Anna (hebr. hanna znaczy „łaska”) mieszkała wraz z rodzicami w Betlejem, gdzie też otrzymała staranne wychowanie, które zostało dodatkowo ugruntowane poprzez służbę w świątyni jerozolimskiej. Natomiast Joachim (hebr. jehojaqim oznacza „przygotowanie Panu”) pochodził z Nazaretu, z zamożnej rodziny. Był człowiekiem, który od wczesnej młodości służył Bogu z wielką gorliwością. Jego ciche i skromne życie było zawsze nastawione na pomoc drugiemu człowiekowi.

   Anna poślubiła Joachima w wieku 24 lat. Oboje od początku wspólnej drogi uważali swoje małżeństwo za święty i nierozerwalny związek pobłogosławiony przez Boga.

   • Dana said

    OFIAROWANIE SIĘ W OPIEKĘ ŚW. ANNY

    O chwały godna Anno święta, przed wszystkimi niewiastami uwielbiona, któraś samą Matkę Boga za najposłuszniejszą córkę miała, podziwiam tę wielkość, do której cię Bóg podwyższył i te laski, którymi cię napełnił. Łączymy się z Maryją najświętszą i nieporuszoną Panną, aby cię coraz więcej czcić, ciebie chwalić i twojej opiece się całkiem powierzyć. Na najmniejszy znak mojej nabożnej czci poświęcam Jezusowi, Maryi i tobie całe życie moje; wyjednaj mi łaskę, abym takowe święcie i nieba godnie prowadził. Amen.

   • Dana said

    W tym samym czasie św. Anna także miała widzenie. Zatopiona była całkiem w rozmyślaniach o Bogu i o tajemnicy Wcielenia odwiecznego Słowa, do którego bardzo tęskniła; Pan dozwolił jej poznać wiele z tej tajemnicy. Wtedy zstąpił do niej Archanioł Gabriel w postaci ludzkiej, piękniejszy i jaśniejszy od słońca. Rzekł do niej tak: „Anno, służebnico Pańska, jestem aniołem Najwyższego, posłanym z wysokości przez najdobrotliwszego Boga, który spogląda na pokornych. Twa nieustanna modlitwa i pokorna ufność spowodowały, że Pan wysłuchał twoich próśb, bowiem jest On bliski tym, którzy z ufną i żywą wiarą wzywają Go i pokornie oczekują wysłuchania. A jeśli Bóg zwleka z wysłuchaniem błagań i westchnień sprawiedliwych, to czyni tak tylko dlatego, aby się lepiej przygotowali. (…) Najwyższy chce cię uczynić szczęśliwą i błogosławioną. Ciebie obrał na matkę Tej, która ma począć i urodzić Jednorodzonego Syna Ojca. Ty urodzisz córkę, która z woli Bożej nazywać się będzie Maryja. Błogosławiona będzie Ona między niewiastami i pełna Ducha Świętego. W Niej spełnią się proroctwa waszych Ojców. Ona będzie bramą życia i zbawienia dla dzieci Adama.

    http://www.przymierzezmaryja.pl/Swieci-Joachim-i-Anna,296,a.html?nor=

 3. pio0 said

  Skrajnie ideologiczny projekt ustawy „o uzgadnianiu płci” to kolejna próba wprowadzenia do polskiego prawa elementów ideologii gender.

  Sejm już przyjął tę ustawę – teraz czas na Senat…

  Przekonajmy senatorów, aby zatrzymali to szaleństwo!

  Nie dla manipulowania płcią! Zatrzymajmy absurdalny projekt ustawy

  https://www.protestuj.pl/nie-dla-manipulowania-plcia–zatrzymajmy-absurdalny-projekt-ustawy,48,k.html

 4. Elżbieta Bukowska said

  Od 3lat czytam tę stronę z wielką radością i przyjemnością a także komentarze do artykułów, nigdy nie pisałam i nie komentowałam wypowiedzi. Jestem kiepska w posługiwaniu się komputerem, mam swoje lata i nie mam tej odwagi i cierpliwości w zgłębianiu tej wiedzy. Ale odezwałam się głównie dlatego bo chciałabym koniecznie zdobyć Medaliki Zbawienia 5 sztuk. Nie umiem zamówić, nie znam angielskiego itd. Czy znalazłby się ktoś życzliwy i przysłałby mi do domu za zaliczeniem pocztowym? Zrewanżowałabym się modlitwą żarliwą. Elżbieta z Poznania.

