Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 24 Maj, 2012

Kpina, ironia i ośmieszanie

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 Maj 2012

 

Wpis szczególnie dedykuję tym którzy stworzyli stronę która wyśmiewa Mieczysławę K , Marię od Miłosierdzia Bożego jak również nasz blog i osobiście mnie. ( chodzi o tą stronę gdzie był  tyłek kozy i różne brzydkie fotki)   Ja osobiście już wybaczyłem wszystkim którzy mnie oczerniali, a tych którzy dalej to czynią pisząc po blogach komentarze proszę o zastanowienie się nad tym co robią.

Grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu jest również ironia, „która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania.” (KKK 2481)

Ironiczne, kpiące i pogardliwe traktowanie bliźniego może przyjąć jedną z trzech form: poniżające zwracanie się do kogoś bez świadków, ośmieszanie kogoś w obecności innych, lekceważące wyrażanie się o kimś przed innymi. Każda z tych form ironii jest grzeszna, godzi bowiem w godność człowieka, stanowi zaprzeczenie miłości.

Grzeszna drwina może dotyczyć ułomności fizycznych, których nie można zmienić, np. wyglądu, jąkania się, seplenienia. Może też dotyczyć braków intelektualnych, moralnych itp.

Ośmieszanie w celu poniżenia jest grzechem. To bowiem, co mówimy, ma wypływać z miłości i mieć na celu doprowadzenie do jakiegoś dobra. Ironia natomiast wyraża pogardę wobec kogoś, ujawnia lekceważące traktowanie bliźniego. Bardzo przykre i raniące jest zwłaszcza publiczne ośmieszanie kogoś.

Równie przykre może być wyśmiewanie się ze sposobu mówienia bliźniego, z używanego przez niego dialektu, a także drwienie z jego potknięć językowych lub umyślne wypaczanie ich sensu w celu ośmieszenia, poniżenia i upokorzenia go.

Takie poniżające formy traktowania ranią człowieka, rodzą w nim różne lęki i obawy utrudniające nawiązanie kontaktu. Ośmieszony człowiek może bać się coś powiedzieć z obawy przed nową drwiną, przed wyśmianiem jego poglądów czy sposobu mówienia, np. dialektu, którym się posługuje.

Drwina może dotyczyć nie tylko braków człowieka. Nieraz celem kpin stają się dobre cechy, takie jak prawość, świętość i czystość. I tak np. ktoś pogardliwie nazywa pobożnego człowieka „świętoszkiem”, hojnego – „lekkomyślnym”, pełnego poświęcenia – „naiwnym”, zachowującego czystość – „niewiniątkiem”, walczącego z alkoholizmem – „fanatykiem” itp.

Ten bardzo szkodliwy rodzaj pogardliwego traktowania dobrych ludzi może wypływać z zazdrości, np. gdy ktoś – czując, że nie dorównuje pod jakimś względem bliźniemu – umniejsza jego zdolności lub wyśmiewa jego zalety.

Uciekanie się do ośmieszania lub poniżania bliźniego może być czasem wybiegiem stosowanym przez kogoś, kto nie potrafi rozsądnymi i rzetelnymi argumentami obronić swego zdania lub odpowiedzieć na postawione pytanie lub wysuwany zarzut. I tak np. nie znajdując żadnej rozsądnej odpowiedzi, ktoś mówi: „Z nieukiem nie będę rozmawiał”, „Naucz się najpierw wychowywać swoje dzieci, a potem będziesz mnie pouczać”. Albo też ktoś, nie potrafiąc odpowiedzieć na zarzut bliźniego, wyśmiewa jego niezręcznie sformułowane zdanie, jąkanie się, jego błędy językowe i mówi coś w rodzaju: „Naucz się najpierw mówić po polsku, a potem pogadamy”.

Na koniec jeszcze  tekst dla tych co lekceważą orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia

Lekceważenie wezwania do nawrócenia

Niechęć do prawdy domagającej się szczerego nawrócenia ujawnia się nieraz w tym, że człowiek odrzuca tzw. objawienia prywatne, nawet gdy zostały one uznane przez Kościół.

U źródeł tej niechęci może leżeć prowadzenie obłudnego życia, brak szczerego pragnienia zmienienia go, niechęć do nawrócenia, którego zawsze domagają się autentyczne objawienia.

Prawdziwych objawień nienawidzą też ludzie, którzy świadomie głoszą herezje i błędy, wiedzą bowiem, że ludzie naprawdę natchnieni przez Boga nie tylko nie będą ich rozszerzać, ale je zdemaskują i będą przed nimi ostrzegać.

Źródło: teologia.pl

Posted in Apel, KOMUNIKATY, Orędzia Ostrzeżenie | Otagowane: , , , | 67 Komentarzy »

Jedynie Miłość uwolni dusze, które są w sidłach szatana.

