Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 8 września, 2010

Obrona przed demonami

Posted by Dzieckonmp w dniu 8 września 2010

1. Życie sakramentalne, szczególnie Sakrament pojednania i Eucharystii. ,, Każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu”. Sakrament Pojednania uwalnia nas spod wpływu osobowego zła i śmierci duchowej. ,,Ja jestem Chlebem Żywym, który stąpił z nieba’’. Sakrament Eucharystii jest zamieszkaniem Boga w nas – komunią ( zjednoczeniem osobowym). Działanie demonów polega na oddzieleniu nas od Boga. Te sakramenty są najpotężniejszą obroną, gdyż przywracają jedność z Bogiem i w sposób bezpośredni przyczyniają się do
naszego ocalenia.
2. Używanie wody święconej. Można ją nosić przy sobie. Samemu się nią kropić lub inne osoby lub miejsca np. pokój w którym przebywam, i z wiarą czynić znak krzyża, wypowiadając ze świadomością i czcią Imię Boga
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3. Wzywanie Imienia Jezus. Zaprasza się w ten sposób Zbawiciela, by był obecny przy nas i wspierał swoją
mocą. Można wypowiadać krótkie akty strzeliste np.: Jezu ratuj, Jezu ufam Tobie, Jezu Chryste Synu Boga Żywego zmiłuj się na de mną…
Można odmawiać litanię do Najświętszego Imienia Jezus.
Imię Jezus oznacza ,, Bóg zbawia’’. Jest w tym imieniu moc zbawcza, której potrzebujemy do obrony w czasie
pokus.
4. Krzyż. Na drzewie krzyża szatan został pokonany przez Jezusa. Jest to znak również naszego zwycięstwa.
Posługując się nim korzystamy z mocy odkupienia uwolnienia z spod panowania zła. Powinniśmy mieć krzyż
drewniany. Podczas pokus należy rozważać Mekę Jezusa Chrystusa, modląc się np: Koronką do Bożego
Miłosierdzia, Drogą Krzyżową, Tajemnicami Szczęścia‐ (modlitwy św. Brygidy), czas modlitwy jest ważny.
Szczególnie warto się modlić o godz. 15.00 tzw.( Godzina Miłosierdzia).
5. Nabożeństwo do Matki Bożej
A) Szkaplerz Karmelitański,
B) Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Maryi,
C) Różaniec,
D) Modlitwa ,,Pod Twoją obronę’’,
E) Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca,
F) Akt ofiarowania się Matce Bożej. Skuteczność wzywania Maryi w walce ze złymi duchami jest ogromna i szczególnie zalecana.
G) Nabożeństwo do Michała Archanioła, anioła Stróża, zastępów anielskich.
Szczególnie poleca się modlitwę do św. Michała Archanioła.
6. Umartwienie – post. Potrzebna jest postawa wyrzeczenia się z wszelkich grzechów. Praca nad
umiarkowaniem w jedzeniu i piciu, czystością, poskramianiem lenistwa i innych grzechów głównych i złych
przyzwyczajeń.
7. Częste odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych.


Przypomnienie: Egzorcyzmy może sprawować tylko kapłan.
Egzorcyzm soli
Egzorcyzmuję cię solo, przez Boga + żywego, przez Boga + prawdziwego, przez Boga + Świętego, przez
Boga, który rozkazał prorokowi Elizeuszowi wrzucić cię do wody, aby uzdrowić niepłodność wody:
abyś stała się solą egzorcyzmowaną na zbawienie wierzących; przynoś wszystkim, którzy cię spożywają,
zdrowie duszy i ciała; niech ucieka i ustąpi z miejsca, na którym będziesz rozrzucona, wszelka zjawa i
nieprawość czy przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, wyklęty przez Tego,
który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość: w ojcowskiej Swej
dobroci racz pobłogo + sławić tę sól, i którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu. Niech
wszystkim, którzy jej użyją, przysporzy zdrowia duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.


Egzorcyzm wody
Egzorcyzmuję cię wodo, w Imię Boga + Ojca Wszechmogącego i Imię Jezusa + Chrystusa, Syna Jego Pana
Naszego i w mocy Ducha + Święte‐go: abyś stała się wodą egzorcyzmowaną do odpędzenia wszelkiej mocy
nieprzyjacielskiej i samego nieprzyjaciela i abyś mogła tegoż nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze
swoimi zbuntowanymi aniołami przez moc Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i
umarłych i świat przez ogień. Amen.
Módlmy się:
Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonani u największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego,
przybądź miłości wie na wezwania nasze i zlej moc Swego błogo + sławieństwa na ten żywioł, przeznaczony
do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe
duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych,
niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe
powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego: wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub
spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od
wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Połączenie soli z wodą niech się dokona w imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego.
Amen. /kilka ziaren soli wrzuca się do wody/
Kapłan: Pan z wami.
Wierni: I z duchem twoim.
Módlmy się:
Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i. zawsze wspaniały Zwycięzco, Ty ujarzmiasz
siły wrogiego panowania, Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz
wrogie zakusy. Ciebie przeto, Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę,
przez Ciebie stworzone, opromienił je Swą łaskawością i poświęcił rosą Swej ojcowskiej dobroci.
Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego imienia
Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech pierzchnie daleko groza jadowitego węża,
a nam, którzy błagamy o Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Poświęcenie oleju
Egzorcyzmuję cię, oleju, przez Boga + Ojca wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, morze i
wszystko co w nich jest. Niech zostaną wykorzenione i uciekają od tego oleju: wszelka moc przeciwnika,
wszelkie zastępy diabelskie i wszelka napaść, wszelkie złudy szatańskie, aby ten olej przyniósł wszystkim, w
stosunku do których został użyty, ocalenie i zdrowie duszy i ciała. W Imię Boga + Ojca wszechmogącego i
Jezusa + Chrystusa Syna Jego, Pana naszego i Ducha + Świętego Pocieszyciela przez miłość tegoż Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen.
Módlmy się:
Panie Boże wszechmogący, przed Tobą stoją z drżeniem zastępy Aniołów, przez których świadczysz nam
duchową pomoc, racz wejrzeć, pobło + gosławić, i po + święcić ten olej, który wyprowadziłeś z soku oliwek i
poleciłeś namaszczać nim chorych, aby po otrzymaniu zdrowia składali dzięki Tobie, Bogu żywemu i
prawdziwemu; spraw, prosimy, aby ci, wobec których posłużono się tym olejem, jaki w Twoje Imię pobłogo
+ sławiliśmy, zostali uwolnieni od wszelkiej słabości, od wszelkiej choroby, a także od wszystkich sideł
nieprzyjaciela; niech wszelkie przeciwności zostaną oddalone od tej osoby, którą odkupiłeś najdroższą
Krwią Twojego Syna, aby nigdy nie doznawała szkody od dokuczliwości starodawnego węża. Przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
/ kapłan kropi olej woda świeconą/