 5. przeklejka said

  Wiedzieliście o tym???
  Za tydzień zostanie w Polsce wprowadzona procedura bankowa bail-in,
  która pozwoli w przypadku bankructwa jakiegoś banku zająć aktywa depozytariuszy(waszą kasę) dając wam w zamian bezwartościowe akcje upadającego banku. Czyli całkiem legalnie was okraść .

  Poczytajcie.
  http://goldentimes.pl/bail-in-czyli-wszystkie-konta-bankowe-zostana-opro znione-takze-twoje/

  http://independenttrader.pl/370,bail_in_-_uporzadkowana_likwidacja_bankow.html

  http://dwagrosze.com/2015/06/dyrektywa-bail-in-owa.html

  Trzeba ostrzegać ludzi ,bo już niedługo obudzą się jak Grecy w ogonku
  po własne pieniądze .60 zł na dzień ale nie więcej niż…………
  Na ostatnie ruchy zostało wam 1,5 do 2 miesięcy

  • kpiz said

   W tym temacie to też warto przeczytać:
   http://amerbroker.pl/?go=content&action=show&id=350

   • przeklejka said

    Z netu
    ostrzeżenie dla nas
    „Szanowni Rodacy! wcześniej czeki i przelewy, lata 80 i 90 rozwój elektronicznej kasy (karty kredytowe), trwa przyzwyczajanie społeczeństw, ostatnimi czasy karty, smartelefony – płatności bezdotykowe, teraz wycofanie/reset gotówki, zostaną tylko płatności elektroniczne (z cyklu – mamy cię), a ostatnia faza to serio! 13 rozdział księgi Objawienia (chip) – kto nie ma znamienia ten nie sprzeda i nie kupi. Ale tego nie możemy przyjąć na rękę lub czoło bo po nas. Nie wiem dlaczego ale prawdopodobnie to coś będzie miało wpływ na nasze emocje, empatie itp (zombie zrobią z nas?). O tym jesteśmy przestrzegani i wszystko układa się w całość. Najpierw zrobią kryzys, upadek walut, a później zaproponują chip z wsadem darmowej gotówki o nazwie „coś tam”. Pamiętajcie o tym zanim się zaszczepicie tym ścierwem. To dlatego tak informatyzują całe kraje w wi-fi aby wiedzieć gdzie jesteś i aby było bezgotówkowo on-line!”

 6. halina said

  Jakże Mateńka Maryja kocha nas ludzi .
  Jakże Ona pragnie naszego szczęścia i radości .

  Jakże można przekonać człowieka
  że podążanie za Mateńką
  to podążanie do prawdziwego szczęścia i radości .
  Któremu nie dorówna żadne szczęście i radośc ciała .
  Bo w świecie ziemskim jest tylko kopia szczęścia
  które jest w świecie duchowym .
  Szczęście to doznanie ducha .
  Nigdy przyjemności ciała
  nie dadzą duchowi prawdziwego szczęścia i radości .
  A więc szukanie szczęscia i radości w świecie ziemskim
  to pomyłka i błąd wielki .

  Szczęście to wyraz uczucia .
  Szczęście wypływa z serca .
  Można byc najbogatszym człowiekiem świata
  i nie posiadać szczęścia .
  Można byc najbiedniejszym człowiekiem świata
  i mieć szczęście i radość.

  Mateńka Maryja pragnie
  by wszystkie Jej dzieci były szczęśliwe
  szczęściem które daje pełnienie Woli Boga .
  Bo dziecko pracujące dla radości Ojca
  zawsze zapracuje na szczęście i radośc
  wypływającą z radości i szczęścia Ojca .
  Które zaistniało na wskutek spełnienia
  Jego pragnień życzeń oczekiwań
  jakie miał On względem swego dziecięcia .
  Kochająca szczerze swe dziecię Mateńka
  uczyni wszystko
  by dziecię zaspokoiło pragnienia i oczekiwania Ojca
  bo wtedy wszyscy będą szczęśliwi .
  Szczęśliwym będzie Ojciec
  bo spełnione są Jego pragnienia i oczekiwania
  jakie pokłada względem swego ukochanego dziecka .
  Szczęsliwa jest Mateńka
  bo dziecko spełniło życzenia i oczekiwania Ojca
  i dało Mu powód do radości i zadowolenia .
  Szczęśliwym jest dziecie
  bo zapracowało ono na radośc i szczęście
  Ojca i Matki .
  Wszyscy są szczęśliwi .