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 Maj 2012

Orędzie z Ontario – 23 maja

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Wielki, Ja Jestem. Przychodzę do was z miłością. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się. Pozwólcie abym dziś zdziałał cuda łaski. Pragnę was pouczyć i użyć was dla Mojej Chwały. Moje dzieci, naprawdę pragnę w was przebywać. Spędzajcie ze Mną czas. Przychodźcie do Mnie w adoracji. Przychodźcie do Mnie tak często jak to jest możliwe. Pragnę mówić do waszych serc i przemienić was w naczynie Mojej Miłości i Miłosierdzia. Moje maleństwa, gdybyście tylko mogli ujrzeć  wielkie liczby grzeszników   skazanych na wieczny ogień piekła. Gdybyście mogli ujrzeć skalę demoralizacji na tym świecie, to zrozumielibyście dlaczego błagam o waszą pomoc. Zrozumielibyście pilność modlitwy przed Moim Tronem Miłosierdzia. Pojęlibyście  tak wiele rzeczy, które teraz są dla was niezrozumiałe.   Moje dzieci, zapraszam was do działania z wiarą i wytrwania w miłości, gdyż tylko miłość jest w stanie uwolnić dusze, które są w sidłach szatana. Moje dzieci, módlcie się. Módlcie się bez ustanku. Weźcie w dłoń różańce i módlcie się. To jest bardzo ważna część waszego powołania: modlitwa za tych, których stawiam na waszej drodze, za nieznajomych, przyjaciół a nawet za członków waszych rodzin, którzy oddalili się lub odeszli ode Mnie. Musicie modlić się codziennie i wzywać błogosławieństwo za błogosławieństwem na innych. Proszę przyjmijcie Moje zaproszenie do modlitwy. Niech stanie się ona waszą ulubioną czynnością wykonywaną podczas przejazdu.  Przyrzekam wynagrodzić waszą wierność i działać przez was cuda. Nie pozwólcie aby Moje nauczanie padło na nieurodzajną ziemię. Przyjmijcie je do swojego serca i przyswójcie je sobie. Wszystko jest ze Mną możliwe. Możecie przemienić wasz świat. Możecie odmienić stan demoralizacji, który jest plagą na ziemi i siać ziarno nadziei każdego dnia. Rozważcie Moje słowa. Pracujcie w Mojej winnicy. Pracujcie dla Mojej Chwały. Błogosławię wam. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju.  Shalom

Tłumaczyła : Czytelniczka

Only Love Will Win Back Souls Which Have Fallen Into Satan’s Clutches

Children of My Divine Heart,
I Am. I Am the Alpha and the Omega. I Am the Great I Am. I come to you in love. Open your hearts to Me. Surrender. Give Me permission to work miracles of grace this day. I desire to instruct you, and to use you for My glory. My Children, I truly desire to abide in you. Spend time with Me. Come to Me in  adoration. Come to Me as often as you can. I desire to speak to your hearts, and to transform you into vessels of My love, and mercy. O My Little Ones, if you could only see the great multitude of sinners who are condemned to the Eternal Fires of Hell. If you could witness the magnitude of the corruption which afflicts the world, you would understand why I plead for your help. You would understand the urgency of prayer before My throne of mercy. You would comprehend so many things which now escape your knowledge. My Children, I invite you to act in faith, and to persevere in love, for only love will win back souls which have fallen into Satan’s clutches. My Children, pray. Pray without ceasing. Take up your rosaries, and pray. This is an important part of your mandate: you are to pray for all those I place on your path, for strangers, for friends, and even for family members who have grown distant, or moved away. You must pray daily, and call down blessing upon blessing on others. Please accept My invitation to pray, and make prayer your favorite pass time. I promise to reward your faithfulness, and to work miracles through you. Do not let My teaching fall on infertile soil. Welcome it into your hearts, and make it yours. All things are possible with Me. You can transform your world. You can reverse the state of corruption which now plagues the Earth, and sow seeds of hope every day. Ponder My words. Work in My vineyard. Work for My glory. I bless you now. I leave you My kiss of peace.

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: , | 22 Komentarze »