Modlitwy błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego
Uzdrowień dokonywał czyniąc ręką krzyż na czole, ustach i piersiach chorego odmawiając modlitwę:
„Krzyż + i imię Pana mego Jezusa Chrystusa + niech ci będzie zdrowiem duszy i ciała twego + Amen.
„Crux + et Nomen Domini mei Jesu Christi + sit salus Animae, et corporis tui + Amen.
Następnie błogosławił napój, który miano podać choremu, mówiąc:
„Bóg Ojciec jest życiem + Bóg Syn jest lekarstwem + Bóg Duch Święty jest zdrowiem + Ta jest najwyższa i
nierozdzielna Trójca, Ojciec + Syn + i Duch Święty + Amen”.
„Deus Pater vita + Deus Filius medicina + Deus Spiritus Sanctus sanitas + haec est summa, et individua
Trinitas. Pater + et Filius + et Spiritus Sanctus + Amen”.


Benedictio cuiusque medicinae
Módlmy się: Boże, Tyś człowieka przedziwnie stworzył, a jeszcze przedziwniej odnowił, Tyś raczył dać
wielorakie środki zaradcze przeciw różnym chorobom, które w więzach trzymają śmiertelną ludzkość;
przychyl się litościwie do wołań naszych i zlej święte’ Swe błogo+sławieństwo z nieba na ten lek (te leki),
aby każdy, kto go (ich) używać będzie, otrzymał zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Benedictio Crucis
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, Ojcze święty, wszechmogący. wieczny Boże: racz pobłogo + sławić ten
znak Krzyża. aby stal się środkiem zbawienia dla rodzaju ludzkiego; niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre
czyny, przyczynia się do odkupienia dusz, niech pociesza, strzeże i broni, przed groźnymi pociskami
nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, pobłogo+sław ten Krzyż, przez który wyrwałeś świat spod władzy
duchów piekielnych i Męką Swoją pokonałeś kusiciela, który cieszył się, gdy pierwszy człowiek przestąpił
prawo Boże, spożywając owoc b drzewa zakazanego Niech ten Krzyż będzie poświęcony w imię Oj+ca i
Sy+na, i Ducha + Świętego, a wszyscy, którzy przed tym Krzyżem będą się modlili i pokłon oddawali Panu,
niech otrzymają zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Poświęcenie medalika św. Benedykta
Módlmy się: Pobłogo+sław, Panie Boże, ten medalik (te medaliki) naszego Ojca świętego Benedykta i
spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go (je) nosił, był (były) przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
albo: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo naszego
ojca świętego Benedykta: pobłogo+sław ten medalik (te medaliki) i spraw, aby każdy, kto będzie go (je)
nosił dobrze czynił, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, otrzymał łaskę uświęcenia i mógł dostąpić odpustów
nam przyznanych. Miłosierny Boże, chroń go od przewrotności szatana, aby mógł stanąć przed Tobą święty
i nieskalany. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa wstawiennicza za rodziny
Panie Jezu przez Twoje miłosierdzie pokornie proszę, uwolnij rodziny tych braci i sióstr od wszelkiej
napaści złego ducha.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas
ufamy Tobie.
Broń je przed wszelkim grzechem, ażeby zachowali świętość życia. Chroń przed wszelką chciwością
pieniądza, egoizmem, pychą, kłamstwem.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas
ufamy Tobie.
Daj im jednomyślność oraz łaskę wzajemnego przebaczenia, pomnóż w nich wiarę nadzieję i miłość.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas
ufamy Tobie.
Uczyń ich domy siedliskiem Swego Miłosierdzia.
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.
Amen.


Formuła błogosławieństwa indywidualnego
Jezu Chryste przez Twoje święte Imię, rany zadane podczas męki krzyżowej pokornie proszę Boga
Ojca uwolnij N. od działania złego ducha. +
Umocnij jego/jej wolę i rozum by zerwał/ła z grzechem i przyjął/ła Twoje przebaczenie. +
Boże Ojcze okaż nad N. swoją wszechmoc Miłosierdzia i przygarnij jego/ją jako swoje dziecko do
Siebie, aby na wieki było Twoją własnością. +
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie

Posted in Kościół, Szatan | Otagowane: , | 11 Komentarzy »