  Właśnie do zaistnienia takiej sytuacji w wymiarze człowieka
  dąży Mateńka Maryja .
  Ona dopomaga swoim dzieciom
  odnaleźć prawdziwe szczęście i radość .
  To
  do którego maja prawo
  tylko przeklęty szatan chce ich podstepem pozbawić
  bo sam utracił łaskę pełnienia Woli Boga .
  I teraz robi wszystko co tylko możliwe
  aby odciągnąć człowieka
  dziecko Boga Ojca
  od współpracy z Nim .

  Przychodzi Mateńka do swoich dzieci
  z Sercem przepełnionym Miłością .
  I pragnie rozpalić serca swych dzieci
  Płomieniem Miłości Jej Niepokalanego Serca
  by wszystkie serca na Jej wzór
  zapłonęły Miłoscią do Boga .
  Tą Miłością
  która jest radością dla Boga Ojca .
  tą która jest potrzebna do prawidłowej współpracy z Bogiem .
  Tą z której i dla której Bóg powołał wszystko do istnienia.

  Czy człowiek dziecię Maryji Mateńki kochającej
  zechce pójść za Jej wskazaniem ?
  Czy zapragnie wraz z Nią tworzyć jedną wielką rodzinę
  w której wszyscy są szczęśliwi prawdziwym szczęściem
  które daje osiągnięcie Bożego celu przez czas pobytu wśród świata .?

  Co ma uczynic jeszcze Mateńka Maryja
  by człowiek wsłuchał sie sercem w Jej Matczyne wołanie .
  By zaczął kształtować swoje serce na wzór Jej Niepokalanego Serca .
  By zapragnął przyozdobić je tym
  czym charakteryzuje sie Jej Niepokalane Serce ??
  By stał sie pomocnym Bogu w Trójcy św
  w realizacji Jego planów tak
  jak Mateńka Maryja była i jest .

  Człowiek żyjący wśród świata
  ma wielki przywilej .
  Ma moznośc bycia pomocnym Bogu
  w budowie Królestwa Miłości wśród świata
  Ma możnośc służenia Bożej radości i chwale .

  Ale on to musi CHCIEĆ czynić .
  Musi być nastawiony na pełnienie Woli Boga .
  Ma zrezygnować z realizacji swoich planów
  a ma włączyć sie w plany Boże .

  Czy przezwycięży w sobie ten błąd
  w który wprowadził go podstępem szatan ?
  Czy zacznie pracować na rzecz szczęścia Boga i człowieka ?

  Tak wiele zależy od człowieka .
  Czy człowiek jest świadom tego ????

  Mateńko Królowo
  proszę rozpalaj serca narodu Polskiego
  i świata całego
  Twoim Płomieniem Miłości
  by wszystkie serca na Twój wzór
  kształtowały sie i budowały
  na chwałe i radośc Boga w Trójcy św .
  By w każdym sercu nastawały dogodne warunki
  do płonięcia Twojego Płomienia Miłości
  Proszę niechaj następuje pożar Polski i świata .
  Tak bardzo pragnę by pożar świata
  wywołał Twój Płomień Miłości
  Płomień Twego Niepokalanego Serca .
  By wszyscy na Twój wzór
  służyli radości i chwale Boga w Trójcy św .
  By każde Jego pragnienie i życzenie stawało sie rzeczywistością

 7. ignacy70@op.pl said

  Królowa Pokoju chyba nic nowego nie wnosi.   W dniu 2015-07-25 21:21:25 użytkownik Dziecko Królowej Pokoju napisał: Dzieckonmp posted: „„Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, dziatki, dlatego przybliżcie się do Boga, abyści”

  • Bozena said

   Widocznie jeszcze Jej nie posluchales, dlatego ciagle powtarza i wzywa tych co sie nie modlą! Na pewno gdyby wszyscy sie modlili nie musiałaby sie powtarzać. Z tego co piszesz to widać ze nie masz zamiaru sie słuchać, a potem będzie płacz i zgrzytanie zębami Oby nie

  • Dana said

   Ignacy weź się do pracy nad sobą ,czy już kochasz wszystkich swoich krewnych i znajomych i ludzi spotkanych na swej drodze życia ?

  • Magda said

   Ignacy-To samo Ci moge powiedziec co pisze Bozena i Dana. Wez sie do pracy, bo bardzo malo czasu juz pozostalo! Jak mowi Matka Boza przez Wizjonerow- praktycznie to nie macie juz czasu!, a wiec do dziela!!!