Położę kres wszystkim proroctwom, które nie pochodzą ode Mnie

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 Maj 2012

Orędzia z Ontario – 22 maja

Dzieci Mojego Boskiego Serca. Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem, Stworzyciel wszystkiego mówi. Usłyszcie Mnie. Otwórzcie serca aby Mnie otrzymać. Poddajcie się. Poddajcie się w posłuszeństwie i miłości. Dajcie Mi pozwolenie abym wam służył.   Pragnę w was pozostać do końca czasu. Pragnę  złączyć was ze Mną w miłości i stać się całością. Moje dzieci, wielu z was jest uzależnionych od proroctw. Wielu z was spędza wiele godzin aby być na bieżąco z najnowszymi proroctwami. Moje maleństwa gdybyście tylko wiedziały jak wiele z nich pochodzi od szatana, zrozumiałybyście, że tracicie czas, czytając je. Zrozumiałybyście, że czas, który powinien być  wykorzystany do adorowania Mnie został zmarnowany. Szatan okradł Mnie z Mojej chwały. Moje maleństwa przyrzekam wam uroczyście, że powrócę w chwale aby odzyskać co jest Moje! Położę kres wszystkim proroctwom, które nie pochodzą ode Mnie.  Dotknę najbardziej zatwardziałe serca, nawrócę miliony, i umieszczę pieczęć na wszystkich Moich dzieciach. Dzieci Światłości, dziś pouczam was, abyście spędzały prze Moim Obliczem jak najwięcej czasu. Pouczam was, abyście wzrastały  w miłości i wielbiły Mnie zamiast czytania wielu fałszywych proroctw. Spójrzcie na owoce. Orędzia, które wzbudzają lęk, wątpliwości i frustracje, nie pochodzą ode Mnie. Otwórzcie oczy i dostrzeżcie to. Otwórzcie oczy waszej duszy i poszukajcie Mojego Światła, Mojej Nadziei i Mojej Radości. Nic nie powinno zabierać wam pokoju. Wiem, że dla wielu z was ta wiadomość będzie trudna do zaakceptowania. Mimo to, zapraszam was do wytrwania w waszej drodze do świętości.  Posłuszeństwo jest tutaj kluczem. Postarajcie się spędzać codziennie przynajmniej dwie godziny na modlitwie. Potrzebuję waszej modlitwy. Wiele dusz jest obecnie straconych dla Mnie. Wciąż jest czas aby je dla Mnie odzyskać. Wojownicy modlitwy łączcie się w miłości. Wzywajcie błogosławieństw dla tych, którzy oddali swoje serca szatanowi. Kilku z nich otrzyma łaskę nawrócenia, prawdziwej skruchy za swoje przewinienia i pozwolę im aby pracowali w Mojej Winnicy. Staną się oni Moimi uczniami i będą zachęcać swoich braci i siostry aby podążały za Światłością. Rozważajcie te Moje Słowa skierowane do was. Przyjmijcie je do swojego serca gdyż to ziarno wyda obfite owoce. Kocham was Moje dzieci. Kocham was i nigdy nie przestanę. Pozostańcie blisko Mnie. Wielbcie Moje Święte Imię. Adorujcie Mnie tak często jak to tylko możliwe. Uczęszczajcie na Msze Święte gdyż wkrótce kościoły na całym świecie będą przymusowo zamykane. Msza Święta będzie celebrowana w ukryciu. Pokładajcie we Mnie nadzieje. Ufajcie Mojemu Planowi. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju.

Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

I Will Put An End To All Prophecy That Is Not From Me

Children of My Divine Heart,
I Am that I Am. I Am. I Am, the Author of All Things, speaks. Hear Me. Open your hearts to receive Me. Surrender now. Surrender in all obedience, and love. Give Me permission to minister to you. I desire to abide in you until the end of time. I desire to unite myself to you in love, and to make you whole. My Children, many of you are addicted to prophecy. Many of you spend hours keeping up to date on the latest prophecies. My Little Ones, if you only knew how many false prophets Satan has planted on Earth, you would understand that you waste much time at this. You would understand that hours which should have been spent before Me in adoration have been wasted reading falsehoods. Satan has robbed Me of much glory. I tell you solemnly, My Little Ones, that I will return in glory to claim what is mine! I will put an end to all prophecy that is not from Me. I will touch the most hardened hearts, convert millions, and place My seal on all My Children. Children of Light, I instruct you now to spend as much time as possible in My sight. I instruct you now to grow in love, and to worship Me rather than access all kinds of false prophecies. Look to the fruits. Messages that inspire fear, doubt, and frustration, are not from Me. Open your eyes, and discern. Open the eyes of your souls, and seek My light, My hope, and My joy. Nothing should rob you of your peace. I know that for many of you this message will be quite difficult to accept. Nevertheless, I invite you to persevere in your walk to holiness. Obedience is key. Try to spend at least two hours in prayer each day. I need your prayer petitions. Many souls are now lost to Me. There is still time to win them back to Me. Prayer warriors unite in love. Call down blessings upon those who have given Satan their hearts. Some of them will then receive the grace of conversion, true contrition for their wrongdoings, and I will allow them to work in My vineyard. They will become My disciples, and encourage their brothers, and sisters to step into the Light. Ponder these, My words to you. Receive them in your hearts for this seed should bear much fruit. I love you, My Children. I love you with an everlasting love. Remain close to Me. Glorify My most holy name. Come to Me in adoration as often as possible. Attend holy mass for soon Churches all over the world will be forced to close their doors. Mass will be celebrated underground. Hope in Me. Trust in My Master Plan. I leave you My kiss of peace. Shalom

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: , | 10 Komentarzy »