  • gwiazdka said

   Ignacy70@Op.Pl…… to może tych chcesz wnieś na ten blok co ciekawego – chętnie posłucham

  • krystynka said

   Ignacy przypominasz mi zachowaniem takie małe dziecko,nieposłuszne,zakręcone,które chodzi swoimi drogami.Mama mówi Ignasiu nie wchodz na drzewa bo spadniesz,jeszcze coś sobie złamiesz,a Ignaś łobuziak i tak mamy nie słucha.Mama będzie cię upominała póki będzie żyła,bo ona zawsze chce dla ciebie szczęścia i bezpieczeństwa.Tak samo jest z Naszą Mateczką Przenajświętszą, upomina w kółko a dzieci dalej uparciuchy nie słuchają jak mały Ignaś,więc takie upomnienia będą w kółko dopóki będą ludzie grzeszyć,czyli do końca świata.

   • krystynka said

    Ignacy gdyby nie Medjugorie,to objawienia byłyby w innej części świata,bo tak naprawdę Matka Boża objawia się non stop i tylko zasługa internetu jest taka ,że wiemy o przekazach błyskawicznie,takie chociaż są plusy tego postępu technicznego.W przekazach z innych objawień dowiadujemy się czytając ,że Matka Boża zawsze prosiła Swoje dzieci o modlitwę,czyli przekazy są takie same od setek lat,bo my ludzie zawsze grzeszymy.Więc jak długo będzie istniał ten świat,ludzie będą tacy sami,dopóki będzie zło na świecie,będzie też grzech i ludzie zawsze muszą się nawracać.

  • cox21 said

   Niestety ludziom trzeba ciągle przypominać o modlitwie.

  • Pesymista said

   Jak widać „wizjonerzy” z Medjugorje wraz z biegiem czasu przestali być kreatywni i w kółko wymyślają to samo.Ale najważniejsze że interes się kręci.

   • krystynka said

    Hm tak myślisz,a byłes tam kiedys ?,bo ja nie,więc na mnie na razie nic nie zarobili.Wiara jest terminem ,,kontrowersyjnym,,,bo albo ją po prostu masz albo nie,a to nie jest rzecz,że można ja komuś pokazać.Pesymisto napiszę Ci jedno wolę byc już tym zwapniałym naiwniakiem z wiarą niż pustym ,zgorzkniałym człowiekiem bez niej,po prostu wierzącym jest łatwiej w życiu,nie zauważyłeś ?

    • krystynka said

     Ja czasami jeszcze podaję jedno porównanie jak mój kolega ateista z pracy ma doła,to mu mówię,że moja wiara jest dla mnie tym, czym dla kwiatów słońce i woda a on bez tego zawsze więdnie i podsycha.Kiedyś mi nawet powiedział,,oj dziewczyno zazdroszczę Ci tej Twojej wiary,skąd Ty ją bierzesz ?,z nieba,miły kolego,prosto z nieba ,otwórz serce a Ci spadnie jak świeży,letni deszczyk,ale cóż jak masz serce twarde jak głaz,to ta wiara tylko spływa po tobie i w sercu jej nie masz,,.

    • Pesymista said

     Wierzący mają łatwiej w życiu? Raczej nie sądzę patrząc no to czego niebiosa wymagają od ludzi.A wymagają cierpienia ponad ludzką wytrzymałość.Naprawdę myśłisz że wszyscy samobójcy to byli ateiści? Otóż nie.Zdecydowana większość była wierząca, ale Bóg nawet nie kiwnął paluszkiem by im pomóc.I skończyli jak skończyli.Tyle jest warta ta nasza chrześcijańska wiara, która waszym zdaniem „ułatwia” życie.

    • szafirek said

     Krystynko,pięknie to napisałaś.
     Pozdrawiam.

    • bozena2 said

     Pesymisto, a ty dalej swoje , to „twoje” do niczego dobrego cię nie doprowadziło, otwórz serce na nowy powiew , tym razem Ducha Świętego,

    • krystynka said

     Pesymisto oczywiście mój kolega z pracy jest ateistą,,bo tak mówi o sobie,a raczej po mojemu to taki niewierny Tomasz i dopóki czegoś nie dotknie ,to nie uwierzy.Nie wiem kim byli samobójcy,bo nie znałam takiego człowieka,ale wcale nie napisałam ,że to tylko ateiści są samobójcami,więc nie dokładaj.Jesteś doświadczony przez życie i zgorzkniały,brak ci wiary i nadziei,ale zrobię to co tylko mogę uczynić jako siostra za brata,pomodlę sie za ciebie biedaczyno aby kochający i miłujący Bóg cię nawrócił i po prostu zmienił.Amen.

    • krystynka said

     Pesymisto a może Ty się dołączysz do Nowenny Pompejskiej ? ciągle czegoś oczekujesz od Pana Boga,wręcz żądasz,a może tak coś dasz od siebie,chociaż malutką cząsteczkę różańca,Pan Bóg Ci za to stokrotnie wynagrodzi,a Mateczka Przenajświętsza sam zobaczysz czym cię za to obdaruje.

    • krystynka said

     Prostuję,miało być Nowenna Pompejańska.

    • cox21 said

     Ja tam byłem. ,,Zarobili” na mnie tylko kilka euro w sklepach spożywczych.

   • Wiesia said

    Pan Jezus Cię Kocha,rozumiesz??tylko,że Ty nie chcesz otworzyć się na ŁASKĘ JEGO.On oddał Swoje życie za wszystkich,za Ciebie również.Zastanów się co Ty mówisz…,czy gdybyś miał jutro zakończyć życie,to powtórzyłbyś te słowa,czy nareszcie zacząłbyś zwracać się do BOGA,ale bez swoich warunków??Jeżeli uważasz,że Medjugorje to czysty biznes,to Twoja sprawa,ale skoro nie byłeś tam,nie dotknąłeś tego tematu namacalnie,a tylko powtarzasz czyjeś słowa…. i jak się okazuje ,którym wierzysz..,to lepiej milczeć,niż stanąć przeciwko Duchowi Świętemu.Gdyż,kiedy okaże się ,że się myliłeś i walczyłeś z Bogiem,odciągając przy tym innych,to …i tu nie dokończę,bo nikomu tego nie życzę.Ratunek dla Ciebie,to Spowiedz Generalna z całego życia i życie wg.Dekalogu..,inaczej zginiesz,czy tego właśnie chcesz??odpowiedz sobie sam.I jeszcze jedno pomyśl,co jest powodem,że tu jeszcze przychodzisz,bo według mnie szukasz pomocy.Ale to nie ważne co ja myślę,odpowiedz jest w Tobie.Życzę Ci Błogosławionej Niedzieli,Pokój Tobie.

   • Pesymista said

    Krystynka ja już kiedyś modliłem się na różańcu i zostałem tak „hojnie” wynagrodzony że szkoda gadać.Lepiej mnie nie bierzcie do Nowenny bo jak będziecie ją odmawiać beze mnie to może i PiS wygra wybory i sytuacja w Polsce się zmieni bo jak ja zacznę ją odmawiać to żadnych szansna to nie ma.Pamiętajcie są ludzie których modlitwy są zawsze wysłuchiwane ale na przekór.

    • krystynka said

     Oj pesymisto co Ty bredzisz,siano z grochem to Twoje pisanie,trochę o wierze,trochę o polityce,ciut o PIS ,wyborach a najwięcej o Medjugorie i krytyka wierzących,oj jeździsz sobie po Nas jak po łysej kobyle.A z tym różańcem to już wypaliłeś jakbyś lepiej nie potrafił,pudło po prostu pudło.Ja już więcej nie będę pisała,inni pisali i wszystko strząsnąłeś w błoto,szkoda słów.Mnie już pisanie z Tobą nie rajcuje.

    • halina said

     Co Ty mówisz .
     Mówisz szczerze ? Czy tylko na odczepne ?

     Jeżeli mówisz szczerze
     i modląc sie doznałeś odwrotnych skutków niż oczekiwałeś
     to znakiem tego
     że interwencja Boża była by wyprostować to co było niewłasciwe i nie na swioim miejscu na Twojej drodze zycia .
     To dowód na to że chciano Cie wprowadzic na ta droge która iśc powinieneś . Bo ona prowadzi do Bożego celu
     I trzeba było zaakceptować to co życie Ci przyniosło słowami ….jeżeli to z Twojej Woli Boże idzie
     to w pokorze to przyjmuje
     i chce by było tak jak Ty chcesz aby było
     bo to jest wyjście by już wszystko mogło byc tak jak życzysz sobie aby było .

     Czy widziałeś któregoś świętego który pełniłby swoja wolę i za to zostałby świętym ????

     Przecież każdy święty pracował wytrwale dla Boga .
     I był niezwyciężalny dla szatana .
     Mimo wszystkich prób szatana
     nie odstąpił od Boga .

     Cóż mogło sie Tobie przytrafić że sie obraziłeś na Pana Boga ??

     Ja miałam doczynienia z taką osobą która obraziła sie na Pana Boga za to że nie pomógł jej wygrać miliona w totolotka .

     A Ty jaki masz powód ???

    • Dana said

     To ty przynosisz pecha jak D.Tusk ?

     Pechowiec
     Typowy pechowiec

     Pechowiec – człowiek, który ma takiego pecha, że nawet w kinder niespodziance mu się nic nie trafia. Jeśli chce przejść przez jezdnię, to zawsze ma czerwone światło. Generalnie człowiek, który ma cholernie ciężko w życiu.
     [edytuj] Jak sprawdzić, czy jest się pechowcem

     Wystarczy sprawdzić, ile rzeczy z listy pasuje do danej osoby. Tak więc jeśli:

     samochody ochlapują Cię nawet wtedy, gdy nie ma kałuż; także zaparkowane samochody Cię przejeżdżają;
     zostałeś pogryziony przez psa w kagańcu;
     poparzyłeś się, pijąc mrożoną herbatę;
     ściągnąłeś Avasta i okazało się, że jest z trojanem;
     spóźniasz się do całodobowego sklepu;
     w drewnianym domu cegła spadła Ci na głowę;
     z powodu wdepnięcia w gówno idziesz na trawnik, by wytrzeć buta z gówna, jednak wpadasz w drugie;
     wygrałeś w totolotka i zgubiłeś kupon, ewentualnie pies Ci go zjadł;
     łamiesz nogę, grając w szachy;
     masz na imię np.: Brian, Izaak, Honorat, Polikarb, Achilles, Onufry;
     mama budzi cię o szóstej rano w sobotę i pyta, czy idziesz do szkoły;
     urodziłeś się w piątek trzynastego w trzynastym miesiącu o trzynastej trzynaście;

    • bozena said

     Pesymista, Ty faktycznie bredzisz. Zachowujesz sie jak male dziecko ktoremu matka nie chce kupic cukierkow. Rusz tylek, idz sobie pobiegac, zapisz sie na silownie – są ludzie naprawde niepelnosprawni, ktorzy chcą zyc i dawac cos z siebie, ktorzy „kopią los” na przekor! Ktorzy wysilają sie ponad sily by od siebie wymagac i osiągają to co lekarze powiedzieli im ze jest nieosiągalne !!!
     A ty? siedzisz w domu , pasiesz swoj gruby tylek i narzekasz na Pana Boga. A, i jeszcz mowisz, ze to wszystko JEGO wina! Wiesz co? WSTYDZ SIE!!!! Bo mi jest wstyd za Ciebie….i faktycznie rzyg.c mi sie chce widząc taką postawe… 😦

 8. Gosia 3 said

  Królowa Pokoju bardzo dużo wnosi bo podtrzymuje Światło Boga i wciąż chce być ze swoimi dziećmi. Niech łaska Boża na Ciebie bracie spłynie i abyś był bardziej rozpoznawalny bo ten Twój nick to Kosmos żeby Ci odpowiedzieć.

 9. Dana said

  BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI ( Matka Eugenia Elisabetta Ravasio )

  A wy, którzy żyjecie w prawdziwym Świetle, powiedzcie im, jak słodko żyje się w Prawdzie! Powiedzcie jeszcze tym chrześcijanom, tym drogim stworzeniom, Moim dzieciom, jak słodko jest myśleć, że istnieje Ojciec, który wszystko widzi, wie o wszystkim, o wszystko się troszczy, który jest nieskończenie dobry i potrafiący łatwo przebaczać, który zwleka z karą i karze niechętnie. Powiedzcie im też, że nie chcę zostawiać ich samych i bez zasług w niedolach życia. Niech przyjdą do Mnie. Ja im pomogę, zmniejszę ich brzemię, osłodzę ich bardzo ciężkie życie. Upoję ich Moją ojcowską Miłością, aby uczynić ich szczęśliwymi teraz i w wieczności.

  A wy, dzieci Moje, które – straciwszy wiarę – żyjecie w ciemności, podnieście oczy, a zobaczycie jasne promienie nadchodzące, aby was oświecić. Ja jestem Słońcem, które oświetla, ogrzewa i rozpala. Patrzcie i poznajcie, że jestem waszym Stworzycielem, waszym Ojcem, waszym jednym i jedynym Bogiem. Właśnie dlatego że was kocham, przychodzę dać się umiłować, abyście wszyscy byli zbawieni.

  Zwracam się do wszystkich ludzi całego świata, każąc rozbrzmiewać temu wezwaniu Mojej ojcowskiej Miłości. Nieskończona Miłość, którą pragnę dać wam poznać, jest stale trwającą rzeczywistością. Kochajcie, kochajcie, zawsze kochajcie! Sprawcie, aby kochany był też Ojciec, abym mógł od dziś ukazać się wszystkim jako Ojciec najbardziej gorejący Miłością do was.

 10. Adrian said

  Władze Szwecji twierdzą, że ramadan jest szwedzką tradycją

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wladze-szwecji-twierdza-ze-ramadan-jest-szwedzka-tradycja
  ————————————————————
  Jezioro w Turcji zmieniło kolor na czerwony

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/jezioro-w-turcji-zmienilo-kolor-czerwony
  ————————————————————-
  Coraz więcej Żydów z polskimi paszportami

  http://www.wykop.pl/ramka/2670801/coraz-wiecej-zydow-z-polskimi-paszportami/
  —————————————————————-
  Polska wymiera

  W końcu czerwca br. było nas Polaków ok. 38 mln. 457 tys. osób. To o ok. 21 tys. mniej niż na koniec 2014 r. i 27 tys. mniej w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny. W minionym półroczu rzadziej braliśmy śluby, za to częściej sie rozwodziliśmy.

  http://www.stefczyk.info/wiadomosci/raporty-stefczyk-info/polska-wymiera,14388982763
  ————————————————————————–
  Rozmowy ws. pakietu pomocowego dla Grecji rozpoczną się w poniedziałek

  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozmowy-ws-pakietu-pomocowego-dla-Grecji-rozpoczna-sie-w-poniedzialek-3384822.html

 11. Chrobry.pl said

  Edukacyjne początki zagrażającego nam procesu (poniżej)

  Click to access Zaproszenie%20dla%20nauczyciel_Pozna%C5%84%20X2015.pdf

 12. mamoczy said

  • halina said

   Czym jest pielgrzymka ?

   Jest czasem przeżytym na szukaniu Boga
   jest czasem przeżytym dla Boga .
   jest czasem w którym wygody i potrzeby ciała
   sa na drugim miejscu
   a na pierwszym są sprawy ducha .
   Jest czasem w którym ciało służy duchowi
   by on mógł mieć możnośc do realizacji zadań
   które zlecił mu Bóg na czas pobytu wsród świata.

   Jest manifestacją przynależenia do kościoła Chrystusowego
   jest dowodem na to
   że z miłości do Boga człowiek jest zdolny
   do wielu poświęceń i wyrzeczeń .

   Czym są Polskie pielgrzymki podążające do Częstochowy ?

   Są odpowiedzią narodu Polskiego
   na wezwanie Mateńki Królowej
   Jest to formowanie sie wojska Maryji
   uzbrojonego w różaniec
   które toczy bój z wrogiem Boga i człowieka
   z szatanem aby został usuniety z wymiaru człowieka .
   Jest to wykonanie pracy
   która wyeliminuje wszystko to
   co powstało po grzechu w raju .
   By mogło wrócić wszystko
   do stanu prawidłowej współpracy z Bogiem
   jaka była przed ingerencją szatana..

   Jest to burzenie tego muru
   który został zbudowany przez szatana i przez grzech
   i oddziela od zjednoczenia z Bogiem .

   Pielgrzymowanie piesze
   jest najwyżej punktowaną pracą dla Boga .

   Każdy kto chce zebrać trochę plusów
   na czas spotkania z Jezusem
   powinien wyruszyć na pielgrzymi szlak
   by mieć dar dla Jezusa
   że własnie tyle zdołał uczynić z myślą o Bogu .
   Jako wynagrodzenie za wszystko
   co było nie tak jak byc powinno

   By nie stanąć przed Jezusem z pustą ręką
   lecz by mieć dar z szczerego serca wykonany
   tylko z myślą o Bogu .

   By na pytanie
   co uczyniłeś dla Mnie
   z myślą o Mnie
   przez czas pobytu wśród świata .???

   mieć coś czym można by sie było wykazać
   Co zneutralizowałoby nasze potknięcia i minusy .

   Bo w chwili spotkania sie z Bogiem
   jeżeli sie nie ma nic
   to przechodzi sie cieżkie cierpienie .

   Ja znając to
   robiłam wszystko by moje dzieci
   dokąd były na mojej opiece
   miały tak zorganizowany czas
   aby zyskały jak najwięcej tych plusów
   By na czas spotkania z Bogiem nie stanęły z pusta reką
   lecz by miały cos w darze co wykonały tylko dla Boga .

   By czas spotkania z Bogiem
   dla nich był czasem radości i zadowolenia
   nie smutkiem i cierpieniem .
   I chodzilismy na pielgrzymki wiele razy .

   Chodzić na pielgrzymkę
   a traktować ją jako rajd
   to dwie różne sprawy .
   Nie należy mylić tych pojęć
   i stawiać znaku równości .

   • Moher said

    Jest wiele prawdy w tym co napisalas Bozenko ale dla mnie Pielgrzymka to odnalezienie Boga w relacji z drugim czlowiekiem. Zwracamy sie do siebie bracie i siostro i rzeczywiscie tak wypada siebie traktowac mimo ze nie zawsze wychodzi to jestesmy jak jedna brac. Chodzilem okolo 20 razy na Jasna Gore pieszo w najstarszej Polskiej Pielgrzymce czyli Warszawskiej. Moj tato tez przez wiele lat byl zwiazany z WPP i mawial, ze na pielgrzymce powinienem szukac przyszlej zony, a dlaczego? Tato mowil ze w tak skrajnie trudnych i wyczerpujacych dla czlowieka okolicznosciach poznaje sie prawdziwe oblicze drugiej osoby. Wiadomo, ze zycie nie jest bajka i kiedy przychodza trudne chwile wtedy z osoba, ktora radzi sobie w takich warunkach latwiej jest przetrwac te burze i znoje. Mozna smialo powiedziec, ze znalazlem taka osobe i razem tworzymy rodzine. Razem sie modlimy i bardzo dziekuje Mateńce Najświętszej i Jej Boskiemu Synowi Jezusowi za dary posiadania rodziny. Razem bylismy juz na kilku wyprawach do Czestochowy. Ja na na pątniczym szlaku ładuje baterie na caly rok. Nie zawsze jednak moge uczestniczyc w pielgrzymce ale w takich momentach zawsze wystepuje tesknota za pielgrzymowaniem, ze oni tam ida a ja tu musze siedziec w pracy. Kochani ponadto uwazam, ze pielgrzymka to jedna z odmian pokuty a czyz nie powinnismy pokutowac wynagradzajac Panu za nasze grzechy i grzechy innych?? Powiem Wam co mi sie kiedys zdarzylo na szlaku. To bylo kilka lat temu. Urodzil mi sie szczesliwie synek i postanowilem ofiarowac w podzięce 2 dzien pielgrzymowania na dziękczynienie Bogu za to ze wszystko poszlo ok. Do Mogielnicy jest barzo trudny odcinek. Do tej pory ani pozniej nie mialem tak trudnego odcinka na wszystkie odcinki jakie przeszedlem w zyciu . Jak schodzilem ze wzniesienia docierajac do Mogielnicy wyłem z bólu, płakałem bo tak mnie wszystko bolało. Policzylem wszystkie moje miesnie i kosci w nogach. Po dotarciu lezalem poltorej godziny na materacu „lizac rany” po mojej pokucie. Dotarlo wtedy do mnie, ze moje zadoscuczynienie za bol porodu mojej zony zostalo przyjete i cierpialem wlasnie dlatego takie katusze, Pan Bog odebral co „Swoje” z nawiązką. Jezu ufam Tobie. Mateńko Przenajświetrza dziękuję Ci z kazdy krok, który zbliżył mnie do Twego Jasnogórskiego Tronu. Proszę o dar pójścia kolejny raz na tą cielesną katuszę i duchową odnowę.
    Polecam wszyskim, ktorzy jeszcze nie byli. Tego nie da sie opisac to trzeba przezyc.

   • Słavko said

    Halino, znalazłaś swoją Tajemnicę w Nowennie u Gosi3 lub Zdravko?

    • szafirek said

     Słavko, to nie ta Halinka prosiła o dziesiątek,to dwie różne Halinki,patrz ikonka.
     Pozdrawiam.

    • Słavko said

     Rzeczywiście są dwie różne ikonki i dwie Haliny. Jak to możliwe żeby były 2 takie same nicki? Spacji w nazwie nie widzę, może admin to dopuszcza.

     Pozdrawiam

    • Dzieckonmp said

     Są 2 Haliny. Jedna znana która pisze komentarze poetyckie i Halina która jest od dawna na naszym blogu nawet podróżowała z nami do Medjugorje.

    • szafirek said

     Słavko, nicki chyba mogą być takie same tylko będzie inna ikonka.Dlatego trzeba tez zwracać uwagę na ikonkę.

 13. Wiktoria said

  Tylko istota pelna laski Bozej i cnot moze tak mowic jak Maryja: „Moja miłość mocniejsza jest od zła, dziatki”. Wiedzac jakimi jestesmy, znajac prawde, ktora sie dzieje w swiecie, Ona nas zawsze kocha, lituje sie, zaprasza.
  Gdyby Bog denerwowal sie i zniechecal za kazdym naszym grzechem, bledem, slaboscia, to juz dawno nie istnial by ten swiat.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: